ogres novada attīstības programma 2011. – 2017 ... - Ogres novads

ogresnovads.lv

ogres novada attīstības programma 2011. – 2017 ... - Ogres novads

Ogres novada attīstības programmas 2011. - 2017. gadam projekts

pieņemts un nodots sabiedriskajai apspriešanai ar Ogres novada domes

2010. gada 21.oktobra lēmumu (protokola Nr.12, 1.§)

OGRES NOVADA ATTĪSTĪBAS

PROGRAMMA 2011.2017.GADAM

(4 DAĻĀS)

I daļa

Pašreizējās situācijas raksturojums un SVID analīze

Ogrē 2010.

More magazines by this user
Similar magazines