Views
2 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Slovaque

Obsah Dodané

Obsah Dodané príslušenstvo ................... 6 Sprievodca časťami a ovládacími prvkami ..............7 Informácie o domovskej ponuke ....................................11 Pripojenie a príprava Základné pripojenia apríprava Príručku pri spustení (samostatný dokument) Pripojenie televízora .................... 13 Pripojenie ku káblovej sieti ..........14 Pripojenie k bezdrôtovej sieti ...... 15 Počúvanie zvukového signálu Počúvanie zvuku televízora ......... 17 Počúvanie hudby zo zariadenia USB .................. 17 Výber zvukového efektu Nastavenie zvukového efektu prispôsobeného zdrojom zvuku (tlačidlo SOUND FIELD) ..........19 Reprodukovanie kvalitného zvuku s nízkou hlasitosťou uprostred noci (tlačidlo NIGHT) ..................... 20 Nastavenie jasnejšej zrozumiteľnosti dialógov (tlačidlo VOICE) ..................... 20 Nastavenie hlasitosti hlbokotónového reproduktora .......................... 21 Nastavenie oneskorenia medzi obrazom a zvukom ................ 21 Počúvanie hudby alebo zvukového signálu prostredníctvom funkcie BLUETOOTH Počúvanie hudby z mobilného zariadenia ..............................23 Počúvanie zvukového signálu z pripojeného televízora alebo zariadenia pomocou slúchadiel alebo reproduktorov ....................... 26 Používanie funkcie siete Počúvanie hudby z počítača prostredníctvom domácej siete ....................... 28 Počúvanie hudby v hudobných službách (položka Music Services) ...... 29 Počúvanie hudby z mobilného zariadenia pomocou aplikácie SongPal .................. 30 Používanie funkcie Google Cast ........................... 31 Počúvanie hudby pripojením zariadenia kompatibilného s funkciou SongPal Link ......... 31 Zobrazenie obrazovky mobilného zariadenia v televízore (tlačidlo MIRRORING) .............32 4 SK

Používanie rôznych funkcií/nastavení Prehrávanie komprimovaných zvukových súborov s prirodzenou kvalitou zvuku ..................................... 33 Prehrávanie multiplexného zvukového vysielania (tlačidlo AUDIO) ..................... 33 Inaktivácia tlačidiel na jednotke ...........................34 Zmena jasu displeja predného panela a indikátora BLUETOOTH (tlačidlo DIMMER) ..................34 Úspora energie v pohotovostnom režime ..... 35 Používanie funkcie Control for HDMI ...................36 Používanie funkcie BRAVIA Sync .......................... 37 Používanie displeja nastavenia .............................39 Zoznam ponuky možností ..........46 Riešenie problémov Riešenie problémov .................... 47 Obnovenie nastavení systému ... 53 Ďalšie informácie Technické údaje ...........................54 Prehrateľné typy súborov ............55 Podporované vstupné formáty zvuku ....................... 57 Komunikácia BLUETOOTH ...........58 LICENČNÁ ZMLUVA KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA ........................59 Preventívne opatrenia .................64 Register ........................................68 5 SK