Views
9 months ago

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Consignes d’utilisation Tchèque

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Consignes d’utilisation Tchèque

Průvodce obrazovkami

Průvodce obrazovkami Title List (Seznam titulů) U médií DATA DVD vede tato obrazovka dále k seznamům titulů podle typu obsahu. Zobrazí se podobné tři seznamy titulů s podobným ovládáním. BD DVD DATA DVD CD Když je v tomto návodu uvedeno „Vyberete položku a stiskněte ENTER”, použijte tlačítka

Zadávání znaků DATA DVD Jakmile se zobrazí klávesnice na obrazovce (například při vyhledávání titulu), zadávejte znaky následovně. s_ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , . : ; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 _ ( ) SHFT DONE SPC DEL CLR CANCEL a Vyberte znak, který chcete zadat a stiskněte ENTER. Znak se objeví v zadávacím poli. Je-li potřeba, vyberte následující položky a stiskněte ENTER. Základní ovládání Položky SHFT SPC DEL CLR Podrobnosti Přepínání mezi velkými a malými písmeny. Tuto možnost vyberte před zadáním znaku. Vložení mezery. Vymazání naposledy zadaného znaku. Vymazání všech zadaných znaků. b Opakujte krok 1 pro dokončení zadávání. c Vyberte „DONE” (Provedeno) a stiskněte ENTER pro vypnutí klávesnice na obrazovce. Poznámka Není možné používat rozšířenou znakovou sadu. 23