Views
6 months ago

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Bulgare

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Bulgare

Настройка на

Настройка на качеството на картината според вашите предпочитания Опциите “Custom1” и “Custom2 на Picture EQ ви позволяват да направите свои собствени настройки за качеството на картината, като регулирате тоновете на картината. Докоснете “SETUP”, после “Screen”, а накрая “Picture EQ”. Докоснете “Custom1” или “Custom2”, след това “Custom Edit”. Извежда се дисплеят за настройка. Избор на екранно съотношение Можете да променяте пропорцията на екрана. Опциите са посочени по-долу. Normal: Картина с екранно съотношение 4:3 (стандартна картина). Wide: Картина с пропорция 4:3 , увеличена към левия и десния ъгъл на екрана с отрязани части отдолу и отгоре, за да паснат на екрана. Full: Картина с екранно съотношение 16:9. Докоснете “Warm” (топло), “Normal” (нормално) или “Cool” (студено), за да изберете “Color Tone” (тоналност). Докоснете +/- на “Brightness” (яркост) и “Color” (цвят), за да настроите техните нива. За да се върнете към предишния дисплей, докоснете Zoom: Картина с пропорция 4:3, увеличена към левия и десния ъгъл на екрана. По време на видео възпроизвеждане докоснете “SETUP”, след това “Screen”. Извежда се дисплеят “Screen Setting 1”. Докоснете “Aspect Ratio”. Извеждат се опциите. За да затворите менюто с настройките, докоснете “SETUP”. Забележка Качеството на картината на задната камера/ навигационното устройство не може да бъде настройвано. Докоснете желаната опция. За да се върнете към предишния дисплей, докоснете За да затворите менюто с настройките, докоснете “SETUP”. Забележка Екранното съотношение на задната камера/ навигационното устройство не може да бъде променяна. Съвет Ако функцията “Aspect” е присвоена от бутона CSTM на основното устройство, натиснете този бутон неколкократно, за да превключите пропорцията на екрана. За подробности как да присвоите функцията на бутона CSTM, вижте стр. 44.

Общи настройки Различни настройки могат да бъдат променяни от следните две менюта за настройка. DVD setup menu (меню за настройка на DVD) (стр. 39) Позволява промяната на опции, които се отнасят основно до възпроизвеждане на DVD. Setup menu (меню за настройка) (стр. 42) Позволява промяната на опции, които са свързани със системата. Настройка на DVD Основни операции по настройка на DVD Можете да настройвате опции в менюто, като изпълните следната процедура. Например, когато настройвате “Monitor Type” на “4:3 Pan Scan”. 1 Докато устройството е изключено/ възпроизвежда се DVD, докоснете “DVD SETUP”. Извежда се менюто за настройка на DVD. Менюто за настройка на DVD включва следните категории. Language Setting: Задава езика на менюто, на субтитрите и др. (стр. 40). A/V Setting: Регулира настройките на звука/ монитора (стр. 40). Parental Control: Регулира настройките за родителски контрол (стр. 41). Play Mode: Регулира настройките за възпроизвеждане (стр. 41). Reset DVD SETUP: Рестартира всички направени настройки в менюто за настройка на DVD (стр. 41). Докоснете . Извежда се дисплеят “A/V Setting”. Докоснете “Monitor Type”. Извеждат се опциите. Докоснете “4:3 Pan Scan”. Настройката е завършена. За да преминете към предишна или следваща опция (само когато е необходимо), докоснете “Prev “ или “Next “. За да се върнете към предишния дисплей, докоснете За да затворите менюто за настройка на DVD, докоснете “DVD SETUP”.