17.10.2012 Views

Herzlich willkommen in Villach!

Herzlich willkommen in Villach!

Herzlich willkommen in Villach!

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

:herzlich <strong>willkommen</strong><br />

PUBLIC VIEWING<br />

<strong>in</strong> <strong>Villach</strong> am Ossiacher See von 7. bis 29. 29. Juni 2008<br />

Fußballfans erleben die EM08 hautnah <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er e<strong>in</strong>zigartigen Kulisse, auf dem<br />

Public-View<strong>in</strong>g-Gelände „villach :ossiacher see“. Das 16.000 Quadratmeter<br />

große Areal ist <strong>in</strong> dieser Zeit e<strong>in</strong>e Erlebnisstätte für fußballbegeisterte Gäste<br />

und E<strong>in</strong>heimische. Alle Spiele der EM08 werden auf e<strong>in</strong>er 24-Quadratmeter-<br />

Großbildle<strong>in</strong>wand live übertragen. Auf die Besucher wartet e<strong>in</strong> abwechslungsreiches<br />

Erlebnis- und Unterhaltungsprogramm sowie kul<strong>in</strong>arische Köstlichkeiten<br />

aus der Region. (Öff nungszeiten: 7. bis 14. Juni von 16 Uhr bis 24 Uhr und<br />

15. bis 29. Juni von 18 Uhr bis 24 Uhr.) Der E<strong>in</strong>tritt ist frei!<br />

Football fans can experience the EURO 2008 <strong>in</strong> a unique surround<strong>in</strong>g and enjoy<br />

the great atmosphere at the Public View<strong>in</strong>g area “villach :ossiacher see“.<br />

For the time of the European Football Championships, the 16,000 m2 area will<br />

turn <strong>in</strong>to an event zone for local football afi cionados and guests from other<br />

countries. All matches of the EURO 2008 will be shown live on a 24 m2 PUBLIC VIEWING<br />

<strong>in</strong> <strong>Villach</strong> am Ossiacher See between June 7 and 29, 2008<br />

video<br />

screen. Visitors can expect a rich enterta<strong>in</strong>ment programme as well as regional<br />

cul<strong>in</strong>ary delicacies. (Open from June 7 – 14 from 4:00 pm to midnight and from<br />

June 15 to 29 from 6:00 pm to midnight). Free admission!<br />

PUBLIC VIEWING<br />

Javni prostor za praćenje utakmica u <strong>Villach</strong>u, na jezeru<br />

Ossiacher See, od 7. do 29. lipnja 2008.<br />

Nogometni navijači doživjet će EP08 vrlo živo i uz jed<strong>in</strong>stvenu kulisu na<br />

javnom prostoru za praćenje utakmica „villach :ossiacher see“. Prostor velič<strong>in</strong>e<br />

16.000 kvadratnih metara bit će u to vrijeme mjesto bogato događanjima za<br />

turiste poklonike nogometa kao i za domaće stanovništvo. Sve utakmice u<br />

okviru EP08 uživo će se prenositi na ogromnom platnu velič<strong>in</strong>e 24 kvadratna<br />

metra. Sve posjetitelje očekuje d<strong>in</strong>amičan program događaja i zabave kao i<br />

kul<strong>in</strong>arski specijaliteti iz ove regije (prostor će biti otvoren od 7. do 14. lipnja od<br />

16. sati do 24 sata i 15 do 29. lipnja od 18. sati do 24 sata). Ulaz je slobodan!<br />

Kibice piłki nożnej przeżyją ME 2008 bezpośrednio w niezwykłym otoczeniuw<br />

miejscu publicznych transmisji telewizyjnych na terenie „villach. jezioro<br />

ossiacher see”. Ten liczący 16.000 m2 obszar stanie się w tym czasie<br />

miejscem wielu przeżyć dla zachwyconych futbolem gości i mieszkańców.<br />

Wszystkie mecze mistrzostw będą tu na żywo transmitowane na telebimie<br />

o wielkości 24 m2 PUBLIC VIEWING<br />

Miejsce publicznych transmisji teelwizyjnych w <strong>Villach</strong> nad<br />

jeziorem Ossiacher See w dniach 7 do 29 czerwca 2008.<br />

. Na odwiedzających czeka ponadto różnorodny program<br />

przeżyć i rozrywki jak i też kul<strong>in</strong>arne przysmaki regionu. (Czas otwarcia: 7 do<br />

14 czerwca, od godz. 16.00 do 24.00, a w dniach od 15 do 29 czerwca od godz.<br />

18.00 do 24.00.) Wstęp wolny!<br />

:welcome, dobrodošli, witamy<br />

GRATIS-SHUTTLE-SERVICE<br />

Ab <strong>Villach</strong> Hauptbahnhof (und retour): 7. bis 14. Juni 2008 ab<br />

16 Uhr im 20-M<strong>in</strong>uten-Takt. 15. bis 29. Juni 2008 ab 18 Uhr im<br />

20-M<strong>in</strong>uten-Takt. Ausgenommen an spielfreien Tagen.<br />

FREE SHUTTLE SERVICE<br />

From <strong>Villach</strong> ma<strong>in</strong> tra<strong>in</strong> station and back: June 7 to 14, 2008 from 4:00 pm,<br />

every 20 m<strong>in</strong>utes. June 15 to 29, 2008 from 6:00 pm, every 20 m<strong>in</strong>utes.<br />

No shuttle service on days when there are no matches.<br />

BESPLATAN SHUTTLE SERVIS<br />

S glavnog kolodvora u <strong>Villach</strong>u (i natrag): od 7. do 14. lipnja 2008. od 16 sati<br />

svakih 20 m<strong>in</strong>uta. Od 15. do 29. lipnja 2008. od 18 sati svakih 20 m<strong>in</strong>uta.<br />

Izuzetak su dane bez utakmica.<br />

BEZPŁATNY SERWIS KOMUNIKACJI WAHADŁOWEJ<br />

Z dworca głównego w <strong>Villach</strong> ( w tą i z powrotem): od 7 do 14 czerwca 2008<br />

od godz. 16.00 w odstępach 20-m<strong>in</strong>utowych. Od 15 do 29 czerwca 2008<br />

od godz. 18.00 w odstępach 20- m<strong>in</strong>utowych. Z wyłączeniem dni wolnych od<br />

rozgrywek.<br />

Ausfahrt<br />

<strong>Villach</strong> Ossiacher See<br />

Camp<strong>in</strong>gbad<br />

4-farbige Anwendung auf weißen Grund 2-farbige Anwendung auf weißen Grund<br />

2-farbige Anwendung auf<br />

NICHT weißen Grund<br />

Public<br />

View<strong>in</strong>g<br />

Landskron<br />

BADESPASS: Abkühlung bietet das CAMPINGBAD OSSIACHER<br />

SEE direkt beim Public-View<strong>in</strong>g-Areal mit Sonderpreisen für den<br />

Sprung <strong>in</strong>s kühle Nass.<br />

BATHING FUN: Cool down at the CAMPING SITE LAKEFRONT<br />

of Ossiacher See, directly at the Public View<strong>in</strong>g area; special rates<br />

for swimmers!<br />

ISKAZNICA ZA KUPANJE: Rashladiti se možete na kupalištu kampa<br />

na jezeru OSSIACHER SEE neposredno pored javnog prostora za<br />

gledanje utakmica s posebnim cijenama za skok u hladnu vodu.<br />

RADOŚĆ KĄPIELI: Kąpielisko kemp<strong>in</strong>gowe CAMPINGBAD OSSIA-<br />

CHER SEE mieszczące się tuż obok miejsca publicznych transmisji telewizyjnych<br />

zatroszczy się o ochłodę oferując specjalne ceny wstępu.<br />

Ossiacher<br />

See<br />

IMPRESSUM: Inhalt und Gestaltung: Abteilung Öff entlichkeitsarbeit, Magistrat <strong>Villach</strong>. Druck: Kärntner Druckerei. Fotos: Region <strong>Villach</strong> (2), Gerhard Maurer (1), ©iStockphoto.com/Grafi ssimo (1), ChrisSteer (1).<br />

s/w Anwendung auf weißen Grund<br />

<strong>Herzlich</strong> <strong>willkommen</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>Villach</strong>!<br />

Welcome! Dobrodošli! Witamy!


:<strong>willkommen</strong> <strong>in</strong> villach :welcome, dobrodošli, witamy<br />

Liebe Fußballfans, herzlich <strong>willkommen</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>Villach</strong>, der Stadt im Herzen des Dreiländerecks<br />

Italien, Slowenien und Österreich! Ich wünsche<br />

Ihnen e<strong>in</strong>en schönen und erlebnisreichen<br />

Aufenthalt <strong>in</strong> unserer Stadt und viele spannende<br />

Fußballspiele im Rahmen der EM08. Genießen<br />

Sie <strong>Villach</strong> – lassen Sie sich von unserer Altstadt<br />

verzaubern!<br />

Helmut Manzenreiter<br />

Bürgermeister der Stadt <strong>Villach</strong><br />

Dear football fans, Welcome to <strong>Villach</strong>, the city <strong>in</strong> the centre of the<br />

border triangle of Italy, Slovenia and Austria! I wish you a pleasant stay <strong>in</strong> our<br />

city and many relax<strong>in</strong>g football games dur<strong>in</strong>g the EURO 2008. Have a good time<br />

<strong>in</strong> <strong>Villach</strong> and feel the fasc<strong>in</strong>ation of our old city centre!<br />

Helmut Manzenreiter<br />

Mayor of <strong>Villach</strong><br />

Dragi prijatelji nogometa, želim Vam srdačnu dobrodošlicu u<br />

<strong>Villach</strong>u, gradu u srcu trokuta kojeg č<strong>in</strong>e tri zemlje – Italija, Slovenija i Austrija!<br />

Želim Vam lijep i doživljajima pun boravak u našem gradu i mnogo napetih<br />

nogometnih utakmica u okviru EP08. Uživajte u <strong>Villach</strong>u – dopustite da Vas naš<br />

stari grad očara!<br />

Helmut Manzenreiter<br />

Gradonačelnik grada <strong>Villach</strong>a<br />

Drodzy kibice piłki nożnej! Serdecznie witamy w <strong>Villach</strong>, w mieście<br />

leżącym na przecięciu się granic trzech krajów: Włoch, Słowenii i Austrii! Życzę<br />

Państwu pięknego i pełnego przeżyć pobytu w naszym mieście, a także wielu<br />

emocjonujących meczy piłkarskich w ramach ME 2008. Cieszcie się Państwo<br />

<strong>Villach</strong>- dajcie się Państwo oczarować naszym miastem!<br />

Helmut Manzenreiter<br />

Burmistrz miasta <strong>Villach</strong><br />

Ausfahrt<br />

<strong>Villach</strong> West<br />

Warmbad<br />

Ausfahrt<br />

<strong>Villach</strong> Warmbad<br />

Drauboden<br />

Warmbad<br />

Rathaus<br />

Congress<br />

Center<br />

Ausfahrt<br />

<strong>Villach</strong> Ossiacher See<br />

Shuttle<br />

Public View<strong>in</strong>g<br />

Ausfahrt<br />

<strong>Villach</strong> Faaker See<br />

Wasenboden<br />

Public View<strong>in</strong>g<br />

<strong>Villach</strong> Ossiacher See<br />

Public View<strong>in</strong>g<br />

Feuerwehr: �122 • Polizei: �133 • Rettung: �144<br />

Tourismus<strong>in</strong>formation: Rathausplatz 1,<br />

Telefon +43 (0) 42 42 / 205-2900, www.villach.at/tourismus<br />

Behördenangelegenheiten (Fundamt, Passservice, etc.):<br />

StadtService <strong>Villach</strong>, Rathauspl. 1, Telefon +43 (0) 42 42 / 205-1888<br />

Fire brigade: �122 • Police: �133 • Ambulance: �144<br />

Tourism <strong>in</strong>formation: Rathausplatz 1,<br />

phone +43 (0) 42 42 / 205-2900, www.villach.at/tourismus<br />

Authorities (lost property offi ce, passport service, etc.):<br />

StadtService <strong>Villach</strong>, Rathauspl. 1, phone +43 (0) 42 42 / 205-1888<br />

Vatrogasci: �122 • Policija: �133 • Hitna pomoć: �144<br />

Turističke <strong>in</strong>formacije: Rathausplatz 1,<br />

Telefon +43 (0) 42 42 / 205-2900, www.villach.at/tourismus<br />

4-farbige Anwendung auf weißen Grund 2-farbige Anwendung auf weißen Grund<br />

2-farbige Anwendung auf<br />

NICHT weißen Grund<br />

Poslovi u nadležnosti službenih tijela (nalazni ured,<br />

servis za putovnice, itd.): Gradski servis: StadtService <strong>Villach</strong>,<br />

Rathauspl. 1, Telefon +43 (0) 42 42 / 205-1888<br />

Ausfahrt<br />

St. Niklas<br />

Straż: �122 • Policja: �133 • Pogotowie: �144<br />

Informacja turystyczna: Rathausplatz 1,<br />

Telefon +43 (0) 42 42 / 205-2900, www.villach.at/tourismus<br />

Sprawy urzędowe ( biuro rzeczy znalez<strong>in</strong>ych, biuro paszportowe<br />

itd.) Serwis miasta <strong>Villach</strong> (StadtService <strong>Villach</strong>), Rathauspl. 1,<br />

Telefon +43 (0) 42 42 / 205-1888<br />

Ausfahrt<br />

Wernberg<br />

s/w Anwendung auf weißen Grund<br />

WILLKOMMEN! WELCOME! DOBRODOŠLI! WITAMY!<br />

PUBLIC VIEWING<br />

<strong>Villach</strong> am Ossiacher See

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!