Views
8 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Suédois

Uppgradera din

Uppgradera din VAIO-dator > Sätta i och ta bort minne n106 N 8 Skjut in minnesmodulen i minnesmodulfacket och tryck in den tills den klickar till på plats. ! Rör inte vid några andra komponenter på moderkortet förutom minnesmodulen. Se till att kanten på minnesmodulens kontakt sätts i facket på så sätt att skåran på minnesmodulen passar den utskjutande delen i facket. Försök inte tvinga in minnesmodulen i facket åt fel håll. Det kan orsaka skador på facket och modulen. 9 Sätt tillbaka locket över minnesmodulfacket. 10 Dra åt skruven på datorns undersida. 11 Sätt i batteriet igen och starta datorn.

Uppgradera din VAIO-dator > Sätta i och ta bort minne n107 N Kontrollera minneskapaciteten Så här kontrollerar du minneskapaciteten 1 Starta datorn. 2 Klicka på Start, Alla program och klicka på VAIO Control Center. 3 Klicka på System Information och sedan på System Information. Minneskapaciteten visas i det högra fönstret. Om det nya minnet inte syns gör du om installationen och startar därefter om datorn.