02.05.2022 Views

Kuljetus & Logistiikka 2 / 2022

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

the Trade<br />

See<br />

Exhibition<br />

EXHIBITOR<br />

STANDS<br />

YOUR<br />

MAKE<br />

RESERVATION<br />

MAALLA MERELLÄ ILMASSA<br />

2/<strong>2022</strong> • WWW.KULJETUSLEHTI.FI<br />

AVAILABLE.<br />

Program online:<br />

www.navigate.fi<br />

NOW!<br />

KEY THEMES<br />

Fuuutttuuurreeeee oooooff<br />

knnnnnnnnooooowlllleeeeedddggggeeeee aaaaannnnnnnnddd<br />

knnnnnnnnooooow-hhooooow,<br />

iiiiiinnnnnnnncclllluuudddiiiiiinnnnnnnngggg ttthheeeee<br />

iiiiiinnnnnnnnttteeeeerrnnnnnnnnaaaaatttiiiiiiooooonnnnnnnnaaaaallll<br />

Innnnnnnnttteeeeelllllllliiiiiiggggeeeeennnnnnnncceeeee Huuunnnnnnnnttt<br />

stttuuudddeeeeennnnnnnnttt Taaaaalllleeeeennnnnnnnttt<br />

Teeeeeaaaaam Fiiiiiinnnnnnnnaaaaalllls<br />

Diiiiiiggggiiiiiitttaaaaalllliiiiiizaaaaatttiiiiiiooooonnnnnnnn<br />

Grreeeeeeeeeennnnnnnn iiiiiinnnnnnnnveeeeestttmeeeeennnnnnnnttts<br />

aaaaannnnnnnnddd<br />

dddeeeeeccaaaaarrbooooonnnnnnnniiiiiizaaaaatttiiiiiiooooonnnnnnnn<br />

Diiiiiiggggiiiiiitttaaaaallll<br />

tttrraaaaannnnnnnnsffooooorrmaaaaatttiiiiiiooooonnnnnnnn<br />

Maaaaarriiiiiitttiiiiiimeeeee suuupppplllly<br />

cchhaaaaaiiiiiinnnnnnnns<br />

NAVIGATE | 1.–2.6.<strong>2022</strong><br />

NORDIC MARITIME EXPO IN FINLAND<br />

Naaaaaviiiiiiggggaaaaattteeeee iiiiiis aaaaa keeeeey nnnnnnnneeeeetttwooooorrkiiiiiinnnnnnnngggg aaaaannnnnnnnddd meeeeeeeeeetttiiiiiinnnnnnnngggg ppllllaaaaacceeeee ffooooorr<br />

maaaaarriiiiiitttiiiiiimeeeee aaaaannnnnnnnddd lllloooooggggiiiiiistttiiiiiiccs iiiiiinnnnnnnnddduuustttrriiiiiieeeees iiiiiinnnnnnnn ttthheeeee Nooooorrdddiiiiiiccs.<br />

SEAFOCUS


SEAFOCUS<br />

oooooff Fuuutttuuurreeeee<br />

aaaaannnnnnnnddd<br />

knnnnnnnnooooowlllleeeeedddggggeeeee<br />

knnnnnnnnooooow-hhooooow,<br />

ttthheeeee<br />

iiiiiinnnnnnnncclllluuudddiiiiiinnnnnnnngggg<br />

iiiiiinnnnnnnnttteeeeerrnnnnnnnnaaaaatttiiiiiiooooonnnnnnnnaaaaallll<br />

Huuunnnnnnnnttt<br />

Innnnnnnnttteeeeelllllllliiiiiiggggeeeeennnnnnnncceeeee<br />

Taaaaalllleeeeennnnnnnnttt<br />

stttuuudddeeeeennnnnnnnttt<br />

Fiiiiiinnnnnnnnaaaaalllls<br />

Teeeeeaaaaam<br />

Diiiiiiggggiiiiiitttaaaaalllliiiiiizaaaaatttiiiiiiooooonnnnnnnn<br />

iiiiiinnnnnnnnveeeeestttmeeeeennnnnnnnttts<br />

Grreeeeeeeeeennnnnnnn<br />

aaaaannnnnnnnddd<br />

dddeeeeeccaaaaarrbooooonnnnnnnniiiiiizaaaaatttiiiiiiooooonnnnnnnn<br />

Diiiiiiggggiiiiiitttaaaaallll<br />

tttrraaaaannnnnnnnsffooooorrmaaaaatttiiiiiiooooonnnnnnnn<br />

the Trade<br />

See<br />

Exhibition<br />

Program online:<br />

www.navigate.fi<br />

KEY THEMES<br />

EXHIBITOR<br />

STANDS<br />

AVAILABLE.<br />

YOUR<br />

MAKE<br />

RESERVATION<br />

NOW!<br />

MAALLA MERELLÄ ILMASSA<br />

2/<strong>2022</strong> • WWW.KULJETUSLEHTI.FI<br />

suuupppplllly<br />

Maaaaarriiiiiitttiiiiiimeeeee<br />

cchhaaaaaiiiiiinnnnnnnns<br />

TÄSSÄ LEHDESSÄ:<br />

NAVIGATE | 1.–2.6.<strong>2022</strong><br />

NORDIC MARITIME EXPO IN FINLAND<br />

iiiiiis aaaaa keeeeey nnnnnnnneeeeetttwooooorrkiiiiiinnnnnnnngggg aaaaannnnnnnnddd meeeeeeeeeetttiiiiiinnnnnnnngggg ppllllaaaaacceeeee ffooooorr<br />

Naaaaaviiiiiiggggaaaaattteeeee<br />

aaaaannnnnnnnddd lllloooooggggiiiiiistttiiiiiiccs iiiiiinnnnnnnnddduuustttrriiiiiieeeees iiiiiinnnnnnnn ttthheeeee Nooooorrdddiiiiiiccs.<br />

maaaaarriiiiiitttiiiiiimeeeee<br />

Wasalinen rahtitonnit ja<br />

matkustajamäärät<br />

tuhdissa kasvussa...................... 4<br />

Älykäs logistiikka avaa ovia<br />

kansainvälistymiselle.............39<br />

UUSI LAUTTAYHTEYS<br />

Hangosta Nynäshamniin.........8<br />

Laatuviskit kypsyvät<br />

historiallisen<br />

varaston hämärässä ............ 42<br />

Projektikuljetukset<br />

Raahen sataman<br />

kirittäjiä.................................. 12<br />

Voiko lohkoketjuja hyödyntää<br />

logistiikassa?<br />

Katsaus tulevaisuuden<br />

teknologioihin....................... 46<br />

Kalajoen satama tuplasi<br />

järeän nostokalustonsa......... 16<br />

Maailman vanhin T-sarjan Bentley<br />

saa uuden elämän<br />

entisöinnin myötä ..................50<br />

Roland XLS: Normaalia<br />

XL-perävaunua vahvempi,<br />

turvallisempi ja vakaampi....... 22<br />

Volvon raskaiden<br />

sähkökuorma-autojen<br />

myynti alkaa .........................52<br />

Luotsauslakiin esitettävät<br />

muutokset vaarantavat<br />

meriturvallisuutta ja Suomen<br />

huoltovarmuutta ..................30<br />

Autojen kysyntä<br />

ennätysmäisen suurta<br />

Autoverkkokaupassa ........... 54<br />

Ammattikuljettajien ajo- ja<br />

lepoaikoja laiminlyödään<br />

huomattavan paljon..............36<br />

Maanteiden päällystystyöt<br />

alkavat – korjausvelka kasvaa<br />

entisestään........................... 56<br />

26. vsk<br />

YHTEYSTIEDOT<br />

Päätoimittaja M-T Toivola<br />

lehti@kuljetuslehti.fi<br />

+358 40 7175686<br />

KÄYNTIOSOITE<br />

<strong>Kuljetus</strong>&<strong>Logistiikka</strong><br />

Artturinkatu 2<br />

BOX 29<br />

FI 20200 Turku<br />

TOIMITUKSEN YHTEYSTIEDOT<br />

+358 40 717 5686<br />

toimitus@kuljetuslehti.fi<br />

www.kuljetuslehti.fi<br />

Printti: ISSN 1458-1086<br />

Verkko: ISSN 1798-7962


Pääkirjoitus<br />

Suomessa ostetaan nyt EU:n kalleinta bensiiniä ja<br />

toiseksi kalleinta dieseliä. Hallitusten toimenpiteet tilanteen<br />

helpottamiseksi ovat purreet monissa muissa<br />

maissa, mutta meillä ei vaikuttavaa helpotusta ole<br />

saatu aikaiseksi. Korkealla energian hinnalla on vaikutusta<br />

ihmisten ja yritysten toimeentuloon ja se toimii<br />

myös veturina inflaation kiihtymiselle.<br />

Polttoaineiden hinnat ovat rikkoneet kaikkien aikojen<br />

ennätyksiä ja ajaneet monet kotitaloudet ja yritykset<br />

ahdinkoon. Hintojen nousu alkoi viime vuoden<br />

puolella, ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan on kiihdyttänyt<br />

hinnannousua entisestään. Liikkumisen hinta<br />

kiihdyttää myös inflaatiota ja heikentää siten kansalaisten<br />

ostovoimaa yleisestikin.<br />

Tuoreimpien EU:n tilastojen mukaan bensiinin litrahinta<br />

on Suomessa nyt Euroopan unionin kallein ja<br />

dieselin Ruotsin jälkeen toiseksi kallein. Dieselauton<br />

käytöstä perittävä vuotuinen vero on kuitenkin Suomessa<br />

Ruotsia korkeammalla tasolla ja tämän lisäksi<br />

Ruotsissa on tehty päätöksiä veronpalautuksista.<br />

EU Weekly Oil Bulletin -tilaston (25.4.<strong>2022</strong>) mukaan<br />

95-oktaanisen bensiinin litrahinta oli Suomessa keskimäärin<br />

2,174 €/l ja dieselin 2,198 €/l. Monet EU:n<br />

jäsenmaat ovat reagoineet polttoaineiden hintojen<br />

nousuun muun muassa alentamalla polttoaineveroa<br />

sekä tekemällä muita liikkumiskustannuksia hillitseviä<br />

toimenpiteitä. Suomen lisäksi bensiinin hinta ylitti<br />

kahden euron rajan viidessä ja dieselin kolmessa<br />

EU-maassa.<br />

”Parhaiten ja täsmällisimmin liikkumiskustannuksiin<br />

vaikuttava toimenpide on polttoaineverojen alentaminen.<br />

Hallituksen jo suunnittelemat parannukset<br />

muun muassa työmatkavähennyksiin auttavat vain<br />

erittäin pientä osaa autoa tarvitsevista eikä jakeluvelvoitteen<br />

alentamisen vaikutuksia ole nähty eikä se<br />

muutenkaan vaikuta bensiinin hintaan merkittävästi”,<br />

Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen huomauttaa.<br />

”Suomi on pinta-alaltaan EU:n viidenneksi suurin<br />

maa. Meitä pienempiä ovat muun muassa 38 miljoonan<br />

asukkaan Puola ja 59 miljoonan asukkaan Italia<br />

eikä 83 miljoonan asukkaan Saksakaan ole paljon<br />

Suomea suurempi. On selvää, että meillä oman auton<br />

käytölle ei usein ole tosiasiassa muita vaihtoehtoja,<br />

toisin kuin tiheämmin asutuissa maissa.”<br />

3


MS Aurora Botnialla kesäkuusta alkaen 24 lähtöä viikossa<br />

Wasalinen rahtitonnit ja<br />

matkustajamäärät<br />

tuhdissa kasvussa<br />

Teksti: Merja Maansalo<br />

Kuvat: Wasaline<br />

Viime vuoden elokuussa liikennöinnin<br />

Vaasan ja Uumajan<br />

välillä aloittanut hybridialus<br />

MS Aurora Botnia on<br />

jo lunastanut sille asetettuja<br />

odotuksia.<br />

− Vuonna 2021 rahtitonnit kasvoivat<br />

30 prosenttia vuoden takaiseen<br />

verrattuna. Tämän vuoden ensimmäisen<br />

kvartaalin aikana kasvua on<br />

kertynyt 25 prosenttia, rahtijohtaja<br />

Tony Ehrs tiputtelee lukuja tyytyväisenä.<br />

Hän kertoo, että rahtiliikenteessä<br />

4<br />

kehitys on ollut myönteistä etenkin<br />

tankki- ja erikoiskuljetuksissa.<br />

− Odotukset ovat korkealla ja uskomme<br />

jatkossa erityisesti projektilastien<br />

määrän tuntuvaan<br />

kasvuun.<br />

Myös Wasalinen matkustajamäärät<br />

ovat olleet lupaavasti nousussa.<br />

Maaliskuussa matkustajaliikenne<br />

kasvoi 300 prosentilla vuoden takaisesta.<br />

Luvussa näkyy osittain tämänkeväinen<br />

pandemiarajoitusten<br />

höllentyminen.<br />

Edistyksellinen alus<br />

Ehrs myöntää, että rahtiliikenteen<br />

positiivisen kehityksen taustalla on<br />

pitkälti hyvä suhdanne, mistä ovat<br />

hyötyneet myös muut varustamot.<br />

Itse hän antaa suurimmat kiitokset<br />

Wasalinen luvuista kuitenkin<br />

Aurora Botnialle, joka on maailman<br />

ensimmäinen Clean Design<br />

-luokkamerkin kriteerit täyttävä<br />

matkustaja-autolautta.<br />

− Aurora Botnia on kustannustehokas<br />

ja ympäristöystävällinen alus.<br />

Se kykenee kuljettamaan aiempaa<br />

korkeampia ja painavampia erikoiskuljetuksia,<br />

mikä on lisännyt<br />

muun muassa ro-ro -laivojen tuulivoimakomponenttien<br />

kuljetuksia.<br />

Aurora Botnian edeltäjässä, Wasa


Rahtijohtaja Tony Ehrs MS<br />

Aurora Botnian kannella.<br />

5


Expressissä, autokannen ajokorkeus<br />

oli 4,40 metriä. Aurora Botniassa<br />

se on 4,90 metriä.<br />

Lisää lähtöjä<br />

Ehrsin mukaan entistä tiheämpi<br />

frekvenssi on osaltaan edesauttanut<br />

rahtiliikenteen vilkastumista.<br />

− Keväällä Aurora Botnialla oli 22<br />

lähtöä viikossa. Kesällä 2.6.−31.8.<br />

lähtöjä on 24, jolloin tiistaisin,<br />

torstaisin ja perjantaisin lähtöjä<br />

on jopa 4 per päivä.<br />

Ehrs sanoo, että asiakkaiden näkökulmasta<br />

muutos on huomattava,<br />

sillä Wasa Expressenin aikakaudella<br />

lähtöjä oli parhaimmillaan<br />

vain 16 viikossa.<br />

Notkea toimija<br />

Wasaline on pieni varustamo, mitä<br />

Ehrs pitää pelkästään plussana.<br />

− Pystymme tekemään nopeita<br />

päätöksiä, palvelemaan asiakkaita<br />

joustavasti ja räätälöimään heille<br />

tarvittaessa yksilöllisiä palveluja.<br />

Olemme kotimainen toimija, mitä<br />

monet arvostavat.<br />

Kotimaisuus on huomattu myös<br />

Suomalaisen Työn Liitossa, joka<br />

myönsi maaliskuussa Aurora Botnialle<br />

Avainlippu-tunnuksen.<br />

Vaasan ja Uumajan satamien hyvät<br />

palvelut ja jatkoyhteydet ovat tekijöitä,<br />

joiden vuoksi Ehrs on niin<br />

ikään valmis liputtamaan.<br />

− Uumajan sataman junarata linkittyy<br />

suoraan Euroopan raideverkostoon.<br />

Voimme tarjota asiakkaillemme<br />

hinnallisesti, ajallisesti<br />

ja ekologisesti erinomaisen reitin<br />

esimerkiksi Keski-Suomesta Eurooppaan.<br />

Uumajan sataman multimodaalikuljetusten<br />

konseptin kehittämistä<br />

jatketaan, jotta monia kuljetusmuotoja<br />

yhdistämällä niiden hyödyt<br />

saadaan tehokkaasti asiakkaiden<br />

käyttöön.<br />

− Aurora Botnian Co2-päästöt ovat<br />

erittäin alhaiset. Päästöt saadaan<br />

Info<br />

• NLC Ferry Ab Oy on varustamo, joka harjoittaa laivaliikennettä<br />

MS Aurora Botnia -aluksella reitillä Vaasa−Uumaja.<br />

• Wasaline on varustamon käyttämä markkinointinimi.<br />

• Kvarken Link Oy on Vaasan ja Uumajan kaupunkien<br />

yhteisyritys, joka omistaa Aurora Botnian.<br />

• Kvarken Ports Oy on Vaasan ja Uumajan yhteinen<br />

satamayhtiö.<br />

• www.wasaline.com<br />

6


vielä alemmas esimerkiksi laiva-juna<br />

-kombinaatiolla. Yhä useammalla<br />

asiakkaalla myös ympäristöasiat<br />

painavat valinnoissa.<br />

Yhdellä aluksella<br />

Uumajan välillä toistaiseksi vain<br />

Aurora Botnialla.<br />

− Me Wasalinessa keskitymme nyt<br />

Aurora Botniaan ja sen kannattavuuden<br />

parantamiseen.<br />

Kilpailu Suomen ja Ruotsin välisessä<br />

rahtiliikenteessä on koventunut,<br />

sillä vielä noin vuosi sitten maiden<br />

välillä liikennöi 7 alusta. Nyt niitä<br />

on 13. Wasaline operoi Vaasan ja<br />

7


UUSI LAUTTAYHTEYS<br />

Hangosta Nynäshamniin<br />

Hangon Satamasta alkanut uusi lauttayhteys Ruotsiin ilahduttaa sekä<br />

rahdinkuljettajia että turisteja. Samalla linja on osoitus Hangon Sataman<br />

ja Stena Linen kasvavasta roolista Itämerellä.<br />

Samoihin aikoihin kun kevään<br />

muuttolinnut laskeutuivat aurinkoisille<br />

Hangon hiekkarannoille,<br />

horisonttiin ilmestyi<br />

muitakin tulokkaita. Joutsenenvalkeat<br />

Stena Line Oy:n sisarlaivat<br />

Urd ja Stena Gothica kul-<br />

kevat Hangon Satamasta Ruotsin<br />

Nynäshamniin. Se sijaitsee Suur-<br />

Tukholman alueella, mutta sitä<br />

kautta matkustaessa välttää keskustan<br />

ruuhkat, ja pääsee sujuvasti<br />

matkaan Ruotsin pääväylille,<br />

helposti Norjaankin asti.<br />

Stena Linen uuden linjan avaus<br />

juuri Hankoon ei ole sattumaa. Vaikeasta<br />

maailmantilanteesta huolimatta<br />

Hangon Satama Oy on onnistunut<br />

viime vuosina kehittämään<br />

infrastruktuuriaan ja tehostamaan<br />

satamatoimintojaan. Kuljetuksiin<br />

8


Uusi linja on yksi monista Stena<br />

Linen tekemistä strategisista<br />

vahvistuksista Itämeren alueella,<br />

jossa se on halunnut kasvaa asiakkaidensa<br />

kanssa.<br />

on saatu lisää tehoa ja joustoa. Asiakkaille<br />

on luotu uusia mahdollisuuksia<br />

kehittää liiketoimintojaan.<br />

Tämä näkyi konkreettisesti jo<br />

viime vuonna, kun Hanko teki<br />

150-vuotisen historiansa toiseksi<br />

parhaan tuloksen. Tavaraa kulki<br />

sen kautta 5,6 miljoonaa tonnia.<br />

Hyvään tulokseen vauhditti satamatoiminnan<br />

kehittämisen lisäksi<br />

kotimaisen kaupan ja teollisuuden<br />

kysynnän kasvu. Hanko komeilee<br />

nyt Suomen neljänneksi suurimpana<br />

kaupallisena satamana.<br />

Itämeren tähdet<br />

Kasvanut rahtiasiakkaiden kysyntä<br />

Itämerellä huomattiin myös<br />

Stena Linella ja he päätti laajentaa<br />

verkostoaan Suomeen.<br />

”On ilo toivottaa Stena Line tervetulleeksi<br />

Hankoon. Etelä-Suomen<br />

tehokkaiden kuljetusreittien johtavana<br />

satamana jaamme Stena<br />

Linen pyrkimyksen rakentaa kestäviä<br />

kuljetusketjuja Itämeren<br />

alueella. Hanko on kaupan ja<br />

teollisuustuotteiden, autoteollisuuden<br />

tuonnin sekä metsäteollisuustuotteiden<br />

viennin keskus.<br />

Uusi reitti laajentaa yhteyksiämme<br />

Ruotsin tärkeimmille kohdemarkkinoille”,<br />

Hangon Sataman<br />

toimitusjohtaja Anders Ahlvik<br />

sanoo.<br />

9


10<br />

Stena Linen lisäksi Hangon Satamaan<br />

rantautuu Eckerö Linen<br />

m/s Finlandia. Sen viime kesänä<br />

aloittamat Helsinki-Hanko-risteilyt<br />

nousivat niin suosituiksi,<br />

että ne saivat jatkoa. Eikä ihme,<br />

sillä matka ikoniseen kesäkaupunki<br />

Hankoon taittuu Finlandin<br />

brunssipöydästä nauttien.<br />

Paluumatkalla on mahdollisuus<br />

ruokailla klassikoksi nousseessa<br />

Saaristolaispöydässä. Myymälät<br />

palvelevat koko risteilyn ajan ja<br />

laivalla esiintyvät suomalaiset<br />

viihteen suosikit. Risteilyt järjestetään<br />

kahtena lauantaina,<br />

11.6. ja 27.8.<strong>2022</strong>. Eckerö Linen<br />

m/s Finlandia lähtee kello<br />

9 Helsingin Länsisatamasta ja<br />

saapuu Tallinnan kautta Hankoon<br />

klo 15.30.<br />

Hangossa on noin kolme tuntia<br />

aikaa tutustua omatoimisesti<br />

kaupunkiin. Sen lisäksi voi lähteä<br />

vaikka bussikiertoajelulle, jolla<br />

pääsee ihastelemaan merinäkymiä<br />

ja pitkiä hiekkarantoja ja samalla<br />

kuulee mm. Hangon historiasta,<br />

kylpyläajoista, pitsihuviloista<br />

ja merkkihenkilöistä. Opastetulla<br />

kävelykierroksella keskitytään<br />

Hangon kuuluisiin huviloihin ja<br />

tutustutaan niitä suunnitelleisiin<br />

arkkitehteihin sekä historiallisiin<br />

asukkaisiin.<br />

Lähtöjä joka ilta<br />

Stena Linen uudella linjalla pääsee<br />

Ruotsiin päivittäin. Rahdin<br />

lisäksi ropax-kaksikko kuljettaa<br />

matkustajia. Alukseen voi ajaa siis<br />

vaikka asuntovaunulla, moottori-<br />

tai polkupyörällä. Iltalähtö on<br />

miellyttävä, sillä Hangon Sataman<br />

odotus- ja käsittelyajat ovat äärimmäisen<br />

lyhyet. Edessä on mukava<br />

12-13-tunnin matka, jonka aikana<br />

ehtii nauttia laivan palvelujen lisäksi<br />

hyvistä yöunista.<br />

Linja lähti liikkeelle Urdin voimin,<br />

joka kulki joka toinen päivä kumpaankin<br />

suuntaan. Toukokuussa<br />

reitille tulee lisäksi Stena Gothica.<br />

Tämän jälkeen lähtöjä on päivittäin<br />

kummastakin satamasta.<br />

Laivoilla on mukavia hyttejä myös<br />

lemmikkinsä mukaan haluaville,<br />

buffetravintola, laivamyymälä,<br />

baari ja muita rentouttavalle matkalle<br />

tarpeellisia palveluja.<br />

Urdin ja Stena Gothican kapasiteetti<br />

on 1 600 kaistametriä ja ne<br />

voivat ottaa 186 matkustajaa.


Lisääntyneet<br />

liikenneyhteydet ja<br />

tehostetut toiminnot<br />

Uusi reittiliikennelinja<br />

Ruotsin Nynäshamniin!<br />

FAST AND<br />

FRIENDLY PORT<br />

WWW.PORTOFHANKO.FI<br />

11


Projektikuljetukset Raahen<br />

Teksti: Merja Maansalo<br />

Kuvat: HOOLI Stevedoring Oy/nosturit ja Harri Tarvainen/satamahinaaja<br />

Raahen satamalla on vahva asema niin yleis- kuin projektikuljetuksissa.<br />

Projektikuljetusten osuutta kasvattavat erityisesti<br />

Pohjois-Pohjanmaan tuulivoimalahankkeisiin liittyvät komponentti-<br />

ja tavarakuljetukset. Niiden käsittelyssä tarvitaan<br />

usein erikoiskalustoa ja erityisosaamista, mutta myös oikeankokoista<br />

sataman ja tieverkoston mitoitusta.<br />

− Olemme kehittäneet palvelujamme<br />

sekä satamainfraa systemaattisesti<br />

siihen suuntaan, että<br />

kykenemme olemaan alueen johtava<br />

projektilastisatama, Raahen<br />

Satama Oy:n toimitusjohtaja Pauli<br />

Sarpola korostaa.<br />

12


sataman kirittäjiä<br />

Nosturit nostavat tornilohkoa.<br />

Sujuvaa toimintaa<br />

Raahen satama pystyy lunastamaan<br />

asiakaslupauksensa jo nyt. Palvelut<br />

pelaavat ympäri vuoden ja yhteydet<br />

sujuvat säännöllisesti. Esimerkiksi<br />

maantie- ja raideliikenneyhteydet<br />

toimivat erinomaisesti. Kesään<br />

<strong>2022</strong> mennessä Raahen satamassa<br />

on yhteensä 32 hehtaaria kantavia<br />

varastokenttiä, jotka soveltuvat<br />

tuulivoimalaitosten osien varastointiin.<br />

Suunnitteilla on vielä noin<br />

20 hehtaaria lisää varastoalueita,<br />

jotka tulevat käyttöön muutaman<br />

vuoden kuluessa.<br />

− Tuulivoimaloiden komponentit<br />

ovat isokokoisia, joten olemme<br />

parantaneet myös satamasta joh-<br />

13


Satamahinaaja työssään.<br />

tavia ulosmenoreittejä esimerkiksi<br />

leventämällä risteyksiä ja siirtämällä<br />

katuvaloja. Samalla muunkin<br />

liikenteen sujuvuus on parantunut,<br />

Sarpola toteaa.<br />

Voimat yhdistetty<br />

Satamayhtiö ja satamaoperaattori<br />

HOOLI Stevedoring Oy tekevät entistä<br />

tiiviimpää yhteistyötä. HOOLI<br />

Stevedoring on hankkinut sataman<br />

sisäisiin siirtoihin omaa kalustoa,<br />

mikä vapauttaa perinteiset erikoiskuljetuslavetit<br />

niille kuuluviin<br />

kuljetuksiin eli maantiekuljetuksiin.<br />

Maaliskuussa työnsä aloittanut<br />

Minna Lento on esimerkki<br />

sataman toimijoiden yhteistyöstä<br />

henkilöstöpuolella. Lento toimii<br />

satamayhtiön sekä satamaoperaattorin<br />

yhteisenä myynti- ja markkinointipäällikkönä.<br />

14<br />

Kasvunvaraa on<br />

Lento kertoo, että maatuulivoima<br />

on Suomessa kovassa nosteessa.<br />

Kahden seuraavan vuoden aikana<br />

uutta kapasiteettia on tulossa lähes<br />

3 700 MW, mikä tarkoittaa noin 700<br />

tuulivoimalaa.<br />

− Määrä on niin iso, että siitä riittää<br />

jaettavaa Raahen sataman lisäksi<br />

myös muille Pohjanmaan satamille.<br />

Hän laskee, että viime vuonna<br />

sataman kautta kuljetettiin jo 136<br />

tuulivoimalaa, mikä vastaa noin<br />

1 800 sataman kautta kulkenutta<br />

erikoiskuljetusta.<br />

− Nykyinen kapasiteettimme sallisi<br />

jopa 200 tuulivoimalan läpimenon<br />

vuodessa.<br />

Merituulivoimaa<br />

Satamajohtaja Sarpola lisää, että<br />

Raahen satama on myös mukana<br />

merelle rakennettavan offshoretuulipuiston<br />

rakentamiseen liittyvässä<br />

logistiikassa.<br />

− Lähiaikoina Raahen edustan merialueelle<br />

on nousemassa yhteensä<br />

peräti 410 tuulivoimalaa, joista<br />

ensimmäisten rakentaminen alkaa<br />

2020-luvun lopulla ja käyttöönotto<br />

ennen vuotta 2040.<br />

Tulevaisuushankkeita<br />

Raahen satamalla on kiikarissa<br />

useita kehityshankkeita. Vuoden<br />

2025 paikkeilla toiveena on päästä<br />

toteuttamaan tarpeellinen väyläsyvennys.<br />

Nykyinen väylä on liian<br />

matala isoille aluksille. Useat muut<br />

kehitysprojekteista liittyvät ympäristöteemoihin.<br />

− Pitkän aikavälin tavoitteisiin kuuluu<br />

taata Raahen satamassa käyvil-


le aluksille päästötön satamakäynti.<br />

Sataman palvelut aiotaan jollakin<br />

aikavälillä ulottaa rahtilaivojen<br />

jätevesien talteenottoon. Sarpolan<br />

mukaan tällaiselle palvelulle on<br />

jo nyt kysyntää. Isossa kuvassa<br />

Raahen satama tähtää kohti hiilineutraaliutta.<br />

Listalta löytyy myös<br />

kiertotalouden edistäminen, mikä<br />

käytännössä tarkoittaisi esimerkiksi<br />

bio- ja uusiutuvan energian<br />

jakelun aloittamista satamassa.<br />

− Tuulivoimahankkeiden myötä<br />

satamaan tulee lisää erikoisaluksia,<br />

joten lisäkapasiteettia tarvitaan.<br />

Laitureihin kohdistuu myös entistä<br />

suurempia pistekuormia, Sarpola<br />

muistuttaa.<br />

Rakennettaville laitureille tehdään<br />

varaukset laivoille toimitettavan<br />

maasähkön kaapelointia varten.<br />

Raahen satamainfo<br />

• Satamassa käy vuosittain noin 600 laivaa.<br />

• Sataman kautta kuljetetaan raaka-aineita ja irtolasteja, terästä,<br />

sahatavaraa, kontteja sekä projektiluontoisia laivauksia.<br />

• Raahen sataman osat ovat Lapaluoto, SSAB:n satamanosa sekä<br />

syväsatama.<br />

• Syväsatamassa 2 laivapaikkaa ja roro-ramppi.<br />

• SSAB: 6 laivapaikkaa.<br />

• Lapaluoto: 3 laivapaikkaa, lisäksi erillinen hinaajalaituri sekä<br />

odotuslaituri, jossa sementinlastauslaitteisto<br />

• Lapaluodon satamanosassa noin 6 000 kontitusterminaali, jossa<br />

kontituslaite, siltanosturi ja kosteudenhallintajärjestelmä.<br />

• Lapaluodossa katettua varastotilaa yli 25 000 m² ja varastokenttiä<br />

yhteensä 30 ha.<br />

• Meriväylän kulkusyvyys 10 m, satama-altaiden kulkusyvyydet<br />

10 m ja 8 m.<br />

• www. raahensatama.fi, instagram.com/portofraahe,<br />

+358 8 227 7555, port@raahe.fi<br />

Kahden yhtiön yhteinen toimihenkilö<br />

Minna Lento (KTM) aloitti maaliskuun<br />

alussa Raahen Satama Oy:n ja<br />

satamaoperaattori HOOLI Stevedoring<br />

Oy:n yhteisenä myynti- ja<br />

markkinointipäällikkönä. Hänen<br />

tehtäviinsä kuuluvat muun muassa<br />

uusasiakashankinta sekä markkinoinnin<br />

suunnittelu ja toteutus.<br />

− Työni on pitkälti nykyisen markkinatilanteen<br />

ison kuvan hahmottamista<br />

ja nykytilanteen tunnistamista.<br />

Asiakas ensin<br />

Uusasiakashankinnassa hän pitää<br />

tärkeänä vuoropuhelun käymistä<br />

satamatoimijoiden kesken, jotta<br />

asiakkaalle pystytään tarjoamaan<br />

kilpailukykyinen kokonaispaketti<br />

satamapalveluista.<br />

− Näiden pakettien suunnittelu ja<br />

käytännön toteuttaminen on osa<br />

työtäni. Onneksi on kahdet hartiat,<br />

joiden päälle voi jakaa vastuuta.<br />

Lento sanoo, että kilpailun kiristyessä<br />

on oltava enemmän ajan<br />

hermolla. Hän uskoo, että kilpailuetua<br />

saavutetaan joustavuudella ja<br />

ketteryydellä.<br />

− Päätöksentekoprosessin on oltava<br />

asiakkaiden suuntaan nopea.<br />

Investointeja on kyettävä tekemään<br />

myös etupeltoon, eikä vasta siinä<br />

vaiheessa, kun tarvetta ilmenee.<br />

Ammattilainen<br />

Ennen uuteen tehtäväänsä siirtymistä<br />

Lento teki pitkän työuran<br />

satamaoperaattori Kemi Shippingin<br />

palveluksessa.<br />

− Olen toiminut satamatoimintojen<br />

parissa kaikkiaan 26 vuotta, joista<br />

operatiivisella puolella kenttätöissä<br />

6 vuotta, huolintaosastolla 9 vuotta<br />

ja myyntipäällikkönä 11 vuotta.<br />

Lento sanoo, että nykyinen työ täydentää<br />

hyvin omaa kokemuspohjaa<br />

ja avaa uusia näkökulmia.<br />

15


Kalajoen satama tuplasi<br />

järeän nostokalustonsa<br />

Teksti: Merja Maansalo<br />

Kuvat: Kalajoen Satama Oy<br />

Kalajoen satama kehittää palvelujaan ja infraa, jotta se kykenisi<br />

vastaamaan yhä laajemman asiakaskunnan tarpeisiin.<br />

Satamassa otettiin tänä keväänä käyttöön toinen raskaan<br />

luokan nosturi, joka on Oy Blomberg Stevedoring Ab:n.<br />

Havatorin Gottwald HMK 300 E<br />

-satamanosturien maksimi nostokyky<br />

on 100 tonnia. Siksi ne soveltuvat<br />

muun muassa tuulivoimaloiden<br />

raskaiden komponenttien<br />

nostoihin.<br />

− Meillä on muiden materiaalinkäsittelykoneiden<br />

rinnalla nyt kaksi<br />

satamanosturia, jotka soveltuvat<br />

erittäin hyvin sekä projektikuor-<br />

16<br />

mauksiin että myös muihin satamanostoihin,<br />

Kalajoen Satama<br />

Oy:n toimitusjohtaja Petri Nikupeteri<br />

kertoo.<br />

Yhteinen intressi<br />

Kalajoen sataman kylkeen on<br />

suunnitteilla 10 hehtaarin Yritys-


Projektilasteja ja muita satamanostoja<br />

tekevä toinen järeä nosturi<br />

otetiin tänä keväänä käyttöön.<br />

puisto. Kalajoen kaupungilla ja<br />

satamayhtiöllä on strategiana ja<br />

intressinä kehittää sekä laajentaa<br />

aluetta, jotta sataman vienti- ja<br />

tuontitoiminta voisi edelleen vilkastua.<br />

− Meillä on tavoitteena ottaa uudenlainen<br />

toimintakonsepti pian<br />

käyttöön. Se takaisi, että voisimme<br />

käynnistää nopeasti uusien<br />

varastotilojen rakentamisen, kun<br />

esimerkiksi teollisuudessa tai logistiikkapuolella<br />

toimiva asiakas<br />

meille tällaisesta tarpeesta ilmoittaa.<br />

Kulkua parannettu<br />

Satamamme ja suunnitteluasteella<br />

olevan Yrityspuiston etuina<br />

ovat Nikupeterin mukaan niiden<br />

logistisesti erinomainen sijainti,<br />

syväsataman läheisyys ja toimivat<br />

fasiliteetit sujuviin lastauksiin ja<br />

kuljetuksiin. Kalajoelta on hyvät<br />

yhteydet valtateille 8 sekä 4 (E75),<br />

joiden kautta liikkuu paljon muun<br />

muassa tuulivoimalakuljetuksia.<br />

Sataman sisäistä infraa on paran-<br />

17


Kalajoen satama-alueella on<br />

kasvuvaraa ja tilaa myös uusille<br />

toimijoille.<br />

nettu, jotta myös pitkien ja raskaiden<br />

kappaleiden kuljettaminen<br />

ulos alueelta sujuu ongelmitta.<br />

Isoja toimijoita<br />

Satama-alueella sijaitsevaan Repolan<br />

teollisuuskiinteistöön ovat<br />

aiemmin sijoittuneet Fineweld Oy<br />

ja Ab A. Häggblom Oy. Fineweld on<br />

yksi Pohjoismaiden suurimmista<br />

vaativien teollisuusputkistojen<br />

valmistukseen ja asennukseen<br />

erikoistuneista yrityksistä. Ab A.<br />

Häggblom on moderni konepajayritys,<br />

joka valmistaa korkealaatuisia<br />

kaivoslaitteita.<br />

Kaikki huomioidaan<br />

Kalajoen satamaan on valmistunut<br />

uutta varastokenttää 15 hehtaaria.<br />

− Varastokenttämme palvelevat<br />

kaikkia sataman käyttäjiä.<br />

− Vapaata kenttätilaa ja rakennusmaata<br />

riittää vielä monien asiakasyritysten<br />

tarpeisiin.<br />

Nikupeteri korostaa, että sataman<br />

jatkokehittämisessä huomioidaan<br />

rinnakkain sekä sataman nykyisten<br />

että uusien asiakkaiden tarpeet.<br />

− Haluamme tarjota kumppanuuden,<br />

joka tuo kaikille asiakkaillemme<br />

helppoutta, nopeutta ja<br />

kustannustehokkuutta heidän toimintaansa.<br />

− Meillä on jo nyt hyvät valmiudet<br />

ottaa enemmänkin laivoja vastaan<br />

ja kasvattaa rahtitonnien määrää.<br />

Info<br />

Kalajoen satama on suurista integraateista<br />

riippumaton vapaa kauppasatama, joka<br />

palvelee asiakkaita tasapuolisesti. Sataman<br />

operaattoreina toimivat huolintaliikkeet<br />

Oy Blomberg Stevedoring Ab ja Rahjan<br />

Huolinta Oy. Kalajoen sataman vuotuinen<br />

kokonaisliikenne on noin 500 000 tonnia.<br />

Satamassa käy keskimäärin noin 150 laivaa<br />

vuodessa. Lähde ja lisäinfo: portofkalajoki.fi<br />

18


Offering trusted logistics<br />

services to a wide range<br />

of different customers.<br />

Offering trusted logistics<br />

services to a to wide a wide range<br />

of different of customers.<br />

The The greatest timber<br />

operator on on the the Gulf Gulf<br />

of Bothnia of decades.<br />

for for<br />

the the past past two two<br />

decades.<br />

Offering trusted logistics<br />

services to a wide range<br />

of different customers.<br />

The greatest timber<br />

operator on the Gulf<br />

of Bothnia for<br />

the past two<br />

The greatest timber<br />

operator on the Gulf<br />

of Bothnia for<br />

the past two<br />

decades.<br />

• Inland transportation<br />

• Terminal operator<br />

• Inland • Customs transportation warehousing<br />

• Terminal<br />

• Forwarding<br />

operator<br />

agent<br />

• Customs warehousing<br />

• Cargo handling<br />

• Forwarding agent<br />

• Chartering of vessels<br />

• Cargo handling<br />

• Ship’s agent<br />

• Chartering of vessels<br />

• Tugboat services<br />

• Ship’s agent<br />

• in Tugboat the port services on Rahja, Kalajoki<br />

in the port on Rahja, Kalajoki<br />

• Inland<br />

• Termin<br />

• Inland • Custom tran<br />

• Terminal<br />

• Forwa<br />

o<br />

• Customs w<br />

• Cargo<br />

• Forwardin<br />

• Charte<br />

• Cargo han<br />

• Ship’s<br />

• Chartering<br />

• Tugbo<br />

• Ship’s age<br />

• in Tugboat the port s<br />

in the port o<br />

2<br />

RAHJAN HUOLINTA OY<br />

Satamatie 395<br />

85180 RAHJA<br />

Phone 02077 69360<br />

24/7 02077 69363<br />

RAHJAN HUOLINTA OY<br />

Satamatie Coming 395in spring 2018<br />

CONTAINER<br />

85180 RAHJA<br />

TRAFFIC<br />

WORLD’S LARGEST<br />

started material on 18th handling June crane! 2018<br />

Phone 02077 +358 207 69360 769 360<br />

from 24/7 02077 Port +358 69363 207 of 769 Kalajoki.<br />

368<br />

Co<br />

CONT<br />

W<br />

started ma<br />

from<br />

19


Ensimmäinen hybridiroro-alus<br />

Finneco I aloittaa tämänhetkisten suunnitelmien mukaan Finnlinesin<br />

Itämeren, Pohjanmeren ja Biskajan liikenteessä kesäkuussa <strong>2022</strong>.<br />

Ensimmäinen Finnlinesin 500<br />

miljoonan euron uudisrakennusohjelman<br />

aluksista, hybridiroro-alus<br />

Finneco I on luovutettu<br />

Finnlinesille huhtikuussa.<br />

Aluksen konseptisuunnittelu alkoi<br />

2018 ja tavoitteena oli rakentaa<br />

ympäristöystävällisin alus, joka<br />

on koskaan liikennöinyt Itämerellä.<br />

Kolmen roro-aluksen tilaus<br />

allekirjoitettiin toukokuussa 2018<br />

ja ensimmäisen rakentaminen alkoi<br />

kesäkuussa 2020.<br />

Kahden sisaraluksen rakentaminen<br />

on myös edennyt. Finneco II<br />

laskettiin vesille elokuussa 2021<br />

ja Finneco III marraskuussa 2021.<br />

Kaikki kolme alusta aloittavat<br />

Finnlinesin Itämeren, Pohjanmeren<br />

ja Biskajan liikenteessä vuoden<br />

<strong>2022</strong> aikana.<br />

Finnlinesin uudisrakennusohjel-<br />

20<br />

ma käsittää myös kaksi ekotehokasta<br />

Superstar ropax-alusta, jotka<br />

aloittavat Finnlinesin liikenteessä<br />

2023.<br />

Tehokkaat lastitoiminnot<br />

Verrattuna Finnlinesin nykyisen<br />

laivaston suurimpiin laivoihin hybridiuudisrakennusten<br />

kuljetuskapasiteetti<br />

kasvaa lähes 40 %,<br />

koska kussakin laivassa on lastille<br />

5 800 kaistametriä. Käytännössä<br />

alukset kuljettavat noin 400 perävaunua<br />

matkaa kohden.<br />

Lastinkäsittely on tehokasta, sillä<br />

laivassa on useita perä- ja sisäramppeja<br />

ja nostettavat autokannet.<br />

Lastikansien tietyt alueet on<br />

tarkoitettu erityisesti paperirulli-<br />

en lastausta varten. Useat kannet ja<br />

sisärampit nopeuttavat lastaamista<br />

ja purkamista. Samalla alukset ovat<br />

erittäin joustavia, sillä nostettavan<br />

kannen ansiosta roro-lastin maksimikorkeus<br />

voi olla jopa 7 metriä.<br />

Ympäristötehokkuudesta<br />

plusmerkintä<br />

Luokituslaitos Rina on antanut ylimääräisen<br />

“Green plus” -luokkamerkinnän<br />

laivan ympäristötehokkuudesta.<br />

Laivan pääkoneet ovat<br />

kaksitahtimoottoreita, joiden polttoaineen<br />

ominaiskulutus on pienempi<br />

kuin nelitahtimoottoreiden.<br />

Kölin alla oleva ilmavoitelujärjestelmä<br />

vähentää kitka- ja hydrodynaamista<br />

vastusta, minkä ansiosta<br />

polttoaineen kulutus ja päästöt


luovutettu Finnlinesille<br />

MS Finneco I on osa Finnlinesin 500<br />

miljoonan euron uudisrakennusohjelmaa,<br />

joka käsittää kolme hybridiroro-alusta<br />

ja kaksi hybridiropaxalusta.<br />

Kuva: Finnlines Oyj<br />

vähenevät. Satamakäyntien nollapäästöt<br />

voidaan saavuttaa 5 MW:n<br />

akkuyksiköllä. Akut latautuvat merimatkan<br />

aikana ja myös 600 m2<br />

:n aurinkopaneelit tuottavat energiaa.<br />

Lisäksi pakokaasujen puhdistusjärjestelmä<br />

vähentää ilmapäästöjä<br />

ja haitallisia hiukkasia.<br />

Entistä monipuolisemmat<br />

palvelut<br />

Roro-laivojen vakituisilla asiakkailla,<br />

rekka-autonkuljettajilla, on<br />

käytettävissä entistä monipuolisempia<br />

palveluja, kuten kuntosali,<br />

sauna-alue, ruokailu- ja oleskelutila<br />

ja pesutupa. Myös yhden hengen<br />

hytit lisäävät matkan viihtyisyyttä.<br />

Laivan tekniset tiedot,<br />

Finneco I–III<br />

Laivatyyppi Roro<br />

Jääluokka 1 A Super<br />

Pituus<br />

238,0 m<br />

Leveys<br />

34,0 m<br />

Bruttovetoisuus 60 515<br />

Kuollut paino 17 377<br />

Kaistametrit 5 800<br />

Matkanopeus 20,7 solmua<br />

Koneteho 2 x 12,780 kW<br />

Lippuvaltio Suomi<br />

Päästövähennystekniikka<br />

• Ilmavoitelujärjestelmä<br />

• Akkuyksiköt<br />

• Pakokaasujen poisto<br />

• Aurinkopaneelit<br />

• Lämmöntalteenotto<br />

• Painolastivesien käsittely<br />

21


Roland XLS: Normaalia<br />

XL-perävaunua vahvempi,<br />

turvallisempi ja vakaampi<br />

Roland International on luonut<br />

lisäarvoa kuljetusyrityksille jo 57<br />

vuoden ajan, ollen Euroopan johtava<br />

painokuvioitujen sivupeitteiden<br />

valmistaja. Yhdessä Ewals Cargo<br />

Caren kanssa Roland on kehittänyt<br />

patentoidun XLS:n – uniikin ja<br />

monikäyttöisen sivupeitteen. Tuote<br />

on kehitetty EN 12642 Code XL<br />

-kärryjen pohjalta. XLS on saanut<br />

hyvän vastaanoton useilta kuljetusalan<br />

yrityksiltä ja muodostunut<br />

osaksi vakiokalustoa yli 4000 ajoneuvossa.<br />

XLS:n turvin yritykset<br />

voivat lähettää kalustonsa mihin<br />

tahansa kohteeseen, sillä Roland<br />

XLS soveltuu kaikenlaisen rahdin<br />

kuljettamiseen.<br />

DIN EN 12642 Code XL<br />

Standardin huipentuma<br />

Nykyiset XL sertifioidut kärryt eivät<br />

vastaa sellaisten yritysten vaatimuksia,<br />

joilla on tarve kuljettaa<br />

22


kuormaa, joka voi pullistua kärryssä<br />

maantie- ja raidekuljetusten<br />

tai lyhyiden lauttamatkojen aikana.<br />

Rolandin XLS:tä löytyy kaikki perinteisen<br />

sivupeitteen ominaisuudet.<br />

Tämän lisäksi uniikki Mega<br />

Huckepack XLS on rakenteellisesti<br />

vahvempi ja turvallisempi kärry<br />

tietynlaisten kuormien, kuten renkaiden,<br />

bulkkitavaran ja muun irtorahdin<br />

kuljettamiseen. Kärry sopii<br />

myös autoteollisuuteen, arvokuljetuksiin,<br />

huonekaluihin tai ilmarahdin<br />

kuljetukseen. Ratkaisuna XLS<br />

tarjoaa useita etuja kuormamäärän<br />

maksimointiin sekä vahinkoriskien<br />

vähentämiseen. Osakuormille on<br />

tarjolla TÜV-hyväksytty XLS-turvaerkko<br />

kuorman varmistukseen.<br />

Ei irtonaisia osia tai<br />

vaakasuoria tukia<br />

Peite on varustettu integroiduilla<br />

alumiinisilla pystytuilla tehden<br />

siitä tärkeän osan ajoneuvon rakennetta<br />

ja soveltuvan kuorman<br />

varmistukseen. Koko kärryssä ei<br />

ole irtonaisia osia, josta on useita<br />

etuja:<br />

• Poistaa riskin, jossa vaakatuet<br />

estävät tai rajoittavat kuormaamista<br />

• XL sertifiointi on aina voimassa,<br />

kun osia ei puutu<br />

23


• Ei tapaturmariskiä korkealla<br />

olevia tukia poistettaessa<br />

• Tukien asentamisen ja poiston<br />

tarpeen puuttuminen lisää tehokkuutta<br />

jopa 20-40 minuuttia<br />

pysähdystä kohden<br />

Jo nämä edut tekevät hankinnan<br />

kannattavuuden laskemisesta<br />

helppoa.<br />

UIC Sertifioitu<br />

Intermodaalikuljetuksiin<br />

miseen kuljetuksista ymmärrettävästi,<br />

koska raideliikenteessä on<br />

parempi kallistua turvallisuuden<br />

puolelle. Tämä on kuitenkin johtanut<br />

tarpeettomaan tyytymättömyyteen<br />

asiakkaissa.<br />

Nämä tilanteet kuuluvat onneksi<br />

historiaan. Kansainvälinen raideunioni<br />

(UIC) on dokumentoinut<br />

trailereiden rakenteet, jotka soveltuvat<br />

tällaisten lastien kuljetukseen<br />

IRS:n (International Railway<br />

Solutions) määritysten mukaisesti.<br />

Määritysten mukaan lastit kuten<br />

renkaat, heinäpaalit ja suuret viljasäkit<br />

voivat turvallisesti nojata<br />

kärryn kylkeä vasten. Sivupeite,<br />

joka voidaan pakottaa sisäänpäin<br />

ennen lastausta, varmistaa ettei<br />

traileri ylitä suurinta sallittua leveyttä<br />

kuorman tyypistä riippumatta.<br />

”Tehtävämme on kehittää maailman<br />

tavarakuljetuksia. XLS ratkaisu,<br />

jonka kehitimme yhteistyössä<br />

Ewals Cargo Caren kanssa, on paras<br />

tuotteemme kuorman varmistamiseen<br />

sivupeitteellä. Viimeisimpien<br />

päivitysten ansiosta olemme<br />

Aiemmin kärryt, joissa oli pienikin<br />

kuoppa tai pullistuma, hylättiin<br />

usein tavarajunien kuljetuksista.<br />

Pullistumat ovat voineet olla aikainen<br />

merkki ongelmista lastin<br />

kuormauksessa, aiheuttaen riskin<br />

raideliikenteelle. Kaikki ulkoiset<br />

epäsäännöllisyydet eivät kuitenkaan<br />

tarkoita ongelmia lastissa.<br />

Kuorma voi olla turvallisesti kiinnitetty,<br />

mutta esimerkiksi kuormaliinan<br />

räikkä voi painaa kylkeä vasten<br />

aiheuttaen näkyvän pullistuman<br />

ulkopuolelle. Vastaavat tapaukset<br />

ovat johtaneet kärryjen hylkääsaaneet<br />

myös vähennettyä kokonaispainoa<br />

80 kilolla. Tämä johtaa<br />

matalampiin kuluihin, ergonomisempaan<br />

käsittelyyn ja suurempaan<br />

hyötykuormaan ja lisääntyneeseen<br />

tehokkuuteen käyttäjälle.<br />

Ratkaisu on testattu ja sertifioitu<br />

saksalaisten viranomaisten TÜV:n<br />

ja UCI:n toimesta.”, Cargo Control<br />

Companyn tuote- ja teknologiajohtaja<br />

Sean Spelman kertoo.<br />

”Sijoitamme jatkuvasti XLS järjestelmän<br />

kehitykseen säilyttääksemme<br />

johtoasemamme markkinoilla.<br />

Innovatiiviset sivupeiteratkaisut<br />

ja erinomainen kestävyys kaikissa<br />

olosuhteista ovat asioita, joista<br />

meidät tunnetaan. Toimitamme<br />

ratkaisujamme koko Eurooppaan,<br />

niin pienille kuin suurille käyttäjille.”,<br />

Spelman jatkaa.<br />

---<br />

Roland on osa Cargo Control Companya<br />

(C3). C3 on Euroopan johtava<br />

älykkäiden kuormanhallintaratkaisuiden<br />

toimittaja.<br />

Lisätietoa XLS-ratkaisusta tai muista<br />

sivupeitevaihtoehdoista joita Roland<br />

tarjoaa löydät www.roland.eu<br />

24


Simply connected<br />

ABAX Access -<br />

yrityksen ajoneuvot, työkalut,<br />

koneet ja laitteet<br />

samalla alustalla<br />

25


DeWALT Powerstack<br />

Tulevaisuuden<br />

akkuteknologia on täällä<br />

Kompaktissa 18V XR POWERSTACK -akussa hyödynnetään uutta akkukennoteknologiaa<br />

ensimmäistä kertaa rakennusalalla. Mullistava muotoilu<br />

tarjoaa kaikkien aikojen kevyimmän ja tehokkaimman kompaktin DEWALTakun.<br />

“Kompakti DEWALT POWERS-<br />

TACK 18V -akkuteknologia<br />

edustaa mullistavaa akkuinnovaatiota<br />

sähkötyökalualalla”,<br />

sanoo Jaime Ramirez, Stanley<br />

Black & Deckerin Global Tools &<br />

Storage -yksikön toimitusjohtaja.<br />

“Uraauurtava ja luotettava litium-ioniakkumme<br />

edustaa johdottomien<br />

sähkötyökalujen suorituskyvyn<br />

uutta tasoa ja auttaa<br />

hyödyntämään tulevaisuuden<br />

johdottomien työmaiden koko<br />

potentiaalin. DEWALT POWERS-<br />

TACK -akku on merkittävä<br />

teknologinen saavutus, joka heijastaa<br />

DEWALTin pitkää innovaatiojohtajuuden<br />

historiaa sekä<br />

jatkuvaa pyrkimystämme tarjota<br />

asiakkaillemme markkinoiden<br />

paras johdottomien sähkötyökalujen<br />

käyttökokemus.”<br />

Lisäksi akussa on useita ominaisuuksia<br />

toimintojen optimoimiseksi.<br />

Akussa on LED-varausmittari,<br />

joka näyttää varaustilan<br />

ja auttaa käyttäjää välttämään<br />

suunnittelemattomat työnseisaukset.<br />

Siinä on kestävä ja naarmuttamaton<br />

kumipäällyste, joka<br />

tarjoaa iskunkestävyyttä ja auttaa<br />

suojaamaan viimeisteltyjä pintoja.<br />

Akku sopii ihanteellisesti katkaisu-,<br />

poraus- ja kiinnityssovelluksiin,<br />

tarkkuus- ja viimeistelytehtäviin<br />

sekä työskentelyyn ahtaissa tiloissa.<br />

DEWALT POWERSTACK 18V<br />

-akku on yhteensopiva kaikkien<br />

DEWALT 18V XR -järjestelmän työkalujen<br />

ja -laturien kanssa.<br />

DEWALT on ollut vuodesta 1924<br />

lähtien teknologian edelläkävijä ja<br />

valmistanut maailmanluokan tuotteita,<br />

jotka perustuvat asiakkaiden<br />

työskentelytarpeiden täyttämiseen.<br />

DEWALT on sitoutunut täyttämään<br />

ammattilaisten vaatimukset aina<br />

siitä lähtien, kun yhtiö lanseerasi<br />

XR FLEXVOLT® -akut, jotka vaihtoivat<br />

automaattisesti jännitettä<br />

työkalun vaihdon yhteydessä. TOOL<br />

CONNECT -ohjelmisto puolestaan<br />

hallitsee työmaiden varastoja<br />

maailmanlaajuisesti Bluetooth®teknologian<br />

avulla.<br />

Nyt DEWALT on ylpeä voidessaan<br />

esitellä DEWALT POWERSTACK<br />

-akun, THE NEXT DIMENSION IN<br />

POWER.<br />

26


27


Yksi sadasta parhaasta vuoden<br />

innovaatiosta Popular Sciencen mukaan<br />

Yksi Stanley Black & Deckerin<br />

suurimmista sähkötyökalumerkeistä<br />

ja täydellisten työmaaratkaisujen<br />

johtava toimittaja<br />

DEWALT ilmoitti, että kompakti<br />

DEWALT POWERSTACK 18V<br />

-akku on saanut Popular Sciencen<br />

vuoden 2021 Best of What’s<br />

New -palkinnon.<br />

Palkinto antaa tunnustusta vuoden<br />

sadalle suurimmalle läpimurrolle,<br />

jotka raivaavat tietä<br />

paremmalle tulevaisuudelle.<br />

“DEWALTin urauurtava teknologia<br />

on mullistava tekijä rakennusalalla.<br />

Tämän teknologian<br />

on kehittänyt huippuluokan<br />

DEWALT-innovointitiimi, jonka<br />

ensisijainen tavoite on optimoida<br />

asiakkaidemme suorituskyky”,<br />

kertoo Stanley Black & Deckerin<br />

Global Tools & Storage -yksikön<br />

toimitusjohtaja Jaime Ramirez.<br />

“Kompaktin DEWALT POWERS-<br />

TACK 18V -akun mullistava teknologia<br />

merkitsee akkutyökalujen<br />

suorituskyvyn seuraavaa ulottuvuutta<br />

ja sitoutumistamme tulevaisuuden<br />

johdottomaan työmaahan.”<br />

DEWALT POWERSTACK -akku sai<br />

rakenteensa ansiosta tunnustusta<br />

kategoriassaan, sillä se hyödyntää<br />

litteitä, pussimaisia akkukennoja,<br />

jotka muodostavat kevyimmän<br />

ja tehokkaimman kompaktin DE-<br />

WALT-akun.<br />

DEWALT POWERSTACK -akku<br />

sopii ihanteellisesti katkaisu-,<br />

poraus- ja kiinnityssovelluksiin,<br />

tarkkuus- ja viimeistelytehtäviin<br />

sekä työskentelyyn ahtaissa<br />

tiloissa. Akku on yhteensopiva<br />

kaikkien DEWALT 18V -järjestelmän<br />

työkalujen ja -latureiden<br />

kanssa.<br />

Popular Sciencen vuoden 2021<br />

Best of What’s New -palkinto on<br />

toinen alan tunnustus DEWALT<br />

POWERSTACK -akulle sitten sen<br />

julkistamisen lokakuussa 2021.<br />

FAKTA 1:<br />

50 % enemmän tehoa:<br />

– Isommat kontaktipinnat mahdollistavat suuremman virrantuoton pienemmällä vastuksella.<br />

– POWERSTACK-akku pystyy tuottamaan enemmän tehoa kuin sylinterimäinen kenno.<br />

– Suorituskyky vaihtelee työkalun ja käyttökohteen/virrankulutuksen mukaan<br />

– Uudet akkukennot ovat tehokkaampia kuin sylinterinmuotoiset kaikilla suorituskykymittareilla:<br />

1. Koko, 2. Terminen suorituskyky, 3. Teho, 4. Matalampi impedanssi, 5. Lataussyklit<br />

FAKTA 2:<br />

25 % pienempi koko:<br />

– Pinotut akkukennot sylinterikennojen sijaan vievät vähemmän tilaa.<br />

– Kennot pinotaan tiiviisti yhteen 1P-kokoonpanossa, mikä minimoi kotelon tyhjän tilan.<br />

– Lukuisat ainutlaatuiset muotoiluominaisuudet, jotka on suojattu immateriaalioikeuksilla.<br />

– Optimoitu koko kompaktien sovellusten suorittamiseen.<br />

FAKTA 3:<br />

Kaksinkertainen käyttöikä:<br />

– Entistä parempi terminen suorituskyky: Auttaa hajottamaan lämpöä ja toimimaan jäähdytyslevynä, mikä<br />

pidentää käyttöikää.<br />

– Kennon muoto ja akun rakenne mahdollistavat lämmön helpomman haihtumisen,<br />

mikä pidentää käyttöikää.<br />

– Kennon muoto mahdollistaa tarkemman lämpötilan seurannan.<br />

– Älykäs akunhallintajärjestelmä (BMS) valvoo akkua 100 kertaa sekunnissa ja katkaisee<br />

virran tietyissä olosuhteissa akun suojaamiseksi, mikä pidentää sen käyttöikää.<br />

– Sylinterimäiset akkukennot menettävät ajan myötä käyttökelpoista kapasiteettia<br />

– POWERSTACK-akku toimii kuin uusi useiden satojen lataus-/purkausjaksojen jälkeen.<br />

28


Luotsauslakiin esitettävät<br />

muutokset vaarantavat<br />

meriturvallisuutta ja<br />

Suomen huoltovarmuutta<br />

Rauhallinen elo Euroopassa on ohi ja vaikka sota Ukrainassa<br />

päättyisikin pian, tilanne ja suhteet itänaapuriimme<br />

eivät tule palaamaan entiselleen vuosiin, jopa vuosikymmeniin.<br />

Muuttunut tilanne on herättänyt Suomessa<br />

kiivaan keskustelun turvallisuudestamme ja huoltovarmuudesta.<br />

Samaan aikaan myös luotsauslakia ollaan uudistamassa,<br />

ja siihen ollaan esittämässä uudistuksia, joilla voi olla merkittävä<br />

heikentävä vaikutus suomalaiselle meriturvallisuudelle ja huoltovarmuudelle.<br />

Muutosehdotuksia ja niiden tarpeellisuutta tulisikin<br />

nyt tarkastella erityisen kriittisesti, ja huomioida muuttunut<br />

turvallisuustilanne.<br />

Muutama sana ensin<br />

nykyisestä tilanteesta<br />

Liikenteen turvallisuusvirasto voi<br />

hakemuksesta myöntää aluskohtaisen<br />

erivapauden luotsinkäyttövelvollisuudesta<br />

päällikölle tai perämiehelle,<br />

jos aluksen bruttovetoisuus<br />

on alle 3 700. Luotsinkäytöstä<br />

vapautuakseen hakijalla tulee<br />

olla riittävä pätevyys ja dokumentoitu<br />

kokemus Suomen rannikkoliikenteestä<br />

ja hänen tulee<br />

suorittaa luotsierivapaustutkinto<br />

jommallakummalla kotimaisella<br />

kielellä, eli joko suomeksi tai ruotsiksi.<br />

Suomella on laaja rannikkoja<br />

saaristoväylästö, joilla liikkuu<br />

pääasiassa tällaista pientonnistoa.<br />

Tämä on ollut suomalaisille varustamoille<br />

erittäin toimiva ja tärkeä<br />

30<br />

järjestely liikenteen operatiivisen<br />

joustavuuden kannalta, toki myös<br />

kustannuskysymys ja kilpailuetu.<br />

Järjestelyllä on varmistettu väylillämme<br />

liikennöivien alusten miehistön<br />

paikallistuntemus: nämä<br />

luotsivapautetut laivanpäälliköt<br />

ovat erityisiin oloihimme syntyneitä,<br />

kulttuurimme ja historiamme<br />

tuntevia suomalaisia, ja joskus<br />

myös ruotsalaisia, virolaisia tai<br />

muita ”suomalaistuneita” merenkulkijoita.<br />

Kotimaisen kielen osaaminen<br />

on yleinen vaatimus muissakin<br />

EU-maissa luotsivapautuksen<br />

myöntämiselle.<br />

Järjestelmä on ollut käytössä Suomessa<br />

yli 25 vuotta. Vahinkotilasto<br />

on olematon, onnettomuuksia<br />

ei ole sattunut. Nyt toimivaa, turvallista<br />

järjestelmää ollaan muuttamassa<br />

ehdottamalla lainsäädäntöön<br />

muutoksia niin luotsivapautettavien<br />

alusten koon rajoitusten,<br />

kuin myös kielitaitovaatimuksen<br />

poistamisella. Englannin kieltä<br />

ehdotetaan kolmanneksi kieleksi<br />

luotsierivapauden myöntämiseksi.<br />

Tämä tarkoittaisi sitä, että<br />

kaikilla myös ulkomaisilla varustamoilla,<br />

joilla päällystö on ulkomaista,<br />

olisi yhtäläiset mahdollisuudet<br />

liikennöidä väylillämme<br />

ilman luotsia. Aluskoon kasvaessa<br />

on sanomattakin selvää, että myös<br />

riskit kasvavat. Pieniä aluksia on<br />

helpompi ja turvallisempi käsitellä<br />

kokonsa ja alhaisten nopeuksien<br />

vuoksi ahtailla ja karikkoisilla saaristoväylillä.


Tärkein argumentti<br />

muutoksen<br />

vastustamiselle on<br />

meriturvallisuus<br />

Vaikka suurilla virallisilla väylillä<br />

kommunikaation kieli onkin nykyisin<br />

englanti, on meillä lukuisia<br />

pieniä, matalia saaristoväyliä, joilla<br />

on pystyttävä kommunikoimaan<br />

väylän muiden käyttäjien kanssa<br />

paikallisella kielellä, eli suomella<br />

tai ruotsilla. Muuttuneessa turvallisuustilanteessa<br />

on myös pohdittava<br />

vakavasti, voiko se olla yhteiskunnallemme<br />

turvallisuusriski, mikäli<br />

suomalaiset merenkulkijamme<br />

pikkuhiljaa korvautuvat halpatyövoimalla<br />

EU:n ulkopuolelta.<br />

Jos esitetty muutos kielitaitovaatimuksesta<br />

tehdään, ja pikkuhiljaa<br />

kotimaiset varustamot ”putoavat<br />

pelistä”, mahdollisissa kriisitilanteissa<br />

ulkomaisilla varustamoilla<br />

tuskin olisi samanlaista tahtoa ja<br />

intressiä jäädä turvaamaan Suomen<br />

huoltovarmuutta. Huoltovarmuutemme<br />

näkökulmasta on erittäin<br />

tärkeää pitää vielä jäljelle jääneet<br />

suomalaiset varustamot suomalaisina<br />

ja suomalaiset merenkulkijat<br />

työssä.<br />

Olemme Suomessa edenneet hyvin<br />

kauppalaivastomme kehittämisessä<br />

ympäristöystävällisempään<br />

suuntaan. Nyt jos avataan paremmat<br />

mahdollisuudet ulkomaisille<br />

varustamoille ottaa markkinaa<br />

haltuun ”minkälaisella kalustolla<br />

tahansa” ja heppoisin perustein,<br />

emme taatusti tue elinkeinon vihreää<br />

siirtymää.<br />

Viimeisenä perusteluna kielitaitovaatimusten<br />

säilyttämiselle on<br />

suomalaisten pientonnistovarustamoiden<br />

kilpailukyky. Korkeampaa<br />

palkkakustannusta voidaan<br />

kompensoida kilpailussa ulkomaisia<br />

halvemman kustannustason<br />

varustamoita vastaan erivapaudella<br />

luotsinkäytössä. Mikäli tämä viimeinen<br />

kotimaisten varustamoiden<br />

kilpailuetu omilla vesillämme<br />

avataan kaikille varustamoille, näivettyy<br />

jo pieneksi kuihtunut elinkeinomme<br />

entisestään. Nykyinen<br />

järjestelmä takaa turvalliset ja taloudelliset<br />

kuljetukset asiakkaille,<br />

ja takaa huoltovarmuuden.<br />

Yllättävää kyllä muutosehdotuksella<br />

on kannattajansa myös suomalaisen<br />

varustamoelinkeinon sisällä.<br />

Varustamoyhdistys yrittää<br />

löytää yhteistä näkemystä asiaan.<br />

Meriaura, ja muut suomalaiset<br />

pientonnistovarustamot vastustavat<br />

muutoksia. Emme halua ulkoistaa<br />

suomalaista merenkulun<br />

erityisosaamista. Näinä aikoina on<br />

oltava terveellä tavalla itsekäs.<br />

Jussi Mälkiä<br />

Merenkulkuneuvos<br />

31


Tietorahdin karttasovellus<br />

luotsaa ammattikuljettajia<br />

tien päällä<br />

Tietorahti Oy:n yrittäjä<br />

Janne Lausvaara loi<br />

maksuttoman opastavan<br />

karttamobiilisovelluksen,<br />

joka sisältää runsaasti<br />

hyödyllistä informaatiota<br />

ammattikuljettajille.<br />

– Huomasimme tällaisen ratkaisun<br />

puuttuvan markkinoilta, joten loimme<br />

ensimmäisen kartan jo 2018<br />

Googlen ekosysteemin päälle. Aluksi<br />

ajatuksena oli maksullinen kartta,<br />

mutta koska avoin data on huonolla<br />

tasolla, sen päälle ei voi rakentaa<br />

palveluja. Huhtikuussa 2020 loimme<br />

virallisen mobiilisovelluksen tällä<br />

kertaa ESRI:n ekosysteemin päälle,<br />

Janne Lausvaara kertoo.<br />

ESRI:n ekosysteemi tarjoaa laajat<br />

rajapintamahdollisuudet, joten dataa<br />

pyritään nyt jakamaan myös<br />

muille toimijoille ja rajapintoja rakentamaan<br />

myös muihin järjestelmiin,<br />

esim. satamajärjestelmiin, jotta<br />

ammattikuljettajat voivat tarkistaa<br />

muun muassa laivojen saapumisajat<br />

ja selvittämään kontin sijainti<br />

kentällä. Tällä hetkellä ominaisuudet<br />

ovat vielä kesken, mutta<br />

vähitellen niitä alkaa ilmestymään.<br />

”Taukopaikkadataa katsotaan eniten. Sillä on vuoden aikana kertynyt 5,2<br />

miljoonaa näyttökertaa, joka tulee aina kun kuljettaja avaa sovelluksen, jossa<br />

tuo karttataso on näkyvillä”, Tietorahti Oy:n Janne Lausvaara kertoo.<br />

Sovelluksessa on saatavilla esimerkiksi<br />

ammattiliikennettä koskevat<br />

korkeus- ja painorajoitukset, tankkauspisteet,<br />

liikennehäiriöt ja taukopaikat<br />

palveluineen. Esimerkiksi<br />

Turun satamaan tulevaa ammattikuljettajaa<br />

karttasovellus ohjaa lumenpudotustelineiden<br />

sijainnissa.<br />

Käyttäjä voi itse valita tarvitsemansa<br />

näytettävät tiedot painamalla infonapista<br />

karttatasoja päälle ja pois.<br />

Sovelluksen voi ladata sovelluskaupasta<br />

iOS- ja Android-laitteille kaikissa<br />

maissa ja sitä käyttää jo yli 10<br />

000 ammattikuljettajaa ja ajojärjestelijää<br />

ympäri Suomen.<br />

Käyttäjällä on valta päättää,<br />

mitä kartalla näkyy<br />

Erilaisten käyttäjien tarpeita on ennakoitu<br />

luomalla kategorioita, esi-<br />

32


Karttasovelluksesta löytyy helposti muun muassa raskaan kaluston tankkauspisteet.<br />

merkiksi Lähetti- ja jakeluyritykset<br />

-kartassa on myös kevyitä tankkauspisteitä.<br />

– Käyttäjä voi itse päättää mitä tietoja<br />

kartalla näkyy. Tarpeettoman tiedon<br />

voi piilottaa sovelluksesta. Laite<br />

muistaa valinnan, vaikka sovelluksen<br />

sulkeekin, toteaa Lausvaara.<br />

Erikoiskuljetuksissa kannattaa huomioida,<br />

että Väylävirastolta tuotavassa<br />

Digiroad-aineistossa on paljon<br />

poikkeamia. Ylikorkeiden kohdalla<br />

tilanne on haasteellinen, sillä<br />

esimerkiksi Turusta on vain keskustan<br />

sisääntuloväylien ylikorkeat<br />

korkeusrajoitukset merkitty aineistoon.<br />

Tietorahdin kartta ei siis sovellu<br />

erikoiskuljetuksiin, mutta tarjoaa<br />

paljon erilaista hyödyllistä tietoa<br />

myös tälle suoritealalle.<br />

Sovellusta pyritään<br />

parantamaan aktiivisesti<br />

tuotekehityksellä<br />

Aineistoa kehitetään jatkuvasti eri<br />

toimijoiden kanssa yhteistyössä.<br />

Lausvaaran mukaan kartan käyttäjät<br />

kertovat usein mitä toivovat seuraavaksi<br />

kartalle ja toiveita pyritään<br />

toteuttamaan mahdollisuuksien<br />

mukaan. Puuttuvista ja virheellisistä<br />

tiedoista toivotaan ilmoituksia<br />

sovelluksen eri palautetoiminnallisuuksilla.<br />

Virheiden korjausten lisäksi<br />

ammattikuljettajilta kerätään<br />

joukkoistetusti uusia karttatasoja,<br />

kuten lumenpudotustelineet, levikkeet<br />

ja kärrynjättöpaikat.<br />

– Palaute on melkein kokonaan positiivista.<br />

Negatiivinen palaute liittyy<br />

yleensä datan laatuun, johon me<br />

onneksi pystymme melkein aina vaikuttamaan,<br />

hän toteaa.<br />

Datankeruusta datanjakoon<br />

Karttasovellukseen on saatavilla monia eri tietoja<br />

Korjatut ja joukkoistetusti kerätyt<br />

aineistot eivät jää vain yrityksen<br />

omaan käyttöön, vaan rajapintoja<br />

pyritään aktiivisesti avaamaan.<br />

Tietorahti ei voi määritellä mitä sovelluksia<br />

eri toimijat käyttävät, joten<br />

dataa pyritään jakamaan myös muihin<br />

sovelluksiin.<br />

Rajapintojen avaamisen lisäksi Tietorahdin<br />

kartta -mobiilisovellukseen<br />

luodaan aktiivisesti erilaisia<br />

toiminnallisuuksia. Jo nyt karttojen<br />

käyttäjille voidaan lähettää esimerkiksi<br />

ilmoituksia, että heitä odotetaan<br />

saapuvaksi satamaan, tai tietyllä<br />

alueella olisi rahtia ajettavaksi.<br />

Teksti: Heli Kaijansalo /<br />

Turun Satama Oy<br />

Kuvat: Tietorahti Oy<br />

• Korkeusrajoitukset (alle 4,4 m ja joiltain alueilta ylikorkeita)<br />

• Painorajoitukset (teli, akseli, ajoneuvon, yhdistelmän)<br />

• Tankkauspisteet ketjuttain ja lajeittain<br />

• Taukopaikat palveluineen<br />

• Liikennehäiriöt<br />

• Purku- ja lastauspaikat (viralliset ja epäviralliset)<br />

• Levikkeet<br />

• VAK-rajoitukset<br />

33


Tervetuloa kesän ensimmäisee<br />

järjestää 11.6.<strong>2022</strong><br />

34<br />

Löydät meidät Facebookissa sivulta Kankaanpää Custo


n ajoneuvo näyttelyyn Jämille!<br />

Tapahtumaan vapaa pääsy!<br />

Tiedustelut: Jouni +358 40 582 8005<br />

Ajoneuvot, majoitukset ja yleiset asiat:<br />

Noora +358 40 770 0064<br />

klo 10-19<br />

Jämintie 659<br />

38800 Jämijärvi<br />

m Show ja Instagram kankaanpaacustomshow_official<br />

35


Ammattikuljettajien ajo- ja lepoaikoja<br />

Työsuojelutarkastajat havaitsivat<br />

ajo- ja lepoaikarikkomuksia<br />

viime vuonna<br />

76 prosentilla tarkastetuista<br />

kuljetusyrityksistä. Eniten<br />

laiminlyötiin kuljettajien<br />

taukoja. Ajopiirturien vakavaa<br />

väärinkäyttöä havaittiin<br />

lähes joka toisessa tarkastetussa<br />

yrityksessä. Laiminlyöntien<br />

määrä on pysynyt<br />

viime vuosina suunnilleen<br />

samana.<br />

36<br />

Aluehallintovirastojen työsuojelun<br />

vastuualueiden 29 tarkastajaa tarkasti<br />

vuonna 2021 yhteensä 872<br />

maanteiden henkilö- ja tavaraliikenteen<br />

kuljetusyritystä. Tarkastettuja<br />

kuljettajia oli 5 718. Tarkastettuja<br />

päiviä kuljettajilta kertyi<br />

yhteensä 464 414.<br />

”<strong>Kuljetus</strong>ala on vuodesta 2006<br />

pyrkinyt kohentamaan alan turvallisuutta<br />

ja imagoa Tonneittain vastuuta<br />

-kampanjalla. Valvontahavaintojen<br />

mukaan turvallisuuden<br />

lisäämisessä on vielä paljon työtä:<br />

kuljettajat eivät usein piittaa lepoajoistaan<br />

ja kuljetusyritykset laiminlyövät<br />

valvontavastuutaan”,<br />

kertoo työsuojelutarkastaja Ville<br />

Gröndahl Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta.<br />

Tuhansia vakavia tauko- ja<br />

lepoaikarikkomuksia<br />

Ajo- ja lepoaikarikkomuksia havaittiin<br />

667 yrityksellä, eli 76 prosentilla<br />

tarkastetuista yrityksistä.<br />

Eniten ajo- ja lepoaikarikkomuksia<br />

havaittiin kuljettajien tauoissa.<br />

Taukorikkomuksia havaittiin 551<br />

yrityksellä yhteensä 10 500 kertaa.<br />

Taukorikkomuksista oli vakavia<br />

3 629 eli noin joka kolmas.<br />

Kuljettajien vuorokautinen vähimmäislepoaika<br />

alittui 488 yrityksellä<br />

yhteensä 6 027 kertaa. Vuorokautisen<br />

lepoajan rikkomuksista<br />

vakavia oli 2 839. Myös kuljettajien<br />

viikoittaisissa levoissa oli puutteita<br />

213 yrityksellä yhteensä 820<br />

kertaa. Näistä 575 oli vakavia rikkomuksia.<br />

Vuorokautisen ajoajan enimmäismäärä<br />

ylittyi 286 yrityksellä yhteensä<br />

2 513 kertaa. Ylityksistä vakavia<br />

oli 691 rikkomusta.<br />

Viikoittaisen ajoajan sekä kahden<br />

peräkkäisen viikon ajoajan rikkomuksia<br />

havaittiin myös, mutta selvästi<br />

vähemmissä määrin.<br />

Vakavaa valvontalaitteiden<br />

väärinkäyttöä 386 yrityksessä<br />

Ajo- ja lepoajan valvontalaitteissa<br />

havaittiin vakavaa väärinkäyttöä<br />

386 yrityksessä, eli lähes joka<br />

toisessa tarkastetuista kuljetusyrityksistä.<br />

Osassa yrityksistä havaittiin<br />

useita eri väärinkäytöksiä.<br />

199 yrityksessä kuljettajat olivat<br />

ajaneet työpäiviä osittain tai kokonaan<br />

käyttämättä kuljettajakorttia<br />

tai ajopiirturilevyä. Valvonnassa<br />

havaittiin lisäksi tapauksia, joissa<br />

kuljettajan käytössä oli kuljetta-


laiminlyödään huomattavan paljon<br />

jakortti, joka kuului toiselle kuljettajalle<br />

tai oli väärennetty tai saatu<br />

väärien tietojen perusteella.<br />

”Nähdäksemme tarkoituksena oli<br />

harhauttaa viranomaista ja salata<br />

puutteellisia vuorokausi- tai<br />

viikkolepoja sekä vuorokautisen<br />

enimmäisajoajan ylityksiä”, Gröndahl<br />

kertoo.<br />

Myös ajo- ja lepoaikatietojen sekä<br />

ajopiirturien käsittelyissä oli puutteita.<br />

Yrityslukko oli asettamatta<br />

digitaalisiin ajopiirtureihin tai se<br />

oli väärä 279 yrityksessä. Ajopiirtureiden<br />

määräaikaistarkastuksia<br />

oli suorittamatta 44 yrityksessä ja<br />

valvontalaite ei toiminut oikein 33<br />

yrityksessä.<br />

164 kuljetusyritystä ei ollut säilyttänyt<br />

ajo- ja lepoaikatietoja vähintään<br />

vuoden ajalta, kuten tieliikenteen<br />

sosiaalilainsäädäntö edellyttää.<br />

Lisäksi seitsemän kuljetusyrityksen<br />

havaittiin väärentäneen,<br />

hävittäneen tai salanneen yrityksiä<br />

koskevia tietoa.<br />

Merkittävimmät rikkomukset<br />

ilmoitetaan poliisille ja<br />

Traficomille<br />

Havaittujen rikkomusten perusteella<br />

tarkastajat antoivat viran-<br />

omaisohjausta kuljetusyrityksille.<br />

Lisäksi merkittävimmät tieliikenteen<br />

sosiaalilainsäädännön rikkomukset<br />

työsuojeluviranomainen<br />

ilmoitti poliisille sekä Liikenne- ja<br />

viestintävirasto Traficomille.<br />

Aluehallintovirastojen työsuojelun<br />

vastuualueet valvoivat kuljetusalaa<br />

valtakunnallisesti osana EU:n<br />

jäsenmaiden yhteisvalvontaa. Suomessa<br />

kuljetusyritysten yritysvalvonnan<br />

hoitavat aluehallintovirastot<br />

ja tienvarsivalvonnan hoitavat<br />

Poliisi, Tulli ja Rajavartiolaitos.<br />

Valvonnan tulokset raportoidaan<br />

EU:lle.<br />

37


Ulkoistettu varastologistiikkapalvelu<br />

auttaa epävarmojen aikojen yli<br />

Tehokkaalle palvelukumppanille ulkoistettu varastologistiikka tuo yrityksille pysyvää ja<br />

tilapäistä joustoa, kun vaikeina aikoina halutaan lisätä puskurivarastojen kokoa ja tuottaa<br />

varastopalvelut mahdollisimman kustannustehokkaasti.<br />

– Olemme vuodesta 2014 ottaneet<br />

haltuun asiakkaiden varastoon<br />

keskittyviä logistiikkatoimintoja,<br />

ja varaston sisällä tapahtuva<br />

toiminta on meidän ydintämme.<br />

Kriisiajat ja toiminta-aikaiset<br />

vaikeudet suosivat kaltaistamme<br />

toimijaa, jolla on kykyä,<br />

tilaa ja resursseja joustaa tiukassa<br />

tilanteessa. Tilanne on haastavampi<br />

niillä yrityksillä joilla<br />

on oma varasto, koska siellä seinät<br />

tulevat nopeammin vastaan,<br />

3P<strong>Logistiikka</strong> Group Oy:n partneri<br />

Jussi Örn toteaa.<br />

Varasto kustannustehokkaana<br />

palveluna<br />

– Meidän toimintaamme voisi<br />

kutsua Warehouse as a Service<br />

(WaaS) eli varasto palveluna<br />

-toimintamalliksi. Olemme kuitenkin<br />

nimenneet palvelumme<br />

Sell&Save-palveluksi, joka antaa<br />

asiakkaille monta etua. Asiakkaan<br />

ei tarvitse sitoa pääomia omiin<br />

38<br />

varastotiloihin, ja pitkässä juoksussa<br />

varastotoimintojen operointi<br />

on halvempaa meidän kauttamme<br />

kuin oman varaston kautta toimittaessa.<br />

Sell&Save-toimintamallimme<br />

voi tuoda asiakkaille jopa kymmenien<br />

prosenttien säästöt varastokustannuksissa,<br />

Örn luonnehtii.<br />

Sell&Save-konseptissa 3P<strong>Logistiikka</strong><br />

ostaa ja ottaa haltuun asiakasyrityksen<br />

logistiikan tuottamiseen<br />

tarvittavan infran ja resurssit,<br />

kuten henkilöstön, varastotilat,<br />

hyllyt, trukit ja muut varastoon<br />

liittyvät asiat. 3PLogistiikalla<br />

on käytössään noin 100 000 neliötä<br />

varastotilaa, johon sisältyy hyvin<br />

erilaisia tiloja, ja lisää on rakenteilla.<br />

Asiakas saa logistiikkatoiminnot<br />

palveluna omien tarpeidensa<br />

mukaan.<br />

– Me pystymme hoitamaan asiakkaan<br />

joustotarpeet olemassa olevalla<br />

varastoinfrallamme hyvinkin nopeasti.<br />

Asiakkaan oma varastoinfra<br />

ei välttämättä tähän taivu. Varastopalvelumallimme<br />

on kannattava<br />

ratkaisu myös kriisiaikojen ulkopuolella,<br />

kun yritykset tehostavat<br />

omaa toimintaansa. 3P<strong>Logistiikka</strong><br />

on riittävän iso ollakseen<br />

tehokas, mutta riittävän pieni ollakseen<br />

joustava, Örn sanoo.<br />

Helppo ja nopea<br />

järjestelmäintegrointi<br />

– Voimme sopia puolen tunnin<br />

Teams-palaverin, minkä lopuksi<br />

lähetämme asiakkaalle sovelluksen<br />

rajapinnan avaimet. Kun<br />

asiakas on kytkenyt käyttäjätunnuksen<br />

ja salasanan, tieto alkaa<br />

liikkua järjestelmien välillä ja integraatio<br />

on valmis. Meille kertyy<br />

sellaista dataa, jota esimerkiksi<br />

verkkokauppias ei näe suoraan<br />

omasta järjestelmästään.<br />

Me jaamme nämä tiedot asiakkaillemme<br />

ja he voivat liittää tämän<br />

tiedon omaan analytiikkaansa,<br />

Örn kertoo.


Älykäs logistiikka avaa ovia<br />

kansainvälistymiselle<br />

Digitaalinen kuljetusyhtiö Shipit<br />

tekee kaupankäynnistä nopeampaa,<br />

helpompaa, edullisempaa<br />

ja läpinäkyvämpää<br />

kokoamalla suosituimpien<br />

kuljetusyhtiöiden palvelut yhden<br />

katon alle.<br />

Nykyaikaisen lähetystyökalun ja<br />

verkkokaupan lisäosien avulla toimiva<br />

palvelu on edistänyt suomalaisyhtiöiden<br />

kauppaa ja parantanut<br />

kuluttajien postipalveluita<br />

vuodesta 2016.<br />

– Yritysten ei enää tarvitse käyttää<br />

aikaa sopivan kuljetusyhtiön etsimiseen<br />

ja rahtisopimusten tekemiseen,<br />

sillä olemme tehneet työn<br />

asiakkaidemme puolesta. Näin<br />

Suomen käytetyimmät kuljetustavat<br />

kotimaan sisällä ja ulkomaille<br />

ovat kaikkien käytössä kustannustehokkaasti<br />

ja helposti vain yhdellä<br />

rekisteröitymisellä, mikä on<br />

etenkin Pk-yrityksille huomattava<br />

resurssisäästö, operatiivinen johtaja<br />

Sami Hakanen sanoo.<br />

Kuluttajien keskuudessa Shipitin<br />

mahdollistamaa laajaa noutoverkostoa<br />

ja nopeutta pidetään arvossaan.<br />

– <strong>Kuljetus</strong>ala on muuttunut ja perinteisten<br />

toimijoiden rinnalle on<br />

rantautunut paljon uusia toimijoita,<br />

jotka ovat tuoneet kuljetuksiin<br />

lisää vaihtoehtoja ja vaivattomuutta.<br />

Tuomme nämä mahdollisuudet<br />

helposti kaikkien ulottuville, Hakanen<br />

täsmentää.<br />

Valjasta kasvun potentiaali<br />

Verkkokaupan jatkuvasti kasvavilla<br />

markkinoilla on kuljetuspalvelut<br />

merkittävä kilpailuetu. Oikea<br />

lähetystapa säästää aikaa ja rahaa.<br />

Shipitin palvelut lisäävät suomalaisyritysten<br />

mahdollisuuksia kannattavaan<br />

kauppaan ja madaltavat<br />

kynnystä laajentua kansainvälisille<br />

markkinoille.<br />

39


PUHELIN KULKUKORTIKSI<br />

Nykyaikainen kulunvalvonta helpottaa organisaatioiden ja niissä kulkevien<br />

henkilöiden arkea. Tieto siitä, kuka kulki, mihin aikaan ja minne, siirtyy<br />

automaattisesti järjestelmään lukijan lukiessa henkilön kulunvalvontatunnisteen.<br />

Järjestelmätoimittaja Visma Megaflex<br />

on nyt liittänyt järjestelmäänsä<br />

mahdollisuuden käyttää myös puhelinta<br />

kulkutunnisteena. Puhelin on<br />

kaikilla aina mukana, ja se on valmis<br />

alusta digitaaliselle kulkutunnisteelle.<br />

Puhelimen oma turvalukitus, olipa<br />

se sitten sormenjälki, salasana tai kuvio,<br />

lisää turvallisuutta.<br />

Paitsi kulkemista, mobiilitunnistus<br />

helpottaa suuresti myös järjestelmän<br />

hallintaa ja sen tietoturvaa. Tunnisteet<br />

on helppo lähettää myös tilapäisille<br />

käyttäjäryhmille, kuten esimerkiksi<br />

huoltohenkilöstön puhelimiin.<br />

Käynnin jälkeen tunniste on helppo<br />

poistaa käytöstä. – Kiinteistöjen ylläpidollisia<br />

toimintoja tehdään usein<br />

normaaliaikojen ulkopuolella ja rajatut<br />

kulkuoikeudet halutaan toimittaa<br />

etukäteen niitä tarvitseville. Tämä<br />

40


säästää myös asiakkaan kustannuksia<br />

ja aikaa, kun fyysisiä tunnisteita<br />

ei tarvitse hankkia ja jakaa<br />

paikan päällä, sanoo Visman<br />

myyntijohtaja Kari Kuittinen.<br />

Kulkemiseen liittyvät<br />

teknologiat ja välineet<br />

kehittyvät kovaa vauhtia<br />

Visma Megaflex käyttää järjestelmässään<br />

Idescon 8 CD 2.0 MI<br />

-lukijoita, jotka lukevat mobiilitunnisteiden<br />

ohella myös tavallisia<br />

MIFARE DESFire -tunnisteita.<br />

Idescon mobiilitunnisteet on liitetty<br />

samaan järjestelmään, jossa<br />

fyysistenkin tunnisteiden hallinta<br />

tapahtuu. Integraatio Megaflex<br />

-järjestelmään tapahtuu Idesco ID<br />

-palvelun avulla. Sen avulla asiakas<br />

voi käsitellä mobiilitunnisteita<br />

käytössään olevassa Megaflex-ohjelmistossa<br />

eikä tietoja siirry mihinkään<br />

ulkopuolelle, esimerkiksi<br />

ulkopuolisiin pilvipalveluihin.<br />

- Valitsimme Idescon toimittajaksi,<br />

koska heidän toiminnassaan korostuu<br />

vahvasti laatu ja asiakkaan<br />

toiminnan ymmärrys sekä tietenkin<br />

kotimaisuus. Samat päivittäiseen<br />

toimintaan liittyvät arvot korostuvat<br />

myös Visma Megaflexin<br />

toiminnassa, joten heidän kanssaan<br />

on luontevaa tehdä tiivistä<br />

yhteistyötä, kertoo Kari Kuittinen.<br />

Visma Megaflex suuntaa kulunvalvontaratkaisujen<br />

kehittämisessä<br />

vahvasti tulevaisuuteen. - Ohjelmistotalona<br />

Visma pystyy tarjoamaan<br />

asiakkaille tietoturvallisia<br />

ratkaisuja ohjelmistojen jatkuvaan<br />

kehittämiseen. Integraatiot<br />

kulunhallinnan ja eri järjestelmien<br />

välillä, kuten HR järjestelmät, ovat<br />

jo arkipäivää. Jatkossa korostuu<br />

vahvasti erilaisen datan tuottaminen<br />

asiakkaan eri liiketoimintojen<br />

tarpeisiin. Tässä kehityksessä tulemme<br />

olemaan ketteränä toimijana<br />

vahvasti mukana. Kulkemiseen<br />

liittyvät teknologiat ja välineet kehittyvät<br />

kovaa vauhtia ja tulemme<br />

tekemään näiden osalta Idescon ja<br />

asiakkaiden kanssa tiivistä yhteistyötä,<br />

Kari Kuittinen kertoo.<br />

Oululainen Idesco Oy on RFID-teknologian<br />

asiantuntija yli 30 vuoden<br />

kokemuksella. Tuotteitamme<br />

ovat RFID-lukijat ja -tunnisteet,<br />

järjestelmiä ohjaavat kontrollerit,<br />

RFID-lukijan sisältävät kosketusnäyttöpäätteet<br />

sekä mobiililaitteilla<br />

tapahtuvaan kulkemiseen<br />

liittyvät ratkaisut. Tuotteidemme<br />

avulla kerätään tietoa ja parannetaan<br />

turvallisuutta erilaisissa kulunvalvonta-,<br />

ajoneuvontunnistusja<br />

logistiikkasovelluksissa ympäri<br />

maailmaa.<br />

Ominaisuudet<br />

• Hyvin edeltäjänsä kaltainen moderni muotoilu<br />

• Kompaktin kokoinen, kevyt laite<br />

• Helppokäyttöinen: kaikki toiminnot ohjattavissa kolmella napilla<br />

• Muisti: 500 edellistä testiä (5820-mallissa oli 100 testiä)<br />

• Aktiivinen, passiivinen ja manuaalinen näytteenotto<br />

• Toimintalämpötila: -5°C – +50°C<br />

• Nopeasti käyttövalmis, myös positiivisten testien jälkeen<br />

• Suojausluokka: IP54<br />

• Valaistu näyttö ja näppäimet<br />

• Kalibrointiväli: 12 kk<br />

• Sama, hygieeninen suukappale kuin Dräger 5820:ssa<br />

• CR123a-paristo helposti itse vaihdettavissa<br />

Dräger Alcotest 6000 antaa<br />

luotettavan puhallustuloksen nopeasti<br />

Käyttäjäystävälliset uuden sukupolven Dräger-alkolukot nyt saatavana!<br />

Valmiina lähtöön.<br />

Kuten 5820-malli, myös uudistunut 6000-malli on varustettu erittäin<br />

tarkalla Dräger-sensoritekniikalla, joka mahdollistaa luotettavan<br />

Dräger Interlock ® 7000 ja 5000.<br />

puhallustuloksen saamisen nopeasti. Laitteen ergonominen muotoilu<br />

ja helposti paikoilleen napsautettava suukappale tekevät<br />

testaamisesta sujuvaa ja vaivatonta. Nopeus, tarkkuus ja kestävyys tekevät<br />

Dräger 6000:sta erinomaisen valinnan vaativiinkin olosuhteisiin.<br />

Alkolukkojen edelläkävijän Drägerin uudet käyttäjäystävälliset<br />

Interlock ® 7000 ja 5000 mallit ovat nyt saatavana Suomessa.<br />

Niissä Drägerin tunnetut tekniset huippuominaisuudet yhdistyvät<br />

nykyajoneuvoihin sopivaan tyylikkääseen ulkonäköön.<br />

• Nopeasti käyttövalmis lyhyen lämpenemisajan ansiosta.<br />

• Pienikokoinen, tyylikkäästi muotoiltu käsiosa.<br />

• Helppo ja luonteva käyttöergonomia.<br />

• Laaja käyttölämpötila-alue -45°C...+85°C.<br />

• Alhainen virrankulutus lepotilassa < 1 mA.<br />

• Hyväksynnät uuden eurooppalaisen EN 50436 2014<br />

-standardin mukaisesti.<br />

• Tunnettua ja arvostettua Dräger-huippulaatua.<br />

Nopea. Tarkka. Luotettava. Dräger.<br />

Dräger-alkolukkojen markkinointi ja tukkumyynti: Oy KAHA Ab<br />

Katso jälleenmyyjät: www.kaha.fi/jm<br />

www.drager.fi<br />

41


Laatuviskit kypsyvät historiallisen<br />

varaston hämärässä<br />

Poikkeukselliset tuotteet vaativat poikkeuksellisen varaston.<br />

The Helsinki Distilling Company on löytänyt 160 vuotta<br />

vanhasta rakennuksesta optimaaliset olosuhteet laatuviskeilleen.<br />

Massiiviset puiset pariovet avautuvat<br />

edessämme. Niiden takaa paljastuu<br />

metrinpaksuisten graniittiseinien<br />

sisälle kätkeytyvä viileä<br />

ja miedosti makealta tuoksuva varasto.<br />

Hämärässä lepää tuhatkunta<br />

tammista tynnyriä, kukin täynnä<br />

kypsyvää viskiä.<br />

Iso osa tynnyreistä on vaaleaa<br />

tammea, mutta joukossa on myös<br />

ikääntyneitä, yli viisikymppisiä senioreja.<br />

Tynnyreiden koko vaihtelee<br />

50 litrasta 200 litraan. Yhteensä<br />

niissä on liki 100 000 litraa jaloa<br />

ruisjuomaa.<br />

”Tässä tynnyrissä oli kypsytetty<br />

25 vuotta rommia, juuri ennen<br />

kuin kun ostimme sen. Aiemmin<br />

siinä oli tehty konjakkia 30 vuotta<br />

ja mahdollisesti viiniä ennen sitä”,<br />

The Helsinki Distilling Companyn<br />

(HDCO) Master Blender Kai Kilpinen<br />

sanoo.<br />

42<br />

Tarkoin harkittu kokonaisuus<br />

Varaston tunnelma ja visuaalinen<br />

ilme ovat tärkeä osa Kilpisen huolella<br />

vaalimaa HDCO:n brändiä. Värit,<br />

valot, ja materiaalit tukevat toisiaan.<br />

Kahdeksan asteen lämpötila<br />

ja maakellarin kosteus ovat ideaaleja<br />

viskin kypsytykselle, sillä näissä<br />

oloissa tynnyreiden läpi haihtuu<br />

mahdollisimman vähän kallista<br />

juomaa. Promillenkin suurempi<br />

haihtuminen vuodessa merkitsisi<br />

keskimäärin yhden tynnyrin menetystä.<br />

Seitsenmetrisen avotilan toisessa<br />

kerroksessa on parinkymmenen<br />

hengen viihtyisä maistelutila<br />

ja alakerrassa pari pienempää.<br />

Yläkerroksen pitkää seinää kiertää<br />

50-litraisten pikkutynnyreiden<br />

rivistöt. Niissä on asiakkaiden<br />

omistamaa kypsymistä odottavaa<br />

viskiä. Yhden päätyyn on kirjoitettu<br />

”See you 2025” ja omistajaporukan<br />

puumerkit.<br />

Idea tilan käytöstä viskivarastona<br />

heräsi Kilpisellä vuonna 2010, kun<br />

hän kävi siellä ensimmäisen kerran.<br />

Heinon Tukku käytti tuolloin<br />

tilaa viinikellarinaan. Kiinteistöllä<br />

on vanhempikin historia alkoholivarastona,<br />

sillä se palveli Helsingin<br />

Panimon olutvarastona 1860-luvulta<br />

aina vuoteen 1917.<br />

Kun tila vapautui vuonna 2018, alkoi<br />

Kilpinen kumppaneineen neuvotella<br />

Helsingin kaupungin kanssa<br />

tilan vuokrasta. Sopimus syntyi<br />

ja sisään päästiin vuoden 2020 keväällä,<br />

jolloin suunnitelmat varaston<br />

designista ja kalustuksesta olivat<br />

jo valmiina.<br />

Mustat hyllyt ovat osa tarkoin harkittua<br />

kokonaisuutta.<br />

”Ei tähän ympäristöön olisi voinut<br />

ajatella oransseja tai sinisiä hylly-<br />

jä. Onneksi Toyota pystyi toimittamaan<br />

meille sen, mitä tarvitsimme”,<br />

Kilpinen sanoo.<br />

Hyllystö räätälöitiin<br />

tarpeiden mukaan<br />

HDCO ja Toyota Material Handling<br />

löysivät toisensa, kun Kilpinen otti<br />

yhteyttä Toyotan myyntiin ja pyysi<br />

tarjousta.<br />

”Selvitin kotimaisilta ja kansainvälisiltä<br />

kollegoiltani, mistä kannattaisi<br />

kysyä laadukkaita hyllyjä. He<br />

suosittelivat minulle Toyotaa.”<br />

Toyotan asiantuntijat tulivat paikalle,<br />

ihastuivat paikkaan, kuvasivat<br />

ja mittasivat tilat. He tekivät tiiviillä<br />

aikataululla alustavan suunnitelman<br />

Kilpisen määrittelemien<br />

tarpeiden mukaan. Vaihtoehtoja<br />

syntyi useita ja niitä punnittiin yhteisvoimin.<br />

”Päädyimme tähän ratkaisuun sen<br />

toimivuuden vuoksi ja siksi, että<br />

näin rakennetuissa hyllyissä tynnyreiden<br />

päät ovat esillä. Tämä<br />

näyttää parhaalta.”<br />

Kilpisen toiveiden mukaan mustiksi<br />

maalatut tynnyrihyllyt on tehty<br />

mitoiltaan tarkasti HDCO:n tarpeisiin.<br />

Niiden syvyys on tynnyrin<br />

mitta ja korkeutta juuri sen verran,<br />

että tynnyrit mahtuvat lepäämään<br />

vaakapalkeilla olevien tynnyritu-


The Helsinki Distilling Companyn (HDCO) Master<br />

Blender Kai Kilpinen ja varastohyllyt.<br />

43


kien päälle. Tynnyreitä on enimmillään<br />

seitsemässä kerroksessa.<br />

Kunkin pystypalkin alla on metallilaatta,<br />

joka jakaa hyllystön painoa<br />

kivilaattaisella lattialla.<br />

Kun hyllystöä päästiin rakentamaan,<br />

tuotiin rakennustarpeet varaston<br />

sisään Toyotalta vuokratulla<br />

pinontavaunulla, sillä trukki ei<br />

olisi mahtunut ovesta sisään. Hyllyjä<br />

rakennettiin lomittain varaston<br />

täyttämisen kanssa. Kun yksi<br />

hyllyrivi oli valmis, se täytettiin<br />

tynnyreillä ennen kuin seuraavaa<br />

hyllyriviä lähdettiin rakentamaan.<br />

Kahdesta vanhasta varastosta olleiden<br />

satojen tynnyreiden siirto<br />

uuteen varastoon oli melkoinen<br />

operaatio. Tynnyrit tuotiin varovasti<br />

uuteen varastoon ja tyhjennettiin<br />

kukin omaan väliaikaissäiliöön.<br />

Sitten tynnyrit nostettiin<br />

hyllyihin. Tämän jälkeen kuhunkin<br />

tynnyrin pumpattiin tarkasti sen<br />

oma viski.<br />

Viski pumpataan hyllyissä<br />

oleviin tynnyreihin<br />

Tuore viski tuodaan tuhannen litran<br />

säiliössä varaston ovelle kilometrin<br />

päässä olevalta tislaamolta.<br />

Säiliö siirretään sisälle Toyotalta<br />

vuokratulla pinontavaunulla.<br />

Säiliötä siirretään pinontavaunulla<br />

tynnyriltä toiselle sen mukaan,<br />

missä tynnyreissä tuotantoerän<br />

viskin on määrä kypsyä.<br />

Viski pumpataan säiliöstä tynnyreihin.<br />

Jos tynnyrit ovat korkealla<br />

hyllyssä, käytetään apuna henkilönostinta.<br />

Osaa viskistä kypsytetään<br />

kahdessa erässä: nelisen<br />

vuotta nuorissa bourbon-tynnyreissä<br />

ja sen jälkeen loppukypsytys<br />

vanhoissa tynnyreissä. Näin<br />

viskiin saadaan haluttu vivahde,<br />

kuten savun tai sherryn sävy. Kun<br />

viskierä pullotus koittaa, se pumpataan<br />

tynnyreistä säiliöihin ja lähetetään<br />

pullottamoon.<br />

Ruisviski on sydämen asia ja<br />

hyvää bisnestä<br />

Kun Kilpisen kanssa keskustelee<br />

viskistä, huomaa heti, että aihe on<br />

hänelle hyvin läheinen. Ei siis ihme,<br />

että pitkäaikainen harrastus<br />

muuttui tislaamoyrittäjän työksi<br />

vuonna 2014.<br />

Monista viskiin liittyvistä kysymyksistä<br />

yksi nousee päällimmäiseksi:<br />

Miksi raaka-aineena on ruis,<br />

eikä perinteinen ohra?<br />

”Ruis on suomalaista ja me haluamme<br />

tehdä suomalaista viskiä.<br />

Se on meidän juttumme. Suomessa<br />

kasvatetaan poikkeuksellisen korkealaatuista<br />

ruista, jota viedään<br />

muun muassa Yhdysvaltoihin viskin<br />

valmistukseen.”<br />

Ruisviskimarkkinoilla on vähemmän<br />

kilpailua kuin perinteisissä<br />

ohrapohjaisissa blended- ja single<br />

malt -viskeissä. Näin siitäkin huolimatta,<br />

että ruisviskien suosio on<br />

voimakkaassa nousussa viskiharrastajien<br />

piirissä.<br />

Vuonna 2014 perustettu HDCO<br />

tuottaa runsaan viskivalikoiman<br />

ohella giniä, akvaviittia ja omenalikööriä.<br />

Yrityksellä on Helsingin tislaamon<br />

ja varaston lisäksi tislaamo<br />

myös Tahkon hiihtokeskuksessa,<br />

missä tuotetaan viskiä luomuohrasta.<br />

Luomua ruisviskiä HDCO ei<br />

ole tuottanut, sillä laadukasta ja<br />

tasalaatuista mallastettua luomuruista<br />

on vaikea saada.<br />

Gini on tällä hetkellä yrityksen<br />

määrällisesti ja liikevoiton kannalta<br />

merkittävin tuote. Viski kattaa<br />

jo tällä hetkellä suurimman osan<br />

myynnin arvosta. Sitä tuotetaan<br />

vuodessa muutama kymmenen tuhatta<br />

litraa.<br />

Kaksi viime vuotta Helsinki Distilling<br />

Company on ollut voitollinen<br />

– koronasta huolimatta. Yksi korona-ajan<br />

oivallus oli valmistaa käsidesiä.<br />

Tulevaisuuteen Kilpinen katsoo<br />

luottavaisesti. Vaikka pari vuotta<br />

vanhassa varastossa on vielä<br />

muutamalle kymmenelle tynnyrille<br />

kasvun varaa, on suunnitelmat<br />

jo toinen varastosta. Laatuviskien<br />

kysyntä kasvaa jatkuvasti.<br />

”Parin vuoden päästä meillä<br />

on kymmenvuotisjuhlat, silloin<br />

avaamme yhden ensimmäisistä<br />

tynnyreistämme”, Kilpinen sanoo<br />

odotusta äänessä.<br />

www.toyota-forklifts.fi<br />

Viskitynnyreiden varastohyllyt.<br />

44


TRUKIT | AVANT | AUSA<br />

www.finnsiirto.fi<br />

myynti@finnsiirto.fi | 0207 351 601<br />

UUSI 9V-MALLISTO<br />

• Edistyksellinen ja tehokas<br />

stage V -moottori<br />

• Polttoainetaloudellisuus -18%<br />

• Millintarkat hydrauliikkatoiminnot<br />

• Hiljainen ja ergonominen ohjaamo<br />

• Edullinen huoltaa ja ylläpitää<br />

• Vakiona ilmastointi ja paljon muuta<br />

• Trukkimarkkkinoiden laajin takuuaika<br />

UUTUUS<br />

SNORKEL A46JRTE<br />

KUUKULKIJA<br />

• Lithium-Ion -akkutekniikka<br />

• 100% päästötön ja hiljainen<br />

• 93% pienemmät huoltokulut<br />

• Nelivetoinen malli, sopii maastoonkin<br />

• Kompakti malli ja pieni kääntösäde<br />

• Nostokorkeus 16,3 m<br />

HENKILÖNOSTIMET<br />

www.simeri.fi | sales@simeri.fi | 020 770 5829 45


Voiko lohkoketjuja hyödyntää<br />

logistiikassa?<br />

Katsaus tulevaisuuden<br />

teknologioihin<br />

Mikä lohkoketju tarkalleen<br />

ottaen on? Miksi se<br />

ei ole vielä tehnyt läpimurtoa<br />

logistiikka-alalla?<br />

Entä miten sen innovatiivista<br />

potentiaalia voidaan<br />

hyödyntää oikeiden<br />

ekosysteemien avulla?<br />

Lohkoketju on ollut yksi viime<br />

vuosien tärkeimmistä seuraavan<br />

sukupolven teknologioista,<br />

mutta nyt sen hohto näyttää himmenneen.<br />

Johtuuko tämä yksinkertaisesti<br />

pettymyksestä niiden<br />

keskuudessa, jotka ovat spekuloineet<br />

kryptovaluutta Bitcoinilla?<br />

Ehkä. Mutta maailmalla tunnettu<br />

digitaalinen valuutta on vain yksi<br />

käyttötapaus tästä yhä merkittävästä<br />

teknologiasta.<br />

Lohkoketju on erityinen hajautetun<br />

tilikirjateknologian (DLT)<br />

muoto. Tämä yleinen termi kuvaa<br />

erilaisia tietokantarakenteiden<br />

muotoja, joilla ei ole keskitettyä<br />

hallintoa. Lohkoketjun ja Bitcoinin<br />

keksi muuan Satoshi Nakamoto,<br />

joka julkaisi kuuluisan Bitcoinraportin<br />

marraskuussa 2008. Nimi<br />

on kuitenkin vain salanimi. Satoshi<br />

Nakamoton takana oleva henkilö<br />

tai henkilöryhmä on toistaiseksi<br />

pysynyt arvoituksena.<br />

Lohkoketju on IT-käsite, joka<br />

varmistaa luotettavan tietojen,<br />

tapahtumien ja arvojen vaihdon.<br />

Teknologia perustuu hajautustoimintoihin,<br />

jotka toimivat salausmenetelmänä,<br />

sekä hajautettuihin<br />

validointi- ja tallennussolmuihin.<br />

Tämän vuoksi tietoja jaetaan tarpeettomasti<br />

ja monia kopioita tiedoista<br />

tallennetaan eri paikkoihin<br />

lohkoketjuverkoston osallistujien<br />

kesken ilman, että tietoja tarvitsee<br />

tallentaa keskitetysti. Lohkoketjunimitys<br />

tulee teknologian taustalla<br />

olevasta tietolohkojen rakenteesta,<br />

jossa tietolohkot on ketjutettu<br />

yhteen salausmekanismien avulla.<br />

Hajautusmenettelyn ansiosta<br />

tietolohkoja ei voi muodostamisensa<br />

jälkeen muuttaa ilman,<br />

että kaikki lohkoketjuun osallistuvat<br />

osapuolet huomaavat tämän<br />

välittömästi. Tietoketjua voidaan<br />

myös kuvata sarjaksi tapahtumadokumentaatiota,<br />

joka on sidottu<br />

kronologisesti yhteen. Tiedot tallennetaan<br />

redundantisti mahdollisimman<br />

moniin lohkoketjun solmuihin,<br />

jotka kaikki on yhdistetty<br />

internetin kautta. Nämä solmut<br />

luovat, tallentavat ja vahvistavat<br />

lohkoketjun lohkoja. Erilaiset var-<br />

46


mistusmenetelmät (kuten lohkoketjun<br />

solmujen enemmistön yksimielisyys)<br />

määräävät, voidaanko<br />

lohkoketjuun kirjoittaa uusi tietolohko.<br />

Tämä ekosysteemi ei vaadi<br />

keskustietokantaa tai keskitettyä<br />

hallintoa.<br />

Lohkoketjuteknologiat<br />

perustuvat<br />

houkuttelevan yksinkertaiseen<br />

konseptiin. Mutta Bitcoinin,<br />

Ethereum-alustan ja joidenkin<br />

muiden pienempien ratkaisujen<br />

lisäksi rahoitussektorin ulkopuolella<br />

ei ole toistaiseksi syntynyt<br />

todella suuria lohkoketjupohjaisia<br />

innovaatioita – ei myöskään<br />

logistiikassa. Mistä se johtuu? Ehkä<br />

siitä, että jopa hajautetusta lohkoketjurakenteestaan<br />

huolimatta<br />

tällaiset ratkaisut tarvitsevat monissa<br />

tapauksissa keskitetyn ajurin<br />

ja koordinaattorin – ei teknisestä<br />

vaan organisatorisesta näkökulmasta.<br />

Ehkä myös siitä, että<br />

tehtävään sopivaa henkilöä on vaikea<br />

löytää, koska hänen on oltava<br />

neutraali ja omaa etua tavoittelematon,<br />

jotta lohkoketjuekosysteemin<br />

osallistujat eivät pelästyisi.<br />

Logistiikan mahdollisuudet<br />

Näistä vielä ratkaisemattomista<br />

perusongelmista huolimatta<br />

hajautetuille tilikirjateknologi-<br />

oille on olemassa useita mielenkiintoisia<br />

mahdollisia käyttösovelluksia<br />

– erityisesti tällä hetkellä<br />

usein vielä paperimuodossa oleville<br />

asiakirjoille, jotka sisältävät kuljetettaviin<br />

tavaroihin liittyviä arkaluonteisia<br />

tietoja tai jopa (omistus)vaatimuksia.<br />

Logistiikan digitalisoinnille<br />

olisi suuri edistysaskel,<br />

jos tällaisia asiakirjoja hallinnoitaisiin<br />

itsenäisesti ja niillä olisi<br />

kolmansien osapuolien toimista<br />

riippumaton jäljitettävä historia.<br />

Tämä voisi hyvinkin toteutua esimerkiksi<br />

vaarallisten aineiden saateasiakirjojen<br />

osalta.<br />

Dachser tukee myös erilaisia toimintoja yhdessä asiakkaiden ja kumppaneiden<br />

kanssa, erityisesti parhaillaan perustettavan Euroopan lohkoketjuinstituutin<br />

(the European Blockchain Institute) ja Fraunhofer IML:n kanssa. Yhdessä<br />

nämä kolme organisaatiota tutkivat tällaisten käyttötapausten toteutettavuutta<br />

ja luovat prototyyppejä.<br />

47


Tavoitteena olisi digitalisoida<br />

yritysten välinen tiedonvaihto<br />

vaarallisiin aineisiin liittyvien sidosryhmien<br />

välillä. Yksi väline tämän<br />

tekemiseen on lohkoketjuun<br />

perustuva sähköinen kuljetusasiakirja,<br />

jota päivitetään ja dokumentoidaan<br />

vaiheittain jokaisen<br />

lastauksen ja purkamisen aikana<br />

vuorovaikutuksessa lohkoketjun<br />

kanssa. Tämä on tällä hetkellä intensiivisen<br />

tutkimuksen kohteena.<br />

Dachser tukee myös erilaisia<br />

toimintoja yhdessä asiakkaiden ja<br />

kumppaneiden kanssa, erityisesti<br />

parhaillaan perustettavan Euroopan<br />

lohkoketjuinstituutin (the<br />

European Blockchain Institute) ja<br />

Fraunhofer IML:n kanssa. Yhdessä<br />

nämä kolme organisaatiota tutkivat<br />

tällaisten käyttötapausten toteutettavuutta<br />

ja luovat prototyyppejä.<br />

Mahdollisimman monien soveltuvien<br />

oikeudellisten näkökohtien<br />

löytämiseksi teollisuuden<br />

ja tiedemaailman on ensin<br />

osoitettava ajatuksen toteutettavuus<br />

ja tunnistettava tarvittavat<br />

muutokset. Lisäksi sen välttämiseksi,<br />

että yksittäiset yritykset tämän<br />

jälkeen loisivat erillisiä ratkaisuja,<br />

olisi sovittava yhteinen lähestymistapa,<br />

johon osallistuisi useita<br />

yrityksiä ja toimialajärjestöjä sekä<br />

poliittisia päättäjiä, viranomaisia<br />

ja turvallisuuskeskeisiä organisaatioita,<br />

kuten poliisi ja palokunta.<br />

Ajateltaessa pidemmälle tulevaisuuteen<br />

poliisi ja palokunta hyötyvät<br />

myös lohkoketjuun perustuvasta<br />

vaarallisten aineiden ekosysteemistä.<br />

Vaaratilanteen ilmetessä<br />

poliisi ja palokunta pääsisivät nopeasti<br />

ja helposti käsiksi vaarallisten<br />

aineiden kuljetuksia koskeviin<br />

keskeisiin tietoihin sekä ajantasaisiin<br />

tilannetietoihin kuljetetuista<br />

lähetyksistä. Näiden tietojen avulla<br />

ne voisivat sen jälkeen aloittaa<br />

vielä kohdennetummat toimet tietäessään,<br />

mitkä vaaralliset aineet<br />

olivat edelleen ajoneuvossa ja mitkä<br />

oli jo purettu. Tämän pitäisi lisätä<br />

kuljetusketjun turvallisuutta<br />

entisestään.<br />

Lohkoketjua voidaan soveltaa<br />

myös tulliasiakirjoihin tai lähetysluetteloihin.<br />

Merirahdissa<br />

lohkoketjupohjaiset konossementit<br />

voisivat tarjota läpinäkyvän ja<br />

peukaloimattoman tapahtumahistorian<br />

ekosysteemissä oleville toimijoille,<br />

mikä mahdollistaisi fyysisten<br />

kohteiden (lähetysten) liitettävyyden<br />

lisäksi myös arvojen<br />

ja alkuperäisten asiakirjojen siirtämisen.<br />

”Toimialan ja yrityksen<br />

näkökulmasta<br />

tärkeintä on ratkaista<br />

hallinnollinen<br />

ongelma.”<br />

Tällä tarkoitetaan ensisijaisesti<br />

yritysten välisiä päätöksenteko-oikeuksia<br />

ja vastuita, joilla on<br />

merkittävä vaikutus lohkoketjupohjaiseen<br />

ekosysteemiin osallistumiseen<br />

liittyviin kannustimiin.<br />

Parhaan etenemistavan määrittämiseksi<br />

ja tämän ongelman ratkaisemiseksi<br />

tarvitaan lisää työtä. Yksi<br />

mahdollinen ratkaisu voisi olla<br />

itsenäinen ja neutraali oikeussubjekti,<br />

joka isännöi sekä liike-elämän<br />

että sääntelyalan toimijoista<br />

koostuvaa ekosysteemiä.<br />

Lohkoketjuteknologia on yhä<br />

merkityksellinen tulevaisuuden<br />

teknologia logistiikan digitalisoinnissa.<br />

Sitä ei kuitenkaan pitäi-<br />

48


si toteuttaa itsetarkoituksena. Valitettavasti<br />

monet toimijat unohtavat<br />

tämän aina, kun uusi projekti<br />

käynnistetään. Lohkoketjuun perustuvan<br />

innovaation on loppujen<br />

lopuksi tuotettava merkittävää lisäarvoa<br />

olemassa oleville ratkaisuille.<br />

Tärkeää on myös se, että<br />

tuntemattoman lohkoketjupohjaisen<br />

yritysekosysteemin aiheuttamia<br />

haasteita ei jätetä huomiotta.<br />

Loppujen lopuksi lohkoketju ei ole<br />

vain teknologia – se on uusi tapa<br />

tehdä yhteistyötä toimitusketjussa.<br />

Tämä on lisäksi opittava, testattava<br />

ja osoitettava käytännössä.<br />

49


Maailman vanhin T-sarjan Bentley sa<br />

Vuosikymmeniä poissa liikenteestä ollut ensimmäinen T-<br />

sarjan Bentley herätetään henkiin perusteellisen entisöinnin<br />

jälkeen. 6¼-litrainen työntötanko-V8 on jo käynnistetty ensimmäistä<br />

kertaa ainakin 15 vuoteen. Moottori ja vaihteisto<br />

ovat osoittautuneet hyväkuntoisiksi pitkästä seisontaajasta<br />

​huolimatta. Auto palautetaan täydelliseen kuntoon<br />

vähintään puolitoista vuotta kestävässä remontissa.<br />

Bentleyn yli satavuotisen liikennekäyttöön<br />

tehtyjen autojen koko<br />

historian.<br />

• Maailman vanhimman Bentley<br />

T-series -klassikon täydellinen<br />

entisöinti alkaa<br />

• Bentley-asiantuntijat ja oppisopimuskoulutettavat<br />

puhaltavat<br />

eloon vuonna 1965 rakennetun<br />

mallisarjan ensimmäisen auton<br />

• Vuosia varastossa ollut auto ei<br />

ollut ajokunnossa<br />

• Auto valmistuu vuonna 2023 ja<br />

liitetään osaksi Bentley Heritage<br />

Collection -autokokoelmaa<br />

• Moottori on jo kunnostettu ja<br />

alusta on käyttökuntoinen ja<br />

testattu, parhaillaan kunnostetaan<br />

koria<br />

• T-sarja oli ensimmäinen Bentley<br />

itsekantavalla korirakenteella<br />

• Edistyksellisessä autossa oli levyjarrut<br />

kaikissa neljässä pyörässä,<br />

Hydramatic-vaihteisto ja<br />

apurunkojen Vibrashock- kiinnitykset<br />

• Auton suunnitteli Bentleyn John<br />

Blatchley, joka vastasi myös<br />

1950-luvun nopeimmasta nelipaikkaisesta<br />

tuotantoautosta,<br />

Bentley R-Type Continentalista<br />

Tämän jälkeen se laajentaa Bentley<br />

Heritage -kokoelmaa, joka kattaa<br />

T-sarjan ensimmäinen auto valmistui<br />

28. syyskuuta 1965.<br />

Bentleyn omaan käyttöön tehty<br />

auto oli tarkoitettu käytettäväksi<br />

koeajoissa eri puolilla maailmaa.<br />

Se sai viimeistelykseen Shell Grey<br />

-maalipinnan sekä sinisen nahkasisustuksen.<br />

Bentleyn T-sarja esiteltiin ensimmäisen<br />

kerran Pariisin autonäyttelyssä<br />

5. lokakuuta 1965. Ensimmäinen<br />

itsekantavalla korilla<br />

varustettu Bentley erosi rakenteeltaan<br />

merkittävästi sitä edeltäneestä<br />

S-Typestä, jossa käytettiin<br />

vielä kantavaa runkoa ja erillistä<br />

korirakennetta.<br />

Auton 6¼-litrainen 225 hevosvoiman<br />

V8 suunniteltiin alun perin<br />

vuonna 1959 esiteltyä Bentley<br />

S2 -mallia varten. Se oli aikansa<br />

tuotantoautojen huippumoottori<br />

1,2 kg/hv teho-painosuhteellaan.<br />

Moottoria pidettiin tuolloin turhankin<br />

pitkälle suunniteltuna,<br />

mutta se osoittautui vahvaksi ja<br />

luotettavaksi. Aikansa insinöörityön<br />

huippusaavutuksella oli niin<br />

paljon kehityspotentiaalia, että se<br />

palveli Bentleyn perusmoottorina<br />

seuraavien 50 vuoden ajan. Siitä<br />

luovuttiin lopullisesti vasta vuonna<br />

2019, jolloin moottori tuotti ensimmäiseen<br />

versioonsa verrattuna<br />

99 % vähemmän päästöjä, mutta<br />

50


a uuden elämän entisöinnin myötä<br />

yli kaksinkertaisen tehon ja kolminkertaisen<br />

vääntömomentin.<br />

Lokakuussa 2016 ryhmä oppisopimusoppilaita<br />

aloitti T-sarjan valmistenumero<br />

001:n nuorennusleikkauksen.<br />

Työ alkoi verhoilujen<br />

poistamisella ja paljaan korin kunnostamisella.<br />

Alkuvalmistelujen<br />

jälkeen työt keskeytyivät, kun<br />

huomio keskittyi uusien mallien<br />

esittelyyn ja nykyisen malliston<br />

sähköistämiseen, mutta nyt restaurointia<br />

jatketaan Bentley Heritage<br />

Collection -autokokoelman<br />

kehittämiseksi.<br />

T-sarjan tarina<br />

Ensimmäisen itsekantavaan koriin<br />

eli monokokki-rakenteeseen<br />

perustuvan Bentleyn suunnittelu<br />

aloitettiin vuonna 1958. Bentley<br />

tunnettiin siihen saakka erillisrungoista<br />

ja niiden päälle räätälöidyistä<br />

koreista, mutta asiakkaiden<br />

vaatimukset ja odotukset alkoivat<br />

muuttua samaan aikaan, kun koriräätäleiden<br />

työt vähenivät. Auton<br />

ostajat halusivat Bentleynsä<br />

ulkoisilta mitoiltaan pienempänä,<br />

mutta sisätiloiltaan, ylellisyydeltään<br />

ja mukavuudeltaan entisen<br />

kaltaisena.<br />

R-Type Continental -mallin muotoilusta<br />

mainetta saanut John<br />

Blatchley sai vuonna 1962 valmiiksi<br />

uudenlaisen teräksestä<br />

ja alumiinista valmistetun itsekantavan<br />

korin. Matkustajilla oli<br />

edeltävään S3-malliin verrattuna<br />

väljemmät tilat, mutta auto oli<br />

silti seitsemän tuumaa lyhyempi,<br />

viisi tuumaa matalampi ja kolme<br />

ja puoli tuumaa kapeampi. Matkustamon<br />

lisäksi myös tavaratila<br />

suureni.<br />

Seitsemän prototyyppiä varustettiin<br />

uudella V8-moottorilla, min-<br />

kä jälkeen päästiin aloittamaan<br />

huolelliset testit, joihin sisältyi<br />

yli 100 000 mailin kestävyysajo.<br />

Suunnittelijoiden innovaatioihin<br />

kuuluivat erilliset apurungot, joihin<br />

kiinnittyivät sekä moottori ja<br />

vaihteisto, että jousitus, ohjaus ja<br />

taka-akseli. Rengasmelun ja tärinän<br />

vaimentamiseksi kehitettiin<br />

apurunkojen Vibrashock-kumikiinnitykset.<br />

T-sarjan alusta oli edistyksellinen:<br />

käyttöön otettiin kaikkien neljän<br />

pyörän erillisjousitus sekä kuorman<br />

mukaan automaattisesti toimiva<br />

jousituksen tasonsäätö. Paine<br />

säätyvään jousitukseen saatiin<br />

kolminkertaisesta hydraulisesta<br />

jarrujärjestelmästä, joka käytti<br />

myös kaikkien pyörien levyjarruja.<br />

Edessä oli kierrejouset ja<br />

kaksoistukivarret, takana erilliset<br />

vinoheiluri- eli semi-trailing-tukivarret.<br />

Bentleyn T-sarjaa pidettiin esimerkkinä<br />

autosuunnittelun vallankumouksesta.<br />

Se oli ensimmäinen<br />

Bentley, jossa ei ollut<br />

erillisrunkoa, ja suhteellisen kevyt<br />

rakenne antoi nelipaikkaiselle sedanille<br />

vaikuttavan suorituskyvyn.<br />

Vuoden 1965 mallissa maksiminopeus<br />

185 kilometriä tunnissa ja<br />

auto kiihtyi sadan kilometrin tuntinopeuteen<br />

10,9 sekunnissa.<br />

Ensimmäisen sukupolven T-sarjan<br />

autoja valmistettiin 1 868 kappaletta.<br />

Niiden listahinta ennen veroja<br />

oli 5 425 puntaa, ja ne olivat<br />

pääosin tavallisia neliovisia sedaneja.<br />

Vuonna 1966 suunniteltiin<br />

kaksiovinen versio ja vuotta myöhemmin<br />

avoauto, jonka tuotantomäärä<br />

jäi vain 41 autoon. Toisen<br />

sukupolven T2-malli lanseerattiin<br />

vuonna 1977, ja sitä valmistettiin<br />

vuoteen 1980 asti.<br />

51


Volvon raskaiden sähkökuo<br />

myynti alkaa<br />

Volvo Trucksin raskaiden sähkökuorma-autojen myynti käynnistyy tilausjärjestelmän<br />

virallisen avaamisen myötä.<br />

Volvo Trucks on nyt virallisesti<br />

avannut tilausjärjestelmän raskaille<br />

sähkökuorma-autoilleen<br />

Volvo FH:lle, Volvo FM:lle ja Volvo<br />

FMX:lle. Sarjatuotanto käynnistyy<br />

syksyllä ja kasvaa asteittain. Sähkökuorma-autojen<br />

valmistus alkaa<br />

CO2-vapaalla Tuven tehtaalla<br />

Göteborgissa.<br />

”Tämä on virstanpylväs Volvo<br />

Trucksille. Asiakkaat ovat kiinnostuneita<br />

tekemään tilauksia näistä<br />

upeista kuorma-autoista. Tähän<br />

asti olemme pääosin tarjon-<br />

52<br />

neet asiakkaille ja yhteistyökumppaneille<br />

aiesopimusten allekirjoittamista,<br />

mutta nyt ryhdymme allekirjoittamaan<br />

tilaussopimuksia,<br />

mikä on suuri askel eteenpäin<br />

sähköistymisessä”, Volvo Trucksin<br />

johtaja Roger Alm sanoo.<br />

Vuonna 2021 Volvo Trucks sai tilauksia,<br />

aiesopimukset mukaan lukien,<br />

yli 1 100 sähkökuorma-autolle<br />

yli 20 maassa.<br />

Volvon keskiraskaat sähkökuorma-automallit<br />

Volvo FE, Volvo FL ja<br />

Volvo VNR ovat jo sarjatuotannossa.<br />

Volvon sähkökuorma-autojen<br />

suurimmat markkinat Euroopassa<br />

ovat tällä hetkellä Norja, Ruotsi ja<br />

Saksa. Volvo Trucks on raskaiden<br />

sähkökuorma-autojen markkinajohtaja<br />

Euroopassa 42 %:n markkinaosuudella<br />

vuonna 2021, ja sillä<br />

on myös johtava asema Pohjois-<br />

Amerikassa.<br />

”Hiljaisten, paikallispäästöttömien<br />

kuljetusratkaisujen tarjoamisesta<br />

on muodostumassa keskeinen kilpailuetu”,<br />

Roger Alm kertoo.


ma-autojen<br />

Volvo Trucksilla on tänä vuonna tuotannossa yhteensä<br />

kuusi sähkökuorma-automallia. Sillä on<br />

maailmanlaajuisen kuorma-autoteollisuuden täydellisin<br />

sähkökuorma-automallisto, joka kattaa<br />

kaiken kaupunkijakelusta ja jätteenkäsittelystä<br />

kaupunkirakentamiseen ja alueellisiin kuljetuksiin.<br />

Yhtiön tavoitteena on, että puolet sen kuorma-autojen<br />

kokonaismyynnistä tulee olemaan<br />

sähköisiä vuoteen 2030 mennessä.<br />

Matkailuautoosi ja veneeseesi<br />

uudet pehmusteet ja<br />

sijauspatjat suoraan tehtaalta.<br />

Tilaa myös samalla valmiiksi muotoon ommeltu<br />

aluslakana.<br />

Tiedot:<br />

• Volvo FH, Volvo FM ja Volvo FMX Electricin vetoautomallit<br />

ovat nyt myynnissä<br />

• Alustamallit tulevat myyntiin vuoden <strong>2022</strong> viimeisellä<br />

neljänneksellä<br />

volvotrucks.fi<br />

Ota meihin yhteyttä<br />

VORMU OY<br />

Niittaajantie 7<br />

26820 RAUMA<br />

Puh. 02 824 0100<br />

CMYK: 100/57/9/45<br />

Pantone 7694 C<br />

511-050 Oracal<br />

www.vormu.fi<br />

vormu@vormu.fi<br />

53


Autojen kysyntä<br />

ennätysmäisen suurta<br />

Autoverkkokaupassa<br />

Autoverkkokauppa, joka<br />

on yksi suurimmista autovähittäiskauppiaista<br />

Suomessa,<br />

teki kaikkien aikojen<br />

ennätysmyynnit vuoden<br />

ensimmäisen kvartaalin<br />

aikana ja myi tasaisesti<br />

kaikkia merkkejä yli odotusten<br />

sekä verkkokaupassa<br />

että autoliikkeissä.<br />

Huhtikuussa 7-vuotissyntymäpäiviään<br />

juhlivalle Autoverkkokauppa.fi:lle<br />

alkuvuosi ja erityisesti<br />

maaliskuu <strong>2022</strong> on ollut historian<br />

paras. Autoja on myyty ennätysmäärä<br />

ja esim. verkkokaupassa<br />

97% enemmän kuin edellisenä<br />

parhaana kautena. Kysyntää on<br />

vauhdittanut sekä uusi tuote #autokesäksi,<br />

vaihtoautomyynti että<br />

Hullujen Päivien tarjoukset.<br />

”Sähköautojen myynnin kasvu<br />

on melkein kolminkertaistunut.<br />

On selvää, että kuluttajat ovat<br />

nyt valmiimpia voimalinjamuutokselle<br />

kuin kertaakaan aiemmin<br />

koko Autoverkkokaupan historian<br />

aikana. Vaikka sähköauton<br />

hankkiminen vielä askarruttaa<br />

osaa asiakkaista, ostopäätöstä<br />

helpottaa selvästi se, että ostaja<br />

sitoutuu halutessaan autoon<br />

vain määräajaksi ja käyttökustannukset<br />

ovat erittäin maltilliset. Ja<br />

jos asiakas muuttaakin mielensä<br />

ja haluaa auton omaksi, onnistuu<br />

sekin yhdellä yhteydenotolla. ” toteaa<br />

Autoverkkokaupan toimitusjohtaja<br />

Juha Rusama.<br />

Kuluttajien käyttäytymisessä on<br />

havaittavissa muutenkin merkittävä<br />

muutos. Suuri osa auton ostoprosessista<br />

on siirtynyt verkkoon<br />

ja auton osto kotoa käsin on muodostumassa<br />

erityisen suosituksi.<br />

Autoliiketoiminnassa on havaittavissa<br />

jopa suurempaa verkko-ostamisen<br />

kasvua kuin muilla toimialoilla.<br />

”Asiakkaiden on kotona<br />

helppo ja mukava selata valikoimaa,<br />

valita sopiva auto varastosta<br />

tai tilata auto haluamillaan varusteilla<br />

ja ottaa vaikka tuumaustauko<br />

välillä, jos siltä tuntuu” jatkaa<br />

Autoverkkokaupan toimitusjohtaja<br />

Juha Rusama. Tällä hetkellä<br />

Autoverkkokaupalla on kolme toimipistettä,<br />

mutta vaihtoautoja sekä<br />

#melkeinuusiautovuodeksi- ja<br />

#autokesäksi -autoja toimitetaan<br />

ympäri Suomen.<br />

Kehitämme toimintaamme ja tarjontaamme<br />

jatkuvasti asiakkaiden<br />

muuttuvien tarpeiden mukaan ja<br />

voin ilokseni kertoa, että meiltä<br />

on seuraavaksi tulossa jotain ihan<br />

uutta vaihtoautojen osalta vielä<br />

ennen kesää.<br />

Autoverkkokauppa.fi<br />

Autoverkkokauppa.fi on Suomen<br />

suurimpia uusien autojen vähittäismyyntipisteitä.<br />

Se on Suomen<br />

ensimmäinen täysin digitalisoitu<br />

uusien ja käytettyjen autojen verkkokauppa,<br />

jossa asiakas voi aidosti<br />

ostaa autonsa verkossa alusta loppuun.<br />

Verkkopalvelun lisäksi Autoverkkokauppa<br />

palvelee henkilö- ja<br />

tavara-auto asiakkaitaan autoliikkeissä<br />

Vantaan Petikossa ja Raisiossa<br />

sekä huollon asiakkaita myös<br />

Helsingin Malmilla.<br />

Autoverkkokaupan omistaa Bassadone<br />

Automotive Nordic Oy, joka on<br />

kaikkien Autoverkkokaupassa myytävien<br />

uusien autojen, Citroënin,<br />

Dacian, DS:n, Hyundain, Isuzun,<br />

Peugeotin, Renaultin, SsangYongin<br />

ja Suzukin, virallinen Suomen maahantuoja.<br />

Bassadone Automotive Nordic on<br />

ensimmäisenä autoalan yrityksenä<br />

Suomessa saavuttanut kansainvälisestikin<br />

arvostetun Great Place to<br />

Work® -sertifioinnin.<br />

54


55


Maanteiden<br />

päällystystyöt<br />

alkavat<br />

– korjausvelka kasvaa<br />

entisestään<br />

Maanteiden päällystystyöt ovat käynnistymässä<br />

eteläisestä Suomesta alkaen. Tänä<br />

vuonna uutta päällystettä arvioidaan tulevan<br />

noin 2 300 kilometrin matkalle. Nykyisillä<br />

päällystysmäärillä korjausvelka kasvaa.<br />

56<br />

tavat ja valvovat maanteiden päällystysurakat.<br />

”Valtakunnallisen päällystysmäärän<br />

arvioidaan tänä vuonna olevan<br />

noin 2 300 kilometriä. Tällä pystytään<br />

pitämään kohtuullisessa kunnossa<br />

maanteiden vilkkain verkko,<br />

Maanteiden päällystystyöt alkavat<br />

vapun tienoilla eteläisestä Suomesta.<br />

Päällystysohjelman arvioidaan<br />

hintojen nousun myötä jäävän<br />

selvästi vuotta 2021 lyhyemmäksi,<br />

vaikka käytettävissä oleva<br />

rahoitus on hieman viimevuotista<br />

suurempi. ELY-keskukset kilpailutjossa<br />

liikenteestä kulkee noin 70<br />

prosenttia. Muulla tieverkolla huonokuntoisten<br />

teiden määrä kasvaa<br />

kuitenkin noin 500 kilometrillä”,<br />

toteaa väylänpidon toimialajohtaja<br />

Virpi Anttila Väylävirastosta.<br />

Päällystystöissä käytettävien raaka-<br />

ja polttoaineiden hinnat ovat<br />

olleet merkittävässä nousussa. Lopullista<br />

kustannustasoa on vaikea<br />

ennustaa, mutta nykytiedoin voi<br />

arvioida erityisesti asfaltin sideaineena<br />

käytettävän bitumin hinnan<br />

nousun viimevuotisesta nostavan<br />

päällystämisen hintaa noin<br />

30 prosenttia.<br />

Vuonna 2021 päällystettiin noin


180 miljoonalla eurolla noin 2 900<br />

kilometriä, joista noin kuusi prosenttia<br />

oli kävely- ja pyöräilyväylillä.<br />

”Haasteista huolimatta tänäkin<br />

vuonna jatketaan kävely- ja pyöräilyväylien<br />

päällysteisiin panostamista”,<br />

Anttila kertoo.<br />

Korjausvelka kasvaa<br />

Päällystettyjä maanteitä on Suomessa<br />

noin 50 000 kilometriä, ja<br />

niistä huonokuntoisia on noin 7<br />

350 kilometriä.<br />

Nykyisillä päällystysmäärillä korjausvelan<br />

kasvu jatkuu. Tieverkon<br />

nykykunnon ylläpitämiseksi vaadittaisiin<br />

vuosittain noin 4 000 kilometrin<br />

mittaista päällystysohjelmaa,<br />

johon päästiin viimeksi<br />

vuonna 2020. Tavoitetasoa selvästi<br />

alempi rahoitus johtaa priorisointiin<br />

päällysteiden korjauksessa<br />

ja lisää päällysteiden paikkauksiin<br />

tarvittavaa rahamäärää.<br />

Päällysteen oikea-aikaisella ja laadukkaalla<br />

paikkaamisella voidaan<br />

lykätä päällystämistä jopa useilla<br />

vuosilla eteenpäin. Paikkaustarve<br />

on lisääntynyt, sillä esimerkiksi<br />

kevättalvella päällysteisiin syntyi<br />

paikoin pahoja vaurioita. Yksittäisillä<br />

tieosuuksilla on jouduttu<br />

alentamaan tilapäisesti nopeusrajoitusta<br />

päällysteen huonon kunnon<br />

vuoksi.<br />

Tietoa päällystystöistä<br />

karttapalveluissa<br />

Väylävirastolla on karttapalvelu,<br />

johon kootaan tiedot tulevista<br />

päällystystöistä. Varmistuneet<br />

päällystystyöt löytyvät jo kartalta<br />

www.julkinen.vayla.fi/<br />

Lisäksi tienkäyttäjien kannattaa<br />

seurata Fintrafficin Liikennetilanne-palvelua.<br />

Palvelusta löytyvät<br />

esimerkiksi tiedot käynnissä olevista<br />

päällystystöistä ja muista tietöistä<br />

57


Maerskin 385 000 kylmäkonttia<br />

kytkettiin esineiden internetiin<br />

– hiilidioksidipäästöt vähenevät 2 400 tonnilla<br />

Maersk on yksi maailman suurimmista<br />

merirahtiyhtiöistä.<br />

Se kuljettaa usein kylmäkonteissa<br />

lämpötilaherkkää rahtia,<br />

kuten hedelmiä, vihanneksia,<br />

lihaa ja lääkkeitä. Näiden<br />

kylmäkonttien lämpötila vaatii<br />

jatkuvaa valvontaa. Mahdolliset<br />

pienetkin poikkeamat<br />

on korjattava nopeasti, jotta<br />

kuorma ei pilaannu.<br />

Maerskin ja useimpien muiden<br />

alan toimijoiden haasteena on, että<br />

kylmäkonttien valvonta on monimutkaista<br />

ja vaatii manuaalista<br />

työtä sekä ulkopuolisten kumppaneiden<br />

apua. Tämä aiheutti usein<br />

viiveitä korjauksiin ja kasvatti kustannuksia.<br />

Tilanteen parantamiseksi Maersk<br />

pyysi globaalia IT-palveluyhtiötä<br />

58<br />

Tata Consultancy Servicesiä (TCS)<br />

kehittämään keskitetyn valvontaratkaisun<br />

yhtiön yli 385 000 kylmäkontille<br />

yli 450 rahtialuksessa.<br />

Microsoftin teknologiaan ja pilvipohjaiseen<br />

IoT-alustaan perustuva<br />

järjestelmä tarjoaa Maerskin<br />

huolto- ja ylläpitokumppaneille<br />

sekä asiakkaille mahdollisuuden<br />

tarkastella internetiin kytkettyjä<br />

kontteja reaaliajassa.<br />

”Maailmanlaajuisen fyysisen prosessin<br />

digitalisoiminen IoT:tä hyödyntämällä<br />

oli yksi merenkulkualan<br />

ensimmäisistä vastaavista<br />

projekteista. Olemme ylpeitä tiimistämme<br />

ja kiitollisia TCS:lle, joka<br />

auttoi meitä toteuttamaan kunnianhimoiset<br />

tavoitteemme”, Maerskin<br />

johtava insinööri Siddharta<br />

Kulkarni sanoo.<br />

Ratkaisun hyödyt:<br />

• Tarjoaa parempaa tietoa lämpötilaolosuhteista<br />

kontin sisällä<br />

• Havaitsee kylmäkonttien ongelmat<br />

reaaliajassa: perinteisesti<br />

kontit on käyty tarkastamassa<br />

fyysisesti 12 tai 24 tunnin välein<br />

• Maersk voi tarjota asiakkailleen<br />

kokonaisvaltaisen toimitusketjuratkaisun<br />

• Vähentää riskiä ruokahävikkiin<br />

sekä kriittisen rahdin, kuten<br />

lääkkeiden ja veriplasman pilaantumiseen.<br />

Yhteenveto:<br />

• Yli 385 000 verkkoon yhdistettyä<br />

kylmäkonttia<br />

• Ennakoiva huoltoratkaisu vähentää<br />

hiilidioksidipäästöjä 2 400<br />

tonnilla<br />

• Järjestelmä käsittelee yli 10 miljoonaa<br />

tapahtumaa päivässä


Tapahtuman juontaa Helena Riihitupa!<br />

Live-musiikista vastaa Lockdown Dogs!<br />

Lisäksi tarjolla maittavaa ruokaa ja juomaa!<br />

Lauantain<br />

erikoisvieraana<br />

Maltti jaValtti!<br />

Yhdellä<br />

lipulla kaksi<br />

päivää!<br />

Ei ennakkomyyntiä. Alle 12 vuotiaat ilmaiseksi!<br />

Liput vain<br />

portilta<br />

10 € /kpl<br />

TAWASTIA TRUCK<br />

WEEKEND<br />

15.-16.7.<strong>2022</strong><br />

Kantolan tapahtumapuisto • klo 10–18<br />

Puusepänkatu 9, 13110 Hämeenlinna<br />

Täysin uusittu Tawastia Truck Weekend kokoaa Kantolan tapahtumapuistoon<br />

vaikuttavan kattauksen nähtävää ja koettavaa rekkanäyttelyn,<br />

kuljetusmessujen sekä pienoismallien muodossa.<br />

Tule ja tutustu - www.tawastiatruckweekend.fi<br />

Aluekuva: Hämeenlinnan kaupunki // Ajoneuvokuva: Jere Salonen<br />

Y H T E I S T Y Ö S S Ä


www.gli.fi<br />

www.gli.fi<br />

www.gli.fi<br />

www.gli.fi<br />

Täyden palvelun logistiikkatalo<br />

Täyden – Luotettavin palvelun kumppanisi<br />

logistiikkatalo<br />

Täyden – Luotettavin palvelun kumppanisi<br />

logistiikkatalo<br />

Täyden – Luotettavin palvelun kumppanisi<br />

logistiikkatalo<br />

– Luotettavin kumppanisi<br />

Tarjoamamme ratkaisut perustuvat<br />

asiakkaan kanssa yhdessä laadittuun<br />

Tarjoamamme palvelusuunnitelmaan. ratkaisut Olemme perustuvat<br />

asiakkaan aidosti Tarjoamamme läsnä kanssa asiakkaan ratkaisut yhdessä liiketoimintojen<br />

perustuvat laadittuun<br />

palvelusuunnitelmaan. kuljettamisessa, asiakkaan kanssa kumppanina.<br />

yhdessä Olemme laadittuun<br />

aidosti palvelusuunnitelmaan. Tarjoamamme läsnä asiakkaan ratkaisut liiketoimintojen<br />

Olemme perustuvat<br />

kuljettamisessa, aidosti asiakkaan läsnä kanssa asiakkaan kumppanina.<br />

yhdessä liiketoimintojen<br />

laadittuun<br />

kuljettamisessa, palvelusuunnitelmaan. kumppanina. Olemme<br />

aidosti läsnä asiakkaan liiketoimintojen<br />

kuljettamisessa, kumppanina.<br />

www.gli.fi<br />

Patamäenkatu 4<br />

33900 Tampere<br />

www.gli.fi<br />

Kristian Lella<br />

050 919 2263<br />

kristian.lella@gli.fi<br />

Kristian Lella<br />

<strong>Kuljetus</strong>palvelut<br />

» Täsmälliset kuljetusratkaisut<br />

<strong>Kuljetus</strong>palvelut<br />

» <strong>Kuljetus</strong>ten tukipalvelut<br />

<strong>Kuljetus</strong>palvelut<br />

» Täsmälliset kuljetusratkaisut<br />

Terminaali- <strong>Kuljetus</strong>ten tukipalvelut<br />

» Täsmälliset kuljetusratkaisut ja varastointipalvelut<br />

<strong>Kuljetus</strong>palvelut<br />

» Lyhyt- <strong>Kuljetus</strong>ten ja pitkäaikainen tukipalvelut<br />

Terminaali- » Tehokkaat Täsmälliset terminaalipalvelut<br />

kuljetusratkaisut ja varastointipalvelut<br />

Terminaali- » Lyhyt- <strong>Kuljetus</strong>ten ja pitkäaikainen tukipalvelut ja varastointipalvelut<br />

Henkilöstövuokraus<br />

Tehokkaat terminaalipalvelut<br />

» Lyhyt- ja pitkäaikainen Terminaali- » Tehokkaat terminaalipalvelut<br />

ja varastointipalvelut<br />

Henkilöstövuokraus<br />

» Lyhyeen Lyhyt- ja tai pitkäaikainen pidempäänkin varastointi vuokrasuhteeseen<br />

Henkilöstövuokraus<br />

» Tehokkaat terminaalipalvelut<br />

» Koulutetut tekijät kuljetus- ja logistiikka-alalle<br />

» Koulutetut tekijät kuljetus- ja logistiikka-alalle<br />

Lyhyeen tai pidempäänkin vuokrasuhteeseen<br />

» Koulutetut tekijät kuljetus- ja logistiikka-alalle<br />

» Lyhyeen tai pidempäänkin vuokrasuhteeseen<br />

Henkilöstövuokraus<br />

» Koulutetut tekijät kuljetus- ja logistiikka-alalle<br />

» Lyhyeen tai pidempäänkin vuokrasuhteeseen

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!