31.08.2013 Views

juni - Hoeselt.Be

juni - Hoeselt.Be

juni - Hoeselt.Be

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Hoeselt

g e m e e n t e b e r i c h t e n

Samen op weg

naar een betere ontwikkeling !

Werm gaat de straffe toer op!

Hoeselt Zomert op 18-19 en 20 juli !

Nieuw Mountainbike-netwerk EUREGIO

Wijziging openingsuren gemeentehuis

Tweemaandelijks informatieblad voor de inwoners van Hoeselt • Jaargang 38 • juni 2008 • Nr. 221

Gemeentebestuur Hoeselt • Dorpsstraat 17 • tel. 089 51 03 10 • www.hoeselt.be


Het weten waard

Alle gemeentelijke info vind je ook op www.hoeselt.be

telefoonnummers

diensten

Gemeentehuis 089 51 03 10

Politie 089 51 03 00

Brandweer 100

Cultureel Centrum 089 41 63 58

sportcentrum 089 49 16 03

Zwembad 089 41 36 22

Jeugddienst 089 50 12 00

Technische dienst 089 51 03 46

oCMW 089 51 88 10

Bibliotheek 089 41 38 46

Containerpark 089 51 43 48

Milieudienst 089 51 03 38

Toerisme 089 51 03 35

Lokale werkwinkel

PWA 089 51 48 69

VDAB 089 79 35 94

Werk@home 089 79 35 93

strijkatelier 089 79 35 93

E-mail aan de gemeente

Naast de persoonlijke emailadressen van de

medewerkers kan je volgende emailadressen

gebruiken om berichten te mailen aan de

diverse diensten van de gemeente:

secretaris@hoeselt.be

ontvanger@hoeselt.be

secretariaat@hoeselt.be

financien@hoeselt.be

burgerzaken@hoeselt.be

bevolking@hoeselt.be

toerisme@hoeselt.be

gemeenteberichten@hoeselt.be

verkeerscommissie@hoeselt.be

inf@hoeselt.be

rop@hoeselt.be

technischedienst@hoeselt.be

wegendienst@hoeselt.be

groendienst@hoeselt.be

milieudienst@hoeselt.be

bibliotheek@hoeselt.be

jeugddienst@hoeselt.be

jeugdraad@hoeselt.be

cultuurdienst@hoeselt.be

cultuurweb@hoeselt.be

hoeseltzomert@hoeselt.be

activiteitenkalender@hoeselt.be

ccterkommen@hoeselt.be

sportdienst.hoeselt@pandora.be

politie@hoeselt.be

info@ocmwhoeselt.be

PAPIEROPHALING

Vrijdag 25 juli

Vrijdag 22 augustus

opgelet: ophaling huisvuil van vrijdag 15

augustus verschuift naar maandag 18 augustus

WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN

Centraal oproepnummer 0903 99803

WACHTDIENST LIMBURGSE TANDARTSEN

0903 36950

BELBUS

U belt... en de belbus haalt u op

011-85 03 00

De Druglijn

Anoniem & objectief.

Bel 078 15 10 20

VLAAMSE INFOLIJN

1700

Zitdagen burgemeester

en schepenen

Burgemeester Annette STULENS

VRIJDAG van 16 tot 19 uur

kabinet van de burgemeester,

1ste verdieping

e-mail: annette.stulens@hoeselt.be

Schepen Werner RASKIN

VRIJDAG van 19 tot 20 uur

dienst INF, gelijkvloers (rechts)

e-mail: werner.raskin@hoeselt.be

Schepen Guy THYS

VRIJDAG van 18 tot 19 uur

dienst INF, gelijkvloers (rechts)

e-mail: guy.thys@hoeselt.be

Schepen Walter CALLEBAUT

WoeNsDAG van 17 tot 18 uur

dienst INF, gelijkvloers (rechts)

e-mail: walter.callebaut@hoeselt.be

Schepen Serge VONCKEN

VRIJDAG van 17 tot 18 uur

dienst INF, gelijkvloers (rechts)

of op afspraak 0498 93 91 04

e-mail: serge.voncken@hoeselt.be

Voorzitter OCMW

Carine SOUBRY-MOORS

DINsDAG van 13 tot 14 uur

oCMW - europalaan

GsM 0486 95 27 22

e-mail: carine.moors@hoeselt.be

De volgende gemeenteberichten verschijnen omstreeks half augustus.

Interessante berichten kunnen gestuurd of afgegeven worden naar/aan:

het college van burgemeester en schepenen vóór vrijdag 18 juli.

OPENINGSUREN

GEMEENTELIJKE

DIENSTEN

GEMEENTEHUIS zomeruurregeling

(juli en augustus)

maandag 09.00-12.00 13.00-1900

dinsdag 09.00-12.00 -

woensdag 09.00-12.00 -

donderdag 09.00-12.00 -

vrijdag 09.00-12.00 -

POLITIE

maandag 08.00-12.00 12.30-18.30

dinsdag 08.00-12.00 12.30-16.30

woensdag 08.00-12.00 12.30-16.30

donderdag 08.00-12.00 12.30-16.30

vrijdag 08.00-12.00

Buiten deze uren kan u steeds terecht bij

het hoofdkantoor van de politiezone

Bilzen, schureveld 19

elke werkdag 07.00-21.00

zaterdag 08.30-16.00

TECHNISCHE DIENST zomeruurregeling

(juli en augustus)

maandag 06.45-14.00 -

dinsdag 06.45-14.00 -

woensdag 06.45-14.00 -

donderdag 06.45-14.00 -

vrijdag 06.45-14.00 -

CONTAINERPARK

zomeruurregeling (van 1 april tot en met 30 september)

maandag 09.00-12.00 12.30-16.15

woensdag - 16.30-19.30

donderdag 09.00-12.00 12.30-16.15

vrijdag 09.00-12.00 12.30-16.15

zaterdag 09.00-12.00 12.30-16.15

BIBLIOTHEEK

maandag 10.00-12.00 -

dinsdag - 18.00-20.00

woensdag 14.00-16.00 -

donderdag - 18.00-20.00

vrijdag - 18.00-20.00

zaterdag 10.00-12.00 -

Jaarlijks verlof

Bibliotheek: van ma 14 juli t.e.m. za 2 augustus

Cultuurdienst: van di 1 juli t.e.m. ma 28 juli

sporthal: van ma 28 juni t.e.m. zo 27 juli

Zwembad: van ma 28 juni t.e.m. 27 juli

Sluitingsdagen gemeentehuis -

technische dienst - containerpark

Vrijdag 11 juli: Feest Vlaamse Gemeenschap

Maandag 21 juli: Nationale Feestdag

Vrijdag 15 augustus: o.L.V. Hemelvaart

Beste mensen,

De vakantie staat voor de deur en het werk/

schooljaar is bijna ten einde.

Tijd om het afgelopen werkjaar even te

evalueren.

De laatste weken heeft iedereen wel problemen gehad met de zondvloed. Het

bestuur zal dan ook samen met Infrax de grote knooppunten in kaart moeten

stellen en oplossingen zoeken.

We gaan bij de hogere overheden deze problematiek bespreken om op termijn

deze overstromingen te beperken en in goede banen te leiden.

Het moet niet altijd negatief zijn. Verderop gaan jullie merken dat ons bestuur niet

stil gezeten heeft en vooral de dienst openbare werken niet.

In het centrum kan men heel wat vernieuwingen vaststellen:

De grot werd vernieuwd en aangeplant. De treurwilg die er nog staat is niet meer

in goede conditie en zal dan ook vervangen worden door een nieuw exemplaar

in het najaar.

Het gieterijpleintje werd ook volledig herschapen. Het kan nu een ruimte zijn waar

mensen wat op een bankje kunnen mijmeren en/of van gedachten wisselen.

Deze beide projecten werden door onze eigen technisch dienst ontworpen en

gerealiseerd.

In de Dorpsstraat werden de stoepen volledig vernieuwd met de bedoeling een

laan te vormen zoals 50 jaar terug.

We gaan echter nu niet op onze lauweren rusten, want volgende projecten zitten

in de pipeline:

- Vernieuwing van: de stoepen in de Bormanlaan en de Weijerstraat, de

stoepen en de borduren in de Hoogstraat

- Plannen om het plein rond de kiosk terug te herwaarderen.

We hopen dat iedereen van een welverdiende vakantie kan genieten om dan met

nieuwe kracht verder te gaan.

Walter Callebaut

schepen van openbare Werken

Wijziging openingsuren gemeentehuis vanaf 1 juli

Gewone openingsuren

(alle maanden behalve juli en augustus)

maandag 09-12 uur 13-19 uur

dinsdag 09-12 uur

woensdag 09-12 uur 13-17 uur

donderdag 09-12 uur

vrijdag 09-12 uur

Zomeruurregeling

(zomermaanden juli - augustus)

maandag 09-12 uur 13-19 uur

dinsdag 09-12 uur

woensdag 09-12 uur

donderdag 09-12 uur

vrijdag 09-12 uur

Voorwoord

IN DIT

NUMMER

Het weten waard 2

Voorwoord 3

door schepen Walter Callebaut

Verkeer 4

eerste opvang jonge verkeersslachtoffers

Burgerlijke stand en bevolking 5

Bewegingen burgerlijke stand en bevolking

Reizen met minderjarige kinderen

OCMW 6-7

Gezinsdag en zomerterrasnamiddag

Proefproject Kinderopvang Dol-Fijn

Sociaal Maatschappelijk 8-9-10

Uitreiking brevetten eHBo

Actie ‘Vergroot de Hoop’

Cultuur 10-11-12

Kunstproject ‘De Beis’

er gebeuren straffe toeren in Hoeselt

Jeugd 13

Activiteiten Zomervakantie

Cover Story 14-15

GRos- Gemeentelijke Raad

voor ontwikkelingssamenwerking

Toerisme 16-17

De evenementenkalender

open tuinen in Hoeselt

Kluisfeesten

Sport 18-19

Nieuw Mountainbike-netwerk euregio

Zwemlessen

Wielerwedstrijden

Milieu 20-21

Premies voor energiesparen

Zelf composteren

Wat mag er bij het GFT-afval

Politie 22

Financiële tussenkomst basiscursus

motorbeheersing

Twee bijkomende agenten gezocht

Informatief en meldingskaart 23

Bibliotheek opnieuw volledig beschikbaar

Zomeruurregeling Infrax en RVA

Pas Geopend 24

Nachtwinkel Gurlove

schoonheidsatelier Petra Verjans

Collegebeslissingen 25-26

Nieuwtjes in Hoeselt

Huldigingen 27

Diamanten en gouden bruiloften

Honderste onthaalmoeder

80 jarig jubileum KVLV-Werm

Actueel 28

Jeannine Mottart terug uit Küssnacht

Uitslag tombola Lienemientje

Deze uitgave van de Gemeenteberichten

kwam tot stand dankzij Gaby Somers en Ria Thijs.

Layout & druk: Giva Hoeselt

©2008 Gemeente Hoeselt


Verkeer

HoeSelt groot in kleine dingen... word bondgenoot van kinderen van de weg.

Hoeselt kan het label “Groot in kleine dingen” verdienen door haar inwoners

aan te sporen het charter te ondertekenen en de hierna opgesomde tips na

te leven.

onderzoek toont aan dat een goede eerste opvang van jonge verkeersslachtoffers

erg belangrijk is voor een gezonde verwerking. Vaak durven

deze kinderen en jongeren geen hulp vragen. Volwassenen die aanwezig

zijn op de plaats van het ongeval zijn zich hiervan niet altijd bewust of weten

niet goed hoe ze best kunnen reageren.

Met 5 eenvoudige tips nodigt het ZeBRA-charter elke volwassene uit om een

goede eerste opvang te verlenen aan kinderen en jongeren die slachtoffer werden

of getuige waren van een verkeersongeval.

Wil je een waardevolle bijdrage leveren aan de manier waarop kinderen en jongeren zo’n ongeval emotioneel verwerken?

Pas dan de volgende vuistregels toe en onderteken samen met ons het charter op www.zebraweb.be !

Ik zal alles in het werk stellen voor een correcte opvang van kinderen en jongeren die slachtoffer of getuige zijn

van een verkeersongeval. Ik ben ervan overtuigd dat ik hierdoor een waardevolle schakel ben in de emotionele

verwerking van het verkeersongeval.

1. Ik let op de veiligheid van het gekwetste kind.

Ik schat zo goed mogelijk de situatie en de eventuele verwondingen van het kind in. Indien nodig bel ik politie en medische hulp (112).

In afwachting van de interventiediensten, ook wanneer het ongeval geen tussenkomst nodig heeft, zorg ik ervoor dat er steeds iemand

bij het kind of de jongere is. Ik probeer het kind en de getuigen in veiligheid te brengen zodat er geen nieuw ongeval gebeurt. Ik hou er

rekening mee dat een kind met ernstige letsels niet verplaatst mag worden.

2. Ik scherm het kind af voor bijkomend leed.

Gruwelijke beelden of opdringerige volwassenen die er niet in een hulpverlenende rol staan, kunnen de impact van het ongeval misschien

vergroten. Indien mogelijk leid ik het kind weg van de plaats van het ongeval. Ik benader het kind voorzichtig en tracht mijn rust,

zelfbeheersing en kalmte te bewaren. Ik luister naar de wensen van het kind en hou er optimaal rekening mee.

3. Ik bied het kind de mogelijkheid om een naaste te verwittigen.

of ik stel voor om zelf die naaste te contacteren. Ik breng het nieuws rustig en vriendelijk. Tot deze naaste aanwezig is, bekommer ik

mij om het kind. Kan de naaste niet naar de plaats van het ongeval komen, dan bied ik aan het kind naar een vertrouwde omgeving

te brengen. Als ik met het kind ergens naartoe ga, breng ik daarvan steeds vooraf de ouders op de hoogte. Indien het ongeval de tussenkomst

van een interventiedienst vereist, laat ik het verwittigen aan hen over.

4. Ik laat de spontane reacties van het kind toe.

sommige kinderen wenen hevig en hebben vooral troost nodig, anderen zijn in shock en zeggen helemaal

niets. Ik respecteer hun spontane reacties en ga ervan uit dat dit normale reacties op een abnormaal gebeuren

zijn. Ik probeer het kind in die momenten de nodige steun en geborgenheid te bieden. Ik luister naar het

kind en reageer begripvol op de eerste vragen, angsten en zorgen. Ik vlucht niet in dooddoeners als “daar

moet je nu niet mee inzitten” of “alles komt wel goed, trek het je niet aan”, maar ik stel me voor en luister oprecht

naar wat het kind vertelt en wil weten. Ik informeer het kind op een vriendelijke en begrijpelijke manier

over wat er precies gebeurd is en wat er verder nog moet gebeuren. Ik ben daar eerlijk in en maak het kind

niets wijs. Ik tracht geen beloften te doen die later niet kunnen worden ingelost.

Info: Raymond Collings – Verkeerscoördinator Lokale Politie-Bilzen-Hoeselt-Riemst, tel. 089 51 93 05 – e-mail:: verkeer@pzbhr.be

GEBOORTEN

Burgerlijke stand en bevolking

Datum Naam dochter of zoon van

14-03-2008 emiel MeeKeRs Jeroen en van Annick KeseNNe

19-03-2008 Jef GeeLeN Jos en van Veerle sMeeTs

24-03-2008 Adil KALAAI Iessa en van souad AKALAI

26-03-2008 Tuur CUYPeRs Gunther en van els PeTITJeAN

28-03-2008 Lars VANLesseN Petrus en van Griet CUPPeNs

05-04-2008 Wine HeLLINX David en van Joke oRIs

06-04-2008 Julie sWeRTs Ramon en van Natascha HoLANs

10-04-2008 Ilyas CALUWAeRTs Théo en van Dominique MeesTeRs

11-04-2008 Jo-An oRIs Bert en van Linda PeLLAeRs

20-04-2008 Wauter CLAesseNs David en van Cindy PeYFFeRs

23-04-2008 Nina LoYeN erwin en van Leona JANs

24-04-2008 Chloë KNAePeN Anneke

28-04-2008 Rory WAGeMANs stefan en van sandra MACHIeLs

30-04-2008 sterre LATeT Geert en van Cindy VANDeURZeN

30-04-2008 Ameline sWeNNeN serge en van Isabelle GoeTHALs

01-05-2008 Luna sTULeNs Bart en van Cindy CLAeseN

06-05-2008 Amira DARGHAL Äziz en sofie MoUCHAeRs

12-05-2008 Jens MAeseN Winny en van Cindy BeRBeN

22-05-2008 Robbe VRANCKeN Bart en els WIeËRs

23-05-2008 Lore VeRsTRePeN stijn en Hannie VRANCKeN

28-05-2008 Joey VANDeWeYeR David en sevy MARTeNs

29-05-2008 Nora MesoTTeN Frank en Vanessa PoeseN

02-06-2008 Jelle HoUBeN Raf en elke VANDeRsANDeN

HUWELIJKEN

Datum Bruidegom en bruid

26-04-2008 Roland WIJNeN en els N IJs

09-05-2008 stefan sTULeNs en Tilly HUYsMANs

22-05-2008 Fréderic JossA en Leen HoeDeMAKeRs

OVERLIJDENS

Datum Naam van de overledene

05-04-2008 Gérardine LeCoQUe Fazantstraat 42

10-04-2008 Antonie VoeTs Dorpsstraat 46

16-04-2008 Marcel CARTeNsTADT Tommenstraat 27

17-04-2008 Jeanne JACoBs Rode-Kruislaan 9

20-04-2008 François BReBAN Hardelingenstraat 3

23-04-2008 elisa DIRIKeN Bilzen

23-04-2008 eddy GoFFIN Beisstraat 8

24-04-2008 Rogé MoeNs Henrnerweg 73

28-04-2008 Irma ARCKeNs Vrijhernstraat 40

04-05-2008 Maria HoUBeN Rode Kruislaan 9

05-05-2008 Barbara KNAePeN Bruggestraat 8

06-05-2008 Christina FoURRIeR Nederstraat 16A

08-05-2008 Maria RoeBBeN Kleistraat 32

08-05-2008 Antoinette BosMANs Anjelierenlaan 4

12-05-2008 Maria JAMAeR steenbergstraat 4

12-05-2008 Roger CRoUX o.L.Vrouwplein 18

13-05-2008 Marcel PINsART Groenstraat 53bus1

16-05-2008 Bertus HAYeN Kasteelstraat 20

19-05-2008 Maria LAMBReCHTs Dorpsstraat 29

23-05-2008 eddy DIRICKX stationsstraat 27

03-06-2008 Jean ToMsIN Tongersesteenweg 54C

05-06-2008 Hubert PARToeNs Zapstraat 37

06-06-2008 Liske MATHIJs Romershovenstraat 154

reizen met minderjarige kinderen

opgelet : voor hetzelfde land hebben kinderen

onder de 12 jaar soms andere reisdocumenten

nodig dan personen ouder dan 12 jaar .

Welke reisdocumenten kinderen nodig hebben is

afhankelijk van de reisbestemming:

Reizen naar een land waarvoor Belgen

een internationaal paspoort (“reispas”)

nodig hebben:

een kind, zelfs een pasgeboren baby, heeft een eigen

paspoort nodig.

een paspoort wordt aangevraagd bij de dienst

Burgerzaken op voorlegging van 2 pasfoto’s.

Het aanvraagformulier van een minderjarige moet

steeds worden ondertekend door de minderjarige

zelf (vanaf ongeveer 6 jaar) en door één van beide

ouders.

Minderjarigen - tot 18 jaar - ontvangen een paspoort

dat 5 jaar geldig is, net zoals volwassenen.

een reispaspoort voor een kind kost 51,50 euro en is te

betalen bij de aanvraag.

Denk eraan dit paspoort tijdig aan te vragen.

Reizen naar landen waarvoor de identiteitskaart

volstaat:

Vanaf de leeftijd van 12 jaar heeft elk Belgisch kind

een identiteitskaart waarmee het kan reizen naar de

landen waarvoor een identiteitskaart volstaat.

Kinderen onder de 12 jaar kunnen een “identiteitsbewijs”

met foto krijgen bij de dienst Burgerzaken. Dit

identiteitsbewijs wordt afgeleverd op aanvraag van

de ouders.

Alle lidstaten van de eU met uitzondering van Bulgarije,

Litouwen, Roemenië en slowakije aanvaarden dit

bewijs wanneer het kind vergezeld is met zijn ouders.

een identiteitsbewijs is 2 jaar geldig, ofwel tot de 12

de verjaardag.

Dit bewijs wordt onmiddellijk gemaakt op voorlegging

van één foto en kost één euro.

Ouderlijke toestemming:

Wanneer een kind reist met één ouder, staat het

de ouders vrij het akkoord van de andere ouder op

papier te zetten, de handtekening voor echt te laten

verklaren door de gemeente, en de schriftelijke toestemming

mee op reis te nemen.

Buitenlandse zaken raadt deze schriftelijke toestemming

aan wanneer het kind alleen reist, met een

vereniging of club of in gezelschap van de andere

ouder reist.

Belgische reizigers kunnen steeds navragen bij de

ambassade of het consulaat van het land van

bestemming of er bijkomende documenten voor

reizende kinderen nodig zijn. Zeker wanneer het

kind alleen reist, is het aanbevolen te informeren bij

de ambassade of het consulaat en de luchtvaartmaatschappij.

Meer info: Burgerzaken, tel. 089 51 03 30


OCMW

ACTIVITEITEN DIENSTENCENTRUM

gezinSdag ocmw – Europaplein

Zondag 6 juli van 14 tot 18 uur

een gezellige namiddag voor de ganse familie!

er is doorlopend animatie met een clown en een schminkstand.

er zijn tal van kermisattracties voor de kinderen.

Ijs, taart en dranken aan gezinsvriendelijke prijzen.

GRATIs ToeGANG. U KoMT ToCH ooK!

‘zomerterraS’ namiddag

Cultureel Centrum Ter Kommen

Dienstencentrum i.s.m. ziekenzorg Hoeselt

Dinsdag 19 augustus van 14 tot 17 uur

Inmiddels de 6de editie van de Terrasnamiddag, een organisatie van

Ziekenzorg Hoeselt en het oCMW- Dienstencentrum.

Tijdens de zomermaanden zoeken we de gezelligheid op en daar

hoort zeker een lekker drankje en versnapering bij.

De deelname in kosten bedraagt 2 euro en is te betalen

bij inschrijving.

Voor alle dranken betaalt u 1 euro (ter plaatse te betalen).

Inschrijven via je ziekenzorgmedewerker

of bij Pierre Jamaer, tel. 089 41 45 69

of via het Dienstencentrum, tel. 089 51 88 10 of tel. 089 51 88 14

provinciale SeniorenSportdag te zutendaal

Donderdag 11 september

organisator: Provinciale sportdienst i.s.m. Bloso en de gemeente Zutendaal.

De Limburgse seniorensportdag is ieder jaar weer een gezellig ontmoetingsmoment waar een duizendtal sportieve senioren uit

heel de provincie reikhalzend naar uit kijken. Deelnemende senioren kunnen hun keuze maken uit een waaier van liefst 40 sportieve

mogelijkheden. Zowel zeer actieve als iets rustiger sporten staan op het programma. o.a. Afrikaanse dans, badminton, ballroom

dans, boogschieten, curve bowls, (lig)fietsen, groepsdans, karabijnschieten, korfbal, muurklimmen, Nordic wandelen, pendulesprong,

petanque, soccerpal, spinning, tai chi, yoga, volkssporten en verschillende wandelingen kunnen die dag beoefend worden. Voor elk

wat wils dus.

Voor de leergierige senioren staan er praktische lezingen op het programma.

Traditioneel zal de sportdag afgesloten worden met koffie en taart en is er ook muzikale animatie voorzien. Alle deelnemers maken

bovendien nog kans op één van de vele mooie prijzen die uitgeloot worden door de organisatoren.

Deelname: 5 euro

Locatie: Zutendaal

Contact: Gemeentelijke sportdienst Hoeselt, tel. 089 49 16 03

belangrijk – belangrijk

proefproject voorafinScHrijvingen

Beste ouders,

De Buitenschoolse Kinderopvang Dol-Fijn wilt u en uw kind(eren) een kwalitatieve

opvang bieden. eén van de voorwaarden hiervoor is dat wij tijdig weten hoeveel kinderen

gebruik zullen maken van de opvang . Hierdoor kunnen we aangepaste activiteiten

aanbieden.

Wij wensen in de toekomst ook zoveel mogelijk te werken volgens de normen van Kind

en Gezin. Dit houdt in dat er een maximum aantal opvangplaatsen zullen vastgesteld

worden. Tevens zullen wij het motto “VOL IS VOL” moeten gebruiken.

Wij dienen deze regelgeving toe te passen omdat wij op piekmomenten in de vakanties

soms met een overbezetting zitten waardoor de veiligheid van de kinderen in het

gedrang komt.

ook wordt er vaak voor de vakanties ingeschreven en komen de kinderen niet opdagen

zodat er té veel personeel aanwezig is.

om hieraan tegemoet te komen zullen wij vanaf de zomervakantie 2008 starten

met een systeem voorafinschrijvingen. Wij spreken over een “proefproject”omdat wij

de ouders de kans willen geven om vertrouwd te geraken met dit nieuwe systeem van

voorafinschrijvingen. Tijdens de proefperiode wordt er nog geen boete aangerekend .

Werkwijze:

* De inschrijvingen zijn verplicht en gebeuren bij voorkeur schriftelijk via het

inschrijvingsformulier, telefonisch of in de opvang zelf.

* De inschrijvingen dienen ten laatste een week voor het begin van de vakantie

binnen te zijn (dus tot en met 23-06-2008 voor de maanden juli en

augustus).

* De begin- en eindduur worden zo nauwkeurig doorgegeven.

* Indien de maximumcapaciteit bereikt is wordt er gestart met een wachtlijst

(datum van registratie bepaalt de volgorde).

* Niet-ingeschreven kinderen worden geweigerd.

Indien uw kind(eren) ingeschreven is en om de één of andere reden toch niet naar

de opvang komt, bent u verplicht om af te melden op het nummer 089 51 88 10

(secretariaat oCMW) of 0478 41 33 29 (BKo Centrum) of via een annuleringsbriefje.

Gelieve dit zo snel mogelijk te doen (ten laatste tot de dag voordien 14 uur). op

deze manier kunnen er nog andere kinderen gebruik maken van de opvang.

Indien u niet afbelt, zal er een boete aangerekend worden (gaat in

vanaf herfstvakantie 2008) :

* Afmelding ten laatste 1 werkdag voor 14 uur: geen betaling voor afgezegde

periode.

* Afmelding gestaafd met een geldig attest (doktersattest, werkgeversattest,…):

geen betaling voor de afgezegde periode.

* Voorafschrijving en geen afmelding gedaan : betaling van de volledige

opvangprijs voor die dag vanaf herfstvakantie 2008 (Herfstvakantie is van

27-10-2008 t. e. m. 2-11-2008 - inschrijven t. e. m. 20-10-2008)

Namens

Verantwoordelijke BKo Dol-Fijn Hoeselt, eliane Mewissen

Coördinator BKo Dol-Fijn, Annemie Neven

Voorzitter oCMW, Carine Moors

OCMW

zomerdienStregeling

ocmw HoeSelt

Dinsdag 8 juli t.e.m.

vrijdag 29 augustus

Secretariaat OCMW

Maandag t.e.m. vrijdag, van 9 tot 12 uur

Sociale Dienst OCMW

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag,

spreekuur van 10 tot 12 uur

Lokaal dienstencentrum: Monet

& Ensor zaal gesloten

Vrijdag 11 juli t.e.m. vrijdag 1 augustus

(de activiteiten gaan vanaf maandag

4 augustus terug van start!)

zomercampagne:

‘verStandig zonnen

voor beginnelingen’

Preventie- acties van de Provinciale Dienst

Gezondheid Limburg

1) Sms-wedstrijd ‘Zon?

Ik smeer ‘m’

Ben je 12 jaar of ouder? Doe mee en win

één van de 30 sets Roni Roller lights.

Zoek het juiste antwoord op de vraag:

Voor een gesmeerde zomervakantie neem

ik mee:

1. Zonnespray, mijn lief, t-shirt, pet

2. Zonnespray, t-shirt, pet, zonnebril

3. Zonnespray, gsm, t-shirt, pet

sms zon spatie antwoord 1, 2 of 3 naar 3111.

(0,50 euro/sms) - Vb. zon 1 naar 3111

De wedstrijd loopt van 1 juli tot 14 september

2008. De winnaars worden persoonlijk

verwittigd.

2) Gratis infosessie 'Verstandig

zonnen' voor scholen, buitenschoolsekinderopvangdiensten,

jeugdverenigingen en

andere diensten.

3) Insmeeracties tijdens zomerevenementen

Meer info: Provinciale Dienst

Gezondheid, tel. 011 23 08 63,

www.limburg.be/verstandigzonnen.


Sociaal maatschappelijk

rode kruiS HoeSelt

Uitreiking brevetten EHBO

cursus

op woensdag 21 mei werden de cursisten

ontvangen op het gemeentehuis

waar de brevetten eHBo werden uitgereikt

door de burgemeester en schepenen,

in aanwezigheid van de lesgevers en de

verantwoordelijken leergangen.

De geslaagden waren:

Koen Degeling, Jolien Moermans, Natalie

Lysens, Dennis Vanhentenryk, Ruth

scheepers,

Alida Kelleneers, Willy snellings, Dorien

Nijsen, Arthur Hansen, sabrina Boonen,

Roxanne Hermans, Valerie Hauben, Franco

Abbruscato en Marleen Verloop.

Proficiat !

actie ‘vergroot de

Hoop’

snoei uw taxushaag en breng het verse

snoeisel binnen de 24 uur naar het containerpark.

Vergroot de hoop en strijd zo mee

tegen kanker !

Het taxussnoeisel moet droog, jong, zuiver

en vers zijn. De actie loopt nog tot 15

september 2008. De inzamelzakken voor

het taxussnoeisel zijn gratis verkrijgbaar op

het containerpark en op de gemeentelijke

milieudienst.

met ziekenzorg HoeSelt op bedevaart

Naar Banneux

Meer dan 90 zieken en medewerkers

namen deel aan deze

bedevaart naar het Mariaoord

van Banneux. In de st.-

Franciscuskapel verzorgden de

zieken en medewerkers de lezingen

en gezangen. In de namiddag

werd er een kruisweg gedaan.

Dank aan de medewerkers die

de 20 rolwagengebruikers op

een fijne manier begeleidden.

Naar Lourdes

Met 25 Hoeselaren, zieken en

vrijwillige medewerkers kan men

weer terugblikken op deze 25ste

vliegtuigbedevaart als een zeer

mooie bedevaart met als hoogtepunten:

de ziekenzalving, de

kaarsjesprocessie en de vele vieringen

rond het heiligdom.

Tevreden bedevaarders keerden

dan ook na 5 dagen terug naar

huis.

Tombola 2008

Winnende nummers 52 voor Hoeselt

Aankoopcheque 125 euro: P 131175

Aankoopcheque 50 euro: P 131682, 132682,133682, 134682, 135682

Aankoopcheque 25 euro: allen P

131197, 132197, 133197, 134197, 135197, 131262, 132262, 133262, 134262, 135262

131533, 132533, 133533, 134533, 135533, 131861, 132861, 133861, 134861, 135861

Aankoopcheque 15 euro ,allen P ,voor Limburg

131015, 132015, 133015, 134015, 135015, 131265, 132265, 133265, 134265, 135265

131412, 132412, 133412, 134412, 135412, 131631, 132631, 133631, 134631, 135631

131984, 132984, 133984, 134984, 135984

Omslagnummer P 17020 wint 25 euro

Winnende nummers afgeven bij de medewerker of Pierre Jamaer 089 41 45 69

raad der grijzen

onlangs werd de raad der grijzen

boven de doopvont gehouden.

elke tweede maandag van de

maand komen ongeveer twintig

70-plussers samen om te praten

over die goede oude tijd. elke

maand komt een ander thema

aan bod en worden vergeelde

foto’s onder de loep gehouden.

landelijke tHuiSzorg zoekt gaStgezinnen

voor ouderen

Sociaal maatschappelijk

Landelijke Thuiszorg start met dagopvang van ouderen in een gastgezin. Zo willen zij

opvang bieden aan ouderen die behoefte hebben aan steun en contact of die tijdelijk

geen beroep kunnen doen op hun familie. ook ouderen die na een ziekenhuisopname

geen hele dag alleen kunnen zijn, kunnen gezelschap en opvang vinden bij een gastgezin.

Men zoekt kandidaat-gastgezinnen die op regelmatige basis dagopvang

willen bieden aan een oudere tegen een vrijwilligersvergoeding. Een gastgezin

heeft tijd en ruimte en biedt ouderen warmte en huiselijkheid.

Ben je kandidaat of wil je meer informatie over dit project, neem dan contact op met

Ann Vanthournout of sonia Benaets op het telefoonnummer 016 24 20 88 of via mail

avanthournout@kvlv.be

pleegouderS gezocHt

Pleegzorgpuntlimburg groepeert alle diensten voor pleegzorg in onze

Provincie. Ze begeleiden vandaag zo'n 500 kinderen en jongeren.

Aangezien het tekort aan warme thuishavens om pleegkinderen op te vangen

nijpend is, zijn ze dringend op zoek naar pleegouders.

Voor mensen die het overwegen om pleegouder te worden worden regelmatig informatie-avonden

georganiseerd.

Meer info kan je verkrijgen via 0499 699 300 of info@pleegzorgpuntlimburg.be of via

www.pleegzorgpuntlimburg.be.

gezocHt: vrijwilligerS voor menSen met kanker

Vlaamse Liga tegen Kanker breidt vrijwilligersnetwerk gevoelig

uit omdat steeds meer kankerpatiënten individuele steun en opvang

vragen

Naast vrijwilligers die kankerpatiënten ondersteunen, is de VLK eveneens op zoek naar

kantoorvrijwilligers die op regelmatige tijdstippen een handje kunnen toesteken in het

VLK-steunpunt in Hasselt. Het gaat dan concreet om telefoonpermanentie en licht

secretariaatswerk (bv. documentatie verzenden).

Kandidaat-vrijwilligers krijgen uiteraard een degelijke opleiding die hen voorbereidt op

hun begeleidingstaak.

Meer info: VLK, steunpunt Limburg, tel 011 43 78 53, sandra Bortels, Coördinator.

Yfu (YoutH for underStanding)

zoekt wereldouderS!

Heb je interesse in andere culturen, maar wil je je huis niet uit? Wil je de wereld zien,

maar heb je vliegangst? Dan ben jij het ideale gastgezin voor één van de buitenlandse

uitwisselingsstudenten van YFU! Zet je huis en je hart open voor een jongere uit Japan,

Thailand, Verenigde staten, Mexico, Duitsland, estland of Moldavië.

Zie je het zitten om een plekje te bieden aan één van de studenten? Geef dan zeker

een seintje door te mailen naar info@yfu.be of te bellen op het nummer 016 29 06 14.

Je kan ook altijd een bezoekje brengen aan de website www.yfu.be .

tweedekanSonderwijS

Als volwassene nog een diploma

secundair onderwijs behalen

? Dat kan !

Het Tweedekansonderwijs biedt middelbaar

onderwijs aan voor volwassenen die

een diploma hoger secundair onderwijs

willen behalen.

Het aanbod:

1. Derde graad secundair onderwijs richting

humane wetenschappen.

Duurtijd : 2 jaar - overdag

2. Derde graad beroepssecundair onderwijs

richting kantooradministratie.

Duurtijd : 3 jaar (avond), 2 jaar (dag).

3. Derde graad technisch onderwijs richting

webdesign.

Duurtijd : 2 jaar - overdag

Inschrijvingen en inlichtingen:

Alle werkdagen van 9 tot 15 uur en van 18

tot 21 uur, gans de maand juni en van 18

augustus tot 30 september.

Praktisch

Genkerbaan 84, 3520 Zonhoven, tel. 011 82

48 66 – e-mail: info@tko.cvo-step.be

www.Yourjob.be

Nieuwe website om de jongeren wegwijs

te maken in hun rechten en plichten als

jobstudent.

podiumelementen

aangeboden tegen

gunStprijS

De beheerders van de Parochiezaal te

Werm zijn op zoek naar een nieuwe eigenaar

voor 8 inklapbare podiumelementen.

Het podium wordt niet langer meer

gebruikt en wordt afgestaan aan verenigingen

of andere gegadigden, prijs overeen te

komen.

Meer info: Marcel Neven, Bronstraat 1, tel.

012 23 85 90


Sociaal maatschappelijk

zondag 18 mei inHuldiging vernieuwde kerk

Zondag 18 mei kwamen vele Hoeselaren de inwijding van

de gerenoveerde kerk meevieren. Het was een mooie

dankviering door oud-pastoors en priesters van onze

parochie. De plechtigheid werd opgeluisterd door het

Ceciliakoor. De kerk onderging een grondige restauratie.

In een tijdspanne van amper 18 maanden werden zowel

het interieur, de toren als het dak vernieuwd..

De veel besproken rode buitenkleur is volgens onze

burgemeester historisch correct en pastoor Tobac grapte

hierover: ‘Wat hadden jullie anders verwacht met een

pastoor met mijn naam ?’

Na de mooie viering kregen al de aanwezigen een receptie

aangeboden. ’s Namiddags was er een doorlopende

tentoonstelling van de kerkschatten, historische documenten

en oude foto’s. De leden van de Geschiedkundige

groep van Hoeselt verschaften hierover deskundige uitleg.

ook de concerten door zanggroep Aveland en het

Hoornkwartet Cornich werden tenvolle gewaardeerd.

boek “de geScHiedeniS van de Sint-StefanuSkerk

Ter afsluiting van de renovatie van de sint stefanuskerk werd er door de Kerkfabriek sint-stefanus een mooi

verzorgd boek uitgegeven. “De Geschiedenis van de Sint-Stefanuskerk” is van de hand van Piet

Thoelen. Het boek kan afgehaald worden bij Jean Thijs, schepenenlaan 10 te Hoeselt voor de prijs van 15

euro. Het kan ook opgestuurd worden voor 18 euro (wil dan voorafgaandelijk storten op rekening nummer

091-0173942-50 van de Kerkfabriek sint-stefanus, sponsoring restauratie).

lourdeSgrot

In het parochieblad van enige weken geleden

stond een mooie afbeelding van een Lourdesgrot

in Vlaanderen. Wij Hoeselaren mogen ons gevlijd

voelen, want het was inderdaad de grot van Hoeselt.

onze grot is echt wel de mooiste. Als men nu de

gerenoveerde grot ziet, zal ze nog meer opvallen

tussen de anderen.

Je kunt alle Lourdesgrotten bekijken op internet:

www.kerknet.be/kerkenleven (dan doorklikken

naar Lourdesgrotten in Vlaanderen).

oude traditie wordt terug in ere HerSteld

Hoeseltse bedevaarders te voet naar Banneux, scherpenheuvel en Bitsingen.

INFO C.C. TER KOMMEN

Tel. 089 41 63 58

Fax 089 50 26 47

e-mail ccterkommen@hoeselt.be

www.hoeselt.be/cultuur

ma 13 – 16.30 u

di 13 – 16.30 u

wo 09 – 12 u 13 – 16.30 u

do 09 – 12 u 13 – 18 u

vr 09 – 12 u 13 – 16.30 u

Cultuur

activiteitenkalender

c.c. ter kommen grote zaal

JULI

Jaarlijks verlof van dinsdag 1 juli tot en met

maandag 28 juli.

AUGUSTUS

Za 02 Fuif: Groovalicious - ZVC Neder

United

Za 09 BBQ Neos

Do 21 Ledenvergadering oKRA

Za 30 Feestvergadering Limburgse

Futsalscheidsrechters

10 Bert Anciaux, een medaille voor hun 25 jarige inzet. De afdeling Aan de gehuldigden een dikke proficiat en aan de nieuwelingen: 11

Banneux zondag 4 mei scherpenheuvel zondag 18 mei Bitsingen zondag 1 juni

de beiS

Een kunstproject van Joy Voncken in de Moordkuil te Alt-Hoeselt.

29 & 30 August 2008.

Aanvang: 20.30 uur / Beisstraat, Alt-Hoeselt. / Inkom: 5 euro.

Bang dat de hemel op je hoofd

valt?

een bijzonder cultureel initiatief

met historische Hoeseltse ondertoon

dat gedaante kreeg door

een samenwerking tussen wetenschappelijke

- en artistieke disciplines:

geologie, beeldende, woord

en - muziekkunsten.

onderwerp, een raadselachtig

karakteristiek landschap als installatie.

Toeschouwers van alle leeftijden

worden uitgenodigd in Alt-Hoeselt op een makkelijk toegankelijk, vooraf bepaald punt

op een heuvel.

Daar volgt op 29 en 30 augustus 2008, net bij valavond om 20.30 uur, een merkwaardig

anderhalf uur durend natuur, woord - en muziekspektakel.

De bizarre morfologische verbondenheid tussen hemelgewelf en aarde op deze specifieke

locatie laat weinigen onberoerd, noch onder “de dappersten der ...” in een ver

verleden noch nu.

Vooropgenomen soundscapes, live-muziek en voordracht van de groep MoTo dienen

als auditieve prikkels voor het publiek. Deze staan in interactie met visuele of tastbare

veranderingen binnen dit strak panorama.

Muziek en woord vallen stil door ingrepen van natuurlijke (bvb.) wind of menselijke aard

(bvb.)de in de verte passerende trein van Wallonië naar de kust in het landschap.

De Beis, Hoeselts dialect voor strenge noord-oostenwind alias de poort van Haspengouw

opent zich en laat op een onconventionele en confronterende manier elke toeschouwer

persoonlijk haar historiek en esthetiek beleven.

kav HoeSelt-centrum

op het Lentefeest van KAV van 22 april werden 3 dames

bedankt voor hun trouw lidmaatschap aan de vereniging. Zij

waren 25 jaar onafgebroken lid van de plaatselijke afdeling. Van

de afdeling kregen zij een kleine attentie.

De gevierde dames zijn Ria Nicolaers, Magda Jehaes en Micheline

Castermans.

ook werden 3 kernleden in de bloemetjes gezet.

Annie Moors bezorgt al 25 jaar de boekjes en nieuwsbrieven van

KAV aan de Hoeseltse leden.

Rita Wouters en Annie Buysmans startten hun carrière in 1983

als kernlid van het toenmalige Jong-KAV. Nu zijn beiden de

verantwoordelijken van de afdeling en dragen net zoals Annie

Moors de nieuwsbrieven rond

Deze 3 dames kregen vanwege de Vlaamse minister van Cultuur,

bedacht hun met een bloemlezing en een presentje.

fototentoonStelling in

vergaderlokaal 1

Van 27 juni tot 3 september :

Harmonie in tegenstellingen – Tippy More

jaarlijkS verlof

van dinsdag 1 juli tot en met

maandag 28 juli

Tijdens de maand augustus is er

zomeruurregeling.

de cultuurdienst is dan open van

7 tot 14 uur.

kav HoeSelt o.l.vrouw

op vrijdag 16 mei kwamen heel wat vrouwen samen in zaal

Nederheem voor het lentefeest en werden enkele mensen in

de bloemetjes gezet voor hun 25 jaar lidmaatschap.

speciale aandacht ging naar Ghislaine Thijs, die 25 jaar als kernlid

zich ingezet heeft voor een goede werking in de vereniging. Als

speciale taak deed zij gedurende een 12-tal jaren de Praktische

school. Zij ontving hiervoor een medaille van de minister van

Cultuur, Bert Anciaux.

ook voor Josée Jacobs was er speciale aandacht; zij is maar liefst

50 jaar lid en kernlid van KAV. Zij vertelde dat zij in al die jaren

héél veel voor KAV en voor de vrouwen gedaan heeft, vooral

ook in de Praktische school die zij een 15-tal jaren onder haar

hoede had. Zij kreeg speciaal bloemen overhandigd door de 2

nieuwe kernleden Monique en sabrina.

welkom in de kern.


1

Cultuur

zomervakantie = Speelplein HoeSelt

Het begin van de zomervakantie is ook het begin van de speelpleinwerking.

De voorbereidingen daarvan zijn al volop bezig: de programma’s

worden uitgewerkt, de uitstappen geregeld, het nieuwe

spelmateriaal wordt uitgepakt...

ook dit jaar werken we weer met verschillende themaweken:

1 – 4 juli: JUMP in het speelplein

7 – 10 juli: Kunstweek

14 – 18 juli: superhelden

22 – 25 juli: Internationale week, met op vrijdag 25 juli

bezoek van 30 internationale moni’s

28 juli – 1 aug geen speelplein

4 – 8 aug.: Dieren in nesten

11 – 14 aug. olympische week

18 – 21 aug. sprookjes pret (met uistappen naar Bokrijk

en de efteling)

zomervakantie = Swap zuil

swap Zuil biedt ook deze vakantie 4 activiteiten aan voor tieners van 13-15 jaar:

Donderdag 10 juli: Uitstap naar Walibi

Donderdag 24 juli: overlevingsparcous en zwemmen in het Zilvermeer te Mol

Donderdag 7 aug.: The Holy Grail of Hasselt - stadsspel

Donderdag 21 aug.: Kayakken – afdaling van de ourthe

Alle 13-, 14- en 15-jarigen krijgen binnenkort de swap-folder in hun brievenbus.

Hierin staat de nodige uitleg en hoe je moet inschrijven voor de activiteiten.

zomervakantie =

activiteiten in jeugdHuiS X

ook in de zomervakantie valt er ’t één en ’t ander te beleven in

Jeugdhuis X.

juni: Zat 28 : Fuif

juli: 4-5-6: Festivalweekend @ X

Zat 12: Voetbaltoernooi

Vrij 18: Coconut Party – Hoeselt Zomert

Vrij 25: Internationale Avond (Building Bridges Project)

augustus:

Zat 9: Beachvolleybaltoernooi + petanquetoernooi

+ BBQ ('s avonds)

Zat 23: Uitstap naar Bobbejaanland

september:

Zat 9: X-Party in het Jeugdhuis

Jeugd

er is geen speelplein op: 11 juli, 21 juli, 28 juli tot 01 augustus en

15 augustus

Alle 3-12 jarigen in de Hoeseltse kleuter- en lagere scholen krijgen

het speelpleinboekje met meer uitleg over de thema’s en

alle nodige informatie.

ouders wiens kinderen niet in Hoeselt naar school gaan kunnen

even binnenspringen op de jeugddienst om een boekje

uit te halen.

Contact adres: Jeugddienst Hoeselt, europalaan 4, tel. 089 50 12 00

– speelplein@hoeselt.be – www.hoeselt.be/jeugd

building bridgeS belgium –

internationale avond

Van 22-30 juli organiseert de jeugddienst en Jeugdhuis X het

internationale groepsuitwisselingsproject Building Bridges.

Tien leden van het jeugdhuis nemen hieraan deel samen met 30

andere jongeren uit Hongarije, Polen en Wales.

Op vrijdag 25 juli organiseren zij voor iedereen een

Internationale Avond in Jeugdhuis X. Je kan zo kennismaken

met de buitenlandse deelnemers, maar ook wat meer te weten

komen over hun land van herkomst, hun gastronomie, cultuur...

Ze voorzien ook enkele interactieve activiteiten.

Als je zin hebt in een internationale avond, weet je nu wanneer

en waar je moet zijn!!!

1


1

Cover Story

Cover Story

GROS - Gemeentelijke Raad vOOR OntwikkelinGSSamenweRkinG

Waar staat GROS voor?

GRos staat voor 'Gemeentelijke Raad voor ontwikkelingssamenwerking' en heeft als

doel de plaatselijke bevolking en het gemeentebestuur van Hoeselt te sensibiliseren op

vlak van ontwikkelingssamenwerking. De Gros zal verder instaan voor advies en ook ten

gepaste tijde voor de coördinatie.

Heel simpel uit te leggen in enkele woorden maar wat betekent het nu werkelijk?

Waar staat het voor?

Zijn het holle woorden op een blanco blad papier?

Noord-Zuidwerking

Eerlijkheidshalve had ik zelf moeite om in woorden de betekenis van deze onafhankelijke gemeentelijke

Raad op papier te zetten alsook het werkelijke doel van mijn aanwezigheid in de

GROS. Dus zat ik, op een regenachtige dinsdagavond, naar mijn scherm te staren afvragend

wat te schrijven. Tot op het ogenblik dat ik buiten hulpgeroep hoorde. Hulp van een nabije buur

die reeds voor de tweede maal water in zijn kelder had. De modder stroomde binnen en hij had

handen te kort om de overstroming tegen te gaan. De keuze was snel gemaakt. De laarzen werden

aangetrokken, de regenjas aangedaan en… de spurt werd ingezet. We waren niet de enigen die een handje kwamen toesteken. Er werd

gezwoegd, gesleurd en gezweet. Iedereen deed zijn best wetende dat spierpijn de volgende dag zou overheersen. Maar het was het waard!

Het was de moeite waard om de pen neer te leggen en er samen voor te gaan, samen dit probleem aan te pakken en het werk lichter te

maken. Vele handen maakten toen daadwerkelijk lichter werk.

Dit voorval deed mij op een gegeven moment ook terugflitsen naar de periode die ik heb doorgebracht in Afrika. Een continent waar ik in

aanraking ben gekomen met zieke mensen, mensen die het in dagdagelijks leven moeilijk hadden en die geen geld hadden om eten te kopen.

Maar ook daar weer bracht nood mensen bij elkaar. Eénieder stond elkaar bij met raad en daad.

(Evi Cosemans, voorzitster GROS)

Vele handen maken lichter werk

We kunnen zowel deze Noord - als

Zuidervaring niet vergelijken. Ieder heeft

zijn eigen cultuur, zijn eigen normen,

zijn eigen problemen en zijn eigen

onhebbelijkheden. Geen enkel van hen is

te onderschatten.

De rode draad hieruit leert ons dat “Vele

handen lichter werk maken” en 'Behandel

je naasten zoals jezelf ', zeker in tijden

van nood en dan zijn “anderen” van

onschatbare waarde. en dat is juist datgene

dat je recht houdt.

Daarom gaat er alvast een grote

dankbaarheid uit naar Broederlijk Delen,

het Rode Kruis, de voedselbank, het

kinderkankerfonds, de brandweer,… zelfs

naar je naaste buur. Het zijn die mensen

waarop je kan steunen en die er zijn als je

ze nodig hebt.

Samen op weg naar een betere ontwikkeling

De GRos is als gemeentelijke raad opgericht om deze initiatieven op gemeentelijk vlak te ondersteunen, om zowel de plaatselijke als

de zuidelijke noden kenbaar te maken aan de bevolking, om eigenhandig projecten op te richten en om ontwikkelingssamenwerking

te bevorderen alsook de duurzaamheid en eerlijke handel 'Fair Trade', een hart onder de riem te steken. Met andere woorden het

samen op weg gaan naar een betere ontwikkeling met de focus gericht op zowel het Noorden als het Zuiden, gefocust op zowel de

Noord- als op de Zuidwerking.

De samenstelling

De GRos is niet voor niets samengesteld uit afgevaardigden van verschillende organisaties, o.a. st.-Vincentiusvereniging, de

Missiewerkkring en 11.11.11-comité, … als uit personen die reeds op meerdere vlakken in aanraking zijn gekomen met ontwikkelingswerk.

een groep van zeer gemotiveerde mensen, van jong naar oud, ervaring vanuit diverse invalshoeken en strevend naar een

gemeenschappelijk doel.

De eerste stappen

De GRos trad onlangs naar buiten bij volgende gelegenheden:

* 14 maart 2008: ondersteuning koffiedag

Broederlijk Delen in de plaatselijke bibliotheek

* 9 mei - avondmarkt:

De geboorte van de GRos werd

beklonken op de Hoeselste avondmarkt.

Iedereen werd getrakteerd op een

'baby'borrel van de wereldwinkel.

De winkel waar eerlijke handel hoog in het

vaandel staat. Bijkomend

werden er ook handgemaakte

producten verkocht ter ondersteuning

van de Belgische voedselbank.

* 27 april 2008: Eerste voorstelling van de GRos

aan de Hoeseltse bevolking op de 20 jarige-viering van

HoLA

Meer informatie: website www.hoeselt.be / het gemeentehuis van Hoeselt: tel. 089 51 03 12

1


Toerisme

wandelingen

De Doorntrippers

Juli

Zo 6 Uikhoven 8 km

Za 12 Antwerpen stad 10 km (*)

Zo 13 Alken, Mombeek 8 km

Zo 20 eisden 9 km

Zo 27 Diepenbeek 8 km

Augustus

Zo 3 Nerem 9 km

Zo 10 Hoeselt 8 km

Zo 17 Borgloon 11 km

Zo 24 Diepenbeek, Krijt 8 km

Zo 31 Ardennen 20 km (*)

Zo 7 Bitsingen, bezoek aan de grot

9 km

Vertrek parking post Hoeselt om

13.30 uur of (*) 9 uur.

opentuin bij grakeS

Heredij

op zaterdag 5 en zondag 6 juli

op zaterdag 6 en zondag 7

september

Valentin Wijnen van de Kommenstraat

2, nodigt iedereen uit een kijkje te

komen nemen in zijn prachtige tuin!

Zeer aparte, intieme engelse tuin

van 10 are. Vele bijzondere planten in

borders ton-sur-ton. Tuinkamers, vijver,

buxus- en rozentuin, idyllische taferelen

en terrasjes met typische sfeer.

Inkom gratis, vrije gift voor

Natuurpunt

10 jaar open tuin

de blikkeberg te

werm

op zaterdag 12 en zondag 13 juli vanaf

10 uur tot ...

De familie Wagemans-simons Pierre en

Marijke uit de Bovenstraat 56 A te Werm

heten u van harte welkom in hun Blikkeberg!

kalender kalender kalender kalender kalender

Za 5 juli: Grote rommelmarkt in de Vrijhernstraat

van 8 tot 17 uur in de weide aan de Paulushoeve

Vooraf inschrijven in de Paulushoeve, tel. 089 39 55 07

of GsM 0477 40 37 83. organisatie buurtcomité Vrijhernstraat.

Vrij 11, zo 12 & zo 13 juli 28ste Demervalleitreffen

met muzikale omlijsting DemeRRock

in de feesttent aan de Kiezelstraat

Met optredens van…

Vrijdag 11 juli:

20 u The Police performed by The Karma Police (met Tom olaerts)

22.30 Led Zeppelin performed by La Grange

0.30 Deep Purple performed by PurpleRainbow (NL)

Zaterdag 12 juli:

16 u Gentlemen of Verona

17.10 Blues Juice

18.40 Vengeance (NL)

20.40 el Guapo stuntteam

22.10 Paranoiacs

24 u Koyle

Inkom DemeRRock: slechts 5 euro voor twee dagen.

Camping met alle sanitair is GRATIS!

BBQ – SHOPS – CAMPING – ANIMATIE

www.mchoeselt.be/DemeRRock.htm

Zo 3 aug.: Fietstocht & BBQ

Fietstocht is gratis en start om 14.30 uur aan de parochiezaal in Werm

(Bovenstraat).

BBQ start om 17uur.

Inschrijven kan via www.landelijkegildewerm.tk

Zo 3 aug.: Broek – buurtkermis

Vrijdag 15 en zondag 17 aug.: Kluisfeesten

programma vrijdag en zondag

* om 11 uur: Misviering aan de podiumweide opgeluisterd door:

vrijdag: het Gospelkoor

zondag: het versterkt Kluiskoor

* Vanaf 12 uur: Restaurant met o.a. geitenmenu

vooraf inschrijven op nummer 012 23 48 36

* Doorlopend terras

De Kluisfeesten zijn een organisatie van de VZW Vrienden van de Kluiskapel

vrij 15 aug.: Kleine Kermis O.L.Vrouwparochie

za 16 en zo 17 aug.: 17de INTERNATIONAAL KEVERTREFFEN

in DIePeNBeeK wegens uitbreiding van dit evenement

De VW-meeting voor luchtgekoelde VW’s en New Beetle

door de Limburgse Keverclub vzw gaat door in en rond zaal Ter Locht,

Diepenbeek

Info: Jo Missotten, schabaertstraat 5, 3590 Diepenbeek, tel. 011 331660

of Jos Quets 0495 35 60 36.

Za 30 aug.: Scholierenleedtocht: wandeling en fietstocht

* Wandeling

Vertrek: tussen 7 en 15 uur

Parochiezaal Werm, Bovenstraat

* Fietstocht

Vertrek: tussen 7 en 15 uur

Parochiezaal Werm, Bovenstraat

Toerisme

Vrije ingang. Voor iedere bezoeker een gratis

Afstanden: 6-12-20 km

Afstanden: 20-40 km

Men kan deze werken komen bekijken tijdens

1

plantje zolang de voorraad strekt.

de Mensen overgebracht door

de openingsuren.

1

Inlichtingen Loyens Ludo, wandelclub Vitales, tel. 089 50 20 16

op verkenning in onS eigen HoeSelt !!!

telkenS onder een Stralend zonnetje ...

De KATARAKT-BLOESEMWANDELING op zondag 4 mei

Telkens aandachtig luisterend

naar de deskundige uitleg van J.P.

Billen over de hoog/laagstam, de

soorten appels, peren, kersen, het

enten... en dit onder een stralend

zonnetje.

Een 2de kataraktwandeling

gaat door op zondag 2 september

DAG VAN HET PARK

op zondag 25 mei

Thema: BOMENSEN

en de Bomen fluisterden hun geheimen

in de parken van de kastelen

Ter Waert, Van Bockrijck

en de Brouckmans. Prachtig aan

Valentin Wijnen.

buSrit langS

kaStelenlandScHap

Dinsdag 2 september

Vertrek: 9.30 uur Alden

Biesen, terug 17 uur

Deelname 30 euro per persoon

(25 euro vegetarisch menu) inclusief

koffie/taart, busrit met gids en

3-gangen menu (dranken niet

inbegrepen).

Vooraf inschrijven bij de dienst voor

Toerisme Hoeselt 089 51 03 35 of

Bilzen 089 51 56 54

davidSfondS

zoektocHt in Het

meetjeSland

De zoektocht kan per fiets of met de auto

gedaan worden. er is een prijzenpakket van

meer dan 30.000 euro dat het deelnemen

nog aantrekkelijker maakt! er zijn prachtige

reizen, weekendjes, boekenpakketten en

audiovisuele toestellen te winnen. Voor de

kinderzoektocht is een speciaal prijzenpakket

voorzien.

Het deelnemingspakket kost 17 euro (14

euro voor Davidsfonds leden ) en het omvat

een deelnemingsbrochure, een deelnemingsbrochure

voor kinderen, een exemplaar van

het boek “Hét Meetjesland” t.w.v. 14,95 euro.

U kan terecht bij Toerisme Meetjesland,

stationsstraat 21, 9900 eeklo van 10 tot 13

uur en van 13.30 tot 16 uur (niet op maandagvoormiddag),

tel. 09 377 86 00, e-mail

toerismemeetjesland@oostvlaanderen

tentoonStelling

gemeenteHuiS

Jenny Thoonen stelt een aantal werken tentoon

in het gemeentehuis van juni tot eind

oktober. Als Hoeselaar in hart en nieren is zij

een echte levensgenieter. eén van haar grote

passies is het beoefenen van kunst. Dit is voor

haar een wekelijkse uitlaatklep samen met een

aantal familieleden en vrienden. een tiental

jaar geleden begon Jenny met het beoefenen

van de schilderkunst in de academie te

Bilzen. Na enkele lessen had zij de smaak te

pakken. ondertussen is dit uitgegroeid tot

een deel van haar dagelijkse activiteiten. In

de collectie bevinden zich vooral figuratieve

werken gaande van landschappen, bloemen

tot portretten.


Sport

HoeSelt Stapt......... bijna 5.000.000 Stappen

I.k.v. de campagne Limburg Beweegt namen een 250 tal personen een stappenmeter

in ontvangst. Van 13 april tot 15 mei werden het aantal stappen

verzamelt op de sportdienst. Hoeselt zette bijna 5 miljoen stappen...! ook

werd er elke week tussen de inzenders van het aantal stappen een gezonde

prijs verloot. De schepen van sport Werner Raskin (peter van de actie), de

voorzitter van de sportraad Willy Brauns en bestuurslid van de sportraad

Christy Moesen (meter van de actie) overhandigden deze prijs aan de volgende

personen:

week 1: Knops Nicole, sint Lambertusstraat;

week 2: Lowet Kris, Groenstraat;

week 3: Vandecasteele Nancy, sint Jozefsstraat;

week 4: Garcia Antonio, de Bormanlaan.

mountainbike-netwerk euregio

op 26 april werd het nieuwe mountainbike-netwerk eUReGIo met veel brio geopend. Dit netwerk van vaste bewegwijzerde mountainbike-routen

biedt aan de beginneling, de recreatieve en sportieve mountainbiker in heuvelachtig Haspengouw een mogelijkheid

om 682 km te mountainbiken. Dit unieke netwerk is een realisatie van de provincie Limburg, Bloso, de provincie Vlaams-Brabant, VVV

Zuid-Limburg en verschillende gemeenten waaronder ook Hoeselt.

Praktisch informatie omloop Hoeselt

startplaatsen met startborden en met mogelijkheid tot reiniging van de fietsen:

- sportcentrum Ter Kommen Hoeselt, europalaan 2

- tennisclub Jus in Hoeselt, Bruggestraat

Rode lus: (+ 9 km.)

Deze lus kent twee startplaatsen namelijk ‘Ter Kommen’ en ‘TC Jus In’ en bied

je de ideale uitgangspositie voor de omlopen Hoeselt/Bilzen, Kortessem en

Tongeren. Vanuit het sport- cultuurcentrum Ter Kommen stijg je gestadig om na

2,8 km. voor de groene route te kiezen of de rode lus verder te zetten. Daarna

voert de rode lus je eerst via een dalende holle weg naar schalkhoven, vervolgens

‘steeg’ je langs de tennisclub ‘Jus In’ in Romershoven. Via het steile oude motorcrosspad

‘het hellegat’ klim je terug naar het sportcentrum Ter kommen.

Groene lus: (+ 15,5 km.)

Deze omloop geeft je een variatie aan landschappen; verkavelingswegen en onverharde paden lopen door loofbos, weilanden en

boomgaarden. enkele technische stukken en hellingen geven de route een pittig karakter en de smalle ‘steegskes’ maken deze route

de moeite waard. Verder overlappen de parcours van Bilzen, Tongeren en Kortessem deze groene lus. Je krijgt dan ook mogelijkheden

in overvloed om je echt uit te leven.

Peter van de omloop Hoeselt, eddy Lieben, controleert regelmatig de omloop in onze gemeente en meldt de bevindingen door aan

Bloso en aan de gemeentelijke sportdienst. Contactgegevens : (0485) 20 80 26 of eddy.lieben@pandora.be

Bewegwijzering

Het volledig netwerk dus ook de omloop in Hoeselt werd opnieuw en volledig bewegwijzerd met uniforme palen en pijlen, startborden,

connectieborden.

Een pakketje van drie geplastificeerde kaarten van het gehele netwerk kan je kopen voor 10 euro bij

zwemleSSen voor kleuterS (geboren 2003)

Gedurende een heel schooljaar krijgen de kleuters de kans om op eigen tempo hun

zwemvaardigheden te ontwikkelen. Alle kinderen moeten kunnen zwemmen. om

goed te leren zwemmen is deze lessenreeks ‘KLeUTeRZWeMMeN’ alvast een prima

start. Inschrijven op de sportdienst Hoeselt.

zaterdag 09.20-10.10 uur start 6 september

zaterdag 11.50-12.40 uur start 6 september

maandag 17.30-18.20 uur start 8 september

woensdag 16.00-16.50 uur start 10 september

deelname: 70 euro/schooljaar (30 lessen) bij betaling vòòr 1 juli

(85 euro bij betaling na 1 juli).

overschrijving op rekeningnummer: 068-0917780-90 van de vzw sportcentrum

met vermelding van: KZ+naam+voornaam+geboortejaar.

zwemacademie voor 1Ste 2de en 3de leerjaar

Zwemtraining voor jongens en meisjes van het eerste, tweede en derde leerjaar die al

kunnen zwemmen en een zwemdiploma hebben. De beste manier om op eigen tempo

de zwemvaardigheden verder te ontwikkelen: VeRVoLMAKING sCHooLsLAG/

RUGsLAG/DIPLoMAZWeMMeN/ZWeMMeN MeT KLeReN/sURVIVAL ...

Geboren 2000+2001 met diploma 800 of 1000 of 1500 meter

woensdag 13.30-14.20 uur start 10 september

Geboren 2001+2002 met diploma 200 of 400 meter

woensdag 14.20-15.10 uur start 10 september

Geboren 2001+2002 met diploma 25 of 50 of 100 meter

woensdag 15.10-16.00 uur start 10 september

zaterdag 10.10-11.00 uur start 6 september

zaterdag 11.00-11.50 uur start 6 september

Deelname en inschrijvingen: zie kleuterzwemmen (Ref. Ac.)

Start fitleSSen

Vanaf 4 augustus is iedereen (vanaf 14 jaar) welkom om samen aan de conditie te

werken en de spieren te versterken met aangepaste oefeningen. Deze groepslessen

gaan door in de spiegelzaal Ter Kommen. Voor meer beweging en een goed gevoel !

Beurtenkaart (15 beurten/ 50 euro - student 35 euro) zijn verkrijgbaar bij de lesgevers.

maandag 20.30 uur B B B

woensdag 20.30 uur B B B

fitneSSprogramma - juli 2008

Iedere dinsdag en donderdag om 20.30 uur aan de Kimpel te Bilzen

- start to run voor beginners

- jogging voor gevorderden (5 km)

gratis deelname / geen kleedkamers ter beschikking

Sport

wielerwedStrijden

wc de vrijHeid alt-HoeSelt

2de grote prijs Jos Petry Argenta

zondag 20 juli

15.00 uur - Altenaar Alt-Hoeselt

11de grote prijs Eric Schoefs -

maandag 21 juli

wielerwedstrijd junioren

14.00 uur - proloog (gesloten omloop)

15.30 uur - wedstrijd (open omloop)

5de grote prijs Jos Aerts

zaterdag 16 augustus

wielerwedstrijd nieuwelingen

14.00 uur - proloog (gesloten omloop)

15.30 uur - wedstrijd (open omloop)

10de joHan capiot claSSic

zaterdag 19 juli

Voor alle fietsers.

Afstanden

35 km. - vrij vertrek tussen 7 en 14 uur.

(1x bevoorrading)

75 km. - vrij vertrek tussen 7 en 12 uur.

(1x bevoorrading)

100 km - vrij vertrek tussen 7 en 10 uur.

(2x bevoorrading

130 km- vrij vertrek tussen 7 en 10 uur.

(2x bevoorrading)

De korte afstand is een familie-uitstap op

een vrij vlak parcours over een lengte van

35km.

De drie langere afstanden gaan door het

mooie Vlaamse en Waalse Haspengouw

(Hesbaye) tot aan de rand van de

Maasvallei.

Vertrek en aankomst in Fruithal

"Gebroeders Raskin" , Wijngaardstraat te

Romershoven, Hoeselt,

1 - de sportdienst Hoeselt (zaalwachters in de sporthal – 089 49 16 03)

Meer info: www.johancapiotclassic.be 1

- de dienst toerisme Hoeselt (089 51 03 35)

tijdenS de maand juli iS Het Sportcentrum geSloten en zijn er geen leSSen.


Milieu

premieS voor energie beSparen in vlaanderen 2008

In Vlaanderen kan u via vijf kanalen premies en voordelen krijgen als u energiebesparende investeringen uitvoert, nl. via uw netbeheerder,

de fiscus (via een belastingvermindering), uw gemeentebestuur, uw provinciebestuur, of de Vlaamse overheid

Het Vlaams energie Agentschap (VeA) biedt een brochure aan waarin een overzicht wordt gegeven

over welke premies u van wie kan verwachten.

Volgende energiebesparende maatregelen kunnen in aanmerking komen:

- isolatie en ventilatie

- verwarming

- sanitair warm water

- extra energiezuinige woningen

- fotovoltaïsche zonnepanelen

- toestellen en milieuvriendelijke voertuigen

De brochure “energie besparen bij u thuis” is te verkrijgen in het gemeentehuis en op de milieudienst.

U kan hem ook downloaden via www.energiesparen.be bij “Publicaties”.

zwaluwproject

sinds 2006 doet de gemeente een oproep om de actuele broedplaatsen van de huiszwaluw en de boerenzwaluw te melden aan de

milieudienst, om alzo een overzicht te krijgen op de populatie huiszwaluwen en boerenzwaluwen.

U kan hierbij helpen: broedt er bij u of in uw buurt een huiszwaluw of een boerenzwaluw, en had u dit nog niet gemeld, laat het dan

weten: milieudienst, 089 51 03 37 of 089 51 03 38. ook meldingen van gierzwaluwen zijn welkom!

een natuurlijke tuin: daar Hoort zelf compoSteren bij!

Compost is een goede bodemverbeteraar voor uw tuin. Met de hulp van bacteriën, schimmels en andere bodemorganismen kan je je

groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval) zelf omzetten in compost. Maar hoe begin ik hier nu eigenlijk aan? Gebruik ik het best een compostvat

of misschien beter een composthoop? Wat mag of kan ik composteren en wat niet? Hoe en waar gebruik ik compost? …

In één van de volgende folders en flyers die bedeeld worden op de milieudienst vind je een antwoord op deze en nog andere vragen:

- Waarheen met je keuken- en tuinafval?

- Composteren in vaten en bakken

- Waarheen met je grasmaaisel?

- Composteren in een wormenbak

- Wat pikt de kip?

- De ecologische tuin

- Hoe maak je compost?

- Hoe gebruik je compost?

- ongewenste gasten in je huis of tuin?

- Tuingrond verbeteren ... met compost

- Mijn tuin, natuurlijk milieuvriendelijk

- Water in de tuin, een spetterend idee

- Maak slim gebruik van snoeihout in je tuin!

- Mülch je tuin tot leven!

- Zorg in je tuin voor een gezonde samenleving

opgelet met diStelS!!!

curSuS meewerken aan natuur & landScHap in HaSpengouw 2008

Wil je graag meewerken aan natuur & landschap in jouw buurt?

Wil je meer inzicht verwerven in het reilen en zeilen van een natuurgebied?

Heb je interesse in natuurbeheer?

Milieu

Dan is deze cursus iets voor jou!!

Natuurpunt organiseert nl. een lessenreeks over natuurbeheer in Haspengouw.

Deze bestaat uit 6 theoretische lessen en 5 praktische lessen.

De reeks start met een theorieles op dinsdag 23 september (van 19.30 tot 22 uur) in het cc Ter Kommen in Hoeselt. De afsluiter

op 9 november is een excursie in de Wijngaardbossen.

Kostprijs voor deelname bedraagt 30 euro voor leden van Natuurpunt en 50 euro voor niet-leden.

Meer info:

Iris Lauwaert, tel. 015 29 72 62, iris.lauwaert@natuurpunt.be

of van Georges Krieken, tel. 0473 37 58 84, georges_krieken@hotmail.com.

federaal plan inzake duurzame ontwikkeling 2009 – 2012

Het voorontwerp van dit plan omvat acties die moeten leiden tot een duurzamere samenleving

zoals eerlijke en milieuverantwoorde houtconsumptie bevorderen, negatieve effecten inzake klimaatsverandering

bestrijden, ...

Tot en met 30 juni 2008 krijgt iedereen de kans om op dit voorontwerp zijn of haar opmerkingen

te geven.

Het plan ligt ter inzage bij de milieudienst waar ook reactieformulieren kunnen afgehaald worden.

Men kan ook reageren via www.plan2009.be.

Hou Het ruStig en veilig in je buurt!

Artikel 56 van het politiereglement op hinder zegt dat:

“het gebruik in open lucht van houtzagen, hakselaars, heggenscharen, bosmaaiers of grasmaaiers en andere werktuigen aangedreven

door ontploffings- of elektrische motoren is enkel toegelaten tussen 07 uur en 21 uur. op zondagen en wettelijke feestdagen is het

gebruik van dergelijke toestellen verboden.

Dit artikel is echter niet van toepassing voor de normale exploitatie van landbouwgronden”.

Artikel 14 van het politiereglement op hinder zegt dat:

"Behoudens andersluidende wettelijke en reglementaire bepalingen is het verboden op het openbaar domein en in publiek toegankelijke

plaatsen de openbare veiligheid nadelig te beïnvloeden en/of de veilige en vlotte doorgang in het gedrang te brengen. opdat

deze veiligheid, veilige en vlotte doorgang kan gegarandeerd worden dienen hiertoe alle nodige maatregelen getroffen te worden."

geen kattenbakvulling, geen meSt van kleine HuiSdieren,

geen vleeS- en viSreSten bij Het gft-afval!!!

op de vraag of er kattenbakvulling in de GFT-container mag, is het antwoord resoluut NEE, ongeacht wat de verkoper ook op de verpakking

hieromtrent vermeldt. Het is niet de verkoper die bepaalt wat er bij het GFT mag, maar dit wordt gereglementeerd via een aantal wetgevingen.

Na de verschillende voedselcrisissen met dierziekten als oorzaak, wil europa het zekere voor het onzekere nemen. Daarom werd de europese

Verordening 1774/2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake dierlijke bijproducten opgesteld.

Concreet betekent dit dat enkel plantaardige stromen bij het GFT-afval mogen. Dierlijke bijproducten zoals mest van kleine huisdieren, vlees- en

visresten horen niet thuis bij het GFT-afval, zelfs niet in kleine hoeveelheden. Ze worden best ingezameld via het restafval (grijze huisvuilzak).

We zetten de soRTeeRReGeLs nog even op een rijtje:

WEL bij GFT-afval: bladeren, broodresten, fruitafval, gras, groente-afval, haagscheersel, kamerplanten zonder aardkluit, klein tuinafval, koffiedik,

noten, pitten, onkruid, papieren koffiefilter, papier van keukenrol, plantaardig keukenafval en etensresten, planten (zonder kluit), schaafkrullen van

De wet bepaalt zeer duidelijk dat iedere eigenaar, huurder of gebruiker verplicht is de bloei, zaadvorming en uitzaaiing van schadelijke

onbehandeld hout, schillen van fruit, groenten, aardappelen, snoeiafval klein, theezakje, versnipperd snoeihout, zagemeel van onbehandeld hout.

0 distels tegen te gaan op de eigendommen waarvoor hij verantwoordelijk is!!! Voor klachten hieromtrent kan u zich wenden tot de

NIET bij het GFT, voor restafval: aarde, asresten, houtskool, hygiënisch afval, kattenbakvulling, keukenafval en etensresten met dierlijke 1

plaatselijke politie!

ingrediënten, mest van kleine huisdieren, sauzen, schaaldierresten, stofzuigervulling, vlees-en visresten, zand, ...


Politie

politiezone bilzen-HoeSelt-riemSt

komt financieel tuSSen in baSiScurSuS motorbeHeerSing

De strategie voor veiliger verkeer levert stilaan resultaten op. Zo is het aantal verkeersdoden in ons land de laatste jaren aanzienlijk afgenomen. Maar

deze positieve evolutie geldt echter niet voor motorrijders, bij hen noteren we juist een stijging van het dodental en het aantal gewonden.

De Lokale Politie Bilzen-Hoeselt-Riemst zet zich in om de veiligheid van motorrijders te verbeteren. De nieuwe sensibilisatiecampagne die ze voorstelt,

kadert volledig in dit opzet.

De basiscursus motorbeheersing is een cursus voor motorrijders die zich willen vervolmaken op het gebied van bochtentechniek, remtechniek, trage

manoeuvres, defensief rijden…

Laat u niet misleiden door het woord “basis”. Het is geen cursus voor beginners! Het uitgangspunt is trouwens ongevallenpreventie.

De cursus wordt gegeven door professionele instructeurs van het Team Centrum voor Motorbeheersing te Tongeren, duurt 1 dag, en kost 150 euro.

De Politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst stelt van het verkeersveiligheidsfonds een budget van 7.500 euro ter beschikking voor 150 kandidaat-cursisten.

Inschrijvingscriteria? De kandidaat moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeenten Bilzen, Hoeselt of Riemst, en moet over een

eigen motorfiets en geldig rijbewijs beschikken.

Inschrijving? Via de website www.lokalepolitie.be/bilzen (of …/hoeselt of …/riemst) kan je het voorziene inschrijvingsformulier en het volledige stappenplan

downloaden.

Stappenplan

1. U biedt zich met het volledig ingevuld inschrijvingsformulier aan bij de projectverantwoordelijken Raymond Collings of Willy Jackers van de Lokale

Politie Bilzen-Hoeselt-Riemst, schureveld nr. 19 te 3740 Bilzen. Uw inschrijving wordt bevestigd, zoniet komt u op een wachtlijst te staan.

2. Via de website www.vdab.be/opleidingscheques (rubriek “erkende verstrekkers”) bestelt u een opleidingscheque van de Vlaamse overheid ter

waarde van 150 euro waarvoor u uiteindelijk slechts 75 euro betaalt. Let wel, studenten en zelfstandigen komen hiervoor niet in aanmerking.

3. U overhandigt de opleidingscheque bij de projectverantwoordelijke en u krijgt een ontvangstbewijs. Uw cheque wordt aan het opleidingscentrum

overgemaakt.

4. U kiest – in overleg met het opleidingscentrum – een geschikte opleidingsdatum.

5. U volgt de opleiding

6. Tenslotte ontvangt u van de Lokale Politie Bilzen-Hoeselt-Riemst nogmaals een financiële tussenkomst van 50 euro.

De cursist betaalt uiteindelijk 25 euro voor een cursus ter waarde van 150 euro (voor zelfstandigen en studenten is dit 100 euro)!

twee bijkomende agenten van politie gezocHt voor de pz bilzen-HoeSelt-riemSt

Voor deze functie is men dringend op zoek naar jonge, sociale, dynamische mensen die graag in groep werken. een uniform dragen

mag je uiteraard niet afschrikken.

Ze bieden een vorming, een goed betaalde job vol afwisseling - ten dienste van de samenleving - met veel

carrièremogelijkheden. Deze job, in contractueel verband, is voor één jaar met de mogelijkheid tot verlenging.

Geïnteresseerd? Inschrijven kan via de website www.jobpol.be of www.lokalepolitie.be/hoeselt (scrollen naar aanleggen van een

werfreserve) voor 31 juli 2008.

Meer info: Willy Jackers, commissaris personeelsdienst, tel. 089 51 93 08 of e-mail willy.jackers@pzbhr.be.

iS uw HuiSnummer goed zicHtbaar voor HulpdienSten?

Heeft u ooit wel eens in het donker of halfduister naar een nummer gezocht?

Het gebeurt regelmatig dat huisnummers niet leesbaar zijn. Dit is niet enkel lastig voor een sporadische bezoeker: onvindbare nummers

kunnen soms ernstige gevolgen hebben. Denk aan het niet (op tijd) kunnen vinden van adressen door politie, ambulance,

brandweer, enzovoort.

De eigenaar van een gebouw is verplicht aan de straatkant het huisnummer aan te brengen dat door de gemeente werd toegekend.

Het huisnummer moet goed zichtbaar zijn vanaf de openbare weg . elke bewoner is verplicht dit huisnummer zichtbaar te

houden.

Meer info: Lokale politie Bilzen-Hoeselt-Riemst , tel. 089 51 93 00.

bibliotHeek

Het volledige aanbod van onze gemeentelijke bibliotheek is

opnieuw beschikbaar. Niet enkel het brede gamma aan volwassenen-boeken,

maar ook alle jeugdboeken ... tot en met

alle audiovisuele materialen (AVM) kunnen weer uitgeleend

worden. Iedereen kan dus terug zijn gading vinden in onze

gemeentelijk bib!

Jaarlijks verlof: maandag 14 juli t.e.m.zaterdag 2 augustus.

openingSuren rva tongeren

juli & auguStuS

Tijdens de vakantiemaanden worden de openingsuren van de

RVA Tongeren gewijzigd:

Maandag- tot vrijdagvoormiddag: 8.30 – 11.30 uur

Dinsdagnamiddag: 14 – 16.30 uur

Na telefonische afspraak, tel. 012 44 07 30

!

infraX

De klantendienst van Infrax is gesloten van 30 juni

tot en met 31 augustus.

Voor informatie kunt u altijd terecht op de infolijn: 078 35 30 20

(elke werkdag van 8 tot 20 uur en op zondag van 9 tot 13 uur).

U kunt tijdens deze periode ook terecht in de energiewinkels:

Hasselt, Gouverneur Verwilghensingel 32

Genk, Winterslagstraat 40

openingsuren: van 8 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur.

Uw budgetmeterkaart kunt u opladen bij het oCMW van

Kortessem of Tongeren.

Vanaf 1 september kunt u elke maandag van 13 tot 14 uur

opnieuw terecht bij de klantendienst van Infrax in onze

gemeente.

Indien je deze meldingskaart wil gebruiken moet je ze

onder gefrankeerde omslag verzenden

aan nevenstaand adres of

je kan ze ook zelf afgeven op het gemeentehuis

of melden via www.hoeselt.be

Informatief

zomercurSuSSen

in de landcommanderij alden bieSen

Deze zomer organiseert Universiteit Vrije Tijd de grensoverschrijdende

cursus ‘Tussen Luik en Maastricht. Leven in de middeleeuwse

steden”. Twee afwisselende, verrassende, leerrijke

en ontspannende dagen…, met geleide stadsbezoeken en een

boottocht van Luiks naar Maastricht.

De cursus vindt plaats op 23 en 24 juli en start in de

Landcommanderij Alden-Biesen

Interesse?

Contacteer 016 310 670, www.universiteitvrijetijd.be.

tel. 070 22 00 23

op de Siertoer

zondag 14 september 2008

Water. Elke druppel telt.

op zondag 14 september 2008 vindt de 14de editie van 'op

de siertoer' plaats in Vlaanderen. Tijdens 'op de siertoer'

wordt het grote publiek in contact gebracht met de sector aan

de hand van een informatieve rondleiding. Het is een unieke

gelegenheid om kennis te maken met alle facetten binnen de

sierteeltsector.

'op de siertoer' krijgt dit jaar een nieuw kleedje. Het thema

'Maatschappelijk Verantwoord ondernemen', met als actuele

deelthema WATER wordt die dag toegelicht.

Meer info: www.opdesiertoer.be.

Gemeentebestuur van Hoeselt

Meldingskaart

Dorpsstraat 17

3730 HOESELT


Pas geopend

Voortaan willen we de eigenaars van nieuwe en vernieuwde handelszaken in Hoeselt de kans geven zich langs deze weg in de kijker te plaatsen. om ook

de handelszaken die al enige tijd geopend zijn niet in de kou te laten staan, krijgt iedereen met een nieuwe zaak vanaf de start van de huidige

legislatuur (oktober 2006) de gelegenheid zich hier aan het grote publiek voor te stellen. Het volstaat om een foto met een korte begeleidende tekst te

overhandigen aan de dienst lokale economie.: Jan swaen, jan-swaen@hoeselt.be, tel. 089 51 03 13

MELDINGSKAART

O Het wegdek is beschadigd

O De openbare verlichting is defect

O De riolering is verstopt

O De fiets- en voetpaden dienen hersteld

O Het onderhoud van zijbermen of beplanting is gewenst

O Het ruimen van grachten is gewenst

O Er werd afval gestort (waar en door wie)

O Er is signalisatie gewenst

Andere:

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

nacHtwinkel gurlove

Bilzersteenweg 42

sinds korte tijd is er in Hoeselt een tweede nachtwinkel gevestigd. op 1 november 2007 openden namelijk

Karmen Aivazian en vriend Balwinder Pal hun zaak "Gurlove" op de Bilzersteenweg 42.

Gurlove is met uitzondering van maandag elke dag geopend van 18 uur tot 7 uur. Hoeselaren kunnen bij hen

terecht voor algemene voeding, alcohol, rookwaren, telefoonkaarten, snoep en nog heel wat lekkers meer.

De uitbaters ontvangen je steeds met de glimlach en bieden je een vlotte en vriendelijke service.

ScHoonHeidSatelier petra verjanS - Voor hem & haar

Romershovenstraat 101, Hoeselt - 0496 74 45 13 - 089 51 40 65

Vandaag de dag wil iedereen er goed uitzien, maar dat niet alleen, ze willen zich ook goed voelen.

Na jaren studie, zoals Voetreflexologie, Integraal Chakra Therapie of evolutie Psychologie, schoonheidsspecialiste,

Kunstnagelstyliste, heeft Petra besloten een eigen zaak te openen voor niet alleen uiterlijke- maar ook innerlijke

schoonheid.

Zij geeft advies over de mogelijkheden van gelaatsverzorging, relaxmassages, allerlei ontharingen, voetreflexologie,

kunstnagels tot het verzorgen van handen en voeten.

Voor het verzorgen van het gelaat werkt zij met producten die krachtige plantaardige actieve bestanddelen bevatten met een hoge verdraagzaamheid. Ze

zijn afgestemd op de 7 spectrumkleuren, nl. rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet. De kleuren worden opgenomen door de ogen, huid en de 7

chakra’s (energiecentrum in het lichaam). Ze hebben een eigen karakter, belichamen een bepaald levensaspect en hebben een specifieke werking op de

psyche en op de huid. De invloed van kleur laat zich voelen op lichaam-, geest en ziel.

Maak alvast uw afspraak. ook cadeaubonnen verkrijgbaar.

AFZENDER :

Naam:…………………………………………….......

Adres:…………………………………………………

..................................………………………………..

Tel. of GSM:…………………………………………

Datum en handtekening:

..................................………………………………..

Collegebeslissingen

Startbaner sportdienst

Het gemeentebestuur van Hoeselt stelt een vacature open op de lokale sportdienst. We zijn op zoek naar een medewerker voor het onderhoud

en de ontvangst en het toezicht binnen het sportcentrum. De vacature is in het bijzonder bedoeld voor kandidaten die in het bezit zijn

van een startbaankaart. Hierbij moeten de kandidaten dan ook jonger zijn dan 26 jaar en ingeschreven staan als werkzoekende.

Meer info: Jan swaen, personeelsdienst , tel. 089 51 03 13

Tijdelijke politiereglementen op het verkeer

Ter gelegenheid van volgende activiteiten zullen enkele straten tijdelijk afgesloten worden:

- een wielerwedstrijd voor Vrije Liefhebbers te Alt-Hoeselt op zondag 20 juli

- een wielerwedstrijd voor Juniores te Alt-Hoeselt op maandag 21 juli

- een wielerwedstrijd voor Nieuwelingen te Alt-Hoeselt op zaterdag 16 augustus

- oefenjumpings in de Coolenbroekstraat op vrijdagen 18 juli, 22 augustus en 19 september

- feestactiviteiten in een tent op het oLVrouwplein, vanaf dinsdag 19 augustus tot en met maandag 25 augustus

- peugeotmeeting in de Beukenlaan op zondag 14 september.

Aanvragen politiereglementen en vergunningen wielerwedstrijden

Voor manifestaties en/of organisaties waarbij de inrichters bepaalde straten wensen af te sluiten of te gebruiken, al dan niet vergezeld van een

parkeerverbod, dient er steeds een aanvraag te worden ingediend tot het verkrijgen van een tijdelijk gemeentelijk politiereglement op het

verkeer.

Deze aanvragen, alsook de aanvragen tot het bekomen van een vergunning voor het mogen organiseren van een wielerwedstrijd, moeten tijdig,

minimum 1 maand vóór de happening, ingediend worden bij de gemeentelijke administratie op het volgend adres:

Gemeentebestuur – Dienst Mobiliteit - Krista Vandersmissen - Dorpsstraat 17 te 3730 Hoeselt.

Belgacom plant de aanleg van enkele nieuwe HD/PE buizen, meer bepaald langs

- een deel van de o.L.Vrouwstraat, vanaf het pleintje van de Broekstraat tot net voorbij het kruispunt met de Popeslagstraat

- de o.L.Vrouwstraat, vanaf huisnummer 3 met een gestuurde boring onder de Tongersesteenweg, tot aan de woning Tongersesteenweg 48,

waar een modulaire bak geplaatst wordt

- de Rode Kruislaan, vanaf het kruispunt met de sparrenlaan, tot aan de Tongersesteenweg, tegenover het kruispunt met de Lindekapelstraat,

waar ook een modulaire bak geplaatst wordt

- de Gieterijstraat, vanaf de appartementen aan huisnummer 17, tot aan het opnieuw aan te leggen pleintje

Infrax zal volgende bijkomende nutsleidingen plaatsen:

- teledistributie (plaatsing van een voedingskabel KTV in de Groenstraat, vanaf het kruispunt met de Toekomststraat tot voorbij de

o.L.Vrouwkerk).

- gas (nieuwe gasleiding langs de Hoogstraat van huisnummer 20 tot 42)

- gas (nieuwe gasleiding langs de Nederstraat van huisnummer 3/A tot 5)

In het kader van de synergieafspraken zullen deze werken samen uitgevoerd worden met Belgacom.

Toelagen aan de jubilerende gemeentelijke adviesraden

De jubilerende gemeentelijke adviesraden uit onze gemeente kunnen vanaf heden voor de uitzonderlijke activiteiten rond hun jubileum een

subsidie aanvragen bij het gemeentebestuur. Gemeentelijke adviesraden die hun 10-25-50-75-100 bestaan vieren, maken aanspraak op de

subsidie als ze uiterlijk één maand voorafgaand aan de uitzonderlijke activiteiten hun aanvraag richten aan het college van burgemeester en

schepenen.

Rubriek “SamenOpgelost” van het Belang van Limburg

Het Belang van Limburg lanceerde een oproep naar alle Limburgers om een bepaald probleem aan te kaarten in hun gemeente. Daarna mocht

op alle voorstellen gestemd worden. Het project dat de meeste stemmen, 71,9 %, kreeg is “snelheid beperken in de schalkhovenstraat”.

om de snelheid in de schalkhovenstraat aan banden te leggen, zullen rechtopstaande betonnen rioolbuizen als snelheidsvertragende obstakels

opgesteld worden tussen de woningen nr.38 tot en met 85.

Aankoop rijbaankussens

Bij de firma Janssens nv uit Lokeren werden onlangs 5 verkeersdrempels van het type ‘rijbaankussen’ aangekocht tegen de totale prijs van

9.044,75 euro, incl btw. er zullen 3 rijbaankussens geplaatst worden in de oude Nederbaan en 2 in de Nederstraat.


Collegebeslissingen

Aanpassing opstapplaats van de Lijn in de Dorpsstraat

Ter hoogte van Broodjesbar The Max en Frituur Het Kioske in de Dorpsstraat zal de stoep worden verbreed voor de aanleg van een verhoogd

plateau over de volledige lengte van de opstapplaats van De LIJN. Hierdoor zal het niet enkel voor personen met een handicap en mindermobiele

personen makkelijker zijn om op de bus te stappen, maar zal de veiligheid van de schoolgaande kinderen, die dagelijks op de bus

moeten wachten, verhoogd worden.

Overzicht geplande wegenwerken

Zoals jaarlijks gaat men in 2008 ook onderhoud en buitengewone herstellingen uitvoeren aan een aantal wegen van onze gemeente, tijdens

deze werken is er ook plaatselijk hinder mogelijk, graag wat geduld tijdens de uitvoering hiervan.

De opsomming van deze werken is als volgt:

Hoeselt - Buckenslinde van zijstraat tot Hardveldstraat, Buckenslinde deel naar brug onder autoweg, Broekplein, eikaartstraat, Winterbeekstraat,

Veldweg tussen Brandbriefkruisstraat en Groenstraat: Bestrijking:

oude Nederbaan tot o.L.V. Parochie: Fietssugestiestrook in rode slem

Alt-Hoeselt - Wegje tegenover de Kapelstraat: overlaging

O.L.V.-Parochie - Leeuwerikstraat, Proefbosstraat deel van hondeweide tot pleintje, rond o.L.V.-plein: Bestrijking

Romershoven - Wegje naar kerkhof: Bestrijking

speelplaats kleuterschool: overlaging

Schalkhoven - schalkhovenstraat: Deel betonherstelling

St. Huibrechts-Hern - Hernerweg aanzet met N730, steenbergstraat, Tramstraat: Bestrijking

Hernerweg: Bijwerken van bestrijking op betonweg

Vrijhern - Aansluiting van Vrijhernstraat met R.V.K.- weg: Bestrijking

Toetreding tot het Lokaal Pact

In zitting van 24 april 2008 besliste de gemeenteraad om toe te treden tot het Lokaal Pact met de Vlaamse Regering.

Dit pact is een politiek akkoord tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse gemeenten en provincies, dat uiting geeft aan hun wederzijds vertrouwen.

Het houdt voor beide partijen een engagement in om vrijwillig en op een loyale wijze de gemaakte afspraken uit te voeren.

een belangrijk engagement van de Vlaamse Regering is het overgaan tot de overname van uitstaande leningsschulden van gemeenten en/of

oCMW’s.

Per individuele gemeente bedraagt het maximaal over te nemen bedrag aan schulden 100 euro per inwoner.

Voor de gemeente Hoeselt vertegenwoordigt dit een som van 934.300,00 euro.

een belangrijk engagement van de gemeente is de gemeentebelastingen met betrekking tot het budgettair jaar 2009 niet te verhogen.

Dit betekent geen enkele nieuwe belasting invoeren en de aanslagvoeten of tarieven van de bestaande belastingen niet verhogen ten opzichte

het aanslagjaar 2008.

Plaatsing van stopcontacten op verlichtingspalen in L. Lambrechtsstraat en Dorpsstraat

Het gemeentebestuur heeft aan Infrax opdracht gegeven om stopcontacten te plaatsen op alle bordeaux gekleurde verlichtingspalen in de L.

Lambrechtsstraat en de Dorpsstraat. Het betreft in totaal 42 verlichtingspalen die hiermee worden uitgerust.

Bedoeling is dat deze stopcontacten worden gebruikt voor allerhande activiteiten. Zo denken we aan het plaatsen van kerstverlichting op de

palen, maar ook marktkramers of inrichters van manifestaties kunnen hiervan dankbaar gebruik maken.

Aanleg nieuwe voetpaden Stationsstraat-Weijerstraat

een paar jaar geleden werden in de stationsstraat tot aan het kruispunt met de Pasbrugstraat nieuwe voetpaden in betonklinkers aangelegd.

Verder richting Weijerstraat tot aan de Aldi zijn er geen voetpaden of in zeer slechte staat. Niet alleen omdat er een grote appartementsblok is

bijgekomen maar ook omdat steeds meer voetgangers gebruik maken van deze route, is het aangewezen het huidig voetpad in de stationstraat-

Weijerstraat uit te breiden en te vernieuwen.

De nieuwe stoep zal in grijze betonklinkers worden aangelegd. Tevens wordt er getracht een minimale stoepbreedte van anderhalve meter aan

te houden.

De gemeente zal nog dit jaar in eigen beheer deze werken uitvoeren.

Doelstelling is dat binnen afzienbare tijd de volledige Weijerstraat van mooie voetpaden wordt voorzien.

Proefopstelling bocht Sint-Hubertusstraat

Gezien de bocht ter plaatse sint-Hubertusstraat richting Leurestraat regelmatig links naast de aanwezige vluchtheuvel genomen wordt en dat

dit meestal gepaard gaat met hoge snelheden, werd beslist over te gaan tot een proefopstelling om de bocht te versmallen door middel van het

plaatsen van “plastieken New Jerseys”, hetgeen een poorteffect creëert en zorgt voor een snelheidsverlaging.

Aanpassingswerken Gemeentelijke Kleuterschool te Werm

er zullen dit jaar nog een aantal aanpassingswerken uitgevoerd worden aan de kleuterschool: nl. vernieuwen ramen en deur in de polyvalente klas,

internetaansluiting, het sanitair gedeelte zal worden opgesmukt, herstelling rubbertegels zandbak, turnzaal deels in richten tot opvangruimte.

Diamant voor

Meyers Joseph & Vandebosch Jeanne

13-05-1948 - 13-05-2008

Moers Karel & Bosch Joanna

15-05-1948 - 15-05-2008

stulens Joseph & Devreeze Arlette

25-04-1958 - 25-04-2008

Mouchaers Jan & Nijs Margaretha

16-05-1958 - 16-05-2008

Huldigingen

Goud voor

Van harte proficiat aan al de jubilarissen !

HonderdSte ontHaalmoeder ! opbrengSt bal burgemeeSter

De Landelijke Kinderopvang vzw van Bilzen-

Hoeselt-Riemst-Voeren kondigen met trots aan dat

zij hun ‘honderste’ onthaalouder hebben aangesloten.

Hun groei en bloei bewijst hun bekommernis

voor kinderopvang in onze gemeente en zij hebben

zeker de intentie om dit, met hulp van het gemeentebestuur,

te blijven doen.

op de foto mevr. eliane Lijnen, dienstverantwoordelijke

van de vzw, samen met het College tijdens

de ontvangst op het gemeentehuis woensdag 14

mei.

laureaat van de arbeid

Mevrouw Carina simons ontving van het Koninklijk

Instituut der eliten van de Arbeid de titel en het

bronzen erekenteken van ‘Laureaat van de arbeid’ in

de sector: openbare centra voor maatschappelijk

welzijn. Proficiat !

De opbrengst van het bal

van de burgemeester werd

geschonken aan de meisjes-

en jongenschiro van

st.Huibrechts-Hern. Zij ontvingen

uit handen van de

burgemeester een cheque

ten bedrage van 2000 euro,

dit geld zal gebruikt worden

voor het realiseren van hun nieuwbouw.

Vannitsen Antoine & Knaepen Lutgardis

16-04-1958 - 16-04-2008

Wouters Mathieu & Geelen Maria

24-05-1958 - 24-05-2008

80 jarig jubileum kvlv-werm

Zondag 18 april vierde KVLV-

Werm haar 80-jarig bestaan in

de parochiezaal te Werm. samen

met al de leden werd het een heel

tof feest. er was gezorgd voor

lekker eten en voor een leuke onspanning.

op de foto: Proost Jos Roosen ,

bestuursleden Marie-Hélène Gijsen

, Denise Moosen, Thérèse

Thompson, Hilde Cox, voorzitster

Rina Dieu, Carine Box, Lucienne Jehaes,

onderaan van links naar rechts: Carine Loyen, Natscha Collas en Heidi Dieu.


Actueel

jeannine mottart terug uit küSSnacHt !

op 23 juni wordt Jeannine Mottart ontvangen op het koninklijk paleis door prinses

Astrid. Zij wordt er gehuldigd voor haar voettocht die zij onlangs ondernam naar

het Zwitserse Küssnacht ten voordele van het kinderkankerfonds. Jeannine was

hiermee niet aan haar proefstuk toe. Immers in maart 2006 stapte zij al van Rome

naar Hoeselt via Küssnacht waar zij de steun van Koningin Astrid vroeg voor een

veilige terugreis. Dit jaar legde zij liefst 750 km af in 29 dagen.

In Küssnacht werd zij door de burgemeester feestelijk ingehaald op het stadhuis en

begeleid naar de kapel van Koningin Astrid. De burgemeester van Küssnacht heeft

inmiddels laten weten dat de schotel met de zeven kerkdorpen van de gemeente

Hoeselt zal bijgeplaatst worden in de kapel. Dit is toch wel zeer uitzonderlijk. Het

hof had tot nu toe nog nooit toestemming gegeven om eender wat in de kapel te

plaatsen. Jeannine is dan ook fier dat vanaf nu iedereen die de kapel bezoekt een

aandenken van Hoeselt en Lienemientje kan terugvinden.

Voor haar ontvangst op het paleis wil Jeannine zoveel mogelijk kindertekeningen als

geschenk meenemen omdat de prinses zo gecharmeerd was door de aanwezige

schoolkinderen tijdens haar bezoek vorig jaar aan Hardelingen. De actie Lienemientje

werd toen boven het doopvont gehouden en voorgesteld aan de prinses, die

deze actie steunt in de geest van haar illustere grootmoeder. Voor die gelegenheid

werden er geboortekaartjes gemaakt met als meters Mevrouw Bernadette stefels

van Hardelingen en Mevrouw Annette stulens, peters de heer steve stevaert en

ernst stefels..

Deze geboortekaartjes werden verkocht als steun en hieraan was ook een tombola

verbonden.

uitSlag tombola lienemientje

2935: 1 week verblijf voor twee personen maaltijden en drank inbegrepen in hotel restaurant oud Rekem Lanaken.

2836: Behangpapier en behangen ter waarde van 600 euro.

2352: Chinees tapijt.

2232: siersprei.

2231: Gevulde mand met voedingswaren t.w.v. 100 euro.

2080: 3 maanden elke week ruiker bloemen t.w.v. 25 euro per ruiker.

1919: Prachtige collage van Yves Renard.

1886: Volledige gelaatsverzorging.

1247: sauna abonnement voor 1 jaar.

919: Menu voor 2 personen met aperitief en aangepaste wijnen Hof ter Beuken.

881: Gouden hangertje koningin Astrid.

836: CD leven koningin Astrid door Hoeselts en Bilzers koor.

630: Modern werk Yves Renard.

240: CD leven koningin Astrid door Hoeselts en Bilzers koor.

147: Collage pastel Yves Renard.

Prijzen kunnen afgehaald bij Jeannine thuis, Leurestraat 2, 3730 HoeseLT, tel. 012 26 12 19

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!