Views
10 months ago

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Bulgare

Sony XAV-W1 - XAV-W1 Consignes d’utilisation Bulgare

Настройка на

Настройка на бутоните Елемент от менюто Опция Служи за Beep Активира звука при операции. Състояние на устройството Деактивира звука при операции. Custom Key Присвоява определена функция на бутона CSTM на основното устройство, за да може тя лесно да бъде изпълнена. Rotary Commander Променя оперативната посока на бутоните от въртящото се устройство за управление. Capture ( ), Screen, Picture EQ, Aspect, EQ7, Zone x Zone Normal ( ) Reverse Избира функцията, която да бъде присвоена. Такава е фабричната настройка. Използва се от дясната страна на волана. Във всяко състояние на устройството. Key Illumination Включва осветяването на бутоните. Изключва осветяването на бутоните. Настройка на AUX Елемент от менюто Опция Служи за AUX 1 (стр. 51) Задава вида на устройството, свързано към терминалите AUX IN 1, за да превключи съответно на него фона на екрана. Извежда картината от свързаното устройство. Извежда wallpaper и спектралния анализатор на дисплея. Деактивира AUX входа. Състояние на устройството AUX 2 (стр. 51) Задава вида на устройството, свързано към терминалите AUX IN 2, за да превключи съответно на него фона на екрана. Извежда картината от свързаното устройство. Извежда wallpaper и спектралния анализатор на дисплея. Деактивира AUX входа. Устройството е изключено. AUX 3* (стр. 51) Задава вида на устройството, свързано към терминалите AUX IN 3/BUS AUDIO IN, за да превключи съответно на него фона на екрана. Извежда картината от свързаното устройство. Извежда wallpaper и спектралния анализатор на дисплея. Деактивира AUX входния сигнал.

No Signal Setting Извежда wallpaper автоматично, когато не е засечен външен видео сигнал. Wallpaper ( ) Автоматично извежда wallpaper. Blank Screen Извежда екран без сигнал (празен екран). Устройството е изключено. Външни видео настройки Елемент от менюто Опция Служи за Input (стр. 51) Активира входния видео сигнал от свързаната задна камера/навигационно устройство. Navigation Деактивира входния сигнал. Извежда картината от навигационното устройство и изходния звук от текущия източник. Състояние на устройството Color System (стр. 51) Променя цветовата система според свързаната задна камера/навигационно устройство. Back Camera Setting (стр. 52) Back Camera Извежда картината от задната камера, когато задната лампа светне (или когато скоростния лост е зададен на положение R (задна скорост). Задава цветова система PAL Задава цветова система NTSC. Във всяко състояние на устройството. * Когато устройството е свързано към BUS CONTROL IN, се извежда “Sony BUS”, вместо “AUX 3” и могат да се избират само опциите “Video” и “Audio”.