Views
9 months ago

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Consignes d’utilisation Tchèque

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Consignes d’utilisation Tchèque

Krok 3: Připojení

Krok 3: Připojení audiokabelů Vyberte připojení, které nejlépe odpovídá vašemu systému. Nezapomeňte si přečíst návod k obsluze zařízení, která chcete propojit s přehrávačem. A Televizor Připojení B Stereo zesilovač (receiver) a dvě reprosoustavy Vaše sestava Poznámky k zásuvce HDMI OUT •Při připojení přehrávače k AV zesilovači (receiveru) prostřednictvím HDMI kabelu je potřeba provést jednu z následujících činností: –Připojit AV zesilovač (receiver) k televizoru kabelem HDMI. –Připojit přehrávač k televizoru jiným videokabelem než HDMI (kabelem pro komponentní video, S VIDEO nebo kabelem video). •Při zapojování do konektoru HDMI OUT pečlivě vyrovnejte konektor HDMI podle zdířky. Kabel HDMI neohýbejte ani nevystavujte tlaku. •Změníte-li komponent připojený do zásuvky HDMI OUT, změňte položku „Audio (HDMI)” (Zvuk) v „Audio Setup” (Nastavení zvuku), aby odpovídala novému komponentu (strana 47). Přehrávač ukládá odpovídající HDMI nastavení pro pět komponentů. •HDMIpřipojení je kompatibilní s dvoukanálovými signály Linear PCM (48 až 192 kHz, 16/20/24 bitů), a 6 až 8kanálovými signály Linear PCM (48 až 96 kHz, 16/20/ 24 bitů), jako doplnění k datovému toku Dolby Digital a DTS (signály 5.1 kanálů maximálně 96 kHz, 16/20/24bitů). Poznámka Pokud připojíte komponent, který není se zvoleným audio formátem kompatibilní, reprosoustavy budou vyzařovat hlasitý šum (nebo žádný zvuk), který může poškodit reprosoustavy nebo váš sluch. C AV zesilovač (receiver) vybavený dekodérem Dolby * 1 Surround (Pro Logic) a 3 až 6 reprosoustavami • Prostorové efekty: Dolby Surround (Pro Logic) D-1 AV zesilovač (receiver) vybavený vstupními konektory 5.1 kanálů a 6 reprosoustavami • Prostorové efekty: Dolby Digital (5.1 kanálů), DTS (5.1 kanálů) D-2 AV zesilovač (receiver) s digitálním vstupem obsahujícím dekodér Dolby Digital nebo DTS *2 a6 reprosoustav • Prostorové efekty: Dolby Digital (5.1 kanálů), DTS (5.1 kanálů) D-3 AV zesilovač (receiver) vybavený vstupem HDMI a 8 reprosoustavami • Prostorové efekty: 8kanálové lineární PCM *1 Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories. „Dolby”, „Pro Logic”, a symbol dvojitého písmene „D” jsou obchodními známkami společnosti Dolby Laboratories. *2 „DTS” a „DTS Digital Surround” jsou registrované obchodní značky společnosti DTS, Inc. 12

VIDEO S VIDEO Y PB/CB PR/CR COAXIAL OPTICAL FRONT REAR CENTER L R WOOFER L R VIDEO S VIDEO Y PB/CB PR/CR COAXIAL OPTICAL FRONT REAR CENTER L R WOOFER L R A Připojení k televizoru Toto propojení bude pro reprodukci zvuku používat reproduktory vašeho televizoru. B Připojení stereozesilovače (receiveru) a 2 reprosoustav Pokud je zesilovač (receiver) vybaven pouze vstupními zásuvkami L/R audio, použijte zapojení B-1 . Pokud je váš zesilovač (receiver) vybaven digitálním vstupem, použijte zapojení B-2 . VIDEO OUT Přehrávač disků Blu-ray COMPONENT VIDEO OUT DIGITAL OUT PCM/DTS/DOLBY DIGITAL 5.1CH OUTPUT AUDIO OUT VIDEO OUT Přehrávač disků Blu-ray COMPONENT VIDEO OUT DIGITAL OUT PCM/DTS/DOLBY DIGITAL 5.1CH OUTPUT AUDIO OUT Začínáme AC IN HDMI OUT AC IN HDMI OUT ke konektoru AUDIO OUT L/R (bílý) AUDIO OUT L AUDIO B-2 B-1 OUT DIGITAL OUT PCM/DTS/DOLBY DIGITAL COAXIAL OPTICAL L R Televizor (červený) R INPUT VIDEO L AUDIO R (bílý) (červený) : směr toku signálu Stereo audiokabel (součást příslušenství) Do zásuvky DIGITAL OUT (Digitální výstup) (COAXIAL (Koaxiální) nebo OPTICAL (Optický)) Optický digitální kabel (není součástí příslušenství) Digitální koaxiální kabel (není součástí příslušenství) nebo (bílý) ke konektoru AUDIO OUT L/R (červený) Stereo audiokabel (součást příslušenství) (bílý) (červený) do koaxiálního nebo optického digitálního vstupu do audiovstupu [Reprosoustavy] Stereo zesilovač (receiver) Přední (levý) Přední (pravý) : směr toku signálu ,pokračování 13