Views
8 months ago

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Consignes d’utilisation Tchèque

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Consignes d’utilisation Tchèque

O výstupních

O výstupních audiosignálech Audiovýstup se liší následovně v závislosti na zdroji, výstupní zásuvce a vybraném nastavení. Disk/zdroj BD- ROM Lineární PCM Dolby Digital 2kanálový 5.1kanálový* 5 Dolby Digital Plus Dolby TrueHD DTS DTS-HD Zásuvky AUDIO OUT L/R* 1 Zásuvky DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)* 2 Zásuvka HDMI OUT* 3 2ch 5.1ch PCM Bitstream PCM* 4 Auto* 4 2kanálový 2kanálový (smíchaný) 2kanálový (smíchaný) 2kanálový (smíchaný) 2kanálový (smíchaný) 2kanálový (smíchaný) 2kanálový (smíchaný) 2kanálový (smíchaný) 2kanálový 5.1kanálový 5.1kanálový (smíchaný) 5.1kanálový 5.1kanálový 5.1kanálový 5.1kanálový 5.1kanálový DVD Lineární PCM 2kanálový 2kanálový CD Dolby Digital DTS 2kanálový (smíchaný) 2kanálový (smíchaný) 5.1kanálový 5.1kanálový MPEG 2kanálový 2kanálový Lineární PCM DTS Zásuvky/ nastavení 7.14 kanálový 2kanálový 2kanálový 2kanálový (smíchaný) 2kanálový 5.1kanálový 2kanálový LPCM 2kanálový (smíchaný) LPCM 2kanálový (smíchaný) LPCM 2kanálový (smíchaný) LPCM 2kanálový (smíchaný) LPCM 2kanálový (smíchaný) LPCM 2kanálový (smíchaný) LPCM 2kanálový (smíchaný) LPCM 2kanálový LPCM 2kanálový (smíchaný) LPCM 2kanálový (smíchaný) LPCM 2kanálový LPCM 2kanálový LPCM 2kanálový (smíchaný) LPCM 2kanálový LPCM 2kanálový (smíchaný) LPCM 2kanálový (smíchaný) LPCM Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital 2kanálový LPCM 5.1kanálový LPCM 7.1kanálový LPCM 5.1kanálový LPCM 7.1kanálový LPCM* 6 7.1kanálový LPCM* 7 2kanálový LPCM 5.1kanálový LPCM 7.1kanálový LPCM Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital * 1 Položky „2 Channel” a „5.1 Channel” je možné vybrat v části „Audio Output Mode” (Režim výstupu zvuku) v nastavení „Speakers” (Reprosoustavy) (strana 51). * 2 PCM : když je „Dolby Digital Output” nebo „DTS Output” v „Audio Setup” nastaven na „Downmix PCM” (strana 47). Bitstream (Datový tok): když je „Dolby Digital Output” nebo „DTS Output” v „Audio Setup” nastaven na „Dolby Digital” nebo „DTS” (strana 47). * 3 Je možné vybrat v „Audio (HDMI)” v nabídce „Audio Setup” (strana 47). * 4 Je možné vybrat v „Audio (HDMI)” v nabídce „Audio Setup” (strana 47). Výsledný výstup se může lišit v závislosti na připojeném HDMI zařízení. * 5 Když je vzorkovací frekvence 192 kHz, smíchá přehrávač zvuk do 2kanálového signálu, i když je disk nebo zdroj 5.1kanálový. * 6 Výstup 7.1kanálového LPCM signálu dekódovaného ze zvukového toku Dolby Digital Plus. * 7 Výstup 7.1kanálového LPCM signálu dekódovaného ze zvukového toku Dolby True HD. Na výstupu přehrávače jsou 7.1kanálové LPCM signály v případě, že je vzorkovací frekvence zdroje 48 kHz; maximálně 5.1 kanálů při 96kHz; maximálně 2kanálypři 192 kHz. DTS DTS 2kanálový LPCM Dolby Digital DTS 2kanálový LPCM DTS 5.1kanálový LPCM 5.1kanálový LPCM 2kanálový LPCM 5.1kanálový LPCM 5.1kanálový LPCM 2kanálový LPCM 2kanálový LPCM 5.1kanálový LPCM DTS DTS 2kanálový LPCM Dolby Digital DTS 2kanálový LPCM 2kanálový LPCM DTS 48

Language (Jazyk) Podtržené položky přestavují výchozí nastavení. Poznámky • Zvolíte-li v položkách „Audio” (Zvuk), „Subtitles” (Titulky), „BD/DVD Menu” (Nabídka BD/DVD) jazyk, který není na disku zaznamenán, vybere se automaticky jeden ze zaznamenaných jazyků. •Před tímto nastavením má přednost nastavení přehrávání uložené na disku. OSD (Nabídka na obrazovce) – Vyberte váš jazyk pro nabídky na obrazovce. Audio (Zvuk) –Výběr výchozího jazyka zvukového doprovodu pro BD-ROM/DVD VIDEO. Subtitles (Titulky) –Výběr výchozího jazyka titulků pro BD- ROM/DVD VIDEO. BD/DVD Menu (Nabídka BD/DVD) –Výběr výchozího jazyka nabídek pro BD- ROM/DVD VIDEO. Subtitle Display (Zobrazení titulků) English / Français / Deutsch / Italiano / Espańol – Zobrazuje nabídky a zprávy v angličtině/francouzštině/němčině/italštině/španělštině. English / French / German / Italian / Spanish –Přehrávání zvukového doprovodu ve vybraném jazyce. Other (Ostatní) – Podívejte se do části „Seznam jazykových kódů”nastraně 62 a zadejte kód vašeho jazyka. English / French / German / Italian / Spanish – Titulky se zobrazují ve vybraném jazyce. Other (Ostatní) – Podívejte se do části „Seznam jazykových kódů”nastraně 62 a zadejte kód vašeho jazyka. w/Subtitle Language (s jazykem titulků) – Nabídky BD/DVD se zobrazují stejným jazykem jako je nastaven pro titulky. English / French / German / Italian / Spanish – Nabídky BD/DVD se zobrazují ve vybraném jazyce. Other (Ostatní) – Podívejte se do části „Seznam jazykových kódů”nastraně 62 a zadejte kód vašeho jazyka. On (Zap) – Zapnutí titulků. Off (Vyp) – Vypnutí titulků. Změna standardního nastavení 49