680 zenbakia - Eta Kitto!

etakitto.com
  • No tags were found...

680 zenbakia - Eta Kitto!

kitto!…eta680 zkia. 2009-V-29 ASTEKARIABehinbetikoplazarenzainTeilatuak Fatxadak SukaldeakGremioen koordinazioa etab.JORGE VEGA S.L.IGELTSERITZAF. Calbetón, 4 - 3. solairua Tel. 943 20 83 26 eta 607 20 12 23jvega@vodafone.es jvega@jorgevega.es


Lanik gabe gelditu zara eta zure lehenengoenpresa jartzera animatu nahi al duzu?Debegesak entzungo zaituNegozio baten ideia daukazu eta ez dakizuzein pausu eman behar dituzun?Debegesak gidatuko zaituZure enpresa jarri nahi duzu eta laneanhasteko laguntza behar duzu?Debegesak lagunduko dizuRosana Macieira. SEX SHOP EROTIKJuan Gisasola, 3. Artikulu erotikoak.Zergatik erabaki zenuen zureenpresa jartzea?Denda jarri aurretik, internetbitartez erosten nituen artikuluerotikoak. Horrela, ikusten nuenhorrelako denda baten beharra zegoela;izan ere, artikulu erotikoakerosteko hemendik kanpo joan beharzen edo, bestela, internetbitartez. Behar horretaz konturatueta sex shopa jartzera animatunintzen.Zein pausu jarraitu zenituen?Zer nolako laguntzak izan zenituen?Lehenik eta behin, Debegesarajo nuen, ez bainekien denda batjartzeko zein pausu eman behar ziren.Eurek Bideragarritasun Proiektuaegin zidaten eta, ondoren, bankueta aholulariengana jo nuen. Bideluzea izan da. Sei hilabeteeman nituen dena prestatzen eta,ondoren, beste sei behar izan ditutdenda ireki aurretik.Debegesa zer izan dazuretzat?Debegesa barik ez nuke ezeregingo. Nik ez nekien nora joeta eurek ireki zidaten bidea. Edozergauzatan lagundu didate. BideragarritasunProiektuarekin merkatuarenikerketa eta abaregin zidaten, eta hori bermeada bankura joateko orduanEkintzaile batek izan behardituen baloreak?Buruzagi bat behar ez izatea.Ni, adibidez, beti ibili naiz buruzagibaten aginduetara lanean eta nirekabuz aritzea zen nahi nuena.Orain, oso gustuko dudanzerbaitetan nabil eta uste duthori dela garrantzitsuena.Pozik zaude hartutakoerabakiarekin?Oso pozik nago. Oso ondo doa denaeta dendak harrera ona izan du,nik uste nuena baino hobeagoa. Geroeta jende gehiago hurbiltzen arida. Eibar hiri bat dela onartzen dugugehienok eta horrelako dendabat egotea munduko gauzariknormalena da. Askok ez dakitezertarako den sex shop bat; bikoteakeman dakiokeena ordezkatzeko delauste dute, baina ez da horrela. Jendealaguntzeko zerbait da.Jendeak bere enpresa jartzekomezu positibo bat eman. Gomendioak.Debegesara jo dezatela. Inon bainohobeto egingo die harrera. Bestetik,ez dezatela beldurrik izan, nahizeta horrelako abentura batean denajokoan jartzen duzun.


ARGITARATZAILEA:...eta kitto! Euskara ElkarteaHELBIDEA:Urkizu, 11 - solairuartea20600 EibarTELEFONOAK:943 20 67 76 / 943 20 09 18FAXA:943 20 28 72Astekariaren E-MAILak:erredakzioa@etakitto.comkomunikabideak@etakitto.compublizitatea@etakitto.comElkartearen E-MAILak:elkartea@etakitto.comnormalizazioa@etakitto.comERREDAKZIO-KONTSEILUA:Itziar AlbizuJose Luis GorostegiSilbia HernandezKoldo MitxelenaEkhi BelarADMINISTRAZIOA:Marisol UriarteKOORDINATZAILEA:Koldo MitxelenaERREDAKZIO-BURUA:Silbia HernandezDISEINUA ETA MAKETAZIOA:Jose Luis GorostegiARGAZKI ARLOA:Leire Iturbe,S. Hernandez eta E. Belar.HIZKUNTZA ARDURA:Juan Andres ArgoitiaMaider AranberriPUBLIZITATEA:Itziar AlbizuBelen UlaziaTfnoa: 943 20 67 76AZALEKO ARGAZKIA:Ekhi BelarBANAKETA-ARDURADUNA:Ihintza FernandezTIRADA:7.950 aleINPRIMATEGIA:GERTU koop. (Oñati)COPYRIGHT-A:...eta kitto!LEGE-GORDAILUA:SS/430/92ISSN: 1132 - 1679("...eta kitto!”k ez du bere gain hartzenaldizkarian adierazitako esaneneta iritzien erantzunkizunik)Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskeraESKUTITZAKERROSARIXOKO HAZURRA.- Bizkarrezurra. “Eskillaretan jausi eta errosarixokohazurra hausi jako”.ERROSKADUN.- Erroskila-saltzailea. “Aurten be, Mendaroko erroskadunaagertu da Arratera”.ERTZ.- Maila, kategoria. “Hartuko zenduke zuk haren ertza!”.ERTZAK HIL.- Armaginen esaldia. Pieza baten ertzak zapaldu esan nahi du.Alakatu. Gaztelerazko ‘chaflanar’. “Ertzak hil biharra dauka piezahonek”. “Lima legunagaz ertzak hilda lagaixozuz”.Harro nago Eibarren bizitzeagatik; guztiz harro,bai, hemengoa izateagatik. Harro nago, nola ez,Espartaco eta Ortega Cano herrira ekartzeagatik;eta harro ere bai merkatu plaza eder bat edukitzeagatik.Etxe bat bestearen gaiñean eraikitzeagatik,zerura heltzeko eskailera mekanikoak edukitzeagatiketa, baten faltan, bi!!! El Corte Inglés eraikitzeagatik.Harro nago, baita Euskal Herri osoan gureedertasunagatik ezagunak izateagatik ere eta kotxeanherria igarotzeko ordu erdi bat igaro beharragatik.Harro nago orain, baina gehiago harrotukonaiz aparkatzeko O.T.A. ordaintzeagatik; Errebal“Ez gorrotatu Kultura Saila, izan zaitez zu zeu kulturasailburu. Ministroen eta argitaletxeen protekzionismotikaldendu behar dugu; industria kulturala ezin da izanhesitutako eredu zaharkitu hori. Protekzionismoakoraindik ere gerra handia emango dute eta, Frantziareneredua jarraituz, saiatuko dira Interneteko jardueralibreak debekatzen, baina berandu dabiltza”(Luis Fernandez, Interneten aditua)HARRO NAGOerdian, plaza bat beharrean, kubo beltz bat edukitzeagatik;eta, enpresa gehiago sortzeko, mendibat jateagatik. Harro nago, beraz, urte guzti hauetaneuskaraz hitzik egin ez eta, orain, Gipuzkoakodiputazioan Euskaltzaindian sartzeko moduko diskurtsoakbotatzen dituen alkate bat eduki izanagatiketa, nola ez, bere ordezkoagatik. Harro nago, azkenik,herritarrak hemendik bota eta gure etxeengainean merkatal zentru erraldoi bat eraiki nahi izateagatik.Guzti onek ekonomikoki “suspertuko” gaitu...Eibartarra naiz eta harro nago!!!IBAI MARFULL GISASOLAasteko H E M E R O T E K A esaldiak“Urtebetean 15 zentimo jaitsi da litroa eta, esnea bizentimo jaisten den bakoitzeko, hemengo ukuiluen%20ak oinarrizko errentara iristeko aukera galtzendu. Une honetan baserri asko kiebra egoeran dago.Litro esnea 50 zentimo inguru kobratu beharko genukeeta ia 28 kobratzen dihardugu. Egoerak urtebeteirauten badu, oso gaizki amaituko dugu”(Aitro Usandizaga, behitegiko baserritarra)EIBARKOUDALAGIPUZKOAKOFORUALDUNDIAKULTURA SAILA(HIZKUNTZA POLITIKARAKOSAILBURUORDETZA)Eibarko Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Eusko JaurlaritzakoKultura Sailak eta Kutxak diruz lagundutako aldizkaria...eta kitto! 09/V/29680 zkia.


6DANONAHOTANSpraikada ‘09 graffiti lehiaketa martxanLeireMorketxoAfrikako “katastrofea”Nahiz eta gauzaklasaitzen doazeladirudien, komunikabidegehienek gripe berriarekinagurtu gaituzte azkendenboraldian. Agian,astekari hau jasotzenduzunerako, gauzakdesberdinak izango dira, bainaidazten nagoen momentuan,Afrikan oraindik kasurikez dagoela edo, behintzat,ez dutela aurkitu diote. Oraindela egun batzuk, Afrikankasurik topatuz gero,“katastrofea” izango litzatekeelazion korbatadun gizon seriobatek. Bertan behar direnospitalerik ez daudela, osasunpublikoaren kalitateaetakoberturak nahikoak ez direlaeta jendea sendatzea zailaizango zela zioen. Horikatastrofea baldin bada, tamalezAfrikak ez du gripe berri horrenbeharrik egoera katastrofikoandagoela baieztatzeko. Munduanegunero 30.000 ume, pobreziadela-eta, hil egiten diraeta gehienak afrikarrak dira.Saranpionaren eraginez, urtero500.000 ume hil egiten diraeta beste 2.000.000 malariadela-eta. Afrika subsahararrean,16 emakumetatik, batekhaurdunaldian edota erditzekomomentuan hiltzeko arriskuadu. Guzti horientzat ereez daude ospitalerik eta osasunpublikoak ez du nahikoa egiten,baina horrek ez dirudikatastrofikoa. Egia izango daosasun sistema hobetuz gero,gripe berriak eragindako kalteakbeste neurri batekoak izangoliratekeela, baina bestegaixotasunenak ere hala izangoziren. Dena dela, Afrikan gripeberriaren kasurik topatuez izanak ez nau gehiegiharritzen; saiatu ote dirabilatzen? Edo nahiko lan duteurtero eta aspalditik dutengaixotasunekin?ORAIN DELA SEI URTE HA-SITAKO BIDEARI JARRAI-TUZ, aurten Mutrikun egingoden Spraikada aurkeztu du astehonetan bertan TopaguneaEuskara Elkarteen Federazioak.Lehiaketa seigarren edizioraailegatu izana “duen harreraeta indarraren seinale”dela esan du TopagunearenGazte Saileko arduradunak,Mutrikuk hartuko du aurtengo Spraikada.Gay-lesmugimenduarenaurkezpenaMONTEKASINO TABER-NAK EGUAZTENEAN,19.00-ETATIK AURRERA hitzaldi-aurkezpenahartuko duGaztehgam (gaztehgam.wordpress.com) Euskal Herrikogay-les askapenerako mugimenduareneskutik. Taldekokideek iaz gazte kolektibo bateneskutik sortu zen elkartearensorrera eta bere helburuakazalduko dituzte herritar ororiirekia den aurkezpenean.Bestalde, Montekasino tabernakekainerako prestatutakoekitaldiekin jarraituz, ekainaren14an Morau ta Agotak taldeakkontzertua emango duMontekasino pareko parkean.Andoni Tolosa musikari ezagunaburu duen taldeak taldegisa emango duen azkenetarikoemanaldia izango da Eibarkoa.Sonia Pérez Anguerak. Antolatzaileekazaldu dutenez,Spraikada hitzordu klasiko bilakatuda euskal graffitigile etazaletuen artean. Era berean,euskal graffitigintzaren harrobiarenerakusleiho paregabeaere bada.Kaleko hormak, museoMendaro, Getxo, Tolosa,Gernika-Lumo eta Erandiotikpasatu ondoren, Mutrikun izangoda aurten buruz-burukoa,uztailaren 18an. MutrikukoUdalak 800. urteurrena ospatzendihardu aurten eta, Kutxaklagunduta, Spraikadaren buruzburukoa ospakizunen arteansartu nahi izan du. Buruz burukoan,betiko moduan, hamargraffiti lehiatuko dira, horretarakoapropos gordetako 7 x 2metroko beste horrenbestehormatan, 1.500, 1.200 eta 900euroko sariak eskuratzeko.Lehiaketan parte hartzeko,egin nahi den graffitiaren zirriborroabidali behar da ekainaren30erako. Izena ematekonahikoa da 16 urtetik gora izateaeta graffitiko testuak euskarazegitea. Hortik aurrera, estiloa,teknika eta gaiak libreak diraerabat. Informazio gehiagorakowww.spraikada.com helbiderajo daiteke.Barometrorik zehatzenaESPAINIAKO METRO-LOGIA ZENTRUAK MA-DRILGO BERE EGOI-TZAN jaso berri du Teknikerrekgaratutako barometroa,munduko zehatzena.Eibarko ikerketazentruan hamar urtez jardundute barometroarendiseinuan beharrean etamilioi bat eurotik gorakokostua izan du proiektuak.Barometroari esker Industria,Merkataritza eta TurismoMinisteritzaren barruandagoen MetrologiaZentruak estatu barruanegindako presio-neurketaguztiak balioztatzekoahalmena izango du eta, gainera,beste herrialde batzuetanegindakoekin bateragarriak direnala ez zehaztu ahal izangodu. Praktikan, berriz, erabilgarritasunhandia izango duenneurketarako gailua izango delaazpimarratu dute Teknikerren:“Esparru eta aplikazio anitzetanerabiltzen diren presioneurketakalderatzeko puntapuntakoerreferente bilakatukoda barometroa. Besteak bestemeteorologian, hegazkinetakoaltimetroetan, erroberen presioarenneurketan edo etxekogas bonbonetan egiten direnetanoso erabilgarria izango da”.09/V/29 ...eta kitto!680 zkia.


DANONAHOTAN7Jende ugari bilduzuen Eibarrenegindagomanifestazioak./ SILBIA HERNANDEZauzorik auzoManifestazio jendetsuaSINDIKATU ABERTZALEEKEGINDAKO DEIARI ERAN-TZUNEZ, maiatzaren 21ekogreba orokorrari babesa adieraztekomanifestazioek jendeugari batu zuten eguenean:eguerdian hiriburuetan egin zirenmanifestazioak eta arratsaldean,berriz, hainbat herritaneskualde mailako manifestazioakere egin ziren. Eibarren18.30etan abiatu zen manifestazioaUntzagatik eta jendetzabatu zen ‘Euskal Herriaeredu ekonomiko eta sozialjustuaren alde borrokan’ zioenpankartaren atzean. Manifestazioaamaituta, grebaren deiegileekUntzagan oso modupositiboan baloratu zituztenmobilizazioak; dena dela, grebareneragina ezberdina izanzen herriaren arabera. Bestalde,grebari buruzko materialguztia (iritziak, argazkiak, bideoaketa bestelako informazioa)www.grebaorokorra.infohelbidean zintzilikatu dute.Tornu-beharginak trebatzenBIGARREN URTEZ JA-RRAIAN, ZAPATUETAN EMA-KUMEENTZAKO IKASTAROBEREZIAK eman dituzte ArmeriaEskolan, abendutikmaiatzera bitartean (116 ordu).Aurten ere andra talde bat oinarrizkotornuan eta zenbaki bidezkontrolatutako tornuan piezaerrazak mekanizatzen ikastenibili da eta, horrez gain, partaideekeurek diotenez, ez bakarriklana, txokolatadak, urtebetetzeospakizunak eta patatatortila eta oilasko janak ereegin omen dituzte atsedenetan.Abontzako jaiek 5 urte betetzen dituzteBadira bost urte Abontzako Itturrixa Elkartekoek lehenengozjaiak antolatzen hasi zirela eta, urteurrena ospatzeko asmoarekin,hainbat berritasun gehitu dizkiote aurtengo egitarauari.Gaur arratsaldean hasiko dira ekitaldiak, 19.00etatik aurrera,gazteentzat propio pentsatutako ikuskizunarekin: Toni La Sal,birusak erasoan! txotxongilo-antzezlanarekin ekingo diote programarieta, ondoren, Tor Magoaren saioaren txanda izangoda. Ikuskizun biak euskeraz eskainiko dira.21.15etatik aurrera, berriz, berritasun nagusietako bat ailegatukoda: Jai Gastronomikoa (ardo-dastatzea eta patata tortila lehiaketa).Tortila-lehiaketaren irabazleak hutsean ontziratzeko makinajasoko du sari gisa. Eta gainontzeko guztien artean erloju batzozketatuko dute antolatzaileek. Lehiaketarako prestatutako tortilakplazan atondutako mahaietan, herri afarian jango dituzteeta, gainera, ardo mota ezberdinak probatzeko aukera izangoda, ardo-dastatze txapelketa irekian. Horien guztien eta gainontzekoekitaldien berri 24. orrialdean, agendan ematen dugu.eibar kalekaJuan Antonio MogelGerra ondoren foball zelaiaren ostean egindako etxeekosatzen duten auzoari izena ematen dion Juan Antonio MogelXVIII. mendeko idazlea izan zen. Gurasoak markinarrakzituen, baina aita sendagilea zen eta Juan Antonio Eibarrenjaio zen. Apaiz-filologoaren lanik ezagunena Mogelen sasoikoarmagintza eta Euskal Herriko ohiturak ezagutzekoezinbesteko nobela den Peru Abarka da.Pegora kopurua: 21. Erroldatutakoak: 418....eta kitto! 09/V/29680 zkia.


8DANONAHOTANasteko600.000datuaeuro gutxiagoordainduko diraEstatu Fondoakonartutako10 beharrengatik.Eraikuntzarensektoreak bizi duenkrisia dela-eta,horietarakoaurreikusita zeuden4.517.500 euroakordaindu beharrean,3.910.000 eurorentruke eman dizkietelanak lehiaketa bidezhautatutako enpresei.Oin dalahamarurte1999-V-28 / 277. ZKIA.Ego errekaren estaldura “legala dela” argitu duteEstaldurak Jaurlaritza eta Diputazioaren oniritzia duela dio Anduezak. / EKHI BELARENEKO ANDUEZA HIRIGIN-TZA ZINEGOTZIA ETA ARCA-DIO BENÍTEZ Trafiko zinegotziaprentsaurrekoan agertu zireneguaztenean, hainbat komunikabidetanazken egunotanBizirik Betiko plataformaekologistak Ego errekaren estaldurareninguruan egindakosalaketari erantzuteko. Anduezarenberbetan, “Ego errekarenestaldurak, bai EuskoJaurlaritzaren, bai GipuzkoakoForu Aldundiaren bedeinkapenakditu”.Andueza eta Benítezek azaldutakoarenarabera, eurei zuzeneanez zaie inolako salaketarikailegatu, baina edozeinmodutan ere, kaleratu direneninguruan “gauzak argitu nahi”izan dituztela esan zuten agerraldian.Anduezak aipatutakoari jarraituz,proiektuak prozesu luzeaizan du, eta 2003an onartutakoPERI-a aurrera eramaterabehartzen zituela ondorenonartu zen COPU-ak (EuskadikoLurraldeen Antolaketa Komisioak).PERI horretan jasotadagoenez, orain estali denarenazalera estalita egon beharkolitzateke, “beraz, legaltasunosoz egin da dena”.Higadura politikoaArcadio Benítezek “prozesuguztia luparekin begiratu dela”esan zuen. Gainera, Betiko Bizirikenekintzaren helburua“Iñaki Arriolaren aurkako higadurapolitikoa” egitea dela salatudu, “ez delako normala denaguztiz 2006an onartu ondorenorain hau salatzea, justu ArriolaEtxebizitza, Herri Lan etaGarraio eta sailburu izendatuberri dutenean”.Jose Luis Calleja El Correoko argazkilari eibartarra auto istripuan hil zan. 36 urte zittuan eta, lagun batzurenezkontzan lanian jardun eta gero, etxerako bueltan izan eban istripua Julio argazkilarixaren anaixak.Deba Behian egindako ikerketa baten arabera, biztanleguaren %9k arazo psikikuak zittuan; hau da,70.000 biztanletik, 6.300 inguru eguazen gaixorik. Datu hórrek Europako mailla gainditzen eben.Zuloagatarren kalian itturri barrixa ipiñi eben lehen txakurrentzako pipi-kana eguan tokixan. Ordura artelarregi erabiltzen ez zala-eta, ur-urteerari beste erabillera bat emotia erabagi eben udaleko arduradunak.Errenta aitorpena egitteko epian 12.000 aitorpen mekanizau egitten ziran sasoi hartan ArraguetakoHazienda buleguetan. Bost millioi pezetatik gora irabazten ebenak eguazen egittera derrigortuta.Oin dala365egun2008-V-30 / 640. ZKIA.Eskualdeko industrien mapa birtuala kalerau eban Debegesako enpresasaillak, Gida Industrialari gehitzeko. `Equal Mikrogunea´ proiektuarenbarruko ekimena Europako Gizarte Funtsak ordaindu eban.`Luzatu bostekoa´ izeneko kanpaiñaren barruan, Eibar eta ingurukoherrixetako euskaltzalien ordezkaritza batu zan MarkeskuanBerria egunkarixaren bosgarren urteurrena ospatzeko ekitaldixan.Gipuzkoako atletismo txapelketian, Deporreko bost atleta igo ziranpodiumera seniorretan eta beste bana jubenilletan eta alebiñetan.Garaille bakarra Laura Albistegi izan zan, altuerako jauzixan.Eibarko jatetxe txinatarreko jabietako bat atxilotu eban Polizia Nazionalak,bihargiñak egoera kaskarrian eguazelako. Hónek be, hamenlan egitteko baimenik ez ekelako, atxilotuak izan ziran.09/V/29 ...eta kitto!680 zkia.


Ekaiñaren 7xan Europarako hauteskundieneguna izango da eta politikuak, kanpaiñansartuta be, beldur haundixa detse egun horretanizan leikian abstenziño kopuruari. Askok diñueEuropa urruti geratzen jakula eta ez gagozelainteresauta “hango” gauzekin, azken aldiko legegehixenak sorlekua bertan izan arren.KALEKOINKESTAEuroparrasentitzen zara?9MARI KARMEN ERRASTI51 urteadministrarixaEz dot nere pertsonia europarramoduan sentitzen, munduko biztanlianaizela begittantzen jata,beste barik. Bestetik, Europakohauteskundien gaiñian eztakittasko bez. Eztakitt zenbaterañokogarrantzixa dakan Europak guretako,eztakitt zer dan onerako etazer txarrerako.JOSEBA BARRUTIA36 urteelektrizistiaEzta urrik bez. Euskalduna gutxigorabeherakua eta ez dakat iñungozerikusirik Europakin. Hemengogauzekin nahikua lan dakagulabegittantzen jata, holan, Europakuarekinaskoz be gehixago.Ez dot ikusten nere pertsonia europarramoduan.A NA GONZÁLEZ56 urteetxekoandriaEuroparra sentitzen naiz, baiñapolitika eta halakuen gaiñian eztakittaskorik eta interesik be ezdakat, danak gauza bardiña nahidabelako: eurak ondo bizitzia etagauzak txarrak guk ordaintzia. Ezdakat oso argi Europan zer erabagitzendan eta zertarako balixodaben hónek hauteskundiok.JORGE A RREGI42 urtebihargiñaEuropako hauteskundietarako alderdipolitikuak ez dittue gauzakbihar dan moduan azaldu. Ez dabeesaten benetan zer dan EuropakoBatzordia eta zer gauzaerabagitzen diran han. Orain botuaeskatzen dihardue daneri,baiña uste dot orokorrian ez dakigulazeri emoten detsagun botua.CENTRO MEDICO - OSASUNDEGIA1 Kardiologia2 Zirugia3 Dermatologia4 Dietetika eta Nutrizioa5 Analisi Klinikoak6 Ortodontzia7 OtorrinolaringologiaH e l b i d e aURKIZU PASEALEKUA, 13Orbeako dorreetako1. solairu a☎ 943 12 02 00 Faxa: 943 12 02 048 Pediatria9 Psikiatria10 Radiologia11 Traumatologia12 Barne Medikuntza13 Koloproktologia14 ErizaintzaBERRIA: Foto-depilazio UnitateaTratamendull iipo-erreduktoreaBERRIAkoipea MURRIZTU muskulu-ehunari EUTSIildaskak KENDU muskulatura INDARTUBONOA5 saioekin30 minutuko masajeaedo erreflexologia OPARIBEGIBISTAKO EMAITZEKINLEHENENGO SAIOTIK943 201 547CAPIBidebarrieta, 55saio150euro30eurosaiobat...eta kitto! 09/V/29680 zkia.


10GEUREGAIANOIZ ARTE...Behin behiñeko plazamodura zabaldu ebenazokia Rialtokoeraikiñian oin dala ixaurte bi, 2010. urterakoErrebalen edifiziobarrixa jasota egongozalakuan, baiñahamaika arazo medio,Coliseo parian biharrakapenas hasi etasegiduan geratu eginzittuen. Gauzak holan,Errebalen merkataritzagune barrixa martxanikusteko oindiok bedenporia itxoin biharkodogu. Bittartian, Rialtondaguazen dendarixak ezdakixe noiz arte segidubiharko daben plaza“probisionalian”.Rialtoko fatxada nagusixan,ate gaiñian “EibarAzoka. Hemendik denborabatera Errebal Centerzentro komertzialean” diñuanRialtora ilusiñuarekin juandako dendarixak gero eta illunago ikusten dabe etorkizuna. / EKHI BELARplaza probisionalian?kartela danok ikusteko moduandago, Udalaren logotipua ezkerrianeta eskuman, behekaldian,Errebal Centerren logotipuaklagunduta. 2007ko azaruanaurreikusittako urte bikoepiarekin merkatu plaza probisionalazabaldu ebenian kartelakidatzitta dakan esaldixan ezzan ezer arrarorik ikusten, baiñagaur egunian, Errebalenzentro komertzial barrixa jasotzekoobrak urte t’erdixan geratutaikusi ondoren, batek baiñogehixago galdetzen detsa bereburuari “hemendik denbora batera”horrek zer esan nahikodaben, hain zuzen be zentrobarrixa noiz jasoko dan.Horren eta beste gauza batzurengaiñeko informaziñuafaltan botatzen dabe gaur egunianmerkatu plazan daguazendendarixak, Errebal Center dalakoproiektu horrekin animautazentro barrira juateko esperantziakinaurrera egittia erabagidaben 14 bat saltzailliak. Horrenartian baten batek bestelakobidia hartu dau eta Rialtonpersiania bota eta kalian, bestelokal batzuk zabalduta dihardubiharrian.Udalak eta Value Investmentpromotorak agindutakuarenarabera, datorren urtianmerkatu plazia Errebalen jasotaegongo litzakeen edifiziobarrixan zabalik egongo da,baiña oin momentuan gitxik siñistuleike hori holan izangodanik eta, iñork kontrakorikesan ez badetse be, Errebalenobrak luzaruan geratuta daguazelaikusitta nahiko argidake datorren urtian, kasurikonenian, oindiok be Rialtuansegiduko dabela.Urte birako konpromisuaAmaia Arana merkatu plazakodendarixen ordezkarixakkontau deskunez, “biharretanurte t’erdiko atzerapena dagoeta, egixa esateko, ez dakigugurekin zer egingo daben aurtengoazarua aillegatzian. Izanbe, hona etortzian urte birakokontua izango zala esan zeskuen.Urte bi honetan lokalarenalkilerra promotorakuak pagatzendihardue eta geuk, barriz,ez dogu postuarengaittik ezerordaintzen, baiña barruko gastuguztiak, elektrizidadia, garbittasuna,komuneko papela…dana gure kontura doiaz. Gaiñera,hona etorritta be, beti eukidogu buruan zentro barrixanegingo zan plazara juango gi-foto-depilazio unitatea(eguneroko arreta)Belen Molina Martín –erizaina–OPARITZEKO BONOAKUrkizu, 13 / 943 120200CENTRO MEDICO EIBAR OSASUNDEGIAURKIZU, 7 ☎ 943 82 04 94 / 943 12 11 20 Faxa: 943 12 11 40uthemek@uthemek.comSPK- Zeramika, silizioaISCAR - Trontzaketa eta fresadorarako erreminta bereziakROY - Diamante eta boraxezko harriak09/V/29 ...eta kitto!680 zkia.


ñala, baiña denporiak aurreradirau eta ez dakagu bape argigurekin zer pasauko dan”. EtaUdalian be ez dira epe barrixakemotera atrebitzen, promotoriaknundik nora joko daben argittubittartian.Proiektua aurreraetaratzeko trabakBixen bittartian, Errebalenbiharrak hasteko bidian geroeta traba gehixago agertzendoiaz. Egunotan atzera be mugimenduaikusi da Errebalen,izan be sondeuak egitten jardundabe. Baiña aldizkarikoerredakziñua itxitta eguala, EzkerBatua eta Aralarrek osatzendaben koaliziñuak gaureguardixan Udalbatzan Errebalerakoreparzelaziño barrixaonartzeko asmuarekin enterauta,“prozedura-fraudia” egonleikiala salatzeko idatzixa aurkeztekoasmua daka.AMAIA ARANA, merkatu plazako dendarixen ordezkarixa- Zein baldintzatan etorri ziñazien Rialtora?Rialton merkatu plazia 2007ko azaruaren 21ianzabaldu genduan eta urte bittan hamen egongogiñala esan zeskuen orduan, 2010. urterakoedifizio barrixan guretako preparautako postuetarajuango giñala.- Halanda be, eraikin barrixa jasotzeko biharrakixa hasi barik daguazela begibistakuada. Zeozer argittu detsue?Iazko Gabonen aurretik euki genduan billeria,promotorako ordezkarixekin eta Mertxe Garate“Rialton urte bibeteko dittugunobienbrian”GEUREGAIAziñegotzixarekin. Hori izan zan azkenengo reunixuaeta orduan be hasierako epieri eusten zetselaesan zeskuen promotorakuak, 2010. urtianhan izango giñala. Baiña biharrak geratutasegitzen dabe eta aurtengo nobienbrian urte bikoepia beteko da. Hortik aurrera ez dakiguezer gehixago.- Toki aldaketia dala-eta, gitxiago saltzendozue?Nik neria esan neike eta, egixa esan, geuriantelefono bittartez egitten dogu bihar asko eta ezdetsagu aparteko kanbixorik igerri salmenteri.Gatxa da jakittia gitxiago saltzian kontuak tokixarekinzuzenian zerikusixa dakan, krisixarekinsalmentak danian bajau dirala esaten dabelako.Dana batera izan da.11UROLA LANBIDE HEZIKETA INSTITUTUAAltamira auzoa, z/g 20720 - AZKOITIATel. 943 85 21 74EmanEGURRAzure etorkizunari!Zurgintza eta AltzarigintzaERDI MAILAKO ZIKLOAAURREMATRIKULAZIOAEkainaren1etik12raM ATRIKULAZIOAEkainaren29tikuztailaren3 r a...eta kitto! 09/V/29680 zkia.


12 GAZTEKITTOteenajeaHilabetea ere ez da geratzen Sanjuanetarakoeta, alkohol larregi edatearen kontrako pegatinarenlehiaketan, hirugarren urtez irabazi du XabierArrieta eibartarrak. Alkohola neurrian edatea?‘Yes we can’, dio Xabierrek.XABIER ARRIETA,ingeniaria:“Sanjuanetan gastatuko dutirabazitako saria”- Nola inspiratu zara pegatinadiseinatzeko orduan?Ez dut bereziki inspiraziohandirik behar izan. ‘Yes wecan’ esaldia azken urtean danonahotan egon da, Obamakbere kanpainan erabili zuelakoeta hortik mundu osora zabalduzelako. Marrazkiari dagokionez,orain arte uste dut beti botilabat azaldu dela eta hori aldatzensaiatu naiz. Horrela, garagardoagustuko dudanez, horimarraztu dut.- Baina, zergatik ‘Yes we can’esaldia?Horrekin esan nahi dut posibleadela neurrian edatea; izanere, gorago ‘Neurrian edan’ ipintzendut. Neurrian edatea ahaldela azaldu nahi dut; errimazgain, hori ez dela ezinezkoa.- Sanjuanetan ere ez da ezinezkoa?(Barreak) Sanjuanetan zailagoada, baina horrela erronkaluzatzen dut pegatinarekin.- Garagardoari neurria erehartu diozu marrazkian.Bai, neurria hartzen dion zintametrikoa dauka inguruan. Nahikometafora sinplea da. Garagardoak,gainera, eskuak altxatzenditu, edateari neurri horihartu diola ospatzen bezala.- Nola sortzen da horrelakopegatina bat?Normalean, hasieran marrazkiaeskuz egiten dut. Geroeskaneatu eta, Photoshopeninguruan dakizkidan pare batgauzekin, hainbat aldaketa egitendizkiot.- Erabilitako kolore eta abarrak,zerbaitengatik dira?Garagardo beltza Guinessarengatikda, besterik gabe.Hondoa urdina da, garagardoarekinkontrastatzeko batezere; zentzu artistikorik ez du.- Pegatina hauek eraginadaukate gazteengan alkoholaedateko orduan?Uste dut ezetz (barreak). Denekdaramate gainean pegatina,baina ez dakit irakurtzenduten eta, are gutxiago, jartzenduenari kasurik egiten dioten.- Oraingoa ez da, hala ere,pegatina lehiaketa hau irabaztenduzun lehen aldia.Hirugarrena da. Parte hartzenuzten didaten bitarteanaurkezten jarraituko dut.- Sariarekin zer egingo duzu?Sanjuanetan gastatu (barreak).Toribio Etxebarria, 4San AndresGozotegia● tartak● enkarguaketxeraBidebarrieta, 28☎ 943 20 79 7309/V/29 ...eta kitto!680 zkia.


Musikari gazteen arrakastaGAZTEKITTO13Miren Basterretxeagitarrajolea eta BluesWillis Iruñea etaBergarako lehiaketabitan garaile izan dira,hurrenez hurren.Musika EskolakoGazteen Koroak, berriz,ETB 1eko ‘Oh happyday’ saioko bigarrenfasean sartzea lortu du.Ez dira, bada, emaitzabatere txarrak herrikomusikarientzat.Musika Eskolan MarkosJuaristi irakaslearenlaguntzarekin musikamodernoa egiteko taldea antolatuzenean ezagutu ziren elkarBlues Willis taldeko kideak.2007a zen eta, berez, Eric Deza,Josu Agirre eta Alex Etxeberriaziren eskolako ikasleak,baina Koldo Sagarzazu bateriajoleaezagutzen zuten etaeuren taldeko kide izatekokonbentzitu zuten azkenean.Urte bi igaro dira ordutik etataldeak gorako eboluzioa darama.Etengabeko gorakada. Bidehorretan lorpen handia lortuzuen duela hiru aste: BergarakoMusika Modernoko Lehiaketairabazi zuten. “Ez genuen esperoirabaztea. Maila guztietakojendea zegoen eta, gainera,gu ginen gure estiloko bakarrak(bluesa)”, aitortzen dute taldekokideek. Jeff Beck-en ‘Causewe´ve ended as lovers’ eta euren‘Gettin´ Funky’ abestiakaurkeztu zituzten lehiaketan.Emaitza ezinhobea izan zen:garaipena. Gainera, lehen aldiazen horrelako lehiaketaren bateanparte hartzen zutena. “Izugarrizkopoza hartu genuen”.Lehiaketa irabazteak “oraindiketa motibazio handiagoa”ematen diela aipatzen duteBlues Willis taldeko kideek.“Orain arte egin dugun eta egitenjarraitzen dugun lan guztiarensari bezala hartzen dugu”.Entsegu eta sortze prozesuandihardute Blues Willisekoakmomentuan. ”Oso ondo pasatzendugu jotzen eta horrekbultzatzen gaitu aurrera jarraitzeko”.Gainera, grabaketakegiten hasi dira euren kabuz.“Ez dira estudioko grabaketakbezala entzuten, baina grabaketamunduan gure lehen pausoakematen dihardugu”.Musika estilo ezberdinetan gailendu dira eibartarrak: behean, Blues Willis; goian, Basterretxea.Nafarroan garaileBlues talde batetik, gitarrarensoinura. Miren Basterretxea10 urteko gitarrajole eibartarrakIruñeako Valle de EguesekoGitarra Lehiaketa irabazizuen joan den asteburuan. Hirulehen sari banatu ziren, etaMirenez gain, Ermuko Karla Arguelloeta Bilboko Ibai Ariztondokeskuratu zituzten horiek.Miren Basterretxearekin baterabeste 11 gitarrajole eibartarreketa bost ermutarrek hartu zutenparte Valle de Eguesekolehiaketan. Garaipenarekin, diplomabat eta material musikalaerosteko 175 euro eskuratuzituen Mirenek.‘Oh happy day’-n aurreraMusika tresna gabe, bainaahots sendoarekin, Musika EskolakoGazteen Koroak ETB1eko ‘Oh happy day’ saioko lehenfasea gainditu zuen. EuskalHerri osoko 14 korok ekinzioten lehiaketari, baina horietarikobi kalean daude dagoeneko.Eibartarrek aurrera jarraitzendute eta, horrela, 2. faseaprestatzen dihardute....eta kitto! 09/V/29680 zkia.


GremioenIDAANTENAKAROTZAKERREFORMAKS AT, TVC, BideoaBidebarrieta 37Ego Gain z/gTfnoa. 943 12 73 50Faxa. 943 20 73 60www.trinmer.comTfnoa. 943 20 05 08Faxa. 943 20 04 94TELEKOMUNIKAZIOANPROFESIONALAKaluminiozko eta PVC-ko aroztegiaTxonta, 30 - 1. eta beheaTfnoak: 943 12 13 67 Faxa: 943 12 01 50ERAKUSKETAEIBARREN, Urkizu 26an (Tel. 943 12 74 01)O b r a g a u z a t z e p r o i e kt ua kOb ra z i bi l a et a e r ai kuntzaO br a o s o a , g i l t z a e s k u r aG r e m i o e n k o o r din azio aB e h e e r r e ha b i li t a z i o a e t x e e tanEtx e e t a k o e r r e ha b i li ta z i o aF at x a detako e r r e ha b i l i t azioaELGETA-KALE (Punto y Aparte-ren ondoan)Tel. 647 426 352 / 943 530 391 / 670 957 799Faxa. 943 530 392 ailaproiektuak@hotmail.comProiektu eta erreformakGremioen zuzendaritzaARRAGUETA 12 -Eibar-Tel. 943 20 06 98ROSARIO 15 -Elgoibar-Tel. 943 74 40 19AROTZAKEgurrezko motaguztietako lanakMilaflores 10IÑAKIAteak - TarimakAltzariakTfnoa. 943 20 35 55JUAN PEREZPARKEATARIMAKBARRUKO ATEAK ETA BLINDATUAKARMAIRU ENPOTRATUAK ETA NEURRIRAERREFORMAK OROKORREANTel eta Faxa: 943 127 257 Mobila: 659 927 411Bittor Sarasketa, 7 - 1. esk.Aroztegia ❐ Ebanisteria❐ Obra aroztegiaEgiturak, barruko eta kanpoko ateak,armairu enpotratuak, tarimak, parketak, rodapiesak,eskilarak, miradoreak, moldurak, oholak, janbak, leihoakOtaola Etorbidea, 27 Tel. eta Faxa. 943 201 757SUKALDE ALTZARIAK✸AROZTEGIAIparragirre AnaiakF. Calbetón, 4 behea Tel. 943 20 29 27Tailerra: Apalategi auzoa Tel. 943 12 01 92Mobila: 657 79 56 78ELEKTRIZITATEAATEZAIN AUTOMATIKOAK - ARGIZTAPENA -MUSIKA - ETXEETARAKO ETAINDUSTRIETARAKO INSTALAZIOAKINSTALAZIO ETA MUNTAIAELEKTRIKOAKUrkizu, 32 behea Tel./Faxa. 943 12 73 75Mobila. 607 71 38 74 / 607 71 38 73ELEKTRIZITATEA* Muntaia etaproiektu elektrikoakMatsaria 2 - 7. pabilioiaTel. 943 70 08 95 - Faxa. 943 82 00 27www.electricidadguria.com● Barne apainketak● Mantenimendueta automatismoakMANTELEC, S.L.U b i t x a 7 - 1 1Tfnoa. 943 70 10 44Faxa. 943 20 85 48GARBIKETAKI N D U S T R I A G A R B I K E T AOtaola Etorbidea, 13Tfnoa. 943 12 71 08 Faxa. 943 20 67 94www.escudero.euskalnet.netLimpiezaMultiservicioEibarSuperfiziemota guztietakogarbiketa etamantenimendu zerbitzuaTfnoa. 943 254 615Mobila 688 609 171Barrena, 26 - 6. CTREJOGARBIKETAK S.L.T e l : 9 4 3 - 7 5 2 5 5 7F a x a : 9 4 3 - 7 5 2 5 5 616 Postakutxatila - SoraluzeGarbiketa etamantenimendua


Informazio gehiagorako943 20 67 76IGELTSEROAKKLIMATIZAZIOAklimatizazioaenergi berriztagarriakproiektuak● PINTURAK ● LAMINATUAK● ESTUKOAK ● KORTXOA● GOTELE● MOKETA● PAPEREZTATZE ● SINTASOLAarregui y cortes, C.B.Ego-Gain, 3 Tel. 943 20 34 09 Mob. 600 587 335ERAIKUNTZA ETA ERREFORMAKIGELTSERITZA ETAGREMIOEN KOORDINAKETAAzitain Industrialdea, 3 H PabilioiaTfnoa. 943-120108www.irazabal.netsantillánklimadenda TMTxaltxa-Zelai, 14Tel. 943 03 10 00 Faxa. 943 53 10 18info@klimadenda.com www.klimadenda.comITURGINTZAINDA iturgintzaUR, GAS etaKALEFAKZIOINSTALAZIOAK● Proiektuaketa aurrekontuak● Bainu eta sukaldeenerreformakTfnoa eta Faxa: 943 12 18 64 (tailerra)Mobila: 669 29 34 63Asua-Erreka, 2MUGICAITURGINTZAAIRE EGOKITUA, ITURGINTZA,GASAREN INSTALAZIOA, KALEFAKZIOA,PETROLIO-PRODUKTUAK, BAINUENERREFORMAK ETA ABAR…HANSGROHE KANILEN BANATZAILEAZORU ERRADIATZAILEAEGUZKI-ENERGIASan Juan, 15Tel. 943 20 10 30 - Faxa. 943 20 72 24KRISTALAKKristaldegiaKRISTAL ARLOKO SOLUZIOAKERREKATXU 3an☎ eta faxa: 943 20 39 03Tfnoa. eta Faxa.943 20 05 94T. Etxebarria, 8 - beheaPINTURASARRATE, S.L.ACHAPINTURAKPintura orokorraMargotutako paperakZoruen kolokazioaPVC zoruakMaketakAlfonbrakKortinakEtxerakoakOsagarriak● NexaAutocolor● Pinturaindustriala● 3MproduktuenbanatzaileaARANE, 13 parrate@terra.esTel. 943 20 41 04 Faxa: 943 70 06 89Sostoa, 16 ac beheaTfnoa. eta Faxa. 943 700 900Mobila. 656 784 396PinturaGoi mailakodekorazioaPago Kalea, 35 DURANGOTel. / Faxa: 94 620 03 01Mobilak: 607 41 71 81666 74 30 98SARRAILAGINTZAGILTZAKEra guztietako sarrailen salmenta eta mantenuaSegurtasun-instalakuntzakSarrailen egokipenakSegurtasun kutxakEra guztietako giltzen kopiakTrabatutako ateak eta segurtasun-kutxakaskatzen dituguLARRIALDIETARAKO: 943 701 391(08.00etatik 24.00etara)A rr a g u e t a , 3 www.giltzak.comTfnoa. 943 70 13 91 Faxa. 943 20 86 99


16ELKARHIZKETAEibarko Herritarren Parte-hartzeko Mahaia TaldeEragilea atzo eman zen ezagutzera prentsaurrekoan,baina hilabeteak dihardute lanean. Gai publikoetanherritarren parte-hartzean zegoen hutsuneazeta honen ondorio txarrez kontzientzia hartutasortutako taldea da. Euren berbetan, “orain zirtedo zart egiteko unea iritsi zaigu”.FELIX ERRASTI, Eibarko HerritarrenParte-hartzeko Mahaiaren kidea:“Udala herritarrenganahurbiltzea nahi dugu,eta alderantziz”Felix Errastik hilabeteetan dihardu Mahaia aurrera ateratzeko ahaleginean. / EKHI BELAR- Zer da Eibarko Herritarren PartehartzekoMahaia?Hori bera, izenak esaten duena. Asmoa,laguntzea baino, Udal eta erakundeekin lanegitea da; ez euren barruan proiektuak hobetzekobaizik. Ez gara alderdi bakoitzaren programarenaurka joango, uste dugulako horiengainean egin beharko dugula lan, horiekhobetzen. Bestetik, Udala zein beste erakundeakherriatarrengana hurbiltzea nahi dugu,eta alderantziz, hau da, herritarrak Udal etaerakundeetara hurbiltzea.- Zeintzuk osatzen duzue taldea?Mota guztietariko jendeak osatzen dugutaldea: gazteak, nagusiak, edozein ideologiapolitikotakoak…Interesa duen edonorbatu daiteke. 150 bat pertsona ditugu datubasean eta horietatik 30 bat egongo liratekeprest lan taldeetan parte hartzeko.- Zeintzuk dira zuen helburuak?Horri erantzuteko orain arteko prozesuaazaldu beharko litzateke. Udalarekin otsaileanbildu ginen lehendabizi, alkatetzarekin zehazki.Gure ideiak azaldu, eta frentista ez zelaeta taldea mota guztietako jendeak osatzenduela ikustean gustora gelditu ziren. Ondoren,Gobernu Batzordearekin (PSE, PNVeta EA) bilera izan genuen eta, azkenik, Udaleanordezkaritza duten talde guztiekin. Hasierakoplanteamendua globala zen, hau da,Udaleko arlo guztiak hartzen zituena, bainagehiegizkoa zen. Lanean jarraitu genuen etaEibarren parte-hartzearen diagnosia egiteaaholkatu ziguten Parte Hartuzekoek. Horrenaurrekontua Udalari eman eta hauek datorrenurtean egin zitekeela esan ziguten, bainatarte handiegia zela iruditu zitzaigun. Udala,bestetik, Aldundiarekin kontaktuan jarri zen,Xabier Barandiaranekin, eta erakunde biekgurekin elkartzea adostu zuten. Hiru aldeakbildu ginen, eta Aldundiak konpromezua hartuzuen teknikariak eta metodologia eskaintzeko,Udalak eta guk herriko gai bi HerritarrenParte-hartzearen ikuspegitik lantzekoakordioa lortzen bagenuen. Horrela, hiruproiektu aurrera eramatea adostu dugu etaberehala aterako dira argira.- Orain aurkeztu duzue taldea, baina laneanibili zarete hilabeteetan.Horrela da, eta hainbat lorpen izan ditugu.Adibidez, Agenda 21 foroaren bilerak suspertuditugu; Udalaren esku ez, baina eibartarreidagokien gaiak landu ditugu (mamografiakDonostian egin beharrean, Eibarren egitea),Udaleko iradokizunen datuen memoria egitea(guretzat lagungarria izan daitekeena), Udalarekinlinea zuzena izatea lortu dugu, horretarakozinegotzigoa eskaini digutelarik; bestetik,Aldundiarekin lantzen ari garen gaiak bestezinegotzigo batetik doaz bideratuta.- Zenbateraino hartu dira kontutan herritarrakherriko gauzen gainean erabakiakhartu edo iritziak emateko?Gutxi. Konturatu ginen boluntarismo handiazegoela. “Nire atea beti dago zabalik”, bainahori ez da parte-hartzea. Ohartu ginen erabakiakbeti batzuren alde hartzen zirela; beraz,dirua gastatzera bagoaz, ondo gastatzea nahidugu. Hau da, ahalik eta jende guztiaren onerako,eta ahalik eta kostu txikienarekin.- Izan da antzeko esperientziarik inguruan?Arrigorriagako La Peña auzoan badagoantzeko ekimen bat, baina bestela hemengoada Euskal Herrian lehenengoa. Hemendikkanpo, Andaluzian badaude horrelakoekimenak martxan eta Albaceten, bestetik,aurrekontu parte-hartzaileak egitendirela jakin dugu. Hori izan daiteke gurehelburu nagusietariko bat, baina bide luzeadago egiteke oraindik.ELKARRIZKETA OSOA WWW.ETAKITTO.COM-ENZerbitzu osatuak Eibar eta eskualdekoosasun zentru eta etxeetanGipuzkoa, Espainia eta nazioartetikegiten dira trasladoakNTRA. SRA. DE BEGOÑAEHORZKETA-BEILATOKIA● KOROAK ● ESKELAK ● HILARRIAK ● AGIRIAKBULEGOAK ETA ERAKUSKETA:Txaltxa-Zelai, 4-6 - behea, ezk.ZERBITZU IRAUNKORRA:☎ 943 201095 Faxa: 943 20256409/V/29 ...eta kitto!680 zkia.


44. EUSKAL JAI ARRAKASTATSUAJai giro paregabian bizi izan genduaneibartarrok aurreko asteburuan ospatutakoEuskal Jaixa. Motorrak berotzen juateko,aurretik, martitzenian Kulturalian PakoAristik emondako Mikel Laboaren gaiñekohitzaldi-musikalak jende asko erakarri eban,barixakua eta domeka bittartian ospatutakogaiñontzeko ekitaldixak egiñ eben moduan.Bertso&Jazza ikuskizunarekin pozik geratuzan jendia, bertsolarixak beste behiñeibartarren kontura adarra jotzen jardutekoaukerarik galdu ez arren. Zapatu gabian zeindomeka eguardixan jendetza batu zanUntzagako karparenazpiko mahaixeninguruan. Bezperakoberuak, baiña, domekanekaitza ekarri zeskuneta Ezpalak dantzajaialdixa, azkenian,Coliseoan egin bihar izaneben, baiña programakjasotzen zittuan ekitaldiguztiak egin ziran.Antton AldalurArgazkiakLEIRE ITURBE


18KIROLAKKopakofinalerdiakfoball-zelaianBIHAR GOIZEAN JOKATUKODIRA FINALERDI BIAK:09.00etan, ZaerMotor-Durangoketa Jose Autosek jardungodute, nor baino nor; eta10.30etatik aurrera, Bar Txokoeta Teknografik-Aelvasa izangodira lehiakideak. Final laurdenetan,Txokok ikaragarrizkoegurra eman zion Eitek-i (15-0)eta Teknografik-Aelvasak 4-1irabazi zion K-OX Azkenari; Durangoketa EzDok Bossak hirunaberdindu zuten eta Jose Autoseketa Esmorgak bana. Azkensailkatutako biek penaltietanlortu zuten bihar lehiatzekotxartela.BIHAR ETA ETZI EIBARKOKLUB DEPORTIBOARENEGUNAREN inguruko hainbatekitaldi burutuko dira, urteroegiten dutenari jarraituz. Horrela,bihar Eibarko mendi itzuliaegingo da, klubeko Mendi batzordeaklagunduta: goizeko07.00etan Deporretik irtenda,Egoarbitza, Azkonabieta, Azitain,Arrate, Kalamua eta Urkotikpasatuta, Deporrera bueltatzeko.Hamaiketakoa egingoda Goimendi auzoan. Informaziogehiago Deporreko lokaletanjaso dezakezue gaur bertan,19.30etatik 20.30etara.Domekan, bestalde, mendiibilaldia abiatuko da Deporretik08.15etan: Santa Kurutzetikbarrena, Kalamuako Parlamenturajoango dira, handikFinalista Egunaren edizio beria ArratenUrtero moduan Arraten banatuko dira dominak, heldu zein umeen artean. / FERNANDO RETOLAZAKalamua puntara eta, ondoren,Arratera. 09.30etan roll-eskiigoera hasiko da Itzioko parketik,eski batzordeak antolatuta.Eguerdiko 12.00etan Caelorenomenezko eskupelota partiduakjokatuko dira, pelota batzordeareneskutik. Eta12.30etan helduendako zeinhaurrendako mendiko dominenbanaketa ekitaldia hasiko da.Goizean bertaratutakoentzatsalda eta txorizoa egongo badaere, 14.30etan bazkariaizango da Arrateko zelaian.Bazkarian parte hartzeko, izenaeman behar da aurretik;prezioa 13 eurokoa da.Arratek Euskadiko Kopairabazi zion BidasoariAsola-Berriko Astigarraga bigarrendoa Gipuzkoako txapelketanDENBORALDIKO AZKENPARTIDUAN, ARRATEK 32-25 IRABAZI zion Bidasoari ElgoibarkoOlaizaga kiroldegianjokatutako Euskadiko Koparenazken edizioan. Atsedenaldirako17-11ko emaitzarekin nagusizen Asobal ligako taldea etapartidu osoan ez zuen inolakoestutasunik pasatu Eibarko taldeakEuskadiko Kopa bereganatzeko.Cutura kapitaina izanzen goleatzaile nagusiena, seigolekin, Rudovic (5), Serrano(4) eta Arroyo, Ivo Díaz eta Kobinenaurretik (3na gol).Denboraldia agurtzeko, etaurterokoari jarraituz, ekainaren5ean Arrate eskubaloiko taldeCutura izan zen, beste behin, taldekogoleatzailea.guztietako jokalariek lore eskaintzaegingo diote Arrateko Amari,Ixuara afaltzera joan aurretik.SAN MIGUELEKO BOLA-TOKIAN JOKATUTAKOAZKEN JAURTIALDIAN,Anartz Esteban eibartarraeta Floreagako Gorka Etxanizizan ziren nagusi, zazpinatxirlorekin. Horko emaitzekin,San Migueleko IkerIzagirrek jarraitzen du GipuzkoakoXL. hiru txirlo bolatxapelketaren lidergoan, 29txirlorekin; baina Asola-BerrikoBittor Astigarragak (25txirlo) 2. postura egin du jauzi,Lasturgo Roman Arrizabalagari(23) aurrea hartuz.Zazpi lehenen artean daudeSan Migueleko Iker Izagirre doa txapelketarenburuan. Argazkian, Asola-Berriko. / LEIRE ITURBEgure herriko beste hiru ordezkari: Anartz Esteban, Josean Blancoeta Luis Javier Oregi.Santesteban onena DebabarrenanMADRILGO ETA LIZARRAKO LASTERKETAK BERTAN BEHE-RA GERATU ETA GERO, Araxesen hartu zuen parte Debabarrenakoemakumeen taldeak. 64 txirrindulari izan ziren irteera puntuaneta, helmugara ihes eginda heldu zen boskotean, Ane SantestebanDeportiboko ordezkaria izan zen. Erlojuz kontra jokatutako 2. sektorean,Debabarrenako txirrindularia bosgarren sailkatu zen. Mutilentaldeak Aizarnazabalen hartu zuen parte eta Asier Penabad izanzen onena beste behin, 7. postuan. Natxituan domekan jokatutakolasterketan, Gorka Ursuak 15. postuan amaitu zuen.Asador Azitainek areto-foballekotxapelketaren finala jokatuko duFINALERDIETAN DONOSA-LARI 9-1 IRABAZI ETA GE-RO, finalerako txartela modubikainean eskuratu du jubenilmailako gure herriko taldeak.Lehenengo zatiaren amaierarako,eibartarrak 3-0 nagusitu ziren,bidea asko erraztuz. AlexAlonsok sasoi betean jarraitzendu eta lau gol lortu zituen, MikelGarrido beste behin lesionatzenzen bitartean. Finala Oñatinjokatuko dute asteburuanIbarrako Laubururen aurka; azkenhonek askoz ere justuagoirabazi zion Laskoraini (3-2).09/V/29 ...eta kitto!680 zkia.


Jiménez etaJauregi gimnastakEspainiakotxapelketaraGASTEIZEKO ABETXUKOKOKIROLDEGIAN JOKATUTA-KO gimnastika erritmikoko indibidualmailako Euskadiko txapelketan,Maider Jiménez etaHelena Jauregi izan ziren Ipuruaklubeko ordezkari onenaketa biek Leongo Ponferradanekainaren 18tik 21era jokatukoden Espainiako txapelketarakotxartela eskuratu zuten. Jiménezeksailkapen orokorreko 2.postua lortu zuen eta Jauregikhirugarrena. Juniorretan, Ibaibarriaga6.a izan zen sailkapenEIBAR TRIATLOI TALDEKOANE ZIARAN JUNIOR MAI-LAKO onena izan zen Deba-Itziarren jokatutako triatloianOlatz Ibaibarriagaren jauzia.orokorrean eta Laskurain 7.a;eta infantiletan, Maria Fernándezek4. postua eskuratu zuen.Ziaran eta Altuna nabarmendu zirenDebako triatloianeta talde bereko Alejandro Altunak2. postua eskuratu zuenbeteranoen mailan. AurtengoEuskal Zirkuitoko lehenengoproba horretan Gipuzkoako txapelketaere jokoan zenez, Ziarantxapelduna izan zen beremailan eta Altuna txapeldunorde.Parte hartzaileek 750 metroegin zituzten igerian, 24’5 kilometrogogor bizikleta gaineaneta beste 5 antxitxiketan.ASTEBURUAN AZPEITIANJOKATUTAKO TXAPELKETAHORIETAN, maila bikaina erakutsizuten batez ere domekanjardundako Urbateko nagusienak.Ander Izagirrek 100 libreakirabazi zituen eta MirenArriolak 100 estiloak; EgoitzKIROLAKUrbatekoak igeriketako eskolartekoGipuzkoako txapelketetanBlanco 2.a izan zen 200 brazataneta Izagirre 200 libretan;eta Unai Azpiazu 3.a 100 estilotaneta Arriola 100 brazatan.Bezperan, alebin mailakolehiaketetan, Mikel Zabala etaIratxe Moyua izan ziren Eibarkoordezkari onenak.Udaberri torneoko partiduak AstelenanGAUR, ARRATSALDEKO 20.15-ETAN HASITA, LAU ETA ER-DIAREN BARRUKO hiru partidu jokatuko dira Astelena frontoian.Neurketak Udaberri Torneokoak izango dira: hasteko, Egaña Klubdeportiboko ordezkariak Hernaniko Bilbaoren kontra neurtuko dituindarrak; jarraian, Etxaniz eibartarrak Alde Zaharreko Ormazabaliegingo dio aurre; eta, amaitzeko, Ortiz de Urbinak jokatuko du. Eibarkopelotari biek orain arte aurkari guztiak egurtu dituzte.19...eta kitto! 09/V/29680 zkia.


20KULTURAHilabetez argazkiek hartu dute herria.Erakusketak, tailerrak, hitzaldiak, ikastaroak…egin dira argazkilaritzaren inguruan. ‘ArgazkilaritzaMaiatzean’ amaitu da, baina Deporreko argazkilaritzataldekoak lanean dihardute datorren urtekoaprestatzen. Zaila izango dute aurtengoa hobetzea.JOSE LUIS IRIGOIEN, argazkilaria:“Urtetik urtera arrakastahandiagoa da”- Amaitu da ‘ArgazkilaritzaMaiatzean’. Zein balorazioegiten duzue?Gauza pare bat falta diraamaitzeko, baina bai, ia bereosotasunean amaitu da ‘ArgazkilaritzaMaiatzean’. Aipatzekoada aurten antolatu ditugunekitaldi guztietara etorriden jende kopuru handia. Osopozik gaude jasotako erantzunarekineta, urtetik urtera,arrakasta handiagoa da. Erakusketakoso onak izan dira:izugarriak benetan, eta horregatiketorri da jende asko kanpotik.Untzagako argazkilaritzaestudioan eta Jesus JaimeMotaren tailerrean ere jendeasko izan zen. Rallyan inoizbaino jende gehiagok hartudu parte, iazko kopurua bikoiztuz.Estatu mailan nolabaitekoospea hartu dugu Deporrekoargazkilariek eta horrelakoekintzetan nabaritzenda. Adibidez, Madril, Malagaeta Albacetetik eskatu diguteerakusketak ipini ahal izateaeuren argazkiak erakusteko.- Nolako esperientzia izanzen kalean estudioa ipintzea?Oso bitxia izan zen, modelobezala posatzeko jende gutxiaurkeztuko zela espero genuelako.500 lagunetik gorahurbildu ziren eta arrakastaizugarria izan zuen ekimenak.Oso ondo irten zen dena.- Zein ekitaldik izan du arrakastarikhandiena hilabetehonetan?Ezberdinak izanik, ezin diraeuren artean alderatu. Untzaganegin zena, adibidez, osoherrikoia izan zen; baina Motarentailerrera, nahiz etanahiko espezializatua izan,jende ugari joan zen; eta erakusketetanere jende asko bilduda. Hala ere, berritasunbezala, Untzagakoa azpimarratukonuke.- Eta izan da espero zenuteneraheldu ez denik?Egin diren gauza guztiekizan dute harrera oso ona, benetan.- Nolakoa da honelako ekitaldienatzean dagoen lana?Gauza asko egin behar da,uste direnak baino askoz eregehiago; itxuraz sinpleak diruditenak,baina egin egin behardirenak. Azpimarratzea gustatukolitzaidake jende asko dagoelaDeporren argazkilaritzareninguruan lanean eta denonartean egindako zerbaitdela ‘Argazkilaritza Maiatzean’;denon lanarengatik izangoez balitz, ezin izango zitekeenhorrelako zerbait antolatu.Gainera, gero eta jendegehiago etortzen da gurekinlan egitera eta ikastera. Martitzenerobiltzen gara Deporrenbilerak egin, ikasi eta gauzakantolatzeko.- Badaukazue ideia berririkdatorren urteko edizioaribegira?Buruan badaukagu ideiarenbat edo beste, baina momentuzhori dira: ideiak.Miren narbaizaeta Ander Mujikadira Napoka Iria./ JOSU TORREALDAIMatrallako Irratixak 7 urte bete dituMAIATZEAN MATRALLAKOIRRATIXAK 7 URTE bete ditueta, hori ospatzeko asmoarekin,gaur urteurren jaia ospatuko duteAsua Erreka kaleko Tallarragaztetxean. 22.00etatik aurreraNapoka Iria taldearen kontzertuahasiko da eta, kontzertuaamaitu ondoren, jaiak jarraitukodu, musika gehiagorekin.Napoka Iria-ren kontzertuaMiren Narbaiza eta AnderMujikak osatzen duten NapokaIria taldea 2005ean jaio zen etadoinu akustikoan oinarritutakoemanaldiak eskaintzen ditu.2007an kaleratu zuten lehenengolana eta berehala hasi zirenoso kritika onak jasotzen. Iazkourtearen amaieran Japonianizan ziren, hainbat kontzertueskaintzen. Bestalde, orain hilabetebatzuk martxan ipinitakoBai, we can! bazkide-kanpainakaurrera dirauela gogorarazinahi dute irratiko arduradunek:35 bazkide behar ditu irratiak,aurrera egin ahal izateko. Bazkidekuotak hilean 2, 5 edo 10eurokoak dira eta jarraian ematenditugun kontu bietako bateanhelbideratu daiteke ordainketa:Kutxan 2101 0035 130121412837 edo EuskadikoKutxan 3035 0023 910230061080. Matrallako IrratixaFm-ko 102.8an entzuten daeta Eibarko programazioazgain, Arrosa proiektuarekin bateginda dagoenez, bertako hainbatsaio ere eskaintzen dituzte.Munduko dantzei eskainitako gauaAMANDRIA ELKARTEAK GAUR GAUERAKO SAIO BEREZIAprestatu du: munduko dantzei eskainitako gaua. 22.00etatik aurreraeta gauerdira arte, Bittor Sarasketa kalean elkarteak duen egoitzanEuropa eta inguruko kulturetako korro-dantza herrikoiak dantzatukodituzte, Patxi Monterok gidatutako saioan. Parte hartzeko10 euro ordaindu behar da (helduekin doazen haurrentzat doan).09/V/29 ...eta kitto!680 zkia.


Biraka dantza taldea ColiseoanEKAINAREN 5-EAN BIRAKA DANTZA TALDEAK ZINEMA!!! Musikalaikuskizunaren estreinaldia egingo du Coliseoan, funtzio bikoitzean(20.00-etan eta 22.00etan). Josu Mujikaren koreografian 30 dantzarikhartuko dute parte eta ikuskizunaren abiapuntua hilketa batenikerketa ardatz duen pelikula baten fikziozko grabazioa da. Dantzaguztiak zinema munduko soinu bandetatik aukeratutako abestien inguruanprestatu dituzte. Bestalde, ekainaren 3an eta 4an, Biraka taldekoumeen dantza ikuskizunak jasoko ditu Coliseoak, 20.30etan.Dibujo eta Zeramikaeskolakoen erakusketaGAUR 19.00-ETAN ZABALDUKO DUTE PORTALEKO erakusketa aretoanMargo, Marrazki eta Zeramika udal eskolakoen erakusketa. Ekainaren 17raarte ohiko ordutegian ikusi ahal izango dira eskoletako ikasleen lanak. Bestalde,datorren ikasturterako matrikulazio-epea ekainaren 2an zabalduko da. InteresatuekPegorara joan beharko dute (astelehenetik eguenera, 09.00etatik14.00etara eta 17.00etatik 19.30etara eta barixakuan 09.00etatik 14.00etara).SostoarenkontzertubereziaABESBATZAREN 25. URTEURRENA OSPATZE-KO, SOSTOAK KONTZERTUA eskainiko du zapatuan,Coliseoan, 20.30etatik aurrera. Abesbatzakogaur egungo kideekin batera, koralista-ohiek, hainbatmusikarik eta Cielito Musika Bandak jardungo dute,150 bat lagun guztira. Kontzertua lau ataletan banatudute eta eskainiko dituzten piezen artean Beethoven,Aita Donostia, Sarasua, Sorozabal, Morricone, Vangeliseta beste hainbat musikarirenak daude.Haurrendako jolaseta tailerrakUMEENDAKO TAILERRAK ANTOLATU DITU…ETA KITTO! EUSKARA ELKARTEAK martxanduen bazkide kanpainaren barruan. Ekainaren6an, jolasak, eskulanak, makillaje tailerraketa beste hainbat egingo dira Untzaga plazan,18.00etatik 21.00etara eta ume zein gurasoguztiak parte hartzera gonbidatuta daude.KULTURAlaburrakPIANO KONTZERTUAGaur iluntzean, 20.30etan,Alvaro Garrido eibartarrakpiano kontzertuaeskainiko du Coliseoan(3 euro). Emanaldiakordubete ingurukoiraupena izango dueta programa honakopiezek osatzen dute:Sonata KV.283 (W.A.Mozart), ballade op.524. zb. (F. Chopin),Preludes (C. Debussy)eta Sonata op.83 7. zb.(S. Prokiev).ESKOLA AGENDAMogel Isasi ikastetxekoIzaro Fernández Iriondok(12 urte) irabazi dudatorren ikasturtekoEskola Agendarakoaurreko eta atzekoazaleko orriakdiseinatzeko lehiaketa.AMAÑAKO DANBORRADAAtzo hasi zituztenAmañako Jaietakodanborradetarakoentseguak, auzokoikastetxean. Nagusiekentseguak eguenetan,20.00etan izango diraeta umeenak, berriz,datorren eguenean(ekainak 4) hasiko dira,19.00etan, toki bereanEUSKERAGURASOENDAKODatorren ikasturtearibegira, aurrekoetanbezala, Udal Euskaltegiaketa AEK-k gurasoeizuzendutako euskerasaioak eskainiko dituzte,Udalaren lankidetzaz,eta horietarakoaurrematrikulazioa zabalikdago. Interesa dutenekeuskaltegietako bateraeta Portalera, Euskara,Kultura eta Hezkuntzasailera jo dezakete(943708435, Ane).21JOSEBA PERALES ALTUNA(2009ko maiatzaren 17an hil zen, 50 urterekin)S E N I D E E N I Z E N E A N , E S K E R R I K A S K Oh i l e t a - e l i z k i z u n e r a j o a ne t a s a m i n - a g u r r a kb i d a l i d i z k i g u z u e n g u z t i o i ....eta kitto! 09/V/29680 zkia.


22KULTURAAntxonNarbaizaBerben esanahixaUne baten Erisono, bariantiaren3. fasia, Bolingua, Txonta,Errebal... eta holan askoridisgustua baiño ekartzen ez deskuezengure zorixoneko Eibarko jirak ahaztuegingo doguz.Izan be, Madrideko hiritik dator notizia,hasiko giñake Xenpelarren doiñuankantari. Gauzia da bertan inguruko herribateko eskolako umiak, 10-11 urtebittartekuak, eruan dittuela Ejerzituarenkuartel bat ezagutzera. Badakizue,armadia zer ona dan, dana humanismuaeta progresua, Afganistanen, Serbian eta,ez dakit non beste, egitten diharduenakziño jatorrak eta giza legezkuakadibide. Holako bisita pedagogikuakehunka izango dira kontizu urtian ziharEspaiñiako probintzietan. Baiñadestinuak ekarri dau barrukuak(soldaduak edo) gaixorik egoneta kanpoko ume koittaduak izurritea,gripe kutsakorra, kontagiau egindittuela. Ez naiz gaiztua izango metaforaerrezari bidia emonez, baiña uste dotdiskurtsua horren kanbixauta dagonsasoian, norbere interesen alde, jakiña,gogoeta egin biharko gendukialaeuskaldunok han hemenkakokomunikabidiak eguna joan, egunaetorri, zelako zirixa sartzen deskuenkónturatzeko.Euskaldunon aberria aberia da, behiñeuskal idazle ezagun batek umorez esaneban moduan; guk herrixa, hau da,Euskal Herrixa baiño ez ei daroiaguburuan; eurak, ostera, hiritartasunaaittatzen dabe, nahiz eta hiritartasunrarua izan, iñoiz, sékula, hori-hiritartasun kontzeptu horierrepresentatukoez daben PatxiZaharrak inponidutako monarkixanoiñarrittuta etorri. Eurak elebitasunadiñuenian, bestiena esan nahi dabe;eurak, ezer izatekotan, inorante hutsakkanpo, gaztelania-ingelesdun dira-eta;edo umien multilinguismuaedo trilinguismua izendatzen dabe,ia holan euskeriaren zuldarra ateratzendaben. Edota ídeien aukera bardintasunadiñuenian, metonimia garbixan,paperian bai, baiña praktikan ez, esatendihardue.Guk guztion eskubidiak aittatzenbadoguz, eurak norbanakuareneskubidiak kontrajarriko deskuez; hainsutsu defenditzen daben estadukontzeptua bakar-bakarrik norbanakueneskubidien bidez osotuta balego lez.Holan ez dogu iñoiz alkar aittuko,bakotxak bérberi nahi daben esanahixaemoten badetsa.Flyscharen ibilbidea Arrate Kultur ElkartearekinEKAINAREN 14RAKO(DOMEKA) TXANGO KUL-TURALA antolatu du ArrateKultur Elkarteak, goizeko09.00etan Ego Gaineko autobusgeltokitik abiatuta:“Goizean Gipuzkoako mendebaldekokostaldeko itsaslabarreanondoz ondokoharkaitz geruzatan idatzitaaurkitzen den historia geologikoarenmilioika urte ezagutzekoaukera izango dugu.Itsasoaren eragin etengabearenondorioz, harkaitz-geruzahoriek ageriangeratu dira, eta formazio berezihoriek osatzen duteflysch-a. Hain zuzen, kostaldeosoko elementu bereizgarrienada, Biotopo Babestuaizendatua”.Geologo baten laguntzarekin,Zumaiaren ondare geologikoharrigarria nahizbertako haitzetan betirakoarrastoa utzi duten gertakariplanetarioak ezagutzeko aukeraeskaintzen du bisitak.Algorri ezagutzaetxerabisita barne hartzendu, eta baita txalupazibilaldia ere, itsaslabarrakitsasotik ezagutzeko.Ondoren Zarautzenbazkaldu eta bertandagoen argazki etazinemaren Photomuseum-abisitatzeko aukeraegongo da.Ordutegi berezia liburutegianEKAINAREN 18RA ARTE, IKASLEEK AZTERKETAKPRESTATZEKO denbora gehiago izan dezaten, liburutegiakordutegi berezia izango du: astelehenetik eguenera 09.00etatik13.30etara eta 16.00etatik 00.00etara egongo da zabalik.Ordutegi horren barruan ohikoak diren zerbitzu guztiak eskainikodituzte. Barixaku, zapatu eta jai-egunetan, berriz, ez daaldaketarik izango (barixakuan 09.00etatik 13.30etara eta16.00etatik 20.30etara zabalduko dute eta asteburu eta jaiegunetan10.00etatik 13.00etara eta 16.00etatik 20.00etara).Ikasleek gauez ere ikasteko aukera izango dute. / EKHI BELARTxangoaren prezioa (autobusa,sarrerak, gidak etabazkaria barne) 40 eurokoada Kultuko bazkideentzateta 43 eurokoa bazkide ezdirenentzat. Izena emateko943 20 22 99 edo 660 12 7012 telefono zenbakietaradeitu behar da. Plaza mugatuakdira.EUSKARARENGMAIL ZERBITZUA EUS-KARAZ. Maiatzaren 20anproba modura jarri zuen Google-kbere itzultzaile automatikoarenteknologia gmailposta zerbitzuan eta, egunhartatik, erabiltzaileek bestehizkuntza batean jasotzen dituztenmeuzak eureneraitzultzeko modua dute; horienartean da euskara. Nolaeuskaratu gmail kontua? Ezdu zailtasunik: posta zerbitzuansartu eta erabiltzaileakbere kontuan sartu behar du;goiko barraren eskuinaldean,ezarpenen atalean sartubeharra dago (gaztelaniazizanez gero, Configuraciónjarriko du). Azaltzen direnaukeren artean, lehena dahizkuntzarena; bertan “euskara”aukera daiteke eta, aldaketagordetzeko, orriarenbeheko aldean dagoen botoia(Guardar cambios) sakatubehar da. Boluntario taldebatek aspalditxo euskaratutakoaeskura jartzea lortuda azkenean.TXOKOA09/V/29 ...eta kitto!680 zkia.


laztanakemoten...Zure senide edo lagunen bat zoriontzeko aukera ezin hobea eskaintzendizugu. Argazki arruntaren prezioa 4 eurokoa izango da; argazkibikoitzarena (bikoteak...) 8 euro (...eta kitto!ko bazkideentzat %20ko deskontua).Argazkia eta testua eguaztena aurretik egon beharko da ...eta kitto!-n.AGENDA23Zorionak, KEPA,etxeko danon partez.Gaur bertan urtebeteegitten dau-eta guremutil haundixak!SUDOKUAZorionak, OIHANE,gaur urtiak betetzendozuzelako. Zurebesuetako loibaEkainen partez.Zorionak, AMAIA,atzo urtebete eginzenduan-eta. Laztanhaundi bat aitatxo,amatxo etafamelixaren partez.94 1 8 22 8 3 4 92 5 4 83 4 98 7 2 1 5 43 7 91 4 84 5Zorionak, JOSU,hillaren 26xan urte biegin zenduazen-eta.Muxu haundi batdanon partetik.Zorionak, EGOITZ,26xan zure lehelengourtia egin zendualako.Maittasun haundiz,zure etxekuak.DENBORAPASAKAURREKOAREN EMAITZAZorionak, IRATIArizmendiarrieta,martitzenian bost urtebeteko dozuzelako.Etxekuen partez.JAIOTAKOAK- Xuban Iraolagoitia Vicente. 2009-V-16.- Aner Galván Negrete. 2009-V-18.- Xabat Fernandes Tarango. 2009-V-27.HILDAKOAKZorionak, FERNAN (domekan)eta IRAIA (martitzenian) urtiakegingo dozuez-eta. Etxekuenpartez.EKHI, ni pa ti ni pami, bi urte betedittuzu, hala!!- Mª Dolores Bilbatua Lezeta. 86 urte. 2009-V-20.- Joaquina Corral Fiñaga. 94 urte. 2009-V-21.- Juanita Gallastegi Txurruka. 93 urte. 2009-V-21.- Julian Urrutia Orabengoa. 78 urte. 2009-V-21.- Emilia Unamuno Zamakola. 94 urte. 2009-V-22.- Emilia Fdez.-Maruri Zaballa. 82 urte. 2009-V-23.- J.Luis Agirregomezkorta Ormaetxea. 80 urte. 2009-V-26.- Isabel Baglietto Berraondo. 71 urte. 2009-V-27....eta kitto! 09/V/29680 zkia.


24AGENDAhoroskopoaARIESPixka bat zentratu beharko zinateke.Azken aldian gauza asko ahaztenzaizkizu eta ez dakizu non zabiltzan.Hartu zuretzako denbora gehiago.TAURUSEgin ohiu, ikusiko duzu zeinen ondogeratzen zaren. Barruko tentsioaaskatzeko metodo ona da, baitaefektiboa ere. Proba ezazu.GEMININor uste duzu zarela, ba?Ez saiatu zure eskuetatik kanpodauden gauzak egiten, emaitzaeta ondorioak latzak izan daitezelako.CANCERGauzak gaizki egiten dituzula ustebaduzu ere, ez da horrela. Zortea?Nork daki, baina egiten duzunaegiten duzula oso ondo egongo da.LEOAmodiozko filme bateko protagonistadirudizu. Zeinen polita den dena,arrosa kolorekoa. Merezi duzu,hainbeste momentu txarren ostean.VIRGOProduktu bat erabiltzen hasi bainolehen, begiratu zeintzuk diren harenberezitasunak. Bestela, ezustekorenbat hartu dezakezu.LIBRABeti ezin zara itxaroten egon.Aurrerapausoa eman eta gauzakzure kabuz egiten hasi zaitez inoriitxaron gabe. Zugan sinestu ezazu.SCORPIUSAzken finean badakizu dena ondojoango dela, zuri dena ondo irtetzenzaizulako. Ez dakizu zuk erezergatik den horrela, baina bueno.SAGITTARIUSDena mugitzen da zure inguruaneta zu, bitartean, geldi-geldi,zer egin jakin gabe. Espabila zaitezeta ipurdia mugitu, ez izan alperra.CAPRICORNIUSAstroak alde izango dituzu eta zureproposamen guztiak beteko dira,pixka bat saiatzen bazara. Hala ere,inork ez dizu ezer oparituko.AQUARIUSAukerak datozen bezala baliatuegizuz; bestela, gerta daiteke inoizgehiago ez agertzea. Badakizu trenakbitan ez direla pasatzen, ezta?PISCISBeroarekin gustora, ezta? Eta beroakekartzen dituen euli eta bestelakoak,ez dira nazkagarriak? Hotza faltanbotako duzu agian.Barixakua 29ABONTZAKO JAIAK18.30.- Txupinazoa etasuziriak. 19.00.- Toni La Sal.Birusak erasoan! Umeentzakogiñola, euskaraz. 20.15.-Tor magoa (euskaraz). 21.15.-Jai gastronomikoa: ardodastatzea eta patata tortilatxapelketa. 22.30/01.30.-Dantza-kanta Sonidos erromeritaldearekin. Egigurentarrenekoparkean.KONTZERTUA20.30.- Alvaro Garridorenpiano kontzertua. Coliseoan.MATRALLAKO JAIA22.00.- Napoka Iria taldearenkontzertua eta musika-gaua.Tallarra gaztetxean.MUNDUKO DANTZAK22.00.- Munduko dantzak.Amandria elkartean.Zapatua 30EIBARKO MENDI ITZULIA07.00.- Deporretik irtenda.Hamaiketakoa Goimendin.EUSKARAZ BIZI08.00.- Autobus zerbitzuarenhasiera (Ego Gain-Iturburu,Urkizu-Iturburu).08.30.- Argazkiak.09.00/18.30.- Kirol-probaeta lehiaketak. Iturburun.salgaiMUSIKA:Piano kontzertua.Maiatzak 29,20.30etan.Sostoak 25 urtekontz ertua.Maiatzak 30,20.30etan.BERTSOAK:Umeen bertsojaialdia.ekainak 4, 18.00etan.DANTZA:Biraka dantza.ekainak 3, 20.30etan.Zinema!!! Musikala.ekainak 5, 20.00etan.Zinema!!! Musikala 2.ekainak 5, 22.00etan.Zapatua 30ABONTZAKO JAIAK11.00.- Suziriak. 11.00/11.30.- Buruhandien irteera.11.30/13.30.- Umeentzakojolasak. 12.30/13.30.-Txistorra-jana. 12.30/14.30.-Txikiteoa. 14.30.- Herribazkaria: 400 lagunendakopaella erraldoia. 17.00.-Karaokea gazteeta nagusientzat. 17.00.-Toka eta igel txapelketak,Ipuruako jubilatu etxearenatarian. 18.00.-Txokolate-janagure nagusientzat, IpuruakoJubilatuen Etxean. 19.00.-Trofeo banaketa (Toka, igel,mus eta tute txapelketena).19.15.- Gorriti eta bereabereak. 21.00/22.00.-Lisker taldearekin berbenahasiera. 21.30.- Erretegierraldoia martxan: saiheski,oilasko hegalak eta txorizoa.23.00/02.00.- Liskertaldearekin berbenarenjarraipena. Egigurentarrenekoparkean.BAZKARIA14.00.- Eibarko IrratizaleenElkartearen bazkaria.17.00.- Urteko batzarra.Kantabria jatetxean.LA SALLE19.00.- 50. urteurrenarenbarruan, globo-aeroestatikoa.Txaltxa Zelaian.SOSTOARENKONTZERTUA20.30.- Sostoa abesbatzaren25. urteurren kontzertua,Coliseoan.Domeka 31FINALISTA EGUNA08.15.- Mendi ibilaldia,Deporretik Arrateraino.09.30.- Roll-eski igoera,Itzioko parketik.12.00.- Caelo Memorialarenpelota partiduak.12.30.- Mendiko dominenbanaketa.14.30.- Bazkaria. Arraten.Klub Deportiboak antolatuta.ABONTZAKO JAIAK12.00.- Auzoko hildakoenoroimenezko meza: loraeskaintza eta abesbatza.San Pio X.a elizan.Astelehena 1UMEEN BERTSO JAIALDIA18.00.- Arrateko Andra Mari,Aldatze eta Urkizuko umeenemanaldia. Sarrera: Euro bat.Coliseoan.ESKOLARTEKO ANTZERKIA20.30.- Un mal día (TrakelTaldea). Hezkuntza Esparruan.Martitzena 2ESKOLARTEKO ANTZERKIA15.00.- Salvador. El niño,la montaña y el mango(Cambaleo Teatro, Madril).Hezkuntza Esparruan.Eguaztena 3HITZALDI AURKEZPENA19.00.- Gaztehhgam (EuskalHerriko gazteria gay-lesaskapen mugimendua):taldearen sorreraeta helburuen aurkezpena.Monteka tabernan.DANBORRADARAKOENTSEGUAK19.00.- Sanjuanetakodanborradarako entsegua(umeak).20.00.- Sanjuanetakodanborradarako entsegua(nagusiak). Amalur-ohian.DANTZA20.30.- Biraka dantzataldearen emanaldia.Sarrera: Euro bi. Coliseoan.Eguena 4BERTSOAK18.00.- Umeen bertsojaialdia. Coliseoan.AMAÑAKO DANBORRADA19.00.- Danborradarakoentsegua (umeak). Amañaikastetxean.HITZALDIA19.30.- Ezker abertzalepolitikoa, etorkizunekoapustua’. Hizlariak: PatxiZabaleta eta Oxel Erostarbe.Portalean (ikastaro gelan).DANTZA20.30.- Biraka dantzataldearen emanaldia.Coliseoan.09/V/29 ...eta kitto!680 zkia.


eguraldia (EUSKALMET.NET)erakusketak– Maiatzaren 30era arteLA SALLE ikastetxeko 50. urteurrenaren ingurukoargazkiak. Untzagako jubilatu etxean.– Maiatzaren 31ra arteISABEL DIEZen Al filo de las mareas. Topalekuan.DEPORTIBOKO ARGAZKILARITZA TALDEkoenerakusketa kolektiboa. El Ambigú eta Deporren.ARGIZAIOLA SARIA argazki erakusketa.Deporren.DIAPORAMA ETA ARGAZKI erakusketa.Eibarko dendetan.– Ekainaren 17ra artePINTURA, DIBUJO ETA ZERAMIKA udal eskolenerakusketa. Portalean.ikastaroak– J.B. Gisasola Musika Eskola.Matrikula: Maiatzaren 29ra arte aurreko ikasturteanmatrikulatutako ikasleentzat.Informazioa: Pegoran edo Portalean.- Akuarela ikastaroa.Noiz: Maiatzaren 30etik uztailaren 4ra, zapatuetan(goiz eta arratsaldez). Irakaslea: Sara Beiztegi.Izen-ematea: 943202299 edo 626984472 telefonoan.- Dibujo eta Zeramika Udal Eskola.Matrikula: Ekainaren 2tik aurrera, Pegoran.– Reiki (2. maila).Noiz: Ekainaren 6an, goiz eta arratsaldez.Izen-emateak: Ekainaren 4ra arte, Pegoran.– Autodefentsa.Noiz: Ekainaren 2an eta 7an. Inform.: 665-743217.– 37. Udako Ikastaroak.Informazioa eta matrikula: Ekainaren 19ra arte,www.ueu.org helbidean edo 943821426 telefonoan.- Euskera gurasoentzat.Datorren ikasturterako aurrematrikula.Non: Udal Euskaltegia, AEKn edo Portalean(Euskara-Kultura sailan).diru-laguntzakfarmaziak29, barixakuaEGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)GAUEZ Alberdi (Zubiaurre, 9)30, zapatuaEGUNEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)GAUEZ Cortina (Zubiaurre, 29)31, domekaEGUNEZ Zulueta (S. Agustin, 5)GAUEZ Ibarrondo (Zeharkalea, 2)1, astelehenaEGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)2, martitzenaEGUNEZ Urizar (J. Etxeberria, 7)GAUEZ Larramendi (Calbetón, 19)3, eguaztenaEGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)GAUEZ Larramendi (Calbetón, 19)4, eguenaEGUNEZ Barandela (Z. Agirre, 4)GAUEZ Larramendi (Calbetón, 19)5, barixakuaEGUNEZ Lekunberri (Isasi, 31)GAUEZ Larramendi (Calbetón, 19)lehiaketakUDAN GAZTETAN MARTXAN.Izen-ematea: Maiatzaren 31ra arte,17.00etatik 20.00etara ErrotaGaztelekuan. Informazioa: Astixan(943206231 telefonoan).LI (BURU-HAUSGARRIAK).Ekainaren 14ra arte,Juan San Martin Liburutegian.DENDARIENTZAT. Eskaerak eta informazioa: 943207694 / 943206669 telefonoetan.NAGUSIENDAKO ALDE BATERAKO EGONALDIAK. Eskaerak eta informazioa: Gizartekintzan(Portalea, 4. pisuan) aldez aurretik txanda eskatuta (943708440 telefonoan).SANJUANAK 2009. Koadrilentzako diru-laguntzak. Eskaerak eta informazioa: Ekainaren 2tik15era, Pegoran edo Portalean.AGENDAtelefono jakingarriakSOS deiak ........................112Pegora .............................010Udaletxea .........943 70 84 00Portalea............943 70 84 39Udaltzaingoa.....943 20 15 25Mankomunitatea943 70 07 99Debegesa..........943 82 01 10KIUB .................943 20 38 43Epaitegia ..........943 03 34 00Iberdrola ..........901 20 20 20Naturgas ...........902 12 34 56D YA Larrialdiak.943 46 46 22Gurutze Gorria..943 22 22 22Mendaro osp.....943 03 28 00Anbulategia ......943 03 25 00Torrekua ...........943 03 26 50Errepideak ........902 11 20 88Ertzaintza .........943 53 17 00Eusko Tren .......902 54 32 10Pesa .................902 10 12 10Taxiak...............943 20 30 71.........................943 20 13 25Alkohol.Anon. ..629 14 18 74Al-Anon/Alateen 650 26 59 63autobus ordutegiakEIBAR-DONOSTIA. Egunero: 07.30, 08.50, 10.30,13.30, 14.30 eta 18,30. Laneguna: 07.00, 08.00,15.30 eta 21.05. Jaieguna: 09.30, 13.30, 18.30 eta20.30. DONOSTIA-EIBAR. Egunero: 12.30, 15.00,17.30, 19.30 eta 20.45. Laneguna: 07.00, 09.30,13.30, 14.30 eta 18.30. EIBAR-BILBO. Laneguna:06.40etatik 20.40etara orduro. Zapatua eta jaiegunak:07.40etatik 21.40etara orduro. BILBO-EIBAR.Laneguna: 06.40etatik 21.40etara orduro. Zapatuaeta jaiegunak: 07.40etatik 21.40etara orduro. EIBAR-GASTEIZ. Egunero: 06.15, 10.45, 14.45 eta 18.45.Zapatua: 06.45, 10.45, 14.45 eta 18.45. Jaiegunak:08.45, 10.45, 14.45, 16.45, 18.45 eta 20.45. GAS-TEIZ-EIBAR. Egunero: 08.30, 12.30, 16.30 eta 20.30.Jaiegunak: 08.30, 10.30, 12.30, 16.30, 18.30 eta20.30. EIBAR-IRUÑA. Laneguna: 07.45 eta 13.30.Jaiegunak: 07.30 eta 18.00. IRUÑA-EIBAR. Laneguna:10.45 eta 18.00. Jaiegunak: 10.45 eta 21.00. EI-BAR-ARRATE. Zapatua: 14.00. Domeka eta jaiegunak:09.00, 10.00, 11.00, 13.00 eta 18.00. A RRATE-EIBAR. Zapatua: 14.30. Domeka eta jaiegunak:09.30, 10.30, 11.30, 13.30 eta 18.30. EIBAR-ELGE-TA. Laneguna: 13.30 eta 20.20. Domeka eta jaiegunak:12.00 eta 19.00. ELGETA-EIBAR. Laneguna:14.00 eta 20.50. Domeka eta jaiegunak: 12.30 eta19.30. ERMUA-MENDARO. Astelehenetik ostiralera:06.20, 07.10, 07.50 (07.50etatik 22.20etara orduerdiro).Zapatua-Domeka-Jaiegunak: 06.50-etik 21.50-era orduro. MENDARO-ERMUA. Laneguna: 06.55etatik21.55etera orduerdiro. Zapatua-Domeka-Jaiegunak:07.55-etik 21.55-era orduro.tren ordutegiakEIBAR-BILBO. Lanegunak: 06.13etatik 21.13etara orduro.+ 10.35 eta 21.38. BILBO-EIBAR. Lanegunak:05.57etatik 20.57etara orduro. + 09.34 eta 20.34. EI-BAR-DURANGO. Egunero: + 22.18. EIBAR-DONOS-TIA. Lanegunak: 06.13etatik 20.13etara orduro.+ 10.35 eta 21.38. DONOSTIA-EIBAR-ERMUA. Lanegunak:05.47etatik 20,47etara orduro.25...eta kitto! 09/V/29680 zkia.


1. Etxebizitza1.1. Salgai– Eibarko erdialdean pisua salgai. 130m 2 . 3 logela. 2004an guztiz berriztua. Aukeraezinhobea pisu handiagora aldatzeko.Tel. 626-203838.– Eibarren pisu berria salgai. 73 m 2 . Logelabi. Oso argitsua. 237.400 euro. Planoaketa ezaugarriak: Tel. 610-073819.www.pisos-eibar.net84.net.– Legarreko dorreetan pisua salgai. 3 logela,egongela, sukaldea, komun bi, balkoiaeta despentsa. Aukera paregabea.Tel. 653-733357.1.2. Errentan– Eibarren pisua hartuko nuke alokairuan.Tel. 663-451436.– Logela alokagai. Tel. 605-771995.– Bidebarrieta kalean pisua alokagai. Logelabi, egongela, sukaldea eta komuna.Tel. 652-764566.2. Motorra2.1. Salgai– Yamaha Fazer 600cc salgai. 4 urte.Egoera onean. Tel. 650-284303.– Opel Omega 96 salgai. AIT pasatuta.1.100 euro. Tel. 670-219618.– Bigarren eskuko Citroen ZX salgai.M-UK. Asegurua maiatzera arte. IAT pasatuta.Tel. 696-817026 edo 943-121826.3. Lokalak3.1. Salgai– Isasiko aldapan garajea salgai. Tel.669-947125.– Garaje itxia salgai Jardineta-Aldatzeinguruan. Tel. 629-428449.3.2. Errentan– Asua-Errekan hainbat neurritako lokalakalokagai. Tel. 600-236789.4. Lana4.1. Lan bila– Emakumea eskaintzen da gauez nagusiakzaintzeko, garbiketa lanak egin edoumeak zaintzeko. Tel. 943-530132 edo645-735116.– Emakumea eskaintzen da interna moduanlan egiteko. Esperientzia. Tel. 638-482478. Lorena.Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen eta autoen kasuan izan ezik.Azken hauetako PREZIOAK honakoak dira: Etxeak, lokalak, garajeak:alokatu, 10 euro; saldu,15 euro. Autoak: 10 euro. Doako iragarkietan,12 hitz onartuko dira gehienez. Iragarkiak ipintzeko: 943-200918.1. ETXEBIZITZA1.1. Salgai1.2. Errentan1.3. Konpartitzeko2. MOTORRA2.1. Salgai3. LOKALAK3.1. Salgai3.2. Errentan– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiakzaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.657-142376.– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiakzaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.699-653874.– Mutila eskaintzen da edozein lanetarako.Gidatzeko karnetarekin. Tel. 650-744497.– LH duen eta Haur Hezkuntza ikastendiharduen neskak umeak zainduko lituzke.Tel. 659-709334.– Mutila eskaintzen da banatzaile, igeltsero-laguntzaileedo sukaldari-laguntzailelanetan jarduteko. Tel. 657-237818.– Mutila eskaintzen da banatzaile, igeltsero-laguntzaileedo sukaldari-laguntzailelanetan jarduteko. Tel. 638-344377edo 943-530795.– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzekoeta eraikuntzan edo pintore laneanjarduteko. Tel. 630-313560. Felix David.– Emakumea eskaintzen da 15.00etatik18.00etara edozein lanetarako. Tel. 616-397348.– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiakzaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.638-344377 edo 943-530795.– Mutil arduratsua eskaintzen da nagusienzaindari, kamarero, sukaldari-laguntzaileeta eraikuntzan lan egiteko. Tel.686-545884.– Autonomoak piezak montatuko lituzke.Tel. 660-155631.– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiakzaindu, tabernan lan egin edo garbiketalanetarako. Tel. 699-537604. Itziar.– Mutil arduratsua eskaintzen da edozeinlanetarako: igeltseritza etabar. Tel. 646-907049. Gorka.– Emakumea eskaintzen da orduka nagusiakedo umeak zaindu eta garbiketalanetarako. Tel. 686-274433.– Emakumea eskaintzen da orduka nagusiakedo umeak zaindu eta garbiketalanetarako. Tel. 608-474923 edo 943-171583.– Neska arduratsua eskaintzen da arratsaldezedo asteburuetan umeak edo nagusiakzaindu eta garbiketa lanetarako.Esperientzia. Tel. 646-048823.4. LANA4.1. Lan bila4.2. Langile bila5. IRAKASKUNTZA5.1. Eskaerak5.2. Eskaintzak6. DENETARIK6.1. Salgai6.2. Eman6.3. Galdu/Aurkitu6.4. Bestelakoak– 47 urteko Eibarko emakumea eskaintzenda nagusiak zaintzeko etxean edoospitalean. Esperientzia. Tel. 697-245186.– Neska eskaintzen da orduka edo gauezumeak edo nagusiak zaintzeko. Tel. 610-632782.– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko.Interna edo externa. Esperientzia.Tel. 638-732436 edo 638-482478.– Emakumea eskaintzen da orduka nagusiakzaindu edo garbiketa lanetarako.Tel. 616-397348.– Neska arduratsua eskaintzen da umeakedo nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.Tel. 678-534041.– Emakume arduratsua eskaintzen da ordukanagusiak zaindu edo garbiketa lanetarako.Tel. 617-820162.– Neska eskaintzen da sukaldari laguntzailemoduan lan egiteko. Tel. 671-343612 edo 943-531931.– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiakzaindu, garbiketa lanak egin edo sukaldarilaguntzaile moduan. Tel. 663-569263.– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiakzaindu eta garbiketa lanetarako.Edozein ordutegitan. Tel. 646-821678.– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiakzaindu, garbiketa lanak egin edo tabernetanjarduteko. Tel. 671-476869.– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiakzaindu, garbiketa lanak egin edo kamareramoduan. Tel. 6597-824727.– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiakzaindu, etxeko lanetarako edo kamareramoduan. Esperientzia. Tel. 690-154754.– Neska eskaintzen da orduka umeakedo nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.Tel. 648-603029.– Neska eskaintzen da orduka umeakedo nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.Tel. 659-355758.– Emakumea eskaintzen da umeak edonagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.Esperientzia. Tel. 646-235195 edo669-311385.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaindu, garbiketa lanak egin edo sukaldarilaguntzaile moduan. Tel. 660-594503.– Mutil arduratsua eskaintzen da edozeinlanetarako. Tel. 696-659501.– Gizona eskaintzen da sukaldari laguntzailemoduan eta eraikuntzan lan egiteko.Tel. 686-274490.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.639-020180.– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzekoeta kamarero edo garbitzaile lanetarako.Tel. 647-999092.– Etxe-tresna txikiak konpondu eta parabolikakjartzen ditugu. Tel. 943-751711.– Emakume arduratsua eskaintzen daumeak edo nagusiak zaintzeko. Internaedo externa. Esperientzia. Tel. 648-736067.– Emakumea eskaintzen da umeak edonagusiak zaindu, garbiketa lanak eginedo kamarera moduan. Tel. 617-056828.Lily.4.2. Langile bila– Asteburuetarako kamarera eta sukaldari-laguntzaileabehar dira. Tel. 943-121262.– Sukaldaria behar da. Esperientziarekin.Tel. 943-206868.– Dietista behar da Ugan Klubean hainbatordurako. Tel. 943-820452.5. Irakaskuntza5.1. Eskaerak– Goi mailako Mantenimendu ikasketakegiten diharduen gazteak Dibujo Teknikorakoirakaslea behar du. Tel. 696-252210.5.2. Eskaintzak– LH duen eta Haur Hezkuntza ikastendiharduen neskak klase partikularrakematen ditu. Tel. 659-709334.6. Denetarik6.1. Salgai– Izotz-makina salgai. Oso egoera onean.450 euro. Gauez deitu. Tel. 669-956450. Iban.– 25 pulgadako telebista, Thomson markakoa,eta 0’90x0’90ko mahaia salgai.Merke. Tel. 618-084932.– Yamaha markako pianoa salgai. Merkea.Tel. 943-207926.– 21”ko telebista, HP inpresora-scannereta PC-2 jokoekin salgai. Tel. 670-219618.09/V/29 ...eta kitto!680 zkia.


A eta DereduakOtaola Hiribidea, 29 - 20600 EIBARTel. 943 20 84 44 / Faxa. 943 20 31 96◆◆◆◆◆JANGELAZERBITZUAEIBARAdministrazio eta FinantzakNazioarteko MerkataritzaGorputz eta Kirol-ekintzen SustatzeaAdministrazio KudeaketaMerkataritzaLANERAKO ETAETENGABEKO PRESTAKUNTZAKALITATE PLANA“LEONARDO”PROGRAMA EUROPARRALANGAIURRATS BATLAN PROIEKTUAKGOI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK◆◆ERDI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK◆EIBARERMUAuni@iesunibhi.com / www.iesunibhi.comOngarai Auzoa - 48260 ERMUATel. 943 17 62 57 / Faxa. 943 17 64 50Aurrematrikula: ekainaren 1etik 12raERMUAInformatika Aplikazioen Garapena (D EREDUA)Informatika Sistemen AdministrazioaMikroinformatika - Sistemak eta sareak

More magazines by this user
Similar magazines