Views
3 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Slovaque

x Doba nabíjania Doba

x Doba nabíjania Doba úplného nabitia Pribl. 330 min. Doba normálneho nabitia Pribl. 270 min. Začíname! Poznámky • V predchádzajúcej tabuľke je uvedený čas potrebný na nabitie úplne vybitého akumulátora pri teplote 25°C. Nabíjanie môže trvať dlhšie v závislosti od podmienok pri používaní a okolností. • Pripojte nabíjačku akumulátora do najbližšej elektrickej zásuvky na stene. • Po dokončení nabíjania odpojte sieťovú šnúru z elektrickej zásuvky a vyberte akumulátor z nabíjačky. • Používajte len originálny akumulátor a nabíjačku značky Sony. x Výdrž akumulátora a počet záberov, ktoré je možné nasnímať/ prezrieť Snímanie statických záberov Prezeranie statických záberov Výdrž akumulátora (min.) Počet záberov DSC-W290 Pribl. 150 Pribl. 300 DSC-W270/W275 Pribl. 165 Pribl. 330 DSC-W290 Pribl. 340 Pribl. 6800 DSC-W270/W275 Pribl. 400 Pribl. 8000 Metóda merania je založená na štandarde CIPA. (CIPA: Camera & Imaging Products Association) Poznámka • Životnosť akumulátora a počet statických záberov sa môže meniť v závislosti od nastavení fotoaparátu. zPoužívanie fotoaparátu v zahraničí Fotoaparát, nabíjačku akumulátora (je súčasťou dodávky) a sieťový adaptér AC-LS5K (predáva sa osobitne) môžete používať v akejkoľvek krajine alebo regióne, kde je napätie v elektrickej sieti v rozmedzí 100 V až 240 V striedavého prúdu pri 50/60 Hz. Nepoužívajte elektronický transformátor (cestovný menič). Môže to spôsobiť poruchu. 12 SK

Vloženie akumulátora a pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ (predáva sa osobitne) 1 Otvorte kryt. Začíname! 2 3 Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ (predáva sa osobitne). Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ vodivými kontaktmi smerom k objektívu tak, aby zacvakla na svoje miesto. Vložte akumulátor. Stlačením páčky v smere šípky vložte akumulátor. 4 Uzavrite kryt. 13 SK