Views
7 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 5) [DC03042018]

https://app.box.com/s/gg7e06h17j1q08w8y5osyeahz2qdsea2

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 30: Giả sử F ( x) là nguyên hàm của hàm số f ( x) = 2x − 4 . Biết rằng đồ thị hàm số ( ) f ( x) cắt nhau tại một điểm trên trục tung. Khẳng định nào sau đây đúng . 2 2 A. F ( x) = x − 4x − 4 B. ( ) F x = 2x − 4x 2 2 C. F ( x) = x − x + C D. ( ) 2 4 Câu 31: Cho hàm số y = x 2 F x = 2x − 4 2 x + 1 . Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số là + x − 2 A. 1 B. 2 C. 4 D. 3 Câu 32: Nếu F ( x ) là nguyên hàm của hàm số f ( x) = ln + + 2 1+ 2x = x 2 2 A. F ( x) x x B. F ( x) x x = ln + − 2 2 và F ( − 1) = 3 thì ( ) = ln + + 2 = ln + 2 + 1 2 2 C. F ( x) x x D. F ( x) x x 2 Câu 33: Tìm phần thực và phần ảo của số phức z, biết z = ( 5 + i) ( 1− 5i ) A. Phần thực bằng −14 và phần ảo bằng 2 5 B. Phần thực bằng 14 và phần ảo bằng 2 5i C. Phần thực bằng 14 và phần ảo bằng 2 5 D. Phần thực bằng −14 và phần ảo bằng 2 5i Câu 34: Cho tích phân Khi đó ( ) A. f ( t) C. f ( t) I = π 2 ∫ 0 f t là hàm số nào trong các hàm số sau? ⎛ 4 1 ⎞ = 2⎜ − ⎟ ⎝ 4 − t 1 + t ⎠ 2 ⎛ 4 1 ⎞ = ⎜ + ⎟ 5 ⎝ 4 − t 1+ t ⎠ sin x dx. Nếu đổi biến số = 4 − 3cos cos x + 4 − 3cos x B. f ( t) D. f ( t) = 4 1 4 − t + 1+ t 2 ⎛ 4 1 ⎞ = ⎜ − ⎟ 5 ⎝ 4 − t 1+ t ⎠ F x và F x có dạng t x thì ( ) 2 I = ∫ f t dt . Câu 35: Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào chỉ có một điểm cực đại mà không có điểm cực tiểu? A. C. 4 2 y = − x + 2x −1 B. 4 2 y = − x + 2x −1 D. 1 3 2 y = − x + x − 2x + 1 3 = x − 2 y x + 2 www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 1 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 1 1 2 3 Câu 36: Nếu ( − 1) > ( −1) a a và 5 2016 logb < logb thì 6 2017 Trang 5 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định A. 1 < a < 2;0 < b < 1 B. 1 < a < 2; b > 1 C. a > 2; b > 1 D. 0 < a < 1; b > 1 Câu 37: Cho hai số phức z1 = 2 + 4i và z2 = 1− 3i . Tính môđun của số phức z1 + 2iz 2 z + 2iz = 8 B. z1 + 2iz 2 = 10 C. z1 + 2iz 2 = 1 D. z1 + 2iz 2 = 10 A. 1 2 Câu 38: Cho hàm số khoảng xác định. mx + 3 y = . Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số nghịch biến trên từng x + m A. m > 3 hoặc m < − 3 B. − 2 < m < 3 C. − 2 < m < 4 D. − 3 < m < 3 Câu 39: Khi một kim loại được làm nóng đến 600°C , độ bền kéo của nó giảm đi 50%. Sau khi kim loại vượt qua ngưỡng 600°C , nếu nhiệt độ tăng thêm 5°C thì độ bền kéo của nó giảm đi 35% hiện có. Biết kim loại này có độ bền kéo là 280Mpa dưới 600°C , được sử dụng trong việc xây dựng các lò công nghiệp. Nếu mức an toàn tối thiểu của độ bền kéo của vật liệu này là 38Mpa, thì nhiệt độ an toàn tối đa của lò công nghiệp bằng bao nhiêu, tính theo độ Celsius? A. 620 B. 615 C. 605 D. 610 Câu 40: Một hình nón có chiều cao SO = 50cm và có bán kính đáy bằng 10 cm . Lấy điểm M thuộc đoạn SO sao cho OM = 20 cm. Một mặt phẳng qua M vuông góc với SO cắt hình nón theo giao tuyến là đường tròn ( ) quanh của hình nón đỉnh S có đáy là hình tròn xác định bởi ( ) 2 2 A. 16π 26 ( cm ) B. 26π 26 ( cm ) 2 2 C. 36π 26 ( cm ) D. 46π 26 ( cm ) Câu 41: Cho số phức = + ( , ∈Z) đường tròn ( C) có tâm ( 4;3) F = 4a + 3b −1. Tính giá trị M + m . C . Tính diện tích xung C (xem hình vẽ). z a bi a b . Biết tập hợp các điểm A biểu diễn hình học số phức z là I và bán kính R = 3. Đặt M là giá trị lớn nhất, m là giá trị nhỏ nhất của A. M + m = 63 B. M + m = 48 C. M + m = 50 D. M + m = 41 Câu 42: Một công ty mỹ phẩm của Pháp vừa cho mắt sản phẩm mới là thỏi son mang tên BOURJOIS có dạng hình trụ có chiều cao là h(cm), bán kính đáy là r(cm), thể tích yêu cầu của mỗi thỏi son là 3 ( ) 20,25π cm . Biết rằng chi phí sản xuất cho mỗi thỏi son như vậy được xác định theo công thức là 2 T 60000r 20000rh (đồng). Để chi phí sản xuất là thấp nhất thì tổng r + = + A. 9,5 B. 10,5 C. 11,4 D. 10,2 2 ⎛ 4x − 4x + 1⎞ 2 Câu 43: Biết x1, x 2 là hai nghiệm của phương trình log7 ⎜ ⎟ + 4x + 1 = 6x ⎝ 2x ⎠ 1 mãn x1 + 2x2 = ( a + b ) với a, b là hai số nguyên dương. Tính a + b . 4 www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com h bằng bao nhiêu cm? x , x thỏa và 1 2 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 6 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

 • Page 1 and 2: Bộ đề thi thử THPT QG 2018 C
 • Page 3 and 4: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 5: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 9 and 10: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 11 and 12: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 13 and 14: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 15 and 16: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 17 and 18: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 19 and 20: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 21 and 22: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 23 and 24: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 25 and 26: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 27 and 28: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 29 and 30: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 31 and 32: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 33 and 34: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 35 and 36: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 37 and 38: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 39 and 40: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 41 and 42: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 43 and 44: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 45 and 46: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 47 and 48: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 49 and 50: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 51 and 52: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 53 and 54: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 55 and 56: https://twitter.com/daykemquynhon p
 • Page 57 and 58:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 59 and 60:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 61 and 62:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 63 and 64:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 65 and 66:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 67 and 68:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 69 and 70:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 71 and 72:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 73 and 74:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 75 and 76:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 77 and 78:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 79 and 80:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 81 and 82:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 83 and 84:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 85 and 86:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 87 and 88:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 89 and 90:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 91 and 92:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 93 and 94:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 95 and 96:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 97 and 98:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 99 and 100:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 101 and 102:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 103 and 104:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 105 and 106:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 107 and 108:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 109 and 110:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 111 and 112:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 113 and 114:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 115 and 116:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 117 and 118:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 119 and 120:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 121 and 122:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 123 and 124:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 125 and 126:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 127 and 128:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 129 and 130:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 131 and 132:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 133 and 134:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 135 and 136:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 137 and 138:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 139 and 140:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 141 and 142:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 143 and 144:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 145 and 146:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 147 and 148:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 149 and 150:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 151 and 152:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 153 and 154:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 155 and 156:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 157 and 158:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 159 and 160:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 161 and 162:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 163 and 164:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 165 and 166:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 167 and 168:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 169 and 170:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 171 and 172:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 173 and 174:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 175 and 176:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 177 and 178:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 179 and 180:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 181 and 182:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 183 and 184:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 185 and 186:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 187 and 188:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 189 and 190:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 191 and 192:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 193 and 194:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 195 and 196:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 197 and 198:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 199 and 200:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 201 and 202:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 203 and 204:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 205 and 206:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 207 and 208:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 209 and 210:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 211 and 212:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 213 and 214:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 215 and 216:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 217 and 218:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 219 and 220:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 221 and 222:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 223 and 224:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 225 and 226:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 227 and 228:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 229 and 230:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 231 and 232:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 233 and 234:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 235 and 236:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

 • Page 237:

  https://twitter.com/daykemquynhon p

Bộ đề luyện thi THPT Quốc Gia Môn Ngữ Văn (2016)
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
Tuyển chọn 405 bài tập toán 7
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC