Views
4 months ago

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Consignes d’utilisation Tchèque

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Consignes d’utilisation Tchèque

Nastavení

Nastavení rodičovského zámku pro DVD VIDEO DVD Nastavení rodičovského zámku pro BD-ROM BD Setup Setup Video Setup Audio Setup Language Parental Control Speakers Options Change Level Password Level Off Video Setup Audio Setup Language Parental Control Speakers Options Change Age Restriction Password Age Restriction 255 Use the number keys to enter the password, and press ENTER. Use the number keys to enter the password, and press ENTER. Confirm SYSTEM MENU Exit Confirm SYSTEM MENU Exit a Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (nabídka systému). b Vyberte „Setup” (Nastavení) a stiskněte tlačítko ENTER. c Vyberte „Parental Control” (Rodičovský zámek) a stiskněte ENTER pro zobrazení nastavení rodičovského zámku. d Vyberte „DVD Parental Control” a stiskněte ENTER. e Vyberte „Change Level” (Změnit úroveň) astiskněte ENTER pro zobrazení výše uvedené obrazovky. Tím se nastaví úroveň omezení přehrávání. f Číselnými tlačítky zadejte heslo a stiskněte tlačítko ENTER. g Stiskněte

Základní ovládání 31