Views
7 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на компютъра VAIO > Използване на Bluetooth функцията n 72 N Комуникация с друго Bluetooth устройство За комуникиране с друго Bluetooth устройство първо трябва да настроите функцията Bluetooth. За информация относно настройването и използването на функцията Bluetooth вж. Помощ и поддръжка на Windows. 1 Включете превключвателя WIRELESS. 2 Щракнете върху иконата VAIO Smart Network на лентата на задачите. 3 Щракнете върху превключвателя до Bluetooth, за да я превключите на On в прозореца VAIO Smart Network. Уверете се, че индикаторът WIRELESS свети.

Използване на компютъра VAIO > Използване на Bluetooth функцията n 73 N Спиране на Bluetooth комуникации Спиране на Bluetooth комуникации 1 Изключете Bluetooth устройството, което комуникира с компютъра. 2 Щракнете върху превключвателя до Bluetooth, за да я превключите на Off в прозореца VAIO Smart Network.