Views
7 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Slovaque

Môžete vymazať

Môžete vymazať všetky údaje uložené na pamäťovej karte "Memory Stick Duo" alebo vo vnútornej pamäti. Ak je vložená pamäťová karta "Memory Stick Duo", všetky údaje uložené na pamäťovej karte "Memory Stick Duo" sa vymažú. Ak nie je vložená žiadna pamäťová karta "Memory Stick Duo", vymažú sa všetky údaje uložené vo vnútornej pamäti. Vymazanie všetkých záberov (Format) Stlačte tlačidlo MENU. 1 Zvoľte (Settings) pomocou V 2 na ovládacom tlačidle a potom stlačte z. 3 Zvoľte [OK] a potom stlačte z. 4 Poznámka 36 SK Tlačidlo MENU Zvoľte ("Memory Stick" Tool) alebo (Internal Memory Tool) pomocou v/V/b/B na ovládacom tlačidle a potom stlačte [Format] t z. • Formátovaním sa natrvalo vymažú všetky údaje, vrátane chránených záberov, a údaje už nebude možné obnoviť.

Pripojenie k iným zariadeniam Prezeranie záberov na TV prijímači 1 Pripojte fotoaparát k TV prijímaču prostredníctvom kábla pre viacúčelový konektor (je súčasťou dodávky). Do multikonektora Do vstupných konektorov audio/video Kábel pre viacúčelový konektor zPrezeranie záberov na HD TV prijímači (vysoké rozlíšenie) • Zábery zaznamenané fotoaparátom si môžete prezerať po pripojení fotoaparátu k HD TV prijímaču (High Definition – vysoké rozlíšenie) pomocou káblového adaptéra pre výstup HD (predáva sa osobitne). Použite káblový adaptér pre výstup HD kompatibilný so štandardom Type2b. • Na obrazovke nastavenia nastavte v ponuke (Main Settings) položku [COMPONENT] na možnosť [HD(1080i)]. Poznámka • Na zaistenie optimálnej kvality obrazu videozáznamov je nastavenie [Video Out] vo výrobe nastavené na režim [NTSC]. Ak sa zábery na TV prijímači nezobrazujú alebo zobrazujú roztrasené, je možné, že používate TV prijímač len s normou PAL. Skúste prepnúť nastavenie [Video Out] na režim [PAL] (str. 48). Tlač statických záberov Ak máte tlačiareň kompatibilnú s PictBridge, môžete tlačiť zábery pomocou nasledujúceho postupu. Najskôr nastavte fotoaparát tak, že umožníte pripojenie USB medzi fotoaparátom a tlačiarňou. 1 2 Fotoaparát pripojte k tlačiarni pomocou kábla pre viacúčelový konektor (je súčasťou dodávky). Zapnite tlačiareň. Po nadviazaní spojenia sa objaví indikátor . Pripojenie k iným zariadeniam 37 SK