02.05.2022 Views

Kuljetus & Logistiikka 2 / 2022

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

the Trade

See

Exhibition

EXHIBITOR

STANDS

YOUR

MAKE

RESERVATION

MAALLA MERELLÄ ILMASSA

2/2022 • WWW.KULJETUSLEHTI.FI

AVAILABLE.

Program online:

www.navigate.fi

NOW!

KEY THEMES

Fuuutttuuurreeeee oooooff

knnnnnnnnooooowlllleeeeedddggggeeeee aaaaannnnnnnnddd

knnnnnnnnooooow-hhooooow,

iiiiiinnnnnnnncclllluuudddiiiiiinnnnnnnngggg ttthheeeee

iiiiiinnnnnnnnttteeeeerrnnnnnnnnaaaaatttiiiiiiooooonnnnnnnnaaaaallll

Innnnnnnnttteeeeelllllllliiiiiiggggeeeeennnnnnnncceeeee Huuunnnnnnnnttt

stttuuudddeeeeennnnnnnnttt Taaaaalllleeeeennnnnnnnttt

Teeeeeaaaaam Fiiiiiinnnnnnnnaaaaalllls

Diiiiiiggggiiiiiitttaaaaalllliiiiiizaaaaatttiiiiiiooooonnnnnnnn

Grreeeeeeeeeennnnnnnn iiiiiinnnnnnnnveeeeestttmeeeeennnnnnnnttts

aaaaannnnnnnnddd

dddeeeeeccaaaaarrbooooonnnnnnnniiiiiizaaaaatttiiiiiiooooonnnnnnnn

Diiiiiiggggiiiiiitttaaaaallll

tttrraaaaannnnnnnnsffooooorrmaaaaatttiiiiiiooooonnnnnnnn

Maaaaarriiiiiitttiiiiiimeeeee suuupppplllly

cchhaaaaaiiiiiinnnnnnnns

NAVIGATE | 1.–2.6.2022

NORDIC MARITIME EXPO IN FINLAND

Naaaaaviiiiiiggggaaaaattteeeee iiiiiis aaaaa keeeeey nnnnnnnneeeeetttwooooorrkiiiiiinnnnnnnngggg aaaaannnnnnnnddd meeeeeeeeeetttiiiiiinnnnnnnngggg ppllllaaaaacceeeee ffooooorr

maaaaarriiiiiitttiiiiiimeeeee aaaaannnnnnnnddd lllloooooggggiiiiiistttiiiiiiccs iiiiiinnnnnnnnddduuustttrriiiiiieeeees iiiiiinnnnnnnn ttthheeeee Nooooorrdddiiiiiiccs.

SEAFOCUS


SEAFOCUS

oooooff Fuuutttuuurreeeee

aaaaannnnnnnnddd

knnnnnnnnooooowlllleeeeedddggggeeeee

knnnnnnnnooooow-hhooooow,

ttthheeeee

iiiiiinnnnnnnncclllluuudddiiiiiinnnnnnnngggg

iiiiiinnnnnnnnttteeeeerrnnnnnnnnaaaaatttiiiiiiooooonnnnnnnnaaaaallll

Huuunnnnnnnnttt

Innnnnnnnttteeeeelllllllliiiiiiggggeeeeennnnnnnncceeeee

Taaaaalllleeeeennnnnnnnttt

stttuuudddeeeeennnnnnnnttt

Fiiiiiinnnnnnnnaaaaalllls

Teeeeeaaaaam

Diiiiiiggggiiiiiitttaaaaalllliiiiiizaaaaatttiiiiiiooooonnnnnnnn

iiiiiinnnnnnnnveeeeestttmeeeeennnnnnnnttts

Grreeeeeeeeeennnnnnnn

aaaaannnnnnnnddd

dddeeeeeccaaaaarrbooooonnnnnnnniiiiiizaaaaatttiiiiiiooooonnnnnnnn

Diiiiiiggggiiiiiitttaaaaallll

tttrraaaaannnnnnnnsffooooorrmaaaaatttiiiiiiooooonnnnnnnn

the Trade

See

Exhibition

Program online:

www.navigate.fi

KEY THEMES

EXHIBITOR

STANDS

AVAILABLE.

YOUR

MAKE

RESERVATION

NOW!

MAALLA MERELLÄ ILMASSA

2/2022 • WWW.KULJETUSLEHTI.FI

suuupppplllly

Maaaaarriiiiiitttiiiiiimeeeee

cchhaaaaaiiiiiinnnnnnnns

TÄSSÄ LEHDESSÄ:

NAVIGATE | 1.–2.6.2022

NORDIC MARITIME EXPO IN FINLAND

iiiiiis aaaaa keeeeey nnnnnnnneeeeetttwooooorrkiiiiiinnnnnnnngggg aaaaannnnnnnnddd meeeeeeeeeetttiiiiiinnnnnnnngggg ppllllaaaaacceeeee ffooooorr

Naaaaaviiiiiiggggaaaaattteeeee

aaaaannnnnnnnddd lllloooooggggiiiiiistttiiiiiiccs iiiiiinnnnnnnnddduuustttrriiiiiieeeees iiiiiinnnnnnnn ttthheeeee Nooooorrdddiiiiiiccs.

maaaaarriiiiiitttiiiiiimeeeee

Wasalinen rahtitonnit ja

matkustajamäärät

tuhdissa kasvussa...................... 4

Älykäs logistiikka avaa ovia

kansainvälistymiselle.............39

UUSI LAUTTAYHTEYS

Hangosta Nynäshamniin.........8

Laatuviskit kypsyvät

historiallisen

varaston hämärässä ............ 42

Projektikuljetukset

Raahen sataman

kirittäjiä.................................. 12

Voiko lohkoketjuja hyödyntää

logistiikassa?

Katsaus tulevaisuuden

teknologioihin....................... 46

Kalajoen satama tuplasi

järeän nostokalustonsa......... 16

Maailman vanhin T-sarjan Bentley

saa uuden elämän

entisöinnin myötä ..................50

Roland XLS: Normaalia

XL-perävaunua vahvempi,

turvallisempi ja vakaampi....... 22

Volvon raskaiden

sähkökuorma-autojen

myynti alkaa .........................52

Luotsauslakiin esitettävät

muutokset vaarantavat

meriturvallisuutta ja Suomen

huoltovarmuutta ..................30

Autojen kysyntä

ennätysmäisen suurta

Autoverkkokaupassa ........... 54

Ammattikuljettajien ajo- ja

lepoaikoja laiminlyödään

huomattavan paljon..............36

Maanteiden päällystystyöt

alkavat – korjausvelka kasvaa

entisestään........................... 56

26. vsk

YHTEYSTIEDOT

Päätoimittaja M-T Toivola

lehti@kuljetuslehti.fi

+358 40 7175686

KÄYNTIOSOITE

Kuljetus&Logistiikka

Artturinkatu 2

BOX 29

FI 20200 Turku

TOIMITUKSEN YHTEYSTIEDOT

+358 40 717 5686

toimitus@kuljetuslehti.fi

www.kuljetuslehti.fi

Printti: ISSN 1458-1086

Verkko: ISSN 1798-7962


Pääkirjoitus

Suomessa ostetaan nyt EU:n kalleinta bensiiniä ja

toiseksi kalleinta dieseliä. Hallitusten toimenpiteet tilanteen

helpottamiseksi ovat purreet monissa muissa

maissa, mutta meillä ei vaikuttavaa helpotusta ole

saatu aikaiseksi. Korkealla energian hinnalla on vaikutusta

ihmisten ja yritysten toimeentuloon ja se toimii

myös veturina inflaation kiihtymiselle.

Polttoaineiden hinnat ovat rikkoneet kaikkien aikojen

ennätyksiä ja ajaneet monet kotitaloudet ja yritykset

ahdinkoon. Hintojen nousu alkoi viime vuoden

puolella, ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan on kiihdyttänyt

hinnannousua entisestään. Liikkumisen hinta

kiihdyttää myös inflaatiota ja heikentää siten kansalaisten

ostovoimaa yleisestikin.

Tuoreimpien EU:n tilastojen mukaan bensiinin litrahinta

on Suomessa nyt Euroopan unionin kallein ja

dieselin Ruotsin jälkeen toiseksi kallein. Dieselauton

käytöstä perittävä vuotuinen vero on kuitenkin Suomessa

Ruotsia korkeammalla tasolla ja tämän lisäksi

Ruotsissa on tehty päätöksiä veronpalautuksista.

EU Weekly Oil Bulletin -tilaston (25.4.2022) mukaan

95-oktaanisen bensiinin litrahinta oli Suomessa keskimäärin

2,174 €/l ja dieselin 2,198 €/l. Monet EU:n

jäsenmaat ovat reagoineet polttoaineiden hintojen

nousuun muun muassa alentamalla polttoaineveroa

sekä tekemällä muita liikkumiskustannuksia hillitseviä

toimenpiteitä. Suomen lisäksi bensiinin hinta ylitti

kahden euron rajan viidessä ja dieselin kolmessa

EU-maassa.

”Parhaiten ja täsmällisimmin liikkumiskustannuksiin

vaikuttava toimenpide on polttoaineverojen alentaminen.

Hallituksen jo suunnittelemat parannukset

muun muassa työmatkavähennyksiin auttavat vain

erittäin pientä osaa autoa tarvitsevista eikä jakeluvelvoitteen

alentamisen vaikutuksia ole nähty eikä se

muutenkaan vaikuta bensiinin hintaan merkittävästi”,

Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen huomauttaa.

”Suomi on pinta-alaltaan EU:n viidenneksi suurin

maa. Meitä pienempiä ovat muun muassa 38 miljoonan

asukkaan Puola ja 59 miljoonan asukkaan Italia

eikä 83 miljoonan asukkaan Saksakaan ole paljon

Suomea suurempi. On selvää, että meillä oman auton

käytölle ei usein ole tosiasiassa muita vaihtoehtoja,

toisin kuin tiheämmin asutuissa maissa.”

3


MS Aurora Botnialla kesäkuusta alkaen 24 lähtöä viikossa

Wasalinen rahtitonnit ja

matkustajamäärät

tuhdissa kasvussa

Teksti: Merja Maansalo

Kuvat: Wasaline

Viime vuoden elokuussa liikennöinnin

Vaasan ja Uumajan

välillä aloittanut hybridialus

MS Aurora Botnia on

jo lunastanut sille asetettuja

odotuksia.

− Vuonna 2021 rahtitonnit kasvoivat

30 prosenttia vuoden takaiseen

verrattuna. Tämän vuoden ensimmäisen

kvartaalin aikana kasvua on

kertynyt 25 prosenttia, rahtijohtaja

Tony Ehrs tiputtelee lukuja tyytyväisenä.

Hän kertoo, että rahtiliikenteessä

4

kehitys on ollut myönteistä etenkin

tankki- ja erikoiskuljetuksissa.

− Odotukset ovat korkealla ja uskomme

jatkossa erityisesti projektilastien

määrän tuntuvaan

kasvuun.

Myös Wasalinen matkustajamäärät

ovat olleet lupaavasti nousussa.

Maaliskuussa matkustajaliikenne

kasvoi 300 prosentilla vuoden takaisesta.

Luvussa näkyy osittain tämänkeväinen

pandemiarajoitusten

höllentyminen.

Edistyksellinen alus

Ehrs myöntää, että rahtiliikenteen

positiivisen kehityksen taustalla on

pitkälti hyvä suhdanne, mistä ovat

hyötyneet myös muut varustamot.

Itse hän antaa suurimmat kiitokset

Wasalinen luvuista kuitenkin

Aurora Botnialle, joka on maailman

ensimmäinen Clean Design

-luokkamerkin kriteerit täyttävä

matkustaja-autolautta.

− Aurora Botnia on kustannustehokas

ja ympäristöystävällinen alus.

Se kykenee kuljettamaan aiempaa

korkeampia ja painavampia erikoiskuljetuksia,

mikä on lisännyt

muun muassa ro-ro -laivojen tuulivoimakomponenttien

kuljetuksia.

Aurora Botnian edeltäjässä, Wasa


Rahtijohtaja Tony Ehrs MS

Aurora Botnian kannella.

5


Expressissä, autokannen ajokorkeus

oli 4,40 metriä. Aurora Botniassa

se on 4,90 metriä.

Lisää lähtöjä

Ehrsin mukaan entistä tiheämpi

frekvenssi on osaltaan edesauttanut

rahtiliikenteen vilkastumista.

− Keväällä Aurora Botnialla oli 22

lähtöä viikossa. Kesällä 2.6.−31.8.

lähtöjä on 24, jolloin tiistaisin,

torstaisin ja perjantaisin lähtöjä

on jopa 4 per päivä.

Ehrs sanoo, että asiakkaiden näkökulmasta

muutos on huomattava,

sillä Wasa Expressenin aikakaudella

lähtöjä oli parhaimmillaan

vain 16 viikossa.

Notkea toimija

Wasaline on pieni varustamo, mitä

Ehrs pitää pelkästään plussana.

− Pystymme tekemään nopeita

päätöksiä, palvelemaan asiakkaita

joustavasti ja räätälöimään heille

tarvittaessa yksilöllisiä palveluja.

Olemme kotimainen toimija, mitä

monet arvostavat.

Kotimaisuus on huomattu myös

Suomalaisen Työn Liitossa, joka

myönsi maaliskuussa Aurora Botnialle

Avainlippu-tunnuksen.

Vaasan ja Uumajan satamien hyvät

palvelut ja jatkoyhteydet ovat tekijöitä,

joiden vuoksi Ehrs on niin

ikään valmis liputtamaan.

− Uumajan sataman junarata linkittyy

suoraan Euroopan raideverkostoon.

Voimme tarjota asiakkaillemme

hinnallisesti, ajallisesti

ja ekologisesti erinomaisen reitin

esimerkiksi Keski-Suomesta Eurooppaan.

Uumajan sataman multimodaalikuljetusten

konseptin kehittämistä

jatketaan, jotta monia kuljetusmuotoja

yhdistämällä niiden hyödyt

saadaan tehokkaasti asiakkaiden

käyttöön.

− Aurora Botnian Co2-päästöt ovat

erittäin alhaiset. Päästöt saadaan

Info

• NLC Ferry Ab Oy on varustamo, joka harjoittaa laivaliikennettä

MS Aurora Botnia -aluksella reitillä Vaasa−Uumaja.

• Wasaline on varustamon käyttämä markkinointinimi.

• Kvarken Link Oy on Vaasan ja Uumajan kaupunkien

yhteisyritys, joka omistaa Aurora Botnian.

• Kvarken Ports Oy on Vaasan ja Uumajan yhteinen

satamayhtiö.

• www.wasaline.com

6


vielä alemmas esimerkiksi laiva-juna

-kombinaatiolla. Yhä useammalla

asiakkaalla myös ympäristöasiat

painavat valinnoissa.

Yhdellä aluksella

Uumajan välillä toistaiseksi vain

Aurora Botnialla.

− Me Wasalinessa keskitymme nyt

Aurora Botniaan ja sen kannattavuuden

parantamiseen.

Kilpailu Suomen ja Ruotsin välisessä

rahtiliikenteessä on koventunut,

sillä vielä noin vuosi sitten maiden

välillä liikennöi 7 alusta. Nyt niitä

on 13. Wasaline operoi Vaasan ja

7


UUSI LAUTTAYHTEYS

Hangosta Nynäshamniin

Hangon Satamasta alkanut uusi lauttayhteys Ruotsiin ilahduttaa sekä

rahdinkuljettajia että turisteja. Samalla linja on osoitus Hangon Sataman

ja Stena Linen kasvavasta roolista Itämerellä.

Samoihin aikoihin kun kevään

muuttolinnut laskeutuivat aurinkoisille

Hangon hiekkarannoille,

horisonttiin ilmestyi

muitakin tulokkaita. Joutsenenvalkeat

Stena Line Oy:n sisarlaivat

Urd ja Stena Gothica kul-

kevat Hangon Satamasta Ruotsin

Nynäshamniin. Se sijaitsee Suur-

Tukholman alueella, mutta sitä

kautta matkustaessa välttää keskustan

ruuhkat, ja pääsee sujuvasti

matkaan Ruotsin pääväylille,

helposti Norjaankin asti.

Stena Linen uuden linjan avaus

juuri Hankoon ei ole sattumaa. Vaikeasta

maailmantilanteesta huolimatta

Hangon Satama Oy on onnistunut

viime vuosina kehittämään

infrastruktuuriaan ja tehostamaan

satamatoimintojaan. Kuljetuksiin

8


Uusi linja on yksi monista Stena

Linen tekemistä strategisista

vahvistuksista Itämeren alueella,

jossa se on halunnut kasvaa asiakkaidensa

kanssa.

on saatu lisää tehoa ja joustoa. Asiakkaille

on luotu uusia mahdollisuuksia

kehittää liiketoimintojaan.

Tämä näkyi konkreettisesti jo

viime vuonna, kun Hanko teki

150-vuotisen historiansa toiseksi

parhaan tuloksen. Tavaraa kulki

sen kautta 5,6 miljoonaa tonnia.

Hyvään tulokseen vauhditti satamatoiminnan

kehittämisen lisäksi

kotimaisen kaupan ja teollisuuden

kysynnän kasvu. Hanko komeilee

nyt Suomen neljänneksi suurimpana

kaupallisena satamana.

Itämeren tähdet

Kasvanut rahtiasiakkaiden kysyntä

Itämerellä huomattiin myös

Stena Linella ja he päätti laajentaa

verkostoaan Suomeen.

”On ilo toivottaa Stena Line tervetulleeksi

Hankoon. Etelä-Suomen

tehokkaiden kuljetusreittien johtavana

satamana jaamme Stena

Linen pyrkimyksen rakentaa kestäviä

kuljetusketjuja Itämeren

alueella. Hanko on kaupan ja

teollisuustuotteiden, autoteollisuuden

tuonnin sekä metsäteollisuustuotteiden

viennin keskus.

Uusi reitti laajentaa yhteyksiämme

Ruotsin tärkeimmille kohdemarkkinoille”,

Hangon Sataman

toimitusjohtaja Anders Ahlvik

sanoo.

9


10

Stena Linen lisäksi Hangon Satamaan

rantautuu Eckerö Linen

m/s Finlandia. Sen viime kesänä

aloittamat Helsinki-Hanko-risteilyt

nousivat niin suosituiksi,

että ne saivat jatkoa. Eikä ihme,

sillä matka ikoniseen kesäkaupunki

Hankoon taittuu Finlandin

brunssipöydästä nauttien.

Paluumatkalla on mahdollisuus

ruokailla klassikoksi nousseessa

Saaristolaispöydässä. Myymälät

palvelevat koko risteilyn ajan ja

laivalla esiintyvät suomalaiset

viihteen suosikit. Risteilyt järjestetään

kahtena lauantaina,

11.6. ja 27.8.2022. Eckerö Linen

m/s Finlandia lähtee kello

9 Helsingin Länsisatamasta ja

saapuu Tallinnan kautta Hankoon

klo 15.30.

Hangossa on noin kolme tuntia

aikaa tutustua omatoimisesti

kaupunkiin. Sen lisäksi voi lähteä

vaikka bussikiertoajelulle, jolla

pääsee ihastelemaan merinäkymiä

ja pitkiä hiekkarantoja ja samalla

kuulee mm. Hangon historiasta,

kylpyläajoista, pitsihuviloista

ja merkkihenkilöistä. Opastetulla

kävelykierroksella keskitytään

Hangon kuuluisiin huviloihin ja

tutustutaan niitä suunnitelleisiin

arkkitehteihin sekä historiallisiin

asukkaisiin.

Lähtöjä joka ilta

Stena Linen uudella linjalla pääsee

Ruotsiin päivittäin. Rahdin

lisäksi ropax-kaksikko kuljettaa

matkustajia. Alukseen voi ajaa siis

vaikka asuntovaunulla, moottori-

tai polkupyörällä. Iltalähtö on

miellyttävä, sillä Hangon Sataman

odotus- ja käsittelyajat ovat äärimmäisen

lyhyet. Edessä on mukava

12-13-tunnin matka, jonka aikana

ehtii nauttia laivan palvelujen lisäksi

hyvistä yöunista.

Linja lähti liikkeelle Urdin voimin,

joka kulki joka toinen päivä kumpaankin

suuntaan. Toukokuussa

reitille tulee lisäksi Stena Gothica.

Tämän jälkeen lähtöjä on päivittäin

kummastakin satamasta.

Laivoilla on mukavia hyttejä myös

lemmikkinsä mukaan haluaville,

buffetravintola, laivamyymälä,

baari ja muita rentouttavalle matkalle

tarpeellisia palveluja.

Urdin ja Stena Gothican kapasiteetti

on 1 600 kaistametriä ja ne

voivat ottaa 186 matkustajaa.


Lisääntyneet

liikenneyhteydet ja

tehostetut toiminnot

Uusi reittiliikennelinja

Ruotsin Nynäshamniin!

FAST AND

FRIENDLY PORT

WWW.PORTOFHANKO.FI

11


Projektikuljetukset Raahen

Teksti: Merja Maansalo

Kuvat: HOOLI Stevedoring Oy/nosturit ja Harri Tarvainen/satamahinaaja

Raahen satamalla on vahva asema niin yleis- kuin projektikuljetuksissa.

Projektikuljetusten osuutta kasvattavat erityisesti

Pohjois-Pohjanmaan tuulivoimalahankkeisiin liittyvät komponentti-

ja tavarakuljetukset. Niiden käsittelyssä tarvitaan

usein erikoiskalustoa ja erityisosaamista, mutta myös oikeankokoista

sataman ja tieverkoston mitoitusta.

− Olemme kehittäneet palvelujamme

sekä satamainfraa systemaattisesti

siihen suuntaan, että

kykenemme olemaan alueen johtava

projektilastisatama, Raahen

Satama Oy:n toimitusjohtaja Pauli

Sarpola korostaa.

12


sataman kirittäjiä

Nosturit nostavat tornilohkoa.

Sujuvaa toimintaa

Raahen satama pystyy lunastamaan

asiakaslupauksensa jo nyt. Palvelut

pelaavat ympäri vuoden ja yhteydet

sujuvat säännöllisesti. Esimerkiksi

maantie- ja raideliikenneyhteydet

toimivat erinomaisesti. Kesään

2022 mennessä Raahen satamassa

on yhteensä 32 hehtaaria kantavia

varastokenttiä, jotka soveltuvat

tuulivoimalaitosten osien varastointiin.

Suunnitteilla on vielä noin

20 hehtaaria lisää varastoalueita,

jotka tulevat käyttöön muutaman

vuoden kuluessa.

− Tuulivoimaloiden komponentit

ovat isokokoisia, joten olemme

parantaneet myös satamasta joh-

13


Satamahinaaja työssään.

tavia ulosmenoreittejä esimerkiksi

leventämällä risteyksiä ja siirtämällä

katuvaloja. Samalla muunkin

liikenteen sujuvuus on parantunut,

Sarpola toteaa.

Voimat yhdistetty

Satamayhtiö ja satamaoperaattori

HOOLI Stevedoring Oy tekevät entistä

tiiviimpää yhteistyötä. HOOLI

Stevedoring on hankkinut sataman

sisäisiin siirtoihin omaa kalustoa,

mikä vapauttaa perinteiset erikoiskuljetuslavetit

niille kuuluviin

kuljetuksiin eli maantiekuljetuksiin.

Maaliskuussa työnsä aloittanut

Minna Lento on esimerkki

sataman toimijoiden yhteistyöstä

henkilöstöpuolella. Lento toimii

satamayhtiön sekä satamaoperaattorin

yhteisenä myynti- ja markkinointipäällikkönä.

14

Kasvunvaraa on

Lento kertoo, että maatuulivoima

on Suomessa kovassa nosteessa.

Kahden seuraavan vuoden aikana

uutta kapasiteettia on tulossa lähes

3 700 MW, mikä tarkoittaa noin 700

tuulivoimalaa.

− Määrä on niin iso, että siitä riittää

jaettavaa Raahen sataman lisäksi

myös muille Pohjanmaan satamille.

Hän laskee, että viime vuonna

sataman kautta kuljetettiin jo 136

tuulivoimalaa, mikä vastaa noin

1 800 sataman kautta kulkenutta

erikoiskuljetusta.

− Nykyinen kapasiteettimme sallisi

jopa 200 tuulivoimalan läpimenon

vuodessa.

Merituulivoimaa

Satamajohtaja Sarpola lisää, että

Raahen satama on myös mukana

merelle rakennettavan offshoretuulipuiston

rakentamiseen liittyvässä

logistiikassa.

− Lähiaikoina Raahen edustan merialueelle

on nousemassa yhteensä

peräti 410 tuulivoimalaa, joista

ensimmäisten rakentaminen alkaa

2020-luvun lopulla ja käyttöönotto

ennen vuotta 2040.

Tulevaisuushankkeita

Raahen satamalla on kiikarissa

useita kehityshankkeita. Vuoden

2025 paikkeilla toiveena on päästä

toteuttamaan tarpeellinen väyläsyvennys.

Nykyinen väylä on liian

matala isoille aluksille. Useat muut

kehitysprojekteista liittyvät ympäristöteemoihin.

− Pitkän aikavälin tavoitteisiin kuuluu

taata Raahen satamassa käyvil-


le aluksille päästötön satamakäynti.

Sataman palvelut aiotaan jollakin

aikavälillä ulottaa rahtilaivojen

jätevesien talteenottoon. Sarpolan

mukaan tällaiselle palvelulle on

jo nyt kysyntää. Isossa kuvassa

Raahen satama tähtää kohti hiilineutraaliutta.

Listalta löytyy myös

kiertotalouden edistäminen, mikä

käytännössä tarkoittaisi esimerkiksi

bio- ja uusiutuvan energian

jakelun aloittamista satamassa.

− Tuulivoimahankkeiden myötä

satamaan tulee lisää erikoisaluksia,

joten lisäkapasiteettia tarvitaan.

Laitureihin kohdistuu myös entistä

suurempia pistekuormia, Sarpola

muistuttaa.

Rakennettaville laitureille tehdään

varaukset laivoille toimitettavan

maasähkön kaapelointia varten.

Raahen satamainfo

• Satamassa käy vuosittain noin 600 laivaa.

• Sataman kautta kuljetetaan raaka-aineita ja irtolasteja, terästä,

sahatavaraa, kontteja sekä projektiluontoisia laivauksia.

• Raahen sataman osat ovat Lapaluoto, SSAB:n satamanosa sekä

syväsatama.

• Syväsatamassa 2 laivapaikkaa ja roro-ramppi.

• SSAB: 6 laivapaikkaa.

• Lapaluoto: 3 laivapaikkaa, lisäksi erillinen hinaajalaituri sekä

odotuslaituri, jossa sementinlastauslaitteisto

• Lapaluodon satamanosassa noin 6 000 kontitusterminaali, jossa

kontituslaite, siltanosturi ja kosteudenhallintajärjestelmä.

• Lapaluodossa katettua varastotilaa yli 25 000 m² ja varastokenttiä

yhteensä 30 ha.

• Meriväylän kulkusyvyys 10 m, satama-altaiden kulkusyvyydet

10 m ja 8 m.

• www. raahensatama.fi, instagram.com/portofraahe,

+358 8 227 7555, port@raahe.fi

Kahden yhtiön yhteinen toimihenkilö

Minna Lento (KTM) aloitti maaliskuun

alussa Raahen Satama Oy:n ja

satamaoperaattori HOOLI Stevedoring

Oy:n yhteisenä myynti- ja

markkinointipäällikkönä. Hänen

tehtäviinsä kuuluvat muun muassa

uusasiakashankinta sekä markkinoinnin

suunnittelu ja toteutus.

− Työni on pitkälti nykyisen markkinatilanteen

ison kuvan hahmottamista

ja nykytilanteen tunnistamista.

Asiakas ensin

Uusasiakashankinnassa hän pitää

tärkeänä vuoropuhelun käymistä

satamatoimijoiden kesken, jotta

asiakkaalle pystytään tarjoamaan

kilpailukykyinen kokonaispaketti

satamapalveluista.

− Näiden pakettien suunnittelu ja

käytännön toteuttaminen on osa

työtäni. Onneksi on kahdet hartiat,

joiden päälle voi jakaa vastuuta.

Lento sanoo, että kilpailun kiristyessä

on oltava enemmän ajan

hermolla. Hän uskoo, että kilpailuetua

saavutetaan joustavuudella ja

ketteryydellä.

− Päätöksentekoprosessin on oltava

asiakkaiden suuntaan nopea.

Investointeja on kyettävä tekemään

myös etupeltoon, eikä vasta siinä

vaiheessa, kun tarvetta ilmenee.

Ammattilainen

Ennen uuteen tehtäväänsä siirtymistä

Lento teki pitkän työuran

satamaoperaattori Kemi Shippingin

palveluksessa.

− Olen toiminut satamatoimintojen

parissa kaikkiaan 26 vuotta, joista

operatiivisella puolella kenttätöissä

6 vuotta, huolintaosastolla 9 vuotta

ja myyntipäällikkönä 11 vuotta.

Lento sanoo, että nykyinen työ täydentää

hyvin omaa kokemuspohjaa

ja avaa uusia näkökulmia.

15


Kalajoen satama tuplasi

järeän nostokalustonsa

Teksti: Merja Maansalo

Kuvat: Kalajoen Satama Oy

Kalajoen satama kehittää palvelujaan ja infraa, jotta se kykenisi

vastaamaan yhä laajemman asiakaskunnan tarpeisiin.

Satamassa otettiin tänä keväänä käyttöön toinen raskaan

luokan nosturi, joka on Oy Blomberg Stevedoring Ab:n.

Havatorin Gottwald HMK 300 E

-satamanosturien maksimi nostokyky

on 100 tonnia. Siksi ne soveltuvat

muun muassa tuulivoimaloiden

raskaiden komponenttien

nostoihin.

− Meillä on muiden materiaalinkäsittelykoneiden

rinnalla nyt kaksi

satamanosturia, jotka soveltuvat

erittäin hyvin sekä projektikuor-

16

mauksiin että myös muihin satamanostoihin,

Kalajoen Satama

Oy:n toimitusjohtaja Petri Nikupeteri

kertoo.

Yhteinen intressi

Kalajoen sataman kylkeen on

suunnitteilla 10 hehtaarin Yritys-


Projektilasteja ja muita satamanostoja

tekevä toinen järeä nosturi

otetiin tänä keväänä käyttöön.

puisto. Kalajoen kaupungilla ja

satamayhtiöllä on strategiana ja

intressinä kehittää sekä laajentaa

aluetta, jotta sataman vienti- ja

tuontitoiminta voisi edelleen vilkastua.

− Meillä on tavoitteena ottaa uudenlainen

toimintakonsepti pian

käyttöön. Se takaisi, että voisimme

käynnistää nopeasti uusien

varastotilojen rakentamisen, kun

esimerkiksi teollisuudessa tai logistiikkapuolella

toimiva asiakas

meille tällaisesta tarpeesta ilmoittaa.

Kulkua parannettu

Satamamme ja suunnitteluasteella

olevan Yrityspuiston etuina

ovat Nikupeterin mukaan niiden

logistisesti erinomainen sijainti,

syväsataman läheisyys ja toimivat

fasiliteetit sujuviin lastauksiin ja

kuljetuksiin. Kalajoelta on hyvät

yhteydet valtateille 8 sekä 4 (E75),

joiden kautta liikkuu paljon muun

muassa tuulivoimalakuljetuksia.

Sataman sisäistä infraa on paran-

17


Kalajoen satama-alueella on

kasvuvaraa ja tilaa myös uusille

toimijoille.

nettu, jotta myös pitkien ja raskaiden

kappaleiden kuljettaminen

ulos alueelta sujuu ongelmitta.

Isoja toimijoita

Satama-alueella sijaitsevaan Repolan

teollisuuskiinteistöön ovat

aiemmin sijoittuneet Fineweld Oy

ja Ab A. Häggblom Oy. Fineweld on

yksi Pohjoismaiden suurimmista

vaativien teollisuusputkistojen

valmistukseen ja asennukseen

erikoistuneista yrityksistä. Ab A.

Häggblom on moderni konepajayritys,

joka valmistaa korkealaatuisia

kaivoslaitteita.

Kaikki huomioidaan

Kalajoen satamaan on valmistunut

uutta varastokenttää 15 hehtaaria.

− Varastokenttämme palvelevat

kaikkia sataman käyttäjiä.

− Vapaata kenttätilaa ja rakennusmaata

riittää vielä monien asiakasyritysten

tarpeisiin.

Nikupeteri korostaa, että sataman

jatkokehittämisessä huomioidaan

rinnakkain sekä sataman nykyisten

että uusien asiakkaiden tarpeet.

− Haluamme tarjota kumppanuuden,

joka tuo kaikille asiakkaillemme

helppoutta, nopeutta ja

kustannustehokkuutta heidän toimintaansa.

− Meillä on jo nyt hyvät valmiudet

ottaa enemmänkin laivoja vastaan

ja kasvattaa rahtitonnien määrää.

Info

Kalajoen satama on suurista integraateista

riippumaton vapaa kauppasatama, joka

palvelee asiakkaita tasapuolisesti. Sataman

operaattoreina toimivat huolintaliikkeet

Oy Blomberg Stevedoring Ab ja Rahjan

Huolinta Oy. Kalajoen sataman vuotuinen

kokonaisliikenne on noin 500 000 tonnia.

Satamassa käy keskimäärin noin 150 laivaa

vuodessa. Lähde ja lisäinfo: portofkalajoki.fi

18


Offering trusted logistics

services to a wide range

of different customers.

Offering trusted logistics

services to a to wide a wide range

of different of customers.

The The greatest timber

operator on on the the Gulf Gulf

of Bothnia of decades.

for for

the the past past two two

decades.

Offering trusted logistics

services to a wide range

of different customers.

The greatest timber

operator on the Gulf

of Bothnia for

the past two

The greatest timber

operator on the Gulf

of Bothnia for

the past two

decades.

• Inland transportation

• Terminal operator

• Inland • Customs transportation warehousing

• Terminal

• Forwarding

operator

agent

• Customs warehousing

• Cargo handling

• Forwarding agent

• Chartering of vessels

• Cargo handling

• Ship’s agent

• Chartering of vessels

• Tugboat services

• Ship’s agent

• in Tugboat the port services on Rahja, Kalajoki

in the port on Rahja, Kalajoki

• Inland

• Termin

• Inland • Custom tran

• Terminal

• Forwa

o

• Customs w

• Cargo

• Forwardin

• Charte

• Cargo han

• Ship’s

• Chartering

• Tugbo

• Ship’s age

• in Tugboat the port s

in the port o

2

RAHJAN HUOLINTA OY

Satamatie 395

85180 RAHJA

Phone 02077 69360

24/7 02077 69363

RAHJAN HUOLINTA OY

Satamatie Coming 395in spring 2018

CONTAINER

85180 RAHJA

TRAFFIC

WORLD’S LARGEST

started material on 18th handling June crane! 2018

Phone 02077 +358 207 69360 769 360

from 24/7 02077 Port +358 69363 207 of 769 Kalajoki.

368

Co

CONT

W

started ma

from

19


Ensimmäinen hybridiroro-alus

Finneco I aloittaa tämänhetkisten suunnitelmien mukaan Finnlinesin

Itämeren, Pohjanmeren ja Biskajan liikenteessä kesäkuussa 2022.

Ensimmäinen Finnlinesin 500

miljoonan euron uudisrakennusohjelman

aluksista, hybridiroro-alus

Finneco I on luovutettu

Finnlinesille huhtikuussa.

Aluksen konseptisuunnittelu alkoi

2018 ja tavoitteena oli rakentaa

ympäristöystävällisin alus, joka

on koskaan liikennöinyt Itämerellä.

Kolmen roro-aluksen tilaus

allekirjoitettiin toukokuussa 2018

ja ensimmäisen rakentaminen alkoi

kesäkuussa 2020.

Kahden sisaraluksen rakentaminen

on myös edennyt. Finneco II

laskettiin vesille elokuussa 2021

ja Finneco III marraskuussa 2021.

Kaikki kolme alusta aloittavat

Finnlinesin Itämeren, Pohjanmeren

ja Biskajan liikenteessä vuoden

2022 aikana.

Finnlinesin uudisrakennusohjel-

20

ma käsittää myös kaksi ekotehokasta

Superstar ropax-alusta, jotka

aloittavat Finnlinesin liikenteessä

2023.

Tehokkaat lastitoiminnot

Verrattuna Finnlinesin nykyisen

laivaston suurimpiin laivoihin hybridiuudisrakennusten

kuljetuskapasiteetti

kasvaa lähes 40 %,

koska kussakin laivassa on lastille

5 800 kaistametriä. Käytännössä

alukset kuljettavat noin 400 perävaunua

matkaa kohden.

Lastinkäsittely on tehokasta, sillä

laivassa on useita perä- ja sisäramppeja

ja nostettavat autokannet.

Lastikansien tietyt alueet on

tarkoitettu erityisesti paperirulli-

en lastausta varten. Useat kannet ja

sisärampit nopeuttavat lastaamista

ja purkamista. Samalla alukset ovat

erittäin joustavia, sillä nostettavan

kannen ansiosta roro-lastin maksimikorkeus

voi olla jopa 7 metriä.

Ympäristötehokkuudesta

plusmerkintä

Luokituslaitos Rina on antanut ylimääräisen

“Green plus” -luokkamerkinnän

laivan ympäristötehokkuudesta.

Laivan pääkoneet ovat

kaksitahtimoottoreita, joiden polttoaineen

ominaiskulutus on pienempi

kuin nelitahtimoottoreiden.

Kölin alla oleva ilmavoitelujärjestelmä

vähentää kitka- ja hydrodynaamista

vastusta, minkä ansiosta

polttoaineen kulutus ja päästöt


luovutettu Finnlinesille

MS Finneco I on osa Finnlinesin 500

miljoonan euron uudisrakennusohjelmaa,

joka käsittää kolme hybridiroro-alusta

ja kaksi hybridiropaxalusta.

Kuva: Finnlines Oyj

vähenevät. Satamakäyntien nollapäästöt

voidaan saavuttaa 5 MW:n

akkuyksiköllä. Akut latautuvat merimatkan

aikana ja myös 600 m2

:n aurinkopaneelit tuottavat energiaa.

Lisäksi pakokaasujen puhdistusjärjestelmä

vähentää ilmapäästöjä

ja haitallisia hiukkasia.

Entistä monipuolisemmat

palvelut

Roro-laivojen vakituisilla asiakkailla,

rekka-autonkuljettajilla, on

käytettävissä entistä monipuolisempia

palveluja, kuten kuntosali,

sauna-alue, ruokailu- ja oleskelutila

ja pesutupa. Myös yhden hengen

hytit lisäävät matkan viihtyisyyttä.

Laivan tekniset tiedot,

Finneco I–III

Laivatyyppi Roro

Jääluokka 1 A Super

Pituus

238,0 m

Leveys

34,0 m

Bruttovetoisuus 60 515

Kuollut paino 17 377

Kaistametrit 5 800

Matkanopeus 20,7 solmua

Koneteho 2 x 12,780 kW

Lippuvaltio Suomi

Päästövähennystekniikka

• Ilmavoitelujärjestelmä

• Akkuyksiköt

• Pakokaasujen poisto

• Aurinkopaneelit

• Lämmöntalteenotto

• Painolastivesien käsittely

21


Roland XLS: Normaalia

XL-perävaunua vahvempi,

turvallisempi ja vakaampi

Roland International on luonut

lisäarvoa kuljetusyrityksille jo 57

vuoden ajan, ollen Euroopan johtava

painokuvioitujen sivupeitteiden

valmistaja. Yhdessä Ewals Cargo

Caren kanssa Roland on kehittänyt

patentoidun XLS:n – uniikin ja

monikäyttöisen sivupeitteen. Tuote

on kehitetty EN 12642 Code XL

-kärryjen pohjalta. XLS on saanut

hyvän vastaanoton useilta kuljetusalan

yrityksiltä ja muodostunut

osaksi vakiokalustoa yli 4000 ajoneuvossa.

XLS:n turvin yritykset

voivat lähettää kalustonsa mihin

tahansa kohteeseen, sillä Roland

XLS soveltuu kaikenlaisen rahdin

kuljettamiseen.

DIN EN 12642 Code XL

Standardin huipentuma

Nykyiset XL sertifioidut kärryt eivät

vastaa sellaisten yritysten vaatimuksia,

joilla on tarve kuljettaa

22


kuormaa, joka voi pullistua kärryssä

maantie- ja raidekuljetusten

tai lyhyiden lauttamatkojen aikana.

Rolandin XLS:tä löytyy kaikki perinteisen

sivupeitteen ominaisuudet.

Tämän lisäksi uniikki Mega

Huckepack XLS on rakenteellisesti

vahvempi ja turvallisempi kärry

tietynlaisten kuormien, kuten renkaiden,

bulkkitavaran ja muun irtorahdin

kuljettamiseen. Kärry sopii

myös autoteollisuuteen, arvokuljetuksiin,

huonekaluihin tai ilmarahdin

kuljetukseen. Ratkaisuna XLS

tarjoaa useita etuja kuormamäärän

maksimointiin sekä vahinkoriskien

vähentämiseen. Osakuormille on

tarjolla TÜV-hyväksytty XLS-turvaerkko

kuorman varmistukseen.

Ei irtonaisia osia tai

vaakasuoria tukia

Peite on varustettu integroiduilla

alumiinisilla pystytuilla tehden

siitä tärkeän osan ajoneuvon rakennetta

ja soveltuvan kuorman

varmistukseen. Koko kärryssä ei

ole irtonaisia osia, josta on useita

etuja:

• Poistaa riskin, jossa vaakatuet

estävät tai rajoittavat kuormaamista

• XL sertifiointi on aina voimassa,

kun osia ei puutu

23


• Ei tapaturmariskiä korkealla

olevia tukia poistettaessa

• Tukien asentamisen ja poiston

tarpeen puuttuminen lisää tehokkuutta

jopa 20-40 minuuttia

pysähdystä kohden

Jo nämä edut tekevät hankinnan

kannattavuuden laskemisesta

helppoa.

UIC Sertifioitu

Intermodaalikuljetuksiin

miseen kuljetuksista ymmärrettävästi,

koska raideliikenteessä on

parempi kallistua turvallisuuden

puolelle. Tämä on kuitenkin johtanut

tarpeettomaan tyytymättömyyteen

asiakkaissa.

Nämä tilanteet kuuluvat onneksi

historiaan. Kansainvälinen raideunioni

(UIC) on dokumentoinut

trailereiden rakenteet, jotka soveltuvat

tällaisten lastien kuljetukseen

IRS:n (International Railway

Solutions) määritysten mukaisesti.

Määritysten mukaan lastit kuten

renkaat, heinäpaalit ja suuret viljasäkit

voivat turvallisesti nojata

kärryn kylkeä vasten. Sivupeite,

joka voidaan pakottaa sisäänpäin

ennen lastausta, varmistaa ettei

traileri ylitä suurinta sallittua leveyttä

kuorman tyypistä riippumatta.

”Tehtävämme on kehittää maailman

tavarakuljetuksia. XLS ratkaisu,

jonka kehitimme yhteistyössä

Ewals Cargo Caren kanssa, on paras

tuotteemme kuorman varmistamiseen

sivupeitteellä. Viimeisimpien

päivitysten ansiosta olemme

Aiemmin kärryt, joissa oli pienikin

kuoppa tai pullistuma, hylättiin

usein tavarajunien kuljetuksista.

Pullistumat ovat voineet olla aikainen

merkki ongelmista lastin

kuormauksessa, aiheuttaen riskin

raideliikenteelle. Kaikki ulkoiset

epäsäännöllisyydet eivät kuitenkaan

tarkoita ongelmia lastissa.

Kuorma voi olla turvallisesti kiinnitetty,

mutta esimerkiksi kuormaliinan

räikkä voi painaa kylkeä vasten

aiheuttaen näkyvän pullistuman

ulkopuolelle. Vastaavat tapaukset

ovat johtaneet kärryjen hylkääsaaneet

myös vähennettyä kokonaispainoa

80 kilolla. Tämä johtaa

matalampiin kuluihin, ergonomisempaan

käsittelyyn ja suurempaan

hyötykuormaan ja lisääntyneeseen

tehokkuuteen käyttäjälle.

Ratkaisu on testattu ja sertifioitu

saksalaisten viranomaisten TÜV:n

ja UCI:n toimesta.”, Cargo Control

Companyn tuote- ja teknologiajohtaja

Sean Spelman kertoo.

”Sijoitamme jatkuvasti XLS järjestelmän

kehitykseen säilyttääksemme

johtoasemamme markkinoilla.

Innovatiiviset sivupeiteratkaisut

ja erinomainen kestävyys kaikissa

olosuhteista ovat asioita, joista

meidät tunnetaan. Toimitamme

ratkaisujamme koko Eurooppaan,

niin pienille kuin suurille käyttäjille.”,

Spelman jatkaa.

---

Roland on osa Cargo Control Companya

(C3). C3 on Euroopan johtava

älykkäiden kuormanhallintaratkaisuiden

toimittaja.

Lisätietoa XLS-ratkaisusta tai muista

sivupeitevaihtoehdoista joita Roland

tarjoaa löydät www.roland.eu

24


Simply connected

ABAX Access -

yrityksen ajoneuvot, työkalut,

koneet ja laitteet

samalla alustalla

25


DeWALT Powerstack

Tulevaisuuden

akkuteknologia on täällä

Kompaktissa 18V XR POWERSTACK -akussa hyödynnetään uutta akkukennoteknologiaa

ensimmäistä kertaa rakennusalalla. Mullistava muotoilu

tarjoaa kaikkien aikojen kevyimmän ja tehokkaimman kompaktin DEWALTakun.

“Kompakti DEWALT POWERS-

TACK 18V -akkuteknologia

edustaa mullistavaa akkuinnovaatiota

sähkötyökalualalla”,

sanoo Jaime Ramirez, Stanley

Black & Deckerin Global Tools &

Storage -yksikön toimitusjohtaja.

“Uraauurtava ja luotettava litium-ioniakkumme

edustaa johdottomien

sähkötyökalujen suorituskyvyn

uutta tasoa ja auttaa

hyödyntämään tulevaisuuden

johdottomien työmaiden koko

potentiaalin. DEWALT POWERS-

TACK -akku on merkittävä

teknologinen saavutus, joka heijastaa

DEWALTin pitkää innovaatiojohtajuuden

historiaa sekä

jatkuvaa pyrkimystämme tarjota

asiakkaillemme markkinoiden

paras johdottomien sähkötyökalujen

käyttökokemus.”

Lisäksi akussa on useita ominaisuuksia

toimintojen optimoimiseksi.

Akussa on LED-varausmittari,

joka näyttää varaustilan

ja auttaa käyttäjää välttämään

suunnittelemattomat työnseisaukset.

Siinä on kestävä ja naarmuttamaton

kumipäällyste, joka

tarjoaa iskunkestävyyttä ja auttaa

suojaamaan viimeisteltyjä pintoja.

Akku sopii ihanteellisesti katkaisu-,

poraus- ja kiinnityssovelluksiin,

tarkkuus- ja viimeistelytehtäviin

sekä työskentelyyn ahtaissa tiloissa.

DEWALT POWERSTACK 18V

-akku on yhteensopiva kaikkien

DEWALT 18V XR -järjestelmän työkalujen

ja -laturien kanssa.

DEWALT on ollut vuodesta 1924

lähtien teknologian edelläkävijä ja

valmistanut maailmanluokan tuotteita,

jotka perustuvat asiakkaiden

työskentelytarpeiden täyttämiseen.

DEWALT on sitoutunut täyttämään

ammattilaisten vaatimukset aina

siitä lähtien, kun yhtiö lanseerasi

XR FLEXVOLT® -akut, jotka vaihtoivat

automaattisesti jännitettä

työkalun vaihdon yhteydessä. TOOL

CONNECT -ohjelmisto puolestaan

hallitsee työmaiden varastoja

maailmanlaajuisesti Bluetooth®teknologian

avulla.

Nyt DEWALT on ylpeä voidessaan

esitellä DEWALT POWERSTACK

-akun, THE NEXT DIMENSION IN

POWER.

26


27


Yksi sadasta parhaasta vuoden

innovaatiosta Popular Sciencen mukaan

Yksi Stanley Black & Deckerin

suurimmista sähkötyökalumerkeistä

ja täydellisten työmaaratkaisujen

johtava toimittaja

DEWALT ilmoitti, että kompakti

DEWALT POWERSTACK 18V

-akku on saanut Popular Sciencen

vuoden 2021 Best of What’s

New -palkinnon.

Palkinto antaa tunnustusta vuoden

sadalle suurimmalle läpimurrolle,

jotka raivaavat tietä

paremmalle tulevaisuudelle.

“DEWALTin urauurtava teknologia

on mullistava tekijä rakennusalalla.

Tämän teknologian

on kehittänyt huippuluokan

DEWALT-innovointitiimi, jonka

ensisijainen tavoite on optimoida

asiakkaidemme suorituskyky”,

kertoo Stanley Black & Deckerin

Global Tools & Storage -yksikön

toimitusjohtaja Jaime Ramirez.

“Kompaktin DEWALT POWERS-

TACK 18V -akun mullistava teknologia

merkitsee akkutyökalujen

suorituskyvyn seuraavaa ulottuvuutta

ja sitoutumistamme tulevaisuuden

johdottomaan työmaahan.”

DEWALT POWERSTACK -akku sai

rakenteensa ansiosta tunnustusta

kategoriassaan, sillä se hyödyntää

litteitä, pussimaisia akkukennoja,

jotka muodostavat kevyimmän

ja tehokkaimman kompaktin DE-

WALT-akun.

DEWALT POWERSTACK -akku

sopii ihanteellisesti katkaisu-,

poraus- ja kiinnityssovelluksiin,

tarkkuus- ja viimeistelytehtäviin

sekä työskentelyyn ahtaissa

tiloissa. Akku on yhteensopiva

kaikkien DEWALT 18V -järjestelmän

työkalujen ja -latureiden

kanssa.

Popular Sciencen vuoden 2021

Best of What’s New -palkinto on

toinen alan tunnustus DEWALT

POWERSTACK -akulle sitten sen

julkistamisen lokakuussa 2021.

FAKTA 1:

50 % enemmän tehoa:

– Isommat kontaktipinnat mahdollistavat suuremman virrantuoton pienemmällä vastuksella.

– POWERSTACK-akku pystyy tuottamaan enemmän tehoa kuin sylinterimäinen kenno.

– Suorituskyky vaihtelee työkalun ja käyttökohteen/virrankulutuksen mukaan

– Uudet akkukennot ovat tehokkaampia kuin sylinterinmuotoiset kaikilla suorituskykymittareilla:

1. Koko, 2. Terminen suorituskyky, 3. Teho, 4. Matalampi impedanssi, 5. Lataussyklit

FAKTA 2:

25 % pienempi koko:

– Pinotut akkukennot sylinterikennojen sijaan vievät vähemmän tilaa.

– Kennot pinotaan tiiviisti yhteen 1P-kokoonpanossa, mikä minimoi kotelon tyhjän tilan.

– Lukuisat ainutlaatuiset muotoiluominaisuudet, jotka on suojattu immateriaalioikeuksilla.

– Optimoitu koko kompaktien sovellusten suorittamiseen.

FAKTA 3:

Kaksinkertainen käyttöikä:

– Entistä parempi terminen suorituskyky: Auttaa hajottamaan lämpöä ja toimimaan jäähdytyslevynä, mikä

pidentää käyttöikää.

– Kennon muoto ja akun rakenne mahdollistavat lämmön helpomman haihtumisen,

mikä pidentää käyttöikää.

– Kennon muoto mahdollistaa tarkemman lämpötilan seurannan.

– Älykäs akunhallintajärjestelmä (BMS) valvoo akkua 100 kertaa sekunnissa ja katkaisee

virran tietyissä olosuhteissa akun suojaamiseksi, mikä pidentää sen käyttöikää.

– Sylinterimäiset akkukennot menettävät ajan myötä käyttökelpoista kapasiteettia

– POWERSTACK-akku toimii kuin uusi useiden satojen lataus-/purkausjaksojen jälkeen.

28


Luotsauslakiin esitettävät

muutokset vaarantavat

meriturvallisuutta ja

Suomen huoltovarmuutta

Rauhallinen elo Euroopassa on ohi ja vaikka sota Ukrainassa

päättyisikin pian, tilanne ja suhteet itänaapuriimme

eivät tule palaamaan entiselleen vuosiin, jopa vuosikymmeniin.

Muuttunut tilanne on herättänyt Suomessa

kiivaan keskustelun turvallisuudestamme ja huoltovarmuudesta.

Samaan aikaan myös luotsauslakia ollaan uudistamassa,

ja siihen ollaan esittämässä uudistuksia, joilla voi olla merkittävä

heikentävä vaikutus suomalaiselle meriturvallisuudelle ja huoltovarmuudelle.

Muutosehdotuksia ja niiden tarpeellisuutta tulisikin

nyt tarkastella erityisen kriittisesti, ja huomioida muuttunut

turvallisuustilanne.

Muutama sana ensin

nykyisestä tilanteesta

Liikenteen turvallisuusvirasto voi

hakemuksesta myöntää aluskohtaisen

erivapauden luotsinkäyttövelvollisuudesta

päällikölle tai perämiehelle,

jos aluksen bruttovetoisuus

on alle 3 700. Luotsinkäytöstä

vapautuakseen hakijalla tulee

olla riittävä pätevyys ja dokumentoitu

kokemus Suomen rannikkoliikenteestä

ja hänen tulee

suorittaa luotsierivapaustutkinto

jommallakummalla kotimaisella

kielellä, eli joko suomeksi tai ruotsiksi.

Suomella on laaja rannikkoja

saaristoväylästö, joilla liikkuu

pääasiassa tällaista pientonnistoa.

Tämä on ollut suomalaisille varustamoille

erittäin toimiva ja tärkeä

30

järjestely liikenteen operatiivisen

joustavuuden kannalta, toki myös

kustannuskysymys ja kilpailuetu.

Järjestelyllä on varmistettu väylillämme

liikennöivien alusten miehistön

paikallistuntemus: nämä

luotsivapautetut laivanpäälliköt

ovat erityisiin oloihimme syntyneitä,

kulttuurimme ja historiamme

tuntevia suomalaisia, ja joskus

myös ruotsalaisia, virolaisia tai

muita ”suomalaistuneita” merenkulkijoita.

Kotimaisen kielen osaaminen

on yleinen vaatimus muissakin

EU-maissa luotsivapautuksen

myöntämiselle.

Järjestelmä on ollut käytössä Suomessa

yli 25 vuotta. Vahinkotilasto

on olematon, onnettomuuksia

ei ole sattunut. Nyt toimivaa, turvallista

järjestelmää ollaan muuttamassa

ehdottamalla lainsäädäntöön

muutoksia niin luotsivapautettavien

alusten koon rajoitusten,

kuin myös kielitaitovaatimuksen

poistamisella. Englannin kieltä

ehdotetaan kolmanneksi kieleksi

luotsierivapauden myöntämiseksi.

Tämä tarkoittaisi sitä, että

kaikilla myös ulkomaisilla varustamoilla,

joilla päällystö on ulkomaista,

olisi yhtäläiset mahdollisuudet

liikennöidä väylillämme

ilman luotsia. Aluskoon kasvaessa

on sanomattakin selvää, että myös

riskit kasvavat. Pieniä aluksia on

helpompi ja turvallisempi käsitellä

kokonsa ja alhaisten nopeuksien

vuoksi ahtailla ja karikkoisilla saaristoväylillä.


Tärkein argumentti

muutoksen

vastustamiselle on

meriturvallisuus

Vaikka suurilla virallisilla väylillä

kommunikaation kieli onkin nykyisin

englanti, on meillä lukuisia

pieniä, matalia saaristoväyliä, joilla

on pystyttävä kommunikoimaan

väylän muiden käyttäjien kanssa

paikallisella kielellä, eli suomella

tai ruotsilla. Muuttuneessa turvallisuustilanteessa

on myös pohdittava

vakavasti, voiko se olla yhteiskunnallemme

turvallisuusriski, mikäli

suomalaiset merenkulkijamme

pikkuhiljaa korvautuvat halpatyövoimalla

EU:n ulkopuolelta.

Jos esitetty muutos kielitaitovaatimuksesta

tehdään, ja pikkuhiljaa

kotimaiset varustamot ”putoavat

pelistä”, mahdollisissa kriisitilanteissa

ulkomaisilla varustamoilla

tuskin olisi samanlaista tahtoa ja

intressiä jäädä turvaamaan Suomen

huoltovarmuutta. Huoltovarmuutemme

näkökulmasta on erittäin

tärkeää pitää vielä jäljelle jääneet

suomalaiset varustamot suomalaisina

ja suomalaiset merenkulkijat

työssä.

Olemme Suomessa edenneet hyvin

kauppalaivastomme kehittämisessä

ympäristöystävällisempään

suuntaan. Nyt jos avataan paremmat

mahdollisuudet ulkomaisille

varustamoille ottaa markkinaa

haltuun ”minkälaisella kalustolla

tahansa” ja heppoisin perustein,

emme taatusti tue elinkeinon vihreää

siirtymää.

Viimeisenä perusteluna kielitaitovaatimusten

säilyttämiselle on

suomalaisten pientonnistovarustamoiden

kilpailukyky. Korkeampaa

palkkakustannusta voidaan

kompensoida kilpailussa ulkomaisia

halvemman kustannustason

varustamoita vastaan erivapaudella

luotsinkäytössä. Mikäli tämä viimeinen

kotimaisten varustamoiden

kilpailuetu omilla vesillämme

avataan kaikille varustamoille, näivettyy

jo pieneksi kuihtunut elinkeinomme

entisestään. Nykyinen

järjestelmä takaa turvalliset ja taloudelliset

kuljetukset asiakkaille,

ja takaa huoltovarmuuden.

Yllättävää kyllä muutosehdotuksella

on kannattajansa myös suomalaisen

varustamoelinkeinon sisällä.

Varustamoyhdistys yrittää

löytää yhteistä näkemystä asiaan.

Meriaura, ja muut suomalaiset

pientonnistovarustamot vastustavat

muutoksia. Emme halua ulkoistaa

suomalaista merenkulun

erityisosaamista. Näinä aikoina on

oltava terveellä tavalla itsekäs.

Jussi Mälkiä

Merenkulkuneuvos

31


Tietorahdin karttasovellus

luotsaa ammattikuljettajia

tien päällä

Tietorahti Oy:n yrittäjä

Janne Lausvaara loi

maksuttoman opastavan

karttamobiilisovelluksen,

joka sisältää runsaasti

hyödyllistä informaatiota

ammattikuljettajille.

– Huomasimme tällaisen ratkaisun

puuttuvan markkinoilta, joten loimme

ensimmäisen kartan jo 2018

Googlen ekosysteemin päälle. Aluksi

ajatuksena oli maksullinen kartta,

mutta koska avoin data on huonolla

tasolla, sen päälle ei voi rakentaa

palveluja. Huhtikuussa 2020 loimme

virallisen mobiilisovelluksen tällä

kertaa ESRI:n ekosysteemin päälle,

Janne Lausvaara kertoo.

ESRI:n ekosysteemi tarjoaa laajat

rajapintamahdollisuudet, joten dataa

pyritään nyt jakamaan myös

muille toimijoille ja rajapintoja rakentamaan

myös muihin järjestelmiin,

esim. satamajärjestelmiin, jotta

ammattikuljettajat voivat tarkistaa

muun muassa laivojen saapumisajat

ja selvittämään kontin sijainti

kentällä. Tällä hetkellä ominaisuudet

ovat vielä kesken, mutta

vähitellen niitä alkaa ilmestymään.

”Taukopaikkadataa katsotaan eniten. Sillä on vuoden aikana kertynyt 5,2

miljoonaa näyttökertaa, joka tulee aina kun kuljettaja avaa sovelluksen, jossa

tuo karttataso on näkyvillä”, Tietorahti Oy:n Janne Lausvaara kertoo.

Sovelluksessa on saatavilla esimerkiksi

ammattiliikennettä koskevat

korkeus- ja painorajoitukset, tankkauspisteet,

liikennehäiriöt ja taukopaikat

palveluineen. Esimerkiksi

Turun satamaan tulevaa ammattikuljettajaa

karttasovellus ohjaa lumenpudotustelineiden

sijainnissa.

Käyttäjä voi itse valita tarvitsemansa

näytettävät tiedot painamalla infonapista

karttatasoja päälle ja pois.

Sovelluksen voi ladata sovelluskaupasta

iOS- ja Android-laitteille kaikissa

maissa ja sitä käyttää jo yli 10

000 ammattikuljettajaa ja ajojärjestelijää

ympäri Suomen.

Käyttäjällä on valta päättää,

mitä kartalla näkyy

Erilaisten käyttäjien tarpeita on ennakoitu

luomalla kategorioita, esi-

32


Karttasovelluksesta löytyy helposti muun muassa raskaan kaluston tankkauspisteet.

merkiksi Lähetti- ja jakeluyritykset

-kartassa on myös kevyitä tankkauspisteitä.

– Käyttäjä voi itse päättää mitä tietoja

kartalla näkyy. Tarpeettoman tiedon

voi piilottaa sovelluksesta. Laite

muistaa valinnan, vaikka sovelluksen

sulkeekin, toteaa Lausvaara.

Erikoiskuljetuksissa kannattaa huomioida,

että Väylävirastolta tuotavassa

Digiroad-aineistossa on paljon

poikkeamia. Ylikorkeiden kohdalla

tilanne on haasteellinen, sillä

esimerkiksi Turusta on vain keskustan

sisääntuloväylien ylikorkeat

korkeusrajoitukset merkitty aineistoon.

Tietorahdin kartta ei siis sovellu

erikoiskuljetuksiin, mutta tarjoaa

paljon erilaista hyödyllistä tietoa

myös tälle suoritealalle.

Sovellusta pyritään

parantamaan aktiivisesti

tuotekehityksellä

Aineistoa kehitetään jatkuvasti eri

toimijoiden kanssa yhteistyössä.

Lausvaaran mukaan kartan käyttäjät

kertovat usein mitä toivovat seuraavaksi

kartalle ja toiveita pyritään

toteuttamaan mahdollisuuksien

mukaan. Puuttuvista ja virheellisistä

tiedoista toivotaan ilmoituksia

sovelluksen eri palautetoiminnallisuuksilla.

Virheiden korjausten lisäksi

ammattikuljettajilta kerätään

joukkoistetusti uusia karttatasoja,

kuten lumenpudotustelineet, levikkeet

ja kärrynjättöpaikat.

– Palaute on melkein kokonaan positiivista.

Negatiivinen palaute liittyy

yleensä datan laatuun, johon me

onneksi pystymme melkein aina vaikuttamaan,

hän toteaa.

Datankeruusta datanjakoon

Karttasovellukseen on saatavilla monia eri tietoja

Korjatut ja joukkoistetusti kerätyt

aineistot eivät jää vain yrityksen

omaan käyttöön, vaan rajapintoja

pyritään aktiivisesti avaamaan.

Tietorahti ei voi määritellä mitä sovelluksia

eri toimijat käyttävät, joten

dataa pyritään jakamaan myös muihin

sovelluksiin.

Rajapintojen avaamisen lisäksi Tietorahdin

kartta -mobiilisovellukseen

luodaan aktiivisesti erilaisia

toiminnallisuuksia. Jo nyt karttojen

käyttäjille voidaan lähettää esimerkiksi

ilmoituksia, että heitä odotetaan

saapuvaksi satamaan, tai tietyllä

alueella olisi rahtia ajettavaksi.

Teksti: Heli Kaijansalo /

Turun Satama Oy

Kuvat: Tietorahti Oy

• Korkeusrajoitukset (alle 4,4 m ja joiltain alueilta ylikorkeita)

• Painorajoitukset (teli, akseli, ajoneuvon, yhdistelmän)

• Tankkauspisteet ketjuttain ja lajeittain

• Taukopaikat palveluineen

• Liikennehäiriöt

• Purku- ja lastauspaikat (viralliset ja epäviralliset)

• Levikkeet

• VAK-rajoitukset

33


Tervetuloa kesän ensimmäisee

järjestää 11.6.2022

34

Löydät meidät Facebookissa sivulta Kankaanpää Custo


n ajoneuvo näyttelyyn Jämille!

Tapahtumaan vapaa pääsy!

Tiedustelut: Jouni +358 40 582 8005

Ajoneuvot, majoitukset ja yleiset asiat:

Noora +358 40 770 0064

klo 10-19

Jämintie 659

38800 Jämijärvi

m Show ja Instagram kankaanpaacustomshow_official

35


Ammattikuljettajien ajo- ja lepoaikoja

Työsuojelutarkastajat havaitsivat

ajo- ja lepoaikarikkomuksia

viime vuonna

76 prosentilla tarkastetuista

kuljetusyrityksistä. Eniten

laiminlyötiin kuljettajien

taukoja. Ajopiirturien vakavaa

väärinkäyttöä havaittiin

lähes joka toisessa tarkastetussa

yrityksessä. Laiminlyöntien

määrä on pysynyt

viime vuosina suunnilleen

samana.

36

Aluehallintovirastojen työsuojelun

vastuualueiden 29 tarkastajaa tarkasti

vuonna 2021 yhteensä 872

maanteiden henkilö- ja tavaraliikenteen

kuljetusyritystä. Tarkastettuja

kuljettajia oli 5 718. Tarkastettuja

päiviä kuljettajilta kertyi

yhteensä 464 414.

Kuljetusala on vuodesta 2006

pyrkinyt kohentamaan alan turvallisuutta

ja imagoa Tonneittain vastuuta

-kampanjalla. Valvontahavaintojen

mukaan turvallisuuden

lisäämisessä on vielä paljon työtä:

kuljettajat eivät usein piittaa lepoajoistaan

ja kuljetusyritykset laiminlyövät

valvontavastuutaan”,

kertoo työsuojelutarkastaja Ville

Gröndahl Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta.

Tuhansia vakavia tauko- ja

lepoaikarikkomuksia

Ajo- ja lepoaikarikkomuksia havaittiin

667 yrityksellä, eli 76 prosentilla

tarkastetuista yrityksistä.

Eniten ajo- ja lepoaikarikkomuksia

havaittiin kuljettajien tauoissa.

Taukorikkomuksia havaittiin 551

yrityksellä yhteensä 10 500 kertaa.

Taukorikkomuksista oli vakavia

3 629 eli noin joka kolmas.

Kuljettajien vuorokautinen vähimmäislepoaika

alittui 488 yrityksellä

yhteensä 6 027 kertaa. Vuorokautisen

lepoajan rikkomuksista

vakavia oli 2 839. Myös kuljettajien

viikoittaisissa levoissa oli puutteita

213 yrityksellä yhteensä 820

kertaa. Näistä 575 oli vakavia rikkomuksia.

Vuorokautisen ajoajan enimmäismäärä

ylittyi 286 yrityksellä yhteensä

2 513 kertaa. Ylityksistä vakavia

oli 691 rikkomusta.

Viikoittaisen ajoajan sekä kahden

peräkkäisen viikon ajoajan rikkomuksia

havaittiin myös, mutta selvästi

vähemmissä määrin.

Vakavaa valvontalaitteiden

väärinkäyttöä 386 yrityksessä

Ajo- ja lepoajan valvontalaitteissa

havaittiin vakavaa väärinkäyttöä

386 yrityksessä, eli lähes joka

toisessa tarkastetuista kuljetusyrityksistä.

Osassa yrityksistä havaittiin

useita eri väärinkäytöksiä.

199 yrityksessä kuljettajat olivat

ajaneet työpäiviä osittain tai kokonaan

käyttämättä kuljettajakorttia

tai ajopiirturilevyä. Valvonnassa

havaittiin lisäksi tapauksia, joissa

kuljettajan käytössä oli kuljetta-


laiminlyödään huomattavan paljon

jakortti, joka kuului toiselle kuljettajalle

tai oli väärennetty tai saatu

väärien tietojen perusteella.

”Nähdäksemme tarkoituksena oli

harhauttaa viranomaista ja salata

puutteellisia vuorokausi- tai

viikkolepoja sekä vuorokautisen

enimmäisajoajan ylityksiä”, Gröndahl

kertoo.

Myös ajo- ja lepoaikatietojen sekä

ajopiirturien käsittelyissä oli puutteita.

Yrityslukko oli asettamatta

digitaalisiin ajopiirtureihin tai se

oli väärä 279 yrityksessä. Ajopiirtureiden

määräaikaistarkastuksia

oli suorittamatta 44 yrityksessä ja

valvontalaite ei toiminut oikein 33

yrityksessä.

164 kuljetusyritystä ei ollut säilyttänyt

ajo- ja lepoaikatietoja vähintään

vuoden ajalta, kuten tieliikenteen

sosiaalilainsäädäntö edellyttää.

Lisäksi seitsemän kuljetusyrityksen

havaittiin väärentäneen,

hävittäneen tai salanneen yrityksiä

koskevia tietoa.

Merkittävimmät rikkomukset

ilmoitetaan poliisille ja

Traficomille

Havaittujen rikkomusten perusteella

tarkastajat antoivat viran-

omaisohjausta kuljetusyrityksille.

Lisäksi merkittävimmät tieliikenteen

sosiaalilainsäädännön rikkomukset

työsuojeluviranomainen

ilmoitti poliisille sekä Liikenne- ja

viestintävirasto Traficomille.

Aluehallintovirastojen työsuojelun

vastuualueet valvoivat kuljetusalaa

valtakunnallisesti osana EU:n

jäsenmaiden yhteisvalvontaa. Suomessa

kuljetusyritysten yritysvalvonnan

hoitavat aluehallintovirastot

ja tienvarsivalvonnan hoitavat

Poliisi, Tulli ja Rajavartiolaitos.

Valvonnan tulokset raportoidaan

EU:lle.

37


Ulkoistettu varastologistiikkapalvelu

auttaa epävarmojen aikojen yli

Tehokkaalle palvelukumppanille ulkoistettu varastologistiikka tuo yrityksille pysyvää ja

tilapäistä joustoa, kun vaikeina aikoina halutaan lisätä puskurivarastojen kokoa ja tuottaa

varastopalvelut mahdollisimman kustannustehokkaasti.

– Olemme vuodesta 2014 ottaneet

haltuun asiakkaiden varastoon

keskittyviä logistiikkatoimintoja,

ja varaston sisällä tapahtuva

toiminta on meidän ydintämme.

Kriisiajat ja toiminta-aikaiset

vaikeudet suosivat kaltaistamme

toimijaa, jolla on kykyä,

tilaa ja resursseja joustaa tiukassa

tilanteessa. Tilanne on haastavampi

niillä yrityksillä joilla

on oma varasto, koska siellä seinät

tulevat nopeammin vastaan,

3PLogistiikka Group Oy:n partneri

Jussi Örn toteaa.

Varasto kustannustehokkaana

palveluna

– Meidän toimintaamme voisi

kutsua Warehouse as a Service

(WaaS) eli varasto palveluna

-toimintamalliksi. Olemme kuitenkin

nimenneet palvelumme

Sell&Save-palveluksi, joka antaa

asiakkaille monta etua. Asiakkaan

ei tarvitse sitoa pääomia omiin

38

varastotiloihin, ja pitkässä juoksussa

varastotoimintojen operointi

on halvempaa meidän kauttamme

kuin oman varaston kautta toimittaessa.

Sell&Save-toimintamallimme

voi tuoda asiakkaille jopa kymmenien

prosenttien säästöt varastokustannuksissa,

Örn luonnehtii.

Sell&Save-konseptissa 3PLogistiikka

ostaa ja ottaa haltuun asiakasyrityksen

logistiikan tuottamiseen

tarvittavan infran ja resurssit,

kuten henkilöstön, varastotilat,

hyllyt, trukit ja muut varastoon

liittyvät asiat. 3PLogistiikalla

on käytössään noin 100 000 neliötä

varastotilaa, johon sisältyy hyvin

erilaisia tiloja, ja lisää on rakenteilla.

Asiakas saa logistiikkatoiminnot

palveluna omien tarpeidensa

mukaan.

– Me pystymme hoitamaan asiakkaan

joustotarpeet olemassa olevalla

varastoinfrallamme hyvinkin nopeasti.

Asiakkaan oma varastoinfra

ei välttämättä tähän taivu. Varastopalvelumallimme

on kannattava

ratkaisu myös kriisiaikojen ulkopuolella,

kun yritykset tehostavat

omaa toimintaansa. 3PLogistiikka

on riittävän iso ollakseen

tehokas, mutta riittävän pieni ollakseen

joustava, Örn sanoo.

Helppo ja nopea

järjestelmäintegrointi

– Voimme sopia puolen tunnin

Teams-palaverin, minkä lopuksi

lähetämme asiakkaalle sovelluksen

rajapinnan avaimet. Kun

asiakas on kytkenyt käyttäjätunnuksen

ja salasanan, tieto alkaa

liikkua järjestelmien välillä ja integraatio

on valmis. Meille kertyy

sellaista dataa, jota esimerkiksi

verkkokauppias ei näe suoraan

omasta järjestelmästään.

Me jaamme nämä tiedot asiakkaillemme

ja he voivat liittää tämän

tiedon omaan analytiikkaansa,

Örn kertoo.


Älykäs logistiikka avaa ovia

kansainvälistymiselle

Digitaalinen kuljetusyhtiö Shipit

tekee kaupankäynnistä nopeampaa,

helpompaa, edullisempaa

ja läpinäkyvämpää

kokoamalla suosituimpien

kuljetusyhtiöiden palvelut yhden

katon alle.

Nykyaikaisen lähetystyökalun ja

verkkokaupan lisäosien avulla toimiva

palvelu on edistänyt suomalaisyhtiöiden

kauppaa ja parantanut

kuluttajien postipalveluita

vuodesta 2016.

– Yritysten ei enää tarvitse käyttää

aikaa sopivan kuljetusyhtiön etsimiseen

ja rahtisopimusten tekemiseen,

sillä olemme tehneet työn

asiakkaidemme puolesta. Näin

Suomen käytetyimmät kuljetustavat

kotimaan sisällä ja ulkomaille

ovat kaikkien käytössä kustannustehokkaasti

ja helposti vain yhdellä

rekisteröitymisellä, mikä on

etenkin Pk-yrityksille huomattava

resurssisäästö, operatiivinen johtaja

Sami Hakanen sanoo.

Kuluttajien keskuudessa Shipitin

mahdollistamaa laajaa noutoverkostoa

ja nopeutta pidetään arvossaan.

Kuljetusala on muuttunut ja perinteisten

toimijoiden rinnalle on

rantautunut paljon uusia toimijoita,

jotka ovat tuoneet kuljetuksiin

lisää vaihtoehtoja ja vaivattomuutta.

Tuomme nämä mahdollisuudet

helposti kaikkien ulottuville, Hakanen

täsmentää.

Valjasta kasvun potentiaali

Verkkokaupan jatkuvasti kasvavilla

markkinoilla on kuljetuspalvelut

merkittävä kilpailuetu. Oikea

lähetystapa säästää aikaa ja rahaa.

Shipitin palvelut lisäävät suomalaisyritysten

mahdollisuuksia kannattavaan

kauppaan ja madaltavat

kynnystä laajentua kansainvälisille

markkinoille.

39


PUHELIN KULKUKORTIKSI

Nykyaikainen kulunvalvonta helpottaa organisaatioiden ja niissä kulkevien

henkilöiden arkea. Tieto siitä, kuka kulki, mihin aikaan ja minne, siirtyy

automaattisesti järjestelmään lukijan lukiessa henkilön kulunvalvontatunnisteen.

Järjestelmätoimittaja Visma Megaflex

on nyt liittänyt järjestelmäänsä

mahdollisuuden käyttää myös puhelinta

kulkutunnisteena. Puhelin on

kaikilla aina mukana, ja se on valmis

alusta digitaaliselle kulkutunnisteelle.

Puhelimen oma turvalukitus, olipa

se sitten sormenjälki, salasana tai kuvio,

lisää turvallisuutta.

Paitsi kulkemista, mobiilitunnistus

helpottaa suuresti myös järjestelmän

hallintaa ja sen tietoturvaa. Tunnisteet

on helppo lähettää myös tilapäisille

käyttäjäryhmille, kuten esimerkiksi

huoltohenkilöstön puhelimiin.

Käynnin jälkeen tunniste on helppo

poistaa käytöstä. – Kiinteistöjen ylläpidollisia

toimintoja tehdään usein

normaaliaikojen ulkopuolella ja rajatut

kulkuoikeudet halutaan toimittaa

etukäteen niitä tarvitseville. Tämä

40


säästää myös asiakkaan kustannuksia

ja aikaa, kun fyysisiä tunnisteita

ei tarvitse hankkia ja jakaa

paikan päällä, sanoo Visman

myyntijohtaja Kari Kuittinen.

Kulkemiseen liittyvät

teknologiat ja välineet

kehittyvät kovaa vauhtia

Visma Megaflex käyttää järjestelmässään

Idescon 8 CD 2.0 MI

-lukijoita, jotka lukevat mobiilitunnisteiden

ohella myös tavallisia

MIFARE DESFire -tunnisteita.

Idescon mobiilitunnisteet on liitetty

samaan järjestelmään, jossa

fyysistenkin tunnisteiden hallinta

tapahtuu. Integraatio Megaflex

-järjestelmään tapahtuu Idesco ID

-palvelun avulla. Sen avulla asiakas

voi käsitellä mobiilitunnisteita

käytössään olevassa Megaflex-ohjelmistossa

eikä tietoja siirry mihinkään

ulkopuolelle, esimerkiksi

ulkopuolisiin pilvipalveluihin.

- Valitsimme Idescon toimittajaksi,

koska heidän toiminnassaan korostuu

vahvasti laatu ja asiakkaan

toiminnan ymmärrys sekä tietenkin

kotimaisuus. Samat päivittäiseen

toimintaan liittyvät arvot korostuvat

myös Visma Megaflexin

toiminnassa, joten heidän kanssaan

on luontevaa tehdä tiivistä

yhteistyötä, kertoo Kari Kuittinen.

Visma Megaflex suuntaa kulunvalvontaratkaisujen

kehittämisessä

vahvasti tulevaisuuteen. - Ohjelmistotalona

Visma pystyy tarjoamaan

asiakkaille tietoturvallisia

ratkaisuja ohjelmistojen jatkuvaan

kehittämiseen. Integraatiot

kulunhallinnan ja eri järjestelmien

välillä, kuten HR järjestelmät, ovat

jo arkipäivää. Jatkossa korostuu

vahvasti erilaisen datan tuottaminen

asiakkaan eri liiketoimintojen

tarpeisiin. Tässä kehityksessä tulemme

olemaan ketteränä toimijana

vahvasti mukana. Kulkemiseen

liittyvät teknologiat ja välineet kehittyvät

kovaa vauhtia ja tulemme

tekemään näiden osalta Idescon ja

asiakkaiden kanssa tiivistä yhteistyötä,

Kari Kuittinen kertoo.

Oululainen Idesco Oy on RFID-teknologian

asiantuntija yli 30 vuoden

kokemuksella. Tuotteitamme

ovat RFID-lukijat ja -tunnisteet,

järjestelmiä ohjaavat kontrollerit,

RFID-lukijan sisältävät kosketusnäyttöpäätteet

sekä mobiililaitteilla

tapahtuvaan kulkemiseen

liittyvät ratkaisut. Tuotteidemme

avulla kerätään tietoa ja parannetaan

turvallisuutta erilaisissa kulunvalvonta-,

ajoneuvontunnistusja

logistiikkasovelluksissa ympäri

maailmaa.

Ominaisuudet

• Hyvin edeltäjänsä kaltainen moderni muotoilu

• Kompaktin kokoinen, kevyt laite

• Helppokäyttöinen: kaikki toiminnot ohjattavissa kolmella napilla

• Muisti: 500 edellistä testiä (5820-mallissa oli 100 testiä)

• Aktiivinen, passiivinen ja manuaalinen näytteenotto

• Toimintalämpötila: -5°C – +50°C

• Nopeasti käyttövalmis, myös positiivisten testien jälkeen

• Suojausluokka: IP54

• Valaistu näyttö ja näppäimet

• Kalibrointiväli: 12 kk

• Sama, hygieeninen suukappale kuin Dräger 5820:ssa

• CR123a-paristo helposti itse vaihdettavissa

Dräger Alcotest 6000 antaa

luotettavan puhallustuloksen nopeasti

Käyttäjäystävälliset uuden sukupolven Dräger-alkolukot nyt saatavana!

Valmiina lähtöön.

Kuten 5820-malli, myös uudistunut 6000-malli on varustettu erittäin

tarkalla Dräger-sensoritekniikalla, joka mahdollistaa luotettavan

Dräger Interlock ® 7000 ja 5000.

puhallustuloksen saamisen nopeasti. Laitteen ergonominen muotoilu

ja helposti paikoilleen napsautettava suukappale tekevät

testaamisesta sujuvaa ja vaivatonta. Nopeus, tarkkuus ja kestävyys tekevät

Dräger 6000:sta erinomaisen valinnan vaativiinkin olosuhteisiin.

Alkolukkojen edelläkävijän Drägerin uudet käyttäjäystävälliset

Interlock ® 7000 ja 5000 mallit ovat nyt saatavana Suomessa.

Niissä Drägerin tunnetut tekniset huippuominaisuudet yhdistyvät

nykyajoneuvoihin sopivaan tyylikkääseen ulkonäköön.

• Nopeasti käyttövalmis lyhyen lämpenemisajan ansiosta.

• Pienikokoinen, tyylikkäästi muotoiltu käsiosa.

• Helppo ja luonteva käyttöergonomia.

• Laaja käyttölämpötila-alue -45°C...+85°C.

• Alhainen virrankulutus lepotilassa < 1 mA.

• Hyväksynnät uuden eurooppalaisen EN 50436 2014

-standardin mukaisesti.

• Tunnettua ja arvostettua Dräger-huippulaatua.

Nopea. Tarkka. Luotettava. Dräger.

Dräger-alkolukkojen markkinointi ja tukkumyynti: Oy KAHA Ab

Katso jälleenmyyjät: www.kaha.fi/jm

www.drager.fi

41


Laatuviskit kypsyvät historiallisen

varaston hämärässä

Poikkeukselliset tuotteet vaativat poikkeuksellisen varaston.

The Helsinki Distilling Company on löytänyt 160 vuotta

vanhasta rakennuksesta optimaaliset olosuhteet laatuviskeilleen.

Massiiviset puiset pariovet avautuvat

edessämme. Niiden takaa paljastuu

metrinpaksuisten graniittiseinien

sisälle kätkeytyvä viileä

ja miedosti makealta tuoksuva varasto.

Hämärässä lepää tuhatkunta

tammista tynnyriä, kukin täynnä

kypsyvää viskiä.

Iso osa tynnyreistä on vaaleaa

tammea, mutta joukossa on myös

ikääntyneitä, yli viisikymppisiä senioreja.

Tynnyreiden koko vaihtelee

50 litrasta 200 litraan. Yhteensä

niissä on liki 100 000 litraa jaloa

ruisjuomaa.

”Tässä tynnyrissä oli kypsytetty

25 vuotta rommia, juuri ennen

kuin kun ostimme sen. Aiemmin

siinä oli tehty konjakkia 30 vuotta

ja mahdollisesti viiniä ennen sitä”,

The Helsinki Distilling Companyn

(HDCO) Master Blender Kai Kilpinen

sanoo.

42

Tarkoin harkittu kokonaisuus

Varaston tunnelma ja visuaalinen

ilme ovat tärkeä osa Kilpisen huolella

vaalimaa HDCO:n brändiä. Värit,

valot, ja materiaalit tukevat toisiaan.

Kahdeksan asteen lämpötila

ja maakellarin kosteus ovat ideaaleja

viskin kypsytykselle, sillä näissä

oloissa tynnyreiden läpi haihtuu

mahdollisimman vähän kallista

juomaa. Promillenkin suurempi

haihtuminen vuodessa merkitsisi

keskimäärin yhden tynnyrin menetystä.

Seitsenmetrisen avotilan toisessa

kerroksessa on parinkymmenen

hengen viihtyisä maistelutila

ja alakerrassa pari pienempää.

Yläkerroksen pitkää seinää kiertää

50-litraisten pikkutynnyreiden

rivistöt. Niissä on asiakkaiden

omistamaa kypsymistä odottavaa

viskiä. Yhden päätyyn on kirjoitettu

”See you 2025” ja omistajaporukan

puumerkit.

Idea tilan käytöstä viskivarastona

heräsi Kilpisellä vuonna 2010, kun

hän kävi siellä ensimmäisen kerran.

Heinon Tukku käytti tuolloin

tilaa viinikellarinaan. Kiinteistöllä

on vanhempikin historia alkoholivarastona,

sillä se palveli Helsingin

Panimon olutvarastona 1860-luvulta

aina vuoteen 1917.

Kun tila vapautui vuonna 2018, alkoi

Kilpinen kumppaneineen neuvotella

Helsingin kaupungin kanssa

tilan vuokrasta. Sopimus syntyi

ja sisään päästiin vuoden 2020 keväällä,

jolloin suunnitelmat varaston

designista ja kalustuksesta olivat

jo valmiina.

Mustat hyllyt ovat osa tarkoin harkittua

kokonaisuutta.

”Ei tähän ympäristöön olisi voinut

ajatella oransseja tai sinisiä hylly-

jä. Onneksi Toyota pystyi toimittamaan

meille sen, mitä tarvitsimme”,

Kilpinen sanoo.

Hyllystö räätälöitiin

tarpeiden mukaan

HDCO ja Toyota Material Handling

löysivät toisensa, kun Kilpinen otti

yhteyttä Toyotan myyntiin ja pyysi

tarjousta.

”Selvitin kotimaisilta ja kansainvälisiltä

kollegoiltani, mistä kannattaisi

kysyä laadukkaita hyllyjä. He

suosittelivat minulle Toyotaa.”

Toyotan asiantuntijat tulivat paikalle,

ihastuivat paikkaan, kuvasivat

ja mittasivat tilat. He tekivät tiiviillä

aikataululla alustavan suunnitelman

Kilpisen määrittelemien

tarpeiden mukaan. Vaihtoehtoja

syntyi useita ja niitä punnittiin yhteisvoimin.

”Päädyimme tähän ratkaisuun sen

toimivuuden vuoksi ja siksi, että

näin rakennetuissa hyllyissä tynnyreiden

päät ovat esillä. Tämä

näyttää parhaalta.”

Kilpisen toiveiden mukaan mustiksi

maalatut tynnyrihyllyt on tehty

mitoiltaan tarkasti HDCO:n tarpeisiin.

Niiden syvyys on tynnyrin

mitta ja korkeutta juuri sen verran,

että tynnyrit mahtuvat lepäämään

vaakapalkeilla olevien tynnyritu-


The Helsinki Distilling Companyn (HDCO) Master

Blender Kai Kilpinen ja varastohyllyt.

43


kien päälle. Tynnyreitä on enimmillään

seitsemässä kerroksessa.

Kunkin pystypalkin alla on metallilaatta,

joka jakaa hyllystön painoa

kivilaattaisella lattialla.

Kun hyllystöä päästiin rakentamaan,

tuotiin rakennustarpeet varaston

sisään Toyotalta vuokratulla

pinontavaunulla, sillä trukki ei

olisi mahtunut ovesta sisään. Hyllyjä

rakennettiin lomittain varaston

täyttämisen kanssa. Kun yksi

hyllyrivi oli valmis, se täytettiin

tynnyreillä ennen kuin seuraavaa

hyllyriviä lähdettiin rakentamaan.

Kahdesta vanhasta varastosta olleiden

satojen tynnyreiden siirto

uuteen varastoon oli melkoinen

operaatio. Tynnyrit tuotiin varovasti

uuteen varastoon ja tyhjennettiin

kukin omaan väliaikaissäiliöön.

Sitten tynnyrit nostettiin

hyllyihin. Tämän jälkeen kuhunkin

tynnyrin pumpattiin tarkasti sen

oma viski.

Viski pumpataan hyllyissä

oleviin tynnyreihin

Tuore viski tuodaan tuhannen litran

säiliössä varaston ovelle kilometrin

päässä olevalta tislaamolta.

Säiliö siirretään sisälle Toyotalta

vuokratulla pinontavaunulla.

Säiliötä siirretään pinontavaunulla

tynnyriltä toiselle sen mukaan,

missä tynnyreissä tuotantoerän

viskin on määrä kypsyä.

Viski pumpataan säiliöstä tynnyreihin.

Jos tynnyrit ovat korkealla

hyllyssä, käytetään apuna henkilönostinta.

Osaa viskistä kypsytetään

kahdessa erässä: nelisen

vuotta nuorissa bourbon-tynnyreissä

ja sen jälkeen loppukypsytys

vanhoissa tynnyreissä. Näin

viskiin saadaan haluttu vivahde,

kuten savun tai sherryn sävy. Kun

viskierä pullotus koittaa, se pumpataan

tynnyreistä säiliöihin ja lähetetään

pullottamoon.

Ruisviski on sydämen asia ja

hyvää bisnestä

Kun Kilpisen kanssa keskustelee

viskistä, huomaa heti, että aihe on

hänelle hyvin läheinen. Ei siis ihme,

että pitkäaikainen harrastus

muuttui tislaamoyrittäjän työksi

vuonna 2014.

Monista viskiin liittyvistä kysymyksistä

yksi nousee päällimmäiseksi:

Miksi raaka-aineena on ruis,

eikä perinteinen ohra?

”Ruis on suomalaista ja me haluamme

tehdä suomalaista viskiä.

Se on meidän juttumme. Suomessa

kasvatetaan poikkeuksellisen korkealaatuista

ruista, jota viedään

muun muassa Yhdysvaltoihin viskin

valmistukseen.”

Ruisviskimarkkinoilla on vähemmän

kilpailua kuin perinteisissä

ohrapohjaisissa blended- ja single

malt -viskeissä. Näin siitäkin huolimatta,

että ruisviskien suosio on

voimakkaassa nousussa viskiharrastajien

piirissä.

Vuonna 2014 perustettu HDCO

tuottaa runsaan viskivalikoiman

ohella giniä, akvaviittia ja omenalikööriä.

Yrityksellä on Helsingin tislaamon

ja varaston lisäksi tislaamo

myös Tahkon hiihtokeskuksessa,

missä tuotetaan viskiä luomuohrasta.

Luomua ruisviskiä HDCO ei

ole tuottanut, sillä laadukasta ja

tasalaatuista mallastettua luomuruista

on vaikea saada.

Gini on tällä hetkellä yrityksen

määrällisesti ja liikevoiton kannalta

merkittävin tuote. Viski kattaa

jo tällä hetkellä suurimman osan

myynnin arvosta. Sitä tuotetaan

vuodessa muutama kymmenen tuhatta

litraa.

Kaksi viime vuotta Helsinki Distilling

Company on ollut voitollinen

– koronasta huolimatta. Yksi korona-ajan

oivallus oli valmistaa käsidesiä.

Tulevaisuuteen Kilpinen katsoo

luottavaisesti. Vaikka pari vuotta

vanhassa varastossa on vielä

muutamalle kymmenelle tynnyrille

kasvun varaa, on suunnitelmat

jo toinen varastosta. Laatuviskien

kysyntä kasvaa jatkuvasti.

”Parin vuoden päästä meillä

on kymmenvuotisjuhlat, silloin

avaamme yhden ensimmäisistä

tynnyreistämme”, Kilpinen sanoo

odotusta äänessä.

www.toyota-forklifts.fi

Viskitynnyreiden varastohyllyt.

44


TRUKIT | AVANT | AUSA

www.finnsiirto.fi

myynti@finnsiirto.fi | 0207 351 601

UUSI 9V-MALLISTO

• Edistyksellinen ja tehokas

stage V -moottori

• Polttoainetaloudellisuus -18%

• Millintarkat hydrauliikkatoiminnot

• Hiljainen ja ergonominen ohjaamo

• Edullinen huoltaa ja ylläpitää

• Vakiona ilmastointi ja paljon muuta

• Trukkimarkkkinoiden laajin takuuaika

UUTUUS

SNORKEL A46JRTE

KUUKULKIJA

• Lithium-Ion -akkutekniikka

• 100% päästötön ja hiljainen

• 93% pienemmät huoltokulut

• Nelivetoinen malli, sopii maastoonkin

• Kompakti malli ja pieni kääntösäde

• Nostokorkeus 16,3 m

HENKILÖNOSTIMET

www.simeri.fi | sales@simeri.fi | 020 770 5829 45


Voiko lohkoketjuja hyödyntää

logistiikassa?

Katsaus tulevaisuuden

teknologioihin

Mikä lohkoketju tarkalleen

ottaen on? Miksi se

ei ole vielä tehnyt läpimurtoa

logistiikka-alalla?

Entä miten sen innovatiivista

potentiaalia voidaan

hyödyntää oikeiden

ekosysteemien avulla?

Lohkoketju on ollut yksi viime

vuosien tärkeimmistä seuraavan

sukupolven teknologioista,

mutta nyt sen hohto näyttää himmenneen.

Johtuuko tämä yksinkertaisesti

pettymyksestä niiden

keskuudessa, jotka ovat spekuloineet

kryptovaluutta Bitcoinilla?

Ehkä. Mutta maailmalla tunnettu

digitaalinen valuutta on vain yksi

käyttötapaus tästä yhä merkittävästä

teknologiasta.

Lohkoketju on erityinen hajautetun

tilikirjateknologian (DLT)

muoto. Tämä yleinen termi kuvaa

erilaisia tietokantarakenteiden

muotoja, joilla ei ole keskitettyä

hallintoa. Lohkoketjun ja Bitcoinin

keksi muuan Satoshi Nakamoto,

joka julkaisi kuuluisan Bitcoinraportin

marraskuussa 2008. Nimi

on kuitenkin vain salanimi. Satoshi

Nakamoton takana oleva henkilö

tai henkilöryhmä on toistaiseksi

pysynyt arvoituksena.

Lohkoketju on IT-käsite, joka

varmistaa luotettavan tietojen,

tapahtumien ja arvojen vaihdon.

Teknologia perustuu hajautustoimintoihin,

jotka toimivat salausmenetelmänä,

sekä hajautettuihin

validointi- ja tallennussolmuihin.

Tämän vuoksi tietoja jaetaan tarpeettomasti

ja monia kopioita tiedoista

tallennetaan eri paikkoihin

lohkoketjuverkoston osallistujien

kesken ilman, että tietoja tarvitsee

tallentaa keskitetysti. Lohkoketjunimitys

tulee teknologian taustalla

olevasta tietolohkojen rakenteesta,

jossa tietolohkot on ketjutettu

yhteen salausmekanismien avulla.

Hajautusmenettelyn ansiosta

tietolohkoja ei voi muodostamisensa

jälkeen muuttaa ilman,

että kaikki lohkoketjuun osallistuvat

osapuolet huomaavat tämän

välittömästi. Tietoketjua voidaan

myös kuvata sarjaksi tapahtumadokumentaatiota,

joka on sidottu

kronologisesti yhteen. Tiedot tallennetaan

redundantisti mahdollisimman

moniin lohkoketjun solmuihin,

jotka kaikki on yhdistetty

internetin kautta. Nämä solmut

luovat, tallentavat ja vahvistavat

lohkoketjun lohkoja. Erilaiset var-

46


mistusmenetelmät (kuten lohkoketjun

solmujen enemmistön yksimielisyys)

määräävät, voidaanko

lohkoketjuun kirjoittaa uusi tietolohko.

Tämä ekosysteemi ei vaadi

keskustietokantaa tai keskitettyä

hallintoa.

Lohkoketjuteknologiat

perustuvat

houkuttelevan yksinkertaiseen

konseptiin. Mutta Bitcoinin,

Ethereum-alustan ja joidenkin

muiden pienempien ratkaisujen

lisäksi rahoitussektorin ulkopuolella

ei ole toistaiseksi syntynyt

todella suuria lohkoketjupohjaisia

innovaatioita – ei myöskään

logistiikassa. Mistä se johtuu? Ehkä

siitä, että jopa hajautetusta lohkoketjurakenteestaan

huolimatta

tällaiset ratkaisut tarvitsevat monissa

tapauksissa keskitetyn ajurin

ja koordinaattorin – ei teknisestä

vaan organisatorisesta näkökulmasta.

Ehkä myös siitä, että

tehtävään sopivaa henkilöä on vaikea

löytää, koska hänen on oltava

neutraali ja omaa etua tavoittelematon,

jotta lohkoketjuekosysteemin

osallistujat eivät pelästyisi.

Logistiikan mahdollisuudet

Näistä vielä ratkaisemattomista

perusongelmista huolimatta

hajautetuille tilikirjateknologi-

oille on olemassa useita mielenkiintoisia

mahdollisia käyttösovelluksia

– erityisesti tällä hetkellä

usein vielä paperimuodossa oleville

asiakirjoille, jotka sisältävät kuljetettaviin

tavaroihin liittyviä arkaluonteisia

tietoja tai jopa (omistus)vaatimuksia.

Logistiikan digitalisoinnille

olisi suuri edistysaskel,

jos tällaisia asiakirjoja hallinnoitaisiin

itsenäisesti ja niillä olisi

kolmansien osapuolien toimista

riippumaton jäljitettävä historia.

Tämä voisi hyvinkin toteutua esimerkiksi

vaarallisten aineiden saateasiakirjojen

osalta.

Dachser tukee myös erilaisia toimintoja yhdessä asiakkaiden ja kumppaneiden

kanssa, erityisesti parhaillaan perustettavan Euroopan lohkoketjuinstituutin

(the European Blockchain Institute) ja Fraunhofer IML:n kanssa. Yhdessä

nämä kolme organisaatiota tutkivat tällaisten käyttötapausten toteutettavuutta

ja luovat prototyyppejä.

47


Tavoitteena olisi digitalisoida

yritysten välinen tiedonvaihto

vaarallisiin aineisiin liittyvien sidosryhmien

välillä. Yksi väline tämän

tekemiseen on lohkoketjuun

perustuva sähköinen kuljetusasiakirja,

jota päivitetään ja dokumentoidaan

vaiheittain jokaisen

lastauksen ja purkamisen aikana

vuorovaikutuksessa lohkoketjun

kanssa. Tämä on tällä hetkellä intensiivisen

tutkimuksen kohteena.

Dachser tukee myös erilaisia

toimintoja yhdessä asiakkaiden ja

kumppaneiden kanssa, erityisesti

parhaillaan perustettavan Euroopan

lohkoketjuinstituutin (the

European Blockchain Institute) ja

Fraunhofer IML:n kanssa. Yhdessä

nämä kolme organisaatiota tutkivat

tällaisten käyttötapausten toteutettavuutta

ja luovat prototyyppejä.

Mahdollisimman monien soveltuvien

oikeudellisten näkökohtien

löytämiseksi teollisuuden

ja tiedemaailman on ensin

osoitettava ajatuksen toteutettavuus

ja tunnistettava tarvittavat

muutokset. Lisäksi sen välttämiseksi,

että yksittäiset yritykset tämän

jälkeen loisivat erillisiä ratkaisuja,

olisi sovittava yhteinen lähestymistapa,

johon osallistuisi useita

yrityksiä ja toimialajärjestöjä sekä

poliittisia päättäjiä, viranomaisia

ja turvallisuuskeskeisiä organisaatioita,

kuten poliisi ja palokunta.

Ajateltaessa pidemmälle tulevaisuuteen

poliisi ja palokunta hyötyvät

myös lohkoketjuun perustuvasta

vaarallisten aineiden ekosysteemistä.

Vaaratilanteen ilmetessä

poliisi ja palokunta pääsisivät nopeasti

ja helposti käsiksi vaarallisten

aineiden kuljetuksia koskeviin

keskeisiin tietoihin sekä ajantasaisiin

tilannetietoihin kuljetetuista

lähetyksistä. Näiden tietojen avulla

ne voisivat sen jälkeen aloittaa

vielä kohdennetummat toimet tietäessään,

mitkä vaaralliset aineet

olivat edelleen ajoneuvossa ja mitkä

oli jo purettu. Tämän pitäisi lisätä

kuljetusketjun turvallisuutta

entisestään.

Lohkoketjua voidaan soveltaa

myös tulliasiakirjoihin tai lähetysluetteloihin.

Merirahdissa

lohkoketjupohjaiset konossementit

voisivat tarjota läpinäkyvän ja

peukaloimattoman tapahtumahistorian

ekosysteemissä oleville toimijoille,

mikä mahdollistaisi fyysisten

kohteiden (lähetysten) liitettävyyden

lisäksi myös arvojen

ja alkuperäisten asiakirjojen siirtämisen.

”Toimialan ja yrityksen

näkökulmasta

tärkeintä on ratkaista

hallinnollinen

ongelma.”

Tällä tarkoitetaan ensisijaisesti

yritysten välisiä päätöksenteko-oikeuksia

ja vastuita, joilla on

merkittävä vaikutus lohkoketjupohjaiseen

ekosysteemiin osallistumiseen

liittyviin kannustimiin.

Parhaan etenemistavan määrittämiseksi

ja tämän ongelman ratkaisemiseksi

tarvitaan lisää työtä. Yksi

mahdollinen ratkaisu voisi olla

itsenäinen ja neutraali oikeussubjekti,

joka isännöi sekä liike-elämän

että sääntelyalan toimijoista

koostuvaa ekosysteemiä.

Lohkoketjuteknologia on yhä

merkityksellinen tulevaisuuden

teknologia logistiikan digitalisoinnissa.

Sitä ei kuitenkaan pitäi-

48


si toteuttaa itsetarkoituksena. Valitettavasti

monet toimijat unohtavat

tämän aina, kun uusi projekti

käynnistetään. Lohkoketjuun perustuvan

innovaation on loppujen

lopuksi tuotettava merkittävää lisäarvoa

olemassa oleville ratkaisuille.

Tärkeää on myös se, että

tuntemattoman lohkoketjupohjaisen

yritysekosysteemin aiheuttamia

haasteita ei jätetä huomiotta.

Loppujen lopuksi lohkoketju ei ole

vain teknologia – se on uusi tapa

tehdä yhteistyötä toimitusketjussa.

Tämä on lisäksi opittava, testattava

ja osoitettava käytännössä.

49


Maailman vanhin T-sarjan Bentley sa

Vuosikymmeniä poissa liikenteestä ollut ensimmäinen T-

sarjan Bentley herätetään henkiin perusteellisen entisöinnin

jälkeen. 6¼-litrainen työntötanko-V8 on jo käynnistetty ensimmäistä

kertaa ainakin 15 vuoteen. Moottori ja vaihteisto

ovat osoittautuneet hyväkuntoisiksi pitkästä seisontaajasta

​huolimatta. Auto palautetaan täydelliseen kuntoon

vähintään puolitoista vuotta kestävässä remontissa.

Bentleyn yli satavuotisen liikennekäyttöön

tehtyjen autojen koko

historian.

• Maailman vanhimman Bentley

T-series -klassikon täydellinen

entisöinti alkaa

• Bentley-asiantuntijat ja oppisopimuskoulutettavat

puhaltavat

eloon vuonna 1965 rakennetun

mallisarjan ensimmäisen auton

• Vuosia varastossa ollut auto ei

ollut ajokunnossa

• Auto valmistuu vuonna 2023 ja

liitetään osaksi Bentley Heritage

Collection -autokokoelmaa

• Moottori on jo kunnostettu ja

alusta on käyttökuntoinen ja

testattu, parhaillaan kunnostetaan

koria

• T-sarja oli ensimmäinen Bentley

itsekantavalla korirakenteella

• Edistyksellisessä autossa oli levyjarrut

kaikissa neljässä pyörässä,

Hydramatic-vaihteisto ja

apurunkojen Vibrashock- kiinnitykset

• Auton suunnitteli Bentleyn John

Blatchley, joka vastasi myös

1950-luvun nopeimmasta nelipaikkaisesta

tuotantoautosta,

Bentley R-Type Continentalista

Tämän jälkeen se laajentaa Bentley

Heritage -kokoelmaa, joka kattaa

T-sarjan ensimmäinen auto valmistui

28. syyskuuta 1965.

Bentleyn omaan käyttöön tehty

auto oli tarkoitettu käytettäväksi

koeajoissa eri puolilla maailmaa.

Se sai viimeistelykseen Shell Grey

-maalipinnan sekä sinisen nahkasisustuksen.

Bentleyn T-sarja esiteltiin ensimmäisen

kerran Pariisin autonäyttelyssä

5. lokakuuta 1965. Ensimmäinen

itsekantavalla korilla

varustettu Bentley erosi rakenteeltaan

merkittävästi sitä edeltäneestä

S-Typestä, jossa käytettiin

vielä kantavaa runkoa ja erillistä

korirakennetta.

Auton 6¼-litrainen 225 hevosvoiman

V8 suunniteltiin alun perin

vuonna 1959 esiteltyä Bentley

S2 -mallia varten. Se oli aikansa

tuotantoautojen huippumoottori

1,2 kg/hv teho-painosuhteellaan.

Moottoria pidettiin tuolloin turhankin

pitkälle suunniteltuna,

mutta se osoittautui vahvaksi ja

luotettavaksi. Aikansa insinöörityön

huippusaavutuksella oli niin

paljon kehityspotentiaalia, että se

palveli Bentleyn perusmoottorina

seuraavien 50 vuoden ajan. Siitä

luovuttiin lopullisesti vasta vuonna

2019, jolloin moottori tuotti ensimmäiseen

versioonsa verrattuna

99 % vähemmän päästöjä, mutta

50


a uuden elämän entisöinnin myötä

yli kaksinkertaisen tehon ja kolminkertaisen

vääntömomentin.

Lokakuussa 2016 ryhmä oppisopimusoppilaita

aloitti T-sarjan valmistenumero

001:n nuorennusleikkauksen.

Työ alkoi verhoilujen

poistamisella ja paljaan korin kunnostamisella.

Alkuvalmistelujen

jälkeen työt keskeytyivät, kun

huomio keskittyi uusien mallien

esittelyyn ja nykyisen malliston

sähköistämiseen, mutta nyt restaurointia

jatketaan Bentley Heritage

Collection -autokokoelman

kehittämiseksi.

T-sarjan tarina

Ensimmäisen itsekantavaan koriin

eli monokokki-rakenteeseen

perustuvan Bentleyn suunnittelu

aloitettiin vuonna 1958. Bentley

tunnettiin siihen saakka erillisrungoista

ja niiden päälle räätälöidyistä

koreista, mutta asiakkaiden

vaatimukset ja odotukset alkoivat

muuttua samaan aikaan, kun koriräätäleiden

työt vähenivät. Auton

ostajat halusivat Bentleynsä

ulkoisilta mitoiltaan pienempänä,

mutta sisätiloiltaan, ylellisyydeltään

ja mukavuudeltaan entisen

kaltaisena.

R-Type Continental -mallin muotoilusta

mainetta saanut John

Blatchley sai vuonna 1962 valmiiksi

uudenlaisen teräksestä

ja alumiinista valmistetun itsekantavan

korin. Matkustajilla oli

edeltävään S3-malliin verrattuna

väljemmät tilat, mutta auto oli

silti seitsemän tuumaa lyhyempi,

viisi tuumaa matalampi ja kolme

ja puoli tuumaa kapeampi. Matkustamon

lisäksi myös tavaratila

suureni.

Seitsemän prototyyppiä varustettiin

uudella V8-moottorilla, min-

kä jälkeen päästiin aloittamaan

huolelliset testit, joihin sisältyi

yli 100 000 mailin kestävyysajo.

Suunnittelijoiden innovaatioihin

kuuluivat erilliset apurungot, joihin

kiinnittyivät sekä moottori ja

vaihteisto, että jousitus, ohjaus ja

taka-akseli. Rengasmelun ja tärinän

vaimentamiseksi kehitettiin

apurunkojen Vibrashock-kumikiinnitykset.

T-sarjan alusta oli edistyksellinen:

käyttöön otettiin kaikkien neljän

pyörän erillisjousitus sekä kuorman

mukaan automaattisesti toimiva

jousituksen tasonsäätö. Paine

säätyvään jousitukseen saatiin

kolminkertaisesta hydraulisesta

jarrujärjestelmästä, joka käytti

myös kaikkien pyörien levyjarruja.

Edessä oli kierrejouset ja

kaksoistukivarret, takana erilliset

vinoheiluri- eli semi-trailing-tukivarret.

Bentleyn T-sarjaa pidettiin esimerkkinä

autosuunnittelun vallankumouksesta.

Se oli ensimmäinen

Bentley, jossa ei ollut

erillisrunkoa, ja suhteellisen kevyt

rakenne antoi nelipaikkaiselle sedanille

vaikuttavan suorituskyvyn.

Vuoden 1965 mallissa maksiminopeus

185 kilometriä tunnissa ja

auto kiihtyi sadan kilometrin tuntinopeuteen

10,9 sekunnissa.

Ensimmäisen sukupolven T-sarjan

autoja valmistettiin 1 868 kappaletta.

Niiden listahinta ennen veroja

oli 5 425 puntaa, ja ne olivat

pääosin tavallisia neliovisia sedaneja.

Vuonna 1966 suunniteltiin

kaksiovinen versio ja vuotta myöhemmin

avoauto, jonka tuotantomäärä

jäi vain 41 autoon. Toisen

sukupolven T2-malli lanseerattiin

vuonna 1977, ja sitä valmistettiin

vuoteen 1980 asti.

51


Volvon raskaiden sähkökuo

myynti alkaa

Volvo Trucksin raskaiden sähkökuorma-autojen myynti käynnistyy tilausjärjestelmän

virallisen avaamisen myötä.

Volvo Trucks on nyt virallisesti

avannut tilausjärjestelmän raskaille

sähkökuorma-autoilleen

Volvo FH:lle, Volvo FM:lle ja Volvo

FMX:lle. Sarjatuotanto käynnistyy

syksyllä ja kasvaa asteittain. Sähkökuorma-autojen

valmistus alkaa

CO2-vapaalla Tuven tehtaalla

Göteborgissa.

”Tämä on virstanpylväs Volvo

Trucksille. Asiakkaat ovat kiinnostuneita

tekemään tilauksia näistä

upeista kuorma-autoista. Tähän

asti olemme pääosin tarjon-

52

neet asiakkaille ja yhteistyökumppaneille

aiesopimusten allekirjoittamista,

mutta nyt ryhdymme allekirjoittamaan

tilaussopimuksia,

mikä on suuri askel eteenpäin

sähköistymisessä”, Volvo Trucksin

johtaja Roger Alm sanoo.

Vuonna 2021 Volvo Trucks sai tilauksia,

aiesopimukset mukaan lukien,

yli 1 100 sähkökuorma-autolle

yli 20 maassa.

Volvon keskiraskaat sähkökuorma-automallit

Volvo FE, Volvo FL ja

Volvo VNR ovat jo sarjatuotannossa.

Volvon sähkökuorma-autojen

suurimmat markkinat Euroopassa

ovat tällä hetkellä Norja, Ruotsi ja

Saksa. Volvo Trucks on raskaiden

sähkökuorma-autojen markkinajohtaja

Euroopassa 42 %:n markkinaosuudella

vuonna 2021, ja sillä

on myös johtava asema Pohjois-

Amerikassa.

”Hiljaisten, paikallispäästöttömien

kuljetusratkaisujen tarjoamisesta

on muodostumassa keskeinen kilpailuetu”,

Roger Alm kertoo.


ma-autojen

Volvo Trucksilla on tänä vuonna tuotannossa yhteensä

kuusi sähkökuorma-automallia. Sillä on

maailmanlaajuisen kuorma-autoteollisuuden täydellisin

sähkökuorma-automallisto, joka kattaa

kaiken kaupunkijakelusta ja jätteenkäsittelystä

kaupunkirakentamiseen ja alueellisiin kuljetuksiin.

Yhtiön tavoitteena on, että puolet sen kuorma-autojen

kokonaismyynnistä tulee olemaan

sähköisiä vuoteen 2030 mennessä.

Matkailuautoosi ja veneeseesi

uudet pehmusteet ja

sijauspatjat suoraan tehtaalta.

Tilaa myös samalla valmiiksi muotoon ommeltu

aluslakana.

Tiedot:

• Volvo FH, Volvo FM ja Volvo FMX Electricin vetoautomallit

ovat nyt myynnissä

• Alustamallit tulevat myyntiin vuoden 2022 viimeisellä

neljänneksellä

volvotrucks.fi

Ota meihin yhteyttä

VORMU OY

Niittaajantie 7

26820 RAUMA

Puh. 02 824 0100

CMYK: 100/57/9/45

Pantone 7694 C

511-050 Oracal

www.vormu.fi

vormu@vormu.fi

53


Autojen kysyntä

ennätysmäisen suurta

Autoverkkokaupassa

Autoverkkokauppa, joka

on yksi suurimmista autovähittäiskauppiaista

Suomessa,

teki kaikkien aikojen

ennätysmyynnit vuoden

ensimmäisen kvartaalin

aikana ja myi tasaisesti

kaikkia merkkejä yli odotusten

sekä verkkokaupassa

että autoliikkeissä.

Huhtikuussa 7-vuotissyntymäpäiviään

juhlivalle Autoverkkokauppa.fi:lle

alkuvuosi ja erityisesti

maaliskuu 2022 on ollut historian

paras. Autoja on myyty ennätysmäärä

ja esim. verkkokaupassa

97% enemmän kuin edellisenä

parhaana kautena. Kysyntää on

vauhdittanut sekä uusi tuote #autokesäksi,

vaihtoautomyynti että

Hullujen Päivien tarjoukset.

”Sähköautojen myynnin kasvu

on melkein kolminkertaistunut.

On selvää, että kuluttajat ovat

nyt valmiimpia voimalinjamuutokselle

kuin kertaakaan aiemmin

koko Autoverkkokaupan historian

aikana. Vaikka sähköauton

hankkiminen vielä askarruttaa

osaa asiakkaista, ostopäätöstä

helpottaa selvästi se, että ostaja

sitoutuu halutessaan autoon

vain määräajaksi ja käyttökustannukset

ovat erittäin maltilliset. Ja

jos asiakas muuttaakin mielensä

ja haluaa auton omaksi, onnistuu

sekin yhdellä yhteydenotolla. ” toteaa

Autoverkkokaupan toimitusjohtaja

Juha Rusama.

Kuluttajien käyttäytymisessä on

havaittavissa muutenkin merkittävä

muutos. Suuri osa auton ostoprosessista

on siirtynyt verkkoon

ja auton osto kotoa käsin on muodostumassa

erityisen suosituksi.

Autoliiketoiminnassa on havaittavissa

jopa suurempaa verkko-ostamisen

kasvua kuin muilla toimialoilla.

”Asiakkaiden on kotona

helppo ja mukava selata valikoimaa,

valita sopiva auto varastosta

tai tilata auto haluamillaan varusteilla

ja ottaa vaikka tuumaustauko

välillä, jos siltä tuntuu” jatkaa

Autoverkkokaupan toimitusjohtaja

Juha Rusama. Tällä hetkellä

Autoverkkokaupalla on kolme toimipistettä,

mutta vaihtoautoja sekä

#melkeinuusiautovuodeksi- ja

#autokesäksi -autoja toimitetaan

ympäri Suomen.

Kehitämme toimintaamme ja tarjontaamme

jatkuvasti asiakkaiden

muuttuvien tarpeiden mukaan ja

voin ilokseni kertoa, että meiltä

on seuraavaksi tulossa jotain ihan

uutta vaihtoautojen osalta vielä

ennen kesää.

Autoverkkokauppa.fi

Autoverkkokauppa.fi on Suomen

suurimpia uusien autojen vähittäismyyntipisteitä.

Se on Suomen

ensimmäinen täysin digitalisoitu

uusien ja käytettyjen autojen verkkokauppa,

jossa asiakas voi aidosti

ostaa autonsa verkossa alusta loppuun.

Verkkopalvelun lisäksi Autoverkkokauppa

palvelee henkilö- ja

tavara-auto asiakkaitaan autoliikkeissä

Vantaan Petikossa ja Raisiossa

sekä huollon asiakkaita myös

Helsingin Malmilla.

Autoverkkokaupan omistaa Bassadone

Automotive Nordic Oy, joka on

kaikkien Autoverkkokaupassa myytävien

uusien autojen, Citroënin,

Dacian, DS:n, Hyundain, Isuzun,

Peugeotin, Renaultin, SsangYongin

ja Suzukin, virallinen Suomen maahantuoja.

Bassadone Automotive Nordic on

ensimmäisenä autoalan yrityksenä

Suomessa saavuttanut kansainvälisestikin

arvostetun Great Place to

Work® -sertifioinnin.

54


55


Maanteiden

päällystystyöt

alkavat

– korjausvelka kasvaa

entisestään

Maanteiden päällystystyöt ovat käynnistymässä

eteläisestä Suomesta alkaen. Tänä

vuonna uutta päällystettä arvioidaan tulevan

noin 2 300 kilometrin matkalle. Nykyisillä

päällystysmäärillä korjausvelka kasvaa.

56

tavat ja valvovat maanteiden päällystysurakat.

”Valtakunnallisen päällystysmäärän

arvioidaan tänä vuonna olevan

noin 2 300 kilometriä. Tällä pystytään

pitämään kohtuullisessa kunnossa

maanteiden vilkkain verkko,

Maanteiden päällystystyöt alkavat

vapun tienoilla eteläisestä Suomesta.

Päällystysohjelman arvioidaan

hintojen nousun myötä jäävän

selvästi vuotta 2021 lyhyemmäksi,

vaikka käytettävissä oleva

rahoitus on hieman viimevuotista

suurempi. ELY-keskukset kilpailutjossa

liikenteestä kulkee noin 70

prosenttia. Muulla tieverkolla huonokuntoisten

teiden määrä kasvaa

kuitenkin noin 500 kilometrillä”,

toteaa väylänpidon toimialajohtaja

Virpi Anttila Väylävirastosta.

Päällystystöissä käytettävien raaka-

ja polttoaineiden hinnat ovat

olleet merkittävässä nousussa. Lopullista

kustannustasoa on vaikea

ennustaa, mutta nykytiedoin voi

arvioida erityisesti asfaltin sideaineena

käytettävän bitumin hinnan

nousun viimevuotisesta nostavan

päällystämisen hintaa noin

30 prosenttia.

Vuonna 2021 päällystettiin noin


180 miljoonalla eurolla noin 2 900

kilometriä, joista noin kuusi prosenttia

oli kävely- ja pyöräilyväylillä.

”Haasteista huolimatta tänäkin

vuonna jatketaan kävely- ja pyöräilyväylien

päällysteisiin panostamista”,

Anttila kertoo.

Korjausvelka kasvaa

Päällystettyjä maanteitä on Suomessa

noin 50 000 kilometriä, ja

niistä huonokuntoisia on noin 7

350 kilometriä.

Nykyisillä päällystysmäärillä korjausvelan

kasvu jatkuu. Tieverkon

nykykunnon ylläpitämiseksi vaadittaisiin

vuosittain noin 4 000 kilometrin

mittaista päällystysohjelmaa,

johon päästiin viimeksi

vuonna 2020. Tavoitetasoa selvästi

alempi rahoitus johtaa priorisointiin

päällysteiden korjauksessa

ja lisää päällysteiden paikkauksiin

tarvittavaa rahamäärää.

Päällysteen oikea-aikaisella ja laadukkaalla

paikkaamisella voidaan

lykätä päällystämistä jopa useilla

vuosilla eteenpäin. Paikkaustarve

on lisääntynyt, sillä esimerkiksi

kevättalvella päällysteisiin syntyi

paikoin pahoja vaurioita. Yksittäisillä

tieosuuksilla on jouduttu

alentamaan tilapäisesti nopeusrajoitusta

päällysteen huonon kunnon

vuoksi.

Tietoa päällystystöistä

karttapalveluissa

Väylävirastolla on karttapalvelu,

johon kootaan tiedot tulevista

päällystystöistä. Varmistuneet

päällystystyöt löytyvät jo kartalta

www.julkinen.vayla.fi/

Lisäksi tienkäyttäjien kannattaa

seurata Fintrafficin Liikennetilanne-palvelua.

Palvelusta löytyvät

esimerkiksi tiedot käynnissä olevista

päällystystöistä ja muista tietöistä

57


Maerskin 385 000 kylmäkonttia

kytkettiin esineiden internetiin

– hiilidioksidipäästöt vähenevät 2 400 tonnilla

Maersk on yksi maailman suurimmista

merirahtiyhtiöistä.

Se kuljettaa usein kylmäkonteissa

lämpötilaherkkää rahtia,

kuten hedelmiä, vihanneksia,

lihaa ja lääkkeitä. Näiden

kylmäkonttien lämpötila vaatii

jatkuvaa valvontaa. Mahdolliset

pienetkin poikkeamat

on korjattava nopeasti, jotta

kuorma ei pilaannu.

Maerskin ja useimpien muiden

alan toimijoiden haasteena on, että

kylmäkonttien valvonta on monimutkaista

ja vaatii manuaalista

työtä sekä ulkopuolisten kumppaneiden

apua. Tämä aiheutti usein

viiveitä korjauksiin ja kasvatti kustannuksia.

Tilanteen parantamiseksi Maersk

pyysi globaalia IT-palveluyhtiötä

58

Tata Consultancy Servicesiä (TCS)

kehittämään keskitetyn valvontaratkaisun

yhtiön yli 385 000 kylmäkontille

yli 450 rahtialuksessa.

Microsoftin teknologiaan ja pilvipohjaiseen

IoT-alustaan perustuva

järjestelmä tarjoaa Maerskin

huolto- ja ylläpitokumppaneille

sekä asiakkaille mahdollisuuden

tarkastella internetiin kytkettyjä

kontteja reaaliajassa.

”Maailmanlaajuisen fyysisen prosessin

digitalisoiminen IoT:tä hyödyntämällä

oli yksi merenkulkualan

ensimmäisistä vastaavista

projekteista. Olemme ylpeitä tiimistämme

ja kiitollisia TCS:lle, joka

auttoi meitä toteuttamaan kunnianhimoiset

tavoitteemme”, Maerskin

johtava insinööri Siddharta

Kulkarni sanoo.

Ratkaisun hyödyt:

• Tarjoaa parempaa tietoa lämpötilaolosuhteista

kontin sisällä

• Havaitsee kylmäkonttien ongelmat

reaaliajassa: perinteisesti

kontit on käyty tarkastamassa

fyysisesti 12 tai 24 tunnin välein

• Maersk voi tarjota asiakkailleen

kokonaisvaltaisen toimitusketjuratkaisun

• Vähentää riskiä ruokahävikkiin

sekä kriittisen rahdin, kuten

lääkkeiden ja veriplasman pilaantumiseen.

Yhteenveto:

• Yli 385 000 verkkoon yhdistettyä

kylmäkonttia

• Ennakoiva huoltoratkaisu vähentää

hiilidioksidipäästöjä 2 400

tonnilla

• Järjestelmä käsittelee yli 10 miljoonaa

tapahtumaa päivässä


Tapahtuman juontaa Helena Riihitupa!

Live-musiikista vastaa Lockdown Dogs!

Lisäksi tarjolla maittavaa ruokaa ja juomaa!

Lauantain

erikoisvieraana

Maltti jaValtti!

Yhdellä

lipulla kaksi

päivää!

Ei ennakkomyyntiä. Alle 12 vuotiaat ilmaiseksi!

Liput vain

portilta

10 € /kpl

TAWASTIA TRUCK

WEEKEND

15.-16.7.2022

Kantolan tapahtumapuisto • klo 10–18

Puusepänkatu 9, 13110 Hämeenlinna

Täysin uusittu Tawastia Truck Weekend kokoaa Kantolan tapahtumapuistoon

vaikuttavan kattauksen nähtävää ja koettavaa rekkanäyttelyn,

kuljetusmessujen sekä pienoismallien muodossa.

Tule ja tutustu - www.tawastiatruckweekend.fi

Aluekuva: Hämeenlinnan kaupunki // Ajoneuvokuva: Jere Salonen

Y H T E I S T Y Ö S S Ä


www.gli.fi

www.gli.fi

www.gli.fi

www.gli.fi

Täyden palvelun logistiikkatalo

Täyden – Luotettavin palvelun kumppanisi

logistiikkatalo

Täyden – Luotettavin palvelun kumppanisi

logistiikkatalo

Täyden – Luotettavin palvelun kumppanisi

logistiikkatalo

– Luotettavin kumppanisi

Tarjoamamme ratkaisut perustuvat

asiakkaan kanssa yhdessä laadittuun

Tarjoamamme palvelusuunnitelmaan. ratkaisut Olemme perustuvat

asiakkaan aidosti Tarjoamamme läsnä kanssa asiakkaan ratkaisut yhdessä liiketoimintojen

perustuvat laadittuun

palvelusuunnitelmaan. kuljettamisessa, asiakkaan kanssa kumppanina.

yhdessä Olemme laadittuun

aidosti palvelusuunnitelmaan. Tarjoamamme läsnä asiakkaan ratkaisut liiketoimintojen

Olemme perustuvat

kuljettamisessa, aidosti asiakkaan läsnä kanssa asiakkaan kumppanina.

yhdessä liiketoimintojen

laadittuun

kuljettamisessa, palvelusuunnitelmaan. kumppanina. Olemme

aidosti läsnä asiakkaan liiketoimintojen

kuljettamisessa, kumppanina.

www.gli.fi

Patamäenkatu 4

33900 Tampere

www.gli.fi

Kristian Lella

050 919 2263

kristian.lella@gli.fi

Kristian Lella

Kuljetuspalvelut

» Täsmälliset kuljetusratkaisut

Kuljetuspalvelut

» Kuljetusten tukipalvelut

Kuljetuspalvelut

» Täsmälliset kuljetusratkaisut

Terminaali- Kuljetusten tukipalvelut

» Täsmälliset kuljetusratkaisut ja varastointipalvelut

Kuljetuspalvelut

» Lyhyt- Kuljetusten ja pitkäaikainen tukipalvelut

Terminaali- » Tehokkaat Täsmälliset terminaalipalvelut

kuljetusratkaisut ja varastointipalvelut

Terminaali- » Lyhyt- Kuljetusten ja pitkäaikainen tukipalvelut ja varastointipalvelut

Henkilöstövuokraus

Tehokkaat terminaalipalvelut

» Lyhyt- ja pitkäaikainen Terminaali- » Tehokkaat terminaalipalvelut

ja varastointipalvelut

Henkilöstövuokraus

» Lyhyeen Lyhyt- ja tai pitkäaikainen pidempäänkin varastointi vuokrasuhteeseen

Henkilöstövuokraus

» Tehokkaat terminaalipalvelut

» Koulutetut tekijät kuljetus- ja logistiikka-alalle

» Koulutetut tekijät kuljetus- ja logistiikka-alalle

Lyhyeen tai pidempäänkin vuokrasuhteeseen

» Koulutetut tekijät kuljetus- ja logistiikka-alalle

» Lyhyeen tai pidempäänkin vuokrasuhteeseen

Henkilöstövuokraus

» Koulutetut tekijät kuljetus- ja logistiikka-alalle

» Lyhyeen tai pidempäänkin vuokrasuhteeseen

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!