11.07.2022 Views

Kuljetus & Logistiikka 5 / 2008

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

K


&L 5/<strong>2008</strong><br />

Kaikki<br />

TALKOISIIN<br />

Vuosaaren<br />

satamaa<br />

viimeistellään 4<br />

DB Schenker seminaari<br />

keskittyi ympäristökysymyksiin<br />

10<br />

Raahessa uudistetaan<br />

satamaa ja<br />

väyliä 13<br />

Porin Satama<br />

jatkaa<br />

erikoistumista 14<br />

Haminan satamassa<br />

suuria<br />

investointeja 16<br />

Turun satamassa<br />

postitiivisia<br />

odotuksia 18<br />

Maamme laajin<br />

logistinen alue<br />

Turun seudulle 21<br />

Sea Focus <strong>2008</strong> selvitti<br />

Itämeren kaupankäynnin<br />

haasteita 22<br />

Innorail Kouvola<br />

esittäytyi<br />

Berliinissä 26<br />

“Taantuma on todellista” sanoi pääministeri<br />

radiossa. Taantuman ilmiöiden<br />

ehkäisemiseksi on kaikkien osallistuttava<br />

omalta osaltaan.<br />

Rakentaminen nyt ja taantuma-ajan<br />

hintojen hyödyntäminen on varmasti<br />

pidemmän päälle kannattava ratkaisu.<br />

Pääministeri vertasi yhdeksänkymmentäluvun<br />

alun taantumaa ja niitä ketkä silloin<br />

hyödynsivät sen hetkisen tilanteen.<br />

Samaa sanon minäkin. Rakentaminen<br />

etenkin uusien asuntojen rakentaminen<br />

asunnoiksi on monessakin suhteessa järkevää<br />

juuri nyt. Työllistäminen sekä rahan<br />

kiertäminen omassa yhteiskunnassa on<br />

tärkeä keino hillitä taantuman vaikutuksia.<br />

Hyvien aikojen säästöön jääneitä<br />

rahavaroja voi nyt hyödyntää edullisesti<br />

Ketkä sitten voivat osallistua talkoisiin?<br />

Yksityiset kuluttajat tietenkin, jokainen<br />

omalta osaltaan. Mikäli velkaantuminen<br />

ei ole ylittänyt vielä maksukykyä ei ole<br />

estettä ja pelkoa tulevasta!?<br />

Miten on valtion, puolustusvoimien,<br />

kaupunkien ja kuntien laita? Miten he<br />

voivat osallistua talkoisiin jolla taantumaa<br />

hillitään, tai parhaimmillaan nostetaan<br />

Suomi uuteen nousuun?<br />

Ainakin kaupungit sekä kunnat ovat<br />

taistelleet niukkojen rahavarojen kanssa<br />

jo pidemmän aikaa. Valtion kanta kuntiin<br />

ja kaupunkeihin on yksinkertaistettuna<br />

ollut suurin piirtein, että koettakaa<br />

hillitä menoja, kyllä se siitä. Kaupungit<br />

sekä kunnat ovatkin sittemmin hillinneet<br />

menojaan ihan kiitettävästi, ainakin ostohankinnoissa.<br />

Esimerkiksi kaikki kaupunkien sekä<br />

kuntien ostotarjonta kilpailutetaan ja voittajana<br />

on aina yksinkertaisesti halvimman<br />

tarjouksen tehnyt useimmiten ylikansallinen<br />

yritys. Paikalliset tai Suomalaiset<br />

yritykset eivät pärjää hintakilpailussa ylikansallisille<br />

yrityksille.<br />

Paikallinen yrittäjä jää nuolemaan näppejään<br />

hävittyään hintakilpailun, ja antaa<br />

loppujen lopuksi potkut myyjälleen riittämättömän<br />

liikevaihdon seurauksena.<br />

Työtön myyjä kiertelee työvoimatoimiston<br />

sekä oman paikkakuntansa sosiaalitoimiston<br />

väliä. Työtön elää tällöin käyttäen<br />

paikkakuntansa, sekä valtion ostohankinnoissa<br />

“säästämiä” rahoja elämiseensä.<br />

Työtön myyjäkään ei ole vielä tapahtumaketjun<br />

viimeinen lenkki. Oman talousalueen<br />

lopullinen tuottamattomuus, sekä<br />

kilpailukyvyn heikkeneminen ovat lopullista<br />

seurausta huonosti harkituista päätöksistä.<br />

Valtio, kaupungit sekä kunnat siis<br />

“säästävät” suuria summia ostohankinnoissaan<br />

ostamalla ulkopuoliselta ja<br />

samalla joutuvat tukemaan työllisyyttä tai<br />

siis jopa työttömyyttä omalla vastuualueellaan.<br />

Onko siis varmaa ettei paikallisia omia<br />

yrityksiä kannata tukea tekemällä ostot<br />

heiltä ? Onko halvempaa siirtää rahaa<br />

taskusta toiseen myöhempää luovuttamista<br />

ajatellen?<br />

Käsittääkseni paikallinen yrittäjä on osa<br />

yhteiskuntaa joka pyörittää talouselämää<br />

. Paikallinen yritys luo paikallisia työpaikkoja<br />

ja ainakin osa rahasta jää pyörimään<br />

lähialueelle ja loppujen lopuksi suuri osa<br />

palautuu valtion, kuntien sekä kaupunkien<br />

kassaan erilaisten verojen muodossa.<br />

Luulisi olevan edullista maksaa hieman<br />

paikkakunnan omaa lisää palveluista ja<br />

samalla säästää tulevaisuudessa sosiaalimenoissa.<br />

Kaikkea vastuuta ei voi sälyttää yksityiselle<br />

kuluttajalle. Olisi mielekästä jos oma<br />

kunta tai kaupunki toimisi esimerkkinä<br />

tekemällä ostonsa omalta paikkakunnaltaan<br />

ja näin myös esimerkillään osoittaisi<br />

miten talous elvytetään.<br />

Minun mielestäni kyse on lyhytnäköisyydestä<br />

päätöksiä tehdessä. Ainakin<br />

tällä hetkellä jolloin ratkaistaan lähitulevaisuuden<br />

talouselämän suuntaviivoja.<br />

Kenenkään ei tulisi nyt “luistaa” yhteisistä<br />

talkoista lyhyen aikavälin edullisuuteen<br />

vedoten.<br />

<strong>Kuljetus</strong> & <strong>Logistiikka</strong><br />

TOIMITUS Artturinkatu 2, BOX 29, 20200 Turku. Puh. +358 2 2444 110. Email: lehti@pp.inet.fi<br />

PÄÄTOIMITTAJA M-T. Saarinen, puh. + 358 40 717 5686, lehti@kuljetusjalogistiikka.com<br />

TOIMITUSSIHTEERI Tiina Isomäki, puh. + 358 40 9125 983, tiina.isomaki@luukku.com<br />

ILMOITUSMARKKINOINTI puh. +358 2 2444 110. Email: lehti@pp.inet.fi<br />

PAINOPAIKKA Painola, Piispanristi<br />

JAKELU Itella Oyj<br />

Leif Kuismanen<br />

<strong>Kuljetus</strong>&<strong>Logistiikka</strong> 5/<strong>2008</strong> 3


Teksti: Tero Tuisku<br />

Vuosaaren<br />

satamaa<br />

viimeistellään<br />

Uutta uljasta Vuosaaren satamaa viimeistellään käyttökuntoon. Valmistumisen<br />

jälkeen satamaportin läpi kulkee päivittäin noin 4 000 ajoneuvoa.<br />

Liikkuminen ja tavarankäsittely satama-alueella on pyritty<br />

tekemään mahdollisimman joustavaksi ja nopeaksi.<br />

Satamaan tulee myös palvelukeskus,<br />

jossa kuljettajat voivat viettää lakisääteiset<br />

taukonsa sekä peseytyä, ruokailla ja<br />

jopa katsastuttaa autonsa.<br />

Vuosaaren satama-alueella käy kiivas<br />

hyörinä, vaikka se avataan vasta marraskuun<br />

lopulla.<br />

- Eri rakennuskohteet ovat nyt viimeistelyvaiheessa.<br />

Samanaikaisesti me valmistelemme<br />

sataman käyttöönottoa, toteaa Vuosaaren<br />

satamakeskuksen johtaja Kari Noroviita.<br />

Vuosaaren satama on hyvällä paikalla ajatellen<br />

kuljetus- ja logistiikka-alan yritysten<br />

tarpeita. Sataman portille pääsee, kun ajaa<br />

suoraan Kehä III:n itäpäähän. Juuri ennen<br />

satamaporttia on pitkä tunneli, joka alittaa<br />

Mustavuoren herkän luontoalueen. Tunnelissa<br />

on 4,5 metrin enimmäiskorkeus.<br />

- Tavanomaiset rekat mahtuvat hyvin<br />

tulemaan tunnelin kautta. Lähinnä rajoitus<br />

koskee vain poikkeuksellisen korkeita erikoiskuljetuksia.<br />

Näille on oma maan pinnassa<br />

kulkeva reittinsä, joka mahdollistaa ylikorkeat<br />

ja ylileveätkin kuljetukset, Noroviita sanoo.<br />

Sataman suurimman liikennevirran muodostavat<br />

rekat, konttiautot ja trailerit.<br />

- Kaikki lastinkäsittelyjärjestelmät ja liikennejärjestelyt<br />

viritetään siten, että purkamiset,<br />

lastaamiset ja liikkumiset satama-alueella<br />

sujuisivat mahdollisimman joustavasti ja<br />

nopeasti. Tämä on myös satamankäyttäjien ja<br />

tavaranomistajien edun mukaista.<br />

Satamaan johtavan vesiväylän syvyys on<br />

12,5 metriä.<br />

- Syvyys on sama kuin Helsingin Länsisataman<br />

syväväylällä. Se riittää hyvin niin sanotuille<br />

feeder-aluksille, joita Itämerellä liikkuu.<br />

Suuret valtamerialukset eivät ainakaan tällä<br />

hetkellä tule juuri Etelä-Itämerta lähemmäs,<br />

Noroviita sanoo.<br />

4 <strong>Kuljetus</strong>&<strong>Logistiikka</strong> 5/<strong>2008</strong>


VUOSAAREN<br />

SATAMA<br />

• Avataan 28.11.<strong>2008</strong>.<br />

• Pinta-ala 250 hehtaaria.<br />

• Varasto- ja terminaalitilaa<br />

170 000 neliömetriä.<br />

• Kaksi 750-metristä konttilaituria.<br />

• Meriväylän syvyys 12,5 metriä.<br />

• 3 000 ihmisen työpaikka.<br />

• Rakentamiskustannukset 687,5<br />

miljoonaa euroa, josta itse<br />

sataman osuus on 57 prosenttia<br />

ja liikenneväylien 43 prosenttia.<br />

• Neljänneksen osuus Suomen<br />

konttiliikenteestä.<br />

VUOSAAREN SATAMA-ALUEELLE TULEVIA<br />

YRITYKSIÄ JA TOIMIPAIKKOJA<br />

• Finnsteve<br />

• Steveco<br />

• Multi-Link Terminals<br />

• Container-Depot<br />

• Marine Container Yard<br />

• Arctic Container<br />

• Sponda<br />

• Nurminen Logistics<br />

• Speed Group<br />

• Delta Trucks<br />

• K1 Katsastajat<br />

• Portsari<br />

• ABC-liikennemyymälä<br />

• Ravintola Vuoska<br />

• Gustav Paulig<br />

• ABB Marine<br />

• Aker Arctic Technology<br />

• Tullin toimipiste<br />

Vuosaaren<br />

satamakeskuksen<br />

johtaja Kari Noroviita<br />

toteaa, että uuteen<br />

satamaan on tulossa<br />

varsin moderni<br />

lastikäsittelykapasiteetti<br />

ja -varustus.<br />

KOLME SATAMAOPERAATTORIA<br />

Vuosaaressa toimii kolme satamaoperaattoria<br />

eli Finnsteve, Multi-Link Terminals ja Steveco.<br />

Ne vastaavat osaltaan sataman turvallisuudesta.<br />

- Operaattoreilla on tuotannolliset kontrollipisteensä.<br />

Jokainen rekka ajaa sataman<br />

pääportin läpi. Jos kaikki on kunnossa, rekka<br />

pääsee pysähtymättä tuotantoportille, jossa<br />

se otetaan satamaoperaattorin tuotantojärjestelmään<br />

ja sille annetaan oikea nosto tai<br />

-purkauspaikka.<br />

Vuosaaren sataman erikoisuuksiin kuuluu<br />

rautatie 8-raiteisine ratapihoineen. Satamassa<br />

uskotaan, että rautatiekuljetukselle on<br />

kasvavaa tarvetta tulevaisuudessa.<br />

Satama-alueen maapohja on asvaltoitu<br />

kauttaaltaan.<br />

- Asvalttia on saman verran kuin 400 kilometrillä<br />

maantietä. Porttialueella on erityisen<br />

kovaa kulutusta kestävää asvalttipinnoitetta.<br />

Muuallakin on käytetty kohteen mukaan<br />

valittua asvalttilaatua.<br />

Vuosaaren satamaan nousee kaikkiaan<br />

kymmenen kiinteää nosturia, joista vastaavat<br />

satamaoperaattorit. Nostureista kuusi on<br />

aivan uusia ja muut neljä siirretään paikalle<br />

muista satamista.<br />

- Tänne on tulossa varsin moderni lastikäsittelykapasiteetti<br />

ja -varustus, Noroviita<br />

toteaa tyytyväisenä.<br />

Sataman porttialueelle tulee monipuolinen<br />

palvelukeskus kuljetusliikkeille ja ammattikuljettajille.<br />

▼<br />

<strong>Kuljetus</strong>&<strong>Logistiikka</strong> 5/<strong>2008</strong> 5


Finnsteven uudet nosturit valmiina tosityötä varten.<br />

- Porttialueella on esimerkiksi pysäköintipaikkoja,<br />

ravintola, suihku sekä autojen huoltopiste ja jopa katsastustoimistokin.<br />

Kuljettaja voi viettää palvelukeskuksessa<br />

hyvin lakisääteisen taukonsa.<br />

STEVECO TULEE IDÄSTÄ VUOSAAREEN<br />

Stevecon Vuosaaren yksikön johtaja Tomi Rautio sekä<br />

asiakaspalvelupäällikkö Heli Niemi ovat valmiita palvelemaan<br />

täyden palvelun logistiikkatalona Vuosaaren sataman käyttäjiä.<br />

Asiakkuuspäällikkö Perttu Hokkanen Spondasta sanoo, että<br />

tilojen kysyntä on kiihtynyt syksyn edetessä. Taustalla on viimeistelyä<br />

vaille valmis toimistotalo Vuosaari Service Center.<br />

Maan suurin satamaoperaattori Steveco Oy tekee historiallisen<br />

liikkeen. Tähän asti lähinnä Itä-Suomen satamissa<br />

toiminut yritys<br />

tulee operaattoriksi Vuosaaren satamaan.<br />

- Meille tulee tänne kaikkiaan satakunta<br />

ihmistä. Kaluston osalta laiturialueelle nousee kaksi<br />

upouutta Kenecranesin tekemää pukkinosturia. Näiden<br />

ohella käytämme viittä yhteistä nosturia. Lisäksi<br />

saamme tänne kaksi mobiilinosturia sekä muuta käsittelykalustoa,<br />

jota siirrämme Vuosaareen<br />

Kotkasta, Stevecon Vuosaaren yksikön<br />

johtaja Tomi Rautio kuvailee.<br />

Steveco on toiminut pitkään operaattorina<br />

Kotkan satamassa, jossa on myös<br />

yrityksen pääkonttori. Tytäryhtiön kautta<br />

Stevecolla on toimintaa Saimaalla,<br />

Haminan satamassa sekä Moskovan<br />

jokiterminaalissa, jota pyörittää OOO Steveco.<br />

- Vuosaaressa haastamme paikalliset operaattorit ja<br />

uskomme saavamme uuden sataman myötä asiakkaita<br />

myös täältä Helsingistä ja laajemminkin pääkaupunkiseudulta.<br />

Rautio toteaa, että Steveco ei ole pelkkä ahtausliike.<br />

- Olemme tänä päivänä täyden palvelun logistiikkatalo.<br />

Tarjoamme esimerkiksi kontinkäsittelyä, roro-terminaalitoimintoja,<br />

varastointia sekä Steveco<br />

Internationalin kautta kansainvälisiä logistisia palveluja.<br />

Voi sanoa, että pystymme hoitamaan tavarat tehtailta<br />

loppuasiakkaille asti.<br />

Steveco saa toimistotilat satama-alueelle rakennettavasta<br />

Vuosaari Service Centeristä. Asiakaspalvelupiste<br />

tulee porttialueelle, jossa tapahtuu lastin luovutus ja<br />

muut vastaavat toiminnot.<br />

Olemme<br />

täyden palvelun<br />

logistiikkatalo.<br />

-Tomi Rautio,<br />

Steveco Oy<br />

6 <strong>Kuljetus</strong>&<strong>Logistiikka</strong> 5/<strong>2008</strong>


SPONDA TARJOAA SYNERGIAETUJA<br />

Sponda Oyj on saanut tehtäväkseen etsiä ja löytää vuokralaisia<br />

sataman tiloihin.<br />

- Meillä on tarjolla ensinnäkin logistiikkatiloja 900 neliömetristä<br />

ylöspäin logistiikka-alueellamme. Toimistotiloja on saatavilla<br />

yhdestä huoneesta alkaen suurempiin kokonaisuuksiin sekä<br />

Gatehouse-porttirakennuksesta että Vuosaari Service Centeristä,<br />

asiakkuuspäällikkö Perttu Hokkanen Spondasta sanoo.<br />

Tarkkoja vuokrausastelukuja pörssiyhtiö voi ilmoittaa vain<br />

tulosjulkistustensa yhteydessä. Hokkasen mukaan tilojen kysyntä<br />

on kiihtynyt syksyn edetessä.<br />

- Vuokralaisiksi on tullut erilaisia vienti- ja tuontihuolintayrityksiä,<br />

satamaoperaattoreita sekä monia muita logistiikka-alan<br />

toimijoita. Satamassa oleva yritys<br />

Satamassa oleva yritys saa synergiaetua isosta logistiikkaalueesta,<br />

jossa yhdistyy neljästä<br />

saa synergiaetua isosta<br />

logistiikka-alueesta, pääkuljetusmuodosta kolme ja<br />

jossa yhdistyy neljästä<br />

vain lentoasema on hieman syrjempänä.<br />

Toisaalta lentokentällekin<br />

pääkuljetusmuodosta<br />

pääsee joutuisasti Kehä kolmosta<br />

kolme ja vain lentoasema pitkin, Hokkanen kuvailee.<br />

on hieman syrjempänä. Hokkasen mukaan hyvä sijainti<br />

- Perttu Hokkanen,<br />

tuo myös välitöntä taloudellista<br />

Sponda Oyj<br />

etua.<br />

- <strong>Kuljetus</strong>kustannuksia säästyy,<br />

kun tavarat voidaan ottaa suoraan laivasta terminaalikäsittelyyn.<br />

Tänä päivänä pitää huomata sekin, että näin pystytään vähentämään<br />

liikennepäästöjä.<br />

NURMINEN PÄÄSEE LÄHELLE RAUTATIETÄ<br />

Nurminen Logistics Oyj avaa logistiikkatavarataloksi nimeämänsä<br />

toimipaikan Vuosaaren satamaan. Ensimmäisessä vaiheessa valmistuva<br />

tila on 34 000 neliötä. Tila<br />

Vuosaaren kaikki<br />

kasvaa 50 000 neliöön kaikkien lastinkäsittelyjärjestelmät ja<br />

vaiheiden valmistuttua.<br />

liikennejärjestelyt<br />

Nurmisen tavaratalossa on<br />

viritetään siten, että<br />

tarjolla varastointia, tavarankäsittelyä,<br />

huolintaa sekä räätälöityjä purkamiset, lastaamiset ja<br />

palvelukokonaisuuksia. Talon erikoisuuksiin<br />

kuuluu suora rauta-<br />

sujuisivat mahdollisimman<br />

liikkumiset satama-alueella<br />

tieyhteys 250 metrin laiturilla.<br />

joustavasti ja nopeasti.<br />

Helsingin suurin satamaoperaattori<br />

Finnsteve keskittää<br />

Vuosaaren<br />

- Kari Noroviita,<br />

toimintansa uuteen Vuosaaren satamakeskuksen johtaja<br />

satamakeskukseen ja lopettaa<br />

Länsisataman ja Sörnäisten sataman<br />

toimipaikat. Yritys ottaa käyttöönsä neljä Kalmarin valmistamaa<br />

isoa nosturia. Lukit, kurottajat ja muut työkoneet tulevat<br />

Finnsteven noin 70 hehtaarin<br />

toimialueelle.<br />

Oy Marine Container Yard Ab keskittää satamapalvelunsa<br />

Vuosaaren satamakeskukseen ja sulkee Länsisataman konttivarikon.<br />

Uusi konttivarikko nousee satamakeskuksen länsilaidalle.<br />

Maan johtavalle kahvitalolle Gustav Pauligille rakennetaan<br />

parhaillaan uutta kahvipaahtimoa satamakeskuksen Meriportin<br />

yritysalueelle. Muutto tapahtuu syksyllä 2009. Nykyinen, käytöstä<br />

poistuva paahtimo on myös Vuosaaressa runsaan kilometrin<br />

päässä satamasta.<br />

Satama soveltuu hyvin Pauligin toimipaikaksi. Onhan yritys<br />

merikuljetusten suurkäyttäjä. Raakakahvi tulee Pauligille laivoilla<br />

Etelä- ja Väli-Amerikasta sekä Itä-Afrikasta. Kahvi toimitetaan<br />

maailmalta Eurooppaan syvämerilaivoissa. Hampurin satamassa<br />

tuotteet siirretään pienempiin feeder-aluksiin, jotka tuovat raakakahvin<br />

perille Vuosaareen. Pauligin paahtimo valmistaa vuosittain<br />

noin sata miljoonaa kahvipakettia. Suomen ohella kahvia toimitetaan<br />

Venäjälle ja Baltian maihin. ■<br />

<strong>Kuljetus</strong>&<strong>Logistiikka</strong> 5/<strong>2008</strong> 7


Turun lennot<br />

tuovat tehokkuutta<br />

DHL Express aloitti syyskuun puolivälissä säännölliset,<br />

jokaisena arkipäivänä tapahtuvat rahtilennot Turun<br />

LogiCityn ja DHL:n Euroopan lajittelukeskuksen, Leipzigin<br />

välillä.<br />

-Voimme näin tehokkaasti yhdistää sekä lento- että<br />

maantiepikakuljetusten nouto- ja jakeluverkoston,<br />

perustelee DHL Express Suomen toimitusjohtaja Kenneth<br />

Palmgren Turun valintaa.<br />

DHL Express on jo elokuun alusta lähtien reitittänyt<br />

maantiepikakuljetuksensa Turun uuden terminaalinsa<br />

kautta. Palmgrenin mukaan näin on voitu parantaa palveluaikoja<br />

Suomen ja Manner-Euroopan välillä.<br />

Uusi lento saapuu Leipzigista Turkuun joka arkiaamu<br />

kello 08.30 ja lähtee paluumatkalle kello 22.45. Turkuun<br />

lennetään Boeing 737 -koneella, jonka kantavuus on<br />

16,5 tonnia. Näin kyytiin mahtuu suuria ja raskaitakin<br />

lähetyksiä.<br />

-Uudesta lennosta hyötyvät ennen muuta Länsi- ja<br />

Keski-Suomen asiakkaat. Koneen myöhäisen lähtöajan<br />

ansiosta alueen suurimmilla paikkakunnilla olevat asiakkaat<br />

voivat kerätä lähetyksiään koko työpäivän ajan.<br />

Noutoaikataulut siirtyvät merkittävästi myöhemmäksi,<br />

koska lähetyksiä ei enää toimiteta Helsingin lennolle,<br />

toteaa Kenneth Palmgren.<br />

Syksyn aikana Turun kaupunki- ja lähialueen palveluvalikoimaan<br />

lisätään myös aamupäivätoimitukset. (KA)<br />

LVM käynnisti<br />

ruuhkamaksujen<br />

käytöstä<br />

selvityksen<br />

Liikenne- ja viestintäministeriö on avannut internet-sivut, jossa voi seurata<br />

ruuhkamaksuista tehtävän selvitystyön etenemistä. Sivut tarjoavat myös laajasti<br />

tietoa ruuhkamaksuista ja sen käyttökokemuksista esimerkiksi Tukholmassa<br />

ja Lontoossa.<br />

Ruuhkamaksujen selvitystyö käynnistyi 19.8.<strong>2008</strong> ja sen on määrä valmistua<br />

ensi kesäkuuhun mennessä. Viidessä vaiheessa etenevän selvityksen<br />

edistymistä voi seurata internetissä osoitteessa www.ruuhkamaksu.fi . Selvitys<br />

koskee neljäätoista Helsingin seudun kuntaa.<br />

Muurla-Lohja moottoritie avataan<br />

Uusi E18 moottoritieosuus Muurla-Lohja avataan liikenteelle 15.11.<strong>2008</strong>.<br />

miuraad<br />

On ilo palvella ja onnistua!<br />

Varova Oy on palvellut menestyviä vienti- ja<br />

tuontiyrityksiä jo kuudenkymmenen vuoden ajan<br />

– tehokkaasti, joustavasti ja yksilöllisesti.<br />

Tarjoamme käyttöönne maailmanlaajuiset kuljetusja<br />

huolintapalvelut, oikean kaluston ja optimaalisen<br />

nopeuden.<br />

Palvelut: • Maantiekuljetukset • Merikuljetukset<br />

• Lentorahti • Erikoiskuljetukset<br />

• Transito<br />

• Huolinta<br />

Perille kaikkialle maailmassa.<br />

Varmasti ja varovasti.<br />

Varova Oy • PL 18, 00501 Helsinki • puh. (09) 773 961 • sales@varova.fi • www.varova.fi<br />

8 <strong>Kuljetus</strong>&<strong>Logistiikka</strong> 5/<strong>2008</strong>


Toimittaja Kari Anttonen<br />

Vuosaareen syntyy<br />

AUTOILIJOIDEN KEIDAS<br />

Tikkurilan Rengas Oy avaa ensi vuoden tammi-helmikuussa uuden<br />

toimipisteen aivan Vuosaaren sataman portin pieleen. Läpi vuorokauden<br />

auki oleva autoilijoiden keidas huoltaa niin autot kuin kuljettajatkin.<br />

Jo vuonna 1991 perustetulla Tikkurilan Renkaalla on tällä<br />

hetkellä kolme toimipistettä pääkaupunkiseudulla. Helsingin<br />

Mannerheimintien lisäksi yritys palvelee Vantaan<br />

Kielotiellä sekä raskaaseen kalustoon keskittyneessä Vantaan<br />

Hakkilan tiloissa.<br />

Tikkurilan Rengas myy ja säilyttää nimensä mukaisesti<br />

autojen renkaita sekä vanteita. Yrityksestä saa myös yleisapua<br />

monenlaisiin auton vaivoihin ja vikoihin. Toimitusjohtaja<br />

Ari Kosonen kertoo Tikkurilan Renkaan kasvaneen tasaisesti<br />

vuosien varrella. Autorenkaiden myyntiluvut kohoavat jo lähes<br />

30 000:een kuluvana vuonna.<br />

-Vuosaaresta on tulossa meidän päätoimipiste. Uusissa<br />

tiloissa voimme tarjota erittäin hyvät ja kilpailukykyiset palvelut,<br />

toteaa Kosonen.<br />

HUOLTOA AUTOILLE JA KULJETTAJILLE<br />

Vuosaareen kohoaa huoltotilojen lisäksi kahvila-ravintola<br />

Vuoska, jota ryhtyy vetämään Sirkka Kosonen. Sirkka ja Ari<br />

Kosonen uskovat, että tällaiselle autoilijan monipuoliselle<br />

keitaalle on tarvetta. Vuosaaressa panostetaan raskaaseen<br />

kalustoon.<br />

-Huoltohalliin mahtuu yhtä aikaa kaksi täysperävaunullista<br />

rekkaa. Ja vaikka palvelua saa 24 tuntia vuorokaudessa,<br />

pyrimme hinnoittelemaan palvelut autoilijoille ja yrittäjille<br />

edullisiksi, korostaa Ari Kosonen.<br />

150 -paikkaisen kahvila-ravintolan yhteyteen rakennetaan<br />

autonkuljettajille myös suihkut, saunat ja lounge -tilat televisioineen<br />

ja internet -yhteyksineen.<br />

-Vuosaaren toimipisteen ajatuksena on, että sieltä saa<br />

ruokaa ja huoltoa niin kuljettajat kuin autotkin, linjaa Kosonen.<br />

Kaksitoista henkilöä työllistävä Tikkurilan Rengas Oy kuuluu<br />

pohjoismaiseen DekkPartner -ketjuun, joka on itsenäisten<br />

kauppiaiden omistama. Toimipisteitä on yli 60 Suomessa ja<br />

koko Skandinaviassa noin 300. Vuosaareen Tikkurilan Rengas<br />

palkaa 6 - 8 uutta työntekijää. ■<br />

www.tire.fi<br />

<strong>Kuljetus</strong>&<strong>Logistiikka</strong> 5/<strong>2008</strong> 9


Teksti: Tero Tuisku<br />

Kuvat: DB Schenker / Nina Dodd<br />

DB Schenker -päivän seminaari keskittyi<br />

YMPÄRISTÖ-<br />

KYSYMYKSIIN<br />

DB Schenker -päivän seminaarissa pohdittiin laajasti kuljetus- ja logistiikkatoimintojen vaikutuksia<br />

ympäristöön. Maailmanlaajuinen DB Schenker -konserni ilmoitti asettaneensa tavoitteekseen<br />

vähentää hiilidioksidipäästöjä 20 prosenttia nykyisestään vuoteen 2020 mennessä.<br />

Tämän luvataan onnistuvan siitäkin huolimatta, että kuljetusmäärät kasvavat kaiken aikaa.<br />

10 <strong>Kuljetus</strong>&<strong>Logistiikka</strong> 5/<strong>2008</strong><br />

Finlandia-talossa järjestetty DB Schenker<br />

-päivä sai suuren suosion. Lokakuun<br />

alussa pidettyyn päivään osallistui noin<br />

300 kuljetus- ja logistiikka-alan ammattilaista.<br />

Nämä olivat pääsääntöisesti DB Schenkerin<br />

asiakkaita ja yhteistyökumppaneita.<br />

- Päivä järjestetään vaihtoehdoksi perinteiselle<br />

messuosallistumiselle. Messuilla kontaktit<br />

tahtovat jäädä melko pintapuolisiksi. Nyt<br />

pystymme keskustelemaan asiakkaidemme<br />

kanssa syvemmin ja pohtimaan laajemmin<br />

yhteistyömahdollisuuksia. Haluamme myös<br />

antaa asiakkaillemme syvempää tietoa ja<br />

ajattelemisen aihetta yhteisistä aiheistamme,<br />

Oy Schenker East Ab:n toimitusjohtaja Göran<br />

Åberg totesi päivän yhteydessä järjestetyn<br />

seminaarin avauspuheenvuorossa.<br />

Seminaarissa kuljetus- ja logistiikka-alan<br />

asiantuntijat eri tahoilta esittivät näkemyksiään.<br />

Projektipäällikkö Christina Wolf IVL<br />

Svenska Miljöinstitutista puhui kuljetustoiminnasta<br />

ja kestävästä kehityksestä. Hänen<br />

mukaansa esimerkiksi maailmanlaajuiset<br />

tulvat, kovat sateet ja myrskyt sekä poikkeuksellisen<br />

korkeat lämpötilat ovat konkreettisena<br />

näyttönä siitä, että muutoksilla on kiire.<br />

- Nykyinen tilanne kuljetuksessa ei edistä<br />

kestävää kehitystä. Syinä ovat esimerkiksi<br />

lyhytjänteinen toiminta, läpinäkyvyyden puute<br />

kuljetusketjussa sekä kestävän kehityksen<br />

epäselvät vastuukysymykset, Wolf totesi.<br />

Wolfin mukaan liikennepolttoaineissa ei<br />

ole tapahtunut riittävää parannusta ympäristöä<br />

ajatellen.<br />

- Biodieselin käyttö liikenteessä on vielä<br />

hyvin vähäistä. Toisaalta moottoreita olisi<br />

mahdollista parantaa muutenkin ympäristömyönteiseen<br />

suuntaan. Lisäksi kuljettajia<br />

pitäisi kouluttaa vähäpäästöiseen ajotapaan.<br />

GPS-paikannusta kannattaa suosia jakeluliikenteen<br />

reittisuunnittelussa. Syytä on myös<br />

siirtää yhä enemmän kuljetuksia rautateille ja<br />

vähentää maanteitse ja ilmateitse tapahtuvaa<br />

kuljetusta. Wolf painotti.<br />

UUSIA VAATIMUKSIA ASIAKKAILTA<br />

Göran Åberg totesi seminaariesitelmässään,<br />

että DB Schenkeriltä vaaditaan näinä aikoina<br />

paljon.<br />

- Meidän on pohdittava, miten pystymme<br />

tuottamaan lisäarvoa asiakkaillemme ja mitkä<br />

ovat vastauksemme muuttuvaan toimintaympäristöön,<br />

joka johtuu muun muassa parhaillaan<br />

vallitsevasta finanssikriisistä, kiristyvistä<br />

päästörajoituksista sekä verkkokaupan kasvusta<br />

ja kuljettajien työaikadirektiiveistä.<br />

Tämä kaikki asettaa uusia vaatimuksia kuljetus-<br />

ja varastopalvelujen tuotantoon.<br />

DB Schenker on selvittänyt asiakkaidensa<br />

näkemyksiä omasta toiminnastaan ja kuljetusalasta<br />

laajemminkin. Åberg esitti seminaarissa<br />

tutkimuksen tuloksia. Tutkimuksen<br />

kiinnostavimpiin tietoihin kuuluu se, millä<br />

perusteilla asiakkaat valitsevat käyttämänsä<br />

kuljetus- ja logistiikkayhtiön.<br />

- Ykköstoiveina tulivat esille edullinen hintatason<br />

kilpailutilanteessa, lupausten pitäminen<br />

sekä asiakkaan tarpeiden huomioiminen.<br />

Lisäksi asiakkaat odottavat koko logistiikkaketjulta<br />

läpinäkyvyyttä, innovatiivisuutta sekä


kattavaa ja jatkuvasti laajenevaan kuljetusverkostoa. Asiakkaat<br />

odottavat meiltä myös konkreettisia toimia ympäristön hyväksi,<br />

Åberg sanoi.<br />

- DB Schenker vastaa asiakkaiden odotuksiin muun muassa<br />

uusiutuvalla kalustolla sekä moderneilla toimintatavoilla. Konsernissa<br />

on tehty rakenteellisia muutoksia, joista yhtenä esimerkkinä<br />

on tehostettu asiakaspalvelu. Panostamme tuotekehitykseen, jota<br />

ohjaavat asiakkaiden muuttuvat tarpeet. Tämä näkyy esimerkiksi<br />

uusiutuneina kuljetusten seurantajärjestelminä. Olemme myös<br />

ottaneet lentoliikenteen osittain omaan ohjaukseen ja rautateillä<br />

otimme käyttöön omat blokkijunat.<br />

Åbergin mukaan DB Schenkerin organisaatiota on vahvistettu<br />

yritysostoin.<br />

- Suomessa ostokohteisiin kuuluvat Kotijakelu ja muualla<br />

Euroopassa esimerkiksi BAX, Spain-TIR sekä Romtrans. Ympäristöhaasteisiin<br />

olemme vastanneet laatimalla ympäristöraportin<br />

sekä aloittamalla systemaattiset laskennat ympäristökuormituksesta.<br />

Henkilöstöä myös palkitaan hyvistä ympäristösuorituksista.<br />

VIHREYS VIEHÄTTÄÄ<br />

<strong>Logistiikka</strong>johtaja Detlef Trefzger Schenker AG:stä totesi, että<br />

ympäristövaatimukset asettavat suuria vaatimuksia konsernin toimintatapoihin.<br />

- Asiakkaiden taholta on tullut kysyntää entistä vihreämpiin<br />

kuljetus- ja logistiikkaratkaisuihin. Muutosta tukee myös polttoaineiden<br />

hintojen voimakas nousu. Tämä kaikki merkitsee esimerkiksi<br />

sitä, että meidän on lisättävä rautateiden käyttöä logistisessa<br />

ketjussa. Samoin lentokuljetuksista on siirryttävä yhä enemmän<br />

meri- ja rautatiekuljetuksiiin,<br />

Trefzger sanoi.<br />

Trefzger kertoi konsernin<br />

omistajayhtiön<br />

Deutsche Bahnin ympäristömyönteisistä<br />

toimista.<br />

Deutsche Bahn<br />

on koeajanut uuden<br />

Euroopan ja Aasian<br />

välisen rautatieyhteyden.<br />

Koeajon mukaan<br />

matka-aika Kiinasta<br />

Hampuriin kestää<br />

junalla runsaat kaksi<br />

viikkoa eli huomattavasti vähemmän kuin laivakuljetus.<br />

Trefzger esitti myös täsmällisen ja vaativan luvun DB Schenker<br />

-konsernin ympäristötavoitteista.<br />

- Aikomuksenamme on vähentää hiilidioksidipäästöjä 20 prosenttia<br />

nykyisestään vuoteen 2020 mennessä. Tämä onnistuu<br />

siitäkin huolimatta, että kuljetusmäärät kasvavat kaiken aikaa.<br />

Keinoina on muuttuvien kuljetustapojen ohella energiatehokkuuden<br />

parantaminen kaikissa terminaali- ja varastotiloissamme.<br />

Yhtenä tavoitteena on jopa siirtyminen aikaisempaa vihreämpiin<br />

tuotteisiin, joka vähentää niin sanottua hiilijalanjälkeä. Tämä tietysti<br />

tehdään yhteistyössä asiakkaiden kanssa.<br />

Trefzger kuvaili myös DB Schenkerin suuruutta.<br />

Vuonna 1872 Saksassa perustetulla yrityksellä on nykyisin<br />

1 500 toimipaikkaa 150 maassa. Viime vuonna yritys<br />

kuljetti tavaraa huimat 312,8 miljoonaa tonnia. Se on<br />

vahva toimija kaikissa neljässä pääkuljetusmuodossa ja<br />

selkeästi alan suurin toimija Euroopassa. Maailmanlaajuisessa<br />

kilpailussa DB Schenker on kakkosena DHL:n<br />

jälkeen.<br />

UPM-KYMMENE PANOSTAA RFID-LUENTAAN<br />

UPM-Kymmenen logistiikkajohtaja Jussi Sarvikas kuvaili<br />

seminaarissa, miten yritys pyrkii tehostamaan logistisia<br />

toimintojaan. Yhtenä esimerkkinä on pyrkimys etäluettavan<br />

RFID:n (Radio frequency identification) laajamittaiseen<br />

hyödyntämiseen.<br />

- Se alkaa jo metsistä. Ehkä<br />

piankin tulevaisuudessa jokainen<br />

puunrunko varustetaan<br />

RFID-tunnisteella. Samoin sitä<br />

on tarkoitus käyttää esimerkiksi<br />

paperirullissa ja muissakin<br />

kohteissa pitkässä toimitus- ja<br />

valmistusketjussa. RFID tehostaa<br />

toimintoja ja alentaa kustannuksia<br />

sitä enemmän, mitä<br />

suurempia volyymit ovat. Emme<br />

todennäköisesti pääse niin suuriin<br />

volyymeihin kuin kappaletavarateollisuus<br />

tai kauppa, mutta<br />

silti tuotto voi olla riittävä, Sarvikas<br />

sanoi.<br />

UPM-Kymmene on ulkoistanut logistisia toimintojaan viime<br />

vuosina voimakkaasti alihankkijakumppaneiden hoidettavaksi.<br />

- Viime vuosikymmenen puolivälissä meillä oli logistisissa tehtävissä<br />

1 500 henkilöä. Tänä päivänä heitä on alle sata.<br />

Metsäjätti suosii logistiikkakumppaneita valitessaan globaaleja<br />

toimijoita. Yksi kumppani onkin DB Schenker.<br />

- Yleensä kumppanimme ovat omilla markkina-alueillaan johtavia<br />

yrityksiä. Edellytämme kumppaneiltamme erittäin vahvaa<br />

kilpailu- ja palvelukykyä, Sarvikas korosti.<br />

UPM-Kymmenen aikomuksena on panostaa myös kokonaan<br />

uusille tuotealueille. Selvityksen kohteena on lämmitysbrikettien<br />

tuotanto. Brikettejä käyttävät nykyään omakotitalouksien ohella<br />

myös esimerkiksi kaukolämpöä tuottavat yritykset. Tällä alalla vahvoja<br />

toimijoita Suomessa ovat Vapo ja Biowatti.<br />

Maailmalaajuisilla markkinoilla toimiva UPM-Kymmene on<br />

havainnut, että sanomalehtipaperin menekki on pudonnut Yhdysvalloissa.<br />

- Sähköinen media korvaa paperilehtiä ja paperin kautta saatavaa<br />

informaatiota. Euroopassa ei ole vielä tapahtunut samanlaista<br />

pudotusta sanomalehtipaperin kysynnässä, mutta ei kysyntä toisaalta<br />

kasvakaan, Sarvikas totesi.<br />

MERILIIKENNE JATKAA KASVUAAN<br />

Johtaja Simo Airas Finnlines Oy:stä kuvaili seminaarissa meriliikenteen<br />

tulevaisuuden näkymiä.<br />

- Itämeren talousalueen meriliikenne jatkaa kasvuaan. Venäjä<br />

rakentaa lisää uusia Itämeren kuivarahtisatamia kuten Lomonosov,<br />

Vistino ja Bronka. Toisaalta liikenteen puhtausvaatimukset<br />

lisääntyvät; esimerkiksi meripolttoaineen rikkipitoisuuden määrät<br />

kiristyvät edelleen. Vuonna 2010 sallittu pitoisuus on enintään 1,0<br />

prosenttia ja vuonna 2015 enää 0,1 prosenttia, Airas sanoi.<br />

Itämeren merikuljetusten määrä on nykyään 750 miljoonaa<br />

tonnia.<br />

- Venäjän kauppa toimii Itämeren talousalueen moottorina.<br />

Venäjän ja EU-25-maiden välinen kauppa kasvoi vuosina 2000-<br />

2006 keskimäärin 20 prosenttia vuodessa. Suomenlahden alusliikenteen<br />

ennustetaan kasvavan nykyisestään 24 prosenttia<br />

vuoteen 2015 mennessä, Airas totesi.<br />

Airas on huolissaan vienti- ja tuontikuljetusten<br />

epätasapainosta.<br />

- Yksikköliikenteessä epätasapainon<br />

kasvuun liittyy myös tyhjien yksiköiden<br />

merkittävä määrällinen nousu.<br />

Tämä vaikuttaa haitallisesti kaikkien<br />

ketjun osapuolten kustannustehokkuuteen.<br />

Helsinki-Travemünde-reitillä<br />

taas kuljetukset keskittyvät voimakkaasti<br />

loppuviikkoon kun sen sijaan<br />

alkuviikosta tavaratiloissa on paljon<br />

tyhjää. Tasainen tavaravirta säästäisi<br />

kustannuksia merkittävästi, Airas<br />

summasi. ■<br />

<strong>Kuljetus</strong>&<strong>Logistiikka</strong> 5/<strong>2008</strong> 11


www.gli.fi<br />

GLi Yhtiöt on nuorekas, innokas ja pirteitä päätöksiä tekevä tämän vuosituhannen yksityinen yrityskeskittymä (GLi<br />

Logistics Oy, GLi Express Oy, GLi Service Oy ja GLi Reval Ou). Tarjoamme mm. kuljetus- ja logistiikka-alan<br />

koulutus-, kehittämis-, konsultointi- ja projektipalveluja asiakkaan toiveiden mukaan räätälöitynä.<br />

Liikenneyrittäjäkoulutus<br />

Koulutuksia keväällä 2009<br />

Turussa, Tampereella, Kajaanissa, Kouvolassa<br />

Ilmoittaudu nopeasti, paikkoja rajoitetusti.<br />

Ammattipätevyyskoulutukset<br />

Jyväskylässä, Turussa, Seinäjoella, Helsingissä, Isossakyrössä, Aitoossa, Kälviällä,<br />

Tampereella, Vantaalla, Kajaanissa, Hinnerjoella jne.<br />

Aiheet: ennakoiva ajaminen (pakollinen), ADR, työhyvinvointi, ensiapu, trukkikortti, työturvallisuuskortti,<br />

laadullinen toiminta, ajoneuvotekniikka, asiakaspalvelu, tieturva, sisäinen yrittäjyys<br />

Lisätiedot Kristian Lella 010 440 4401 tai kristian.lella@gli.fi


Toimittaja Kari Anttonen<br />

Raahessa uudistetaan<br />

SATAMAA JA VÄYLIÄ<br />

Raahen sataman palvelut ovat parantumassa merkittävästi<br />

lähitulevaisuudessa syväsataman uudistusten myötä. Raaheen johtava<br />

väylä syvennetään ja satama on saamassa mm. uuden satamakentän.<br />

Raahen sataman ongelmaksi on muodostunut liian matala,<br />

8-metrin väylä, joka ei vastaa tämän hetken vaatimuksia.<br />

Satamajohtaja Kaarlo Heikkinen kertoo, että muutokset<br />

raaka-aineiden tuonnissa edellyttävät kymmenen metrin<br />

syvyistä väylää. Satamaan ovat tähän saakka päässeet vain 8,0<br />

metrin kulkusyvyiset alukset ja pienemmät jäänmurtajat.<br />

- Raahen syväsatamahankkeen ensimmäiseen vaiheeseen<br />

kuuluvat uuden uuden satama-altaan ruoppaaminen, läjitysaltaiden<br />

rakentaminen ja aallonmurtajan läpi rakennettava uusi<br />

kulkuaukko satama-altaaseen, toteaa Heikkinen.<br />

- Tähän, tänä vuonna aloitettuun vaiheeseen liittyy myös<br />

Merenkulkulaitoksen toteuttama meriväylän ruoppaaminen.<br />

Raahen kaupungin osuus ensimmäisen vaiheen kustannuksista<br />

on noin 23 miljoonaa euroa ja Merenkulkulaitoksen osuus on<br />

noin 16 miljoonaa euroa.<br />

Satamajohtaja Heikkisen mukaan Raahen sataman uudistukset<br />

ovat myös valtion näkökulmasta tärkeitä, koska ulkoväylän<br />

jäänmurrossa voidaan käyttää syventämisen jälkeen kaikkia<br />

jäänmurtajia. Valtio ja Euroopan Unionin aluekehitysrahasto,<br />

EAKR on myöntänyt hankkeeseen osarahoitusta.<br />

KOKONAAN UUSI SATAMANOSA<br />

Käytännössä Raaheen rakennetaan kokonaan uusi satamanosa,<br />

jonne tulee 355 metriä uutta syvälaituria ja noin 35 hehtaaria<br />

uutta varastokenttää. Syväsataman läjitysaltaiden penkereiden<br />

pituus on yhteensä<br />

2,5 kilometriä. Läjitysaltaasta<br />

rakentuu<br />

myöhemmin<br />

uusi satamakenttä.<br />

Ruoppausmassoilla<br />

rakennettavista varastokentistä<br />

viisi<br />

hehtaaria tulee Lapaluodon<br />

satamanosaan.<br />

Uuden syvälaiturin<br />

rakentaminen<br />

kuuluu uudistushankkeen<br />

toiseen<br />

osaan, joka käynnistyy ensi vuoden alussa. Koko hankkeen<br />

investointikustannukset ovat yhteensä noin 50 miljoonaa euroa,<br />

josta Raahen kaupungin osuus on noin 30 miljoonaa euroa.<br />

Raahen satama on 6,6 miljoonan tonnin tavaraliikenteellään<br />

Perämeren suurin satama. Merkittävä osa tavaraliikenteestä on<br />

terästuotteita ja -raaka-aineita. Sataman kautta liikkuu runsaasti<br />

myös kontteja, sahatavaraa sekä projekti- että muita irtolasteja.<br />

Satamassa kävi viime vuonna 761 laivaa.<br />

Syväsatama- ja väylähanke valmistuu vuoden 2009 lopussa.<br />

■<br />

<strong>Kuljetus</strong>&<strong>Logistiikka</strong> 5/<strong>2008</strong> 13


Teksti ja kuvat: Tiina-Maija Peltokoski/Porin Satama<br />

Porin Satama jatkaa erikoistumista<br />

kemikaali- ja projektikuljetuksiin<br />

Porin Satamassa on syksyn aikana valmistumassa useita investointeja.<br />

Niistä tärkeimmät ovat uusi suurikapasiteettinen kemikaalilaituri<br />

Tahkoluodossa sekä suurten ja painavien projektilastien käsittelykenttä<br />

Mäntyluodossa. Viimeaikaisten uudistusten ja vapaan<br />

tilan avulla Pori pyrkii johtavaksi tuonti- ja vientisatamaksi metalli-,<br />

kaivannais-, kemian- ja energiateollisuudelle.<br />

Porin Satamaan on juuri valmistunut<br />

uusi suurikapasiteettinen kemikaalilaituri.<br />

Lisäksi suurten ja raskaiden tuotteiden<br />

high & heavy -keskus on viimeistelyä<br />

vaille valmis. Miksi Porissa on haluttu investoida<br />

juuri näihin kohteisiin?<br />

– Sataman takamaat huomioiden kyseessä<br />

on luonnollinen valinta. Kahden tunnin<br />

ajomatkan päässä meistä sijaitsee paljon<br />

kemian- ja energiateollisuuden toimijoita<br />

sekä metalliteollisuuden yrityksiä. Jo ennen<br />

uusia investointeja meiltä löytyi puitteet<br />

ja osaaminen, joita kyseiset toimijat voivat<br />

hyödyntää tehokkaassa kuljetusketjussaan.<br />

Uusilla investoinneilla toimintamme on vain<br />

vahvistunut entisestään, satamajohtaja<br />

Jaakko Nirhamo kertoo.<br />

HETI KÄYTTÖÖN<br />

Kemikaalilaiturin avajaisia vietettiin juuri<br />

lokakuun lopussa, minkä jälkeen investointi<br />

on otettu heti käyttöön. Sataman nykyiset<br />

kemian ja petrokemian asiakkaat ovat laajentaneet<br />

toimintaansa ja heidän lisääntynyt<br />

rahti kulkee uuden laiturin kautta. Myös uudet<br />

asiakkaat ovat Porin Sataman tähtäimessä.<br />

”Esimerkiksi Helsingin Laajasalon terminaalin<br />

lopettaessa tulee sen kautta kulkevan kemikaaliliikenteen<br />

etsiytyä muualle. Meille tuo<br />

liikenne mahtuu hyvin” väläyttää Nirhamo.<br />

VAHVUUTENA ISOT PROJEKTILASTIT<br />

Uuden high & heavy -keskuksen keskeisin<br />

etu on se, että satamakentiltä pääsee nope-<br />

14 <strong>Kuljetus</strong>&<strong>Logistiikka</strong> 5/<strong>2008</strong>


Porin Satama tarjoaa erinomaiset toimintamahdollisuudet nyt ja tulevaisuudessa,<br />

koska olemme yksi harvoista satamista, jolla on tilaa kasvaa.<br />

- Jaakko Nirhamo, satamajohtaja<br />

asti sekä laivaan että valtatielle, koska siirtomatkat<br />

ovat lyhyet. Satamaan johtavan<br />

tiestön suunnittelussa on selkeästi otettu<br />

huomioon suurten projektikuljetusten tarpeet<br />

esimerkiksi siltojen alituksissa. Satamassa<br />

puolestaan pystytään varastoimaan<br />

tuotteita sekä ulko- että sisätiloissa.<br />

Suuriin ja painaviin projektilasteihin<br />

keskittyminen on järkevää, koska Porin<br />

sataman toimijoilla on vahva pitkän ajan<br />

kokemus suurten kappaleiden käsittelyssä.<br />

Porissa sijaitsee Suomen vahvin satamanosturi<br />

Masa, joka pystyy nostamaan jopa<br />

200 tonnin kappaleita. Vielä suuremmissa<br />

nostoissa apuna voidaan käyttää viereisen<br />

Technip Offshoren telakan nostovoimaa.<br />

TILA LUO TULEVAISUUTTA<br />

Satamajohtaja Nirhamo korostaa, että<br />

kaupunkikeskustoissa sijaitsevien torinvarsisatamien<br />

on erittäin vaikea saada<br />

toimitiloja etenkin kemikaaliliikenteelle.<br />

Porin Satamassa tilanne on toinen, koska<br />

kaupungin keskusta sijaitsee 20 kilometrin<br />

päässä satamasta. Tämä jos mikä on<br />

vahvuus erityisesti kemikaalikuljetuksissa.<br />

Yhteensä satamasta ja sen välittömästä<br />

läheisyydestä löytyy laajentumistilaa 200<br />

hehtaaria eri logistiikka- ja teollisuustarpeisiin.<br />

– Porin Satama tarjoaa erinomaiset<br />

toimintamahdollisuudet nyt ja tulevaisuudessa,<br />

koska olemme yksi harvoista<br />

satamista, jolla on tilaa kasvaa. Satsaammekin<br />

vain niihin asioihin, missä näemme,<br />

että meillä on tulevaisuutta. Päällekkäiset<br />

investoinnit muiden satamien kanssa eivät<br />

mielestäni ole järkeviä, ilmaisee Nirhamo.<br />

SUURTEN LAIVOJEN SUURI SATAMA<br />

Monelle on yllätys, että Porissa sijaitsee<br />

Suomen syvin meriväylä. Ei ole mikään<br />

pikku juttu, että 15,3 metrin syväys takaa<br />

sen, että kaikki Tanskan salmesta Itämerelle<br />

tulevat laivat pääsevät myös Porin<br />

satamaan. Cape-kokoluokan laivat tekevätkin<br />

Porista suurten laivojen suuren<br />

sataman.<br />

NOPEASTI MAALTA JA MERELTÄ<br />

Porin sataman luonnostaan syvä ja jäätön<br />

meriväylä takaa helpon navigoitavuuden,<br />

koska sataman edustalla ei ole lainkaan<br />

saaristoa. Myös kulku satamasta sisämaahan<br />

on helppoa. Valtatieyhteys alkaa<br />

satamasta ja jatkuu 11-tietä pitkin ilman<br />

pysähdyksiä suoraan Tampereelle. Samoin<br />

kulku valtatie 8 pitkin Pohjanmaan suuntaan<br />

on helppoa, etenkin kun tien parannustyöt<br />

saatiin valmiiksi kesän aikana.<br />

Matka Tampereelle ja Pohjanmaalle on alle<br />

kaksi tuntia ja kuudessa tunnissa Porin<br />

satamasta tavoittaa jopa neljä miljoonaa<br />

suomalaista.<br />

Ratayhteyksiäkin käytetään satamassa<br />

paljon esimerkiksi Boliden Harjavalta Oy:<br />

n rikastekuljetuksiin. Raideliikenne takaa<br />

hyvät mahdollisuudet myös kemikaalikuljetuksille.<br />

Tahkoluodon kemikaalisatamassa<br />

on valmis ratapiha kemikaalien<br />

purkamiseen sekä kemikaalivaunujen<br />

purkauslaitteistot ja -putkistot. Ne voidaan<br />

ottaa käyttöön hyvin nopeasti.<br />

PORI ON SUOMEN SATAMAELIITTIÄ<br />

Turvallisuuden huomioiminen on Porissa<br />

suuressa roolissa.<br />

– Osoituksena hyvästä työstämme,<br />

olimme turvallisuusasioissa Suomen paras<br />

satama Taloustutkimuksen vuonna 2007<br />

toteuttaman Satamatutkimuksen mukaan.<br />

Tutkimuksessa mukana olleista 20 satamasta<br />

olimme kokonaisuudessaan neljänneksi<br />

paras joustavuuden ollessa yksi<br />

vahvuuksistamme. Edellisten lisäksi haluamme<br />

kehittää toimintaamme niin, että<br />

olemme entistä palvelevampi ja palvelualttiimpi<br />

satama, päättää satamajohtaja<br />

Jaakko Nirhamo. ■<br />

Suuriin ja painaviin projektilasteihin<br />

keskittyminen on järkevää,<br />

koska Porin sataman toimijoilla on<br />

vahva pitkän ajan kokemus suurten<br />

kappaleiden käsittelyssä.<br />

Porissa sijaitsee Suomen vahvin<br />

satamanosturi Masa,<br />

joka pystyy nostamaan jopa<br />

200 tonnin kappaleita.<br />

Vielä suuremmissa nostoissa apuna<br />

voidaan käyttää viereisen Technip<br />

Offshoren telakan nostovoimaa.<br />

<strong>Kuljetus</strong>&<strong>Logistiikka</strong> 5/<strong>2008</strong> 15


Toimittaja Kari Anttonen<br />

Haminan satamassa<br />

SUURIA<br />

INVESTOINTEJA<br />

Haminan sataman<br />

vilkas ja yhä kasvava<br />

liikenne ajaa<br />

satamaoperaattori<br />

Hamina Multimodal<br />

Terminals Oy:n<br />

etsimään<br />

yhteistyökumppania.<br />

Syynä on edessä<br />

olevat suuret<br />

investoinnit.<br />

Hamina Multimodal Terminals vaihtoi yhtiöjärjestystä<br />

jo keväällä toukokuussa. Haminan<br />

kaupungin hallinnoimasta kommandiittiyhtiöistä<br />

tuli osakeyhtiö. Toimitusjohtaja Mervi Nurminen<br />

kertoo, että Haminan kaupungin rahkeet eivät enää<br />

riitä laajentamaan toimintaa.<br />

- Steveco jätti Haminan maaliskuussa ja samalla<br />

UPM Kymmene siirsi liikenteensä pois Haminasta.<br />

Metsäteollisuus on merkittävä asiakaskunta, joten oli<br />

tärkeätä, että saimme säilytettyä muut alan asiakkaat,<br />

korostaa Nurminen.<br />

KONTTILIIKENNE TÄRKEÄÄ<br />

Hamina Multimodal Terminalsille konttiliikenne on<br />

tärkein satamatoiminto. Vuonna 1999 aloittanut yritys<br />

perustettiin alkujaankin tuottamaan nimenomaan<br />

tehokkaita ja joustavia konttiterminaalipalveluja. Nyt<br />

operoitavien yksikköjen määrä on asettanut yhtiön<br />

positiivisen haasteen eteen.<br />

- Tavaravirtojen lisääntyminen on edellyttänyt<br />

uuden henkilökunnan rekrytoimista ja kouluttamista.<br />

Olemme tehneet myös kone- ja toimialuehankintoja,<br />

mikä näkyi yhtiön maalis-kesäkuun tuloksessa myös<br />

huomattavan suurina aloituskustannuksina sekä henkilöstön<br />

että kaluston ja tilavuokrien osalla. Nyt uudet<br />

palvelutuotteet ovat vakiintuneet, toteaa toimitusjohtaja<br />

Nurminen.<br />

- Haminasta lähtee mm. kaksi täyttä 50 vaunun<br />

konttijunaa viikoittain Venäjälle. Tämä block-train -<br />

konsepti on tällä hetkellä ainoa Suomen satamien ja<br />

Pietarin välinen konttijunatuote.<br />

16 <strong>Kuljetus</strong>&<strong>Logistiikka</strong> 5/<strong>2008</strong>


Haminan satamassa toimii yksi Itämeren<br />

tehokkaimmista konttiterminaaleista, jota laajennetaan<br />

parhaillaan vastaamaan tulevaisuuden tarpeita.<br />

Sataman kautta kulkee tällä hetkellä vuosittain noin<br />

200 000 TEU-yksikköä. Konttiterminaalin laajennus<br />

(v. 2012) mahdollistaa jopa miljoonan TEU:n käsittelyn.<br />

www.portofhamina.fi<br />

LIIKEVAIHTO RAJUSSA KASVUSSA<br />

Multimodal Terminals on merkittävä työllistäjä Haminassa, sillä<br />

yhtiön henkilökunnasta 82 prosenttia on haminalaisia. Yhtiön<br />

palveluksessa on tällä hetkellä noin 190 henkilöä. Liikevaihto on<br />

kasvanut tammikuusta elokuuhun 147 prosenttia ja vuoden <strong>2008</strong><br />

osalta arvioidaan päästävän noin 19 miljoonan euron liikevaihtoon.<br />

Kasvuun on vaikuttanut konttiliikenteen lisääntyminen 13<br />

prosentilla ja uusien liiketoimintasektoreiden avaaminen. Myös<br />

Multimodal Terminalsin tuloskehitys on alkukesän jälkeen kääntynyt<br />

positiiviseksi.<br />

- Haminaan tulee runsaasti tavaraa ympäri maailmaa: Euroopasta,<br />

Kauko-Idästä ja Etelä-Amerikasta saakka. Tärkeitä tuontiartikkeleita<br />

ovat mm. liha ja kahvi, kertoo Mervi Nurminen. ■


Toimittaja Kari Anttonen<br />

Kansainvälisistä uhkakuvista huolimatta<br />

Turun satamassa<br />

POSITIIVISIA<br />

ODOTUKSIA<br />

Vaikka kansainvälinen rahoitus- ja<br />

talouskriisi on jo syksyn mittaan<br />

ehtinyt hiljentää tavarakuljetuksia,<br />

on Turun sataman toimitusjohtaja<br />

Christian Rambergilla toiveikkaat<br />

ja positiiviset odotukset<br />

lähitulevaisuudelta.<br />

Positiivista on esimerkiksi matkustajaliikenteeseen<br />

saatu entistä suurempi<br />

laiva, Galaxy ja viidenneksellä kasvanut<br />

tuontiautojen määrä. Olimme kaukaa viisaita<br />

ja varauduimme autojen tuonnin lisääntymiseen<br />

asfaltoimalla viime kesänä 12 hehtaaria<br />

uusia autokenttiä.<br />

<strong>Kuljetus</strong>ten vähenemiseen viime vuodesta<br />

on vaikuttanut paitsi kansainväliset suhdanteet,<br />

myös Ruotsin junalautan, SkyWindin<br />

jääminen pois liikenteestä. Näin Turun satamalla<br />

on vähemmän kapasiteettia tarjolla.<br />

18 <strong>Kuljetus</strong>&<strong>Logistiikka</strong> 5/<strong>2008</strong>


Toimitusjohtaja<br />

Christian Rambergin<br />

mukaan Turun satamalla<br />

on runsaasti ilonaiheita<br />

tavaraliikenteen<br />

vähenemisestä huolimatta.<br />

Toinen, tulevaisuuden kannalta merkittävä<br />

uusi avaus on Schenkerin varastolaajennus<br />

Ovakon alueella. Sinne yritykselle tulee kaikkiaan<br />

noin 10 000 neliömetriä lisätilaa. Kaikkiaan<br />

logistinen keskus tulee olemaan kooltaan<br />

30 000 neliömetriä, kertoo Ramberg.<br />

Kyseessä on tosi hyvä asia meille. Se osoittaa,<br />

että Turku on logistisena paikkana vetovoimainen.<br />

RUOTSIN POSTILLE LOGISTIIKKAKESKUS<br />

Toinen suuri asia Turun satamalle on Ruotsin<br />

Postin, Posten Logistikin päätös rakentaa<br />

26 000 neliömetriä katettua, lämmintä tilaa<br />

Ovakon alueelle.<br />

Turun kautta voidaan tavaraa jakaa nopeasti<br />

kolmeen suuntaan:kotimaan markkinoiden<br />

lisäksi Skandinaviaan ja Venäjälle. Yliyön<br />

kuljetukset onnistuvat laajalle alueelle, hehkuttaa<br />

Ramberg.<br />

Syynä logistiikan ottamiseksi kehityksen<br />

keihäänkärjeksi turussa on tavoite luoda<br />

uusia työpaikkoja. Logistinen rytmi on kuitenkin<br />

monesti vaikea muuttaa, joten kehitystyön<br />

on oltava pitkäjänteistä.<br />

Ovakon alue alkaa olla valmis. Nyt panostamme<br />

Pansion satamaan, johon keskitetään<br />

suurin osa Saksan ro-ro -liikenteestä. Sinne<br />

rakennetaan myös logistisia varastoja, joista<br />

kolme valmistuu jo tänä vuonna, paljastaa<br />

Ramberg.<br />

Turun sataman tavoitteena on luoda Pansion<br />

satamasta Lyypekin ja Travemunden vastapari.<br />

Varastojen lisäksi Pansio toimii myös<br />

telakkateollisuuden ulkovarastona.<br />

Kantasatamaakin on kehitetty ja siellä on<br />

tehty muutostöitä. Sinne on rakennettu jätevesien<br />

talteenotto -järjestelmä sekä uusia<br />

matkustajasiltoja ja katuja on nostettu. Matkustajaliikenteen<br />

kannalta tilanne onkin hyvä,<br />

arvioi Christian Ramberg.<br />

TALOUS VANKALLA POHJALLA<br />

Vaikka Turun sataman tavaraliikenne on<br />

vähentynyt kymmenen prosenttia viime vuodesta,<br />

ei sataman talous ole ahtaalla. Sataman<br />

toiminta on monen tukijalan varassa.<br />

Esimerkiksi kiinteistöjen,kenttien ja varastojen<br />

vuokraaminen on merkittävä osa liiketoimintaa.<br />

Olemme rakentaneet myös risteilyaluksille<br />

oman laiturin. Näitä aluksia vieraileekin kymmenkunta<br />

vuosittain.<br />

Vaikka Itämeren alueella ovat suhdanteet<br />

muuttuneet, uskoo Christian Ramberg kuljetusten<br />

kasvavan pitkällä aikavälillä. Satamat<br />

ovat tässä kehityksessä keskeisessä asemassa.<br />

Helsinkiin avataan Vuosaaren suursatama,<br />

mutta uutta satamakapasiteettia tarvitaan<br />

muuallekin.<br />

Toimitusjohtaja Ramberg pitää rautateiden<br />

kehittämistä tärkeänä. Toijalan radalle hän<br />

kaipaa akselipainojen nostoa ja lisää ohituspaikkoja<br />

niin Toijalaan kuin Riihimäellekin.<br />

Turusta pitäisi Rambergin mielestä saada<br />

suora yhteys Kouvolaan ilman junan kulkusuunnan<br />

vaihtamista. ■<br />

<strong>Kuljetus</strong>&<strong>Logistiikka</strong> 5/<strong>2008</strong> 19


Olemme enemmän<br />

yhdessä<br />

Kiitolinja on aina ollut kotimaan maantiekuljetusten<br />

tuttu ja turvallinen kumppani. Olemme<br />

myös paljon enemmän.<br />

Yhdessä maailmanlaajuisen Schenker-verkoston<br />

kanssa Kiitolinja on vastaus kaikkiin logistiikkaja<br />

varastointitarpeisiin Suomessa ja maailmalla.<br />

Yhdessä asiakkaan kanssa suunnittelemme ja toteutamme<br />

parhaat mahdolliset palvelukokonaisuudet,<br />

olipa kyse lento-, meri- tai maantiekuljetuksista,<br />

varastoinnista tai muista logistiikan haasteista.<br />

www.schenker.fi | www.kiitolinja.fi


Toimittaja Kari Anttonen<br />

Turun seudulle syntyy maamme laajin<br />

LOGISTINEN ALUE<br />

LogiCity -hanketta vetävän Pilot<br />

Turku Oy:n toimitusjohtaja Ari<br />

Niemelä uskoo Turun lentokentän<br />

ympäristöön syntyvän seuraavan<br />

vuosikymmenen kuluessa Suomen<br />

suurin logistinen alue.<br />

Tavoitteenamme ei ole tarjota vain<br />

sujuvia kuljetuspalveluja ja -yhteyksiä,<br />

vaan pyrimme houkuttelemaan tänne<br />

monipuolista logistista toimintaa - etenkin<br />

logistisia mahdollisuuksia hyödyntävää ja<br />

työpaikkoja luovaa nopeakiertoista kokoonpanoteollisuutta,<br />

linjaa toimitusjohtaja Niemelä.<br />

LogiCity sijoittuu lentoaseman, Venäjälle ja<br />

Kiinaan johtavan rautatien, Keski-Suomeen<br />

vievän moottoritien ja itä-länsi suunnassa<br />

etenevän E 18 -kehätien rajaamaan alueeseen.<br />

Turun ja Naantalin satamiin ajaa neljännestunnissa.<br />

Pilot Turku on pieni, tehokas toimintayksikkö.<br />

Työntekijöitä on ainoastaan neljä ja<br />

vuosibudjettikin jää noin 700 000 euroon.<br />

Tavoitteet ovat kuitenkin suuret. Ari Niemelän<br />

mukaan yhtiön toiminta perustuu verkostoitumiseen.<br />

Pienen yksikön toiminta on ketterää. Käytämme<br />

tarvittaessa myös ostopalveluja ja<br />

voimme sitouttaa parhaat osaajat kehityshankkeisiin,<br />

toteaa Niemelä.<br />

PALJON YHTEISTYÖKUMPPANEITA<br />

Pilot Turku Oy:n luonnollisia yhteistyökumppaneita<br />

ovat satamia sekä maantie-, raide- ja<br />

lentoliikennettä hoitavat tahot sekä niiden<br />

parissa toimivat lukuisat yritykset. Kaupungeilla<br />

ja muilla maanomistajilla on myös<br />

tärkeä rooli.<br />

Uusimpia yhteistyökumppaneita ovat työvoimaa<br />

tarjoavat yritykset kuten Varamiespalvelu<br />

ja Barona. Työvoiman turvaaminen<br />

on perusta hankkeiden kehittymiselle. Toinen<br />

uusi yhteistyömuoto löytyy turvapuolelta.<br />

LogiCityn ensimmäinen vaihe sijoittuu<br />

Turun lentokentän eteläpuolella. Tämän<br />

alueen toteutus on jo pitkällä, sillä alue on<br />

kaavoitettu ja ensimmäiset yritykset ovat jo<br />

sijoittumassa sinne. Mm. Kaukokiito on varautunut<br />

rakentamaan noin 30 000 kerrosneliön<br />

suuruisen toimitilan ja Lääninkuljetus noin 16<br />

000 kerrosneliön verran omia tilojaan.<br />

Tulossa on myös useita muita yrityksiä,<br />

joiden kanssa sijoittumisneuvottelut ovat loppuvaiheessa,<br />

kertoo Ari Niemelä.<br />

Lentokentän pohjois- ja itäpuolen alueen<br />

kaavoitusta työstetään parhaillaan. Kaikkiaan<br />

alueen kaavoitus mahdollistaa noin miljoonan<br />

kerrosneliömetrin rakentamisen. Pilot<br />

Turussa käytetään kuitenkin tällä hetkellä<br />

realistisena työlukuna puolet pienempää kerrosneliömäärää.<br />

Valmistuttuaan LogiCity on<br />

maamme laajin logistinen keskus.<br />

RAIDELIIKENTEELLÄ VALOISA TULEVAISUUS<br />

Turun lentokentän alue on liikenteellisesti<br />

hyvässä solmukohdassa kaikkien kuljetusmuotojen<br />

suhteen. Toimitusjohtaja Ari Niemelä<br />

uskoo varsinkin raideliikenteen näkevän<br />

monestakin syystä vielä parhaat päivänsä.<br />

LogiCity -alueelle on pistoraiteet ja rahdinkäsittelyalue<br />

jo mallinnettu. Kun saamme<br />

sopivan toimijan, voi toteutus alkaa nopeasti.<br />

Myös lentorahdin suhteen Turku on solmukohdassa.<br />

Etelä-Suomen ylitse kulkee monia<br />

kansainvälisiä lentoreittejä. Ari Niemelä hahmotteleekin<br />

lento- ja autoliikenteen jakeluverkostojen<br />

kohtaamista Pohjois-Euroopan,<br />

Skandinavian, Suomen ja Venäjän markkinaalueiden<br />

osalta LogiCityssä.<br />

TNT on jo keskittänyt kaikki Suomen rahtilentonsa<br />

Turkuun. Toinen suuri toimija DHL<br />

on aloittanut pikarahtilennot Turun ja Leipzigin<br />

välillä. Molemmat yhtiöt lentävät Turkuun<br />

jokaisena arkipäivänä.<br />

Niemelä näkee Turun logistiset mahdollisuudet<br />

niin idässä kuin lännessäkin. Hänen<br />

mielestään esimerkiksi Venäjän suuntaan<br />

kannattaa panostaa ja Turku voi olla vastaavasti<br />

sillanpääasema länteen, Skandinaviaan.<br />

Tavoittelemme tavaravirtojen pysähtymistä<br />

Turun alueelle ja jatkojalostusta. Ruuhkattomuudessaan<br />

Turku tarjoaa monipuoliset,<br />

nopeat yhteydet ja tavaroiden läpimenoajat.<br />

Ari Niemelä pitää yhden vuosikymmenen<br />

aikajännettä sopivana LogiCityn kehittymiseksi.<br />

Tällaisissa hankkeissa on usein ominaispiirteenä,<br />

että vauhti kiihtyy kunhan pää on<br />

saatu auki. Me pyrimme löytämään ns. ankkuriyrityksiä,<br />

jotka houkuttelevat ympärilleen<br />

muita yrityksiä. ■<br />

<strong>Kuljetus</strong>&<strong>Logistiikka</strong> 5/<strong>2008</strong> 21


Teksti: Tero Tuisku<br />

Sea Focus <strong>2008</strong> selvitti pohjoisen Itämeren<br />

KAUPANKÄYNNIN<br />

HAASTEITA<br />

Syyskuun lopulla Helsingin Hanasaaressa järjestetyssä Sea Focus <strong>2008</strong> -seminaarissa<br />

käsiteltiin pohjoisen Itämeren kaupankäynnin haasteita ja uusia logistiikkaratkaisuja.<br />

Pohdinnan kohteena olivat myös merenkulun taloudelliset näkymät.<br />

Hanasaaren kulttuurikeskuksessa järjestetty<br />

Sea Focus <strong>2008</strong> -seminaari oli<br />

sarjassaan toinen. Seminaari järjestetään<br />

vuosittain aina syyskuun viimeisenä<br />

torstaina.<br />

Tämänkertainen seminaari houkutteli paikalle<br />

noin 90 kiinnostunutta kuulijaa. Seminaarilla<br />

on joka vuosi oma ajankohtainen<br />

teema, Focus. Tänä vuonna käsiteltiin pohjoisen<br />

Itämeren kaupankäynnin haasteita ja<br />

uusia logistiikkaratkaisuja.<br />

Seminaarin järjestää Establish Finland<br />

Oy, joka on Supply Chain Managementiin eli<br />

toimitusketjun hallintaan erikoistunut konsulttitoimisto.<br />

Kansainvälisellä Establish-konsernilla<br />

on toimipisteitä Suomen ohella myös<br />

Ruotsissa (pääkonttori), Itävallassa, Kiinassa<br />

ja Yhdysvalloissa. Konsultteja konsernissa on<br />

runsaat 150. Konsernin sisällä Establish Finland<br />

Oy vastaa merenkulku- ja satamalogistiikan<br />

osaamisesta.<br />

Seminaarin puheenjohtaja, vuorineuvos<br />

Martin Saarikangas pohti nykyistä taloudellista<br />

tilaa.<br />

- Vallitsevassa epävarmuudessa pelätään<br />

jopa maailmanlaajuisen laman tuloa. Itse<br />

en kuitenkaan usko, että taloudessa ollaan<br />

menossa kovinkaan syvälle. Lähinnä kyse on<br />

taantumasta, josta ei tule kovinkaan pitkää.<br />

Mielestäni Yhdysvaltain ongelmallinen tilanne<br />

ei pysty pysäyttämään koko maailmaa, Saarikangas<br />

sanaili.<br />

Saarikangas painotti,<br />

että kuljetettavaa riittää<br />

nyt ja tulevaisuudessakin.<br />

- Jatkuvasti maailmassa<br />

avautuu uusia<br />

markkinoita kun kehitysmaat<br />

teollistuvat ja<br />

uutta kulutusta syntyy.<br />

Laivakuljetuksissa menee<br />

meidän osaltamme hyvin.<br />

Esimerkiksi vienti Venäjälle<br />

tapahtuu suurelta<br />

osin Itämeren kautta<br />

ja määrä on kasvussa.<br />

Tämä tuo monenlaista työtä suomalaisillekin<br />

merenkulkualan yrityksille. Suuri itäinen naapurimme<br />

on meille kokonaisuudessaan valtava<br />

mahdollisuus, Saarikangas maalaili.<br />

KASVU JATKUU<br />

Establish Finland Oy:n toimitusjohtaja Johan<br />

Hackman kuvaili merikuljetusten nykyistä<br />

tilaa.<br />

- Tilastojen mukaan maantiekuljetusten ja<br />

lentokuljetusten määrä laski viime vuonna.<br />

Sen sijaan merikuljetusten määrä jatkaa nousuaan.<br />

Yhtenä selityksenä on se, että vienti<br />

Venäjälle kasvaa yhä, Hackman sanoi.<br />

Venäjän voimakas taloudellinen nousu on<br />

aiheuttanut Hackmanin mukaan sen, että<br />

maan logistiikkapalveluiden kehittyminen ei<br />

ole pysynyt talouden yleisessä kasvuvauhdissa.<br />

- Esimerkiksi jakeluliikenne ei toimi<br />

maassa yhtä hyvin kuin täällä Suomessa.<br />

Venäjällä ollaan vasta rakentamassa<br />

säännöllisiä reittikuljetuksia<br />

kaikkien noin 20 miljoonakaupungin<br />

välille. Yhteyksien rakentaminen pienempiin<br />

kaupunkeihin on vielä kaukana<br />

tulevaisuudessa. Myöskään<br />

esimerkiksi satamien kapasiteetti ei<br />

riitä kattamaan nopeasti kasvavaa liikennettä.<br />

Kokonaisuudessaan Venäjän<br />

logistiikkapalveluista on enemmän<br />

kysyntää kuin tarjontaa. Mielestäni suomalaisyritystenkin<br />

kannattaisi panostaa Venäjän<br />

satamainvestointeihin. Tämä täytyy kuitenkin<br />

tehdä hyvin valmistautuen ja huomioiden<br />

maan taloudelliset ja poliittiset riskit, Hackman<br />

totesi.<br />

Hackman korosti,<br />

että merikuljetuksille<br />

on odotettavissa<br />

monia haasteitakin.<br />

- Ro/ro-kuljetusten<br />

määrä on poikkeuksellisen<br />

suuri<br />

Itämerellä. Jatkossa<br />

on mahdollista, että<br />

konttikuljetukset pa-<br />

22 <strong>Kuljetus</strong>&<strong>Logistiikka</strong> 5/<strong>2008</strong>


emman hyötykuormansa ansiosta kasvavat<br />

ro/ro-kuljetusten kustannuksella. Tähän palataan<br />

varmasti Sea Focus 2009 –seminaarissa<br />

ensi vuonna, jolloin teemana on ”Energy,<br />

Economy and Environment”.<br />

HUOLTA TURVALLISUUDESTA<br />

Merenkulkulaitoksen pääjohtaja Markku<br />

Mylly esitti seminaariesitelmässään huolensa<br />

Itämeren turvallisuudesta.<br />

- Liikenne Itämerellä kasvaa koko ajan ja<br />

Venäjä on merkittävä kasvun moottori, Mylly<br />

totesi.<br />

Kiivaimpina kesän päivinä Suomenlahdella<br />

seilaa Myllyn mukaan peräti lähes 600<br />

kauppa-alusta ja<br />

lukematon määrä<br />

huviveneitä. Oman<br />

ongelmansa muodostaa<br />

Helsingin<br />

ja Tallinnan välinen<br />

voimakas poikittainen<br />

liikenne. Tämä<br />

kaikki lisää onnettomuuksien<br />

riskiä,<br />

mistä voi seurata<br />

henkilö- ja kalustovahinkojen<br />

ohella<br />

vakavia ympäristöhaittoja<br />

öljypäästöineen.<br />

Tätä ei poista<br />

se, että niin sanottujen kaksoisrunkoalusten<br />

määrä on noussut.<br />

Mylly oli huolissaan myös talvimerenkulun<br />

heikosta osaamisesta.<br />

- Menneet talvet ovat olleet leutoja, joten<br />

miehistöllä ei välttämättä ole kokemusta<br />

oikeasta talviliikenteestä. Jos ja kun vastaisuudessa<br />

tulee kovia pakkastalvia, lisääntyy<br />

onnettomuuksien riski, Mylly varoitti.<br />

JÄÄNMURTOON KAIVATAAN KILPAILUA<br />

Vuoden 2004 alussa Merenkulkulaitoksesta<br />

irrotettiin silloinen varustamoyksikkö. Näin<br />

syntyi Finstaship, joka tarjoaa jäänmurto-,<br />

offshore-, lauttaliikenne- ja väyläpalveluja<br />

merenkulun tarpeisiin. Finstashipin<br />

toimitusjohtaja Esko Mustamäki<br />

vakuutti seminaarissa, että tulevaisuudessakin<br />

tarvitaan jäänmurtoa<br />

ilmastomuutoskeskustelusta huolimatta.<br />

Finstashipin kolmivuotinen siirtymäkausi<br />

päättyi vuoden 2006<br />

lopussa.<br />

- Ensimmäisenä siirtymäkauden<br />

jälkeisenä vuotena eli 2007 jo<br />

60 prosenttia liikevaihdostamme<br />

tuli kilpailluilta markkinoilta. Yksi<br />

selitys on se, että meidän offshoretoimintamme<br />

on kasvanut merkittävästi.<br />

Erityisesti olemme pystyneet<br />

lisäämään monitoimimurtajiemme operointia<br />

offshoressa.<br />

Mustamäki muistutti, että väylämaksuja<br />

alennettiin tämän vuoden alusta kymmenen<br />

prosenttia. Yksi syy alenemiseen on jäänmurtopalvelujen<br />

kokonaiskustannusten putoaminen.<br />

Mustamäen mukaan Finstaship toimii<br />

lähes monopoliasemassa Suomessa.<br />

- Sana “lähes” tarkoittaa sitä, että tarvittaessa<br />

Merenkulkulaitos voi tilata jäänmurtopalvelua<br />

Ruotsista. Me emme haluakaan<br />

tällaista näennäistä monopoliasemaa vaan<br />

toiveenamme on saada aidosti kilpailua.<br />

Merenkulkulaitos on yrittänyt avata kilpailua<br />

jopa kahteen kertaan, mutta toistaiseksi<br />

tuloksetta. Me uskomme, että kilpailu<br />

alentaisi kustannuksia ja parantaisi palvelun<br />

laatua. Kilpailun aikaansaamisella me<br />

voisimme varmistaa sen, että pystymme<br />

▼<br />

<strong>Kuljetus</strong>&<strong>Logistiikka</strong> 5/<strong>2008</strong> 23


tehostamaan omaa toimintaamme niin että<br />

saavutamme ulkomaanliikenteen aluksissa<br />

vallitsevan kustannustason. Tämä olisi myös<br />

asiakkaidemme edun mukaista.<br />

TOIVEENA PITEMMÄT SOPIMUSKAUDET<br />

Mustamäki haluaisi pitempiä sopimuskausia<br />

jäänmurtoon.<br />

- Nykyiset sopimuskaudet ovat pääsääntöisesti<br />

vuoden mittaiset yhden lisävuoden<br />

optiolla. Lyhyet sopimuskaudet aiheuttavat<br />

sen, että emme voi investoida uusiin aluksiin.<br />

Myös perusparannusinvestointeja on vaikea<br />

perustella emmekä siksi tiedä, kuinka kauan<br />

alukset on mahdollista pitää jäänmurrossa.<br />

Mustamäen mukaan sopimuskausien<br />

pituuden pitäisi olla vähintään kymmenen<br />

vuotta.<br />

- Tämä kannustaisi paremmin investointeihin.<br />

Kilpailutus pitäisi suorittaa noin kolme<br />

vuotta ennen seuraavan sopimuskauden<br />

alkua uudisalustilausten mahdollistamiseksi.<br />

Tulevaisuuden jäänmurtaja on<br />

Mustamäen mukaan monitoimialus.<br />

- Perinteiset jäänmurtajat korvataan<br />

seuraavien 10-20 vuoden<br />

aikana monitoimimurtajilla. Tämä<br />

johtuu siitä, että perinteisten jäänmurtajien<br />

käyttöaste on matala,<br />

joten kustannukset operointipäivää<br />

kohden nousevat kohtuuttoman<br />

korkeiksi.<br />

Mustamäki haluaisi siirtyä<br />

Suomen merivesillä alueellisiin jäänmurtopalveluihin.<br />

Alueita olisi kolme<br />

eli Perämeri, Selkämeri ja Suomenlahti.<br />

- Pienemmät aluekokonaisuudet antaisivat<br />

nykyistä paremmat mahdollisuudet kilpailuttamiseen,<br />

Mustamäki arvioi.<br />

ETUA MULTIMODAALISUUDESTA<br />

Seminaarissa puhuttiin runsaasti multimodaalisesta<br />

kuljetuksesta. Käsitteellä tarkoitetaan<br />

sitä, että tavaraa kuljetetaan eri liikennevälineissä<br />

aina sen mukaan<br />

mikä kulloinkin on tehokkainta<br />

ja tarkoituksenmukaisinta.<br />

Multimodaalisen<br />

kuljetuksen alalajina on<br />

trimodaalinen kuljetus,<br />

jossa liikennevälineitä on<br />

kolme.<br />

Kehitysjohtaja Auvo<br />

Muraja Oy Saimaan Terminals<br />

Ab:stä kertoi trimodaalisuuden<br />

eduista<br />

nimenomaan Venäjän<br />

kuljetuksissa.<br />

- Trimodaalisuus<br />

vähentää Venäjän viennin eri kuljetusmuotojen<br />

ongelmia sekä optimoi kuljetuskustannuksia.<br />

Sen avulla pystytään myös hyödyntämään<br />

nykyistä paremmin paluulastietua, Muraja<br />

totesi.<br />

Venäjän maantiekuljetuksissa on tuttuja<br />

ongelmia eli rajanylityspaikkojen ruuhkaantuminen<br />

sekä venäläisten erikoinen hinnoittelukulttuuri<br />

autorahdeissa. Mutta eivät<br />

rautatiekuljetuksetkaan ole ongelmattomia.<br />

- Vaunukaluston heikko saatavuus hankaloittaa<br />

toimintaa. Lisäksi Suomen puolen<br />

korkeat rajaliikennetariffit vievät rautatiekuljetusten<br />

kilpailukykyä.<br />

Merikuljetukset Venäjälle ovat kokemassa<br />

Murajan mukaan melkoisen muutoksen.<br />

- Heti alussa Venäjän uudet satamaresurssitkaan<br />

eivät pysty nielemään voimakasta liikenteen<br />

kasvua. Kuitenkin tulevaisuudessa<br />

venäläiset pyrkivät aktiivisesti ohjaamaan<br />

tavaravirtoja pois Baltian ja Suomen transitosatamista<br />

suoraan omiin satamiinsa.<br />

STORA ENSOLLA PITKÄ KOKEMUS<br />

TRIMODAALISUUDESTA<br />

<strong>Logistiikka</strong>johtaja Antti Vehviläinen Stora<br />

Ensosta kertoi metsäteollisuuden hyödyntäneen<br />

ikiajat trimodaalisuutta vaikka sanaa ei<br />

ole kauaa tunnettukaan.<br />

- Metsäteollisuuden<br />

tuotteita on kuljetettu<br />

jo pitkään maanteitse,<br />

vesiteitse ja rautateitsekin.<br />

Tällainen kolmen<br />

kuljetusmuodon yhteiskäyttö<br />

eli ketjutus on<br />

ollut normaalia toimintaa<br />

logistiikassa kautta<br />

aikain, Vehviläinen<br />

totesi.<br />

Vehviläinen muistutti,<br />

että Itämereltä on<br />

vesiyhteys Moskovaan<br />

ja muihinkin Venäjän<br />

suuriin kaupunkeihin.<br />

- Vesiliikenne sopii suurille tavaraerille. Se<br />

on kuitenkin avoinna vuosittain vain runsaat<br />

puoli vuotta. Lisäksi Venäjän sisäiseen vesikuljetukseen<br />

pitäisi saada kilpailua, mikä<br />

alentaisi kustannuksia.<br />

Moskova ympäristöineen on tärkein markkina-alue<br />

Stora Enson tuotteille.<br />

- Moskovan alueella on useita terminaaleja,<br />

mutta pääosa niistä on rakennettu vain yhden<br />

tai kahden kuljetusmuodon varaan.<br />

Lisäksi ne ovat pääsääntöisesti niin<br />

sanottuja A-luokan terminaaleja,<br />

joissa on lämmin varasto, korkea turvallisuus<br />

ja hinnat taivaissa.<br />

Metsäteollisuuden tuotteille riittäisivät<br />

myös B-luokan kylmät terminaalit.<br />

Sellainen on löytynytkin eli<br />

Scanbumagan terminaali.<br />

- Scanbumaga on B-luokan terminaali<br />

lähellä Moskovan keskustaa.<br />

Terminaaliin on trimodaaliyhteys eli<br />

sinne pääsee vesiteitse, maanteitse<br />

ja rautateitse. Lisäksi terminaalissa<br />

on käytössä suomalaista tekniikkaa<br />

tietohallinnon ja toiminnanohjauksen osalta.<br />

Scanbumagan omistavan Oy Saimaan Terminals<br />

Ab:n Auvo Muraja esitteli terminaalin<br />

ominaisuuksia.<br />

- Matka Suomen rajalta Scanbumagaan<br />

kestää autolla kaksi vuorokautta, rautateitse<br />

neljä vuorokautta ja laivalla seitsemän vuorokautta.<br />

Kaikki ajat sisältävät keskimääräisen<br />

tullausajan maahan tultaessa.<br />

Scanbumagan heikkouksiin kuuluu<br />

Murajan mukaan korkea vuokrataso. Se on<br />

moninkertainen Suomeen verrattuna. Lisäksi<br />

terminaalin sijainti kaupungin siltojen takana<br />

rajoittaa aluskokoa.<br />

HAASTAJA RAUTATEILTÄ<br />

Rautatiekuljetukset haastavat ikiaikaiset laivakuljetukset<br />

Kaukoidän liikenteessä. Näin<br />

totesi toimitusjohtaja Timo Jaakkola (DHL<br />

Freight Russia, Baltics and Transit Traffic).<br />

Reitti kulkee menneiltä vuosilta tutun Trans-<br />

Siperian-rautatien eteläpuolella.<br />

- Raideliikenteen valttina on erittäin nopea<br />

kuljetusaika verrattuna laivaliikenteeseen.<br />

<strong>Kuljetus</strong>aika on pudotettavissa jopa noin<br />

kahteen viikkoon. Laivareittejä käytettäessä<br />

kuljetusaika kiinalaiselta tavaranlähettäjältä<br />

eurooppalaiselle asiakkaalle kestää tyypillisesti<br />

3-4 viikkoa ja pahimmillaan jopa kuusi<br />

viikkoa.<br />

Deutsche Bahn on kokeillut yhdessä Kiinan<br />

sekä neljän transitomaan rautatieviranomaisten<br />

kanssa rahtikonttikuljetusta Pekingin ja<br />

Hampurin välillä.<br />

- Koeajossa todettiin, että matka taittuu<br />

konttijunalla 15 vuorokaudessa, mikäli<br />

ketjun kaikki osaset loksahtavat paikalleen.<br />

Voi sanoa, että tämä aika on karkeasti puolta<br />

lyhyempi kuin perinteisessä merikuljetuksessa.<br />

Ajan säästö on niin suuri, että uusi<br />

reitti varmasti kiinnostaa niin kuljetusyhtiöitä<br />

kuin asiakkaitakin, Jaakkola arvioi.<br />

Jaakkolan vision mukaan jo vuoteen 2012<br />

mennessä uutta rautatieyhteyttä käyttää<br />

merkittävän suuri ja alati kasvava asiakaskunta.<br />

■<br />

SEURAAVA SEA FOCUS PIDETÄÄN<br />

HANASAARESSA 24.9.2009.<br />

24 <strong>Kuljetus</strong>&<strong>Logistiikka</strong> 5/<strong>2008</strong>


Teksti ja kuvat: Satu Tähkä<br />

Kouvolasta Berliiniin<br />

ja takaisin<br />

Innorail Kouvola esittäytyi 23.-26 syyskuuta Berliinissä järjestetyillä<br />

InnoTrans <strong>2008</strong>- logistiikkamessuilla. Osallistuminen tapahtumaan<br />

toteutettiin yhteistyössä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kanssa.<br />

26 <strong>Kuljetus</strong>&<strong>Logistiikka</strong> 5/<strong>2008</strong>


Osaston valmistuttua<br />

oli suunnittelijoiden,<br />

Anne Aaltonen (takana)<br />

ja Kaisa Puumala,<br />

hymy herkässä.<br />

Innorailin esittelytila sai messuvierailta kiitosta raikkaasta visuaalisuudestaan.<br />

Työryhmä tervehti messuvieraita ilolla. Ryhmä oikealta: Satu Tähkä (KyAMK/viestintä);<br />

Heli Jurkkola, Kari Haahtela, Lauri Hakama (KyAMK/liiketalous); Kaisa Puumala ja<br />

Anne Aaltonen (KyAMK/muotoilu)<br />

InnoTrans on Euroopan johtava logistiikan<br />

alan esittelytapahtuma. Nelipäiväset<br />

messut keräsivät tänä vuonna runsaat<br />

1900 näytteilleasettajaa ympäri maailmaa.<br />

Osallistujia oli ensimmäistä kertaa mukana<br />

myös Australiasta ja Lähi-idästä. Vieraita<br />

tapahtuma houkutteli alustavien arvioiden<br />

mukaan yli 70 000.<br />

Innorail Kouvola tavoitteli messuosallistumisellaan<br />

entistä laajempaa tunnettuutta<br />

sekä uusia yrityksiä paikkakunnalle. Yrityksen<br />

kehitysjohtaja Jani Tikkanen on tyytyväinen<br />

messuilta saatuihin tuloksiin.<br />

- Osastolla oli todella paljon kiinnostuneita<br />

kävijöitä, ja meillä oli runsaasti hyviä<br />

keskusteluja. Pääsimme jälleen lähemmäksi<br />

päätavoitetta, että Kouvola ja Innorail todella<br />

tunnetaan Euroopassa, Tikkanen muotoilee.<br />

LAAJA KATSAUS PALVELUTARJONTAAN<br />

Innorailin osastolla oli liiketoiminnan lisäksi<br />

mahdollisuus tutustua kehitysohjelman<br />

myötä syntyneisiin koulutus- sekä tutkimuspalveluihin.<br />

Akateemisia palveluita tilassa<br />

esitteli Lappeenrannan teknillisen yliopiston<br />

Kouvolan yksikön vastuuprofessori Olli-Pekka<br />

Hilmola.<br />

Alueelliseen, alan toisen asteen ammatilliseen<br />

koulutukseen vieraita perehdytti Jukka<br />

Leino Kouvolan Seudun ammattiopistosta.<br />

Leino toimii opiston sisäisen Innorail-projektin<br />

koordinaattorina.<br />

Ammattiopistossa käynnistyi tänä syksynä<br />

kaksi uutta rautatiealan koulutusohjelmaa:<br />

maarakentajan ja prosessinhoitajan tutkinnot.<br />

Ohjelmia on kehitetty työelämälähtöisesti,<br />

ja ne pohjautuvat radan rakennus- sekä<br />

kunnossapitotoimiin.<br />

Kanssakäymiset messuilla olleiden viranomaisten<br />

kanssa antoivat pontta jatkaa koulutusohjelmien<br />

kehittämistä.<br />

- Meillä on selkeä suuntaviiva, ja keskusteluissa<br />

todettiin, että teemme tarpeeseen<br />

perustuvaa kehitystyötä, iloitsi Leino.<br />

VALTTINA PERSOONALLISUUS<br />

Innorailin messuprojektin suunnittelu ja<br />

toteutti kuusihenkinen opiskelijatyöryhmä<br />

Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta.<br />

Ryhmän toimeksiantoon kuului hankkeen<br />

läpivienti kokonaisuudessaan.<br />

Tiimityönä rakennettu messuosasto herätti<br />

huomiota uniikilla olemuksellaan. Ryhmän<br />

▼<br />

<strong>Kuljetus</strong>&<strong>Logistiikka</strong> 5/<strong>2008</strong> 27


ETÄIS<br />

TALVI<br />

Palloillen pinnalle.<br />

Lauri Hakama<br />

viihdytti yleisöä<br />

omintakeisella<br />

tyylillä.<br />

luomaa tunnelmaa ihasteltiin läpi messujen, ja ohikulkijoita<br />

hauskuutettiin myös tilan rakennus- ja purkuvaiheessa.<br />

Lähes vuoden käynnissä ollut projekti saatettiin päätökseen<br />

onnistuneesti. Ryhmän työskentely osastolla poiki<br />

Innorailille lukuisia kontakteja, ja tiimi koki yleisöltä sekä yritykseltä<br />

saadun palautteen palkitsevana.<br />

Tilan suunnitteluun ja rakentamiseen osallistunut, muotoilua<br />

ammattikorkeakoulussa opiskeleva Kaisa Puumala vaikuttui<br />

kokonaisuudesta.<br />

- Antoisinta oli nähdä oma työ valmiina paikan päällä, juuri<br />

sellaisena kun sen oli kuvitellut näyttävän. Innorail oli tyytyväinen<br />

yhteistyöhön, ja porukka aivan loistava. Mahtavaa,<br />

Puumala tiivistää.<br />

Pitkäjänteinen työ projektin parissa oli antoisa kaikille<br />

osapuolille.<br />

- Yhteistyö täytti kaikki opetukselliset edellytykset sekä<br />

työelämäyhteysvaatimukset, jotka tämänkaltaisille hankkeille<br />

asetetaan, iloitsee ammattikorkeakoulun liiketalouden lehtori<br />

Sinikka Pekkalin.<br />

Osapuolet ovat jo alustavasti keskustelleet kumppanuuden<br />

jatkamisesta, ja osallistumisesta seuraavaan, vuonna<br />

2010 järjestettävään InnoTrans -tapahtumaan. ■<br />

Innorail Kouvola:<br />

- Kouvolan kaupungin kehityshanke<br />

- käynnistetty vuonna 2003<br />

- yhdistää käytännön liiketoiminnan sekä<br />

tutkimus- ja koulutuspalvelut<br />

- Visio 2010: johtava rautatieliiketoiminnan ja<br />

-asiantuntemuksen keskus EU:n ja Venäjän rajalla<br />

- lisätietoja: www.innorailkouvola.fi<br />

SUORAT LAIVAUKSET<br />

å Eurooppa<br />

å Välimeri<br />

OVERSEAS-YHTEYDET<br />

å Amerikka<br />

å Lähi- ja Kaukoitä<br />

å Australia<br />

å Kontit<br />

å Sahatavara<br />

å Kappaletavara<br />

å Irtolastit<br />

å Projektikuljetukset<br />

Kemii<br />

Ouluu<br />

Raahe<br />

Kokko<br />

Pietar Raahe<br />

28 <strong>Kuljetus</strong>&<strong>Logistiikka</strong> 5/<strong>2008</strong>


IBS Venäjä ja Baltia<br />

Onko yrityksenne<br />

avaamassa toimipistettä Venäjälle?<br />

Venäjän talous kasvaa nyt nopeasti<br />

ja useat IBS:n asiakkaista ovat<br />

käynnistämässä liiketoimintaa<br />

kyseisillä markkinoilla.<br />

IBS on laajentanut liiketoimintojaan Venäjälle<br />

ja Baltiaan palvellakseen paikallisilla<br />

markkinoilla toimivia kansainvälisiä ja suomalaisia<br />

asiakkaitaan. IBS:n tavoitteena on<br />

myös voittaa uusia asiakkuuksia ja olla markkinajohtaja<br />

valikoiduilla toimialoilla pääosin<br />

Pietarin ja Moskovan alueilla vuoteen 2009<br />

mennessä. IBS:llä on tarjota Venäjälle lokalisoitu<br />

ratkaisu sekä monipuoliset tukipalvelut.<br />

IBS toimii Venäjällä yhteistyössä paikallisen<br />

kumppanin, Cinimex Informatican<br />

kanssa. Yritys sijaitsee Moskovassa ja sen<br />

palveluksessa työskentelee yli 90 henkilöä.<br />

Cinimex on IBM Advanced Business Partner<br />

ja sen palveluksessa työskentelee useita<br />

sertifioituja IBM-arkkitehtuurin ammattilaisia.<br />

IBS:llä ja IBM:llä on globaali strateginen<br />

kumppanuussuhde, jonka johdosta IBS toimii<br />

läheisessä yhteistyössä IBM Venäjän kanssa.<br />

IBS:n toimitusketjun hallinnan osaamiselle<br />

löytyy kysyntää Venäjän markkinoilla.<br />

<strong>Logistiikka</strong>- ja jakeluliiketoiminta ja erityisesti<br />

toimialaratkaisut autoalalle, lääketukkukauppaan,<br />

kirjakustannukseen sekä paperi- ja<br />

toimistotarvikkeiden tukkukauppaan ovat<br />

nopeassa kasvussa. IBS:n ratkaisut, IBM:n<br />

vahva asema sekä laaja tarjonta luovat hyvät<br />

lähtökohdat it-järjestelmien rakentamiselle<br />

Venäjän markkinoilla.<br />

IBS tarjoaa valmiin toimintamallin yrityksesi<br />

Venäjän tietojärjestelmien käyttöönotolle.<br />

Muutamia esimerkkejä<br />

IBS Enterprise Russia<br />

–ratkaisun hyödyistä:<br />

• Samat toimintatavat tulevat<br />

käyttöön koko yrityksessä<br />

• Venäläisille käyttäjille IBS<br />

Enterprise omalla äidinkielellään<br />

• Yritysjohdolle parempi kontrolli<br />

alueen toimintoihin; tiedot ovat<br />

katsottavissa omalta työasemalta<br />

• IBS:n yhteistyökumppani hallitsee<br />

sekä IBS Enterprisen että paikallisen<br />

järjestelmän ja toimintatavat<br />

• IBS:n ratkaisussa on huomioitu<br />

Venäjän kirjanpitolaki ja<br />

verolainsäädäntö<br />

YYDET<br />

VAARASTA:<br />

n<br />

n<br />

en<br />

laan<br />

saareen<br />

Pohjois-Suomi<br />

327 km<br />

230 km<br />

237 km<br />

287 km<br />

324 km<br />

Kainuu<br />

Väli-Suomi<br />

w w w . p o r t o f r a a h e . f i<br />

<strong>Kuljetus</strong>&<strong>Logistiikka</strong> 5/<strong>2008</strong> 29


Teksti: Tero Tuisku<br />

Adulta panostaa<br />

LOGISTIIKAN<br />

KOULUTUKSEEN<br />

Adulta antaa opetusta logistiikan perustutkintoon. Teoriaopintoja<br />

hyödynnetään saman tien oikeissa työtehtävissä. Adultan erikoisuutena<br />

on oma 70 lavapaikan opetusvarasto, jossa pystytään harjoittelemaan<br />

käytännössä varastotöiden eri vaiheita sekä esimerkiksi trukinajoa ja<br />

varastoautomaatin käyttöä.<br />

A<br />

dulta tekee logistiikka-alan oppilaistaan<br />

varastonhoitajia hyvin käytännönläheisesti.<br />

- Meillä on Keravalla 200 neliön ja 70 lavapaikan<br />

opetusvarasto, jossa oppilaat voivat<br />

käytännössä harjoitella esimerkiksi trukinkäyttöä<br />

sekä käyttämään varastoautomaattia<br />

ja jopa pyörittämään varaston toiminnanohjausjärjestelmää,<br />

jolla tehdään hyvin monipuolisesti<br />

tavaran vastaanottoon ja lähetykseen<br />

liittyviä kirjallisia dokumentteja, projektipäällikkö,<br />

logistiikkainsinööri Jani Järvinen Adultasta<br />

kuvailee.<br />

Opetusvarastossa on muun muassa vastapainotrukki,<br />

jolla oppilaat voivat harjoitella<br />

niin ajamista kuin tavaralavojen nostamista<br />

hyllyyn ja hyllystä pois. Lisäksi varastossa on<br />

kaksi pientavaroille tarkoitettua varastoautomaattia,<br />

joita hyödynnetään myös koulutuksessa,<br />

Järvinen sanoo.<br />

AMMATTIOSAAMISTA<br />

OPPISOPIMUSKOULUTUKSELLA<br />

Koulutettavat henkilöt ovat useimmiten oppisopimusoppilaita.<br />

- Kaikilla on jo työpaikka.<br />

Meiltä he saavat käytännönläheisen<br />

koulutuksen varastotehtäviin.<br />

Koulutus kestää<br />

puolitoista vuotta ja sen jälkeen<br />

heillä on mahdollisuus<br />

suorittaa näyttökoe ja saada<br />

aikanaan myös todistus suoritetusta<br />

varastonhoitajan tutkinnosta.<br />

Adultan opetusvarastossa<br />

on oppilaiden käytössä<br />

vastapainotrukki.<br />

Oppisopimuskoulutus tapahtuu käytännössä<br />

siten, että Adulta antaa lähiopetuspäivinä<br />

niin sanottua teoriaopetusta oppilaille.<br />

Lähiopetuspäiviä on puolentoista vuoden<br />

aikana 25-30 eli 1-4 päivää kuukaudessa.<br />

Muuna aikana oppilaat soveltavat saamiaan<br />

oppeja omalla työpaikallaan. Ideana on, että<br />

tarvittava ammattitaito saavutettaisiin pääosin<br />

työtä tehden. Nimetty työpaikkaohjaaja<br />

varmistaa sen, että oppilas saa tehtäväkseen<br />

juuri niitä töitä, joita teoriaopetuksessa on<br />

aikaisemmin käsitelty.<br />

Oppisopimuskoulutus on maksutonta niin<br />

työantajalle kuin työntekijällekin.<br />

- Työnantaja voi kuitenkin tukea opetusta<br />

siten, että oppilaalle maksetaan normaali<br />

palkka lähiopetuspäiviltä. Nykyisin noin 70<br />

prosenttia oppilaista saa palkan ollessaan<br />

lähiopetuksessa koululla. Tämä on perusteltua<br />

siksi, että oppisopimuskoulutuksen avulla<br />

työnantaja saa pätevän tekijän taloon. Tietysti<br />

jos lähiopetus tapahtuu iltaisin normaalityöajan<br />

ulkopuolella, ei palkanmaksuvelvoitetta<br />

ole, Järvinen toteaa.<br />

Oppilaat pystyvät hyödyntämään myös<br />

Adultan virtuaaliakatemiaa eli internetverkossa<br />

toimivaa oppimisympäristöä.<br />

- Virtuaaliakatemiasta oppilaat saavat lisätietoa<br />

oppiaineistaan. Siellä annetaan myös<br />

30 <strong>Kuljetus</strong>&<strong>Logistiikka</strong> 5/<strong>2008</strong>


Adulta Oy<br />

• Yksi Suomen suurimmista ammatillisista aikuiskoulutuskeskuksista.<br />

• Omistajina neljä kuntaa: Kerava, Järvenpää, Mäntsälä ja Tuusula.<br />

• Seitsemän toimipistettä: Järvenpää, Kerava, Tuusula, Vantaa ja Helsinki.<br />

• Perustettu 1972.<br />

• Tarjoaa perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta sekä yrityksille<br />

että yksityishenkilöille.<br />

• Vuosittain yli 13 000 opiskelijaa.<br />

• Työllistää lähes 200 eri koulutusalojen ammattilaista,<br />

lisäksi käytössä on laaja asiantuntijaverkosto eri aloilta.<br />

• Vuoden 2007 liikevaihto oli 25 miljoonaa euroa.<br />

• Toimitusjohtaja, johtava rehtori Leena Sairo vuodesta 2007.<br />

oppimistehtäviä, joihin vastaukset on löydettävissä<br />

omalta työpaikalta. Myös tulevien<br />

lähiopetuspäivien oppimateriaali on saatavilla<br />

akatemiasta. Kokonaisuudessaan virtuaaliakatemia<br />

parantaa itseoppimista aktivoidessaan<br />

oppilasta etsimään tarvittavia tietoja<br />

omalta työpaikalta.<br />

NÄYTTÖKOE MITTAA OSAAMISEN<br />

Opintojen loppuvaiheessa eli noin 1,5 vuoden<br />

päästä aloituksesta oppilaat voivat suorittaa<br />

niin sanotun näyttökokeen.<br />

- Näyttökokeessa varmistetaan, että oppilas<br />

osaa vaaditut asiat. Koe suoritetaan oppilaan<br />

työpaikalla ja hänen suoritustaan arvioi<br />

kolme henkilöä. Yksi on oppilaitosedustaja,<br />

joka on pätevöitynyt näyttötutkintomestariksi.<br />

Toinen edustaa työantajaa, joka on yleensä<br />

oppilaan esimies. Kolmas arvioija on oppilaan<br />

työtoveri samalta työpaikalta. Hyväksytyn<br />

näyttökokeen jälkeen oppilas saa todistuksen<br />

suoritetusta varastonhoitajan tutkinnosta,<br />

Järvinen sanoo.<br />

Yhden ryhmän Adultan oppilaista muodostavat<br />

työvoimapoliittisin perustein koulutettavat<br />

henkilöt.<br />

- Nämä oppilaat tulevat koulutukseen<br />

työvoimatoimistojen kautta. Toimistoilla on<br />

tapana kilpailuttaa koulutusyrityksiä siitä,<br />

mikä valitaan koulutuksen antajaksi. Me<br />

järjestämme kontaktiemme avulla myös harjoittelupaikan<br />

näille oppilaille. Moni hyväksi<br />

havaittu oppilas on saanut näin jopa pysyvän<br />

työpaikan, mikä on myös työvoimatoimistojen<br />

tavoite.<br />

KOULUTUSTA MAAHANMUUTTAJILLE<br />

Adulta on antanut logistiikka-alan koulutusta<br />

parin vuoden ajan myös maahanmuuttajille.<br />

- Heidän opinto-ohjelmaansa kuuluu myös<br />

suomen kielen opiskelu. Lisäksi kielikouluttaja<br />

on mukana teoriaopetuspäivillä. Hän<br />

pyrkii varmistamaan, että teoriaopetus tulee<br />

ymmärretyksi ja samoin hän tekee kielellisiä<br />

tukitoimia liittyen lähiopetuspäivien oppimateriaaliin.<br />

Uusia haasteita Adultan varastoesimieskoulutukselle<br />

antaa se, että lisääntyvä määrä<br />

henkilöstöstä on maahanmuuttajia.<br />

- Tämä otetaan huomioon esimiesten<br />

koulutuksessa, jossa tavoitteena on antaa<br />

vuoroesimiehille valmiuksia huomioida erityisryhmien<br />

tarpeet viestin välittämisessä ja<br />

kommunikoinnissa sekä taitoa toimia organisoidusti<br />

kiireen keskellä, Järvinen kuvailee.<br />

VALMIINA UUSIIN YHTEYKSIIN<br />

Adultalla on valmiit yhteydet moniin logistiikka-alan<br />

yrityksiin.<br />

- Tiedämme kohtalaisen hyvin eri yritysten<br />

koulutustarpeen. Aina kun yrityksiin<br />

tulee uusia ihmisiä, he ovat mahdollisia uusia<br />

oppisopimusoppilaita. Isojen asiakasyritysten<br />

osalta kaikki oppilaat voivat olla samalta<br />

työpaikalta, jolloin voimme täsmällisemmin<br />

kohdentaa koulutuksen sisältöä juuri kyseiseen<br />

yritykseen sopivaksi. Varsin usein oppilaat<br />

ovat kuitenkin eri työpaikoilta, jolloin<br />

erilaisista työympäristöistä tulevat opiskelijat<br />

voivat jakaa toisilleen käytännön työn tekemiseen<br />

liittyvää tietoa. Nämä voivat tulla siihen<br />

koulutusohjelmaan, joka sopii heidän ja työantajan<br />

aikatauluun kaikkein parhaiten, Järvinen<br />

muistuttaa.<br />

Adulta on valmis yhteistyöhön uusien yritysten<br />

ja oppilaiden kanssa.<br />

- Eri koulutusohjelmien alkamisajat ja<br />

hakumenettelyt näkyvät meidän kotisivuillamme<br />

osoitteessa www.adulta.fi ■<br />

<strong>Logistiikka</strong>insinööri Jani Järvinen<br />

Adultasta toteaa, että virtuaaliakatemia<br />

parantaa itseoppimista aktivoidessaan<br />

oppilasta etsimään tarvittavia tietoja<br />

omalta työpaikalta.<br />

<strong>Kuljetus</strong>&<strong>Logistiikka</strong> 5/<strong>2008</strong> 31


Tavaraliikenteen kaupalliseen harjoittamiseen<br />

VAADITAAN YHTEISÖLUPA<br />

Tavaraliikenteen kaupallinen<br />

harjoittaminen lukeutuu<br />

luvanvaraisiin elinkeinoihin.<br />

Tämän vaadittavan luvan,<br />

yhteisöluvan, voi saada suorittamalla<br />

neljäviikkoisen kurssin ja<br />

suorittamalla kirjallisen kokeen<br />

hyväksytysti.<br />

Kaikkialla Suomessa tavaraliikenteen<br />

neljäviikkoinen yrittäjäkurssi toteutetaan<br />

liikenneministeriöltä saatavien<br />

ohjeiden mukaan. Kurssin sisältöön ja muotoon<br />

vaikuttavat myös EU:n direktiivit, joilla<br />

pyritään samankaltaistamaan unionin maiden<br />

liikenneyrittäjätutkintoa.<br />

Kurssi rakentuu siten, että tavaraliikenneyrittäjät<br />

suorittavat neljäviikkoisen kurssin<br />

ja traktoriyrittäjät ovat kurssilla kuusi päivää.<br />

Tämän lisäksi kurssi jakaantuu kotimaan- ja<br />

ulkomaanliikennelupiin. Vuodesta 1999 asti<br />

pelkän kotimaan tavaraliikenneluvan suorittaminen<br />

ei ole kuitenkaan ollut mahdollista,<br />

vaan yhteisöluvan pakettiin kuuluu aina myös<br />

ulkomaan osuus. Yrittäjät, joilla on voimassa<br />

oleva kotimaanliikennelupa aikaisemman lain<br />

mukaan, voivat suorittaa vain ulkomaanosion.<br />

Kurssilta yhteisölupa ei irtoa. Kun on<br />

suorittanut kurssin ja sen jälkeen kirjallisen<br />

kokeen hyväksytysti, voi hakea yhteisölupaa<br />

lääninhallitukselta. Liikenneluvan myöntämiseen<br />

vaikuttaa myös hakijan hyvämaineisuus,<br />

joka voidaan tarvittaessa varmentaa rikosrekisteriotteella.<br />

Luvan saaminen kestää kokonaisuudessaan<br />

yli kolme ja puoli kuukautta. Luvanhakemisessa<br />

on lisäksi otettava huomioon<br />

viranomaisten aikataulut, esimerkiksi ruuhkaja<br />

loma-ajat. Nämä tekijät saattavat viivästyttää<br />

luvan saamista. Yhteisölupa on voimassa<br />

viisi vuotta, jonka jälkeen se uusitaan hakemuksella<br />

lääninhallitukselle.<br />

APUA YHTEISÖLUVAN HAKEMISEEN<br />

SEINÄJOELTA!<br />

Seinäjoen ammattikorkeakoulu järjestää<br />

tavaraliikenteen yrittäjäkursseja yhteistyössä<br />

SKAL:n ja AKE:n kanssa. Neljän viikon mittainen<br />

kurssi järjestetään kaksi kertaa<br />

vuodessa.<br />

Seinäjoen ammattikorkeakoulu on järjestänyt<br />

kursseja jo vuodesta 1990 lähtien.<br />

Kurssi järjestetään kaksi kertaa vuodessa.<br />

Kurssit toteutetaan virka-aikana, maanantaista<br />

perjantaihin.<br />

32 <strong>Kuljetus</strong>&<strong>Logistiikka</strong> 5/<strong>2008</strong><br />

- Kurssille tullaan yleensä perustettaessa<br />

uutta yritystä, laajennettaessa vanhaa tai<br />

kun edessä on sukupolvenvaihdos, luettelee<br />

Havulehto kurssille tulemisen motiiveja.<br />

SeAMK Liiketoiminnan kursseilla on parhaimmillaan<br />

ollut reilu 40 osallistujaa. Kurssilaisia<br />

tulee ympäri Suomen ja ikä vaihtelee<br />

aina 18 vuodesta 60 vuoteen asti. Valtaosa<br />

kurssilaisista on miehiä, mutta Havulehdon<br />

mukaan naisten osuus on ollut kasvussa<br />

viime vuosina.<br />

- Jokaiselle kurssille riittää aina muutama<br />

nainen, Havulehto mainitsee ja kehottaa<br />

naisia tulemaan rohkeasti mukaan miesvaltaiselle<br />

alalle.<br />

Aikataulu luvanhakemisprosessi noudattelee<br />

seuraavanlaista kaavaa. Neljäviikkoisen<br />

kurssin jälkeen kurssilaisten on suoritettava<br />

kirjallinen tentti. Tentin järjestää AKE ja tenttitilaisuus<br />

on yleensä noin kaksi viikkoa kurssin<br />

jälkeen. Tentin tarkistaminen vie reilun viikon.<br />

Tenttikään ei tuo lupaa suoraan käteen vaan<br />

prosessi jatkuu edelleen. Yhteisölupaa haetaan<br />

lääninhallitukselta, kun hakija on saanut<br />

AKE:n tentin hyväksytysti läpi. Lupahakemukseen<br />

laitetaan liitteeksi AKE:n myöntämä<br />

kurssitodistus. Tähän vaiheeseen kuluu reilut<br />

kuusi viikkoa. Lisäksi luvan myöntäminen<br />

edellyttää luvanhakijan hyvämaineisuutta ja<br />

luotettavuutta. Tämä varmistetaan tarvittaessa<br />

rikosrekisteriotteella. Kokonaisajaksi tulee<br />

siis yli kolme ja puoli kuukautta.<br />

Kurssilla käsiteltävinä aihealueina ovat<br />

muun muassa liikennelaki, työsuhdeasiat,<br />

verotus- ja kirjanpitolaki sekä markkinoinnilliset<br />

asiat. Luennoitsijoina toimivat alan<br />

ammattilaiset niin SeAMK:n sisältä kuin<br />

ulkopuoleltakin. Näin varmistetaan kattava,<br />

ajankohtainen sekä asiantunteva opetus.<br />

Ajantasainen materiaali tulee Suomen <strong>Kuljetus</strong><br />

ja <strong>Logistiikka</strong> Ry:ltä eli SKAL:ltä. Materiaalia<br />

päivitetään jatkuvasti ja lisäksi SKAL<br />

päivittää materiaalia kurssilaisille vuoden<br />

ajan kurssin loppumisesta.<br />

- Melkein joka viikko tulee jotakin uutta<br />

päivitettävää materiaaleihin, toteavat SeAMK<br />

Liiketoiminnan liikenneyrittäjäkoulutuksen<br />

koordinaattori Sari Havulehto ja SKAL<br />

Pohjanmaan toiminnanjohtaja Esko Nummi<br />

yhdestä suusta.<br />

SeAMK Liiketoiminta kerää jokaisen<br />

kurssin päätteeksi palautetta kurssilaisilta.<br />

Palautteiden mukaan kurssilaiset ovat pääosin<br />

olleet hyvin tyytyväisiä kurssin antiin.<br />

Näin saatuihin parannusehdotuksiin on myös<br />

vastattu.<br />

- Kurssi on yrittäjälle mittava sijoitus, joten<br />

meidän on pystyttävä takaamaan investoinnin<br />

kannattavuus pitämällä laadusta kiinni,<br />

kertoo Nummi perusteluja palautteen keräämiselle.<br />

Seuraava kurssi järjestetään Seinäjoella<br />

3.11-28.11.<strong>2008</strong>. Kurssin hinta on<br />

1600 e. Tämän lisäksi kurssilaisen<br />

täytyy itse kustantaa lupaan liittyvät<br />

maksut. Mukaan mahtuu vielä<br />

halukkaita. Lisätietoa saat: www.<br />

seamk.fi/liiketoiminta tai Sari<br />

Havulehto 040 830 3975. ■


Ammattilaisia kuljetusalalle Kouvolassa<br />

Ammattitutkintoon<br />

valmentavaa koulutusta<br />

- Linja-autonkuljettaja<br />

- Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja<br />

- Puutavarakuljettaja<br />

Muuta koulutusta<br />

- Autonkuljettajan jatkokoulutus (35 h)<br />

- ADR-ajolupa<br />

- Trukkikorttikoulutus<br />

- KEY-ajotapakoulutus<br />

- PKY-LAATU ® ja ympäristö-koulutus<br />

KOUVOLAN AMMATILLINEN<br />

AIKUISKOULUTUSKESKUS<br />

Tarkemmat tiedot<br />

www.kvlakk.fi<br />

TUONNIN JA VIENNIN HUIPPUOSAAJAKSI<br />

Kansainvälisen kaupan huolitsijan ja vientiassistentin koulutus<br />

- Ulkomaankaupan ammattitutkinto<br />

AIKA:<br />

2.12.<strong>2008</strong> - 31.12.2009<br />

PAIKKA:<br />

Mäkitorpanpolku 4<br />

Helsinki (Oulunkylä)<br />

LISÄTIEDOT:<br />

www.adulta.fi/huippu<br />

Kimmo Viitanen<br />

Puh. 050 469 0519<br />

kimmo.viitanen@adulta.fi<br />

Koulutus on tarkoitettu ulkomaankaupan ja huolinnan<br />

parissa työskenteleville tai näihin tehtäviin siirtyville.<br />

Suorita koulutuksen ohessa ulkomaankaupan ammattitutkinto<br />

näyttämällä osaamisesi. Voit valita huolitsijan<br />

tai assistentin suuntautumisalan. Koulutusiltoja on<br />

22–32 kpl (kello 16.30–20.00), määrä riippuu opiskelijan<br />

valinnoista. Hinta 540 €. Hakuaika päättyy 11.11.<strong>2008</strong>.<br />

Koulutuksen aiheita ovat:<br />

<br />

<br />

kauppasopimusten toteuttaminen<br />

<br />

hoitaminen ja tullimenettelyt<br />

<br />

ja kieliopinnot<br />

www.adulta.fi<br />

YHTEYSTIEDOT:<br />

Adulta Oy<br />

PL 96, 04401 Järvenpää<br />

Puh. (09) 271 901<br />

info@adulta.fi<br />

Kuinka haen koulutukseen?<br />

<br />

13 000 opiskelijaa<br />

200 koulutusta<br />

yli 80 eri tutkintoa<br />

<strong>Kuljetus</strong>&<strong>Logistiikka</strong> 5/<strong>2008</strong> 33


Teksti: Tero Tuisku<br />

Nissan NP300 palasi<br />

Suomen markkinoille<br />

Nissan NP300 on vahva pick-up-auto, joka on tarkoitettu tosi<br />

kovaan työhön ja hankaliin maasto-oloihin. Kaikki tarpeellinen<br />

on vakiona, mutta nahkaverhoilut ja muut hienoudet eivät<br />

kuulu mallin ominaisuuksiin. NP300:lle odotetaan hyvää<br />

menestystä kilpailluilla pick-up-automarkkinoilla.<br />

Nissan NP300 ei ole ihan uusi auto Suomessa.<br />

- Malli on periaatteessa sama kuin<br />

vuonna 2006 Suomen markkinoilta poistunut<br />

auto. NP300 ehti tuohon aikaan saavuttamaan<br />

neljänneksen markkinaosuuden<br />

pick-up-autojen luokassa. Nyt markkinoille<br />

tullut malli on sama uutta moottoria ja muutamia<br />

pieniä yksityiskohtia lukuun ottamatta,<br />

hyöty- ja kuorma-autojen myyntipäällikkö<br />

Samu Koistinen Nissan Nordic Europe Oy:stä<br />

sanoo.<br />

NP300 eroaa selkeästi Nissanin toisesta<br />

suositusta pick-up-mallista Navarasta.<br />

- Yhteistä on lähinnä vain moottorin perusrunko.<br />

Navarasta poiketen NP300 on tarkoitettu<br />

ihmisille ja yrityksille, jotka haluavat<br />

työkalukseen pick-upin ilman<br />

Nissan NP300<br />

Single Cab on<br />

malliston<br />

edullisin auto.<br />

hienouksia. Maanviljelijät, kunnat<br />

sekä huolto- ja kunnossapitoyritykset<br />

ovat tyypillisiä auton käyttäjiä.<br />

Navara taas on selkeästi<br />

Premium-luokkainen; hienostuneempi<br />

ja todella näyttävä pick-up,<br />

joka on ajo-ominaisuuksiltaan ja mukavuudeltaan<br />

lähes henkilöautomainen.<br />

Monet asiakkaat kuitenkin kaipaavat<br />

perus-pick-upia, joka on myös hinnaltaan<br />

edullinen. NP300 täyttää tämän tarpeen<br />

täydellisesti. Kokonaisuudessaan NP300 ja<br />

Navara eivät kilpaile keskenään juuri millään<br />

tavalla, Koistinen kuvailee.<br />

EROJA PAKETTIAUTOIHIN ON<br />

Koistinen korostaa, että pick-up-autojen ja<br />

tavallisten pakettiautojen välillä on selkeä<br />

ero.<br />

- Pick-upin käyttäjällä on kuljetettavaa<br />

tavaraa aika vähän, mutta hän tarvitsee usein<br />

hyviä maasto-ominaisuuksia ja vetokykyä.<br />

Nelivetoisessa NP300:ssa on<br />

mallista riippuen 2 800-3 000-kiloisen<br />

jarrullisen perävaunun vetomassa.<br />

Pakettiautossa vastaava lukema on<br />

yleensä noin 2 000 kiloa.<br />

NP300:n eri mallien arvonlisäverolliset<br />

hinnat ulottuvat 25 800<br />

eurosta 37 100 euroon. Kallein<br />

malli on Double Cab. Se määritellään<br />

Suomessa henkilöautoksi<br />

ja siksi hinta on korkea. Double Cab on neliovinen<br />

ja siinä on viisi istuinta. Lava on pitkästä<br />

ohjaamosta johtuen lyhyempi. Lähinnä<br />

Double Cab soveltuu muutaman hengen työporukoiden<br />

kuljetukseen ilman kovin suurta<br />

tavaramäärää.<br />

Edullisin malli on Single Cab, jossa on pitkä<br />

lava ja kahden henkilön ohjaamo. Suosituin<br />

malli on King Cab, joka myös on rekisteröity<br />

kahdelle. Sen ohjaamo on kuitenkin tilavampi<br />

istuimien takana olevan lämpimän säilytystilan<br />

takia.<br />

Kokonaisuudessaan kaikkien NP300-<br />

autojen varustus on hyvä. Vakiona kaikissa<br />

malleissa on esimerkiksi radio/CD-soitin,<br />

tasauspyörästön luistonrajoitin, elektroninen<br />

ajonestolaite ja kauko-ohjattu keskuslukitus<br />

sekä manuaalinen ilmastointi.<br />

NP300:n<br />

maavara on<br />

230 milliä.<br />

34 <strong>Kuljetus</strong>&<strong>Logistiikka</strong> 5/<strong>2008</strong>


Myyntipäällikkö Samu Koistinen ja tuliterä Nissan NP300.<br />

Hänen mukaansa NP300:ssa yhdistyy hinnan ja laadun vahva liitto.<br />

HYVÄT MAASTO-OMINAISUUDET<br />

Oman kappaleensa ansaitsevat NP300:n<br />

maasto-ominaisuudet. Kaikissa malleissa on<br />

neliveto ja maavara on 230 milliä. Auto pystyy<br />

etenemään myös lähes puolen metrin syvyisessä<br />

vedessä eli kahluusyvyys on 450 milliä.<br />

Mäennousukyky on 39 astetta ja suurin sivukallistuma<br />

48 astetta. Kääntöympyrä on 5,6<br />

metriä. NP300:ssa on vakiona mustat lokasuojanlevikkeet,<br />

jotka kestävät metsässä<br />

pientä kolhimistakin. Voi sanoa,<br />

että auto ei ole liian hieno metsiin, pelloille<br />

tai muihinkaan hankaliin maastoihin.<br />

- 1400 euron arvoinen Comfort Plus -<br />

varustepaketti päivittää auton ulkonäön<br />

uudelle tasolle sisältäen muun muassa<br />

maalatut lokasuojanlevikkeet, kromatut<br />

peilien kuvut sekä muhkeat renkaat<br />

kevytmetallivanteineen.<br />

NP300:n huoltoväli on 30 000 kilometriä<br />

ja ensihuoltoa suositellaan, mutta se<br />

ei ole pakollinen. Ensihuolto suoritetaan<br />

noin tuhannen ajokilometrin kohdalla ja<br />

se käsittää lähinnä öljynvaihdon.<br />

Nissan NP300:n avolavaan on saatavilla<br />

lavakate ja lavasuoja, joita voi tiedustella<br />

Nissan jälleenmyyjiltä.<br />

Suomessa Nissan pick-up-autoja on<br />

saatavilla kaikista 58 Nissanin jälleenmyyntiliikkeestä.<br />

Huoltopisteitä on yhtä monta.<br />

■<br />

<strong>Kuljetus</strong>&<strong>Logistiikka</strong> 5/<strong>2008</strong> 35


Teksti: Tero Tuisku<br />

Käyttöliittymän perusnäkymä.<br />

Kartta voidaan tarkentaa<br />

esimerkiksi yksittäiseen<br />

kaupunkiin, josta näkyvät<br />

liikkeellä olevat jakeluautot.<br />

Satelliittipohjaista seurantaa<br />

jakeluliikenteeseen<br />

Kuopiolaisen Mastercom Oy:n<br />

webbipohjainen paikannuspalvelu<br />

tehostaa jakelutoimintaa<br />

merkittävästi. Palvelun avulla<br />

ajojärjestäjä pystyy seuraamaan<br />

jakelutyössä olevien autojen<br />

liikkeitä. Myös ohjeiden antaminen<br />

kuljettajille onnistuu paremmin<br />

kuin perinteisessä, mutta<br />

perin hankalassa ja kalliissa<br />

puhelinsoittelussa.<br />

Mastercomin rakentama paikannuspalvelu<br />

GPS-MSolutions hyödyntää<br />

mallikkaasti satelliittipohjaista GPSyhteyttä<br />

sekä GSM-matkapuhelinyhteyttä.<br />

Palvelu soveltuu moneen eri käyttöön, mutta<br />

erityisen hyvin se toimii tavanomaisessa<br />

jakelutyössä. Tässä sovelluksessa jakelusta<br />

vastaavat muutamat autot, joita ajojärjestäjä<br />

pyrkii ohjaamaan nykyaikaisin keinoin.<br />

- Käytännössä jokaiseen jakeluautoon<br />

asennetaan pieni, yhdistetyllä GPS- ja GSMantennilla<br />

varustettu komponentti, joka kytketään<br />

tupakansytyttimeen. Konttorilla oleva<br />

ajojärjestäjä saa puolestaan käyttöönsä webbipohjaisen<br />

ajoneuvojen seurantajärjestelmän,<br />

jota pystyy käyttämään millä tahansa<br />

nettiyhteydellä varustetulla tietokoneella,<br />

Mastercomin myyntipäällikkö Harri Koponen<br />

kuvailee. Koponen omistaa yrityksen yhdessä<br />

kumppaninsa Henri Karhusen kanssa, joka<br />

käyttää toimitusjohtajan nimikettä. He perustivat<br />

Mastercom Oy:n vuonna 2003.<br />

Webbipohjaisesta seurantajärjestelmästä<br />

on Koposen mukaan melkoinen etu verrattuna<br />

perinteiseen ohjelman avulla käytettävään<br />

järjestelmään.<br />

- Ajojärjestäjä pystyy käyttämään ohjausjärjestelmää<br />

meidän webbisivuiltamme omilla<br />

henkilökohtaisilla tunnuksillaan. Tietokoneeseen<br />

siis ei tarvitse asentaa minkäänlaista<br />

ohjelmaa, jota pitäisi päivittää säännöllisin<br />

välein. Meidän ratkaisussamme tarvittavat<br />

karttapäivitykset ja muut vastaavat muutokset<br />

tehdään suoraan webbisivuille, josta asiakas<br />

saa ne käyttöönsä saman tien.<br />

KARTTA AJOJÄRJESTÄJÄN APUNA<br />

Ajojärjestäjä saa tietokoneensa ruudulle<br />

selkeän, värillisen kartan, jossa näkyy jakelutyössä<br />

olevien ajoneuvojen sijainti. Tarvittaessa<br />

näkyviin saadaan myös reittihistoria<br />

sekä tarkat ajankohdat siitä, missä kulloinkin<br />

on käyty.<br />

- GPS-paikannus on tarkentunut menneistä<br />

vuosista tuntuvasti. Nyt paikannustarkkuus<br />

on kolme metriä. Tämä merkitsee,<br />

36 <strong>Kuljetus</strong>&<strong>Logistiikka</strong> 5/<strong>2008</strong>


että auton reitti jopa piha-alueen sisälläkin<br />

pystytään osoittamaan erittäin tarkasti.<br />

On tuttua, että jakelutyössä saattaa tapahtua<br />

kaikenlaisia epäselvyyksiä. Jakelupiirissä<br />

oleva asiakas voi esimerkiksi ilmoittaa, että<br />

jakelu on myöhästynyt. GPS-MSolutions<br />

pystyy osoittamaan selkeästi, koska kohteessa<br />

on käyty. Tällä tavalla pystytään ratkaisemaan<br />

useita kiistoja.<br />

Varsin usein jakelutyössä tulee eteen poikkeustilanteita.<br />

Yhtäkkiä tulee tarve hakea<br />

vaikkapa rautatieasemalta jokin paketti.<br />

- Perinteinen tapa ratkaista tämä pulma<br />

on se, että ajojärjestäjä soittaa vuoronperään<br />

useille kuljettajille ja kyselee heidän mahdollisuuttaan<br />

käydä asemalla. Kun tätä tapahtuu<br />

usein, nousevat puhelukustannukset melkoisesti.<br />

Lisäksi työaikaa kuluu tolkuttomasti.<br />

Meidän ratkaisussamme ajojärjestäjä näkee<br />

tietokoneen ruudulta, mikä auto on lähinnä<br />

asemaa. Hakuohje voidaan antaa kuljettajalle<br />

suoraan GPS-MSolutions käyttöliittymästä,<br />

Koponen sanoo.<br />

MUITAKIN SOVELLUKSIA ON<br />

Mastercomin ratkaisu soveltuu moneen muuhunkin<br />

käyttöön. Esimerkiksi eräs turvayhtiö<br />

hyödyntää sitä valvontatyössä.<br />

- Kun turvayrityksen autossa on mukanaan<br />

GPS-paikannin, sen reitti tallentuu järjestelmään.<br />

Tarkkuus on niin hyvä, että käynnit<br />

jopa yksittäisillä ovilla täsmällisine kellonaikoineen<br />

käyvät ilmi.<br />

Mastercom kehittää<br />

parhaillaan ratkaisua,<br />

jossa yksittäiset tuotepakkaukset<br />

varustetaan<br />

RFID-tunnisteilla.<br />

Tämä auttaisi varmistamaan<br />

esimerkiksi sen,<br />

että yksittäiset tuotteet<br />

menevät täsmälleen<br />

oikeaan paikkaan.<br />

Mastercomin ratkaisuissa<br />

käytetään<br />

eri puolilta maailmaa<br />

tulevia komponentteja.<br />

Älyn niihin on tuonut<br />

Mastercomin henkilöstö.<br />

- Asiakas voi hankkia<br />

laitteet joko perinteiseen<br />

tapaan ostamalla<br />

tai joustavalla leasingrahoituksella.<br />

Leasingkauden<br />

pituus voidaan<br />

sopia asiakkaan toiveen<br />

mukaan esimerkiksi<br />

2-5 vuodeksi.<br />

Leasingmaksu voidaan<br />

yhdistää kuukausittaiseen<br />

palvelumaksuun.<br />

Tämä varmistaa sen, että yllättäviä lisäkuluja<br />

ei koskaan tule.<br />

Koposen mukaan Mastercomin paikannusratkaisuja<br />

käyttävät kymmenet yritykset.<br />

Autoja on seurannassa muutamia satoja. ■<br />

Myyntipäällikkö Harri Koponen<br />

Matercomista toteaa, että<br />

GPS-MSolutionsin avulla on<br />

mahdollista tehostaa työtä sekä<br />

tuottaa selkeitä säästöjä.<br />

YHTEISHAKU<br />

23.3. - 9.4.2009<br />

MONIPUOLISTA<br />

LOGISTIIKAN OSAAMISTA<br />

RAUMALLA<br />

Merellisen sijaintinsa vuoksi Rauma on ihanteellinen paikka<br />

logistiikan opetukselle. Pisimmät perinteet on merenkulun<br />

opetuksella, mutta myös tekniikan logistiikan koulutusohjelmalla<br />

on jo vuosien kokemus kuljetustekniikan, varastoinnin,<br />

jakelujärjestelmien ja hankintatoimen opetuksesta.<br />

SAMK - KOULUTUSTA TYÖELÄMÄN TARPEISIIN<br />

Satakunnan ammattikorkeakoulun yhteistyöverkostot alueen<br />

yritysten kanssa sekä modernit oppimisympäristöt ja<br />

-metodit luovat opiskelijalle vahvan lähtökohdan kehittää<br />

omaa ammattitaitoaan. Hyvä kielitaito ja kansainvälisyyteen<br />

perehdyttävä koulutus antavat valmiudet toimia<br />

monipuolisissa logistiikan tehtävissä.<br />

INSINÖÖRI (AMK)<br />

<br />

<br />

MERIKAPTEENI (AMK)<br />

<br />

Satakunnan ammattikorkeakoulu | www.samk.fi/haku<br />

Jussi Saarinen (logistiikka) | Puh. 044 710 3636<br />

Heikki Koivisto (merenkulku) | Puh. 044 710 3674<br />

<strong>Kuljetus</strong>&<strong>Logistiikka</strong> 5/<strong>2008</strong> 37


UUSI<br />

4x4 NP300 Pick Up<br />

Hinnat alkaen 25 800 €<br />

NISSAN.<br />

LUOTETTAVA TYÖKAVERI.<br />

Paras työkaveri on sellainen, joka helpottaa työtaakkaa ja jonka seurassa on mukavaa.<br />

Siksi uusi NP300 Pick Up on parhaimmillaan niin työmaalla kuin tielläkin.<br />

NP300 PICK UP<br />

VAKIONA MM.<br />

• 4x4<br />

• Ilmastointi<br />

• Kauko-ohjattava keskuslukitus<br />

• Tasauspyörästön luistonrajoitin<br />

• Radio/CD-soitin<br />

• Sähkösäätöiset sivupeilit<br />

• Sähkötoimiset lasinnostimet<br />

• Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyynyt<br />

ALKAEN 25 800 €<br />

VARAA KOEAJO JO TÄNÄÄN!<br />

www.nissan.fi<br />

Tarjous voimassa 1.10. – 31.12.<strong>2008</strong>. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hintoihin lisätään paikkakuntakohtaiset toimituskulut. Kuvan autot erikoisvarusteltuja. Takuu 3v./100 000 km.


Langh Ship on lanseerannut<br />

jälleen uusia terästuotteiden<br />

kuljettamiseen soveltuvia<br />

containereita. Uuteen<br />

ajattelutapaan perustuvat<br />

kontit on suunniteltu<br />

teräskelojen kuljettamiseen ja<br />

kuten muutkin tuoteperheen<br />

kuljetusmenetelmät ne<br />

tehostavat terästuotteiden<br />

kuljetuksia.<br />

KAKSI UUTTA KONTTIA<br />

Langh Ship Cargo Solutions -tuoteperheeseen<br />

Suurten teräskelojen kuljettamiseen<br />

tehty kehtokontti (Hard Open Top<br />

Cradle Container) on varustettu kourulla,<br />

jossa teräskelat pysyvät matkan aikana<br />

turvallisesti paikoillaan. Kontin lastaaminen<br />

ja purkaminen on yksinkertaista, sillä mitään<br />

käsin rakennettavaa kiinnitystä ei tarvita.<br />

Myös konventionaaliseen kiinnittämiseen<br />

käytetty puutavara tulee tämän kontin myötä<br />

tarpeettomaksi.<br />

Kehtokonttia voidaan nostaa jopa 40<br />

tonnin lastissa, mutta sitä voidaan käyttää<br />

myös vielä painavammalle lastille jos kontti<br />

itse nostetaan laivaan tyhjänä, siihen voidaan<br />

lastata keloja jopa 60 tonnin painoon<br />

saakka, jolloin kontti toimii turvallisena kiinnitysalustana.<br />

Tämä on ainoa tapa kuljettaa<br />

suuria teräskeloja myös sääkannella, toteaa<br />

tuotekehityksessä mukana ollut merikapteeni<br />

Markku Yli-Kahri.<br />

Vaikka kontti on teräskeloille kehitetty erikoiskontti,<br />

on samalla onnistuttu tekemään<br />

myös erinomainen bulkkikontti. Konttiin on<br />

irrotettavan katon kautta helppo lastata esimerkiksi<br />

raaka-aineita kuten ferrokromia ja<br />

kehtorakenteesta johtuen se on nopea tyhjentää<br />

kippaamalla bulkkikuorma kontista.<br />

Tämän vuoksi keloja vievää konttia ei tarvitse<br />

kuljettaa tyhjänä takaisin terästehtaalle vaan<br />

se voi tuoda paluulastina raaka-aineita.<br />

Toinen lanseeratuista konteista on matala<br />

kehtokontti (Hard Open Top<br />

Low Cradle Container). Siinä on<br />

kolme poikittaista kehtoa,<br />

joihin voidaan lastata<br />

halkaisijaltaan<br />

90120 cm:<br />

n keloja.<br />

Konttia<br />

voidaan<br />

käsitellä monipuolisesti<br />

samoilla nosturipihdeillä<br />

tai trukeilla, joilla niissä<br />

kuljetettavia kelojakin käsitellään. Myös matalan<br />

kehtokontin kantavuus on 40 tonnia.<br />

Tämä kontti on isoa sisartaan erikoistuneempi<br />

ja se on suunniteltu liikenteeseen,<br />

jossa tuotteen nopea kierto on tärkeää.<br />

Nopeutta lisää se, että niin kelojen lastaus<br />

kuin kontin ja sen katon käsittely on erittäin<br />

helppoa myöskään mitään käsityönä tehtävää<br />

lastin tukemista puutavaralla ei tarvita.<br />

Kontti on puolet ns. High Cube -kontin korkeudesta,<br />

joten se ei vie ylimääräistä tilaa.<br />

Näitä molempia kontteja voidaan laivojen<br />

lisäksi kuljettaa myös rautateitse ja sisävesiproomuilla<br />

eli<br />

ne antavat oman panoksensa intermodaalien<br />

kuljetusten lisäämiseen, mitä<br />

nykyisessä ruuhkaisessa EU:ssa pidetään<br />

erittäin tärkeänä, kertoo toimitusjohtaja Hans<br />

Langh.<br />

Langh Ship on ollut mukana teräksenkuljetuksessa<br />

vuodesta 1989 alkaen ja kehittänyt<br />

useita kuljettamista tehostavia menetelmiä<br />

näille erityisen painaville tuotteille. ■<br />

<strong>Kuljetus</strong>&<strong>Logistiikka</strong> 5/<strong>2008</strong> 39


Tulevaisuuden Volvo kuorma-autot<br />

TUNNISTAVAT<br />

VAARAT ETUKÄTEEN<br />

Kuorma-autot, jotka automaattisesti tunnistavat liikenteen vaaratilanteet ennen<br />

kuljettajaa. Volvo Trucks paljastaa yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa, miten<br />

tulevaisuuden liikenneturvallisuutta voidaan parantaa uusien ajoneuvojen ja niiden<br />

ympäristön välisten viestintäratkaisujen avulla. Esittely pidettiin testiradalla Frankfurtin<br />

ulkopuolella Saksassa.<br />

T<br />

ietyö seuraavan mutkan takana, pelastusajoneuvo<br />

nopeasti lähestymässä takaapäin, henkilöauto<br />

pysähdyksissä keskellä tietä tai jäinen maantieosuus.<br />

Nämä ovat esimerkkejä mahdollisista onnettomuustilanteista,<br />

jotka voidaan välttää, mikäli kuorma- ja<br />

henkilö-autot, moottoripyörät ja liikenneympäristö saadaan<br />

puhumaan samaa kieltä keskenään.<br />

“Uuden viestintäteknologian avulla kuljettajaa voidaan<br />

varoittaa nopeasti mahdollisista vaaroista ja siten välttää<br />

ongelmat helpommin. Uusi teknologia avaa aivan uusia<br />

mahdollisuuksia onnettomuuksia ehkäiseville ratkaisuille”,<br />

sanoo Lars-Göran Löwenadler, Volvo Trucksin turvallisuustyöstä<br />

vastaava johtaja.<br />

Viestintäjärjestelmä esitellään testiradalla<br />

Ajoneuvojen valmistajat, järjestelmien toimittajat ja tutkijat<br />

ovat työskennelleet yhdessä EU:n yhteisessä “Car 2<br />

Car Communications Consortium” (C2C-CC) -projektissa<br />

kehittääkseen järjestelmän, joka mahdollistaa kommunikoinnin<br />

ajoneuvojen ja niiden ympäristön välillä.<br />

Projektin käytännön sovellusratkaisut esitellään<br />

ensimmäistä kertaa lokakuun 22.–23. päivinä todellisiksi<br />

simuloiduissa tilanteissa Opelin testiradalla Dudenhofenissa,<br />

Frankfurtin ulkopuolella. Yhteisessä projektissa on<br />

mukana yhdeksän henkilöautovalmistajaa, mutta vain yksi<br />

kuorma-autovalmistaja – Volvo Trucks.<br />

“Aivan kuten C2C-CC-projektissakin Volvo Trucks<br />

panostaa vahvasti onnettomuuksia ehkäisevään turvallisuuteen,<br />

missä otamme huomioon myös koko monitahoisen<br />

ja monimutkaisen liikenneympäristön. Osallistumalla<br />

tähän yhteisprojektiin luomme perustan entistä paremmalle<br />

turvallisuudelle, ei vain kuorma-autojemme kuljettajille<br />

vaan kaikille tienkäyttäjille Euroopassa”, kertoo<br />

Lars-Göran Löwenadler. ■<br />

YMPÄRISTÖN JA AJONEUVOJEN<br />

VÄLINEN VIESTINTÄ<br />

Rakennustyömaat ja tilapäiset kunnossapitotyöt aiheuttavat onnettomuuksia,<br />

koska kiinteistä liikennemerkeistä ei välitetä tai ne huomataan liian myöhään.<br />

Kommunikaation autosta toiseen mahdollistavissa järjestelmissä tien ylläpitäjä<br />

kommunikoi suoraan kuljettajan kanssa toimittaen liikennetiedotteissaan<br />

tietoa tietöistä ja rajoituksista sekä antaen neuvoja jne. Liikenneympäristön ja<br />

ajoneuvojen välinen kommunikaatio lisää paikallisen tiehallinnon ja autoissa<br />

olevien järjestelmien toiminnallista integraatiota parantaen turvallisuutta ja<br />

liikenteen tehokkuutta sekä auttaen suojelemaan ympäristöä.<br />

VAARALLISEN TILANTEEN KUVAUS<br />

Tien varrella oleva yksikkö välittää tiedot työmaasta vaarallisen alueen lähistöllä<br />

oleville ajoneuvoille. Viestit kertovat yksityiskohtaisesti työmaa-alueesta,<br />

varoittavat kuljettajia vaarallisesta paikasta ja ilmaisevat myös tietyön<br />

keston.<br />

40 <strong>Kuljetus</strong>&<strong>Logistiikka</strong> 5/<strong>2008</strong>


Philips Bus & truck:<br />

aja pidemmälle kuin koskaan ennen!<br />

PELASTUSAJONEUVON JA MUIDEN AJONEUVOJEN VÄLINEN VIESTINTÄ<br />

Ihmishenkien pelastaminen voi olla kiinni minuuteista ja sekunneista.<br />

Muiden tienkäyttäjien on väistettävä hälytysajossa olevia<br />

pelastusajoneuvoja, kuten ambulansseja sekä palo- ja poliisiautoja.<br />

Sireenin perusteella hälytysajoneuvon paikallistaminen ajoissa voi<br />

olla kuitenkin vaikeaa, minkä vuoksi oikeiden väistöliikkeiden tekeminen<br />

on hankalaa.<br />

Approaching Emergency Vehicle Warning – CAR2CAR, lähestyvästä<br />

hälytysajoneuvosta varoittava järjestelmä hyödyntää pelastusajoneuvon<br />

Cooperative Awareness Messagen (CAM) tuottamia<br />

tietoja auttaakseen autoilijoita tekemään ajoissa tilaa pelastusajoneuvolle<br />

jo ennen kuin sireenin ääni kuuluu tai hälytysvalot näkyvät.<br />

MasterLife-ajovalolamput<br />

kestävät pidempään<br />

kuin mitkään muut 24Vajovalolamput.<br />

MasterDuty BlueVision<br />

yhdistää xenon-efektin ja<br />

MasterDutyn äärimmäisen<br />

tärinänsiedon (jopa 13,8g * ).<br />

www.philips.com/automotive<br />

MOOTTORIPYÖRÄN JA AJONEUVOJEN VÄLINEN VIESTINTÄ<br />

Perusteelliset moottoripyöräonnettomuuksista tehdyt tutkimukset<br />

osoittavat, että inhimillinen erehdys on ensisijainen syy niihin<br />

onnettomuuksiin, joissa moottoripyörä on osallisena. Onnettomuuden<br />

selittää erityisesti se, ettei moottoripyöräilijää ole nähty tai<br />

hänen etäisyytensä ja vauhtinsa on arvioitu väärin.<br />

Approaching Motorcycle Warning – CAR2CAR, lähestyvästä<br />

moottoripyörästä varoittavan järjestelmän tavoitteena on auttaa<br />

niin kuljettajia kuin moottoripyöräilijöitä välttämään näitä virheellisiä<br />

aistihavaintoja. CAM-viesteihin (Cooperative Awareness Messages)<br />

perustuen ajoneuvo pystyy tunnistamaan moottoripyörän,<br />

ja näin molemmat ajoneuvot pystyvät välttämään mahdollisesti<br />

uhkaavan vaaratilanteen.<br />

VAARALLISEN TILANTEEN KUVAUS<br />

Moottoripyörä ajaa päätietä, ja henkilöauto lähestyy risteystä oikealta.<br />

Kuorma-auton aiheuttaman näköesteen vuoksi henkilöauton<br />

kuljettaja ei näe lähestyvää moottoripyöräilijää. Risteykseen ajaessaan<br />

henkilöauton kuljettajaa varoitetaan lähestyvästä moottoripyörästä.<br />

Moottoripyöräilijä saa myös varoituksen.


Mazda testaa vetykiertomäntämoottorilla<br />

varustettua autoa Norjassa<br />

Mazda Motor Corporation on ilmoittanut<br />

suunnitelmistaan testata Mazda RX-8 Hydrogen<br />

RE -mallia Norjan yleisillä maanteillä yhteistyössä<br />

Hydrogen Road of Norway (HyNor) -projektin<br />

kanssa.<br />

HyNor on ainutlaatuinen norjalainen projekti, joka esittelee<br />

vetyenergiainfrastruktuurin sovelluksia 580 kilometriä pitkällä<br />

reitillä Oslosta Stavangeriin. Reitin varrelle perustetaan vetyhuoltoasemia<br />

vetyajoneuvojen tankkausta varten. Projektin<br />

tavoitteena on mullistaa liikkuminen Norjassa. Hanke käsittää<br />

busseja, takseja ja yksityisautoja sekä erityyppisiä liikennejärjestelmiä<br />

mm. kaupunki-, kaupunkien välinen, alueellinen ja<br />

pitkän matkan liikenne.<br />

Ruostumattomat<br />

Karjapuskurit ja Lisävalotelineet<br />

• valotelineet<br />

• kylkiputket<br />

• lavakaaret<br />

• karjaraudat<br />

RST-STEEL OY • NIVALA • Puh. 0400-890 813<br />

www.rst-steel.fi<br />

42 <strong>Kuljetus</strong>&<strong>Logistiikka</strong> 5/<strong>2008</strong>


Ahola Transportin toiminta laajenee<br />

Nykvarniin Ruotsiin<br />

Voidaksemme vieläkin paremmin vastata asiakkaidemme<br />

tarpeisiin, tulee Ahola Transport<br />

aloittamaan kuljetuslinkki- ja varastointitoiminnan<br />

Nykvarnissa Ruotsissa. Tähän tarkoitukseen<br />

vuokrataan postin aiemmat toimitilat<br />

Mörbyn teollisuusalueelta. Alueella jo olevan<br />

terminaalin ansiosta voimme tarjota 6000m2<br />

varastotilaa asiakkaillemme. Tämän lisäksi<br />

rakennamme 6000m2 hallin (Naantalissa<br />

olevan hallin kaltainen) tukeaksemme kuljetuslinkki-konseptiamme.<br />

Linkin toiminta alkoi pienemmässä mittakaavassa<br />

jo 1.10.<strong>2008</strong> alkaen. Vuodenvaihteen<br />

jälkeen toiminta käynnistyy kokonaisuudessaan.<br />

Varastointia pystymme tarjoamaan<br />

välittömästi.<br />

Samassa yhteydessä olevien varasto-ja<br />

linkkitoimintojen ansiosta voimme tarjota<br />

asiakkaillemme logistiikkaan, varastointiin<br />

sekä kuljetuksiin liittyviä kokonaisratkaisuja.<br />

Päivittäisillä lähdöillä voimme taata tehokkaat<br />

kuljetukset koko markkina-alueellamme.<br />

Vaihda peilit ajoissa!<br />

1. huhtikuuta 2009 astuu voimaan peilien jälkiasennusta<br />

koskeva EU-direktiivi. Sen myötä<br />

kaikissa EU:ssa vuoden 2000 tammikuun 1.<br />

päivän jälkeen rekisteröidyissä yli 3,5 tonnin<br />

kuorma-autoissa on oltava uudet laajakulmaja<br />

lähialuepeilit, jotka täyttävät näkyvyyttä<br />

koskevat määräykset.<br />

Direktiivin avulla pyritään lisäämään<br />

kuorma-auton kuljettajien ja muiden liikenteessä<br />

mukana olevien turvallisuutta. Nykyään<br />

tapahtuu monia onnettomuuksia, jotka<br />

johtuvat ns. tavallisten peilien jättämistä<br />

”kuolleista kulmista”. Uudet laajakulmapeilit<br />

ovat edeltäjiään kaarevampia, mikä yhdessä<br />

lähialuepeilien kanssa parantaa kuljettajan<br />

näkökenttää. Hänen on helpompi havaita<br />

ohjaamon edessä tai sivulla olevat henkilöt<br />

tai esineet.<br />

VAIHDA SIIS PEILIT AJOISSA!<br />

Sisu Auton toimitukset Ust-Ilimskiin Venäjälle<br />

täydessä vauhdissa<br />

Suomalainen kuorma-autovalmistaja Sisu<br />

Auto Trucks Oy toimittaa syksyn aikana kaikkiaan<br />

103 SISU puutavara- ja maansiirtoautoa<br />

Venäjälle. Tilaaja on Venäjän suurin kansainvälinen<br />

metsäteollisuusyhtiö ILIM Group.<br />

Autot tulevat Ust-Ilimskissä Irkutskin alueella<br />

toimivan paperi- ja sellutehtaan raakapuun<br />

kuljetuksiin ja tehdasta palvelevan<br />

infrastruktuurin rakentamiseen.<br />

Autoista 91 on täydellisesti varustettuja<br />

SISU Timber puutavara-autoyhdistelmiä,<br />

Suomessa ajaville venäläisille raskaan liikenteen<br />

kuljettajille on julkaistu opaskirjanen.<br />

Rekalla Suomessa -opasta jaetaan mm. rajaasemilla,<br />

tullissa ja viisumipisteissä. Tärkeä<br />

jakelukanava on venäläinen kuljetusyritysten<br />

liitto Asmap.<br />

Opas on tarkoitettu apuvälineeksi kuljettajalle.<br />

Siinä on tietoa esimerkiksi liikennesäännöistä,<br />

tarvittavista asiakirjoista, raskaan<br />

liikenteen ja ajoneuvojen määräyksistä, toimimisesta<br />

vahinkotilanteissa ja suomalaisesta<br />

liikennekulttuurista.<br />

Tietopaketti on tehty lähialueiden liikenneturvallisuusyhteistyössä,<br />

jonka vetäjänä toimii<br />

joissa on 3-akselinen<br />

vetoauto ja 4-akselinen<br />

perävaunu.<br />

Maansiirtoautot<br />

ovat 3-akselista tehdasvarusteltua<br />

SISU<br />

Rock 6x4 mallisarjaa. Autojen toimitukset<br />

ovat alkaneet ja ensimmäiset maansiirto- ja<br />

puutavara-autot ovat jo perillä Ust-Ilimskissä,<br />

joka sijaitsee noin 6500 kilometriä Suomesta<br />

itään Irkutskin alueella Siperiassa.<br />

Uusi opas neuvoo Suomeen tulevia venäläiskuljettajia<br />

liikenne- ja viestintäministeriö. Yhteistyötä on<br />

tehty 1990-luvulta lähtien.<br />

Ulkoministeriön rahoittamassa yhteistyössä<br />

ovat mukana liikenne- ja viestintäministeriön<br />

lisäksi sisäasiainministeriö, Tiehallinto, Poliisi,<br />

Liikenneturva, SKAL, Ajoneuvohallintokeskus<br />

sekä venäläinen raskaan liikenteen kuljetusyritysten<br />

liitto, Asmap.<br />

Venäjänkielinen opas on luettavissa liikenne-<br />

ja viestintäministeriön verkkosivuilla<br />

osoitteessa www.lvm.fi/muut julkaisut. Nettiversio<br />

löytyy myös osallistujatahojen verkkopalveluista.<br />

Ostamme<br />

MB-Volvo-Scania<br />

kuorma-autosi<br />

Tarjoa myös<br />

käytetyt moottorit<br />

(myös epäkuntoiset)<br />

www.euro-teli.fi<br />

e<br />

KUORMA- JA<br />

PAKETTIAUTOPURKAMO<br />

t el<br />

i<br />

euro-teli oy<br />

•<br />

(09) 389 5200<br />

0400-646 200<br />

FAX (09) 389 5201<br />

ur o -<br />

Yli 1000<br />

turvakilpeä<br />

hintoineen.<br />

0400 646 200<br />

Tilaa ilmainen tuotekuvasto!<br />

08-442 131<br />

Katso myös<br />

kauppapaikka!<br />

www.turvakilvet.fi<br />

<strong>Kuljetus</strong>&<strong>Logistiikka</strong> 5/<strong>2008</strong> 43


Fiat Fiorino on Vuoden Pakettiauto 2009<br />

Kesällä Suomeen lanseerattu Fiat Fiorino on<br />

valittu Vuoden Pakettiautoksi 2009. Tavaraautoihin<br />

erikoistuneet toimittajat ympäri<br />

Eurooppaa antoivat Fiorinolle peräti 112 pistettä<br />

140:stä. Tuomariston suomalaisjäsen<br />

on Heikki Laurell Auto, tekniikka ja kuljetus<br />

-lehdestä. Fiorino jakaa Vuoden Pakettiauto<br />

2009 -tittelin samalla tehtaalla Turkissa valmistettavien<br />

sisarmalliensa Citroën Nemon ja<br />

Peugeot Bipperin kanssa. Kolmikosta ainoastaan<br />

Fiorinoa myydään Suomessa.<br />

Fiorino jatkaa Fiatin tavara-autojen<br />

menestystarinaa: viime vuonna Fiat Scudo oli<br />

Vuoden Pakettiauto, vuonna 2006 tittelin vei<br />

Fiat Doblò ja vuonna 1995 titteli myönnettiin<br />

Fiat Ducatolle.<br />

Fiatin ja PSAn yhteistyön tuloksena syntynyt<br />

Fiorino on suunniteltu vastaamaan kaupunkikuljetuksen<br />

haasteisiin. Tuomariston<br />

mielestä Fiorino on ainutlaatuinen kokoluokassaan:<br />

kompakti ulkomitoiltaan, taloudellinen<br />

ja ketterä.<br />

Tuomariston mielestä Fiorino on aidosti<br />

innovatiivinen tuote muun muassa tilaratkaisujen,<br />

muotoilun ja turvatekniikkansa ansiosta.<br />

Uutuusmalli on erittäin käytännöllinen<br />

ja tarjoaa parhaan vastineen rahalle.<br />

Fiat Fiorino tarjoaa monipuoliset kuljetusmahdollisuudet.<br />

Persoonallista Fiorinoa on<br />

saatavana useana versiona: tavaran kuljetukseen<br />

Fiorino Van ja henkilökuljetukseen<br />

Fiorino Combi sekä lisäksi Fiorino Combi<br />

CityVan.<br />

Fiorino Van sopii hyvin työvälineeksi taloudellisuuden<br />

ja ison tavaratilan puolesta.<br />

Van-malli liikkuu ketterästi kaupunkiliikenteessä<br />

ja tavaran lastaus onnistuu ahtaissakin<br />

paikoissa. Ulkomitoiltaan kompaktissa<br />

Fiorinossa on 2,5 kuution tavaratila, johon<br />

mahtuu jopa Euro-kuormalava.<br />

Henkilökuljetukseen tarkoitettu<br />

Combi-malli yhdistää tila-autosta tutun<br />

ajomukavuuden ja aidon pakettiauton kuljetusmahdollisuudet.<br />

Autossa on mukavat<br />

istuimet viidelle ja reilusti tilaa myös tavaroille.<br />

Takaistuin on mahdollista taittaa kahdessa<br />

osassa tai poistaa kokonaan tavaratilan<br />

kasvattamiseksi jopa 2,5 kuutioon. Fiorino<br />

Combi on saatavana myös kaksipaikkaisena<br />

CityVan-pakettiautona, jolloin yritys saa alvvähennyksen<br />

ja käyttövoimavero on huomattavasti<br />

alhaisempi.<br />

EcoTest-sivustolla yli 800 automallia<br />

Autojen ympäristövaikutuksia<br />

kartoittava EcoTest-tutkimus on taas<br />

täydentynyt. Tietokannasta löytyy nyt<br />

805 automallia, joiden hiilidioksidija<br />

saastepäästöt selviävät sivulta<br />

www.autoliitto.fi/ecotest.<br />

Lokakuun päivityksestä pari esimerkkiä:<br />

- Isompi moottori ja tehot eivät aina alenna<br />

EcoTest-sijoitusta: Skoda Fabia Combi 1.4 16V<br />

Elegance saa vain 59 pistettä ja 4 Ecotesttähteä<br />

7,1 litran/100km kulutuksellaan. Isoveli<br />

Octavia 1,6 FSI Ambiente kuluttaa polttoainetta<br />

yhtä paljon, mutta tarjoaa enemmän<br />

tehoa ja isomman matkustamon. Octavia saa<br />

80 pistettä ja 4 tähteä.<br />

- Mercedes B 170 NGT Blue Efficiency saa<br />

maakaasulla kiitettävät 82 pistettä ja 4 Eco-<br />

Test-tähteä, mutta bensiinimoottorilla vain 67<br />

pistettä ja kolme tähteä.<br />

Mitä korkeammat pisteet ja enemmän<br />

tähtiä auto on saanut, sitä vähemmän se<br />

saastuttaa ympäristöä. Autojen arvostelu on<br />

suoritettu kokoluokittain, joten suora vertaaminen<br />

muihin onnistuu vain luokan sisällä.<br />

Tähtimäärä antaa toki hyvän viitteen automallin<br />

ympäristösuorituskyvystä siitä huolimatta,<br />

mihin luokkaan se kuuluu.<br />

Saksassa toteutettava ja Autoliiton Suomessa<br />

julkaisema EcoTest on laajin ja kattavin<br />

Suomessa julkaistava autojen ympäristöominaisuuksia<br />

mittaava testi. Se antaa puolueetonta<br />

tietoa kuluttajille ostopäätösten avuksi<br />

tai oman automallin ympäristöominaisuuksien<br />

selvittämiseksi. EcoTest mittaa kaikki autojen<br />

olennaiset päästöt kuten hiilidioksidin (CO2),<br />

hiilimonoksidin (CO), hiilivedyt (HC), typpioksidit<br />

(NOx) ja pienhiukkaspäästöt sekä polttoaineen<br />

kulutuksen. Testissä huomioidaan<br />

myös ilmastoinnin vaikutus päästöihin.<br />

www.autoliitto.fi/ecotest -sivu päivittyy sitä<br />

mukaan, kun uusia automalleja testataan.<br />

44 <strong>Kuljetus</strong>&<strong>Logistiikka</strong> 5/<strong>2008</strong>


Philipsiltä maailman ympäristöystävällisin<br />

auton halogeenilamppu<br />

Maailman johtava autolamppujen valmistaja<br />

Philips tuo markkinoille maailman ensimmäisen<br />

ympäristöystävällisen 12 V auton halogeenilampun<br />

Philips EcoVisionin. Philipsin<br />

kehittämään huipputeknologiaan pohjautuva<br />

EcoVision-ajovalolamppu kuluttaa jopa 20 %<br />

vähemmän energiaa normaaliin autolamppuun<br />

verrattuna.<br />

EcoVision tukee Philipsin maailmanlaajuista<br />

sitoumusta, jonka mukaan yritys<br />

keskittyy energiankulutuksen vähentämiseen<br />

kaikessa tuotekehityksessään.<br />

Energiaa säästävän<br />

ominaisuutensa<br />

vuoksi EcoVision<br />

vähentää ilmakehään vapautuvia hiilidioksidipäästöjä.<br />

EcoVision-lamppujen elinikä on kaksinkertainen<br />

standardilamppuihin verrattuna.<br />

Valoteholtaan ne ovat 10 % kirkkaammat.<br />

Lisäksi ilmakehälle haitalliset auton hiilidioksidipäästöt<br />

vähenevät jopa 36 kiloa lamppuparia<br />

kohden.<br />

”Jos kaikki maailman autoilijat vaihtaisivat<br />

tavalliset autolamppunsa EcoVision-lamppuihin,<br />

energiansäästö vastaisi kuutta voimalaitosta<br />

tai Suur-Helsingin kokoisen (noin<br />

900 000 ihmistä) asukaskeskittymän hiilidioksidipäästöjä”,<br />

myyntipäällikkö Marko Ilva<br />

Philips Autolampuista kuvailee EcoVisionin<br />

20 %:n energiansäästöä.<br />

Ilvan mukaan tämä tarkoittaisi noin kuusi<br />

miljoonaa tonnia vähemmän vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä,<br />

mikä vastaa kaksi kertaa<br />

Saksan Schwarzwaldiin sitoutuneen hiilidioksidin<br />

määrää*.<br />

Philipsin EcoVision-lamput ovat uusin<br />

tuote Philipsin innovatiivisten 12 V auton<br />

halogeenilamppujen sarjassa. Sarjassa on<br />

ainutlaatuisen laaja valikoima valoja eri<br />

kuljettajien ja autojen tarpeeseen. Sarjaan<br />

kuuluvat BlueVision, NightGuide DoubleLife,<br />

X-treme Power, Vision Plus ja Premium.<br />

*perustuu laskelmaan, jonka mukaan hehtaari<br />

metsää sitoo 150 tonnia hiilidioksidia.<br />

Nissan Nuvu<br />

Nissanin visio kaupunkiliikenteen tulevaisuudesta<br />

ensi vuosikymmenen puolessavälissä<br />

kiteytyy tähän konseptiautoon.<br />

Nuvu on kompakti, vain kolme metriä pitkä<br />

auto, jonka istuinjärjestely on ainutlaatuinen<br />

2+1. Se on suunnattu kaupunkilaisille, jotka<br />

eivät halua luopua vapaudestaan ja mukavuudestaan.<br />

Nuvu on ketterä ja ajo-ominaisuuksiltaan<br />

erinomainen kaupunkiauto, joka<br />

on myös helppo pysäköidä.<br />

Nuvu on konkreettinen esimerkki Nissanin<br />

sitoutumisesta ympäristöteknologioiden<br />

kehittämiseen: auton akkuun johdetaan<br />

sähkö lasikaton päällä olevista pienikokoisista<br />

aurinkopaneeleista. Paneelit synnyttävät<br />

auringonvalosta energiaa,<br />

joka syötetään energiapuuta<br />

pitkin akun latausjärjestelmiin<br />

ja sähkömoottoreiden<br />

tehon lisäämiseen.<br />

Nuvun sisätiloissa on<br />

käytetty luonnonmateriaaleja;<br />

lattia on valmistettu<br />

laminaattilevyihin<br />

puristetusta kuitupuusta,<br />

jonka pinnassa on kierrätysrenkaiden kumista<br />

valmistettu kuviointi ja istuimet on valmistettu<br />

kierrätysmateriaaleista.<br />

Nissan on aiemmin ilmoittanut lanseeraavansa<br />

sähköauton vuonna 2010 Japanissa ja<br />

Yhdysvalloissa ja vuonna 2012 maailmanlaajuisesti.<br />

Nuvussa käytetään osittain samaa<br />

teknologiaa kuin suunnitteilla olevassa tuotantoautossa;<br />

Nuvua ei kuitenkaan ole tarkoitettu<br />

tuotantoon.<br />

AJOMUKAVUUTTA<br />

KUORMAKANTAVUUTTA<br />

KESTÄVYYTTÄ<br />

Jousialan ammattilainen<br />

vuodesta 1945<br />

Vallilan Takomo Oy<br />

Arinatie 5, 00370 HKI<br />

Puhelin 09-5617880<br />

www.vallilantakomo.fi<br />

<strong>Kuljetus</strong>&<strong>Logistiikka</strong> 5/<strong>2008</strong> 45


NEO<br />

uudet käsikäyttöiset edut<br />

vähittäiskauppaan<br />

Psion Teklogix on juuri tuonut markkinoille uusimman lisänsä<br />

käsikäyttöisten tietokoneiden perheeseen. Tämä uusin näppärä<br />

ja erittäin kestävä pieni tietokone on nimeltään NEO ja se on<br />

monine käyttömahdollisuuksineen, suuren toiminnallisuutensa ja<br />

ainutlaatuisen käyttäjäystävällisyytensä ansiosta ensisijaisesti tarkoitettu<br />

vähittäiskauppojen käyttöön joustavana tiedonkeruuratkaisuna.<br />

NEO täyttää täysin vähittäiskaupan vaatimukset<br />

hyvintoimivalle ja helppokäyttöiselle<br />

käsikäyttöiselle tiedonkeruuteknologialle<br />

tuoterekisteröintiin myymälöissä ja varastoilla,<br />

hintakontrolliin ym.<br />

Näiden käyttömahdollisuuksien lisäksi<br />

NEO kattaa samat tiedonkeruualueet kuin<br />

toinen aikaisempi Psion Teklogix-ratkaisu -<br />

tunnettu ja erittäin suosittu Workabout MX.<br />

Nämä alueet ovat erityisesti mittarinluku<br />

kulutuksen laskennassa, pysäköintivalvonta,<br />

lipputarkastus ym.<br />

NEOn markkinoilletuonnilla Psion Teklogix<br />

vahvistaa johtavan asemansa käsikäyttöisen<br />

tietokoneteknologian, langattoman<br />

tiedonkeruun, RFID- ja Speech-teknologian<br />

tuottajana.<br />

SELVÄT EDUT SILMÄNKORKEUDELLA<br />

- NEOn käyttäjäystävällisyys alkaa silmänkorkeudella<br />

kirkkaalla ja erittäin tarkalla<br />

kosketus-värinäytöllä. Näyttö on muotoiltu<br />

käyttäjään nähden ergonomisesti oikeaan<br />

kulmaan, kertoo Psion Teklogixin Pohjoismaiden<br />

toimitusjohtaja, Lars Langgaard.<br />

- Tämä kulmanäyttö takaa optimaalisen<br />

työskentelyn tiedonkeruun aikana ilman jo<br />

liiankin tuttua “skannaa, heilauta näyttöä,<br />

siristele silmiä ja yritä lukea” menettelyä.<br />

Lars Langgaard korostaa, että hienon<br />

ergonomian ja pienen koon lisäksi NEO on<br />

varustettu tehoakulla, joka asettaa uudet<br />

standardit tässä segmentissä. Täyteen ladattuna<br />

virtaa on riittävästi koko päivän työhön.<br />

VDO Downloadkey Portable Set<br />

Kannettava kortinlukija ja tiedonsiirtoavain samassa paketissa<br />

Tuotenumero: A2C59511850<br />

Mobile Card Reader<br />

– Suora lataus ilman yrityskortteja<br />

Kannettavan Mobile Card Reader -kortinlukijan<br />

ja tiedonsiirtoavain Downloadkeyn uusimman<br />

II-version yhdistelmällä kuljettajatietojen lataaminen<br />

on helppoa missä tahansa. VDO Downloadkey<br />

Portable Set vapauttaa käyttäjänsä<br />

yhteydestä digipiirturiin: viranomaisvaatimusten<br />

mukaisen tietojen luvun voi nyt suorittaa<br />

vaikkapa taukotuvassa siinä kuin tien päälläkin.<br />

Settiin kuuluvien lukijan ja tiedonsiirtoavaimen<br />

lisäksi käsillä tarvitsee olla vain kuljettajakortti.<br />

Mobile Card Reader suorittaa kortin tietojen<br />

luvun ja Downloadkey II toimii tiedot tallentavana<br />

muistiyksikkönä. Tietojen siirto käynnistyy<br />

automaattisesti, kun sekä kuljettajakortti että<br />

Downloadkey II on liitetty lukijaan. Mobile Card<br />

Reader on aina käyttövalmis, sillä verkkovirran<br />

lisäksi se toimii myös AAA-paristoilla (sekä<br />

muuntaja että paristot mukana).<br />

Downloadkey II<br />

– Kapasitettia ja yhteensopivuutta<br />

VDO Downloadkey Portable Setin muistiyksikkönä<br />

toimiva Downloadkey II on uusin versio<br />

VDO:n suositusta tiedonsiirtoavaimesta. Sen<br />

avulla arkistointivelvoitteen täyttäminen ei voisi<br />

olla helpompaa: avaimessa on liitäntä sekä digitaaliseen<br />

piirturiin että tietokoneeseen (USB<br />

2.0). LED-merkkivalot kuittaavat onnistuneen<br />

tiedonkulun sekä tietoja piirturista avaimelle että<br />

avaimelta edelleen tietokoneelle siirrettäessä.<br />

Downloadkey II ei tarvitse omaa virtalähdettä tai<br />

paristoja sen enempää toimintaansa kuin tietojen<br />

tallennukseenkaan. Se toimii myös tavallisena<br />

256 Mb muistitikkuna ja on yhteensopiva kaikkien<br />

digitaalisten ajopiirturien ja USB-liitännällä<br />

varustettujen tietokoneiden kanssa. Kevyen ja<br />

pienikokoisen laitteen kapasiteetti riittää noin<br />

1000 tietojen lataukseen neljännesvuosittain.<br />

Oy Kaha Ab • Ansatie 2, PL 117, 01511 Vantaa<br />

Puhelinmyynti: (09) 615 68300 • Fax (09) 615 68301 • dtco@kaha.fi<br />

Lisätiedot ja jälleenmyyjät: www.kaha.fi


Vakavat ympäristöä turmelevat teot tulossa<br />

rangaistaviksi koko EU:n alueella<br />

EU:n oikeus- ja sisäasiainneuvosto hyväksyi<br />

lokakuussa lopullisesti direktiivin, joka<br />

koskee ympäristönsuojelua rikosoikeudellisin<br />

keinoin. Direktiivi velvoittaa jäsenvaltiot<br />

säätämään rangaistaviksi vakavat ympäristöä<br />

turmelevat tai pilaavat teot, kun ne on tehty<br />

tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta.<br />

Ympäristörikosdirektiivi on hyvin kattava.<br />

Rangaistaviksi säädettävät teot koskevat<br />

mm. päästöjä, säteilyä, vaarallisten laitosten<br />

toimintaa, jätteitä, suojeltuja luonnonvaraisia<br />

eläin- ja kasvilajeja ja niiden kauppaa sekä<br />

suojeltavia elinympäristöjä.<br />

Rangaistusten laji ja taso jää jäsenvaltioiden<br />

säädettäväksi. Direktiivin säännökset<br />

ovat vähimmäisvelvoitteita, jotka eivät estä<br />

jäsenvaltioita toteuttamasta tiukempia toimenpiteitä<br />

kansallisesti.<br />

Direktiivi edistää ympäristönsuojelua erityisesti<br />

sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa rikoksia<br />

ja rangaistusvastuuta koskevat säännökset<br />

eivät nykyisellään ole kattavia. Suomessa<br />

direktiivissä mainitut teot on jo pääosin säädetty<br />

rangaistaviksi.<br />

Jäsenmaiden on saatettava lainsäädäntönsä<br />

yhdenmukaiseksi direktiivin kanssa<br />

kahden vuoden kuluessa.<br />

EU-oikeuden näkökulmasta merkittävää<br />

on, että kyseessä on ensimmäinen Euroopan<br />

parlamentin ja EU:n neuvoston yhteispäätösmenettelyssä<br />

hyväksymä direktiivi rikosoikeuden<br />

alalla.<br />

Vaalimaan rekkaparkki kutistuu<br />

valitusten vuoksi<br />

Kouvolan hallinto-oikeus on hylännyt Vaalimaalle<br />

suunnitellun rekkaparkin asema- ja<br />

osayleiskaavasta tehdyt valitukset. Jos tästä<br />

päätöksestä ei valiteta, päästään parkkia<br />

rakentamaan jo vuoden 2009 alussa.<br />

Kaakkois-Suomen tiepiirin tiejohtaja Antti<br />

Rinta-Porkkunen arvioi, että rekkaparkki voisi<br />

olla käytössä jouluksi 2009 murskepintaisena.<br />

Tilaa olisi ehkä vain 200-300 raskaalle<br />

yhdistelmälle, mikä johtuu valitusten aiheuttamasta<br />

aikatauluviivästyksestä. Tilat piti<br />

alunperin tehdä 1 000 rekalle, mutta vuoden<br />

viivästys on nostanut kustannuksia niin, että<br />

hintakatoksi asetetut 24 milj. euroa riittävät<br />

enää noin 700 auton alueeseen. Töiden alku<br />

siirtyy yhä kauemmas ja alue kutistuu lisää,<br />

jos valitusten käsittely jatkuu KHO:ssa.<br />

Hallitulla logistiikalla lisäarvoa<br />

liiketoimintaan<br />

Tilaus-toimitusketjun ammattilainen – www.logistiikkatalo.com<br />

SAP panostaa yhä voimakkaammin<br />

logistiikka- ja kuljetussektoriin Pohjoismaissa ja Baltiassa<br />

SAP vahvistaa kuljetus- ja logistiikkasektorin<br />

markkinatarjontaa tarjoamalla toiminnanohjausjärjestelmiä<br />

muun muassa lento-, postisekä<br />

rautatieyhtiöille. SAP toteuttaa nämä<br />

tavoitteet palkkaamalla 46-vuotiaan Paul<br />

Dhamin, joka jatkossa johtaa kyseisen alan<br />

liiketoimintaa Pohjoismaissa sekä Baltian<br />

alueella.<br />

”Yksi monille yrityksille tärkeimmistä kilpailutekijöistä<br />

on toimintojen hallinta ja läpinäkyvyys<br />

läpi koko toimitusketjun erityisesti<br />

yritysten kuljetus- ja logistiikkatoiminnoissa.<br />

Tässä tapauksessa liiketoimintoihin suuntautuneella<br />

IT-strategialla ja sijoituksilla moderneihin<br />

toiminnanohjausjärjestelmiin voi olla<br />

positiivinen vaikutus yrityksen kehitykseen”,<br />

Paul Dhami sanoo.<br />

Hänellä on työkokemusta kuljetus- ja<br />

logistiikkasektorin työtehtävistä muun<br />

muassa SAS Airlinen ja DHL:n palveluksessa.<br />

Dhamin edellinen työpaikka oli ruotsalainen<br />

konsultointiyhtiö TopLogic AB, joka keskittyy<br />

kuljetus- ja logistiikkasektoriin.<br />

Dhami uskoo, että yhä useammat kuljetusja<br />

logistiikka-alan toimijat tulevat huomaamaan,<br />

että IT-ratkaisuilla voi olla merkittävä<br />

rooli, kun pyritään saavuttamaan tavoitteet<br />

voimakkaasti kilpailusuuntautuneilla markkinoilla.<br />

”Nykyajan asiakkaat vaativat, että IT-sijoitusten<br />

tulee luoda toimintaan lisäarvoa toimialakohtaisten,<br />

ihanteellisten ratkaisujen<br />

muodossa”, Paul Dhami sanoo.<br />

Hän korostaa, että SAP:lla on nykyään<br />

maailmanlaajuisesti noin 1200 kuljetus- ja<br />

logistiikka-alan asiakasta sekä pitkät perinteet<br />

Supply Chain Management (SCM) -<br />

ratkaisujen kehittäjänä, mikä on kilpailuetu<br />

asiakkaille.<br />

www.sap.com/finland<br />

<strong>Kuljetus</strong>&<strong>Logistiikka</strong> 5/<strong>2008</strong> 47


Boschin ja Samsungin yhteisyritys aloittaa<br />

litiumioniakkujen tuotannon<br />

Tulevaisuudessa litiumioniakuista saadaan virtaa tehokkaille hybridija<br />

sähköautoille. Bosch laajentaa litiumioniakku-valikoimaansa niitä<br />

kehittävän ja valmistavan yhteisyrityksensä SB LiMotive Co. Ltd:n<br />

kautta. Litiumioniakkujen varsinaisen tuotannon suunnitellaan alkavan<br />

2011. Bosch odottaa hybridi- ja sähköajoneuvojen maailmanlaajuisen<br />

markkinaosuuden nousevan yli kolmeen prosenttiin vuoteen<br />

2015 mennessä.<br />

Blue1:n uudet kohteet kesällä 2009:<br />

Biarritz, Dubrovnik ja Split<br />

Blue1 avaa kesällä 2009 suorat reittilennot kolmeen uuteen lomakohteeseen<br />

Etelä-Euroopassa: Biarritz Lounais-Ranskassa sekä Kroatian<br />

suosikkikohteet, Split ja Dubrovnik. Kaikki kolme uutuuskohdetta<br />

tulevat nyt ensimmäistä kertaa suomalaisten lomamatkailijoiden saataville<br />

suorin reittilennoin lennettyinä. Kaikkiin näihin kohteisiin lennetään<br />

kahdesti viikossa.<br />

Itellalta uusi päänavaus Venäjällä:<br />

yrityskaupalla mukaan asiakassuhdemarkkinointiin<br />

Itella Viestinvälitys on ostanut<br />

venäläisen Connexions-nimisen<br />

yrityksen, jonka ydinosaamista<br />

on asiakassuhdemarkkinoinnin<br />

konsultointi- ja kampanjanhallintapalvelut<br />

avaimet käteen -<br />

periaatteella. Myyjäosapuolena<br />

on Connexionsin toimiva johto,<br />

joka jatkaa yrityksen palveluksessa.<br />

Vuonna 1999 perustettu<br />

yritys työllistää noin 30 henkeä,<br />

ja sen liikevaihto on noin 3 miljoonaa<br />

euroa.<br />

Luotettavaa<br />

palvelua<br />

www.portofhanko.fi<br />

48 <strong>Kuljetus</strong>&<strong>Logistiikka</strong> 5/<strong>2008</strong>


Uusi sivusto kertoo<br />

Chryslerin sähköautoista<br />

Kun Chrysler LLC viime kuussa julkisti<br />

liki tuotantovalmiit sähköautonsa, asia<br />

tuli yllätyksenä autoalan sisäpiiriläisillekin.<br />

Sekä täysin sähköllä toimivia autoja<br />

että polttoainetehokkaita hybrideitä on<br />

kehittänyt Chyslerin oma erikoisosasto<br />

ENVI kaikessa hiljaisuudessa. Myyntiin<br />

autot tulevat Pohjois-Amerikasta alkaen<br />

jo 2010. Nyt salaisuuksien verhot on<br />

avattu, ja myös suomalaiset voivat<br />

ennakkoon tutustua tuleviin malleihin.<br />

Chrysler Finland on avannut www.<br />

chryslergoeselectric.fi/ -sivuston kertomaan<br />

ENVIn kehitystyöstä ja tulevista<br />

malleista.<br />

ENVIn ratkaisuja voidaan soveltaa kaikkiin<br />

Chrysler-, Jeep- ja Dodge-malleihin, eli<br />

sekä etu-, taka- että nelivetoisiin autoihin.<br />

Sivustolla esitelläänkin täysiverinen urheiluauto<br />

Dodge EV, täysikokoinen tila-auto<br />

Chrysler EV ja Wranglerin perimää kantava<br />

maastoauto Jeep EV. Näistä Dodge EV kulkee<br />

sataprosenttisesti sähköllä, ja Chrysler EV ja<br />

Jeep EV ovat hybrideitä.<br />

Sivustolla selviävät sähköauton ja hybridin<br />

erot sekä se, miten uudet hybridit eroavat<br />

markkinoilla jo olevista. Sähköautohan<br />

kulkee pelkällä sähköllä. Hybridi puolestaan<br />

kulkee pelkällä sähköllä ensimmäiset 70<br />

kilometriä (riittää meille useimmille tavallisiin<br />

työmatka-ajoihin ja ostoksilla käyntiin),<br />

jonka jälkeen käynnistyy yksilitrainen bensiinimoottori.<br />

Näissä uuden sukupolven hybrideissä<br />

bensiinimoottori ei kuljeta autoa, vaan<br />

pyörittää generaattoria, joka tuottaa sähkön<br />

sähkömoottorille. Tärkeä tieto kuluttajille on<br />

myös se, että autot ladataan tavallisella verkkovirralla.<br />

MAARAKENNUSKONEEN<br />

KULJETTAJAN<br />

KOULUTUSOHJELMA pk 769<br />

METSÄKONEEN KULJETUKSEN<br />

KOULUTUSOHJELMA pk 764<br />

www.lumikko.com<br />

Katse itään, yrittäjä!<br />

Suomalaisyritykset ovat haluttuja yhteistyökumppaneita<br />

Venäjällä, selviää Suomalaisvenäläisen<br />

kauppakamarin (SVKK) tekemästä<br />

selvityksestä. Selvitys kartoitti venäläisten yritysjohtajien<br />

näkemyksiä yhteistyöstä suomalaisten<br />

kanssa.<br />

Tutkimuksen mukaan suomalaiset yrityksen<br />

voisivat käydä kauppaa Venäjällä selkeästi<br />

nykyistä enemmän. Selvityksen mukaan<br />

98 prosenttia selvitykseen vastanneista<br />

venäläisistä suuryrityksistä olisi kiinnostunut<br />

löytämään uusia suomalaisia yhteistyökumppaneita.<br />

Pienistä ja keskisuurista yrityksistäkin<br />

yli kolme neljännestä haluaisi löytää uusia<br />

kontakteja Suomesta.<br />

Pk-yrityksillä tärkein peruste kaupankäyntiin<br />

suomalaisten kanssa oli palveluiden ja<br />

tuotteiden laatu, suuryritykset taas arvostavat<br />

suomalaisten luotettavuutta. Kiinnostusta<br />

yhteistyöhön löytyi pidemmältäkin kuin<br />

Suomen lähellä olevilta alueilta.<br />

Tutkimuksessa haastateltiin sekä pk-yritysten<br />

että suurten yritysten johtajia. Haastateltuja<br />

pk-yrityksiä oli yli 580 ja suuryrityksiä<br />

400.<br />

PL 304<br />

60101 Seinäjoki<br />

Puh. 010-835 5400<br />

Tatti 13<br />

00760 Helsinki<br />

Puh. 09-558 200<br />

Yrityskauppa ISS Securitylle<br />

ISS Security Oy ja Esperi Care Oy ovat<br />

29.10.<strong>2008</strong> allekirjoitetulla kauppakirjalla<br />

ostaneet Eltel Networks Oy:n turvaliiketoiminnat<br />

Turussa.<br />

Kaupassa Eltel Networks Oy:n ilmoituksensiirto-<br />

ja kulunvalvonta sekä palo-,<br />

video- ja rikosilmoitinliiketoiminnat siirtyvät<br />

ISS Security Oy:lle. Esperi Care Oy:lle siirtyvät<br />

Eltel Networks Oy:n turvapuhelinliiketoiminnat.<br />

Kaupan piiriin kuuluva liikevaihto on<br />

noin kaksi miljoonaa euroa, josta noin 85 %<br />

kohdistuu ISS Security Oy:lle siirtyvään liiketoimintaan.<br />

Liiketoimintakaupan myötä 13<br />

henkilöä siirtyy ISS Security Oy:hyn ns. vanhoina<br />

työntekijöinä.<br />

AKKUKELLARI OY AB<br />

WWW.AKKUKELLARI.COM<br />

<strong>Kuljetus</strong>&<strong>Logistiikka</strong> 5/<strong>2008</strong> 49


Kirjoittaja Lauri Mertaoja<br />

Strategian toimeenpanon tehostaminen<br />

Oletko koskaan miettinyt, mitkä<br />

ovat viisi tärkeintä asiaa yrityksesi<br />

johtamisessa? No hyvä – ota kynä<br />

käteen ja kirjoita ne paperille.<br />

Oliko helppoa?<br />

Oletko koskaan miettinyt, mitkä ovat viisi<br />

tärkeintä asiaa yrityksesi johtamisessa? No<br />

hyvä – ota kynä käteen ja kirjoita ne paperille.<br />

Oliko helppoa?<br />

• Kuvaavatko ne pitkän aikavälin visiotasi?<br />

• Mihin suuntaan nuo viisi tärkeintä ovat<br />

kehittyneet kuluneen vuoden aikana? Montako<br />

prosenttia?<br />

• Näkyvätkö nuo viisi tärkeintä myös painotuksina<br />

budjetissasi?<br />

• Ohjaako henkilöstön tavoiteasetanta ja palkitseminen<br />

kohti visiota?<br />

Visio, strategia, johtamisen mittaristot<br />

ja johtamisjärjestelmä eivät ole vain pörssiyritysten<br />

työkaluja. Jokainen yritys tarvitsee<br />

tavoitteen, suunnan, vauhdin ja keinot<br />

edetä sinne. Me kaikki lienemme yhtä mieltä<br />

joukkovoiman tehosta: jos kaivamme yhtä<br />

ja samaa ojaa, samaan suuntaan ja virtaussuunnastakin<br />

ollaan yksimielisiä, niin homma<br />

hoituu erinomaisesti ainakin, jos tontti on<br />

oma tai naapurilta lupa!.<br />

Olen kysynyt alun kysymyksen ”mitkä ovat<br />

viisi tärkeintä johtamisen mittariasi” kymmeniltä<br />

johtajilta; yleensä vastaus kuuluu<br />

”helppo juttu - nehän ovat… äääh…”. Vielä<br />

hankalammaksi asian tekee, jos tärkeimpiä<br />

asioitamme pitäisi pystyä mittaamaan ja<br />

ilmaisemaan asiat niin selkeästi, että kaverikin<br />

ne ymmärtää. Vision ja strategian tulee<br />

olla ymmärrettäviä ja ne pitää pystyä muuntamaan<br />

konkreettisiksi tavoitteiksi. Hyvä visio<br />

kertoo myös sen, mitä emme tee.<br />

HALVALLAKIN SAA HYVÄÄ<br />

Kaikilla on oikeus hyvään johtamiseen. Selkeästä<br />

visiosta on helppo johtaa eri organisaatio-osille<br />

konkreettiset tavoitteet ja tehdä<br />

jokaiselle työntekijälle oma tuloskortti, jossa<br />

tavoitteet on ilmaistu lopputuloksina - ei<br />

tekemisinä vaan konkreettisina, mitattavina<br />

lopputuloksina. Jokaisen johtajan ja johdettavan<br />

olo paranee, kun tietää tehneensä oikeita<br />

asioita sovitun määrän. Hyvä johtamisjärjestelmä<br />

ei välttämättä vaadi suuria investointeja<br />

tietotekniikkaan vaan tärkeintä on sisältö<br />

ja tapa toimia.<br />

Kirjoittaja toimii itsenäisenä liikkeenjohdon konsulttina<br />

pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Savossa.<br />

Hän on rakentanut ja konsultoinut johtamisen<br />

tietojärjestelmiä ja –mittaristoja vuosikymmeniä.<br />

Käytännön johtamiskokemusta hänellä on<br />

mm. Pretax- ja Proha-konsernien johtotehtävistä,<br />

Tieto-Innovation Oy:stä ja toimitusjohtajuuksia<br />

mm. ProCountor International Oy:ssä<br />

ja Accountor Oy:ssä. Lauri Mertaoja on Liikkeenjohdon<br />

konsulttien (LJK) ja Suomen strategisen<br />

johtamisen seuran (SSJS) jäsen sekä<br />

Nestor Partners Oy:n partneri.<br />

Mertaoja Consulting; lauri@mertaoja.com<br />

Kohtuukulujen toimitilat ovat rehellistä perustilaa<br />

hyvillä paikoilla. Niiden älykkyys perustuu taloudellisuuteen.<br />

Ja tilat ovat muuttovalmiita pienellä pintasilauksella<br />

tai ilman – jos on oikein kova kiire<br />

muuttaa.<br />

<strong>Logistiikka</strong> edellä<br />

<strong>Logistiikka</strong>tarjontamme sijoittuu pääkaupunkiseudun lisäksi eri puolille<br />

Suomea. Esimerkkejä valmiista ja rakenteilla olevista logistiikkakohteista:<br />

• Hakkilankaari 2, Vantaa 4 000-8 000 m 2<br />

• Honkanummentie 8, Vantaa 4 000-12 000 m 2<br />

Katso myös www.aberdeen.fi/hakkila<br />

• Tikkurilantie 10, Vantaa 1 500-4 500 m 2<br />

• Varastokatu 9 , Hyvinkää 850-1 900 m 2<br />

• Kullasvaarantie 4, Kouvola 15 651 m 2<br />

- jami.lindh@aberdeen.fi, p. 010 3040 471<br />

• Lylykoskentie 11, Joensuu 550 m 2<br />

- juha.leppanen@aberdeen.fi, p. 010 3040 431<br />

Soita ja sovi esittely. Ammattitaitoinen ja palveleva henkilökuntamme<br />

löytää juuri sinulle sopivan tilaratkaisun.<br />

Vuokraus ja markkinointi<br />

P. 010 3040 300, vuokraus@aberdeen.fi<br />

www.aberdeen.fi


Ohut sisätilanlämmitin Calixilta!<br />

Calix on tuonut markkinoille<br />

uuden, vain 35mm<br />

paksun sisätilanlämmittimen.<br />

Pienestä koostaan<br />

huolimatta lämmittimessä<br />

on tehoa 1400W, joten se<br />

riittää isommankin auton<br />

lämmittämiseen.<br />

Lämmitin toimitetaan<br />

varustettuna<br />

nerokkaalla tukijalalla, joka optimoi<br />

lämpimän ilman puhalluksen suoraan tuulilasille.<br />

Tukijalkaa käytettäessä ei myöskään<br />

auton kojelautaan tarvitse porata reikiä.<br />

Mikäli tukijalkaa ei voi käyttää, tulee lämmittimen<br />

mukana myös perinteinen kiinnityslevy<br />

kojelauta-asennusta varten.<br />

Lämmitin on varustettu nollakytkimellä ja<br />

sillä on viiden vuoden takuu.<br />

AJONEUVOPC<br />

erikoisliike<br />

Leguan Lifts tuo markkinoille<br />

uuden 160 2S -mallin henkilönostimen<br />

Leguan Lifts tuo markkinoille aivan<br />

uuden Leguan 160 2S -mallin henkilönostimen,<br />

jota on saatavana sekä telaalustalla<br />

että nelivetona. Jämäkkä Leguan<br />

160 henkilönostin soveltuu sekä sisä- että<br />

ulkokäyttöön. Uutuuden tuotanto aloitetaan<br />

tammikuussa 2009.<br />

Leguan 160:n käyttövoimana on joko<br />

polttomoottori, 230 V valovirta tai molemmat.<br />

Polttomoottoreissa on valittavana<br />

2-sylinterinen nestejäähdytteinen<br />

Kubota-diesel tai 13-hevosvoimainen<br />

Honda-bensiinimoottori<br />

sähköisellä rikastimella. Moottorin<br />

kierroksia voidaan säätää<br />

korista käsikaasuvivusta.<br />

Leguan 160 -henkilönostin on toteutettu<br />

suoralla hydrauliohjauksella. Suoraohjauksen<br />

portaattomasti toimivat hydrauliventtiilit eivät<br />

ole herkkiä vedelle eivätkä jäätymiselle.<br />

Leguan 160 soveltuu testatusti hyvin pohjoismaisiin<br />

olosuhteisiin.<br />

www.leguanlifts.com<br />

AGCO Sisu Power lanseerasi uuden<br />

innovatiivisen 7-sylinterisen 9,8 litran moottorin<br />

Uusi 7- sylinterinen Sisu<br />

Power moottori 400 - 500 hv:n<br />

teholuokkaan 10- litrainen iso<br />

SisuPower työkonemoottori<br />

tuotantoon 2009.<br />

AGCO Sisu Power esittelee<br />

uuden seitsemän sylinterisen<br />

työkonemoottorin isoon<br />

400 - 500 hv:n teholuokkaan.<br />

Tehontarpeet erilaisissa työkoneissa<br />

ovat nousseet ja<br />

näyttävät yhä nousevan mm.<br />

puimureissa, traktoreissa, kontinkäsittelykoneissa,<br />

maansiirtokoneissa, aggregaateissa<br />

ym. Tähän isoon teholuokkaan työkonemoottoritarjontaa<br />

ei ole runsaasti.<br />

Tästä syystä Sisu Power mietti<br />

omaa mahdollisuuttaan teholuokan<br />

nostamiseksi. Koska volyymit<br />

ainakin aluksi eivät ole isoja,<br />

päätettiin nykyiseen työkonemoottorisarjaamme<br />

lisätä isoin<br />

veli eli lisätä isoimpaan kuusi<br />

sylinteriseen moottoriimme 84<br />

CTA-4V:n yksi sylinteri keskelle<br />

lisää. Näin saatiin seitsemännen<br />

sylinterin avulla lähes 20 % lisää<br />

iskutilavuutta ja vastaavasti tehoa ja vääntömomenttia.<br />

www.ajoneuvopc.fi<br />

KUORMA-AUTOIHIN<br />

- kaapistot<br />

- pöydät<br />

- verhot<br />

- Työvaatteet<br />

- Led takavalot<br />

- Ym.<br />

GSM 050 363 4366<br />

www.trucker.fi<br />

Uutta! Nyt myös Baltian asemat ladattavissa navigaattoreihin<br />

Olemme laajentaneet navigaattorilatauspalveluamme<br />

kattamaan myös Baltian asemat. Nyt<br />

voit siis ladata myös Suomen asemien lisäksi<br />

Viron, Latvian, Liettuan, Venäjän ja Puolan<br />

Neste Oil asemat POI-kohteina seuraavien<br />

laitevalmistajien navigaattoreihin: Garmin,<br />

Magellan, Navicore, Navman ja TomTom.<br />

Autonavigaattorissa Neste Oilin asemat<br />

esitetään asennuksen jälkeen erillisinä kohteina<br />

kuljettavan reitin varrella, asemiin voidaan<br />

laskea reititys ja laite voidaan asettaa<br />

hälyttämään Neste Oilin asemien läheisyydessä.<br />

Pidä autonavigaattorisi ajantasaisena<br />

Neste Oilin asemien osalta - tiedostot päivitetään<br />

joka päivä!<br />

<strong>Kuljetus</strong>&<strong>Logistiikka</strong> 5/<strong>2008</strong> 51


Jalakselta uusi<br />

ergonominen pohjallismallisto<br />

Työ- ja turvajalkinevalmistaja<br />

Urho Viljanmaa Oy – Jalas<br />

on tuonut markkinoille<br />

uuden jalkojen rasittumista<br />

ehkäisevän pohjallismalliston.<br />

Neutralizer-nimellä myytävät<br />

pohjalliset perustuvat Jalaksen<br />

tuoteosaamiseen ja FootStop Service<br />

–skanneripalvelusta saatuihin<br />

kokemuksiin. Niiden kehittämisessä<br />

on otettu huomioon eri jalkatyyppien<br />

fysiologiset eroavuudet. Sarjasta<br />

löytyvät vaihtoehdot sekä matalan,<br />

keskikorkean että korkean<br />

kaarityypin jalalle.<br />

Neutralizer -pohjalliset on kehitetty<br />

nimensä mukaisesti neutraloimaan<br />

jalkojen virheasentoja ja virheellisiä<br />

liikeratoja, jotka jatkuessaan voivat johtaa<br />

erilaisiin tuki- ja liikuntaelinten rasitusvaivoihin.<br />

Pohjalliset tukevat napakasti jalan takaosaa,<br />

jolloin jalan asento ja liikerata säilyvät<br />

mahdollisimman neutraaleina, mutta jalka voi<br />

kuitenkin työskennellä luonnollisesti. Pohjalliset<br />

myös pehmentävät jalkojen rasitusta<br />

kovilla alustoilla. Takaosan Heel Grip –muoto<br />

vähentää kantapään rasvapatjaan kohdistuvaa<br />

painetta ja Ergothan-iskunvaimennus<br />

lieventää kantapäähän ja niveliin kohdistuvia<br />

iskuja käveltäessä. Täysin uutena ominaisuutena<br />

on korkeakaarisen jalan poikittaiskaaren<br />

pehmike.<br />

Neutralizer-pohjalliset on testattu käytettäviksi<br />

Jalaksen kaikissa turvajalkineissa<br />

sekä valmistajan Gram-, Tandem Sport- ja<br />

Comfort-työjalkineissa. Ne ovat edullinen<br />

vaihtoehto mittatilaustyönä tehdyille erikoispohjallisille<br />

ennakoivassa terveydenhoidossa.<br />

Niitä ei ole kuitenkaan tarkoitettu korvaamaan<br />

jo syntyneiden rasitusvammojen lääketieteellisiä<br />

hoitoja.<br />

Vuonna 1916 perustettu Jalas kuuluu Pohjoismaiden<br />

johtaviin erikoisjalkinevalmistajiin.<br />

Yrityksen tuotannosta pääosan muodostavat<br />

teollisuuden ja palvelusektorin työ- ja turvajalkineet.<br />

Jalaksen viime vuoden liikevaihto<br />

oli 36,3 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä<br />

217. Tänä vuonna liikevaihto tulee olemaan<br />

runsaat 40 miljoonaan euroa. ■<br />

Lisätietoja:<br />

Tuotepäällikkö Leena Ferm,<br />

0400 825 995, leena.ferm@jalas.com<br />

Tule-sairauksien kustannukset<br />

2 miljardia euroa vuodessa<br />

Neutralizer-pohjalliset ja FootStop Service –skanneripalvelu ovat osa Jalaksen<br />

tuki- ja liikuntaelinsairauksia (tules) ehkäisevää tuotekonseptia. Rasitusvaivoja<br />

ja –vammoja ehkäisevillä tuotevalinnoilla edistetään yksilön<br />

hyvinvointia ja työkykyä. Niillä on myös huomattava kansantaloudellinen<br />

merkitys, sillä tule-sairauksista aiheutuvat<br />

suorat kustannukset Suomessa ovat arviolta<br />

60 miljoonaa euroa ja työpaikkamenetykset 2<br />

miljardia euroa vuodessa. Nämä kustannukset<br />

muodostuvat mm. lääkkeistä, avohoitopalveluista,<br />

vuodeosastohoidoista,<br />

kuntoutuspalveluista, sairauspoissaoloista<br />

ja työkyvyttömyyseläkkeistä.<br />

Tule-sairauksista johtuvia<br />

sairauspäiviä kertyy vuodessa yli<br />

kaksi kertaa enemmän kuin mielenterveyden<br />

ja sydän- ja verisuonisairauksien<br />

osalta yhteensä. Oikein<br />

valituilla henkilösuojaimilla estetään<br />

myös tapaturmia. Vuosittain noin 100 000<br />

suomalaista saa työssään lievän vamman<br />

ja näistä 10 000 on työkyvyttömänä 1 – 12<br />

kuukautta. Noin 1000 henkilöä vammautuu<br />

työssä pysyvästi. Näistä vammoista<br />

suuri osa on juuri erilaisia tuki- ja liikuntaelinten<br />

vammoja.<br />

52 <strong>Kuljetus</strong>&<strong>Logistiikka</strong> 5/<strong>2008</strong>


Suuren maailman tyyliä<br />

ja suorituskykyä<br />

Nokia N79 -multimediatietokoneen<br />

myynti on alkanut. Tämä tehokas<br />

uutuusmalli yhdistää älykkään ja<br />

intuitiivisen muotoilun huippuluokan<br />

suorituskykyyn. Laitteen arvioitu<br />

verollinen myyntihinta Suomessa<br />

on 560 euroa.<br />

“Nokia N79 -multimediatietokone<br />

kääntää katseita tänä syksynä.<br />

Käyttäjä saa myyntipakkauksen<br />

mukana kolmet eriväriset Xpresson-vaihtokuoret.<br />

Kun laitteen<br />

takakuori vaihdetaan, näyttöteema<br />

muuttuu automaattisesti<br />

yhteensopivaksi takakuoren<br />

värin ja tyylin kanssa”, sanoo<br />

Nokian Suomen ja Baltian markkinoinnista<br />

vastaava Kirsi-Harra<br />

Vauhkonen. “Nokia N79 -multimediatietokone<br />

ei kuitenkaan<br />

ole pelkkää pintaa, vaan tyylikäs<br />

ulkokuori kätkee alleen<br />

hämmästyttävän monipuoliset<br />

ominaisuudet, joiden avulla<br />

kokemusten jakaminen ystävien<br />

kanssa on helppoa, hauskaa ja houkuttelevaa.”<br />

ELÄMÄÄ KUVINA JA KOKEMUKSINA<br />

Nokia N79 -multimediatietokoneessa on Carl<br />

Zeissin optiikalla varustettu viiden megapikselin<br />

kamera, jonka ansiosta elämän parhaat<br />

hetket eivät jää pelkiksi muistikuviksi, vaan<br />

ne voi tallentaa vaivattomasti. Kuviin voi liittää<br />

niin sanottuja geotageja eli GPS-koordinaattien<br />

välittämiä paikkatietoja, joiden<br />

avulla on helppo muistaa, missä<br />

sijaitsee vaikkapa se kauppa,<br />

jossa oli tarjolla todellisia löytöjä.<br />

Nopeiden Internet-yhteyksien ja<br />

vertaansa vailla olevien selainominaisuuksien<br />

avulla elämän<br />

tähtihetkistä kertovat kuvat ja<br />

videoleikkeet voi ladata helposti<br />

ja nopeasti jaettavaksi Share on<br />

Ovi- ja Flickr-yhteisöjen kaltaisille<br />

sivustoille.<br />

Myyntipakkauksen mukana<br />

tulevalle neljän gigatavun<br />

microSD-muistikortille mahtuu<br />

noin 3 000 musiikkikappaletta,<br />

2 500 kuvaa tai jopa kaksi tuntia<br />

korkealaatuista videokuvaa. ■<br />

AUTOJOUSI KY<br />

PERÄVAUNU KY<br />

VUOLA TRUCKS OY<br />

Vastaatko sinä<br />

vieraisiin numeroihin?<br />

puh. 020 711 8830<br />

www.vuola.fi<br />

Kun kännykkäsi soi, ja sen näytöllä vilkkuu<br />

vieras puhelinnumero, otatko puhelun vastaan<br />

vai jätätkö vastaamatta? Tuoreen tutkimuksen<br />

mukaan uteliaisuus ajaa monet<br />

suomalaiset vastaamaan myös vieraisiin<br />

numeroihin. Voiko vastaamatta jättämisestä<br />

olla jotain haittaa, ja miten numeron omistajan<br />

saa selvitettyä kätevimmin?<br />

Vaikka suomalaisia pidetäänkin perinteisesti<br />

pidättyvinä ja ujoina, suurin osa meistä<br />

vastaa silti vieraista numeroista tuleviin<br />

puheluihin. Kännykän näytöllä vilkkuva vieras<br />

puhelinnumero herättää uteliaisuutta siitä,<br />

kuka soittaa ja mitä asiaa tällä on.<br />

- Taloustutkimuksen tekemän tutkimuksen<br />

mukaan suomalaiset saavat viikoittain 4-5<br />

puhelua numeroista, joita he eivät tunnista<br />

entuudestaan. Keskimääräistä useammin<br />

puheluita vieraasta numerosta vastaanottavat<br />

miehet, 25?34-vuotiaat ja suurituloiset,<br />

kertoo Fonectan markkinointi- ja viestintäjohtaja<br />

Jukka-Pekka Vuori.<br />

Fonecta Avain -tutkimuksen mukaan vieraista<br />

numeroista tuleviin puheluihin vastataan<br />

etenkin silloin, kun odotetaan tietoa<br />

jostain asiasta, esimerkiksi lääkärikäynnin<br />

tuloksista (24%). Myös esimerkiksi huoli<br />

omaisista (21%) tai käynnissä oleva työnhaku<br />

saavat tarttumaan luuriin (18%).<br />

Tietämättömyys soittajasta ei estä suomalaisia<br />

vastaamaasta tuntemattomaan<br />

numeroon epäkorrektissakaan paikassa. Valtaosa<br />

vastaa puheluun julkisessa liikennevälineessä<br />

(65%) ja joka kuudes (16%) kesken<br />

kokouksen.<br />

- Vaikka puhelu tulisikin vieraasta numerosta,<br />

puhelimeen saatetaan vastata missä<br />

tahansa, muun muassa kirkossa, synnytyssalissa,<br />

hautajaisissa tai häissä. Yllättävin tutkimuksessa<br />

selvinnyt asia oli kuitenkin se, että<br />

jopa kuusi prosenttia suomalaisista vastaa<br />

vieraasta numerosta tulevaan puheluun myös<br />

kesken lemmenleikkien.<br />

www.vuokra-auto.fi<br />

KUORMA- JA<br />

PAKETTIAUTOJEN<br />

MYYNTI JA VUOKRAUS<br />

Rydöntie 24, 20360 TURKU<br />

0400 440 171, 0400 583 033<br />

(02) 210 5000, fax. (02) 210 5050<br />

www.mattila.com<br />

<strong>Kuljetus</strong>&<strong>Logistiikka</strong> 5/<strong>2008</strong> 53


Suomi seuraavana<br />

Nelly.com:ille<br />

Suomalaiset saavat uuden nettikauppiaan.<br />

Nelly.com jolla on yksi markkinoiden laajimmista<br />

muotivalikoimista ottaa askeleen<br />

rajan yli ja aloittaa toimintansa Suomessa.<br />

-Olemme saaneet useita kyselyitä, siitä<br />

milloin avaamme myös Suomessa ja nyt<br />

olemme vihdoinkin aloittaneet. Tästä päivästä<br />

lähtien suomalaiset voivat ostaa viimeisintä<br />

muotia nopeasti ja kätevästi Nelly:<br />

stä, kertoo Nellyn toimitusjohtaja Mikael<br />

Olander.<br />

Miehet ja Naiset löytävät Nelly.com:<br />

ista yli 200 tuotemerkkiä johtaviltä muodin<br />

ja kauneuden jakelijoilta. Valikoimasta<br />

löytyy merkkejä kuten Dolce & Gabbana,<br />

Ed Hardy, Juicy Couture, Björn Borg ja<br />

Triple5 Soul.<br />

-Saamme päivittäin uusia tuotteita<br />

valikoimaamme. Haluamme viimeisimmän<br />

muodin olevan saatavilla riippumatta<br />

siitä asutko maalla vai kaupungissa,<br />

jatkaa Mikael.<br />

Nelly.com on naapurimaa Ruotsissa<br />

muodin johtava nettikauppa ja yritys on<br />

kesästä lähtien toiminut myös Norjassa.<br />

Suomen lisäksi, Nelly aloittaa toimintansa<br />

samanaikaisesti myös Tanskassa.<br />

Nettisivujen ensisijainen kohdeikäryhmä<br />

on 18-35 vuotiaat.<br />

www.nelly.com<br />

Mitä nykymies<br />

rakastaa<br />

ja miten?<br />

”Olisiko sittenkin niin, että<br />

nainen – tai toinen mies (ja mitä<br />

näiden ääripäiden väliin mahtuukaan)<br />

– joka halajaa mieheltä<br />

R-sanaa onkin itse harhassa?<br />

Eikö kaikki lumous menetetä<br />

juuri silloin, kun asioista<br />

puhutaan niiden oikeilla nimillä?<br />

Eikö selittelyä vaille jäävä teko,<br />

uuden käyttöjärjestelmän<br />

asentaminen tietokoneelle tai<br />

keväinen renkaanvaihto, ole<br />

loppupeleissä isosti R-sanampi<br />

kuin R-sana paljaassa rivoudessaan<br />

voi koskaan olla?”, Jarkko<br />

Tontti pohtii.<br />

Maamme eturivin mieskirjailijoita<br />

pyydettiin kertomaan nykymiehen<br />

kokemasta rakkaudesta.<br />

Tarinoista syntyi Armas Alvarin<br />

ja Jarkko Tontin toimittama<br />

novelliantologia Miehen rakkaus<br />

(Gummerus).<br />

Kokoelma,<br />

joka avaa<br />

ikuista<br />

aihetta<br />

persoonallisista<br />

näkökulmista.<br />

Kaikki<br />

äkkilähdöt<br />

yhdestä<br />

osoitteesta<br />

Rantapallon uusi äkkilähtöpalvelu<br />

on avattu – mukana<br />

Aurinkomatkat, Finnmatkat,<br />

Tjäreborg, Lomamatkat, Detur<br />

ja Hispania.<br />

Rantapallon juuri lanseeraama<br />

hakupalvelu helpottaa<br />

äkkilähtöjen metsästystä aimo<br />

harppauksen. Palvelu kerää<br />

kaikkien suurimpien matkanjärjestäjien<br />

tuoreet äkkilähtötiedot<br />

ja listaa ne selkeäksi<br />

yhteenvedoksi osoitteessa:<br />

www.rantapallo.fi/akkilahdot/.<br />

Hartwall kehitti<br />

Suomen<br />

ensimmäisen<br />

ruokaoluen<br />

Hartwall tuo ensimmäisenä<br />

Suomessa markkinoille erityisesti<br />

ruuan kanssa nautittavaksi tarkoitetun<br />

oluen. Hartwall haluaa<br />

vahvistaa kuluttajien makutesteissä<br />

menestyneellä olutvaihtoehdolla<br />

entisestään suomalaista<br />

olutkulttuuria.<br />

Suomalaiset kokkaavat arjessa<br />

ja juhlassa entistä enemmän, ja<br />

ruokaohjelmat ja -lehdet ovat<br />

suosionsa huipulla.<br />

Uusi 1836 Classic<br />

Gourmet -ruokaolut<br />

vastaa kuluttajien<br />

tarpeeseen - olutvalikoimasta<br />

on puuttunut<br />

olut, joka<br />

on tarkoitettu<br />

nautittavaksi<br />

nimenomaan<br />

ruuan kanssa.<br />

Uusi ruokaolut<br />

on kehitetty<br />

Suomessa, ja<br />

se valmistetaan<br />

Hartwallin Tornion<br />

panimolla.<br />

Tiesitkö,<br />

paljonko<br />

työtunnin<br />

teettäminen<br />

maksaa?<br />

Yhden työtunnin teettäminen<br />

maksaa työnantajalle keskimäärin<br />

28 euroa. Siitä 16,50<br />

euroa on työntekijän bruttotuloa.<br />

Verojen jälkeen tilipussiin jää<br />

noin 10 euroa.<br />

Loput 11,50 euroa ovat niin<br />

sanottuja välillisiä työvoimakustannuksia:<br />

loma-ajan ja<br />

vapaapäivien palkkoja, tulos- ja<br />

voittopalkkioita sekä sosiaalimaksuja.<br />

Yrityksillä voi olla myös<br />

muita työsuhteisiin ja henkilöstöön<br />

liittyviä kustannuksia, kuten<br />

työterveyshuollon, työpaikkaruokailun,<br />

koulutuksen ja henkilöstöetujen<br />

kustannukset. EK<br />

54 <strong>Kuljetus</strong>&<strong>Logistiikka</strong> 5/<strong>2008</strong>


Marraskuussa<br />

<strong>2008</strong><br />

avataan<br />

Euroopan modernein<br />

logistiikkakeskuskakeskus<br />

Vuosaaren satamassa<br />

Toimistotiloja joustavasti useissa kokoluokissa<br />

Ota yhteyttä<br />

Perttu Hokkanen,<br />

asiakkuuspäällikkö<br />

p. 0400 896 784<br />

perttu.hokkanen@sponda.fi<br />

<strong>Logistiikka</strong>tilaa alkaen 900 m 2<br />

www.portgate.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!