12.05.2020 Views

maj 2020

Farum Familie Svøm klubblad for maj 2020

Farum Familie Svøm klubblad for maj 2020

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SVØMMENYT

NR. 2 41. ÅRGANG maj 2020


KLUBBLAD FOR FARUM-FAMILIE-SVØM

Nr. 2

41. årgang

Næste nummer nov. 2020

Deadline: Stof til næste nummer indleveres til

redaktionen senest 15. ok.t 2020

_______________________________________

REDAKTION

ANSVARSHAVENDE REDAKTØRER

Maj Lundqvist 30 74 15 46

Kaj Svendsen 42 60 45 12

TRYK

Fontænehuset 61 27 89 94

_______________________________________

KLUB ADRESSE

Side 2

BESTYRELSE

Formand

Tlf.

Gert Mortensen 44 95 37 03

Lillevangsvej 90, 3520 Farum

Sekretær

Maj Lundqvist 30 74 15 46

Hvilebækvænge 5, 3520 Farum

Kasserer

Jeff Andreasen 44 95 66 10

Dyssevangen 9, 3520 Farum

Valgt for

2019-20

2019-20

2018-19

FARUM-FAMILIE-SVØM

Farum Svømmehal

Farum Park 20, st. tv.

3520 Farum

Internetadresser

www.farumfamiliesvom.dk kontor@farumfamiliesvom.dk

KLUBKONTOR

Farum Svømmehal

Lone Vorm

Tlf.: 44-95-67-89

Kære medlemmer

Hvis I ønsker at kontakte kontoret, kan der ringes på

hverdage mandag til fredag.

Der er telefonsvarer på, hvis Lone er væk fra kontoret. Læg

en besked, og Lone ringer tilbage.

Øvrige Bestyrelsesmedlemmer

Lene Andreasen 44 95 66 10 2018-19

Sijmen Dekker 44 95 00 86 2019-20

Benny Jakobsen 40 56 18 24 2018-19

Jakob Vilstrup 61 67 61 07 2019-20

Suppleanter

Robert Doeleman 26 32 43 60 2019

Karen Jakobsen 20 81 60 63 2019

Revisor

Finn Larsen 48 18 76 33

Revisorsuppleant

2019

Gerd Lundqvist 42 83 11 43 2019

AFDELINGER, UDVALG, etc.

Se næstsidste side.


Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Vi prøver igen

Generalforsamlingen afholdes søndag den 14. juni 2020 kl. 10.00 I

Farum Svømmehal i FSU-lokalet (Lokalet lige inden for vindfanget).

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning

3) Regnskab forelægges til godkendelse 4)

Indkomne forslag.

5) Valg til bestyrelsen

6) Valg af suppleanter

7) Valg af revisor og revisorsuppleant

8) Eventuelt

Regnskabet ligger til gennemsyn hos kassereren fra 14 dage før

generalforsamlingen.

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være

bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Valg til bestyrelsen. Følgende er på valg:

Kasserer Jeff Andreasen

Bestyrelsesmedlem: Lene Andreasen

Bestyrelsesmedlem: Benny Jakobsen

Valg af suppleanter.

Robert Doeleman

Karen Jakobsen


Valg af revisor og revisorsuppleant. Følgende er på valg

Revisor Finn Larsen

Revisor suppleant: Gerd Lundqvist

Alle opstillede er villige til genvalg

Mange hold forsætter uændret, og enkelte hold

er ændret eller nedlagt.

Sidste nyt fra kontoret.

Denne sæson har været noget anderledes og

udfordrende end normalt at komme igennem.

Det har givet en del ekstra arbejde i kontoret.

Det er heldigvis lykkedes at få styr på

ændringerne af 1. og 2. halvårs måneder. Vi er

meget glade for at I er blevet hos os – Stor

TAK

Tilmelding for kommende sæson åbner 1. juni

2020, også selvom igangværende sæsonen

slutter 28. juni 20. Hvis I har spørgsmål i

forbindelse med tilmelding til ny sæson, kan I

altid skrive eller ringe til kontoret.

Vi har flere nye hold på programmet, som vi

glæder os til at præsentere i kommende sæson:

Yoga på Padle boarts og stand up padling samt

flere crawl hold for voksne.

Aqua Camp tilbydes i uge 32 i

træningsbassinet for børn i alderen 7 – 12 år.

Læs mere i bladet eller på hjemmesiden for

tilmelding. Hvis Aqua Campen bliver aflyst

pga. Corona, så betales det fulde beløb tilbage.

Husk at meddele kontoret, hvis I ændrer mobil

nr. eller mail adresse eller flytter, så I kan

modtage hurtige beskeder og svømmenyt.

Lone


Side 4

Formandens hjørne

Når vi sammenligner med, hvor hårdt Covid19

rammer nogle enkeltpersoner og grupper i

samfundet, så er en midlertidig lukket

svømmeklub ikke det største problem lige nu. Det

betyder ikke, at det er nemt at være FarumFamilie-

Svøm, men vi vil komme igennem

krisen, ikke mindst fordi I, kære medlemmer,

fortsat støtter op om klubben. Det er vi i

bestyrelsen meget taknemmelige for.

Hvornår og hvordan vi kan komme i gang igen er

et åbent spørgsmål. Det vi ved på nuværende

tidspunkt er, at svømmehallen som minimum er

lukket til den 10. maj. Vi ved også, at

svømmehallen er rengjort, afsprittet og klar til at

åbne, og vores herlige instruktører er klar til at

træde ud på bassinkanten, så snart vi må genoptage

vores aktiviteter. Hvordan vi kommer til at åbne, er

ikke afklaret. Jeg forventer, at kommunen vil give

os nogle retningslinjer, vi skal overholde, der ud

over vil vi følge anbefalingerne fra

sundhedsmyndighederne, Dansk Svømmeunion og

DGI.

Vi vil holde jer opdateret og, vi ser frem til, at vi

igen kan mødes i svømmehallen, måske på en lidt

anden måde, end vi har været vant til.

Indtil da: Pas godt på jer selv og på hinanden.

P.S. Sæt kryds i kalenderen den 17 maj 2020, hvor

vi afholder generalforsamling.

Side 5


Super seje svømmende børnehavebørn

Onsdag formiddag den 4. marts 2020 svømmede børnene alle øvelserne på svømmediplomet, selvom

vi kom sent i gang med sæsonen. De udførte alle svømmeøvelserne og fik rutchet og dykket efter

ringe. Onsdag den 11. marts 2020 skulle de svømme så meget de orkede, så de kunne få et

distancediplom med hjem, og det gik rigtig fint. Der blev gået til den i springbassinet med bælte,

vinger og svømmefødder på i 30 minutter. De opnåede alle et fint resultat: Alberte: 840m, Albert:

690m, Maja: 630m, Eigil: 600m, Christina 570m, Noella:540m, Olivia: 480m, og Noahh:330m

Super FLOT svømmet

Lone

Børnehavesvømning 13. marts 2019

Navn: Alberte, Albert, Maja, Eigil,

Christina, Noella, Olivia og Noahh

• Krabbe på kanten i vandet i springbassin

• Sidde på kant, skubbe fra med ben til et raketskud på maven i 4m bassin

• Svømme som superman i 4m bassin

• Raketskud på ryggen i 4m bassin

• Svømme på ryggen med møllearme i 4m bassin

• Svømme på maven med møllearme i 4m bassin

• Svømme og dreje rundt i 4m bassin

• Flyde på ryggen og se op i loftet i 4m bassin

• Puste bobler mens der svømmes i 4m bassin

• Svømme og puste til ufo, så den vender rundt i 4m bassin

• Sidde på slange og lave brystsvømnings-armtag i 4m bassin

• Ligge på ryggen med slange under nakken og lave

”frø”ben i 4m bassin

• Få ansigtet ned i vandet i 4m bassin

• Hoppe fra kanten ned i vandet på ben i 4m bassin

• Hoppe fra kant på hovedet ned i vandet i 4m bassin

• Rutchebane-tur i 4m bassin

• Hop fra 1m vippe i 4m bassin

• Samle dykkerring op fra bunden med hænder i 90cm

Lone Vorm

Instruktør

Side 6


Aqua Camp 2020

Farum-Familie-Svøm afholder Aqua-Camp i uge 32

For alle børn i alderen 7 – 12 år

Fra den: 03-08-2020 til den: 07-08-2020 i tidsrummet: kl. 09.00 - kl. 16.00

Aqua Campen afholdes i træningsbassinet.

Hvis du er glad for vand og godt kan lide nye udfordringer, så er Aqua Camp noget for dig!

Du vil blive udfordret med bl.a. svømning, vandlege, stafetter og livredning i bassinet,

samt sjove udendørslege.

Du skal selv have en madpakke og drikkedunk med, vi sørger for frisk frugt og saft.

Tilmelding er via Dansk Svømmeunions hjemmeside.

Prisen er 1200,- kr. for 5 dages Aqua-Camp, som betales ved tilmelding.

Hvis Aqua Campen bliver aflyst pga Corona, så betales det fulde beløb tilbage.

Vi har max plads til 32 børn, så først til mølle……..

Vi mødes i Farum

Svømmehal

Farum Park 20 st. tv.

3520 Farum

44 95 67 89

Vi glæder os til at se dig!

Side 7


Svømmehold sæson 2020- 2021

Svømmehold Mandag Tirsdag Onsdag. Torsdag Fredag Lørdag

Plask og leg

3-5 år

Med forældre i vandet

16.20

17.00

17.40

18.20

16.00

16.40

17.20

11.40

Børn beg. lavt vand

5-7 år

Uden forældre i vandet

Børn beg. dybt vand

7-10 år

Med hjælpemidler

Børn beg. Lavt vand Fra

8 år

Børn beg. Dybt vand Fra

8 år

Børn let øvede

Fra 9-12 år

Uden hjælpemidler

Børn øvede Fra

10 år

15.40

16.20

15.40

19.10

15.40

16.20

17.00

17.40

18.20

16.20

17.00

17.40

18.20

19.00

15.40

16.20 15.40

16.20

17.00

17.40

18.20

19.10 16.20

17.00

19.00

16.00

16.40

17.20

18.00

18.00 16.00

17.20

09.40

10.20

11.00

09.00

10.20

11.40

16.40 09.40

11.00

Ung motion fra 12år 18.10

Voksen motion 18.20 19.10 17.40

18.20

19.00

19.30* 09.40

10.20

11.00

Voksen beg. svøm 09.40 18.40

Voksen let øv. svøm 10.40*

Voksen Familie Svøm 19.00

Forældresvøm 15.40

19.00

Open Water 21.00*

De *markerede hold er på mere end 1 lektion.

Tilmelding via hjemmeside.

Forbehold for ændringer.

16.00

16.40

17.20

09.00

11.40


Fokushold sæson 2020 - 2021

Fokushold: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag

Aqua Fitness 19.20

Vandgymnastik 10.00 10.00 10.00

10.40

19.00

Crawl voksne begynder 09.00

Crawl voksen let øvede 09.00 19.50 18.50

Crawl voksne øvede 08.20 09.00

Fuser 10-14 år 19.00* 15.00*

Fuser 12-15 år 19.40* 19.40*

Fuser 15-17 år 19.40*

FAKlerne fra 18år

(ungdomshold)

19.40*

20.40*

Handicap børn svøm 5-9år 18.10

Handicap børn svøm 9-17år 18.30

Livredning 19.50*

Senior svøm 14.00 14.00

Børn vandforsigtig I 09.00

Børn vandforsigtig II 18.00

Padlebords Stand up 21.10

Padlebords yoga 18.00*

Voksen vandskræk 19.50 10.40

Kajak 20.30* 20.40* 20.30*

Udspring 6-9 år 16.00 16.40

09.00

17.20

Udspring beg. 10-12 år 16.40 16.00 09.40

10.20

Udspring fra 12 år 19.00*

Udspring fra 14 år 19.00*

Udspring mini talent 16.00* 16.20** 16.00*

Udspring familiehold 11.00

Udspring konkurrence 17.00* 17.40** 17.00* 17.00*

Udspring talent 17.20* 17.40** 17.20* 17.20*

Tilmelding til K1, K2 og Mini Talent kræver udtagelse.

De *markerede hold er på mere end 1 lektion. Tilmelding via hjemmeside.

De ** mærkede tider er trampolin/gymnastik for udspring konkurrence- talent- og minitalent hold

Der tages forbehold for ændringer.


Kontingent og priser.

Pr. 01. juni 2020

Gældende for sæson 2020 – 2021.

Sæsonen er på 9 måneder og starter 1. september og fortsætter til 31. maj.

Kontingent, første rate betales ved tilmelding eller helårligt kan vælges ved tilmelding.

Kontingent og rabatordning:

Kontingent barn: 1 hold a’ 40 min. fuld pris 1110,00 kr. efterfølgende hold 370,00 kr. for hel sæson.

Kontingent barn: 1 hold a’ 60 min. Fuld pris 1310,00 kr. efterfølgende hold 370,00 kr. for hel sæson.

Kontingent voksen: 1 hold a’ 40 min. fuld pris 1740,00 kr. efterfølgende hold 580,00 kr. for hel sæson.

Kontingent voksen: 1 hold a’ 60 min. Fuld pris 1940,00 kr. efterfølgende hold 580,00 kr. for hel sæson.

Kontingentet deles i to halvår, hvor 2. halvårs kontingent opkræves 1. februar. Kontingent

for eneundervisning op til 3 personer i 40 minutter kr. 400,00 Medlemskontingent:

Holdtype Barn/ voksen Pris 1. halvår

klubkontingent

Pris 2. halvårs

klubkontingent

Helårligt

klubkontingent

svømmeskole Barn 40min 555,00kr. 555,00 kr. 1110,00 kr.

Barn 60 min 655,00 kr. 655,00 kr. 1310,00 kr.

Voksen 40 870,00 kr. 870,00 kr. 1740,00 kr.

min

Voksen 60 970,00 kr. 970,00 kr. 1940,00 kr.

min

Forældrehold

Uden instruktør voksen 645,00 kr. 645,00 kr. 1290,00 kr.

Specialhold

Pris 1. halvår

klubkontingent

Pris 2. halvår

klubkontingent

Helårligt

klubkontingent

Livredning voksen 1160,00 kr. 1160,00 kr. 2320,00 kr.

Kajak voksen 1160,00 kr. 1160,00 kr. 2320,00 kr.

Udspring Konkur. barn 2498,00 kr. 2498,00 kr. 4996,00 kr.

Udspring Talent barn 2220,00 kr. 2220,00 kr. 4440,00 kr.

Udspring Mini

Talent

barn 1480,00 kr. 1480,00 kr. 2960,00 kr.


Side 11


Side 12

Udspringsstævne i Odense

Lone

Frem-Odense inviterede til både begynder- og

DM-format TT-stævne den 29. februar, så

selvfølgelig tog vi turen. Det er altid et

glædeligt gensyn med deres springere, trænere

og meget imødekommende forældre. Vi havde

7 deltagere med, hvor Mads Kjærsgaard blev

kvalificeret til DM på både 1m og 3m. I

begynderklassen var Eva Egholm FFS yngste

deltager til dette stævne og snuppede guld i trin

3 på 1m. Arnold sprang sig til guld i trin 5 både

på 1m og 3m. Ligeledes i trin 5 på 1m vandt

Alberte Sørensen bronze og snuppede sølvet i

trin 3 på 3m. Det var en rigtig hyggelig tur, tak

til jer forældre for opbakning.

Alberte og Arnold

Mads

Eva


Arnold med

2 . plads

Alberte fik guld

Guld til Eva

Trip Trap begynderstævne i

Lyngby

Lige inden Corona nedlukningen nåede

vi den 7. marts at deltage i et Trip Trap

stævne i Lyngby Svømmehal.

FFS udgjorde et beskedent antal

udspringere på 4. De var alle rykket op

på enten 1m eller 3m, hvor de søgte nye

udfordringer.

Eva Egholm på 9 år havde kæmpet med

balancen i trin 3 på 1m. Det er nu blevet

mere sikkert, og hun vandt

konkurrencen. Annika Egholm og

Alberte Sørensen var rykket op i trin 5.

De fik hård konkurrence fra 4 drenge,

Side 13

der tog de øverste placeringer. Men

tilfredsstillende resultater i deres debut.

De kunne trøste sig med, at det var

klubkammeraten, Arnold Brinkdorf, der satte

sig

på 2. pladsen med en meget flot score

Eva debuterede på 3m vippen og gjorde det

fint i trin 2, men balancen drillede i det

baglæns benspring, så podiepladsen glippede

for hende i den konkurrence. Til hendes trøst

opnåede søsteren Annika en meget fin 2. plads.

Alberte tog udfordringen op med hovedspring

sammenbøjet i trin 3 fra 3m vippen. Det gav

bonus med en flot guldmedalje. Arnold har vist

flot fremgang og kunne debutere i trin 5. Det

gjorde han eksemplarisk med en score på


101,50 point. Det rakte til en sølvmedalje, blot

0,35 point fra guldet.

Hans


Vi savner alle vores hold med

alle jer medlemmer

Her er nogle fotos fra lige

inden nedlukning


Side 14


OVERSIGT OVER FARUM-FAMILIE-SVØMS AFDELINGER OG UDVALG

AFDELING LEDER AFDELINGSMEDLEMMER

Svømme

Maj 30 74 15 46 Alle instruktører som har svømmehold

Vandgymnastik

Lone 44956789 Kasper, Maj

FUS’er Christian S 29 61 54 02 Michael, Sara, Pi,

Steffen, Frederik, Shivam, Anders

FAKLer

Livredning

Handicap

Udspring

Bo 60 60 71 92 Christian S,

Maj 30 74 15 46 Jeff

Merete 22 82 88 54 Tina, Therese, Peter

Hans 44 95 32 25 Lone, Cecilie, , Sofie, Oskar, Oscar,

Isabella, Viktor

Vandskræk

Kajak

Lone 44 95 67 89 Tina, Kasper, Andreas

Henrik 44 99 15 80 Merete, John

UDVALG

LEDER

UDVALGSMEDLEMMER

Blad

Kursus

IT

Kaj 42 60 45 12 Maj

Lone 44 95 67 89 Svømmeudvalg

Bo 60 60 71 92 Robert, Benny

Svømme

Maj 3074 15 46

Hans, Lone, Christian, Merete, Henrik

Økonomi

Jule

Jeff 44 95 66 10 Gert, Jakob

Lone 44 95 67 89 Svømmeudvalg

Side 19


KALENDER

Generalforsamling flyttet til den 17. maj.

Kr. himmelfarttorsdag d. 21. maj

Erstatning for aflysning 22. + 23. maj

Aflysning pga. Farum Cup 29 + 30. maj

2. Pinsedag 1. juni

Sidste undervisningsdag 27. juni.

Aqua Camp uge 32

Opstart efter ferien tirsdag d. 1. september

Alle de nævnte feriedage er inklusive

Der er ikke klubsvømning på skolefridage i Farum

FARUM-FAMILIE-SVØM

Adresse og telefon nummer se side 2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!