11.07.2022 Views

Kuljetus & Logistiikka 5 / 2008

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

K


&L 5/2008

Kaikki

TALKOISIIN

Vuosaaren

satamaa

viimeistellään 4

DB Schenker seminaari

keskittyi ympäristökysymyksiin

10

Raahessa uudistetaan

satamaa ja

väyliä 13

Porin Satama

jatkaa

erikoistumista 14

Haminan satamassa

suuria

investointeja 16

Turun satamassa

postitiivisia

odotuksia 18

Maamme laajin

logistinen alue

Turun seudulle 21

Sea Focus 2008 selvitti

Itämeren kaupankäynnin

haasteita 22

Innorail Kouvola

esittäytyi

Berliinissä 26

“Taantuma on todellista” sanoi pääministeri

radiossa. Taantuman ilmiöiden

ehkäisemiseksi on kaikkien osallistuttava

omalta osaltaan.

Rakentaminen nyt ja taantuma-ajan

hintojen hyödyntäminen on varmasti

pidemmän päälle kannattava ratkaisu.

Pääministeri vertasi yhdeksänkymmentäluvun

alun taantumaa ja niitä ketkä silloin

hyödynsivät sen hetkisen tilanteen.

Samaa sanon minäkin. Rakentaminen

etenkin uusien asuntojen rakentaminen

asunnoiksi on monessakin suhteessa järkevää

juuri nyt. Työllistäminen sekä rahan

kiertäminen omassa yhteiskunnassa on

tärkeä keino hillitä taantuman vaikutuksia.

Hyvien aikojen säästöön jääneitä

rahavaroja voi nyt hyödyntää edullisesti

Ketkä sitten voivat osallistua talkoisiin?

Yksityiset kuluttajat tietenkin, jokainen

omalta osaltaan. Mikäli velkaantuminen

ei ole ylittänyt vielä maksukykyä ei ole

estettä ja pelkoa tulevasta!?

Miten on valtion, puolustusvoimien,

kaupunkien ja kuntien laita? Miten he

voivat osallistua talkoisiin jolla taantumaa

hillitään, tai parhaimmillaan nostetaan

Suomi uuteen nousuun?

Ainakin kaupungit sekä kunnat ovat

taistelleet niukkojen rahavarojen kanssa

jo pidemmän aikaa. Valtion kanta kuntiin

ja kaupunkeihin on yksinkertaistettuna

ollut suurin piirtein, että koettakaa

hillitä menoja, kyllä se siitä. Kaupungit

sekä kunnat ovatkin sittemmin hillinneet

menojaan ihan kiitettävästi, ainakin ostohankinnoissa.

Esimerkiksi kaikki kaupunkien sekä

kuntien ostotarjonta kilpailutetaan ja voittajana

on aina yksinkertaisesti halvimman

tarjouksen tehnyt useimmiten ylikansallinen

yritys. Paikalliset tai Suomalaiset

yritykset eivät pärjää hintakilpailussa ylikansallisille

yrityksille.

Paikallinen yrittäjä jää nuolemaan näppejään

hävittyään hintakilpailun, ja antaa

loppujen lopuksi potkut myyjälleen riittämättömän

liikevaihdon seurauksena.

Työtön myyjä kiertelee työvoimatoimiston

sekä oman paikkakuntansa sosiaalitoimiston

väliä. Työtön elää tällöin käyttäen

paikkakuntansa, sekä valtion ostohankinnoissa

“säästämiä” rahoja elämiseensä.

Työtön myyjäkään ei ole vielä tapahtumaketjun

viimeinen lenkki. Oman talousalueen

lopullinen tuottamattomuus, sekä

kilpailukyvyn heikkeneminen ovat lopullista

seurausta huonosti harkituista päätöksistä.

Valtio, kaupungit sekä kunnat siis

“säästävät” suuria summia ostohankinnoissaan

ostamalla ulkopuoliselta ja

samalla joutuvat tukemaan työllisyyttä tai

siis jopa työttömyyttä omalla vastuualueellaan.

Onko siis varmaa ettei paikallisia omia

yrityksiä kannata tukea tekemällä ostot

heiltä ? Onko halvempaa siirtää rahaa

taskusta toiseen myöhempää luovuttamista

ajatellen?

Käsittääkseni paikallinen yrittäjä on osa

yhteiskuntaa joka pyörittää talouselämää

. Paikallinen yritys luo paikallisia työpaikkoja

ja ainakin osa rahasta jää pyörimään

lähialueelle ja loppujen lopuksi suuri osa

palautuu valtion, kuntien sekä kaupunkien

kassaan erilaisten verojen muodossa.

Luulisi olevan edullista maksaa hieman

paikkakunnan omaa lisää palveluista ja

samalla säästää tulevaisuudessa sosiaalimenoissa.

Kaikkea vastuuta ei voi sälyttää yksityiselle

kuluttajalle. Olisi mielekästä jos oma

kunta tai kaupunki toimisi esimerkkinä

tekemällä ostonsa omalta paikkakunnaltaan

ja näin myös esimerkillään osoittaisi

miten talous elvytetään.

Minun mielestäni kyse on lyhytnäköisyydestä

päätöksiä tehdessä. Ainakin

tällä hetkellä jolloin ratkaistaan lähitulevaisuuden

talouselämän suuntaviivoja.

Kenenkään ei tulisi nyt “luistaa” yhteisistä

talkoista lyhyen aikavälin edullisuuteen

vedoten.

Kuljetus & Logistiikka

TOIMITUS Artturinkatu 2, BOX 29, 20200 Turku. Puh. +358 2 2444 110. Email: lehti@pp.inet.fi

PÄÄTOIMITTAJA M-T. Saarinen, puh. + 358 40 717 5686, lehti@kuljetusjalogistiikka.com

TOIMITUSSIHTEERI Tiina Isomäki, puh. + 358 40 9125 983, tiina.isomaki@luukku.com

ILMOITUSMARKKINOINTI puh. +358 2 2444 110. Email: lehti@pp.inet.fi

PAINOPAIKKA Painola, Piispanristi

JAKELU Itella Oyj

Leif Kuismanen

Kuljetus&Logistiikka 5/2008 3


Teksti: Tero Tuisku

Vuosaaren

satamaa

viimeistellään

Uutta uljasta Vuosaaren satamaa viimeistellään käyttökuntoon. Valmistumisen

jälkeen satamaportin läpi kulkee päivittäin noin 4 000 ajoneuvoa.

Liikkuminen ja tavarankäsittely satama-alueella on pyritty

tekemään mahdollisimman joustavaksi ja nopeaksi.

Satamaan tulee myös palvelukeskus,

jossa kuljettajat voivat viettää lakisääteiset

taukonsa sekä peseytyä, ruokailla ja

jopa katsastuttaa autonsa.

Vuosaaren satama-alueella käy kiivas

hyörinä, vaikka se avataan vasta marraskuun

lopulla.

- Eri rakennuskohteet ovat nyt viimeistelyvaiheessa.

Samanaikaisesti me valmistelemme

sataman käyttöönottoa, toteaa Vuosaaren

satamakeskuksen johtaja Kari Noroviita.

Vuosaaren satama on hyvällä paikalla ajatellen

kuljetus- ja logistiikka-alan yritysten

tarpeita. Sataman portille pääsee, kun ajaa

suoraan Kehä III:n itäpäähän. Juuri ennen

satamaporttia on pitkä tunneli, joka alittaa

Mustavuoren herkän luontoalueen. Tunnelissa

on 4,5 metrin enimmäiskorkeus.

- Tavanomaiset rekat mahtuvat hyvin

tulemaan tunnelin kautta. Lähinnä rajoitus

koskee vain poikkeuksellisen korkeita erikoiskuljetuksia.

Näille on oma maan pinnassa

kulkeva reittinsä, joka mahdollistaa ylikorkeat

ja ylileveätkin kuljetukset, Noroviita sanoo.

Sataman suurimman liikennevirran muodostavat

rekat, konttiautot ja trailerit.

- Kaikki lastinkäsittelyjärjestelmät ja liikennejärjestelyt

viritetään siten, että purkamiset,

lastaamiset ja liikkumiset satama-alueella

sujuisivat mahdollisimman joustavasti ja

nopeasti. Tämä on myös satamankäyttäjien ja

tavaranomistajien edun mukaista.

Satamaan johtavan vesiväylän syvyys on

12,5 metriä.

- Syvyys on sama kuin Helsingin Länsisataman

syväväylällä. Se riittää hyvin niin sanotuille

feeder-aluksille, joita Itämerellä liikkuu.

Suuret valtamerialukset eivät ainakaan tällä

hetkellä tule juuri Etelä-Itämerta lähemmäs,

Noroviita sanoo.

4 Kuljetus&Logistiikka 5/2008


VUOSAAREN

SATAMA

• Avataan 28.11.2008.

• Pinta-ala 250 hehtaaria.

• Varasto- ja terminaalitilaa

170 000 neliömetriä.

• Kaksi 750-metristä konttilaituria.

• Meriväylän syvyys 12,5 metriä.

• 3 000 ihmisen työpaikka.

• Rakentamiskustannukset 687,5

miljoonaa euroa, josta itse

sataman osuus on 57 prosenttia

ja liikenneväylien 43 prosenttia.

• Neljänneksen osuus Suomen

konttiliikenteestä.

VUOSAAREN SATAMA-ALUEELLE TULEVIA

YRITYKSIÄ JA TOIMIPAIKKOJA

• Finnsteve

• Steveco

• Multi-Link Terminals

• Container-Depot

• Marine Container Yard

• Arctic Container

• Sponda

• Nurminen Logistics

• Speed Group

• Delta Trucks

• K1 Katsastajat

• Portsari

• ABC-liikennemyymälä

• Ravintola Vuoska

• Gustav Paulig

• ABB Marine

• Aker Arctic Technology

• Tullin toimipiste

Vuosaaren

satamakeskuksen

johtaja Kari Noroviita

toteaa, että uuteen

satamaan on tulossa

varsin moderni

lastikäsittelykapasiteetti

ja -varustus.

KOLME SATAMAOPERAATTORIA

Vuosaaressa toimii kolme satamaoperaattoria

eli Finnsteve, Multi-Link Terminals ja Steveco.

Ne vastaavat osaltaan sataman turvallisuudesta.

- Operaattoreilla on tuotannolliset kontrollipisteensä.

Jokainen rekka ajaa sataman

pääportin läpi. Jos kaikki on kunnossa, rekka

pääsee pysähtymättä tuotantoportille, jossa

se otetaan satamaoperaattorin tuotantojärjestelmään

ja sille annetaan oikea nosto tai

-purkauspaikka.

Vuosaaren sataman erikoisuuksiin kuuluu

rautatie 8-raiteisine ratapihoineen. Satamassa

uskotaan, että rautatiekuljetukselle on

kasvavaa tarvetta tulevaisuudessa.

Satama-alueen maapohja on asvaltoitu

kauttaaltaan.

- Asvalttia on saman verran kuin 400 kilometrillä

maantietä. Porttialueella on erityisen

kovaa kulutusta kestävää asvalttipinnoitetta.

Muuallakin on käytetty kohteen mukaan

valittua asvalttilaatua.

Vuosaaren satamaan nousee kaikkiaan

kymmenen kiinteää nosturia, joista vastaavat

satamaoperaattorit. Nostureista kuusi on

aivan uusia ja muut neljä siirretään paikalle

muista satamista.

- Tänne on tulossa varsin moderni lastikäsittelykapasiteetti

ja -varustus, Noroviita

toteaa tyytyväisenä.

Sataman porttialueelle tulee monipuolinen

palvelukeskus kuljetusliikkeille ja ammattikuljettajille.


Kuljetus&Logistiikka 5/2008 5


Finnsteven uudet nosturit valmiina tosityötä varten.

- Porttialueella on esimerkiksi pysäköintipaikkoja,

ravintola, suihku sekä autojen huoltopiste ja jopa katsastustoimistokin.

Kuljettaja voi viettää palvelukeskuksessa

hyvin lakisääteisen taukonsa.

STEVECO TULEE IDÄSTÄ VUOSAAREEN

Stevecon Vuosaaren yksikön johtaja Tomi Rautio sekä

asiakaspalvelupäällikkö Heli Niemi ovat valmiita palvelemaan

täyden palvelun logistiikkatalona Vuosaaren sataman käyttäjiä.

Asiakkuuspäällikkö Perttu Hokkanen Spondasta sanoo, että

tilojen kysyntä on kiihtynyt syksyn edetessä. Taustalla on viimeistelyä

vaille valmis toimistotalo Vuosaari Service Center.

Maan suurin satamaoperaattori Steveco Oy tekee historiallisen

liikkeen. Tähän asti lähinnä Itä-Suomen satamissa

toiminut yritys

tulee operaattoriksi Vuosaaren satamaan.

- Meille tulee tänne kaikkiaan satakunta

ihmistä. Kaluston osalta laiturialueelle nousee kaksi

upouutta Kenecranesin tekemää pukkinosturia. Näiden

ohella käytämme viittä yhteistä nosturia. Lisäksi

saamme tänne kaksi mobiilinosturia sekä muuta käsittelykalustoa,

jota siirrämme Vuosaareen

Kotkasta, Stevecon Vuosaaren yksikön

johtaja Tomi Rautio kuvailee.

Steveco on toiminut pitkään operaattorina

Kotkan satamassa, jossa on myös

yrityksen pääkonttori. Tytäryhtiön kautta

Stevecolla on toimintaa Saimaalla,

Haminan satamassa sekä Moskovan

jokiterminaalissa, jota pyörittää OOO Steveco.

- Vuosaaressa haastamme paikalliset operaattorit ja

uskomme saavamme uuden sataman myötä asiakkaita

myös täältä Helsingistä ja laajemminkin pääkaupunkiseudulta.

Rautio toteaa, että Steveco ei ole pelkkä ahtausliike.

- Olemme tänä päivänä täyden palvelun logistiikkatalo.

Tarjoamme esimerkiksi kontinkäsittelyä, roro-terminaalitoimintoja,

varastointia sekä Steveco

Internationalin kautta kansainvälisiä logistisia palveluja.

Voi sanoa, että pystymme hoitamaan tavarat tehtailta

loppuasiakkaille asti.

Steveco saa toimistotilat satama-alueelle rakennettavasta

Vuosaari Service Centeristä. Asiakaspalvelupiste

tulee porttialueelle, jossa tapahtuu lastin luovutus ja

muut vastaavat toiminnot.

Olemme

täyden palvelun

logistiikkatalo.

-Tomi Rautio,

Steveco Oy

6 Kuljetus&Logistiikka 5/2008


SPONDA TARJOAA SYNERGIAETUJA

Sponda Oyj on saanut tehtäväkseen etsiä ja löytää vuokralaisia

sataman tiloihin.

- Meillä on tarjolla ensinnäkin logistiikkatiloja 900 neliömetristä

ylöspäin logistiikka-alueellamme. Toimistotiloja on saatavilla

yhdestä huoneesta alkaen suurempiin kokonaisuuksiin sekä

Gatehouse-porttirakennuksesta että Vuosaari Service Centeristä,

asiakkuuspäällikkö Perttu Hokkanen Spondasta sanoo.

Tarkkoja vuokrausastelukuja pörssiyhtiö voi ilmoittaa vain

tulosjulkistustensa yhteydessä. Hokkasen mukaan tilojen kysyntä

on kiihtynyt syksyn edetessä.

- Vuokralaisiksi on tullut erilaisia vienti- ja tuontihuolintayrityksiä,

satamaoperaattoreita sekä monia muita logistiikka-alan

toimijoita. Satamassa oleva yritys

Satamassa oleva yritys saa synergiaetua isosta logistiikkaalueesta,

jossa yhdistyy neljästä

saa synergiaetua isosta

logistiikka-alueesta, pääkuljetusmuodosta kolme ja

jossa yhdistyy neljästä

vain lentoasema on hieman syrjempänä.

Toisaalta lentokentällekin

pääkuljetusmuodosta

pääsee joutuisasti Kehä kolmosta

kolme ja vain lentoasema pitkin, Hokkanen kuvailee.

on hieman syrjempänä. Hokkasen mukaan hyvä sijainti

- Perttu Hokkanen,

tuo myös välitöntä taloudellista

Sponda Oyj

etua.

- Kuljetuskustannuksia säästyy,

kun tavarat voidaan ottaa suoraan laivasta terminaalikäsittelyyn.

Tänä päivänä pitää huomata sekin, että näin pystytään vähentämään

liikennepäästöjä.

NURMINEN PÄÄSEE LÄHELLE RAUTATIETÄ

Nurminen Logistics Oyj avaa logistiikkatavarataloksi nimeämänsä

toimipaikan Vuosaaren satamaan. Ensimmäisessä vaiheessa valmistuva

tila on 34 000 neliötä. Tila

Vuosaaren kaikki

kasvaa 50 000 neliöön kaikkien lastinkäsittelyjärjestelmät ja

vaiheiden valmistuttua.

liikennejärjestelyt

Nurmisen tavaratalossa on

viritetään siten, että

tarjolla varastointia, tavarankäsittelyä,

huolintaa sekä räätälöityjä purkamiset, lastaamiset ja

palvelukokonaisuuksia. Talon erikoisuuksiin

kuuluu suora rauta-

sujuisivat mahdollisimman

liikkumiset satama-alueella

tieyhteys 250 metrin laiturilla.

joustavasti ja nopeasti.

Helsingin suurin satamaoperaattori

Finnsteve keskittää

Vuosaaren

- Kari Noroviita,

toimintansa uuteen Vuosaaren satamakeskuksen johtaja

satamakeskukseen ja lopettaa

Länsisataman ja Sörnäisten sataman

toimipaikat. Yritys ottaa käyttöönsä neljä Kalmarin valmistamaa

isoa nosturia. Lukit, kurottajat ja muut työkoneet tulevat

Finnsteven noin 70 hehtaarin

toimialueelle.

Oy Marine Container Yard Ab keskittää satamapalvelunsa

Vuosaaren satamakeskukseen ja sulkee Länsisataman konttivarikon.

Uusi konttivarikko nousee satamakeskuksen länsilaidalle.

Maan johtavalle kahvitalolle Gustav Pauligille rakennetaan

parhaillaan uutta kahvipaahtimoa satamakeskuksen Meriportin

yritysalueelle. Muutto tapahtuu syksyllä 2009. Nykyinen, käytöstä

poistuva paahtimo on myös Vuosaaressa runsaan kilometrin

päässä satamasta.

Satama soveltuu hyvin Pauligin toimipaikaksi. Onhan yritys

merikuljetusten suurkäyttäjä. Raakakahvi tulee Pauligille laivoilla

Etelä- ja Väli-Amerikasta sekä Itä-Afrikasta. Kahvi toimitetaan

maailmalta Eurooppaan syvämerilaivoissa. Hampurin satamassa

tuotteet siirretään pienempiin feeder-aluksiin, jotka tuovat raakakahvin

perille Vuosaareen. Pauligin paahtimo valmistaa vuosittain

noin sata miljoonaa kahvipakettia. Suomen ohella kahvia toimitetaan

Venäjälle ja Baltian maihin. ■

Kuljetus&Logistiikka 5/2008 7


Turun lennot

tuovat tehokkuutta

DHL Express aloitti syyskuun puolivälissä säännölliset,

jokaisena arkipäivänä tapahtuvat rahtilennot Turun

LogiCityn ja DHL:n Euroopan lajittelukeskuksen, Leipzigin

välillä.

-Voimme näin tehokkaasti yhdistää sekä lento- että

maantiepikakuljetusten nouto- ja jakeluverkoston,

perustelee DHL Express Suomen toimitusjohtaja Kenneth

Palmgren Turun valintaa.

DHL Express on jo elokuun alusta lähtien reitittänyt

maantiepikakuljetuksensa Turun uuden terminaalinsa

kautta. Palmgrenin mukaan näin on voitu parantaa palveluaikoja

Suomen ja Manner-Euroopan välillä.

Uusi lento saapuu Leipzigista Turkuun joka arkiaamu

kello 08.30 ja lähtee paluumatkalle kello 22.45. Turkuun

lennetään Boeing 737 -koneella, jonka kantavuus on

16,5 tonnia. Näin kyytiin mahtuu suuria ja raskaitakin

lähetyksiä.

-Uudesta lennosta hyötyvät ennen muuta Länsi- ja

Keski-Suomen asiakkaat. Koneen myöhäisen lähtöajan

ansiosta alueen suurimmilla paikkakunnilla olevat asiakkaat

voivat kerätä lähetyksiään koko työpäivän ajan.

Noutoaikataulut siirtyvät merkittävästi myöhemmäksi,

koska lähetyksiä ei enää toimiteta Helsingin lennolle,

toteaa Kenneth Palmgren.

Syksyn aikana Turun kaupunki- ja lähialueen palveluvalikoimaan

lisätään myös aamupäivätoimitukset. (KA)

LVM käynnisti

ruuhkamaksujen

käytöstä

selvityksen

Liikenne- ja viestintäministeriö on avannut internet-sivut, jossa voi seurata

ruuhkamaksuista tehtävän selvitystyön etenemistä. Sivut tarjoavat myös laajasti

tietoa ruuhkamaksuista ja sen käyttökokemuksista esimerkiksi Tukholmassa

ja Lontoossa.

Ruuhkamaksujen selvitystyö käynnistyi 19.8.2008 ja sen on määrä valmistua

ensi kesäkuuhun mennessä. Viidessä vaiheessa etenevän selvityksen

edistymistä voi seurata internetissä osoitteessa www.ruuhkamaksu.fi . Selvitys

koskee neljäätoista Helsingin seudun kuntaa.

Muurla-Lohja moottoritie avataan

Uusi E18 moottoritieosuus Muurla-Lohja avataan liikenteelle 15.11.2008.

miuraad

On ilo palvella ja onnistua!

Varova Oy on palvellut menestyviä vienti- ja

tuontiyrityksiä jo kuudenkymmenen vuoden ajan

– tehokkaasti, joustavasti ja yksilöllisesti.

Tarjoamme käyttöönne maailmanlaajuiset kuljetusja

huolintapalvelut, oikean kaluston ja optimaalisen

nopeuden.

Palvelut: • Maantiekuljetukset • Merikuljetukset

• Lentorahti • Erikoiskuljetukset

• Transito

• Huolinta

Perille kaikkialle maailmassa.

Varmasti ja varovasti.

Varova Oy • PL 18, 00501 Helsinki • puh. (09) 773 961 • sales@varova.fi • www.varova.fi

8 Kuljetus&Logistiikka 5/2008


Toimittaja Kari Anttonen

Vuosaareen syntyy

AUTOILIJOIDEN KEIDAS

Tikkurilan Rengas Oy avaa ensi vuoden tammi-helmikuussa uuden

toimipisteen aivan Vuosaaren sataman portin pieleen. Läpi vuorokauden

auki oleva autoilijoiden keidas huoltaa niin autot kuin kuljettajatkin.

Jo vuonna 1991 perustetulla Tikkurilan Renkaalla on tällä

hetkellä kolme toimipistettä pääkaupunkiseudulla. Helsingin

Mannerheimintien lisäksi yritys palvelee Vantaan

Kielotiellä sekä raskaaseen kalustoon keskittyneessä Vantaan

Hakkilan tiloissa.

Tikkurilan Rengas myy ja säilyttää nimensä mukaisesti

autojen renkaita sekä vanteita. Yrityksestä saa myös yleisapua

monenlaisiin auton vaivoihin ja vikoihin. Toimitusjohtaja

Ari Kosonen kertoo Tikkurilan Renkaan kasvaneen tasaisesti

vuosien varrella. Autorenkaiden myyntiluvut kohoavat jo lähes

30 000:een kuluvana vuonna.

-Vuosaaresta on tulossa meidän päätoimipiste. Uusissa

tiloissa voimme tarjota erittäin hyvät ja kilpailukykyiset palvelut,

toteaa Kosonen.

HUOLTOA AUTOILLE JA KULJETTAJILLE

Vuosaareen kohoaa huoltotilojen lisäksi kahvila-ravintola

Vuoska, jota ryhtyy vetämään Sirkka Kosonen. Sirkka ja Ari

Kosonen uskovat, että tällaiselle autoilijan monipuoliselle

keitaalle on tarvetta. Vuosaaressa panostetaan raskaaseen

kalustoon.

-Huoltohalliin mahtuu yhtä aikaa kaksi täysperävaunullista

rekkaa. Ja vaikka palvelua saa 24 tuntia vuorokaudessa,

pyrimme hinnoittelemaan palvelut autoilijoille ja yrittäjille

edullisiksi, korostaa Ari Kosonen.

150 -paikkaisen kahvila-ravintolan yhteyteen rakennetaan

autonkuljettajille myös suihkut, saunat ja lounge -tilat televisioineen

ja internet -yhteyksineen.

-Vuosaaren toimipisteen ajatuksena on, että sieltä saa

ruokaa ja huoltoa niin kuljettajat kuin autotkin, linjaa Kosonen.

Kaksitoista henkilöä työllistävä Tikkurilan Rengas Oy kuuluu

pohjoismaiseen DekkPartner -ketjuun, joka on itsenäisten

kauppiaiden omistama. Toimipisteitä on yli 60 Suomessa ja

koko Skandinaviassa noin 300. Vuosaareen Tikkurilan Rengas

palkaa 6 - 8 uutta työntekijää. ■

www.tire.fi

Kuljetus&Logistiikka 5/2008 9


Teksti: Tero Tuisku

Kuvat: DB Schenker / Nina Dodd

DB Schenker -päivän seminaari keskittyi

YMPÄRISTÖ-

KYSYMYKSIIN

DB Schenker -päivän seminaarissa pohdittiin laajasti kuljetus- ja logistiikkatoimintojen vaikutuksia

ympäristöön. Maailmanlaajuinen DB Schenker -konserni ilmoitti asettaneensa tavoitteekseen

vähentää hiilidioksidipäästöjä 20 prosenttia nykyisestään vuoteen 2020 mennessä.

Tämän luvataan onnistuvan siitäkin huolimatta, että kuljetusmäärät kasvavat kaiken aikaa.

10 Kuljetus&Logistiikka 5/2008

Finlandia-talossa järjestetty DB Schenker

-päivä sai suuren suosion. Lokakuun

alussa pidettyyn päivään osallistui noin

300 kuljetus- ja logistiikka-alan ammattilaista.

Nämä olivat pääsääntöisesti DB Schenkerin

asiakkaita ja yhteistyökumppaneita.

- Päivä järjestetään vaihtoehdoksi perinteiselle

messuosallistumiselle. Messuilla kontaktit

tahtovat jäädä melko pintapuolisiksi. Nyt

pystymme keskustelemaan asiakkaidemme

kanssa syvemmin ja pohtimaan laajemmin

yhteistyömahdollisuuksia. Haluamme myös

antaa asiakkaillemme syvempää tietoa ja

ajattelemisen aihetta yhteisistä aiheistamme,

Oy Schenker East Ab:n toimitusjohtaja Göran

Åberg totesi päivän yhteydessä järjestetyn

seminaarin avauspuheenvuorossa.

Seminaarissa kuljetus- ja logistiikka-alan

asiantuntijat eri tahoilta esittivät näkemyksiään.

Projektipäällikkö Christina Wolf IVL

Svenska Miljöinstitutista puhui kuljetustoiminnasta

ja kestävästä kehityksestä. Hänen

mukaansa esimerkiksi maailmanlaajuiset

tulvat, kovat sateet ja myrskyt sekä poikkeuksellisen

korkeat lämpötilat ovat konkreettisena

näyttönä siitä, että muutoksilla on kiire.

- Nykyinen tilanne kuljetuksessa ei edistä

kestävää kehitystä. Syinä ovat esimerkiksi

lyhytjänteinen toiminta, läpinäkyvyyden puute

kuljetusketjussa sekä kestävän kehityksen

epäselvät vastuukysymykset, Wolf totesi.

Wolfin mukaan liikennepolttoaineissa ei

ole tapahtunut riittävää parannusta ympäristöä

ajatellen.

- Biodieselin käyttö liikenteessä on vielä

hyvin vähäistä. Toisaalta moottoreita olisi

mahdollista parantaa muutenkin ympäristömyönteiseen

suuntaan. Lisäksi kuljettajia

pitäisi kouluttaa vähäpäästöiseen ajotapaan.

GPS-paikannusta kannattaa suosia jakeluliikenteen

reittisuunnittelussa. Syytä on myös

siirtää yhä enemmän kuljetuksia rautateille ja

vähentää maanteitse ja ilmateitse tapahtuvaa

kuljetusta. Wolf painotti.

UUSIA VAATIMUKSIA ASIAKKAILTA

Göran Åberg totesi seminaariesitelmässään,

että DB Schenkeriltä vaaditaan näinä aikoina

paljon.

- Meidän on pohdittava, miten pystymme

tuottamaan lisäarvoa asiakkaillemme ja mitkä

ovat vastauksemme muuttuvaan toimintaympäristöön,

joka johtuu muun muassa parhaillaan

vallitsevasta finanssikriisistä, kiristyvistä

päästörajoituksista sekä verkkokaupan kasvusta

ja kuljettajien työaikadirektiiveistä.

Tämä kaikki asettaa uusia vaatimuksia kuljetus-

ja varastopalvelujen tuotantoon.

DB Schenker on selvittänyt asiakkaidensa

näkemyksiä omasta toiminnastaan ja kuljetusalasta

laajemminkin. Åberg esitti seminaarissa

tutkimuksen tuloksia. Tutkimuksen

kiinnostavimpiin tietoihin kuuluu se, millä

perusteilla asiakkaat valitsevat käyttämänsä

kuljetus- ja logistiikkayhtiön.

- Ykköstoiveina tulivat esille edullinen hintatason

kilpailutilanteessa, lupausten pitäminen

sekä asiakkaan tarpeiden huomioiminen.

Lisäksi asiakkaat odottavat koko logistiikkaketjulta

läpinäkyvyyttä, innovatiivisuutta sekä


kattavaa ja jatkuvasti laajenevaan kuljetusverkostoa. Asiakkaat

odottavat meiltä myös konkreettisia toimia ympäristön hyväksi,

Åberg sanoi.

- DB Schenker vastaa asiakkaiden odotuksiin muun muassa

uusiutuvalla kalustolla sekä moderneilla toimintatavoilla. Konsernissa

on tehty rakenteellisia muutoksia, joista yhtenä esimerkkinä

on tehostettu asiakaspalvelu. Panostamme tuotekehitykseen, jota

ohjaavat asiakkaiden muuttuvat tarpeet. Tämä näkyy esimerkiksi

uusiutuneina kuljetusten seurantajärjestelminä. Olemme myös

ottaneet lentoliikenteen osittain omaan ohjaukseen ja rautateillä

otimme käyttöön omat blokkijunat.

Åbergin mukaan DB Schenkerin organisaatiota on vahvistettu

yritysostoin.

- Suomessa ostokohteisiin kuuluvat Kotijakelu ja muualla

Euroopassa esimerkiksi BAX, Spain-TIR sekä Romtrans. Ympäristöhaasteisiin

olemme vastanneet laatimalla ympäristöraportin

sekä aloittamalla systemaattiset laskennat ympäristökuormituksesta.

Henkilöstöä myös palkitaan hyvistä ympäristösuorituksista.

VIHREYS VIEHÄTTÄÄ

Logistiikkajohtaja Detlef Trefzger Schenker AG:stä totesi, että

ympäristövaatimukset asettavat suuria vaatimuksia konsernin toimintatapoihin.

- Asiakkaiden taholta on tullut kysyntää entistä vihreämpiin

kuljetus- ja logistiikkaratkaisuihin. Muutosta tukee myös polttoaineiden

hintojen voimakas nousu. Tämä kaikki merkitsee esimerkiksi

sitä, että meidän on lisättävä rautateiden käyttöä logistisessa

ketjussa. Samoin lentokuljetuksista on siirryttävä yhä enemmän

meri- ja rautatiekuljetuksiiin,

Trefzger sanoi.

Trefzger kertoi konsernin

omistajayhtiön

Deutsche Bahnin ympäristömyönteisistä

toimista.

Deutsche Bahn

on koeajanut uuden

Euroopan ja Aasian

välisen rautatieyhteyden.

Koeajon mukaan

matka-aika Kiinasta

Hampuriin kestää

junalla runsaat kaksi

viikkoa eli huomattavasti vähemmän kuin laivakuljetus.

Trefzger esitti myös täsmällisen ja vaativan luvun DB Schenker

-konsernin ympäristötavoitteista.

- Aikomuksenamme on vähentää hiilidioksidipäästöjä 20 prosenttia

nykyisestään vuoteen 2020 mennessä. Tämä onnistuu

siitäkin huolimatta, että kuljetusmäärät kasvavat kaiken aikaa.

Keinoina on muuttuvien kuljetustapojen ohella energiatehokkuuden

parantaminen kaikissa terminaali- ja varastotiloissamme.

Yhtenä tavoitteena on jopa siirtyminen aikaisempaa vihreämpiin

tuotteisiin, joka vähentää niin sanottua hiilijalanjälkeä. Tämä tietysti

tehdään yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Trefzger kuvaili myös DB Schenkerin suuruutta.

Vuonna 1872 Saksassa perustetulla yrityksellä on nykyisin

1 500 toimipaikkaa 150 maassa. Viime vuonna yritys

kuljetti tavaraa huimat 312,8 miljoonaa tonnia. Se on

vahva toimija kaikissa neljässä pääkuljetusmuodossa ja

selkeästi alan suurin toimija Euroopassa. Maailmanlaajuisessa

kilpailussa DB Schenker on kakkosena DHL:n

jälkeen.

UPM-KYMMENE PANOSTAA RFID-LUENTAAN

UPM-Kymmenen logistiikkajohtaja Jussi Sarvikas kuvaili

seminaarissa, miten yritys pyrkii tehostamaan logistisia

toimintojaan. Yhtenä esimerkkinä on pyrkimys etäluettavan

RFID:n (Radio frequency identification) laajamittaiseen

hyödyntämiseen.

- Se alkaa jo metsistä. Ehkä

piankin tulevaisuudessa jokainen

puunrunko varustetaan

RFID-tunnisteella. Samoin sitä

on tarkoitus käyttää esimerkiksi

paperirullissa ja muissakin

kohteissa pitkässä toimitus- ja

valmistusketjussa. RFID tehostaa

toimintoja ja alentaa kustannuksia

sitä enemmän, mitä

suurempia volyymit ovat. Emme

todennäköisesti pääse niin suuriin

volyymeihin kuin kappaletavarateollisuus

tai kauppa, mutta

silti tuotto voi olla riittävä, Sarvikas

sanoi.

UPM-Kymmene on ulkoistanut logistisia toimintojaan viime

vuosina voimakkaasti alihankkijakumppaneiden hoidettavaksi.

- Viime vuosikymmenen puolivälissä meillä oli logistisissa tehtävissä

1 500 henkilöä. Tänä päivänä heitä on alle sata.

Metsäjätti suosii logistiikkakumppaneita valitessaan globaaleja

toimijoita. Yksi kumppani onkin DB Schenker.

- Yleensä kumppanimme ovat omilla markkina-alueillaan johtavia

yrityksiä. Edellytämme kumppaneiltamme erittäin vahvaa

kilpailu- ja palvelukykyä, Sarvikas korosti.

UPM-Kymmenen aikomuksena on panostaa myös kokonaan

uusille tuotealueille. Selvityksen kohteena on lämmitysbrikettien

tuotanto. Brikettejä käyttävät nykyään omakotitalouksien ohella

myös esimerkiksi kaukolämpöä tuottavat yritykset. Tällä alalla vahvoja

toimijoita Suomessa ovat Vapo ja Biowatti.

Maailmalaajuisilla markkinoilla toimiva UPM-Kymmene on

havainnut, että sanomalehtipaperin menekki on pudonnut Yhdysvalloissa.

- Sähköinen media korvaa paperilehtiä ja paperin kautta saatavaa

informaatiota. Euroopassa ei ole vielä tapahtunut samanlaista

pudotusta sanomalehtipaperin kysynnässä, mutta ei kysyntä toisaalta

kasvakaan, Sarvikas totesi.

MERILIIKENNE JATKAA KASVUAAN

Johtaja Simo Airas Finnlines Oy:stä kuvaili seminaarissa meriliikenteen

tulevaisuuden näkymiä.

- Itämeren talousalueen meriliikenne jatkaa kasvuaan. Venäjä

rakentaa lisää uusia Itämeren kuivarahtisatamia kuten Lomonosov,

Vistino ja Bronka. Toisaalta liikenteen puhtausvaatimukset

lisääntyvät; esimerkiksi meripolttoaineen rikkipitoisuuden määrät

kiristyvät edelleen. Vuonna 2010 sallittu pitoisuus on enintään 1,0

prosenttia ja vuonna 2015 enää 0,1 prosenttia, Airas sanoi.

Itämeren merikuljetusten määrä on nykyään 750 miljoonaa

tonnia.

- Venäjän kauppa toimii Itämeren talousalueen moottorina.

Venäjän ja EU-25-maiden välinen kauppa kasvoi vuosina 2000-

2006 keskimäärin 20 prosenttia vuodessa. Suomenlahden alusliikenteen

ennustetaan kasvavan nykyisestään 24 prosenttia

vuoteen 2015 mennessä, Airas totesi.

Airas on huolissaan vienti- ja tuontikuljetusten

epätasapainosta.

- Yksikköliikenteessä epätasapainon

kasvuun liittyy myös tyhjien yksiköiden

merkittävä määrällinen nousu.

Tämä vaikuttaa haitallisesti kaikkien

ketjun osapuolten kustannustehokkuuteen.

Helsinki-Travemünde-reitillä

taas kuljetukset keskittyvät voimakkaasti

loppuviikkoon kun sen sijaan

alkuviikosta tavaratiloissa on paljon

tyhjää. Tasainen tavaravirta säästäisi

kustannuksia merkittävästi, Airas

summasi. ■

Kuljetus&Logistiikka 5/2008 11


www.gli.fi

GLi Yhtiöt on nuorekas, innokas ja pirteitä päätöksiä tekevä tämän vuosituhannen yksityinen yrityskeskittymä (GLi

Logistics Oy, GLi Express Oy, GLi Service Oy ja GLi Reval Ou). Tarjoamme mm. kuljetus- ja logistiikka-alan

koulutus-, kehittämis-, konsultointi- ja projektipalveluja asiakkaan toiveiden mukaan räätälöitynä.

Liikenneyrittäjäkoulutus

Koulutuksia keväällä 2009

Turussa, Tampereella, Kajaanissa, Kouvolassa

Ilmoittaudu nopeasti, paikkoja rajoitetusti.

Ammattipätevyyskoulutukset

Jyväskylässä, Turussa, Seinäjoella, Helsingissä, Isossakyrössä, Aitoossa, Kälviällä,

Tampereella, Vantaalla, Kajaanissa, Hinnerjoella jne.

Aiheet: ennakoiva ajaminen (pakollinen), ADR, työhyvinvointi, ensiapu, trukkikortti, työturvallisuuskortti,

laadullinen toiminta, ajoneuvotekniikka, asiakaspalvelu, tieturva, sisäinen yrittäjyys

Lisätiedot Kristian Lella 010 440 4401 tai kristian.lella@gli.fi


Toimittaja Kari Anttonen

Raahessa uudistetaan

SATAMAA JA VÄYLIÄ

Raahen sataman palvelut ovat parantumassa merkittävästi

lähitulevaisuudessa syväsataman uudistusten myötä. Raaheen johtava

väylä syvennetään ja satama on saamassa mm. uuden satamakentän.

Raahen sataman ongelmaksi on muodostunut liian matala,

8-metrin väylä, joka ei vastaa tämän hetken vaatimuksia.

Satamajohtaja Kaarlo Heikkinen kertoo, että muutokset

raaka-aineiden tuonnissa edellyttävät kymmenen metrin

syvyistä väylää. Satamaan ovat tähän saakka päässeet vain 8,0

metrin kulkusyvyiset alukset ja pienemmät jäänmurtajat.

- Raahen syväsatamahankkeen ensimmäiseen vaiheeseen

kuuluvat uuden uuden satama-altaan ruoppaaminen, läjitysaltaiden

rakentaminen ja aallonmurtajan läpi rakennettava uusi

kulkuaukko satama-altaaseen, toteaa Heikkinen.

- Tähän, tänä vuonna aloitettuun vaiheeseen liittyy myös

Merenkulkulaitoksen toteuttama meriväylän ruoppaaminen.

Raahen kaupungin osuus ensimmäisen vaiheen kustannuksista

on noin 23 miljoonaa euroa ja Merenkulkulaitoksen osuus on

noin 16 miljoonaa euroa.

Satamajohtaja Heikkisen mukaan Raahen sataman uudistukset

ovat myös valtion näkökulmasta tärkeitä, koska ulkoväylän

jäänmurrossa voidaan käyttää syventämisen jälkeen kaikkia

jäänmurtajia. Valtio ja Euroopan Unionin aluekehitysrahasto,

EAKR on myöntänyt hankkeeseen osarahoitusta.

KOKONAAN UUSI SATAMANOSA

Käytännössä Raaheen rakennetaan kokonaan uusi satamanosa,

jonne tulee 355 metriä uutta syvälaituria ja noin 35 hehtaaria

uutta varastokenttää. Syväsataman läjitysaltaiden penkereiden

pituus on yhteensä

2,5 kilometriä. Läjitysaltaasta

rakentuu

myöhemmin

uusi satamakenttä.

Ruoppausmassoilla

rakennettavista varastokentistä

viisi

hehtaaria tulee Lapaluodon

satamanosaan.

Uuden syvälaiturin

rakentaminen

kuuluu uudistushankkeen

toiseen

osaan, joka käynnistyy ensi vuoden alussa. Koko hankkeen

investointikustannukset ovat yhteensä noin 50 miljoonaa euroa,

josta Raahen kaupungin osuus on noin 30 miljoonaa euroa.

Raahen satama on 6,6 miljoonan tonnin tavaraliikenteellään

Perämeren suurin satama. Merkittävä osa tavaraliikenteestä on

terästuotteita ja -raaka-aineita. Sataman kautta liikkuu runsaasti

myös kontteja, sahatavaraa sekä projekti- että muita irtolasteja.

Satamassa kävi viime vuonna 761 laivaa.

Syväsatama- ja väylähanke valmistuu vuoden 2009 lopussa.


Kuljetus&Logistiikka 5/2008 13


Teksti ja kuvat: Tiina-Maija Peltokoski/Porin Satama

Porin Satama jatkaa erikoistumista

kemikaali- ja projektikuljetuksiin

Porin Satamassa on syksyn aikana valmistumassa useita investointeja.

Niistä tärkeimmät ovat uusi suurikapasiteettinen kemikaalilaituri

Tahkoluodossa sekä suurten ja painavien projektilastien käsittelykenttä

Mäntyluodossa. Viimeaikaisten uudistusten ja vapaan

tilan avulla Pori pyrkii johtavaksi tuonti- ja vientisatamaksi metalli-,

kaivannais-, kemian- ja energiateollisuudelle.

Porin Satamaan on juuri valmistunut

uusi suurikapasiteettinen kemikaalilaituri.

Lisäksi suurten ja raskaiden tuotteiden

high & heavy -keskus on viimeistelyä

vaille valmis. Miksi Porissa on haluttu investoida

juuri näihin kohteisiin?

– Sataman takamaat huomioiden kyseessä

on luonnollinen valinta. Kahden tunnin

ajomatkan päässä meistä sijaitsee paljon

kemian- ja energiateollisuuden toimijoita

sekä metalliteollisuuden yrityksiä. Jo ennen

uusia investointeja meiltä löytyi puitteet

ja osaaminen, joita kyseiset toimijat voivat

hyödyntää tehokkaassa kuljetusketjussaan.

Uusilla investoinneilla toimintamme on vain

vahvistunut entisestään, satamajohtaja

Jaakko Nirhamo kertoo.

HETI KÄYTTÖÖN

Kemikaalilaiturin avajaisia vietettiin juuri

lokakuun lopussa, minkä jälkeen investointi

on otettu heti käyttöön. Sataman nykyiset

kemian ja petrokemian asiakkaat ovat laajentaneet

toimintaansa ja heidän lisääntynyt

rahti kulkee uuden laiturin kautta. Myös uudet

asiakkaat ovat Porin Sataman tähtäimessä.

”Esimerkiksi Helsingin Laajasalon terminaalin

lopettaessa tulee sen kautta kulkevan kemikaaliliikenteen

etsiytyä muualle. Meille tuo

liikenne mahtuu hyvin” väläyttää Nirhamo.

VAHVUUTENA ISOT PROJEKTILASTIT

Uuden high & heavy -keskuksen keskeisin

etu on se, että satamakentiltä pääsee nope-

14 Kuljetus&Logistiikka 5/2008


Porin Satama tarjoaa erinomaiset toimintamahdollisuudet nyt ja tulevaisuudessa,

koska olemme yksi harvoista satamista, jolla on tilaa kasvaa.

- Jaakko Nirhamo, satamajohtaja

asti sekä laivaan että valtatielle, koska siirtomatkat

ovat lyhyet. Satamaan johtavan

tiestön suunnittelussa on selkeästi otettu

huomioon suurten projektikuljetusten tarpeet

esimerkiksi siltojen alituksissa. Satamassa

puolestaan pystytään varastoimaan

tuotteita sekä ulko- että sisätiloissa.

Suuriin ja painaviin projektilasteihin

keskittyminen on järkevää, koska Porin

sataman toimijoilla on vahva pitkän ajan

kokemus suurten kappaleiden käsittelyssä.

Porissa sijaitsee Suomen vahvin satamanosturi

Masa, joka pystyy nostamaan jopa

200 tonnin kappaleita. Vielä suuremmissa

nostoissa apuna voidaan käyttää viereisen

Technip Offshoren telakan nostovoimaa.

TILA LUO TULEVAISUUTTA

Satamajohtaja Nirhamo korostaa, että

kaupunkikeskustoissa sijaitsevien torinvarsisatamien

on erittäin vaikea saada

toimitiloja etenkin kemikaaliliikenteelle.

Porin Satamassa tilanne on toinen, koska

kaupungin keskusta sijaitsee 20 kilometrin

päässä satamasta. Tämä jos mikä on

vahvuus erityisesti kemikaalikuljetuksissa.

Yhteensä satamasta ja sen välittömästä

läheisyydestä löytyy laajentumistilaa 200

hehtaaria eri logistiikka- ja teollisuustarpeisiin.

– Porin Satama tarjoaa erinomaiset

toimintamahdollisuudet nyt ja tulevaisuudessa,

koska olemme yksi harvoista

satamista, jolla on tilaa kasvaa. Satsaammekin

vain niihin asioihin, missä näemme,

että meillä on tulevaisuutta. Päällekkäiset

investoinnit muiden satamien kanssa eivät

mielestäni ole järkeviä, ilmaisee Nirhamo.

SUURTEN LAIVOJEN SUURI SATAMA

Monelle on yllätys, että Porissa sijaitsee

Suomen syvin meriväylä. Ei ole mikään

pikku juttu, että 15,3 metrin syväys takaa

sen, että kaikki Tanskan salmesta Itämerelle

tulevat laivat pääsevät myös Porin

satamaan. Cape-kokoluokan laivat tekevätkin

Porista suurten laivojen suuren

sataman.

NOPEASTI MAALTA JA MERELTÄ

Porin sataman luonnostaan syvä ja jäätön

meriväylä takaa helpon navigoitavuuden,

koska sataman edustalla ei ole lainkaan

saaristoa. Myös kulku satamasta sisämaahan

on helppoa. Valtatieyhteys alkaa

satamasta ja jatkuu 11-tietä pitkin ilman

pysähdyksiä suoraan Tampereelle. Samoin

kulku valtatie 8 pitkin Pohjanmaan suuntaan

on helppoa, etenkin kun tien parannustyöt

saatiin valmiiksi kesän aikana.

Matka Tampereelle ja Pohjanmaalle on alle

kaksi tuntia ja kuudessa tunnissa Porin

satamasta tavoittaa jopa neljä miljoonaa

suomalaista.

Ratayhteyksiäkin käytetään satamassa

paljon esimerkiksi Boliden Harjavalta Oy:

n rikastekuljetuksiin. Raideliikenne takaa

hyvät mahdollisuudet myös kemikaalikuljetuksille.

Tahkoluodon kemikaalisatamassa

on valmis ratapiha kemikaalien

purkamiseen sekä kemikaalivaunujen

purkauslaitteistot ja -putkistot. Ne voidaan

ottaa käyttöön hyvin nopeasti.

PORI ON SUOMEN SATAMAELIITTIÄ

Turvallisuuden huomioiminen on Porissa

suuressa roolissa.

– Osoituksena hyvästä työstämme,

olimme turvallisuusasioissa Suomen paras

satama Taloustutkimuksen vuonna 2007

toteuttaman Satamatutkimuksen mukaan.

Tutkimuksessa mukana olleista 20 satamasta

olimme kokonaisuudessaan neljänneksi

paras joustavuuden ollessa yksi

vahvuuksistamme. Edellisten lisäksi haluamme

kehittää toimintaamme niin, että

olemme entistä palvelevampi ja palvelualttiimpi

satama, päättää satamajohtaja

Jaakko Nirhamo. ■

Suuriin ja painaviin projektilasteihin

keskittyminen on järkevää,

koska Porin sataman toimijoilla on

vahva pitkän ajan kokemus suurten

kappaleiden käsittelyssä.

Porissa sijaitsee Suomen vahvin

satamanosturi Masa,

joka pystyy nostamaan jopa

200 tonnin kappaleita.

Vielä suuremmissa nostoissa apuna

voidaan käyttää viereisen Technip

Offshoren telakan nostovoimaa.

Kuljetus&Logistiikka 5/2008 15


Toimittaja Kari Anttonen

Haminan satamassa

SUURIA

INVESTOINTEJA

Haminan sataman

vilkas ja yhä kasvava

liikenne ajaa

satamaoperaattori

Hamina Multimodal

Terminals Oy:n

etsimään

yhteistyökumppania.

Syynä on edessä

olevat suuret

investoinnit.

Hamina Multimodal Terminals vaihtoi yhtiöjärjestystä

jo keväällä toukokuussa. Haminan

kaupungin hallinnoimasta kommandiittiyhtiöistä

tuli osakeyhtiö. Toimitusjohtaja Mervi Nurminen

kertoo, että Haminan kaupungin rahkeet eivät enää

riitä laajentamaan toimintaa.

- Steveco jätti Haminan maaliskuussa ja samalla

UPM Kymmene siirsi liikenteensä pois Haminasta.

Metsäteollisuus on merkittävä asiakaskunta, joten oli

tärkeätä, että saimme säilytettyä muut alan asiakkaat,

korostaa Nurminen.

KONTTILIIKENNE TÄRKEÄÄ

Hamina Multimodal Terminalsille konttiliikenne on

tärkein satamatoiminto. Vuonna 1999 aloittanut yritys

perustettiin alkujaankin tuottamaan nimenomaan

tehokkaita ja joustavia konttiterminaalipalveluja. Nyt

operoitavien yksikköjen määrä on asettanut yhtiön

positiivisen haasteen eteen.

- Tavaravirtojen lisääntyminen on edellyttänyt

uuden henkilökunnan rekrytoimista ja kouluttamista.

Olemme tehneet myös kone- ja toimialuehankintoja,

mikä näkyi yhtiön maalis-kesäkuun tuloksessa myös

huomattavan suurina aloituskustannuksina sekä henkilöstön

että kaluston ja tilavuokrien osalla. Nyt uudet

palvelutuotteet ovat vakiintuneet, toteaa toimitusjohtaja

Nurminen.

- Haminasta lähtee mm. kaksi täyttä 50 vaunun

konttijunaa viikoittain Venäjälle. Tämä block-train -

konsepti on tällä hetkellä ainoa Suomen satamien ja

Pietarin välinen konttijunatuote.

16 Kuljetus&Logistiikka 5/2008


Haminan satamassa toimii yksi Itämeren

tehokkaimmista konttiterminaaleista, jota laajennetaan

parhaillaan vastaamaan tulevaisuuden tarpeita.

Sataman kautta kulkee tällä hetkellä vuosittain noin

200 000 TEU-yksikköä. Konttiterminaalin laajennus

(v. 2012) mahdollistaa jopa miljoonan TEU:n käsittelyn.

www.portofhamina.fi

LIIKEVAIHTO RAJUSSA KASVUSSA

Multimodal Terminals on merkittävä työllistäjä Haminassa, sillä

yhtiön henkilökunnasta 82 prosenttia on haminalaisia. Yhtiön

palveluksessa on tällä hetkellä noin 190 henkilöä. Liikevaihto on

kasvanut tammikuusta elokuuhun 147 prosenttia ja vuoden 2008

osalta arvioidaan päästävän noin 19 miljoonan euron liikevaihtoon.

Kasvuun on vaikuttanut konttiliikenteen lisääntyminen 13

prosentilla ja uusien liiketoimintasektoreiden avaaminen. Myös

Multimodal Terminalsin tuloskehitys on alkukesän jälkeen kääntynyt

positiiviseksi.

- Haminaan tulee runsaasti tavaraa ympäri maailmaa: Euroopasta,

Kauko-Idästä ja Etelä-Amerikasta saakka. Tärkeitä tuontiartikkeleita

ovat mm. liha ja kahvi, kertoo Mervi Nurminen. ■


Toimittaja Kari Anttonen

Kansainvälisistä uhkakuvista huolimatta

Turun satamassa

POSITIIVISIA

ODOTUKSIA

Vaikka kansainvälinen rahoitus- ja

talouskriisi on jo syksyn mittaan

ehtinyt hiljentää tavarakuljetuksia,

on Turun sataman toimitusjohtaja

Christian Rambergilla toiveikkaat

ja positiiviset odotukset

lähitulevaisuudelta.

Positiivista on esimerkiksi matkustajaliikenteeseen

saatu entistä suurempi

laiva, Galaxy ja viidenneksellä kasvanut

tuontiautojen määrä. Olimme kaukaa viisaita

ja varauduimme autojen tuonnin lisääntymiseen

asfaltoimalla viime kesänä 12 hehtaaria

uusia autokenttiä.

Kuljetusten vähenemiseen viime vuodesta

on vaikuttanut paitsi kansainväliset suhdanteet,

myös Ruotsin junalautan, SkyWindin

jääminen pois liikenteestä. Näin Turun satamalla

on vähemmän kapasiteettia tarjolla.

18 Kuljetus&Logistiikka 5/2008


Toimitusjohtaja

Christian Rambergin

mukaan Turun satamalla

on runsaasti ilonaiheita

tavaraliikenteen

vähenemisestä huolimatta.

Toinen, tulevaisuuden kannalta merkittävä

uusi avaus on Schenkerin varastolaajennus

Ovakon alueella. Sinne yritykselle tulee kaikkiaan

noin 10 000 neliömetriä lisätilaa. Kaikkiaan

logistinen keskus tulee olemaan kooltaan

30 000 neliömetriä, kertoo Ramberg.

Kyseessä on tosi hyvä asia meille. Se osoittaa,

että Turku on logistisena paikkana vetovoimainen.

RUOTSIN POSTILLE LOGISTIIKKAKESKUS

Toinen suuri asia Turun satamalle on Ruotsin

Postin, Posten Logistikin päätös rakentaa

26 000 neliömetriä katettua, lämmintä tilaa

Ovakon alueelle.

Turun kautta voidaan tavaraa jakaa nopeasti

kolmeen suuntaan:kotimaan markkinoiden

lisäksi Skandinaviaan ja Venäjälle. Yliyön

kuljetukset onnistuvat laajalle alueelle, hehkuttaa

Ramberg.

Syynä logistiikan ottamiseksi kehityksen

keihäänkärjeksi turussa on tavoite luoda

uusia työpaikkoja. Logistinen rytmi on kuitenkin

monesti vaikea muuttaa, joten kehitystyön

on oltava pitkäjänteistä.

Ovakon alue alkaa olla valmis. Nyt panostamme

Pansion satamaan, johon keskitetään

suurin osa Saksan ro-ro -liikenteestä. Sinne

rakennetaan myös logistisia varastoja, joista

kolme valmistuu jo tänä vuonna, paljastaa

Ramberg.

Turun sataman tavoitteena on luoda Pansion

satamasta Lyypekin ja Travemunden vastapari.

Varastojen lisäksi Pansio toimii myös

telakkateollisuuden ulkovarastona.

Kantasatamaakin on kehitetty ja siellä on

tehty muutostöitä. Sinne on rakennettu jätevesien

talteenotto -järjestelmä sekä uusia

matkustajasiltoja ja katuja on nostettu. Matkustajaliikenteen

kannalta tilanne onkin hyvä,

arvioi Christian Ramberg.

TALOUS VANKALLA POHJALLA

Vaikka Turun sataman tavaraliikenne on

vähentynyt kymmenen prosenttia viime vuodesta,

ei sataman talous ole ahtaalla. Sataman

toiminta on monen tukijalan varassa.

Esimerkiksi kiinteistöjen,kenttien ja varastojen

vuokraaminen on merkittävä osa liiketoimintaa.

Olemme rakentaneet myös risteilyaluksille

oman laiturin. Näitä aluksia vieraileekin kymmenkunta

vuosittain.

Vaikka Itämeren alueella ovat suhdanteet

muuttuneet, uskoo Christian Ramberg kuljetusten

kasvavan pitkällä aikavälillä. Satamat

ovat tässä kehityksessä keskeisessä asemassa.

Helsinkiin avataan Vuosaaren suursatama,

mutta uutta satamakapasiteettia tarvitaan

muuallekin.

Toimitusjohtaja Ramberg pitää rautateiden

kehittämistä tärkeänä. Toijalan radalle hän

kaipaa akselipainojen nostoa ja lisää ohituspaikkoja

niin Toijalaan kuin Riihimäellekin.

Turusta pitäisi Rambergin mielestä saada

suora yhteys Kouvolaan ilman junan kulkusuunnan

vaihtamista. ■

Kuljetus&Logistiikka 5/2008 19


Olemme enemmän

yhdessä

Kiitolinja on aina ollut kotimaan maantiekuljetusten

tuttu ja turvallinen kumppani. Olemme

myös paljon enemmän.

Yhdessä maailmanlaajuisen Schenker-verkoston

kanssa Kiitolinja on vastaus kaikkiin logistiikkaja

varastointitarpeisiin Suomessa ja maailmalla.

Yhdessä asiakkaan kanssa suunnittelemme ja toteutamme

parhaat mahdolliset palvelukokonaisuudet,

olipa kyse lento-, meri- tai maantiekuljetuksista,

varastoinnista tai muista logistiikan haasteista.

www.schenker.fi | www.kiitolinja.fi


Toimittaja Kari Anttonen

Turun seudulle syntyy maamme laajin

LOGISTINEN ALUE

LogiCity -hanketta vetävän Pilot

Turku Oy:n toimitusjohtaja Ari

Niemelä uskoo Turun lentokentän

ympäristöön syntyvän seuraavan

vuosikymmenen kuluessa Suomen

suurin logistinen alue.

Tavoitteenamme ei ole tarjota vain

sujuvia kuljetuspalveluja ja -yhteyksiä,

vaan pyrimme houkuttelemaan tänne

monipuolista logistista toimintaa - etenkin

logistisia mahdollisuuksia hyödyntävää ja

työpaikkoja luovaa nopeakiertoista kokoonpanoteollisuutta,

linjaa toimitusjohtaja Niemelä.

LogiCity sijoittuu lentoaseman, Venäjälle ja

Kiinaan johtavan rautatien, Keski-Suomeen

vievän moottoritien ja itä-länsi suunnassa

etenevän E 18 -kehätien rajaamaan alueeseen.

Turun ja Naantalin satamiin ajaa neljännestunnissa.

Pilot Turku on pieni, tehokas toimintayksikkö.

Työntekijöitä on ainoastaan neljä ja

vuosibudjettikin jää noin 700 000 euroon.

Tavoitteet ovat kuitenkin suuret. Ari Niemelän

mukaan yhtiön toiminta perustuu verkostoitumiseen.

Pienen yksikön toiminta on ketterää. Käytämme

tarvittaessa myös ostopalveluja ja

voimme sitouttaa parhaat osaajat kehityshankkeisiin,

toteaa Niemelä.

PALJON YHTEISTYÖKUMPPANEITA

Pilot Turku Oy:n luonnollisia yhteistyökumppaneita

ovat satamia sekä maantie-, raide- ja

lentoliikennettä hoitavat tahot sekä niiden

parissa toimivat lukuisat yritykset. Kaupungeilla

ja muilla maanomistajilla on myös

tärkeä rooli.

Uusimpia yhteistyökumppaneita ovat työvoimaa

tarjoavat yritykset kuten Varamiespalvelu

ja Barona. Työvoiman turvaaminen

on perusta hankkeiden kehittymiselle. Toinen

uusi yhteistyömuoto löytyy turvapuolelta.

LogiCityn ensimmäinen vaihe sijoittuu

Turun lentokentän eteläpuolella. Tämän

alueen toteutus on jo pitkällä, sillä alue on

kaavoitettu ja ensimmäiset yritykset ovat jo

sijoittumassa sinne. Mm. Kaukokiito on varautunut

rakentamaan noin 30 000 kerrosneliön

suuruisen toimitilan ja Lääninkuljetus noin 16

000 kerrosneliön verran omia tilojaan.

Tulossa on myös useita muita yrityksiä,

joiden kanssa sijoittumisneuvottelut ovat loppuvaiheessa,

kertoo Ari Niemelä.

Lentokentän pohjois- ja itäpuolen alueen

kaavoitusta työstetään parhaillaan. Kaikkiaan

alueen kaavoitus mahdollistaa noin miljoonan

kerrosneliömetrin rakentamisen. Pilot

Turussa käytetään kuitenkin tällä hetkellä

realistisena työlukuna puolet pienempää kerrosneliömäärää.

Valmistuttuaan LogiCity on

maamme laajin logistinen keskus.

RAIDELIIKENTEELLÄ VALOISA TULEVAISUUS

Turun lentokentän alue on liikenteellisesti

hyvässä solmukohdassa kaikkien kuljetusmuotojen

suhteen. Toimitusjohtaja Ari Niemelä

uskoo varsinkin raideliikenteen näkevän

monestakin syystä vielä parhaat päivänsä.

LogiCity -alueelle on pistoraiteet ja rahdinkäsittelyalue

jo mallinnettu. Kun saamme

sopivan toimijan, voi toteutus alkaa nopeasti.

Myös lentorahdin suhteen Turku on solmukohdassa.

Etelä-Suomen ylitse kulkee monia

kansainvälisiä lentoreittejä. Ari Niemelä hahmotteleekin

lento- ja autoliikenteen jakeluverkostojen

kohtaamista Pohjois-Euroopan,

Skandinavian, Suomen ja Venäjän markkinaalueiden

osalta LogiCityssä.

TNT on jo keskittänyt kaikki Suomen rahtilentonsa

Turkuun. Toinen suuri toimija DHL

on aloittanut pikarahtilennot Turun ja Leipzigin

välillä. Molemmat yhtiöt lentävät Turkuun

jokaisena arkipäivänä.

Niemelä näkee Turun logistiset mahdollisuudet

niin idässä kuin lännessäkin. Hänen

mielestään esimerkiksi Venäjän suuntaan

kannattaa panostaa ja Turku voi olla vastaavasti

sillanpääasema länteen, Skandinaviaan.

Tavoittelemme tavaravirtojen pysähtymistä

Turun alueelle ja jatkojalostusta. Ruuhkattomuudessaan

Turku tarjoaa monipuoliset,

nopeat yhteydet ja tavaroiden läpimenoajat.

Ari Niemelä pitää yhden vuosikymmenen

aikajännettä sopivana LogiCityn kehittymiseksi.

Tällaisissa hankkeissa on usein ominaispiirteenä,

että vauhti kiihtyy kunhan pää on

saatu auki. Me pyrimme löytämään ns. ankkuriyrityksiä,

jotka houkuttelevat ympärilleen

muita yrityksiä. ■

Kuljetus&Logistiikka 5/2008 21


Teksti: Tero Tuisku

Sea Focus 2008 selvitti pohjoisen Itämeren

KAUPANKÄYNNIN

HAASTEITA

Syyskuun lopulla Helsingin Hanasaaressa järjestetyssä Sea Focus 2008 -seminaarissa

käsiteltiin pohjoisen Itämeren kaupankäynnin haasteita ja uusia logistiikkaratkaisuja.

Pohdinnan kohteena olivat myös merenkulun taloudelliset näkymät.

Hanasaaren kulttuurikeskuksessa järjestetty

Sea Focus 2008 -seminaari oli

sarjassaan toinen. Seminaari järjestetään

vuosittain aina syyskuun viimeisenä

torstaina.

Tämänkertainen seminaari houkutteli paikalle

noin 90 kiinnostunutta kuulijaa. Seminaarilla

on joka vuosi oma ajankohtainen

teema, Focus. Tänä vuonna käsiteltiin pohjoisen

Itämeren kaupankäynnin haasteita ja

uusia logistiikkaratkaisuja.

Seminaarin järjestää Establish Finland

Oy, joka on Supply Chain Managementiin eli

toimitusketjun hallintaan erikoistunut konsulttitoimisto.

Kansainvälisellä Establish-konsernilla

on toimipisteitä Suomen ohella myös

Ruotsissa (pääkonttori), Itävallassa, Kiinassa

ja Yhdysvalloissa. Konsultteja konsernissa on

runsaat 150. Konsernin sisällä Establish Finland

Oy vastaa merenkulku- ja satamalogistiikan

osaamisesta.

Seminaarin puheenjohtaja, vuorineuvos

Martin Saarikangas pohti nykyistä taloudellista

tilaa.

- Vallitsevassa epävarmuudessa pelätään

jopa maailmanlaajuisen laman tuloa. Itse

en kuitenkaan usko, että taloudessa ollaan

menossa kovinkaan syvälle. Lähinnä kyse on

taantumasta, josta ei tule kovinkaan pitkää.

Mielestäni Yhdysvaltain ongelmallinen tilanne

ei pysty pysäyttämään koko maailmaa, Saarikangas

sanaili.

Saarikangas painotti,

että kuljetettavaa riittää

nyt ja tulevaisuudessakin.

- Jatkuvasti maailmassa

avautuu uusia

markkinoita kun kehitysmaat

teollistuvat ja

uutta kulutusta syntyy.

Laivakuljetuksissa menee

meidän osaltamme hyvin.

Esimerkiksi vienti Venäjälle

tapahtuu suurelta

osin Itämeren kautta

ja määrä on kasvussa.

Tämä tuo monenlaista työtä suomalaisillekin

merenkulkualan yrityksille. Suuri itäinen naapurimme

on meille kokonaisuudessaan valtava

mahdollisuus, Saarikangas maalaili.

KASVU JATKUU

Establish Finland Oy:n toimitusjohtaja Johan

Hackman kuvaili merikuljetusten nykyistä

tilaa.

- Tilastojen mukaan maantiekuljetusten ja

lentokuljetusten määrä laski viime vuonna.

Sen sijaan merikuljetusten määrä jatkaa nousuaan.

Yhtenä selityksenä on se, että vienti

Venäjälle kasvaa yhä, Hackman sanoi.

Venäjän voimakas taloudellinen nousu on

aiheuttanut Hackmanin mukaan sen, että

maan logistiikkapalveluiden kehittyminen ei

ole pysynyt talouden yleisessä kasvuvauhdissa.

- Esimerkiksi jakeluliikenne ei toimi

maassa yhtä hyvin kuin täällä Suomessa.

Venäjällä ollaan vasta rakentamassa

säännöllisiä reittikuljetuksia

kaikkien noin 20 miljoonakaupungin

välille. Yhteyksien rakentaminen pienempiin

kaupunkeihin on vielä kaukana

tulevaisuudessa. Myöskään

esimerkiksi satamien kapasiteetti ei

riitä kattamaan nopeasti kasvavaa liikennettä.

Kokonaisuudessaan Venäjän

logistiikkapalveluista on enemmän

kysyntää kuin tarjontaa. Mielestäni suomalaisyritystenkin

kannattaisi panostaa Venäjän

satamainvestointeihin. Tämä täytyy kuitenkin

tehdä hyvin valmistautuen ja huomioiden

maan taloudelliset ja poliittiset riskit, Hackman

totesi.

Hackman korosti,

että merikuljetuksille

on odotettavissa

monia haasteitakin.

- Ro/ro-kuljetusten

määrä on poikkeuksellisen

suuri

Itämerellä. Jatkossa

on mahdollista, että

konttikuljetukset pa-

22 Kuljetus&Logistiikka 5/2008


emman hyötykuormansa ansiosta kasvavat

ro/ro-kuljetusten kustannuksella. Tähän palataan

varmasti Sea Focus 2009 –seminaarissa

ensi vuonna, jolloin teemana on ”Energy,

Economy and Environment”.

HUOLTA TURVALLISUUDESTA

Merenkulkulaitoksen pääjohtaja Markku

Mylly esitti seminaariesitelmässään huolensa

Itämeren turvallisuudesta.

- Liikenne Itämerellä kasvaa koko ajan ja

Venäjä on merkittävä kasvun moottori, Mylly

totesi.

Kiivaimpina kesän päivinä Suomenlahdella

seilaa Myllyn mukaan peräti lähes 600

kauppa-alusta ja

lukematon määrä

huviveneitä. Oman

ongelmansa muodostaa

Helsingin

ja Tallinnan välinen

voimakas poikittainen

liikenne. Tämä

kaikki lisää onnettomuuksien

riskiä,

mistä voi seurata

henkilö- ja kalustovahinkojen

ohella

vakavia ympäristöhaittoja

öljypäästöineen.

Tätä ei poista

se, että niin sanottujen kaksoisrunkoalusten

määrä on noussut.

Mylly oli huolissaan myös talvimerenkulun

heikosta osaamisesta.

- Menneet talvet ovat olleet leutoja, joten

miehistöllä ei välttämättä ole kokemusta

oikeasta talviliikenteestä. Jos ja kun vastaisuudessa

tulee kovia pakkastalvia, lisääntyy

onnettomuuksien riski, Mylly varoitti.

JÄÄNMURTOON KAIVATAAN KILPAILUA

Vuoden 2004 alussa Merenkulkulaitoksesta

irrotettiin silloinen varustamoyksikkö. Näin

syntyi Finstaship, joka tarjoaa jäänmurto-,

offshore-, lauttaliikenne- ja väyläpalveluja

merenkulun tarpeisiin. Finstashipin

toimitusjohtaja Esko Mustamäki

vakuutti seminaarissa, että tulevaisuudessakin

tarvitaan jäänmurtoa

ilmastomuutoskeskustelusta huolimatta.

Finstashipin kolmivuotinen siirtymäkausi

päättyi vuoden 2006

lopussa.

- Ensimmäisenä siirtymäkauden

jälkeisenä vuotena eli 2007 jo

60 prosenttia liikevaihdostamme

tuli kilpailluilta markkinoilta. Yksi

selitys on se, että meidän offshoretoimintamme

on kasvanut merkittävästi.

Erityisesti olemme pystyneet

lisäämään monitoimimurtajiemme operointia

offshoressa.

Mustamäki muistutti, että väylämaksuja

alennettiin tämän vuoden alusta kymmenen

prosenttia. Yksi syy alenemiseen on jäänmurtopalvelujen

kokonaiskustannusten putoaminen.

Mustamäen mukaan Finstaship toimii

lähes monopoliasemassa Suomessa.

- Sana “lähes” tarkoittaa sitä, että tarvittaessa

Merenkulkulaitos voi tilata jäänmurtopalvelua

Ruotsista. Me emme haluakaan

tällaista näennäistä monopoliasemaa vaan

toiveenamme on saada aidosti kilpailua.

Merenkulkulaitos on yrittänyt avata kilpailua

jopa kahteen kertaan, mutta toistaiseksi

tuloksetta. Me uskomme, että kilpailu

alentaisi kustannuksia ja parantaisi palvelun

laatua. Kilpailun aikaansaamisella me

voisimme varmistaa sen, että pystymme


Kuljetus&Logistiikka 5/2008 23


tehostamaan omaa toimintaamme niin että

saavutamme ulkomaanliikenteen aluksissa

vallitsevan kustannustason. Tämä olisi myös

asiakkaidemme edun mukaista.

TOIVEENA PITEMMÄT SOPIMUSKAUDET

Mustamäki haluaisi pitempiä sopimuskausia

jäänmurtoon.

- Nykyiset sopimuskaudet ovat pääsääntöisesti

vuoden mittaiset yhden lisävuoden

optiolla. Lyhyet sopimuskaudet aiheuttavat

sen, että emme voi investoida uusiin aluksiin.

Myös perusparannusinvestointeja on vaikea

perustella emmekä siksi tiedä, kuinka kauan

alukset on mahdollista pitää jäänmurrossa.

Mustamäen mukaan sopimuskausien

pituuden pitäisi olla vähintään kymmenen

vuotta.

- Tämä kannustaisi paremmin investointeihin.

Kilpailutus pitäisi suorittaa noin kolme

vuotta ennen seuraavan sopimuskauden

alkua uudisalustilausten mahdollistamiseksi.

Tulevaisuuden jäänmurtaja on

Mustamäen mukaan monitoimialus.

- Perinteiset jäänmurtajat korvataan

seuraavien 10-20 vuoden

aikana monitoimimurtajilla. Tämä

johtuu siitä, että perinteisten jäänmurtajien

käyttöaste on matala,

joten kustannukset operointipäivää

kohden nousevat kohtuuttoman

korkeiksi.

Mustamäki haluaisi siirtyä

Suomen merivesillä alueellisiin jäänmurtopalveluihin.

Alueita olisi kolme

eli Perämeri, Selkämeri ja Suomenlahti.

- Pienemmät aluekokonaisuudet antaisivat

nykyistä paremmat mahdollisuudet kilpailuttamiseen,

Mustamäki arvioi.

ETUA MULTIMODAALISUUDESTA

Seminaarissa puhuttiin runsaasti multimodaalisesta

kuljetuksesta. Käsitteellä tarkoitetaan

sitä, että tavaraa kuljetetaan eri liikennevälineissä

aina sen mukaan

mikä kulloinkin on tehokkainta

ja tarkoituksenmukaisinta.

Multimodaalisen

kuljetuksen alalajina on

trimodaalinen kuljetus,

jossa liikennevälineitä on

kolme.

Kehitysjohtaja Auvo

Muraja Oy Saimaan Terminals

Ab:stä kertoi trimodaalisuuden

eduista

nimenomaan Venäjän

kuljetuksissa.

- Trimodaalisuus

vähentää Venäjän viennin eri kuljetusmuotojen

ongelmia sekä optimoi kuljetuskustannuksia.

Sen avulla pystytään myös hyödyntämään

nykyistä paremmin paluulastietua, Muraja

totesi.

Venäjän maantiekuljetuksissa on tuttuja

ongelmia eli rajanylityspaikkojen ruuhkaantuminen

sekä venäläisten erikoinen hinnoittelukulttuuri

autorahdeissa. Mutta eivät

rautatiekuljetuksetkaan ole ongelmattomia.

- Vaunukaluston heikko saatavuus hankaloittaa

toimintaa. Lisäksi Suomen puolen

korkeat rajaliikennetariffit vievät rautatiekuljetusten

kilpailukykyä.

Merikuljetukset Venäjälle ovat kokemassa

Murajan mukaan melkoisen muutoksen.

- Heti alussa Venäjän uudet satamaresurssitkaan

eivät pysty nielemään voimakasta liikenteen

kasvua. Kuitenkin tulevaisuudessa

venäläiset pyrkivät aktiivisesti ohjaamaan

tavaravirtoja pois Baltian ja Suomen transitosatamista

suoraan omiin satamiinsa.

STORA ENSOLLA PITKÄ KOKEMUS

TRIMODAALISUUDESTA

Logistiikkajohtaja Antti Vehviläinen Stora

Ensosta kertoi metsäteollisuuden hyödyntäneen

ikiajat trimodaalisuutta vaikka sanaa ei

ole kauaa tunnettukaan.

- Metsäteollisuuden

tuotteita on kuljetettu

jo pitkään maanteitse,

vesiteitse ja rautateitsekin.

Tällainen kolmen

kuljetusmuodon yhteiskäyttö

eli ketjutus on

ollut normaalia toimintaa

logistiikassa kautta

aikain, Vehviläinen

totesi.

Vehviläinen muistutti,

että Itämereltä on

vesiyhteys Moskovaan

ja muihinkin Venäjän

suuriin kaupunkeihin.

- Vesiliikenne sopii suurille tavaraerille. Se

on kuitenkin avoinna vuosittain vain runsaat

puoli vuotta. Lisäksi Venäjän sisäiseen vesikuljetukseen

pitäisi saada kilpailua, mikä

alentaisi kustannuksia.

Moskova ympäristöineen on tärkein markkina-alue

Stora Enson tuotteille.

- Moskovan alueella on useita terminaaleja,

mutta pääosa niistä on rakennettu vain yhden

tai kahden kuljetusmuodon varaan.

Lisäksi ne ovat pääsääntöisesti niin

sanottuja A-luokan terminaaleja,

joissa on lämmin varasto, korkea turvallisuus

ja hinnat taivaissa.

Metsäteollisuuden tuotteille riittäisivät

myös B-luokan kylmät terminaalit.

Sellainen on löytynytkin eli

Scanbumagan terminaali.

- Scanbumaga on B-luokan terminaali

lähellä Moskovan keskustaa.

Terminaaliin on trimodaaliyhteys eli

sinne pääsee vesiteitse, maanteitse

ja rautateitse. Lisäksi terminaalissa

on käytössä suomalaista tekniikkaa

tietohallinnon ja toiminnanohjauksen osalta.

Scanbumagan omistavan Oy Saimaan Terminals

Ab:n Auvo Muraja esitteli terminaalin

ominaisuuksia.

- Matka Suomen rajalta Scanbumagaan

kestää autolla kaksi vuorokautta, rautateitse

neljä vuorokautta ja laivalla seitsemän vuorokautta.

Kaikki ajat sisältävät keskimääräisen

tullausajan maahan tultaessa.

Scanbumagan heikkouksiin kuuluu

Murajan mukaan korkea vuokrataso. Se on

moninkertainen Suomeen verrattuna. Lisäksi

terminaalin sijainti kaupungin siltojen takana

rajoittaa aluskokoa.

HAASTAJA RAUTATEILTÄ

Rautatiekuljetukset haastavat ikiaikaiset laivakuljetukset

Kaukoidän liikenteessä. Näin

totesi toimitusjohtaja Timo Jaakkola (DHL

Freight Russia, Baltics and Transit Traffic).

Reitti kulkee menneiltä vuosilta tutun Trans-

Siperian-rautatien eteläpuolella.

- Raideliikenteen valttina on erittäin nopea

kuljetusaika verrattuna laivaliikenteeseen.

Kuljetusaika on pudotettavissa jopa noin

kahteen viikkoon. Laivareittejä käytettäessä

kuljetusaika kiinalaiselta tavaranlähettäjältä

eurooppalaiselle asiakkaalle kestää tyypillisesti

3-4 viikkoa ja pahimmillaan jopa kuusi

viikkoa.

Deutsche Bahn on kokeillut yhdessä Kiinan

sekä neljän transitomaan rautatieviranomaisten

kanssa rahtikonttikuljetusta Pekingin ja

Hampurin välillä.

- Koeajossa todettiin, että matka taittuu

konttijunalla 15 vuorokaudessa, mikäli

ketjun kaikki osaset loksahtavat paikalleen.

Voi sanoa, että tämä aika on karkeasti puolta

lyhyempi kuin perinteisessä merikuljetuksessa.

Ajan säästö on niin suuri, että uusi

reitti varmasti kiinnostaa niin kuljetusyhtiöitä

kuin asiakkaitakin, Jaakkola arvioi.

Jaakkolan vision mukaan jo vuoteen 2012

mennessä uutta rautatieyhteyttä käyttää

merkittävän suuri ja alati kasvava asiakaskunta.


SEURAAVA SEA FOCUS PIDETÄÄN

HANASAARESSA 24.9.2009.

24 Kuljetus&Logistiikka 5/2008


Teksti ja kuvat: Satu Tähkä

Kouvolasta Berliiniin

ja takaisin

Innorail Kouvola esittäytyi 23.-26 syyskuuta Berliinissä järjestetyillä

InnoTrans 2008- logistiikkamessuilla. Osallistuminen tapahtumaan

toteutettiin yhteistyössä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kanssa.

26 Kuljetus&Logistiikka 5/2008


Osaston valmistuttua

oli suunnittelijoiden,

Anne Aaltonen (takana)

ja Kaisa Puumala,

hymy herkässä.

Innorailin esittelytila sai messuvierailta kiitosta raikkaasta visuaalisuudestaan.

Työryhmä tervehti messuvieraita ilolla. Ryhmä oikealta: Satu Tähkä (KyAMK/viestintä);

Heli Jurkkola, Kari Haahtela, Lauri Hakama (KyAMK/liiketalous); Kaisa Puumala ja

Anne Aaltonen (KyAMK/muotoilu)

InnoTrans on Euroopan johtava logistiikan

alan esittelytapahtuma. Nelipäiväset

messut keräsivät tänä vuonna runsaat

1900 näytteilleasettajaa ympäri maailmaa.

Osallistujia oli ensimmäistä kertaa mukana

myös Australiasta ja Lähi-idästä. Vieraita

tapahtuma houkutteli alustavien arvioiden

mukaan yli 70 000.

Innorail Kouvola tavoitteli messuosallistumisellaan

entistä laajempaa tunnettuutta

sekä uusia yrityksiä paikkakunnalle. Yrityksen

kehitysjohtaja Jani Tikkanen on tyytyväinen

messuilta saatuihin tuloksiin.

- Osastolla oli todella paljon kiinnostuneita

kävijöitä, ja meillä oli runsaasti hyviä

keskusteluja. Pääsimme jälleen lähemmäksi

päätavoitetta, että Kouvola ja Innorail todella

tunnetaan Euroopassa, Tikkanen muotoilee.

LAAJA KATSAUS PALVELUTARJONTAAN

Innorailin osastolla oli liiketoiminnan lisäksi

mahdollisuus tutustua kehitysohjelman

myötä syntyneisiin koulutus- sekä tutkimuspalveluihin.

Akateemisia palveluita tilassa

esitteli Lappeenrannan teknillisen yliopiston

Kouvolan yksikön vastuuprofessori Olli-Pekka

Hilmola.

Alueelliseen, alan toisen asteen ammatilliseen

koulutukseen vieraita perehdytti Jukka

Leino Kouvolan Seudun ammattiopistosta.

Leino toimii opiston sisäisen Innorail-projektin

koordinaattorina.

Ammattiopistossa käynnistyi tänä syksynä

kaksi uutta rautatiealan koulutusohjelmaa:

maarakentajan ja prosessinhoitajan tutkinnot.

Ohjelmia on kehitetty työelämälähtöisesti,

ja ne pohjautuvat radan rakennus- sekä

kunnossapitotoimiin.

Kanssakäymiset messuilla olleiden viranomaisten

kanssa antoivat pontta jatkaa koulutusohjelmien

kehittämistä.

- Meillä on selkeä suuntaviiva, ja keskusteluissa

todettiin, että teemme tarpeeseen

perustuvaa kehitystyötä, iloitsi Leino.

VALTTINA PERSOONALLISUUS

Innorailin messuprojektin suunnittelu ja

toteutti kuusihenkinen opiskelijatyöryhmä

Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta.

Ryhmän toimeksiantoon kuului hankkeen

läpivienti kokonaisuudessaan.

Tiimityönä rakennettu messuosasto herätti

huomiota uniikilla olemuksellaan. Ryhmän


Kuljetus&Logistiikka 5/2008 27


ETÄIS

TALVI

Palloillen pinnalle.

Lauri Hakama

viihdytti yleisöä

omintakeisella

tyylillä.

luomaa tunnelmaa ihasteltiin läpi messujen, ja ohikulkijoita

hauskuutettiin myös tilan rakennus- ja purkuvaiheessa.

Lähes vuoden käynnissä ollut projekti saatettiin päätökseen

onnistuneesti. Ryhmän työskentely osastolla poiki

Innorailille lukuisia kontakteja, ja tiimi koki yleisöltä sekä yritykseltä

saadun palautteen palkitsevana.

Tilan suunnitteluun ja rakentamiseen osallistunut, muotoilua

ammattikorkeakoulussa opiskeleva Kaisa Puumala vaikuttui

kokonaisuudesta.

- Antoisinta oli nähdä oma työ valmiina paikan päällä, juuri

sellaisena kun sen oli kuvitellut näyttävän. Innorail oli tyytyväinen

yhteistyöhön, ja porukka aivan loistava. Mahtavaa,

Puumala tiivistää.

Pitkäjänteinen työ projektin parissa oli antoisa kaikille

osapuolille.

- Yhteistyö täytti kaikki opetukselliset edellytykset sekä

työelämäyhteysvaatimukset, jotka tämänkaltaisille hankkeille

asetetaan, iloitsee ammattikorkeakoulun liiketalouden lehtori

Sinikka Pekkalin.

Osapuolet ovat jo alustavasti keskustelleet kumppanuuden

jatkamisesta, ja osallistumisesta seuraavaan, vuonna

2010 järjestettävään InnoTrans -tapahtumaan. ■

Innorail Kouvola:

- Kouvolan kaupungin kehityshanke

- käynnistetty vuonna 2003

- yhdistää käytännön liiketoiminnan sekä

tutkimus- ja koulutuspalvelut

- Visio 2010: johtava rautatieliiketoiminnan ja

-asiantuntemuksen keskus EU:n ja Venäjän rajalla

- lisätietoja: www.innorailkouvola.fi

SUORAT LAIVAUKSET

å Eurooppa

å Välimeri

OVERSEAS-YHTEYDET

å Amerikka

å Lähi- ja Kaukoitä

å Australia

å Kontit

å Sahatavara

å Kappaletavara

å Irtolastit

å Projektikuljetukset

Kemii

Ouluu

Raahe

Kokko

Pietar Raahe

28 Kuljetus&Logistiikka 5/2008


IBS Venäjä ja Baltia

Onko yrityksenne

avaamassa toimipistettä Venäjälle?

Venäjän talous kasvaa nyt nopeasti

ja useat IBS:n asiakkaista ovat

käynnistämässä liiketoimintaa

kyseisillä markkinoilla.

IBS on laajentanut liiketoimintojaan Venäjälle

ja Baltiaan palvellakseen paikallisilla

markkinoilla toimivia kansainvälisiä ja suomalaisia

asiakkaitaan. IBS:n tavoitteena on

myös voittaa uusia asiakkuuksia ja olla markkinajohtaja

valikoiduilla toimialoilla pääosin

Pietarin ja Moskovan alueilla vuoteen 2009

mennessä. IBS:llä on tarjota Venäjälle lokalisoitu

ratkaisu sekä monipuoliset tukipalvelut.

IBS toimii Venäjällä yhteistyössä paikallisen

kumppanin, Cinimex Informatican

kanssa. Yritys sijaitsee Moskovassa ja sen

palveluksessa työskentelee yli 90 henkilöä.

Cinimex on IBM Advanced Business Partner

ja sen palveluksessa työskentelee useita

sertifioituja IBM-arkkitehtuurin ammattilaisia.

IBS:llä ja IBM:llä on globaali strateginen

kumppanuussuhde, jonka johdosta IBS toimii

läheisessä yhteistyössä IBM Venäjän kanssa.

IBS:n toimitusketjun hallinnan osaamiselle

löytyy kysyntää Venäjän markkinoilla.

Logistiikka- ja jakeluliiketoiminta ja erityisesti

toimialaratkaisut autoalalle, lääketukkukauppaan,

kirjakustannukseen sekä paperi- ja

toimistotarvikkeiden tukkukauppaan ovat

nopeassa kasvussa. IBS:n ratkaisut, IBM:n

vahva asema sekä laaja tarjonta luovat hyvät

lähtökohdat it-järjestelmien rakentamiselle

Venäjän markkinoilla.

IBS tarjoaa valmiin toimintamallin yrityksesi

Venäjän tietojärjestelmien käyttöönotolle.

Muutamia esimerkkejä

IBS Enterprise Russia

–ratkaisun hyödyistä:

• Samat toimintatavat tulevat

käyttöön koko yrityksessä

• Venäläisille käyttäjille IBS

Enterprise omalla äidinkielellään

• Yritysjohdolle parempi kontrolli

alueen toimintoihin; tiedot ovat

katsottavissa omalta työasemalta

• IBS:n yhteistyökumppani hallitsee

sekä IBS Enterprisen että paikallisen

järjestelmän ja toimintatavat

• IBS:n ratkaisussa on huomioitu

Venäjän kirjanpitolaki ja

verolainsäädäntö

YYDET

VAARASTA:

n

n

en

laan

saareen

Pohjois-Suomi

327 km

230 km

237 km

287 km

324 km

Kainuu

Väli-Suomi

w w w . p o r t o f r a a h e . f i

Kuljetus&Logistiikka 5/2008 29


Teksti: Tero Tuisku

Adulta panostaa

LOGISTIIKAN

KOULUTUKSEEN

Adulta antaa opetusta logistiikan perustutkintoon. Teoriaopintoja

hyödynnetään saman tien oikeissa työtehtävissä. Adultan erikoisuutena

on oma 70 lavapaikan opetusvarasto, jossa pystytään harjoittelemaan

käytännössä varastotöiden eri vaiheita sekä esimerkiksi trukinajoa ja

varastoautomaatin käyttöä.

A

dulta tekee logistiikka-alan oppilaistaan

varastonhoitajia hyvin käytännönläheisesti.

- Meillä on Keravalla 200 neliön ja 70 lavapaikan

opetusvarasto, jossa oppilaat voivat

käytännössä harjoitella esimerkiksi trukinkäyttöä

sekä käyttämään varastoautomaattia

ja jopa pyörittämään varaston toiminnanohjausjärjestelmää,

jolla tehdään hyvin monipuolisesti

tavaran vastaanottoon ja lähetykseen

liittyviä kirjallisia dokumentteja, projektipäällikkö,

logistiikkainsinööri Jani Järvinen Adultasta

kuvailee.

Opetusvarastossa on muun muassa vastapainotrukki,

jolla oppilaat voivat harjoitella

niin ajamista kuin tavaralavojen nostamista

hyllyyn ja hyllystä pois. Lisäksi varastossa on

kaksi pientavaroille tarkoitettua varastoautomaattia,

joita hyödynnetään myös koulutuksessa,

Järvinen sanoo.

AMMATTIOSAAMISTA

OPPISOPIMUSKOULUTUKSELLA

Koulutettavat henkilöt ovat useimmiten oppisopimusoppilaita.

- Kaikilla on jo työpaikka.

Meiltä he saavat käytännönläheisen

koulutuksen varastotehtäviin.

Koulutus kestää

puolitoista vuotta ja sen jälkeen

heillä on mahdollisuus

suorittaa näyttökoe ja saada

aikanaan myös todistus suoritetusta

varastonhoitajan tutkinnosta.

Adultan opetusvarastossa

on oppilaiden käytössä

vastapainotrukki.

Oppisopimuskoulutus tapahtuu käytännössä

siten, että Adulta antaa lähiopetuspäivinä

niin sanottua teoriaopetusta oppilaille.

Lähiopetuspäiviä on puolentoista vuoden

aikana 25-30 eli 1-4 päivää kuukaudessa.

Muuna aikana oppilaat soveltavat saamiaan

oppeja omalla työpaikallaan. Ideana on, että

tarvittava ammattitaito saavutettaisiin pääosin

työtä tehden. Nimetty työpaikkaohjaaja

varmistaa sen, että oppilas saa tehtäväkseen

juuri niitä töitä, joita teoriaopetuksessa on

aikaisemmin käsitelty.

Oppisopimuskoulutus on maksutonta niin

työantajalle kuin työntekijällekin.

- Työnantaja voi kuitenkin tukea opetusta

siten, että oppilaalle maksetaan normaali

palkka lähiopetuspäiviltä. Nykyisin noin 70

prosenttia oppilaista saa palkan ollessaan

lähiopetuksessa koululla. Tämä on perusteltua

siksi, että oppisopimuskoulutuksen avulla

työnantaja saa pätevän tekijän taloon. Tietysti

jos lähiopetus tapahtuu iltaisin normaalityöajan

ulkopuolella, ei palkanmaksuvelvoitetta

ole, Järvinen toteaa.

Oppilaat pystyvät hyödyntämään myös

Adultan virtuaaliakatemiaa eli internetverkossa

toimivaa oppimisympäristöä.

- Virtuaaliakatemiasta oppilaat saavat lisätietoa

oppiaineistaan. Siellä annetaan myös

30 Kuljetus&Logistiikka 5/2008


Adulta Oy

• Yksi Suomen suurimmista ammatillisista aikuiskoulutuskeskuksista.

• Omistajina neljä kuntaa: Kerava, Järvenpää, Mäntsälä ja Tuusula.

• Seitsemän toimipistettä: Järvenpää, Kerava, Tuusula, Vantaa ja Helsinki.

• Perustettu 1972.

• Tarjoaa perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta sekä yrityksille

että yksityishenkilöille.

• Vuosittain yli 13 000 opiskelijaa.

• Työllistää lähes 200 eri koulutusalojen ammattilaista,

lisäksi käytössä on laaja asiantuntijaverkosto eri aloilta.

• Vuoden 2007 liikevaihto oli 25 miljoonaa euroa.

• Toimitusjohtaja, johtava rehtori Leena Sairo vuodesta 2007.

oppimistehtäviä, joihin vastaukset on löydettävissä

omalta työpaikalta. Myös tulevien

lähiopetuspäivien oppimateriaali on saatavilla

akatemiasta. Kokonaisuudessaan virtuaaliakatemia

parantaa itseoppimista aktivoidessaan

oppilasta etsimään tarvittavia tietoja

omalta työpaikalta.

NÄYTTÖKOE MITTAA OSAAMISEN

Opintojen loppuvaiheessa eli noin 1,5 vuoden

päästä aloituksesta oppilaat voivat suorittaa

niin sanotun näyttökokeen.

- Näyttökokeessa varmistetaan, että oppilas

osaa vaaditut asiat. Koe suoritetaan oppilaan

työpaikalla ja hänen suoritustaan arvioi

kolme henkilöä. Yksi on oppilaitosedustaja,

joka on pätevöitynyt näyttötutkintomestariksi.

Toinen edustaa työantajaa, joka on yleensä

oppilaan esimies. Kolmas arvioija on oppilaan

työtoveri samalta työpaikalta. Hyväksytyn

näyttökokeen jälkeen oppilas saa todistuksen

suoritetusta varastonhoitajan tutkinnosta,

Järvinen sanoo.

Yhden ryhmän Adultan oppilaista muodostavat

työvoimapoliittisin perustein koulutettavat

henkilöt.

- Nämä oppilaat tulevat koulutukseen

työvoimatoimistojen kautta. Toimistoilla on

tapana kilpailuttaa koulutusyrityksiä siitä,

mikä valitaan koulutuksen antajaksi. Me

järjestämme kontaktiemme avulla myös harjoittelupaikan

näille oppilaille. Moni hyväksi

havaittu oppilas on saanut näin jopa pysyvän

työpaikan, mikä on myös työvoimatoimistojen

tavoite.

KOULUTUSTA MAAHANMUUTTAJILLE

Adulta on antanut logistiikka-alan koulutusta

parin vuoden ajan myös maahanmuuttajille.

- Heidän opinto-ohjelmaansa kuuluu myös

suomen kielen opiskelu. Lisäksi kielikouluttaja

on mukana teoriaopetuspäivillä. Hän

pyrkii varmistamaan, että teoriaopetus tulee

ymmärretyksi ja samoin hän tekee kielellisiä

tukitoimia liittyen lähiopetuspäivien oppimateriaaliin.

Uusia haasteita Adultan varastoesimieskoulutukselle

antaa se, että lisääntyvä määrä

henkilöstöstä on maahanmuuttajia.

- Tämä otetaan huomioon esimiesten

koulutuksessa, jossa tavoitteena on antaa

vuoroesimiehille valmiuksia huomioida erityisryhmien

tarpeet viestin välittämisessä ja

kommunikoinnissa sekä taitoa toimia organisoidusti

kiireen keskellä, Järvinen kuvailee.

VALMIINA UUSIIN YHTEYKSIIN

Adultalla on valmiit yhteydet moniin logistiikka-alan

yrityksiin.

- Tiedämme kohtalaisen hyvin eri yritysten

koulutustarpeen. Aina kun yrityksiin

tulee uusia ihmisiä, he ovat mahdollisia uusia

oppisopimusoppilaita. Isojen asiakasyritysten

osalta kaikki oppilaat voivat olla samalta

työpaikalta, jolloin voimme täsmällisemmin

kohdentaa koulutuksen sisältöä juuri kyseiseen

yritykseen sopivaksi. Varsin usein oppilaat

ovat kuitenkin eri työpaikoilta, jolloin

erilaisista työympäristöistä tulevat opiskelijat

voivat jakaa toisilleen käytännön työn tekemiseen

liittyvää tietoa. Nämä voivat tulla siihen

koulutusohjelmaan, joka sopii heidän ja työantajan

aikatauluun kaikkein parhaiten, Järvinen

muistuttaa.

Adulta on valmis yhteistyöhön uusien yritysten

ja oppilaiden kanssa.

- Eri koulutusohjelmien alkamisajat ja

hakumenettelyt näkyvät meidän kotisivuillamme

osoitteessa www.adulta.fi ■

Logistiikkainsinööri Jani Järvinen

Adultasta toteaa, että virtuaaliakatemia

parantaa itseoppimista aktivoidessaan

oppilasta etsimään tarvittavia tietoja

omalta työpaikalta.

Kuljetus&Logistiikka 5/2008 31


Tavaraliikenteen kaupalliseen harjoittamiseen

VAADITAAN YHTEISÖLUPA

Tavaraliikenteen kaupallinen

harjoittaminen lukeutuu

luvanvaraisiin elinkeinoihin.

Tämän vaadittavan luvan,

yhteisöluvan, voi saada suorittamalla

neljäviikkoisen kurssin ja

suorittamalla kirjallisen kokeen

hyväksytysti.

Kaikkialla Suomessa tavaraliikenteen

neljäviikkoinen yrittäjäkurssi toteutetaan

liikenneministeriöltä saatavien

ohjeiden mukaan. Kurssin sisältöön ja muotoon

vaikuttavat myös EU:n direktiivit, joilla

pyritään samankaltaistamaan unionin maiden

liikenneyrittäjätutkintoa.

Kurssi rakentuu siten, että tavaraliikenneyrittäjät

suorittavat neljäviikkoisen kurssin

ja traktoriyrittäjät ovat kurssilla kuusi päivää.

Tämän lisäksi kurssi jakaantuu kotimaan- ja

ulkomaanliikennelupiin. Vuodesta 1999 asti

pelkän kotimaan tavaraliikenneluvan suorittaminen

ei ole kuitenkaan ollut mahdollista,

vaan yhteisöluvan pakettiin kuuluu aina myös

ulkomaan osuus. Yrittäjät, joilla on voimassa

oleva kotimaanliikennelupa aikaisemman lain

mukaan, voivat suorittaa vain ulkomaanosion.

Kurssilta yhteisölupa ei irtoa. Kun on

suorittanut kurssin ja sen jälkeen kirjallisen

kokeen hyväksytysti, voi hakea yhteisölupaa

lääninhallitukselta. Liikenneluvan myöntämiseen

vaikuttaa myös hakijan hyvämaineisuus,

joka voidaan tarvittaessa varmentaa rikosrekisteriotteella.

Luvan saaminen kestää kokonaisuudessaan

yli kolme ja puoli kuukautta. Luvanhakemisessa

on lisäksi otettava huomioon

viranomaisten aikataulut, esimerkiksi ruuhkaja

loma-ajat. Nämä tekijät saattavat viivästyttää

luvan saamista. Yhteisölupa on voimassa

viisi vuotta, jonka jälkeen se uusitaan hakemuksella

lääninhallitukselle.

APUA YHTEISÖLUVAN HAKEMISEEN

SEINÄJOELTA!

Seinäjoen ammattikorkeakoulu järjestää

tavaraliikenteen yrittäjäkursseja yhteistyössä

SKAL:n ja AKE:n kanssa. Neljän viikon mittainen

kurssi järjestetään kaksi kertaa

vuodessa.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu on järjestänyt

kursseja jo vuodesta 1990 lähtien.

Kurssi järjestetään kaksi kertaa vuodessa.

Kurssit toteutetaan virka-aikana, maanantaista

perjantaihin.

32 Kuljetus&Logistiikka 5/2008

- Kurssille tullaan yleensä perustettaessa

uutta yritystä, laajennettaessa vanhaa tai

kun edessä on sukupolvenvaihdos, luettelee

Havulehto kurssille tulemisen motiiveja.

SeAMK Liiketoiminnan kursseilla on parhaimmillaan

ollut reilu 40 osallistujaa. Kurssilaisia

tulee ympäri Suomen ja ikä vaihtelee

aina 18 vuodesta 60 vuoteen asti. Valtaosa

kurssilaisista on miehiä, mutta Havulehdon

mukaan naisten osuus on ollut kasvussa

viime vuosina.

- Jokaiselle kurssille riittää aina muutama

nainen, Havulehto mainitsee ja kehottaa

naisia tulemaan rohkeasti mukaan miesvaltaiselle

alalle.

Aikataulu luvanhakemisprosessi noudattelee

seuraavanlaista kaavaa. Neljäviikkoisen

kurssin jälkeen kurssilaisten on suoritettava

kirjallinen tentti. Tentin järjestää AKE ja tenttitilaisuus

on yleensä noin kaksi viikkoa kurssin

jälkeen. Tentin tarkistaminen vie reilun viikon.

Tenttikään ei tuo lupaa suoraan käteen vaan

prosessi jatkuu edelleen. Yhteisölupaa haetaan

lääninhallitukselta, kun hakija on saanut

AKE:n tentin hyväksytysti läpi. Lupahakemukseen

laitetaan liitteeksi AKE:n myöntämä

kurssitodistus. Tähän vaiheeseen kuluu reilut

kuusi viikkoa. Lisäksi luvan myöntäminen

edellyttää luvanhakijan hyvämaineisuutta ja

luotettavuutta. Tämä varmistetaan tarvittaessa

rikosrekisteriotteella. Kokonaisajaksi tulee

siis yli kolme ja puoli kuukautta.

Kurssilla käsiteltävinä aihealueina ovat

muun muassa liikennelaki, työsuhdeasiat,

verotus- ja kirjanpitolaki sekä markkinoinnilliset

asiat. Luennoitsijoina toimivat alan

ammattilaiset niin SeAMK:n sisältä kuin

ulkopuoleltakin. Näin varmistetaan kattava,

ajankohtainen sekä asiantunteva opetus.

Ajantasainen materiaali tulee Suomen Kuljetus

ja Logistiikka Ry:ltä eli SKAL:ltä. Materiaalia

päivitetään jatkuvasti ja lisäksi SKAL

päivittää materiaalia kurssilaisille vuoden

ajan kurssin loppumisesta.

- Melkein joka viikko tulee jotakin uutta

päivitettävää materiaaleihin, toteavat SeAMK

Liiketoiminnan liikenneyrittäjäkoulutuksen

koordinaattori Sari Havulehto ja SKAL

Pohjanmaan toiminnanjohtaja Esko Nummi

yhdestä suusta.

SeAMK Liiketoiminta kerää jokaisen

kurssin päätteeksi palautetta kurssilaisilta.

Palautteiden mukaan kurssilaiset ovat pääosin

olleet hyvin tyytyväisiä kurssin antiin.

Näin saatuihin parannusehdotuksiin on myös

vastattu.

- Kurssi on yrittäjälle mittava sijoitus, joten

meidän on pystyttävä takaamaan investoinnin

kannattavuus pitämällä laadusta kiinni,

kertoo Nummi perusteluja palautteen keräämiselle.

Seuraava kurssi järjestetään Seinäjoella

3.11-28.11.2008. Kurssin hinta on

1600 e. Tämän lisäksi kurssilaisen

täytyy itse kustantaa lupaan liittyvät

maksut. Mukaan mahtuu vielä

halukkaita. Lisätietoa saat: www.

seamk.fi/liiketoiminta tai Sari

Havulehto 040 830 3975. ■


Ammattilaisia kuljetusalalle Kouvolassa

Ammattitutkintoon

valmentavaa koulutusta

- Linja-autonkuljettaja

- Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

- Puutavarakuljettaja

Muuta koulutusta

- Autonkuljettajan jatkokoulutus (35 h)

- ADR-ajolupa

- Trukkikorttikoulutus

- KEY-ajotapakoulutus

- PKY-LAATU ® ja ympäristö-koulutus

KOUVOLAN AMMATILLINEN

AIKUISKOULUTUSKESKUS

Tarkemmat tiedot

www.kvlakk.fi

TUONNIN JA VIENNIN HUIPPUOSAAJAKSI

Kansainvälisen kaupan huolitsijan ja vientiassistentin koulutus

- Ulkomaankaupan ammattitutkinto

AIKA:

2.12.2008 - 31.12.2009

PAIKKA:

Mäkitorpanpolku 4

Helsinki (Oulunkylä)

LISÄTIEDOT:

www.adulta.fi/huippu

Kimmo Viitanen

Puh. 050 469 0519

kimmo.viitanen@adulta.fi

Koulutus on tarkoitettu ulkomaankaupan ja huolinnan

parissa työskenteleville tai näihin tehtäviin siirtyville.

Suorita koulutuksen ohessa ulkomaankaupan ammattitutkinto

näyttämällä osaamisesi. Voit valita huolitsijan

tai assistentin suuntautumisalan. Koulutusiltoja on

22–32 kpl (kello 16.30–20.00), määrä riippuu opiskelijan

valinnoista. Hinta 540 €. Hakuaika päättyy 11.11.2008.

Koulutuksen aiheita ovat:kauppasopimusten toteuttaminen


hoitaminen ja tullimenettelyt


ja kieliopinnot

www.adulta.fi

YHTEYSTIEDOT:

Adulta Oy

PL 96, 04401 Järvenpää

Puh. (09) 271 901

info@adulta.fi

Kuinka haen koulutukseen?


13 000 opiskelijaa

200 koulutusta

yli 80 eri tutkintoa

Kuljetus&Logistiikka 5/2008 33


Teksti: Tero Tuisku

Nissan NP300 palasi

Suomen markkinoille

Nissan NP300 on vahva pick-up-auto, joka on tarkoitettu tosi

kovaan työhön ja hankaliin maasto-oloihin. Kaikki tarpeellinen

on vakiona, mutta nahkaverhoilut ja muut hienoudet eivät

kuulu mallin ominaisuuksiin. NP300:lle odotetaan hyvää

menestystä kilpailluilla pick-up-automarkkinoilla.

Nissan NP300 ei ole ihan uusi auto Suomessa.

- Malli on periaatteessa sama kuin

vuonna 2006 Suomen markkinoilta poistunut

auto. NP300 ehti tuohon aikaan saavuttamaan

neljänneksen markkinaosuuden

pick-up-autojen luokassa. Nyt markkinoille

tullut malli on sama uutta moottoria ja muutamia

pieniä yksityiskohtia lukuun ottamatta,

hyöty- ja kuorma-autojen myyntipäällikkö

Samu Koistinen Nissan Nordic Europe Oy:stä

sanoo.

NP300 eroaa selkeästi Nissanin toisesta

suositusta pick-up-mallista Navarasta.

- Yhteistä on lähinnä vain moottorin perusrunko.

Navarasta poiketen NP300 on tarkoitettu

ihmisille ja yrityksille, jotka haluavat

työkalukseen pick-upin ilman

Nissan NP300

Single Cab on

malliston

edullisin auto.

hienouksia. Maanviljelijät, kunnat

sekä huolto- ja kunnossapitoyritykset

ovat tyypillisiä auton käyttäjiä.

Navara taas on selkeästi

Premium-luokkainen; hienostuneempi

ja todella näyttävä pick-up,

joka on ajo-ominaisuuksiltaan ja mukavuudeltaan

lähes henkilöautomainen.

Monet asiakkaat kuitenkin kaipaavat

perus-pick-upia, joka on myös hinnaltaan

edullinen. NP300 täyttää tämän tarpeen

täydellisesti. Kokonaisuudessaan NP300 ja

Navara eivät kilpaile keskenään juuri millään

tavalla, Koistinen kuvailee.

EROJA PAKETTIAUTOIHIN ON

Koistinen korostaa, että pick-up-autojen ja

tavallisten pakettiautojen välillä on selkeä

ero.

- Pick-upin käyttäjällä on kuljetettavaa

tavaraa aika vähän, mutta hän tarvitsee usein

hyviä maasto-ominaisuuksia ja vetokykyä.

Nelivetoisessa NP300:ssa on

mallista riippuen 2 800-3 000-kiloisen

jarrullisen perävaunun vetomassa.

Pakettiautossa vastaava lukema on

yleensä noin 2 000 kiloa.

NP300:n eri mallien arvonlisäverolliset

hinnat ulottuvat 25 800

eurosta 37 100 euroon. Kallein

malli on Double Cab. Se määritellään

Suomessa henkilöautoksi

ja siksi hinta on korkea. Double Cab on neliovinen

ja siinä on viisi istuinta. Lava on pitkästä

ohjaamosta johtuen lyhyempi. Lähinnä

Double Cab soveltuu muutaman hengen työporukoiden

kuljetukseen ilman kovin suurta

tavaramäärää.

Edullisin malli on Single Cab, jossa on pitkä

lava ja kahden henkilön ohjaamo. Suosituin

malli on King Cab, joka myös on rekisteröity

kahdelle. Sen ohjaamo on kuitenkin tilavampi

istuimien takana olevan lämpimän säilytystilan

takia.

Kokonaisuudessaan kaikkien NP300-

autojen varustus on hyvä. Vakiona kaikissa

malleissa on esimerkiksi radio/CD-soitin,

tasauspyörästön luistonrajoitin, elektroninen

ajonestolaite ja kauko-ohjattu keskuslukitus

sekä manuaalinen ilmastointi.

NP300:n

maavara on

230 milliä.

34 Kuljetus&Logistiikka 5/2008


Myyntipäällikkö Samu Koistinen ja tuliterä Nissan NP300.

Hänen mukaansa NP300:ssa yhdistyy hinnan ja laadun vahva liitto.

HYVÄT MAASTO-OMINAISUUDET

Oman kappaleensa ansaitsevat NP300:n

maasto-ominaisuudet. Kaikissa malleissa on

neliveto ja maavara on 230 milliä. Auto pystyy

etenemään myös lähes puolen metrin syvyisessä

vedessä eli kahluusyvyys on 450 milliä.

Mäennousukyky on 39 astetta ja suurin sivukallistuma

48 astetta. Kääntöympyrä on 5,6

metriä. NP300:ssa on vakiona mustat lokasuojanlevikkeet,

jotka kestävät metsässä

pientä kolhimistakin. Voi sanoa,

että auto ei ole liian hieno metsiin, pelloille

tai muihinkaan hankaliin maastoihin.

- 1400 euron arvoinen Comfort Plus -

varustepaketti päivittää auton ulkonäön

uudelle tasolle sisältäen muun muassa

maalatut lokasuojanlevikkeet, kromatut

peilien kuvut sekä muhkeat renkaat

kevytmetallivanteineen.

NP300:n huoltoväli on 30 000 kilometriä

ja ensihuoltoa suositellaan, mutta se

ei ole pakollinen. Ensihuolto suoritetaan

noin tuhannen ajokilometrin kohdalla ja

se käsittää lähinnä öljynvaihdon.

Nissan NP300:n avolavaan on saatavilla

lavakate ja lavasuoja, joita voi tiedustella

Nissan jälleenmyyjiltä.

Suomessa Nissan pick-up-autoja on

saatavilla kaikista 58 Nissanin jälleenmyyntiliikkeestä.

Huoltopisteitä on yhtä monta.


Kuljetus&Logistiikka 5/2008 35


Teksti: Tero Tuisku

Käyttöliittymän perusnäkymä.

Kartta voidaan tarkentaa

esimerkiksi yksittäiseen

kaupunkiin, josta näkyvät

liikkeellä olevat jakeluautot.

Satelliittipohjaista seurantaa

jakeluliikenteeseen

Kuopiolaisen Mastercom Oy:n

webbipohjainen paikannuspalvelu

tehostaa jakelutoimintaa

merkittävästi. Palvelun avulla

ajojärjestäjä pystyy seuraamaan

jakelutyössä olevien autojen

liikkeitä. Myös ohjeiden antaminen

kuljettajille onnistuu paremmin

kuin perinteisessä, mutta

perin hankalassa ja kalliissa

puhelinsoittelussa.

Mastercomin rakentama paikannuspalvelu

GPS-MSolutions hyödyntää

mallikkaasti satelliittipohjaista GPSyhteyttä

sekä GSM-matkapuhelinyhteyttä.

Palvelu soveltuu moneen eri käyttöön, mutta

erityisen hyvin se toimii tavanomaisessa

jakelutyössä. Tässä sovelluksessa jakelusta

vastaavat muutamat autot, joita ajojärjestäjä

pyrkii ohjaamaan nykyaikaisin keinoin.

- Käytännössä jokaiseen jakeluautoon

asennetaan pieni, yhdistetyllä GPS- ja GSMantennilla

varustettu komponentti, joka kytketään

tupakansytyttimeen. Konttorilla oleva

ajojärjestäjä saa puolestaan käyttöönsä webbipohjaisen

ajoneuvojen seurantajärjestelmän,

jota pystyy käyttämään millä tahansa

nettiyhteydellä varustetulla tietokoneella,

Mastercomin myyntipäällikkö Harri Koponen

kuvailee. Koponen omistaa yrityksen yhdessä

kumppaninsa Henri Karhusen kanssa, joka

käyttää toimitusjohtajan nimikettä. He perustivat

Mastercom Oy:n vuonna 2003.

Webbipohjaisesta seurantajärjestelmästä

on Koposen mukaan melkoinen etu verrattuna

perinteiseen ohjelman avulla käytettävään

järjestelmään.

- Ajojärjestäjä pystyy käyttämään ohjausjärjestelmää

meidän webbisivuiltamme omilla

henkilökohtaisilla tunnuksillaan. Tietokoneeseen

siis ei tarvitse asentaa minkäänlaista

ohjelmaa, jota pitäisi päivittää säännöllisin

välein. Meidän ratkaisussamme tarvittavat

karttapäivitykset ja muut vastaavat muutokset

tehdään suoraan webbisivuille, josta asiakas

saa ne käyttöönsä saman tien.

KARTTA AJOJÄRJESTÄJÄN APUNA

Ajojärjestäjä saa tietokoneensa ruudulle

selkeän, värillisen kartan, jossa näkyy jakelutyössä

olevien ajoneuvojen sijainti. Tarvittaessa

näkyviin saadaan myös reittihistoria

sekä tarkat ajankohdat siitä, missä kulloinkin

on käyty.

- GPS-paikannus on tarkentunut menneistä

vuosista tuntuvasti. Nyt paikannustarkkuus

on kolme metriä. Tämä merkitsee,

36 Kuljetus&Logistiikka 5/2008


että auton reitti jopa piha-alueen sisälläkin

pystytään osoittamaan erittäin tarkasti.

On tuttua, että jakelutyössä saattaa tapahtua

kaikenlaisia epäselvyyksiä. Jakelupiirissä

oleva asiakas voi esimerkiksi ilmoittaa, että

jakelu on myöhästynyt. GPS-MSolutions

pystyy osoittamaan selkeästi, koska kohteessa

on käyty. Tällä tavalla pystytään ratkaisemaan

useita kiistoja.

Varsin usein jakelutyössä tulee eteen poikkeustilanteita.

Yhtäkkiä tulee tarve hakea

vaikkapa rautatieasemalta jokin paketti.

- Perinteinen tapa ratkaista tämä pulma

on se, että ajojärjestäjä soittaa vuoronperään

useille kuljettajille ja kyselee heidän mahdollisuuttaan

käydä asemalla. Kun tätä tapahtuu

usein, nousevat puhelukustannukset melkoisesti.

Lisäksi työaikaa kuluu tolkuttomasti.

Meidän ratkaisussamme ajojärjestäjä näkee

tietokoneen ruudulta, mikä auto on lähinnä

asemaa. Hakuohje voidaan antaa kuljettajalle

suoraan GPS-MSolutions käyttöliittymästä,

Koponen sanoo.

MUITAKIN SOVELLUKSIA ON

Mastercomin ratkaisu soveltuu moneen muuhunkin

käyttöön. Esimerkiksi eräs turvayhtiö

hyödyntää sitä valvontatyössä.

- Kun turvayrityksen autossa on mukanaan

GPS-paikannin, sen reitti tallentuu järjestelmään.

Tarkkuus on niin hyvä, että käynnit

jopa yksittäisillä ovilla täsmällisine kellonaikoineen

käyvät ilmi.

Mastercom kehittää

parhaillaan ratkaisua,

jossa yksittäiset tuotepakkaukset

varustetaan

RFID-tunnisteilla.

Tämä auttaisi varmistamaan

esimerkiksi sen,

että yksittäiset tuotteet

menevät täsmälleen

oikeaan paikkaan.

Mastercomin ratkaisuissa

käytetään

eri puolilta maailmaa

tulevia komponentteja.

Älyn niihin on tuonut

Mastercomin henkilöstö.

- Asiakas voi hankkia

laitteet joko perinteiseen

tapaan ostamalla

tai joustavalla leasingrahoituksella.

Leasingkauden

pituus voidaan

sopia asiakkaan toiveen

mukaan esimerkiksi

2-5 vuodeksi.

Leasingmaksu voidaan

yhdistää kuukausittaiseen

palvelumaksuun.

Tämä varmistaa sen, että yllättäviä lisäkuluja

ei koskaan tule.

Koposen mukaan Mastercomin paikannusratkaisuja

käyttävät kymmenet yritykset.

Autoja on seurannassa muutamia satoja. ■

Myyntipäällikkö Harri Koponen

Matercomista toteaa, että

GPS-MSolutionsin avulla on

mahdollista tehostaa työtä sekä

tuottaa selkeitä säästöjä.

YHTEISHAKU

23.3. - 9.4.2009

MONIPUOLISTA

LOGISTIIKAN OSAAMISTA

RAUMALLA

Merellisen sijaintinsa vuoksi Rauma on ihanteellinen paikka

logistiikan opetukselle. Pisimmät perinteet on merenkulun

opetuksella, mutta myös tekniikan logistiikan koulutusohjelmalla

on jo vuosien kokemus kuljetustekniikan, varastoinnin,

jakelujärjestelmien ja hankintatoimen opetuksesta.

SAMK - KOULUTUSTA TYÖELÄMÄN TARPEISIIN

Satakunnan ammattikorkeakoulun yhteistyöverkostot alueen

yritysten kanssa sekä modernit oppimisympäristöt ja

-metodit luovat opiskelijalle vahvan lähtökohdan kehittää

omaa ammattitaitoaan. Hyvä kielitaito ja kansainvälisyyteen

perehdyttävä koulutus antavat valmiudet toimia

monipuolisissa logistiikan tehtävissä.

INSINÖÖRI (AMK)MERIKAPTEENI (AMK)


Satakunnan ammattikorkeakoulu | www.samk.fi/haku

Jussi Saarinen (logistiikka) | Puh. 044 710 3636

Heikki Koivisto (merenkulku) | Puh. 044 710 3674

Kuljetus&Logistiikka 5/2008 37


UUSI

4x4 NP300 Pick Up

Hinnat alkaen 25 800 €

NISSAN.

LUOTETTAVA TYÖKAVERI.

Paras työkaveri on sellainen, joka helpottaa työtaakkaa ja jonka seurassa on mukavaa.

Siksi uusi NP300 Pick Up on parhaimmillaan niin työmaalla kuin tielläkin.

NP300 PICK UP

VAKIONA MM.

• 4x4

• Ilmastointi

• Kauko-ohjattava keskuslukitus

• Tasauspyörästön luistonrajoitin

• Radio/CD-soitin

• Sähkösäätöiset sivupeilit

• Sähkötoimiset lasinnostimet

• Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyynyt

ALKAEN 25 800 €

VARAA KOEAJO JO TÄNÄÄN!

www.nissan.fi

Tarjous voimassa 1.10. – 31.12.2008. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hintoihin lisätään paikkakuntakohtaiset toimituskulut. Kuvan autot erikoisvarusteltuja. Takuu 3v./100 000 km.


Langh Ship on lanseerannut

jälleen uusia terästuotteiden

kuljettamiseen soveltuvia

containereita. Uuteen

ajattelutapaan perustuvat

kontit on suunniteltu

teräskelojen kuljettamiseen ja

kuten muutkin tuoteperheen

kuljetusmenetelmät ne

tehostavat terästuotteiden

kuljetuksia.

KAKSI UUTTA KONTTIA

Langh Ship Cargo Solutions -tuoteperheeseen

Suurten teräskelojen kuljettamiseen

tehty kehtokontti (Hard Open Top

Cradle Container) on varustettu kourulla,

jossa teräskelat pysyvät matkan aikana

turvallisesti paikoillaan. Kontin lastaaminen

ja purkaminen on yksinkertaista, sillä mitään

käsin rakennettavaa kiinnitystä ei tarvita.

Myös konventionaaliseen kiinnittämiseen

käytetty puutavara tulee tämän kontin myötä

tarpeettomaksi.

Kehtokonttia voidaan nostaa jopa 40

tonnin lastissa, mutta sitä voidaan käyttää

myös vielä painavammalle lastille jos kontti

itse nostetaan laivaan tyhjänä, siihen voidaan

lastata keloja jopa 60 tonnin painoon

saakka, jolloin kontti toimii turvallisena kiinnitysalustana.

Tämä on ainoa tapa kuljettaa

suuria teräskeloja myös sääkannella, toteaa

tuotekehityksessä mukana ollut merikapteeni

Markku Yli-Kahri.

Vaikka kontti on teräskeloille kehitetty erikoiskontti,

on samalla onnistuttu tekemään

myös erinomainen bulkkikontti. Konttiin on

irrotettavan katon kautta helppo lastata esimerkiksi

raaka-aineita kuten ferrokromia ja

kehtorakenteesta johtuen se on nopea tyhjentää

kippaamalla bulkkikuorma kontista.

Tämän vuoksi keloja vievää konttia ei tarvitse

kuljettaa tyhjänä takaisin terästehtaalle vaan

se voi tuoda paluulastina raaka-aineita.

Toinen lanseeratuista konteista on matala

kehtokontti (Hard Open Top

Low Cradle Container). Siinä on

kolme poikittaista kehtoa,

joihin voidaan lastata

halkaisijaltaan

90120 cm:

n keloja.

Konttia

voidaan

käsitellä monipuolisesti

samoilla nosturipihdeillä

tai trukeilla, joilla niissä

kuljetettavia kelojakin käsitellään. Myös matalan

kehtokontin kantavuus on 40 tonnia.

Tämä kontti on isoa sisartaan erikoistuneempi

ja se on suunniteltu liikenteeseen,

jossa tuotteen nopea kierto on tärkeää.

Nopeutta lisää se, että niin kelojen lastaus

kuin kontin ja sen katon käsittely on erittäin

helppoa myöskään mitään käsityönä tehtävää

lastin tukemista puutavaralla ei tarvita.

Kontti on puolet ns. High Cube -kontin korkeudesta,

joten se ei vie ylimääräistä tilaa.

Näitä molempia kontteja voidaan laivojen

lisäksi kuljettaa myös rautateitse ja sisävesiproomuilla

eli

ne antavat oman panoksensa intermodaalien

kuljetusten lisäämiseen, mitä

nykyisessä ruuhkaisessa EU:ssa pidetään

erittäin tärkeänä, kertoo toimitusjohtaja Hans

Langh.

Langh Ship on ollut mukana teräksenkuljetuksessa

vuodesta 1989 alkaen ja kehittänyt

useita kuljettamista tehostavia menetelmiä

näille erityisen painaville tuotteille. ■

Kuljetus&Logistiikka 5/2008 39


Tulevaisuuden Volvo kuorma-autot

TUNNISTAVAT

VAARAT ETUKÄTEEN

Kuorma-autot, jotka automaattisesti tunnistavat liikenteen vaaratilanteet ennen

kuljettajaa. Volvo Trucks paljastaa yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa, miten

tulevaisuuden liikenneturvallisuutta voidaan parantaa uusien ajoneuvojen ja niiden

ympäristön välisten viestintäratkaisujen avulla. Esittely pidettiin testiradalla Frankfurtin

ulkopuolella Saksassa.

T

ietyö seuraavan mutkan takana, pelastusajoneuvo

nopeasti lähestymässä takaapäin, henkilöauto

pysähdyksissä keskellä tietä tai jäinen maantieosuus.

Nämä ovat esimerkkejä mahdollisista onnettomuustilanteista,

jotka voidaan välttää, mikäli kuorma- ja

henkilö-autot, moottoripyörät ja liikenneympäristö saadaan

puhumaan samaa kieltä keskenään.

“Uuden viestintäteknologian avulla kuljettajaa voidaan

varoittaa nopeasti mahdollisista vaaroista ja siten välttää

ongelmat helpommin. Uusi teknologia avaa aivan uusia

mahdollisuuksia onnettomuuksia ehkäiseville ratkaisuille”,

sanoo Lars-Göran Löwenadler, Volvo Trucksin turvallisuustyöstä

vastaava johtaja.

Viestintäjärjestelmä esitellään testiradalla

Ajoneuvojen valmistajat, järjestelmien toimittajat ja tutkijat

ovat työskennelleet yhdessä EU:n yhteisessä “Car 2

Car Communications Consortium” (C2C-CC) -projektissa

kehittääkseen järjestelmän, joka mahdollistaa kommunikoinnin

ajoneuvojen ja niiden ympäristön välillä.

Projektin käytännön sovellusratkaisut esitellään

ensimmäistä kertaa lokakuun 22.–23. päivinä todellisiksi

simuloiduissa tilanteissa Opelin testiradalla Dudenhofenissa,

Frankfurtin ulkopuolella. Yhteisessä projektissa on

mukana yhdeksän henkilöautovalmistajaa, mutta vain yksi

kuorma-autovalmistaja – Volvo Trucks.

“Aivan kuten C2C-CC-projektissakin Volvo Trucks

panostaa vahvasti onnettomuuksia ehkäisevään turvallisuuteen,

missä otamme huomioon myös koko monitahoisen

ja monimutkaisen liikenneympäristön. Osallistumalla

tähän yhteisprojektiin luomme perustan entistä paremmalle

turvallisuudelle, ei vain kuorma-autojemme kuljettajille

vaan kaikille tienkäyttäjille Euroopassa”, kertoo

Lars-Göran Löwenadler. ■

YMPÄRISTÖN JA AJONEUVOJEN

VÄLINEN VIESTINTÄ

Rakennustyömaat ja tilapäiset kunnossapitotyöt aiheuttavat onnettomuuksia,

koska kiinteistä liikennemerkeistä ei välitetä tai ne huomataan liian myöhään.

Kommunikaation autosta toiseen mahdollistavissa järjestelmissä tien ylläpitäjä

kommunikoi suoraan kuljettajan kanssa toimittaen liikennetiedotteissaan

tietoa tietöistä ja rajoituksista sekä antaen neuvoja jne. Liikenneympäristön ja

ajoneuvojen välinen kommunikaatio lisää paikallisen tiehallinnon ja autoissa

olevien järjestelmien toiminnallista integraatiota parantaen turvallisuutta ja

liikenteen tehokkuutta sekä auttaen suojelemaan ympäristöä.

VAARALLISEN TILANTEEN KUVAUS

Tien varrella oleva yksikkö välittää tiedot työmaasta vaarallisen alueen lähistöllä

oleville ajoneuvoille. Viestit kertovat yksityiskohtaisesti työmaa-alueesta,

varoittavat kuljettajia vaarallisesta paikasta ja ilmaisevat myös tietyön

keston.

40 Kuljetus&Logistiikka 5/2008


Philips Bus & truck:

aja pidemmälle kuin koskaan ennen!

PELASTUSAJONEUVON JA MUIDEN AJONEUVOJEN VÄLINEN VIESTINTÄ

Ihmishenkien pelastaminen voi olla kiinni minuuteista ja sekunneista.

Muiden tienkäyttäjien on väistettävä hälytysajossa olevia

pelastusajoneuvoja, kuten ambulansseja sekä palo- ja poliisiautoja.

Sireenin perusteella hälytysajoneuvon paikallistaminen ajoissa voi

olla kuitenkin vaikeaa, minkä vuoksi oikeiden väistöliikkeiden tekeminen

on hankalaa.

Approaching Emergency Vehicle Warning – CAR2CAR, lähestyvästä

hälytysajoneuvosta varoittava järjestelmä hyödyntää pelastusajoneuvon

Cooperative Awareness Messagen (CAM) tuottamia

tietoja auttaakseen autoilijoita tekemään ajoissa tilaa pelastusajoneuvolle

jo ennen kuin sireenin ääni kuuluu tai hälytysvalot näkyvät.

MasterLife-ajovalolamput

kestävät pidempään

kuin mitkään muut 24Vajovalolamput.

MasterDuty BlueVision

yhdistää xenon-efektin ja

MasterDutyn äärimmäisen

tärinänsiedon (jopa 13,8g * ).

www.philips.com/automotive

MOOTTORIPYÖRÄN JA AJONEUVOJEN VÄLINEN VIESTINTÄ

Perusteelliset moottoripyöräonnettomuuksista tehdyt tutkimukset

osoittavat, että inhimillinen erehdys on ensisijainen syy niihin

onnettomuuksiin, joissa moottoripyörä on osallisena. Onnettomuuden

selittää erityisesti se, ettei moottoripyöräilijää ole nähty tai

hänen etäisyytensä ja vauhtinsa on arvioitu väärin.

Approaching Motorcycle Warning – CAR2CAR, lähestyvästä

moottoripyörästä varoittavan järjestelmän tavoitteena on auttaa

niin kuljettajia kuin moottoripyöräilijöitä välttämään näitä virheellisiä

aistihavaintoja. CAM-viesteihin (Cooperative Awareness Messages)

perustuen ajoneuvo pystyy tunnistamaan moottoripyörän,

ja näin molemmat ajoneuvot pystyvät välttämään mahdollisesti

uhkaavan vaaratilanteen.

VAARALLISEN TILANTEEN KUVAUS

Moottoripyörä ajaa päätietä, ja henkilöauto lähestyy risteystä oikealta.

Kuorma-auton aiheuttaman näköesteen vuoksi henkilöauton

kuljettaja ei näe lähestyvää moottoripyöräilijää. Risteykseen ajaessaan

henkilöauton kuljettajaa varoitetaan lähestyvästä moottoripyörästä.

Moottoripyöräilijä saa myös varoituksen.


Mazda testaa vetykiertomäntämoottorilla

varustettua autoa Norjassa

Mazda Motor Corporation on ilmoittanut

suunnitelmistaan testata Mazda RX-8 Hydrogen

RE -mallia Norjan yleisillä maanteillä yhteistyössä

Hydrogen Road of Norway (HyNor) -projektin

kanssa.

HyNor on ainutlaatuinen norjalainen projekti, joka esittelee

vetyenergiainfrastruktuurin sovelluksia 580 kilometriä pitkällä

reitillä Oslosta Stavangeriin. Reitin varrelle perustetaan vetyhuoltoasemia

vetyajoneuvojen tankkausta varten. Projektin

tavoitteena on mullistaa liikkuminen Norjassa. Hanke käsittää

busseja, takseja ja yksityisautoja sekä erityyppisiä liikennejärjestelmiä

mm. kaupunki-, kaupunkien välinen, alueellinen ja

pitkän matkan liikenne.

Ruostumattomat

Karjapuskurit ja Lisävalotelineet

• valotelineet

• kylkiputket

• lavakaaret

• karjaraudat

RST-STEEL OY • NIVALA • Puh. 0400-890 813

www.rst-steel.fi

42 Kuljetus&Logistiikka 5/2008


Ahola Transportin toiminta laajenee

Nykvarniin Ruotsiin

Voidaksemme vieläkin paremmin vastata asiakkaidemme

tarpeisiin, tulee Ahola Transport

aloittamaan kuljetuslinkki- ja varastointitoiminnan

Nykvarnissa Ruotsissa. Tähän tarkoitukseen

vuokrataan postin aiemmat toimitilat

Mörbyn teollisuusalueelta. Alueella jo olevan

terminaalin ansiosta voimme tarjota 6000m2

varastotilaa asiakkaillemme. Tämän lisäksi

rakennamme 6000m2 hallin (Naantalissa

olevan hallin kaltainen) tukeaksemme kuljetuslinkki-konseptiamme.

Linkin toiminta alkoi pienemmässä mittakaavassa

jo 1.10.2008 alkaen. Vuodenvaihteen

jälkeen toiminta käynnistyy kokonaisuudessaan.

Varastointia pystymme tarjoamaan

välittömästi.

Samassa yhteydessä olevien varasto-ja

linkkitoimintojen ansiosta voimme tarjota

asiakkaillemme logistiikkaan, varastointiin

sekä kuljetuksiin liittyviä kokonaisratkaisuja.

Päivittäisillä lähdöillä voimme taata tehokkaat

kuljetukset koko markkina-alueellamme.

Vaihda peilit ajoissa!

1. huhtikuuta 2009 astuu voimaan peilien jälkiasennusta

koskeva EU-direktiivi. Sen myötä

kaikissa EU:ssa vuoden 2000 tammikuun 1.

päivän jälkeen rekisteröidyissä yli 3,5 tonnin

kuorma-autoissa on oltava uudet laajakulmaja

lähialuepeilit, jotka täyttävät näkyvyyttä

koskevat määräykset.

Direktiivin avulla pyritään lisäämään

kuorma-auton kuljettajien ja muiden liikenteessä

mukana olevien turvallisuutta. Nykyään

tapahtuu monia onnettomuuksia, jotka

johtuvat ns. tavallisten peilien jättämistä

”kuolleista kulmista”. Uudet laajakulmapeilit

ovat edeltäjiään kaarevampia, mikä yhdessä

lähialuepeilien kanssa parantaa kuljettajan

näkökenttää. Hänen on helpompi havaita

ohjaamon edessä tai sivulla olevat henkilöt

tai esineet.

VAIHDA SIIS PEILIT AJOISSA!

Sisu Auton toimitukset Ust-Ilimskiin Venäjälle

täydessä vauhdissa

Suomalainen kuorma-autovalmistaja Sisu

Auto Trucks Oy toimittaa syksyn aikana kaikkiaan

103 SISU puutavara- ja maansiirtoautoa

Venäjälle. Tilaaja on Venäjän suurin kansainvälinen

metsäteollisuusyhtiö ILIM Group.

Autot tulevat Ust-Ilimskissä Irkutskin alueella

toimivan paperi- ja sellutehtaan raakapuun

kuljetuksiin ja tehdasta palvelevan

infrastruktuurin rakentamiseen.

Autoista 91 on täydellisesti varustettuja

SISU Timber puutavara-autoyhdistelmiä,

Suomessa ajaville venäläisille raskaan liikenteen

kuljettajille on julkaistu opaskirjanen.

Rekalla Suomessa -opasta jaetaan mm. rajaasemilla,

tullissa ja viisumipisteissä. Tärkeä

jakelukanava on venäläinen kuljetusyritysten

liitto Asmap.

Opas on tarkoitettu apuvälineeksi kuljettajalle.

Siinä on tietoa esimerkiksi liikennesäännöistä,

tarvittavista asiakirjoista, raskaan

liikenteen ja ajoneuvojen määräyksistä, toimimisesta

vahinkotilanteissa ja suomalaisesta

liikennekulttuurista.

Tietopaketti on tehty lähialueiden liikenneturvallisuusyhteistyössä,

jonka vetäjänä toimii

joissa on 3-akselinen

vetoauto ja 4-akselinen

perävaunu.

Maansiirtoautot

ovat 3-akselista tehdasvarusteltua

SISU

Rock 6x4 mallisarjaa. Autojen toimitukset

ovat alkaneet ja ensimmäiset maansiirto- ja

puutavara-autot ovat jo perillä Ust-Ilimskissä,

joka sijaitsee noin 6500 kilometriä Suomesta

itään Irkutskin alueella Siperiassa.

Uusi opas neuvoo Suomeen tulevia venäläiskuljettajia

liikenne- ja viestintäministeriö. Yhteistyötä on

tehty 1990-luvulta lähtien.

Ulkoministeriön rahoittamassa yhteistyössä

ovat mukana liikenne- ja viestintäministeriön

lisäksi sisäasiainministeriö, Tiehallinto, Poliisi,

Liikenneturva, SKAL, Ajoneuvohallintokeskus

sekä venäläinen raskaan liikenteen kuljetusyritysten

liitto, Asmap.

Venäjänkielinen opas on luettavissa liikenne-

ja viestintäministeriön verkkosivuilla

osoitteessa www.lvm.fi/muut julkaisut. Nettiversio

löytyy myös osallistujatahojen verkkopalveluista.

Ostamme

MB-Volvo-Scania

kuorma-autosi

Tarjoa myös

käytetyt moottorit

(myös epäkuntoiset)

www.euro-teli.fi

e

KUORMA- JA

PAKETTIAUTOPURKAMO

t el

i

euro-teli oy


(09) 389 5200

0400-646 200

FAX (09) 389 5201

ur o -

Yli 1000

turvakilpeä

hintoineen.

0400 646 200

Tilaa ilmainen tuotekuvasto!

08-442 131

Katso myös

kauppapaikka!

www.turvakilvet.fi

Kuljetus&Logistiikka 5/2008 43


Fiat Fiorino on Vuoden Pakettiauto 2009

Kesällä Suomeen lanseerattu Fiat Fiorino on

valittu Vuoden Pakettiautoksi 2009. Tavaraautoihin

erikoistuneet toimittajat ympäri

Eurooppaa antoivat Fiorinolle peräti 112 pistettä

140:stä. Tuomariston suomalaisjäsen

on Heikki Laurell Auto, tekniikka ja kuljetus

-lehdestä. Fiorino jakaa Vuoden Pakettiauto

2009 -tittelin samalla tehtaalla Turkissa valmistettavien

sisarmalliensa Citroën Nemon ja

Peugeot Bipperin kanssa. Kolmikosta ainoastaan

Fiorinoa myydään Suomessa.

Fiorino jatkaa Fiatin tavara-autojen

menestystarinaa: viime vuonna Fiat Scudo oli

Vuoden Pakettiauto, vuonna 2006 tittelin vei

Fiat Doblò ja vuonna 1995 titteli myönnettiin

Fiat Ducatolle.

Fiatin ja PSAn yhteistyön tuloksena syntynyt

Fiorino on suunniteltu vastaamaan kaupunkikuljetuksen

haasteisiin. Tuomariston

mielestä Fiorino on ainutlaatuinen kokoluokassaan:

kompakti ulkomitoiltaan, taloudellinen

ja ketterä.

Tuomariston mielestä Fiorino on aidosti

innovatiivinen tuote muun muassa tilaratkaisujen,

muotoilun ja turvatekniikkansa ansiosta.

Uutuusmalli on erittäin käytännöllinen

ja tarjoaa parhaan vastineen rahalle.

Fiat Fiorino tarjoaa monipuoliset kuljetusmahdollisuudet.

Persoonallista Fiorinoa on

saatavana useana versiona: tavaran kuljetukseen

Fiorino Van ja henkilökuljetukseen

Fiorino Combi sekä lisäksi Fiorino Combi

CityVan.

Fiorino Van sopii hyvin työvälineeksi taloudellisuuden

ja ison tavaratilan puolesta.

Van-malli liikkuu ketterästi kaupunkiliikenteessä

ja tavaran lastaus onnistuu ahtaissakin

paikoissa. Ulkomitoiltaan kompaktissa

Fiorinossa on 2,5 kuution tavaratila, johon

mahtuu jopa Euro-kuormalava.

Henkilökuljetukseen tarkoitettu

Combi-malli yhdistää tila-autosta tutun

ajomukavuuden ja aidon pakettiauton kuljetusmahdollisuudet.

Autossa on mukavat

istuimet viidelle ja reilusti tilaa myös tavaroille.

Takaistuin on mahdollista taittaa kahdessa

osassa tai poistaa kokonaan tavaratilan

kasvattamiseksi jopa 2,5 kuutioon. Fiorino

Combi on saatavana myös kaksipaikkaisena

CityVan-pakettiautona, jolloin yritys saa alvvähennyksen

ja käyttövoimavero on huomattavasti

alhaisempi.

EcoTest-sivustolla yli 800 automallia

Autojen ympäristövaikutuksia

kartoittava EcoTest-tutkimus on taas

täydentynyt. Tietokannasta löytyy nyt

805 automallia, joiden hiilidioksidija

saastepäästöt selviävät sivulta

www.autoliitto.fi/ecotest.

Lokakuun päivityksestä pari esimerkkiä:

- Isompi moottori ja tehot eivät aina alenna

EcoTest-sijoitusta: Skoda Fabia Combi 1.4 16V

Elegance saa vain 59 pistettä ja 4 Ecotesttähteä

7,1 litran/100km kulutuksellaan. Isoveli

Octavia 1,6 FSI Ambiente kuluttaa polttoainetta

yhtä paljon, mutta tarjoaa enemmän

tehoa ja isomman matkustamon. Octavia saa

80 pistettä ja 4 tähteä.

- Mercedes B 170 NGT Blue Efficiency saa

maakaasulla kiitettävät 82 pistettä ja 4 Eco-

Test-tähteä, mutta bensiinimoottorilla vain 67

pistettä ja kolme tähteä.

Mitä korkeammat pisteet ja enemmän

tähtiä auto on saanut, sitä vähemmän se

saastuttaa ympäristöä. Autojen arvostelu on

suoritettu kokoluokittain, joten suora vertaaminen

muihin onnistuu vain luokan sisällä.

Tähtimäärä antaa toki hyvän viitteen automallin

ympäristösuorituskyvystä siitä huolimatta,

mihin luokkaan se kuuluu.

Saksassa toteutettava ja Autoliiton Suomessa

julkaisema EcoTest on laajin ja kattavin

Suomessa julkaistava autojen ympäristöominaisuuksia

mittaava testi. Se antaa puolueetonta

tietoa kuluttajille ostopäätösten avuksi

tai oman automallin ympäristöominaisuuksien

selvittämiseksi. EcoTest mittaa kaikki autojen

olennaiset päästöt kuten hiilidioksidin (CO2),

hiilimonoksidin (CO), hiilivedyt (HC), typpioksidit

(NOx) ja pienhiukkaspäästöt sekä polttoaineen

kulutuksen. Testissä huomioidaan

myös ilmastoinnin vaikutus päästöihin.

www.autoliitto.fi/ecotest -sivu päivittyy sitä

mukaan, kun uusia automalleja testataan.

44 Kuljetus&Logistiikka 5/2008


Philipsiltä maailman ympäristöystävällisin

auton halogeenilamppu

Maailman johtava autolamppujen valmistaja

Philips tuo markkinoille maailman ensimmäisen

ympäristöystävällisen 12 V auton halogeenilampun

Philips EcoVisionin. Philipsin

kehittämään huipputeknologiaan pohjautuva

EcoVision-ajovalolamppu kuluttaa jopa 20 %

vähemmän energiaa normaaliin autolamppuun

verrattuna.

EcoVision tukee Philipsin maailmanlaajuista

sitoumusta, jonka mukaan yritys

keskittyy energiankulutuksen vähentämiseen

kaikessa tuotekehityksessään.

Energiaa säästävän

ominaisuutensa

vuoksi EcoVision

vähentää ilmakehään vapautuvia hiilidioksidipäästöjä.

EcoVision-lamppujen elinikä on kaksinkertainen

standardilamppuihin verrattuna.

Valoteholtaan ne ovat 10 % kirkkaammat.

Lisäksi ilmakehälle haitalliset auton hiilidioksidipäästöt

vähenevät jopa 36 kiloa lamppuparia

kohden.

”Jos kaikki maailman autoilijat vaihtaisivat

tavalliset autolamppunsa EcoVision-lamppuihin,

energiansäästö vastaisi kuutta voimalaitosta

tai Suur-Helsingin kokoisen (noin

900 000 ihmistä) asukaskeskittymän hiilidioksidipäästöjä”,

myyntipäällikkö Marko Ilva

Philips Autolampuista kuvailee EcoVisionin

20 %:n energiansäästöä.

Ilvan mukaan tämä tarkoittaisi noin kuusi

miljoonaa tonnia vähemmän vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä,

mikä vastaa kaksi kertaa

Saksan Schwarzwaldiin sitoutuneen hiilidioksidin

määrää*.

Philipsin EcoVision-lamput ovat uusin

tuote Philipsin innovatiivisten 12 V auton

halogeenilamppujen sarjassa. Sarjassa on

ainutlaatuisen laaja valikoima valoja eri

kuljettajien ja autojen tarpeeseen. Sarjaan

kuuluvat BlueVision, NightGuide DoubleLife,

X-treme Power, Vision Plus ja Premium.

*perustuu laskelmaan, jonka mukaan hehtaari

metsää sitoo 150 tonnia hiilidioksidia.

Nissan Nuvu

Nissanin visio kaupunkiliikenteen tulevaisuudesta

ensi vuosikymmenen puolessavälissä

kiteytyy tähän konseptiautoon.

Nuvu on kompakti, vain kolme metriä pitkä

auto, jonka istuinjärjestely on ainutlaatuinen

2+1. Se on suunnattu kaupunkilaisille, jotka

eivät halua luopua vapaudestaan ja mukavuudestaan.

Nuvu on ketterä ja ajo-ominaisuuksiltaan

erinomainen kaupunkiauto, joka

on myös helppo pysäköidä.

Nuvu on konkreettinen esimerkki Nissanin

sitoutumisesta ympäristöteknologioiden

kehittämiseen: auton akkuun johdetaan

sähkö lasikaton päällä olevista pienikokoisista

aurinkopaneeleista. Paneelit synnyttävät

auringonvalosta energiaa,

joka syötetään energiapuuta

pitkin akun latausjärjestelmiin

ja sähkömoottoreiden

tehon lisäämiseen.

Nuvun sisätiloissa on

käytetty luonnonmateriaaleja;

lattia on valmistettu

laminaattilevyihin

puristetusta kuitupuusta,

jonka pinnassa on kierrätysrenkaiden kumista

valmistettu kuviointi ja istuimet on valmistettu

kierrätysmateriaaleista.

Nissan on aiemmin ilmoittanut lanseeraavansa

sähköauton vuonna 2010 Japanissa ja

Yhdysvalloissa ja vuonna 2012 maailmanlaajuisesti.

Nuvussa käytetään osittain samaa

teknologiaa kuin suunnitteilla olevassa tuotantoautossa;

Nuvua ei kuitenkaan ole tarkoitettu

tuotantoon.

AJOMUKAVUUTTA

KUORMAKANTAVUUTTA

KESTÄVYYTTÄ

Jousialan ammattilainen

vuodesta 1945

Vallilan Takomo Oy

Arinatie 5, 00370 HKI

Puhelin 09-5617880

www.vallilantakomo.fi

Kuljetus&Logistiikka 5/2008 45


NEO

uudet käsikäyttöiset edut

vähittäiskauppaan

Psion Teklogix on juuri tuonut markkinoille uusimman lisänsä

käsikäyttöisten tietokoneiden perheeseen. Tämä uusin näppärä

ja erittäin kestävä pieni tietokone on nimeltään NEO ja se on

monine käyttömahdollisuuksineen, suuren toiminnallisuutensa ja

ainutlaatuisen käyttäjäystävällisyytensä ansiosta ensisijaisesti tarkoitettu

vähittäiskauppojen käyttöön joustavana tiedonkeruuratkaisuna.

NEO täyttää täysin vähittäiskaupan vaatimukset

hyvintoimivalle ja helppokäyttöiselle

käsikäyttöiselle tiedonkeruuteknologialle

tuoterekisteröintiin myymälöissä ja varastoilla,

hintakontrolliin ym.

Näiden käyttömahdollisuuksien lisäksi

NEO kattaa samat tiedonkeruualueet kuin

toinen aikaisempi Psion Teklogix-ratkaisu -

tunnettu ja erittäin suosittu Workabout MX.

Nämä alueet ovat erityisesti mittarinluku

kulutuksen laskennassa, pysäköintivalvonta,

lipputarkastus ym.

NEOn markkinoilletuonnilla Psion Teklogix

vahvistaa johtavan asemansa käsikäyttöisen

tietokoneteknologian, langattoman

tiedonkeruun, RFID- ja Speech-teknologian

tuottajana.

SELVÄT EDUT SILMÄNKORKEUDELLA

- NEOn käyttäjäystävällisyys alkaa silmänkorkeudella

kirkkaalla ja erittäin tarkalla

kosketus-värinäytöllä. Näyttö on muotoiltu

käyttäjään nähden ergonomisesti oikeaan

kulmaan, kertoo Psion Teklogixin Pohjoismaiden

toimitusjohtaja, Lars Langgaard.

- Tämä kulmanäyttö takaa optimaalisen

työskentelyn tiedonkeruun aikana ilman jo

liiankin tuttua “skannaa, heilauta näyttöä,

siristele silmiä ja yritä lukea” menettelyä.

Lars Langgaard korostaa, että hienon

ergonomian ja pienen koon lisäksi NEO on

varustettu tehoakulla, joka asettaa uudet

standardit tässä segmentissä. Täyteen ladattuna

virtaa on riittävästi koko päivän työhön.

VDO Downloadkey Portable Set

Kannettava kortinlukija ja tiedonsiirtoavain samassa paketissa

Tuotenumero: A2C59511850

Mobile Card Reader

– Suora lataus ilman yrityskortteja

Kannettavan Mobile Card Reader -kortinlukijan

ja tiedonsiirtoavain Downloadkeyn uusimman

II-version yhdistelmällä kuljettajatietojen lataaminen

on helppoa missä tahansa. VDO Downloadkey

Portable Set vapauttaa käyttäjänsä

yhteydestä digipiirturiin: viranomaisvaatimusten

mukaisen tietojen luvun voi nyt suorittaa

vaikkapa taukotuvassa siinä kuin tien päälläkin.

Settiin kuuluvien lukijan ja tiedonsiirtoavaimen

lisäksi käsillä tarvitsee olla vain kuljettajakortti.

Mobile Card Reader suorittaa kortin tietojen

luvun ja Downloadkey II toimii tiedot tallentavana

muistiyksikkönä. Tietojen siirto käynnistyy

automaattisesti, kun sekä kuljettajakortti että

Downloadkey II on liitetty lukijaan. Mobile Card

Reader on aina käyttövalmis, sillä verkkovirran

lisäksi se toimii myös AAA-paristoilla (sekä

muuntaja että paristot mukana).

Downloadkey II

– Kapasitettia ja yhteensopivuutta

VDO Downloadkey Portable Setin muistiyksikkönä

toimiva Downloadkey II on uusin versio

VDO:n suositusta tiedonsiirtoavaimesta. Sen

avulla arkistointivelvoitteen täyttäminen ei voisi

olla helpompaa: avaimessa on liitäntä sekä digitaaliseen

piirturiin että tietokoneeseen (USB

2.0). LED-merkkivalot kuittaavat onnistuneen

tiedonkulun sekä tietoja piirturista avaimelle että

avaimelta edelleen tietokoneelle siirrettäessä.

Downloadkey II ei tarvitse omaa virtalähdettä tai

paristoja sen enempää toimintaansa kuin tietojen

tallennukseenkaan. Se toimii myös tavallisena

256 Mb muistitikkuna ja on yhteensopiva kaikkien

digitaalisten ajopiirturien ja USB-liitännällä

varustettujen tietokoneiden kanssa. Kevyen ja

pienikokoisen laitteen kapasiteetti riittää noin

1000 tietojen lataukseen neljännesvuosittain.

Oy Kaha Ab • Ansatie 2, PL 117, 01511 Vantaa

Puhelinmyynti: (09) 615 68300 • Fax (09) 615 68301 • dtco@kaha.fi

Lisätiedot ja jälleenmyyjät: www.kaha.fi


Vakavat ympäristöä turmelevat teot tulossa

rangaistaviksi koko EU:n alueella

EU:n oikeus- ja sisäasiainneuvosto hyväksyi

lokakuussa lopullisesti direktiivin, joka

koskee ympäristönsuojelua rikosoikeudellisin

keinoin. Direktiivi velvoittaa jäsenvaltiot

säätämään rangaistaviksi vakavat ympäristöä

turmelevat tai pilaavat teot, kun ne on tehty

tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta.

Ympäristörikosdirektiivi on hyvin kattava.

Rangaistaviksi säädettävät teot koskevat

mm. päästöjä, säteilyä, vaarallisten laitosten

toimintaa, jätteitä, suojeltuja luonnonvaraisia

eläin- ja kasvilajeja ja niiden kauppaa sekä

suojeltavia elinympäristöjä.

Rangaistusten laji ja taso jää jäsenvaltioiden

säädettäväksi. Direktiivin säännökset

ovat vähimmäisvelvoitteita, jotka eivät estä

jäsenvaltioita toteuttamasta tiukempia toimenpiteitä

kansallisesti.

Direktiivi edistää ympäristönsuojelua erityisesti

sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa rikoksia

ja rangaistusvastuuta koskevat säännökset

eivät nykyisellään ole kattavia. Suomessa

direktiivissä mainitut teot on jo pääosin säädetty

rangaistaviksi.

Jäsenmaiden on saatettava lainsäädäntönsä

yhdenmukaiseksi direktiivin kanssa

kahden vuoden kuluessa.

EU-oikeuden näkökulmasta merkittävää

on, että kyseessä on ensimmäinen Euroopan

parlamentin ja EU:n neuvoston yhteispäätösmenettelyssä

hyväksymä direktiivi rikosoikeuden

alalla.

Vaalimaan rekkaparkki kutistuu

valitusten vuoksi

Kouvolan hallinto-oikeus on hylännyt Vaalimaalle

suunnitellun rekkaparkin asema- ja

osayleiskaavasta tehdyt valitukset. Jos tästä

päätöksestä ei valiteta, päästään parkkia

rakentamaan jo vuoden 2009 alussa.

Kaakkois-Suomen tiepiirin tiejohtaja Antti

Rinta-Porkkunen arvioi, että rekkaparkki voisi

olla käytössä jouluksi 2009 murskepintaisena.

Tilaa olisi ehkä vain 200-300 raskaalle

yhdistelmälle, mikä johtuu valitusten aiheuttamasta

aikatauluviivästyksestä. Tilat piti

alunperin tehdä 1 000 rekalle, mutta vuoden

viivästys on nostanut kustannuksia niin, että

hintakatoksi asetetut 24 milj. euroa riittävät

enää noin 700 auton alueeseen. Töiden alku

siirtyy yhä kauemmas ja alue kutistuu lisää,

jos valitusten käsittely jatkuu KHO:ssa.

Hallitulla logistiikalla lisäarvoa

liiketoimintaan

Tilaus-toimitusketjun ammattilainen – www.logistiikkatalo.com

SAP panostaa yhä voimakkaammin

logistiikka- ja kuljetussektoriin Pohjoismaissa ja Baltiassa

SAP vahvistaa kuljetus- ja logistiikkasektorin

markkinatarjontaa tarjoamalla toiminnanohjausjärjestelmiä

muun muassa lento-, postisekä

rautatieyhtiöille. SAP toteuttaa nämä

tavoitteet palkkaamalla 46-vuotiaan Paul

Dhamin, joka jatkossa johtaa kyseisen alan

liiketoimintaa Pohjoismaissa sekä Baltian

alueella.

”Yksi monille yrityksille tärkeimmistä kilpailutekijöistä

on toimintojen hallinta ja läpinäkyvyys

läpi koko toimitusketjun erityisesti

yritysten kuljetus- ja logistiikkatoiminnoissa.

Tässä tapauksessa liiketoimintoihin suuntautuneella

IT-strategialla ja sijoituksilla moderneihin

toiminnanohjausjärjestelmiin voi olla

positiivinen vaikutus yrityksen kehitykseen”,

Paul Dhami sanoo.

Hänellä on työkokemusta kuljetus- ja

logistiikkasektorin työtehtävistä muun

muassa SAS Airlinen ja DHL:n palveluksessa.

Dhamin edellinen työpaikka oli ruotsalainen

konsultointiyhtiö TopLogic AB, joka keskittyy

kuljetus- ja logistiikkasektoriin.

Dhami uskoo, että yhä useammat kuljetusja

logistiikka-alan toimijat tulevat huomaamaan,

että IT-ratkaisuilla voi olla merkittävä

rooli, kun pyritään saavuttamaan tavoitteet

voimakkaasti kilpailusuuntautuneilla markkinoilla.

”Nykyajan asiakkaat vaativat, että IT-sijoitusten

tulee luoda toimintaan lisäarvoa toimialakohtaisten,

ihanteellisten ratkaisujen

muodossa”, Paul Dhami sanoo.

Hän korostaa, että SAP:lla on nykyään

maailmanlaajuisesti noin 1200 kuljetus- ja

logistiikka-alan asiakasta sekä pitkät perinteet

Supply Chain Management (SCM) -

ratkaisujen kehittäjänä, mikä on kilpailuetu

asiakkaille.

www.sap.com/finland

Kuljetus&Logistiikka 5/2008 47


Boschin ja Samsungin yhteisyritys aloittaa

litiumioniakkujen tuotannon

Tulevaisuudessa litiumioniakuista saadaan virtaa tehokkaille hybridija

sähköautoille. Bosch laajentaa litiumioniakku-valikoimaansa niitä

kehittävän ja valmistavan yhteisyrityksensä SB LiMotive Co. Ltd:n

kautta. Litiumioniakkujen varsinaisen tuotannon suunnitellaan alkavan

2011. Bosch odottaa hybridi- ja sähköajoneuvojen maailmanlaajuisen

markkinaosuuden nousevan yli kolmeen prosenttiin vuoteen

2015 mennessä.

Blue1:n uudet kohteet kesällä 2009:

Biarritz, Dubrovnik ja Split

Blue1 avaa kesällä 2009 suorat reittilennot kolmeen uuteen lomakohteeseen

Etelä-Euroopassa: Biarritz Lounais-Ranskassa sekä Kroatian

suosikkikohteet, Split ja Dubrovnik. Kaikki kolme uutuuskohdetta

tulevat nyt ensimmäistä kertaa suomalaisten lomamatkailijoiden saataville

suorin reittilennoin lennettyinä. Kaikkiin näihin kohteisiin lennetään

kahdesti viikossa.

Itellalta uusi päänavaus Venäjällä:

yrityskaupalla mukaan asiakassuhdemarkkinointiin

Itella Viestinvälitys on ostanut

venäläisen Connexions-nimisen

yrityksen, jonka ydinosaamista

on asiakassuhdemarkkinoinnin

konsultointi- ja kampanjanhallintapalvelut

avaimet käteen -

periaatteella. Myyjäosapuolena

on Connexionsin toimiva johto,

joka jatkaa yrityksen palveluksessa.

Vuonna 1999 perustettu

yritys työllistää noin 30 henkeä,

ja sen liikevaihto on noin 3 miljoonaa

euroa.

Luotettavaa

palvelua

www.portofhanko.fi

48 Kuljetus&Logistiikka 5/2008


Uusi sivusto kertoo

Chryslerin sähköautoista

Kun Chrysler LLC viime kuussa julkisti

liki tuotantovalmiit sähköautonsa, asia

tuli yllätyksenä autoalan sisäpiiriläisillekin.

Sekä täysin sähköllä toimivia autoja

että polttoainetehokkaita hybrideitä on

kehittänyt Chyslerin oma erikoisosasto

ENVI kaikessa hiljaisuudessa. Myyntiin

autot tulevat Pohjois-Amerikasta alkaen

jo 2010. Nyt salaisuuksien verhot on

avattu, ja myös suomalaiset voivat

ennakkoon tutustua tuleviin malleihin.

Chrysler Finland on avannut www.

chryslergoeselectric.fi/ -sivuston kertomaan

ENVIn kehitystyöstä ja tulevista

malleista.

ENVIn ratkaisuja voidaan soveltaa kaikkiin

Chrysler-, Jeep- ja Dodge-malleihin, eli

sekä etu-, taka- että nelivetoisiin autoihin.

Sivustolla esitelläänkin täysiverinen urheiluauto

Dodge EV, täysikokoinen tila-auto

Chrysler EV ja Wranglerin perimää kantava

maastoauto Jeep EV. Näistä Dodge EV kulkee

sataprosenttisesti sähköllä, ja Chrysler EV ja

Jeep EV ovat hybrideitä.

Sivustolla selviävät sähköauton ja hybridin

erot sekä se, miten uudet hybridit eroavat

markkinoilla jo olevista. Sähköautohan

kulkee pelkällä sähköllä. Hybridi puolestaan

kulkee pelkällä sähköllä ensimmäiset 70

kilometriä (riittää meille useimmille tavallisiin

työmatka-ajoihin ja ostoksilla käyntiin),

jonka jälkeen käynnistyy yksilitrainen bensiinimoottori.

Näissä uuden sukupolven hybrideissä

bensiinimoottori ei kuljeta autoa, vaan

pyörittää generaattoria, joka tuottaa sähkön

sähkömoottorille. Tärkeä tieto kuluttajille on

myös se, että autot ladataan tavallisella verkkovirralla.

MAARAKENNUSKONEEN

KULJETTAJAN

KOULUTUSOHJELMA pk 769

METSÄKONEEN KULJETUKSEN

KOULUTUSOHJELMA pk 764

www.lumikko.com

Katse itään, yrittäjä!

Suomalaisyritykset ovat haluttuja yhteistyökumppaneita

Venäjällä, selviää Suomalaisvenäläisen

kauppakamarin (SVKK) tekemästä

selvityksestä. Selvitys kartoitti venäläisten yritysjohtajien

näkemyksiä yhteistyöstä suomalaisten

kanssa.

Tutkimuksen mukaan suomalaiset yrityksen

voisivat käydä kauppaa Venäjällä selkeästi

nykyistä enemmän. Selvityksen mukaan

98 prosenttia selvitykseen vastanneista

venäläisistä suuryrityksistä olisi kiinnostunut

löytämään uusia suomalaisia yhteistyökumppaneita.

Pienistä ja keskisuurista yrityksistäkin

yli kolme neljännestä haluaisi löytää uusia

kontakteja Suomesta.

Pk-yrityksillä tärkein peruste kaupankäyntiin

suomalaisten kanssa oli palveluiden ja

tuotteiden laatu, suuryritykset taas arvostavat

suomalaisten luotettavuutta. Kiinnostusta

yhteistyöhön löytyi pidemmältäkin kuin

Suomen lähellä olevilta alueilta.

Tutkimuksessa haastateltiin sekä pk-yritysten

että suurten yritysten johtajia. Haastateltuja

pk-yrityksiä oli yli 580 ja suuryrityksiä

400.

PL 304

60101 Seinäjoki

Puh. 010-835 5400

Tatti 13

00760 Helsinki

Puh. 09-558 200

Yrityskauppa ISS Securitylle

ISS Security Oy ja Esperi Care Oy ovat

29.10.2008 allekirjoitetulla kauppakirjalla

ostaneet Eltel Networks Oy:n turvaliiketoiminnat

Turussa.

Kaupassa Eltel Networks Oy:n ilmoituksensiirto-

ja kulunvalvonta sekä palo-,

video- ja rikosilmoitinliiketoiminnat siirtyvät

ISS Security Oy:lle. Esperi Care Oy:lle siirtyvät

Eltel Networks Oy:n turvapuhelinliiketoiminnat.

Kaupan piiriin kuuluva liikevaihto on

noin kaksi miljoonaa euroa, josta noin 85 %

kohdistuu ISS Security Oy:lle siirtyvään liiketoimintaan.

Liiketoimintakaupan myötä 13

henkilöä siirtyy ISS Security Oy:hyn ns. vanhoina

työntekijöinä.

AKKUKELLARI OY AB

WWW.AKKUKELLARI.COM

Kuljetus&Logistiikka 5/2008 49


Kirjoittaja Lauri Mertaoja

Strategian toimeenpanon tehostaminen

Oletko koskaan miettinyt, mitkä

ovat viisi tärkeintä asiaa yrityksesi

johtamisessa? No hyvä – ota kynä

käteen ja kirjoita ne paperille.

Oliko helppoa?

Oletko koskaan miettinyt, mitkä ovat viisi

tärkeintä asiaa yrityksesi johtamisessa? No

hyvä – ota kynä käteen ja kirjoita ne paperille.

Oliko helppoa?

• Kuvaavatko ne pitkän aikavälin visiotasi?

• Mihin suuntaan nuo viisi tärkeintä ovat

kehittyneet kuluneen vuoden aikana? Montako

prosenttia?

• Näkyvätkö nuo viisi tärkeintä myös painotuksina

budjetissasi?

• Ohjaako henkilöstön tavoiteasetanta ja palkitseminen

kohti visiota?

Visio, strategia, johtamisen mittaristot

ja johtamisjärjestelmä eivät ole vain pörssiyritysten

työkaluja. Jokainen yritys tarvitsee

tavoitteen, suunnan, vauhdin ja keinot

edetä sinne. Me kaikki lienemme yhtä mieltä

joukkovoiman tehosta: jos kaivamme yhtä

ja samaa ojaa, samaan suuntaan ja virtaussuunnastakin

ollaan yksimielisiä, niin homma

hoituu erinomaisesti ainakin, jos tontti on

oma tai naapurilta lupa!.

Olen kysynyt alun kysymyksen ”mitkä ovat

viisi tärkeintä johtamisen mittariasi” kymmeniltä

johtajilta; yleensä vastaus kuuluu

”helppo juttu - nehän ovat… äääh…”. Vielä

hankalammaksi asian tekee, jos tärkeimpiä

asioitamme pitäisi pystyä mittaamaan ja

ilmaisemaan asiat niin selkeästi, että kaverikin

ne ymmärtää. Vision ja strategian tulee

olla ymmärrettäviä ja ne pitää pystyä muuntamaan

konkreettisiksi tavoitteiksi. Hyvä visio

kertoo myös sen, mitä emme tee.

HALVALLAKIN SAA HYVÄÄ

Kaikilla on oikeus hyvään johtamiseen. Selkeästä

visiosta on helppo johtaa eri organisaatio-osille

konkreettiset tavoitteet ja tehdä

jokaiselle työntekijälle oma tuloskortti, jossa

tavoitteet on ilmaistu lopputuloksina - ei

tekemisinä vaan konkreettisina, mitattavina

lopputuloksina. Jokaisen johtajan ja johdettavan

olo paranee, kun tietää tehneensä oikeita

asioita sovitun määrän. Hyvä johtamisjärjestelmä

ei välttämättä vaadi suuria investointeja

tietotekniikkaan vaan tärkeintä on sisältö

ja tapa toimia.

Kirjoittaja toimii itsenäisenä liikkeenjohdon konsulttina

pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Savossa.

Hän on rakentanut ja konsultoinut johtamisen

tietojärjestelmiä ja –mittaristoja vuosikymmeniä.

Käytännön johtamiskokemusta hänellä on

mm. Pretax- ja Proha-konsernien johtotehtävistä,

Tieto-Innovation Oy:stä ja toimitusjohtajuuksia

mm. ProCountor International Oy:ssä

ja Accountor Oy:ssä. Lauri Mertaoja on Liikkeenjohdon

konsulttien (LJK) ja Suomen strategisen

johtamisen seuran (SSJS) jäsen sekä

Nestor Partners Oy:n partneri.

Mertaoja Consulting; lauri@mertaoja.com

Kohtuukulujen toimitilat ovat rehellistä perustilaa

hyvillä paikoilla. Niiden älykkyys perustuu taloudellisuuteen.

Ja tilat ovat muuttovalmiita pienellä pintasilauksella

tai ilman – jos on oikein kova kiire

muuttaa.

Logistiikka edellä

Logistiikkatarjontamme sijoittuu pääkaupunkiseudun lisäksi eri puolille

Suomea. Esimerkkejä valmiista ja rakenteilla olevista logistiikkakohteista:

• Hakkilankaari 2, Vantaa 4 000-8 000 m 2

• Honkanummentie 8, Vantaa 4 000-12 000 m 2

Katso myös www.aberdeen.fi/hakkila

• Tikkurilantie 10, Vantaa 1 500-4 500 m 2

• Varastokatu 9 , Hyvinkää 850-1 900 m 2

• Kullasvaarantie 4, Kouvola 15 651 m 2

- jami.lindh@aberdeen.fi, p. 010 3040 471

• Lylykoskentie 11, Joensuu 550 m 2

- juha.leppanen@aberdeen.fi, p. 010 3040 431

Soita ja sovi esittely. Ammattitaitoinen ja palveleva henkilökuntamme

löytää juuri sinulle sopivan tilaratkaisun.

Vuokraus ja markkinointi

P. 010 3040 300, vuokraus@aberdeen.fi

www.aberdeen.fi


Ohut sisätilanlämmitin Calixilta!

Calix on tuonut markkinoille

uuden, vain 35mm

paksun sisätilanlämmittimen.

Pienestä koostaan

huolimatta lämmittimessä

on tehoa 1400W, joten se

riittää isommankin auton

lämmittämiseen.

Lämmitin toimitetaan

varustettuna

nerokkaalla tukijalalla, joka optimoi

lämpimän ilman puhalluksen suoraan tuulilasille.

Tukijalkaa käytettäessä ei myöskään

auton kojelautaan tarvitse porata reikiä.

Mikäli tukijalkaa ei voi käyttää, tulee lämmittimen

mukana myös perinteinen kiinnityslevy

kojelauta-asennusta varten.

Lämmitin on varustettu nollakytkimellä ja

sillä on viiden vuoden takuu.

AJONEUVOPC

erikoisliike

Leguan Lifts tuo markkinoille

uuden 160 2S -mallin henkilönostimen

Leguan Lifts tuo markkinoille aivan

uuden Leguan 160 2S -mallin henkilönostimen,

jota on saatavana sekä telaalustalla

että nelivetona. Jämäkkä Leguan

160 henkilönostin soveltuu sekä sisä- että

ulkokäyttöön. Uutuuden tuotanto aloitetaan

tammikuussa 2009.

Leguan 160:n käyttövoimana on joko

polttomoottori, 230 V valovirta tai molemmat.

Polttomoottoreissa on valittavana

2-sylinterinen nestejäähdytteinen

Kubota-diesel tai 13-hevosvoimainen

Honda-bensiinimoottori

sähköisellä rikastimella. Moottorin

kierroksia voidaan säätää

korista käsikaasuvivusta.

Leguan 160 -henkilönostin on toteutettu

suoralla hydrauliohjauksella. Suoraohjauksen

portaattomasti toimivat hydrauliventtiilit eivät

ole herkkiä vedelle eivätkä jäätymiselle.

Leguan 160 soveltuu testatusti hyvin pohjoismaisiin

olosuhteisiin.

www.leguanlifts.com

AGCO Sisu Power lanseerasi uuden

innovatiivisen 7-sylinterisen 9,8 litran moottorin

Uusi 7- sylinterinen Sisu

Power moottori 400 - 500 hv:n

teholuokkaan 10- litrainen iso

SisuPower työkonemoottori

tuotantoon 2009.

AGCO Sisu Power esittelee

uuden seitsemän sylinterisen

työkonemoottorin isoon

400 - 500 hv:n teholuokkaan.

Tehontarpeet erilaisissa työkoneissa

ovat nousseet ja

näyttävät yhä nousevan mm.

puimureissa, traktoreissa, kontinkäsittelykoneissa,

maansiirtokoneissa, aggregaateissa

ym. Tähän isoon teholuokkaan työkonemoottoritarjontaa

ei ole runsaasti.

Tästä syystä Sisu Power mietti

omaa mahdollisuuttaan teholuokan

nostamiseksi. Koska volyymit

ainakin aluksi eivät ole isoja,

päätettiin nykyiseen työkonemoottorisarjaamme

lisätä isoin

veli eli lisätä isoimpaan kuusi

sylinteriseen moottoriimme 84

CTA-4V:n yksi sylinteri keskelle

lisää. Näin saatiin seitsemännen

sylinterin avulla lähes 20 % lisää

iskutilavuutta ja vastaavasti tehoa ja vääntömomenttia.

www.ajoneuvopc.fi

KUORMA-AUTOIHIN

- kaapistot

- pöydät

- verhot

- Työvaatteet

- Led takavalot

- Ym.

GSM 050 363 4366

www.trucker.fi

Uutta! Nyt myös Baltian asemat ladattavissa navigaattoreihin

Olemme laajentaneet navigaattorilatauspalveluamme

kattamaan myös Baltian asemat. Nyt

voit siis ladata myös Suomen asemien lisäksi

Viron, Latvian, Liettuan, Venäjän ja Puolan

Neste Oil asemat POI-kohteina seuraavien

laitevalmistajien navigaattoreihin: Garmin,

Magellan, Navicore, Navman ja TomTom.

Autonavigaattorissa Neste Oilin asemat

esitetään asennuksen jälkeen erillisinä kohteina

kuljettavan reitin varrella, asemiin voidaan

laskea reititys ja laite voidaan asettaa

hälyttämään Neste Oilin asemien läheisyydessä.

Pidä autonavigaattorisi ajantasaisena

Neste Oilin asemien osalta - tiedostot päivitetään

joka päivä!

Kuljetus&Logistiikka 5/2008 51


Jalakselta uusi

ergonominen pohjallismallisto

Työ- ja turvajalkinevalmistaja

Urho Viljanmaa Oy – Jalas

on tuonut markkinoille

uuden jalkojen rasittumista

ehkäisevän pohjallismalliston.

Neutralizer-nimellä myytävät

pohjalliset perustuvat Jalaksen

tuoteosaamiseen ja FootStop Service

–skanneripalvelusta saatuihin

kokemuksiin. Niiden kehittämisessä

on otettu huomioon eri jalkatyyppien

fysiologiset eroavuudet. Sarjasta

löytyvät vaihtoehdot sekä matalan,

keskikorkean että korkean

kaarityypin jalalle.

Neutralizer -pohjalliset on kehitetty

nimensä mukaisesti neutraloimaan

jalkojen virheasentoja ja virheellisiä

liikeratoja, jotka jatkuessaan voivat johtaa

erilaisiin tuki- ja liikuntaelinten rasitusvaivoihin.

Pohjalliset tukevat napakasti jalan takaosaa,

jolloin jalan asento ja liikerata säilyvät

mahdollisimman neutraaleina, mutta jalka voi

kuitenkin työskennellä luonnollisesti. Pohjalliset

myös pehmentävät jalkojen rasitusta

kovilla alustoilla. Takaosan Heel Grip –muoto

vähentää kantapään rasvapatjaan kohdistuvaa

painetta ja Ergothan-iskunvaimennus

lieventää kantapäähän ja niveliin kohdistuvia

iskuja käveltäessä. Täysin uutena ominaisuutena

on korkeakaarisen jalan poikittaiskaaren

pehmike.

Neutralizer-pohjalliset on testattu käytettäviksi

Jalaksen kaikissa turvajalkineissa

sekä valmistajan Gram-, Tandem Sport- ja

Comfort-työjalkineissa. Ne ovat edullinen

vaihtoehto mittatilaustyönä tehdyille erikoispohjallisille

ennakoivassa terveydenhoidossa.

Niitä ei ole kuitenkaan tarkoitettu korvaamaan

jo syntyneiden rasitusvammojen lääketieteellisiä

hoitoja.

Vuonna 1916 perustettu Jalas kuuluu Pohjoismaiden

johtaviin erikoisjalkinevalmistajiin.

Yrityksen tuotannosta pääosan muodostavat

teollisuuden ja palvelusektorin työ- ja turvajalkineet.

Jalaksen viime vuoden liikevaihto

oli 36,3 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä

217. Tänä vuonna liikevaihto tulee olemaan

runsaat 40 miljoonaan euroa. ■

Lisätietoja:

Tuotepäällikkö Leena Ferm,

0400 825 995, leena.ferm@jalas.com

Tule-sairauksien kustannukset

2 miljardia euroa vuodessa

Neutralizer-pohjalliset ja FootStop Service –skanneripalvelu ovat osa Jalaksen

tuki- ja liikuntaelinsairauksia (tules) ehkäisevää tuotekonseptia. Rasitusvaivoja

ja –vammoja ehkäisevillä tuotevalinnoilla edistetään yksilön

hyvinvointia ja työkykyä. Niillä on myös huomattava kansantaloudellinen

merkitys, sillä tule-sairauksista aiheutuvat

suorat kustannukset Suomessa ovat arviolta

60 miljoonaa euroa ja työpaikkamenetykset 2

miljardia euroa vuodessa. Nämä kustannukset

muodostuvat mm. lääkkeistä, avohoitopalveluista,

vuodeosastohoidoista,

kuntoutuspalveluista, sairauspoissaoloista

ja työkyvyttömyyseläkkeistä.

Tule-sairauksista johtuvia

sairauspäiviä kertyy vuodessa yli

kaksi kertaa enemmän kuin mielenterveyden

ja sydän- ja verisuonisairauksien

osalta yhteensä. Oikein

valituilla henkilösuojaimilla estetään

myös tapaturmia. Vuosittain noin 100 000

suomalaista saa työssään lievän vamman

ja näistä 10 000 on työkyvyttömänä 1 – 12

kuukautta. Noin 1000 henkilöä vammautuu

työssä pysyvästi. Näistä vammoista

suuri osa on juuri erilaisia tuki- ja liikuntaelinten

vammoja.

52 Kuljetus&Logistiikka 5/2008


Suuren maailman tyyliä

ja suorituskykyä

Nokia N79 -multimediatietokoneen

myynti on alkanut. Tämä tehokas

uutuusmalli yhdistää älykkään ja

intuitiivisen muotoilun huippuluokan

suorituskykyyn. Laitteen arvioitu

verollinen myyntihinta Suomessa

on 560 euroa.

“Nokia N79 -multimediatietokone

kääntää katseita tänä syksynä.

Käyttäjä saa myyntipakkauksen

mukana kolmet eriväriset Xpresson-vaihtokuoret.

Kun laitteen

takakuori vaihdetaan, näyttöteema

muuttuu automaattisesti

yhteensopivaksi takakuoren

värin ja tyylin kanssa”, sanoo

Nokian Suomen ja Baltian markkinoinnista

vastaava Kirsi-Harra

Vauhkonen. “Nokia N79 -multimediatietokone

ei kuitenkaan

ole pelkkää pintaa, vaan tyylikäs

ulkokuori kätkee alleen

hämmästyttävän monipuoliset

ominaisuudet, joiden avulla

kokemusten jakaminen ystävien

kanssa on helppoa, hauskaa ja houkuttelevaa.”

ELÄMÄÄ KUVINA JA KOKEMUKSINA

Nokia N79 -multimediatietokoneessa on Carl

Zeissin optiikalla varustettu viiden megapikselin

kamera, jonka ansiosta elämän parhaat

hetket eivät jää pelkiksi muistikuviksi, vaan

ne voi tallentaa vaivattomasti. Kuviin voi liittää

niin sanottuja geotageja eli GPS-koordinaattien

välittämiä paikkatietoja, joiden

avulla on helppo muistaa, missä

sijaitsee vaikkapa se kauppa,

jossa oli tarjolla todellisia löytöjä.

Nopeiden Internet-yhteyksien ja

vertaansa vailla olevien selainominaisuuksien

avulla elämän

tähtihetkistä kertovat kuvat ja

videoleikkeet voi ladata helposti

ja nopeasti jaettavaksi Share on

Ovi- ja Flickr-yhteisöjen kaltaisille

sivustoille.

Myyntipakkauksen mukana

tulevalle neljän gigatavun

microSD-muistikortille mahtuu

noin 3 000 musiikkikappaletta,

2 500 kuvaa tai jopa kaksi tuntia

korkealaatuista videokuvaa. ■

AUTOJOUSI KY

PERÄVAUNU KY

VUOLA TRUCKS OY

Vastaatko sinä

vieraisiin numeroihin?

puh. 020 711 8830

www.vuola.fi

Kun kännykkäsi soi, ja sen näytöllä vilkkuu

vieras puhelinnumero, otatko puhelun vastaan

vai jätätkö vastaamatta? Tuoreen tutkimuksen

mukaan uteliaisuus ajaa monet

suomalaiset vastaamaan myös vieraisiin

numeroihin. Voiko vastaamatta jättämisestä

olla jotain haittaa, ja miten numeron omistajan

saa selvitettyä kätevimmin?

Vaikka suomalaisia pidetäänkin perinteisesti

pidättyvinä ja ujoina, suurin osa meistä

vastaa silti vieraista numeroista tuleviin

puheluihin. Kännykän näytöllä vilkkuva vieras

puhelinnumero herättää uteliaisuutta siitä,

kuka soittaa ja mitä asiaa tällä on.

- Taloustutkimuksen tekemän tutkimuksen

mukaan suomalaiset saavat viikoittain 4-5

puhelua numeroista, joita he eivät tunnista

entuudestaan. Keskimääräistä useammin

puheluita vieraasta numerosta vastaanottavat

miehet, 25?34-vuotiaat ja suurituloiset,

kertoo Fonectan markkinointi- ja viestintäjohtaja

Jukka-Pekka Vuori.

Fonecta Avain -tutkimuksen mukaan vieraista

numeroista tuleviin puheluihin vastataan

etenkin silloin, kun odotetaan tietoa

jostain asiasta, esimerkiksi lääkärikäynnin

tuloksista (24%). Myös esimerkiksi huoli

omaisista (21%) tai käynnissä oleva työnhaku

saavat tarttumaan luuriin (18%).

Tietämättömyys soittajasta ei estä suomalaisia

vastaamaasta tuntemattomaan

numeroon epäkorrektissakaan paikassa. Valtaosa

vastaa puheluun julkisessa liikennevälineessä

(65%) ja joka kuudes (16%) kesken

kokouksen.

- Vaikka puhelu tulisikin vieraasta numerosta,

puhelimeen saatetaan vastata missä

tahansa, muun muassa kirkossa, synnytyssalissa,

hautajaisissa tai häissä. Yllättävin tutkimuksessa

selvinnyt asia oli kuitenkin se, että

jopa kuusi prosenttia suomalaisista vastaa

vieraasta numerosta tulevaan puheluun myös

kesken lemmenleikkien.

www.vuokra-auto.fi

KUORMA- JA

PAKETTIAUTOJEN

MYYNTI JA VUOKRAUS

Rydöntie 24, 20360 TURKU

0400 440 171, 0400 583 033

(02) 210 5000, fax. (02) 210 5050

www.mattila.com

Kuljetus&Logistiikka 5/2008 53


Suomi seuraavana

Nelly.com:ille

Suomalaiset saavat uuden nettikauppiaan.

Nelly.com jolla on yksi markkinoiden laajimmista

muotivalikoimista ottaa askeleen

rajan yli ja aloittaa toimintansa Suomessa.

-Olemme saaneet useita kyselyitä, siitä

milloin avaamme myös Suomessa ja nyt

olemme vihdoinkin aloittaneet. Tästä päivästä

lähtien suomalaiset voivat ostaa viimeisintä

muotia nopeasti ja kätevästi Nelly:

stä, kertoo Nellyn toimitusjohtaja Mikael

Olander.

Miehet ja Naiset löytävät Nelly.com:

ista yli 200 tuotemerkkiä johtaviltä muodin

ja kauneuden jakelijoilta. Valikoimasta

löytyy merkkejä kuten Dolce & Gabbana,

Ed Hardy, Juicy Couture, Björn Borg ja

Triple5 Soul.

-Saamme päivittäin uusia tuotteita

valikoimaamme. Haluamme viimeisimmän

muodin olevan saatavilla riippumatta

siitä asutko maalla vai kaupungissa,

jatkaa Mikael.

Nelly.com on naapurimaa Ruotsissa

muodin johtava nettikauppa ja yritys on

kesästä lähtien toiminut myös Norjassa.

Suomen lisäksi, Nelly aloittaa toimintansa

samanaikaisesti myös Tanskassa.

Nettisivujen ensisijainen kohdeikäryhmä

on 18-35 vuotiaat.

www.nelly.com

Mitä nykymies

rakastaa

ja miten?

”Olisiko sittenkin niin, että

nainen – tai toinen mies (ja mitä

näiden ääripäiden väliin mahtuukaan)

– joka halajaa mieheltä

R-sanaa onkin itse harhassa?

Eikö kaikki lumous menetetä

juuri silloin, kun asioista

puhutaan niiden oikeilla nimillä?

Eikö selittelyä vaille jäävä teko,

uuden käyttöjärjestelmän

asentaminen tietokoneelle tai

keväinen renkaanvaihto, ole

loppupeleissä isosti R-sanampi

kuin R-sana paljaassa rivoudessaan

voi koskaan olla?”, Jarkko

Tontti pohtii.

Maamme eturivin mieskirjailijoita

pyydettiin kertomaan nykymiehen

kokemasta rakkaudesta.

Tarinoista syntyi Armas Alvarin

ja Jarkko Tontin toimittama

novelliantologia Miehen rakkaus

(Gummerus).

Kokoelma,

joka avaa

ikuista

aihetta

persoonallisista

näkökulmista.

Kaikki

äkkilähdöt

yhdestä

osoitteesta

Rantapallon uusi äkkilähtöpalvelu

on avattu – mukana

Aurinkomatkat, Finnmatkat,

Tjäreborg, Lomamatkat, Detur

ja Hispania.

Rantapallon juuri lanseeraama

hakupalvelu helpottaa

äkkilähtöjen metsästystä aimo

harppauksen. Palvelu kerää

kaikkien suurimpien matkanjärjestäjien

tuoreet äkkilähtötiedot

ja listaa ne selkeäksi

yhteenvedoksi osoitteessa:

www.rantapallo.fi/akkilahdot/.

Hartwall kehitti

Suomen

ensimmäisen

ruokaoluen

Hartwall tuo ensimmäisenä

Suomessa markkinoille erityisesti

ruuan kanssa nautittavaksi tarkoitetun

oluen. Hartwall haluaa

vahvistaa kuluttajien makutesteissä

menestyneellä olutvaihtoehdolla

entisestään suomalaista

olutkulttuuria.

Suomalaiset kokkaavat arjessa

ja juhlassa entistä enemmän, ja

ruokaohjelmat ja -lehdet ovat

suosionsa huipulla.

Uusi 1836 Classic

Gourmet -ruokaolut

vastaa kuluttajien

tarpeeseen - olutvalikoimasta

on puuttunut

olut, joka

on tarkoitettu

nautittavaksi

nimenomaan

ruuan kanssa.

Uusi ruokaolut

on kehitetty

Suomessa, ja

se valmistetaan

Hartwallin Tornion

panimolla.

Tiesitkö,

paljonko

työtunnin

teettäminen

maksaa?

Yhden työtunnin teettäminen

maksaa työnantajalle keskimäärin

28 euroa. Siitä 16,50

euroa on työntekijän bruttotuloa.

Verojen jälkeen tilipussiin jää

noin 10 euroa.

Loput 11,50 euroa ovat niin

sanottuja välillisiä työvoimakustannuksia:

loma-ajan ja

vapaapäivien palkkoja, tulos- ja

voittopalkkioita sekä sosiaalimaksuja.

Yrityksillä voi olla myös

muita työsuhteisiin ja henkilöstöön

liittyviä kustannuksia, kuten

työterveyshuollon, työpaikkaruokailun,

koulutuksen ja henkilöstöetujen

kustannukset. EK

54 Kuljetus&Logistiikka 5/2008


Marraskuussa

2008

avataan

Euroopan modernein

logistiikkakeskuskakeskus

Vuosaaren satamassa

Toimistotiloja joustavasti useissa kokoluokissa

Ota yhteyttä

Perttu Hokkanen,

asiakkuuspäällikkö

p. 0400 896 784

perttu.hokkanen@sponda.fi

Logistiikkatilaa alkaen 900 m 2

www.portgate.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!