De blauwe Diamant

waaslandca.front36.kunstmaan.be

De blauwe Diamant

{•..-,•••••• "•• tchnppïj e. Teniscliu's, ZonenÜ |}liclil, de juffrouwen, ilic• ijn gewcosl lid Muzikaal. !yi*ist'fö he'pcn opluisteren,:e bedanken voor Kunne op-.-:p.Ier Katholieke Werken. —• i . :i ttnanriag 15 Januari |8tü.rjibond « Nul en Vermaak i\ hei gro«lv,s«lnnn« « !)EN DESERTEUR* npvoorca.-end'.' in de >M!:TL; ïïiorg.^:- Maandag rO'iniini Ma.,i b'eei op i:"< •"»•"'O'hlers wer:- < ,'• ' ^— Maandag •:• , Liemlcnnouile Ie-'.:ii3t afïeslspl oai ..tn ü:nii:r/.oek te diwn over:IK vr-"t seint.- z-'Mninori!. Inde >fc'iresti;':il-'..•' l-cl unilhoiiden Socliiirl! ].:-•••••:••.:i"c wcrkïH^ia'it-deu vooratOe \odcn f!:'o:'tft>n ;ili iit'.'kcnilüigsletiktm RJM).-\wjri iïnl rund di'ü lu's.De licpr ÜoclicUu, f)ülj(.'iekniiin)i."s;ii'isie (Jiily••. er iu gc.'luki na een f;;rit? oiHlcrzm-k i«cn-do'• jïrkenci on zuüt-^'HlUlg V{)!^*cH,'••p*:n-?.ijl. iudïftü fi,.; Ivr hc«'-iai maar éé» * TOTRUON-NKN' » vij-UT, e;; lie/o tii» iotuier !j )e Vin-witiigon. rinili.'!*Whtf >• jreiVpn, wannfer pi] n TOP •> vr.'ia^l,^Lellen /.Wil blool ;):MI j-ertileriijke vervo'giifyen,— De hflstft Tabakken & Gitaren, vindt."JU in lu-.t i.-il^t!;- f :i Sij,':inmfabrick F. Poorl.* 10 T lU-t:;. Krtasriti.BiuQtiJer higei'yia voor liindenii-likflf-n.. -.nciis, Miitv-j::;'*'!. l;ift;IlakeQ.S, Gor.Mü^n.American 'Phonograph Storesop.' Koopt :ils gy in: UiW . Wirgocdhuis•-">.:: V gofd,c en KOpdtioor.e WE^BFIFN"-,'r^ii, gs\dïtn-. zonder 'Iraien en •> • irouven hijAVfiUST VOLOXCÊ'Offr»n Jest Mal, u" 52, An (werpt».-- Wilt gij een smatrlijke borrel oud a ge-,.:-»v8P, veinst (i^u van rte vieux systferae,.ii lid raavk : i.'L È-il-REti: Tfri.-.i-hf.zal oji.-iiUnar \f kixiiioi', Ion tiow van tl. UuriréV;r: ^vi\!-t "1:'M>', aan nu Kasseisïinal,-lüv.a onderkopertven,. p.n^.O'L-I'-"-•;»or iij;sclioi/iing van -bodiijl', «ene fiiilüii^s".ui-uwe Orijwlt-l',::r met'dakl)é! '.rs!:>£, diei:s[?>'i'jnr alle irachicn, eüüe g(«-.le ."evcrM-b,; KiU°slerken Rcirhak mei eiken sc!;i;i.-if fn Uarii'iiii.iiihrklsiipalfii, bij ddkiiiilei-Bn Fidelis Vcr-bijlen, ••nuiilcu, Veldslraal, 'lcmscii';.Verhuring van Brj.. .;: ^-,;•- ^,rj.iaroi moer. vfygejta grootteBANK VAN WAAS. •MM. Vorvvügfeeo. Waiil^fs e» C"-eagtnmen-e::tinpen,hooi. si--BEE.-IPit, .i


HUISMOEDERS, doet uw keuken meHet beste keuken vet. v m-vangt dAntwerp's BOüf • A HYPOTHEEKBANK!\ VAM! ïO-'ï V\US TI IPXKAPITAAL 2 OOG OOO FRANKi,eUl \\T% J Rt r\ ! j i V iBih ei 111Ji li Ï leisGmafR ü dtitit S ^cn Ie *•> f *• ^ T**" t < rRjronv* i e Giulil Ce ifcernar Janszon-* n i ia 1-b 'NilWierp flaraux t! o at tu / iI oj o d \ vt^in 1 ooi TW l ^ l \ L [Spaarboekjes'aan 3,80 °/„ fr. 's jaarsinto eet daa^s ua de stoiting*G~ondpandehjke obligation van i'3 jaar aan I °'o^ in BV op vtsfo cof1« ieii m ï " i ui, vin btpo u PI nn voot'ii nadc e inhJm feen ^endt n n ^i li m ra *SS4^SSBA S C H U E R M A NKastecKtiut ó\ai de Kinderen lannemerlUpp fco U QU ier e 1 \^rz>-kerairOiia\ee! i od \]nDeLc\e Gemeen\eueKci aaröohvn Burj,cTiee=Ler en Nolans48, PaardenxnarK.'Antwerpenserieë iBESTE, SCROONSTF on«««-*«*- \voor Mannen, Jongelingen en KinderenNew-Engïand geeft het ma-1xima van kwaliteit voor lietminima van prijsde SO uitstallingen en gij zult overtuigaZij agen van \, rta»- e i'iooisniideisVlllBuiter gewone bijvaltot 45,vO ^Specialiteit \ an "We, kkleederen>8TUMEN en PARDESSÜb ^oo>enriié SouYei ain BaccrEtrBN 0NTSTEKIJ.Gmvirt honderd naai DetPi do naaf dedarmu de levei i n f' > iiierea dan t likli>e andere theo Ande e t)\e is nnar eon piirgeerriHdfl en rerz. nieit tl > iDfi rt onzn i\e uitwprpselpnnaiHLSOtratpgandeel /un >rt «lltfrgincn Hiil Bet is /«'ei iiemaki lijk oraAl di» he n ïe'iruii ( licbben zullen U zyne ho"' \s\ ei'?i dere dergelijke pioduktPn^ "X niet dn nair il or» en hunne proHukten E1V1 -ItijTHÉ BOlVLRAn B*.C^kan namalonin «Hts upo'ïiei&on ctstn 1 irn r ropi


Telefoon 797uisVA -CLAESTelefoon797ANTWERPEN — Nationalestraat, 1, 3, — Groenplaats, 45 — ANTWERPENHeden Zondag en volgende dagen tentoonstelling dervan het SEIZTalrijke occasiën aan al onze toonbanken.Vrachtvrij verzending in België en Holland, van stalen, catalogen en alle aanknopen boven 20 franken.NDflERT'S PILLENBLOEDZUIVERBND EN VERKLOEKE-JD;Ah' die gotdi Mand nrt s pil'»' 5 •>'!•K> nu de Gezondheid If J/v Hr „S2p pj, geene Verstopping te vreezenƒ Oeene Gal of Slijmen meer'II .jG ene Slechte spijsvertering meer'' •* Gtem Scheele hoofdpijn meer'CMne Zwaarte, gecne Draaiingen IOteiie Huidziekte! cteenc JeuklngenlOPGE L ETT „,„*""' ••< «A««KI»BE»Altijd welf e paal jOPGELÈTIM IM Mimi -ipuUk IPM„|,„IIJ Jl lifCon ipoiliik •HeclielonM' \\\ Mn kiii-1,1 ipoiliikuoi lij Muuiira Vai. der Guclu Apotcker Drogist Ionisch»ZENUWZIEKTEN!ZENUWZiEKTEN!ÜA!JA!t Is een a-ingenoiipn feitDe wonderbare Poeders van het Wit Kruis^er/achten o ogenblikkelijk en pene/en spoedig Mi' 7FUtt/U-krtV Pjnlijken1•lan(^^tonden hoofdpijn schele hooflpijn mip un ) (Vi iT en z nunkto isde hevigste land pijn scheuten in de landen h*>rU)o ui g n b)j|f.loo lici) gejngdheil op de zenuwen zennvrnvikle, vallen ie ziekte ten iw invallen bij devronnen hjstcne zwaarmoedigheid, slokken in de keel rheumatisme (luurecijniMsbt en? enz«^«innreir,-jf. jiffcanSfcu ofiscnaaelijk en missen nooit hun uitwerkselTfflUS fp I 25 de doos, fr 3 25 de 3 doozen of de drie dubbele doosfr 6 25 de 6 doozen of de zes dubbele doos 'Algemeen depot Apotheek F. TÜYPENS, Boulbnel, 24, Sint NkoJaaa, alsooktij M I h Ml y Uukeen in alle goede apothekenWacht U van n, ze zijn zonder -KRUIDENIERJeihii^gij 1t,,d riEZlLt-DI KOKliroteTOikoopen, TEII i ui ill, i.aduli estoffen ^men^sttld uit do 1 U\i>Fl< SOOBIPN en jebnnd vol'ou«. ill L1V1S11idL btek Is, imj,t dan stilen en pii|s a.iii doGroote AntwerpscheStooinkoffiebrandonjMarktberichten.bT MKOLWS, 30M3V 101lïoodetii^e per 1O( Jiteis 1/ ^>n8, e\\ ïtte tirne 17, o1S,'OPoldeitdiweIT oo1 "0Rog» e H 00Hu ei, per 159 hteis 1 60Kld^eiziid pei Kilo» (0Duixenboonen pei 100 kilos 21 (•LiinpoederJ i",I ïinkgeken finiaPdsHi'^^ la*', per ' 1 ïlos•Viidippeleu pu lOOkilos^tioo pei 1c do lulo Miichlcl os gtbi nkt h bt neemt\M.n loi \ il i [cl ilf IJ 7iilt nieuw Hjk -n ïu ver blo»d Iwtcucn en m koil n tijd nl, Kracht en laven zijn In pez 11» I rs uil n anl ;,V I s, "*""'""' *•""In nil, _,„,i, i|»i|,ri.i • dM lanilaKif iirollo i i]^ WARE LEVENSP'LLEN F ROMAN nilezil vliiljtm r ha il(.ci een rl iol AnMutk Ii ROVAb miki Het / i K i n Ank Oio I, 1/ni; Dn Union Ir dl» u HLI I l ,II I „iw i

More magazines by this user
Similar magazines