gemeenteberichten - Hoeselt.Be

hoeselt.be

gemeenteberichten - Hoeselt.Be

Hoeselt

g e m e e n t e b e r i c h t e n

Stem Kathleen en Kim

naar de finale van de

Block Hoegaarden

Missiefeest

op 15 en 16 november

Vlaamse zwemweek in

Hoeselt van 16 tot

23 november

Kerstwandeling in Hoeselt

op 14 december

Tweemaandelijks informatieblad voor de inwoners van Hoeselt • Jaargang 37 • oktober 2008 • Nr. 223

Gemeentebestuur Hoeselt • Dorpsstraat 17 • tel. 089 51 03 10 • www.hoeselt.be


Het weten waard

Alle gemeentelijke info vind je ook op www.hoeselt.be

telefoonnummers

diensten

Gemeentehuis 089 51 03 10

Politie 089 51 03 00

Brandweer 100

Cultureel Centrum 089 41 63 58

sportcentrum 089 49 16 03

Zwembad 089 41 36 22

Jeugddienst 089 50 12 00

Technische dienst 089 51 03 46

oCMW 089 51 88 10

Bibliotheek 089 41 38 46

Containerpark 089 51 43 48

Milieudienst 089 51 03 38

Toerisme 089 51 03 35

Lokale werkwinkel

PWA 089 51 48 69

VDAB 089 79 35 94

Work@home 089 79 35 93

strijkatelier 089 79 35 93

E-mail aan de gemeente

Naast de persoonlijke emailadressen van de

medewerkers kan je volgende emailadressen

gebruiken om berichten te mailen aan de

diverse diensten van de gemeente:

secretaris@hoeselt.be

ontvanger@hoeselt.be

secretariaat@hoeselt.be

financien@hoeselt.be

burgerzaken@hoeselt.be

bevolking@hoeselt.be

toerisme@hoeselt.be

gemeenteberichten@hoeselt.be

verkeerscommissie@hoeselt.be

inf@hoeselt.be

rop@hoeselt.be

technischedienst@hoeselt.be

wegendienst@hoeselt.be

groendienst@hoeselt.be

milieudienst@hoeselt.be

bibliotheek@hoeselt.be

jeugddienst@hoeselt.be

jeugdraad@hoeselt.be

cultuurdienst@hoeselt.be

cultuurweb@hoeselt.be

hoeseltzomert@hoeselt.be

activiteitenkalender@hoeselt.be

gcterkommen@hoeselt.be

sportdienst.hoeselt@pandora.be

politie@hoeselt.be

info@ocmwhoeselt.be

PAPIEROPHALING

Vrijdag 21 november

Vrijdag 19 december

OPHALING SNOEIHOUT

Woensdag 26 november

WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN

Centraal oproepnummer 0903 99803

WACHTDIENST LIMBURGSE TANDARTSEN

0903 36950

BELBUS

U belt... en de belbus haalt u op

011-85 03 00

De Druglijn

Anoniem & objectief.

Bel 078 15 10 20

VLAAMSE INFOLIJN

1700

Zitdagen burgemeester

en schepenen

Burgemeester Annette STULENS

VRIJDAG van 16 tot 19 uur

kabinet van de burgemeester,

1ste verdieping

e-mail: annette.stulens@hoeselt.be

Schepen Werner RASKIN

VRIJDAG van 19 tot 20 uur

dienst INF, gelijkvloers (rechts)

e-mail: werner.raskin@hoeselt.be

Schepen Guy THYS

VRIJDAG van 18 tot 19 uur

dienst INF, gelijkvloers (rechts)

e-mail: guy.thys@hoeselt.be

Schepen Walter CALLEBAUT

WoeNsDAG van 17 tot 18 uur

dienst INF, gelijkvloers (rechts)

e-mail: walter.callebaut@hoeselt.be

Schepen Serge VONCKEN

VRIJDAG van 17 tot 18 uur

dienst INF, gelijkvloers (rechts)

of op afspraak 0498 93 91 04

e-mail: serge.voncken@hoeselt.be

Voorzitter OCMW

Carine SOUBRY-MOORS

DINsDAG van 13 tot 14 uur

oCMW - europalaan

GsM 0486 95 27 22

e-mail: carine.moors@hoeselt.be

De volgende gemeenteberichten verschijnen omstreeks half december.

Interessante berichten kunnen gestuurd of afgegeven worden naar/aan:

het college van burgemeester en schepenen vóór vrijdag 21 november.

OPENINGSUREN

GEMEENTELIJKE

DIENSTEN

GEMEENTEHUIS gewone uurregeling

(alle maanden behalve juli en augustus)

maandag 09.00-12.00 13.00-19.00

dinsdag 09.00-12.00

woensdag 09.00-12.00 13.00-17.00

donderdag 09.00-12.00

vrijdag

POLITIE

09.00-12.00 -

maandag 08.00-12.00 12.30-18.30

dinsdag 08.00-12.00 12.30-16.30

woensdag 08.00-12.00 12.30-16.30

donderdag 08.00-12.00 12.30-16.30

vrijdag 08.00-12.00

Buiten deze uren kan u steeds terecht bij

het hoofdkantoor van de politiezone

Bilzen, schureveld 19

elke werkdag 07.00-21.00

zaterdag 08.30-16.00

TECHNISCHE DIENST gewone uurregeling

(alle maanden behalve juli en augustus)

maandag 08.00-12.00 12.30-16.30

dinsdag 08.00-12.00 12.30-16.30

woensdag 08.00-12.00 12.30-16.30

donderdag 08.00-12.00 12.30-16.30

vrijdag 08.00-14.00 -

CONTAINERPARK

winteruurregeling (van 1 oktober tot en met 31 maart)

maandag 09.00-12.00 12.30-16.15

woensdag - 12.30-16.15

donderdag 09.00-12.00 12.30-16.15

vrijdag 09.00-12.00 12.30-16.15

zaterdag 09.00-12.00 12.30-16.15

BIBLIOTHEEK

maandag 10.00-12.00 -

dinsdag - 18.00-20.00

woensdag 14.00-16.00 -

donderdag - 18.00-20.00

vrijdag - 18.00-20.00

zaterdag 10.00-12.00 -

Sluitingsdagen gemeentehuis -

technische dienst - containerpark

Zaterdag 1 november – Allerheiligen

Maandag 10 november - Brugdag

Dinsdag 11 november - Wapenstilstand

Zaterdag 15 november – Koningsfeest

Donderdag 25 december – Kerstmis

Vrijdag 26 december – 2de kerstdag

Dë vëkansë ès al wier nën toer atër dë rùg. Ich hoop

a ammël goed gëproffëtjèd hèt van ’n sjoon vëkansë

Zjus wij allëman zin vër ook wier drùk ollëg mèt

dossiers vjièrëg te môkë. Dë woppënèngsoerë van dë

gëmèntëdinstë zin vùr allëman simpëlër won. Dën

èndëstrie-grond ès vërgrùt mèt 7,5 ha èn ès èntùssë al plechtëg èngëwijd. Dën dossier van hët

jùrlëks onnërhaag van de wêeg èn ook van nau trottwaars zeu go’n rond ’n som van 600.000

euro. Dossiers wij : kènnëropvang, bôekkërij, het klùstër vannë Fransë mèt zë sjó parrëk, de

sportzóne èn speelplein, liggë op toffël. Dë Stôsëstrwo’t boe allëwijl sjaftëg gëbood jod zal

bènnëkot heel wat sjikkër autzien. Mèt geld van de gëmèntë jond dë përrochëzôol èn Werm

kompleet èn orde braach.

O’n de waachbekkës èn Rôemmësôvë zin ze bëgos èn dë studës vùr wo’ttër-mëzérë të vërkómë

op de Pônësberrëg èn èn dë Stijn Streuvelslaan ook. Ich tùnk zo davvër gërùs moge zèggë a het

heel sjièppëkëlégë hel wèrrëk vùr Hôessëlt mer sjùnnër èn bêtër të môkë vùr allë Hôessëlèrrë.

Vëe vërstùn mëkanër goed èn dwô hùb vër nau hët sukses van. ‘t’ès te hopë a iet të van gëwôor

jod. Moog ich oech nog èns ammël werrëm môkë vùr os dialekmo’nd èn novvembër. Dwô ès

heel hel o’n gëwèrrëk. ’n Goei okközjë vùr oer Hôessëls hat nog èns ‘op të hôlë’

A nog vrwoggë hèt, sprèng gërùs èns bènnë.

Mèt de komplëmentë van.

Annette

Beste dorpsgenoten

De verlofperiode zit er al weer een tijdje op. Ik hoop dat jullie allemaal hebben

genoten van een deugddoende vakantie.

Net als iedereen zijn wij ook weer druk bezig met dossiers op te starten en af te

werken.

De openingsuren van de gemeentediensten werden vereenvoudigd ten voordele van

iedereen. De realisatie van 7,5 ha bijkomende industriezone is een feit en is intussen

reeds plechtig ingehuldigd. Het dossier van het jaarlijks wegenonderhoud alsook

de aanleg van nieuwe stoepen werd gegund voor een bedrag van 600 000 euro.

Dossiers als kinderopvang, bibliotheek, klooster met zijn mooi park, sportzone en

speelterrein, liggen op tafel. De stationsstraat die momenteel een grote bouwwerf

is, zal binnenkort heel wat beter ogen dan voorheen.

Met financiële steun van de gemeente wordt de parochiezaal in Werm volledig

opgesmukt.

De wachtbekkens in Romershoven zijn in uitvoering en de studies ter voorkoming

van de wateroverlast op Panisberg en in de stijn streuvelslaan zijn aangevat.

Ik denk dat ik gerust mag stellen dat het voltallig schepencollege hard werkt om

Hoeselt steeds verder te verbeteren voor alle Hoeselaren. er wordt goed samengewerkt

en dat werpt zijn vruchten af. Hopelijk ervaart u dat ook zo.

Mag ik u nog eens allen warm maken voor onze dialectmaand in november. er werd

hard aan gewerkt. Gelegenheid genoeg om uw Hoeselts hart nog eens ’op te halen'.

Geniet ervan.

Heeft u vragen, loop gerust eens binnen.

Genegen groetjes

Annette

Voorwoord

IN DIT

NUMMER

Het weten waard 2

Voorwoord 3

door de Burgemeester

Verkeer 4

Nuttige tips

Burgerlijke stand en bevolking 5

Bewegingen burgerlijke stand en bevolking

eerste identiteitskaart voor vreemdelingen

Sociaal Maatschappelijk 6-7

IKso tennist voor Tumbador

extra ondersteuning voor ouders die hun

gehandicapte kinderen thuis verzorgen

Parochienieuws

OCMW 8

Recept ‘Crêpkessalade’

Cultuur 9-10-11

Activiteitenkalender

Hoeselt vrugger

De straffe Toeren-trein is vertrokken

Toerisme 12-13

11 novemberviering

Kerstwandelingen

Landschapswandeling Vrijhern in een nieuw kleedje

Cover Story : Blèf Hôessëls kallë 14-15

Jeugd 16

Tuub.be: het multimediaplatform

Sport 17

Vlaamse zwemweek

Kerstwandelen in het natuurpark eifel

Milieu 18-19

Hé Watt-je: een belevingsexpositie

Asbestafval op het containerpark

Het energiePrestatieCertificaat (ePC)

Zoneringsplan definitief goedgekeurd

Pas geopend 20

Informatief en meldingskaart 21-22

Nieuwe brochures

Vacature bij de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst

Collegebeslissingen 23-24

Nieuws vanuit de gemeente

Personeel 25

Nieuwe gezichten bij het gemeentepersoneel

Huldigingen 26-27

Diamant en gouden bruiloften

Mooie prestatie van Hoeseltse eline Loyen

Actueel 28

Politiereglement i.v.m. begraafplaatsen

Deze uitgave van de Gemeenteberichten

kwam tot stand dankzij Gaby Somers en Ria Thijs.

Layout & druk: Giva Hoeselt

©2008 Gemeente Hoeselt


Verkeer

Kinderen vragen en geven het goede voorbeeld

rij met je hart!

"Rij met je hart", zeggen we al enige tijd. Mensen vragen

wel eens: "Ja, ok, maar hoe dan? Wat is dat dan precies?

Moet ik daar iets extra's voor doen misschien?"

Het grappige is dat dat nou juist helemaal niet hoeft. Rijden

met je hart, dat is eigenlijk niets anders dan je gewoon

gedragen in het verkeer. Gewoon rekening houden met

alle anderen op de weg. en je aan de verkeersregels houden,

dat in ieder geval.

Dus genoeg afstand houden, iemand niet opjagen door

er gevaarlijk dicht achter te zitten. Na het inhalen niet onnodig

links op de weg blijven hangen en bijtijds richting

aangeven, ook dat wil helpen.

In de bebouwde kom rustig aan rijden, vooral bij scholen.

Bij oranje licht niet even snel gas bij geven, maar gewoon

stoppen voor rood. en als er iemand bij de zebra wil oversteken,

gewoon je voet van het gaspedaal en stoppen.

Van die kleine dingen, eigenlijk. Moeite kost het niet. en als

we dat nou met z'n allen doen, wordt het al een stuk leuker op de weg en vooral ook veel veiliger.

Stoep- en bermparKeren, het Kan nog beter!

Wie het stelselmatig foutparkeren van auto’s op de stoep – het wettelijke en exclusieve domein

van voetgangers – niet met schouderophalen afdoet, krijgt op een gegeven moment

het vermoeden dat het om meer gaat dan het “niet weten” of “het is voor heel even maar”.

Pure gemakzucht! Vooral ter hoogte van bankautomaten, buurtwinkels, en helaas nog steeds

aan schoolpoorten is het een verschijnsel waar voetgangers allang in lijken te berusten: de

grootglimmende glansbak op de stoep. Nauwelijks iets tegen te doen, “want de politie kan

toch niet overal aanwezig zijn”. Wat bezielt de bestuurders om hun vehikel zo bot en niet

zelden ook zo asociaal en gevaarlijk voor anderen op de stoep te parkeren? Ze handelen niet

met hun hart!

Fietsers moeten zorgen voor eigen zichtbaarheid

“Campagne “samen opvallen” herhaalt noodzaak van zichtbaarheid voor fietsers”

de FietSerSbond geeFt volgende tipS mee voor de eerSte donKere herFStdagen:

Kijk je verlichting na en laat ze zonodig herstellen door een vakman. Bijzondere aandacht gaat hierbij naar de

dynamo, die bij regenweer en ochtendnevel sneller gaat doorslippen. Laat de dynamo zonodig vervangen.

opteer bij aankoop van een nieuwe fiets voor een naafdynamo; deze gaat niet slippen bij vochtig weer en

zorgt de winter lang voor licht.

Vervang de lege batterijen van je batterijverlichting.

Voorzie eventueel een extra achterlicht (bvb. losse verlichting naast de vaste verlichting).

Maak je reflectoren schoon; doe dat geregeld in de wintermaanden. Vuile reflectoren reflecteren niet.

Draag geen al te donkere kledij. Zeker bij schemering is lichtere kledij beter zichtbaar voor automobilisten.

Voorzie voldoende reflectie wanneer het echt donker is: een regenjas met reflecterende strips, een reflecterend

hesje als je andere kledij geen reflectie bevat, reflecterende accessoires aan armen of benen,…

sta eens stil bij je fietsroute: de kortste weg is niet altijd de veiligste weg. opteer zo mogelijk voor autoluwe of autovrije wegen.

Hou er rekening mee dat automobilisten je minder goed zien, zeker bij regenweer of wisselende temperaturen ( = aangedampte

ruiten, zichtbelemmerende regendruppels op de zijruiten,…).

Fiets dus preventief: hou je aan de verkeersregels en sta desnoods je voorrang af !

Meer info: www.fietsersbond.be

Info: Raymond Collings – Verkeerscoördinator Bilzen-Hoeselt-Riemst

tel.: 089 51 93 05 – emailadres: verkeer@pzbhr.be

GEBOORTEN

HUWELIJKEN

OVERLIJDENS

Burgerlijke stand en bevolking

Datum Naam dochter of zoon van

11-08-2008 Hanne sTULeNs Rik en van Nele VIJGeN

18-08-2008 Jana FeYToNs Thierry en van Kathleen VANHAeReN

19-08-2008 Kobe CoeNeGRACHTs Rudi en van stephanie BRePoeLs

20-08-2008 Kaat BeMeLMANs Andy en van Hilde JANs

25-08-2008 Matice LIeBeN stijn en van Inge WIJNANTs

27-08-2008 Daan CRoUGHs Tim en van Annemie MATHIJs

13-09-2008 Finn BRIeRs Bart en van Myriam MARTeNs

19-09-2008 Linc GoFFIN Björn en van Mieke sCHILs

19-09-2008 Robbe CIeLeN Maarten en van Heidi PeTeRs

19-09-2008 Robbe sCHReURs Rudy en van Katrien VeRJANs

21-09-2008 Dries VeRJANs Yves en van Katrien sCHoeFs

22-09-2008 Alissa CANU Luigi en van Virginica DRAGoMIResCU

23-09-2008 Toon MAes Peter en van Margot CRoUX

23-09-2008 Marthe CRoUX Yves en van Anneleen DURANT

26-09-2008 Ruben sTeeLANDT stefaan en van Maria BeLLeN

30-09-2008 sümeyye TUNA Lokman en van Meryem TUNA

Datum Bruidegom en bruid

14-08-2008 Yannick sMeTs en Claudia GRoVeN

30-08-2008 Johan BeX en Andrea BUDÉ

06-09-2008 Joël eYKeNBooM en Annelies sCHoeFs

06-09-2008 Pascal MILIsseN en Cindy RAMAeKeRs

20-09-2008 David HANseN en Veerle RoYeN

20-09-2008 Peter VANVLeMeN en Maria VANHees

27-09-2008 Peter sCHARFeNBeRG en Rosanna CRIsTIANo

27-09-2008 Raf RoBBeN en Hermine KeeNeN

Datum Naam van de overledene

21-08-2008 Gertrudis CAsTRo Proefbosstraat 20

26-08-2008 Lambertine PeTRY Fazantstraat 42.

30-08-2008 William NeLIsseN Hernerweg 145

31-08-2008 Joseph CRoMMeN Romershovenstraat 134

06-09-2008 Mèna LAMBReCHTs Rode Kruislaan 9

08-09-2008 Bertha GHYseNs Rode Kruislaan 9

11-09-2008 Gerard GoMMeRs Hoogstraat 60

11-09-2008 Vic VANGossUM Kerkstraat 7

21-09-2008 Anna HUMBLeT Bilzen

nieuwe openingSuren

gemeentehuiS

Vanaf september zijn de normale openingsuren

van het gemeentehuis gewijzigd. Je kan

er vanaf dan terecht op volgende dagen en

uren:

Maandag 9 uur – 12 uur 13 uur – 19 uur

Dinsdag 9 uur – 12 uur

Woensdag 9 uur – 12 uur

Donderdag 9 uur – 12 uur

13 uur – 17 uur

Vrijdag 9 uur – 12 uur

Als maandag een feestdag of een algemene

verlofdag is, dan verschuiven de openingsuren

naar de eerstvolgende werkdag.

Opgelet:

omdat maandag 10 november een brugdag

is en dinsdag 11 november Wapenstilstand, zal

het gemeentehuis woensdag 12 november

geopend zijn van 13 tot 19 uur.

deFecte Straatlampen

Als u vaststelt dat een straatlamp niet meer brandt,

kan u dat melden aan de dienst burgerzaken.

U kan dat telefonisch doen op het nummer: 089 51

03 30 of via een mail aan bevolking@hoeselt.be

Alle meldingen worden dagelijks doorgegeven aan

de hersteldienst.

Info: burgerzaken

Gemeentehuis: gelijkvloers links

089 510 330

eerSte eleKtroniSche

identiteitSKaart voor

vreemdelingen

op dezelfde wijze als voor ons Belgen, hebben nu

ook de vreemdelingen de kans om een elektronische

verblijfsvergunning te krijgen. Zo werd op

23 juli op de dienst voor vreemdelingenzaken aan

Fabrizio Canu de eerste identiteitskaart uitgereikt.


Sociaal maatschappelijk

rode KruiS hoeSelt

ZoeKt:

Alle kleding voor mannen vrouwen

en kinderen.

Vooral naar mannenschoenen is men

op zoek!

Mannen-, vrouwen- of kinderfietsen

in welke staat ze zich ook bevinden.

Alles wordt als het nodig is, opgehaald,

na gemaakte afspraak.

U kunt bellen op 089 514041

of mailen naar

vanspauwen.jean@telenet.be

Het kan ook afgeleverd worden op de

Romershovenstraat 137 te Hoeselt.

danK voor

de Solidariteit

Jean Penders en familie wil bij

deze gelegenheid graag iedereen

bedanken voor de enorme solidariteit,

materiële en geldelijke steun die

zij mochten in ontvangst nemen. ook

willen zij speciaal het comité bedanken

dat de eetdag organiseerde na de

brand waarin zij alles verloren. Mede

dankzij hen kon er ook een mooie

keuken geplaatst worden.

Na 3 jaar kunnen zij nu verhuizen

naar hun nieuwe woning aan de

Broekstraat 12.

De uitleendienst van hulpmiddelen

zal ook vanaf eind oktober op dit

adres te bereiken zijn.

miSSieFeeSt = ontmoetingSFeeSt

verbonden met elKaar

Zaterdag 15 november van 14 tot 19 uur

Zondag 16 november van 11.30 tot 19 uur

In het gemeenschapscentrum ‘Ter Kommen’

Het jaarthema:

Liefde brengt vreugde.

Vreugde brengt vrede.

Vrede brengt verbondenheid.

Verbondenheid met God, met de familie, met vrienden en kennissen.

Verbondenheid met de parochie, de gemeente, het land.

Verbondenheid met al de mensen van heel de wereld.

Verbondenheid met de mensen in de ontwikkelingslanden.

DAT IS MISSIO, ZENDING, LEVENSOPDRACHT

Bezoek de verschillende standen op bovenvermelde data: nl. juwelen, handwerk en

knutselwerk, bloemstukjes, tombola, speelgoed voor kinderen, kaarten en posters, boekenbeurs.

ook het (uitgebreid) restaurant en cafetaria zijn permanent open.

ZieKenZorg hoeSelt

45 jaar ZieKenZorg hoeSelt en 30 jaar creaclub

Zaterdag 6 en zondag 7 december: GC Ter Kommen

op zaterdag start de academische zitting om 13.30 uur.

Nadien receptie en opening van de tentoonstelling waar de werkjes van de laatste 5 jaar

van de zieken worden tentoongesteld. De tentoonstelling is voor iedereen toegankelijk

op zaterdag van 15 tot 18.30 uur en zondag van 13.30 tot 18.30 uur. er is

ook een koffietafel voorzien waarvan de opbrengst wordt besteed aan de werking van

ziekenzorg.

Op dinsdag 19 augustus werd het cultureel

centrum omgetoverd tot een geïmproviseerd

terras waar de zieken en bejaarden

weer hebben kunnen genieten van een koel

of warm drankje met aangepaste muziek. Het

was er een gezellige bedoening tijdens deze

terrasnamiddag

Op vrijdag 19 september werd de ontmoetingsnamiddag

van het overlegcomité

van de kernen van ziekenzorg Hoeselt dit jaar

georganiseerd door Ziekenzorg Werm. Met

veel helpende handen van de medewerkers

van de verschillende kernen kende deze ontmoeting

een vlot verloop.

De nationale ziekendag werd in gans het

Vlaamse land gevierd op zondag 12 oktober.

ook ziekenzorg Hoeselt verzorgde op

deze dag een mooie eucharistieviering in de

st stefanuskerk. elk lid van ziekenzorg kreeg

daarna een mooie attentie, en als afsluiter was

er een gezellige receptie in de eetzaal van IKso

Hoeselt.

ACTIVITEITENKALENDER

November

Ma 03 Creaclub

Di 11 studiebezoek

Vr 28 Gezellig samenzijn

ZZ medewerkers

December

Ma 01 Creaclub

Di 02 ZZ Vergadering

Za 6 en zo 7

45 jaar Ziekenzorg

en 30 jaar Creaclub

Ma 22 Kerstfeest Creaclub

Za 27 Kerstfeest Ziekenzorg

iKSo hoeSelt tenniSt 24 uur voor tumbador

parochie Federatie hoeSelt

ALLERHEILIGEN en ALLERZIELEN DIENSTEN

Dag Uur Parochie

Eucharistievieringen

Vrijdag 31 oktober 17.45 schalkhoven

19.00 Werm

19.00 Hoeselt

Zaterdag 1 november 09.15 o.L.Vrouw

10.30 Hoeselt

Gebedsdiensten 11.00 schalkhoven

Zaterdag 1 november 13.30 Romershoven

Na elke gebedsdienst gaan 14.00 Hern

we naar het kerkhof om 14.00 o.L.Vrouw Middelares

de graven te zegenen. 14.30 Hoeselt

15.00 Alt-Hoeselt

15.00 Werm

Eucharistievieringen

Zondag 2 november 09.15 Romershoven

10.30 Hoeselt

Sociaal maatschappelijk

Het Instituut voor Katholiek Onderwijs in Hoeselt organiseerde op 11 en

12 september een tennismarathon. De bedoeling was dat de leerlingen

van het vijfde jaar in klasverband 24 uur zouden tennissen ten voordele

van het goede doel.

Deze actie werd georganiseerd

om het werk van Jelle Thewissen,

zoon van mevrouw Noben, leraar

in het vierde jaar, financieel te

ondersteunen.

Jelle werkte gedurende één jaar als

kinesist voor Tumbador in Peru.

Het is een organisatie die personen

(vooral kinderen) met een fysieke

handicap/stoornis in Latijns-

Amerika toegang tot revalidatie

geeft. Belangrijk daarbij is dat ze streven naar ‘een project op maat’, dat uiteindelijk kan gedragen

worden door lokale mensen en met een beperkt aantal middelen kan verder gezet worden.

De leerlingen van het vijfde jaar hebben getennist van donderdag 16 tot vrijdag 16 uur.

Zij speelden tegen de leerlingen van het sint-Lambertuscollege, familie, vrienden en

schoolbetrokken partners.

De sfeer zat er echt wel in en dit ondanks het slechte weer op vrijdag, dat ervoor zorgde

dat het evenement even werd stilgelegd. Het zijn straffe mensen die vrijwillig 36 uur naar

school kwamen.

Bedankt aan alle spelers én natuurlijk ook aan alle sponsors.

De opbrengst van deze actie was meer dan 8000 euro, voldoende om het centrum

in Peru bijna één jaar aan het werk te houden.

extra onderSteuning

voor ouderS die hun

Zwaar gehandicapte

Kinderen thuiS

verZorgen

Vanaf 1 september treedt het ministerieel

besluit van Vlaams minister van

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

steven Vanackere in werking dat een

extra ondersteuning betekent voor de

vele ouders van zwaar gehandicapte

kinderen die intensief gedurende korte

periodes zorg dragen voor hun kinderen.

Deze maatregel houdt in dat wie in de

toekomst in totaal 30 dagen op jaarbasis

(niet meer aaneensluitend) zorg

draagt voor een persoon die doorgaans

in een gehandicaptenvoorziening

verblijft, daarvoor een uitkering

van 125 euro zal ontvangen.

elke persoon met een handicap die

door de familie meer dan 100 dagen

verzorgd wordt zal 250 euro krijgen.

2100 mensen komen in aanmerking

voor deze maatregel.

Meer info:

Harry Vanbuel,

tel. 02 552 64 89,

email: persdienst.vanackere@vlaanderen.be

amneSty international

10 december 2008

Groot feest: 60 jaar mensenrechten!

Maar niet voor iedereen.

steun Amnesty in haar strijd voor

mensenrechten


Sociaal maatschappelijk

wijnproeverij t.v.v.

Stichting tegen KanKer

(ex. belgiSche Federatie tegen KanKer)

De opendeurdag in de wijngaard van Georges Vanderhenst in de

Parkstraat was een groot succes. De bezoekers mochten proeven

van zijn eigen bereide wijnen. De opbrengst, 520 euro, werd integraal

gestort aan de ‘Belgische stichting Tegen Kanker’.

OCMW

SeniorenadvieSraad

om de seniorenadviesraad wat meer bekendheid te geven, hebben

zij een aantal initiatieven genomen. Zij willen voortaan “ de

Gemeenteberichten” gebruiken om een recept op grootmoeders

wijze te publiceren.

Voor het eerste recept

zijn zij op bezoek

geweest bij een lid van

de adviesraad. Marie-

Thérèse Thompson

en werden zij er warm

ontvangen. Ze heeft de

geheimen van de crêpkessalade

verklapt.

Heeft u ook een recept dat u met de seniorenadviesraad en gans

Hoeselt wilt delen. Aarzel dan niet om contact op te nemen met

sara Neven, tel. 089 51 88 15 of mail naar:

sara.neven@ocmwhoeselt.be..

KledinginZameling

KiwaniS tongeren

op zaterdag 8 november organiseert serviceclub “Kiwanis

Tongeren Ambiorix” een inzamelactie van oude kledij, textiel

en leder in Groot-Hoeselt. De actie loopt in samenwerking

met KVG Bilzen-Hoeselt en de opbrengst gaat naar deze vereniging

voor gehandicapten.

KooKnamiddag voor Kinderen

Zaterdag 15 november van 14 tot 18 uur.

Na het succes van de vorige jaren worden alle kinderen uitgenodigd

vanaf 5 jaar voor de 3de kooknamiddag voor kinderen’,

een organisatie van de ‘Gezinsbond Hoeselt’.

De kinderen kruipen in de kleren van echte koks ...

Plaats: Altenaar te Alt-Hoeselt

Prijs: 5 euro , niet-leden 10 euro.

Betaling op rekening van Gezinsbond Hoeselt, nr. 000-

0114335-69 met vermelding ‘KooK’ en de naam van

het kind. In de prijs is inbegrepen een hapje en drankje

en het meeproeven op het einde van de namiddag.

Aantal plaatsen is beperkt !

Info en inschrijvingen: Veerle Cosemans, tel. 012 39 00 31 of

via veerle.cosemans@telenet.be

Crêpkessalade

Voor 4 personen:

1 kg aardappelen

1 krulandijvie

150 gram spekreepjes + 1 hele schijf spek p.p.

2 koffielepels mosterd

3 soeplepels azijn

2 à 3 soeplepels fijne suiker

een beetje maïzena om de saus te binden

------------------schil

de aardappelen en kook ze. Was de andijvie en snijdt ze fijn.

Bak het spek krokant. Het bakvet van de spek moet gedeglaceerd

worden met een beetje water, 3 koffielepels azijn en 2 koffielepels

mosterd (of volgens eigen smaak). Deze saus dient gemengd te

worden en de soeplepels suiker dienen er aan toegevoegd te

worden. Wanneer de aardappelen gaar zijn, moet de andijvie en

de spekblokjes er onder gemengd worden. De saus van het spek,

die eventueel wat gebonden wordt met maïzena, wordt over het

mengsel gegoten.

Alle ingrediënten moeten vervolgens zachtjes gemengd worden

De crêpkessalade wordt best in een diep bord geserveerd afgewerkt

met de hele schijf spek.

smakelijk!

INFO G.C. TER KOMMEN

Tel. 089 41 63 58

Fax 089 50 26 47

e-mail gcterkommen@hoeselt.be

www.hoeselt.be/cultuur

eigen programmering g.c. ter Kommen

KinderFilm: het levende boS

Woensdag 12 november om 14 uur

Wanneer Mr. Abondo een boswandeling maakt, fluistert

hij: 'soms lijkt het of dit hele bos leeft'. en gelijk heeft hij!

Wanneer de mensen verdwenen zijn, komen de bomen

tot leven, hoewel ze hun mond voornamelijk gebruiken om te praten, te kibbelen en te

roddelen. Met de komst van een nieuwe boom in het bos beginnen de problemen pas

goed. over problemen gesproken, daar weet de kleine, verliefde mol Furi alles van! Net

wanneer hij Linda zijn liefde wil verklaren, blijkt ze verdwenen, samen met alle andere

mollen uit het bos. een kat, een muis, een vuurvlieg en alle bomen in het bos slaan de

handen (poten/takken) in elkaar om het mysterie op te lossen en weer rust te brengen

in... het levende bos.

spanje, 2002 - Nederlandstalige versie (78 min.)

Vanaf 6 jaar - Toegangsprijs: 2 euro

KinderFilm:

deSmond en het moeraSmonSter

Woensdag 10 december om 14 uur

Het varkentje Desmond is dol op sauna's en appelcake.

samen met z'n vrienden woont hij in het woud. Tot de rust

brutaal wordt verstoord. Wie heeft Desmonds appelen gestolen? Waar zijn de nagellak

van de koe, Willie's gitaar, de bokshandschoenen van de haas,...? Woont er een monster

in het moeras dat het leven van de bosdieren wil verpesten? er wordt een val gebouwd

om het monster te vangen... een stoet koddige bosbewoners draaft op in deze charmante

animatiefilm voor een heel jong publiek.

Zweden, 2006 - Nederlandstalige versie (68 min.)

Vanaf 4 jaar - Toegangsprijs: 2 euro

voice male: hit hit hoera!

Vrijdag 19 december om 20.15 uur

ma 13 – 16.30 u

di 13 – 16.30 u

wo 09 – 12 u 13 – 16.30 u

do 09 – 12 u 13 – 18 u

vr 09 – 12 u 13 – 16.30 u

’Hit hit hoera’ is de titel van het theaterprogramma

waarmee Voice Male dit seizoen rondtoert. Het werd

voor het overgrote deel samengesteld door uzelf.

Gedurende een aantal maanden kon u via de website

www.voice-male.com een top 5 insturen van nummers

die u wel eens in een a capellajasje had willen horen.

Reacties waren even massaal als uiteenlopend. Van absoluut voorspelbaar (paradise by

the dashboard light) over origineel (I like big butts), volledig kierewiet (Heb je even voor

mij?) tot echt bruikbaar. Van deze laatste categorie kan u komen genieten op één van de

voorstellingen, en meteen vaststellen welke schade u heeft aangericht.

een greep uit de a capellajasjes die u tijdens de voorstelling zal kunnen horen: Major

Tom, Wake me up before you go-go, You can’t hurry love, They stood up for love, een

aantal boysband-plakkers en een heuse disco-medley compleet met discobol en zweterige

lijven. Uiteraard graait Voice Male tijdens de voorstelling ook nog even in de oude

vertrouwde doos en is er plaats voor vier grappen, twee dolkomische versprekingen en

één ingestudeerd danspasje. Allen samen: Hit hit hoera!

www.voice-male.com

Toegangsprijs: 12 euro / 10 euro (reducties)

Cultuur

activiteitenKalender

g.c. ter Kommen grote Zaal

NOVEMBER

Zo 02 Koffieconcert - Kon. Harmonie st.

Cecilia

Ma 03 Cursus yoga 50+

Di 04 Dialectavond: Hôessëlt op

zë sjùnstë, vruggër èn

huinendôag (GC)

Do 06 Bonte Seniorennamiddag

(GC)

Vr 07 ‘Bènkëlëkë’ bonte avond

(GC)

Za 08 I love Rock – ZVC Anjo

Zo 09 Privéfeest

Ma 10 Cursus yoga 50+

Wo 12 Kinderfilm: Het levende bos

(GC)

Do 13 oKRA ledenbijeenkomst

Za 15 Missietentoonstelling

Zo 16 Missietentoonstelling

Vr 21 Hoeselts Toneelgezelschap:

Familietrekjes

Za 22 Hoeselts Toneelgezelschap:

Familietrekjes

Zo 23 eetdag Turnkring Bilzen-Hoeselt

Ma 24 Cursus yoga 50+

Wo 26 Wandeling Wandelclub De

Rommelaar

Vr 28 Hoeselts Toneelgezelschap:

Familietrekjes

Za 29 Hoeselts Toneelgezelschap:

Familietrekjes

Zo 30 sinterklaasfeest Jeugdraad.

DECEMBER

Ma 01 Curus yoga 50+

Di 02 Vormingsnamiddag Neos

Wo 03 sintfeest oCMW

Do 04 sintfeest Vrije Basisschool Hoeselt

Za 06 Tentoonstelling 30 jaar Crea

Ziekenzorg

Zo 07 Tentoonstelling 30 jaar Crea

Ziekenzorg

Ma 08 Cursus yoga 50+

Wo 10 Kinderfilm: Desmond en het

moerasmonster (GC)

Vr 12 Kaartavond Politie

Za 13 eetavond Duivenbond De Zwaluw

Zo 14 Ruilbeurs Treinclub

Ma 15 Cursus yoga 50+

Di 16 Kerstfeest KAV

Do 18 Kerstfeest oKRA

Vr 19 Voice Male: Hit Hit Hoera!

Za 20 Kerstfeest MC Hoeselt

Zo 21 Kerstfeest KVG

Vr 26 Dag van de Kerstkinderen

Za 27 Kerstfeest Ziekenzorg

Zo 28 Kerstfeest Chiromeisjes Hoeselt

Centrum

Wo 31 sylvesterparty ZVC Anjo


Cultuur

StraFFe toeren

De straffe Toeren-trein is vertrokken in Werm!

“straffe Toeren”, je weet wel, het project waarbij ieder

jaar in een ander Hoeselts dorp activiteiten georganiseerd

worden om het sociale en culturele leven

te bevorderen, is nu definitief uit z’n startblokken

geschoten!

Na een geslaagd startfeest in juni, werd het de hoogste

tijd om aan het echte werk te beginnen in Werm.

Na twee dorpsvergaderingen en een oproep in gans

Werm, is er een straffe stuurgroep samengesteld die

ervoor zal zorgen dat Werm zal bruisen via allerhande

sociaal-culturele activiteiten.

Mario Thomis werd verkozen tot voorzitter, Robby Holsteen tot ondervoorzitter. Pol Rumen is secretaris en Josiane Vanelderen

penningmeester. Zij worden bijgestaan door Carine Loyen, Rina Dieu, Heidi Dieu, Marie-Thérèse Thompson, Benny Dieu en Nathalie

Neven. Voor het organiseren van activiteiten kunnen zij ook rekenen op een aantal Wermenaren die zich opgaven als mede-organisator

en ook op heel wat mensen die graag een handje willen toesteken bij de uitvoering van de activiteiten.

Het gemeentebestuur wil Werm bedanken voor het reeds getoonde enthousiasme en kijkt, samen met alle andere Hoeselaren uit

naar het eerste ‘straffe toeren-jaar’!

hoeSelt vrugger

op www.hoeseltvrugger.be kan je weer terecht voor een aantal nieuwe boeiende weetjes uit het Hoeseltse verleden.

Zo bespreken we de mijnwerkersgilde van Hoeselt en vragen we jou hulp voor het helpen identificeren van de mensen op de foto uit 1930.

Herken je iemand? Laat het weten aan de Cultuurdienst.

Het verhaal van de verdronken schat van sitsingen zal je ongetwijfeld kunnen boeien, alsook de Hoeseltse statistieken van 1820 betreffende

enerzijds bevolking en landbouw en anderzijds handel en nijverheid.

ontdek meer over ons boeiende Hoeseltse verleden op www.hoeseltvrugger.be!

FototentoonStellingen in loKaal 1

Cultuur

Kav hoeSelt-centrum

November

Do 20 Kookclub: ‘Creatief koken voor elke

dag’ les 2 – ook voor beginners

Di 25 ontbijtcinema i.s.m. KAV Rooierheide

Wo 26 Bloemschikken: ‘In Kleur’ Advent

December

Di 09 Kookclub: ‘Creatief koken voor elke

dag’ les 3 – ook voor beginners

Di 19 Kerstfeest

Kav hoeSelt-o.l.vrouw

November

Di 04 Kookles: ‘Feestgerechten’ les 1

Do 20 Bloemschikken les 2

Di 25 ontbijtcinema i.s.m. KAV Rooierheide.

December

Di 02 Kookles: ‘Feestgerechten’ les 2

Ma 08 Demo: ‘Pittige dipsausen’

Do 11 Bloemschikken les 3

Vr 19 Kerstfeest

Meer info:

KAV Hoeselt-Centrum:

Rita Wouters, tel. 089 51 19 31

Annie Buysmans, tel. 089 51 16 58

KAV OLVrouw:

Liliane Tuerlinckx, tel. 089 41 69 52

simone Wouters, tel. 089 41 35 29

marKant hoeSelt

Do 25 september om 20 uur in het

November

Do 22 Ingrediëntentocht te Genk.

December

Wo 10 Kerstfeest.

Januari

Do 15 Nieuwjaarsdrink + voordracht

Gezond-gelukkig.

Valentine Thijs-Noblesse, tel. 089 411628 -

10 Van 7 november tot 3 december: Linda Vermeiren: Northern Ireland, garden of good and evil

11

Van 5 december tot 7 januari: Marie-Jeanne Smets: Knuffelkom.be

het hoeSeltS toneelgeZelSchap Speelt

FamilietreKjeS

een hilarische ziekenhuisklucht van de Britse specialist terzake Ray Cooney

Vrijdag 21, zaterdag 22, vrijdag 28 en zaterdag 29 november 2008

GC Ter Kommen Hoeselt

Regie: Ben Hemerijckx,

bekend als regisseur van

o.a. "Familie” en “spoed"

een plezierig stuk over

een rebelse jongeman

die op zoek gaat naar de

identiteit van zijn biologische

vader. Zijn moeder

werd destijds verleid

door een viriele jonge

dokter – nu hoofdarts

van het plaatselijke ziekenhuis

– die zich van

geen kwaad bewust is.

Maar moederlief komt

hem in het ziekenhuis

ongezouten vertellen dat hij een ondergeschoven zoon heeft!!

Dit simpele gegeven ontwikkelt zich razendsnel tot een chaos van onverwachte,

onvoorspelbare en onontkoombare situaties en maffe scènes die aanstekelijk op de

lachspieren zullen werken.

Lachen geblazen dus met dit absoluut gekke gedoe en een cast om U tegen te

zeggen:

Geroen Rubens, Pedro Tielens, Sander Beusen, Willy Creyf, Rina Beckers,

Monique Moers, Linda Verjans,

Marc Hellemans, Jean Pauly, Axelle Henrard, Suzy Witters, Thibault

Jacobs

Een klucht zoals Hoeselt het graag heeft. Niet te missen, dus…

Toegangsprijs: 8 euro; -16: 6 euro Info: www.htghoeselt.be

Kaarten: Plessers-Huls – 089 41 40 10 – 0474 62 32 89

Hellemans-Moers – 089 41 67 92 / email: info@htghoeselt.be

November

Di 11 Musical Daens in Antwerpen

Di 18 Voordracht over euthanasie

December

Di 02 spreekbeurt “Lingerie door de eeuwen”

di 16 steenbakkerijen Vandersanden in spouwen

Za 27 Kerststallentocht in Hern met winters etentje

Neos is voor de 50-plusser, die op rust is of op prepensioen, die deeltijds werkt of veel

vrije tijd heeft en deze aangenaam wil delen met leeftijdgenoten.

Neos kleurt de mooiste tijd van je leven

Info :

Viviane schoefs-Degrève tel. 089 491212 –


1

Toerisme

wandelingen

De Doorntrippers

2 nov eigenbilzen 8km

9 nov Zutendaal 8km

16 nov Bilzen 9 km

23 nov Ardennen 18 km (*)

30 nov oud Rekem 8 km

7 dec Hoeselt 9 km

14 dec Kriekaert 8km

21 dec. Aubel.16 km (*)

28 dec Hern 8 km.

Vertrek parking post Hoeselt om

13.30 uur of (*) 9 uur.

11 novemberviering

90 jaar

na de eerste wereldoorlog

63 jaar

na de tweede wereldoorlog

Plechtige herdenkingsmis voor de

gesneuvelden in de st.stefanuskerk

Hoeselt op dinsdag 11 november

om 10.30 uur. Nadien huldiging

aan het oorlogsmonument en

neerlegging bloemen in aanwezigheid

van de burgemeester en schepencollege,

de Hoeseltse oud-strijders

en een delegatie van de luchtmacht

van safraanberg. De koninklijke

Harmonie st-Cecilia zorgt voor

de muzikale omlijsting

Kalender Kalender Kalender Kalender Kalender

Zo 02–11 Kaartnamiddag KSV Hoeselt

14 uur in de kantine, Bergstraat Hoeselt.

Deelnamekaarten: vvk 4 euro, kassa 5 euro.

eerste prijs 1/2 varken, verdere prijzen: 1 verdeeld vet varken.

Info: Martin Knaepen, GsM 0496 70 09 87.

Zo 9-11 Kermissen in schalkhoven, st.Huibrechts-Hern, Alt-Hoeselt

Di 11-11 6de Wandel- en fietshappening dit jaar t.v.v. ‘De Kleine Prins’

Wandelen: 3 of 7 km - Fietsen: 15 of 22 km.

Rondrit toeristisch treintje (om 13.30 uur).

Inschrijven wandelen en fietsen tussen 8.30 en 15 uur.

Vertrek en aankomst aan brasserie De singelhoeve in Werm,

Info: tel. 012 74 74 84.

Zo 16-11 Kiennamiddag door rolstoeldansgroep “sensation’

In zaal Nederheem, o.L.Vrouwparochie, Nederstraat 29a

Aanvang: 14 uur. - Iedereen is welkom!

Wo 26-11 Wintertocht

Afstand: 4 – 8 - 13 km. - Vertrek CC Ter Kommen vanaf 8 uur tot 15 uur.

organisatie: WC De Rommelaar. - Info: Guy Valkeneers, tel. 089 51 41 61.

KerStwandeling hoeSelt

Zondag 14 december om 14 uur . Vertrek aan de kluis van Vrijhern

Kerstmis... ieder jaar wordt het uitbundiger, met meer lichtjes, meer cadeautjes, meer eten.

Maar weten we eigenlijk nog wel wat we vieren?

14 uur samenkomst aan de kluis - korte bezinning in de feeërieke Kluiskapel! - Hartversterkertje bij vertrek.

Wandeling + 5 km met onderweg toelichting over sagen en legenden ivm de natuur rond kerst.

Aankomst in de kluis: kerstboodschap in de Kluiskapel.

Prijs: 3 euro, inclusief Kante Klare en soep, inschrijven op voorhand, tel. 089 51 03 35, dienst Toerisme.

KerStStallentocht (+ 2,5 Km) in vrijhern

Op vrijdag 26 december en zondag 28 december. Vrij vertrek tussen 18 en 20 uur.

optredens zangkoren met mooie kerstliederen tussen 18.30 en 20.30 uur in de Kluis en in de Paulushoeve

Achteraf gezellig samenzijn in de cafetaria van de Kluis. Dranken aan democratische prijzen!.

Toerisme

hiStoriSche tentoonStelling

Van 11 oktober tot 14 december organiseert Alden Biesen in de waterburcht van de Landcommanderij de prachtige tentoonstelling

met catalogus ‘Limburg in ’t geweer. Oorlogsleed in het land van Loon van Alva tot Napoleon’. Inkom 3 euro.

Meer info: www.alden-biesen.be, tel. 089 51 93 42.

open monumentendag 2008

Zondag 14 september werd in het kader van open Monumentendag met als thema ‘20ste eeuw' de gerestaureerde sint-stefanuskerk

opengesteld voor het publiek. De leden van de Hoeseltse Geschiedkundige studiegroep gaven in de kerk deskundige uitleg over de

kerkschatten die tentoongesteld werden. ook in de klokkentoren kwamen veel nieuwsgierigen een kijkje nemen.

Dankzij de talrijk opgekomen bezoekers, nl. 350, werd dit opnieuw een geslaagde oMD-dag.

KataraKt-oogStwandeling in een heerlijK najaarSZonnetje

De katarakt-oogstwandeling van zondag 28 september werd een grandioos succes. Niet teveel deelnemers zodat gids Jean-Pierre

Billen gemakkelijk zijn verhaal kon doen. Hij showde voor ons vele oude appelsoorten zoals klumkes, roj hanskes, sneeappelle geloof

het of niet hij liet ons 35 verschillende soorten zien !!! Dit alles was mogelijk in zijn boomgaard waar we ons konden vergewissen van

niet minder dan 500 verschillende appelboomsoorten.

spijtëg a de pillë van ózë kódak plat wórë, anës kostë vër nog në sjónë fotto lùttë zien hij èn dë gëmèntëbërichtë.

lanSdSchapSwandeling vrijhern in een nieuw Kleedje

een van de eerste wandelingen die het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren uitpikte om aan een reeks van ‘de mooiste

wandelingen van Haspengouw’ te beginnen was de prachtige wandeling ‘het Wijngaardbos’.

Deze wandeling werd uitgewerkt door het gemeentebestuur van Hoeselt en omwille van haar waardevolle eigenschappen in 1990

aangepast en vernieuwd door het RL. ook het gebied rondom de kluis; meer bepaald de Kluizenaarswandeling en de verkorte

versie van de Kluizenaarswandeling werd mee opgenomen.

Nu zovele jaren later, werd de wandelkaart in een nieuw kleedje gestoken. De wandeling is te bekomen voor 1,5 euro in de Kluis van

Vrijhern en bij de toeristische dienst van de gemeente.

Binnenkort zal er ook een kleine parking aangelegd worden aan het begin van de Kluisstraat, analoog aan de andere parkeerplaatsen

van het RL.

meldpunt FietSpaden

Vlaanderen telt honderden kilometers fietspaden die onderhouden worden door verschillende

instanties: de gemeenten, de provincies en de Vlaamse overheid zelf. Ze proberen te voorzien in

comfortabele en veilige fietspaden voor iedereen en investeren in de aanleg en het onderhoud:

jaarlijks leggen ze vele tientallen kilometers nieuwe fietspaden aan en de bestaande paden moeten

goed onderhouden worden

Het zijn de fietsers zelf die het beste zicht hebben op de kwaliteit van het onderhoud van de fietspaden. Maar vaak weten ze niet

precies tot wie ze zich moeten richten als er zich een probleem voordoet. Dat is de reden waarom de Vlaamse minister van Mobiliteit

het 'Meldpunt Fietspaden' in het leven geroepen heeft: www.meldpuntfietspaden.be

1


1

Dialectmaand

Daarom organiseert de cultuurdienst een maand lang allerhande

activiteiten waarin het dialect centraal zal staan (zie programma).

Daarnaast voorzien we een aantal leuke extraatjes zoals:

- Wedstrijd ‘op zoek naar het mooiste Hoeselts dialectwoord’;

- Uitgave van ‘Dën Hôessëlsë vërjërdôogs-almënak’ (5 euro);

- Placemats voor eetdagen en horecazaken;

- ‘Kènnërdiksjënêerkë’ voor de leerlingen van

het 5de en 6de leerjaar

Bo ’t trèk stùn altijd twee deurë wop.

Waar het trekt staan altijd twee deuren open.

Bij ruzies moet je altijd de twee partijen horen.

Dwô hôo’ch mich në kémël gësjwo’ttë.

Daar had ik mij een kameel geschoten.

Daar had ik een flater begaan.

Jouw persoonlijke Dialectwoord TOP 3

1. ..............................................................................................................................................................................................................................................................................

2. ............................................................................................................................................................................................................................................................................

3. .............................................................................................................................................................................................................................................................................

Naam: ......................................................................................................................................................................................................................................................

Adres: ........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tel.: .....................................................................................................................................................................................................................................................................

e-mail: ......................................................................................................................................................................................................................................................

Knip dit formuliertje uit en deponeer op de Cultuurdienst, europalaan 2,

of mail je top 3 naar cultuurdienst@hoeselt.be

Blèf Hôessëls kallë

Dialectmaand november 2008

De ganse maand november 2008 zal onze gemeente Hoeselt in het teken

staan van het Hoeselts dialect, een belangrijk stukje cultureel erfgoed dat

jammerlijk meer en meer naar de achtergrond dreigt te verdwijnen.

Het mooiste dialectwoord

Vanaf vrijdag 17 oktober tot aan het einde van de dialectmaand

gaan we op zoek naar het mooiste Hoeseltse

dialectwoord. om deel te nemen dien je vóór 26 november

jouw persoonlijke top 3 van ‘mooiste Hoeseltse dialectwoorden’

in bij de cultuurdienst (europalaan 2 –

cultuurdienst@hoeselt.be), samen met je naam, adres en

telefoonnummer. Iedere deelnemer maakt daarbij kans op

één van de drie waardebonnen voor een etentje in brasserie

De singelhoeve. (* één deelname per persoon).

Wat uiteindelijk het mooiste Hoeseltse dialectwoord is,

verneem je na afloop van de dialectmaand op de gemeentelijke

website en in de volgende gemeenteberichten.

'n Kaar kal ès nog geen lood brood.

INFo eN INsCHRIJVINGeN: Cultuurdienst Hoeselt

GC Ter Kommen, europalaan 2 / gcterkommen@hoeselt.be /

089/41.63.58 / www.hoeselt.be/cultuur

'n Kar praat is nog geen lood brood.

Vele mooie beloften geven niet altijd succes.

Nën aa-ën ôop moei geen maulë lérë trèkkë.

’n Oude aap moet je geen muilen leren trekken.

Iemand die zijn job kent moet je niets willen bijleren.

Dialectmaand

Programma dialectmaand

Dinsdag 4 november – 19u00

‘Hôessëlt op zë sjùnstë, vruggër èn huinëndôog’

8 ste dialectavond met Paul Achten

Tickets: 3 euro (mits inschrijving) - Kassa: 5 euro (incl. koffie en versnapering)

Donderdag 6 november – 14u00

Bonte seniorennamiddag

i.s.m. OCMW en seniorenbonden

Tickets: 2,50 euro (incl. koffie en taart) via de Hoeseltse seniorenbonden

Vrijdag 7 november – 20u00

‘Bènkelëkë’ bonte avond

Een goeie ouderwetse avond zoals we die van vroeger kennen,

met tal van sketches en liedjes. - Regie: Johan Gerits

Tickets: 8 euro / 7 euro (reducties)

Dialectles voor kinderen (5de & 6de leerjaar)

in de lagere scholen van Hoeselt tijdens de schooluren

De kinderen ontvangen gratis een ‘kènnërdiksjënêerkë’.

Zondag 16 november – 10u30

Dialect-eucharistieviering

Sint-Stefanuskerk Hoeselt

Enkele Horlecanters en kinderen zingen 7 dialectliederen.

Priester: E.H. Guy Lambrechts

‘Trùg dë sjwo’lbankë op!’

Ludieke dialect-avondlessen voor volwassenen, telkens om 20u00

Bijbelles – rekenen – taal – dictee – zangles - bezoek inspecteur

Din. 18/11: School Beukenlaan (voor de inwoners van het centrum)

Woe. 19/11: School Romershoven (voor de inwoners van de

O.L.Vrouwparochie, Romershoven en Schalkhoven)

Don.20/11: School Werm (voor de inwoners van Alt-Hoeselt, Hern en Werm)

Vooraf inschrijven aub! Beperkte plaatsen! 3 euro (incl. tas koffie)

Zondag 23 november – 14u00

Cultuurstappen ‘èn’t plat’

Wandeling (±6 km) met culturele tussenstops in het teken van het dialect

Liederen, verhalen, theater,... gebracht door Hoeselaren

Vertrek om 14u00 aan De Kluis van Vrijhern

Bij aankomst is er muziek voorzien zodat u nog wat kan nakeuvelen.

Zaterdag 29 november

Dialectcongres

door de vereniging van Limburgse dialect- en naamkunde vzw.

9u30 – 19u00 in PC Altenaar

1


Jeugd

activiteitenKalender jeugdhuiS x

November

Za 1: Kicker & Darts toernooi

Vr 21 & Za 22: Hollywood weekend

Vr 28: Funky Friday: The Nineties edition

tuub.be, het multimediaplatForm ooK voor jou

December

Za 6: Namiddag workshop Improvisatietheater

’s Avonds: Improvisatie DNA Impro show

door de Nonsense Alliantie

jeugdraad hoeSelt – SinterKlaaSFeeSt voor alle jeugdverenigingen

op zondag 30 november organiseert de Jeugdraad van 14 – 17 uur in het GC Ter Kommen een groot sinterklaasfeest voor alle

Hoeseltse jeugdverenigingen.

er worden verschillende toffe activiteiten georganiseerd voor de verschillende afdelingen en uiteraard komt de sint ook op bezoek.

De leden worden via hun jeugdvereniging van de nodige info voorzien.

onlangs lanceerde de provincie Limburg het online multimediaplatform TUUB. Dit is een goed uitgebouwde virtuele ruimte voor Limburgse jongeren waar

Limburgse jongeren het nieuws maken, hun verhaal kwijt kunnen of hun organisatie kunnen promoten.

surf zeker eens naar tuub.be en overtuig jezelf van de talloze mogelijkheden die TUUB heeft, hetzij voor jou persoonlijk, hetzij voor je jeugdorganisatie, klas,

band, concertwerking,... Hieronder alvast vijf redenen om zeker eens een kijkje te nemen op TUUB.

1. Een Limburgs en laagdrempelig platform

TUUB is maximaal afgestemd op de 'echte' leefwereld van de Limburgse jongeren. We willen niet het zoveelste sociale netwerk zijn met duizenden virtuele

vrienden. TUUB heeft de ambitie om de normale leefwereld (school, gemeente, jeugdvereniging,…) een online verlengde te geven.

Met 1 klik kan je bijvoorbeeld alle items uit jouw gemeente opvragen. TUUB zal ook een selectie brengen van nieuwsitems, relevant voor jongeren.

TUUB wil ook zo laagdrempelig mogelijk zijn. We willen zeker niet enkel een platform zijn voor internettovenaars maar iedereen moet op TUUB terecht

kunnen. Bovenal moet TUUB vlot toegankelijk en gebruiksvriendelijk zijn, ook voor internetleken. Mocht je toch verdwalen, dan helpt een vlot bereikbare

helpdesk je graag verder.

2. Gelinkt aan andere netwerksites

Vandaag moet je zowel inloggen bij Facebook, YouTube, Myspace,... waarbij je bij elk van die sites je gegevens moet updaten, vrienden uitnodigen en inhoud

uploaden. TUUB maakt het mogelijk om bv. jouw filmpjes die op YouTube staan met een simpele klik ook te posten op je TUUB-pagina of alle inhoud te

importeren uit en te exporteren naar andere netwerksites.

op die manier werkt TUUB als een aggregatieplatform voor Limburgse items. TUUB is het eerste platform dat dit op grote schaal zal toepassen.

3. Promotie-toolkit voor jongeren(organisaties)

Jongerenorganisaties hebben de mogelijkheid om groepen aan te maken. Meer dan het online vrienden maken zoals op Myspace en Facebook, geven we

individuen maar vooral ook groepen (scholen, los/vaste jongerenorganisaties, jeugdbewegingen,....) de kans om zich te profileren via TUUB. op die manier is

TUUB een toolkit, promotiekanaal en contactmiddel voor organisaties. Wij denken hier concreet aan het aankondigen van en uitnodigen voor activiteiten,

foto- en videoverslagen van voorbije activiteiten, blogs, platform voor mediaopdrachten op school,...

TUUB bevat ook een activiteitenkalender waarop alle jongeren-gerelateerde evenementen in Limburg kunnen worden aangekondigd.

4. Offline vervolg + eigen redactie

TUUB zal ook gaan samenwerken met de bestaande offline media. op die manier krijgen wekelijks de meest opmerkelijke items een plaats binnen de

Limburgse media.

Verder werkt TUUB ook met een vaste kern van vrijwilligers. onder begeleiding van een professionele redactie worden talentvolle jongeren opgeleid en

begeleid bij het maken van reportages op evenementen of zelf formats of wedstrijden uit te werken.

5. TUUB is 'work in progress'

TUUB is nooit helemaal 'af'. De komende maanden zal het platform dan ook voortdurend uitgebreid worden. Zo gaan we groepen en verenigingen nog meer

mogelijkheden geven, voegen we nieuwe functies toe,… TUUB moet altijd vernieuwend blijven en daarom zullen we er permanent aan blijven werken.

TUUB is een initiatief van de provinciale jeugddienst Limburg

Zwembad ter Kommen hoeSelt

van zondag 16 november t.e.m. zondag 23 november

gratis zwemmen / feest in het zwembad

glansrijke fotoshoot van alle zwemmers

Zondag 16 november van 9 tot 11.30 uur:

Weldadig heerlijk ontbijt en aperitief zwemmen

Tijdens het vrij zwemmen wordt u gratis een ontbijt en aperitief aangeboden

Maandag 17 november van 19 tot 20 uur:

Moonlight zwemmen in kaarslicht en romantische muziek

Woensdag 19 november

13.00 tot 15.00 uur Swimmathon zwemproeven voor kinderen

van het 5de en 6de leerjaar

19.00 tot 20.00 uur Start tot swim

Van 25m tot 150m, van 100m tot 1.000m in 10 weken op voorhand

inschrijven, alle deelnemers ontvangen ook een trainingsschema

20.45 tot 21.30 uur Duiken gratis proefles ‘persluchtduiken’, door de

duikinstructeurs van de duikclub ‘ The Fun Divers ’,

inschrijven op voorhand (beperkt aantal)

Donderdag 20 november van 12 tot 13 uur: Start tot swim (lessenreeks)

Vrijdag 21 november van 19 tot 20 uur: Moonlight zwemmen in kaarslicht

en romantische muziek

Zaterdag 22 november – vlug inschrijven in het zwembad via tel. 089 41 36 22

13.00 tot 13.30 uur Centjesduiken 1ste en 2de leerjaar (max 34 zwemmers)

13.30 tot 14.00 uur Centjesduiken 3de en 4de leerjaar (max 34 zwemmers)

14.00 tot 14.30 uur Centjesduiken 5de en 6de leerjaar (max 34 zwemmers)

Zondag 23 november van 9 tot 11.30 uur: Weldadig heerlijk ontbijt en

aperitief zwemmen

Tijdens het vrij zwemmen wordt u gratis een ontbijt en aperitief aangeboden

Inschrijven: sportdienst: tel. 089 49 16 03, email: sportdienst.hoeselt@pandora.be of

zwembad 089 41 36 22

KerStwandelen in het natuurparK eiFel

op zondag 21 december

Vertrek: Met de bus aan Ter Kommen om 8 uur, terug omstreeks 20 uur

Programma:

Wandelen in de uitermate fraaie omgeving van einruhr en Monschau, waar ook het

“Dreiborner “- plateau op de route ligt. Men kan er genieten van de prachtige natuur

in het voormalig en destijds volledig afgeschermd militair gebied “Vogelsang” gelegen

aan de “Urftsee”. Dit oefenterrein is nu opgenomen als een deel van het “Nationaal

natuurpark eifel”.

’s Middags kan men in een ‘etablissement ’ picknicken met een lekker tas soep, of je

neemt een heerlijke lunch. Deze wandeling wordt afgesloten in het sfeervolle stadje

Monschau, tijdens een bezoek aan een Kerstmarkt.

Prijs: 8 euro per persoon, inclusief busvervoer, gidsen en verzekering.

Inschrijven en betalen op voorhand op de sportdienst Hoeselt, europalaan 2,

Hoeselt, tel 089 49 16 03 of email: sportdienst.hoeselt@pandora.be.

Info: aangepaste kledij en schoeisel. (eventueel reservekledij), beperkt aantal inschrijvingen.

teugele pruve 2008 - gadget

De personen die een ' tegoedbon gadget ' hebben ontvangen bij de inschrijving van

Sport

body Shape

Bij deze nieuwe figuurtraining draait

alles om het verbeteren van je houding,

lenigheid en coördinatie. De

speciale buikspieroefeningen worden

uitgevoerd vanuit een correcte

lichaamshouding met een aangeleerde

techniek en een specifieke ademhaling.

een soepele wervelkolom,

sterke buik- en rugspieren en een

flexibeler lichaam zijn de troeven.

Maandag om 14 uur en

dinsdag om 19.30 uur.

spiegelzaal sportcentrum Ter

Kommen

Beurtenkaart 15 beurten / 50 euro

(studenten 35 euro)

Inschrijven ter plaatse (handdoek

meebrengen)

start: maandag 3 en dinsdag 4

november 2008.

b b b

Bij deze groepsles op muziek combineer

je conditie en uithouding met

figuurtraining. eenvoudige combinaties

zonder springen en intensieve

spierversteviging voor buik, billen en

benen staan garant voor een gevarieerde

les die iedereen wel kan volgen.

Maandag om 21 uur en

woensdag om 19.30 uur.

spiegelzaal sportcentrum Ter

Kommen

Beurtenkaart 15 beurten / 50 euro

(studenten 35 euro)

Inschrijven ter plaatse (handdoek

meebrengen)

start: maandag 3 en woensdag 5

de avondwandeltocht Teugele Pruve kunnen hun gadget afhalen bij de zaalwachter in november 2008

1 1

de sporthal Ter Kommen. Vergeet uiteraard je ' tegoedbon ' niet mee te brengen.


Milieu

hé watt-je...

een belevingSexpoSitie

voor Kinderen

vanaF 8 jaar.

Willen kinderen ervaren wat duurzame

energie nu precies is? Met

een zwengel energie opwekken of

experimenteren met zonnepanelen

en zonnecollectoren? Behalve kijken,

kunnen ze ook proeven en ruiken.

Verder krijgen ze – onder andere

door de vele attributen en de uitdagende

sfeer – een idee van de

mogelijke gevolgen van het broeikaseffect.

en ze krijgen ook tips en ideeën over

de kansen die duurzame energie ons

biedt.

Waar: Provinciaal

Domein Nieuwenhoven,

Bezoekerscentrum

Wanneer:

nog tot 2 november 2008,

weekdagen van 9 tot 17 uur,

weekend en feestdagen

van 10 tot 17 uur.

gemeente hoeSelt onderSteunt het project

“autochtone bomen en StruiKen met KaraKter” van

het regionaal landSchap haSpengouw en voeren

Autochtone bomen en struiken

zijn bomen en struiken die zich

hier vanaf de laatste ijstijd in onze

regio gevestigd hebben. Zij kwamen

meestal “overgewaaid” vanuit

het Middellandse Zeegebied

tot bij ons. Maar enkel die soorten

die zich het beste konden aanpassen

aan onze bodem en klimaat

overleefden. Heel belangrijk hierbij

is dat onze insecten, vogels en

andere dieren samen met hen zijn

geëvolueerd. Dit staat in contrast met niet-autochtone bomen en struiken en exoten

die voor de inheemse diersoorten net iets te vroeg of net iets te laat in bloei staan, zodat

hun voortbestaan bedreigd wordt. simpel samengevat: bomen en struiken die in onze

regio thuis horen, creëren meer kansen voor de diersoorten die hier leven.

Het aantal groeiplaatsen van deze autochtone bomen en struiken is sterk achteruit gegaan

waardoor nog slechts een klein percentage van onze bomen en struiken autochtoon

is.

Het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren wil nu zoveel mogelijk nakomelingen

van deze ‘monumenten’ opkweken en opnieuw verspreiden in de regio.

De gemeente Hoeselt verleende haar goedkeuring om op een aantal locaties deze autochtone

zaden te oogsten.

aSbeSt. en nu?

Voorzichtig zijn is de boodschap!

De vezeltjes waaruit asbest is opgebouwd zijn voor het blote oog onzichtbaar. Wanneer

ze in de lucht zweven kunnen ze wel ingeademd worden. Wanneer ze diep in de longen

dringen, kunnen ze ernstige ziekten veroorzaken.

Het is dan ook belangrijk dat er op een voorzichtige en correcte wijze met asbesthoudende

materialen wordt omgesprongen.

Asbestvezels komen vrij wanneer het materiaal op een ondeskundige manier gesloopt

of bewerkt wordt. U kan best ZeKeR NIeT asbesthoudende materialen zagen, slijpen,

snijden, schuren, boren of afspuiten onder hoge druk.

Asbestafval (cementgebonden) kan u naar het containerpark brengen, maar zorg ervoor

dat de materialen niet kunnen breken tijdens het transport.

op zaterdagnamiddag 9 november 2008 kan u terecht met cementgebonden

asbest op het containerpark.

Gelieve bij het aanbrengen de richtlijnen van de parkwachters te volgen.

Milieu

Per gezin mogen er 10 platen per jaar gratis aangeboden worden. Vanaf 10 platen be-

contact opnemen met de milieu-

1 te gooien. Dit staat gelijk aan sluikstorten en

dienst, tel. 089 51 03 37. 1

taalt u 1,50 euro per plaat

ZoneringSplan deFinitieF goedgeKeurd

Het afvalwater dat u loost moet gezuiverd worden vooraleer het terechtkomt in onze

oppervlaktewateren. Voor deze zuivering zijn er grofweg twee opties: ofwel wordt het

afvalwater gezuiverd door collectieve zuivering, via een bestaande of een nieuw aan te

leggen riolering , ofwel door individuele zuivering.

Het zoneringsplan geeft de zuiveringszones weer en werd opgesteld in samenwerking

tussen de gemeente, de rioolbeheerder Infrax en de Vlaamse Milieumaatschappij

(VMM). De gemeente heeft er naar gestreefd om zoveel mogelijk woningen aan te

sluiten op de riolering.

Het zoneringsplan van de gemeente Hoeselt werd definitief goedgekeurd op 24 juni

2008. Dit Ministerieel besluit verscheen in het Belgisch staatsblad op 28 augustus 2008.

Als er al riolering ligt in uw straat, dan bent u hierop wellicht ook aangesloten. Ligt er nog

geen riolering, dan zal Infrax er in de loop van de volgende jaren aanleggen. Bij de aanleg

van een nieuwe riolering wordt de gemeente verplicht een gescheiden stelsel aan te

leggen met als gevolg dat ook op perceelsniveau het afvalwater en hemelwater moeten

worden gescheiden, ook bij de bestaande woningen. Voor de zones waar individuele

zuivering is vastgelegd zal Infrax samen met de gemeente deze ondersteunen.

Iedereen kan het zoneringsplan gratis inkijken bij de milieudienst. Het is ook digitaal te

raadplegen op http://geoloket.vmm.be/zonering

het energiepreStatiecertiFicaat (epc), een energierapport

voor Koop- en huurwoningen.

Wenst u uw woning te verkopen of te verhuren, dan heeft u binnenkort een energie-

PrestatieCertificaat nodig, kortweg ePC. Bij verkoop van woningen en appartementen

wordt het ePC verplicht vanaf 1 november 2008, bij verhuur vanaf 1 januari 2009.

Het ePC voor bestaande gebouwen met woonfunctie:

- vermeldt hoe energiezuinig de woning is

- wordt opgemaakt door een energiedeskundige type A. De lijst van deskundigen is

terug te vinden op www.energiesparen.be

- wordt door de eigenaar getoond aan kandidaat-kopers of –huurder

- wordt aan de koper overhandigd, de huurder krijgt een kopie

- blijft tien jaar geldig

huiSvuil in openbare vuilniSbaKjeS gooien iS wel

degelijK SluiKStorten!

steeds vaker stellen medewerkers van de technische

dienst bij het ledigen van de vuilbakken

langs de openbare weg vast dat mensen plastic

zakjes met huishoudelijk afval in of naast de

openbare vuilnisbakjes droppen. Het is echter

niet de bedoeling huishoudelijk afval mee te

brengen en bewust in de openbare vuilbakjes

kan serieus beboet worden!!

bomen- en

StruiKenverKoop

natuurpunt limburg

Jaarlijks organiseert de natuurvereniging

v.z.w. Natuurpunt Limburg

een verkoop van streekeigen bomen

en struiken. Dit zijn soorten die in

onze streek van oudsher voorkomen

zoals haagbeuk, meidoorn en

hazelaar.

De vraag is groot want steeds

meer mensen willen deze planten

opnieuw in hun tuin. omdat ze

prachtige hagen vormen en omdat

heel wat vogels en andere dieren dol

zijn op hun bessen of noten.

De organisatie gebeurt door de

plaatselijke afdeling van natuurpunt

Limburg. Met deze actie steunt u

dus zowel uw lokale afdeling als de

natuur in uw buurt.

Bestellen kan tot 11 november.

Afhalen kan op zaterdag 29 november

van 10 tot 14 uur in Bilzen

(Apolstelhuis) en Tongeren (PIBo)

Meer info en bestelbon:

www.natuurpuntlimburg.be

Woont u in Hoeselt en ligt de leefomgeving

je nauw aan het hart? De

gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu,

HoLA, heeft nog een aantal

plaatsen vrij voor gemotiveerde

leden of voor verenigingen die hun

mening hebben over het plaatselijke

leefmilieu!!

Dit moeten echt geen milieudeskundigen

te zijn. een gezonde interesse

in milieu en natuur volstaat.

De milieuraad heeft tot doel:

de verbetering, het behoud en het

herstel van de natuur, het landschap

en het milieu in de gemeente;

adviesverlening inzake het gemeentelijk

milieu- en natuurbeleid;

het vervullen van een informatieve

en sensibiliserende taak bij de bevolking

Ben je geïnteresseerd, kan je altijd


Pas geopend

bonjour home collection

Zandkuilstraat 11

www.bonjourhomecollection.com

Het verhaal van André en Trixi begint ongeveer in mei 2004 tijdens een vakantie in Zuid-

Frankrijk. De gastvrijheid die zij daar toen hebben ervaren, hebben zij ook mee naar huis gebracht.

Hun passie om gasten te ontvangen en creativiteit ligt aan de basis van de opening van

de winkel Bonjour Home Collection op 18 oktober laatstleden.

om de gastvrijheid en een gemoedelijke sfeer te creëren hebben zij voor een winkel aan huis

gekozen.

De Bonjour Home Collection bestaat uit kleinmeubelen, cadeauartikelen, bad-en keukenlinnen,

decoratieve artikelen en woonaccessoires. onder de naam Les Belles Fleurs, bieden zij

hun eigen handgemaakte producten aan. Deze collectie bestaat uit kussens, beddengoed, tafelkleden,

lopers, placemats, servetten.

Verder kan je er ook terecht voor interieur-advies, cadeaubonnen, cadeau pakketten, creatieve

workshops, foto galerij,

Openingsuren

Vr – za – zo van 10 tot 17 uur.

Iedere dag na 17 uur na afspraak op tel. 089 24 53 93

onS KooKidee

Annelies Rooyackers

Beukenlaan 55 - Tel. 089 49 14 54 - 04966 02 52 98

Zopas opende traiteur-voedingszaak “oNs KooIDee” de deuren aan de Hoeseltse Beukenlaan.

Annelies is na haar oma en moeder, al de derde generatie die een kruidenierszaak uitbaat.

Bij ‘oNs KooKIDee’ kan je terecht voor ovenverse belegde broodjes - koffiekoeken - soepen - eigenhandig

bereide gerechten - desserts - kaasschotels - koude schotels - charcuterie, enzovoort.

Wil je iemand verrassen dan is er een keuze uit ontbijtmanden of geschenkkorven met exclusieve

producten.

Wil je inlichtingen voor (familie) feestjes vraag dan de lijst met menu mogelijkheden.

Ga gerust persoonlijk langs of stuur een mail naar anneliesrooyackers@gmail.com,

Annelies geeft je graag uitleg op al jouw vragen.

Openingsuren

Dinsdag tot en met zaterdag: van 8 tot 19 uur, zondag van 8 tot 12 uur.

Mandag gesloten.

’t caFeetje

Juliette Mouha en Griseldis Geyselaers

Tongersesteenweg 24

sinds kort kun je voor een kop koffie, een frisdrank of een biertje terecht in ’t cafeetje

aan de Tongersesteenweg.

Moeder Juliette en dochter Griseldis zijn er de uitbaters.

Juliette, beter gekend onder de naam ‘Jetje’ heeft meer dan dertig jaar lang het café

‘old Dutch’ tegenover het gemeentehuis uitgebaat. Dochter Griseldis kent de horeca

dus van jongs af aan. Na haar middelbaar onderwijs heeft Griseldis in de regio in verschillende

café’s gewerkt, onder andere in Maastricht.

Nu staan moeder en dochter samen achter de toog. Ze zijn beiden eigenaar van

de zaak en hebben de taken verdeeld. Griseldis houdt het café open tot 18 uur, Jetje

doet de avond en de nacht. Met hun café willen zij een zo ruim mogelijk doelpubliek

bereiken. Jong en oud, man en vrouw, iedereen is hier welkom.

Je kunt er ook terecht voor eenvoudige snacks zoals een croque-monsieur en spaghetti.

Openingsuren

0 Dinsdag tot en met vrijdag: vanaf 10 uur, zaterdag en zondag vanaf 14 uur.

1

Maandag gesloten.

Informatief

raadpleeg de nieuwe brochureS en FolderS in de inFoZuil gemeentehuiS

Vrijwilligerswerk en verzekeringen

Met de ontwikkeling van de vrijwilligerswet, is de aansprakelijkheidsregeling

voor vrijwilligers ingrijpend gewijzigd. De nieuwe brochure ‘Beter verzekerd’

wil op een zo eenvoudig mogelijke manier informeren over deze niet

zo eenvoudige materie.

Plaatselijke Vrijwilligers

Dit draaiboek is bedoeld als ondersteuning van de lokale overheidsdiensten

die vrijwilligers inschakelen.

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw

Handige posters te krijgen waarop elke geïnteresseerde kan uitvissen in welke

gevallen je vrijwilliger bent, wanneer enkel deelnemer, en of je hiervoor lid

hoeft te zijn? Meer info: www.vrijwilligerswerk.be

1700! Want vragen kost niets

Vanaf uw geboorte tot aan uw oude dag, van uw eerste schooldag tot uw

laatste werkdag, elke dag komt u weer iets nieuws tegen. en elk dag rijzen er

nieuwe vragen bij u op: Hoe vraag ik een studietoelage aan? Kan ik premies

krijgen voor mijn woning? Wat doe ik met mijn tuinafval.

Voor deze en veel meer vragen belt u gewoon naar 1700, het gratis infonummer

van de Vlaamse overheid. elke werkdag van 9 tot 19 uur worden uw vragen

beantwoord of wordt u doorverwezen naar de juiste dienst of website.

U kunt 1700 niet alleen bellen met een vraag. U kunt ook:

Mailen naar 1700 op www.vlaanderen.be/contact

Chatten met 1700 op www.vlaanderen.be

Verwarmingstoelage

Het sociaal stookoliefonds kent mensen die het niet breed hebben een toelage

toe voor de verwarming van hun huis met huisbrandolie, verwarmingspetroleum

of bulkpropaangas. De levering dient gebeurd te zijn tussen 1 september

2008 en 30 april 2009. Indien u denkt recht te hebben op steun van

het Sociaal Verwarmingsfonds, moet u contact opnemen met

het OCMW binnen de 60 dagen na de levering.

Meer informatie: www.verwarmingsfonds.be of op het gratis nummer

0800 90 929.

!

Indien je deze meldingskaart wil gebruiken moet je ze

onder gefrankeerde omslag verzenden

aan nevenstaand adres of

je kan ze ook zelf afgeven op het gemeentehuis

of melden via www.hoeselt.be

Gespreide betalingen van uw mazoutfactuur

Weet u dat u uw mazoutverbruik in schijven kan betalen?

U moet hiervoor een contract afsluiten met één van de brandstoffenhandelaars

die op de lijst van de Federale overheidsdienst economie, KMo, Middenstand

en energie voorkomen (zie www.economie.fgov.be>energie>niethernieuwbare

energie>aardolie).

Let wel: ook brandstoffenhandelaars die op de lijst niet voorkomen bieden

in bepaalde omstandigheden hun cliënteel de mogelijkheid het geschatte

jaarverbruik in schijven te betalen. Informeer u dus ook bij uw brandstoffenhandelaar.

School- en studietoelagen 2008-2009

NIEUW! Nu ook schooltoelagen voor kleuter- en lager onderwijs

en voor deeltijds leerplichtonderwijs

Meer info:

- www.studietoelagen.be

- via 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid

- elke maandag- en woensdagnamiddag van 13.30 tot 16 uur, Provinciehuis,

Universiteitslaan 1 te Hasselt

U kunt ook terecht bij

- Het secretariaat van uw school

- De dienst studentenvoorziening van uw universiteit of hogeschool

Nieuwe onderhoudsregels voor gas en stookolie, tips en premies

een comfortabel warm huis, zonder hoge stookkosten of gezondheidsrisico’s,

en zonder te veel milieubelasting, dat is wat u van uw centrale verwarming

verwacht. efficiënt verwarmen, met een verwarmingstoestel dat altijd paraat

staat wanneer u dat wilt, kost weinig moeite. een regelmatig onderhoud en

een juiste afstelling van uw installatie zijn dan heel belangrijk.

Meer tips, premies en belastingsvermindering voor energiezuinig verwarmen

vindt je in de folder op het gemeentehuis of surf naar www.energiesparen.be

of bel naar het gratis nummer 1700.

Gemeentebestuur van Hoeselt

Meldingskaart

Dorpsstraat 17

3730 HOESELT


Informatief Collegebeslissingen

de politieZone bilZen-hoeSeltriemSt

heeFt een vacature voor

burgerperSoneel:

conSulent boeKhouder.

De aanwerving is op contractuele basis met mogelijkheid tot

vaste benoeming. Het is een voltijdse betrekking, niveau B.

Kandidaat moet houder zijn van een diploma hoger onderwijs

korte type, boekhouden - accountancy.

Uiterste inschrijvingsdatum: 31 oktober 2008

er kan enkel via de website www.jobpol.be gesolliciteerd

worden.

ben jij Slim genoegd voor de politie ?

Test jezelf op donderdag 6 of 13 november in Hasselt

om bij de politie te gaan moet je slagen in vier proeven:

* cognitieve vaardigheden en taal

* persoonlijkheidsproef

* medische en fysieke proef

* Interview met een selectiecommissie

Inschrijven voor dit gratis proefexamen is verplicht en kan elke

werkdag op tel. 0475 51 95 66 of op harald.vanbeeck@telenet.be.

Plaats: VsPW, Blijde Inkomststraat 36, 3500 Hasselt. Van 9 tot

13 uur.

MELDINGSKAART

O Het wegdek is beschadigd

O De openbare verlichting is defect

O De riolering is verstopt

O De fiets- en voetpaden dienen hersteld

O Het onderhoud van zijbermen of beplanting is gewenst

O Het ruimen van grachten is gewenst

O Er werd afval gestort (waar en door wie)

O Er is signalisatie gewenst

Andere:

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

enquête: geZin onder druK druK

Als je ouders van vandaag vraagt ‘hoe ’t ermee gaat’ luidt het

antwoord steeds vaker ‘druk, druk, druk!’. Inderdaad, gezinnen

worstelen steeds meer met de verdeling van huishoudelijke taken,

zorg én werk. In de 24 uur die een dag ons biedt, moet zoveel

gebeuren dat de kwaliteit er wel eens bij inschiet. stress, frustraties

en ontvlambare toestanden zijn het gevolg ...

Daarom wil de overheid de vinger aan de pols houden. Waar

loopt het fout? Wat zijn nu juist de stressfactoren? Wat moet er

volgens jou veranderen? en vooral: hoe kan het beleid zijn steentje

bijdragen?

De enquête bestaat uit drie korte delen en duurt ongeveer 10 minuten.

Je kan de vragenlijst volledig anoniem invullen. Vragenlijst

in infozuil gemeentehuis.

Je kan deze ook online invullen op www.drukdruk.be.

SluitingSdagen bibliotheeK

Zaterdag 1 november (Allerheiligen)

Dinsdag 11 november (Wapenstilstand)

Zaterdag 15 november (Feest van de Dynastie)

Van donderdag 25 december tot zondag 28 december (kerstvakantie)

Donderdag 1 januari 2009 (Nieuwjaar)

Vrijdag 2 januari (2e nieuwjaarsdag)

AFZENDER :

Naam:…………………………………………….......

Adres:…………………………………………………

..................................………………………………..

Tel. of GSM:…………………………………………

Datum en handtekening:

..................................………………………………..

Zwembad

De Bestendige Deputatie leverde in juli een tijdelijke vergunning af voor het gemeentelijk zwembad.

In de loop van volgend jaar dienen er nog een aantal aanpassingswerken te gebeuren. U wordt hiervan tijdig op de hoogte

gebracht.

Nieuwe aardgasleidingen

er is goedkeuring gegeven voor de aanleg van een stukje nieuwe gasleiding langsheen de Herenveldstraat, ter hoogte van de

nieuwbouwwoning met huisnummer 14.

Deze leiding zal aangelegd worden in polyethyleenbuis met een diameter van 110 mm, over een lengte van 54 meter.

Vaststelling data gemeenteraad

De gemeenteraadszitting van:

- november zal doorgaan op donderdag 27 november.

- december zal doorgaan op donderdag 18 december, telkens om 20 uur.

Toewijzing opdrachten en aankopen

* De werken in verband met het vernieuwen van de stoepen in de Hoogstraat en De Bormanlaan volgens het ontwerp van

de gemeentelijke technische wegendienst werden toegewezen aan de firma Jackers NV, Baverstraat 259, 3700 Tongeren, voor

de som van 160.423,77 euro.

* De werken in verband met de restauratie kerktoren Sint-Huibrechts-Hern - onderhoudswerken torenspits, fase 1:

dakbedekking, volgens het daartoe door architectenbureau Barchi bvba, opgestelde ontwerp, werden toegewezen aan de

firma Dijkmans dak- en restauratiewerken NV, overdemerstraat 64, 3511 Hasselt-Kuringen, voor de som van 48.439,26 euro.

* een nieuwe lichte vrachtwagen Iveco Daily 50 C, werd aangekocht bij de firma Menten Truck- & Carservice nv, Industrielaan

55, 3730 Hoeselt, voor de prijs van 38.697,59 euro.

* De aankoop van 14 zitbanken en 3 tafels werd toegewezen aan de firma ekol uit Houthalen tegen de totale prijs van

4.614,64 euro, incl btw.

* De aankoop van 14 afvalkorven werd toegewezen aan de firma Norah Plastics uit Herentals tegen een bedrag van 800,29

euro.

* een lichte pneumatische breekhamer werd aangekocht bij de firma Vakhandel Palmaers uit Bilzen voor een bedrag van

1.114,41 euro incl btw.

* Het leveren, monteren en plaatsen van nieuwe ramen en een dubbele buitendeur kleuterschool Bovenstraat te Werm

werd toegewezen aan de firma Cosemans nv, Industrieweg 18 te 3720 Kortessem, tegen de prijs van 5.422,26 euro incl btw.

* Astrid communicatieapparatuur en de bijhorende accessoires werden aangekocht bij de Firma AeG Belgium uit Brussel

voor een totaal bedrag van 9.667,39 euro incl btw.

* De werken in verband met het onderhoud en de buitengewone herstelling van gemeentewegen in de loop van

het dienstjaar 2008 volgens het daartoe door de Provinciale Technische Wegendienst van Limburg te Hasselt opgestelde ontwerp

werden toegewezen aan de firma nv Grizaco, scheepvaartkaai 4 te 3500 Hasselt, voor de som van 331.397,77 euro.

Erosiebestrijdingsproject

Het erosiebestrijdingsproject ‘erosiebekken smisstraat’ werd in het investeringsprogramma van de Vlaamse overheid opgenomen.

Het project ‘erosiebekken – Afkoppeling smisstraat’ is een gecombineerd project waarvan het deel ‘afkoppeling’ voor

rekening van Infrax is. Het deel ‘erosiebekken’ is een gemeentelijk project.

De bedoeling is om een dam aan te leggen met knijpconstructie om het hemelwater afkomstig van de velden achter het voetbalplein

in Alt-Hoeselt vertraagd naar de smisstraat te laten afvloeien en zo via de gescheiden riolering van de smisstraat (= afkoppelingsproject)

naar een wachtbekken aan de Gillebeekstraat en verder naar de Gerlabeek te laten gaan.

Voor het erosiebestrijdingsproject “erosiebekken smisstraat” werd een subsidieaanvraag ingediend op het departement leefmilieu,

natuur en energie van de Vlaamse overheid te Brussel. Inzake de ingebruikname van de landbouwpercelen waarop de dam

zal aangelegd worden dienen de nodige overeenkomsten gemaakt.

Bestrijding bacterievuur

De bestrijding van bacterievuur is verplicht bij koninklijk besluit (KB) van 23 juni 2008. Niet besmette meidoornhagen is men

verplicht te snoeien tussen 1 november en 1 maart. Met een wintersnoeibeurt wordt de kans op besmetting via de bloemen

aanzienlijjk verminderd. Dit is in het bijzonder van belang in de omgeving van boomkwekerijken en fruitteeltbedrijven.


Collegebeslissingen

,

Versoepeling regelgeving rond de plaatsing van zonnepanelen op daken

op 5 september 2008 keurde de Vlaamse Regering de versoepeling van de regels rond plaatsing van zonnepanelen op een hellend

dak definitief goed. Het plaatsen van zonnepanelen op de daken van gebouwen die niet vallen onder speciale voorschiften

van verkavelingsvergunningen, bpa’s of ruimtelijke uitvoeringsplannen, wordt volledig vrijgesteld van stedenbouwkundige vergunning

op uitzondering van beschermde monumenten of gebouwen die zijn opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed of

gelegen zijn in beschermde dorpszichten, landschappen. Voor het plaatsen van zonnepanelen op de daken van gebouwen die

wél vallen onder voorschiften van verkavelingsvergunningen, bpa’s of ruimtelijke uitvoeringsplannen, waarin het materiaalgebruik

van bijvoorbeeld pannen of leien is voorgeschreven, kan voortaan ongeacht de oppervlakte een stedenbouwkundige vergunning

worden bekomen via een afwijking op de verkavelingsvergunning of de voorschriften van het plan. Meer info zie

http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/zonnepanelen.html

Tijdelijk politiereglement op het verkeer

op zondag 9 november zal er een paardenwijding doorgaan in de Herenstraat te sint-Huibrechts-Hern.

Ter gelegenheid hiervan zal het die dag vanaf 7 uur tot het einde, voorzien rond 13 uur, verboden zijn stil te staan en te parkeren

update van de inventariS ‘Zonevreemde bedrijven’.

oproep aan de hoeSeltSe ondernemerS.

Het GRs (Gemeentelijk Ruimtelijk structuurplan) en de voorstudie aangaande zonevreemde bedrijven gaven jaren geleden al

een beeld van de problematiek rond de zonevreemde activiteiten in Hoeselt die vroegen om een herlocatie.

In functie van het verplaatsen van een aantal van deze zonevreemde bedrijven, de een al dringender dan de ander, werd toen al

voorgesteld een uitbreiding van KMo-zone te laten aansluiten op de bestaande ‘ambachtelijke zone’ (gekend als ‘de industriezone

van Hoeselt’). Dit was een locatie die het best paste binnen de visie op de ruimtelijke en economische ontwikkeling van

Hoeselt.

Het uitgangspunt waren de twintig zonevreemde bedrijven, aangegeven in de voorstudie. In deze voorstudie werd reeds een

selectie doorgevoerd en na gesprekken met alle bedrijven aangaande hun lange-termijnvisie op de ontwikkeling van hun bedrijf,

werd het plan bijgestuurd tot het uiteindelijke ‘sectoraal BPA zonevreemde bedrijven’. Dit BPA werd goedgekeurd bij

ministerieel besluit van 15.06.2006.

ondertussen zijn we weer enkele jaren verder, en de economische activiteiten in onze gemeente bleven gelukkig niet stilstaan.

Het lijkt ons dan ook aangewezen onze inventaris van zonevreemde bedrijven te toetsen aan de actuele realiteit.

Daarom willen we langs deze weg iedere ondernemer in Hoeselt oproepen aan ons bestuur eventuele

nieuwe of gewijzigde situaties in verband met hun bedrijvigheid door te geven. Het is voor ons erg belangrijke

informatie met het oog op onder andere de bouw van een nieuwe bedrijvenhal op Industriezone 3 (waar toch plaats zal komen

voor maximaal 12 bedrijven).

Alle informatie kan doorgegeven worden aan de dienst ROP (Ruimtelijke ordening en Patrimonium) op de nummers

089 51 03 18 of 19 of per email op industriezone@hoeselt.be.

noteer alvaSt volgende data in uw agenda

4 januari: nieuwjaarsreceptie op het plein voor de ganse bevolking

15 januari: seniorennamiddag in GC Ter Kommen

25 april: feestnacht van de burgemeester in GC Ter Kommen

nieuwe geZichten bij het gemeenteperSoneel

De gemeente is verheugd een aantal nieuwe gezichten te verwelkomen.

We stellen ze graag ook even aan u voor.

Geert Rouffa

Na een jarenlange staat van dienst wordt Gérôme Parthoens die sedert

1 juni op rustpensioen gesteld is, als gemeentesecretaris opgevolgd

door Geert Rouffa. De 29-jarige Geert Rouffa studeerde Toegepaste

economische Wetenschappen aan het LUC. Hij was daarenboven 6 jaar

tewerkgesteld als financieel analist in het AZ Vesalius te Tongeren. onze

nieuwe gemeentesecretaris vat met ingang van 1 november 2008 zijn

werkzaamheden aan.

Marleen Smets

ook bij de bibliotheek mogen we een nieuw gezicht verwelkomen. sinds

1 september treedt Marleen smets in de voetsporen van Jean Jehaes, die

reeds enkele maanden met rustpensioen is. Marleen verdiende reeds haar

sporen als bibliothecaris in Bertem en Heers.

Tot voor kort was Marleen werkzaam als verantwoordelijke voor de

museumbibliotheek te Leuven.

Jan Swaen

Jan swaen is sinds kort onze nieuwe personeelsdeskundige.

Deze 24-jarige Hoeselaar is reeds een vertrouwd gezicht bij de

gemeente. sedert september 2007 vervangt hij Marcel snellinx op

de dienst secretariaat. Daarnaast is Jan ook verantwoordelijk voor

de dienst lokale economie.

Paolina Pellegrino - Josee Gommers

Paolina Pellegrino en Josee Gommers versterken sinds medio juli de schoonmaakploeg

van de cultuurdienst. Beiden waren er reeds sinds enige tijd tijdelijk

tewerkgesteld. Paolina en Josee zullen halftijds instaan voor de reiniging van G.C.

Ter Kommen en het jeugdhuis. Paolina Pellegrino werd daarnaast ook tijdelijk

aangesteld als schoonmaakster op het gemeentehuis.

Ann Somers

een 3e nieuwe gezicht op de cultuurdienst is Ann somers. Ann somers

was voorheen Reservation Manager van Holiday Inn Hasselt. sinds

augustus neemt zij de plaats in van de afscheidnemende Mie Voncken

en zal ze zich bezighouden met de boekhouding van G.C. Ter Kommen.

Geert Thonnon

Tot slot stellen we graag Geert Thonnon aan u voor.

Geert is reeds enkele maanden onze nieuwe

theatertechnieker bij het G.C. Ter Kommen.

Hij was voorheen werkzaam in sint-Truiden bij VCsT.

Personeel


Huldigingen

Achten Jozef & Mouchaers Philomena

14-08-1958 - 14-08-2008

Thijs Lambert & Thijs Ghislaine

14-08-1958 - 14-08-2008

Vanspauwen Albert & schoefs Joanna

19-08-1958 - 19-08-2008

goud voor

Cochet Albert & Vansier Christiana

30-08-1958 - 30-08-2008

Jorissen Pierre & Jehaes Louise

30-08-1958 - 30-08-2008

Creyf Willy & Derpoorter Mireille

27-09-1958 - 27-09-2008

Van harte proficiat aan al de jubilarissen!

SmS onZe hoeSeltSe deelnemerS

naar de Finale!

Bielen Georges & schoubben Gerarda

04-10-1958 - 04-10-2008

Blaise René & Penders Gerda

14-10-1958 - 14-10-2008

Kim Jacobs (27) en Kathleen Vertessen (28), inwoners van Hoeselt, doen mee aan

het programma The Block Hoegaarden op VT4

sMs vanaf 11 november op deze Hoeselaren.

Ze rekenen op jullie steun.

The Block elke dinsdag op VT4 om 21.40 uur en zondag om 18.30 uur (herhaling).

Zondag 16 november is eveneens een kijkdag in Hoegaarden waar jullie je stem kunnen

uitbrengen, iedereen is er van harte welkom.

De finale is live te volgen op dinsdag 25 november om 21.20 uur.

diamant voor

Put Frans & Valkenborgh Christine

14-08-1948 - 14-08-2008

Huldigingen

op penSioen

viering 70 jaar jeugdKapel waS een Schot in de rooS

Door de slechte weersvoorspelling

werd de viering uitgesteld

tot dinsdag 23 september.

sollisten, koorleden en muzikanten

brachten mooie liederen

en ook de aanwezigen zongen

massaal mee.

Het werd een vrome sfeervolle

avond.

op 3 september werden de personeelsleden die op pensioen

gingen ontvangen op het gemeentehuis. Zij ontvingen

van het bestuur een doornkapper als dank voor hun jarenlange

trouwe inzet ten dienste van de gemeente.

Jan Thijsen werkte als arbeider op de dienst Cultuur van

1 juni 1990 tot 31 december 2007. onderwijzer Rik Gaens

was bijna 30 jaar tewerkgesteld in de gemeenteschool van

Alt-Hoeselt.

ook de partners werden in de bloemetjes gezet.

op de foto van links naar rechts Jean Thijssen, Mie Voncken

en Rik Gaens.

prachtige preStatie van eline loyen op het europeeS KampioenSchap

Voor de vierde keer organiseerde Frankrijk zijn officieus europees kampioenschap

voor preminiemen en miniemen. Aan dit tornooi namen meer dan 100 meisjes

van over heel europa en China deel. Voor België werd eline Loyen van TTC Tamara

Hoeselt geselecteerd. Dit omdat ze eerder dit jaar Belgisch kampioen werd en als

eerste eindigde in de youth ranking. Na een zeer sterk tornooi kon ze zich tegen

alle verwachtingen in plaatsen voor de halve finale.

een halve finaleplaats in een europees jeugdtornooi is al bijzonder op zich maar als

je dat dan ook nog eens presteert tussen meisjes die stuk voor stuk 1 jaar ouder zijn

dan maak je echt indruk! In de halve finale moest eline zich pas in de 5de set gewonnen

geven tegen een Duitse, daardoor speelde ze voor een bronzen medaille

tegen een Roemeense. Bij een 2-1 voorsprong en 10-8 in de vierde set kreeg eline

zelfs 2 matchballen maar kon deze niet verzilveren. Uiteindelijk verloor ze met het

kleinste verschil in de beslissende set. Jammer maar absoluut een prestatie met een

gouden randje!


Actueel

begraaFplaatSen

More magazines by this user
Similar magazines