11.07.2022 Views

Kuljetus & Logistiikka 1 / 2013

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

MAALLA • MERELLÄ • ILMASSA<br />

MAALLA 1/<strong>2013</strong> • 16. MERELLÄ vuosikerta • www.kuljetusjalogistiikka.com<br />

• ILMASSA<br />

Asiakkaat määräävät<br />

AEO-sertifikaatin<br />

tarpeen<br />

TIETO-<br />

TEKNIIKKA<br />

säästää<br />

kuljetuskuluissa<br />

TYÖTERVEYS<br />

&hyvinvointi<br />

Työterveyshuolto<br />

kahvin hinnalla<br />

TRUKKITEEMA<br />

Trukkihuolto paranee<br />

ja valikoima<br />

laajenee<br />

KOULUTUS<br />

Metsäala kaipaa<br />

kipeästi<br />

uusia tekijöitä<br />

ABU<br />

DHABISTA<br />

portti<br />

Lähi-itään


Täydellisten osiensa summa<br />

LOGISTICS 13 on toimivien logistiikkaratkaisujen ideapäivä alan päättäjille ja asiantuntijoille.<br />

Tule kohtaamaan kaikki tärkeimmät kumppanit ja kuulemaan, kuinka kaikki palaset loksahtavat kohdalleen.<br />

AIKA: Tiistai 9.4.<strong>2013</strong> klo 8:30 - 17:00 PAIKKA: Wanha Satama LISÄTIETOJA: www.logistics-tapahtuma.fi


Tässä lehdessä:<br />

Asiakkaat määräävät<br />

AEO-SERTIFIKAATIN<br />

TARPEEN.................................. 6<br />

TIETOTEKNIIKKA<br />

säästää kuljetuskuluissa.............8<br />

Perheyhtiö Porista kansainvälistyi<br />

HACKLIN KULJETTAA<br />

MAALLA, MERELLÄ<br />

JA ILMASSA............................10<br />

Suomi arvostettu logistiikan osaajana<br />

KULJETUSTEN KILPAILUKYKY<br />

VAATII ENNAKOIVAA<br />

EDUNVALVONTAA...................12<br />

KUORMALAVA-<br />

LOGISTIIKAN<br />

KUSTANNUKSIA<br />

tunnetaan huonosti................ 14<br />

ABU DHABISTA<br />

PORTTI<br />

LÄHI-ITÄÄN........................... 18<br />

Näin saat palvelun laadun,<br />

nopeuden ja kannattavuuden<br />

kohtaamaan varastoissa ja<br />

logistiikkakeskuksissa............ 22<br />

TYÖTERVEYS & hyvinvointi s. 26-31<br />

- Henkilöriskit haltuun<br />

- Terveystalo tuo ratkaisuja<br />

- Työterveyshuolto kahvin hinnalla<br />

TRUKKIteema s. 34-41<br />

- Trukkihuolto paranee<br />

- Vastapainotrukkeja Järvenpäästä<br />

- Uusi vastapainotrukki<br />

Koulutus s. 45–57<br />

Kuntec jyrää keltaisella<br />

kalustollaan ........................................... 46<br />

KAO liikenneopettajan<br />

oppimisympäristönä................................48<br />

METSÄALA<br />

kaipaa kipeästi uusia tekijöitä..................50<br />

Videokonsultoinnin avulla<br />

työnhaun sudenkuopat haltuun................53<br />

LIIKENNETURVA kouluttaa<br />

REAK® -kouluttajia ................................ 54<br />

UUDELLEENKOULUTUS<br />

turvasi työllistymisen...............................56<br />

Logistiikan tietopankki<br />

pilottikäytössä Kymenlaaksossa...............57<br />

| pääkirjoitus |<br />

Kaasuhanat auki<br />

Satakunnasta kuului hyviä uutisia. Maakunnassa on niin paljon potentiaalista<br />

kysyntää nesteytetylle maakaasulle, että sen tuonti kannattaisi<br />

aloittaa. Tähän päätelmään olivat tulleet tutkijat Minna Alhosalo ja Ari<br />

Karppinen. Asiasta kerrottiin Turun yliopiston tiedotteessa.<br />

Se mitä tiedotteessa ei kerrottu, oli, että tutkimuksen yksi rahoittajista<br />

on Gasum Oy. LNG-kauppiaalle markkinoiden synty olisi tervetullutta.<br />

Haastattelujen perusteella käyttöpotentiaali olisi Satakunnassa enintään<br />

166.000 tonnia vuodessa.<br />

Aivan läpihuutojuttu nesteytetyt maakaasumarkkinat eivät kuitenkaan<br />

ole. Osa tutkijoiden kyselyyn vastanneista yrittäjistä laski, ettei LNG:n<br />

volyymi riitä, jos sen käyttö perustuu vain laivaliikenteeseen. Osa epäili,<br />

että LNG on väliaikainen ratkaisu. Heidän mielestään vuoden 2015<br />

jälkeen Itämerellä alukset kulkevat Marine Gas Oililla. Yrittäjiä mietityttää<br />

myös LNG:n todellinen käyttäjähinta ja miten varmaa sen saanti<br />

on. Kaukolämmön ja muun energian tuotannossa LNG ei välttämättä<br />

olisi hinnaltaan kilpailukykyistä verrattuna biopolttoaineisiin.<br />

Yrittäjät pohtivat myös investointien kannattavuutta. Kuka ne rahoittaa?<br />

Milloin ne kannattaisi tehdä? Uusia LNG-aluksia ei ilmesty horisonttiin<br />

kovin nopeaa tahtia, sillä prosessi on hidas.<br />

Toisaalta nesteytetty maakaasu tarjoaa uusia mahdollisuuksia, etenkin<br />

Pohjoisen kaivosmetallien jalostusklusterille. Se osa pk-sektorista,<br />

joka käyttää öljyä energiatuotannossaan, voi kiinnostua LNG:stä.<br />

Vaihtoehtoiset biopolttoaineisiin perustuvat investoinnit ovat kalliita.<br />

Nesteytetty maakaasu voi korvata hiiltä, turvetta ja öljyä teollisuuden<br />

prosesseissa. LNG:n tuonti ja varastointi merkitsisivät töitä.<br />

Alhosalon ja Karppisen esiselvitys on ensimmäinen maa-alueen LNG:n<br />

käyttöä selvittävä julkisesti saatavilla oleva tutkimus Suomessa. Hienoa,<br />

että se tehtiin. Tutkijoiden mielestä asiaa pitäisi tutkia muuallakin<br />

Suomessa myös terminaalien ja infran sijoittamisen näkökulmasta.<br />

Ruotsissa ja Puolassa sen sijaan ollaan jo selvityksiä pidemmällä. Itämeren<br />

ensimmäinen LNG-terminaali avattiin Nynäshalmniin pian<br />

kaksi vuotta sitten. Puolaan suunnitellaan isoa terminaalia. Göteborgissa<br />

1 biljoonan kruunun (n. 117 832 miljoonan euron) LNG-terminaalin<br />

pitäisi olla valmis kahden vuoden kuluttua. Ympäristölupien<br />

saamisen jälkeen työjärjestykseen kuuluu LNG-markkinoiden luominen.<br />

Jäämme seuraamaan mielenkiinnolla kuinka ruotsalaiset sen<br />

tekevät.<br />

TOIMITUS Artturinkatu 2, BOX 29, 20200 Turku. Puh. +358 2 2444 110. Email: lehti@pp.inet.fi<br />

PÄÄTOIMITTAJA M-T. Toivola, puh. + 358 40 717 5686, lehti@kuljetusjalogistiikka.com<br />

TOIMITUSSIHTEERI Tiina Isomäki, puh. + 358 40 9125 983, tiina.isomaki@luukku.com<br />

LEHDEN ULKOASU JA LADONTA M&T Grafidee, puh. +358 44 514 6789, aineistot@grafidee.fi<br />

JAKELU Itella Oyj • ISSN 1458-1086


Asiakkaat määräävät<br />

AEO-sertifikaatin tarpeen<br />

AEO-sertifikaatin (Authorised<br />

Economic Operator)<br />

hankinta ei ole yritykselle<br />

välttämätöntä viennissä, jos<br />

asiakkaat eivät sitä vaadi.<br />

Näin toteavat pääjohtaja Antti<br />

Hartikainen sekä asiakkuus- ja<br />

veronkantojohtaja Tom Ferm<br />

Tullista.<br />

Teksti: Tero Tuisku Kuvat: Tulli/Risto Silvola<br />

Tullauksessa tapahtui melkoinen<br />

muutos vuodenvaihteessa. Nimityksestä<br />

Tullilaitos luovuttiin ja<br />

käyttöön otettiin uusi ytimekäs<br />

nimitys Tulli. Samassa yhteydessä lakkautettiin<br />

entiset tullipiirit, mikä keventää hallintokuluja.<br />

- Tietysti toivomme, että uudistuksen<br />

myötä palvelut paranevat. Jatkossa nimittäin<br />

samat Tullin toimipisteet palvelevat<br />

asiakkaita entiseen tapaan. Olemme lisäksi<br />

panostaneet henkilöstömme koulutukseen.<br />

Tavoitteena on, että pystyisimme palvelemaan<br />

asiakkaitamme entistäkin paremmin,<br />

Tullin tuore pääjohtaja Antti Hartikainen<br />

kuvailee.<br />

Yksi iso asia Tullin koulutusohjelmassa on<br />

henkilöstön perehdytys AEO-sertifiointitodistuksiin<br />

ja niiden myöntämisperusteisiin.<br />

AEO (Authorised Economic Operator) on<br />

maailmanlaajuinen hanke, jonka tavoitteena<br />

on edistää kansainvälisten toimitusketjujen<br />

turvallisuutta. Suomessa runsaat 50 yritystä<br />

on toistaiseksi hankkinut AEO-sertifioinnin.<br />

EU-maissa vastaavan sertifioinnin on hankkinut<br />

noin 12 000 yritystä, joista puolet eli<br />

noin 6 000 on saksalaisyrityksiä.<br />

Kolmenlaisia todistuksia<br />

AEO-todistuksia on kolmenlaisia. AEOC<br />

(Customs Simplifications, yksinkertaistetut<br />

menettelyt), joita Suomessa on hankittu hyvin<br />

vähän.<br />

- Tämä johtuu siitä, että meillä on useita<br />

kumppanuusasiakkaita, jotka saavat samat<br />

edut kuin mitä AEOC-todistus tarjoaa, Hartikainen<br />

sanoo.<br />

Saksan korkea AEO-todistusten määrä<br />

johtuu osin siitä, että noin puolet niistä on<br />

AEOC-todistuksia.<br />

Toinen todistustyyppi on turvallisuuden<br />

kannalta tärkeä AEOS (Safety and Security,<br />

vaarattomuus ja turvallisuus) ja kolmas<br />

AEOF (Full, yksinkertaistetut menettelyt<br />

4 <strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong>


Tullihallitus ja viisi tullipiiriä lakkasivat vuoden lopulla ja tilalle tuli yksi Tulliniminen<br />

viranomainen. Muutos mahdollistaa tehtävien järjestämisen joustavasti<br />

valtakunnallisissa yksiköissä koko maan alueella. Uudistus mahdollistaa<br />

myös resurssien tehokkaamman ja joustavamman käytön sekä varmistaa<br />

toimintamallien ja palvelujen yhdenmukaisuuden.<br />

sekä vaarattomuus ja turvallisuus). Tämä<br />

siis käsittää sekä ensimmäisen että toisen<br />

todistustyypin sisällön. Suomessa lähes<br />

kaikki edellä mainituista runsaasta 50 yrityksestä<br />

on hankkinut AEOF-sertifiointitodistuksen.<br />

- AEO-sertifioinnin hankinta ei ole välttämätön<br />

ehto viennille Yhdysvaltoihin tai<br />

muihinkaan maihin. Sen avulla kuitenkin<br />

on mahdollista saada joissain tapauksissa<br />

helpotusta vientiprosessiin. Näin tapahtuu<br />

esimerkiksi silloin, kun vastapuoli eli<br />

lähetyksen vastaanottaja on hankkinut todistuksen.<br />

Silloin vastaanottaja voi vaatia,<br />

että lähettäjällä on vastaavanlainen turvallisuustodistus.<br />

Takaahan molemminpuolinen<br />

AEOS-tunnistus sen, että kumppaniyritys<br />

on turvallisen toimijan maineessa.<br />

AEO-tunnistus laajenemassa<br />

Asiakkuus- ja veronkantojohtaja Tom Ferm<br />

Tullista on perehtynyt AEO:n etenemiseen<br />

maailmalla.<br />

- Molemminpuolinen AEO-tunnistus on<br />

laajentunut. Samalla on käyty neuvotteluja<br />

uusien maiden mukaan tulosta AEO-järjestelmään.<br />

Avauksia on tehty muun muassa<br />

Kiinaan ja Venäjälle. Mikäli laajeneminen<br />

jatkuu, suomalaisyrityksissäkin lisääntyy<br />

kiinnostus molemminpuoliseen AEO-tunnistukseen,<br />

Ferm toteaa.<br />

Tulli hallinnoi Suomessa AEO-järjestelmää.<br />

AEO-sertifioinnin hakeminen sopii Fermin<br />

mukaan vientiyrityksille, joiden liiketoiminta<br />

vaatii turvallisuuden osoittamista.<br />

- Lisäksi edellytämme esimerkiksi, että<br />

hakijayritys on vakavarainen. Näin varmistuu,<br />

että se ei mene konkurssiin heti suorittamamme<br />

turvallisuusarvioinnin jälkeen.<br />

Lisäksi yritys ei saa esimerkiksi syyllistyä<br />

vakaviin laittomuuksiin. Myös osakeyhtiön<br />

hallituksen ja toimitusjohtajan toimia seurataan<br />

tarkasti laittomuuksien osalta.<br />

Hakuprosessissa yrityksen edustajien<br />

pitää täyttää laaja itsearviointikysely, jossa<br />

tiedustellaan tulli- ja AEO-vaatimuksia käytännönläheisesti.<br />

- Haluamme kyselyn avulla varmistaa, että<br />

yritys näkee valmiutensa hakea AEO-todistusta.<br />

Meille on eduksi, että yrityksille ei<br />

tule pettymyksiä AEO:n tuomista hyödyistä.<br />

Saatavat edut ovat nimittäin tässä vaiheessa<br />

enimmäkseen välillisiä. Vain harvat yritykset<br />

saavat todistuksesta heti alussa välittömiä<br />

etuja.<br />

Tulli tekee sertifioinnin hakuvaiheessa<br />

yrityskohtaisen turvallisuusarvioinnin ensisijaisesti<br />

pöytäkirjatutkimuksena.<br />

Yrityksellä pitää olla selkeästi dokumentoituna<br />

Tullin asettamat turvallisuusvaatimukset.<br />

Myöhemmin Tullin arvioijat tulevat<br />

vielä paikan päälle varmistamaan, että dokumenteissa<br />

mainitut asiat on oikeasti toteutettu<br />

käytännössä.<br />

- Käynneistä sovitaan aina etukäteen yritysten<br />

edustajien kanssa, Ferm korostaa.<br />

Panostusta turvallisuusjohtamiseen<br />

Ferm korostaa, että turvallisuusjohtaminen<br />

on avainasemassa AEO-sertifioinnin hakuprosessissa.<br />

Jos sitä ei ole, on turvallisuustodistuksen<br />

hakeminen heikolla pohjalla.<br />

Haettava sertifiointi koskee monia yritysturvallisuuden<br />

osa-alueita.<br />

- Turvallisuusjohtamisen ohella on tärkeää,<br />

että ulkopuolisten pääsy vientitavaroihin<br />

sekä niitä koskeviin asiakirjoihin ja muihin<br />

tietoihin estetään. Pitkässäkään toimitusketjussa,<br />

joka ulottuu Suomesta vaikkapa Japaniin,<br />

ulkopuoliset eivät saa päästä käyttämään<br />

missään vaiheessa hyväksi vientitavaroita tai<br />

niitä koskevia dokumentteja. AEO ulottuu<br />

myös tietoturvallisuuteen. Ulkopuoliset eivät<br />

saa päästä tietoverkoissa käsiksi vientiasiakirjoihin.<br />

Kiinteistö- ja toimitilaturvallisuuden<br />

osalta vaaditaan, että kiinteistön ulkorajat<br />

suojataan esimerkiksi pitävillä aidoilla ja<br />

kameravalvonnalla, Ferm toteaa.<br />

Turvallisuusvaatimukset ulottuvat myös<br />

yrityksen ulkoistamiin palveluihin kuten siivoukseen.<br />

- Siivoojien henkilöllisyys pitää varmentaa.<br />

Lisäksi heidät täytyy kouluttaa ymmärtämään,<br />

mitä AEO-vaatimukset edellyttävät<br />

siivouskohteelta. Kohdeyritys ja siivousfirma<br />

sopivat keskenään, kumpi koulutuksen<br />

antaa. Tietysti AEO-firman täytyy kouluttaa<br />

myös oma henkilöstönsä. Jokaisen pitää tietää,<br />

mitä korkeat turvallisuusvaatimukset<br />

tarkoittavat kunkin omissa työtehtävissä.<br />

Avainasemassa ovat tietenkin ne henkilöt,<br />

jotka käsittelevät vientiin menevää tavaraa<br />

ja sitä koskevaa tietoa.<br />

Uhkana kolmen vuoden panna<br />

Mikäli yrityksen toimet eivät käytännössä<br />

täytä AEO-sertifiointitodistuksen vaatimuksia,<br />

todistus voidaan ottaa pois eikä sitä saa<br />

takaisin ennen kuin vasta kolmen vuoden<br />

kuluttua.<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 5


- Turvallisuus on enemmän asennekysymys kuin<br />

tekniikkakysymys, asiakkuus- ja veronkantojohtaja<br />

Tom Ferm Tullista sanoo.<br />

- Ei kolmen vuoden panna ole yritykselle<br />

välttämättä haitallinen, jos sen liiketoiminta<br />

ei vaadi AEO-todistusta ja jos asiakkaatkaan<br />

eivät sitä edellytä, Ferm toteaa.<br />

Entä hennovatko tai uskaltavatko tulliviranomaiset<br />

ottaa pois AEO-statuksen,<br />

mikäli yritys näyttää sitä tarvitsevan?<br />

- Meitä säätelee laki. Syyllistymme virkavirheeseen,<br />

jos emme ota pois statusta<br />

kun siihen on aihetta.<br />

Suomalaisten AEO-yritysten kokemuksia<br />

on selvitetty tutkielmissa. Avaintulos<br />

oli, että AEO-statusta ei pidetä kalliina.<br />

- Toki eräs yritys oli käyttänyt peräti<br />

100 000 euroa turvallisuuden parantamiseen.<br />

Halvemmallakin pääsee, sillä turvallisuus<br />

on enemmän asennekysymys kuin<br />

tekniikkakysymys. Avainasemassa on turvallisuusjohtaminen,<br />

Ferm toteaa.<br />

Mikäli yritysten kiinnostus AEO:n hankintaan<br />

kasvaa merkittävästi, Tulli joutuu<br />

palkkaamaan lisää henkilöstöä neuvontaja<br />

arviointitehtäviin.<br />

- Roima kiinnostuksen lisääntyminen<br />

kuitenkin edellyttää, että AEO:sta saa välitöntä<br />

etua. Tällaista aikaa ei ole toistaiseksi<br />

näköpiirissä. Mutta jos AEO:n avulla<br />

saadaan tulevaisuudessa esimerkiksi vihreä<br />

kaista Venäjälle menevään liikenteeseen,<br />

kiinnostus lisääntynee merkittävästi,<br />

Hartikainen visioi.<br />

Yhdysvallat luottaa C-TPAT:iin<br />

Yhdysvalloissa käytetään omaa turvallisuusohjelmaa<br />

nimeltä C-TPAT (Customs-<br />

Trade Partnership Against Terrorism).<br />

- Yhdysvaltain turvallisuussertifioinnit<br />

kohdistuvat toimitusketjuihin. Myös suomalaiskonsernin<br />

Yhdysvaltain tytäryhtiöt<br />

voivat päästä mukaan C-TPAT-järjestelmään<br />

eli sikäläiseen AEO-järjestelmään,<br />

Ferm sanoo.<br />

C-TPAT-järjestelmässä on kolme tasoa<br />

eli Tier1, Tier2 ja Tier3.<br />

- Yhdysvaltain tytäryritys pääsee ensimmäiselle<br />

tasolle lähettämällä hakemuksen<br />

tarvittavine dokumentteineen. Mikäli hakemus<br />

hyväksytään, yritys pääsee Tier1-<br />

turvallisuustasolle. Tier2:ssa sikäläiset<br />

tulliviranomaiset tulevat paikan päälle yritykseen<br />

arvioimaan turvallisuustilanteen.<br />

Samalla he tarkastavat koko toimitusketjun<br />

turvallisuuden myös Suomen osalta<br />

tehtaalta satamaan tai lentokentälle asti.<br />

Tier3-tasolle pääsee täyttämällä erittäin<br />

korkeat turvallisuusvaatimukset. Tier3-<br />

yrityksiä on vain muutamia kymmeniä<br />

maailmanlaajuisesti, Ferm korostaa.<br />

Mikäli suomalaisyritys on jo hankkinut<br />

AEO-sertifiointitodistuksen, yhdysvaltalaiset<br />

tulliviranomaiset eivät todennäköisesti<br />

tule tänne arviointikäynnille C-TPAT-todistusta<br />

arvioitaessa.<br />

- Mutta jos yrityksellä ei ole AEO:ta,<br />

sikäläiset tulliviranomaiset tulevat vierailulle<br />

täkäläiseen yritykseen. Pyrimme<br />

siihen, että meidän edustajamme pääsevät<br />

mukaan käynnille. Tietysti haluamme<br />

hyödyntää Yhdysvaltain tullin toimintatapoja<br />

koulutuksena omalle henkilöstöllemme.<br />

Kun vastavuoroinen tunnistusohjelma<br />

etenee käytännön tasolle, siihen kuuluu<br />

koulutuksen vaihtoa. Avainasiana on eri<br />

maiden tulliviranomaisten välinen yhteistyö,<br />

Antti Hartikainen sanoo.<br />

Tulli siirtyi sotilasjohtoon<br />

Vuonna 1963 syntynyt Antti Hartikainen<br />

nimitettiin Tullin pääjohtajaksi seitsemän<br />

vuoden määräajaksi 1.5.2012 alkaen. Hän<br />

on koulutukseltaan yleisesikuntaupseeri ja<br />

sotilasarvoltaan eversti.<br />

Hartikainen työskenteli aikaisemmin<br />

20 vuoden ajan Rajavartiolaitoksen palveluksessa;<br />

viimeksi kansainvälisen yhteistyöyksikön<br />

päällikkönä. Työpaikat<br />

ovat olleet itäisen Euroopan maissa kuten<br />

Bosnia-Hertsegovinassa, Georgiassa, Ukrainassa,<br />

Moldovassa ja Armeniassa.<br />

- Olen ollut näissä maissa tekemisissä<br />

rajaylityksiin ja tullaukseen liittyvissä asioissa,<br />

Antti Hartikainen kuvailee.<br />

Pääjohtajan perheeseen kuuluu puoliso<br />

ja 19-vuotias poika nimeltään Eetu-Antti.<br />

Harrastuksina ovat kuntoliikunta; erityisesti<br />

lenkkeily ja hiihto sekä metsästys ja<br />

kalastus. Henkisempiä harrastuksia ovat<br />

venäjän kieli sekä historia. •<br />

Tullin tarkastamissa ulkomaan liikenteen rekoissa edelleen vakavia puutteita<br />

Tulli tarkasti viime vuonna yli 40 000 ulkomaan<br />

liikenteessä olevaa suomalaista ja<br />

ulkomaista rekkaa. Joka kymmenennessä<br />

eli 4 000 rekassa oli liikenneturvallisuutta<br />

vaarantavia puutteita. Vuonna 2011 Tulli<br />

tarkasti lähes 47 000 rekkaa, joissa puutteita<br />

oli 3 500 ajoneuvossa.<br />

Eniten vikoja oli ajoneuvojen teknisessä<br />

kunnossa jarruissa, alustassa, perävaunun<br />

kytkennässä, valoissa ja lastin sidonnassa.<br />

Viat ja puutteet oli korjattava ennen kuin<br />

rekat saivat tulla maahan tai jatkaa matkaansa.<br />

– Pahimmat tapaukset olivat lähes<br />

hengenvaarallisia, tulliylitarkastaja Ari<br />

Peltonen Helsingin tullista kertoo. – Yksi<br />

vakavimmista tapauksista oli muutamalla<br />

rispaantuneella kuormaliinalla sidottu 22<br />

000 kilon betonielementtikuorma, joka<br />

saapui Vuosaaren satamaan lähes jarruttomalla<br />

rekalla.<br />

Vuosaaren sataman tehotarkastuksissa<br />

joka kolmannen tarkastetun rekan jarrut<br />

oli korjattava.<br />

Itärekkojen kunto on 2000-luvulla<br />

parantunut<br />

Tullin tarkastuksista tehtiin noin 70 prosenttia<br />

(27 000) Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla.<br />

– Venäjältä saapuvan rekkakaluston<br />

kunto on kohentunut vuosituhannen vaihteesta,<br />

mutta vikoja löytyy edelleen sekä<br />

ajoneuvosta että kuormauksista, tulliylitarkastaja<br />

Jouni Väkevä Nuijamaan tullista<br />

sanoo.<br />

Ammattikuljettajat syyllistyvät harvoin<br />

rattijuopumukseen, mutta ajo- ja lepoajat<br />

ovat kesto-ongelma.<br />

– Kuljettajat väärentävät ajopiirtureiden<br />

kiekkoja tai heillä ei ole maahan saapuessaan<br />

mukana vaadittavaa määrää edellisiä<br />

piirturikiekkoja, Peltonen täsmentää.<br />

Vaarallisia aineita ja laitonta<br />

polttoainetta<br />

Laittomia vaarallisten aineiden kuljetuksia<br />

(VAK) eli puutteellisin asiakirjoin ja varustuksin<br />

liikkeellä olevia rekkoja paljastui<br />

kaikkialla maassa. Näätämössä Lapissa<br />

Tulli pysäytti Norjaan matkalla olleen kuljetuksen,<br />

josta löytyi lastin sekaan piilotettuja<br />

kaasupulloja.<br />

Tulli teki viime vuonna parituhatta polttoainetarkastusta.<br />

– Naantalin satamassa<br />

paljastui juttu, jossa ammattiliikenteessä<br />

käytettiin säännöllisesti dieselin sijasta<br />

halvemmin verotettua polttoöljyä. Juttua<br />

tutkitaan törkeänä veropetoksena, tulliylitarkastaja<br />

Jarkko Fagerström Porin tullista<br />

sanoo.<br />

Laittomia kabotaasikuljetuksia Tulli paljasti<br />

kolme, kaikki pääkaupunkiseudulla.<br />

Kabotaasikuljetus on laiton, jos ulkomainen<br />

EU- tai Eta-alueelta saapuva rekka<br />

ajaa Suomessa yli kolme kotimaan kuljetusta<br />

viikossa. •<br />

Kuva: Tehotarkastus © Tullin kuva-arkisto


Ketterää<br />

<strong>Logistiikka</strong>a<br />

www.agilitylogistics.com<br />

Puh. +358 9 618 750<br />

e-mail: salesfi@agilitylogistics.com


Tietotekniikka säästää<br />

kuljetuskuluissa<br />

Rahtihinnoissa on yllättäviä<br />

vaihteluita, joista tilaaja harvoin<br />

on selvillä. Tietotekniikka on<br />

kuitenkin kehittynyt niin, että<br />

ohjelmilla näkee hinnan jo<br />

kuljetustilausta tehdessä. Unifaun<br />

PriceAccess täsmentää rahtien<br />

hinnoittelua ja vähentää kuluja.<br />

Vuosi <strong>2013</strong> toi uuden lumen myötä<br />

mukanaan uuden käänteen suomalaisessa<br />

ohjelmistokehityksessä.<br />

Rahtipaja Oy ja Unifaun Oy<br />

toivat julkisuuteen yhteistyönsä tuloksen.<br />

Unifaun PriceAccessin (Unifaun Online<br />

Plus) avulla kuljetuksen tilaaja näkee rahdin<br />

hinnan jo sähköistä kuljetustilausta tehdessään.<br />

Työn hoitaa huomaamattomasti Rahtipajan<br />

rahtihintalaskuri, joka tuo näytölle<br />

yrityksen rahtisopimusten mukaiset hinnat<br />

valituille reitille.<br />

- Ohjelma auttaa selvittämään edullisimman<br />

kuljetushinnan. Sen avulla näkee, mikä<br />

on rahdin hinta milläkin reitillä. Jokaisella<br />

kuljetusliikkeellä on reittejä, joilla toiminta<br />

on tehokasta. Jos reitin varrella on paljon<br />

asiakkaita, sitä ajetaan usein ja se näkyy<br />

hinnassa. Ohjelman avulla voidaan saada<br />

säästöä 10 – 15 prosenttia kuljetuskuluista,<br />

Rahtipajan Partner Risto Metso kertoo.<br />

Ohjelma antaa myös mahdollisuuden lisätä<br />

katetta prosentteina tai summana rahtikulun<br />

päälle.<br />

Tilauksen jälkeen toteutunut kuljetushinta<br />

tallentuu automaattisesti Unifaun Onlinen<br />

lähetyshistoriaan. Työaikaa säästyy,<br />

sillä Plus-versiossa hintaraporttien luonti ja<br />

vienti onnistuu yrityksen pääjärjestelmään,<br />

Exceliin, tekstitiedostoon tai raportointi-<br />

8 <strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong>


Risto Metso (vas.) kehottaa Kim Frimania hankkimaan uuden roll-upin,<br />

sillä yritys on kasvanut niin nopeasti, että 200.000 lähetyksen kohdalle<br />

pitäisi kirjata jo 300.000.<br />

palvelimelle jatkojalostusta, analysointia ja<br />

tarkistusta varten.<br />

Nopeampi, varmempi, läpinäkyvämpi<br />

Käyttäjälle Unifaun Online näyttäytyy helppona<br />

käyttää, mutta matka sen kehittämiseksi<br />

oli pitkä. Unifaunin tuleva Suomen<br />

maajohtaja Kim Friman tutustui sähköiseen<br />

kuljetushallintaan ja Unifauniin, kun<br />

hän aikaisemmin työskenteli nykyisessä<br />

PostNord konsernissa. Tällöin Frimanille<br />

tarjoutui ainutlaatuinen tilaisuus tutustua<br />

sähköisiin toimintatapoihin Pohjoismaissa<br />

ja varsinkin Ruotsissa.<br />

Ruotsalaiset olivat kehittäneet kuljetusliikkeiden<br />

ja tavarantoimittajien välisiä<br />

sähköisiä toimintatapoja huomattavan paljon<br />

pidemmälle kuin suomalaiset.<br />

- Työskennellessäni Ruotsissa vuonna<br />

2007 lähtökohtana oli jo silloin se, että tavarantoimittajana<br />

olit integroinut kuljetushallintajärjestelmän<br />

toiminnanohjausjärjestelmäsi<br />

taakse. Kun uutta kuljetusliikettä<br />

haluttiin lisätä, siihen ei välttämättä tarvittu<br />

yhtään it-resurssia, Friman muistelee.<br />

Vuonna 1996 alkaneen tuotekehitystyön<br />

tuloksena Unifaun perustettiin vuonna<br />

2001 Ruotsissa.<br />

- Silloin ei pilvipalveluista ollut vielä tietoakaan,<br />

mutta Unifaunin perusidea oli silti<br />

pitkälti sama kuin tänään, Friman kertoo.<br />

Atk-ohjelma yhdisti lukuisat ja erilaiset<br />

rahdinkuljettajien järjestelmät. Tiedonkulku<br />

kuljetusliikkeeseen hoitui suoraan ilman<br />

puheluita tai fakseja. Kuljettaja haki lähetyksen<br />

ohjelmalla tehdyn tilauksen perusteella.<br />

Ohjelman avulla tarrat voi tulostaa<br />

itse.<br />

Nykyään ruotsalaisista kuljetustilauksista<br />

yli 95 prosenttia tehdään sähköisesti,<br />

kun vastaava osuus Suomessa on noin 40 –<br />

50 prosenttia. Suomen kuljetusala on kuitenkin<br />

sähköistymässä vauhdilla.<br />

- Suomessa etenemme ripeästi, kun jostain<br />

on päätetty, Friman lisää.<br />

<strong>Kuljetus</strong>ala jäi jälkeen<br />

Friman ehdotti ruotsalaisille jo vuonna<br />

2008 Unifaunin viemistä Suomeen.<br />

Ruotsalaiset epäröivät.<br />

- Ei Nokialandiaan kannata lähteä. Siellä<br />

on jo kaikki keksitty, Friman muistelee silloista<br />

reaktiota.<br />

Turkulainen kuitenkin tunsi Suomen<br />

markkinat. Vaikka verkkolaskutuksessa<br />

Suomi saattoi olla edelläkävijä, jostain<br />

syystä kuljetusala oli jäänyt jälkeen.<br />

- Tämä on iso asia yrityksille. Järjestelmällä<br />

on mahdollista parantaa kilpailukykyä,<br />

asiakaspalvelua, säästää kustannuksissa<br />

ja sitä kautta nostaa yleistä profiilia.<br />

Vuonna 2010 Unifaun aloitti Suomessa.<br />

Uranuurtajalle alku oli työlästä, mutta parin<br />

vuoden aikana luotiin kasvukelpoinen<br />

pohja. Kaikki suurimmat kuljetusyritykset<br />

lähtivät Unifaunin järjestelmään mukaan.<br />

Asiakkaat alkoivat ymmärtää, millaisesta<br />

edusta oli kyse.<br />

- Ennen tavarantoimittajayrityksessä<br />

saattoi olla neljä – viisi erilaista järjestelmää<br />

rahtiasiakirjoille. Toimintatapoja ei ollut<br />

harmonisoitu ja niitä oli pahimmillaan<br />

yhtä monta kuin kuljetuskumppaneita. Nyt<br />

pystytään hoitamaan kaikkien kuljetusliikkeiden<br />

toiminnat yhden järjestelmän kautta.<br />

Rajapinta on yhtenäinen rahdinkuljettajasta<br />

riippumatta, Friman kertoo.<br />

Rahtipaja takoo säästöä<br />

Samana vuonna, kun Friman käynnisti<br />

Unifaunia Suomessa, Risto Metso loi täyttä<br />

vauhtia suomalaista Rahtipajaa. Idea<br />

oli yksinkertainen, mutta nerokas. Syöttämällä<br />

yrityksen kuljetussopimukset atkohjelmaan<br />

saatiin nopeasti parempi selvyys<br />

rahtikuluista ennen kuljetustilausta.<br />

- Rahtihintoja on vaikea vertailla, sillä<br />

kuljetusyrittäjillä on omat hinnastorakenteensa.<br />

Ohjelmaan saa myös mukaan esimerkiksi<br />

polttoainelisät, tieverot ja satamamaksut,<br />

Metso kertoo. •<br />

www.unifaun.fi ja www.rahtipaja.fi<br />

Kuinka kaikki toimii?<br />

Asiakas<br />

???@myyn:yritys@com<br />

InteIraa:o<br />

TA-­‐järjestelmä<br />

ERPConnect<br />

Tilaus<br />

Statuskysely<br />

Palautus?<br />

Tilaus -­‐ Maksu<br />

Varasto – Toimitus<br />

Vahvistus -­‐ Ennakkoilmoitus<br />

Hallinta – Seuranta<br />

Webbservice<br />

Unifaun Online<br />

Raportoin: toiminnanohjaukseen<br />

SähkQpos:ennakkoilmoitus<br />

Statukset, Track & Trace<br />

Kirjautuminen vierasprofiilissa<br />

Rink to Print <br />

Rah:asiakirjat sähkQpos:lla, ak:voiSaan linkin kauTa UURRV<br />

Toimitus B2B<br />

Status + Hinta<br />

EDI + hintakysely<br />

[outo:laus<br />

Ennakkoilmoitus:<br />

matkapuhelinvies:, sähkQpos: tai kirje@<br />

Toimitus<br />

noutopisteeseen B2C<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 9


Perheyhtiö Porista kansainvälistyi<br />

Hacklin kuljettaa maalla,<br />

merellä ja ilmassa<br />

Porin sataman pääoperaattorina<br />

tunnettu Hacklin on<br />

viime vuosina panostanut<br />

kansainvälisiin kuljetuksiin.<br />

Konserni on saavuttanut<br />

jalansijaa niin Kiinassa kuin<br />

Venäjällä.<br />

Teksti: Virpi Adamsson<br />

Hacklin-yhtiöiden pääkonttori sijaitsee<br />

Porissa, jossa on konsernin<br />

suurin yksikkö. Yhtiön 260<br />

hengen henkilökunnasta 160<br />

työskentelee Mäntyluodossa. Hacklin pääsi<br />

viime vuonna tavoitteeseensa ja nosti liikevaihtonsa<br />

60 miljoonaan euroon. Toimitusjohtaja<br />

Björn Palm sanoo yrityksen olevan<br />

oikealla tiellä, mutta toimintaa pitää edelleen<br />

tehostaa ja muuttuviin markkinatilanteisiin<br />

on pakko reagoida nopeasti.<br />

– Tämä on volyymiriippuvainen bisnes.<br />

Ala on suurien haasteiden edessä. Jos ei ole<br />

volyymiä, on hankala saada voittoa, Björn<br />

Palm kuvailee.<br />

Kilpailukykyä hakiessaan Hacklinkonsernista<br />

on tullut maailmanlaajuinen<br />

toimija, jolla on erityisosaamista projektilogistiikassa,<br />

bulkin käsittelyssä ja transitokuljetuksissa.<br />

Konsernilla on toimintaa<br />

Suomessa seitsemällä paikkakunnalla. Ulkomailla<br />

tytäryhtiöitä on Moskovan ja Pietarin<br />

lisäksi Hampurissa, Hong Kongissa ja<br />

Shanghaissa.<br />

– Vaikka olemme suomalainen yhtiö,<br />

hoidamme paljon kuljetuksia myös kolmansien<br />

maiden välillä. Meillä on esimerkiksi<br />

kuljetustoimintaa Venäjän ja Ranskan<br />

välillä, kertoo Palm.<br />

– Suomen tuotantoa on ulkoistettu paljon<br />

Kaukoitään ja siellä on lisääntynyt tarve<br />

kuljetuksille.<br />

Suomalaisen yrityksen on helpompi toimia<br />

kotimaisen tahon kanssa.<br />

Mukana Aasian markkinoilla<br />

Venäjä on tärkeä Hacklinin liiketoiminnoille.<br />

Yrityksellä on Pietarissa tullausasioihin<br />

erikoistunut tytäryhtiö. Tämän vuoden alussa<br />

konserni palkkasi lisää väkeä Moskovan<br />

rautatielogistiikan tiimiin, johon kuuluu<br />

seitsemän alan ammattilaista. Hacklinin<br />

Klenoden-alus liikennöi<br />

Hacklinin omaa<br />

laivalinjaa Mäntyluodon<br />

ja Hampurin välillä.


palveluksessa työskentelee Venäjällä yhteensä<br />

15 alan asiantuntijaa, ja kasvuvauhti<br />

on kova.<br />

Viime vuonna yhtiö laajensi Aasian<br />

markkinoille ja perusti Kiinaan tytäryhtiön,<br />

joka tukee projektikuljetuksia Kaukoitään<br />

ja sieltä muualle maailmaan. Yhtiöllä on<br />

toimipisteet Hong Kongissa ja Shanghaissa.<br />

– Asiakkaille pystytään nyt tarjoamaan<br />

Aasiassa samat palvelut, joita he ovat tottuneet<br />

saamaan meiltä Suomessa.<br />

– Kiinassa teollisuus on siirtymässä rannikkoseuduilta<br />

sisämaahan päin. Ei ole aina<br />

järkevää lähteä viemään tavaraa ensin<br />

satamaan ja sieltä laivakuljetuksena Eurooppaan.<br />

Suora rautatiekuljetus Venäjälle<br />

ja sieltä edelleen Eurooppaan on monesti<br />

varteenotettava vaihtoehto.<br />

Luovaa projektilogistiikkaa<br />

Hacklin hakee kasvua projektilogistiikasta.<br />

Toimitusjohtaja Björn Palm kuvailee kokemuksen<br />

ja luovuuden olevan alalla valttia.<br />

Kokenut henkilöstö on konsernin tärkein<br />

voimavara.<br />

– Pyrimme yhdessä asiakkaiden kanssa<br />

ratkaisemaan kuljetusten haasteita. Räätälöimme<br />

ratkaisut kunkin asiakkaan tarpeiden<br />

mukaan.<br />

Projektipuolella suuri osa kuljetuksista<br />

liikkuu Euroopasta Kaukoitään ja Venäjälle<br />

sekä toisin päin. Hong Kongin ja Shanghain<br />

toimistot perustettiin nimenomaan projektilogistiikan<br />

tarpeisiin.<br />

– Sen lisäksi pitää olla hyvä agenttiverkosto<br />

ja yhteistyöpartnereita ympäri maailmaa.<br />

Porin yksikkö palvelee perinteisen ahtauksen<br />

ja varastoinnin lisäksi myös projektilogistiikan<br />

tarpeita. Oma laivalinja hoitaa<br />

konttiliikennettä ja projektikuljetuksia<br />

Hampuriin viikoittain.<br />

– Meillä on Mäntyluodossa todella hyvä<br />

infra ja tietotaito vuosikymmenten ajalta.<br />

Täällä on tarvittavat koneet ja nosturit suurien<br />

ja raskaiden kappaleiden käsittelyyn.<br />

– Tämän kautta voi lähteä esimerkiksi<br />

tehdaskokonaisuus merikuljetuksena perille<br />

asti.<br />

Läsnä useissa satamissa<br />

Hacklin käsittelee ja varastoi bulklasteja<br />

Porin lisäksi myös Kokkolassa ja Kotkassa.<br />

Lisäksi yritys toimii Haminan satamassa,<br />

jossa sillä on muun muassa varastointipalveluja<br />

vain 35 kilometrin päässä Venäjän<br />

rajalta.<br />

– Hamina on erikoistunut Venäjän ja<br />

IVY-maiden logistiikkaan. Vientiä ja tuontia<br />

harjoittavien yritysten lisäksi palvelemme<br />

kansainvälistä transitoliikennettä.<br />

Hacklinin projektihuolintaa johdetaan<br />

Helsingistä ja siellä on myös tulliterminaali<br />

lentorahtikuljetuksille. Yritys on IATAn<br />

ja Ilmailuhallinnon hyväksymä lentorahtihuolitsija<br />

ja sillä on toimipisteet myös Turussa<br />

ja Tampereella.<br />

Luotettava AEO-toimija<br />

Hacklin on saanut Tullin turvallisuustodistuksen<br />

tullaus- ja logistiikkatoiminnoilleen.<br />

Viime vuonna saatu AEO-toimijan todistus<br />

oikeuttaa etuihin koko EU:n alueella.<br />

– Saamme nopeammin tietyt Tullin<br />

myöntämät luvat ja helpotuksia tullivalvonnan<br />

tarkastuksiin EU:n alueella.<br />

AEO eli Authorised Economic Operator<br />

on maailmanlaajuinen hanke, jonka tavoitteena<br />

on edistää kansainvälisten toimitusketjujen<br />

turvallisuutta.<br />

AEO on edellyttänyt uudenlaisen turvallisuuskulttuurin<br />

luomista. Riskit ja uhat<br />

kartoitetaan tarkemmin sekä kiinnitetään<br />

aiempaa enemmän huomiota sataman alueella<br />

liikkumiseen ja varastoinnin turvallisuuteen.<br />

Hacklinin pääkonttorissa Porissa<br />

ei esimerkiksi yksikään vieras saa enää liikkua<br />

ilman saattajaa. Myös alihankkijoille<br />

asetetaan entistä suuremmat vaatimukset<br />

turvallisuuden ja luotettavuuden suhteen.<br />

– Tärkeää on, että AEO:ssa mukana oleminen<br />

tuo yritykselle hyvän maineen. Se<br />

on lupaus luotettavasta palvelusta, kertoo<br />

Hacklinin AEO-vastaavana toimiva Jouko<br />

Rosendahl. •<br />

Toimitusjohtaja Björn<br />

Palmin luotsaamasta<br />

Hacklin-konsernista on<br />

tullut maailmanlaajuinen<br />

toimija, jolla on<br />

erityisosaamista<br />

projektilogistiikassa,<br />

bulkin käsittelyssä ja<br />

transitokuljetuksissa.<br />

Hacklin on erikoistunut suurien ja raskaiden<br />

kappaleiden kuljetuksiin.<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 11


Suomi arvostettu logistiikan osaajana<br />

<strong>Kuljetus</strong>ten kilpailukyky vaatii<br />

ennakoivaa edunvalvontaa<br />

Maailmanpankin viime kesänä julkaisema Logistics Performance Index<br />

listasi Suomen maailman kolmanneksi logistiikkaystävällisimmäksi<br />

maaksi. Raportin kehittäjiin ja tekijöihin kuuluva Turun yliopiston<br />

logistiikan professori Lauri Ojala näkee, että nyt vaaditaan työtä<br />

areenoilla, jotka päättävät logistisen kilpailukykymme säilymisestä.<br />

Ja ne eivät enää yleensä löydy Suomesta.<br />

Eri maiden logistiikan toimivuutta<br />

ja luotettavuutta käsittelevään<br />

LPI-kyselyyn osallistui maailmanlaajuisesti<br />

noin tuhat logistiikka-alan<br />

yritystä ja ammattilaista. Kyselyn<br />

arvioinnit kohdistuivat kunkin vastaajan<br />

tärkeimpiin vientimaihin, ei omaan<br />

valtioon.<br />

Turun kauppakorkeakoulun logistiikan<br />

professori Lauri Ojala ei kuitenkaan ylikorosta<br />

Suomen pronssimitalia, vaikka hän<br />

on ollut itse mukana kehittämässä kyseistä<br />

mittaristoa.<br />

– Kuten kaikki gallupit, kyselyaineisto<br />

tuottaa enemmänkin tilastollisia vaihteluvälejä<br />

kuin täysin tarkkoja tuloksia. Erot<br />

kärkimaiden välillä ovat varsin pienet. Tosiasiassa<br />

vaikka Suomen tarkka sijoitus oli<br />

kolmas, olennaisempaa on, että maamme<br />

on säilynyt parhaan kymmenyksen joukossa<br />

eri maiden kesken.<br />

Lauri Ojala kuitenkin toteaa, että kyselynkin<br />

valossa Suomea pidetään logistisessa<br />

toimivuudessa verraten ennakoitavana<br />

ja luotettavana. Tulli- ja muut rajamuodollisuudet,<br />

liikenteen ja viestinnän infrastruktuuri,<br />

toimitusten jäljitettävyys sekä<br />

aikataulujen pitävyys ovat hyvällä tasolla.<br />

– Suomen vahvuuksia on myös, että<br />

kuljetusten ja logistiikan yleinen osaamisen<br />

taso on hyvä sekä alan yrityksissä että<br />

viranomaisten puolella. Palvelujen luotettavuus,<br />

laatu ja kapasiteetti ovat korkeatasoisia,<br />

Ojala kertoo.<br />

Ojala huomauttaa, että Suomessa on<br />

varsin ohuet tavaravirrat, pitkät etäisyydet<br />

ja ajoittain vaikeat sääolot. Tietyllä tavalla<br />

tämäkin on pakottanut yrityksiä etsimään<br />

tehokkaita ja taloudellisesti kannattavia<br />

toimintatapoja.<br />

Haasteena vaikeasti ennakoitavat<br />

maksut ja määräykset<br />

Lauri Ojala näkee Suomen logistiikka-alan<br />

kilpailukyvyssä myös paljon haasteita ja<br />

kehittämisen mahdollisuuksia. Ongelmallisia<br />

ovat esimerkiksi vaikeasti ennakoitavat<br />

maksut, alan lisääntyvä sääntely sekä<br />

ajoittain alaa vaivaavat laittomat lakot.<br />

– Kustannusten, verojen ja erilaisten<br />

viranomaismaksujen taso on korkea ja niiden<br />

muutoksia on vaikea ennakoida edes<br />

muutaman vuoden päähän. Toki kaikki<br />

kustannukset eivät muodostu viranomaispäätöksillä,<br />

esimerkkinä öljyn hinnan kehitys.<br />

<strong>Kuljetus</strong>- ja logistiikka-alaa koskettaa<br />

sadat kansainväliset säädökset. <strong>Kuljetus</strong>muodosta<br />

riippuen omassa kansallisessa<br />

päätösvallassa on enää melko pieni osa<br />

toimialan säätelystä. Esimerkiksi lentoliikenteen<br />

päätöksistä jo noin 90 prosenttia<br />

tehdään muualla kuin Suomessa.<br />

Ojala peräänkuuluttaakin sääntely-ympäristön<br />

parempaa seurantaa ja tiedonkulkua<br />

sekä ennakoivan edunvalvonnan<br />

tehostamista kansainvälisissä päätöspöydissä.<br />

<strong>Kuljetus</strong>alan kansainvälisten päätösten<br />

vaikutukset voivat olla Suomelle<br />

selkeästi merkittävämpiä kuin vaikka jollekin<br />

Keski-Euroopan maalle.<br />

– <strong>Logistiikka</strong>-alan omista kansallisista<br />

eduista pitäisi huolehtia paremmin vaikka<br />

hyvääkin työtä tehdään. Pitäisi olla valveilla<br />

ja seurata tarkemmin, mitä esimerkik-<br />

Professori Lauri Ojalan<br />

kehittämä LPI-indeksi<br />

osoittaa, että Suomi on<br />

kauppakumppaneille<br />

tunnettu logistiikkaystävällisyydestään.


Turun yliopiston kauppakorkeakoulun logistiikan professori<br />

Lauri Ojalan haluaa vahvistaa ennakoivaa edunvalvontaa<br />

logistiikkaa koskevassa päätöksenteossa.<br />

si alan kansainvälisissä järjestöissä ja EUtasolla<br />

tapahtuu. Esimerkiksi rikkidirektiivi<br />

on tehty jo kauan sitten, mutta nyt vasta kun<br />

säädösten voimaantulo lähestyy, tilanteeseen<br />

on havahduttu.<br />

Logistiikan korkeakoulutus valmentaa<br />

toimitusketjujen hallintaan<br />

Logistiikan kilpailukyvyn turvaamiselle on<br />

tärkeää, että alan osaamistaso säilyy korkeana<br />

ja pysyy kehityksessä mukana myös tulevaisuudessa.<br />

Ojala näkee, että kuljetus- ja logistiikkaalan<br />

koulutus on kokonaisuutena hyvällä<br />

tasolla, vaikka ala kehittyy ja joskus voi olla<br />

vaikea määritellä, mitä kaikkea logistiikka pitää<br />

nykyään sisällään.<br />

– Alan perustehtävissäkin vaatimustaso<br />

on noussut ja työn luonne muuttunut. Esimerkiksi<br />

varastoissa pelkkä trukinajotaito ei<br />

nykyisin enää riitä, tarvitaan yhä enemmän<br />

myös muuta osaamista, kuten tietojärjestelmien<br />

hallintaa.<br />

Monet maamme korkeakoulut ja yliopistot<br />

tarjoavat runsaasti laadukkaita logistiikkaan<br />

liittyviä opintokokonaisuuksia. Samoin tutkimustoiminta<br />

on maamme kokoon nähden<br />

vilkasta ja kansainvälisesti vertailukelpoista.<br />

Logistiikan korkeakoulutetut työllistyvät<br />

hyvin, mutta ei välttämättä suoraan alan<br />

yrityksiin. Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa<br />

logistiikan oppiaineen nimi muuttui<br />

syksyllä Toimitusketjujen johtamiseksi. Ojala<br />

näkee tämän kuvastavan myös alan korkeakoulutuksen<br />

suuntaa.<br />

– Meiltä kymmenestä valmistuvasta opiskelijasta<br />

noin seitsemän menee joko valmistavan<br />

teollisuuden tai kaupan toimitusketjujen<br />

ja tavaravirtojen hallinnan tehtäviin. Vain<br />

noin yksi kymmenestä rekrytoituu suoraan<br />

kuljetus- ja logistiikka alan yritykseen. •<br />

Lauri Ojalasta vuoden logistikko<br />

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun toimitusketjujen johtamisen oppiaineessa professorina<br />

toimiva Lauri Ojala sai helmikuun alussa Suomen <strong>Logistiikka</strong>foorumin myöntämän<br />

Vuoden Logistikko <strong>2013</strong> –palkinnon. Palkinto luovutettiin Helsingin Finlandia-talolla järjestetyssä<br />

<strong>Logistiikka</strong>seminaarissa, johon osallistui noin 800 logistiikan ammattilaista.<br />

Ojala on saanut kansainvälistä arvostetusta logistiikan tutkija. Hän on toiminut myös<br />

muun muassa Suomen hallituksen selvitysmiehenä ja Maailmanpankin asiantuntijana.<br />

Samassa tilaisuudessa Vuoden <strong>Logistiikka</strong>yrityksenä <strong>2013</strong> palkittiin Valmet Automotive.<br />

Valmet Automotive on maailman pohjoisin autotehdas, joka hyödyntää määrätietoisesti<br />

innovatiivisia logistiikan ratkaisuja.<br />

VOIMMEKO AUTTAA?<br />

Eurowatch Ajoneuvoseuranta<br />

TAPA <strong>Kuljetus</strong>turvallisuus<br />

Hälytyskeskustoiminta<br />

Direktiivikoulutukset<br />

Tunnettu lähettäjä<br />

Valvottu edustaja<br />

AEO Yritysturvallisuus<br />

C-TPAT Yritysturvallisuus<br />

KATAKRI -Kansallinen<br />

turvallisuusauditointikriteeristö<br />

Korttikoulutukset<br />

ISO 31000<br />

Riskien arviointi<br />

ISO 28000<br />

Turvallisuuden<br />

johtamisjärjestelmä<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 13


Kuormalavalogistiikan<br />

kustannuksia tunnetaan huonosti<br />

Kuormalavojen käytön kustannukset jäävät suomalaisyrityksissä<br />

hämärän peittoon. Erityisesti vaihtolavajärjestelmästä aiheutuvia<br />

kustannuksia tunnetaan huonosti. Monet yrityksistä eivät seuraa<br />

kuormalavojen kustannuksia lainkaan ja puolet seuraa vain harvoin.<br />

”Y<br />

rityksissä ei aina muisteta,<br />

että vaihtolavajärjestelmässä<br />

kustannuksia syntyy<br />

muulloinkin kuin lavoja ostettaessa”,<br />

toteaa CHEP Suomen myyntijohtaja<br />

Mia Frölander-Ulf.<br />

Missä lavat kulkevat?<br />

Lavojen seurannassa on paljon parannettavaa.<br />

Vain joka kolmannella yrityksellä<br />

on käytössään lavojen seurantaan tarkoitettu<br />

ohjelmisto, tosin ohjelmistot yleistyvät<br />

lavamäärien kasvaessa. Yli 30 000<br />

lavaa vuodessa käyttävistä yrityksistä jo<br />

lähes joka toisella on käytössään lavojen<br />

liikkeitä seuraava ohjelmisto. Silti joka<br />

viidennessä yrityksessä lavojen seuranta<br />

jää edelleen kuljettajan vastuulle tai lavasaldo<br />

on muistiinpanojen varassa. Yhdeksässä<br />

prosentissa yrityksistä lavojen<br />

määrästä ja liikkeistä ei pidetä lainkaan<br />

kirjaa. (Taulukko: Miten pidätte kirjaa<br />

lavojen määrästä ja liikkeistä?)<br />

Logistiikan johtajat käyttävät lavojen<br />

seurantaan tyypillisesti alle kymmenen<br />

tuntia viikossa, mutta vuodessa lavojen<br />

seurantaan kuluu helposti usean viikon<br />

työpanos. ”Onko tämä järkevää ajankäyttöä,<br />

kun on olemassa ulkoistettu lavapalvelu,<br />

joka huolehtii myös lavojen seurannasta”,<br />

Frölander-Ulf kysyy. (Taulukko:<br />

14 <strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong>


Kuinka monta tuntia viikossa käytät lavojen<br />

seurantaan?)<br />

Kustannus tuntematon<br />

Tutkimukseen vastanneista 70 prosenttia<br />

kertoo, että vaihtolavoista aiheutuvia kustannuksia<br />

lasketaan ”harvemmin” (46 %)<br />

tai ”ei koskaan” (24 %). Vähintään puolivuosittain<br />

vaihtolavojen kustannuksia<br />

laskee vajaa kolmannes yrityksistä. Elintarvikealan<br />

yritykset ovat kustannusten<br />

seurannassa selvästi teollisuusyritysten<br />

edellä, sillä vain kahdeksan prosenttia<br />

elintarvikealan yrityksistä ei koskaan laske<br />

vaihtolavoista aiheutuvia kustannuksia.<br />

Vastaava luku teollisuusyrityksissä on 43<br />

prosenttia. (Taulukko: Kuinka usein yritys<br />

laskee vaihtolavoista aiheutuvia todellisia<br />

kustannuksia?)<br />

Kuormalavojen ja kustannusten seuranta<br />

on tärkeää myös kirjanpidollisista<br />

syistä. ”Yritysten on tiedettävä kuinka<br />

paljon pääomaa lavoihin on sidottuna ja<br />

paljonko rahaa istuu asiakkaiden tilillä<br />

lavavelkana”, Frölander-Ulf kertoo. ”Uskonkin,<br />

että vuokralavapalveluiden kysyntä<br />

tulee kasvamaan, sillä palvelu tekee<br />

kuormalavojen kustannukset läpinäkyviksi.<br />

Asiakas maksaa vain lavan käytöstä,<br />

ja palveluntarjoaja huolehtii esimerkiksi<br />

lavojen seurannasta ja korjauksista”, hän<br />

jatkaa.<br />

FIN ja EUR yleisimmät<br />

Ylivoimaisesti yleisimmät Suomessa käytettävät<br />

lavatyypit ovat EUR- ja FIN-lavat.<br />

Tutkimuksen mukaan varttilavoja käytetään<br />

Suomessa edelleen vain vähän, vaikka<br />

ne ovat tavanomainen näky esimerkiksi<br />

saksalaiskauppojen myymälöissä.<br />

”Kiinnostus varttilavojamme kohtaan on<br />

kuitenkin kasvussa. Ne ovat selvästi tehokkaampia<br />

myymäläkäytössä, koska niihin<br />

voi esimerkiksi yhdistää erilaisia mainosständejä.<br />

Muovinen varttilava kestää<br />

myös erittäin kovaa käyttöä,” Frölander-<br />

Ulf kertoo.<br />

Ulkoistettuja vuokralavapalveluja tarjoava<br />

CHEP selvitti syksyllä 2012 miten<br />

suomalaisyritykset seuraavat kuormalavoista<br />

aiheutuvia kustannuksia. Tutkimukseen<br />

vastasi 47 logistiikan ja varastoinnin<br />

ammattilaista, joiden työtehtäviin<br />

kuuluu logistiikan sekä hankintaketjujen<br />

suunnittelu ja johtaminen. Tutkimus toteutettiin<br />

sähköpostikyselynä. Vastaajien<br />

edustamista yrityksistä 62 prosenttia<br />

käyttää yli 15 000 ja 17 prosenttia käyttää<br />

yli 120 000 kuormalavaa vuodessa. Vastaajayritysten<br />

liikevaihto oli tyypillisesti<br />

10–50 miljoonaa euroa, ja joka viidennen<br />

yrityksen liikevaihto oli yli 200 miljoonaa<br />

euroa. •<br />

Yritysten on tiedettävä<br />

kuinka paljon pääomaa<br />

lavoihin on sidottuna<br />

ja paljonko rahaa istuu<br />

asiakkaiden tilillä<br />

lavavelkana.<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 15


Hyvin toimiva logistiikka<br />

on täydellisten osiensa summa<br />

R & P <strong>Kuljetus</strong> Oy:n toimitusjohtaja Risto<br />

Leppälä ja LogiSec Oy:n toimitusjohtaja<br />

Petri Kelo ovat sopineet aloittavansa<br />

yhteistyön Eurowatch toiminnan osalta.<br />

R & P <strong>Kuljetus</strong> Oy on LogiSec Oy:n ensimmäinen<br />

Eurowatch asiakas. Sopimus astui<br />

voimaan tammikuussa <strong>2013</strong>.<br />

LogiSec ja<br />

Eurowatch<br />

yhteistyöhön<br />

LogiSec Oy on tehnyt sopimuksen<br />

Eurowatch:n kanssa Suomen toimintojen<br />

haltuunottamisesta marraskuusta alkaen.<br />

Kaikki Suomessa tapahtuva Eurowatch<br />

toiminta tapahtuu LogiSec Oy:n toimesta.<br />

Valvonta käsittää myös muut EU maat silloin<br />

kun sopimus on tehty suomesta käsin,<br />

kuten R & P <strong>Kuljetus</strong> Oy:n toiminta.<br />

LogiSec Oy sai joulukuussa myös FK:n<br />

hyväksynnän omalle hälytyskeskustoiminnalleen<br />

uuden EN 50518 (1-3) standardin<br />

mukaisesti. Uuden standardin mukaisia<br />

hyväksyntöjä ei Suomessa ole tällä hetkellä<br />

kuin vain toinen vastaava.<br />

Kuopion <strong>Kuljetus</strong> Kalusto Oy<br />

tuo maahan Eaton BV:n<br />

raskaankaluston kytkimiä<br />

Kuopion <strong>Kuljetus</strong> Kalusto Oy ja Eaton BV<br />

ovat solmineen yhteistyösopimuksen raskaankaluston<br />

kytkimien maahantuonnista.<br />

Eaton BV on yksi maailman johtavista<br />

raskaan kaluston kytkimien ja vaihteistojen/<br />

voimansiirron komponenttien valmistajista.<br />

Eaton B.V. toimii Hollannissa ja on osa yhdysvaltalaista<br />

Eaton Corporation yritystä, joka<br />

on teollisuuden monialayritys ja globaali<br />

teknologiajohtaja monilla toimialoilla.<br />

Kuopion <strong>Kuljetus</strong> Kalusto Oy tarjoaa<br />

kattavan valikoiman raskaankaluston kytkinkomponentteja,<br />

sillä<br />

varasto-ohjelmaan sisältyvät<br />

kaikki yleisimmät raskaankaluston<br />

kytkimet.<br />

Tiistaina 9. huhtikuuta logistiikan palaset loksahtavat kohdilleen<br />

kun Wanhassa Satamassa järjestetään vuoden tauon jälkeen foorumi<br />

logistiikka-alan päättäjille ja asiantuntijoille, jonne odotetaan noin<br />

tuhatkunta tapahtumavierasta. Wanhassa Satamassa törmäät<br />

enemminkin uusiin kontakteihin kuin kumipyöriin.<br />

LOGISTICS 13 on tarkoin kohdennettu<br />

kontaktipäivä, jossa etenkin<br />

korkeatasoisella seminaariohjelmalla<br />

on perinteisesti ollut keskeinen<br />

rooli. Tapahtuman ohjelma on rakentuu<br />

alalla toimivien asiantuntijaorganisaatioiden<br />

seminaareista, jotka ovat kaikille<br />

avoimia, eikä niihin osallistuakseen tarvita<br />

erillisiä ennakkovarauksia.<br />

Seminaareissa käsiteltävät ajankohtaiset<br />

teemat tarjoavat uusia näkökulmia ja keskustelun<br />

aiheita esimerkiksi siitä, kuinka<br />

digitaaliseen toimitusketjuun siirtymisellä<br />

voidaan lisätä tehokkuutta ja tuottaa<br />

parempaa palvelua sekä kuinka toimitusketjuista<br />

saadaan kilpailuetuja. Lisäksi<br />

Suomalais-Venäläinen kauppakamari järjestää<br />

seminaarin koskien vientiä Venäjälle<br />

ja siihen liittyviä uusimpia muutoksia sekä<br />

käytäntöjä muun muassa tullauksessa ja<br />

sertifioinnissa.<br />

Haasteellisia keskusteluja<br />

Käsittelemättä ei myöskään jää alaa kuumentava<br />

rikkidirektiivi, jossa puheenvuoro<br />

annetaan niin elinkeinoelämän, teollisuuden<br />

kuin ympäristönkin edustajille. Containershipsin<br />

toimitusjohtaja Kari-Pekka<br />

Laaksonen puolestaan nostaa puheenvuorossaan<br />

esille logistiikkaoperaattoreiden<br />

mahdolliset ratkaisuvaihtoehdot. Niin<br />

tässä rikkiviisaiden aamussa, kuin monissa<br />

muissakin seminaarikokonaisuuksissa<br />

on perinteisten seminaaripuheenvuorojen<br />

ohella myös paneelikeskusteluja, joissa yleisö<br />

pääsee kysymään ja haastamaan muita<br />

alan toimijoita ja päätöksentekijöitä.<br />

Nyt kuudetta kertaa järjestettävässä tapahtumassa<br />

on mukana yli kaksikymmentä<br />

alan palveluita tarjoavaa kumppania. Wanhassa<br />

Satamassa esimerkiksi Ilvesvuoren<br />

uusi yritysalue, joka on yksi suurimmista<br />

suomalaisista yritysaluehankkeista, esittelee<br />

toimintaansa ja sen tuottamia logistisia<br />

ratkaisuja. Tapahtumassa aiemmin mukana<br />

olleiden kumppaneiden lisäksi LOGIS-<br />

TICS esittelee muun muassa Tallink Siljan,<br />

Digian ja Porin Sataman palvelutarjontaa.<br />

Uutena tuttavuuteen esittäytyy myös<br />

North European Logistics Institute.<br />

Tämä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun<br />

hallinnoima logistiikan kehitysohjelma<br />

tukee muita logistiikan<br />

toimijoita hakemalla konkreettisia<br />

tutkimus- ja kehitystuloksia elinkeinoelämää<br />

ja koulutusta varten.<br />

LOGISTICS 13 on suunnattu logistiikka-alan<br />

asiantuntijoille ja päättäjille.<br />

Tapahtuma on suunniteltu<br />

yhteistyössä LOGY ry:n, <strong>Logistiikka</strong>yritysten<br />

Liitto ry:n, SRV:n, Limowan<br />

sekä SVKK:n kanssa.<br />

LOGISTICS 13 Helsingin Wanhassa<br />

Satamassa 9.4.<strong>2013</strong> klo 8.30-17.00.<br />

Tapahtuma on kävijälle maksuton,<br />

mutta se vaatii ennakkorekisteröitymisen<br />

osoitteessa www.logistics-tapahtuma.fi<br />

16 <strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong>


Asiantuntija rahoitusja<br />

vakuutusratkaisuissa<br />

Kohdeturvavakuutus raskaan kaluston rahoituksen yhteydessä.<br />

03 04 05 06, www.a-vakuutus.fi<br />

Yhdessä hyvä tulee.


Abu Dhabista<br />

portti Lähi-itään<br />

Yhdistyneet Arabiemiraatit<br />

investoi miljardeja<br />

infrastruktuuriin ja logistiikkaan.<br />

Abu Dhabin ja Dubain<br />

kaksoissatamasta rakennetaan<br />

maailmankaupan solmukohtaa.<br />

Teksti: Juha Europaeus<br />

Khalifa Portissa, Abu Dhabin uudessa<br />

satamassa on tiukat turvatoimet.<br />

Ilman passintarkastusta<br />

ja virallista kulkulupaa satamaan<br />

ei ole asiaa. Alueella saa kuvata rajoitetusti<br />

viranomaisten luvalla.<br />

Khalifa Portin omistaa Abu Dhabi Ports<br />

Company, joka on kokonaan Abu Dhabin<br />

emiirikunnan omistuksessa oleva yhtiö.<br />

Satama houkuttelee etenkin eteläaasialaisia<br />

työntekijöitä, joita on enemmistö Arabiemiraattien<br />

asukkaista. Joka aamu sadat<br />

vierastyöläiset jonottavat lupia päästäkseen<br />

satama-alueelle töihin.<br />

Uusi satama kykenee vastaanottamaan<br />

maailman suurimmatkin rahtilaivat. Satamanosturien<br />

nopeus ja teho ovat maailman<br />

huippua. Puoliautomaattisen kontinkäsittelyn<br />

ansiosta tavaroiden purkaminen ja<br />

lastaaminen nopeutuu, mikä lisää sataman<br />

ja sen asiakkaiden tuottavuutta.<br />

Lähi-idän ensimmäinen puoliautomaat-<br />

tinen satama on otettu käyttöön nopealla<br />

aikataululla. Ensimmäiset ruoppaukset<br />

aloitettiin 2008. Konttiliikenne alkoi syyskuussa<br />

2012.<br />

Khalifa Portin virallinen avajaisseremonia<br />

pidettiin 12.12.2012. Sataman avasi Yhdistyneiden<br />

Arabiemiraattien presidentti sheikki<br />

Khalifa, jonka mukaan satama nimettiin.<br />

Abu Dhabi investoi suuria summia infrastruktuurinsa<br />

kehittämiseen. Khalifa Portin<br />

hinta on toistaiseksi kuusi miljardia euroa.<br />

Rahasta ei ole pulaa, sillä Abu Dhabi on yksi<br />

maailman vauraimmista kaupungeista. Sen<br />

omistuksessa on muun muassa maailman<br />

arvokkain valtiollinen sijoitusrahasto.<br />

Emiirikunnan suurinvestointien tarkoituksena<br />

on vähentää riippuvuutta öljyn ja<br />

kaasun myynnistä. Öljysheikit päättelevät,<br />

että ilmastonmuutoksen uhka vähentää tulevaisuudessa<br />

öljyn kysyntää.<br />

Vuonna 2030 öljyn on tarkoitus tuoda<br />

enää kolmannes Abu Dhabin bruttokansantuotteesta,<br />

kun öljyn osuus on nyt yli 70<br />

prosenttia.<br />

Abu Dhabin vanha satama Mina Zayed<br />

palveli lähinnä Arabiemiraatteja itseään. Sen<br />

sijaan Khalifa Portista ei tule päätesatamaa,<br />

vaan miltei kaikki tavarat jatkavat matkaansa<br />

muualle Aasiaan ja Afrikkaan.<br />

Aasian ja Afrikan elintason kohotessa Persianlahden<br />

strateginen merkitys kansainvälisessä<br />

kaupassa korostuu. Arabiemiraateista<br />

on tullut linkki maanosien välille - eräänlainen<br />

maailmankaupan logistinen keskus.<br />

Muutaman tunnin lentomatkan päässä asuu<br />

liki kolmannes maapallon väestöstä.<br />

Abu Dhabi odottaa Khalifa Port -sataman<br />

18 <strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong>


Khalifa Port on ennen kaikkea investointi Abu Dhabin tulevaisuuteen. Rikas emiirikunta<br />

haluaa osuutensa maailmankaupasta senkin jälkeen, kun fossiiliset polttoaineet alkavat ehtyä.<br />

palvelevan tulevaisuudessa etenkin lähialueita,<br />

joissa on ollut pitkään poliittisia kriisejä.<br />

Näihin kuuluvat muun muassa Irak, Iran,<br />

Pakistan ja Itä-Afrikka.<br />

Kaksi suursatamaa vierekkäin<br />

Arabiemiraateissa suuret suunnitelmat on<br />

tavattu laittaa pikaisesti käytäntöön. Näin tapahtui<br />

myös Khalifa Portissa. Konttiliikenne<br />

siirtyi uutteen satamaan kolmisen kuukautta<br />

edellä alkuperäisestä aikataulusta.<br />

Alkuvaiheessa Khalifa Port kykenee vastaanottamaan<br />

tavaraa 2,5 miljoonaa TEUyksikköä<br />

vuodessa. Määrä ei ole paljon<br />

verrattuna maailman suurimpiin satamiin.<br />

Khalifa Portia on kuitenkin määrä laajentaa<br />

useissa eri vaiheessa.<br />

Vuonna 2015 satamaan avautuu rautatieyhteys.<br />

Viiden vuoden kuluttua sataman<br />

kapasiteetti tulee olemaan viisi miljoonaa<br />

ja vuoteen 2030 mennessä 15 miljoonaa<br />

TEU-yksikköä. Näin Khalifa Port nousisi<br />

maailman kymmenen suurimman sataman<br />

joukkoon.<br />

Arabiemiraattien into rakentaa uutta infrastruktuuria<br />

on joidenkin mielestä suuruudenhullua.<br />

Naapurissa 40 kilometrin päässä<br />

on jo massiivinen Jebel Ali, Dubain satama.<br />

Se on tällä hetkellä maailman yhdeksänneksi<br />

suurin: tavaraa Dubaissa liikkuu vuodessa<br />

13 miljoonaa TEU-yksikköä.<br />

Myös naapurimaa Qatar suunnittelee<br />

uutta satamaa vuoteen 2016 mennessä. Sen<br />

kapasiteetti olisi kuusi miljoonaa TEU-yksikköä<br />

vuodessa.<br />

Abu Dhabin ja Qatarin satamaprojekteja<br />

siivittää se, että Jebel Ali alkaa lähestyä<br />

kapasiteettinsa rajoja. Jebel Aliakin laajennetaan<br />

lähivuosina, mutta Lähi-idän kautta<br />

kulkevan tavaraliikenteen odotetaan kasvavan<br />

edelleen. Talouskasvu Lähi-idässä, Aasiassa<br />

ja Afrikassa jatkuu vahvana samaan<br />

aikaan kun Eurooppa ja Yhdysvallat kärsivät<br />

finanssikriisin jälkeisestä krapulasta.<br />

Vapaakauppa-alue houkuttimena<br />

Dubain ja Abu Dhabin satamista tulee ainutlaatuinen<br />

parivaljakko maailmassa:<br />

Jebel Alin uusimmat investoinnit nostavat<br />

sen vuosittaisen rahtikapasiteetin 19 miljoonaan<br />

TEU-yksikköön. Kun Khalifa Portin<br />

laajennus on valmis, Dubain ja Abu Dhabin<br />

kaksoissataman kapasiteetti nousee suuremmaksi<br />

kuin Shanghain, Singaporen tai<br />

Hongkongin.<br />

Infrastruktuurin kehittyessä kaupankäyntivolyymit<br />

Persianlahden maista muualle<br />

maailmaan kasvavat voimakkaasti. Yksin<br />

Abu Dhabin bruttokansantuote kasvaa<br />

6 – 7 prosentin vuosivauhtia. Konttiliikenne<br />

vanhan Mina Zayed –sataman kautta on<br />

kasvanut huomattavasti nopeammin.<br />

Abu Dhabin emiirikunta perusti sataman<br />

naapuriin massiivisen teollisuusalueen,<br />

jonka odotetaan työllistävän muutaman<br />

vuoden kuluttua toistasataa ihmistä. Khalifa<br />

Industrial Zone –niminen vapaakauppaalue<br />

on valmistuttuaan 417 neliökilometrin<br />

laajuinen.<br />

Sinne odotetaan investointeja muun<br />

muassa teräs- ja alumiiniteollisuudesta sekä<br />

lääke- ja kemianteollisuudesta ympäri<br />

maailman. Houkuttimena ovat erinomaiset<br />

kuljetusyhteydet, halpa energia ja edulliset<br />

työvoimakustannukset. Neljä viidesosaa<br />

teollisuusalueen tuotteista odotetaan lähtevän<br />

vientiin Arabiemiraattien ulkopuolelle.<br />

Toistaiseksi Abu Dhabin teollisuusalue on<br />

lähinnä hiekka-aavikkoa. Sinne on muuttanut<br />

vasta viitisenkymmentä yritystä. Vertailun<br />

vuoksi: naapuri Dubain vapaakauppaalueella<br />

on 6800 ulkomaista yritystä.<br />

Yhdistyneissä Arabiemiraateissa on totuttu<br />

rakentamaan massiivisia projekteja<br />

tyhjästä. Dubain ja Abu Dhabin kaupungit<br />

olivat vielä 1960-luvulla pieniä helmenkalastajien<br />

kyliä. Sen jälkeen kun Arabiemiraateista<br />

löydettiin öljyä, kehityksen vauhti<br />

on ollut päätä huimaava.<br />

Khalifa Port on ennen kaikkea investointi<br />

Abu Dhabin tulevaisuuteen. Rikas emiirikunta<br />

haluaa osuutensa maailmankaupasta<br />

senkin jälkeen, kun fossiiliset polttoaineet<br />

alkavat ehtyä. •<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 19


Teollisuuden ja logistiikan ohjelmistotalo<br />

Helsingin Energian Mikko Karjalainen ja TEKE Oy:n Mikko<br />

Akkanen ovat voittaneet ensimmäisen Kunnossapidon kehittäjä<br />

-palkinnon (vuonna 2011) kilpailutyöllään "Sponge-Jet puhdistusmenetelmän<br />

kehitys ja soveltaminen kaasuturbiinin huollossa".<br />

(Kuvaaja Markku Ojala)<br />

TAVATAAN OSASTOLLA<br />

E16<br />

Saisiko olla logistiikan mutkattomin<br />

ja kannattavin IT-investointi?<br />

// PROSESSIEN KEHITTÄMINEN<br />

Poista hukkatyö ja tunnista lisäarvopalvelujen potentiaali<br />

// ÄLYKKÄÄT TIETOJÄRJESTELMÄT<br />

Laita varastonhallintajärjestelmä ohjaamaan ihmisiä,<br />

työtä ja automaatiota uudessa prosessissa<br />

// BUSINESS INTELLIGENCE -RATKAISUT<br />

Johda tiedolla - ennakoi ja korjaa epäkohdat ajoissa<br />

Kunnossapidon Kehittäjä <strong>2013</strong><br />

-kilpailu käynnistyi<br />

Tampereella 17.-18.4.<strong>2013</strong> järjestettävän kunnossapidon ja tuotannon<br />

palveluiden päätapahtuman, Teolliset Palvelut 13 -messujen,<br />

yhteydessä julkistetaan vuoden <strong>2013</strong> Kunnossapidon Kehittäjä sekä<br />

luovutetaan kilpailun voittajalle 5000 €:n arvoinen palkintosumma.<br />

Kilpailu on avoinna kaikille, joilla on idea tai ratkaisu parempaan<br />

kunnossapitoon.<br />

Kunnossapidolla on erityisen suuri merkitys yhteiskunnan ja<br />

teollisuuden kilpailukyvyn ylläpidossa sekä parantamisessa. Alati<br />

kasvavat käytettävyys- ja tuotantovaatimukset edellyttävät toiminnan<br />

kaikkien osa-alueiden jatkuvaa kehittämistä. ”Kunnossapidon<br />

Kehittäjä <strong>2013</strong>” on kilpailu, jonka avulla pyritään edistä-mään kotimaisen<br />

kunnossapidon edelläkävijyyttä.<br />

Kunnossapidon Kehittäjä <strong>2013</strong> -kilpailussa etsitään tekoa, menetelmää<br />

tai kehitystyötä, jossa kunnossapi-don keinoin on saavutettu<br />

merkittävää hyötyä tai kehitystä tuotannossa, turvallisuudessa,<br />

taloudellisuudessa, ekologisuudessa tai kustannustehokkuudessa.<br />

Kilpailu on tarkoitettu henkilöille, tiimeille, yrityksille ja yhteisöille.<br />

Ehdokkaana voi olla myös yrityksen ja heidän toimittajansa tekemä<br />

yhteistyö.<br />

Kilpailuun voi osallistua lähettämällä lyhyen kuvauksen ideasta<br />

kilpailun järjestäjälle Expomarkille. Kilpailu-vastaukset on oltava<br />

perillä 24.3.<strong>2013</strong> mennessä. Kilpailun raatina toimii Kunnossapitoyhdistys<br />

Promaint ry:n hallitus. Raati arvioi kilpailuehdokkaita<br />

uutuusarvon, saavutetun tuotantohyödyn,<br />

mitattavuuden,<br />

turvallisuuden, ympäristöarvojen<br />

sekä yleistettävyyden<br />

perusteella.<br />

Kilpailun voittaja saa 5000<br />

euron arvoisen palkintosumman,<br />

joka luovutetaan Teolliset<br />

Palvelut 13 -messuilla<br />

17.4.<strong>2013</strong> Tampereella. Kilpailun<br />

järjestävät Expomark<br />

Oy sekä Kunnossapitoyhdistys<br />

Promaint ry. Palkintosumman<br />

lahjoittaa Suomen Messusäätiö.<br />

www.leanware.fi<br />

Software for Heavy-Duty Business<br />

Teolliset Palvelut 13 -messut<br />

järjestetään 17.-18.4.<strong>2013</strong><br />

Tampereella.<br />

www.teollisetpalvelut.fi<br />

Kuva: Markku Ojala


Uuden ulkovartiolaivan kölinlasku<br />

STX Finlandin Rauman telakalla<br />

Rajavartiolaitoksen rakenteilla olevan ulkovartiolaivan köli laskettiin<br />

STX Finland Oy:n Rauman telakalla helmikuussa.<br />

Ulkovartiolaivahanke on Rajavartiolaitokselle tärkeä sekä rajaturvallisuuden<br />

että ympäristöturvallisuuden näkökulmasta. Meriliikenteen<br />

riskien hallinta ja hyvä meripelastusvalmius edellyttävät<br />

Rajavartiolaitoksen kaluston uudistamista. Valmistuessaan uusi alus<br />

parantaa Suomen meripelastuskykyä myös vaikeissa olosuhteissa<br />

sekä monialaonnettomuuksissa. Sen lisäksi että alus kykenee hätähinauskykynsä<br />

avulla suojaamaan muita aluksia vahingoilta, on<br />

aluksen oman toimintavarmuuden takaamiseksi vauriosietokyky ollut<br />

suunnittelussa tärkeässä asemassa. Suuri vauriosietokyky esimerkiksi<br />

karilleajo- ja konerikkotilanteissa on varmistettu kaksoispohjalla ja<br />

kahdennetulla konehuoneella. Nyt valmisteilla oleva alus täydentää<br />

Suomen kykyä avomeriöljyntorjunnassa merkittävästi.<br />

Alusta pystytään hyödyntämään Suomen meripelastusvastuualueella<br />

ja sen ulkopuolella erilaisissa tavanomaisissa ja suuronnettomuuksissa<br />

esimerkiksi toimimalla evakuointialustana, öljyntorjuntayksikkönä,<br />

onnettomuusalueen johtoyksikkönä tai jopa antamalla<br />

polttoainetta helikoptereille niiden toiminta-ajan kasvattamiseksi<br />

onnettomuusalueella.<br />

Kansainvälisesti useat rannikkovartiostojen alukset noudattavat<br />

kansallislipun väritystä. Rajavartiolaitoksen uusi sinivalkoinen ulkovartiolaiva<br />

noudattaa nyt tätä käytäntöä, mikä tukee työskentelyä<br />

merialueittemme kansainvälisessä toimintaympäristössä.<br />

Kestävän<br />

kehityksen<br />

edelläkävijä<br />

Yhdistämme Itämeren alueen<br />

liikekeskuksia kuudella reitillä ja<br />

päivittäin noin 30 kilometrillä<br />

rahtikapasiteettia.<br />

Kilpailu laivan nimestä<br />

Ulkovartiolaivan valmistumista voi seurata osoitteessa www.raja.fi/<br />

uvl10. Laivan nimestä on käynnissä nimikilpailu. Oman ehdotuksensa<br />

voi jättää toukokuun loppuun mennessä osoitteessa www.raja.fi/<br />

nimilaivalle.<br />

MYO<br />

– Liikkeen<br />

tunnistusta<br />

ilman<br />

kameroita<br />

Liikeohjausta on koitettu tavanomaistaa jo useampaan otteeseen.<br />

Silti perinteiset sormet yleensä toimivat parhaiten tai ainakin kaikkein<br />

luonnollisimmin tiedon syöttämiseen. Liiketunnistus toimii normaalisti<br />

kameran tai vastaavan välikappaleen kautta. MYO lupaa<br />

parantaa tuloksia toimimalla ilman tällaisia laitteita.<br />

Kyseinen ohjainhärveli perustuu ranteeseen kiinnitettävään osaan,<br />

joka sitten tunnistaa lihasten sähköiset impulssit. Tämän lisäksi<br />

MYO toimii myös 6-akselisena liikkeentunnistimena. Härveli pystyy<br />

huomaamaan jopa yksittäisten sormien liikuttamisen. Tunnistuksen<br />

sanotaan kaiken lisäksi olevan, käytetyn tekniikan ansiosta, erittäin<br />

nopeaa. Sisältä löytyy ARM-prosessori ja Lithium-Ion -akku.<br />

Laite tukee Windows sekä Mac -tietokoneita ja sen mukana tulee<br />

mahdollisuus toiminnallisuuden liittämiseen myös Adroid ja iOS<br />

-järjestelmiin. Nykyiseen tapaan tiedonsiirto hoituu Bluetooth 4.0<br />

-teknologialla. Rannelaitteen kerrotaan olevan tyyppiä “one-size-fitsall”<br />

eli sen pitäisi sopia lähes kaikkien käsiin. Esitilauksia voi laittaa<br />

menemään n.110 euron hintaan. Tuote luvataan toimittaa vuoden<br />

<strong>2013</strong> loppupuolella.<br />

• Sampo Kyyrö hilavitkutin.com<br />

Tule tapaamaan meidät<br />

Logistics 13 kontaktipäivällä 9.4.<strong>2013</strong><br />

Wanha Satama, Helsinki<br />

TYKKÄÄ MEISTÄ FACEBOOKISSA!<br />

facebook.com/TallinkSiljaCargo<br />

cargo.booking@tallinksilja.com<br />

cargo.booking@tallinksilja.com<br />

puh. +358 203 74266<br />

puh. +358 203 74266<br />

cargo.sales@tallinksilja.com<br />

cargo.sales@tallinksilja.com<br />

puh. +358 9 180 41<br />

puh. +358 9 180 41<br />

www.tallinksilja.com<br />

www.tallinksilja.com


Enemmän<br />

vai fiksummin?<br />

Näin saat palvelun laadun, nopeuden ja<br />

kannattavuuden kohtaamaan varastoissa ja<br />

logistiikkakeskuksissa.<br />

SSamalla, kun erilaiset lisäarvopalvelut<br />

yleistyvät maailman<br />

johtavissa logistiikkakeskuksissa,<br />

kotimaassa keskitytään<br />

edelleen yksisilmäisesti yksikkökustannusten<br />

karsimiseen. Pitäisikö meidänkin<br />

viimein keskittyä määrän sijasta<br />

palveluun?<br />

Näe metsä puilta<br />

Kyllä, jos Leanwaren Business Unit<br />

Manager Anssi Tikkaa on uskominen.<br />

Hänen mukaan<br />

avain varastojen ja logistiikkakeskusten<br />

kannattavuuteen<br />

löytyy<br />

fiksuista prosesseista<br />

sekä nykyaikaisten<br />

tietojärjestelmien<br />

mahdollistamista lisäarvopalveluista.<br />

- Vasta kun varastoissa<br />

ja logistiikkakeskuksissa<br />

aletaan<br />

keskittyä määrän<br />

sijaan palveluun, alkaa<br />

syntyä todellisia<br />

menestystarinoita.<br />

Fokus pitää keskittää<br />

siihen, miten materiaalivirtojen<br />

ja prosessien<br />

avulla on mahdollista<br />

synnyttää uutta,<br />

kannattavampaa liiketoimintaa.<br />

Jos ei nähdä<br />

metsää puilta, kannetaan<br />

helposti vettä<br />

kaivosta toiseen, kuten<br />

hölmöläiset konsanaan,<br />

Tikka väittää.<br />

Perinteisestä tavaran siirtämisestä<br />

pitää siis pystyä laajentamaan katteellisempiin<br />

tehtäviin. Tie ei ole pitkä saati<br />

kivikkoinen, kunhan yritykseltä löytyy<br />

riittävästi ennakkoluulottomuutta ja<br />

rohkeutta tarkastella toimintaansa kriittisesti.<br />

- Otetaan esimerkiksi vaikka verkkokauppa,<br />

joka käytännössä tänä päivänä<br />

määrittää käyvän hinnan tuotteille. Pelkän<br />

yksikkökustannuksiin tuijottamisen<br />

sijaan tulisi miettiä, miten logistiikkakeskuksissa<br />

voidaan koota tietokone tai<br />

vaikkapa värjätä tai paketoida vaate asiakkaan<br />

toiveiden ja tilauksen mukaiseksi.<br />

Kun huomioidaan sekä kustannukset<br />

että tuotot, aletaan olla niin sanotusti<br />

bisneksen ytimessä.<br />

Mukaudu muutoksiin<br />

Koska tehoton työ on kannattavuuden<br />

pahin vihollinen, tietojärjestelmät astuvat<br />

kuvaan ennen pitkää. Miten on<br />

mahdollista välttää se surullisen kuuluisa<br />

IT-projekti, joka venyy ja paukkuu<br />

aiheuttaen tuskaa niin tilaajalle kuin<br />

toimittajalle?<br />

- Tutkimusten mukaan jopa 84 % ohjelmistojen<br />

ominaisuuksia on sellaisia,<br />

joita käytetään harvoin tai pahimmassa<br />

tapauksessa ei koskaan. Jos järjestelmän<br />

ominaisuudet lyödään liian tiukasti<br />

lukkoon jo määrittelyvaiheessa, lopputulos<br />

harvoin vastaa sen enempää johdon<br />

kuin käyttäjienkään tarpeita. Myös<br />

virheiden korjaaminen jälkikäteen on<br />

kallista, ellei mahdotonta, Tikka taustoittaa.<br />

Fokus pitää keskittää siihen, miten<br />

materiaalivirtojen ja prosessien avulla<br />

voidaan synnyttää uutta liiketoimintaa,<br />

Leanwaren Business Unit Manager<br />

Anssi Tikka haastaa.<br />

22 <strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong>


Viime kädessä<br />

tärkeimmät päätökset<br />

ja säästö tehdään siellä,<br />

missä työkin tapahtuu.<br />

Jotta poikkeamiin<br />

oikeasti puututaan<br />

ja virheet korjataan<br />

välittömästi, koko<br />

organisaation on<br />

sitouduttava laadun<br />

kehittämiseen<br />

arjen tasolla.<br />

Leanwaren filosofian mukaan prosessi<br />

määrittää tietojärjestelmän - ei koskaan<br />

päinvastoin. Siksi yritys käyttää ohjelmistokehityksessä<br />

niin kutsuttuja ketteriä menetelmiä,<br />

joissa edetään nopeassa syklissä<br />

vaihe kerrallaan määrittelystä käyttöönottoon.<br />

- Yksi sprintti kestää noin 3-4 viikkoa,<br />

jonka aikana asiakkaalle tuotetaan pala<br />

valmista ratkaisua. Näin järjestelmä tuottaa<br />

arvoa heti ensimmäisestä päivästä alkaen<br />

ja muuttuneisiin tarpeisiin pystytään<br />

reagoimaan välittömästi. Kun loppukäyttäjät<br />

otetaan mukaan heti alusta alkaen,<br />

käyttöönotosta ei synny erillisiä koulutusja<br />

perehdyttämiskustannuksia.<br />

Johda faktalla – älä mutulla<br />

Varastoissa ja logistiikkakeskuksissa tallentuu<br />

joka päivä valtavat määrät relevanttia<br />

tietoa, jota yritykset eivät vielä<br />

osaa riittävästi hyödyntää pullonkaulojen<br />

ja prosessien kehittämisessä saati uusien<br />

bisnesmahdollisuuksien tunnistamisessa.<br />

- Päätöksiä tehdään edelleen enemmän<br />

mutulla kuin faktalla. Tietoa on joko liikaa<br />

tai se on hajallaan Exceleissä eri puolilla<br />

organisaatiota. Ihmiset eivät yksinkertai-<br />

Leanware Oy kokosi kotimaisen teollisuuden ja<br />

logistiikan johtotähdet Tampereelle<br />

Suomen johtava raskaan sarjan teollisuuden<br />

ja logistiikan ohjelmistoihin erikoistunut<br />

Leanware Oy järjesti alan asiantuntijapäivän<br />

keskiviikkona 23.1.<strong>2013</strong>. Tilaisuus<br />

kokosi yhteen kymmeniä alan kärkiyrityksiä<br />

eri puolilta Suomea.<br />

Päivän aikana vieraat pääsivät tutustumaan<br />

myös Suomen ja Baltian johtavan IT-,<br />

kulutus- ja viihde-elektroniikkatukkuri AL-<br />

SO Finlandin uudistettuun varastologistiikkaan<br />

sekä AGCO Powerin moottoritehtaan<br />

kokoonpanonohjaukseen, joissa molemmissa<br />

on käytössä Leanwaren järjestelmät.<br />

Samassa yhteydessä juhlistettiin yrityksen<br />

uuden toimipisteen avajaisia.<br />

Toimitusjohtaja Janne Viinikkala uskoo,<br />

että kotimaisessa teollisuudessa ja logistiikassa<br />

piilee vielä valtava tehostamispotentiaali.<br />

- Suomi on korkean osaamisen maa,<br />

siksi meidän on erikoistuttava yhä yksilöllisempien<br />

tuotteiden valmistamiseen. On<br />

huomattavasti helpompaa laittaa asiat kuntoon<br />

kotimaassa tehostamalla prosesseja ja<br />

nostamalla automaatiotasoa kuin siirtää<br />

tehtaita yksisilmäisesti Kiinaan, Viinikkala<br />

toteaa.<br />

Teollisuus ja logistiikka uuteen<br />

kukoistukseen<br />

Leanwarelaisten unelma on nostaa suomalainen<br />

teollisuus ja logistiikka uuteen<br />

kukoistukseen. Viimeisen vuoden aikana<br />

Leanware on voittanut useita merkittäviä<br />

järjestelmätoimituksia. Positiivisen<br />

kehityksen myötä liikevaihto kasvoi 60 ja<br />

työntekijämäärä 40 prosenttia. Kuluvalla<br />

tilikaudella tavoitellaan 55 % kasvua ja vähintään<br />

25 uutta työntekijää. Vuoden alussa<br />

yritys nappasi kunniamaininnan Vuoden<br />

työnantaja -kilpailussa.<br />

- Toteuttamamme menestystarinat perustuvat<br />

ainutlaatuiseen yhdistelmään toimiala-,<br />

ohjelmisto- ja integrointiosaamista.<br />

Emme päästä itseämme tai asiakkaitamme<br />

helpolla, vaan haastamme molemmat ylittämään<br />

itsensä kerta toisensa jälkeen. Sen<br />

sijaan lupaamme, että projekti kanssamme<br />

on yrityksen historian mutkattomin ja kannattavin<br />

IT-investointi, Viinikkala kiteyttää.<br />

sesti ehdi tai viitsi kahlata läpi metritolkulla<br />

taulukoita löytääkseen tietotulvasta tarvitsemansa<br />

luvut. Lisäksi suurten tietomassojen<br />

käsittely hidastaa etenkin operatiivisten järjestelmien<br />

toimintaa, Tikka huokaa.<br />

Kun eri järjestelmien tuottama data yhdenmukaistetaan,<br />

varastoidaan ja analysoidaan<br />

fiksusti, siitä voidaan napin painalluksella<br />

ajaa tarvittavat raportit niin operatiivisen<br />

kuin strategisen päätöksen teon tueksi.<br />

Useimmat tiedonhallintaan ja raportointiin<br />

tarkoitetut BI-ratkaisut toimivat turvallisesti<br />

myös verkon yli. Näin sama tieto on<br />

koko ajan saatavilla niin varastotyöntekijöillä<br />

Tampereella kuin ylimmän johdon kokouksessa<br />

Shanghaissa.<br />

- Viime kädessä tärkeimmät päätökset ja<br />

säästö tehdään siellä, missä työkin tapahtuu.<br />

Jotta poikkeamiin oikeasti puututaan ja virheet<br />

korjataan välittömästi, koko organisaation<br />

on sitouduttava laadun kehittämiseen<br />

arjen tasolla. Kun asioihin kerran voi vaikuttaa,<br />

miksi nukkua onnensa ohi ja jäädä odottamaan<br />

reklamaatiota, Tikka summaa. •<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 23


Ilvesvuoren yritysalue<br />

kehien keskellä.<br />

Visualisoinnit: Arkkitehdit LSV Oy<br />

Nurmijärvi kasvaa<br />

ja kehittyy vauhdilla<br />

Nurmijärven kunta sijaitsee pääkaupunkiseudulla.<br />

Sijaintinsa<br />

vuoksi se on erinomainen paikka<br />

yrityksille –lähellä markkinoita,<br />

mutta ruuhkien ulkopuolella. Nurmijärven<br />

kunta on tehnyt jo vuosien ajan<br />

aktiivisesti työtä uusien maa-alueiden<br />

hankkimiseksi yritysalueiksi ja tästä näkyvin<br />

esimerkki on Ilvesvuoren yritysalue,<br />

jossa on tilaa yrityksille lähes 150 hehtaaria.<br />

Ilvesvuoren sijainti Helsinki- Tampere<br />

moottoritien varrella, takaa hyvät edellytykset<br />

erilaisten tavaravirtojen liikuttamiseen.<br />

Kehä III:lle ajaa vartissa ja alle puolessa<br />

tunnissa pääsee Helsinki – Vantaan<br />

lentoasemalle ja Vuosaaren satamaan noin<br />

puolessa tunnissa.<br />

Joustava ja nopea reagointi<br />

yritysten tarpeisiin<br />

Tarjoamme monipuolisia tontteja ja palveluita<br />

sekä toimiville että aloittaville yrityksille.<br />

Liikkeelle pyritään lähtemään yrityksen<br />

tarpeista ja yrityksillä on mahdollisuus<br />

vaikuttaa oman toimintansa edellytyksiin<br />

tulemalla mukaan jo suunnitteluvaiheessa.<br />

Tonttien luovutuksessa pyritään nopeaan<br />

ja joustavaan toimintaan. Yksi startegioistamme<br />

on, että palvelut yrittäjille löytyvät<br />

yhdeltä luukulta eikä yrityksiä pompoteta,<br />

toteaa Nurmijärven kunnan yrityskehityspäällikkö<br />

Pirjo Leino.<br />

Ilvesvuoren yritysalueella toimii tällä<br />

hetkellä 35 yritystä, jotka tarjoavat liki<br />

400 työpaikkaa. Ilvevuori eteläisen laajennusalueen<br />

47,5 hehtaarin asemakaava on<br />

hyväksytty ja kunnallistekniikka saadaan<br />

valmiiksi vuoteen 2015 mennessä. Tontit<br />

myydään esirakennettuna ja paalutusta<br />

tai maamassojen vaihtoa ei tarvita. Kunta<br />

rakentaa myös tarvittavan kunnallistekniikan.<br />

Ilvesvuori kysyttyä aluetta<br />

Ilvesvuoren alueelta myytiin ensimmäinen<br />

tontti vuonna 2005 Nurmiprint Oy:lle.<br />

Nurmiprinti Oy:n toimitusjohtaja Raimo<br />

Niemelä toteaa, että alueen hyvä kasvukehitys<br />

on väistämätön sijainnin ja alueen<br />

laajenemismahdollisuuksien johdosta.<br />

Esirakennustyöt käynnissä<br />

Ilvesvuoren yritysalueella<br />

keväällä 2012.<br />

24 <strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong>


Heidän sijoittumisensa Ilvesvuoren yritysalueelle<br />

ratkaisi vahva usko alueen tulevaisuuteen<br />

ja alueen logistinen sijainti.<br />

Sten & Co Oy Ab ja Kimet Oy Teräpalvelukeskus<br />

ovat myös sijoittuneet<br />

Ilvesvuoreen, koska alueen peruskalliopohja<br />

soveltuu hyvin raskaan metallin<br />

käsittelyyn. Yritysten yhteinen tontti on<br />

kooltaan viisi hehtaaria, josta rakennettua<br />

alaa on noin 14 000 m2. Toimitusjohtaja<br />

Juha Sten Sten & Co Oy Ab:stä<br />

ja toimitusjohtaja Mikko Sten Kimet<br />

Oy:stä toteavat että kunnan virkamiesten<br />

myönteinen ja asiantunteva asenne vaikutti<br />

päätöksentekoon yrityksen sijoittumispaikkaa<br />

valitessa. Lisäksi logistisesti<br />

erinomaiset yhteydet tukivat sijoittumispäätöksen<br />

tekemistä.<br />

Suurimman yksittäisen tonttikaupan<br />

Nurmijärven kunta teki syksyllä 2011 Db<br />

Schenkerin kanssa. <strong>Logistiikka</strong>yrityksen<br />

noin 25 000 m2 suuruinen logistiikkakeskus<br />

valmistui Ilvesvuoreen syksyllä<br />

2012. Yrityskehityspäällikkö Pirjo Leino<br />

toteaa, että Schenker on hyvä esimerkki<br />

siitä, kuinka myös kunta voi toimia joustavasti<br />

ja ripeästi yrityksen tarpeet huomioiden.<br />

Schenkerille räätälöitiin tontti<br />

yhdeksässä kuukaudessa, Leino kertoo.<br />

Suomen DB Schenker Oy:n kiinteistöjohtaja<br />

Marco Furu kiittelee kunnan lämmintä<br />

vastaanottoa. Rakennusaikainen<br />

yhteistyö kunnan kanssa sujui moitteettomasti<br />

ja aikataulut pitivät. Furun mukaan<br />

sijoittumiseen Ilvesvuoreen vaikutti<br />

myös Ilvesvuoren hyvä sijainti ja hyvät<br />

kulkuyhteydet.<br />

Kunta panostaa Ilvesvuoren<br />

kehittämiseen<br />

Ilvesvuoren yritysalue laajenee pohjoiseen<br />

noin 60 ha nykyisen noin 90 ha<br />

lisäksi. Kaavan suunnittelutyö on käynnissä<br />

ja asemakaavoitus aloitetaan tämän<br />

vuoden aikana. Mitä aikaisemmassa vaiheessa<br />

yritykset tulevat mukaan suunnitteluun,<br />

sitä paremmat mahdollisuudet<br />

meillä on mitoittaa tontit yrityksen erityistarpeet<br />

huomioiden, sanoo Nurmijärven<br />

kunnan suunnittelupäällikkö Juha<br />

Oksanen. Ilvesvuori sopii hyvin mm.<br />

tukkukaupalle, tuotannolle, varastointiin<br />

ja logistiikkayrityksille. Alueen sijainti ja<br />

erinomaiset kulkuyhteydet antavat hyvän<br />

mahdollisuuden yrityksille erilaisen liiketoiminnan<br />

harjoittamiseen, toteaa suunnittelupäällikkö<br />

Oksanen.<br />

Nurmijärven kunta panostaa yritysalueiden<br />

kehittämiseen. Kunnat kilpailevat<br />

yrityksistä ja joustava sekä nopea palvelun<br />

kehittäminen on yksi keskeisistä tavoitteistamme,<br />

toteaa yrityskehityspäällikkö<br />

Leino. •<br />

Nurmijärven kunta on mukana Logistics 13<br />

tapahtumassa Helsingissä Wanhassa<br />

satamassa 9.4.<strong>2013</strong> osastolla B12 sekä tietoiskupuheenvuorolla<br />

Plaza salissa klo 11.30.<br />

Tervetuloa katsomaan yrityksenne<br />

tulevaisuuteen, www.ilvesvuori.fi<br />

Nurmiprint Oy<br />

Sten & Co Oy ja Kimet Oy<br />

DB Schenker Oy, Nurmijärven logistiikkakeskus, näkymä moottoritieltä.<br />

Ilvesvuoren<br />

yritysalue laajenee<br />

pohjoiseen noin<br />

60 ha nykyisen<br />

noin 90 ha lisäksi.<br />

Kaavan<br />

suunnittelutyö<br />

on käynnissä ja<br />

asemakaavoitus<br />

aloitetaan tämän<br />

vuoden aikana.<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 25


ÖTERVEYS & hyvinvointi TYÖTERVEYS & hyvinvointi TYÖTE<br />

vointi TYÖTERVEYS & hyvinvointi TYÖTERVEYS & hyvinvoin<br />

Henkilöriskit haltuun!<br />

Tämä on Henkilöriskit haltuun! –artikkelisarjan kolmas osa.<br />

Käsittelemme kuljetusalan henkilöriskejä ja niiden tukitoimia eri<br />

näkökulmista. Asiantuntijana toimii henkilöriskipäällikkö<br />

Sirpa Arffman Pohjolasta. Sirpa on työskennellyt raskaiden toimialojen<br />

parissa terveyden, työkyvyn ja työhyvinvoinnin asiantuntijana.<br />

Sairauspoissaolot tulevat kalliiksi<br />

Sairauspoissaolot ja niiden seuranta ovat<br />

nyt kuuma puheen aihe. Sairaus- ja tapaturmapoissaolot<br />

tulevat kalliiksi sekä<br />

yrityksille, vakuutuslaitoksille ja yhteiskunnalle,<br />

joten niiden ennaltaehkäisy ja<br />

seuranta on tärkeä osa yrityksen toimintaa.<br />

Kustannukset kertautuvat työpaikkatasolla,<br />

koska suorien kustannusten lisäksi<br />

joudutaan maksamaan työjärjestelyistä ja<br />

tuotannon menetyksistä. Nyrkki-sääntönä<br />

voidaan pitää, että poissaolojen kokonaiskustannukset<br />

ovat kolme kertaa suuremmat<br />

kuin sairausajalta maksetut palkat.<br />

<strong>Kuljetus</strong>alalla kuluja lisää seisova kalusto.<br />

Sairauspoissaolojen seuranta on sairausvakuutuslain<br />

mukaisen korotetun (60 %)<br />

työterveyshuoltoa koskevan Kelan korvauksen<br />

saamisen edellytys.<br />

Sairauspoissaolot kuljetusalalla<br />

Poissaoloprosentit vaihtelevat toimialoittain<br />

ja työpaikoittain. <strong>Kuljetus</strong>alan sairauspoissaolot<br />

ovat keskimääräisesti n. 6<br />

% luokkaa, mikä tarkoittaa n. 13 päivän<br />

poissaoloa työstä. Sairauspoissaolokustannukset<br />

riippuvat palkkatasosta, mutta<br />

keskimäärin 300 euron työpäivän hinnalla<br />

20 hengen kuljetusyrityksen poissaolokustannukset<br />

nousevat n.<br />

80 000 euroon vuodessa.<br />

Poissaolon kokonaiskustannus työjärjestelyineen<br />

nousee vieläkin suuremmaksi.<br />

Jo yhden prosentin sairauspoissaolojen<br />

vähennys pienentää kustannuksia merkittävästi.<br />

Monet yritysesimerkit osoittavat,<br />

että sairauspoissaoloihin voidaan vaikuttaa<br />

ja niitä voidaan vähentää.<br />

Esimerkki: Sairauspoissaolokustannukset<br />

20 työntekijän kuljetusyrityksessä, palkat<br />

keskimäärin n. 3000 €/kk<br />

Henkilöstön lukumäärä 20 hlöä<br />

Työpäiviä yhteensä/työntekijä/v 220 pv<br />

Työpäivän hinta sivukuluineen<br />

(lähde: EK) 300 €<br />

Sairauspoissaoloprosentti 6 %<br />

Poissaolopäivät/työntekijä 13,2 pv<br />

Poissaolopäivät yhteensä 264 pv<br />

Poissaolokustannukset (työvoimakustannukset)<br />

yhteensä/v n. 80 000 €<br />

26 <strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong><br />

Sairauspoissaolot ennustavat<br />

työkyvyttömyyttä<br />

Pitkittyessään sairauspoissaolo ennustaa<br />

työkyvyttömyyttä ja eläköitymistä. Vakava<br />

sairaus ja tapaturma voi johtaa eläkkeeseen<br />

nopeastikin. Sairauspoissaoloseuranta<br />

on apuväline työkykyongelmien tunnistamiseen.<br />

Esimiehen on syytä reagoida<br />

viimeistään silloin, kun ns. hälytysrajat on<br />

ylitetty. Hälytysrajoja kannattaa määritellä<br />

lyhyille, usein toistuville ja pitkille sairauspoissaoloille.<br />

Sairauspoissaolot eivät<br />

ole kuitenkaan ainoa keino<br />

tunnistaa työssä sujumisen<br />

ongelmia. Varhaisen tuen<br />

tarpeen tunnistamisessa<br />

huomio kannattaa kiinnittää<br />

muihinkin hälytysmerkkeihin<br />

kuin sairauspoissaoloihin,<br />

kuten esimerkiksi<br />

huonoon työilmapiiriin. Jokaisessa<br />

työyhteisössä on hyvä olla<br />

yhdenmukaiset ja tasa-arvoiset<br />

käytännöt siitä, sairauspoissaolot<br />

ilmoitetaan, miten niitä seurataan<br />

ja miten niihin puututaan. Myös<br />

yhteistyötavoista työterveyshuollon<br />

kanssa sairauspoissaoloissa pitää sopia.<br />

Kesäkuun 2012 alussa voimaan<br />

astunut sairausvakuutuslain muutos eli<br />

ns. 90 päivän sääntö edellyttää aiempaa<br />

tiiviimpää yhteistyötä työnantajan, työntekijän<br />

ja työterveyshuollon välillä sairauslomien<br />

pitkittyessä. Lakimuutos parantaa<br />

työkyvyttömyyden arviointiprosessia<br />

ja vähentää sairauspoissaoloja, mikäli yrityksissä<br />

voidaan sitoutua osatyökykyisten<br />

työntekijöiden mahdollisuuksiin jatkaa<br />

työssään. Työkyvyn ja sairauspoissaolojen<br />

seurantaan liittyvien toimintakäytäntöjen<br />

sopiminen tuli samassa lakimuutoksessa<br />

edellytykseksi ennakoivan toiminnan 60 %<br />

Kela korvauksille.<br />

Esimerkki: Yhteisesti sovittu käytäntö<br />

sairauspoissaolojen ilmoittamisesta ja<br />

seurannasta<br />

Työntekijä voi olla pois työstä 3 päivää<br />

esimiehen ilmoituksella. Pidemmistä sairauspoissaoloista<br />

vaaditaan työterveyshoitajan<br />

tai työterveyslääkärin todistus.<br />

Kaikki sairauspoissaolot ilmoitetaan työterveyshuoltoon.<br />

Kun työntekijä on viimeisen kahdentoista<br />

kuukauden aikana ollut vähintään<br />

viisi kertaa tai vähintään 30 kalenteripäivää<br />

poissa työstä sairauden vuoksi,<br />

esimiehen tulee ottaa asia puheeksi työntekijän<br />

kanssa. Esimiehet seuraavat sairauspoissaoloja<br />

neljän kuukauden välein.<br />

Työntekijä ohjataan tarpeen mukaan työterveyshuoltoon.<br />

Puheeksiottojen määrää<br />

ja työterveyshuollon tukitoimia seurataan<br />

vuosittain.<br />

Ansionmenetyskorvaukset<br />

Ansionmenetyskorvauksilla on suuri merkitys<br />

sairauspoissaoloissa. Sairausajan<br />

palkan ja muun määräaikaisen työkyvyttömyysturvan<br />

tarkoituksena on turvata<br />

sairastuneelle toimeentulo. Ehdotus Ruotsin<br />

mallin mukaisesta omavastuupäivästä<br />

muuttaisi tilannetta ensimmäisen sairauspäivän<br />

osalta ja vaikuttaisi ensisijaisesti<br />

lyhyiden sairauspoissaolojen määrään.<br />

Näillä ehdotuksilla ja työpaikan poissalojen<br />

hallinnalla halutaan vaikuttaa sekä sai-


RVEYS & hyvinvointi TYÖTERVEYS & hyvinvointi TYÖTERV<br />

ti TYÖTERVEYS & hyvinvointi TYÖTERVEYS & hyvinvointi TYÖ<br />

rauspoissaolojen määrään ja että varmistaa,<br />

että jokainen saa asianmukaisesti, oikeilla<br />

perusteilla hänelle kuuluvan työkyvyttömyysajan<br />

turvan.<br />

Sairaus ja työkyky<br />

Sairausajan palkkaan tai päivärahaan ei ole<br />

oikeutta ilman, että sairaus alentaa olennaisesti<br />

työkykyä. Sairaus ei ole kuitenkaan sama<br />

asia kuin työkyvyttömyys. Esimerkiksi kuuro<br />

voi työskennellä hänelle sopivassa työssä<br />

edelleen. Jäljellä olevan työkyvyn määritelmä<br />

tunnetaan melko huonosti. Tästä syntyy usein<br />

ongelmia sairauspoissaoloja selvitettäessä ja<br />

sosiaaliturvaetuuksia haettaessa.<br />

Mikäli sairaus ei merkittävästi heikennä<br />

työkykyä vaan sitä heikentävät muut syyt,<br />

henkilöllä ei ole oikeutta sairausperusteiseen<br />

sosiaaliturvaan. Sairauspoissaoloa haetaan<br />

usein mm. arkielämän ongelmiin. Runsaat<br />

perusteettomat sairauspoissaolot voivat johtaa<br />

työkyvyttömyyseläkkeen hakemiseen ja<br />

sen hylkäämiseen – koska riittävää sairausperustetta<br />

ei ole. Todistus työkyvyttömyydestä<br />

tulee perustua sairauteen ja se on osa sairauden<br />

hoitoa.<br />

Hoitoketjua voi lyhentää<br />

Moniin pitkittyneisiin sairauspoissaoloihin<br />

liittyy jonottaminen julkisen terveydenhuollon<br />

palveluiden piiriin. Varsinkin tuki- ja liikuntaelinten<br />

vammojen ja sairauksien osalta<br />

voi hoitotakuun toteutuminen olla joillakin<br />

paikkakunnilla haasteellista.<br />

Pohjolalla on sopimus n. 160 lääkäriaseman<br />

ja sairaalan kanssa, joiden avulla hoitoketjuun<br />

saadaan nopeutta ja tehokkuutta.<br />

Pohjola panostanut nopeaan ja laadukkaaseen<br />

hoitoon perustamalla Helsinkiin Pikku-Huopalahteen<br />

Omasairaalan, joka tuo<br />

uudenlaisen ortopedisen sairaalakonseptin<br />

Suomeen. Omasairaalan palvelut ovat kaikkien<br />

vakuutusyhtiöiden ja yksityisasiakkaiden<br />

käytössä. Yhden tapaturman hoito- ja ansionmenetyskorvaukset<br />

ovat keskimäärin. 9000<br />

euron luokkaa, joten pienissäkin yrityksissä<br />

hoitoketjun lyhentäminen, ts. nopeasti saatu<br />

hoito ja lyhyempi sairauspoissaolo työstä, tuo<br />

merkittäviä säästöjä.<br />

Esimerkki: Erkille tapahtuu työtapaturma ja<br />

hän saa polven eturistisidevamman<br />

Normaali työkyvyttömyysaika/sairauspoissaolon<br />

pituus olisi 118 vrk<br />

Erkki leikataan ja kuntoutetaan Omasairaalassa<br />

Omasairaalassa työkyvyttömyyden kesto lyhenee<br />

30 vrk, sairausloma 88 päivää<br />

Erkin tulot 40 000€/v<br />

Pohjola korvaa ansiomenetystä päivärahana<br />

111 €/pv<br />

Säästöt:<br />

Yritys säästää 9000 €<br />

Nopean hoitoketjun ansiosta Pohjola säästää<br />

3300 €<br />

Käsittelemme seuraavassa artikkelissa (<strong>Kuljetus</strong>&<br />

<strong>Logistiikka</strong> 2/<strong>2013</strong>) kuljetusalan työturvallisuutta.<br />

Työturvallisuusasiantuntijana toimii Marko Visuri<br />

Pohjolasta.<br />

Sairauspoissaolotodistus<br />

voidaan kirjoitta, kun<br />

- henkilöllä on työkykyyn olennaisesti<br />

vaikuttava sairaus<br />

- vaikea-asteinen sairaus estää työn<br />

tekemistä<br />

- hoito ei onnistu ilman työstä poissaoloa<br />

- työhön tulo tai työssä jatkaminen<br />

pahentaisi sairautta tai hidastaisi<br />

paranemista<br />

- työssäolo aiheuttaisi muille sairastumisvaaran<br />

* Puhelun hinta lankaliittymästä 8,28 snt/puh + 5,95 snt/min, matkapuhelinliittymästä 8,28 snt/puh + 17,04 snt/min<br />

Työterveys ja työhyvinvointi – tuottavuuden raaka-aineet<br />

Työntekijöiden terveys ja hyvinvointi vaikuttavat suoraan yrityksen ja yhteisön tuottavuuteen.<br />

Suomen kattavimman toimipaikkaverkoston, joustavien ja monipuolisten palvelujen<br />

sekä työterveyden ammattilaistemme ansiosta jo noin 16 000 työnantajaa ja lähes<br />

500 000 suomalaista työntekijää luottaa työterveyspalveluihimme.<br />

Ota yhteyttä yrityspalveluihin p. 030 63311* | www.terveystalo.com/yrityspalvelut<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 27


YÖTERVEYS & hyvinvointi TYÖTERVEYS & hyvinvointi TYÖT<br />

invointi TYÖTERVEYS & hyvinvointi TYÖTERVEYS & hyvinvoi<br />

Terveystalo tuo ratkaisuja<br />

henkilöstötuottavuuden<br />

johtamiseen<br />

Yrityksen tuottavuus rakentuu<br />

terveiden työntekijöiden<br />

ja hyvinvoivan työyhteisön<br />

pohjalta. Terveystalon uusi<br />

palvelukokonaisuus tuo yrityksille<br />

mitattua ja analysoitua tietoa<br />

henkilöstötuott avuudesta sekä<br />

työkaluja sen kehittämiseen<br />

työhyvinvoinnin keinoin, kuten<br />

Raskone Oy:n kanssa toteutettu<br />

pilottiprojekti hyvin osoittaa.<br />

Teksti: Kai Tikkunen ja Terveystalo<br />

Kuvat: Liina Isoaho<br />

Terveystalo pureutuu ainoana Suomessa<br />

laajamittaisesti tuottavuuden<br />

parantamiseen työhyvinvoinnin ja<br />

työterveyden näkökulmasta. Se paneutuu<br />

kokonaisvaltaisesti työn, terveyden,<br />

työyhteisön, johtamisen ja organisaation kehittämiseen.<br />

”Haluamme osoittaa että henkilöstötuottavuutta<br />

on mahdollista johtaa<br />

ja parantaa”, Terveystalon työhyvinvoinnin<br />

tutkimus- ja kehitysjohtaja Ossi Aura toteaa.<br />

”Johtamisesta tulee helpompaa ja systemaattisempaa,<br />

kun johdon käytössä on perusteelliset<br />

poikkitieteelliset analyysit”, hän jatkaa.<br />

Meille työhyvinvoinnin kehittäminen on<br />

tärkeä osa henkilöstöstrategiaa. Terveystalo<br />

Tuottavuusanalyysi antoi meille selkeän kuvan<br />

nykytilasta sekä toimenpide-ehdotukset ja mittarit<br />

jatkoa varten, kertoo Raskoneen Tapani Riihijärvi.<br />

Tehokas työkalu henkilöstötuottavuuden<br />

kehittämiseen ja johtamiseen<br />

Tuottavuuden johtaminen vaatii selkeitä tavoitteita<br />

ja tarkkoja mittareita. Terveystalon<br />

Tuottavuus on uusi tehokas kokonaisuus<br />

tuottavuuden mittaamiseen, analysointiin,<br />

kehittämiseen ja johtamiseen. Sen osa-alueita<br />

ovat Tuottavuusanalyysi ja Tuottavuusohjelma.<br />

Tuottavuusanalyysi yhdistää mm. työterveyden<br />

ja henkilöstötutkimuksen tulokset ja<br />

auttaa tunnistamaan henkilöstön tuottavuutta<br />

tukevat tekijät ja analysoimaan investointeja.<br />

Se paljastaa, miksi jotkut yksiköt ovat<br />

taloudellisesti tehokkaampia ja miksi joissain<br />

on motivoituneempaa henkilöstöä tai enemmän<br />

sairauspoissaoloja. Tuottavuusohjelma<br />

tuo konkreettisia työkaluja tuottavuuden ja<br />

työhyvinvoinnin johtamiseen.<br />

Näiden uusien työvälineiden avulla yrityksen<br />

toiminnasta tulee järjestelmällisempää ja<br />

kustannustehokkaampaa. Myös vastuut selkiytyvät,<br />

liikevaihto ja kannattavuus kasvavat ja<br />

sairauspoissaolojen kustannukset vähenevät.<br />

28 <strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong>


ERVEYS & hyvinvointi TYÖTERVEYS & hyvinvointi TYÖTERV<br />

nti TYÖTERVEYS & hyvinvointi TYÖTERVEYS & hyvinvointi TY<br />

Valtava määrä taustamateriaalia<br />

selkeäksi kokonaisuudeksi<br />

Tuottavuusanalyysin pilottiprojekti toteutettiin<br />

Raskoneessa, joka on valtakunnallinen<br />

korjaamoalan yritys. Lähtökohtana<br />

oli Raskoneen akuutti tarve kehittää työhyvinvointia<br />

ja tuottavuutta. ”Halusimme<br />

vähentää tuntuvasti sairauspoissaoloja ja<br />

ennenaikaisia eläköitymisiä”, Raskoneen<br />

kenttäjohtaja Tapani Riihijärvi kertoo.<br />

”Lisäksi oli tärkeää selvittää, kuinka esimiehet<br />

kokevat työhyvinvoinnin vastuut,<br />

ja miten työhyvinvointia olisi paras johtaa.”<br />

Projekti alkoi laajamittaisella tiedonkeruulla.<br />

Johdon, korjaamopäälliköiden ja<br />

pääluottamusmiesten haastattelut toivat<br />

oleellista tietoa työhyvinvoinnin tarpeista.<br />

Henkilöstön terveys ja työkyky kartoitettiin<br />

Terveyskyselyn, työterveyden raporttien<br />

ja henkilöstökyselyn kautta. Lopuksi<br />

liiketoiminnan ja asiakasrajapinnan tunnusluvut<br />

linkitettiin näihin muuttujiin.<br />

Terveystalo kokosi ja analysoi tämän massiivisen<br />

tietomäärän selkeään pakettiin,<br />

jonka vuoksi myös tuloksia on helpompi<br />

tulkita yhtenäisenä kokonaisuutena.<br />

Hyvä esimiestyö elintärkeää<br />

tuottavuuden kannalta<br />

Projektin aikana tuli konkreettisesti esille<br />

hyvän esimiestyön merkitys. Kun johtamisen<br />

vastuut olivat epäselvät, tuottavuus<br />

oli selkeästi heikompi. Lisäksi työn hallinnan<br />

tunteella, tavoitteiden tuntemisella<br />

sekä hyvinvointia ja työkykyä tukevalla<br />

esimiestyöllä oli yhteyttä alhaisiin sairauspoissaoloihin.<br />

Tuottavuusanalyysin tulokset<br />

esitettiin yksikkökohtaisesti, jolloin<br />

oli helppo selvittää, miksi yksi yksikkö teki<br />

parempaa tulosta kuin toinen. Yksikköjä<br />

verratessa havaittiin, että yksiköissä, joissa<br />

esimiehen ja alaisen välinen luottamus<br />

oli parempi, myös tehokkuus oli parempi.<br />

Kiteytetyt tulokset johdon työvälineeksi<br />

Projektin tulokset esiteltiin johtoryhmälle<br />

ja henkilöstön edustajille joulukuun alun<br />

workshopissa. Siellä Raskoneelle laadittiin<br />

työhyvinvoinnin ja tuottavuuden johtamismatriisi<br />

sekä tuottavuuden tuloskortti,<br />

joiden avulla johto voi helposti kartoittaa<br />

tuottavuutta lisääviä toimenpiteitä. Johtamismatriisissa<br />

määriteltiin työhyvinvoinnin<br />

ja tuottavuuden kehittämisalueet<br />

seuraaville 2–3 vuodelle sekä eri osa-alueiden<br />

vastuuhenkilöt. Tuloskortin avulla<br />

on helppo selvittää, miten esimiestyön<br />

muutokset selittävät työhalua ja -kykyä.<br />

Näin työhyvinvointia opitaan kehittämään<br />

tuottavuutta tukevaksi.<br />

Tuottavuuden parantamiseksi esimiesja<br />

alaissuhteet tullaan määrittelemään<br />

paremmin ja työnhallintaa kehitetään.<br />

Jatkossa otetaan myös aktiivisempi ote<br />

tapaturmien hoidon johtamiseen. Sairauspoissaolojen<br />

karsimisessa tullaan<br />

hyödyntämään niin kutsuttua varhaisen<br />

puuttumisen mallia sekä esimiesvalmennusta.<br />

Sairauslomien seurannan helpottamiseksi<br />

Raskone otti käyttöön Terveystalo<br />

Sirius HR työkyvyn ohjausjärjestelmän,<br />

joka kokoaa kaikki lääkärikäynnit samaan<br />

paikkaan. Samalla yhteistyö organisaation<br />

vastuulääkärin kanssa tehostuu.<br />

Henkilöstötuottavuuden kehittymiseen vaikuttaa vahvasti<br />

työn kokonaisvaltainen hallinta ja esimiestyön laatu.<br />

Hyvinvointia ja johtamista tehostamalla on saavutettavissa<br />

jopa 7 %:n vaikutus liikevaihtoon, sanoo Ossi Aura<br />

Terveystalosta.<br />

Hedelmällinen yhteistyö jatkuu<br />

projektin jälkeenkin<br />

Raskone oli erittäin tyytyväinen pilottiprojektiin.<br />

”Tuottavuusanalyysi toteutettiin hämmästyttävän<br />

hyvin todella tiukassa aikataulussa”,<br />

Riihijärvi toteaa. ”Menimme hiukan<br />

epäilevin mielin workshopiin, mutta yllätyimme<br />

iloisesti, kuinka tehokkaasti Terveystalo<br />

oli osannut tiivistää näin valtavan määrän<br />

tietoa. Selkeä yhteenveto näytti tuottavuuden<br />

kehittämisalueet työhyvinvoinnin näkökulmasta.<br />

Niiden kautta oli helppo lähteä kehittämään<br />

toimintaamme.”<br />

Tavoitteet on nyt määritelty, mutta varsinainen<br />

tuottavuusohjelma on alkamassa.<br />

”Onneksi hyvin viitoitettua polkua on helppo<br />

seurata. Yhteistyö Terveystalon kanssa jatkuu<br />

projektissa havaittujen kehitysalueiden osalta<br />

tiiviisti”, Riihijärvi kiteyttää. •<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 29


ÖTERVEYS & hyvinvointi TYÖTERVEYS & hyvinvointi TYÖTE<br />

vointi TYÖTERVEYS & hyvinvointi TYÖTERVEYS & hyvinvoin<br />

Työterveyshuolto<br />

kahvin hinnalla<br />

Työterveyshuolto maksoi pirkanmaalaiselle yrittäjälle saman verran<br />

kuin työpaikan vuoden kahvit. Silti joka kymmenes yritys laiminlyö<br />

työntekijöidensä lainmukaisen työterveyshuollon. Menoerän<br />

sijaan se on parhaimmillaan kannattava investointi, joka ehkäisee<br />

sairauspoissaoloja, ennenaikaista eläkkeelle jäämistä ja tukee<br />

työntekijöiden työkykyä sekä yrityksen kilpailukykyä.<br />

Työntekijän päivän poissaolo maksaa<br />

yrittäjälle keskimäärin 300<br />

– 400 euroa, joten kannattavaa<br />

olisi pitää hänet terveenä ja hyväkuntoisena.<br />

Tampereen Työterveys ry<br />

laski työterveyshuoltonsa maksavan 168<br />

– 210 euroa / henkilö vuodessa. Luvuista<br />

on vähennetty Kelan 50 – 60 prosentin<br />

korvaus.<br />

Tällöin työterveyshuolto maksaa itsensä<br />

takaisin jo, kun sen avulla on ehkäisty yksi<br />

sairauspäivä työntekijää kohti vuodessa.<br />

- Eräs työnantaja laski työterveyshuollon<br />

maksaneen Kelan korvauksen jälkeen<br />

hänelle yhtä paljon kuin työpaikan vuotuiset<br />

kahvit, Tampereen Työterveys ry:n<br />

toimitusjohtaja ja johtava lääkäri Mauri<br />

Jussila sanoo.<br />

Silti kymmenen prosenttia yrityksistä<br />

jättää lainmukaisen työterveyshuollon toteuttamatta.<br />

Tampereella osataan perustella,<br />

miksi se ei kannata.<br />

Huomioi varhain<br />

Tampereen Työterveys kuten myös Suomen<br />

Työterveys ry:n muut jäsent ovat<br />

pystyneet pitämään palvelunsa edullisina,<br />

sillä se on voittoa tavoittelematon organisaatio.<br />

Omistajina ovat palveluja käyttävät<br />

yritykset. He itse vaikuttavat ja päättävät<br />

palveluiden sisällöstä, laadusta ja hinnasta.<br />

- Työkyvyn hallinnassa on tärkeää,<br />

että mukana ovat yritys, sen johto, henkilöstöhallinto,<br />

esimiehet, työntekijät ja<br />

työterveyshuolto. Toiminnan perusta on<br />

näiden kolmen aito kumppanuus ja tiivis<br />

yhteistyö. Työterveyshuolto ei yksin riitä,<br />

Suomen Työterveyshuolto ry:n toimitusjohtaja<br />

Carita Borgenström kertoo.<br />

Vaikka suomalaisen miehen terveys on<br />

parantunut, ongelmia on edelleen. Jäädään<br />

ennenaikaisesti eläkkeelle etenkin<br />

selkävaivojen ja masennuksen takia.<br />

- Työpaikoilla on parantamisen varaa.<br />

Havaittuihin ongelmiin pitäisi puuttua<br />

varhain. Suomalaiseen mentaliteettiin<br />

kuuluu katsella vierestä, vaikka moni ongelma<br />

olisi helpompi ehkäistä varhaisella<br />

puuttumisella, Jussila toteaa.<br />

Varhaisia hälytysmerkkejä ovat työn-<br />

30 <strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong>


RVEYS & hyvinvointi TYÖTERVEYS & hyvinvointi TYÖTERV<br />

ti TYÖTERVEYS & hyvinvointi TYÖTERVEYS & hyvinvointi TYÖ<br />

Suomen Työterveyden yhteistyökumppanit laativat<br />

toiminnastaan raportit asiakkaille. Työterveyshuollon<br />

lääkärit seuraavat alojen kehittymistä, kuten<br />

ajokorttiuudistusta.<br />

tekijän toistuvat poissaolot ja huonontunut<br />

työsuoritus.<br />

Yksi vanhimmista<br />

Tampereen Työterveys ry sai alkunsa, kun<br />

diplomi-insinööri Asko Brax teki aloitteen<br />

Tampereen Nuorkauppakamarille vuonna<br />

1972. Hän toivoi tutkimusta lääkäripalvelujen<br />

tarpeesta, sillä töistä oltiin poissa usein.<br />

Lääkäreiltä oli vaikea saada lausuntoja poissaolojen<br />

perusteeksi.<br />

Samoihin aikoihin työterveyslainsäädäntö<br />

ja kansanterveyslaki laajenivat Suomessa.<br />

- Vuonna 1973 perustettu Tampereen Työterveys<br />

ry on yksi Suomen vanhimmista. Ensimmäisenä<br />

vuonna siihen liittyi 60 yritystä,<br />

Jussila kertoo.<br />

Nyt kun vietetään yhdistyksen 40-vuotisjuhlaa,<br />

jäsenyrityksiä on 962. Tampereen<br />

Työterveyden palveluja käyttää noin 33.400<br />

työntekijää. Mukana on suuria yrityksiä kuten<br />

Pirkanmaan Osuuskauppa, Patria Oyj,<br />

Nokian Renkaat Oyj ja AGCO Sisu Power Oy.<br />

- Isojen lisäksi jäseninä on myös kahden<br />

miehen yrityksiä ja maanviljelijöitä. Kaikkia<br />

palvellaan, Jussila sanoo.<br />

Eläkeikään ehtinyt vireä urheilija Braxkin<br />

on yhä kuvioissa: hän avaa Tampereen<br />

Työterveyden 40-vuotisjuhlaseminaarin<br />

4.10.<strong>2013</strong>.<br />

Carita Borgenström kertoo,<br />

että työterveyshuoltopalvelusopimuksia<br />

laajuuksineen on mahdollista<br />

räätälöidä yritysten<br />

tarpeita vastaaviksi.<br />

Erikoistuminen tuo varmuutta<br />

Tampereen Työterveys ry tuottaa vain työterveyshuollon<br />

palveluita, kuin työterveyshuollon<br />

erikoistavaratalo. Pitkän toiminta-aikansa<br />

vuoksi se on pystynyt syventämään osaamistaan<br />

ja perehtymään syvällisesti alaan.<br />

- Terveydenhuollon osaajamme ovat erikoistuneet<br />

työterveyshoitajiksi. Osaaminen<br />

on karttunut myös tekemällä yhteistyötä alan<br />

yhdistysten ja toimijoiden kanssa kuten terveydenhuollon<br />

ammattiliittojen, Tampereen<br />

yliopiston ja Työterveyslaitoksen kanssa, Jussila<br />

toteaa.<br />

Tampereen Työterveys ry:llä on kouluttajaoikeudet.<br />

Tampereen yliopiston työterveyshuoltoon<br />

erikoistuvia lääkäreitä suorittaa erikoistumisjakson<br />

opintojaan siellä.<br />

- Tulevaisuudessa yritysten työterveyshuolto<br />

menee enemmän lomittain yrityksen<br />

oman henkilöstöhallinnon kanssa. Työterveys<br />

koordinoi enemmän palveluja ja yhteistyökumppanien<br />

määrä kasvaa, Jussila pohtii. •<br />

Suomen Työterveys ry<br />

Suomen Työterveys ry kokoaa yhteen<br />

22 työterveysyhteisöä, jotka toimivat<br />

yli 30 paikkakunnalla. Sen verkoston<br />

piiriin kuuluu 4.400 yritystä ja niiden<br />

97.000 työntekijää. Ne kaikki ovat<br />

asiakasorganisaatioiden omistamia ja<br />

tuottavat työterveyspalveluja voittoa<br />

tavoittelematta. Kela tilastoi ne kustannus-edullisimmaksi.<br />

www.suomentyoterveys.fi<br />

Yhteistyöverkosto:<br />

Dalsbruk: Dalmed Oy Ab<br />

Espoo: Metropol Työterveys Oy<br />

Iisalmen Työterveysasema Oy<br />

Imatran Työterveys ry<br />

Jyväskylän Työterveys ry<br />

Kokkola: Keskipohjanmaan Työterveyshuolto<br />

ry<br />

Kotkan Työterveys Oy (Kotka ja Hamina)<br />

Kuopion Työterveys ry<br />

Lahden Seudun Yritysterveys ry<br />

Lahti: Okeroisten Työterveysosuuskunta<br />

Lappeenrannan Työterveys ry<br />

Lohjan Työterveys ry<br />

Loimaan Työterveys ry<br />

Oulu: Pohjois-Suomen Työterveys ry<br />

Pietarsaaren Työterveysyhdistys ry,<br />

Jakobstads Arbetshälsovårdsförening rf<br />

Riihimäen Työterveys ry<br />

Rovaniemen Työterveys ry<br />

Savonlinnan Seudun Työterveys ry<br />

Tampereen Työterveys ry,(Tampere,<br />

Hämeenlinna, Kangasala, Kyröskoski,<br />

Lempäälä (Ideapark), Mänttä, Nokia,<br />

Valkeakoski)<br />

Turun Työterveys ry,Turku ja Paimio<br />

Vaasa: Promedi Oy<br />

Ylihärmä: Härmämedi Oy<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 31


Toimitusjohtaja Pasi Niemisen<br />

mukaan kansainvälisyys haastaa<br />

Materiaalinkäsittelyn<br />

sekä logistiikan alalla eräs<br />

menestyksen avain on kyky<br />

kansainväliseen yhteistyöhön.<br />

Näin uskoo Toyota Material<br />

Handling Finland Oy:n<br />

toimitusjohtaja Pasi Nieminen.<br />

Pasi Nieminen on esimerkki siitä,<br />

kuinka monipuolinen työhistoria<br />

antaa myös monipuolisen ymmärryksen<br />

tuotannon, myynnin,<br />

jälkimarkkinoinnin ja johtamisen yhteistyön<br />

tarpeeseen. Miehellä itsellään on kosketuspintaa<br />

muun muassa laboratoriolaite-<br />

ja metsäkonealojen käytännöntason<br />

työskentelystä ja johtotehtävistä.<br />

- On valtava rikkaus, että olen erilaisten<br />

työtehtävien myötä päässyt näkemään eri<br />

alojen arkea monesta näkökulmasta. Olen<br />

toiminut aikanaan huolto-, tuotekehitysja<br />

myyntityössä, mikä antaa käsitystä siitä,<br />

kuinka yhteistyö eri tahojen välillä on<br />

oleellista saada toimivaksi, miettii toimitusjohtaja<br />

Pasi Nieminen.<br />

Yhteistyö bisneksen eri tahojen välillä<br />

Trukkitalo Veikka Ståhlberg Oy<br />

Täyden palvelun trukkitalo, toiminut jo vuodesta 1973<br />

Palveluihimme kuuluvat:<br />

• trukkikauppa, uudet ja käytetyt koneet<br />

• varaosat tunnetuimpiin trukkimerkkeihin<br />

• huoltopalvelut, Mitsubishi-trukkien sopimushuollot<br />

Varsinais-Suomen alueella<br />

• nostokoritarkastukset<br />

• kiinteistönhuoltokoneiden korjaukset ja huollot<br />

• nostopalvelu<br />

• rengastyöt<br />

• luvanvaraiset kaasuasennukset<br />

• Woikosken teollisuuskaasujen ja kaasutarvikkeiden<br />

myyntipiste<br />

Trukkitalo<br />

Veikka Ståhlberg Oy<br />

Hiiskanaukeantie 4-6 / PL 30, 20781 Kaarina<br />

(02) 276 1700 info@trukkitalo.com<br />

www.trukkitalo.com<br />

Tutustu myös lehden<br />

nettiversioon<br />

www.kuljetusjalogistiikka.com<br />

32 <strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong>


on oleellista saada toimivaksi.<br />

Nykyisessä asemassaan Toyota Material<br />

Handling Finland Oy:n toimitusjohtajana<br />

hän ollut vuoden päivät. Metsäkonealan kokemus<br />

on Niemisen mukaan tuonut mukanaan<br />

osaamista myös nykyiseen tehtävään.<br />

- Konebisneksestähän molemmissa on<br />

kyse, eli haasteet kummassakin ovat hyvin<br />

samanlaiset.<br />

Kokonaisvaltainen konsepti<br />

Ajankohtainen trendi materiaalinkäsittelyn,<br />

sisälogistiikan ja yleisestikin logistiikan<br />

osalta kulminoituu kustannussäästöihin.<br />

- Saattaa olla, että aikaisemmin yrityksissä<br />

ei olla oltu tarkasti tietoisia materiaalinkäsittelyn<br />

ja sisälogistiikan kustannuksista,<br />

mutta nykyisen kovan kilpailun ja taloudellisesti<br />

kovien aikojen myötä yritykset ovat<br />

ryhtyneet kiinnittämään suurempaa huomiota<br />

näidenkin asioiden kustannuskysymyksiin,<br />

Pasi Nieminen kertoo.<br />

- Nyt yritykset etsivät materiaalinkäsittelyn<br />

ja sisälogistiikan kustannusten optimaalisia<br />

säästöjä. Tämä vaatii entistäkin<br />

vahvempaa yhteistyötä kalustontoimittajan<br />

ja asiakkaan välillä.<br />

Kaluston myyminen on vain yksi osa alan<br />

valmistajien ja toimittajien toiminnasta.<br />

- Pelkkä kaluston myyminen on vain yksi<br />

osa alan valmistajien ja toimittajien toiminnasta.<br />

Tämän vuoksi on tarvetta luoda kokonaisvaltaiset<br />

konseptit sille, että kaluston<br />

huolto-, varaosasaatavuus- ja vuokrausmahdollisuudet<br />

toimivat, Pasi Nieminen tietää.<br />

Menestyminen edellyttää tänä päivänä<br />

resursseja vastata kansainvälisen bisneksen<br />

kysyntään.<br />

- Maailma on nykyisin pieni. Yritykset<br />

toimivat usein Eroopan tai jopa globaalilla<br />

tasolla, joten kaluston huolto- ja vuokrauspalvelut<br />

tulee voida taata eri puolilla maailmaa.<br />

Messut on ammattilaisten foorumi<br />

Messutoimikunnan puheenjohtajana toimiva<br />

Pasi Nieminen on todella tyytyväinen<br />

alansa erikoismessuihin Tampereella. Nyt<br />

huhtikuussa toiseen kertaan järjestettävät<br />

<strong>Logistiikka</strong>-messut saavat häneltä kehuja.<br />

- Yrityksemme oli mukana viime kerrallakin,<br />

joten tiedämme, että messut kokoavat<br />

juuri oikeat henkilöt paikalle, Nieminen arvioi.<br />

- <strong>Logistiikka</strong>-messut on maamme ainoa<br />

foorumi, jossa on mahdollista kartoittaa<br />

alan tuoteskaala ja saada tuorein tieto. Uskon,<br />

että tästä messutapahtumasta voi kasvaa<br />

perinteinen instituutio, joka herättää<br />

mielenkiintoa myös kansainvälisesti. Jo nyt<br />

osallistujia saapuu ulkomailta, Toyota Material<br />

Handling Finland Oy:n toimitusjohtaja<br />

Pasi Nieminen summaa tyytyväisenä.<br />

<strong>Logistiikka</strong> <strong>2013</strong><br />

Materiaalinkäsittelyn ja logistiikan ammattilaisille<br />

suunnatut <strong>Logistiikka</strong>-messut<br />

toteutetaan Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa<br />

17.–19.4.<strong>2013</strong>. Samaan aikaan<br />

17.–18.4.<strong>2013</strong> Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa<br />

järjestetään Teolliset Palvelut<br />

-messut. www.logistiikkamessut.fi •<br />

- Maailma on nykyisin pieni.<br />

Yritykset toimivat usein<br />

Eroopan tai jopa globaalilla<br />

tasolla, joten kaluston<br />

huolto- ja vuokrauspalvelut<br />

tulee voida taata eri puolilla<br />

maailmaa, Toyota Material<br />

Handling Finland Oy:n<br />

toimitusjohtaja<br />

Pasi Nieminen.<br />

Laadukkaat BT-haarukkavaunut<br />

nyt tarjoushintaan!<br />

Heti varastosta!<br />

BT-haarukkavaunut pikanostolla<br />

BT LHM230BQ<br />

5 kpl<br />

1990,-<br />

alv 0%<br />

Etu 510,-<br />

Tiesitkö, että<br />

Kaupan päälle Toyotan<br />

talvivaatepaketti!<br />

(Arvo 175,-)<br />

- myönnämme BT-haarukkavaunujen rungoille 99 vuoden takuun<br />

Myynti 010 575 700<br />

- varaosat saapuvat viimeistään 24 tunnin kuluttua tilauksesta<br />

- kaikki BT-haarukkavaunut on valmistettu Ruotsissa alusta loppuun www.toyota-forklifts.fi<br />

(tarjoushinta alv 0%)<br />

398,-/kpl<br />

(norm. 500,-/kpl<br />

alv 0%)<br />

Katso lisää www.toyota-forklifts.fi tai soita 010 575 700<br />

Kampanja voimassa uusissa 5 kpl tilauksissa 31.3.<strong>2013</strong> asti.<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 33


Trukkihuolto paranee ja<br />

valikoima laajenee<br />

Kun Sigma Trukit Oy ja AP-Trukit Oy yhdistyivät, syntyi yksi Suomen<br />

laajimmista omavaraisista trukkihuoltoverkostoista. Myös tuotevalikoima<br />

kasvaa vuonna <strong>2013</strong>, sillä Yalen valmistaja Nacco Materials Handling<br />

Limited Industry halusi Sigman suomalaiseksi yhteistyökumppanikseen<br />

myös kolmanteen brändiinsä Utileviin.<br />

Sigma Trukit Oy on esimerkki yrityksestä,<br />

jossa ei ole taloudellisen tyvenen<br />

aikana jääty kellumaan Tuonelan<br />

virran vietäväksi. Päinvastoin: toimitusjohtaja<br />

Jani Murtolehto allekirjoitti AP<br />

Trukit Oy:n toimitusjohtaja Pekka Toivasen<br />

kanssa sopimuksen yritysten liiketoimintojen<br />

yhdistämisestä.<br />

Se merkitsee omavaraisen huoltoverkon<br />

laajenemista Helsingistä, Turusta, Vaasasta,<br />

Lahdesta, Tampereelta ja Kotkasta AP-Trukkien<br />

alueille Kuopioon, Iisalmeen, Suolahteen<br />

ja Jyväskylään. Lisäksi Keravalla toimii<br />

Marjeta Oy sekä Oulussa ja Rovaniemellä AT<br />

Powerteam Oy.<br />

Verkko on kooltaan yksi Suomen laajimmista.<br />

Samalla paranee varaosien saatavuus etenkin<br />

Itä- ja Keski-Suomessa.<br />

- Pystymme tarjoamaan AP-Trukkien alueelle<br />

tehokkaampaa varaosalogistiikkaa sekä<br />

maanlaajuisen maahantuonti-, myynti- ja<br />

huoltotoimintaan räätälöidyn toiminnanohjauksen,<br />

Murtolehto sanoo.<br />

Nopeampaa huoltoa<br />

Sigma Trukkien palvelukseen siirtyi kokeneen<br />

AP Trukit Oy:n 11 henkilöä ns. vanhoina<br />

työntekijöinä 1.1.<strong>2013</strong>. Samalla parani yrityksen<br />

työvoiman liikkuvuus, joka lisää palvelun<br />

luotettavuutta.<br />

- Pystymme jakamaan työkuormaa alueittain<br />

ja siirtämään sitä sinne, missä on kiireisintä.<br />

Jos asentajat tai huoltomiehet ovat esimerkiksi<br />

Kuopion alueella kiireisiä, voimme<br />

lähettää alueen rajapinnalle kuten Mikkeliin<br />

tekijän Helsingistä, Murtolehto kertoo.<br />

AP-Trukit on ollut Sigma Trukkien osaomistaja<br />

jo sen perustamisvuodesta 2004<br />

lähtien. Liiketoimintojen yhdistymisen jälkeen<br />

AP-Trukit jää edelleen Sigma Trukkien<br />

osaomistajaksi. Kuopion kiinteistöjen omistus<br />

säilyy 40-vuotiaalla AP-Trukeilla.<br />

Maahantuojasta trukkitaloksi<br />

Sigma maanlaajuinen toiminta ja huolto<br />

noteerattiin myös kansainvälisesti. Yalen<br />

valmistaja Nacco Materials Handling Limited<br />

Industry tarjosi sille Suomen edustusta<br />

DLD ja TIS-Web<br />

Ratkaisu digipiirturitietojen kokonaishallintaan<br />

Keskity olennaiseen!<br />

Ajopiirturitietojen tallentaminen pilkulleen<br />

lain edellyttämällä tavalla aiheuttaa monelle<br />

kuljetusliikkeelle päänvaivaa.<br />

VDO on kehittänyt kokonaisratkaisun, joka<br />

tekee kaiken automaattisesti pykälien mukaan<br />

ja vapauttaa kuljetusyrittäjän keskittymään<br />

olennaiseen.<br />

DLD wlan<br />

DLD gprs<br />

DLD etälatauslaite<br />

Ratkaisun ytimenä on ajoneuvossaoleva<br />

DLD eli Download Device, joka<br />

siirtää kaikki digipiirturin ajotiedot<br />

langattomasti suoraan toimistoon<br />

ilman yrityskorttia.<br />

TIS-Web ohjelmisto<br />

Ratkaisun toinen osa on toimistossa<br />

oleva TIS-Web ohjelmisto, joka vastaanottaa<br />

ajoneuvosta DLD:lla lähetetyt<br />

ajotiedot lainmukaista arkistointia ja jatkokäsittelyä<br />

varten.<br />

Nyt myös paikannus!<br />

TIS-Web ohjelmistoon on uutena lisäosana<br />

saatavana Track & Trace paikannustoiminto,<br />

jonka avulla voi seurata ajoneuvon<br />

sijaintia reaaliaikaisesti Google<br />

Maps -karttapohjalla.<br />

Maahantuoja:<br />

Lisätietoja: www.kaha.<br />

34 <strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong>


kolmanteen brändiinsä<br />

Utileviin. Yrityksen strategiaan<br />

kuuluu toimia<br />

näin: tarjota tuotteen<br />

edustusta ensisijaisesti<br />

parhaimmalle katsomalleen<br />

jälleenmyyjälle<br />

maakohtaisesti. Parhaillaan<br />

Utilevia lanseerataan<br />

Eurooppaan ja<br />

Pohjois-Amerikkaan.<br />

Kuukauden neuvottelujen<br />

jälkeen sopimus<br />

syntyi 15.10.2012. Sen<br />

lisäksi sen vanhat merkit<br />

Yale, Hubtex, Terberg<br />

ja Tergerg Kinglifter<br />

säilyvät.<br />

- Sigmasta on kasvamassa trukkitalo, samantapaisesti<br />

kuin on autotaloja. Tavoittelemme<br />

Utilevin edustuksen myötä uusia asiakkaita<br />

matalan käyttöasteen trukeilla.<br />

Utilev poikkeaa muista saman luokan trukeista<br />

vahvan jälkimarkkinoinnin tuen kautta.<br />

Sen varaosakeskus sijaitsee Hollannissa<br />

samassa paikassa kuin Yalen, joten Sigma<br />

pystyy toimittamaan varaosia hyvin.<br />

Utilevin Suomen tuotepäälliköksi nimitettiin<br />

Turkuun Mika Havumäki. •<br />

Yrityskaupan myötä<br />

huoltomiehet pystyvät<br />

tulemaan entistä<br />

nopeammin paikalle.<br />

ILLBYPLAST<br />

plast - muovi - plastics<br />

Paperileikkuri, turvaleikkuri, kalvoleikkuri...<br />

Pakkauskartonkien, pussien, ristisiteiden, erilaisten pakettien<br />

ja postituksien avaaminen on työläistä, aikaavievää ja lopulta<br />

kallista puuhaa. Leikkurilla leikkaat nopeasti ristisiteet poikki,<br />

avaat paketit ja kirjeet vaivatta. Tästä syystä monet<br />

ammattilaiset ovat jo ottaneet leikkurin käyttöönsä! Leikkuri<br />

sopii niin ikään kalvojen ja filmien leikkaamiseen, testaa<br />

vaikka!<br />

Lue lisää leikkurista ja tulosta itsellesi esitteen<br />

www.illbyplast.com<br />

tai tilaa ja ota yhteyttä<br />

puh: +358 19 656 905<br />

email: boije@illbyplast.com<br />

Vuokrataan<br />

kylmää tasovarastotilaa<br />

4350 m 2 Vainikkalassa<br />

os. Rajamiehentie 8,<br />

54270 VAINIKKALA<br />

Maantie- ja rautatieyhteys.<br />

Lähellä rautatieasemaa.<br />

Tiedustelut<br />

Aluepäällikkö<br />

Timo Pihkala<br />

puhelin: 0400-553 598<br />

e-mail: timo.pihkala@suomenviljava.fi<br />

www.suomenviljava.fi<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 35


Vastapainotrukkeja<br />

Järvenpäästä<br />

Viime vuonna 70-vuotiasjuhliaan<br />

viettänyt Rocla alkaa valmistaa<br />

historiansa ensimmäistä kertaa<br />

myös vastapainotrukkeja.<br />

Järvenpäästä käsin tehdään<br />

sähköisiä vastapainotrukkeja jo<br />

tänä keväänä.<br />

Mitsubishi Heavy Industries lopettaa<br />

tehtaansa Hollannissa<br />

ja siirtää sähköisten vastapainotrukkien<br />

tuotannon Roclalle.<br />

Tämä lisää Roclan vuosittaista tuotantomäärää<br />

noin 2500 trukilla. Roclan<br />

tuotekehitys on jo vuodesta 2011 alkaen<br />

suunnitellut sähköisiä vastapainotrukkeja,<br />

joten tuotannon siirtyminen on lisätodiste<br />

MHI:n luottamuksesta suomalaisyritykseen.<br />

Vahvaa tuotekehitysosaamista<br />

Yksi syy siihen, miksi Rocla menestyy<br />

kansainvälisen Mitsubishi Heavy Industriesin<br />

muiden tehtaiden joukossa, on<br />

yrityksen vahva tuotekehitysosaaminen.<br />

Rocla oli ensimmäinen trukkivalmistaja,<br />

joka tajusi muotoilun merkityksen tuotteen<br />

käytettävyydessä sekä tuotteen kilpailukyvyn<br />

parantamisessa. Roclan tuotteiden<br />

korkealaatuinen tuotekehittely on<br />

palkittu moneen otteeseen kansainvälisissä<br />

kilpailuissa.<br />

MHI myös vakuuttui tuotekehityksen<br />

tavasta suunnitella uusi tuote yhteistyössä<br />

tuotannon kanssa. Roclalaiset käyttävät<br />

termiä ”concurrent engineering”, mikä<br />

tarkoittaa sitä, että tuotekehitys on limittäistä<br />

muiden toimintojen kanssa. Tämän<br />

ansiosta uuden tuotteen suunnittelussa<br />

otetaan alusta alkaen huomioon myös<br />

valmistusnäkökulmat.<br />

Synergiaetuja eri tuotteiden välillä<br />

Roclan tarkoituksena on jatkossa hakea<br />

entistä enemmän synergiaetuja eri trukkimallien<br />

välillä. Tavoitteena on, että lähitulevaisuudessa<br />

teknologia-alusta olisi<br />

mahdollisimman yhtenäinen varastotrukeissa<br />

ja sähköisissä vastapainotrukeissa.<br />

Tällä hetkellä Roclassa on menossa iso<br />

laajentumisprojekti, kun tehtaalla valmistaudutaan<br />

uuden tuotteen valmistamiseen.<br />

Yritys myös rekrytoi kymmeniä<br />

henkilöitä lisää sekä tuotekehitykseen että<br />

tuotantoon. Osana tilajärjestelyjä Roclan<br />

kotimaan myynti ja huolto muuttivat<br />

uusiin tiloihin Vantaalle.<br />

Innovaatiot nopeasti markkinoille<br />

Jo se, että näillä leveysasteilla kootaan<br />

kustannustehokkaasti maailman parhaimmaksi<br />

palkittuja nostolaitteita, on<br />

pienoinen ihme. Suuret eurooppalaiset<br />

logistiikkatalot ovat kooltaan suurempia<br />

pelureita kuin Rocla. Roclan vahvuuksia<br />

ovat joustavuus ja nopeus. Yritys pystyy<br />

reagoimaan asiakastarpeisiin ja tuottamaan<br />

innovaatiot nopeasti markkinoille.<br />

Muotoilun tärkeys trukkien suunnittelussa<br />

johtuu kahdesta asiasta: Trukki<br />

on sekä työpaikka että työkalu. Sen pitää<br />

tarjota hyvä ajettavuus kuskille ja toimia<br />

tehokkaasti työympäristössään. Trukin<br />

pitää olla myös kustannustehokas ja hintansa<br />

arvoinen. Täytyy siis suunnitella<br />

ihmiselle aina vaan ”inhimillisempiä”<br />

koneita ilman, että laitteen suorituskyky<br />

heikkenee. •<br />

Faktaa:<br />

Rocla on aiemmin suunnitellut ja valmistanut<br />

sekä varastotrukkeja että<br />

automaattitrukkeja. Rocla on vuodesta<br />

2002 alkaen toiminut Cat® Lift Trucks<br />

– vastapainotrukkien maahantuojana ja<br />

edustajana Suomessa. Vastapainotrukit<br />

ovat maailman yleisimmin käytössä<br />

oleva trukkityyppi. Niitä käytetään sekä<br />

sisällä että ulkona mm. tavaroiden<br />

varastointiin, purkuun ja lastaukseen.<br />

Vastapainotrukkien valikoima on laaja<br />

ja niitä löytyy sähkö-, nestekaasu- ja<br />

diesel-käyttöisinä.<br />

36 <strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong>


Parketti Romanoff luotti jälleen Roclaan<br />

Uusi vastapainotrukki<br />

tuli aiemman työpariksi<br />

Parketti Romanoffin varastossa Vantaan Piispankylässä käy aikamoinen<br />

vilske. Hyväntuuliset varastomiehet kuljettavat trukeilla parkettipaketteja<br />

varaston hyllyille ja ulkona odottaviin pakettiautoihin. Vuodesta<br />

1979 toiminut perheyritys työllistää nyt noin 50 henkilöä. Varasto,<br />

myyntinäyttely ja konttori löytyvät kaikki saman katon alta.<br />

Tänä päivänä Parketti Romanoffin<br />

tuote- portfolio koostuu parketeista,<br />

laminaateista, vinyyleistä ja<br />

korkeista. Edustuksessa on oman<br />

ELLETT-malliston lisäksi laaja valikoima<br />

eri tuotemerkkejä.<br />

Parketti Romanoffin toimintafilosofiaan<br />

kuuluu nopea toimitus, joten varastossa on<br />

oltava jatkuvasti hyvä valikoima tuotteita.<br />

Piispankylän parin tuhannen neliön varastoon<br />

tuleekin kahden kolmen viikon aikana<br />

sata uutta tavaralavaa.<br />

Kaikkiaan varaston läpi kulkee vuosittain<br />

250 000 neliötä parkettia ja laminaattia.<br />

Trukkeja tarvitaan, jotta toimitukset ja<br />

varastointi sujuisivat.<br />

- Aivan ensimmäisen, Halla-merkkisen<br />

trukin jälkeen varastoomme hankittiin<br />

vuonna 2003 Cat® Lift Trucks -vastapainotrukki<br />

Roclasta. Se on yhä käytössä ja<br />

toimii erittäin hyvin, Vesa Kröger Parketti<br />

Romanoffilta kertoo.<br />

Kesäkuun alussa 2012 vanha trukki sai<br />

rinnalleen ”isoveljen”, upouuden Cat® Lift<br />

Trucks 48V -malliston sähkökäyttöisen<br />

vastapainotrukin.<br />

Parketti Romanoffille toimitettu kone oli<br />

ensimmäinen laatuaan Suomessa.<br />

- Halusimme mahdollisimman samanlaisen<br />

trukin kuin aiempikin. Se johtui siitä,<br />

että tarpeemme olivat samat kuin aiemmin,<br />

ja käytössä ollut Roclan valmistama trukki<br />

oli havaittu hyväksi ja mittasuhteiltaan varastoomme<br />

sopivaksi.<br />

Roclan trukkivalikoima kattaa niin varasto-<br />

kuin vastapainotrukit. Kerrallaan voi<br />

tilata vaikka vain yhden trukin – kuten teki<br />

Parketti Romanoff.<br />

– Vertailimme 3-4 merkkiä ja päädyimme<br />

jälleen Roclaan. Hintakin näytteli valinnassa<br />

isoa osaa. Ja onhan sekin totta, että<br />

Rocla on alalla tunnettu tekijä ja myös sen<br />

verran iso toimija, että voimme luottaa siihen,<br />

että yritys on ja pysyy.<br />

Varastomiehet ovat jo liimanneet uuden<br />

trukin kylkeen Roclan huollon puhelinnumerot<br />

sisältävän tarran. Apu on puhelinsoiton<br />

päässä, jos pulmia tulee.<br />

Yhdellä latauksella koko työvuoro<br />

– Olemme ulkoistaneet varastopalvelumme<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 37


”Kun saisi tähän vielä lentokonekellon, joka näyttäisi,<br />

milloin sakarat ovat suorassa. Ja toinen toive olisi se,<br />

että trukilla saisi painettua myös alaspäin voimalla.”<br />

eli täällä työskentelee kolme ”vuokramiestä”,<br />

jotka kaikki ovat käyneet Roclan trukinajokurssin,<br />

Vesa Kröger kertoo.<br />

– Varastomiehet tekevät päivän aikana toki<br />

monenlaista muutakin kuin ajavat trukeilla.<br />

Kumpikin Cat® Lift Trucks –vastapainotrukki<br />

on ahkerassa käytössä. Parketti Romanoffilla<br />

tavaraa liikutellaan sekä sisällä varastossa<br />

että ulkona. Trukeilla myös puretaan<br />

rekat. Sähkökäyttöisten laitteiden kertalataus<br />

riittää 1-2 päiväksi. Koneilla ajetaan kello 7-17<br />

välisenä aikana, mutta ne eivät ole jatkuvasti<br />

käytössä.<br />

Kröger kertoo panneensa merkille vastapainotrukin<br />

uudet ominaisuudet, kuten esimerkiksi<br />

mäkijarrun.<br />

– Siitä on varmasti hyötyä niille, jotka tekevät<br />

työtä vinoilla pinnoilla.<br />

17 vuotta varastossa työskennelleellä Mika<br />

Autiollakin on upouudesta trukista jo selvä<br />

käsitys:<br />

– Tässä on aiempaa herkempi ohjaus. Kallistukset<br />

toimivat hyvin ja tämä kääntyy keskiakselinsa<br />

ympäri, mikä on hyvä ominaisuus<br />

kapeissa hyllyväleissä. Hyvää on myös se, että<br />

lasikatto suojaa sateelta, kun liikkuu ulkona.<br />

Kekseliäs ja kokenut kuski heittää haasteen<br />

myös tulevien trukkien suunnittelijoille:<br />

– Kun saisi tähän vielä lentokonekellon,<br />

joka näyttäisi, milloin sakarat ovat suorassa.<br />

Ja toinen toive olisi se, että trukilla saisi painettua<br />

myös alaspäin voimalla. •<br />

Cat® Lift Trucks 48v<br />

–vastapainotrukkien<br />

uudet ominaisuudet<br />

• Sähköinen ohjausjärjestelmä<br />

• DIN-mitoitetut käyttöakut<br />

• Akun sivuvaihtojärjestelmä (lisävaruste)<br />

• Märkälevyjarrut<br />

• LED-valot<br />

• Turvajärjestelmä (PDS+) sisältää mm.<br />

kuljettajatunnistuksen, automaattisen<br />

sähköisen pysäköintijarrun ja mäkijarrun<br />

• Monitoiminäyttö<br />

• 1 000 tunnin huoltoväli<br />

• Uusi design<br />

• Mukava ja ergonominen kuljettajantila<br />

Lisätietoja: www.rocla.com<br />

Pidätämme oikeudet aikataulumuutoksiin.


Utilevit Suomeen<br />

Ensimmäiset siniset Utilevin esittelytrukit<br />

saapuivat Suomeen alkuvuonna <strong>2013</strong>. Aluksi<br />

tulivat 1,5 – 3,5 tonnin nostokapasiteetin<br />

polttomoottoritrukit. Saman vuoden aikana<br />

valikoima laajenee 7 tonnin nostokapasiteetin<br />

polttomoottoreihin ja pienempiin sähkövastapainotrukkeihin.<br />

Hinnaltaan edulliset trukit ovat varteenotettava<br />

vaihtoehto käytetyn kaluston ostajalle<br />

tai matalan käyttöasteen kohteeseen.<br />

Utilev poikkeaa muista<br />

saman luokan trukeista vahvan<br />

jälkimarkkinoinnin tuen<br />

kautta. Sigma Trukit Oy<br />

tuo Utilevin trukkien lisäksi<br />

maahan niiden varaosia.<br />

Niiden saatavuus on taattu,<br />

sillä keskusvarasto sijaitsee Yalen yhteydessä<br />

Alankomaissa Nijmegenissä.<br />

Utilevin Suomen tuotepäälliköksi nimitettiin<br />

Turkuun Sigma Trukit Oy:n Mika Havumäki.<br />

Jälleenmyyjinä toimivat Sigma Trukkien<br />

lisäksi AT Powerteam Oy ja Trukkihuolto<br />

Marjeta Oy. •<br />

Trukkitalo Veikka<br />

Ståhlberg Oy ja Berner<br />

Koneet yhteistyöhön<br />

Berner Koneet ja Trukkitalo Veikka<br />

Ståhlberg Oy ovat solmineet sopimuksen<br />

valtuutetun sopimushuollon<br />

aloittamisesta Varsinais-Suomen alueella.<br />

Aloitetulla yhteistyöllä haetaan<br />

parempaa ja laajempaa palvelua<br />

Varsinais-Suomen trukki-ja koneasiakkaille.<br />

Molemmilla yrityksillä on pitkät<br />

perinteet ja osaaminen trukkiasioissa<br />

sekä tulevaisuuden tavoitteena asiakaspalvelun<br />

kehittäminen.<br />

Trukkitalo Veikka Ståhlberg Oy on<br />

vuonna 1973 perustettu monipuolinen<br />

trukkitalo, jolla on vahva kokemus<br />

ja laaja osaaminen trukkien kunnossapidosta<br />

ja huollosta.<br />

Berner on toiminut Mitsubishi<br />

trukkien maahantuojana jo vuodesta<br />

1976 alkaen. Vuosituhannen alussa<br />

edustukseen tulivat Combilift monitietrukit<br />

sekä Dantruck vastapainotrukit.<br />

<strong>2013</strong> alussa perustettu Berner<br />

Koneet vastaa trukkien lisäksi myös<br />

Comac ja Wetroc siivouskoneiden sekä<br />

Dulevo lakaisukoneiden maahantuonnista<br />

ja jälkimarkkinoinnista.<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 33


Uudet Linde EVO -polttomoottoritrukit:<br />

Lisäarvoa vakiovarusteena<br />

Uudet Linden H20 – H50<br />

EVO polttomoottoritrukit ovat<br />

puhtaampia, turvallisempia ja<br />

taloudellisempia kuin koskaan<br />

aiemmin.<br />

Linde Material Handling on esitellyt<br />

uuden malliston nostokykyluokkaan<br />

2 - 5-tonnia. Mallisto<br />

käsittää diesel- ja kaasukäyttöiset<br />

vastapainotrukit. Uusien mallien toimitukset<br />

aloitetaan alkuvuodesta <strong>2013</strong> - samaan<br />

aikaan kun päästömääräykset tiukentuvat<br />

varsinkin dieseltrukkien osalta<br />

huomattavasti Euroopassa ja USA:ssa.<br />

Linde EVO mallit täyttävät vuoden alusta<br />

voimaan astuvan Eurooppalaisen direktiivin<br />

2004/26/EY vai-heen 3b määräykset<br />

moottoriteholuokassa 37 – 56 kW. Uudet<br />

mallit vastaavat myös<br />

USA:n -EPA TIER 4 final (40 CFR 89,<br />

40 CFR 1039, 40 CFR 1068) vaatimuksia.<br />

Uuden malliston - EVO nimitys viittaa kehityksen<br />

kärkeen. EVO malliston käyttäjä<br />

tietää että hänellä on käytettävissään trukkitekniikan<br />

huipputuote, puhdas, turvallinen,<br />

taloudellinen ja tehokas.<br />

Puhtaampia kuin koskaan<br />

Linden H25 – H50 Evo mallit ovat erittäin<br />

vähäpäästöisiä – puhtaampia kuin yksikään<br />

Linden aiemmin valmistama dieseltrukki.<br />

Puhtauden takana on viimeisintä<br />

moottoritekniikkaa, common-rail TDI<br />

dieselmoottorit ja partikkelisuodatin joka<br />

on vakiovaruste.<br />

Tarkoituksena ei ole ollut vain saavuttaa<br />

päästömääräysten vaatimukset vaan<br />

kehittää ehdottoman puhdas dieseltrukki.<br />

Direktiivin vaatimukset alitetaankin<br />

keskimäärin 69%:lla. Partikkelisuodatin<br />

toimii käytön aikana automaattisesti eli<br />

käyttöä ei tarvitse keskeyttää suodattimen<br />

puhdistamista varten. Puhdistamista varten<br />

trukki ei näin ollen myöskään tarvitse<br />

mitään erillistä tilaa ja trukkia voidaan<br />

käyttää suljetuissa tiloissa.<br />

Pienempi polttoaineenkulutus,<br />

vähemmän melua<br />

Uusien moottorien lisäksi uusi mallisto<br />

käsittää paljon muitakin uudistuksia.<br />

Kaikki uudet Linde H20 - H50 EVO diesel-<br />

ja kaasutrukit varustetaan muuttuvatilavuuksisella<br />

työhydrauliikan pumpulla,<br />

jonka ansiosta öljyä pumpataan mastolle<br />

ja työlaitteelle vain kulloisenkin tarpeen<br />

mukainen määrä. Pumppu on vieläpä<br />

ylikokoinen, jotta maksimi nostonopeus<br />

saavutetaan matalalla moottorin käyntinopeudella.<br />

Tämä taas tarkoittaa, että<br />

päästöt vähentyvät ja polttoaineenkulutus<br />

alenee jopa 28%. Moottoria ei todellakaan<br />

tarvitse huudattaa nostotyössä. Uudet trukit<br />

ovat myös huomattavan paljon hiljaisempia.<br />

Uutta ohjaamossa<br />

Kuljettajan näkökulmasta tärkeimpiä uudistuksia<br />

ovat uuden sukupolven istuimet.<br />

Istuimia on valittavissa alkuperäisvarusteena<br />

useita erilaisia versiota. Uusia istuimia<br />

kehitettäessä tärkein lähtökohta on<br />

ollut kuljettajan mukavuuden lisääminen<br />

ja suurella valikoimalla halutaan tarjota<br />

erityyppisiä versioita vastaamaan erilaisiin<br />

kuljettajamieltymyksiin. Perusmallista<br />

lähtien istuimet ovat korkealuokkaisia,<br />

monipuolisin säädöin ja mekaanisella tai<br />

ilmajousituksella varustettuja. Malliston<br />

huipulta löytyy jopa ilmastoitu active versio.<br />

Lisäksi istuimiin on liitettävissä lisäominaisuuksia<br />

kuten kääntöominaisuus.<br />

Käsinoja sekä hydrauliikan hallintavivut<br />

ovat uudistuneet myös. Käsinoja on muotoiltu<br />

entistä ergonomisemmaksi ja säätöjä<br />

parannettu. Käsinojaan on nyt integroitu<br />

myös kätevä hansikaslokero, jossa on<br />

tilaa esimerkiksi kännykälle.<br />

Lisäturvallisuutta vakiovarusteena<br />

Uuden malliston myötä Linde esittelee<br />

maailman ensimmäisenä automaattisen<br />

kaar-reajonopeuden rajoittimen polttomoottoritrukkiin.<br />

Vakiovarustukseen sisältyvä<br />

kaarreajoassistentti vähentää automaattisesti<br />

trukin ajonopeutta käännyttäessä,<br />

riippuen käännöksen jyrkkyydestä.<br />

Ominaisuus on säädettävissä ajoympäristön<br />

vaatimusten mukaiseksi.<br />

Uusissa malleissa vakiovarusteena<br />

myös monipuolinen moottorin suojaus- ja<br />

valvontajärjestelmä LEPS (Linde Engine<br />

Protection System). Järjestelmä sisältää<br />

mm. moottoriöljyn ja jäähdytinnesteen<br />

tasovahdin joka varoittaa sekä tarvittaessa<br />

hidastaa ja pysäyttää toiminnan liian vähäisellä<br />

nestemäärällä. Lisäksi järjestelmä<br />

valvoo ja varoittaa hyvin monipuolisesti<br />

muistakin moottorin keskeisistä toiminnoista.<br />

Suorituskyky käyttötarpeen mukaisesti<br />

Aiemmista malleista tuttuun tapaan uudessa<br />

mallistossa voidaan koneen suorituskyky<br />

valita koneen käyttötarpeen mukaisesti.<br />

Valittavissa on kolme erilaista<br />

käyttötilaa; economy, efficiency ja performance.<br />

Economy on nimensä mukainen<br />

ekoversio jossa trukin suorituskyky on<br />

säädetty taloudellisuuden ehdoilla kuitenkin<br />

siten että tuottavuudeltaan kone on<br />

tässäkin tilassa luokkansa kärjessä. Performance<br />

taasen on käyttötila jossa trukki<br />

on säädetty erittäin suorituskykyiseksi<br />

kuitenkin siten, että polttoaineenkulutus<br />

on edelleen pieni verrattuna kilpailijoihin.<br />

Efficiency käyttötila on kahden edellisen<br />

kompromissi jossa on haettu sopivaa keskitietä<br />

äärimmäisen suorituskyvyn ja polttoainetaloudellisuuden<br />

välimaastosta.<br />

Laaja mallisto<br />

Uudistuneet trukkisarjat kattavat dieselja<br />

kaasukäyttöiset versiot jotka nostavat<br />

2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500,<br />

5000 kiloa. Mallista riippuen nimellisnostoteho<br />

ilmoitetaan joko 500 mm tai 600<br />

mm painopiste-etäisyydellä. Nostokorkeudet<br />

ja muut ominaisuu-det on valittavissa<br />

yksilöllisen tarpeen mukaisesti. •<br />

40 <strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong>


Magni-kurottajat<br />

saapuivat Suomeen ja Baltiaan<br />

Alkuvuodesta <strong>2013</strong> saapuivat ensimmäiset<br />

Magni-kurottajat Suomeen. Magni tarjoaa<br />

kattavan malliston markkinoiden tehokkaimpia<br />

ja edistyksellisimpiä ympäripyöriviä<br />

RTH-kurottajia 18-30m luokkiin. Magnin<br />

uuden sukupolven kurottajissa on mm.<br />

paineistettu ja ilmastoitu hytti, jossa myös<br />

tulevan ilman hiilisuodatus, 24V sähköjärjestelmä<br />

sekä R.F.I.D.-järjestelmä.<br />

Konekesko Oy ja italialainen Magni Telescopic<br />

Handlers s.r.l. allekirjoittivat joulukuussa<br />

2012 Suomea ja Baltiaa koskevan<br />

edustussopimuksen. Magni-kurottajat täydentävät<br />

Konekeskon jo ennestään kattavaa<br />

konevalikoimaa. ”Magni kurottajien tulo on<br />

todella hyvä lisä nostolaitevalikoimaan. Lyhyen<br />

tauon jälkeen pystymme täyttämään<br />

yhä laajemman asiakaskuntamme tarpeet<br />

ja tarjoamaan uuden sukupolven kurottajia.<br />

Kiinnostus on ollut hyvä, uudelle<br />

edistykselliselle merkille on tilaa markkinoilla.”,<br />

kertoo aluemyyntipäällikkö Pasi<br />

Virta Konekesko Oy:stä.<br />

Magnin uuden sukupolven kurottajissa<br />

on mm:<br />

- Paineistettu ja ilmastoitu hytti, josta on<br />

ylivoimaisen hyvä näkyvyys ja tämän päivän<br />

vaatimusten mukainen tulevan ilman<br />

hiilisuodatus. Hytin rakenne ja muotoilu<br />

ovat patenttisuojattuja. Hytti on FOPS/<br />

ROPS hyväksytty ja ISO10263 mukainen.<br />

- Vanhanaikaisen, näkyvyyttä estävän, kojelaudan<br />

korvaa moderni LCD-näyttö. Näytön<br />

laadusta kertoo luokitus, joka täyttää<br />

kaikki laivan kansiolosuhteissa vaadittavat<br />

sään ja mekaanisen rasituksen vaatimukset.<br />

Kosketusnäytön lisäksi valikkoa<br />

voidaan käyttää myös joystickilla.<br />

- Mercedes Tier4 moottorit. Hydrauliikassa<br />

ja ohjausjärjestelmässä Bosch Rexroth ja<br />

Sauer Danfoss komponentit.<br />

- 24V-sähköjärjestelmä.<br />

- R.F.I.D.-järjestelmä, jossa puomi tunnistaa<br />

automaattisesti käytettävän työkalun<br />

ja näyttää kuljettajalle sitä koskevan nostokaavion,<br />

tukijalkojen asetukset huomioiden.<br />

- CAN BUS -tekniikan avulla koneen hienosäätäminen<br />

ja vianetsintä on helppoa ja<br />

nopeaa.<br />

Magni Telescopic Handlers s.r.l. on perheyritys,<br />

joka on erikoistunut ympäripyörivien<br />

RTH-kurottajien valmistukseen. Lisäksi<br />

mallistosta löytyvät raskaan sarjan HTH 30-<br />

12 ja HTH 25- 11 –kurottajat, HTH mallisto<br />

laajenee lähitulevaisuudessa. Veneiden käsittelyyn<br />

Magni on suunnitellut Boat Eagle<br />

509 ja 512 mallit. Magni tarjoaa kattavan<br />

malliston markkinoiden tehokkaimpia ja<br />

edistyksellisimpiä ympäripyöriviä RTH-kurottajia<br />

18-30m luokkiin. •<br />

AMMATTILAISTEN<br />

AUTOKOULU !!<br />

- A-, B-, BC ja CE-luokan kurssit<br />

- II-vaiheen ja pimeänajon koulutus<br />

- EcoDriving – kurssit sopimuksen mukaan<br />

- Ammattipätevyyskoulutukset<br />

kuorma- ja linja-auton kuljettajille<br />

- Ammattipätevyys jatkokoulutukset<br />

JOS HALUAT OPPIA AJAMAAN<br />

SUJUVASTI JA TURVALLISESTI,<br />

NIIN TULE MEILLE.<br />

Piispansilta 11 A, 4.krs. Iso Omena.<br />

puh/fax: (09) 803 2107, gsm: 050 5564 604<br />

www.makenautokoulu.fi<br />

AJONEUVOPC<br />

erikoisliike<br />

www.ajoneuvopc.fi<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 41


Toyotalta uudet ympäristöystävälliset<br />

dieselmoottorit Tonero -mallistoon<br />

AKKUKELLARI OY AB<br />

www.akkukellari.com<br />

Kestävä, kuumasinkitty<br />

JATSI ®<br />

astinvetokoukku turvalliseen lastaukseen<br />

Auto-Kirmola Oy<br />

Kartanontie 45, PORI<br />

Puh. 634 3400, 044 344 1514<br />

www.kirmola.com<br />

Yli 1000<br />

turvakilpeä<br />

hintoineen<br />

Tilaa uusin<br />

kuvastomme<br />

tai tutustu<br />

kauppa-<br />

paikassa<br />

turvakilvet.fi<br />

Tonero -malliston uudistetut<br />

dieselmoottorit mahdollistavat<br />

jopa 15%* pienemmän<br />

polttoaineen kulutuksen ja<br />

alentuneet CO2-päästöt.<br />

Toyotan toiminnan kulmakivi on maailmankuulu<br />

Toyota Way. Yksi tärkeä osa Toyotan<br />

toimintaa on ympäristöystävällisyyden<br />

ja kestävän kehityksen edistäminen.<br />

Täten Toyota on sitoutunut hiilidioksidipäästöjen<br />

alentamiseen tuotantoketjussa<br />

ja lopputuotteissa.<br />

Toyotan moottorien jatkuva kehittäminen<br />

vähentämällä päästöjä on osa tätä<br />

kestävää kehitystä. Alhainen polttoaineenkulutus<br />

ja vähentyneet CO2-päästöt ovat<br />

saavutettu uudistamalla erittäin luotettava<br />

Toyota 1DZIII-moottori. Tämän 36 kW<br />

dieselmoottorin polttoaineensyöttöjärjestelmää<br />

on muutettu parhaan mahdollisen<br />

hyötysuhteen saavuttamiseksi. Tämä<br />

moottori täyttää viimeisimmät 97/68/EC<br />

määräykset**.<br />

Toyotan moottorit ovat erityisesti trukkikäyttöön<br />

suunniteltuja teollisuusmoottoreita.<br />

Ne ovat matalaviritteisiä moottoreita,<br />

jotka ovat tunnettuja luotettavuudestaan<br />

ja matalista elinkaarikustannuksista.<br />

Tässä yhteydessä on hienoa, että uusien<br />

moottoreiden myötä sama tunnettu luotettavuus<br />

säilyy vaikka polttoaineen kulutus<br />

ja päästöt laskevat radikaalisti. Toyotan<br />

1DZIII-moottoriin ei tule teknisiä lisäratkaisuja<br />

tai lisävarusteita kuten suodattimia<br />

tms. jotka lisäävät asiakkaan investointi- ja<br />

käyttökustannuksia.<br />

Uusi Toyota 1DZIII-moottori on nyt<br />

saatavilla kaikkiin Toyota Tonero -malleihin<br />

nostokykyluokissa 1,5-3,5 tonnia.<br />

TMHFi:n vastapainotrukkien tuotepäällikkö<br />

Janne Huttunen kertoo:<br />

“Kuuntelemalla asiakkaitamme ymmärrämme<br />

heidän tarpeensa toiminnan<br />

tehostamisesta, käyttökustannusten alentamisesta<br />

ja kestävään kehitykseen pyrkimisestä.<br />

Käytännössä tämä uudistus tarkoittaa<br />

asiakkaalle käyttökustannuksien<br />

pienentymistä alhaisemman polttoaineen<br />

kulutuksen johdosta. Lisäksi hiilijalanjälki<br />

pienenee asiakkaan toiminnoissa alhaisemmilla<br />

CO2-päästöillä.”<br />

Toyotan moottorit ovat elinkaarikustannuksiltaan<br />

edullisia. Niissä ei vaadita jakohihnan<br />

vaihtoa missään vaiheessa elinkaaren<br />

aikana ja vesipumppukin vaihdetaan<br />

vain ja ainoastaan jos se vuotaa. Moottoreissa<br />

voidaan käyttää perusmoottoriöljyä<br />

erikoisöljyjen sijasta. Luotettavuutta ja<br />

käyttökustannuksia parantaa myös ahtamattomuus,<br />

jolloin turbon käyttöön liittyvät<br />

epäluotettavuus- ja kustannusriskit<br />

loistavat poissaolollaan. Moottorin säätämisessä<br />

ei tarvita erillisiä tietokoneohjelmia.<br />

Toyota on toimittanut historiansa<br />

aikana Suomeen noin 10 000 diesel- ja<br />

kaasukäyttöistä vastapainotrukkia ja tänä<br />

aikana ei ole ollut tarvetta vaihtaa yhtään<br />

moottoria kulumisen takia edes käytettyyn<br />

trukkiin.<br />

Kestävä kehitys on yksi Toyotan perusarvoista.<br />

Toyota Tonero -trukit on suunniteltu<br />

ja valmistettu niin, että niiden materiaaleista<br />

voidaan kierrättää 99 % elinkaarensa<br />

lopussa. Toyotan Tonero-tuotteiden<br />

tehdas Ranskan Ancenissa ja Suomen<br />

myyntiyhtiömme ovat ISO 14001-sertifioituja.<br />

•<br />

Suomen<br />

Turvakilvet Oy<br />

Savenvalajantie 2, 85500 Nivala,<br />

puh. 08-442 131, fax 08-443 061,<br />

myynti@turvakilvet.fi, www.turvakilvet.fi<br />

Tutustu myös<br />

lehden<br />

nettiversioon<br />

www.kuljetusjalogistiikka.com<br />

42 <strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong>


AUTOKALUSTEET.FI<br />

kaikella on<br />

paikkansa<br />

Autokalustuksessa tärkeintä olet sinä, kalusteiden käyttäjä<br />

System Edström tarjoaa autokalustusratkaisuja kaikille, joille pakettiauto<br />

on myös työpaikka. Hyvä järjestys säästää aikaa, lisää turvallisuutta<br />

ja parantaa työn jälkeä. Asennuspisteessä asennettujen<br />

kalusteiden takuu on 5 vuotta.<br />

myynti - suunnittelu - asennus<br />

www.autokalusteet.fi<br />

Maahantuonti:<br />

Ja-Tools Ja-Elektro Oy<br />

www.jaoy.com, puh. (03) 2836 600<br />

Panasonicilta kovaa käyttöä<br />

kestävä Toughpad-tabletti<br />

Panasonicin uusi Toughpad FZ-A1 on hankaliin olosuhteisiin tarkoitettu<br />

Android-pohjainen taulutietokone. Laite on suojattu vedeltä ja pölyltä, ja<br />

se kestää pudottamisen jopa 120 sentin korkeudelta. Lisäksi Toughpad<br />

sietää sekä kuumuutta että pakkasta. Uutuuslaitteessa on myös<br />

yrityskäyttöön suunniteltu erittäin korkeatasoinen tietoturva, hyvät<br />

yhteydet ja liitännät sekä runsas lisävarustevalikoima.<br />

Toughpad FZ-A1 soveltuu erinomaisesti<br />

muun muassa viranomaiskäyttöön<br />

sekä muille ammattilaisille<br />

turvallisuusalalla, rakennuksilla,<br />

kuljetusalalla ja kenttähuollossa. Laitteen<br />

iskunkestävyys täyttää MIL-STD-810G-sotilasstandardin<br />

vaatimukset, ja sen vesi- ja pölysuojaus<br />

on IP65-standardin mukainen.<br />

Uudessa tablet-laitteessa on XGA-tarkkuuteen<br />

(1024x768) yltävä 10 tuuman kosketusnäyttö.<br />

Näyttö on erittäin kirkas ja heijastamaton,<br />

joten Toughpadilla voi työskennellä<br />

auringonpaisteessakin. Aktiivista multi touch<br />

-näyttöä voi sormien lisäksi käyttää laitteen<br />

mukana tulevalla osoitinkynällä. Näyttö tunnistaa<br />

kynän paineen, suunnan ja nopeuden.<br />

Kynän avulla tarkka kohdistaminen on vaivatonta<br />

esimerkiksi piirrettäessä ja karttasovelluksissa,<br />

ja allekirjoitusten käyttö on sujuvampaa.<br />

Toughpad FZ-A1 sisältää edistyneen tietoturvaprosessorin,<br />

joka vapauttaa varsinaisen<br />

KUORMA-AUTOIHIN<br />

- kaapistot<br />

- pöydät<br />

- verhot<br />

- Ym.<br />

GSM 050 363 4366<br />

www.trucker.fi<br />

www.vuokra-auto.fi<br />

KUORMA- JA<br />

PAKETTIAUTOJEN<br />

MYYNTI JA VUOKRAUS<br />

Rydöntie 24, 20360 TURKU<br />

0400 440 171, 0400 583 033<br />

(02) 210 5000, fax. (02) 210 5050<br />

www.mattila.com<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 43


suorittimen muihin tehtäviin. Erillinen tietoturvaprosessori<br />

on vastuussa ohjelmisto-<br />

ja laitepohjaisesta tiedon salauksesta,<br />

VPN-yhteydestä, käynnistämisestä ja laitehallinnasta.<br />

Laitteen vakiovarustukseen kuuluvat<br />

Bluetooth- ja WLAN-yhteydet sekä GPSpaikannin.<br />

Lisävarusteena on saatavana<br />

3G-laajakaistamodeemi (HSPA+), jonka<br />

kykenee parhaimmillaan 21 Mbps:n tiedonsiirtonopeuteen.<br />

Toughpad-tabletin<br />

akku mahdollistaa 10 tunnin yhtäjaksoisen<br />

käytön. Toisin kuin monissa muissa taulutietokoneissa,<br />

Toughpadin akku on vaihdettavissa.<br />

Laitteen lisävarustelistalla on runsas valikoima<br />

erilaisia käytettävyyttä parantavia<br />

tuotteita, kuten telineitä ajoneuvoasennuksiin,<br />

telakoita, monen laitteen yhtäaikaiseen<br />

lataamiseen tarkoitettuja lataustelineitä sekä<br />

laitteen kantamista ja yhden käden käyttöä<br />

helpottavia vyölaukkuja ja hihnoja.<br />

Toughpadin maahantuoja Kaukomarkkinat<br />

Oy tarjoaa monenlaisia palveluita projektin<br />

hallintaan, ohjelmistoasennuksiin ja<br />

laitteiden asennusratkaisuihin.<br />

”Toughpadin suunnittelussa on hyödynnetty<br />

Panasonicin yli 15 vuoden kokemusta<br />

kestävien Toughbook-tietokoneiden valmistamisesta”,<br />

sanoo osastopäällikkö Kyösti<br />

Ollila Kaukomarkkinat Oy:stä. ”Taulutietokoneet<br />

ovat erittäin suosittuja, mutta ne<br />

eivät ole aiemmin soveltuneet kovissa olosuhteissa<br />

käytettäviksi, eikä kuluttajalaitteiden<br />

tietoturva vastaa yritysten vaatimuksia.<br />

Toughpad sopii ammattikäyttöön ja poikkeuksellisen<br />

vaativiin olosuhteisiin.” •<br />

Panasonic Toughpad FZ-A1<br />

Tärkeimmät ominaisuudet<br />

ja tekniset tiedot:<br />

Käyttöjärjestelmä: Android 4.0<br />

Suoritin: Marvell 1.2GHz dual core<br />

Massamuisti: 16 Gt<br />

Lisämuisti (optio): Micro SD 32GB<br />

RAM 1Gt SDRAM<br />

Näyttö: 500 nit, päivänvalossa luettava,<br />

10,1-tuumainen XGA (1024x768 4:3),<br />

kapasitiivinen multi-touch, jossa on heijastamaton<br />

pintakäsittely ja sisäänrakennettu<br />

valaistuksen tunnistussensori<br />

Akkujen: toiminta-aika 10 tuntia (akku on<br />

vaihdettavissa)<br />

Paino: 970 g<br />

Pudotuskestävyys: 120 cm<br />

Pöly- ja vesitiiveys: IP65<br />

Käyttölämpötilat: -10 °C – 50 °C (toiminnassa)<br />

Liitännät: micro-USB, micro-SD, micro-<br />

HDMI<br />

Kamerat: 5MP takana, 2MP edessä<br />

Liitettävyys ja yhteydet: 3G, 802.11<br />

a/b/g/n, Bluetooth v2.1 + EDR, GPS<br />

Tietoturvaominaisuudet: Laitetasoinen<br />

tietoturva, FIPS 140-2 Taso 2 (as SoC<br />

family), kaapelilukituspaikka<br />

Mitat: 266, 3 mm x 17, 0 mm x 212,0<br />

mm,<br />

Hinta ja saatavuus<br />

Toughpad FZ-A1 maksaa verottomana<br />

noin 1 000 euroa. Toughpadilla on kolmen<br />

vuoden takuu.<br />

44 <strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong>


koulutus<br />

TUTKINTO ON PARAS TIE<br />

AMMATTIIN!<br />

Oppisopimus on joustava tapa suorittaa tutkinto; voit<br />

hankkia joko uuden ammatin tai vahvistaa olemassa<br />

olevaa ammattitaitoasi. Oppisopimuskoulutukseen<br />

osallistuminen edellyttää alan työpaikkaa, jonka kanssa<br />

oppisopimus voidaan solmia.<br />

Poimintoja tarjonnastamme:<br />

Logistiikan perustutkinto, varastonhoitaja<br />

28.8.<strong>2013</strong> alkaen, kesto 1 - 3 vuotta<br />

Varastoalan ammattitutkinto<br />

29.8.<strong>2013</strong> alkaen, kesto 1 - 3 vuotta<br />

Linja-autonkuljettajan ammattitutkinto<br />

2.9.<strong>2013</strong> alkaen<br />

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, kiinteistönhoitaja<br />

elokuussa <strong>2013</strong> alkaen, kesto 1,5 – 2 vuotta<br />

Kiinteistönhoitajan ammattitutkinto<br />

elokuussa <strong>2013</strong> alkaen, kesto 1,5 – 2 vuotta<br />

Kiinteistönhoitajan erikoisammattitutkinto<br />

elokuussa <strong>2013</strong> alkaen, kesto 1,5 – 2 vuotta<br />

TÄYDENNYSKOULUTUSTA<br />

ADR yhdistetty peruskoulutus, 4 pv<br />

18.3. - 21.3.<strong>2013</strong><br />

Hinta 560 euroa<br />

ADR yhdistetty täydennyskoulutus, 2 pv<br />

25. - 26.3.<strong>2013</strong><br />

Hinta 360 euroa<br />

ADR säiliökoulutus, 2 pv<br />

27. - 28.3.<strong>2013</strong><br />

Hinta 300 euroa<br />

Tieturva 1, 1 pv<br />

4.4.<strong>2013</strong><br />

Hinta 100 euroa<br />

ADR- ja tieturvakoulutuksiin on ilmoittauduttava viimeistään<br />

kaksi viikkoa ennen ensimmäistä koulutuspäivää.<br />

ADR-koulutuksista on mahdollista saada merkinnän<br />

(yhden jatkokoulutuspäivän) Ajoneuvohallinon ammattipätevyysrekisteriin.<br />

Voimme räätälöidä koulutuksia myös yrityksille.<br />

LISÄTIETOJA<br />

Kaikille tutkinnon suorittajille tulee maksettavaksi OPH:n<br />

tutkintomaksu 58 euroa.<br />

Lisätietoja löydät verkkosivuiltamme<br />

www.aikuiskoulutus.fi » koulutukset. Oppisopimuskoulutukseen<br />

hakeudutaan paikallisen oppisopimustoimiston<br />

kautta.<br />

Voit myös ottaa yhteyttä:<br />

Asiakaspalvelusihteeri<br />

puh. (02) 2633 4777 tai aikuiskoulutus@turku.fi<br />

l www.aikuiskoulutus.fi l<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 45


koulutus<br />

Kuntec jyrää keltaisella<br />

kalustollaan…<br />

Samaan aikaan kun media pursuu uutisia työntekijöiden pakollisista<br />

koulutuspäivistä, on Turun seudun kuntatekniikka Kuntec vahvasti<br />

tukenut oman henkilöstönsä lisäkouluttamista Turun ammattiinstituutin<br />

tarjoamissa ammattipätevyyskoulutuksissa. Turun<br />

ammatti-instituutin aikuiskoulutus on tehnyt yritysten kanssa<br />

yhdessä kuljettajien ammattipätevyys jatkokoulutusta vuodesta<br />

2008. Räätälöidyt koulutukset on suunniteltu yhdessä yritysten<br />

kanssa. Lisäksi uusien kuljettajien koulutus niin tavara- kuin<br />

henkilöliikenteeseen on ollut ohjelmassa viimeiset 20 vuotta.<br />

Teksti: Matti Haapanen, matti.haapanen@turku.fi Kuvat: Nana Simelius<br />

V<br />

asta viime vuonna yhtiöitetty<br />

Turun kaupungin kunnallistekniikan<br />

ja viherpalvelutoimintojen<br />

yritys ei ole alallaan<br />

mikään pieni tekijä. Toimialaan kuuluu<br />

perinteisten kunnan teknisten palvelujen<br />

lisäksi teiden kunnossapito-, kuljetusta,<br />

maa- vesi- ja viherrakentamista ja niihin<br />

liittyvää suunnittelua ja konsultointia.<br />

Talviaikana apuna on kymmenkunta kaupungin<br />

reuna-alueilla toimivaa urakoitsijaa.<br />

Lisäksi kaivinkonepalvelut ostetaan<br />

alihankintana, mutta kuljetus- ja ylläpitotehtävissä<br />

työskentelevien joukkoa on<br />

46 <strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong>


Nykymaailmassa ammattiliikenne ei voi<br />

toimia pelkällä ajokorttikoulutuksella tai alan<br />

tutkintotavoitteisen koulutuksen kautta.<br />

Kyllä tässä tarvitaan tietojen päivittämistä ja<br />

täsmäosaamisen lisäämistä kautta linjan ja koko ajan.<br />

puolentoistasadan henkilön verran, joista<br />

kuorma-autonkuljettajia kuutisenkymmentä.<br />

Koneiden korjaamo on vielä erikseen.<br />

Kaiken kaikkiaan Kuntecin käytössä on satoja<br />

yli 15 000 €:n laitteita.<br />

- Näin laaja-alaisessa yrityksessä koulutustarpeita<br />

on riittämiin, toteaa ylläpitoyksikön<br />

tuotantojohtaja Mikko Kunttu.<br />

Yleensä koulutukseen on ollut pääsy, jos<br />

sellaiseen on selkeää tarvetta, mutta pyrimme<br />

ennakoimaan tilanteita kehityskeskustelujen<br />

ja aloitetoiminnan kautta. Lakien<br />

ja EU-määräysten ennakointi on pitkien<br />

siirtymäaikojen vuoksi onneksi helppoa.<br />

Totta kai meilläkin on suunnittelussa otettu<br />

huomioon kuljettajien ammattipätevyysmääräysten<br />

muuttuminen. Tämä jo v. 2007<br />

voimaan tullut laki on hyvin tiedossamme.<br />

Nykymaailmassa ammattiliikenne ei voi toimia<br />

pelkällä ajokorttikoulutuksella tai alan<br />

tutkintotavoitteisen koulutuksen kautta.<br />

Kyllä tässä tarvitaan tietojen päivittämistä<br />

ja täsmäosaamisen lisäämistä kautta linjan<br />

ja koko ajan. Monet yksinkertaisiltakin kuulostavat<br />

asiat on saatu koulutusten avulla<br />

istumaan osaksi arkea. Näin on käynyt mm.<br />

ajopiirturikäytäntöjen opettamisessa, vaikka<br />

itse asia on kuljettajien tiedossa ollutkin.<br />

- Itse asiassa uuden yrityksen koko kilpailukyky<br />

perustuu toimintaympäristön<br />

muutosten jatkuvaan seurantaan ja niihin<br />

reagointiin. Siinä tilanteessa henkilöstön<br />

osaamisen kehittäminen on yritykselle yksi<br />

tärkeimmistä menestyksen avaimista.<br />

Mikko Kunttu korostaa, että asioiden<br />

hoito ei kuitenkaan ole täysin suoraviivaista.<br />

”Koulutuksiin lähteminen tai edes juuri<br />

sen sopivimman koulutettavan valinta ei<br />

ole helppoa, sillä koko porukkaa ei näin<br />

suuressa organisaatiossa voi pitää tasaarvoisena<br />

kohderyhmänä. Koulutustarpeet<br />

vaihtelevat tasan tarkasti kohderyhmän<br />

mukaan.”<br />

Kuntecissa koulutuksiin ohjataan erityisesti<br />

ne, joille se on tarpeen ammatin<br />

työnkuvasta muuttumisesta johtuen, mutta<br />

myös erilaiset ikäryhmät on otettu huomioon.<br />

”Olemme pitäneet mielessä myös<br />

uuden väen rekrytoinnin ja sen koulutustarpeet.<br />

Tälläkin hetkellä näköpiirissä on<br />

12 henkilön eläkkeelle siirtyminen. Tilanteeseen<br />

valmistautumisessa on käytetty<br />

oppisopimuspohjaista koulutusmallia.<br />

Keskeistä on myös kouluttajien kanssa tapahtuva<br />

suunnitteluyhteistyö, joka hyödyttää<br />

molempia osapuolia. Tässä olemmekin<br />

hyvin kiitollisia Turun ammatti-instituutin<br />

aktiivisesta kehittämisotteesta.”<br />

Kuorma -autonkuljettajien ammattipätevyyskoulutuksien<br />

hankintaan Kuntec on<br />

tarttunut määrätietoisesti ja koulutuksessa<br />

on juuri nytkin lähes sadan henkilön joukko.<br />

Heidän kohdallaan tarvittavasta viidestä<br />

koulutuspäivästä onkin jo kolme hankittuna,<br />

ja aikaa viimeisten kahden suorittamiseen<br />

on vielä vuoden 2014 syyskuun<br />

loppuun saakka. Tämä jatkokoulutushan<br />

koskee kaikkia kuorma-autonkuljettajia,<br />

joiden ajo-oikeus on alkanut ennen syksyä<br />

2009. Se, että ammattipätevyyden säilyttämiseksi<br />

on hankittava viiden vuoden<br />

jaksoissa tietty tuntimäärä, se tekee asiasta<br />

vähintäänkin haastavan.<br />

”On hienoa, että Kuntecissa luotetaan<br />

paikalliseen kouluttajaan. Syytä olisi myös<br />

pienemmillä yrityksillä, sillä kohta alkaa olla<br />

näiden ammattipätevyysasioiden kanssa<br />

sellainen kiire, että joudumme hoitamaan<br />

ne massaluentoina. Tarkoitus ei suinkaan<br />

ole, että tarjoaisimme laadukkaita täsmäpalveluita<br />

vain vakioasiakkaillemme”,<br />

toteaa asiasta Turun ammatti-instituutin<br />

aikuiskoulutuksen kouluttaja Teppo Kaunela.<br />

”Vaikka mieli tekisi ruuhkan takia asiakkaille<br />

sanoa, että ei hätää, asia järjestyy,<br />

niin sitä emme voi kouluttajina kuitenkaan<br />

tehdä. Määräaika ensimmäisen viisivuotisjakson<br />

mukaisten koulutusten hankkimiseen<br />

on umpeutumassa syksyllä 2014, ja<br />

monet alan pienyrittäjät edelleenkin pohdiskelevat<br />

asian<br />

toteuttamista.<br />

Kuntecilla asiat<br />

ovat hyvässä<br />

mallissa.” •<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 47


koulutus<br />

KAO liikenneopettajan<br />

oppimisympäristönä<br />

Työssä oppiminen on nykyaikana keskeinen koulutuksen<br />

opiskelumenetelmä, jossa osa tutkinnon tavoitteista opitaan<br />

työpaikalla käytännön työtehtävissä. Työssä oppimisella<br />

tarkoitetaan työpaikalla työtehtävien yhteydessä järjestettyä<br />

tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua.<br />

Kainuun ammattiopisto (KAO)<br />

järjestää kuljettajakoulutuksia<br />

ja toimii myös alan työssäoppimispaikkana.<br />

Liikenneopettajan<br />

opintoja suorittava Johanna Sirviö valikoi<br />

työssäoppimispaikakseen Kainuun<br />

ammattiopiston. Sirviön työssä oppimisen<br />

tavoitteena on oppia työpaikalla osan<br />

tutkintoon kuuluvasta ammattitaidosta ja<br />

saada yleisiä valmiuksia työelämää varten.<br />

Jo lukioaikana, istuessaan autokoulun<br />

teoriatunneilla, 17-vuotias Johanna Sirviö<br />

alkoi miettiä ammattia autokoulunopettajana.<br />

Ajatus jäi hautumaan, sillä<br />

liikenneopettajakoulutukseen hakemisen<br />

pääsyvaatimuksena on muun muassa<br />

muutaman vuoden ajokokemus. Lukion<br />

jälkeen Sirviö opiskeli itselleen vaatetusalan<br />

ammatin. Koulutusta vastaavaa työtä<br />

hän ei ehtinyt tehdä valmistumisen jälkeen<br />

päivääkään, kun sattumusten kautta<br />

ajautui asfalttitöihin. Asfalttityömailla eri<br />

puolilla Suomea vierähti muutama kesä,<br />

mutta ajatus liikenneopettajaksi opiskelemisesta<br />

palasi vähän väliä mieleen.<br />

Keväällä 2011 Sirviö haki Jyväskylän liikenneopettajaopistoon,<br />

jonne hän tuli<br />

valituksi 19 opintoja aloittavien opiskelijoiden<br />

joukkoon.<br />

Opetusharjoittelu liikenneopettajana<br />

toimimiseen suoritetaan autokouluissa.<br />

Puolen vuoden opetusharjoittelujaksolla<br />

kotikaupungissaan Kajaanissa Sirviö<br />

opetti oppilaita ajamaan henkilöautolla.<br />

Töistä oli mukava päästä kotiin ja kesällä<br />

ehti vihdoin myös moottoripyöräillä!<br />

Syksyllä oli aika suorittaa opintoihin<br />

kuuluvat kaksi valinnaista tutkinnon<br />

osaa. Sirviö oli valinnut ensimmäiseksi<br />

valinnaisekseen kuorma-autonkuljettajien<br />

opetuksen toteuttamisen, jota hän<br />

pääsi harjoittelemaan Kainuun ammattiopistolle<br />

(KAO).<br />

Kainuun ammattiopistolla Sirviö sai<br />

ohjaavaksi opettajakseen Pekka Komulaisen,<br />

joka perehdytti hänet opetustyöhön<br />

ja samalla talon käytäntöihin. Harjoittelupaikka<br />

oli Sirviön mieleen.<br />

48 <strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong>


Johanna Sirviön<br />

ohjaavana opettajana<br />

toimii Pekka Komulainen.<br />

Työyhteisössä on hyvä ilmapiiri ja minut<br />

otettiin ennakkoluulottomasti vastaan. Kaikilta<br />

olen voinut tarvittaessa kysyä neuvoja ja<br />

aina olen niitä saanut.<br />

Sirviö on antanut ajo- ja teoriaopetusta sekä<br />

nuoriso- että aikuisopiskelijoille. Opettajan<br />

roolissa työskentelevän Sirviön vastaanotto<br />

opiskelijoiden ja työntekijöiden keskuudessa<br />

on ollut hyvä.<br />

Harjoitteluaika muutti<br />

opintosuunnitelmia<br />

Positiivisesti yllättäneen harjoittelun jälkeen<br />

Sirviö päätti vaihtaa viimeiseksi valinnaisekseen<br />

yrittäjyyden sijaan ammatillisen kuljettajakoulutuksen<br />

opetustehtävät. Valinnainen<br />

pitää sisällään ammattikoulun opettajan<br />

tehtäviä laidasta laitaan, muun muassa opetuksen<br />

suunnittelua, ammatillisena opettajana<br />

toimimista, arviointien tekemistä, työssä<br />

oppijan ohjaamista sekä ajo-opetusta. Työntäyteisestä<br />

keväästä huolimatta Sirviö katsoo<br />

eteenpäin iloisin mielin.<br />

Paljon on tekemistä, mutta on mukavaa,<br />

kun saa oppia koko ajan uusia asioita. Tavoitteena<br />

on valmistua liikenneopettajaksi<br />

toukokuussa.<br />

Ammatillisen oppilaitoksen opettajana toimiminen<br />

houkuttelee Sirviötä myös jatkossa.<br />

Ehdottomasti haluaisin jatkossakin opettaa<br />

Kainuun ammattiopiston logistiikka-alalla.<br />

Täällä on ammattitaitoinen henkilökunta ja<br />

yhteistyö toimii! •<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 49


koulutus<br />

Metsäala kaipaa kipeästi<br />

uusia tekijöitä<br />

– ammattikoulutuksesta ei ole valmistunut työelämän tarvetta<br />

vastaavaa metsäammattilaisia<br />

Metsäalalle on valmistunut vuosittain noin 700 ammatillisen<br />

perustutkinnon ja ammattitutkinnon suorittanutta henkilöä,<br />

kun uusien työntekijöiden tarpeeksi on laskettu yli tuhat<br />

työntekijää vuodessa.<br />

Alan kolmivuotisesta perustutkinnosta<br />

valmistui yhteensä 2123 nuorta ammattilaista<br />

vuosina 2005–2009. Vuodessa<br />

valmistuneiden määrä oli keskimäärin<br />

425 henkilöä, joista oli metsuri-metsäpalvelutuottajia<br />

88, metsäkoneenkuljettajia<br />

300 ja metsäenergiatuottajia 37. Näyttötutkintona<br />

perustutkinto -opinnot suoritti vuosina<br />

2006 - 2010 keskimäärin 110 opiskelijaa, mikä<br />

nostaa perustutkinnosta valmistuneiden kokonaismäärän<br />

535 henkilöön vuodessa. Perustutkinnon<br />

lisäksi vuosina 2006–2010 ammattitutkinnon<br />

suorittaneita puutavara-autokuljettajia<br />

valmistui 35 ja metsäkoneenkuljettajia 68 vuodessa.<br />

Bioenergia-alan ammattitutkintoja suoritettiin<br />

ainoastaan 11.<br />

Metsätehon vuonna 2007 tekemien Savotta<br />

2015 -työvoimatarvelaskelmien mukaan alalle<br />

tarvitaan vuosittain 1 100 uutta työntekijää,<br />

joista 280 tulisi olla metsureita, 530 metsäkoneenkuljettajia<br />

ja 290 puutavara-autonkuljettajia.<br />

Savotta-laskelmassa käytetty vuotuinen<br />

hakkuumäärä oli 54 miljoonaa kuutiometriä,<br />

kun markkinahakkuut ovat viime vuosina olleet<br />

noin 52 miljoonan kuutiometrin tasolla.<br />

Metsäalan perustutkintokoulutusta järjesti<br />

elokuussa 2012 yhteensä 21 koulutuksen järjes-<br />

50 <strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong>


www.tts.fi<br />

ONKO AMMATTIPÄTEVYYTESI<br />

AJAN TASALLA?<br />

Alla muutamia esimerkkejä direktiivikoulutustarjonnastamme:<br />

- ADR-peruskurssi<br />

- ADR-säiliökurssi<br />

- ADR-täydennyskurssi<br />

- Asiakaspalvelu kuljetusalalle<br />

- Ensiapu, EA1 ja EA2<br />

- Taloudellinen ajotapa<br />

- Tieturva 1<br />

- Turvallinen ja taloudellinen ajotapa<br />

- Työhyvinvointi<br />

- Työturvallisuuskortti<br />

- Vaaratilannekoulutus<br />

(toteutetaan simulaattorilla)<br />

Räätälöimme koulutuksia yritysten<br />

tarpeisiin sopiviksi. Tiedustele meiltä<br />

ryhmäkohtaisia koulutusratkaisuja!<br />

täjää. Kahdeksalla niistä oli metsäkoneenkuljettajakoulutuslupa.<br />

Metsäkoneoppilaitosten kanssa yhteistyössä konealan koulutusta<br />

järjestäviä ns. satelliittioppilaitoksia oli kymmenen.<br />

Metsäalalle valmistuneiden määrä ei ole vastannut työelämän<br />

tarpeita. Alalle tulee koulutusta käymättömiä työntekijöitä, mutta<br />

myös osa koulutuksen suorittaneista hakeutuu valmistuttuaan<br />

muille aloille. Työvoimapulasta kärsivät etenkin metsäkone- ja<br />

kuljetusala, joissa niukkuus osaavista kuljettajista rajoittaa yritysten<br />

kasvumahdollisuuksia.<br />

Valmistuneiden ja koulutusta järjestävien oppilaitosten määrää<br />

selvitettiin TTS:ssä Metsämiesten säätön rahoittamassa Metsäalan<br />

substanssiosaaminen nyt ja kehitys vuoteen 2020 -hankkeessa.<br />

Hanke kestää vuoden <strong>2013</strong> loppuun ja tekee yhteistyötä<br />

Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen Metsäalan korkeakoulutuksen<br />

oppimistulokset -tutkimuksen kanssa. Hankkeen tulosten<br />

avulla pyritään kehittämään alan koulutusta sekä kohdentamaan<br />

sitä tulevaisuuden työelämän tarpeiden mukaiseksi.<br />

Hankkeessa on kesäkuun 2012 jälkeen kerätty kyselytutkimusaineisto<br />

vuosina 2005–2009 valmistuneilta metsuri-metsäpalvelutuottajilta,<br />

metsuriyrittäjiltä, metsäkoneenkuljettajilta ja koneyrittäjiltä,<br />

puutavara-autonkuljettajilta sekä puutavara-autoyrittäjiltä<br />

heidän näkemyksestään alan substanssivaatimuksista ja<br />

tulevaisuusnäkymistä. Vastaava aineistohankinta on parhaillaan<br />

menossa metsäenergiantuottajien ja metsäenergiayrittäjien osalta.<br />

Vuoden <strong>2013</strong> aikana selvitystyö kohdentuu metsänhoitajien ja<br />

metsä-talousinsinöörien tämän päivän ja vuoden 2020 ammattitaitovaatimuksiin.<br />

•<br />

Koulutamme henkilö- ja tavaraliikenteen sekä<br />

varastoalan tutkintoihin, myös oppisopimuskoulutuksena.<br />

Lisätietoja:<br />

TTS<br />

(09) 2904 1200<br />

www.tts.fi - www.direktiivikoulutus.fi<br />

Rajamäki - Vantaa - Helsinki - Kouvola<br />

TTS kouluttaa<br />

kuljetus- ja logistiikka-alan ammattilaiset<br />

www.tts.fi<br />

www.direktiivikoulutus.fi<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 51


koulutus<br />

Kaivosalan koulutusohjelmasta…kaivinkoneen…pyöräkuormaajan…dumpperin…murskelaitoksen…poralaitteen<br />

…puskutraktorin käyttäjän ammattiin<br />

Kaivosalan perustutkinto, kaivosalan koulutusohjelma, kaivosmies<br />

Kaivosmiehen tutkinto antaa perustiedot ja valmiudet toimia erilaisissa perustyötehtävissä kaivos- ja kaivannaisalalla.<br />

Erityisesti koulutuksessa painotamme työmenetelmien, työvälineiden ja työkoneiden hallintaa sekä myös murskelaitoksen<br />

automaatiotekniikan valvontaa ja ylläpitoa. Opiskelussa korostuu kallion poraus-, panostus-räjäytys- ja louhintatyöt.<br />

Lisäksi painotetaan kalliorakentamista, louheen lastausta ja kuljetusta sekä karkea- ja hienomurskausta ja<br />

murskejakeiden seulontaa ja muuta materiaalien käsittelyä.<br />

Kaivannaisalan koulutus<br />

OSAO Taivalkosken yksikkö perustaa<br />

elokuussa <strong>2013</strong> alkavaan kivi- ja kaivosalan<br />

koulutukseen louhinta- ja<br />

murskaustyöpisteen, jonka peruskaluston<br />

muodostavat kallionporaus- ja räjäytyslaitteisto,<br />

kivenmurskausjärjestelmä<br />

(karkeamurskain, hienomurskain, seulontayksikkö<br />

kuljettimineen) sekä tarvittavat<br />

syöttö- ja ajokoneet. Murskausjärjestelmä<br />

varustetaan puoliautomaattisella<br />

ohjausyksiköllä, jolla voidaan optimoida<br />

ja tutkia murskausprosessia.<br />

Opiskelija voi muuttaa nopeasti murskausparametreja<br />

ja nähdä muutoksen<br />

vaikutukset tuotannon lopputulokseen.<br />

Lisäksi langaton etäohjaus monitoreineen<br />

tehostaa yksikön toimivuutta ja lisää<br />

työturvallisuutta. Puoliautomaattista<br />

laiteyksikköä voidaan ohjata kaivinkoneen<br />

hytistä. Kuljettaja valvoo murskausyksiköiden<br />

toimintaa visuaalisen<br />

näkymän (täyttöasteen optimoinnin)<br />

avulla. Valvontakontin laboratoriolaitteilla<br />

analysoidaan kiviainekset ja luokitellaan<br />

raekokojen mukaan. Tavoitteena<br />

on myös saada myöhemmin CE- luokitusoikeudet<br />

murskatuille kivituotteille.<br />

Simulaattorit osana opetusta<br />

Kaivannaisalan koulutusta tehostetaan<br />

varsinaisten työkoneiden lisäksi simulaattoriopetuksella.<br />

Hankinnassa on<br />

kaivinkone- ja pyöräkuormain simulaattorit<br />

liikealustaisina ja poralaite sekä<br />

dumpperi simulaattorit. Simulaattoreiden<br />

avulla opitaan oikeat työmenetelmät<br />

ja tavat kuljettaa tai käyttää konetta<br />

taloudellisesti ja turvallisesti. Murskeasemien<br />

simulaattorissa opitaan valvonta<br />

ja tehonsäätö laitosten välillä.<br />

Murskeasema koulutus ja tutkimusvälineenä<br />

Uudenaikainen murskausasema ajanmukaisine<br />

ohjausyksikköineen palvelee<br />

laaja-alaisesti koulutusta. Muutkin kuin<br />

toisen asteen ammatilliset oppilaitokset<br />

kuten yliopisto ja ammattikorkeakoulu<br />

voivat hyödyntää ammattiopiston murskausasemaa<br />

tuotantomittakaavaisena<br />

tutkimuskohteena, louhinta- ja murskauskoulutusten<br />

pitokohteena sekä<br />

louhosalan opinnäytetyökohteena.<br />

Tutkinnon muodostuminen<br />

Ensimmäisenä vuonna opiskelet koulutusohjelman<br />

mukaiset kaikille yhteiset<br />

ammatilliset perusopinnot sekä pääosan<br />

yhteisistä yleissivistävistä opinnoista.<br />

Toisena vuonna syvennät ammatillista<br />

osaamistasi opiskellen ammattiaineita<br />

ja osallistut harjoitteluun<br />

louhintatyömailla. Kolmantena vuonna<br />

ovat työssäoppimisjaksot kaivoksissa.<br />

AMMATILLISET TUTKINNON<br />

OSAT, 90 OV<br />

PAKOLLISET OSAT<br />

Kaivosalalla toimiminen<br />

Louhinta<br />

VALINNAISET OSAT<br />

Kaivoskoneet ja kunnossapito<br />

Mittaus<br />

Maa-ainesten kuljetus<br />

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT<br />

TUTKINNON OSAT, 20 OV<br />

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKIN-<br />

NON OSAT, 10 OV<br />

Kaivannaisala<br />

Kivi- ja kaivosalan louhintatyö on konevaltaista,<br />

joten osa koulutuksen sisällöstä<br />

liittyy työkoneiden rakenteeseen ja<br />

huoltoon. Tutkinnon suorittaneen työtehtävät<br />

liittyvät louhintaan, kallion tukemistyöhön,<br />

varustelutöihin, kaluston<br />

huoltoon, tuotannon käynnissä- ja kunnossapitoon,<br />

rikastukseen sekä prosessiautomaatioon.<br />

Työtä tehdään erityisillä<br />

kaivoskoneilla.<br />

Suomessa kaivostoimintaa tehdään<br />

maanalaisissa ja avolouhoskaivoksissa.<br />

Kaivokset jakautuvat eri puolelle maata,<br />

Suomen etelärannikolta Pohjois- Suomeen.<br />

Uusia kaivoksia on avattu ja lähivuosina<br />

tulevaisuuden näkymät ovat<br />

hyvät. Nykyaikainen kaivostyö on turvallista<br />

ja tehokasta ja perustuu tieto- ja<br />

automaatiotekniikkaan. Kaivosalan pitkäjänteinen<br />

tutkimustoiminta Suomessa<br />

on tuonut tulosta, kaivostoiminnassa on<br />

paljon myös kansainvälisiä.<br />

Ammatin vaatimukset<br />

Ammatti vaatii tekijältään luotettavuutta,<br />

laatutietoisuutta, oma-aloitteisuutta sekä<br />

asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkisyyttä.<br />

Kaivosalan ammattilainen osaa<br />

soveltaa oppimiaan tietoja taitoja vaihtelevissa<br />

työelämän tilanteissa. Hän<br />

pystyy näkemään työnsä osana suurempia<br />

tehtäväkokonaisuuksia ja pystyy<br />

ottamaan huomioon yhteistyökumppaneiden<br />

työtehtävät omassa työssään.<br />

Kaivosalan osaaja tekee työnsä kaivosalan<br />

laatuvaatimusten mukaisesti<br />

sekä käsittelee koneita ja laitteita huolellisesti<br />

ja taloudellisesti.<br />

Kaivosalan koulutusohjelma<br />

Osmo Pyykkönen,koulutuspäällikkö<br />

52 <strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong>


Uranus Oy lanseeraa uuden palvelun työnhakijoille;<br />

Videokonsultoinnin avulla työnhaun<br />

sudenkuopat haltuun<br />

Uranus Oy on ensimmäisenä rekrytointialan yrityksenä Suomessa ottanut<br />

käyttöön työnhakija-asiakkailleen suunnatun videokonsultointipalvelun.<br />

T<br />

yönhaku on viime kädessä raakaa<br />

matematiikkaa: pääsääntöisesti<br />

vain yksi hakija saa työpaikan ja<br />

muut epäonnistuvat. Asiaa ei helpota<br />

laisinkaan se, että työnhakuprosessissa<br />

onnistumiseen liittyy työnhakijan kannalta<br />

katsottuna monia avoimia kysymyksiä.<br />

Niitä voivat olla esimerkiksi, miten hän<br />

todennäköisimmin pääsee haastatteluun ja<br />

onnistuu siinä, tai ellei hän tule valituksi, niin<br />

miten suoritusta olisi mahdollista parantaa<br />

seuraavaa kertaa varten. Toisaalta erityisesti<br />

haastattelun sujumista koskevaa palautetta<br />

on usein työnantajilta vaikeaa saada, ja siksi<br />

oppiminen ja työnhaussa kehittyminen tapahtuvat<br />

hitaasti yrityksen ja erehdyksen kautta.<br />

- Haluamme videokonsultointipalvelumme<br />

kautta olla työnhakijan apuna tässä prosessissa<br />

vastaamassa hänen mieltään ennen<br />

haastattelua ja sen jälkeen askarruttaviin<br />

kysymyksiin ja tasoittamassa siten tietä kohti<br />

onnistunutta työnhakua, sanoo Uranus Oy:n<br />

toimitusjohtaja Hannu Solanne.<br />

Videot perustuvat Solanteen noin 40 vuoden<br />

pituiseen kokemukseen rekrytointialalta:<br />

hän on uransa aikana ollut palkkaamassa satoja<br />

henkilöitä sekä haastatellut tai konsultoinut<br />

tuhansia hakijoita.<br />

- Ottamalla videoidemme vinkeistä vaarin<br />

työnhakija voi merkittävästi parantaa onnistumismahdollisuuksiaan<br />

työpaikan saamisessa,<br />

olipa hän sitten opiskelija, työtön työnhakija<br />

tai nykyisestä työpaikastaan toiseen<br />

vaihtava henkilö, Solanne toteaa.<br />

Tämän on omakohtaisesti kokenut myös<br />

Sirpa Elomaa, yksi Uranuksen videokonsultointipalvelun<br />

käyttäjistä:<br />

- Edellisestä työnhaustani on aikaa yli 30<br />

vuotta. Silloin oli mahdollista valita monista<br />

tarjolla olleista työpaikoista itselle mieluisin:<br />

nyt asia on päinvastoin. Olen nyt katsonut<br />

Uranuksen www-sivuilta kaikki työnhakuun<br />

liittyvät videot. Sain sieltä monta todella hyvää<br />

neuvoa, joita aion käyttää hyödykseni<br />

seuraavassa työhaastattelussa, Elomaa kertoo<br />

Uranuksen asiakaspalvelun lähettämässään<br />

sähköpostiviestissä.<br />

Kaikki videot on katsottavissa yrityksen<br />

omilla nettisivuilla www.uranus.fi. Lisäksi<br />

työnhakijoilla on mahdollisuus myös jättää<br />

maksutta oma CV Uranuksen sivustolle työnantajien<br />

katsottavaksi, ja parantaa myös tällä<br />

tavoin työnsaantimahdollisuuksiaan. •<br />

OSAOsta<br />

ammattiin<br />

kaivosalan ammattilaiseksi<br />

Oulun seudun ammattiopiston Taivalkosken yksikössä<br />

aloitetaan syksyllä <strong>2013</strong> uutena koulutuksena<br />

kaivosalan ammatillinen perustutkinto (kaivosmies)<br />

Kaivosmiehen tutkinto antaa perustiedot ja valmiudet toimia<br />

erilaisissa perustyötehtävissä kaivosalalla. Opiskelussa korostuu<br />

kallion poraus-, panostus-, räjäytys- ja louhintatyöt. Kaivosala<br />

on voimakkaassa nousuvaiheessa sekä Suomessa että muualla<br />

maailmassa ja uusille ammattilaisille on tilaa työmarkkinoilla.<br />

Hae koulutukseen kevään <strong>2013</strong> yhteishaussa 25.2.−15.3.<strong>2013</strong>.<br />

lisätietoa opinto-ohjaaja Seija Pekkala p. 010 27 23731,<br />

koulutuspäällikkö Osmo Pyykkönen p. 010 27 23734.<br />

Oulun seudun ammattiopisto / www.osao.fi<br />

ADR-koulutukset • ADR-täydennyskoulutukset<br />

• AMMATTIPÄTEVYYS-koulutukset<br />

MAALISKUUSSA:<br />

9.3. Työhyvinvointi- koulutus, Virrat<br />

9-10.3. Ensiapu SPR Ea1, Ylöjärvi<br />

10.3. Trukkikortti- koulutus, Tampere<br />

11.3. Tieturva 1, Ylöjärvi<br />

14-15.3. ADR täydennyskurssi (kaikki<br />

luokat+säiliö), Ylöjärvi<br />

16.3. Työturvallisuus- korttikoulutus,<br />

Keuruu<br />

16.3. Työhyvinvointi- koulutus, Ylöjärvi<br />

23.3. Ennakoiva ajaminen, Alajärvi<br />

25.3. Työturvallisuus- korttikoulutus,<br />

Virrat<br />

HUHTIKUUSSA:<br />

2-5.4. ADR peruskurssi (kaikki luokat,<br />

Ylöjärvi<br />

6.4. Työturvallisuus- korttikoulutus,<br />

Ylöjärvi<br />

Pasi Saine Oy<br />

Teollisuustie 1, 33470 YLÖJÄRVI<br />

11.4. Tieturva 1, Virrat<br />

12.4. Tieturva 2- päivitys, Ylöjärvi<br />

13.4. Ensiapu 1A SPR, Alavus<br />

13.4. Ennakoiva ajaminen, Keuruu<br />

19.4. Tieturva 1- korttikoulutus, Alajärvi<br />

20.4. Ennakoiva ajaminen, Virrat<br />

21.4. Tieturva 1, Ylöjärvi<br />

22.4. Työturvallisuus- korttikoulutus,<br />

Tampere<br />

24-25.4. ADR säiliökurssi, Ylöjärvi<br />

24-25.4. Tieturva 2, Ylöjärvi<br />

26-27.4. ADR täydennyskurssi 2pv<br />

(kaikki luokat+säiliö), Ylöjärvi<br />

27.4. Ensiapu 1B SPR, Alavus<br />

27.4. Työhyvinvointi- koulutus, Tampere<br />

Lisää tulevista kevään koulutuksista<br />

tietoa seuraavassa numerossa sekä<br />

nettisivuilla.<br />

Puh. 0400 732916<br />

Email: posti@pasisaine.fi<br />

www.pasisaine.fi<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 53


koulutus<br />

Liikenneturva kouluttaa<br />

REAK ® - kouluttajia<br />

Samaan aikaan kun kuljettajia patistetaan osallistumaan<br />

ammattipätevyyskoulutuksiin ajoissa, niin myös kouluttajia<br />

koulutetaan ja kouluttajien osaamista syvennetään<br />

säännönmukaisesti, esimerkiksi Liikenneturvan toimesta.<br />

Liikenneturva on kouluttanut kouluttajia raskaan kaluston<br />

ennakoivan ajon kouluttajiksi jo kohta kolme vuosikymmentä ja<br />

edelleen kurssit tulevat täyteen hyvin varhaisessa vaiheessa.<br />

K<br />

uten tiedämme, niin ennakoivan<br />

ajon koulutus on se ainoa<br />

pakollinen ammattipätevyysmerkintään<br />

oikeuttava koulutus.<br />

Ennakoivaa ajoa koulutetaan hyvin<br />

usein hyväksyttynä 7tunnin luokka-opetus<br />

pakettina mutta Liikenneturva on jo alusta<br />

alkaen lähtenyt siitä että koulutuksen<br />

pitää olla erittäin laadukas ja perusteellinen.<br />

REAK®- koulutuksen kesto on kolme<br />

päivää ja se sisältää sekä luokkaopetusta<br />

että ajorataharjoittelua. REAK®koulutusta<br />

suosittelen kaikille ammattiliikenteessä<br />

toimiville kuljettajille ja itse<br />

asiassa kaikille autoilijoille. Kevyempien<br />

ajoneuvojen kuljettajillekin on tehty omia<br />

räätälöityjä koulutuspaketteja. Suosittelen<br />

lämpimästi!<br />

Liikenneturvan REAK®- kouluttajakurssille,<br />

ei pääse sillä verukkeella että<br />

on vain asiasta kiinnostunut kouluttaja<br />

tai että koulutusyritys tarvitsisi jotain<br />

uutta myytävää. Tähän viikon kestävään,<br />

erittäin tiiviiseen ja pitkien päivien värittämään,<br />

koulutukseen pääsee vain jos<br />

koulutettavalla on itsellään jo ennestään<br />

raskaan kaluston kokemusta ja aitoa tietämystä<br />

miten iso ajoneuvo tienpäällä<br />

käyttäytyy. REAK®- koulutus syventää<br />

niin liikenneopettajien kuin muidenkin<br />

kouluttajien osaamista ja antaa eväitä<br />

kentällä tehtävää koulutustyöhön.<br />

REAK®- kouluttajakurssi koostuu<br />

todellakin viidestä erittäin tiiviistä päivästä.<br />

Koulutuksessa keskitytään neljään<br />

aihekokonaisuuteen ja moni asia todennetaan<br />

ulkona tarkoin harkittujen havainnollistamisten<br />

avulla. Aiheina ennakoiva<br />

ajaminen, ajovalmius, liikenteessä ajaminen<br />

ja hätätilanteessa toimiminen saavat<br />

jokainen osa-alue osaltaan syventää kouluttajien<br />

vanhaa osaamista pitkänlinjan<br />

kouluttajien toimesta. Liikenneturva on jo<br />

useita vuosi pitänyt nämä koulutukset Rovaniemellä,<br />

jossa autenttinen ulkoharjoittelu<br />

ei ole pettänyt koskaan näin talvella.<br />

Mukana yhteistyössä on jo pitkään ollut<br />

myös Lapin Ammattiopisto ja Puolustusvoimat<br />

joiden avulla kenttäharjoittelua on<br />

pitkälti toteutettu. Myös Poliisin edustaja<br />

on ollut usein mukana jotta laillisuuden ja<br />

lain näkökulma tulisi huomioitua. Tällä<br />

kertaa mukana oli Sodankylän liikkuvasta<br />

poliisista, raskaaseen kalustoon erikoistunut<br />

Jarkko Rytilahti.<br />

Tämän vuoden ensimmäisen koulutuksen<br />

avasi Liikenneturvan Oulun Aluepäällikkö<br />

Rainer Kinisjärvi ja kurssinjohtajana<br />

toimi niin ikään Liikenneturvasta Rovaniemen<br />

koulutusohjaaja Pentti Tervo.<br />

Heidän lisäkseen mukana oli useita erilaisissa<br />

raskaan kaluston koulutustehtävissä<br />

toimivia ammattilaisia.<br />

Mielenkiintoisen viikon päätteeksi Liikenneturvan<br />

koulutuspäällikkö Antero<br />

Lammi herätti esityksellään kouluttajille<br />

kysymyksiä ja ajatuksia ”hyvänä kouluttajana<br />

toimimisesta” ja ”eväitä hyvän<br />

koulutuksen järjestämiseen”. Koulutustilaisuuden<br />

onnistuminen vaatii osaamista,<br />

kouluttajan jatkuvaa kehittymistä ja ajan<br />

tasalla pysymistä jotta ammattipätevyyskouluttautumiselle<br />

saadaan aitoa vastinetta.<br />

Usein liikenteenharjoittajat kokevat<br />

kolmen päivän koulutuksen kalliina mutta<br />

siitä saatavan hyödyn uskoisin ylittävän<br />

kulut. Kaikki kouluttaminen on tärkeää ja<br />

maksaa mutta liian usein edelleen valitaan<br />

sellaisia koulutuksia joista ei hyöty<br />

ole maksimaalinen juuri siihen työtehtävään.<br />

Jotkut päättävät myös menevänsä<br />

minimivaivalla eli käyvät samoissa koulu-<br />

54 <strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong>


tuksissa montakin kertaa saaden ammattipätevyysmerkintöjä<br />

”määräpäivään” mennessä<br />

kerätyksi. Kaikkia työyhteisöjä koulutetaan,<br />

niin miksei kuljettajiakin?! Siksi<br />

toivonkin hartaasti että jokainen kuljettaja<br />

vaatisi itselleen laadukkaita ja työhön sopivia<br />

koulutuspaketteja.<br />

Oli kyseessä kesä tai talvikeli niin kuljettajien<br />

on ennakoitava liikenteessä taukoamatta.<br />

Ammatti-kuljettajilta edellytetään<br />

keskimääräistä suurempaa ymmärtämystä,<br />

osaamista ja pidempää pinnaa tavanomaisiin<br />

liikenteessä liikkujiin verrattuna<br />

ja sitä toivottavasti ammattipätevyyskouluttamisten<br />

kautta sitä osaamista saadaan<br />

lisää. Koko liikennekulttuurimme perustuu<br />

siihen että kuljettaja voi havaita ratin takaa<br />

mitä seuraavaksi on tapahtumassa. Kokemus,<br />

tietämys, ajoneuvojen erilaiset ominaisuudet<br />

ja asennekysymykset teettävät<br />

päivittäin läheltä piti tilanteita liikenteessä<br />

ja Liikenneturvan tavoitteellinen työ, nolla<br />

visio, vaatii ponnisteluja onnistuakseen.<br />

Sinnikkäällä ja tavoitteellisella työllä on<br />

saatu jo tilastoja siistittyä kauniimmiksi<br />

mutta tilastojen takana inhimillistä kärsimystä<br />

ja turhaa tuskaa on vielä liikaa jäljellä.<br />

Tilastojen ja tutkimusten perustella<br />

on voitu tunnistaa esimerkiksi ikäryhmiä,<br />

joiden asenteisiin vaikuttamalla, koulutuksella<br />

tai muuten, voitaisiin saada suuriakin<br />

parannuksia aikaan. Tulevaisuus näyttää<br />

miten tehtävässä onnistutaan.<br />

Henkilö- ja tavaraliikenteen kuljettajien<br />

ja pätevien koulutustahojen rakentava vuorovaikutus<br />

on avain moneen hyvään lopputulokseen.<br />

Parhaimmillaan asenteiden,<br />

polttoainesäästöjen, liikenne- ja työturvallisuuden<br />

kehittyessä myös kuljettajien<br />

työssä jaksaminen ja oman työn arvostus<br />

paranee. Nyt on hyvä mahdollisuus ja oikea<br />

aika rakentaa parempaa kuljettajien<br />

tulevaisuutta nopeastikin juuri ammattipätevyyskoulutusten<br />

avulla. 5,5 vuoden<br />

aikana on koulutettu nyt noin 250 000<br />

ammattipätevyyskoulutuspäivää. Seuraavien<br />

1,5 vuoden aikana on koulutettava<br />

minimissään toiset 250 000 päivää jotta<br />

yhteiskunnan kantavat rattaat jatkavat<br />

pyörimistään.<br />

Liikenneturva<br />

Liikenneturva on vapaaehtoisen liikenneturvallisuustyön<br />

keskusjärjestö, jolla on 57<br />

eri aloja edustavaa jäsenyhteisöä. Se toimii<br />

läheisessä yhteistyössä näiden ja alan<br />

viranomaisten kanssa. Liikenneturvan<br />

toiminnasta säädetään lailla ja toimintaa<br />

valvoo liikenne- ja viestintäministeriö.<br />

Liikenneturva on tieliikenneturvallisuuden<br />

valistusorganisaatio. Sen tehtävänä<br />

on vaikuttaa ennaltaehkäisevästi ihmisten<br />

liikennekäyttäytymiseen tiedottamalla,<br />

kampanjoimalla, tukemalla eri ikä- ja tienkäyttäjäryhmien<br />

liikennekasvatusta sekä<br />

jatkokouluttamalla kuljettajia. Tutkimustoiminnalla<br />

hankitaan taustatietoja oman<br />

työn tukemiseksi.<br />

Liikenneturvan toiminta ulottuu koko<br />

maahan 12 aluetoimiston kautta. Liikenneturvan<br />

palveluksessa on 47 työntekijää sekä<br />

lähes sata vapaaehtoista kouluttajaa, jotka<br />

toimivat aluetoimistojen alaisuudessa.<br />

REAK® on Liikenneturvan rekisteröimä<br />

tuotemerkki, jonka käyttämiseen kouluttajakurssin<br />

käyneillä on oikeus. •<br />

LOGISTIIKKA-ALAN<br />

KOULUTUSTA<br />

Ammattipätevyyden jatkokoulutusta<br />

• Tieturva 1<br />

• Työturvallisuus<br />

• Kuljettajan hätäensiapu<br />

• Trukkikorttikoulutus<br />

• Työssä jaksaminen ja liikunta<br />

• Ennakoiva ajo<br />

• ADR-koulutukset<br />

Räätälöimme kuljettajadirektiivin<br />

vaatimaa ammattipätevyyden<br />

jatkokoulutusta yritysten tarpeisiin!<br />

VARMISTA<br />

AMMATTI-<br />

PÄTEVYYTESI<br />

Tutustu myös muihin logistiikka-alan koulutuksiimme:<br />

www.kvlakk.fi<br />

Tutustu myös lehden<br />

nettiversioon<br />

www.kuljetusjalogistiikka.com<br />

Lisätietoja koulutuksista<br />

koulutussihteeri Krista Knutti, puh. 020 7879 263<br />

tai krista.knutti@kvlakk.fi<br />

Taitajantie 2, 45100 Kouvola<br />

puh. 020 7879 200<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong> 55


koulutus<br />

Uudelleenkoulutus<br />

turvasi työllistymisen<br />

Vuosi <strong>2013</strong> alkoi ilmajokelaisen Mika Renkolan kannalta mukavissa<br />

merkeissä. Sitkeys palkittiin ja pätkätöitä tehnyt Renkola on saanut<br />

vakinaisen työpaikan. Renkola työskentelee varastomiehenä Etelä-<br />

Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin keskusvarastossa Seinäjoella ja<br />

viihtyy työssään hyvin.<br />

Varastoalalle mutkien kautta<br />

Ennen varastossa työskentelyä Renkola on<br />

ehtinyt olla monenlaisissa työpaikoissa.<br />

Peruskoulun jälkeen Renkola suoritti puupuolen<br />

artesaanitutkinnon. Puusepän töitä<br />

Renkola ehti tehdä noin kolme vuotta, kunnes<br />

uudet tuulet alkoivat puhaltaa.<br />

Renkola oli kuullut huhuja, että Uudessakaupungissa<br />

olisi autoteollisuudessa kova<br />

tarve työvoimalle. Renkola tarttui tilaisuuteen<br />

ja muutti työnperässä rannikolle.<br />

Työtilanne tehtaassa muuttui kuitenkin<br />

nopeasti Renkolan saapumisen jälkeen.<br />

Tilauksia ei ollut enää entiseen malliin ja<br />

työjohto alkoi varoitella lyhennetystä työviikosta.<br />

Puolen vuoden jälkeen Renkola<br />

pakkasi tavaransa ja palasi juurilleen Etelä-Pohjanmaalle.<br />

Palattuaan Etelä-Pohjanmaalle Renkola<br />

löysi töitä Viki Sauna –nimisestä yrityksestä.<br />

Yritys valmisti kiukaita ja Renkola<br />

siirtyi ilman koulutusta metallialalle. Koulutuksen<br />

puute ei haitannut, sillä työ opetti<br />

tekijäänsä. Työhön kuului myös varastonhoitoa<br />

ja varastoala tuli tutuksi Renkolalle<br />

jo tässä toimessa.<br />

Viki Sauna Oy sulautui yrityskauppojen<br />

myötä osaksi isompaa kiuasvalmistajaa.<br />

Pian pieni toimipiste Etelä-Pohjanmaalla<br />

katsottiin kannattamattomaksi ja työt siirrettiin<br />

Riihimäelle isompaan yksikköön.<br />

Renkolalle ja muille työntekijöille tarjottiin<br />

mahdollisuutta työllistyä Riihimäellä.<br />

Renkolalle se ei kuitenkaan ollut perhesyistä<br />

mahdollista. Vaimon työt olivat Etelä-<br />

Pohjanmaalla ja myös juuri omaksi ostettu<br />

asunto sitoi Renkolaa. Edessä oli uuden<br />

työpaikan etsiminen.<br />

Aikuiskoulutuksesta uusi ammatti<br />

Tehtyään 11 vuotta metallialan töitä, Renkolaa<br />

alkoi vähitellen kiinnostaa alan vaihto.<br />

Alan vaihto voisi taata myös paremmat<br />

työllistymismahdollisuudet, Renkola ajatteli.<br />

TE-toimiston kautta Renkola pääsi uudelleen<br />

koulutukseen. Varstoalan perustutkinnon<br />

koulutus alkoi alkuvuodesta 2009<br />

ja koulutuksen toteutti Sedu Aikuiskoulutus.<br />

Koulutus oli kestoltaan 10 kuukautta.<br />

Koulutukseen kuuluvat työharjoittelut<br />

Renkola on suorittanut nykyisessä työpaikassaan.<br />

Renkola valitsi työharjoittelupaikkansa<br />

työllistymismahdollisuuksien perusteella.<br />

Valmistumisen jälkeen Renkola ehti<br />

tehdä kaksi vuotta sijaisuuksia ja nyt hän<br />

sai vakinaisen työpaikan. Renkola kertoo<br />

kuitenkin olleensa onnekas, koska on saanut<br />

tehdä sijaisuuksia koko kahden vuoden<br />

ajan ilman taukoja.<br />

Vanha koirakin oppii uusia temppuja<br />

Renkola on hyvin tyytyväinen alan vaihtoon.<br />

Työ on Renkolan mukaan vaihtelevaa,<br />

sillä työt on keskusvarastolla jaksotettu<br />

siten, etteivät työntekijät pääse leipääntymään<br />

yhteen työvaiheeseen. Työ on myös<br />

palkitsevaa ja oman työn jälki näkyy nopeasti.<br />

Työtehtäviinsä Renkola on saanut hyvän<br />

perehdytyksen. Mika Renkola kehuu<br />

myös työpaikalla vallitsevaa hyvää henkeä.<br />

Miettiessään uudelleen kouluttuatumista,<br />

Renkolaa arvelutti uuden oppiminen<br />

varttuneemmalla iällä.<br />

Huomasin kuitenkin, että vanha koirakin<br />

oppii vielä uusia temppuja. Alan vaihtoon<br />

kannattaa tarttua rohkeasti. Itse sain<br />

myös muutosturvan myötä korkeampaa<br />

päivärahaa koulutuksen ajalta, joten se toimi<br />

myös hyvänä kannustimena, Renkola<br />

summaa lopuksi kokemuksiaan. •<br />

Muutosturva<br />

Muutosturvan tarkoituksena on parantaa irtisanottujen,<br />

irtisanomisuhanalaisten ja lomautettujen henkilöiden asemaa<br />

työmarkkinoilla. Muutosturva koskee myös määräaikaisessa<br />

työsuhteessa olevia työntekijöitä.<br />

Kuulut muutosturvan piiriin, jos täytät jonkin seuraavista<br />

ehdoista:<br />

- olet vaarassa tulla irtisanotuksi<br />

- sinut on irtisanottu tuotannollisista tai taloudellisista syistä<br />

- olet paraillaan tai olet ollut aikaisemmin vähintään 180<br />

päivää lomautettuna<br />

Muutosturva pitää sisällään seuraavat seikat:<br />

- irtisanotulle työntekijälle mahdollisuus etsiä uutta työtä<br />

palkallisen vapaan aikana<br />

- työllistymistä edistäviin koulutuksiin ja kursseihin osallistuville<br />

maksetaan korotettua työttömyyspäivärahaa<br />

- TE-toimistossa tehtävän työllistymissuunnitelman<br />

Lisätietoa muutosturvasta saat paikallisesta TE-toimistostasi.<br />

56 <strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong>


Logistiikan tietopankki<br />

pilottikäytössä<br />

Kymenlaaksossa<br />

<strong>Logistiikka</strong>-ala on suuri työllistäjä ja<br />

alalla on paljon toimijoita. <strong>Logistiikka</strong>a<br />

koskevaa tietoa tuotetaan runsaasti<br />

eri viranomaisten, organisaatioiden<br />

ja yritysten toimesta, mutta haasteena<br />

on ollut, että tieto on pirstaleista ja kokonaiskuvaa<br />

on vaikea hahmottaa.<br />

Tilanteeseen saatiin parannusta helmikuussa<br />

<strong>2013</strong>, kun LOGINFO -portaali avautui.<br />

Portaaliin on koottu mm. logistiikkaa koskevaa<br />

viranomaistietoa, strategioita, ennusteita,<br />

uutisia, tilastoja ja tutkimuksia. Kymenlaakso<br />

logistiikkamaakuntana on pilotoinut aluekohtaiset<br />

sivut, joilta löytyy maakuntaa koskevaa<br />

tarkemman tason tietoa mm. yrityksille, aluekehittäjille<br />

ja logistiikan opetukselle.<br />

Ensikommentit portaalin käyttäjiltä ovat<br />

olleet positiivisia. ”Hienoa, kun logistiikan<br />

tieto saadaan yksiin kansiin ja toivottavasti<br />

pysymään ajantasaisena. Vaikka portaali on<br />

nyt lähtenyt pilottina Kymenlaakson alueelta,<br />

toivotaan sen laajenevan koko Suomeen<br />

ja palvelevan erityisesti kansainvälisiä asiakkaita”,<br />

sanoo Straightwayn<br />

toiminnanjohtaja Elina Multanen.<br />

Portaali syntyi useiden<br />

toimijoiden yhteistyönä<br />

LOGINFO-portaalin toteutuksessa<br />

ovat olleet mukana<br />

Kymenlaakson liitto,<br />

Straightway Finland ry, Cursor Oy, Kouvola<br />

Innovation Oy, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu<br />

sekä sen alaisuudessa toimiva NE-<br />

LI – North European Logistics Insitute, joka<br />

hallinnoi hanketta.<br />

Portaalin tekninen toteutus on tehty yhteistyössä<br />

Proactum Oy:n kanssa. ”Kohteen<br />

toteutus oli meille mielenkiintoinen logistiikka-alan<br />

portaalihanke, jossa käytettiin uusia,<br />

innovatiivisia teknisiä ratkaisuja. Lähtökohtana<br />

oli laajennettavuus muille alueille sekä<br />

tekninen toimivuus päätelaiteriippumattomasti.<br />

Avoimen lähdekoodin tuoteratkaisut<br />

yhdistettynä ketteriin kehitysmenetelmiin<br />

ja tilaajan selkeään tarvekuvaukseen mahdollistivat<br />

joustavan ja kustannustehokkaan<br />

yhteistyömallin puolin ja toisin”, kertoo Mika<br />

Rahkolin Proactumista.<br />

Tavoitteena on pilottivaiheen jälkeen laajentaa<br />

portaalin tietosisältöä kattamaan myös<br />

muiden maakuntien sivut, jotta siitä saadaan<br />

kansallisen tason tietolähde logistiikan parissa<br />

työskenteleville tai siitä kiinnostuneille<br />

tahoille.<br />

Käy tutustumassa: www.loginfo.fi.<br />

LOGISTIIKAN OPINTOJA KORKEA-ASTEELLA<br />

Auto- ja kuljetustekniikan koulutusohjelmassa Turussa voit<br />

erikoistua autotekniikkaan tai logistiikkaan sekä niitä palveleviin<br />

tietojärjestelmiin ja valmistut INSINÖÖRIKSI.<br />

Liiketoiminnan logistiikan koulutusohjelmassa Turussa voit<br />

erikoistua hankintoihin, kuljetus- ja logistiikkapalveluihin tai logistisiin<br />

tietojärjestelmiin ja valmistut TRADENOMIKSI.<br />

Tartu tilaisuuteen ja hae opiskelemaan Turun ammattikorkeakouluun<br />

ammattikorkeakoulujen yhteishaussa!<br />

Lisätietoja koulutuksesta:<br />

Päivi Viinikkala, puh. 050 5985 903, paivi.viinikkala@turkuamk.fi<br />

Kari Lindström, puh. 050 5985 652, kari.lindstrom@turkuamk.fi<br />

www.turkuamk.fi


Liukkauden tunnistin varoittaa<br />

etukäteen kuljettajaa<br />

VTT on kehittänyt autoihin automaattisen liukkauden<br />

tunnistusjärjestelmän, jonka avulla voidaan välttää liukkailla keleillä<br />

aiheutuvia henkilövahinkoja ja peltivaurioita. Järjestelmän ansiosta<br />

ajoneuvot saavat hyvinkin nopeasti etukäteen tiedon tien todellisesta<br />

liukkaustasosta. Järjestelmä varoittaa välittömästi liukkaasta ajotiestä<br />

myös muita alueelle saapuvia autoja, joissa on tunnistin.<br />

liukkaustason muutaman kilometrin ajon<br />

perusteella ja välittää tiedon kuljettajalle,<br />

usein ennen kuin kuljettaja edes huomaa<br />

liukkaustason muutosta. Kaikista autoista<br />

kerätyt havainnot ja niiden koordinaatit<br />

välitetään langattomasti taustajärjestelmään,<br />

joka ylläpitää reaaliaikaista liukkauskartastoa<br />

ja muodostaa teiden liukkaushistorian.<br />

Taustajärjestelmä tuottaa<br />

kullekin järjestelmään liittyvälle autolle<br />

liukkaustietopaketin, joka lähetetään autoihin.<br />

Näin kuljettajat voivat etukäteen<br />

varautua liukkaisiin tieosuuksiin.<br />

Järjestelmään voi liittyä erilaisilla ajoneuvopäätelaitteilla,<br />

joissa on riittävät<br />

ominaisuudet liukkaudentunnistuslaskennan<br />

tekemiseen, liittymä ajoneuvon tietoväylään,<br />

paikannustieto ja yhteysmahdollisuus<br />

taustajärjestelmään. Kuljettajalle<br />

tieto liukkaustasosta välittyy päätelaitteen<br />

mukaan esimerkiksi varoitusvaloilla, äänenä,<br />

tekstinä tai symboleina. Lisäksi tietoa<br />

voidaan hyödyntää useiden tiedotuskanavien,<br />

kuten älypuhelimien, median, säätietojen<br />

tai tieopasteiden kautta.<br />

Aiemmin autoihin välitettäviä<br />

liukkaustietoja on esimerkiksi<br />

testattu kännykkäviestein, ja varoitukset<br />

ovat perustuneet mm.<br />

säätietoihin pohjautuviin arvioihin. Uuden<br />

järjestelmän ansiosta saadaan reaaliaikaisia,<br />

suoria havaintoja liukkaudesta.<br />

Liukkaudentunnistus perustuu VTT:n<br />

kehittämään ja patentoimaan menetelmään,<br />

jossa reaaliaikaiset liukkaustason<br />

muutokset tunnistetaan auton omien anturien<br />

mittaamien tietojen pohjalta. ”Menetelmä<br />

arvioi vetoakselin ja vapaasti pyörivien<br />

akselien nopeuseroja erilaisissa ajotilanteissa<br />

ja päättelee kitkatason”, kertoo<br />

erikoistutkija Kimmo Erkkilä.<br />

Järjestelmä pystyy määrittelemään tien<br />

Sopii kaikkiin autoihin<br />

VTT:n kehittämä järjestelmä sopii kaikkiin<br />

autoihin merkistä riippumatta. Toistaiseksi<br />

järjestelmää on sovellettu kuorma-autoihin,<br />

mutta se sopii suoraan myös muihin<br />

raskaisiin ajoneuvoihin sekä henkilöautoihin.<br />

Tulevaisuudessa järjestelmää voidaan<br />

laajentaa hyödyntämään myös henkilöautoista<br />

kerättäviä liukkaushavaintoja.<br />

Menetelmän toimivuutta on testattu<br />

kenttäolosuhteissa Itella Logistiikan (aiemmin<br />

VR Transpoint -kappaletavaraliiketoiminta)<br />

ja EC-Tools Oy:n sekä Nokian<br />

Renkaiden kanssa.<br />

Järjestelmän laajamittainen käyttöönotto<br />

tuottaisi mittavia säästöjä liikennöitsijöille,<br />

muille tienkäyttäjille sekä koko<br />

yhteiskunnalle. •<br />

Lisätietoja: www.transeco.fi<br />

Uusi, pieni valkopohjainen<br />

rekisterikilpi autoihin<br />

Suomessa otettiin helmikuussa käyttöön uusi rekisterikilpityyppi,<br />

pieni valkopohjainen rekisterikilpi, jonka mitat ovat 113 x<br />

301 mm (korkeus/leveys).<br />

Uudessa kilpityypissä on kolmen kirjaimen ja kolmen numeron<br />

sarja. Se tulee korvaamaan aikaisemman auton lyhyen<br />

valkopohjaisen kilpityypin (118 x 338 mm), kolmen kirjaimen<br />

ja kahden numeron sarjan, joka on käytetty loppuun. Uudessa<br />

rekisterikilvessä ei ole EU-tunnusta.<br />

Uutta rekisterikilpeä voidaan myöntää sellaisille autoille, joiden<br />

kilpitilaan ei mahdu muita rekisterikilpiä. Rekisterikilvet<br />

valmistetaan ilman kiinnitysreikiä. Rekisterikilven saa muiden<br />

kilpien tapaan katsastustoimipaikalta.<br />

Corvette loistaa New Yorkissa<br />

60 vuotta sitten katsojat asettuivat pitkin yläluokkaista<br />

Park Avenueta New Yorkissa nähdäkseen vilauksen uraauurtavasta<br />

Chevrolet Corvettesta, joka esitettiin General Motorsin<br />

Motorama näyttelyssä. Corvette on palannut New Yorkiin,<br />

juhlistaen historiallista virstanpylvästä täysin uudella 2014<br />

Chevrolet Corvette Stingrayllä.<br />

58 <strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!