Views
8 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Suédois

Försiktighetsåtgärder

Försiktighetsåtgärder > Sköta den inbyggda lagringsenheten n120 N Sköta den inbyggda lagringsenheten Den inbyggda lagringsenheten (hårddisk eller solid state drive-enhet) har stor lagringskapacitet och läser och skriver data med hög hastighet. Men den kan lätt skadas om den används på fel sätt. Om den inbyggda lagringsenheten skadas går det inte att återfå förlorade data. Det är viktigt att datorn hanteras med försiktighet för att data inte ska gå förlorade. Så här undviker du skador på den inbyggda lagringsenheten ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Utsätt inte datorn för plötsliga rörelser. Håll datorn borta från magnetfält. Placera inte datorn på ställen där den kan utsättas för mekaniska vibrationer, eller där den står ostadigt. Stäng inte av och starta inte om datorn medan data skrivs på eller läses från lagringsenheten. Använd inte datorn på platser där den utsätts för kraftiga temperaturväxlingar. Ta inte ut lagringsenheten ur datorn.

Felsökning > n121 N Felsökning I det här avsnittet beskrivs hur du löser vanliga problem som kan uppstå när du använder din VAIO-dator. Många av problemen är enkla att lösa. Använd VAIO Care om du inte lyckades lösa problemen med hjälp av dessa förslag. Information om hur du startar programmet finns i Använda VAIO Care (sidan 31). Om du fortfarande inte lyckats lösa problemen och behöver hjälp kan du besöka supportwebbplatserna som anges i Läs mer om din VAIO-dator (sidan 5). Vissa av funktionerna och alternativen i det här avsnittet kanske inte finns i din dator. ❑ Användning av datorn (sidan 123) ❑ Systemuppdatering/Säkerhet (sidan 129) ❑ Återställning (sidan 130) ❑ Batteri (sidan 133) ❑ Den inbyggda kameran (sidan 135) ❑ Nätverk (LAN/Trådlöst LAN) (sidan 137) ❑ Bluetooth-teknik (sidan 141) ❑ Optiska skivor (sidan 145) ❑ Bildskärm (sidan 150) ❑ Utskrift (sidan 154) ❑ Mikrofon (sidan 155) ❑ Högtalare (sidan 156) ❑ Pekplatta (sidan 158)