Views
7 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Bulgare

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Bulgare

Преглед на

Преглед на изображения на телевизора За да преглеждате изображения, записани с фотоапарата, на телевизор, трябва да притежавате HDMI кабел (продава се отделно) и HD телевизор с HDMI конектор. Свържете фотоапарата към 1 телевизора чрез HDMI кабел (продава се отделно). Към HDMI конектор HDMI кабел Забележка Към HDMI терминал • Използвайте HDMI мини конектор в единия край (за фотоапарата) и конектор, подходящ за връзка към вашия телевизор, в другия край. z Преглед на триизмерни изображения на 3D телевизор Можете да преглеждате триизмерни изображения, записани с фотоапарата, като свържете фотоапарата към 3D телевизор, използвайки HDMI кабел (продава се отделно). Изберете [Menu] t [Playback] t [3D Viewing]. • За подробности се обърнете към ръководството за употреба, приложено към телевизора. BG 48

Checking the functions available Списък с менюта Когато натиснете [Menu], на екрана се извеждат 6 категории с опции; [Shoot Mode], [Camera], [Image Size], [Brightness/Color], [Playback] и [Setup]. Можете да задавате различни функции за всяка категория. Опциите, за които не можете да задавате настройки, се извеждат в сиво. x Shoot Mode (Режим на запис) Позволява ви да избирате режим на запис, като например режим на експозиция, панорамен режим, режим за избор на сцена. Intelligent Auto (Автоматична настройка) Scene Selection (Избор на сцена) Picture Effect (Ефект на изображението) Anti Motion Blur (Намаляване на замъгляването при движение) Фотоапаратът анализира обекта и извършва необходимите настройки. Записва с предварително зададени настройки в зависимост от обекта или условията за запис. (Portrait (Портрет)/Landscape (Пейзаж)/Macro (Макро)/Sports Action (Спортни състезания)/Sunset (Залез)/Night Portrait (Портрет при нощни условия)/Night View (Запис н нощни сцени)/Hand-held Twilight (Запис при нощни условия от ръка)) Записва с различни ефекти, за да придаде специфична атмосфера на изображението. (Posterization (Color) (Постеризация (Цветна))/Posterization (B/W) (Постеризация (Черно-бяла))/Pop Color (Поп цвят)/ Retro Photo (Ретро снимка)/Partial Color (Частичен цвят)/ High key (Техника (Висок ключ)/High Contrast Monochrome (Едноцветен висок контраст)/Toy Camera (Ломография)) Намалява ефекта от клатенето на фотоапарата, когато снимате леко затъмнена сцена на закрито или при телеснимка. Sweep Panorama (Панорамен Записва панорамни изображения. режим) 3D Sweep Panorama (3D Записва триизмерни панорамни изображения, които се Панорама) използват за възпроизвеждане на телевизор, съвместим с 3D. Manual Exposure (Ръчна Регулира диафрагмата и скоростта на затвора. експозиция) Shutter Priority (Приоритет Регулира скоростта на затвора, за да запечата движението на скоростта на затвора) на обекта. Aperture Priority (Приоритет Регулира обхвата на фокуса или разфокусира фона. на диафрагмата) Program Auto (Режим на Записва автоматично като ви позволява да задавате автоматично програмиране) настройки, с изключение на настройката за експозицията (отвор на диафрагмата и скорост на затвора). BG 49 Проверка на възможните функции