augustus - Hoeselt.Be

hoeselt.be

augustus - Hoeselt.Be

Hoeselt

g e m e e n t e b e r i c h t e n

Droogbroekfeesten

Zondag 3 september

Wijziging inzameling luierafval!

Kaarsjesprocessie op vrijdag 1 september

OPEN-MONUMENTENDAG te Sint-Huibrechts-Hern

Tweemaandelijks informatieblad voor de inwoners van Hoeselt • Jaargang 35 • augustus 2006 • Nr. 209

Gemeentebestuur Hoeselt • Dorpsstraat 17 • tel. 089-510310 • www.hoeselt.be


Het weten waard

Voorwoord


Alle gemeentelijke info vind je ook op www.hoeselt.be

telefoonnummers

diensten

Gemeentehuis 089 51 03 10

Politie 089 51 03 00

Brandweer 100

Cultureel Centrum 089 41 63 58

Sportcentrum 089 49 16 03

Zwembad 089 41 36 22

Jeugddienst 089 50 12 00

Technische dienst 089 51 03 46

OCMW 089 51 88 10

Bibliotheek 089 41 38 46

Lokale werkwinkel

PWA 089 51 48 69

VDAB 089 79 35 94

Werk@home 089 79 35 93

Strijkatelier 089 79 35 93

E-mail aan de gemeente

Naast de persoonlijke emailadressen van de

medewerkers kan je volgende emailadressen

gebruiken om berichten te mailen aan de

diverse diensten van de gemeente:

secretaris@hoeselt.be

ontvanger@hoeselt.be

secretariaat@hoeselt.be

financien@hoeselt.be

burgerzaken@hoeselt.be

bevolking@hoeselt.be

toerisme@hoeselt.be

gemeenteberichten@hoeselt.be

verkeerscommissie@hoeselt.be

inf@hoeselt.be

rop@hoeselt.be

technischedienst@hoeselt.be

wegendienst@hoeselt.be

groendienst@hoeselt.be

milieudienst@hoeselt.be

bibliotheek@hoeselt.be

jeugddienst@hoeselt.be

jeugdraad@hoeselt.be

cultuurdienst@hoeselt.be

cultuurweb@hoeselt.be

hoeseltzomert@hoeselt.be

activiteitenkalender@hoeselt.be

ccterkommen@hoeselt.be

sportdienst.hoeselt@pandora.be

politie@hoeselt.be

info@ocmwhoeselt.be

PAPIEROPHALING

Vrijdag 22 september

Vrijdag 20 oktober

Ophaling Groot Huisvuil

Woensdag 4 oktober

Ophaling Snoeihout

Woensdag 29 november

WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN

0903 99803

WACHTDIENST LIMBURGSE TANDARTSEN

0903 36950

ALARMNUMMER

BRANDWEER 100

BELBUS

U belt... en de belbus haalt u op

011-85 03 00

De Druglijn

Anoniem & objectief.

Bel 078 15 10 20

(van maandag tot vrijdag - 10tot 20 uur)

mail via www.druglijn.be/contact

Zitdagen burgemeester en schepenen

Burgemeester Annette STULENS

VRIJDAG van 16 tot 19 uur

kabinet van de burgemeester,

1ste verdieping

e-mail: annette.stulens@hoeselt.be

Schepen Werner RASKIN

VRIJDAG van 19 tot 20 uur

dienst INF, gelijkvloer (rechts)

e-mail: werner.raskin@hoeselt.be

Schepen Guy THYS

VRIJDAG van 18 tot 19 uur

dienst INF, gelijkvloer (rechts)

e-mail: guy.thys@hoeselt.be

Schepen Josiane CAPROENS

VRIJDAG van 17 tot 18 uur

dienst INF, gelijkvloer (rechts)

e-mail: josiane.caproens@hoeselt.be

Schepen Michel VANROY

OP AFSPRAAK

Gelieve hiervoor het secretariaat te

contacteren op het tel. nr. 089 51 03 10 (12)

Voorzitter OCMW Gert HELLINX

Steeds bereikbaar

GSM 0495 225 445

e-mail: gert@hellinx.com

VOLGENDE GEMEENTEBERICHTEN

De volgende gemeenteberichten verschijnen omstreeks half oktober

Interessante berichten kunnen gestuurd of afgegeven worden naar/aan: het college

van burgemeester en schepenen vóór woensdag 20 september.

OPENINGSUREN

GEMEENTELIJKE

DIENSTEN

GEMEENTEHUIS gewone uurregeling

(alle maanden behalve juli en augustus)

maandag 09.00-12.00 13.00-17.00

dinsdag - 16.00-19.00

woensdag 09.00-12.00 13.00-17.00

donderdag 09.00-12.00 16.00-19.00

vrijdag 09.00-12.00 -

POLITIE

maandag 08.00-12.00 12.30-18.30

dinsdag 08.00-12.00 12.30-16.30

woensdag 08.00-12.00 12.30-16.30

donderdag 08.00-12.00 12.30-16.30

vrijdag 08.00-12.00

Buiten deze uren kan u steeds terecht bij

het hoofdkantoor van de politiezone

Bilzen, Schureveld 19

elke werkdag 07.00-21.00

zaterdag 08.30-16.00

TECHNISCHE DIENST gewone uurregeling

(alle maanden behalve juli en augustus)

maandag 08.00-12.00 12.30-16.30

dinsdag 08.00-12.00 12.30-16.30

woensdag 08.00-12.00 12.30-16.30

donderdag 08.00-12.00 12.30-16.30

vrijdag 08.00-14.00 -

CONTAINERPARK

zomeruurregeling (van 1 april tot en met 30 september)

maandag 09.00-12.00 12.30-16.15

woensdag - 16.30-19.30

donderdag 09.00-12.00 12.30-16.15

vrijdag 09.00-12.00 12.30-16.15

zaterdag 09.00-12.00 12.30-16.15

winteruurregeling (van 1 oktober tot en met 31 maart)

maandag 09.00-12.00 12.30-16.15

woensdag - 12.30-16.15

donderdag 09.00-12.00 12.30-16.15

vrijdag 09.00-12.00 12.30-16.15

zaterdag 09.00-12.00 12.30-16.15

BIBLIOTHEEK

maandag 10.00-12.00 -

dinsdag - 18.00-20.00

woensdag 14.00-16.00 -

donderdag - 18.00-20.00

vrijdag - 18.00-20.00

zaterdag 10.00-12.00 -

Sluitingsdagen gemeentelijke administratie,

technische dienst en containerpark

Maandag 16 oktober - Kermismaandag

Woensdag 1 november - Allerheiligen

Donderdag 2 november – Allerzielen

Beste dorpsgenoten,

Hoeselt heeft weer een schitterende zomer gehad,

met een tropische maand juli en een nattere

maand augustus, maar vooral gekruid met heel wat

geslaagde activiteiten. Ik denk hierbij natuurlijk aan

de grote klassiekers zoals DemeRRock, de Kevermeeting en Hoeselt Zomert maar ook

aan de straatbarbecues en kleinere activiteiten die jaar na jaar in grotere getallen worden

georganiseerd. Ik wil in ieder geval alle mensen die hierbij betrokken zijn alvast nog

eens van harte bedanken voor hun inzet. Voor mij is het bijeenbrengen van mensen via

allerhande activiteiten nog altijd het beste medicijn tegen de zogenaamde verzuring

van de maatschappij.

Maar natuurlijk moeten we niet zozeer achterom kijken maar vooral vooruit blikken

naar wat er gaat komen. Na de zomerpauzes starten immers al de Hoeseltse verenigingen

weer met vergaderingen en repetities om hun talrijke activiteiten voor te bereiden.

Via de gemeentelijke activiteitenkalender worden jullie iedere maand geïnformeerd

over al deze activiteiten. Deze service is gratis voor de verenigingen, ten minste als zij

ons tijdig de nodige informatie bezorgen. Dus hou hier rekening mee tijdens de voorbereiding

van jullie activiteiten.

Maar ook de gemeentelijke diensten zitten niet stil:

De dienst toerisme schenkt samen met de HGSG begin september aandacht aan 750

jaar parochie Sint-Huibrechts-Hern d.m.v. een causerie en geleide bezoeken aan de

kerk. En in hetzelfde kader zal samen met het Hubertuscomité op 5 november een dag

speciaal gewijd worden aan St.-Hubertus.Op 24 september is er een wijnwandeling in

en rond het Wijngaardbos in het kader van 1000 jaar fruit in Haspengouw.

De culturele seizoensopening in Ter Kommen gaat door op 29 september met een

activiteit van het Hoeseltse koor Horlecante met o.a. ook de dansgroep Addicted.

En de reeds hoger vermelde verenigingen vullen dit aanbod nog aan met allerlei concerten

en wandelingen, met een spokentocht en met Jan Kerdiet, met fuiven en eetdagen,

...

Je ziet dat er door iedereen hard wordt gewerkt in Hoeselt zodat het in onze gemeente

goed is om te wonen, vroeger, nu en zeker ook nog in de toekomst.

Een tevreden schepen,

Michel Vanroy

IN DIT

NUMMER

Het weten waard 2

Voorwoord 3

door schepen Michel Vanroy

Burgerlijke stand en bevolking 4

Geboorten, huwelijken, overlijdens

Hervorming rijopleiding cat. B

Verkeer 5

Gratis fluor-hesjes

OCMW 6

Sfeerbeelden …

Naar de Proms met gehandicaptenadviesraad

Sociaal Maatschappelijk 7

Pastoor Rouffa verlaat onze parochie

Opendeurdag in het strijkatelier St.-Pieter

Activiteiten i.v.m. de verkiezingen

Hoeselt Zomert 9

Cultuur 10

Een goed gevulde kalender…

Seizoensopening met Horlecante en Addicted

Dialectnamiddag door Paul Achten

“ Hôessëlt wij hët ès èn wij hët wo's“

Cover Story 12

DE DROOGBROEKFEESTEN

met de intussen gekende rommelmarkt

Nieuw! Roofvogelshow

Toerisme 14

Een goed gevulde wandelkalender

Activiteiten i.k.v. OMD

en 1000 jaar fruit

Nieuwe Kante Klare

Sport 16

De Gordel op 3 september

Sport en ontspanning voor de kids

Milieu 19

Biodiversiteit

Wijziging inzameling luierafval!

Informatief 21

Kaarsjesprocessie op vrijdag 1 september

Openstraatdag op 17 september

Jeugd 22

Een verslag over het speelplein

6-voud

Huldigingen 23

Goud voor…

Vieringen bij de Zusters van Voorzienigheid

Actueel 24

Ijzerbedevaart

Nieuwe wapenwet van kracht

Deze uitgave van de Gemeenteberichten kwam tot stand

dankzij Gaby Somers, Ria Thijs en Michel Vanroy .

Layout & druk: Giva Hoeselt

©2006 Gemeente Hoeselt


Burgerlijke stand en bevolking

Verkeer


Hervorming rijopleiding

categorie B (1.09.2006)

De hervorming van de rijopleiding betreft enkel

categorie B. De procedure voor de rijopleiding

van andere categorieën ondergaat geen

enkele wijziging.

Theoretisch examen

Deelname is mogelijk vanaf de leeftijd van 17 jaar

zonder lessen te volgen bij een rijschool, m.a.w.

men mag zich zo vaak als nodig aanbieden zonder

verplicht theoretische lessen te volgen.

Het Voorlopig Rijbewijs (VRB) model 1, model 2

en model 3 voor de categorie B evenals de leervergunning

zullen niet meer afgeleverd worden

en worden vervangen door twee nieuwe modellen

(36 maanden en 18 maanden) voorzien

van foto.

VRB 18 maanden zonder begeleider:

vanaf 18 jaar, eerst 20 uren praktijkles volgen in

erkende rijschool, geen begeleider, kandidaat

mag vergezeld zijn van een toegelaten passagier

(24 jaar oud en houder rijbewijs B). Het VRB kan

niet vernieuwd, noch verlengd worden.

VRB 36 maanden met begeleider:

vanaf 17 jaar, begeleider is vereist, maar wordt

niet vermeld noch geregistreerd op het VRB

maar begeleider moet wel aan voorwaarden

voldoen (houder van RB B gedurende minstens

8 jaar). Het VRB kan vernieuwd maar niet verlengd

worden.

Praktijkexamen:

Voorafgaande voorwaarden : minimum

18 jaar en minstens 3 maand houder zijn

van een VRB categorie B.

Na twee opeenvolgende mislukkingen voor het

praktijkexamen (dus na 2de, 4de, 6de enz.. keer)

moet de kandidaat 6 uren praktijklessen volgen

bij een erkende rijschool

Overgangsmaatregelen:

De voor 1.09.2006 uitgereikte voorlopige rijbewijzen

M1, M2, M3 en de leervergunningen

blijven geldig tot de op het document vermelde

uiterste geldigheidsdatum. Ook alle wettelijke

bepalingen die op deze documenten van toepassing

waren blijven van toepassing.

Wijzigingen betreffende het examen op het

privé-terrein (vanaf 1-12-2006) worden in een

volgende uitgave verder toegelicht.

Meer info: dienst burgerzaken, tel. 089 51 03 32.

GEBOORTEN

Datum Naam dochter of zoon van

02-06 Jintha BOSMANS Danny en Petra THIJSEN

31-05 Jef VANDERMEEREN Bart en Veerle CIELEN

19-06 Jolien COENEGRACHTS Rudi en Stephanie BREPOELS

20-06 Liene COLLETTE Stefan en Carmen MATHIJS

22-06 Charlotte TUMMERS Leonard en Lisbet CLAES

27-06 Anouk SLEGERS Alain en Anita VISSCHERS

18-07 Amari LIEVENS Steve en Leentje STASSEN

20-07 Maïte KÜSTERS Dany en Miranda STASSEN

26-07 Carsten GOS Jochen en Nathalie BOS

28-07 Kjelle VERTESSEN Bert en Els JAMAER

HUWELIJKEN

Datum Bruidegom en Bruid

16-06 Raf VERJANS en Ann PRINCEN

24-06 Hans DANIELS en Elke GOVAERTS

26-06 Johan STEVENS en Jeannine STULENS

07-07 Willy LIEBEN en Maria BEUTELS

08-07 Ludo CLAESEN en Marina STEEGMANS

14-07 Maarten HENDRIKX en Birgit GREGOIRE

15-07 Chris BOLLEN en Ann BOES

15-07 Brecht GIELEN en Marisa MEYERS

07-08 Kurt THIJSEN en Hilde HERMANS

OVERLIJDENS

Datum Naam van de overledene

15-06 Alphonse LAMBREGS Brandbriefkruisstraat 7.

18-06 Urbain GOFFIN Molenstraat 68

21-06 Marie Louise DIRIX Hulstraat 4

26-06 Mariette HENSEN Gansterenstraat 43A.

28-06 Joanna VANMUYSEN Kleistraat 20

07-07 Marie-Therese ACKX Panisbergstraat 3.

25-07 Jozef MOENS Papenbergstraat 3

25-07 Gerhardus van ’t KLOOSTER Zapstraat 4bus3

29-07 Henri GIELEN Katteveldstraat 11

29-07 Antonia LATHUY Hulstraat 4

04-08 Louisa VRANCKEN Katteveldstraat 11

06-08 Johanna ROEFFELAER Hulstraat 4

07-08 Roberte DOPS Rode Kruislaan 9

AUTOGORDELS EN KINDERBEVEILIGINGSSYSTEMEN -

WE KOMEN NAAR JE TOE…

De gordel biedt de beste bescherming bij een ongeval. Dat is bewezen !

De veiligheidsgordel klik je in een oogwenk vast. Het doet geen pijn, het kost niets… maar het kan

wel je leven redden! Er is dus geen enkele zinnige reden waarom je gordel dragen niet even vanzelfsprekend

zou zijn als je autosleutel in het contact steken.

Daarbij bepaalt een nieuwe Europese richtlijn dat elk kind kleiner dan 1.35 meter, vast geklikt

moet worden in een aangepast kinderbeveiligingssysteem. Deze maatregel moest in principe in

voege treden in mei 2006, maar minister van mobiliteit Renaat Van Landuyt wilde eerst nog een

informatieperiode voor de ouders organiseren. Mocht u deze infocampagne hebben gemist, op

de volgende data voorzien wij een adviesmoment, waarbij we u een aantal bevestigingssystemen

tonen en u een infobrochure overhandigen :

Bilzen : Parking CC De Kimpel op woensdag 13 september van 16 tot 20 uur

Hoeselt : Parking CC Ter Kommen op donderdag 14 september van 16 tot 20 uur

Riemst : Parking Bibliotheek Paenhuisstraat op vrijdag 15 september van 16 tot 20 uur

De politiecontroles starten pas na deze inforonde, t.t.z. vanaf maandag 18 september 2006.

LAAT JE ZIEN IN HET VERKEER -

GRATIS FLUO-HESJES VOOR KLEUTERS

Hoewel de dagen al opnieuw aan het lengen zijn, moeten we nog door een donkere en druilerige periode heen

Het is dus voor alle weggebruikers van het grootste belang om zichtbaar te zijn. Een voetganger of fietser met donkere kledij is

voor de aankomende autobestuurder pas zichtbaar op 20-30m. Met felgekleurde kledij is dat 30-50m. Met reflecterende materialen

wordt dat 150-300m. Bedenk daarbij dat de

autobestuurder in het donker voor 90% aangewezen

is op visuele prikkels van verlichte of reflecterende

voorwerpen en je weet meteen hoe

belangrijk het is om “stralend” op pad te gaan.

Er is momenteel een grote keuze aan dergelijke

hulpmiddelen op de markt, zoals het gekende

fluo-hesje.

Je ziet ze steeds meer in het straatbeeld, doch

naar ons gevoel nog te weinig!. Ook de allerkleinsten

hebben er alle baat bij om er “stralend” uit

te zien, zelfs onder begeleiding van ouders of

grootouders. Met het verkeersveiligheidsfonds

kochten we een 1000-tal van deze hesjes aan. Ze

liggen ter uwer beschikking in het hoofdcommissariaat

en in de drie wijkkantoren

Raymond Collings – Verkeerscoördinator

Info: 089 51 93 00 of raymond.collings@bilzen-


OCMW

OCMW

Sfeerbeelden

Ludieke themawandeling

'Hou het voetpad vrij' - 13 mei

Een actie van de Hoeseltse gehandicaptenraad, het Rode Kruis,

de Seniorenraad, het Dienstencentrum en de Politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst.

De wandeltocht doorheen Hoeselt centrum was een sensibiliseringsactie

om vooral het probleem van ‘stoepparkeren’ en

‘hindernissen op de stoep’ in de kijker te zetten.

Tijdens het parcours kregen ‘foutparkeerders’ een flyer ‘Hou

het voetpad vrij’ en een infoblaadje met uitleg over de campagne.

Chauffeurs die goed geparkeerd stonden, werden beloond

met een symbolische attentie. Het succes van de actie is

zeker te danken aan de begeleiding door verkeersdeskundige

Raymond Collings en natuurlijk ook aan de opkomst van 25

enthousiaste 'actievoerders'.

Gezinsdag ocmw

9 juli

Sint-Pieter is herrezen !

Opendeurdag - vrijdag 22 september vanaf 19 uur

Sint – Pieter in Hoeselt was in het verleden een bakkerij met naam en faam. Broodjes worden er echter al jaren niet meer gebakken,

dus voor de toevallige voorbijganger roept Groenstraat 6 wel eens vragen op. Wat speelt er zich daar allemaal af?

Hier volgt de onthulling:

Strijkatelier “Sint-Pieter”

Actief sinds maart 2006 en reeds 9 strijksters in

vast dienstverband.

Ook het klantenbestand kent dagelijks een zichtbare

groei. Klanten maken hierbij gebruik van de

welbekende dienstencheques.

Dienstenbedrijf “Work @ home”

“Work @home” is sinds januari

2006 verantwoordelijk voor

de hernieuwde activiteit in de

oude bakkerij. Hier zijn een 45-

tal dames in dienst die bij een

200-tal klanten huishoudelijke

hulp bieden. Ook hier wordt

gewerkt met het systeem van

dienstencheques.

Op vrijdag 22 september wordt u vriendelijk uitgenodigd op onze opendeurdag om onze activiteiten te komen

bekijken . U krijgt van onze strijksters een professionele demonstratie, zo ziet u ook hoe zij deze moderne strijkmachines hanteren.

Vanaf 19 uur bent u welkom om samen met ons te genieten van een hapje en een drankje.

Tot dan!!!!

Sint-Pieter

Promotie The Proms, Sportpaleis 3 november

De Hoeseltse Gehandicaptenadviesraad (H.G.A.) gaat op vrijdag 3 november naar de “Night of the Proms” in het

Sportpaleis te Antwerpen. Aangezien er nog plaatsen vrij zijn in de bus wilt de adviesraad ook andere geïnteresseerden

de kans geven om deel te nemen.

Praktisch?

Vervoer met een LIFTBUS

Vertrek aan Cultureel Centrum Ter Kommen, Europalaan 2 Stipt om 18 uur (gelieve aanwezig te zijn tegen 17.45 uur)

Terug in Hoeselt: omstreeks 1 uur

Iedereen heeft een ZITPLAATS in het Sportpaleis!

ZIEKENZORG HOESELT TE LOURDES

ZZ Hoeselt nam met 40 zieken en

medewerkers deel aan de Lourdesbedevaart

van 11 juni tot 15 juni. Iedereen

is tevreden over de reis en spreekt vol

lof over de betrokkendheid en de

uitstekende groepssfeer


Kostprijs? Niet-leden van de Gehandicaptenadviesraad (HGA) betalen: 47 euro (= bus + ticket zitplaats + reservatiekosten)

Inschrijven kan vanaf heden!

Nancy Vandecasteele (HGA), St.-Jozefstraat 8, 3730 Hoeselt, tel. 089 41 67 95

Mira Breban (Dienstencentrum OCMW), tel. 089 51 88 14

of (secretariaat OCMW, Europalaan 1, Hoeselt), tel. 089 51 88 10.

Uw inschrijving is pas geldig na storting van 47 euro op rekeningnummer van de H.G.A.: 775-5985506 45

Mededeling: naam, aantal personen en “Proms”

Vriendelijke groeten vanwege de Hoeseltse Gehandicaptenraad & Dienstencentrum OCMW Hoeselt.


Sociaal Maatschappelijk

Hoeselt Zomert


STARTVIERING

PAROCHIALE

VERENIGINGEN.

Traditioneel zullen de parochiale

verenigingen hun startdag houden

op de tweede zondag van september.

De startviering heeft plaats in

de St.-Stefanuskerk op zondag 10

september om 10.30 uur.

OPENING GENKS

FERTILITEITSCENTRUM

EN KUNSTPROJECT

“BORN”.

Op 26 augustus wordt in Genk het

nieuwe fertiliteitscentrum geopend. De

opening wordt gekoppeld aan de voorstelling

van het kunstproject “Born”,

dat werd gerealiseerd i.s.m. kunstenaar

Koen Vanmechelen. Van 14 tot tot

17 uur worden het nieuwe centrum

en het kunstproject aan het grote

publiek voorgesteld.

Ziekenhuis ZO Limburg,

Schiepse Bos Genk

PROJECTPLAN ‘UIT DE

SCHADUW’ OOSTHEUVEL

IN RIEMST

Jaarlijkse Jumping en Open-deurdag

op zondag 17 september.

En het tweede Benefietdiner gaat

door op vrijdag 20 oktober in

Hoeve Dewalleff in Millen.

Er wordt gemikt op de aanwezigheid

van bedrijven en serviceclubs van de

gemeenten Riemst, Bilzen, Hoeselt

en Lanaken. Het is immers uit deze

gemeenten dat de meeste personen

van het dagcentrum en bewoners van

het wooncentrum afkomstig zijn.

Voor inschrijvingen of meer info kan

u terecht in Oostheuvel bij M. Louise

Thomas, tel. 012 45 12 91.

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM!

AFSCHEIDVIERING VAN EERWAARDE HEER PASTOOR ROUFFA

Na acht en een half jaar dienstbaarheid voor de parochie

Hoeselt zal E.H. pastoor Rouffa onze parochie verlaten.

Het bisdom benoemde hem tot pastoor-moderator in

Borgloon en deken in het dekenaat.

Pastoor Marcel zal gevierd worden in onze parochie op

27 augustus in de misviering van 10.30 uur. Na de

H. Mis is er een receptie op het Dorpsplein (bij slecht weer

in de zaal van het IKSO).

Hij zal daarna ook verhuizen naar zijn nieuwe stek.

Als opvolger van pastoor Rouffa duidde het bisdom

E.H. Louis Tobac aan. De nieuwe pastoor is 57 jaar en tot

nog toe 8 jaar werkzaam in Kermt. Hij zal zich weldra in

onze parochie vestigen en vanaf september de pastorale

zorg opnemen.

OPENDEURDAG BRANDWEER

ZONDAG 10 september vanaf 13uur tot 18 uur

met heel wat activiteiten!

Speciale attracties voor de kids.

WEGWIJS NAAR DE VERKIEZINGEN

In de aanloop naar 8 oktober, worden er drie uiteenlopende activiteiten georganiseerd

rond de gemeenteraadsverkiezingen:

Dinsdag 19 september

STEMMINGMAKERIJ - educatieve kwis

20 uur - CC Ter Kommen

Kom op een ludieke manier iets bijleren over de komende verkiezingen en over de werking van

het lokaal bestuur. Je kan hier terecht voor een informatieve kenniswedstrijd. Al zijn niet zozeer

de vragen, maar de uitleg bij de antwoorden hierbij van belang.

Organisatie: CC Ter Kommen i.s.m. dienstencentrum en 'De Wakkere Burger'.

Toegang is gratis

Donderdag 21 september

POLITIEKE DEBATAVOND - Hoeseltse politieke partijen

20 uur - CC Ter Kommen

Je komt te weten waar welke partij voor staat en wie er op de lijsten staat.

Onder leiding van Alain Coninx debatteren de afgevaardigden van de verschillende Hoeseltse

partijen over verschillende thema’s van het lokale beleid.

Organisatie: Eurobormannekes i.s.m. CC Ter Kommen

Woensdag 4 oktober

JEUGD IN DE KIJKER - Politieke debatavond rond lokaal jeugdbeleid

20 uur – Jeugdhuis X

Debatavond over het Hoeseltse jeugdbeleid met afgevaardigden van de verschillende Hoeseltse

politieke partijen met mogelijkheid tot het stellen van vragen rond thema’s die de jeugd aanbelangen.

- Organisatie: Jeugdraad Hoeselt

INFORMATIEREEKS WANNEER GENEZEN NIET MEER KAN

NETWERK PALLIATIEVE ZORG LIMBURG * 4-11-18 en 25 oktober

Cultureel Centrum Hasselt, Kunstlaan 5 te Hasselt, van 19.30 tot 22 uur. Gratis.

Meer informatie? Netwerk Palliatieve Zorg Limburg, A. Rodenbachstraat 29 bus 2,

3500 Hasselt, tel. 011 81 94 72 - fax 011 81 94 76 of e-mail info@npzl.be

Creep

The Vipers

The Majestical Fools

Een zonovergoten zaterdagavond…veel volk op het Dorpsplein.

The Vipers brachten de sfeer en lokten nog tal van nieuwsgierigen naar

het centrum.

Alvast een goed begin voor Hoeselt Zomert.

Spijtig, maar de weergoden gaven ons juist toen de langverwachte regen.

De meesten trokken vlug huiswaarts, anderen schuilden onder de tentjes.

Nochtans bleef het feest met The Majestical Fools doorgaan tot in

de vroege uurtjes.

Zondag was de zon opnieuw van de partij en …ze bleef de ganse dag op

Hoeselt Zomert !

Voor de gezinsfietstocht was er een grote opkomst.

Huguette Mouchaers werd eerste en kreeg de reischeque t.w.v. 250 euro,

geschonken door Toerisme Limburg.

’s Namiddags bracht Top Radio Zomertour de stemming erin met

optredens van Silver, Ian Van Dahl, Lasgo, Lash, Pim, Katerine, Snazz,

Sweet Chill vs. T.Spoon. Erg gegeerd door onze jongeren.

De avond werd ingezet met de Creep. Het enthousiasme van deze

jonge groep werd erg gewaardeerd door de aanwezigen.

De 11de edite van Hoeselt Zomert werd afgesloten met prachtige

muziek van Paul Michiels & The Big M’s. Een groot succes.

Paul Michiels & The Big M’s

Top Radio Zomertour


Cultuur

Cultuur

10

INFO C.C. TER KOMMEN

Tel. 089 41 63 58

Fax 089 50 26 47

e-mail ccterkommen@hoeselt.be

www.hoeselt.be/cultuur

ACTIVITEITENKALENDER

C.C. TER KOMMEN

GROTE ZAAL

SEPTEMBER

Vr 01 Privéfeest

Zo 03 Ruilbeurs modeltreinen en

toebehoren – Hoeseltse Treinclub

Ma 04 Cursus yoga 50+

Za 09 Fuif Jeugdhuis X

Zo 10 Eetdag Balletschool Gezinsbond

Ma 11 Cursus yoga 50+

Wo 13 Sportnamiddag seniorenraad

Do 14 Startfeest OKRA

Vr 15 Gemeentelijke Ziekendag

Za 16 Verkiezingsbal Nieuw

Zo 17 Wandeling Wandelclub De Rommelaar

Ma 18 Country- en lijndansen OKRA

Cursus yoga 50+

Di 19 Info-avond (kwis) gemeente

raadsverkiezingen – org. C.C.

Ter Kommen

Do 21 Politieke Debatavond Gemeenteraadsverkiezingen

2006 –

B.C. De Euro-Bormannekes

Zo 24 Eetdag Isola

Ma 25 Cursus yoga 50+

Di 26 Startfeest K.A.V.

Vr 29 Seizoensopening C.C.

Ter Kommen: Horlecante: Mixed Up

Za 30 Fuif 18-jarigen

OKTOBER

Zo 01 Eetdag Nieuw

Ma 02 Country- en lijndansen OKRA

Curus yoga 50+

Wo 04 Bloedinzameling Rode Kruis

Vr 06 Kienen K.V.G.

Za 07 Eetavond G.V.B.

Zo 08 Eetdag K.S.V.

Ma 09 Cursus yoga 50+

Wo 11 Filmvoorstelling : Knetter –

org. C.C. Ter Kommen

EIGEN PROGRAMMERING C.C. TER KOMMEN

FOTOTENTOONSTELLINGEN IN VERGADERLOKAAL 1

• AN LAUREYS: DE RESTENREDDER (8 september tot 4 oktober)

‘Restprodukten’ (zoals een oud kadertje) eisen de aandacht op van An Laureys, omdat

ze, in tegenstelling tot de vorige eigenaar, hun waarde helemaal niet verloren hebben.

Ze zijn hun functie kwijt, maar ze zijn niet weg. Stuk voor stuk zijn deze restprodukten

vreemde identiteiten die ons in staat stellen te reizen in de tijd, te reizen in verlorengegane

cultuur, te reizen doorheen andere gebruiken.

• MARIA FIALHO: DE ZIGZAGMUUR (6 oktober tot 8 november)

Fotojournaliste Maria Fialho, die sinds 1987 al vaak uit Palestina en Israël berichtte, portretteerde

De Muur in mei 2005. De acht meter hoge muur, met wachttorens, met een

controleweg waar het Israëlische leger patrouilleert, met verklikkers en electronische

waarschuwingssystemen. Een muur die zich als een dronkeman doorheen het landschap

zigzagt.

Vrijdag 29 september– 20.15 uur

Horlecante – Mixed-Up

Seizoensopening

Tickets: 9 euro / 8 euro (reducties)

'Cultuur van eigen bodem' dekt perfect

de lading van deze avond die u door de

Hoeseltse Cultuurraad aangeboden wordt

ter gelegenheid van de opening van het

nieuwe cultuurseizoen.

Zangkoor Horlecante, onder leiding van Luc Sluyts en begeleid door David Hamal, stond in voor

de uitwerking van deze avond.

Met de hulp van de Hoeseltse dansgroep Addicted, onder leiding van Heinz Stitzinger en de 17-

jarige harpvirtuoze Sonja Tavormina, schotelen ze u een mix van zang, muziek en dans voor.

Verwacht u aan een gevarieerde avond vol muzikale verrassingen.

Woensdag 11 oktober – 14 uur

Knetter

Kinderfilm vanaf 6 jaar

Film van Martin Koolhoven (Nederland, 2005) -

Nederlands gesproken - Duur: 84’

Bonnie komt uit een olifantenfamilie. Ze woont bij haar moeder en haar oma en allen zijn dol op

olifanten. Moeder is 'een beetje raar': een 'hollen-of-stilstaan-moeder'. Soms is ze vrolijk en door

het dolle heen, maar meestal ligt ze in bed en moet oma voor alles zorgen. Tot oma er op een

dag niet meer is... Bonnie is het beu! Ze klimt op het dak en wil er niet meer af, tot de brandweer

eraan te pas komt. Zelfs als moeder héél goed haar best doet, loopt alles verkeerd. Zo staat er

op een dag een olifant in de tuin... Supergoeie nieuwe Nederlandse filmtopper!

Toegangsprijs: 2 euro

Zondag 29 oktober – 14.30 uur

Hôessëlt wij hët ès èn wij hët wo's – Paul Achten

Dialectnamiddag

Na de geslaagde dialectavonden van vorig jaar, nodigen we

jullie uit voor een volgende dialectbijeenkomst op zondagnamiddag

29 oktober. Als je niet weet waarheen of wat te

doen, zak dan even af naar het cultureel centrum voor een

prachtige dia-show over de mooiste plekjes in Hoeselt en dit

becommentarieerd door Paul Achten. Tientallen zichtkaarten

van de mooiste Hoeseltse plekjes werden vroeger verspreid.

Van al die “vergane glorie” werd een foto gemaakt die je op

groot scherm kan bewonderen. Je zal verbaasd zijn hoe eenvoudig

en ongecompliceerd alles toen was. Naast deze foto

zal je een tweede zien die net op dezelfde plaats werd genomen. Je zal onmiddellijk het contrast

merken.. jachtig verkeer, modern bombastisch gedoe… Wie kent nog het “spookhuisje” op de

Bilzersteenweg dat nu een piepklein knus huisje is ? “Sjièppëswènnëng” moest de plaats ruimen

voor de Schepenenlaan … De “zêgërij” van de Roië maakte plaats voor de Aldi enz…

Bij ’n lekker kopje koffie en een stukje taart

kan je een hele namiddag volop genieten .

Tot dan !

Om praktische redenen weten we graag hoe

groot de belangstelling is.

Daarom graag vooraf inschrijven via CC Ter

Kommen (089 41 63 58) of bij Paul Achten

(089 41 21 30). Inschrijving: 2,50 euro

Kassa: 4 euro

Vrijdag 3 november – 20.15 uur

Hautekiet & de Leeuw –

Het leven is nog nooit zo mooi geweest!

Tickets: 10 euro / 9 euro (reducties)

KAV Hoeselt-Centrum

September:

Vrij 1 Ook een nieuwe schooldag

voor ouders”

Loop je ook verloren als

je de kinderen de eerste dag

naar school gebracht hebt?

KAV Hoeselt nodigt alle

ouders uit om een gratis

kopje koffie te drinken en

zo elkaar gezelschap te houden

op deze eerste schooldag!

Welkom in lokaal 3 van

het parochiecentrum (achter

de bibliotheek)

Ma 25 Initiatie Nordic Walking

Di 26 Startfeest : een nieuw

werkjaar “KAV Werkt”

Oktober:

Ma 2 en ma 9 Initiatie Nordic

Walking

Di 10 (do 12) Kookclub : “Lekker

koken en gezond vermageren”

Di 17 Uitstap : “Bruksel Binnenste

Buiten”

Di 31 Bloemschikken:

“Telkens anders”

Allerheiligen

KAV O.L.Vrouw

September

Vrij 29 Startvergadering

Jan Hautekiet & Rick de Leeuw: twee mannen, jongens,

onvervalste vrienden naast en op het podium. Ze staan

Oktober

dicht bij elkaar en ze staan dicht bij hun publiek. Dat bleek

Za 7 Spokentocht

al uit hun eerste en uitermate succesvolle theatershow,

Do 19 EHBO bij kinderen

dat blijkt nog meer in de nieuwe voorstelling ‘Het leven is

Di 31 Demo: “Koken met bier”

nog nooit zo mooi geweest’. Ook het laatste schijnsel van

afstand en reserve valt weg.

Meer info:

Het leven is wat het is: een perk waar seks, geweld, liefde

KAV Hoeselt-Centrum:

en gladiolen groeien in het wild. Het kan er donker en

Rita Wouters, 089 51 19 31

doornig zijn, maar ook verdomd mooi en poëtisch voor wie het perk onbeschroomd durft te

Annie Buysmans, 089 51 16 58

betreden.

De Leeuw zingt en vertelt gloedvol, Hautekiet is virtuoos aan de vleugelpiano.

KAV OLVrouw:

Soms intiem, dan weer hilarisch, maar altijd pakkend en troostend, slagen ze er samen in om een Liliane Tuerlinckx, 089 41 69 52

hele zaal te laten geloven dat het leven werkelijk nog nooit zo mooi is geweest. Het ligt voor het Simone Wouters, 089 41 35 29

11

grijpen, voor wie het maar zien wil. Er is immers altijd de muziek, én de poëzie, dichtbij.


Cover Story

Cover Story

Droogbroekfeesten

Zondag 3 september vanaf 9 uur

PROGRAMMA

4de ROMMELMARKT en ROOFVOGELSHOW

op ZONDAG 3 SEPTEMBER.

Vanaf 9 uur zullen een 200-tal standhouders de Droogbroekstraat omtoveren

tot één van de gezelligste rommelmarkten van Limburg!

Een plaatsje op de rommelmarkt, 5m. op 5m. inclusief parkeerplaats voor auto,

kost 2,5 euro

Hiervoor moet je wel op voorhand inschrijven, want de plaatsen zijn beperkt!!!

Dat kan bij: Giovanni Gigliotti van de Droogbroekstraat 13, tel. 089 41 71 18,

giovanni.gigliotti@telenet.be

De toegangsprijs voor de bezoekers is slechts 1 euro, inclusief een gratis consumptie.

De geburenkring van de Droogbroekstraat

werkt sedert jaren voorbeeldig

samen aan tal van initiatieven ten

voordele van de straat en de gezinnen die

er wonen.

Velen hebben Droogbroek trachten te

imiteren, maar geen enkele straat kon dit

over zo’n lange periode verwezenlijken.

Sinds 1979, dus al 27 jaar lang, geven gemotiveerde

Droogbroekers het beste

van zichzelf om van hun straat een plek

te maken waar het goed is om te wonen.

En dat is het zeker op Droogbroek: een

druk jaarprogramma zorgt er voor dat wij

mekaar vaak ontmoeten, meestal in een

feestelijke sfeer. Een greep uit de agenda:

de nieuwjaarsreceptie, een paasattentie,

de uitstap, de barbecue, een bedrijfsbezoek,

een concert, de Droogbroekfeesten

met de gekende rommelmarkt, enz.,

het Sinterklaas aan huis, met de kerst een

gezellig feest, …

Ook nu weer staan er vele vrijwilligers

klaar om van de jaarlijkse Droogbroekfeesten

een succes te maken. De inschrijvingen

voor de rommelmarkt lopen op

hun eind, de straat is bijna ‘vol’. En kunnen

zij voor de vierde maal op rij garant staan

voor een kleurrijk straatfeest, een gezellig

buitencafé en een boeiend spektakel in

de vorm van een roofvogelshow.

Als het weer ook dit jaar weer mee zit,

wordt het op Droogbroek gegarandeerd

weer feest. Wie er de vorige jaren al bij

was, weet dat het gezellig wordt.

Bovendien kan men gratis naar de roofvogelshow.

De optredens zijn om 16 – 17 en 18 uur.

Wim Huygen brengt telkens een show van een 30-tal minuten.

Op zijn websitewww.valkerij.be schrijft hij over zijn hobby en passie. :

Uit onze geschiedenisboeken

leren we dat de mens, al sinds

het begin der tijden, gefascineerd

werd door roofvogels.

We hebben afbeeldingen van

arenden en andere gevleugelde

rovers gevonden op totempalen,

offerplaatsen, wapenschilden,

vlaggen en vaandels. De

Egyptenaren verafgoodden de

valken en dachten dat ze tot bij

de goden konden vliegen.

De mens heeft zich altijd willen vereenzelvigen met de kracht en de onbevreesdheid

van deze Goddelijke vogels! We hebben geleerd hoe we ze konden temmen en gebruiken

voor de jacht (valkerij).

Tegenwoordig worden roofvogels vooral getraind voor shows of ter bestrijding van

overlast. Denk maar aan meeuwen en rattenplaag op een stortplaats van huisvuil.

Of vogelplaag in de zaaiperiodes in de landbouw en fruitteelt enz...

Ik heb het geluk gehad om van mijn passie mijn beroep te maken namelijk valkerij.

Het trainen, verzorgen en kweken van deze prachtige vogels is het liefste wat ik doe,


Ook benieuwd?

We nodigen alle Hoeselaren van harte uit om de sfeer te komen

proeven op 3 september.

12

Tot dan, op Droogbroek!

13


Toerisme

Toerisme

414

WIJNWANDELING

in het wijngaardbos

zondag 24 september

Hoeselt kan terugblikken op een lange

geschiedenis van het verbouwen

van wijndruiven. Een wijnwandeling

in het teken van 1000 jaar fruit zal dit

zeker aantonen.

Geschiedkundige gidsen zullen het

hele verleden van de Kluis uit de

doeken doen. De Keizerlijke Commanderie

zal hierbij aanwezig zijn.

Van daaruit kan je het spoor van een

ervaren gids volgen doorheen het

Wijngaardbos.

De wijnmakersgilde Wijgaertberch

zal tijdens en na de wandeling hun

zelfgemaakte druif- en appelwijnen

laten proeven

Ook het fruitbedrijf ‘de Schaetzen’

uit Werm stelt zijn deuren open.

De bezoekers krijgen uitleg over de

fruitteelt en kunnen hier artisanaal

appelsap, bereid met appelen van de

hoeve, proeven en kopen.

Samenkomst aan de Kluis van Vrijhern

om 13.30 uur

Gezinswandeling: 4 km

Wijnwandeling: 10 km.

In zaal ‘De Spieghel’ kan je genieten

van lekkere fruittaart met koffie of een

glaasje wijn.

Info: Dienst voor Toerisme: 089 51 03 35

Donderdag 7 september – 19.30 uur

Causerie in de kerk van Sint-Huibrechts-Hern

1256 : belangrijke datum in de ontstaansgeschiedenis van de Hoeseltse parochies.

Piet Thoelen geeft een historische uiteenzetting over de geschiedenis van Hern en de

legendarische bisschop Hubertus, die in Hern één van zijn belangrijkste bedevaartplaatsen

vond. De aantrekkingskracht die de H.Hubertus op de pelgrims uitoefende was zo

groot , dat Hern dankzij de gulle opbrengst van zijn offerblok, zich in 1256 kon losmaken

van de oude moederkerk van Hoeselt.

Muzikaal intermezzo door Ellen Capiot.

Als afsluiter voorzien we in een kleine versnapering

Inschrijven : dienst voor Toerisme: 089 51 03 35 of toerisme@hoeselt.be - Inkom: 3 euro

Inkom: 3 euro.

Zondag 10 september – vanaf 14 uur

Gidsbeurten in de kerk van Sint-Huibrechts-Hern

De leden van de Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep (HGSG) zullen telkens gedurende

30 min. gidsen in de prachtige St.Hubertuskerk van Hern, vooral bekend om haar

muurschilderingen die de taferelen uit het leven van de heilige Hubertus uitbeelden.

Van deze vroeggotische kerk bleven enkel het driezijdig koor (eind 13de eeuw) en

de 14de-eeuwse westertoren bewaard. Het altaar waarop het houten beeld van Sint

Hubertus troont is nog een overblijfsel van het oude altaar dat de gewijde steen bevat en

waarover in 1900 een neogotisch altaar gebouwd werd. - Gratis toegang.

Zondag 5 november

750 jaar parochie Sint-Hubertus

Samen met al de dorpsgenoten en uitwijkelingen wordt dit unieke gebeuren uitgebreid gevierd.

Om 9.30 uur: Plechtige hoogmis opgeluisterd door het koor Cresendo en een kwartet hoornblazers.

- Kinderzegen. - Zegening huisdieren en paarden. - Optocht door de Hubertusridders.

’s Middags wordt er in Hubertuszaal spek en eieren geserveerd en in de namiddag taart en koffie.

Gedurende de ganse dag tentoonstelling in de kerk over de geschiedenis van de parochie en

diavoorstelling van vroegere Hubertusvieringen.

Nieuwe

Kante Klare !!!

Pruimelaar, kerselaar

kanteklaar.

Een lied van bloesems

in de vroege lente.

Met de zon van de zomer

lust en genot

voor lichaam en geest

en met zijn vele steeltjes

Heul voor pijn.

Pruimelaar, kerselaar

kanteklaar

Bewaard naar oude recepturen

uit grootmoederstijd

smaak van de vrucht

aromen van de pit

en met de ziel van het koren

lente en zomer.

Gulle gave en dankbare herinnering

Sanitas in naturalibus

Gezondheid van nature

Jaak Lambrechts

Prijs: 12,50 euro

Dienst voor toerisme

Dorpsstraat 9

WANDELINGEN DOORNTRIPPERS

Za 16-09

Zo 17-09

Zo 24-09

Zo 01-10

Zo 08-10

Zo 22-10

Zo 29-10

Kanne - Bezoek aan de Jezuïetengrotten – p.p. 12 uur

Hoeselt – Natuurwandeling - 9 km - p.p. 13.30 uur

– O.L.Vrouwplein 14 uur

Hoeselt - Wijnwandeling i.s.m. Toerisme Hoeselt

en de wijngilde - 10 km - p.p. 13.30 uur

s’Gravenvoeren - Fruitwandeling - 8 km – p.p. 13.30 uur

Hoeselt naar Bilzen - 8 km - p.p. 13.30 uur

Ardennen - 18 km - p.p. 9 uur

Winterhoven naar Kortessem – 9 km - p.p. 13.30 uur

Alle wandelingen samenkomst Parking Post Hoeselt

Ontdek stapsgewijs nieuwe plekjes in het dorpscentrum !

De laatste HISTORISCHE WANDELING

op zondag 27 augustus.

Jos Vandebrouck vertelt nieuwe verhalen en brengt een bezoek aan park

en tuinen van het kasteel Van Bockryck

Vertrek: Dienst voor Toerisme, Dorpsstraat 9 om 9.45 uur

Prijs: 12,50 euro

Inbegrepen: rondleiding, spaghetti of croque, 1 Limburgse Pils of frisdrank.

Inschrijven: Dienst voor Toerisme 089 51 03 35 (Max. 30 personen).

SCHOLIERENLEEDTOCHT

wandelclub Vitales

Zaterdag 2 september

Afstanden: Wandelen: 6- 1220 km - Fietsen: 20 – 40 km

Verrtrekplaats: Werm, Hoeselt, Parochiezaal, Bovenstraat 31,

Vertrekuur: tussen 7 en 15 uur

Prijs: 0,75 euro/0,90 euro met sticker

GEZINSWANDELING

Landelijke Gilde Werm

Zondag 10 september

De wandeling van +/- 7 km vertrekt om 14 uur aan de Parochiezaal in

Werm , Bovenstraat 31. Onderweg is er een kleine rustpauze met een verfrissing

voorzien.

Vanaf 15 uur zijn er in de parochiezaal pannenkoeken te verkrijgen aan zeer

democratische prijzen.

Meer info op www.landelijkegildewerm.tk

NOTENWANDELING

doorheen ROMERSHOVEN

Zaterdag 16 september organiseert de Dorpsraad Romershoven een

wandeling door het dorp Romershoven

Op verschillende haltes langs het ± 6 km lange parcours worden met zang

en toneel tafereeltjes uit de boeiende dorpsgeschiedenis uitgebeeld.

Als afsluiter: lekker spek en eieren in De Pastorij en… met een buitenkansje

voor de antiekliefhebbers: verkoop per opbod van oude kerkstoelen, oude

kerkorgeltjes, een historische stencilmachine en nog veel meer, ten voordele

van de restauratiewerken van de onze prachtig gerenoveerde dorpskerk.

Vertrek eerste wandelgroep: om 14 uur aan De Pastorij.

Iedereen van harte welkom.

KLOMPENTOCHT Golden Cup

wandelclub de Rommelaar

zondag 17 september

Afstanden: 4-7- 12 - 20 km

Vertrekplaats: Hoeselt, Cultureel Centrum, Europalaan 2

Vertrekuur: tussen 7 en 15 uur.

Info: 089/514050

WIJNGAARDENWANDELING in Hoeselt

zondag 1 oktober

Afstand: 6 km in het Wijngaardbos

Vertrek Kluis van Vrijhen om 14.30 uur.

Org. Natuur en Landschap Genk. Tel. 089 35 17 69

SPOKENTOCHT

organisatie “de Brugfeesten”

Zaterdag 7 oktober

Inschrijven en start in zaal Nederheem, Nederstraat 29a van 19 tot 22 uur

Prijs: 3 euro met gratis consumptie

Het parcours is NIET toegankelijk voor kinderwagens of buggy’s.

Onderweg zijn er hot-dogs en allerlei dranken voorzien .

In zaal Nederheem: hamburgers, pannenkoeken en dranken.

Zaklamp meebrengen – Org.: vzw parochiecentrum

Info: 089 49 19 07 José Van Gossum

JAN KREDIETWANDELING

Benkelijke avondwandeling’ - wandelclub Vitales

zaterdag 21 oktober

Vertrekplaats: Hoeselt, CC ‘Ter Kommen, Europalaan 2,

Vertrekuur: bij valavond tussen 18 en 21 uur

Prijs: 0,75 euro/0,90 euro met sticker

MAKE-A-WISH:

‘4de Grote wandel en fietsdag'

Zaterdag 11 november

2 uitgestippelde wandelroutes 5-10 km

2 uitgestippelde fietsroutes 15-30 km

Inschrijvingen vanaf 10 uur tot ten laatste 15 uur

Toeristisch treintje om 11 uur en 14 uur

Prijs: 2,5 euro integraal voor Make-A-Wish

Locatie: Singelhoeve te Werm, Bronstraat 12, tel. 012 74 74 84

Meer info: Ingrid Hendrickx, GSM 0484 59 03 03

OPEN TUIN

Zondag 3 september

in Grakes Hederij, (Valentin Wijnen, Kommenstraat 2) Tel. 089 41 79 08

Inkom gratis, vrije gift voor Natuurpunt

NEOS-ACTIVITEIT

Zaterdag 23 september:

Dinsdag 17 oktober:

Vrijdag 13 oktober

Zondag 15 oktober

per autocar naar Remich, de parel van de Luxemburgse wijngaarden.

een spreekbeurt over de Islam - CC ter Kommen.

Jaarmarkt ’s avonds vanaf 17 uur

HOESELT KERMIS

15


Sport

Sport

6 16

WANDELEN IN

HOESELT, SCHOON!

Zaterdag 16 september

AVONDWANDELTOCHT

TEUGLE PRUVE

Vertrek tussen 18 en 21 uur in Ter

Kommen Hoeselt

Deelname: 5,5 euro in vvk of 7 euro

de dag zelf

Zaterdag 23 september

FITHEIDSWANDELTOCHT

sportdienst ism Hoeseltse wandelclubs

Vrij vertrek: CC Ter Kommen, 13 en 17 uur.

Deelname: 1 euro inclusief drankje.

KARATE - NIEUWS

Op 3 september zal Nele De Vos

samen met de Limburgse delegatie

een bezoek brengen aan onze Koninklijke

Familie. Zij werd hiervoor

door de provincie geselecteerd.

Op 8 en 9 oktober zullen Stijn, Tom

en Nele Devos deel uit maken van

het Belgische Team

dat deelneemt aan het EK Wado Karate

in Schiedam.

Week van het Bos

2 tot 27 oktober

Scholen waarheen …?

Aanbod natuureducatieve

activiteiten natuurvereniging

Orchis v.z.w.

Natuurreservaat Hoefaert

De vallei van de Demer

In en om een beekvallei"

Vallei van de Gerlabeek"

Voor meer inlichtingen en inschrijvingen:

Natuur- en Milieucentrum Orchis,

Erna Vandoren,

Sint-Gertrudisplein 1, 3740 Bilzen,

Tel./fax: 089 50 10 19,

orchis.vzw@belgacom.net,

www.orchisvzw.be

Gordel mee

op zondag 3 september

U “gordelt” toch ook mee ! ! ! !

- U zorgt zelf voor vervoer naar één

van de Gordeltrefpunten.

- U gordelt met de sportdienst Hoeselt.

De sportdienst zorgt voor bus- en fietsvervoer.

Voor de beide mogelijkheden kan u vanaf augustus tot 1 september inschrijven op

de gemeentelijke sportdienst Hoeselt. Bij de inschrijving ontvangt u: deelnemerskaart,

gordelarmbandje, gordelmagazine, gordelsticker, fietssticker, krabbiljetten, folders met

reductiebonnen.

De sportdienst gordelt in en rond Zaventem

vertrek om 8 uur met de bus aan Ter Kommen, terug 19 uur

keuzen - fietsen: 23 km gezinstocht (glooiend)

50 km vaartroute (vlak, landelijk)

100 km de gordel (rond Brussel)

- wandelen 7 km griezelwandeling (vlak, geschikt voor gezinnen)

14-20 km lijsterbeswandeling (vlak)

Info 9 euro, inclusief bus- en fietsvervoer, verzekering en aandenken

vanaf het 3° lid van het gezin 1 euro korting

MOVE YOUR BODY

Dames opgelet! Deze nieuwe promotielessenreeksen mag je niet missen.

Inschrijven kan ter plaatse: Spiegelzaal sportcentrum Ter Kommen.

* BODYSTEP:

op en af de step voor een betere conditie, vetverbranding en strakke buikspieren.

Start op maandag 4 september van 21- 22 uur

* BODYSHAPE:

figuurtraining en spierversteviging met extra aandacht voor buik-billen-benen.

Start op dinsdag 5 september van 19.30-20.30 uur.

* FIT OVERDAG:

de beste manier om de week te beginnen met aerobics plus buikspieroefeningen

Start op maandag 4 september van 9.30-10.30 uur.

* FAT BURNING:

conditie, vetverbranding en spierversterkende oefeningen zonder moeilijke pasjes

Deelname: 30 euro/trimester (15 lessen)

Start op donderdag 7 september om 20 uur.

Info: Sportdienst, tel. 089 49 16 03

SCHOLENSPORT voor het basisonderwijs

Traditiegetrouw organiseert de sportdienst samen met alle Hoeseltse scholen basisonderwijs tijdens het schooljaar tal van sportactiviteiten

voor alle leerlingen. Tijdens de maanden september en oktober plannen we de volgende twee initiatieven.

woensdag 27 september

De Hoeseltse scholenveldloop voor alle kinderen

van 9-12 uur, in en rond Ter Kommen

woensdag 25 oktober

Tornooi netbal 4/4 voor de leerlingen van het 5° en 6° leerjaar

van 13-15.30 uur in Ter Kommen

Info: sportdienst Hoeselt, tel. 089 49 16 03

K-SPORT is een organisatie van de gemeentelijke sportdienst waarbij ervaren lesgevers lichamelijke opvoeding garant staan voor

kwaliteit én plezier in beweging.

Ook na de zomervakantie kunnen jongens en meisjes van 4 tot 14 jaar weer deelnemen aan deze boeiende naschoolse sportactiviteiten.

Sportacademie (30 weken), deelname: 45 euro bij betaling voor 1 sept, daarna 60 euro

Sportacademie 3e kleuterklas vrijdag 15.45 - 17.00 uur, start op 8 sept

Sportacademie 1e leerjaar vrijdag 15.45 - 17.00 uur, start op 8 sept

Sportacademie 2e +3e leerjaar maandag 16.00 - 17.15 uur, start op 11 sept

Sportacademie 4e +5e leerjaar donderdag 15.45 - 17.00 uur, start op 14 sept

Dansmix (25 weken), deelname : 35 euro bij betaling voor 1 sept, daarna 50 euro

Kinderdans 1e leerjaar maandag 16.15 - 17.15 uur, start op 11 sept

Jumpy bumpy 2e +3e leerjaar vrijdag 16.15 - 17.15 uur, start op 15 sept

Jumpy bumpy 4e +5e +6e leerjaar dinsdag 17.00 - 18.00 uur, start op 12 sept

Jumpy bumpy 1e +2e secundair dinsdag 18.00 - 19.00 uur, start op 12 sept

Zwemacademie (30 weken), start op maandag 4, woensdag 6 en zaterdag 9 september,

Kleuterzwemmen (geboren 2001) maandag 17.30 - 18.20 uur,

woensdag 16.10 - 17.00 uur,

zaterdag 10.10 - 11.00 uur,

zaterdag 12.00 - 12.50 uur

Zwemtraining 1e +2e leerjaar (diploma 25/50/100/200 meter )

woensdag 14.10 - 15.00 uur,

woensdag 15.10 - 16.00 uur,

zaterdag 11.10 - 12.00 uur

Zwemtraining 2e +3e leerjaar diploma 400/800/1000 meter )

woensdag 13.20 -14.10 uur,

zaterdag 09.20 -10.10 uur

deelname: 80 euro

17


Milieu

Milieu

BIODIVERSITEIT

... is de variatie aan planten, dieren en biotopen, … rondom ons. Ook in jouw huis, tuin en straat?

De biodiversiteit gaat er overal in de wereld op achteruit, ook in Limburg.

Nochtans herbergt onze provincie heel wat bijzondere soorten die nergens anders in Vlaanderen

voorkomen. Het komt er nu op aan die waardevolle soorten te behouden, te beschermen en te

versterken, zoniet zijn ze binnenkort voorgoed weg.

Project “Gemeenten adopteren Limburgse soorten”

Alle Limburgse gemeente doen mee aan dit project. Zij kiezen ieder voor een andere soort.

De gemeente Hoeselt koos voor de das, ook wel de Limburgse panda genoemd. Er worden actieplannen opgemaakt met concrete

ingrepen die onmiddellijk op terrein kunnen worden uitgevoerd om de soort te beschermen. Op het einde van de rit willen we ook

weten of de doelstellingen bereikt zijn en of de soort er op vooruitgegaan is.

Actie van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en

Leefmilieu, met de steun van de Federale Minister van Leefmilieu.

Ook deze initiatiefnemers startten dit jaar een campagne rond biodiversiteit. Deze communicatiecampagne omvat o.a. diverse

evenementen en wordt gerealiseerd in samenwerking met Natagora, Natuurpunt v.z.w. en Natuurpunt educatie.

In het kader van deze campagne werd een nieuwe website gelanceerd: www.bombylius.be waar elke geïnteresseerde burger informatie

kan vinden rond het thema biodiversiteit. De webiste neemt je mee op speurtocht naar planten, dieren en hun leef- en

woongebieden niet ver maar vlak in de buurt, in je eigen huis, tuin en straat.

WAT MET DE LUIERAFVAL?

Op de gemeenteraad van 3 augustus werd er een wijziging ingevoerd voor de inzameling van de luiers.

Deze kunnen, zoals voorheen, ingezameld worden in de grijze huisvuilzak en meegegeven met de huis aan huisinzameling om de veertien dagen.

Nieuw is echter dat :

Dit afval kan ingezameld worden in 30-liter zakken die de gemeente speciaal hiervoor voorziet. Deze zakken kunnen gedeponeerd worden in

daartoe bestemde containers op het containerpark.

Als jong gezin bespaart u hierdoor op de restfractie in de huisvuilzak. Bovendien kan u tijdens warme perioden sneller van uw luierafval verlost

worden.

De gemeenteraad heeft hieromtrent goedgekeurd dat een gezin voor elk kind tot 3 jaar recht heeft op 50 luierafvalzakken per jaar en dit tot de

leeftijd van 3 jaar.

Milieubewuste ouders kunnen ook kiezen voor herbruikbare luiers.

Ook dit wil de gemeente ondersteunen door een subsidie toe te toekennen bij de aankoop van herbruikbare luiers.

Voor meer info hierover kan u terecht op de milieudienst.

De erkende onthaalmoeders zullen in plaats van huisvuilzakken nu 50 luierafvalzakken per jaar krijgen.

Incontenentiepatiënten

hebben de keuze: ofwel de eerste rol huisvuilzakken gratis ofwel een rol luierafvalzakken gratis.

18

BEZOEK AAN HET CENTRUM 'DUURZAAM

BOUWEN MET HERBRUIKBARE ENERGIE'

De laatste tijd komen de energieproblemen meer en meer in de media. Door de hoge stookolieprijzen,

het verminderen van de uitputbare energiebronnen, klimaatswijzigingen,... worden

acties omtrent rationeel energieverbruik en herbruikbare energie steeds belangrijker.

Maar wat is nu eigenlijk herbruikbare energie?

Herbruikbare energie is energie die opgewekt wordt uit onuitputtelijke, hernieuwbare energiebronnen

zoals zonneënergie, windenergie, … Ze maken het mogelijk om op een milieuvriendelijke

manier energie op te wekken in tegenstelling tot energieopwekking uit fossiele

brandstoffen (steenkool, olie, gas). Deze laatste zorgen voor een aanzienlijke uitstoot van

broeikasgassen met een versnelde opwarming van de aarde als gevolg.

Wat zijn de mogelijkheden van herbruikbare energie?

Via zonnepanelen kan zonneënergie omgezet worden in bruikbare elektriciteit. Een zonneboiler levert ons het hele jaar een deel van ons warm

water. Een warmtepomp benut de warmte uit de bovenste laag van de aardkorst en zorgt zo voor een behaaglijke warmte in onze woning, …

Om de toepassingen van herbruikbare energie in de woning en aspecten van duurzaam bouwen in het algemeen te leren kennen, organiseert het

gemeentebestuur een bezoek aan het Centrum voor Duurzaam Bouwen of kortweg CeDuBo in Heusden – Zolder.

De rondleiding over deze duurzame toepassingen zal doorgaan in het gerenoveerde badhuis van de mijn Heusden-Zolder

OP ZATERDAG 21 OKTOBER.

De bus vertrekt aan het gemeentehuis om 13.15 uur. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij de milieudienst, tel. 089 51 03 37 en

dit tot 15 september. De deelname is kosteloos maar het aantal inschrijvingen is wel beperkt tot 25!!

Onze gemeente beschikt over een gemeentelijk subsidiereglement voor het plaatsen van een zonneboiler, fotovoltaïsche systemen, een warmtepomp

en een warmtepompboiler.

Meer info over de betoelaging en de voorwaarden kunnen verkregen worden bij de milieudienst, tel. 089 51 03 37 of 089 51 03 38

19


Informatief

Informatief

20

BURCHTEN EN

FORTENWEEKEND

DAVIDSFONDS

zaterdag 30 september en

zondag 1 oktober

Twee dagen lang kunt u in meer dan

25 militaire versterkingen in en rond

Vlaanderen het verleden terug beleven

dankzij exclusieve rondleidingen,

lezingen, concerten, natuurwandelingen,

tentoonstellingen en zoveel

meer.

Meer info en inschrijvingen:

Davidsfonds, Blijde Inkomststraat 79

–81, 3000 Leuven,

tel. 016 310 600, fax 016 310 608,

burchtenenforten@davidsfonds.be

Een gedetailleerd programma vindt

u op de website www.davidsfonds.

be/burchtenenforten

OKTOBER:

MAAND VAN DE

ENERGIEBESPARING

Oktober wordt uitgeroepen tot de

Maand van de Energiebesparing.

Met de winter voor de deur, denken

wij reeds aan de komende energiefactuur!

Hoe kunnen we die verlagen?

De 3 belangrijkste investeringen

hiervoor zijn: het vervangen van een

oude cv-ketel, een goede dakisolatie

en het plaatsen van isolerende beglazing.

Meer informatie?

Surf naar www.energiesparen voor

een overzicht van alle energiepremies

of het bestellen van informatiebrochures

over energiebesparing

voordelen of bel de Vlaamse Infolijn

op 0800-3 02 01.

TE KOOP: FORD COURIER VAN DE GEMEENTE

Het gemeentebestuur van Hoeselt gaat over tot de verkoop van dienstvoertuig :

FORD Courier - 1753 CC - diesel - 43 Kw

kleur : rood

1ste maal gebruikt op 30-01-1995

Eigenaar : Gemeente Hoeselt, Dorpsstraat 17, 3730 Hoeselt

Keuringsbewijs geldig tot 30-01-2007

Te bezichtigen in het gemeentemagazijn (Winterbeekstraat) tijdens de werkuren.

Verkoop in de staat zoals hij zich bevindt

Inschrijvingsformulieren te bekomen bij de dienst INF, gemeentehuis, tel. 089-51 03 17

De opening van de inschrijvingen zal plaats vinden in openbare vergadering op woensdag

20 september om 11 uur in het gemeentehuis.

KAARSJESPROCESSIE NAAR

DE JEUGDKAPEL IN DE HOLLE STRAAT

Op vrijdagavond 1 september

wordt er, traditiegetrouw,

een kapelletjestocht

gehouden

naar de Jeugdkapel

in de Holle straat…met

kaarsjesprocessie, kinderzegen,

zang, muziek,…

Kortom nostalgische

gezelligheid. Vertrek aan

het Mariapark op Broek

om 19.30 uur.

Aan de ingang van de

Holle straat krijgt iedere

deelnemer een brandend

kaarsje. Al biddend gaat de processie dan naar de JEUGDKAPEL waar, naast het zingen

van gekende Marialiederen, ook de kinderzegen plaats vindt.

De plechtigheid sluit af met een drink aangeboden door de Gezinsbond.

!!! Voortaan zal de kapel tijdens de zomermaanden geopend zijn !

OPEN STRAATDAG zondag 17 september vanaf 14 uur

Dorpsplein (plein aan de kiosk) Hoeselt centrum – Dorpsstraat

Wat valt er allemaal te beleven?

fietsbehendigheidsparcours (van kleuter tot senior): fiets (en voor de kinderen: helmpje)

meebrengen! - jumbo trampolines - springkasteel - infostand van de Lijn

in primeur: EHBO-cursus voor 8 t.e.m. 12-jarigen op disco muziek! - tekenwedstrijd


Organisatie van het gemeentebestuur i.s.m. de lokale politie Bilzen-Hoeselt-Riemst.

Meer info: Krista Vandersmissen, Dienst Mobiliteit, tel. 089-51 03 13,

krista.vandersmissen@hoeselt.be

VDAB folder: Gezocht: ARBEIDERS TUINBOUW

Informatie? 0800 30 700 (gratis nummer) elke werkdag van 8 tot 20 uur.

Haal de folder af in het gemeentehuis.

Vacatures voor seizoenarbeid vind je via WIS, op www.vdab.be

RADIO 2 OP HET DORPSPLEIN IN HOESELT.

30 gemeenten namen deel aan de strijd voor

het beste plein van Limburg?

Op vrijdag 14 juli beoordeelde Gijs Rambour samen met een strenge

ploeg pleinwatchers het Hoeseltse dorpsplein en de uitvoering van de opdracht: leg

een (tijdelijke) petanquebaan aan en laat zoveel mogelijk mensen petanquen .

Hoeselt slaagde in zijn opdracht en kreeg in totaal 81 punten.

Samen met Bree, Voeren, Oud-Rekem en Borgloon was het een nek aan nek race voor

de beste punten van de week. Oud-Rekem werd de weekwinnaar.

Proficiat en dank aan alle medewerkers en aanwezigen !

PREMIE – TOELAGEN VOOR STUDIE

* HET JUISTE VAK, PREMIE OP ZAK!

Slager, bakker, kok, vrachtwagenchauffeur, bejaardenhelpster of instaan voor de logistiek

in een ziekenhuis? Omdat dit dure opleidingen zijn geeft de Vlaamse gemeenschap

een premie tot 250 euro.

Voor wie? Voor jongeren die in het schooljaar 2006-2007 starten in het technisch of

beroepssecundair onderwijs of het buitengewoon onderwijs in hogervermelde richtingen.

* STUDIEBEURZEN SECUNDAIR ONDERWIJS 2006-2007

Er hebben meer mensen recht op een studietoelage van de Vlaamse overheid dan u

zou denken. Om te weten of u al dan niet in aanmerking komt, kunt u de folder van

de Vlaamse overheid raadplegen.

* STUDIEBEURZEN HOGER ONDERWIJS 2006-2007

Afhankelijk van uw financiële situatie kunnen de toelagen voor het hoger onderwijs

oplopen tot 1.000 euro en meer. Het is de moeite om de studiebeurs aan te vragen.

Wil je er meer over weten?

Haal dan de infofolder af in het gemeentehuis of surf naar www.studietoelagen.be

of bel het gratis nummer 0800 302 01

ALS VOLWASSENE NOG EEN DIPLOMA

SECUNDAIR ONDERWIJS BEHALEN ?

Het Tweedekansonderwijs biedt middelbaar onderwijs aan voor volwassenen die een

diploma hoger secundair onderwijs willen behalen.

Welke mogelijkheden biedt het volwassenenonderwijs!

1. Derde graad secundair onderwijs richting humane wetenschappen

De lessen worden overdag gegeven.

2. Derde graad beroepssecundair onderwijs

Een getuigschrift van de tweede graad BSO is minimaal vereist om aan deze afdeling

te beginnen.

De lessen van deze richting worden zowel ‘s avonds als overdag gegeven !

Inlichtingen en inschrijvingen: Genkerbaan 84 – 3520 Zonhoven, tel. 011 82 48 66,

van 21 augustus tot 8 oktober, alle werkdagen van 9 tot 15 uur en van 18 tot 21uur.

DACTYLO CURSUS IN

ALT-HOESELT

Reeds meer dan 10 jaar biedt CEPO

(Centrum voor Privé Onderwijs)

vooral in Hoeselt,

de kinderen de gelegenheid om deel

te nemen aan een cursus DACTYLO.

Ook dit jaar starten zij opnieuw met

een cursus voor leerlingen vanaf het

vierde leerjaar (ook scholieren uit het

secundair onderwijs) en dit op vrijdag

6 oktober van 17 tot 18.30 uur in de

basisschool te Alt-Hoeselt.

De cursus, 13 lessen, is gespreid over

gans het schooljaar.

Inschrijven en inlichtingen:

Centrum voor Privé Onderwijs,

Beukenlaan 34 te 3730 Hoeselt,

tel / fax 089 41 13 26

GSM 0479 318 406.

CURSUS

NATUUR-IN-ZICHT

Natuurpunt Zuidoost-Limburg organiseert

i.s.m. het CVN (Centrum

Voor Natuur- en milieueducatie)

en de Limburgse Natuurgidsen een

groene basiscursus voor iedereen.

De cursus loopt van 19 september

t.e.m. 22 oktober 2006 .

Theoretische lessen: dinsdagavond

(19-9, 26-9, 3-10, 10-10, en 17-10)

van 19.30 tot 22.30 uur.

De excursies: op zondagvoormiddag

(24-9, 1-10, 8-10, 15-10 en 22-10)

van 9 tot 12 uur.

Prijs: 50 euro (inclusief handboek)

– opleidingscheques mogelijk.

Meer informatie en het programma:

Petra Haesen van CVN,

tel. 011 26 54 82,

cvn_limburg@hotmail.com

of Kristof Odeur van Natuurpunt

Zuidoost-Limburg,

0495 27 68 75,

kristof.odeur@telenet.be

21


Jeugd

Huldigingen

ACTIVITEITENKALEN-

DER JEUGDHUIS X:

Vrij 9-09: X-Party in CC Ter Kommen

Vrij 22-09: Fuif in jeugdhuis X

“JONG GESPUIS IN

HET GEMEENTEHUIS”

JEUGDRAAD ACTIEF ROND

DE GEMEENTERAADS-

VERKIEZINGEN.

Met de gemeenteraadsverkiezingen

in het vooruitzicht blijft de jeugdraad

ook niet bij de pakken zitten. Op de

voorbije avondmarkt konden de

Hoeseltse jongeren hun “ei” kwijt

op een levensgroot ei. Deze bevindingen

worden samen met die van

de jeugdraad verwoord in een “memorandum”

dat eerstdaags aan alle

politieke partijen overhandigd zal

worden.

De jeugdraad wil er in elk geval voor

zorgen dat lokale politici de jeugd niet

over het hoofd zien, want zij vormen

de toekomst van onze samenleving.

SPEELPLEIN

HOESELT

De heetste maand juli ooit en

een fris regenachtig augustus.

Zelfs in deze weersomstandigheden

is Speelplein Hoeselt ook

dit jaar weer een succes. Recordaantallen

aan kinderen zijn

genoteerd. Mission speelplein,

sterren, festivals, España, Beestenboel,

het land van de rijzende

zon. Allemaal thema’s waar een

bende enthousiaste monitoren

activiteiten en verhalen rond

verzint!

Elke dag staan de monitoren

paraat om een hele namiddag

te vullen met leuke spelletjes en

knotsgekke activiteiten. In de

eerste week gingen de kinderen op zoek naar het speelpleinlied van dit jaar. Hiervoor

moesten ze grootse uitdagingen aangaan en haast onmogelijke opdrachten vervullen.

Nu giert ‘Zeil je voor het eerst’ elke dag om 13u door de boxen om iedereen te laten

weten dat het speelplein begint. In de sterrenweek was de uitstap naar het Europlanetarium

het hoogtepunt. Het werd voor iedereen een leerrijke ervaring. De week erop

organiseerden de kinderen zelfs hun eigen Speelplein Zomert! Pas maar op Hoeselt

Zomert, de concurrentie is aanzienlijk!

Verder gingen we in de Spaanse week op stap met Zorro en zijn geliefde Helena.

Spaanse woordjes doorfluisteren of door een geluidsmuur roepen is geen gemakkelijke

opdracht! En hoewel het hier op zich vaak al een heuse beestenboel is, wilden

we op het einde van de beestenboelweek toch graag eens gaan kijken naar de echte

dieren in de zoo en in de kinderboerderij. We hadden immers al een hele week strijd

gevoerd met de kwaadaardige Cruella Deville die van alle diertjes een jas wilde maken!

Maar zoiets laten de kinderen van het speelplein niet gebeuren, hoor!

POLSKI PROJECT

In de gemeenteberichten van april hadden we het al over dit project van 6voud, een

intergemeentelijke samenwerking van de jeugddiensten van Alken, Borgloon, Heers,

Hoeselt, Kortessem en Wellen.

Ondertussen zijn de inschrijvingen achter de rug en maken 10 Hoeseltse jongeren tussen

17 en 20 deze trip mee naar Polen.

Meer informatie is te vinden op de website www.6voud.be

DE ZUSTERS VAN VOORZIENIGHEID TE HOESELT

TWEEMAAL GOUDEN KLOOSTERJUBILEUM 1956 – 2006

Maandag 7 augustus werden

Eerwaarde Zuster Nicole

Loyens en Eerwaarde Zuster

Edwarda Vermeulen

gehuldigd door het college

van burgemeester en

schepenen.

Beide zusters traden in het

klooster in 1956.

Proficiat aan de jubilarissen

voor de jaren van dienstbaarheid

aan de gemeenschap.

Wij wensen hen nog vele jaren

in geluk en vrede.

ZUSTER MARTINE BENOEMD TOT

ALGEMENE OVERSTE VAN DE CONGREGATIE

Zuster Martine Mewissen woont reeds 5 jaar in Hoeselt in het

klooster van de zusters van Voorzienigheid.

Het kapittel van de congregatie verkoos haar uit 38 andere

medezuster van over gans de wereld.

Zuster Martine was reeds verschillende jaren overste over de

regio België, Nederland en Engeland.

Gefeliciteerd zuster Martine!!!

GOUD voor

Christy Moesen

Christy heeft sedert juni 2003 een hondenkapsalon

in Hoeselt.

Zij doet al een jaar shows met een zwarte

Koningspoedel.

Dit jaar heeft zij voor de eerste keer deelgenomen

aan een knipwedstrijd van de Golden

Groomer in Luik, in de beginnersklasse voor

Poedels.

Met haar dwergpoedeltje geknipt in een

mooi fantasie toilet behaalde zij goud in de

GOUD VOOR

Albert SALS en

Maria CUYPERS

21-04-1956 - 21-04-2006

Daarom zullen de politici binnenkort

ook uitgenodigd worden voor een

“educatieve workshop” rond jeugd.

Naast deze actie organiseert de

jeugdraad op woensdag 4 oktober

een politieke debatavond rond lokaal

jeugdbeleid in jeugdhuis X.

Op deze manier krijgen jongeren de

kans om vragen te stellen aan de lokale

beleidsmakers.

Daarnaast zal de jeugdraad ook nog

enkele verrassingsactiviteiten organiseren.

22 beginners klasse.

Wordt vervolgd!

Na deze trip organiseren de deelnemende jongeren per gemeente een terugkoppe-

Jeanne VANSPAUWEN 23

lingsactiviteit voor leeftijdsgenoten om hun ervaringen uit te wisselen.

Proficiat met deze prachtige overwinning

Louis MERKEN en

Lisette NIJST

02-06-1956 - 02-06-2006

Edmond CLAESEN en

Lutgard MORIAS

14-07-1956 - 14-07- 2006

Batholome JORISSEN en

23-07-1956 - 23-07-2006


Actueel

Meer Vlaanderen betekent

meer welzijn voor iedereen

die in Vlaanderen woont.

· Nooit meer oorlog:

Vlaanderen kan méér voor vrede

· Zelfbestuur:

Vlaanderen kan méér voor vrijheid

· Godsvrede:

Vlaanderen kan méér voor

verdraagzaamheid

Daarom wordt er voor de 79ste keer onder de IJzertoren

verzameld.

Want Vlaanderen kan méér.

Voor vrede, vrijheid en verdraagzaamheid.

Info : Thijs Jean – 0479 42 42 03

Jans Bruno – 0475 28 29 75

BELANGRIJK BERICHT VOOR DE WAPENBEZITTERS

IN DE POLITIEZONE BILZEN - HOESELT - RIEMST

Op 9 juni 2006 is de NIEUWE WAPENWET van kracht geworden.

De nieuwe bepalingen van de wapenwet hebben tot gevolg dat er maar drie soorten wapens meer zijn, m.n.:

- VERBODEN wapens, VERGUNNINGSPLICHTIGE wapens en VRIJ VERKRIJGBARE wapens.

De lokale politie verleent geen vergunningen meer, deze worden verleend door de provinciegouverneur.

De wet voorziet een overgangsperiode van 9 juni t.e.m. 09 december 2006, waarin de wapenbezitters zich kunnen regulariseren en

anderzijds kunnen genieten van amnestiemaatregelen voor illegaal in bezit gehouden verboden en vergunningsplichtige wapens.

Let op !!! Zelfs de vergunde “voormalige” verweerwapens en alle “voormalige” jacht- & sportwapens moeten geregulariseerd worden !!!

Voor meer info en de zitdagen in de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst

kan u terecht bij volgende contactpersonen :

Wijkkantoor Bilzen, Omstraat 10 : CP Rudi Slechten, tel. 089 41 24 80

Wijkkantoor Hoeselt, Europalaan 7/a : HINP Guy Nicolaers, tel. 089 51 03 00

24

Op de voornoemde adressen worden per gemeente volgende zitdagen georganiseerd:

BILZEN: vanaf 7 aug. t.e.m. 9 dec 2006: elke maandag-, dinsdag- & donderdagvoormiddag van 8 tot 12 uur.

volgende zaterdagvoormiddagen (van 9 tot 12 uur): 12 & 26 augustus, 9 & 23 september, 7 & 21 oktober, 11 & 25 november

HOESELT: volgende maandagen (van 13 tot 21 uur): 7 & 21 augustus, 4 & 18 september, 2 & 30 oktober, 13 november

Bovendien wordt er van 20 november t.e.m. 25 november een nationale inzamelweek georganiseerd waar de burger

terecht kan met de wapens waarvan hij afstand wenst te doen.

Hieromtrent wordt later meer informatie verstrekt in de media.

More magazines by this user
Similar magazines