Views
8 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Suédois

Använda kringutrustning

Använda kringutrustning > Ansluta en extern bildskärm n114 N 5 Klicka på i det nedre, högra hörnet i fönstret PowerDVD BD, aktivera 3D-funktionen och klicka på Auto Detect. ✍ Du kan ändra skärmupplösningen på datorn. Klicka på i det nedre, högra hörnet i fönstret PowerDVD BD och menyalternativet för att ändra skärmupplösningen. Mer information finns i hjälpfilen till PowerDVD BD. 6 Sätt i Blu-ray 3D-skivmedia i den optiska skivenheten.

Använda kringutrustning > Ansluta en extern bildskärm n115 N Ansluta en digital utgående ljudenhet mellan datorn och en TV Du kan ansluta en hemmabiomottagare av hög kvalitet eller andra enheter med surroundljuddekoder mellan datorn och TV:n med en HDMI-anslutning. ! Innan du kopplar enheten till datorn, måste du först kontrollera att HDMI-anslutningen har installerats mellan TV:n och hemmabiomottagaren eller enheten med surroundljuddekoder. Om du inte hör något ljud från enheten som är ansluten till HDMI-utgången, måste du byta enhet för utgående ljud. Mer information finns i Hur ändrar jag enhet för utgående ljud? (sidan 200). 1 Sätt på TV:n och ställ in ingången till HDMI-ingång. 2 Sätt på hemmabiomottagaren eller enheten med surroundljuddekoder och ställ in ingången till HDMI-ingång. 3 Sätt i ena änden av en HDMI-kabeln till den ingående HDMI-porten eller enheten med surroundljuddekoder och den andra änden i HDMI-utgången på datorn eller portreplikatorn. ✍ Du kan justera teveskärmens upplösning via datorn. Mer information finns i Varför visas inte videon på bildskärmen? (sidan 191). Med HDMI-anslutning, kan ljudvolymen endast ändras med den anslutna ljudenheten. Datorn kan inte kontrollera ljudvolymen i de anslutna enheterna.