Pelan Induk dan Pelan Tindakan - Lembaga Pembangunan Langkawi

lada.gov.my

Pelan Induk dan Pelan Tindakan - Lembaga Pembangunan Langkawi

IV. Blueprint dan pelan tindakan:

Tiga tema untuk merealisasikan wawasan

Untuk merealisasi aspirasi ini, satu portfolio pelancongan

yang mengandungi 14 inisiatif telah dirangka meliputi tiga

tema iaitu produk, infrastruktur dan pembolehdaya. Inisiatif

ini adalah selaras dengan lima prinsip panduan. Pertama,

ia mendukung wawasan bersepadu Langkawi sebagai

destinasi alam semulajadi dan destinasi eko-pelancongan.

Kedua, ia dibangunkan atas kekuatan sedia ada dengan

matlamat menjadikan Langkawi pulau bertaraf dunia demi

memaksimakan kelebihan untuk bersaing dengan destinasi

pulau lain. Sehubungan itu, prinsip ketiga menekankan kepada

peralihan ke arah pembangunan kandungan dan bukannya

infrastruktur. Pelaksanaan inisiatif ini juga bertujuan untuk

menambah baik taraf hidup penduduk Langkawi dari segi

tahap pendapatan dan kualiti hidup. Akhir sekali, Blueprint

memberikan tumpuan teliti kepada pelaksanaan kerana

kejayaan sesuatu rancangan itu terletak pada pelaksanaannya.

- 30 -


IV. Blueprint dan pelan tindakan:

Tiga tema untuk merealisasikan wawasan

Untuk merealisasi aspirasi ini, satu portfolio pelancongan yang mengandungi 14 inisiatif telah

dirangka meliputi tiga tema iaitu produk, infrastruktur dan pembolehdaya. Inisiatif ini adalah

selaras dengan lima prinsip panduan. Pertama, ia mendukung wawasan bersepadu Langkawi

sebagai destinasi alam semulajadi dan destinasi eko-pelancongan. Kedua, ia dibangunkan

atas kekuatan sedia ada dengan matlamat menjadikan Langkawi pulau bertaraf dunia demi

memaksimakan kelebihan untuk bersaing dengan destinasi pulau lain. Sehubungan itu,

prinsip ketiga menekankan kepada peralihan ke arah pembangunan kandungan dan bukannya

infrastruktur. Pelaksanaan inisiatif ini juga bertujuan untuk menambah baik taraf hidup penduduk

Langkawi dari segi tahap pendapatan dan kualiti hidup. Akhir sekali, Blueprint memberikan

tumpuan teliti kepada pelaksanaan kerana kejayaan sesuatu rancangan itu terletak pada

RAJAH 9

14 inisiatif, meliputi 3 tema

1 Geopark 2 Cenang

3

Ikon

Berwajah

Baru

4 Penginapan 5 Barat Laut 6

Mewah

Yang Meriah

7

Program Pengiktirafan

Muzium

Hidup

MICE

Bitara

Penjenamaan

12 13 Akademi Pelancongan

dan Pemasaran

Produk Infrastruktur Pembolehdaya

8 Jaringan

Pengangkutan

9

10 Kesihatan 11

Dan

Sanitasi

14

Mobiliti

Darat

Titik

Sentuh

Sasaran

Pertanian dan

Perikanan

- 32 -

More magazines by this user
Similar magazines