Views
7 months ago

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Consignes d’utilisation Tchèque

Sony BDP-S1E - BDP-S1E Consignes d’utilisation Tchèque

3-214-826-11(1) A HDMI

3-214-826-11(1) A HDMI OUT Poznámky pro připojení k zásuvce HDMI Dodržujte následující pokyny, jelikož nesprávným zacházením můžete poškodit zásuvku a konektor HDMI. • Pozorně srovnejte konektor na kabelu HDMI se zásuvkou HDMI na zadním panelu přehrávače podle tvaru. Ujistěte se, že konektor není převrácený nebo nakloněný (viz obrázek A ). • Dejte pozor, abyste konektor HDMI neodpojili během pohybu s přehrávačem (viz obrázek B ). • Postavíte-li přehrávač na skříňku s připojeným kabelem HDMI, netlačte příliš silně proti stěně skříňky. Mohlo by dojít k poškození zásuvky nebo kabelu HDMI. HDMI OUT B © 2007 Sony Corporation