Views
8 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Suédois

Felsökning > Disketter

Felsökning > Disketter n160 N Disketter Varför visas inte ikonen Säker borttagning av maskinvara och Mata ut media i Aktivitetsfältet när enheten är ansluten? Datorn känner inte igen diskettenheten. Kontrollera först att USB-kabeln är ordentligt ansluten till USB-porten. Om du måste trycka fast kontakten, vänta några sekunder så att datorn hinner känna av enheten. Om ikonen ändå inte visas, gör så här: 1 Stäng alla program som använder diskettenheten. 2 Vänta tills indikatorlampan på diskettenheten släcks. 3 Ta ut disketten genom att trycka på utmatningsknappen och koppla sedan bort USB-diskettenheten från datorn. 4 Anslut diskettenheten igen genom att ansluta USB-kabeln till USB-porten. 5 Starta om datorn genom att klicka på Start, på pilen bredvid knappen Stäng av och på Starta om. Vad ska jag göra om det inte går att skriva data på en diskett? ❑ ❑ Kontrollera att disketten är ordentligt isatt i enheten. Om den är ordentligt isatt och du ändå inte kan skriva några data på den, kan disketten vara full eller skrivskyddad. Du kan antingen använda en diskett som inte är skrivskyddad eller inaktivera skrivskyddsfunktionen.

Felsökning > Ljud/video n161 N Ljud/video Vad ska jag göra om det inte går att använda en digital videokamera? Om ett meddelande visas om att i.LINK-enheten är frånkopplad eller avstängd kanske i.LINK-kabeln inte sitter i ordentligt i portarna på datorn eller kameran. Ta loss kabeln och sätt i den igen. Se Ansluta en i.LINK-enhet (sidan 87) om du vill ha mer information. Hur stänger jag av Windows startljud? Gör så här om du vill stänga av Windows startljud: 1 Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen. 2 Klicka på Maskinvara och ljud. 3 Klicka på Hantera ljudenheter under Ljud. 4 På fliken Ljud avmarkerar du kryssrutan Spela upp Windows uppstartsljud. 5 Klicka på OK. Hur ändrar jag enheten för utgående ljud? Om du inte hör något ljud från enheten som är ansluten till en port, t.ex. USB-porten, HDMI-utporten, porten för optiska utdata eller hörlursuttaget, måste du ändra enhet för utgående ljud. 1 Avsluta alla program som är öppna. 2 Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen. 3 Klicka på Maskinvara och ljud. 4 Klicka på Hantera ljudenheter under Ljud. 5 På fliken Uppspelning väljer du önskad enhet för utgående ljud och klickar sedan på Standard.