665 zenbakia - Eta Kitto!

etakitto.com
  • No tags were found...

665 zenbakia - Eta Kitto!

kitto!…eta665 zkia. 2009-I-30 ASTEKARIAAbsurdoaridantzanEibarkoKirol Sari berezia PetrusentzatToribio Etxebarria, 1 - behea943 20 42 99ARTEKARITZAAUTOAREN ASEGURUApreziorik onenean


Hobera egin du baliabideetan, berrikuntzan eta kalitateanUrtez urte hazten dira. Baita euren eskola ere.Aurrematrikulak:Otsailaren 2tik 13rahaur, lehen eta derrigorrezko bigarren hezkuntzako ikastetxeetan20092010ikasturteaItzio D.B.H. 943 70 22 89 mogel isasi D.B.H. 943 20 30 94Etorkizunerako prestakuntzaEleaniztasunaEzagutza teknologikoakBalore integratzaileakAmaña 943 20 72 50urkizu 943 12 17 78Arrateko andra mari 943 20 72 35j.a. mogel ikastola 943 20 84 87 san andres 943 20 79 95HEZKUNTZA, UNIBERTSITATEETA IKERKETA SAILA


ARGITARATZAILEA:...eta kitto! Euskara ElkarteaHELBIDEA:Urkizu, 11 - solairuartea20600 EibarTELEFONOAK:943 20 67 76 / 943 20 09 18FAXA:943 20 28 72Astekariaren E-MAILak:erredakzioa@etakitto.comkomunikabideak@etakitto.compublizitatea@etakitto.comElkartearen E-MAILak:elkartea@etakitto.comnormalizazioa@etakitto.comERREDAKZIO-KONTSEILUA:Itziar AlbizuJose Luis GorostegiSilbia HernandezKoldo MitxelenaEkhi BelarADMINISTRAZIOA:Marisol UriarteKOORDINATZAILEA:Koldo MitxelenaERREDAKZIO-BURUA:Silbia HernandezDISEINUA ETA MAKETAZIOA:Jose Luis GorostegiARGAZKI ARLOA:Leire Iturbe,S. Hernandez eta E. Belar.HIZKUNTZA ARDURA:Juan Andres ArgoitiaMaider AranberriPUBLIZITATEA:Itziar AlbizuBelen UlaziaTfnoa: 943 20 67 76AZALEKO ARGAZKIA:Iker GómezBANAKETA-ARDURADUNA:Ihintza FernandezTIRADA:7.950 aleINPRIMATEGIA:GERTU koop. (Oñati)COPYRIGHT-A:...eta kitto!LEGE-GORDAILUA:SS/430/92ISSN: 1132 - 1679("...eta kitto!”k ez du bere gain hartzenaldizkarian adierazitako esaneneta iritzien erantzunkizunik)Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskeraESKUTITZAKKlub Deportiboko natura etamendi taldeak eibartarren aisialdirakogeroz eta paraje gehiagohondatzen direla ikusirik, hausnarketarakodeia egin nahi du. Hainzuzen, mendi maldetako eraikinekhiritarren solaserako eragin dezaketennatur-kokaguneen galerenartean nabaritzen dugu, besteakbeste, betidaniko bide eta galtzadendesagertzea, hots, AzitaindikArarteko Santutegirako pausuak,adibidez Erisono aldetik.Bestalde, gure hiriko saihesbidearen3. fasea dela eta, ikustenERDU.- Zatoz, etorri zaitez. “Erdu hona, gauza bat daukat zuretako”.ERITXIRA IBILLI.- Kontu handiz ibili. Gaztelerazko ‘andar a tientas’. “Holakolekuetan eritxira ibilli biharra egoten da”.ERKIN.- Argala, ahula. “Aurtengo garixak, erkinak datoz”. “Gizon erkinaagertu da estuasunian”.“Ziur egon behar dugu zentral nuklearrekingertatzen diren gauza asko ezkutatzen dizkigutela.Betidanik, istripuetan eta halakoetan egiarenerdia ere ez dugu jakiten. Orain sinestarazinahi digute nuklearren aurka egotea 70. hamarkadakomoda zela eta gaur egun aldeegon behar dugula. Garoñarekin hemendik gutxiragertatuko denak adieraziko digu etorkizuneanzer bide jarraituko den”(Juan L. de Uralde, Greenpeace Spain-eko zuzendaria)EIBARKO IRITZI PUBLIKOARIdugu, izugarrizko natur galerazkanpo, Urkorako, Eibarko mendigaraienerainoko, bidezidor eta bidexkaasko galdu egingo direla,saihesbidea gauzatzeak betidanikoigoera oztopatuko baitu.Hori guzti hori tamalez gerozeta berdegune gutxiago geratzenzaizkigula egiaztatu behar dugunhonetan. Esaterako, aurreikustenden Bolinguako etxegintzari neurrizkanpokoa deritzogu, hiritarronbeste arnasbide bat izan litekeenparajea galtzen baitugu. Hiria berehorretan nolabait gatigu geradadin ekidin behar dugu, ezinbestekoadelarik, hasieran esan dugunmoduan, zernolako hiria nahidugun galdekizunaren inguruanhausnarketa egitea.Gure klubak, berari dagokionapaltasunaz, eta hobekien ezagutzenduen esparruan, hazkundeereduen inguruan lagundu nahi lukebere iritzia emanez. Uste dugu,orain inoiz baino gehiago, une egokiadela gure udalak gaiaren inguruanbere gogoeta egin dezan.AdeitasunezEibarko Klub Deportiboaasteko H E M E R O T E K A esaldiak“Minbizi gehienak 30 urtetik gora ematen dutesortzen hasi eta agertu arte: 70ekin irtetzen bazaizu,lehenengo mutazioa 30 zenituenean emanzen. Horregatik, 50 urterekin hil egingo bagina,ez zen minbizi askorik izango; baina 150 iraungobagenu, ia denok minbiziarekin hilko ginateke.Autopsiek erakusten dute, heriotzaren kausa izanez arren, 65 urtetik gorakoen %80ak minbizi motabat edo beste garatu dutela”(Mariano Barbacid, minbiziaren ikertzailea)EIBARKOUDALAGIPUZKOAKOFORUALDUNDIAKULTURA SAILA(HIZKUNTZA POLITIKARAKOSAILBURUORDETZA)Eibarko Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Eusko JaurlaritzakoKultura Sailak eta Kutxak diruz lagundutako aldizkaria09/I/30 ...eta kitto!665 zkia.


NAN berriaudaletxeanUDALETXEAREN behekosolairuan ipini dute NortasunAgiri Nazionala berritzekobulegoa. Astelehenean bertanhasi ziren txandak emateneta, jende mordoak deituzuela eta (350tik gora dei jasozituzten), zentralitak gainezkaegin zuen, baina aurrerantzeanzerbitzua normaltasunezeskaini ahal izateaespero dute arduradunek.Txanda eskatzeko943202419 telefono zenbakiradeitu behar da, astelehenetikbarixakura 9.00etatik14.00etara. Birritan joanbeharko da: lehenengoaninprimakiak eta bestelakoakegitera eta handik egun biraziurtagiri digitalak hartzera.Eibar eta ingurukoentzatzerbitzua astean birritan eskainikodute.Hainbat aplikaziorako materialak ikertzen dihardute.Zuzendaritza aldaketa Galiziako EtxeanNagusien eskaerak DiputazioanDEBABARRENAKO NAGUSIEN KONTSEILUAK ospitalean luzaroaningresatuta egon behar direnentzat zentrua prestatzeko eskatukodio Gipuzkoako Foru Aldundiari, martitzenean elkarteko ordezkariekparte hartuko duten plenoa aprobetxatuta. Izan ere, gauregun ingreso luzeak dituztenak Donostiaraino eramaten dituzte,gaixoaren senidekoentzat horrek dakartzan traba guztiekin. Horieksaihesteko proposamen gisa aurkeztuko dute eskaera. Horrezgain, Eibarren eguneko zentru osotua sortzeko eskaera aurkeztekoasmoa ere badute. Planteatzen dutenaren arabera, zentru horrekneuropsikologiarekin, logopediarekin edo fisioterapiarekin lotutakozerbitzuak eskainiko lituzke. Eskaera zerrenda biribiltzeko,gaur egun Donostian egiten diren mamografiak eta antzerako probakeskualde mailan egitea eskatuko dute. Nagusiak gero etagehiago dira: gaur egun populazioaren %21 osatzen dute.URTEROKO BATZARRA eginzuten urtarrilaren 25ean AsBurgas Galiziako Kultur Etxekoeketa bileran, besteak beste,zuzendaritzako kideak eta aurrerantzeanzuzendaria izangodirenak izendatu zituzten: datozenurte bietan Amilcar DosSantos izango da GaliziakoEtxeko presidentea. Kargua ezda berria Dos Santosentzat,1995etik 2004ko urtarrilera artebera izan baitzen GaliziakoEtxeko buru. Zuzendari izendatuberriak honako lagunak izangoditu aldamenean, zuzendaritzakokide karguak betetzen:Antonio Cid, Marisol Colmenero,David Reguilón, Ignacio Unzetabarrenetxea,Teresa Rodríguez,José Ignacio Luque, JuliánGutierrez, Manolo Rodríguez,María Araujo, Silvia Romero,Alvaro Espiga, SalustianoMosquera, Alicia Augusto,Albino Vieites, Benjamín Nieto,Francisco Carnero eta MontseBorreguero.Material arin berriak bilatzenTEKNIKER-IK4 Europa mailako proiektu baten buruandago, automozioan, aeronautikan, azpiegituretan edo medikuntzanerabiltzeko egokiak izan daitezkeen materialarin berriak ikertzen. POCO izeneko proiektuan eibartarrekEADS, Fiat eta Acciona moduko enpresak dauzkate.Horrez gain, EAEko beste teknologia zentru batzuekin (Cidetec-IK4)eta EHU eta bestelako unibertsitateekin bateradihardu. Orain dela gutxi lehenengo bilera egin zutenBilbon. Datozen lau urteotan garatu beharreko proiektuakgarrantzi handia dauka Europa mailan eta Europar BatasunarenVII. Marco Programak finantzatzen du. Azken urteotanEuropa mailako beste hainbat proiektutan partehartu du Teknikerrek.AinaraArgoitiaMundua, bitanDANONAHOTANSarrionaindiari irakurrinion satanizazioarenlehenengo pausoa gauzakbitan banatzea dela. Berezkojoera dugu hori, burmuinekoegituretan ondo errotutakoa,eta egoera zailetan areagotuegiten dena. Sinplikazio horrek,dena bitan sailkatze horrek,baina, ez dakar gauza onik.Izan ere, mundua bitanbereizten duenarentzat alde bataona izaten da, eta bestea txarra.Hala zen gure ikastolagaraian ere. Alde batean, gu,eta bestean, moja edofraileetakoak. Institutueta unibertsitate garaia ere bitanzatituta joan zitzaigun. Batean,euskal adarrekoak, eta bestean,erdal lerroetakoak.Eta Obamarenarekin amaituberri, martxoaren 1eanhauteskundeak egin artekogurutzebidean pentsatzen jarrinaiz. Zenbat harantz-honantz,zenbat prentsaurreko, zenbatalferreko orri, zenbat promesaustel, eta zenbat desilusio.Sailkapena edozein dela ere,dena bitan banatuta saldudigute, tartea hutsa balegomoduan. Batekoa zara,edo bestekoa; gaitzesten duzuhau, edo beste hori.“Demokrata” zara, edo ez.Euskal Herria oinarritzatdutenena edo Espainiarennagusitasunaren zutabedirenena. “Ezkerrekoa”edo “eskuinekoa”. Ibarretxerenaedo Lopezena. Beltza edo zuria.Eta Sarrionandiak Ni ez naizhemengoa liburuan zioenarekingogoratu naiz: “Bide horretatikez da inora joaten, imajinafaltsoen behelainoetan galtzerabaino. Hau da, mesfidantzaraeta libertateak suntsitzera”.5...eta kitto! 09/I/30665 zkia.


10GEUREGAIAIker Gómezek txiki-txikitatik argi zekan dantzarixaizan nahi ebala eta gaztiak bere ametsa betetzialortu dau, biharra gogotik eginda. Lau urte besterikez zekala Juanita Unzueta ballet irakasliarekinemon zittuan lehelengo pausuak eta harrezgerohamaika tokittan izan da dantzan. Gaur egunkoreografia munduan buru belarri sartuta dihardueta bere konpaiñia daka. Bixar Absurdo dantzagaraikide ikuskizun berezixa eskinduko dabeColiseoan, 20.30xetatik aurrera.Bartzelonan, Suitzan, Alemanianeta Holandandantzan trebatzen jarduneta gero, Espaiñiara bueltatziaerabagi eban Iker Gómezdantzarixak, bere konpaiñiapropixua sortuta. Bixar Coliseoantzokixak hartuko daben Absurdoikuskizuna hainbat tokittanarrakasta haundixarekininterpretau dau honezkero etaEuropako Koreografo Gaztienziklorako hautatu dabe. Dantzagaraikidian oiñarrituta egonarren, zuzeneko musikia, bideuaeta dantza tartekatzendoiaz dadaismuan inspirautasortutako biharrian. Dantzari bieta hiru musikari dantzan, kantuaneta aktore lanetan ikustekoaukeria izango dabe bixarantzokira gerturatzia erabagitzendabenak. Sarrerak 8 eurobalixo dau eta ikuskizunarengaiñeko informaziño osua, bideoeta guzti, www.dvdanceart.com helbidian eskuragarri ipiñidittu Ikerrek berak.Dadaismua goguanIkuskizuna sortzeko ideia zelansortu eta mamitzen juan zankontau desku koreografuak:“Atzerrixan neguan bittartian,hainbat produkziño egin neban,gehixenak produkziño haundixaketa beste konpaiñia batzuetakozuzendarixekin alkarlanian.Gero, Espaiñiara bueltau etanere karreria hamen segitziaerabagi nebanian, lehelengoprodukziñuak formato txikikuakizan ziran. Absurdo neuk bakarriksiñatzen doten formatohaundiko lehelengo produkziñuada. Ideia askoz lehenagotiknekan buruan bueltaka. Suitzanbizitzen egon nintzanian sasoiAbsurdoa dantzaikuskizunaren ardatzIaz estrenau eben ikuskizunak oso harrera ona izan dau oiñ arte erakutsi daben toki guztietan.Dantzak, zuzeneko musikia eta bideua tartekatuko dittue bixar Coliseoan.batian Zurich aldian ibilli nintzaneta dadá mugimendua hasi zanekokafera juateko aukeria eukineban. Orduan sasoian absurduarenantzezlan asko irakortzennebillen eta izugarrigustau jatan lanaren eta ikusliarenartian sortzen zan komunikaziñomota. Mugimenduareninguruko interesa piztu jatan,gehixago ikertzen juan nintzan,asko gustau jatan, dadá mugimenduakdantzan izandakoeragiña billatzen hasi nintzan,baiña horren inguruan ez eguanezer. Performance batzuk topaunittuan, nun gorputza elementugisa erabiltzen zan, baiña dantzaizatetik oso urruti eguazeneta koreografo gisa interesantiabegittandu jatan dantza absurduazelakua izango litzakeenpentsatzen hastia. Halanda be,mugimendua sortu zala mendebat pasau eta gero, zelan adierazihori? Zelan erabilli gauregungo kode bat, baiña dadaismuarenizpirituari eutsita? Ikertzenhasi nintzan eta gaur egungoikusliarendako be interesantiaizan leikian ikuskizuna sortzenjuan nintzan. Lanak gauregunian dadá mugimenduariomenaldi modukua egitten detsa,ikuspegi koreografikotikabiatuta. Horrekin batera besteelementu batzuk dagoz: zuzenekomusikia, bideuak… diziplinadiferente asko dira, baiña danakintegrauta dagoz”.Ordubete inguruko iraupenadakan ikuskizuna Teatre Mercatde les Flors, Temporada Altaeta AREAtengent-en artekokoprodukziñua da eta Kepa Elgoibar,Gemma Galera, DanielGonzález, David Sánchez etaIker Gómez bera izango dirataula gaiñian.09/I/30 ...eta kitto!665 zkia.


5 artistak jarduten dabetaula gaiñian: dantzari biketa hiru musikarik60 miñutuko iraupenadaka ikuskizunak2005. urtian Suitzankoreografia laguntzaillehasi zan2008. urtian presentaueban lehelengoz AbsurdoGoi maillako koreografuekinjardundakuaGaztia izan arren, eskarmentuhaundiko dantzari-koreografuada eibartarra. Atzerrixanegindako ibilbidian estilo diferentietakokoreografuekin biharrianjarduteko aukeria izandau. Bestiak beste Rui Horta,Jiry Kilyam, Stjin Cellis, WimVandekeybus edo Jo Stromgremmodukuekin ibillittakua daeta 2007xan, Espaiñiara bueltatziaerabagi ebanian, AREAtangentsortzaille-plataformako kideizatera pasau zan eta orduananimau zan bere konpaiñiapropioa sortzera. Absurdoikuskizuna 2008ko martxuanestrenau eban Teatre Mercat deles Flors-en, Europako KoreografoGaztien zikluaren barruaneta oiñ arte oso harrera onaizan dau. Eibartik kanpora hazieta hezitako dantzarixa izandaIkerrek lau urtebesterik ezzittuela, osoargi zekanberari dantziagustatzen jakola– Nundik datorkizu dantzarekiko zaletasuna?Ez dot gogoratzen dantzarik gabeko egunik.Umetan Barrio Sésamo ikusten neban eta Txemapanaderuak egitten eban dantza bat gustatzenjatan. Zuridunak moduan dantzan eginnahi nebala esaten hasi nintzan eta lehelengoeuskal dantzak ikastera eruan ninduen, baiñahorrek zerikusi gitxi zekan nik ikusittakuarekineta orduan erabagi eben balletera eruatia– Arazorik izan dozu mutilla izatiagaittik?Bere bentajak eta trabak dakaz. Nere kasuan,oso umia nintzala hastian, ez neban konfliktorikizan. Bestela, behiñ eskolan hasitta, umiak balletklasikua nesken kontu bezala hartzen dabe.Bai tokau jatan hasieran neure burua eskolakobeste umien aurrian defenditu biharra, balleteranoiala jakiñ ebenian, 7 bat urterekin, baiña koskortzianikaskidien kriterixua be kanbixatzenIker Gómez, koreografua“Ez dakatgoguan dantzabariko egunik”GEUREGAIAdoia eta ez dabe arraro ikusten. Sasoi hartakolagun askok gaur egunian harro diñue balletadantzan egitten daben lagun bat dakela.– Herrialde diferentietan egon zara. Aldaketahaundixa dago batetik bestera dantza kontuetan?Herrialde bakotxian dantzia diferente bizitziabaiño, eskualde bakotxian bizi da modu diferentian.Egixa da herrialde batetik bestera kanbixuakdaguazela gauza batzutan, baiña bestebatzuk ez dira aldatzen edozein tokittara juandabe. Adibidez, atzerrixan dantzan egittera zoiazeta konpaiñiako dantzarixetatik erdixa atzerritarrakdira, zure moduan. Koinzidentzia kuriosuaktopatzen dittuzu.– ilusiño berezixakin zatoz Eibarrera?Oso txikixa nintzala, 8 urterekin juan nintzan Eibartikdantza ikasketekin jarraitzeko: Kantabriara,Madrillera... bueltau izan naiz, baiña bisitan.Absurdo lanaren gaiñeko proposamena egittian,oin dala urte t’erdi inguru, beste Eibar batekinegin neban topo: antzoki zoragarri batekin,gogoratzen nittuan beste toki askorekin...ilusiño haundixa egin zestan. Eta oin, toki askotanerakutsi doten bihar batekin bueltatziak, ilusiñoberezixa egitten desta, jakiña.be, bixarko emanaldixak “ilusiñoberezixa” sortzen detsala aitortudesku eta eibartarren gustokuaizatia espero dau. Absurduanoiñarritutako ikuskizunaizanda be, Ikerrek sortutako koreografixiakzentzua eta loturiaemongo detsa lehelengo bistanbehintzat zentzugabekeriazgaiñezka egitten daben asmatutakoerrealidadiari, umoriaahaztu barik.11MAITANE CASTILLO OTAOLA ren2 . u r t e u r r e n aZure irribarre eta bizipozabetirako izango dira guregan.MAITE ZAITUGU MAITANE.Haren aldeko MEZA ospatuko da urtarrilaren 31n (zapatua),arratsaldeko 19.00etan, SAN ANDRES parrokian....eta kitto! 09/I/30665 zkia.


12GAZTEKITTOteenajeaJulen Arangurenen lekua hartu zuen duela hilabete biGorka Errastik inmigrazio teknikari bezala. Lana ezzaio arrotza egiten, izan ere, urteetan egin du langizartekintzan, baina orain erantzunkizun handiagoakditu 29 urteko eibartar honek.GORKA ERRASTI(inmigrazio teknikaria)“Etorkinen errealitategordina ezagutu dut”- Orain dela hilabete bi hasizinen inmigrazio teknikaribezala. Zer moduz lehen momentuhauek postu honetan?Egia esan, ondo, oso gusturanago.- Hasieran lan honen gaineanzenuen irudia bete da ala ez?Espero nuen lehen hemen,gizartekintzan, egiten nuen lanarenantzekoa izango zela inmigrazioteknikari bezala egingonuena, baina aldaketa handiadago. Zita eta jendeari eskainibehar diodan atentzioarekinez daukat arazo handirik,lehen ere horrelakoak egitenbainituen, baina ezberdina da.- Beraz, gehien bat, harretapertsonala eskaintzen diezueetorkinei.Bai. Eurek zita eskatzen duteeta asteko egun bitan eurekinegoten gara eurek behar dutenarengainean gure harreta eskainiz.Asteko beste egunetan,berriz, programa ezberdinakprestatzen ditugu, AISA, kulturaarteko festa eta halakoak.Iaz egin ez bazen ere, aurtenberriz egingo da kultura artekofesta apirileko azken astean.- Etorkinen gainean zeinerrealitate aurkitu duzu inmigrazioteknikari moduan?Errealitate nahiko gordinaikusi dut. Adibidez, guk lanerakoez dugu behar inolako baimenik,baina eurak kontuz ibilibehar dira horrelako gauzekin.Batzuk ilegal moduan daudepasaportearekin eta arazo handiakdituzte.- Nolakoa da etorkinen integrazioaherrian?Poliki-poliki gero eta integratutagoakdaude. Eibarrek biziizan zuen duela hamarkadabatzuk kanpokoen etorrera bat,Espainiako beste herrialdeetatiketorri zen jendearena, beraz,ondo ematen da integraziohori Eibarren. Hala ere, oraindikaurreiritzi asko daude. Txinoek,adibidez, euren komunitateadaukate eta ez dira besteeiasko hurbiltzen. Bestalde,guri ematen digun sentsazioada hego- eta ertamerikatik etorritakoakdirela gehien integratzendirenak, baina beno, nimarokkiarrekin ere oso ondokonpontzen naiz, gauza da gubaino ezberdinagoak direla.MAITANECASTILLOOTAOLADuela bi urte jada,gugandik urrundu ziñenmomentu hartako tristurakoraindik hura sufritzenitxaropen, esperantzazu zaituzte deskribatzenzure irribarre hurageure barnean sentitzenoraindik gure bihotzagehiago duzu biguntzenalai, barrez, irrifartsuzaitugu denok oroitzenea noizbait gu guztiokgeran nunbaiten elkartzenESKERRIK ASKO, MARTXANmuxu batez gara agurtzen.ZURE KUADRILLA.II. urteurrena09/I/30 ...eta kitto!665 zkia.


K A L E F A K Z I O G E H I G A R R I AKanpokohotzarenaurrean......ETXEKOBEROTASUNA2 0 0 9 k ou r t a r r i l aITURGINTZAF O N T A N E R I ABAINUEN INSTALAZIOA ■ SUKALDEA, GASA ETA KALEFAKZIOA ■BAINUEN DISEINUA ORDENADOREZ ■ AIRE EGOKITUAT. Anitua 12 Tel. 943 201 930UR BERO ETA HOTZAREN INSTALAZIO MOTA GUZTIAKKALEFAKZIOABAINUGELARAKO INSTALAZIO SANITARIOAKI T U R G I N T Z A , G A S A E T A K A L E F A K Z I O ATailerra: JARDIÑETA, 11 BEHEA Telefonoa: 943 20 69 13Faxa: 943 25 49 29 Mobilak: 615 78 26 38 / 615 78 26 37San Juan 15 -EIBAR-Tfnoa. 943 20 10 30MUGICAITURGINTZA- KALEFAKZIOA- FONTANERIA- GAS INSTALAZIOAK- BAINUETAKO BERRIKUNTZAK- AIRE EGOKITUA- EGUZKI ENERGIA- LURREKO KALEFAKZIOA- IKERKETA ENERGETIKOAK- HANSGROHE txorroten banatzailea


K A L E F A K Z I OG E H I G A R R I AKondentsazio-galdarak, energia aur rezteko bideaEraikinetarako InstalazioTermikoen ingurukoAraudia indarreandago honezkero.Beste berritasun batzuenartean, araudi berriakgas-galdarei eragiten die.Arauak helburu argi batierantzuten dio: hirietakoairearen kalitatea hobetzeaeta, horrekin lotuta,aldaketa klimatikoarenaurkako elementuak areagotzea.Beraz, eta helburuhorri erantzunez, kutsatzenduten emisioakgutxitzen duten galdareninstalazioa hobetsi etabultzatu egiten du araudiberriak.%30erainoko energiakontsumoaaurrezteaahalbidetzen dute eta nitrogenooxidoaren etakarbono dioxido emisioak%70ean murrizten dute.Galdarei dagokienez,arauak agintzen duenariegokien lotzen zatzaienaparatuak kondentsaziobidezko galdarak dira.Sistema honek galdarakatmosferara botatzen dituenkeak aprobetxatzenditu. Galdaratik irtetean,keak 150-200 ºC-ko tenperaturaizan ohi du etasistema honi esker, kearentenperatura jaistealortzen da, kondentsazioalortu arte eta galdarakourari transferitutako berotasunaaskatzen dute.Orain arteko sistemekinalderatzen hasiz gero,ur-lurrina alferrik galduohi da, tximiniatik edokeetarako irteeratik ihesegitean, baina sistemahoni esker lurrina berrizere energia bilakatzen da.Teknologia hori ingurumenarentzatmesedegarriaizateaz gain, gure poltsikoariere mesede egitendio, energia-kontsumoamurriztearekin bateragasaren faktura bajuagoaizatea ere lortzen dugulako.Emaitzak benetanikusgarriak dira, baizoru erradiatzaile bidezkokalefakzio-sistemetan,bai erradiadore bidezkosistemetan. Arau berrietaraegokitzeko egutegiaerabakita dago: izar batekoenergia prestazioa dutengaldarak 2010eko urtarrilaren1az geroztik debekatuegingo dituzte etaizar bi dituztenak, berriz,2012. urteko urtarrilaren1etik aurrera.santillán klimadendaTMesperientzia luzeakondentsazio galdaratanaurrezpen handia energia eta fakturanisuri kutsagarrien gutxitzeaaprobetxatu une honetako dirulaguntzakgaldara aldatzekofinantziazioaTxaltxa-Zelai, 14 Tel. 943 03 10 00 Faxa. 943 53 10 18 info@klimadenda.com www.klimadenda.com


K A L E F A K Z I OG E H I G A R R I AL e i h o e n i s o l a m e n d u a r e n g a r r a n t z i aLeihoen isolamendua oso garrantzitsuada bakoitzak bereetxea modu eragingarrieneanhoztu edo berotzeko prozesu horietarakobaliabide kantitate gutxienaerabiliz. Leihoak isolatzekoprozesuak ez dira bereziki zailak,bakoitzak bere etxeko leihoakarazo handirik gabe isolatu ditzakeelarik.Kalefakzio eta hozketa gastuakmurrizteaz gain, beste onura askoeragiten ditu isolamenduak. Horrela,etxeko bizikideek har ditzaketengaixotasun kopurua murriztenda eta asma dutenentzat ereATEAKLEIHOAKPERTSIANAKJuan Gisasola, 6Tfnoa.: 943 70 10 40Faxa: 943 70 10 50oso onuragarria da. Gainera, kanpotikdatorren zarata murrizten daeta gaizki dauden leihoek sortzendituzten zaratak konpontzeko baliodu.Leihoen isolamendu egokia berebizikoada energia aurrezteko.Horrela, kristal bikoitzeko edoleiho bikoitzeko eta zubi termikokohausturadun arotzia dutenleihoak jartzea gomendatzen da.Bestetik, pertsianen kaxetinek zirrikiturikez izatea eta hauek ondoisolatuta egotea komeni da. Isolamenduaegiten hasi aurretik, bestalde,airea nondik sartzen den antzemanbeharda. Horretarako,haize handikoegun bateankandela bat piztueta leihoen ingurutikpasatu aireanondik sartzenden konturatuarte.Leihoak isolatzeko erabili behardiren oinarrizko materialak honakoakdira: ‘V’ itxurako burlet akanalatua(leihora egokitzen dena),labana, zinta metrikoa eta isolatzekoapar itsaskorra.Leihoen isolamendua udazkeneanegitea da komenigarriena, izanere, leihoak handitu eta uzkurtuegiten dira baldintza klimatikoenarabera. Hala ere, hau beharrezkoaden urteko edozein sasoitanegin behar da.I G A S. L.KRISTALDEGIAKTAILER ETA BULEGOAK: Legarre, 15 –EIBAR–Tfnoa. 943 70 25 41 eta 943 70 24 95Faxa. 943 70 24 95 Mobila. 670 21 46 25ERAKUSKETA ETA SALMENTA:Birjiñape, 1 behea –EIBAR–Tfnoa. 943 20 20 40ERAKUSKETA ETA SALMENTA:Zeharkalea, 12 –ERMUA–Tfnoa. 943 17 69 56ACHAErrekatxu, 3 EIBAR☎ eta faxa: 943 20 39 03 c.acha@euskalnet.netCLIMALITekinisolatzaile onena lortuko duzuakristalamendu bikoitzazMETALEZKO ERAIKUNTZAK1984an sortua. Aluminio, PVC eta aluminio-egurrezkoleihoen fabrikazioa.Lan mota guztiakhonako esparruetan:burdin eta altzairuherdoilgaitza, ateak,barandak, makinendakobabesak, tximeneak,nabarrak, etb.ALUMINIOZKO ETA PVC-KO AROZTEGIATxonta, 30 - 1. eta beheaTfnoak: 943 12 13 67Faxa: 943 12 01 50ERAKUSKETAUrkizu, 26Tfnoak: 943 12 74 01info@ulmar.netwww.ulmar.netulmarS.L.metalezkoeraikuntzak


20BIDAIAKIrakasle lana utzi eta Argentina aldera egin zuen bidaia duela pare baturte Mikel Lapeyrak. Hara eta hona ibili ostean, neska bat ezagutu etabertan bota ditu sustraiak, Argentina mendebaldeko Mendoza hirian,Andeen maldan. “Ikusgarria da Argentina, leku zoragarriak ditu”.Aconcaguaren maldanBergaran irakasle bezalazegoen duela urte bi MikelLapeyra, baina erabakigarrantzitsu bat hartuzuen orduan: Argentinara bidaiaegin nahi zuen. Eskolakordezko bat hartu eta hegoamerikarabidea egin zuen Mikelek.“Barilochera joan nintzenlehenik, baina eguralditxarra zela-eta Mendoza alderajoatea erabakinuen lehenengo autobusean”.Bere bizitzaaldatuko zuenerabaki horrek.Mendozako ardandegietanzehar ibiliostean, neska batezagutu zuen parrandan.“Gero BuenosAiresera joan ginenelkarrekin eta EuskalHerrira etortzea proposatunion. Berakonartu, eta hara etahona ibili ginen, bainaazkenean Mendozangelditzea erabaki genuen”.Lur zati eta etxe bat erosi,eta hura konpontzen eman dudenbora asko Mikelek Mendozaaldean. “Mendozatik 15 batkilometrotara bizi naiz, MendozaHandia delakoan sartzendena”. Mendoza hiruburuareninguruan daudenGuaymallen, Godoy Cruz, LasHeras eta Maipu hartzen dituMendoza Handiak bere baitan,besteak beste.Euskal Etxean irakasleMikelek dioenez, oporrakizan dituenean sekula ez dajoan Euskal Etxeren batera,“baina han bizi zareneangauza aldatu egiten da”.Mendozako Euskal Etxeko kideada bera, eta euskara klaseakematen aritu da bertan.“Euskaraz dakien jendea badago,baina berez Euskal Herrikoakdirenak ez, beraz,saiatzen naiz hemengo kultura,gizartea eta abar nolakoakdiren azaltzen”. ArgentinakoEuskal Etxeen arteko harremana,bestetik, estua deladio Mikelek.“Oligarkia gogorra”Argentinan bizi den egoeraridagokionez, “batzuk latzakikusten dituzte”, Mikelen berbetan.“Aberastasun asko dago,baina gutxiren esku. Oligarkiagogorra dago”. Cristina Kischnerrekhartu dituen erabaki askopopulartzat jotzen ditu Mikelek,“argi dagoena da Argentinanaberatsek agintzen dutela”.Argentina eta Euskal Herriarenartean ezberdintasunakdaudela iristen dio, baina baitaberdintasunak ere. “Teknologiaaldetik ezberdintasun handiakdaude, pentsaera aldetikere, baita bakoitzaren baloreenaldetik ere, gehien bat eurenegoera ekonomikoarengatikbaldintzatuta”.Mendoza (Argentina)Biztanleria: 111.000 biztanle.Altuera: 746,5 m.Azalera: 54 km.09/I/30 ...eta kitto!665 zkia.


KIROLAK21Monte-Carlo Historique XII. RallyaEibar KEko presidente-ohia eta presidente berria, Diputazioko ordezkariekin. / EKHI BELARAlex Aranzabalek Barriusorenlekukoa hartu duBERE HITZA BETE du JaimeBarriusok eta, esan zuen moduan,urtarrilaren amaierarekinEibarko presidente kargua lagadu. Orain arte lehendakariordezen Alex Aranzabalek hartu dulekukoa, 2005-06ko denboraldianzuzendaritzan sartu etagero. Aranzabalekin, jendegaztearekin osatutako kontseilaritaldeak jarraituko du EibarKEren norabidea gidatzeko lanarekin:Virginia Arakistain,Agustin Lahidalga, Anton Martinena,Ana Moya, Pedro Sarasketaeta Javier Sarrionandiakosatzen dute talde hori.Alex Aranzabal Herri Irratia-LoyolaMediako zuzendaria erebada eta ez du lan makalaizango, hemendik aurrera fitxaketeiere ekin beharko baitie.GAUR BERTANHASIKO DA autohistorikoei dagokienezdenboraldikoerregulartasunprobarik nagusiena.Iaz izan zutenesperientziaz baliatuz,Roland Holkeeta Jorge Beorlegikparte hartukodute aurtengo edizioaneta atzotikdaude Bartzelonan. MonakokoAutomobil Klubak antolatutakoproba horretako ibilbidearenzatirik handiena, 600 kilometrotikgorakoa, Frantziako 2. mailakoerrepideetatik egingo daeta, Monakora iritsi aurretik,Col de Turini izeneko tramoabete beharko dute. EscuderiaEibarko ordezkariek 30 urtebaino gehiago duen autoarekinhartuko dute parte, azken egunotanprobarako egokitzen jardunizan dutenarekin.Arrate-Arhus otsailaren 14anEUROPAKO KANPORAKETA gerturatzen doa eta, aurretik AsobalLigako partidurik izango badu ere, otsailaren 14an (zapatua) hartukodu Arratek Ipurua kiroldegian Danimarkako Arhus taldea; neurketaarratsaldeko 19.15etan jokatuko da eta ETBk emango du zuzenean.Itzulerako partidua, bestalde, handik astebetera jokatuko da: hilaren21ean, 15.00etan hasita.Aurreko zapatuan, bestalde,Benito Mujikaren omenez jokatutakoPortlanden aurkakonorgehiagoka azkenean Elgoibarrenjokatu zen eta nafarraknagusitu ziren 33-29, partiduosoan irabazten joan eta gero.1. Nazional mailako taldeak35era berdindu zuen RestauranteJerorekin eta Senda Vivajasoko du etzi (12.00etan).Arrieta elgoibartarra.Deporrekoen mendi irteeraAson-PorracolineraASTEBURU HONETAN Kantabriaruntz joko dute Klub Deportibokomendizaleek Ason ibaiaren inguruko mendilerroak bisitatzeko. 16 kilometrokoibilbidean, Asonetik irten eta San Roque de Riomierara joangodira mendizaleak, bidean Porracolinako gaina (1.408 m.) gaindituz.Zeharkaldiak bost ordu eta erdi inguru iraungo du, 1.158 metrokoigoerekin eta 982 metroko jaitsierekin. Porracolinaren inguruandago Minako muina ere eta hortik ere pasatuko dira mendizaleak.Haren aldeko mezaospatuko da otsailaren1ean, 12.00etan,San Andres parrokian...eta kitto! 09/I/30665 zkia.


22KIROLAKNovamark-ek zaila izango du igotze fasean parte hartzea. / ARTXIBOAGaraipena eta porrota saskibaloianORAINGOAN KATU KALEKirabazi zuen, 51-61, Cafés AitonaB-ren kantxan; eta Novamark-ek,ordea, 74-59 galduzuen Irunen, Erroibideren aurkakopartiduan. Katu Kalekdenboraldiko seigarren garaipenaeskuratu zuen, orain arteizandako porroten kopururaheldu eta erabateko oreka erakutsizsailkapenean. Atsedenaldiraerretiratzerakoan, atzetikzihoan Eibarko taldea, gutxigatikbazen ere (25-23), eta azkenlaurdena baliatu zuen ihesegiteko. Arizmendiarrietak 20puntu lortu zituen eta Fitok 15.Zapatuan Kraft Atco. San Sebastianhartuko dute Ipuruan.Novamark-ek, bestalde, Irunenjasotako porrotarekin, mailazigotzeko ia aukera guztiakgaldu ditu. Bakarrik zazpi jokalarirekinaurkeztu zen eta 3.laurden negargarrian partiduaerabakita geratu zen (58-38).Azurmendi izan zen saskiratzaileonena (19 puntu), Sampedro(16) eta Parmoren (15)aurretik.BikeZonaren aurkezpenaeta lehenengoko garaipenakZAPATUAN AURKEZTU zirenElgoibarren Debabarrenako BikeZonaizenarekin denboraldiaegingo duten BTTko taldeak.Eguraldiaren eraginez, BTTZentruko Harrera Puntuan eginbeharreko aurkezpena Ikastolaraeraman zen eta han izanziren, alde batetik, BikeZonaCannondalekoak, euren Scarpelbizikleta ikusgarriarekin(Isidoro, Fernando, Jose Luis,Joseba eta Martak osatzen dutetaldea) eta, bestetik, CommercalSupreme berriarekin,gazteen taldea (Ivan, Mikel,Joseba eta Danik osatutakoa).Ekitaldi berean, Tactic maillotberria ere aurkeztu zuten,hainbat berezitasunekin.Domekan irabazleHurrengo egunean, BizkaikoGueñesen jokatutako ApukoIgoerako bigarren txapelketanoso maila onean jardun zutenBikeZonako ordezkariak eta,ehun bat txirrindulariren artean,Josebak irabazi zuen mutilenartean eta Marta bizkaitarraknesken proba. %22tik gorakoportzentaia zuten aldapakigo behar izan zituzten 16 kilometrokoibilbidean eta, horrezgain, %30eko portzentaia zuengailurrera iristeko.Pozarren eta gogotsu heldu diote denboraldi berriari BikeZonakoek.Zubizarretak jokatuko du aurreko koadroetan gaurko hirugarren partiduan. / AMAIA JAIOUdaberri pelota torneokohiru partidu gaurARRATSALDEKO 20.15etanhasiko den jaialdian, Udaberritorneoko hiru partiduei egin beharkodiete aurre Klub Deportibokopelotariek Astelenan. Hasierakoan,Martín-Erik kadeteekUrnietako bikotea izango duteaurrean; jarraian, Hidalgo-Gonzálezjubenilek Donostiako AldeZaharra klubeko ordezkariakizango dituzte aurrez-aurre; eta,azkenik, Zubizarreta-Agirrebeñaseniorrak Zegamako bikoteagaraitzen ahaleginduko dira.Aurreko barixakuan `Katedralean´jokatutako norgehiagokan,bestalde, DeportibokoEtxaniz-Arrillaga bikoteak,12raino berdinduta heltzea lortubazuen ere, azkenean amoreeman eta 16-22 galdu zuenOiartzungo bikotearekin.Herriko xakelariak sasoi onari eustenGORENGOEN MAILAKO Deporrekotaldeak 4-0 irabazizion Errenteriako Beraun BerariGipuzkoako txapelketako3. jardunaldian. Maila handikotaldea osatu dutela erakutsizDeportiboko ordezkariek goi postuetanjarraitzen dute.beste behin, Haritz eta JulenGarro, Diego Olmo eta JonAranak partida guztiak irabazizituzten. Emaitza horrekin,Arrasate - San Andres liderrarengandikpuntu bakarrera jarridira eibartarrak.Bigarren mailako taldeakere, igo berria izan arren, txapelketaona dihardu egiten etaTolosan bina berdindu zuen.Emilio Freire eta Mikel Larreategigaraile izan ziren; Edu Olabeeta Manuel Lopezek, ordea,galdu egin zuten. Bihar SanAndres C hartuko dute,16.00etatik aurrera, Deporrekolokaletan; gorengoen mailakotaldeak, bestalde, DonostiakoFortuna bisitatuko du.09/I/30 ...eta kitto!665 zkia.


KIROLAK23Zubietak Laskurainen tokiahartuko du AstelenanEibar Hierros Anetxek orain artekopartidu guztiak irabazi dituHOGEI PUNTUKO aldea kentzendio sailkapeneko bigarrenarisenior mailako Eibar HierrosAnetxe rugbi taldeak eta, dagoeneko,nahiko argi dago igoera faseanparte hartuko duela. Jokatutakoazken jardunaldian, eibartarrekez zuten oso irudi onaeman Gaztedi sailkapeneko azkenarenaurrean, baina garaipenerraza eskuratu zuten (19-6).Iñaki Alberdik eta Unax Blancokentsegu bana eskuratu zituzteneta Mikel Gallegoren beste batbaliogabetu zuen epaileak inolakoarrazoirik gabe. Eibartarrek46 puntu dituzte eta atzetik doanTalaimendi Zarautzek 26.Jardunaldi erdia bakarrikjokatu zen foball-zaletuanAZKEN ASTEBURUAN hiru partidu besterik ez ziren jokatu foballzaletukotxapelketan, domekako jardunaldiari zegozkienak. Egunhorretan Txokok 2-1 irabazi zion Vivaldiri, EzDok-ek 3-1 Aretori etaAguiñaspik 5-2 Akatsi. Hurrengo jardunaldian, eguraldiak kontrakorikesaten ez duen neurrian behintzat, honakoak izango dira neurketak:zapatuan, Areto-Vivaldi (08.30etan), Aguiñaspi-EzDok (10-00), Akats-Esmorga (11.30) eta Txoko-Eitek (13.00); eta domekan,Teknografik/Aelvasa-KOx/Azkena (09.00etan), Durango-JoseAutos(ordu berean, goiko zelaian) eta Tankemans-Sporting (10.30).LASKURAIN SORALUZETARRAK astelehenean Tolosan min hartuzuela-eta, Zubietak hartuko du bere tokia Xalari laguntzeko domekanAstelenan jokatuko denpartidu nagusian. AurkariakBengoetxea VI.a eta Belokiizango dira, aurreko domekanjokaleku berean galdu zutenpartidua mendekatzeko asmoz.Oso neurketa garrantzitsua dabikote bientzat, binakako txapelketanagusiaren finalerdietaraheltzeari begira. Aurretik,jaialdia hasteko, BerasaluzeIX.a-Eulate eta Olazabal-LasaIII.a bikoteen arteko lehia izangoda; azken partiduan, bestalde,Apezetxea-Merino I.a etaOngay-Urberuaga bikoteek jardungodute, nor baino nor. Xalak atzelariz aldatuko du Eibarren.Recreativo taldearentzatareto-foballeko Gabon KopaEIBARKO ARETO-FOBALLE-KO XV. edizioko Gabon Kopa torneoaamaituta, Recreativo izanda bertako garailea, finaleanR.K.C.ri 5-2 irabaziz. Aurretik, finalerdietan,azkenean txapeldunakizango zirenak 10-3 irabazizioten Urkikolokoiari eta beste finalistak5-3 gainditu zuen EzDok-Bossa. Hasi eta berehala geratuziren Kopatik kanpo Arsenalde Juerga, Gero Poteo, Joga Bonito,Palofumeke eta E-90. Ligakosailkapenean, bestalde, Recreativode Juergak eta R.K.C.-k berdindutadihardute goi-goian....eta kitto! 09/I/30665 zkia.


24KULTURAMarkos Gimenoermuarraren‘Astoraketa’ kartelaizan da 2009koaratosteen kartellehiaketako irabazlea.Hitz-joko bat erabili duMarkosek kartelaosatzeko, ‘Aratosteak2009 Eibarren’berbekin jolastuz.Bere kartelak girotukoditu, beraz, aurtengoaratosteak; jai giro,mozorro eta dantzazbeteriko egunak.MARKOS GIMENO, kartel irabazlea:“Testua mozorrotzea nahinuen nire kartelean”- Hitz-joko moduko bat erabiliduzu kartelean. Nola bururatuzitzaizun?Holako gauzak egiten aritzennaiz, palindromoak eta horrelakohitz jokoak egiten, etaabar. Lehiaketara begira kartelaegiten jarri nintzen lehen momentuan,nire ideia sartu beharrekotestuarekin jolastea zen.Modu batean esanda, sartu beharrekotestua mozorrotzeazen nire asmoa.- Orijinaltasuna, behintzat, ezzaio falta.Bai, beno. Jai giroan kokatzekokonfetia dauka nik egindakokartelak ere, baina gauzasinplea egitea zen helburua.- Kartela sortzeko buelta askoeman dizkiozu buruari?Buruari buelta bat edo besteeman diot, izan ere, niri emandakotestuari, ‘Aratosteak2009’, buelta eman eta mozorrotunahi nuen. Hala ere, badaukathorrelako hitz-jokoakegitero ohitura, beraz, ez daizan oso konplikatua.- Zergaitik uste duzu aukeratudutela zure kartela?Ez dakit. Esan didatenagaitik,lehen momentuan nire kartelaikusi eta albo batera utzizuten, ez ziren ia fijatu ere egin.Nik uste dut kartelak hori duela,lehenengo begiratuan irakurriere ez duzula egiten, ez zarelafijatzen zehazki zer jartzenduen. Gero, bigarren begiratuankonturatzen zara hitz-jokobat dela eta horrek jokoa ematenduela. Beraz, ez da lehenengobegiratuarekin geratzenden kartel bat, gehiagorakoematen duela uste dut. Horreketa ideia berria izateak bultzatudute kartel hau aukeratzera.- Lehenengo aldia da horrelakolehiaketa bat irabaztenduzuna?Inoiz irabazi dut Sanjuanetanantolatzen den pegatina lehiaketa,alkohola ardurarekin kontsumitzekokanpainaren barruan.Bestetik, Sanjuanetakokartelaren lehiaketan finalistagelditu nintzen duela pare baturte. Ermuan ere irabazi dutnoizbait lehiaketaren bat. Aurkeztuaurkezten naiz horrelakolehiaketetara.- Aratosteak gustuko dituzu?Bai, baina ez da orain delaurte batzuetako gauza bera, ezditut grina berdinarekin bizi. Irtengonaiz, ondo pasatzensaiatuko naiz, beste barik.- Kartel lehiaketa irabazteazgain, ‘puto amoa’ zara matematiketan.Puto Amoak Matematiketan(PAM) musika taldeko kideanaiz eta orain dela gutxi ateradugu diskoa. Oso pozik gaudeegindako lanarekin, eta orainaurkezpen eta promozio garaiangaude. Espero dugu diskoaentzutea eta gero zuzeneanjotzeko aukera izatea.Txotxongiloek kontatuko duten istorioa 5 eta 105 urte bitarteko gazteentzat egokia da.Antzezlan bi datorren asterakoCOLISEO antzokiak antzezlan bi hartuko ditu datorren astean.Otsailaren 6an (barixakua) Kanpingags konpainiak Hor al zaude,Joseba Apaolazak zuzendutako lana taularatuko du. Asier Hormaza,Ainhoa Aierbe eta Aitor Gabilondo aktoreak protagonista dituenlanerako sarrerak 7 euro balio du. Hurrengo egunean (otsailak 7,zapatua), berriz, umeendako antzerkiak hartuko du lekukoa, El EspejoNegro taldearen La vida de un piojo llamado Matías lanarekin(6 euro). Txartelak aldez aurretik erosteko aukera izango da, ohikobideei jarraituta (interneten, Telekutxan edo martitzenetan Coliseokoleihatilan, 20.00etatik 21.30etara).Makillatzen ikasteko tailerraAURREKO ASTEAN abiatuzen ...eta kitto! Euskara Elkarteakantolatutako makillajeikastaroa eta aste honetakosaioaren ondoren, datorreneguaztenean amaituko da,19.30etatik aurrera hasiko densaioarekin. Ikastaroak izanduen arrakasta ikusita, antolatzaileekbigarren bat antolatzekoerabakia hartu dute, oraingoantoki barik geratu direneimakillatzen ikasteko aukeraemateko. Irakaslea martxan dagoenikastaroa ematen diharduenberbera izango da, SaioaArrasate, eta otsailaren 18aneta 25ean eta martxoaren 4anemango ditu klaseak, 19.30-etan. Izena emateko 943-200918 telefono zenbakira deitubehar da.09/I/30 ...eta kitto!665 zkia.


DebabarrenakogeodibertsitateaPailazoentzat sarrerarik ezTXIRRI, MIRRI ETA TXIRIBITON pailazoekTrikitraka Trikitron ikuskizunaren emanaldibi eskainiko dituzte Coliseoan asteleheneaneta martitzenean, 19.00etan, baina honezkeroez da sarrerarik geratzen, aurresalmentandenak saldu baitituzte. Beste batzuetanbezala, aurrerago ETBn emango dituztensaioak grabatzeko aprobetxatuko dituzteEibarren eskainitako saio biak. Aurretikere Coliseoan jardundakoak dira pailazoak:iazko maiatzean grabatutako saioakbihar eta datorren asteburuan (otsailak 7)emango dituzte.Gas bolkanikoz osatutako burbuila zaharra, mineral-geruza ezberdinez betea.MARTITZENEAN Debabarrenakogeodibertsitatearen ingurukohitzaldia hartuko du Portaleak,19.00etatik aurrera. JoséFrancisco Santos eta BelénApoitak Geodiversidad del BajoDeba: un tesoro por descubririzenburuko hitzaldian gure eskualdekomendietako geologiarenezaugarriak azalduko dituzte:“Arroka sedimentarioak (kareharriak,tupak edo hareharriak)zein bolkanikoak (basaltoedo trakitak) ezagutuko ditugu.Gainera, egiturak (tolesak, failak,kuxin-labak edo zutabe disjuntzioak)eta mineral edo fosilbatzuk agertuko dira”.José Francisco Santos eibartarraGeologia irakaslea da EuskalHerriko Unibertsitatean etabetidanik ibili izan da gure herriainguratzen duten mendietan.Hala ere, berak mendizaleeknormalean begiratu ere egitenez dituztenei erreparatzen dieibilbide horietan eta gure paisaiakohainbat berezitasunazalduko ditu. Hitzaldia EuskoJaurlaritzako Hezkuntza Unibertsitateeta Ikerketa Sailaren laguntzarekinantolatu dute.Iaz Coliseoan grabatutakoak bihar eta hurrengo zapatuan emango dituzte.Danbakako kamiseta eta DVD-aIker JauregibarriarentzatDANBAKA LEHIAKETAKO zazpigarren zozketaargazkian ageri den Iker Jauregibarriak irabazidu. ...eta kitto! aldizkariak azken asteotan irakurleenarteko lehiaketa egin du, Danbaka MusikaLehiaketaren harira. Danbaka musika taldeenarteko lehiaketak hirugarren edizioa bete du aurteneta Goiena multimedia enpresak eta EspaloiaKafe Antzokiak 2004an antolatu zuten lehenengoz.Aurtengo lehiaketako musika talde irabazleaMutrikuko The Wet Band izan da.Lehiaketaren antolatzaileak oso pozik daudelortutako emaitzarekin eta publikoak kontzertueiegin dien harrera oso ona izan dela diote.KULTURAlaburrakATE IREKIAKSAN ANDRES ESKOLAN– Bihar, 16.30etatikaurrera, XXII. EskolaZabalik Eguna ospatukodute San Andres herriikastetxean eta, hori delaeta, hainbat ekintzagaratuko dituzte: eskulantailerrak, puzgarriak,ikasleen bideo etaargazkiak, erakusketak,lehiaketak, Potxineta Patxin pailazoenemanaldia, informatikaeta palomita eta txokolatejana izango dira,besteak beste.JUBILATUEN BATZARRA– Ipuruako jubilatuetxekoek urteko batzarraegingo dute otsailaren10ean, 17.30etatikaurrera. Amaieranpiskolabisa egongo da.Beheko Tokikoek, berriz,otsailaren 12an egingodute batzarra, 18.00etan.Horrez gain, urterokomoduan San Balentinospatzeko jaialdi bereziakegingo dituzte.BAROJA COLLET ERMUAN– José Luis Baroja Colletartista eibartarraren lanakErmuan, Lobiano jauregianikusteko aukeraizango da domekatikaurrera. 12.00etaninauguratuko denerakusketan eskulturak,grabatuak eta collageakbatu ditu artistak.Otsailaren 28ra arteegongo da zabalikerakusketa, astegunetan18.00etatik 20.00etaraeta asteburuetan, berriz,12.00etatik 14.00etara eta18.00etatik 20.00etara.LAGUN TALDEA– Zapatuan Lagun TaldeakHezkuntza Esparruaneskaini beharreko jaialdiabertan behera laga zuten,haizeak hainbat zuhaitzbota zituela ikusita.Biharko funtzioaaurreikusita zegoenmoduan egingo daeta aurreko asteburuanegin behar zena, berriz,atzeratu egin dute,otsailaren 7ra.25...eta kitto! 09/I/30665 zkia.


26KULTURAZikloiaAiniaizAriznabarretaZikloia pasatu berri daguretik. Eragiten dituenondorioak aztertuta,herri honen suntsitzea bilatzeaesan daiteke izan duela xede.Mehatxuaren jakitun izanda ere,gauaren ilunpe eta xalotasunabaliatu ditu. Ixil antzean agertuda. Nolabait oharkabeanhartuko gaituelakoan, sortukoduen triskantza biderkatzekoaukerari uko egin gabe. Bortizkisartu da halabaina, zalapartaka,kolpean eta kolpeka. Ateaklekutik atera eta ukitu duenguztia hankaz gora utziz,beldurra eraginez, erabatasaldatuz, ustez apurtukogaituen indar bezala agertuzaigu. Herri honetanerrotutakoak sustraietatikateratzen saiatu da. Tinkotasunatopatu du baina, urrenez urren.Arrotza dugun ufalari aurreegiteko kemena dutenherritarrak parez pare.Botatakoa altxatzeko, urraketengainetik dagokiona, bereetorkizuna bere esku hartzekodeterminazioa agertzen duenherria. Oztopoak jarriz, honekinbukatu eta askatasun egarriazigortzera etorri den zikloiapasatu da berriro ere guretik.Astinaldiak bihotza erabatuzkurtuta utzi dit eramanzaituztenean, Iker. Bainaharrotasunez betetzen zait,aurre eginez, aurrera eginez,erakutsitako duintasuneta maitasuna ikusita. Eta guztizhunkituta, zikloiak zikloi,bi urteren ostean berriz erebesarkatuko zaitudalako,Garazi, ongi etorri!!Santa AgedabatzenOTSAILAREN 4-a Santa Agedabezpera dela eta, Santarikoplak abestera irtengo diraSostoa abesbatzako kideak.Kalejira 19.00etan hasiko da,Musika Eskolan (Portalea eraikinean)eta handik ToribioEtxebarria kalera abiatuko dira,handik Untzaga aldera, ondorenSan Andres eliza ingururajoango dira eta, amaitzeko,Ibarkurutzen eta Urkizun abestukodute. Abesbatzak 25 urtebetetzen dituela ospatzeko,gainera, aurtengo kalejiran badaberritasunik: gaur egungokideekin batera, kide-ohiak irtengodira eta denek elkarrekinpartitura berri bat abesteko asmoadute. Bestalde, eta 25. urteurrenarentestuinguruan,ARMERIA ESKOLAKO IkasleOhien Elkarteak industriarekinzerikusia duten argazki digitalenlehiaketaren edizio berriaipini du martxan. Hirugarrenurtez jarraian antolatzen denlehiaketaren helburua Eibareta inguruko industriaren irudiaezagutzera ematea eta indartzeada eta lanak otsailaren27ra arte entregatzeko aukeraizango da, Armeria Eskolanbertan Ikasle Ohien elkarteakduen egoitzan. Argazkilari zaletuentzatpentsatutako lehiaketanparte hartzaile bakoitzakhiru argazki aurkez ditzakegehien jota. Irudiak 300 ppp-koerresoluzioarekin eta gehienezArrateko Andra Mari ikastetxekoek auzoan kalejira egingo dute, urteroko bezala.Industria argazki lehiaketa martxan30 zentimetroko neurrian, CDbatean grabatuta entregatubehar dira, lemapean eta zenbakituta.Lehiaketako irabazleen artean1.800 euro banatuko dituztesaritan: lehenengo sailkatzealortzen duenak 900 euro jasokoditu, bigarrenak 400 eta hirugarrenak,berriz, 300 euro. Sariakbanatzeko ekitaldia martxoaren28an izango da Armeria Eskolan.Ekitaldian, saria jasotzealortzen duten argazkiekin batera,epaimahaikideek aukeratutakobeste hainbat erakutsikodituzte. Iaz Asier Camacho basauritarrakeskuratu zuen sariaLuces y Sombras lanarekin.Sostoak bazkaria egingo dumartxoaren 7an. Joan nahiduenak 65 euro sartu beharkoditu Kutxan horretarako zabalduduten kontu korronte zenbakian.Abeslari talde polita batukoduen kalejira horrez gain, herrikoikastetxeetan ere umeek kalejirakegingo dituzte, eskola inguruetan.Urki auzoko ArratekoAndra Mariko ikasleak eta irakasleakauzoko kaleak etaetxeak kantuz alaitzera irtengodirela aurreratu digute. Kalejiraotsailaren 4an izango da,15.00etatik 16.00etara. Ikastetxetikabiatuko da eta auzoanzehar ibili eta gero, ikastetxerabuelta egingo dute.EUSKARARENDIASPORA EUSKALDUNTZEN.Mila bat ikaslek dihardute uneotaneuskara ikasten euskaldiasporan. Horiei klaseak ematenedo emateko prestatzendiharduten 45 irakasle bildu diraaurreko asteko astelehenetikasteburu honetaraino Montevideokohotel batean. 45 irakaslehoriek hiru taldetan daudebanatuta: talde bat 2004anhasitakoa da eta 7. urratseandaude; beste talde biak iaz hasiziren eta lehen mailan daudeoraindik. Argentina etaUruguai dira ekimenean partehartzen duten herrialde nagusiak;hala ere, badira beste herrialdebatzuetatik joan direnakere (Mexikotik, Brasildik,Txiletik, Perutik edo Kolonbiatik).Euskararen autoikaskuntzanormalean bakarkako jardueraizaten da, baina Maizpidekbideratzen duen Internet bidezkoikastaroetan talde giroasortzen saiatzen dira. Bi blogdituzte: `Nazioarteko euskaldunak´eta`Gu euskaldunakgara... Argentinakoak´.TXOKOA09/I/30 ...eta kitto!665 zkia.


laztanakemoten...Zure senide edo lagunen bat zoriontzeko aukera ezin hobea eskaintzendizugu. Argazki arruntaren prezioa 4 eurokoa izango da; argazkibikoitzarena (bikoteak...) 8 euro (...eta kitto!ko bazkideentzat %20ko deskontua).Argazkia eta testua eguaztena aurretik egon beharko da ...eta kitto!-n.AGENDA27Zorionak, JULEN,astelehenian urte biegingo dozuz-eta.Muxu haundi bat,famelixaren partez.Zorionak, UNAI, bixarlau urte betekodozuzelako. Muxuhaundi bat Jon, amatxoeta aitatxoren partez.Zorionak, NAIA NILI,zure hirugarrengourtebetetzian. Aitatxoeta amatxoren partez.SUDOKUADENBORAPASAK3 1 66 7 38 5 3 15 2 81 4 6 79 2 34 22 3 5 98 4 5 7AURREKOAREN EMAITZAJAIOTAKOAK- Elene García Larrañaga. 2008-I-18.- Koldo Baglietto Lazpita. 2009-I-18.- Ayman Ziani Benaissa. 2009-I-20.- Beñat-Dmitriy Mardaras Olabe. 2009-I-21.- Ane Sologaistua Badiola. 2009-I-22.HILDAKOAK- Angel Lafuente Agirre. 73 urte. 2009-I-18.- Ricardo Teruelo Teruelo. 56 urte. 2009-I-23.- Julio Sáez López. 70 urte. 2009-I-24.- Josefa Mangana Ledo. 81 urte. 2009-I-25.- Lola Iriondo Azpiazu. 84 urte. 2009-I-25.- Maritxu Aldalur Etxeberria. 88 urte. 2009-I-26.- Pedro Zabala Bernedo. 80 urte. 2009-I-26.- Florencia Plazuelo Ruiz. 80 urte. 2009-I-27.- Orencio Asenjo Charles. 85 urte. 2009-I-27.- Jesus Mª Bilbao Aranzabal. 57 urte. 2009-I-28.untzaga“Siete almas”Zuzendaria:Gabriele MuccinoAktoreak:Will Smith,Rosario Dawson,Woody Harrelson,Michael Ealy…zineafilmakzineafilmakzineafilmakzineafilmakzinea“Once”Zuzendaria:John CarneyAktoreak:Glen Hansard,Markéta Irglová,Hugh Walsh,Gerry Hendrick…ego-ibarBen Thomas Hazienda saileko langilea daeta deprimituta dago egindako akatsakdirela eta. Horregatik erabaki du jendearilagundu beharra dagoela. Baina Emilyezagutzen duenean eta maitemintzendenean, guztia aldatzen da…Dublinen bizi den mutil gazte batekegunez kalean abesti ezagunakabesten ditu eta gauez, berriz, berakkonposatutakoak. Neska ba ezagutueta elkarren artean eurek hasieranuste zutena baino harremanhandiagoa dagoela ikusiko dute…...eta kitto! 09/I/30665 zkia.


28AGENDAhoroskopoaARIESJoan den asteburuan ez zizunhaizeak eramango, ezta? Ba eskerrak,datorren martitzenetik aurrera gauzakoso ongi joango zaizkizu-eta!TAURUSJaten duzuna gehiago zaindu beharkozenuke, izan ere, azken aldian edozergauza jaten duzu eta kontuan izanondo elikatzea garrantzitsua dela.GEMININoraezenean ibiliko zara hurrengoegunotan, galduta bezala. Lagun onbat zure alboan izatea beharko duzu,bidean ez galtzeko.CANCERBesteek egiten dutena oso errezadela iruditzen zaizu beti. Ba tira,egin itzazu zuk gauza horiek!Eskarmentu ederra hartuko duzu.LEOGaldera sinple batek arazo askoekidin ditzake. Inor ez da gutxiagobeste bati zerbait galdetzearren.Dena ezin duzu jakin.VIRGOTxoratuta utziko dizun pertsona batezagutuko duzu asteburuan. Balitekeberriz ez ikustea, baina zure burutikez da hain errez joango.LIBRAZalantza asko badituzu, zalantzahoriek balantza batean jarri eta,ondoren, erabaki. Ez eman ebazpenbat dena ondo baloratu baino lehen.SCORPIUSNoizean behin ez dago gaizki minutubat eseri eta zutaz pentsatzea.Noiztik ez duzu horrelakorik egiten?Ba beharra izango duzu.SAGITTARIUSPozik, poz-pozik hasiko duzudatorren astea. Egia esan, ez dagutxiagorako, momentu ederra biziduzu-eta, oso berezia.CAPRICORNIUSEz duzu zertan kezkatu, gaur egundituzun arozotxo horiek berehalakonponduko direlako. Hori bai,osasuna gehiago zaindu.AQUARIUSSusto ederra izango duzuastelehenean! Ez da oso larriaizango, eskerrak, bestela… Hori bai,ez duzu denbora askoan ahaztuko.PISCISNoiz ikasiko duzu jaten? Betizikintzen zara. Adurretakoa ipinibehar duzu, ala? Garbigailuarierabilera harrigarria ematen diozu.Barixakua 30ANTZERKIA22.30.- Lo Cerebro (Pezen Raya taldearekin).Espaloia Kafe Antzokian(Elgetan).Zapatua 31SAN JUAN BOSCO13.30.- Zinemaoperatzaileen bazkaria.Eskarne jatetxean.LAGUN TALDEA17.30.- ¡Que vienenlos marcianos! LagunTaldearen ikuskizuna.Hezkuntza Esparruan.ZAPATUKO IPUINA18.00.- Ipuin magikoak(Bihar txotxongilo taldea).Umeen liburutegian(Portalean).HITZALDIA18.00.- Cómo afectael alcoholismo al entornofamiliar (Al-Anon / Alateen,Arrate Taldea). San Andreselizako lokaletan.Domeka 1UMEENDAKO ZINEA17.00.- Umeendakopelikula. Sarrera: 2’50 euro.Amaña Kultur Aretoan.erakusketakAstelehena 2IKASTEN16.00.- Sendabelarrenforoa. Portalean.PAILAZOAK19.00.- Trikitraka TrikitronTxirri, Mirri eta Txiribitonpailazoen saioarengrabazioa (sarrerakagortuta). Coliseoan.ONGIETORRIA20.30.- Garazi Biteririongietorria. Untzagan.Martitzena 3IKASTEN10.00.- Hitzaldia: FelipeII, luces y sombras deun monarca responsable(Dr. Carlos Rilova). Aldezaurretik izena eman beharda. EPAn (Isasi, 39).SAN BLASGoizean.- San Blasopilen bedeinkapena.Herriko elizetan.PAILAZOAK19.00.- Trikitraka TrikitronTxirri, Mirri eta Txiribitonpailazoen saioarengrabazioa (sarrerakagortuta). Coliseoan.HITZALDIA19.00.- Geodiversidaddel Bajo Deba: un tesoropor descubrir. Hizlariak:José Francisco Santoseta Belén Apoita. Portalean.– Urtarrilaren 31ra arteMATEO GUILABERTen argazkiak. Portalea tabernan.SILVIA GARCÍAren argazkiak. Klub Deportiboan.JUAN ZAMORAren argazkiak. El Ambigú tabernan.DOMINGO VENEROren argazkiak. Beer Housetabernan (Deustun).– Otsailaren 1era arteOTEIZA. Bizirako proiektua. Portalean.– Otsailaren 8ra arteIOSU ARRIETAren margo erakusketa. Topalekuan.– Otsailaren 15era arteION ERRAMUN ETXEBERRIAren margoak.Portalean.– Otsailaren 20ra arteIÑAKI GARCIAren argazki erakusketa. Untzaga jubilatu etxean.Eguaztena 4SANTA AGEDA15.00.- Arrateko AndraMari Ikastetxeko kalejira.Urki auzoan.SANTA AGEDA19.00.- SostoaAbesbatzaren kalejira.Ibilbidea: Musika Eskolatik(Portalea) hasita, ToribioEtxebarria, Untzaga,San Andres eliza ingurua,Ibarkurutze eta Urkizu.IKASTAROA19.30.- Makilajeikastaroa. ...eta kitto!-n(Urkizu, 11 - solairuartea).Eguena 5IKASTEN10.00.- Hitzaldia: Síntesishistórica del Pais Vasco(Jesús Gutierrez)). EPAn(Isasi, 39).EGO IBARZINEKLUBA17.30 eta 21.00.-Once (Zuz: John Carney).Sarrera: euro 2. HezkuntzaEsparruan.IOSU ARRIETA.09/I/30 ...eta kitto!665 zkia.


eguraldia (EUSKALMET.NET)AGENDA29ikastaroak– Ardo-dastaketa.Noiz: Otsailak 11n, 19.00etan …eta kitto! EuskaraElkartean (Urkizu, 11 solairuartea).Izen-ematea: Otsailaren 9ra arte (…eta kitto!-n,943200918 telefonoan).– Argazkilaritza digitala (oinarrizkoa).Noiz: Otsailak 16, 18, 23 eta 25 eta martxoaren2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 eta 25ean. 19.00etatik21.30etara. Portalean.Matrikula: 65 euro (Eibarren erroldatutakoak)100 euro (Eibartik kanpokoak). Plaza mugatuak.Izen-ematea: otsailaren 2tik 12ra, Pegoran.– Marrazki tailerra.Noiz: Otsailaren 2tik uztailaren 29ra, asteleheneta eguazten goizetan. Arrate Kultur Elkartean.Izen-ematea: 943821353 edo 622053933.– Masaje tailerra.Noiz: Otsailak 9, 16, 23 eta martxoak 2,18.30etatik 20.30etara. Arrate Kultur Elkartean.Izen-ematea: 943202299 eta 626984472.– Pintura tailerra.Noiz: martitzen eta eguenetan, goizez edo arratsaldez,uztailaren 30era arte. Arrate Kultur Elkartean.Izen-ematea: 943821353 edo 622053933.– Bizitzarako trebetasunak gurasoeta seme-alaben arteko harremanetan.Noiz: Otsailaren 19an, 23an eta 26an, 18.30etatik20.30etara Portalean (gurasoentzat).Izen-ematea: otsailaren 17ra arte, Pegoran (doan).lehiaketak– XXIV. Narruzko Zezen Sariak.Lanak aurkezteko epea: otsailaren 2ra arte, HezkuntzaEsparruan (943208444).– Aratosteetan dotoreen jarritako taberna.Izen-ematea: Otsailaren 18ra arte. Pegoran.– XV. Ipurterre Ipuin Lehiaketa(LH eta DBHko ikasleentzat).Ipuinak aurkezteko epea: Martxoaren 11ra arte.Informazioa: …eta kitto!-n, 943200918 telefonoan.farmaziak30, barixakuaEGUNEZ Zulueta (S. Agustin, 5)GAUEZ Alberdi (Zubiaurre, 9)31, zapatuaEGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)GAUEZ Cortina (Zubiaurre, 29))1, domekaEGUNEZ Urizar (J. Etxeberria, 7)GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)2, astelehenaEGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)3, martitzenaEGUNEZ Barandela (Z. Agirre, 4)GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)4, eguaztenaEGUNEZ Lekunberri (Isasi, 31)GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)5, eguenaEGUNEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)6, barixakuaEGUNEZ Elorza (J. Gisasola, 18)GAUEZ Elorza (J. Gisasola, 18)sarreraksalgaiDANTZAAbsurdo. Urtarrilak 31, 20.30etan.ANTZERKIAHor al zaude. Otsailak 6, 20.30etan.La vida de un piojo llamado Matías.Otsailak 7, 18.00etan.laster salgaiMUSIKAOrganiks. Otsailak 15, 19.00etan.telefono jakingarriakSOS deiak ........................112Pegora .............................010Udaletxea .........943 70 84 00Portalea............943 70 84 39Udaltzaingoa.....943 20 15 25Mankomunitatea943 70 07 99Debegesa..........943 82 01 10KIUB .................943 20 38 43Epaitegia ..........943 03 34 00Iberdrola ..........901 20 20 20Naturgas ...........902 12 34 56D YA Larrialdiak.943 46 46 22Gurutze Gorria..943 22 22 22Mendaro osp.....943 03 28 00Anbulategia ......943 03 25 00Torrekua ...........943 03 26 50Errepideak ........902 11 20 88Ertzaintza .........943 53 17 00Eusko Tren .......902 54 32 10Pesa .................902 10 12 10Taxiak...............943 20 30 71.........................943 20 13 25Alkohol.Anon. ..629 14 18 74Al-Anon/Alateen 650 26 59 63autobus ordutegiakEIBAR-DONOSTIA. Egunero: 07.30, 08.50, 10.30,13.30, 14.30 eta 18,30. Laneguna: 08.00, 15.30 eta20.30. Jaieguna: 09.30 eta 20.30. DONOSTIA-EI-BAR. Egunero: 12.30, 15.00, 17.30, 19.30 eta 20.45.Laneguna: 07.00, 09.30 eta 13.30. EIBAR-BILBO. Laneguna:06.40etatik 20.40etara orduro. Zapatua etajaiegunak: 07.40etatik 21.40etara orduro. BILBO-EI-BAR. Laneguna: 06.40etatik 21.40etara orduro. Zapatuaeta jaiegunak: 07.40etatik 21.40etara orduro. EI-BAR-GASTEIZ. Egunero: 06.15, 10.45, 14.45 eta18.45. Zapatua: 06.45, 10.45, 14.45 eta 18.45. Jaiegunak:08.45, 10.45, 14.45, 16.45, 18.45 eta 20.45.GASTEIZ-EIBAR. Egunero: 08.30, 12.30, 16.30 eta20.30. Jaiegunak: 08.30, 10.30, 12.30, 16.30, 18.30eta 20.30. EIBAR-IRUÑA. Laneguna: 07.45 eta 13.30.Jaiegunak: 07.30 eta 18.00. IRUÑA-EIBAR. Laneguna:10.45 eta 18.00. Jaiegunak: 10.45 eta 21.00. EI-BAR-ARRATE. Zapatua: 14.00. Domeka eta jaiegunak:09.00, 10.00, 11.00, 13.00 eta 18.00. A RRATE-EIBAR. Zapatua: 14.30. Domeka eta jaiegunak:09.30, 10.30, 11.30, 13.30 eta 18.30. EIBAR-ELGE-TA. Laneguna: 13.30 eta 20.20. Domeka eta jaiegunak:12.00 eta 19.00. ELGETA-EIBAR. Laneguna:14.00 eta 20.50. Domeka eta jaiegunak: 12.30 eta19.30. ERMUA-MENDARO. Astelehenetik ostiralera:06.20, 07.10, 07.50 (07.50etatik 22.20etara orduerdiro).Zapatua-Domeka-Jaiegunak: 06.50-etik 21.50-era orduro. MENDARO-ERMUA. Laneguna: 06.55etatik21.55etera orduerdiro. Zapatua-Domeka-Jaiegunak:07.55-etik 21.55-era orduro.tren ordutegiakEIBAR-BILBO. Lanegunak: 06.13etatik 21.13etara orduro.+ 10.35 eta 21.38. BILBO-EIBAR. Lanegunak:05.57etatik 20.57etara orduro. + 09.34 eta 20.34. EI-BAR-DURANGO. Egunero: + 22.18. EIBAR-DONOS-TIA. Lanegunak: 06.13etatik 20.13etara orduro.+ 10.35 eta 21.38. DONOSTIA-EIBAR-ERMUA. Lanegunak:05.47etatik 20,47etara orduro....eta kitto! 09/I/30665 zkia.


1. Etxebizitza1.1. Salgai– Aukera ezinhobea. Pisua saltzeko premiadaukat. Egiguren kalean (Abontzapoligonoan). Egoera ezinhobean. Jantzita.225.000 euro. Tel. 635-752986.– Legarreko dorreetan pisua salgai. 3 logela,egongela, sukaldea, komun bi, balkoiaeta despentsa. 38’5 milioi pezeta.Aukera paregabea. Tel. 653-733357.1.2. Errentan– Eibarko erdialdean logela alokagai lagunbatendako. Tel. 943-254600.– Logela eskaintzen da, pisua eta lankontraturakoeskubidearekin. Tel. 686-286110.– Eibarren logela alokagai. Tel. 617-942407.– Eibarren pisua hartuko nuke alokairuan.Tel. 646-566278.– Eibarko erdialdean logela alokagai. Tel.626-917395.– Pisua edo logela hartuko nuke alokairuanEibarren. Tel. 657-779628.– Logela alokatzen dut Eibar erdialdean.Tel. 617-942407.– Pisua alokairuan hartuko nuke Ermuan.Neska arduratsua. Tel. 680-281125.3. Lokalak3.1. Salgai– Auto birendako garajea alokagai Barrenakalean. Itxia. Deitu gauez. Tel. 943-207134.– Elgoibarren komertzioa salgai jubilazioarengatik.Tel. 943-741978 edo 638-555945.3.2. Errentan– Otaola Hiribideko 27an lokala alokagai.Gazteendako aproposa. Tel. 657-795679.4. Lana4.1. Lan bila– Neska eskaintzen da estetizista moduan.Esperientzia. Tel. 622-850255.– Neska eskaintzen da orduka nagusiakzaintzeko. Tel. 943-751504.– Emakumea eskaintzen da orduka nagusiakzaintzeko. Tel. 943-753049.– Emakumea eskaintzen da orduka nagusiakzaintzeko. Tel. 690-783065.– Neska eskaintzen da arratsaldez edogauez nagusiak edo umeak zaintzeko.Tel. 671-130649.– Mutila eskaintzen da nagusiak zaindueta kamarero lanetarako. Tel. 671-130649.– Gizona eskaintzen da edozein lanerako.Tel. 689-251370.– Emakumea eskaintzen da garbiketa lanetarako.Tel. 606-659634.– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiakzaindu eta garbiketa lanetarako.Tel. 646-265195.Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen eta autoen kasuan izan ezik.Azken hauetako PREZIOAK honakoak dira: Etxeak, lokalak, garajeak:alokatu, 10 euro; saldu,15 euro. Autoak: 10 euro. Doako iragarkietan,12 hitz onartuko dira gehienez. Iragarkiak ipintzeko: 943-200918.1. ETXEBIZITZA1.1. Salgai1.2. Errentan1.3. Konpartitzeko2. MOTORRA2.1. Salgai3. LOKALAK3.1. Salgai3.2. Errentan– Mutila eskaintzen da edozein lanerako.Tel. 630-764528.– Emakume arduratsua eskaintzen daumeak edo nagusiak zaindu eta garbiketalanetarako. Esperientzia. Tel. 686-274433 edo 943-700941.– Emakumea eskaintzen da umeak zaindueta etxeko lanetarako. Tel. 638-406645.– Emakumea eskaintzen da arratsaldezumeak edo nagusiak zaindu eta garbiketalanetarako. Tel. 678-534041.– Erizain laguntzailea eskaintzen da gaixoakzaintzeko egunez edo gauez. Tel.667-461940. Saray.– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiakzaindu eta garbiketa lanetarako. Gidatzekobaimena eta autoarekin. Tel.669-154143.– Neska eskaintzen da orduka eta internamoduan edozein lanerako. Tel. 619-662773.– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko.Esperientzia. Erreferentziak internamoduan. Tel. 690-952002.– Emakumea eskaintzen da arratsaldezumeak edo nagusiak zaindu eta garbiketalanetarako. Tel. 646-048823.– Emakume euskalduna eskaintzen danagusiak zaintzeko. Egunez edo gauez.Esperientzia. Tel. 943-744433.– Neska eskaintzen da nagusiak edoumeak zaindu, garbiketa lanak egin etakamarera moduan. Tel. 617-056828.– Neska eskaintzen da nagusiak zaindueta garbiketa lanetarako. Tel. 693-356418.– Dekoratzailea eskaintzen da proiektuakedo erreformak egiteko. Tel. 616-144262.– Eibarko emakume arduratsua eskaintzenda gauez nagusiak zaintzeko. Esperientziaeta informeak Tel. 675-714988.– Emakumea eskaintzen da edozein lanerako.Tel. 686-265293. Carmen.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Interna edo externa. Esperientzia.Tel. 610-936839.– Emakumea eskaintzen da 09.00etatik15.00ak arte nagusiak zaindu eta garbiketalanetarako. Tel. 645-735116 edo943-030697.– Gizonezkoa eskaintzen da edozein lanerako.Tel. 686-545884.4. LANA4.1. Eskaerak4.2. Eskaintzak5. IRAKASKUNTZA5.1. Eskaerak5.2. Eskaintzak6. DENETARIK6.1. Salgai6.2. Eman6.3. Galdu/Aurkitu6.4. Bestelakoak– Emakumea eskaintzen da nagusiakedo umeak zaindu eta garbiketa lanetarako.Tel. 686-545884.– Emakumea eskaintzen da nagusiakedo umeak zaindu eta garbiketa lanetarako.Tel. 680-250527.– Neska eskaintzen da etxeko lanetarako.Interna edo externa. Tel. 679-673622.– Neska eskaintzen da edozein lanerako.Tel. 648-505985 edo 943-030697.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaindu, garbiketa lanetarako edo kamareramoduan. Tel. 636-927812.– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiakzaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.943-531931.– Emakumea eskaintzen da umeak edonagusiak zindu eta garbiketa lanetarako.Interna edo externa. Tel. 659-005343.– Emakumea eskaintzen da umeak edonagusiak zaindu eta kamarera lanetarako.Tel. 671-972733.– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiakzaindu eta etxeko lanetarako. Esperientzia.Tel. 669-064252.– Gizonezkoa eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Tel. 648-143804.– Emakumea eskaintzen da nagusiakedo umeak zaindu eta garbiketa lanetarako.Tel. 617-064327.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Orduka edo interna. Tel. 659-742233.– Neska euskalduna eskaintzen da umeakedo nagusiak zaindu eta etxeko lanetarako.Esperientzia eta informeak. Tel.610-078505.– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiakzaindu eta etxeko lanetarako. Tel.617-181542.– Neska eskaintzen da lan egiteko. Internaedo externa moduan. Tel. 666-747139.– Neska eskaintzen da lan egiteko. Internaedo externa moduan. Tel. 672-076852.– Emakumea eskaintzen da orduka nagusiakedo umeak zaindu eta tabernanlan egiteko. Tel. 618-156794.– Neska eskaintzen da orduka garbiketalanetarako. Prezio ekonomikoa. Tel. 610-078505.– Emakumea eskaintzen da orduka nagusiakzaintzeko. Tel. 943-031458.– Neska bi eskaintzen dira alfonbrak,etxeak, bulegoak... garbitzeko. Tel. 638-944604 edota 695-708271.– Emakumea eskaintzen da nagusiakedo umeak zaindu eta garbiketa lanetarako.Tel. 699-609190.– Gizona eskaintzen da igeltsero, pintoreedo lorazain moduan. Gidatzeko baimenarekin.Tel. 650-513412.– Emakumea eskaintzen da goizez umeakedo nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.Tel. 608-886701.– Neska eskaintzen da orduka edozeinlanerako. Tel. 659-298912.4.2. Langile bila– Banatzaileak behar dira ...eta kitto! astekariabanatzeko. Tel. 943-200918.– Kamarera behar da Arraten. Tel. 677-638184.– Emakumea behar da interna moduanlan egiteko. Tel. 943-121455.– Neska euskalduna behar da umeakzaindu eta etxeko lanetarako. Deitu18.00etatik aurrera. Tel. 605-772606.6. Denetarik6.1. Salgai– Foballerako botak salgai. Adidas. Aluminiozkotakoak. Plantila eta poltsarekin.42 zkia. 80 euro. Gauez deitu. Tel. 943-530667.– Kristalezko mahaia (metro bat) salgai,marmolezko hankekin. Lau aulkirekin.Egongelarako aproposa. Tel. 635-744793.– Combi izozkailua salgai. Urte bikoa.Egoera onean. 110 euro. Tel. 637-528992.– Dendako mostradoreak, bitrinak etaapalak salgai. Prezio oso onean. Tel.943-121886 edota 676-377959.– Orbea Onix karbonozko bizikleta salgai.51 tailakoa. 2007ko modeloa. Ordenagailuarekin.Berria. 1.200 euro. Tel.676-105492. Aitor.– Mountain-bike salgai. Erabili gabea.Tel. 686-286110.– Mahaiko ordenagailua salgai. Pentium4. 15”ko TCT pantailarekin. 180 euro.Tel. 696-133655.– Ohe artikulatua salgai. Elektrikoa etaurrutiko agintearekin. Eskaren kontrakokoltxoia. 0’90koa. Prezio onean. Tel.629-477440. Jose Antonio.– Izotz-makina eta edalontzi garbigailuasalgai. Egoera onean. Tel. 669-956450.Iban.6.3. Galdu/Aurkitu– Urrezko katea (C letra duen dominarekin)galdu zen urtarrilaren 2an Ibarkurutzeeta Karmen kaleen artean. Tel. 615-716689.6.4. Bestelakoak– Alcatel mugikor batentzako kargadoreabehar dut. Tel. 676-556739. Iñaki.– Norbaitek Triki-traka Triki-tronerako sarrerakbaditu, deitu. Tel. 943-200898 edo645-720594.09/I/30 ...eta kitto!665 zkia.


Illunabarrian…Mikel Garaizabal3 euro(...eta kitto!kobazkideentzat doan)enologoaArdo-dastaketa saioaOtsailak 11, eguaztena19.00etan, ...eta kitto!n(IZEN-EMATEA:otsailaren9ra arte)


Klase teorikozein praktikoaknorberak nahiditueneanKlase teorikoakikusentzunezkoenabantailakerabilitaGIDATZEKOKARNETGUZTIAKMerkantziaketa bidaiariakgarraiatzekonazioartekoagentzia ziurtagiriaklortzeko ikastaroakSOLOZABALautoeskolakEstaziño kalea, 8 Tel. 943 70 23 84

More magazines by this user
Similar magazines