Views
7 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Bulgare

Първи стъпки

Първи стъпки > Безопасно изключване на компютъра n 26 N Безопасно изключване на компютъра За да избегнете загуба на данни, изключвайте компютъра правилно, както е описано по-долу. Изключване на компютъра 1 Изключете периферните устройства, свързани към компютъра. 2 Запишете данните си и затворете всички изпълняващи се софтуерни приложения. 3 Щракнете върху Старт и бутона Изключване. Малко след това компютърът автоматично се изключва. Уверете се, че индикаторът за захранването е угаснал.

Първи стъпки > Използване на режимите за пестене на електроенергия n 27 N Използване на режимите за пестене на електроенергия Можете да се възползвате от настройките за управление на захранването, за да пестите енергията на батерията. Освен нормалния режим на работа, компютърът разполага и с два отделни режима на пестене на енергия според вашите предпочитания: режим на заспиване и на хибернация. ! Ако не възнамерявате да използвате компютъра за дълъг период от време, докато е изключен от електрическата мрежа, превключете компютъра в режим на хибернация или го изключете. Ако енергията в батерията се изчерпа, докато компютърът е в режим на заспиване, ще загубите всички незапазени данни. Няма да е възможно връщането до предходното състояние на работа. За да избегнете загуба на данни, трябва често да запазвате своята информация. Режим Нормален режим Режим на заспиване Режим на хибернация Описание Това е нормалното състояние на компютъра, когато се използва. В този режим свети зеленият индикатор на захранването. В режим на заспиване се изключва LCD екрана, а вградените устройства за съхранение и процесора преминават в режим на по-ниска консумация на електроенергия. В този режим мига бавно оранжевият индикатор на захранването. Компютърът се възстановява от режим на заспиване по-бързо, отколкото от режим на хибернация. Режимът на заспиване обаче използва повече електроенергия, отколкото режимът на хибернация. Докато компютърът е в режим на хибернация, състоянието на системата се записва на вграденото устройство за съхранение и захранването се изключва. Дори когато енергията се изчерпи, няма да бъде загубена информация. В този режим не свети индикаторът за захранването.