Download brochure - Instituut Verbeeten

verbeeten.nl

Download brochure - Instituut Verbeeten

Voorwoord

Zorg dicht bij de patiënt, inbedding in het Brabantse zorglandschap en onderscheidend in

Nederland: daar staat Instituut Verbeeten voor!

Dat willen wij waarmaken, voor oncologische en niet-oncologische patiënten.

In 2012 lag onze focus op kwaliteit en samenwerking: Samen Verbeeteren!

Een instituut van wereldklasse voor radiotherapie en nucleaire geneeskunde levert een

hoogwaardig product dankzij hoogwaardige processen.

Een product met ‘waarde’ voor de patiënt. Waarde wordt bepaald door de kwaliteit, de prijs en

de wachttijd. De kwaliteit betreft de klinische kwaliteit en de service.

Mensen die het dagelijkse werk uitvoeren weten het beste hoe dat beter zou kunnen.

Hun ideeën moeten worden gebruikt. Het management heeft als taak richting te geven, het

verbeterproces te stimuleren en de oplossingen te faciliteren. Wij zijn ervan overtuigd dat

hoogwaardige processen niet alleen beter zijn voor de patiënt maar ook voor de professionals.

Ze maken het werk gemakkelijker en creëren tijd voor verdieping en verbreding van het vak.

In 2012 is de laatste ‘tranche’ van de vernieuwing van de bestralingsapparatuur

geïmplementeerd. Daarmee beschikt Instituut Verbeeten nu op alle locaties over ‘state of the

art’ apparatuur. Het werken vanuit drie locaties (Tilburg, Breda en Den Bosch) levert niet alleen

zorg dicht bij de patiënt op, iets wat door patiënten zeer gewaardeerd wordt, maar bovendien

biedt het een uitstekende randvoorwaarde voor een verdergaande samenwerking met vooral

onze verwijzers uit de ziekenhuizen. Daardoor kan de zorg beter gestroomlijnd worden.

Vanuit deze brede en solide basis zijn wij in staat soepel in te spelen op de ontwikkelingen die

op ons afkomen.

Instituut Verbeeten huldigt het principe dat iedereen recht heeft op de zorg die nodig is.

De voorgenomen wijzigingen in de financiering van de Zorg zijn in het afgelopen jaar van groot

belang geweest. In de overgang naar een nieuwe bekostigingssystematiek hebben wij dan ook

gezorgd voor een toekomstbestendig financieel beleid. Zodat wij kunnen blijven instaan voor

optimale kwaliteit van zorg, en ons vanuit een voorbeeldfunctie onderscheiden van andere

zorgpartners.

In 2012 zijn wij in overleg met de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie

(NVRO) gestopt met de opleiding tot radiotherapeut, aangezien het voor onze organisatie met

beperkte omvang, lastig was om een goed leerklimaat te bieden. Desondanks heeft ons

instituut een lerende omgeving geboden met een focus op mens en innovatie. Ook stonden

kwaliteit en veiligheid hoog op de agenda.

Uiteraard blijft de patiënt centraal staan in alle bewegingen die de organisatie maakt.

Dat blijkt mede uit de hoge scores in de patiënt belevingsonderzoeken.

Wij zijn dan ook trots op het feit dat wij reeds 60 jaar onze patiënten mogen behandelen.

De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur spreken hierbij hun waardering uit voor de

medewerkers, medisch specialisten en vrijwilligers.

Hartelijk dank voor jullie inzet in het afgelopen jaar!

Namens de Raad van Bestuur,

Namens de Raad van Toezicht,

G. Tijmes, voorzitter J.A.H. Melis, voorzitter

Instituut Verbeeten Jaarverantwoording 2012: Samen Verbeeteren! 3

More magazines by this user
Similar magazines