december - Hoeselt.Be

hoeselt.be

december - Hoeselt.Be

Hoeselt

g e m e e n t e b e r i c h t e n

Nieuwjaarsreceptie

Iedereen is van harte uitgenodigd op de Nieuwjaarsdrink

op het Dorpsplein, zondag 6 januari van 11 tot 13 uur.

Seniorenfeest

Alle zieken, gehandicapten en gespensioneerden

van harte uitgenodigd op het Seniorenfeest in Ter Kommen

met Jos Roofthooft, op donderdag 17 januari vanaf 14 uur.

Tweemaandelijks informatieblad voor de inwoners van Hoeselt • Jaargang 36 • december 2007 • Nr. 218

Gemeentebestuur Hoeselt • Dorpsstraat 17 • tel. 089 51 03 10 • www.hoeselt.be


Het weten waard

Voorwoord


Alle gemeentelijke info vind je ook op www.hoeselt.be

telefoonnummers

diensten

Gemeentehuis 089 51 03 10

Politie 089 51 03 00

Brandweer 100

Cultureel Centrum 089 41 63 58

Sportcentrum 089 49 16 03

Zwembad 089 41 36 22

Jeugddienst 089 50 12 00

Technische dienst 089 51 03 46

OCMW 089 51 88 10

Bibliotheek 089 41 38 46

Containerpark 089 51 43 48

Milieudienst 089 51 03 38

Toerisme 089 51 03 35

Lokale werkwinkel

PWA 089 51 48 69

VDAB 089 79 35 94

Werk@home 089 79 35 93

Strijkatelier 089 79 35 93

E-mail aan de gemeente

Naast de persoonlijke emailadressen van de

medewerkers kan je volgende emailadressen

gebruiken om berichten te mailen aan de

diverse diensten van de gemeente:

secretaris@hoeselt.be

ontvanger@hoeselt.be

secretariaat@hoeselt.be

financien@hoeselt.be

burgerzaken@hoeselt.be

bevolking@hoeselt.be

toerisme@hoeselt.be

gemeenteberichten@hoeselt.be

verkeerscommissie@hoeselt.be

inf@hoeselt.be

rop@hoeselt.be

technischedienst@hoeselt.be

wegendienst@hoeselt.be

groendienst@hoeselt.be

milieudienst@hoeselt.be

bibliotheek@hoeselt.be

jeugddienst@hoeselt.be

jeugdraad@hoeselt.be

cultuurdienst@hoeselt.be

cultuurweb@hoeselt.be

hoeseltzomert@hoeselt.be

activiteitenkalender@hoeselt.be

ccterkommen@hoeselt.be

sportdienst.hoeselt@pandora.be

politie@hoeselt.be

info@ocmwhoeselt.be

OPHALING KERSTDENNEN

Woensdag 9 januari

PAPIEROPHALING

Vrijdag 25 januari

Vrijdag 22 februari

OPHALING SNOEIHOUT

Woensdag 26 maart

WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN

Centraal oproepnummer 0903 99803

WACHTDIENST LIMBURGSE TANDARTSEN

0903 36950

BELBUS

U belt... en de belbus haalt u op

011-85 03 00

De Druglijn

Anoniem & objectief.

Bel 078 15 10 20

VLAAMSE INFOLIJN

1700

Zitdagen burgemeester

en schepenen

Burgemeester Annette STULENS

VRIJDAG van 16 tot 19 uur

kabinet van de burgemeester,

1ste verdieping

e-mail: annette.stulens@hoeselt.be

Schepen Werner RASKIN

VRIJDAG van 19 tot 20 uur

dienst INF, gelijkvloers (rechts)

e-mail: werner.raskin@hoeselt.be

Schepen Guy THYS

VRIJDAG van 18 tot 19 uur

dienst INF, gelijkvloers (rechts)

e-mail: guy.thys@hoeselt.be

Schepen Walter CALLEBAUT

Woensdag van 17 tot 18 uur

dienst INF, gelijkvloers (rechts)

e-mail: walter.callebaut@hoeselt.be

Schepen Serge VONCKEN

VRIJDAG van 17 tot 18 uur

dienst INF, gelijkvloers (rechts)

of op afspraak 0498 93 91 04

e-mail: serge.voncken@hoeselt.be

Voorzitter OCMW

Carine SOUBRY-MOORS

Dinsdag van 13 tot 14 uur

OCMW - Europalaan

GSM 0486 95 27 22

e-mail: carine.moors@hoeselt.be

De volgende gemeenteberichten verschijnen omstreeks half februari.

Interessante berichten kunnen gestuurd of afgegeven worden naar/aan:

het college van burgemeester en schepenen vóór maandag 21 januari.

OPENINGSUREN

GEMEENTELIJKE

DIENSTEN

GEMEENTEHUIS gewone uurregeling

(alle maanden behalve juli en augustus)

maandag 09.00-12.00 13.00-17.00

dinsdag - 16.00-19.00

woensdag 09.00-12.00 13.00-17.00

donderdag 09.00-12.00 16.00-19.00

vrijdag 09.00-12.00 -

POLITIE

maandag 08.00-12.00 12.30-18.30

dinsdag 08.00-12.00 12.30-16.30

woensdag 08.00-12.00 12.30-16.30

donderdag 08.00-12.00 12.30-16.30

vrijdag 08.00-12.00

Buiten deze uren kan u steeds terecht bij

het hoofdkantoor van de politiezone

Bilzen, Schureveld 19

elke werkdag 07.00-21.00

zaterdag 08.30-16.00

TECHNISCHE DIENST gewone uurregeling

(alle maanden behalve juli en augustus)

maandag 08.00-12.00 12.30-16.30

dinsdag 08.00-12.00 12.30-16.30

woensdag 08.00-12.00 12.30-16.30

donderdag 08.00-12.00 12.30-16.30

vrijdag 08.00-14.00 -

CONTAINERPARK

winteruurregeling (van 1 oktober tot en met 31 maart)

maandag 09.00-12.00 12.30-16.15

woensdag - 12.30-16.15

donderdag 09.00-12.00 12.30-16.15

vrijdag 09.00-12.00 12.30-16.15

zaterdag 09.00-12.00 12.30-16.15

BIBLIOTHEEK

maandag 10.00-12.00 -

dinsdag - 18.00-20.00

woensdag 14.00-16.00 -

donderdag - 18.00-20.00

vrijdag - 18.00-20.00

zaterdag 10.00-12.00 -

Sluitingsdagen gemeentehuis -

technische dienst - containerpark

Maandag 24 december - brugdag

Dinsdag 25 december - Kerstmis

Woensdag 26 december 2de kerstdag

Dinsdag 1 januari - Nieuwjaar

Woensdag 2 januari (enkel administratieve dienst gesloten)

Carnavalverlof:

* Gemeentehuis:

Maandag 4 februari: namiddag gesloten

Dinsdag 5 februari: ganse dag gesloten

* Technische dienst:

Maandag 4 februari: ganse dag gesloten

* Opgelet: Containerpark is open op maandag 4 februari

Burgemeester Annette Stulens,

schepenen Werner Raskin, Guy Thys,

Walter Callebaut, Serge Voncken

en OCMW-voorzitter Carine Moors

wensen u allen een zalige Kerst toe

en een heel gelukkig 2008!

IN DIT

NUMMER

Het weten waard 2

Voorwoord 3

Nieuwjaarswensen van het college

Burgerlijke stand en bevolking 4

Geboorten, huwelijken, overlijdens

Verkeer 5

Goede voornemens aan het stuur

Sociaal Maatschappelijk 6-7

Startvergadering GROS

Eerste steenlegging nieuw huis familie Penders

Damiaanaktie: kampen bouwen

Think-Pink campagne t.v.v. Kom op tegen Kanker

OCMW 8

Mooie sfeerbeelden van de seniorenweek

en het Sinterklaasfeest

Carnavalfeest op 31 januari

Cultuur 9-10-11

Een goed gevulde kalender

Dorp met toekomst… beweeg je dorp

Het cultuurbeleidsplan 2008-2013

Unizo eindejaarsactie 12-13

Nieuwjaarswensen van het

gemeentepersoneel 14-15

Toerisme 16-17

De wandelkalender

Het fietsroutenetwerk in onze gemeente

Vernieuwde auto- en motorroute

Sport 18

Start van groepslessen; BBB, Figuurtraining, …

en de sportacademie

Jeugd 19

Het internationaal project “Building Bridges”

En het jeugdbeleidsplan 2008-2010

Milieu 20-21

Boomplantactie in maart

Asbest in en om het huis ?

Hoeselt adopteert de das

Informatief en meldingskaart

22-23-24

Vacature voor gemeentesecretaris en bibliothecaris

Klantendienst Infrax gesloten

Verhoogde fiscale aftrek voor veiligheidsinvesteringen

Hôesseltse Diksjënêer” opnieuw te koop

Collegebeslissingen 25-26

Opknapbeurten en ander nieuwsjes in Hoeselt

Huldigingen 27

Diamant en Goud voor …

De medewerkers van de revue poseerden…

60-jarigen samen

Geslaagd optreden van Klassiek Anders

Kunstwerk aan Ter Kommen

Actueel 28

Een nieuwe autopomp voor de brandweer

Nele De Vos en haar overwinningen in 2008

Noteer alvast 29 maart in je agenda!

BAL VAN DE BURGEMEESTER

Deze uitgave van de Gemeenteberichten

kwam tot stand dankzij Gaby Somers en Ria Thijs.

Layout & druk: Giva Hoeselt

©2007 Gemeente Hoeselt


Burgerlijke stand en bevolking

Verkeer

GFT-STICKER 2008

Vanaf 3 januari sticker te

koop aan de loketten van de

dienst burgerzaken.

De prijs van de stickers blijft onveranderd

(36 euro voor een grote container en

18 euro voor een kleine container).

Niet vergeten groene badge mee te

brengen.

GEBOORTEN

Datum Naam dochter of zoon van

14-09-2007 Rune JASPERS Sven en Joyce SIEBERT

17-09-2007 Charles VAN AKEN Guy en Ilse RONDAGS

17-09-2007 Yuna HENSEN Ludwig en Nancy PENSART

19-09-2007 Sander Kellers Francis en Jesika DEPREZ

20-09-2007 Pieter GIELEN Kurt en Ann PETERMANS

22-09-2007 Elynn VAN DEN BROECK Danny en Danitsja SPITZNAGEL

24-09-2007 Kinley PALMANS Roel en Izabela ZAKRZEWSKA

05-10-2007 Bo VERJANS Raf en Ann PRINCEN

16-10-2007 Hannelore PEETERS Jeroen en Anneke HANSSEN

18-10-2007 Celine MIHAYLOV Bilian en Loredana MANISCALCO

18-10-2007 Romy DANIELS Marc en Marina VERJANS

24-10-2007 Mathias NELISSEN Marc en Annick VUURSTAEK

07-11-2007 Laurel VANDEBROEK Steve en LEE Yi-SHAN

08-11-2007 Senne WIJNEN Valentin en Melanie SCHILPEROORD

Een goed voornemen voor 2008: “Zeker en vast” aan het stuur!

Naar jaarlijkse gewoonte zouden we ook dit jaar weer kunnen uitpakken met de gebruikelijke ongevallencijfers en onze plannen van aanpak

die daar tegenover staan.

Het dagelijks controleren op overdreven snelheid en andere vormen van risicogedrag, het optimaliseren van de verkeersinfrastructuur, het

informeren en opvoeden van de diverse verkeersdoelgroepen…: akkoord, het zijn stuk voor stuk maatregelen die niet in het pakket van aanpak

mogen ontbreken.

Zonder dit maatregelenpakket in vraag te stellen, vragen we ons echter af wat deze maatregelen opleveren indien de weggebruiker in kwestie

zich niet 200% op zijn verkeerstaak concentreert!

Concentratieproblemen

Concentratieproblemen van bestuurders hebben een negatieve invloed op de rijvaardigheid. Als

automobilisten tijdens het rijden hun gedachten er niet bij hebben, kan dit er bijvoorbeeld toe

leiden dat hun reactietijden langer worden, dat zij de omgeving minder goed waarnemen, en dat

zij later en harder remmen. Dit kan de veiligheid van henzelf en van hun medeweggebruikers in

gevaar brengen.

Op basis van onderzoek bestaat het vermoeden dat 7% van de ongevallen mede veroorzaakt

wordt door concentratieproblemen bij de weggebruiker. Behalve verkeerssignalisatie, attentiemarkeringen

en voorlichting zijn er op dit moment nog weinig concrete maatregelen tegen concentratieproblemen

voorhanden.

HUWELIJKEN

Datum Bruidegom en bruid

26-10-2007 Joeri VOS en Joke GOFFIN

27-10-2007 Tom BARZEELE en Saartje DOUMEN

17-11-2007 Billy LOWIE en Sofie HENDRIKX

OVERLIJDENS

Datum Naam van de overledene

20-09-2007 Didier RAEPERS Pastorijstraat 5

21-09-2007 Joseph PELLAERS Bilzen

27-09-2007 Frederik HEX Genk

02-10-2007 Judith VERJANS Romershovenstraat 110

12-10-2007 Joseph WILLEMS Romershovenstraat 22

14-10-2007 Elisa STEVENS O.L.Vrouwplein 18

17-10-2007 Joseph DANIELS Bilzen

20-10-2007 Elisa FIDLERS Broekstraat 14

23-10-2007 Juliaan LEMMENS Kleinveldstraat 3

08-11-2007 Maria BREBAN Trulstraat 7

08-11-2007 Willy PELLAERS Daalstraat 5

30-11-2007 Johan JOLLING Maasmechelen

Achtergrond

Elke bestuurder komt wel eens tot de ontdekking dat hij zich niets meer weet te herinneren van

de direct voorafgaande periode. Ook heeft iedere bestuurder wel eens momenten dat hij iets

niet of pas heel laat opmerkt, omdat hij in gedachten met andere zaken bezig was. De aandacht

voor de rijtaak kan verslappen doordat:

- de bestuurder andere dingen doet, zoals mobiel telefoneren, afstemmen van de radio, luisteren

naar de radio, het raadplegen van het GPS-systeem, een gesprek voeren met een passagier of

eten tijdens het rijden

- de aandacht weggetrokken wordt door opvallende dingen en gebeurtenissen in en buiten de

auto, zoals een ongeval op de andere rijbaan, een opvallend persoon op het trottoir, een opvallend

object langs de weg of een wesp in de auto.

Het kan echter ook zo zijn dat de bestuurder onvoldoende aandacht weet op te brengen doordat:

- hij vermoeid is

- hij aan andere zaken denkt of aan het dagdromen is, zonder dat er sprake is van vermoeidheid. In dat geval wordt er gesproken van

concentratieverlies.


Welke maatregelen zijn er mogelijk?

Het heeft weinig zin om bestuurders te verbieden tijdens het rijden aan andere zaken te denken. Wel is het mogelijk om bestuurders voor te

lichten over concentratieproblemen en om bestuurders af te raden achter het stuur te gaan zitten als ze hun hoofd er niet bij hebben.

Of je nu tijdens je verplaatsing een chaotische of overzichtelijke verkeersruimte krijgt voorgeschoteld, het is aan u om - binnen uw mogelijkheden

en beperkingen - de aangeboden informatie op te nemen, correct te interpreteren, en uw rijgedrag hierop af te stemmen.

Dit vraagt concentratie, geen 100% concentratie, maar wel 200% concentratie!

Helaas, de taak van de weggebruiker is zodanig complex geworden, dat hij zich op geen enkel ogenblik eender welke vorm van concentratieverlies

kan veroorloven.

Info: Raymond Collings – Verkeerscoördinator Lokale Politie Bilzen-Hoeselt-Riemst, tel. 089 51 93 05 – email verkeersdienst.politie@bilzen.be)


Sociaal Maatschappelijk

Sociaal Maatschappelijk


Afdeling Hoeselt

Naar jaarlijkse gewoonte zijn de vrijwilligers

weer bezig om de mailings

voor het lidgeld 2008

in de ganse gemeente aan huis te

brengen. Het lidgeld bedraagt 5

euro.

Overschrijven kan via het nummer

784-5502460-64. De lidkaart wordt

u later bezorgd.

Uitleendienst hulpmiddelen

Jean Penders Tongersesteenweg 7/1

tel. 089 41 44 94

PAROCHIEFEDERATIE

KERSTVIERINGEN 2007

maandag 24 december

Kerstavond

19.00 uur O.L.Vrouw parochie

20.00 uur Werm

21.00 uur Schalkhoven

23.00 uur Hoeselt St.-Stefanus

dinsdag 25 december

Kerstdag

9.15 uur St. Huibrechts -Hern

9.15 uur Romershoven

10.30 uur Alt Hoeselt

10.30 uur Hoeselt St.-Stefanus

woensdag 26 december

Viering op Tweede Kerstdag

10.30 u. Hoeselt St.-Stefanus

Bijzondere momenten bij

gelegenheid van Kerstmis

* Op Kerstdag 25 december om 14

uur Kerstwake: zingen en bidden

rond de kerststal in de kerk van

St. Huibrechts-Hern

* Op tweede Kerstdag 26 december

om 14.30 uur: Kinderzegen in de

kerk van Hoeselt St.-Stefanus.

BERICHT AAN SOCIAAL VOELENDE PERSONEN

Kom dan op woensdag 16 januari 2008 om 20 uur

naar de raadszaal in het gemeentehuis.

Vind je dat er te veel onrecht in de wereld is?

Ben je begaan met het lot van je medemens?

Ben je solidair met het Zuiden?

Laten deze foto’s je niet koud ? Brengen ze bij jou wat te weeg ?

Kun je meermaals ‘JA’ antwoorden op bovenvermelde vragen ?

Dan ben JIJ dé persoon die we zoeken !!!

Om een goed gemeentelijk Noord-Zuidbeleid uit te bouwen, zijn we op zoek naar sociaal

bewogen personen, zoals jij, die solidair zijn met de armen en achtergestelden. Met

de gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, kortweg GROS genoemd,

willen we een start nemen.

Voel jij je geroepen om samen met ons:

- een 3-tal keer per jaar te vergaderen?

- één plaatselijke activiteit uit te werken?

- de nodige aandacht te besteden aan educatie en sensibilisering?

- mee te denken over: “Hoe een gemeentelijk Noord-Zuidbeleid in Hoeselt

uitbouwen?”

Dan ontmoeten wij je graag op de startvergadering van de GROS op woensdag

16 januari om 20 uur in de raadszaal van het gemeentehuis.

Wij verwelkomen je graag met een (h)eerlijk drankje en hapje.

Tijdens dit startmoment lichten we o.a. het doel van de GROS toe en luisteren we

naar de ervaringen van een medewerker van een naburige gemeentelijke Raad voor

Ontwikkelingssamenwerking en willen we een eerste gedachtenwisseling houden over

de mogelijkheden voor Hoeselt.

Vragen en meer info?

Serge Voncken, schepen voor ontwikkelingssamenwerking, gsm 0498 93 91 04

Lieve Missotten, provinciaal coördinator Limburg, 11.11.11 Koepel van de Vlaamse Noord-

Zuidbeweging tel. 011 87 14 80

EERSTE STEENLEGGING NIEUWE HUIS

VOOR JEAN EN THERESE PENDERS

Twee jaar geleden werd het huis van de familie Penders volledig vernield door een hevige

brand. De solidariteitsactie die toen werd gehouden bracht 7000 euro op en zorgde hier

voor extra gelden voor de bouw van hun nieuwe woning waar onlangs mee werd gestart.

Burgemeester Annette Stulens was aanwezig bij de eerste steenlegging.

ZIEKENZORG HOESELT

Nationale Ziekendag

Ziekenzorg Hoeselt vierde op 14 oktober, samen met al de leden van ziekenzorg, ook

dit jaar de nationale ziekendag. Na de mooi verzorgde eucharistieviering kregen al

de zieken een geschenkje aangeboden.

Daarna werden alle aanwezigen uitgenodigd op een gezellige receptie in de feestzaal

van het IKSO.

Geslaagde uitstap naar de grotten van Kanne

Onder het motto 'de boog mag niet altijd gespannen zijn' bezochten de

Ziekenzorgmedewerkers de grotten van Kanne op dinsdag 6 november. Na een wandeling

van bijna 2 uurtjes werd aan al de medewerkers een lekkere tas koffie met versnapering

aangeboden.

Gezellig samenzijn van de ziekenzorg-medewerkers.

Op 30 november werden Willy Loyens

en Alice Lemoine in de bloemetjes gezet

voor hun 25 jaar trouw vrijwilligerswerk.

Uit handen van de voorzitter Antonie

Lormans en secretaris Pierre Jamaer kregen

zij een mooi aandenken.

Ziekenzorg Hoeselt wil haar Kern met vrijwilligers

uitbreiden. Zijn er mensen die op

vrijwillige basis zich willen inzetten om mee te

werken binnen de Kern van ziekenzorg, neem

dan gerust kontact op met Pierre Jamaer

DAMIAANBOUW-

KAMPEN IS...

DURVEN VERTREKKEN

Onder bovenstaand motto

worden al meer dan 15 jaar de

Damiaankampen georganiseerd. De

voorbije zomer vertrok het recordaantal

van 90 bouwkampers naar

India, Bangladesh, Nicaragua en voor

het eerst ook naar Congo.

Voor volgend jaar zijn alweer een

tiental bouwkampen gepland in

dezelfde landen.

Voor de geïnteresseerden: Infodag

op 19 januari 2008 in Mechelen.

Het is pas na die informatieve dag dat

men zich definitief kan inschrijven.

Meer info: Marcel Lootens,

tel. 09 383 55 63,

e-mail: m.lootens@skynet.be,

of www. Damiaanactie.be

089 41 45 69 voor meer informatie.

NUTTIGE WEETJES :

THINK- PINK t.v.v. Stichting tegen kanker

Een tijdje geleden is de Think-Pink campagne ten voordele van de Stichting tegen

Kanker van start gegaan met als hoofddoel meer aandacht te vragen voor borstkanker.

1 op 10 vrouwen wordt immers tijdens haar leven geconfronteerd met deze ziekte.

De drie mobilofoon operatoren in ons land (Proximus, Base en Mobistar) verlenen

gratis hun medewerking om een grootschalige SMS-campagne te voeren. Concreet

betekent dit dat iedereen wie de sms “Pink” naar 3401 stuurt, 1 euro schenkt aan de

Stichting tegen Kanker in het kader van de strijd tegen borstkanker. Deze inzameling

loopt tot 31 december 2007

RELAXATIESESSIES VOOR MENSEN MET KANKER

Het VLK-steunpunt Limburg organiseert telkens op maandagnamiddag

van 14 tot 15.30 uur en dit vanaf 11 februari relaxatiesessies

in Hasselt. Ze worden gegeven door Jef Houbrechts

(relaxatietherapeut) in het Provinciaal Gezondheidscentrum,

Stadsomvaart 9 te Hasselt. Inschrijven voor de hele reeks

kost 20 euro. Op maandag 11 februari kan men een gratis

initiatieles volgen.

Meer info: VLK-steunpunt Limburg, tel. 011 43 78 53 of www.tegenkanker.be (klikken

op ‘patiënten’).

KOOLSTOFMONOXIDE:

KIJK UIT VOOR EEN STILLE

MOORDENAAR

Koolstofmonoxide (CO) is een zeer

giftig gas dat ontstaat bij een onvolledige

verbranding. Je ruikt het niet,

je ziet het niet, en je proeft het niet.

Maar bij een acute vergiftiging kan

het zelfs je dood betekenen.

Zorg daarom voor een goede staat

van je toestel, een goede verluchting,

en een goed trekkende schoorsteen.

Op die manier geef je CO geen kans

om een gevaar te zijn voor jezelf en

je medebewoners!

RECHTENVERKENNER.BE

Op de website: www.rechtenverkenner.

be vindt men alle informatie terug waar

mensen recht op hebben of waar ze aanspraak

op kunnen maken , welke sociale

voordelen of tegemoetkomen men kan

aanvragen.


OCMW

INFO C.C. TER KOMMEN

Tel. 089 41 63 58

Fax 089 50 26 47

e-mail ccterkommen@hoeselt.be

www.hoeselt.be/cultuur

Cultuur

ma

13 – 16.30 u

di

13 – 16.30 u

wo 09 – 12 u 13 – 16.30 u

do 09 – 12 u 13 – 18 u

vr 09 – 12 u 13 – 16.30 u


SFEERBEELDEN HOESELTSE SENIORENWEEK

Woensdag 21 november

BEZOEKERS VAN HET DIENSTENCENTRUM OP BEZOEK IN RUSTHUIS

BORMANSHOF

met deelname aan een gezellige Pannenkoekennamiddag.

Donderdag 22 november

FEESTNAMIDDAG IN CULTUREEL CENTRUM

Thema ‘TERUGBLIK OP DE JAREN ’50‘

De bezoekers mochten herinneringen ophalen bij de fotocollage ‘Terugblik op

de jaren ‘50’

’s Middags konden ren 100-tal senioren genieten van een heerlijk feestmaal, geserveerd

door de vrijwilligersploeg van het Dienstencentrum. Zij waren voor de

gelegenheid verkleed in ‘fifties outfit’.

Verder zorgden ‘DJ Jan met de pet’ en ‘Gezelschap De oude winterpijp’ voor

een gezellige namiddag met muziek, optredens en sketches uit de tijd van toen.

Dinsdag 27 november

VOORDRACHT ‘ALS JE ALTIJD ALLES ALLEEN MOET BESLISSEN’

door CLARA CEYSSENS, PSYCHOLOGE

Een infonamiddag georganiseerd door het Dienstencentrum & OKRA Hoeseltcentrum.

SFEERBEELDEN SINTERKLAASFEEST

woensdag 5 december

SINTERKLAASFEEST KINDEROPVANG DOL-FIJN,

donderdag 6 december

SINT OP BEZOEK IN LOKAAL DIENSTENCENTRUM VAN OCMW

AANKONDIGING: SENIOREN VIEREN CARNAVAL

op donderdag 31 januari van 13.30 tot 17 uur in CC Ter Kommen

Organisatie: Dienstencentrum OCMW Hoeselt i.s.m. Rusthuizen Bormanshof

en Ter Hulst

Zoek uw verkleedkleren bij elkaar en laten we er samen een ‘zotte namiddag’

van maken!

Een verkleed bal met ‘goeie ambiancemuziek’ & met grappige optredens!

Traditioneel houden we een verkiezing van ‘Prins & Prinses Carnaval 2008’

DUS: ALLE HOESELTSE SENIOREN ZIJN BIJ DEZE VAN HARTE WELKOM !!!

Vooraf inschrijven bij Dienstencentrum OCMW Hoeselt: tel 089 51 88 10

of tel. 089 51 88 14

Busvervoer aan te vragen via Dienstencentrum.

ACTIVITEITENKALENDER

C.C. TER KOMMEN GROTE ZAAL

JANUARI

Wo 02 Bloedinzameling Rode Kruis

Za 05 Nieuwjaarsconcert Kon. Harmonie St.

Cecilia

Zo 06 Nieuwjaarsconcert Kon. Harmonie St.

Cecilia

Ma 07 Lijndansen OKRA

Do 10 Ledenvergadering OKRA

Vr 11 Nieuwjaarsreceptie Vitales

Za 12 Nieuwjaarsreceptie Hoeseltse

Treinclub

Zo 13 Eetdag K.V.G.

Ma 14 Cursus yoga 50+

Di 15 Nieuwjaarsreceptie NEOS

Wo 16 Kinderfilm: Don

Avondfilm: Vidange Perdue

Do 17 Seniorennamiddag Burgemeester

Vr 18 Dirk Denoyelle : Opgenomen

Za 19 Fuif: Groovalicious - K.J.

Zo 20 Eetdag Missiewerkkring

Ma 21 Lijndansen OKRA

Cursus yoga 50 +

Di 22 Dansinstuif OKRA

Vr 25 Kienen IKSO

Zo 27 Ruilbeurs Modeltreinen – Hoeseltse

Treinclub

Ma 28 Cursus yoga 50+

Di 29 MEGA-project: Ouderavond

Basisscholen

Do 31 Carnavalsfeest D.C.

FEBRUARI

Za 02 Fuif ZVK Provan

Ma 04 Lijndansen OKRA

Cursus yoga 50+

Di 05 Carnavalsbal Isola

Do 07 Ledenvergadering OKRA

Vr 08 Bert Kruismans:

Wereldberoemd in Vlaanderen

Zo 10 Eetdag T.T.C.

Ma 11 Cursus yoga 50+

Vr 15 H.T.G.: Een bruid in de morgen

Za 16 H.T.G.: Een bruid in de morgen

Zo 17 Eetdag K.S.V.

Ma 18 Lijndansen OKRA

Cursus yoga 50+

Wo 20 Kinderfilm: Lotta loopt weg

Avondfilm: Iedereen Beroemd

Vr 22 H.T.G.: Een bruid in de morgen

Za 23 H.T.G.: Een bruid in de morgen

Zo 24 Hibernatreffen MC Hoeselt

Ma 25 Cursus yoga 50+

Wo 27 Vormingsnamiddag NEOS

Vr 29 Huldiging cultuur- en

sportverdienstelijken

EIGEN PROGRAMMERING C.C. TER KOMMEN

KINDERFILM: DON

Woensdag 16 januari 2008 – 14 uur

Don, 12 jaar oud, wordt van z'n nette 'kakschool' gestuurd

en belandt op een ruige school vol 'zware gevallen'.

Het gaat er hard aan toe: z'n nieuwe schoolgenoten

maken hem het leven zuur en z'n oude vrienden laten

hem vallen als een baksteen.

Nederlands gesproken - Leeftijd: vanaf 8 jaar - Duur: 94 minuten

Toegangsprijs: 2 euro

AVONDFILM: VIDANGE PERDUE

Woensdag 16 januari 2008 – 20.15 uur

Met: Nand Buyl, Viviane De Muynck, Marijke Pinoy, Leo

Achten, Misée Wyns, Liesje Patteet.

Lucien is een alerte tachtiger en bijzonder koppig. Na de

dood van zijn vrouw weigert hij nog langer bij zijn dochter Gerda in te wonen. Hij wil

terug naar zijn eigen huis.

Maar het alleen wonen loopt niet van een leien dakje en Lucien voelt zich eenzaam. Net

dan meldt zich een nieuwe buurvrouw.

Toegangsprijs: 3 euro

DIRK DENOYELLE: OPGENOMEN

Vrijdag 18 januari 2008 - 20.15 uur

Kom en doe mee aan de achtervolgingswaanzin in "Opgenomen",

de nieuwe theatershow van Dirk Denoyelle en Kris De Jean. U

bepaalt de gekte!

Tickets: 10 euro / 9 euro (reducties)

BERT KRUISMANS

WERELDBEROEMD IN VLAANDEREN

Vrijdag 8 februari 2008 - 20.15 uur

'X-factor', 'Idool', 'Het leven zoals het is', het lijkt wel of

iedereen beroemd wil worden.

Via een pak sappige anekdotes over het leven achter de

schermen van het Vlaamse glamourland, maken ze het

publiek wegwijs in de regels van het leven als idool.

Geen potje zal gedekt blijven!

Tickets: 10 euro / 9 euro (reducties)

KINDERFILM: LOTTA LOOPT WEG

Woensdag 20 februari 2008 – 14 uur

Als Lotta in een boze bui haar trui stukmaakt, moet ze hem toch

nog dragen en krijgt ze geen eten. Dus loopt ze weg van huis.

Maar heel pienter kan ze toch nog het kerst- en paasfeest redden.

Nederlands gesproken -Leeftijd: vanaf 4 jaar - Duur: 73 minuten

Toegangsprijs: 2 euro


Cultuur

Cultuur

10

AVONDFILM: IEDEREEN BEROEMD

Woensdag 20 februari 2008 – 20.15 uur

Met: Josse De Pauw, Werner de Smedt, Eva Van der Gucht

Jean Vereecken is een arbeider die een onopvallend bestaan leidt

met zijn vrouw Chantal en hun dochter van zeventien, Marva. Als

Jean zijn baan kwijtraakt stelt hij alles in het werk om zijn droom

te realiseren; zijn dochter Marva tot een megaster maken.

Toegangsprijs: 3 euro

BEWEEG JE DORP,

DOE MEE IN 2008!

Het dorpspleintje omtoveren tot een

gezellige ontmoetingsruimte, een

dorpsspel/dorpsfeest organiseren,

samen kamperen in het eigen dorp, een leuk fotoboek

maken van alle dorpsbewoners, etc. Enkele van de geselecteerde acties van ‘Dorp met toekomst’

2007. Heeft u ook zin om in 2008 samen met uw dorpsgenoten iets dergelijk te ondernemen voor

uw dorp? Dan moet u zeker eens een kijkje nemen op www.dorpmettoekomst.be. De Vlaamse prijs

‘Dorp met toekomst’ wil immers dorpsbewoners stimuleren om samen te werken aan de leefbaarheid

van hun dorp. Niet met grootse projecten, maar met kleinschalige acties die gedragen worden door

verschillende verenigingen en vrijwilligers uit het dorp. De jury selecteert in 2008 minstens 30 acties die

elk tot 2.500 euro steun krijgen. En wie weet, wint u wel een dorpsfeest ter waarde van 10.000 euro.

‘Dorp met toekomst’ is een organisatie van de Landelijke Gilden in partnerschap met Cera, de Vlaamse

overheid, Nest, De Zondag en De Streekkrant/De Weekkrant.

U kan uw project indienen tot 1 maart 2008. Alle informatie krijgt u op het nummer 016 28 60 42 of

op www.dorpmettoekomst.be. Daar vindt u bovendien inspiratie dankzij de foto’s van de projecten

van dit jaar.

FOTO-TENTOONSTELLINGEN IN LOKAAL 1

GEERT LAGAE: TRANSIT-TRANSAT (11 januari – 30 januari 2008)

JOKE HERMANS: SILENT DREAMS (01 februari – 05 maart 2008)

DE CULTUURDIENST IS GELOTEN OP DI 5 FEBRUARI (CARNAVAL)

Januari

Di 15 Nieuwjaarsontmoeting met Armand Mesotten

Februari

Za 23 Luis Mariona – franse charmezanger

Di 27 ‘Ouder worden’ – uiteenzetting door dhr. Vandeven

Meer info : Stefan Scherpenberg, tel. 089 86 15 50

KAV Hoeselt-Centrum

Januari

Di 15 Demo ‘Koken met wintergroenten’

Di 22 Crea : ‘Modieuze sjaal met

wateroplosbare vlies

Februari

Di 12 Kookclub: ‘Feestgerechten

voor elk seizoen’ les 4

Wo 20 Gezondheid: ‘Blijf diabetes

een stap voor’ i.s.m. KAV

O.L.Vrouw

Wo 27 Gezondheid: ‘Blijf diabetes

een hap voor’ i.s.m. KAV

O.L.Vrouw

KAV Hoeselt-O.L.Vrouw

Januari

Ma 14 ‘Creatief met foto’s’ les 1

Ma 21 ‘Creatief met foto’s’ les 2

Ma 28 ‘Creatief met foto’s’ les 3

Februari

Zo 03 Pannenkoekennamiddag

Wo 06 Demo: ‘Koken met kruiden’

Do 12 Bloemschikken

‘Intercontinentaal’ les 3

Wo 20 Gezondheid: ‘Blijf diabetes

een stap voor’ i.s.m. KAV

Hoeselt-Centrum

Wo 27 Gezondheid: ‘Blijf diabetes

een hap voor’ i.s.m. KAV

Hoeselt-centrum

Meer info:

KAV Hoeselt-Centrum:

Rita Wouters, 089 51 19 31

Annie Buysmans, 089 51 16 58

KAV O.-L.-Vrouw:

Liliane Tuerlinckx, 089 41 69 52

Simone Wouters, 089 41 35 29

MARKANT

Januari

do 17 Voordracht door Erik

Donckier met nieuwjaarsdrink

- 20 uur

Februari

ma 04 Bezoek aan atelier Kaat

Tilley - mode ontwerpster

14 uur

Meer info :

V.Noblesse, tel 089 41 16 28

V.Degreve, tel 089 49 12 12

www.markantvzw.be/hoeselt

De gemeenteraad keurde op 20 december het nieuwe cultuurbeleidsplan

goed. Hierin geeft de gemeente weer wat

er de komende zes jaar (2008-2013) op vlak van lokaal

cultuurbeleid zal gebeuren.

Op basis van de inspraakacties die de cultuurdienst organiseerde,

werden er vijf hoofdthema’s geselecteerd waarrond

strategische en operationele doelstellingen werden

geformuleerd. We geven je hier kort een overzicht van

deze vijf accenten, aangevuld met enkele concrete acties:

1. Ondersteuning van de culturele actoren

- Subsidie voor kwaliteitsverbetering van activiteiten, voor vormingsactiviteiten

en voor activiteiten met het oog op kinder- en jongerenparticipatie en financiering

van een jaarovereenkomst billijke vergoeding voor parochiezalen;

- Opwaardering zaal en omgeving Sint-Hubertuszaal in Hern, plaatsing stoellift

in de bibliotheek, uitbouw vrijetijdsloket aan GC Ter Kommen;

- Promotionele ondersteuning (aanplakmogelijkheden, extra ruimte op de

maandkalender,…)

2. Versterken van het sociale weefsel in de gemeente – gemeenschapsvorming

- Jaarlijks wisselend ‘cultureel ambassadeurschap’ in de verschillende deelgemeenten;

- Ontwerp van vlaggen voor deelgemeenten.

3. Aandacht voor kunst

- Expositieruimte(n) ter beschikking stellen;

- Jaarlijks minstens één kunstproject organiseren.

4. Aandacht voor het Hoeselts cultureel erfgoed

- Jaarlijks minstens één project organiseren rond cultureel erfgoed.

5. Cultuurparticipatie door kinderen en jeugd bevorderen

- Kinderen van jongs af aan laten kennismaken met allerlei cultuurvormen via

participatieprojecten.

Je kan binnenkort het volledige cultuurbeleidsplan 2008-2013 downloaden op

de gemeentelijke website (cultuurpagina).

Resultaten bevragingen cultuurbeleidsplan

Met het oog op de opmaak van het tweede cultuurbeleidsplan, organiseerde de

cultuurdienst een aantal inspraakacties voor de bevolking (enquêtes, gesprekken,

inspraakavonden,…). We willen je heel kort de resultaten hiervan geven:

- Over het algemeen is men tevreden over het huidige lokale cultuurbeleid.

Men geeft ook aan dat er duidelijk verbetering merkbaar is sinds de gemeente

instapte in het decreet lokaal cultuurbeleid.

- Mensen weten waar ze terecht kunnen voor informatie rond cultuur en ze

worden er goed geholpen.

- GC Ter Kommen moet activiteiten blijven organiseren, maar steeds afgestemd

op het aanbod van de verenigingen.

- Er is veel cultureel erfgoed aanwezig in onze gemeente, maar er moet meer

mee gedaan worden.

- De parochiezalen worden frequent gebruikt en globaal genomen is men

tevreden over de inrichting, huurprijzen, onderhoud,… Hier en daar worden er

toch kleine problemen gemeld betreffende infrastructuur en/of uitbating.

- Er is nood aan een tentoonstellingsruimte voor langdurige exposities.

- Verenigingen verwachten van het gemeentebestuur voornamelijk materiële

ondersteuning. Slechts enkele verenigingen verwachten geldelijke steun.

CULTUURBELEIDSPLAN 2008-2013

- Verenigingen die GC Ter Kommen gebruiken zijn zeer positief over deze

infrastructuur.

- Er is vooral vraag naar een aanbod ‘amusement, cabaret, humor’, maar ook

naar tentoonstellingen en musical/operette.

- Verenigingen zijn zeer tevreden over het aanbod en de werking van de

gemeentelijke uitleendienst. De dienst mag wel nog beter bekend gemaakt

worden.

- Er is een bloeiend en zeer gevarieerd verenigingsleven in onze gemeente.

Voor sommige verenigingen is het moeilijk om geëngageerde jongeren aan

te trekken. Verenigingen werken ook steeds meer samen bij bepaalde activiteiten.

- Bijna alle verenigingen zijn tevreden met de huidige werking van de cultuurraad.

Als belangrijkste taken voor de cultuurraad noemt men het adviseren

van het gemeentebestuur en het informeren van de leden.

Meer informatie kan je bekomen bij de cultuurdienst (089 41 63 58

of cultuurdienst@hoeselt.be)

Oproep dialectweek

De cultuurdienst organiseert in 2008 een project rond het ‘Hoeselts dialect’. Het

precieze concept en periode, zal worden uitgewerkt door een werkgroepje.

Geïnteresseerden die hieraan willen meewerken en meedenken, kunnen zich

kandidaat stellen via cultuurdienst@hoeselt.be of 089 41.63.58 en dit vóór 15

januari 2008.

De cultuurraad houdt je op de hoogte!

Het bestuur van de cultuurraad besliste om een beknopt verslag van de vergaderingen

op te stellen en via de website kenbaar te maken aan de bevolking. Wie

wil kan deze verslagen ook per e-mail toegezonden krijgen. Gewoon een seintje

geven via cultuurdienst@hoeselt.be of 089 41 63 58.

Hoeselt als partner in ‘Erfgoed Haspengouw’

In 2004 keurde de Vlaamse Gemeenschap het zogenaamde Erfgoeddecreet

goed met als doel een lokaal of regionaal erfgoedbeleid te stimuleren. Op die

manier wil de Vlaamse Regering de aandacht voor het roerend en immaterieel

erfgoed versterken.

De gemeentes Borgloon, Gingelom, Hoeselt, Kortessem, Riemst, Tongeren,

Voeren en Wellen willen elk meewerken aan een ‘regionale’ convenant. Hiervoor

werd een projectvereniging opgericht die een intentienota (aanvraagdossier)

zal opstellen voor het afsluiten van een erfgoedconvenant met de Vlaamse

Overheid.

Maar wat is ‘erfgoed’ nu precies?

Erfgoed is een verzamelbegrip voor alles wat we overerven van vorige generaties

en wat we het bewaren waard vinden. Het zijn wij mensen die dit bepalen.

Wanneer dit bepaald wordt door een hele groep mensen, dan spreken we van

‘cultureel erfgoed’.

Er zijn drie soorten erfgoed:

- Onroerend: gebouwen en monumenten

- Roerend: archeologische vondsten, kunstwerken, gebruiksvoorwerpen,

foto’s,...

- Immaterieel: verhalen, tradities, feesten, liederen, dialecten

11


UNIZO

UNIZO

12 13


Cover Story

Cover Story

Fijne feestdagen

en een Gelukkig 2008 toegewenst

door het personeel van

het gemeentehuis

de technische- en groendienst

de cultuurdienst

de jeugddienst het containerpark

de gemeenteschool Alt-Hoeselt

de bibliotheek

het sportcentrum

14

de politie

het OCMW

het PWA

de brandweermannen

15


Toerisme

Toerisme

16

WANDELINGEN

De Doorntrippers

Januari

zo 06 Rijkhoven - 8 km

zo 13 Borgloon - 8 km

zo 20 Nat.Park - 20 km (*)

zo 27 Kiewit - 8 km

Februari

zo 03 Bilzen - 9 km

zo 10 Rutten - 8 km

zo 17 Schalkhoven - 9 km

zo 24 Ardennen - 18 km (*)

Vertrek parking post Hoeselt om

13.30 uur of (*) 9 uur

KERSTSFEER OPSNUIVEN

Yvan Thijs nodigt iedereen uit om van

de kerstsfeer te komen genieten aan de

Hooilingenstraat 78.

De prachtige kerstverlichting en het

rijdend hert met slede zijn ’s avonds te

bezichtigen van 17 tot 21 uur. Vrije ingang.

EEN BRUID IN DE MORGEN

Toneel door het Hoeselts Toneelgezelschap

Vrijdag 15 en 22, zaterdag 16 en 23

februari - 20 uur in CC Ter Kommen

Een klassieker uit het dramatische werk

van Hugo Claus.

Een aan lager wal geraakte familie heeft

zijn financiële hoop gesteld op het

geforceerde huwelijk van hun zoon met

een rijke juffrouw. Maar de dochter des

huizes, die een nauwe band heeft met

haar broer en hem tracht te beschermen,

verzet zich hiertegen met hand en

tand. Een gevoelig meeslepend drama

over simpele mensen, een verhaal over

tedere, gelukzalige gebeurtenissen, maar

ook schrijnende momenten van diepe

ontgoocheling en onbegrip. Maar machtig

mooi... Typisch Claus.

Met: Isabelle Thoelen, Liesbeth Grootaers,

Bea Vangertruyden, Ruben Slechten en

Peter Ritzen.

Regie: Johnny Weustenraed

Met deze productie neemt het HTG

deel aan de tweejaarlijkse toneelwedstrijd

'Het Gouden Doek', georganiseerd

door 'Open Doek Limburg'.

Kaarten en inlichtingen: Plessers-Huls, tel.

089 41 40 10 - Hellemans-Moers , tel. 089

41 67 92 - Zie ook: www.HTGHoeselt.be

KALENDER KALENDER KALENDER KALENDER

Wo 26-12 GROTE KAARTNAMIDDAG

Aanvang: 14 uur in de kantine van KSV Hoeselt (Bergstraat)

Prijzen: 1ste Prijs: 1/2 Varken, 2de en 3de Prijs : 1/4 Varken.

Verder nog een verdeeld vet varken.

Kaarten: in voorverkoop: 4 euro, Kassa: 5 euro

Organisatie: KSV Hoeselt, Info: 0496 70 09 87

wo 26 en vr 28-12 WANDELEN LANGS EEN UITGESTIPPELDE

KERSTSTALLENROUTE TE VRIJHERN

Vertrek: tussen 18 en 20 uur aan de kluis te vrijhern

Aan de kerstallen zingen meerdere koren kerstliederen.

Originele kerststallen te bezichtigen

Vr 04-01

Vr 18-01

AVONDWANDELING MET SPEK EN EIEREN

Vertrek tss 18.30 en 20 uur aan PC Altenaar.

Prijs: wandeling: 2 euro, wandeling + spek en eieren achteraf: 5 euro,

Organisatie: Landelijke Gilde Alt-Hoeselt. Info: 0478 64.61.74 (Jos Philips)

KAARTAVOND

20 uur in Café Corner (Kantine KAVV)

Organisatie: WC De Vrijheid Alt-Hoeselt. Info: Hex Jean, tel. 012 23 81 36

Zo 20-01 JAARLIJKSE KIENNAMIDDAG

Aanvang: 14 uur in zaal Nederheem, O.L.Vrouw Parochie .

Organisatie: Zangroep Aveland

Zo 17-02 DAGUITSTEPA NAAR ZEELAND (Bus)

Vertrek: 6 uur aan het St.-Gertrudisplein in Beverst.

Vooraf inschrijven: leden 12 euro, niet-leden 13 euro, kinderen 9 euro.

Info: Natuurvereniging Orchis vzw, tel. 089 50 10 19

Zo 24-02 22ste HIBERNATREFFEN

Inschrijven vanaf 8.30 tot 16 uur aan het CC Ter Kommen - Hoeselt

Voornaamste invalswegen bepijld. Rondrit +/- 150 km met routeblad.

Inschrijvingsrecht: 5 euro (inclusief routeblad, consumptie, wafel én een

bakje friet). Alle motorrijders van harte welkom !

Meer info: www.mchoeselt.be, info@mchoeselt.be

Wo 27-02 HERDENKINGSTOCHT LOUIS GUFFENS

Vertrek: tussen 8 en 16 uur aan Zaal Nederheem, O.L.Vrouwparochie.

Afstand: 6-8-12 km. Prijs: 0.75 euro/1 euro met sticker.

Info: Ludo Loyens, wandelclub Vitales, tel. 089 50 20 16

NIEUWJAARSCONCERT

ADVENTURE & FANTASY

Koninklijke Harmonie St.Cecilia Hoeselt o.l.v. Jos Wijnen

Zaterdag 5 januari om 20 uur en Zondag 6 januari

15 uur in CC Ter Kommen.

Leidraad van het concert is een bloemlezing van traditionele en hedendaagse

sprookjes. Met het groot harmonieorkest, jeugdharmonie Dubbele Forte en de leerlingen

van de academie staan meer dan 100 Hoeseltse muzikanten op de planken.

VVK: 9 euro / Kassa: 10 euro

Info en reservatie: Willy Thijs, tel. 089 51 45 54

KRUIDENVROUW DANIELLE

HOUBRECHTS VERTELT LUDIEKE

KERSTVERHALEN IN SCHALKHOVEN

Zaterdag 8 december zong het koor Crescendo, samen met de talrijk

opgekomen aanwezigen, mooie kerstliederen tijdens het kerstuurtje.

Nadien was er koffie en gebak in ’t Schalkske.

Door het barslechte weer kon de kerstwandeling echter niet doorgaan.

Maar geen nood ! Daniëlle Houbrechts kreeg met haar boeiende

kerstverhalen de volledige aandacht van iedereen, zodat de kerstsfeer

duidelijk voelbaar was in de zaal. Ook Marc Laporte bracht de stemming

erin met zijn mooie doedelzakmuziek.

Het was alvast een aangename start in het kerstgebeuren!

TOERISTISCH FIETSROUTENETWERK

Onlangs ontvingen we van de Provincie Limburg een inspectierapport over het

alom bekend provinciaal toeristisch fietsroutenetwerk dat ook onze gemeente

kruist. Met enige fierheid kunnen we zeggen dat de fietsroute binnen onze

gemeente, op enkele knelpunten na, van zeer goede kwaliteit is.

De inspanningen die de gemeente door de jaren heen heeft geleverd inzake

asfaltverhardingen van fietspaden alsook onderhoud van de bestaande heeft

zijn vruchten afgeleverd.

De knooppunten 119-123 en 108-109, respectievelijk de volledige Vrijhernstraat

en de Bovenstraat, zijn in vrij slechte staat. Hier besliste het bestuur deze dossiers

in te dienen bij de Vlaamse Milieumaatschappij om tegelijkertijd met het

vernieuwen van het wegdek ook nieuwe riolering te voorzien. Daar deze dossiers

gekoppeld zijn aan subsidies van de hogere overheid, zullen deze wegen

vernieuwd worden na toezegging ervan.

Uiteraard zal de gemeente er blijven op toezien dat de toeristische fietsroute in goede staat blijft verkeren. Kleine herstelwerken worden door onze

eigen diensten uitgevoerd, grotere werken worden jaarlijks uitbesteed aan aannemers zodat iedere fietser ten volle kan genieten van het prachtig

Haspengauws landschap zonder zich zorgen te maken over de wegtoestand. Moesten er zich toch obstakels onderweg aanbieden dan kunt u

steeds op onze toeristische dienst terecht op het nummer 089 51 03 35 om dit te melden.

AUTO- EN MOTORROUTE

Al jaren staat Limburg bekend als hét fietsparadijs bij uitstek. Maar natuurlijk

heten wij ook alle autorijders en motorfans van harte welkom. Meer nog: speciaal

voor jullie werkten we in Haspengouw vier vernieuwde afwisselde auto- en

motorroutes uit.

Elke lus heeft zijn eigenheid. Golvende landschappen, fruitbomen, pittoreske

kerkdorpjes, kastelen, vierkantshoeves, goudgele akkers, verrassende fauna en

flora, heerlijke streekproducten… Je komt het onderweg allemaal tegen.

Welke route je ook kiest, wanneer je ook vertrekt: verloren rijden is er alvast

niet bij. De route is volledig bewegwijzerd. Bovendien kan je met het bijhorende

boekje steeds perfect weten waar je zit én naartoe moet. En waar je de auto best even aan de kant zet. Deze gids barst immers van de bezoek- en

wandeltips. Nuttig. Want zelfs de meest verstokte auto- of motorrijder wil soms wel eens de benen strekken.

Brochure te koop bij de dienst voor toerisme voor 5 euro.

17


Sport

Jeugd

GROEPSLESSEN

B B B – FIGUURTRAINING – BODYSHAPE – AEROBICS - BODYSTEP - FAT BURNING - STEP

Start in de week van 7 januari 2008

Sportcentrum Ter Kommen heeft een ruim aanbod groepslessen waar vrouwen aan de conditie kunnen werken en de spieren kunnen

verstevigen. Voel je fitter worden en merk dat je meer energie hebt! Instappen kan op elk moment en dankzij de beurtenkaarten

kies je zelf welke les je wil volgen.

Voor studenten is er een voordelige studentencard (35 euro/15 beurten) en bovendien krijg je van CM (fit&fun) nog een gedeelte

terugbetaald.

Maandag 09.30 uur B B B

21.00 uur FIGUURTRAINING

Dinsdag 19.30 uur BODYSHAPE

20.30 uur AEROBICS

Woensdag 19.30 uur BODYSTEP

20.30 uur B B B

Donderdag 20.00 uur FAT BURNING

Vrijdag 20.00 uur STEP

Inschrijven: ter plaatse in de spiegelzaal.

Deelname: 50 euro/15 beurten of 100 euro/40 beurten

Meer info op www.hoeselt.be (sport – fitness)

SPORTACADEMIE

Start in de week van 7 januari 2008

Iedere week een extra uurtje sporten onmiddellijk na school.

Voor ieder leerjaar is er een aangepast jaarprogramma.

KIDS die nog wensen in te schrijven kunnen instappen tijdens de eerste week na de kerstvakantie.

Deelname 25 euro voor de rest van het schooljaar (met gratis KIDS t-shirt). Bovendien betaalt CM fit&fun je nog een gedeelte

terug.

Laatste kleuterklas: vrijdag 15.45-17.00 uur

1e leerjaar: vrijdag 15.45-17.00 uur

2e leerjaar: maandag 16.15-17.15 uur

3e leerjaar: maandag 16.15-17.15 uur

4e+5e+6e leerjaar: donderdag 15.45-17.00 uur

De kinderen van de Beukenlaan en Dorpsstraat worden aan de school afgehaald.

Er is steeds opvang 15 minuten vóór aanvang van de lessen.

HET BUILDING BRIDGES-PROJECT

De jeugddienst van Hoeselt

organiseert in 2008-2009 een

nieuw internationaal project,

nl. Building Bridges. Het

doel van dit project is om

bruggen te bouwen tussen

West-Europese en Centraal-

Europese jongeren.

Tijdens dit project mogen per

land 8 deelnemers tussen 19

en 25 jaar meedoen aan 4

internationale groepsuitwisselingen met verschillende jeugdwerkingen in Krakau,

Boedapest en Wales.

Dit project wordt gesteund door ‘Youth in action’, een Europees programma voor

de jeugd en heeft als doel jongeren te leren openstaan voor andere ideeën, mensen,

culturen,… Het is dan ook de bedoeling dat de deelnemers interactief deelnemen.

Om de homogeniteit binnen de groep te bewaren is het aangeraden om aan zoveel

mogelijk uitwisselingen deel te nemen. Zo leer je pas echt mensen kennen, telkens in

een ander land en in andere situaties.

Het Belgische luik van dit project (7-14 juli 2008) vindt plaats in jeugdhuis X en Alden

Biesen. Van onze deelnemers wordt verwacht om actief deel te nemen aan de voorbereiding

en praktische uitwerking van de uitwisseling.

De kostprijs voor de deelnemers beperkt zich tot een bijdrage voor de reiskosten.

Praktische info:

9 – 17 februari 2008: Krakau (Polen)

7 – 14 juli 2008: Rijkhoven, Alden Biesen (België)

6 – 13 september 2008: Boedapest (Hongarije)

Voorjaar 2009: Wales

Deelnemende groepen:

Jeugdhuis X, Hoeselt-België

Carmarthenshire Youth Service, Carmarthen-Wales

Cives Pro Universitate Eotvosiana Foundation, Boedapest-Hongarije

Bratniak, Krakau-Polen

Een inschrijfformulier kan je aanvragen via jeugddienst@hoeselt.be

HET JEUGDBELEIDSPLAN

2008-2010

Dit jaar werd er opnieuw

werk gemaakt van een nieuw

Jeugdbeleidsplan (JBP).

In dit plan wordt beschreven welke

maatregelen er op vlak van jeugdbeleid

en jeugdwerkbeleid binnen

onze gemeente worden genomen

in de jaren 2008, 2009 en 2010.

Vermits dit plan geschreven wordt

ten voordele van de Hoeseltse

kinderen en jongeren moet dit plan

ook beschikbaar zijn voor hen.

Daarom zal begin volgend jaar

het JBP in een coole layout en in

beperkte oplage gedrukt worden.

Je vind ze dan in de bib, op het

gemeentehuis, in het CC en in het

jeugdhuis.

Of je vraagt gewoon een exemplaar

aan op de jeugddienst

089 50 12 00

jeugddienst@hoeselt.be

NIEUWJAARSRECEPTIE

JEUGDHUIS X

18

De Jeugdraad is ondertussen ook al even aan zijn nieuwe werkjaar begonnen.

Dit Hoeseltse adviesorgaan voor de jeugd kan nog enkele nieuwe leden gebruiken.

Ben jij een jongere tussen 16 en 25 die wel interesse heeft om actief deel te nemen aan

het Hoeseltse Jeugdbeleid, laat dan vlug iets horen aan de Jeugddienst op

089 50 12 00 of doe een mailtje naar jeugdraad@hoeselt.be

Op vrijdag 4 januari 2008 nodigen

de kernleden van het jeugdhuis

alle leden, ouders én sympathisanten

uit op hun nieuwjaarsreceptie.

Iedereen is welkom vanaf 20 uur en

kan zich verwachten aan drie dikke

kussen én een droogje en natje.

19


Milieu

Milieu

Boomplantactie 15 maart 2008

ASBEST

De Hoeseltse Leefmilieu Adviesraad (HOLA) en natuurvereniging Orchis vzw organiseren op 15 maart 2008 hun jaarlijkse bomenen

plantenverkoop. Het doel van deze actie is de promotie van het inheems, streekeigen groen en de ontwikkeling van de plaatselijke

Hoeseltse natuur.

HOLA ijvert voor het behoud, de verbetering en het herstel van de Hoeseltse natuur en het Hoeseltse landschap door haar adviserende

rol ten aanzien van het gemeentebestuur en door haar informerende en sensibiliserende rol ten aanzien van de bevolking.

Deze boomplantactie is hiervan een mooi voorbeeld!

Draag uw steentje bij aan de ontwikkeling van de Hoeseltse natuur en bestel vóór 3 februari 2008 uw inheems,

streekeigen plantgoed! U kan een bestelformulier bekomen bij de milieudienst (089 51 03 37) of downloaden

van de website www.hoeselt.be. Het ingevulde bestelformulier kan u terug bezorgen bij de milieudienst,

Dorpsstraat 9.

Het plantgoed kan op zaterdag 15 maart 2008 tussen 9 en 11 uur ’s morgens afgehaald worden aan het gemeentehuis (aan de kiosk).

CONTANTE BETALING IS VEREIST!

Indien je voor minstens 124 euro plantgoed bestelt, word je in 2008 gratis lid van Orchis.

De volgende plantensoorten kunnen besteld worden (prijs in euro per stuk):

bergvlier (0,80); berk (0,60); brem in pot (1,80); duindoorn (0,70); wildbloemenzaadmengsel (5,00); Gelderse roos (0,80); gele kornoelje

(0,80); gewone es (0,70); gewone esdoorn (0,70); groene beuk (0,80); haagbeuk (0,70); hazelaar (0,70); hondsroos (0,70); hulst in pot

(4,50); kardinaalsmuts (0,70); katjeswilg (0,60); klimop in pot (0,80); krentenboom (0,70); liguster (0,70); lijsterbes (0,60); linde (0,70);

meidoorn (0,70); okkernoot (1,20); rode kornoelje (0,70); sleedoorn (0,60); tamme kastanje (0,80); valse acacia (0,60); veldesdoorn

(0,60); veldiep (0,70); vlier (0,60); inheemse vogelkers (0,60); wegedoorn (0,70); wilde appel (0,70); wilde peer (0,70); wintereik (0,70);

witte abeel (0,70); zoete kers (0,60); zomereik (0,70); zwarte els (0,60).

Een brochure met de beschrijving van het plantgoed is te verkrijgen tegen een vergoeding van 2,50 euro bij Orchis vzw, Perronstraat

1, 3740 Bilzen of door storting van 4 euro op rek.nr. 000-0240468-05 (verzendingskosten inbegrepen).

Asbest in en om het huis? Een paar van de bekendste voorbeelden zijn asbestcement golfplaten, dakleien,

gevelleien en bloembakken, asbestisolatie rond verwarmingsbuizen en afdichtkoord voor kacheldeurtjes.

Het is algemeen geweten dat asbest schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Veel hangt echter af van de

soort toepassing en van de staat waarin het zich bevindt.

Bij asbestcement (golfplaten, leien, buizen, …) zijn de asbestvezels stevig verankerd in het dragermateriaal. Zolang dat in goede staat

is, levert het weinig risico en is de algemene regel dat het materiaal mag blijven waar het zit. Het verbod op het gebruik van asbest

geldt immers niet voor toepassingen die reeds geïnstalleerd of in gebruik waren en onoordeelkundig verwijderen is gevaarlijker dan

alles laten zitten.

Bij andere producten – zoals asbestisolatie - kunnen de asbestvezels min of meer los zitten zodat ze zeer gemakkelijk vrijkomen als het

materiaal verweert of bewerkt wordt. Dit materiaal dient dan ook met meer deskundigheid aangepakt.

Als het asbesthoudend materiaal dient verwijderd te worden omdat het verweerd of versleten is, handel dan niet overhaast en hou

rekening met het volgende:

- Controleer of het materiaal hechtgebonden is, of het nog in relatief goede staat verkeert, en makkelijk door uzelf te verwijderen

valt. Is dat niet het geval, dan neemt u beter contact op met een erkend asbestverwijderaar.

- Bevochtig het materiaal intens, zodat eventueel loskomende vezels niet gaan zweven in de lucht.

- Verwijder de delen één voor één, met de hand.

- Gebruik uitsluitend handwerktuigen (geen slijpschijfmachine, boormachine, …).

- Zorg als u binnenshuis werkt voor een goede verluchting, en reinig achteraf met water. Gebruik geen stofzuiger!

- Spring voorzichtig om met het verwijderde materiaal: zorg dat het niet kan breken.

Vanaf 1 januari 2008 moeten alle containerparken asbesthoudend bouw- en sloopafval aanvaarden. Hiermee worden voornamelijk

de eternieten golfplaten bedoeld. Omwille van plaatsgebrek op het gemeentelijk containerpark van Hoeselt zal deze inzameling niet

permanent gebeuren, maar wordt de inzameling van asbesthoudend bouw- en sloopafval een aantal keren georganiseerd, namelijk

op de zaterdagnamiddagen 9 februari, 10 mei, 9 augustus en 8 november 2008.

20

Hoeseltse Leefmilieu Adviesraad

Orchis vzw

Voorzitter: François Jacobs

Zilverdennenlaan 37, 3620 Lanaken

Secretaris: Annita Gijbels

Perronstraat 1, 3740 Bilzen

Correspondentieadres: Dorpsstraat 17 Tel. + fax: 089 50 10 19

GEMEENTEN ADOPTEREN LIMBURGSE SOORTEN – HOESELT ADOPTEERT DE DAS

In kader van het provinciaal

project “Gemeenten

adopteren Limburgse

soorten” heeft de

gemeente Hoeselt, op

aangeven van de milieuraad

Hola, gekozen voor

de das. Dit betekent dat

de gemeente in de toekomst

extra aandacht

aan de das wil besteden.

Er zijn op het grondgebied

van de gemeente een aantal dassenburchten aanwezig, maar het is eveneens belangrijk dat de das voldoende voedsel vindt in

de buurt van zijn burcht. In samenwerking met Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren vzw, de natuurvereniging Orchis vzw,

de LIKONA Dassenwerkgroep en de plaatselijk basisscholen van Werm en Alt-Hoeselt werden in de Gerlabeekvallei zo’n 1350 jonge

bomen en struiken aangeplant als bijkomend foerageergebied voor de das. Voorafgaand aan de aanplantactie werd er een infoles

over de das aangeboden.

PADDENOVERZETACTIE – oproep voor vrijwilligers

Omdat er de voorgaande jaren regelmatig melding werd gedaan van verkeersslachtoffers bij de paddenoverzet,

wordt er actie ondernomen om deze amfibieën te ondersteunen.

In het voorjaar van 2008 wordt er een paddenoverzetactie georganiseerd in Hardelingen. De padden worden

via een afspanning naar emmers afgeleid waarna ze worden overgezet. Vrijwilligers die hieraan wensen

mee te helpen zijn van harte welkom! Hiervoor kan je contact opnemen met de milieudienst op tel. 089 51 03 37.

Rattenvergif

Omdat er in 2007 bij de Technische dienst ongeveer 30 % meer rattenvergif werd afgehaald dan de vorige jaren, zit de gemeente tijdelijk

zonder een voorraad. Verwacht wordt dat er vanaf eind februari 2008 weer rattenvergif kan afgehaald worden.

NATUURPUNT EDUCATIE

Natuurpunt Bilzen-Hoeselt-Riemst organiseert een cursus "Meewerken aan natuur & landschap"

Theoretische lessen: telkens op een dinsdagavond van 19.30 uur tot 22 uur, nl. 15, 22 en 29 januari, 5, 12 en 19 februari.

Plaats: zaal Altenaar, Smisstraat te Alt Hoeselt.

Praktische lessen: telkens op een zaterdag, nl. 23 februari (ganse dag) 16, 23 en 30 maart (van 9.30 tot 13.30 uur) en 20 april (hele dag)

27 april wandeling voor ganse gezin als afsluiter.

Inschrijven: voor 10 januari 2008 bij Tineke Thijs, tel. 014 47 29 55, e-mail: tineke.thijs@natuurpunt.be

Voor deze cursus kan je ook opleidingscheques voor werknemers aanvragen bij de VDAB, 0800-30 700

of www.vdab.be/opleidingscheques.

Een organisatie van jouw Natuurpuntafdeling in samenwerking met Natuurpunt Educatie.

21


Informatief

Informatief

VERHOOGDE FISCALE AFTREK VOOR VEILIGHEIDSINVESTERINGEN

* De kleine en middelgrote ondernemingen, zelfstandigen en vrije beroepen kunnen genieten van een

verhoogde aftrek voor de beveiliging van hun beroepslokalen. Voortaan is deze maatregel aantrekkelijker geworden.

Twee redenen:

- de aftrek werd verhoogd tot 20,5 %

- de algemene verplichting om de installatie te laten goedkeuren door een technopreventief adviseur werd afgeschaft.

Particulieren die in 2007 werken uitvoeren voor het beveiligen van hun woning kunnen genieten van een belastingvermindering

van 170 euro.

Zij kunnen deze uitgaven vermelden in hun belastingaangifte voor aanslagjaar 2008. (Uitgaven gedaan in 2008 - aftrek in 2009)

De belastingvermindering geldt voor het installeren van beveiligingsmateriaal tegen diefstal en brand uitgevoerd door een

geregistreerde aannemer (vb. veiligheidsgrendels, sloten, gelaagd glas, brandblusser, alarmsysteem, gepantserde deuren, enz.)

Meer info: www.besafe.fe, tel. 02 557 33 99. Folders in de infozuil gemeentehuis.

DE LIJN

ONBEZORGD HET NIEUWE JAAR IN MET DE LIJN

Wil u tijdens oudejaarsnacht genieten van een onvergetelijk feestje? Drinkt u daarbij graag een glaasje en wil u zich toch onbezorgd

verplaatsen? Dat kan dankzij de feestbussen van De Lijn. Met 20 speciale feestlijnen en een feestelijk tarief levert De Lijn Limburg

ook dit jaar een inspanning om u comfortabel en veilig te vervoeren tijdens oudejaarsnacht.

Feestbussen in Hoeselt

In Hoeselt kunt u tijdens de nacht van 31 december op 1 januari gebruik maken van 2 speciale feestlijnen: lijn 405 Hasselt

– Diepenbeek – Hoeselt – Bilzen – Lanaken – Maaseik – (Kinrooi – Molenbeersel) en lijn 419 Bilzen – Hoeselt – Tongeren –

Vroenhoven – Maastricht. Dienstregelingtabel ter inzage bij de dienst toerisme of in de infozuil gemeentehuis.

Feestelijk tarief

Op oudejaarsavond en nieuwjaarsdag betaalt u 2,50 euro voor een biljet. Met dit biljet kunt u vanaf 31 december 2007, 18 uur tot

en met 1 januari 2008 middernacht onbeperkt reizen op al de bussen en trams van De Lijn in heel Vlaanderen. U kunt dit biljet

aankopen in de bus bij de bestuurder, of in één van de Lijnwinkels. Op vertoon van een geldig netabonnement (Omnipas, Buzzy

Pazz of Omnipas 65+) reist u uiteraard gratis. Niet-abonnees kunnen enkel reizen met het speciale biljet.

Meer weten?

De medewerkers van DeLijnInfo geven u graag de nodige inlichtingen. U kunt hen bereiken op het nummer 070 220 200. Ook op

de website van De Lijn (www.delijn.be) vindt u informatie over de speciale feestbussen.

Nieuwe folders De Lijn in de infozuil gemeentehuis

* Website De Lijn

Deze folder geeft een overzicht van wat u op de nieuwe website kunt vinden en toont hoe de routeplanner eenvoudig uw route

berekent van A naar B.

* Ge zijt nen engel

In overleg met de reizigers en chauffeurs werden twaalf gedragsregels uitgewerkt waarmee De Lijn de ritten voor iedereen

aangenaam wil laten verlopen. Met deze actie wil De Lijn positief gedrag stimuleren. Aan de campagne is ook een wedstrijd

verbonden waarmee 20 iPods en 20 jaarabonnementen van De Lijn te winnen zijn.

ABONNEMENTEN VAN DE LIJN

Eind dit jaar krijgen alle ouderen en personen met een handicap een nieuw abonnement van De Lijn. De nieuwe abonnementen

zullen geen magneetstrook meer hebben waardoor bij het opstappen niet meer moet geregistreerd worden. Dit nieuwe systeem

moet het opstappen vlotter laten verlopen.

!

een GEMEENTESECRETARIS (m/v)

in statutair verband,

met het aanleggen van een werfreserve

Profiel:

* diploma doctor of licentiaat in de rechten, licentiaat in de

administratieve wetenschappen, het notariaat, de politieke

wetenschappen, de economische weten-schappen of in de

handelswetenschappen OF een ander diploma zoals op

www.hoeselt.be te raadplegen.

* de Belgische nationaliteit bezitten en een gedrag hebben dat in

overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking

* minimum 24 jaar oud zijn op datum van indiensttreding

* slagen in een aanwervingexamen dat zal bestaan uit een

schriftelijke, een mondelinge en een psychotechnische proef.

Biedt::

Functie:

Het gemeentebestuur zoekt

* een uitdagende job in een dynamische omgeving

* een competitief verloningspakket met maaltijdcheques

* voltijdse tewerkstelling (38u/w).

een BIBLIOTHECARIS (m/v)

in niveau B1B3,

met het aanleggen van een werfreserve

Profiel:

* u bent houder van een diploma ‘Hoger niet-universitair onderwijs

van het korte type’

* u hebt een grondige kennis van het vakgebied en de wetgeving ter zake

* u maakt vlot gebruik van informatica en communicatie o.a.

computer, telefoon, fax enz.

* u kan zowel zelfstandig als in team werken

* u bent klantvriendelijk, soepel en flexibel ingesteld

* u beschikt over leidinggevende, probleemoplossende en

organiserende capaciteiten.

* slagen in een aanwervingexamen dat zal bestaan uit een

schriftelijke, mondelinge en psychotechnische proef.

De speficieke aanwervingsvoorwaarden, de functieomschrijving en het functieprofiel kan u aanvragen bij de

personeelsdienst van het gemeentebestuur.

Tel. 089 51 03 13, Jan Swaen, of via e-mail: jan.swaen@hoeselt.be

Solliciteren: De kandidaturen, met cv en afschrift van het diploma, dienen per aangetekend schrijven te worden gericht aan het

college van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 17 te 3730 Hoeselt en uiterlijk 1 februari 2008 voor

gemeentesecretaris en uiterlijk 11 januari 2008 voor bibliothecaris ter post worden afgegeven.

Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden bij het gemeentesecretariaat of telefonisch op het nummer 089 51 03 10.

Gemeentebestuur van Hoeselt

Meldingskaart

PREVENTIEBERICHTEN

Met de kerst- en eindejaarsfeesten in het zicht geven we graag enkele tips mee:

* Bij brand: eerste hulp bij brandwonden: een goede aanpak maakt het verschil. Het is van het allergrootste belang dat

u onmiddellijk op de juiste manier eerste zorgen toedient bij brandwonden. Eerst water, de rest komt later.

Meer info: www.brandwonden.be

* Slim omgaan met aclcohol: gebruik alcohol nooit als dorstlesser, drink enkel als u zich goed voelt, drink nooit alleen, drink niet

voor het middaguur, drink geen sterke drank, drink 2 dagen per week geen alcohol, doe minstens een half uur over het drinken van

1 consumptie en wacht min. 10 minuten alvorens een volgende te nuttigen, drink een glas water tussen 2 alcoholconsumpties, leer

22 23

‘nee’ zeggen wanneer u een glas aangeboden wordt, drink Na een dag van overdaad 2 dagen geen alcohol.

Meer info: www.kanker.be

Indien je deze meldingskaart wil gebruiken moet je ze

onder gefrankeerde omslag verzenden

aan nevenstaand adres of

je kan ze ook zelf afgeven op het gemeentehuis

Dorpsstraat 17

3730 HOESELT


Informatief

Collegebeslissingen

NIEUWE GEMEENTELIJKE INFOBROCHURE

Het gemeentebestuur werkt momenteel aan een nieuwe infobrochure. De brochure wordt uitgewerkt samen met de firma PubliTouch.

Ook de Hoeseltse middenstanders zullen de kans krijgen om te adverteren in deze gids.

Binnenkort zal er dan ook een afgevaardigde van de fa. PubliTouch bij u langs komen om de mogelijkheden van adverteren te verduidelijken.

Hôessëltsë Diksjënêer

Na veel navraag is hij er weer, zolang de voorraad strekt. Nu ‘gewoon’ ingebonden aan 25 euro.

Meer dan 6.000 dialect-trefwoorden, nederlands register met 1.200 woorden, 120 illustraties

100 vergelijkingen, 600 gezegden en uitdrukkingen, 750 Hoeseltse scheldnamen, gedichten,

dialectliederen.

Extra : lêesplènkskë - Ideaal eindejaarsgeschenk !!

Paul Achten Tongersesteenweg 42, 3730 Hoeselt tel. 0476 31 66 61

KLANTENDIENST INFRAX GESLOTEN

De klantendienst van Infrax is gesloten van 24 december 2007 tot en met 4 januari 2008.

Voor informatie over elektriciteit, aardgas en kabeltelevisie kunt u altijd terecht op de infolijn: 078 35 30 20.

Voor het melden van storing, bel 24 uur op 24 de storingslijn: 078 35 34 33

Voor het melden van gasgeur, bel 0800 60 888, voor defecte straatverlichting 0800 60 777

U kunt tijdens deze periode ook terecht in de energiewinkels: Hasselt, Gouverneur Verwilghensingel 32 of Genk, Winterslagstraat 40.

Openingsuren van 8 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur.

Vanaf 7 januari 2008 kunt u elke maandag van 13 tot 14 uur opnieuw terecht bij de klantendienst van Infrax in onze gemeente.

‘A BLIND CALL’ - 070 22 22 60

De sensibiliseringscampagne ‘A Blind Call’ roept iedereen op om als eerste contact in zijn GSM ‘A Blind Call’ te programmeren onder het

nummer 070 22 22 60. Als men dan per ongeluk belt, doet men een oproep ten voordele van blinde personen.

De oproep duurt in totaal 30 sec. en wordt dan verbroken.

ZET ICE-NUMMERS IN UW GSM!

Bij een ongeval wordt de familie van het slachtoffer door de hulpdiensten verwittigd. Om de hulpdiensten tegemoet te komen in deze

moeilijke taak/zoektocht wordt voorgesteld om ICE-nummers in uw gsm te zetten. ICE staat voor “In Case of Emergency”.

Wie wil dat er meerdere personen verwittigd worden, kan meerdere ICE-nummers in zijn gsm zetten. Als code gebruikt hij dan ICE 1, ICE 2,

ICE 3… Zo zorgt u dat uw hulpverleners in noodgevallen sneller de juiste contactpersonen bereiken.

MELDINGSKAART

O Het wegdek is beschadigd

O De openbare verlichting is defect

O De riolering is verstopt

O De fiets- en voetpaden dienen hersteld

O Het onderhoud van zijbermen of beplanting is gewenst

O Het ruimen van grachten is gewenst

O Er werd afval gestort (waar en door wie)

O Er is signalisatie gewenst

Andere:

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

AFZENDER :

Naam:…………………………………………….......

Adres:…………………………………………………

..................................………………………………..

Tel. of GSM:…………………………………………

Datum en handtekening:

PROEFOPSTELLING IN DE NEDERSTRAAT

Uit verkeersveiligheidsoverwegingen heeft het college besloten om in de Nederstraat, ter hoogte van de fietsoversteekplaats vlak

achter de brug richting Kleistraat, 1 bloembak te plaatsen. Het gaat hier om een proefopstelling.

LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG

De gemeenteraad heeft op voorstel van OCMW-schepen Carine Moors (CD&V) het Hoeseltse Lokaal Overleg Kinderopvang

(LOK) omgevormd tot een gemeentelijke adviesraad.

Het LOK zal de gemeente adviseren over de kinderopvang en dit in navolging van het decreet op het lokaal beleid van de kinderopvang.

Tot voorzitter werd Sonja Doomen, beroepshalve belast met ‘Sociale zaken’ en ‘Kinderopvang’ bij de gemeente Heers,

aangesteld. De heer Luc Vanspauwen, directeur van de basisschool, zal fungeren als secretaris.

AFBRAAK EN HEROPBOUW BRUG OVER DE E313 TUSSEN ALT-HOESELT EN RIJKHOVEN

De brug B95 over de E313 verkeert in slechte staat door betonrot, daarom werd beslist de brug uit veiligheidsoverwegingen af te

sluiten voor het verkeer en enkel een doorgang te laten voor voetgangers en fietsers.

Omdat het college zich er van bewust is dat dit de nodige ongemakken met zich meebrengt voor de bewoners, werd beslist een

motie op te stellen ter bespoediging van de afbraak en de heropbouw van deze brug. De gemeenteraad heeft de motie goedgekeurd

en ze werd reeds overgemaakt aan het Agentschap Wegen en Verkeer

OVERKAPPING AFSCHEIDSPLAATS BEGRAAFPLAATS HOESELT-CENTRUM

De opdracht voor het leveren, monteren en plaatsen van een dubbele overkapping als afscheidsplaats op de begraafplaats

Hoeselt-centrum wordt toegewezen aan bvba Koppen te Schoten.

AUTOMATISCHE SCHUIFPOORT INGANG CONTAINERPARK

De opdracht voor het leveren en monteren van een automatische vrijstaande schuifpoort aan de ingang van het containerpark

wordt toegewezen aan bvba Verding te Diepenbeek.

AANLEG NIEUWE FIETSPADEN

De reeds langer geplande aanleg door Infrabel van fietspaden langs de spoorlijn 34 (Hasselt-Tongeren) tussen de Hardveldstraat

en O.L.Vrouwstraat zijn eindelijk gestart. De uitvoeringstermijn bedraagt telkens 40 werkdagen.

Fase 1, tussen de afgeschafte overweg nr. 38 (Winterbeekstraat) en de overweg nr. 39/A (O.L.Vrouwstraat), ging van start op 22

oktober.

Fase 2, tussen de afgeschafte overweg nr. 38 (Winterbeekstraat) en de afgeschafte overweg nr. 37 (Hardveldstraat), ging van start

op 15 november.

NIEUWE RIOLERING IN WERM EN BEPERKEN WATEROVERLAST IN DROOGBROEKSTRAAT.

Onlangs werd samen met Interaqua (afdeling riolering binnen Infrax) dossiers opgestart om gans Werm aan te sluiten op het

waterzuiveringsstation en zodoende het afvalwater af te koppelen van de Wermbeek. Aquafin zou de huidige 2 lozingspunten

van afvalwater in de beek nl. in de Torenstraat en de Katteveldstraat opvangen en afvoeren naar het zuiveringsstation in de

Coolenbroekstraat te Hoeselt. Samen met Interaqua zal de gemeente alle straten aan deze zijde van de Tongersesteenweg in fasen

met nieuwe gescheiden riolering en wegenis voorzien.

In de Droogbroekstraat wordt bijna al het gemengde rioleringswater van alle straten verzameld dat naar het zuiveringsstation in

de Coolenbroekstraat gaat. Bij hevige buien is wateroverlast ook niet uit te sluiten zoals vaak in het verleden het geval was. Daarom

werd een dossier opgestart om tot diametervergroting van de rioleringsbuizen en tot afkoppeling van het hemelwater te gaan in

de Droogbroekstraat zodat de frequentie op overstroming wordt verlaagd.

SNELHEIDSREMMENDE WEGVERSMALLINGEN MET VERKEERSDREMPELS

* In de Oude Nederbaan:

3 opeenvolgende wegversmallingen waardoor de rijbaan links en rechts versmald wordt. Tussen elke versmalling wordt bijkomend

ook een rijbaankussen aangelegd.

* In de Nederstraat:

2 opeenvolgende wegversmallingen waardoor de rijbaan links en rechts versmald wordt. Tussen elke versmalling wordt bijkomend

ook een rijbaankussen aangelegd.

INVOERING VAN EEN TONNAGEBEPERKING

Om het zwaar vrachtverkeer te weren uit een gedeelte van de Oude Nederbaan, de Nederstraat en de Kleistraat en hen te

leiden via de Industrielaan en de Industriezone naar de N730 en/of de E313 zal er in de Oude Nederbaan, vanaf de kruising met

24 ...................................................................................

..................................………………………………..

25

de Netelstraat en de Industrielaan, in de Nederstraat en in de Kleistraat tot aan de grens met het grondgebied van Bilzen een tonnagebeperking

ingevoerd worden van max. 3,5 ton “uitgezonderd laden en lossen”.


Collegebeslissingen

Huldigingen

MELDPUNT GEWIJZIGDE VERKEERSSITUATIES

Op de nieuwe website van het Agentschap Infrastructuur van de Vlaamse Overheid kan men per provincie of gemeente informatie

vinden over geplande of in uitvoering zijnde wegenwerken. Voor informatie hieromtrent kan u de site zelf gaan bezoeken

op www.wegenwerken.be

PLAATSEN VAN EEN RUSTBANK IN DE PANEELSTRAAT

Naar het voorbeeld van andere straten zal ook de Paneelstraat binnenkort uitgerust worden met een rustbank.

Diamant voor

Goud voor

Goud voor

SUBSIDIE VOOR JUBILERENDE GEMEENTELIJKE ADVIESRADEN

De gemeentelijke adviesraden uit onze gemeente kunnen vanaf heden subsidie aanvragen bij het gemeentebestuur. Er wordt een

toelage verleend bij elk 5-jarig jubileum. Voor een 10-,25-,50-jarig jubileum of elke periode van 25 jaar daarboven, is er een ruimere

subsidie voorzien. De aanvraag om deze subsidie te bekomen moet minimum één maand voorafgaand aan de viering gericht zijn

aan het college van burgemeester en schepenen.

TOEWIJZING OPDRACHT STOEPEN DORPSSTRAAT

De werken in verband met het vernieuwen van de stoepen in de Dorpsstraat (rechterzijde vanaf Hulstraat tot aan de Hoogstraat),

werden toegewezen aan de firma NV Jackers, Industrielaan 35J in Hoeselt.

Nijs Nicola en Lenaerts Truke

18-10-1947 - 18-10-2007

GESLAAGDE REVUE AVONDEN

t.v.v. de ST.-STEFANUSKERK

Lathouwers Albert en Vertessen Alice

16-10-1957 - 16-10-2007

Van harte proficiat aan al de jubilarissen!!!

Vandebroeck Jef en Penders Marie-José

19-10-1957 - 19-10-2007

60-JARIGEN HOESELT CENTRUM SAMEN

BIJKOMENDE GASLEIDINGEN:

* in Alt-Hoeselt: in de Sint-Lambertusstraat (diameter 160, vanaf Molenstraat 2, links van de weg tot aan Sint-Lambertusstraat 8).

* in de Gillebeekstraat (diameter 160, links van de weg, vanaf het kruispunt met de Klaphoekstraat te Alt-Hoeselt tot aan het

kruispunt met de Bovenstraat te Werm).

* in Sint-Huibrechts-Hern, in de Hernerweg (diameter 110, links van de weg, vanaf het kruispunt met de Tongersesteenweg tot

aan huisnummer 78).

* in de Hoflaan, voor de aansluiting van de woning Hoflaan 14, maar gelijktijdig wordt het resterend deel van de Hoflaan van de

parking aan het postkantoor ook aangelegd.

* in de Tongersesteenweg te Vrijhern, om de bestaande eindstukken te koppelen, vanaf het kruispunt met de Hernerweg tot

aan het kruispunt met de Sint-Annastraat, rechts van de weg (rijrichting Tongeren) – diameter 110 mm

* in de Pasbrugstraat, voor de aansluiting van de woning op huisnummer 95, en loopt vanaf het voorlopig eindpunt ter hoogte

van de brug over de autosnelweg tot aan huisnummer 81 (diameter 110 mm).

AANLEG NIEUWE TELEFOONKABELS

De aanvraag van Belgacom met betrekking tot het leggen van een nieuwe telefoonkabel in de Stationsstraat vanaf huisnummer

17 (Rema Sport) tot aan huisnummer 33 (voormalig postkantoor) werd goedgekeurd.

PLAATSING VAN EEN SIERVERLICHTING

Het schepencollege laat een sierverlichting plaatsen op het toegangspad naar de kerk te Werm. Er worden in totaal 6 grondspots

voorzien. De kostprijs bedraagt 5.672,08 Euro, exclusief BTW.

KRUISPUNT BILZERSTEENWEG MET L.LAMBRECHTSSTRAAT EN STATIONSSTRAAT

Enkele maanden geleden werd door het Vlaams Gewest het gevaarlijk kruispunt verbeterd. Door het gemeentebestuur tezamen

met de toegankelijkheidscel werden nog enkele mankementen vastgesteld. Al deze gebreken worden aan de inrichters van het

kruispunt overgemaakt met de vraag hieraan zo snel mogelijk te verhelpen. Na deze aanpassingen beschikt Hoeselt over een

prachtig nieuw en veiliger kruispunt met een vlottere verkeersafwikkeling.

De showavonden op 28, 29 en 30 september werden een

grandioos succes.

De deelnemers poseerden dan ook tevreden na afloop.

Proficiat aan allen!

MUSIC PRIJKT IN DE VOORTUIN

VAN TER KOMMEN

Op zaterdag 10 november ll. vierden al de 60 jarigen van

Hoeselt (geboren in 1947) hun verjaardag.

Het werd een gezellige weerzien na zovele jaren. Herinneringen van

vroeger werden op ludieke wijze naar voor gebracht. Natuurlijk werd

er ook gedanst, zelfs tot in de vroege uurtjes. Iedereen was uiterst

tevreden op dit gezellig avondfeest.

Het weerzien zal nu bestendigd worden door jaarlijks een ontmoeting

te organiseren.

Proficiat aan al de jarigen!

Wim SOMERS en Stephanie CORSTJENS

SCHITTERDEN in KLASSIEK ANDERS

INFRAX NEEMT EEN AANTAL GEMEENTELIJKE TAKEN OVER

Vanaf 1 januari 2008 zullen alle taken inzake rioleringswerken en –onderhoud overgelaten worden aan Infrax.

De gemeentelijke technische dienst blijft instaan voor de eerstelijnszorg inzake riolering, dwz bij problemen de nodige signalisatie

plaatsen, vaststellingen doen, meldingen doorgeven en bij kleinigheden de problemen oplossen.

Infrax zal volgende taken overnemen:

uitbreiding en vernieuwen van de riolering a.d.h.v. gescheiden stelsel, 2 reinigingsbeurten per jaar van de straatkolken, nieuwe

(huis)aansluitingen; grachtoverwelvingen, ruimen van grachten, onderhoud riolering (wortelfrezen, camera-inspectie, reinigen

buizen, ...), tweedelijnszorg indien gemeente na eerstelijnszorg niet voor oplossing kan zorgen.

Woensdag 31 oktober haalde 'Klassiek Anders' weer

een aantal topmusici naar Hoeselt voor een concert in de

Voor alle rioleringsproblemen kunt u dag en nacht terecht bij infrax op het nummer 078 35 34 33 (storingslijn). Voor informatie

omtrent rioolaansluitingen, premies en rationeel waterverbruik kunt u bij hen terecht op het nummer 078 35 30 20. Meer

gekregen op de Europalaan.

Sint-Stefanuskerk. 200 mensen genoten van de topklasse. 26 27

informatie : “www.infrax.be”.

Het kunstwerk ‘Music’ van Willy Thijs waarvan sprake

in vorige gemeenteberichten heeft ondertussen zijn plaats

Bedankt Willy!

Een dikke pluim aan de jonge organisatoren


Actueel

BRANDWEER HOESELT

Eindelijk is het zo ver, het is een hoogdag voor het brandweerkorps,

hun paradepaardje, de nieuwe autopomp

Atego, is aangekomen!

Dankzij een subsidie van 50% door het ministerie van binnenlandse

zaken en de financiële inspanning van de gemeente werd op 27 oktober

2007 het gloednieuwe voertuig in gebruik genomen.

De aanschaf van deze autopomp was nodig want het

voertuig dat uit dienst werd genomen dateerde van 1984

en voldeed niet meer aan de huidige normen.

Brandweerhervorming.

Op nationaal vlak is men volop bezig de brandweer te

hervormen, net zoals men dit ook met de politiediensten

gedaan heeft. Zo zal de provincie Limburg onderverdeeld

worden in 4 zones. Het Hoeselts korps zal deel uitmaken

van de zone Oost waarbij ook de korpsen van Genk,

Maaseik, Maasmechelen en Bilzen ingedeeld worden.

Bij een noodoproep zal het hulpcentrum 100 te Hasselt gebruik maken van het software systeem Citygis. Dit systeem

berekent welk korps de snelste en meest adequate hulp kan verlenen binnen een bepaald gebied. Dit wil zeggen dat

vanaf 7 januari 2008 ook hulp zal geboden worden buiten Hoeselt. Vanaf dat moment zal het brandweerkorps ook het

communicatiesysteem ASTRID in gebruik nemen (A.S.T.R.I.D., een afkorting van All-round Semi-cellular Trunking Radio

communication system with Integrated Dispatching).

UITSTEKENDE PRESTATIES IN 2007 VAN NELE DE VOS

De 15-jarige Hoeseltse karateka, die dit seizoen de overstap maakte naar de Leuvense karateclub Samoerai,

verzamelt medailles zoals postzegels.

In Parijs nam zij deel aan de Europese kampioenschappen Wado Karate. Hier behaalde zij een zilveren medaille

in kata (stijlfoefeningen) en 2 bronzen medailles (1 in kumite-gevecht-individueel en 1 in teamkumite)

Door de karatebond werd zij geselecteerd om deel te nemen aan de Open Nederlandse kampioenschappen

voor de jeugd, waar zij 2de werd.

Op 21 oktober nam zij deel aan de Beker van Hoeselt waar zij eveneens op een 2 de plaats eindigde.

Op het internationale tornooi Open Belgian in Leuven (13 landen met 500 deelnemers) behaalde zij brons. In

Olen stond er op 11 november de Heijoshincup op het programma. Hier legde Nele beslag op enkele podia.

In kata behaalde zij een eerste plaats, in kumite een tweede. Als afsluiter voor de kerstvakantie nam zij deel in

Venetië.

Op de voorbije 5 wedstrijden behaalde Nele het mooie resultaat van 8 podiumplaatsen, hetgeen toch niet niks is voor een jongedame die

het 4e jaar middelbaar Economie-Moderne talen in het Atheneum te Tongeren combineert met deze sport.

We zullen ongetwijfeld nog veel van Nele horen.

28

BAL VAN DE BURGEMEESTER

Zaterdag 29 maart 2008 in 'Ter Kommen'

More magazines by this user
Similar magazines