Views
9 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 5) [DC03042018]

https://app.box.com/s/gg7e06h17j1q08w8y5osyeahz2qdsea2

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Câu 13: Đáp án A. http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 14: Đáp án C. Câu 15: Đáp án B. ( ) 2 2 Ta có ( ) ( ) ( ) lim x − x + 7 = lim −1 − − 1 + 7 = 9. x→−1 x→−1 Câu 16: Đáp án B. ⎧x − 2 > 0 PT ⇔ ⎨ ⇒ x − 2 = 2 ⇔ x = 4. ⎩x − 2 = 2 Câu 17: Đáp án A. Ta có: ( ( )) ( ) 2. −1 − 2.2 − 3 + 5 4 d M; P = = . 2 2 2 + − 2 + 1 3 Câu 18: Đáp án D. Câu 19: Đáp án A. ( ) 2 z − 3+ i = 0 ⇒ z = 3 − i ⇒ z = z = 3 + − 1 = 10. 2 Ta có: ( ) 2 Câu 20: Đáp án B. 5 2 5 ∫ ∫ ∫ Ta có ( ) ( ) ( ) f x dx = f x dx + f x dx = 3 − 1 = 2. 1 1 2 Câu 21: Đáp án B. Câu 22: Đáp án C. ( )( ) ( )( ) x + 2 − 2 x + 2 − 2 x + 2 + 2 1 1 Ta có: lim y = lim = lim = lim = . x→2 x→2 x − 2 x→2 x→2 x − 2 x + 2 + 2 x + 2 + 2 4 Mặt khác ( ) y 2 = 4 + a. Hàm số liên tục tại điểm ( ) Câu 23: Đáp án A. 1 15 x = 2 ⇔ lim y = y 2 ⇔ = 4 + a ⇔ a = − . x→2 4 4 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 10 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Ta có: ⎡ 1 3 ⎢z = + i 2 2 − + = ⇔ ⎢ ⎢ 1 3 ⎢z = − i ⎣ 2 2 2 z z 1 0 . http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 24: Đáp án A. 1 1 Số cách lấy thỏa mãn đề bài là C C = 20 cách. Câu 25: Đáp án B. 5 4 1 3 1 2 2 Ta có ∫ ( ) ⎜ ⎟ ( ) ( ) ( ) 0 ⎛ x ⎞ 7 13 x − 2x + 3 dx = − x + 3x = = F 1 − F 0 ⇒ F 1 = . ⎝ 3 ⎠ 0 3 3 Câu 26: Đáp án B. PT hoành độ giao điểm là Hai đồ thị có hai giao điểm ( ) ( ) ( ) x + 3 ⎧⎪ x ≠ −1 = 2x + m ⇔ ⎨ x + 1 ⎪⎩ + + + − = ( ) ( ) 2 2x m 1 x m 3 0 1 . 1 ⇔ có 2 nghiệm phân biệt x ≠ − 1. 2 ⎧∆ ⎪ = m + 1 −8 m − 3 > 0 2 Suy ra ⎨ ⇒ m − 6m + 25 > 0 ⇒ m ∈ R . ⎪ ⎩2 − m − 1 + m − 3 ≠ 0 ⎧ m + 1 xM + x N = − ⎪ 2 Khi đó hoành độ hai điểm M, N thỏa mãn ⎨ . ⎪ m − 3 xMx N = ⎪⎩ 2 2 2 2 2 M N M N M N M N Ta có MN = ( x − x ) + ( 2x + m − 2x − m) = 5( x − x ) = 5( x + x ) = 5( x + x ) 2 − 20x x ( ) M N M N Câu 27: Đáp án C. 2 ⎛ m + 1⎞ m − 3 5 2 = 5⎜ ⎟ − 20 = m − 3 + 16 ≥ 5 ⎝ 2 ⎠ 2 4 Gọi d là đường thẳng đi qua M ( 2; − 1) thỏa mãn đề bài, suy ra ( ) d : y = k x − 2 − 1. 2 x x 1 k x 2 1 x 4k 4 x 8 8k 0 1 . 4 − + = − − ⇔ − + + + = 2 PT hoành độ giao điểm là ( ) ( ) ( ) d là tiếp tuyến của đồ thị hàm số ( 1) Suy ra ( ) ( ) ⇔ có nghiệm kép. 2 2 ⎡k = 1⇒ d : y = x − 3 ∆ ' = 4 k + 1 − 8 + 8k = 0 ⇔ k = 1 ⇔ ⎢ . ⎣k = −1⇒ d : y = − x + 1 Câu 28: Đáp án A. ⇒ min = 5 ⇔ m = 3. DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 11 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
Bộ đề luyện thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn (2016)
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG