Views
9 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Suédois

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Suédois

x Kameran käyttöön

x Kameran käyttöön liittyviä huomautuksia Sisäinen muisti ja ”Memory Stick Nestekidenäyttöä ja objektiivia Duo” -varmuuskopio koskevia huomautuksia Älä sammuta kameraa, irrota akkua tai poista ”Memory Stick Duo” -korttia käytön merkkivalon palaessa. Muussa tapauksessa sisäisen muistin tiedot tai ”Memory Stick Duo” -kortti voivat vioittua. Muista ottaa varmuuskopio tiedoista kaiken varalta. Tietoja hallintatiedostoista Kun kameraan asetetaan ”Memory Stick Duo”, jossa ei ole hallintatiedostoa, ja virta kytketään, osa ”Memory Stick Duo” -kortin kapasiteetista käytetään hallintatiedoston automaattiseen luomiseen. Voi kestää jonkin aikaa, ennen kuin voit suorittaa seuraavan Kameran lämpötila toiminnon. Kamera ja akku voivat lämmetä jatkuvan käytön takia, mutta se ei ole vika. Kuvaamista ja toistoa koskevia huomautuksia Ylikuumenemissuoja • Varmista koekuvaamalla ennen varsinaista kuvaamista, että kamera toimii oikein. • Kamera ei ole pöly-, roiske- eikä vesitiivis. Lue ennen kameran käyttöä kohta ”Varotoimia” (sivu 54). • Suojaa kamera vedelle altistumiselta. Jos kameran sisään pääsee vettä, se voi mennä epäkuntoon. Joissakin tapauksissa kameraa Kuvatietojen yhteensopivuus ei voi korjata. • Älä suuntaa kameraa aurinkoa tai muuta kirkasta valoa kohti. Se saattaa aiheuttaa kameran toimintahäiriöitä. • Älä käytä kameraa lähellä laitteita, jotka muodostavat voimakkaita radioaaltoja tai säteilyä. Muussa tapauksessa kamera ei ehkä pysty kuvaamaan tai toistamaan kuvia oikein. • Kameran käyttö pölyisessä tai hiekkaisessa paikassa voi aiheuttaa toimintahäiriöitä. Tekijänoikeutta koskeva varoitus • Jos kameraan tiivistyy kosteutta, poista se ennen kameran käyttöä (sivu 54). • Älä ravistele tai iske kameraa. Se voi aiheuttaa toimintahäiriön, etkä ehkä pysty tallentamaan kuvia. Lisäksi tallennusväline voi rikkoutua käyttökelvottomaksi tai kuvatiedot voivat vioittua. • Puhdista salamavalon pinta ennen käyttöä. Salamavalon muodostama kuumuus voi värjätä sen pinnalla olevan lian tai saada sen tarttumaan kiinni heikentäen näin salamavalon tehoa. 6 FI • Nestekidenäyttö on valmistettu erittäin hienoa tarkkuustekniikkaa käyttäen, niin että yli 99,99 % kuvapisteistä on toimivia. Nestekidenäytössä voi kuitenkin näkyä joitakin hyvin pieniä mustia tai kirkkaita pisteitä (valkoisia, punaisia, sinisiä tai vihreitä). Nämä valmistuksessa syntyneet pisteet ovat normaaleja eivätkä vaikuta kuvaamiseen. • Kun akun varaus laskee alhaiseksi, objektiivi voi lakata liikkumasta. Asenna ladattu akku ja kytke kamera uudestaan päälle. Kameran ja akun lämpötilan mukaan et ehkä voi tallentaa videoita tai virta voi katketa automaattisesti kameran suojaamiseksi. Nestekidenäytössä näkyy ilmoitus ennen virran katkeamista tai kun videoita ei voi enää tallentaa. • Tämä kamera on DCF (Design rule for Camera File system) -yleisstandardin vaatimusten mukainen. Standardin on määritellyt JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). • Sony ei takaa, että kamera toistaa muilla laitteilla otettuja tai muokattuja kuvia tai että muut laitteet toistavat tällä kameralla otettuja kuvia. Televisio-ohjelmat, elokuvat, videonauhat ja muut materiaalit voivat olla tekijänoikeuksien suojaamia. Niiden luvaton kuvaaminen voi olla tekijänoikeuslakien vastaista.

Vioittunutta sisältöä tai epäonnistunutta kuvausta ei korvata Sony ei voi korvata tallennuksen epäonnistumista tai tallennettujen tietojen katoamista tai vahingoittumista, joiden syynä on kameran, tallennusvälineen tai muun toimintahäiriö. Kuvitus Tässä käsikirjassa käytetyt kuvat ovat mallista DSC-W290, ellei toisin mainita. 7 FI