Views
1 month ago

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Bulgare

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Bulgare

Настройки

Настройки Менюто с настройките включва следните категории. System: Настройки на системата (стр. 43) Sound: Настройки на звука/високоговорителите (стр. 46) Screen: Настройки на екрана (стр. 48) Dics: Настройки, касаещи възпроизвеждането на дискове (стр. 49) Операции за основни настройки Можете да извършвате настройки чрез елементи от менюто, като изпълните следната процедура. Например, когато задавате демонстрация. Докато устройството е изключено, докоснете “SETUP”. Извежда се менюто за настройка. 4 Докоснете “Demo”. Извеждат се опциите. Докоснете “ON” или “OFF”. Настройката е завършена. За да преминете към предходна или следваща опция (когато е необходимо), докоснете “Prev “ или “Next “. За да се върнете към предишния дисплей, докоснете -. За да затворите менюто с настройките, докоснете “SETUP”. Докоснете “Screen”. Извежда се дисплеят “Screen Setting 1”. Докоснете . Извежда се дисплеят “Screen Setting 2”.

Настройки на системата – System Изберете “SETUP” “System” желана категория желан елемент от менюто желана опция. За подробности по тази процедура, вижте глава ”Операции за основни настройки” на стр. 42. За подробности се обърнете към посочените страници. “ “ указва настройката по подразбиране. Настройки на системата Елемент от менюто Опция Служи за Security Control (стр. 50) Clock Adjust (стр. 50) Auto OFF Изключва напълно устройството след указания период от време, в който то е било спряно. CT (Точен час) (стр. 29, 31) Изключва функцията Auto OFF. Избира желания период от време. Активира функцията СТ. Деактивира функцията СТ. Състояние на устройството Във всяко състояние на устройството. Настройки на монитора Елемент от менюто Опция Служи за Dimmer Променя яркостта на дисплея Monitor Angle (стр. 35) Dimmer Level Настройва нивото на яркостта, когато е избрана функцията затъмняване на дисплея. Touch Panel Adjust (стр. 35) Автоматично затъмнява дисплея, когато включите осветлението. (Тази функция е достъпна само когато е свързан сензор за контрол на осветлението.) Затъмнява дисплея. Избира нивото Състояние на устройството Във всяко състояние на устройството. продължава на следващата страница