31.10.2016 Views

4796_1_Veerkracht_2016_webversie

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

REDACTIE<br />

YVONNE BOSMA<br />

PETER GORDIJN<br />

HELEEN VOOLSTRA<br />

SANDER VAN DER KUILEN<br />

EINDREDACTIE<br />

ARNOLD HUBBERS<br />

FOTOGRAFIE<br />

BASTIAAN VAN MUSSCHER<br />

ONTWERP EN OPMAAK<br />

HELDERGROEN<br />

DRUKWERK<br />

DEABRUMMELKAMP<br />

VEERKRACHT@MOVIR.NL<br />

(030) 607 87 00


GEZONDE IDEEËN OVER WERK EN LEVEN<br />

NAJAAR <strong>2016</strong><br />

KEUZES MAKEN,<br />

GRENZEN STELLEN,<br />

EROVER PRATEN, DOEN!<br />

HET WERKPLEZIER<br />

VAN EEN FYSIOTHERAPEUT<br />

OMGAAN MET<br />

ONBEGREPEN KLACHTEN<br />

JAAG JEZELF NIET OVER DE KOP,<br />

DAAR WIN JE NIKS MEE<br />

BLIJFT U ALLES<br />

HELDER ZIEN?<br />

ALS JE IDENTITEIT HELDER IS,<br />

GEEFT DAT ZOVEEL RUST


VEERKRACHT INHOUD<br />

CA<br />

CASE<br />

PR<br />

E<br />

PREVENTIE<br />

CA<br />

CASE<br />

BA<br />

BACK ON TRACK<br />

EL<br />

ELESTIA<br />

03 COLUMN 04 HET WERKPLEZIER VAN EEN FYSIOTHERAPEUT<br />

06 OMGAAN MET ONBEGREPEN KLACHTEN 08 JAAG JEZELF NIET OVER<br />

DE KOP, DAAR WIN JE NIKS MEE 10 DE SLUIPMOORDENAARS VAN HET<br />

GEZICHTSVERMOGEN 12 ALS JE IDENTITEIT HELDER IS, GEEFT DAT<br />

ZOVEEL RUST 14 DOE JEZELF NIET TEKORT DOOR MAAR DOOR<br />

TE BLIJVEN JAKKEREN<br />

VEERKRACHT IS EEN UITGAVE VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERAAR MOVIR VOOR HAAR VERZEKERDEN.<br />

IN VEERKRACHT STAAT DE DIENSTVERLENING RONDOM ONZE PREVENTIE EN RE-INTEGRATIE CENTRAAL.<br />

© COPYRIGHT <strong>2016</strong>. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG WORDEN VERVEEL VOUDIGD, OPGESLAGEN,<br />

OF OPENBAAR GEMAAKT, IN ENIGE VORM OF OP ENIGE WIJZE, ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE UITGEVER.


3<br />

VEERKRACHT COLUMN<br />

COLUMN<br />

KEUZES MAKEN,<br />

GRENZEN STELLEN,<br />

EROVER PRATEN, DOEN!<br />

‘Waarom<br />

zou je aankloppen<br />

bij<br />

een coach<br />

als je het<br />

toch al zo<br />

druk hebt.’<br />

Afgelopen zomer sprak ik tijdens een barbecue een<br />

ondernemer die verzekerd is bij Movir. Deze man<br />

gaf aan dat hij zo druk is met zijn werk, dat hij vaak<br />

het gevoel heeft dat hij zijn grenzen over gaat. Op<br />

mijn vraag of hij weleens had overwogen om dat<br />

onderwerp te bespreken met een professional, gaf<br />

hij aan dat hij daar zeker geen tijd voor heeft.<br />

De reactie van deze ondernemer is misschien wel<br />

typerend voor veel van onze verzekerden. Ga maar<br />

na: als professional willen we goed zijn in wat we<br />

doen en willen we vooruit. Deze gedrevenheid helpt<br />

ons ook vaak verder. Maar er schuilen ook gevaren<br />

aan de hoge eisen die we aan onszelf stellen. Zeker<br />

als we onze grenzen niet herkennen of niet weten<br />

wat we moeten doen als we die grens over zijn.<br />

In deze <strong>Veerkracht</strong> staat een interview met Bianca<br />

Kamphuis van Elestia, een externe service waar<br />

u als verzekerde van Movir 24/7, kosteloos en<br />

anoniem terecht kunt voor coaching. Aan haar<br />

stelden we de vraag waarom je zou aankloppen<br />

bij een coach als je het toch al zo druk hebt. De<br />

hoeveelheid werk die op je bordje ligt wordt toch<br />

niet minder van een goed gesprek?<br />

Verder leest u in dit magazine de persoonlijke<br />

ervaringen van verzekerden die gebruik hebben<br />

gemaakt van professionele ondersteuning. Die<br />

verhalen laten zien dat je weer in beweging kunt<br />

komen als je vastgelopen bent. Vaak door heel<br />

concrete dingen te doen als: keuzes maken,<br />

grenzen stellen en erover praten waarom je dingen<br />

doet zoals je doet.<br />

CO<br />

COLUMN<br />

Ik heb de man van de barbecue op het hart<br />

gedrukt om deze editie van <strong>Veerkracht</strong> goed te<br />

lezen. Hopelijk inspireert het hem om eens tijd vrij<br />

te maken voor ondersteuning.<br />

Veel leesplezier!<br />

LOUIS VAN DRUNEN / directeur<br />

In <strong>Veerkracht</strong> leest u hoe wij andere verzekerden hebben geholpen. Ook ú kunnen<br />

wij helpen. Door rechtstreeks contact met ons op te nemen, of als u dat prettiger<br />

vindt, anoniem en kosteloos via Elestia (0800 22 44 228). Elestia is overigens<br />

ook beschikbaar voor uw inwonende gezinsleden, 24 uur per dag.


4<br />

CA<br />

CASE<br />

ALBERT ROELOFSZ-THOMAS FYSIOTHERAPEUT<br />

HET WERKPLEZIER VAN EEN FYSIOTHERAPEUT<br />

‘HET GRAS IS ECHT NIET<br />

GROENER BIJ DE BUREN’<br />

Veel zorgverleners ervaren een toenemende druk. Die wordt onder meer veroorzaakt<br />

door uitgebreide eisen van zorgverzekeraars en administratieve handelingen die daarbij<br />

komen kijken. Ook fysiotherapeuten ontkomen daar niet aan. Hoe houd je als beoefenaar<br />

van dat beroep toch plezier in je werk? Fysiotherapeut Albert Roelofsz-Thomas geeft<br />

inzicht in de manier waarop hij dat doet.<br />

‘Met nog twee andere fysiotherapeuten vorm ik<br />

een maatschap waarin we goede afspraken hebben<br />

gemaakt. Er werkt nog een aantal collega’s in<br />

de praktijk, waardoor we multidisciplinair kunnen<br />

werken. We huren een locatie binnen een gezondheidscentrum,<br />

met een mooie trainingsruimte en<br />

mooie behandelruimtes. Dat ziet er goed uit en<br />

draagt eraan bij dat ik het naar mijn zin heb op mijn<br />

werk. We hebben twee assistentes die ook een hoop<br />

opvangen. Al het telefonisch verkeer dat binnenkomt<br />

hoeven wij niet aan te nemen. Dat kost geld, maar<br />

dat is een keuze die wij hebben gemaakt.’<br />

KLANKBORD<br />

‘Ik vind het prettig om samen met anderen een<br />

maatschap te vormen. Onze maatschap heeft één<br />

keer in de week werkoverleg. Dat is belangrijk om de<br />

lopende zaken goed te houden. Bij collega’s met een<br />

eenmanspraktijk zie ik dat zij een klankbord missen.<br />

Dat maakt het voor hen een stuk moeilijker.’<br />

‘SOMS LAAT IK DINGEN EXPRES LIGGEN’<br />

‘Als fysiotherapeut krijg je te maken met steeds meer<br />

controles en maatregelen die zorgen voor extra druk.<br />

Dat is de laatste vijf tot tien jaar enorm toegenomen.


5 VEERKRACHT CASE<br />

Uit zelfbescherming ben ik heel goed geworden in<br />

het maken van keuzes. Zo zijn mijn vrouw en ik minder<br />

gaan werken. Soms laat ik dingen expres liggen.<br />

Het moet wel gebeuren, maar ik doe het vandaag gewoon<br />

niet. Je kunt een heleboel dingen inregelen om<br />

te zorgen dat je minder stress hebt. Maar dat moet je<br />

wel allemaal zelf doen.’<br />

KEUZES<br />

‘Mijn vrouw en ik kiezen bijvoorbeeld ook voor een<br />

lange zomervakantie. Twee weken is voor mij te kort<br />

om bij te komen. Daarnaast geeft ook het feit dat wij<br />

relatief goedkoop wonen rust. Ook dat is een keuze.<br />

Ik heb het geluk dat mijn vrouw de nodige kennis heeft<br />

van psychologie en burn-out. Zij ziet de signalen wel<br />

als het me te veel dreigt te worden. Dan zorgt ze dat<br />

ik het even wat rustiger aan doe of dat ik weer eens<br />

ga hardlopen. Als ik haar niet had gehad, was ik misschien<br />

wel omgevallen. Zij is mijn persoonlijke Elestia.’<br />

BLIKOPENERS<br />

‘Je kunt allerlei dingen doen om het werk leuk te<br />

houden. Maar het begint ermee dat je het werk zelf<br />

leuk vindt. Ik werk nu bijna 30 jaar en doe dat gelukkig<br />

graag. Het meeste plezier haal ik uit het contact<br />

met patiënten. Als je in de gezondheidszorg werkt,<br />

moet je het een uitdaging vinden om mensen vooruit<br />

te helpen. Maar daarnaast moet je ook jezelf ontwikkelen.<br />

Een leraar op mijn opleiding verwoordde dat<br />

mooi: Iemand komt naar je toe met een hulpvraag.<br />

Dat moet je zien als een conservenblik. Hoe meer je<br />

weet, hoe meer blikopeners je hebt. Dus hoe meer<br />

opleidingen je doet, hoe meer mogelijkheden je hebt<br />

om tot een bepaalde oplossing van een probleem te<br />

komen. Dat heb ik altijd onthouden.’<br />

‘Zolang mijn<br />

lichaam me<br />

niet in de<br />

steek laat,<br />

kan ik nog<br />

wel door.’<br />

MEER DAN MASSEREN<br />

‘Soms hebben fysieke klachten een psychische<br />

achtergrond, bijvoorbeeld veroorzaakt door stress.<br />

Een fysieke benadering door middel van manipulatie,<br />

massage of oefentherapie kan een opening zijn, maar<br />

het probleem zit primair ergens anders. Soms is er<br />

dan een combinatie van een gesprek en een behandeling<br />

nodig. Ik ga niet op de stoel van een psycholoog<br />

zitten en laat mensen zulke dingen ook met een<br />

huisarts bespreken. Maar toch heeft zo iemand vaak<br />

de behoefte om mij te vertellen wat er speelt. Als ik<br />

dan een luisterend oor ben en iemand daarna met<br />

minder klachten weer naar buiten stapt, geeft me dat<br />

heel veel voldoening.’<br />

BOOST<br />

‘Ik behandel nu een oudere man die terminaal is. Hij<br />

wil niet opgenomen worden in een revalidatiekliniek.<br />

De eerste keer dat ik hem thuis bezocht, bespraken<br />

we wat er speelt. Uit interesse vroeg ik aan die man<br />

wat hij vroeger gedaan heeft. Op dat moment gingen<br />

zijn ogen twinkelen. Hij was straaljagerpiloot geweest.<br />

Zo’n man heeft natuurlijk alles meegemaakt en vertelt<br />

ook mooie verhalen. Toen ik een paar dagen later bij<br />

hem terugkwam, zei die man: Ik heb er zo naar uitgekeken,<br />

want we gaan weer aan de slag hè? Ondanks<br />

dat hij terminaal is, kreeg deze man weer een ‘boost’<br />

doordat hij zijn verhaal kon doen. Je gaat hem natuurlijk<br />

niet genezen, maar voor hem is dit nu even van<br />

belang. Van zulke dingen krijg ik nou energie.’<br />

DE TOEKOMST<br />

‘Ik ben nu 53 jaar oud. Gelukkig heb ik geaccepteerd<br />

dat ik tot mijn zevenenzestigste moet werken. Daar<br />

zie ik niet tegenop. Zolang mijn lichaam me niet in<br />

de steek laat, kan ik nog wel door. Ik let goed op<br />

mijn werkhouding, heb altijd veel gesport en heb nog<br />

geen klachten. Verder ben ik er al lang achter dat<br />

in elk beroep wel wat speelt. Het gras is echt niet<br />

groener bij de buren.’<br />

WAAR STA IK NU?<br />

Bent u fysiotherapeut en wilt u inzicht in hoe<br />

u er voor staat en wat uw aandachtspunten<br />

zijn? Ga dan naar movir.nl/waarstaiknu en<br />

vul daar de online vragenlijst in. Uitkomsten<br />

worden vertrouwelijk en anoniem verwerkt.


6<br />

BLIJFT U ALLES HELDER ZIEN?<br />

‘DE SLUIPMOORDENAARS VAN<br />

HET GEZICHTSVERMOGEN’<br />

CA<br />

CASE<br />

Waarschijnlijk staat u niet vaak stil bij de kwetsbaarheid van uw ogen.<br />

Toch krijgt een aantal mensen een aandoening die ervoor zorgt dat hun zicht<br />

voor een groot deel of zelfs helemaal verdwijnt. Veel leed is te voorkomen als<br />

u op tijd aandacht hebt voor uw ogen.<br />

‘De meeste mensen zijn niet bekend met veelvoorkomende<br />

oogziektes. Toch heeft één op de<br />

honderd mensen boven de veertig glaucoom’, zegt<br />

oogarts Anne Roefs. ‘Dat is best veel. De meest<br />

voorkomende oorzaak van slechtziendheid in de<br />

Westerse wereld is maculadegeneratie (MD). Deze<br />

ziekte komt vooral voor op oudere leeftijd. Toch kun<br />

je ook op relatief jonge leeftijd te maken krijgen met<br />

deze ziekte. Oogaandoeningen die het gezichtsvermogen<br />

aantasten of zelfs wegnemen, hebben een<br />

enorme impact. Mensen verliezen hun zelfstandigheid,<br />

kunnen niet meer werken of raken depressief<br />

door de gevolgen van hun aandoeningen.’<br />

SCHADE VOORKOMEN<br />

‘Tijdens mijn werk als oogarts kom ik in het ziekenhuis<br />

veel mensen tegen die een paar maanden met<br />

klachten hebben rondgelopen voordat ze aan de<br />

bel trekken. Dan is er vaak al zoveel kapotgemaakt<br />

dat je dat niet meer goedmaakt met druppels of injecties.<br />

Het is verschrikkelijk om mensen te moeten<br />

vertellen dat zij hun werk niet meer kunnen doen en<br />

niet meer kunnen autorijden. Het is extra vervelend<br />

als je weet dat veel schade voorkomen had kunnen<br />

worden. Hoe eerder je erbij bent, des te beter.<br />

Daarom wil ik dit onderwerp heel graag onder de<br />

aandacht brengen.’


7 VEERKRACHT CASE<br />

SLUIPMOORDENAARS<br />

‘Bij glaucoom wordt langzaam je blikveld steeds kleiner. Mensen<br />

komen er vaak achter dat ze de ziekte hebben, doordat ze<br />

struikelen of verkeer niet zien aankomen vanuit hun ooghoeken.<br />

Mensen met MD krijgen te maken met wazige vlekken in hun<br />

zicht. Voor beide aandoeningen geldt dat je ze kunt hebben<br />

zonder dat je er iets van merkt. Ze geven pas in een laat stadium<br />

klachten. In het begin is er nog sprake van lichte uitval. Je<br />

hersenen en het oog dat nog goed functioneert, camoufleren<br />

dat. Maar uiteindelijk kan je blind worden. Dat maakt het ook zo<br />

verraderlijk. Deze ziektes gedragen zich als sluipmoordenaars.<br />

Aan beide ziektes zit ook een sociaal aspect. Dan heb ik het niet<br />

alleen over autorijden. De aandoeningen zorgen er ook voor dat<br />

je gezichten niet altijd meer herkent. Terwijl niet aan je te zien is<br />

dat er iets mis is. Dat kan verregaande sociale gevolgen hebben.’<br />

CONTROLE<br />

‘Als je eenmaal klachten hebt als gevolg van glaucoom of MD is<br />

dat niet meer te herstellen. Wel laten beide aandoeningen zich<br />

goed onderzoeken en afremmen als je er op tijd bij bent. Als<br />

oogarts ben ik voorstander van een regelmatige check-up van<br />

de ogen. Eigenlijk zou iedereen van 40 jaar en ouder dat eens in<br />

de zoveel jaar moeten doen. Veel mensen komen voor een bril<br />

wel eens bij de opticien. Die doet wat onderzoeken, bijvoorbeeld<br />

met zo’n luchtpufje. Maar dat geeft geen zekerheid dat je ogen<br />

gezond zijn. Als je wilt weten of je geen glaucoom of MD hebt,<br />

moet er door een oogarts of een optometrist naar je oogzenuw<br />

en netvlies gekeken worden.’<br />

OOGCHECK<br />

‘Sinds enige tijd is er ook een preventieve optie: je kunt bij<br />

zo’n dertig winkels, verspreid over Nederland, een oogcheck<br />

laten doen. Bij die check worden het zicht, de brilsterkte en de<br />

oogdruk gemeten. Daarnaast wordt een OCT-scan gemaakt en<br />

een kleurenfoto van je netvlies. Zo worden het netvlies en de<br />

oogzenuwen goed in kaart gebracht en kun je uitsluiten of je<br />

glaucoom of MD hebt.’<br />

U GAAT TOCH OOK NAAR DE TANDARTS?<br />

‘Voor veel mensen zijn hun ogen een heel kostbaar bezit en heel<br />

belangrijk voor hun kwaliteit van leven. Toch gaan de meeste<br />

mensen wel ieder jaar naar de tandarts, maar laten ze hun ogen<br />

nooit controleren. Het zou goed zijn als de volgende generatie<br />

weet: ik ben 40, dus ik moet zo nu en dan mijn ogen eens goed<br />

laten nakijken. Dan weet je waar je aan toe bent en kan je die<br />

veelvoorkomende ziektes die zoveel schade kunnen aanrichten<br />

op tijd behandelen als dat nodig is.’<br />

ANNE ROEFS OOGARTS<br />

WILT U ZIEN WAAR U TERECHT KUNT OM UW OGEN<br />

TE LATEN TESTEN? GA VOOR MEER INFORMATIE NAAR<br />

WWW.DEOOGCHECK.NL.


8<br />

BA<br />

BACK ON TRACK<br />

WEER AAN HET WERK NA EEN INGRIJPENDE ZIEKTE<br />

‘JAAG JEZELF NIET<br />

OVER DE KOP, DAAR<br />

WIN JE NIKS MEE’<br />

Eind 2012 maakte acute leukemie Joris Gravesteijn zo ziek dat<br />

zijn werk een tijdlang heel ver weg was. Er waren chemokuren<br />

en een stamceltransplantatie nodig om hem in leven te houden.<br />

De 42-jarige advocaat overwon de ziekte en ging langzaam weer<br />

aan de slag. Daar wachtte hem een volgend gevecht: de strijd<br />

tegen de gevolgen van het ziek zijn.<br />

‘We zitten in dit kantoor met vier advocaten,<br />

allemaal maten’, vertelt Joris vanachter zijn bureau<br />

in Den Haag. ‘Met hen heb ik het enorm getroffen.<br />

Onze persoonlijkheden lopen enorm uiteen. Je<br />

kunt je niet voorstellen dat we zo prettig kunnen<br />

samenwerken. Een flinke dosis humor en liefde<br />

voor ons vak binden ons. Tijdens mijn ziekte<br />

hebben zij mijn praktijk waargenomen. Daardoor<br />

had ik gewoon nog cliënten toen ik terugkwam.’<br />

MENSELIJKE GESPREKKEN<br />

‘Het was prettig om weer aan het werk te gaan,<br />

maar ook moeilijk. Ik was mijn routine kwijt.<br />

Zo lang stilzitten is niet goed voor je hersenen.<br />

Ook fysiek was ik behoorlijk verzwakt. Als je je<br />

arbeidsongeschikt meldt, heb je geen flauw idee<br />

dat Movir méér voor je kan betekenen dan alleen<br />

uitkeren. Ik had heel menselijke gesprekken met<br />

de re-integratiebeleider van Movir. Het werd<br />

duidelijk dat ik niet alleen fysiek moest herstellen,<br />

maar ook in mijn hoofd. Ik vond het bijvoorbeeld<br />

een tijd eng om de straat op te gaan omdat ik<br />

bang was dat mijn lichaam me weer in de steek<br />

zou laten. Dan is het goed om er eens met iemand<br />

over te praten.’<br />

SPIEGEL<br />

‘De re-integratiebegeleider wees me voorzichtig<br />

in de richting van de coachingsdiensten van<br />

Re-turn. Ik ben al snel geneigd om te zeggen<br />

dat ik niks heb aan zulk zacht gedoe. Maar voor<br />

mij heeft het gewerkt. Het was goed om een<br />

spiegel voorgehouden te krijgen van iemand<br />

die je niet kent. Zo leerde ik inzien dat ik niet<br />

moet onderschatten wat de ziekte voor mijn<br />

omgeving heeft betekend. Mijn vrouw is door


9 VEERKRACHT BACK ON TRACK<br />

een hel gegaan. Zij heeft vijf dagen naast mij op<br />

de intensive care gezeten terwijl ik in een coma<br />

werd gehouden. Daar hebben we het pas veel<br />

later over kunnen hebben. Je kunt maar beter<br />

communiceren over zulke dingen dan dat je<br />

stommetje gaat zitten spelen. Ik heb weleens<br />

mijn mond gehouden tegen mijn partner over<br />

hoe ik me voelde, omdat ik haar niet verder wilde<br />

belasten. Maar dan weet zij ook niet wat er in mij<br />

omgaat. Als ik dan gestrest reageer of chagrijnig<br />

ben, dan weet zij niet hoe het komt. Dat werkt<br />

niet.’<br />

‘ZE ZIEN HET NIET AAN JE NEUS’<br />

‘Op een gegeven moment werd er op kantoor<br />

een te groot beroep op me gedaan om weer<br />

heftige zaken op me te nemen. Je wilt geen<br />

zwakte tonen aan je kantoorgenoten. Je denkt<br />

dat mensen toch wel snappen hoe je je voelt en<br />

dat je nog niet helemaal hersteld bent. Mijn coach<br />

zei: Je kantoorgenoten zien jou weer zitten. Ze<br />

zien niet aan je neus dat je nog aan het herstellen<br />

bent. Dat moet je zeggen. Dat heb ik ook gedaan<br />

en dat maakte een enorm verschil. Ik wil niet<br />

de hele tijd roepen dat ik iets niet kan. Maar als<br />

je het niet zegt, gaan mensen ervan uit dat je<br />

helemaal gezond bent en dat je voor de volle 100<br />

procent ingezet kan worden. En dat kan je niet.’<br />

ENERGIE MANAGEN<br />

‘Je moet je bewust zijn van waar jouw grens ligt.<br />

Het is goed om eens tegen die grens aan te gaan<br />

en soms een klein stapje erover. Zo ontdek je of<br />

je grens misschien iets is opgeschoven. Maar<br />

je moet er niet permanent overheen gaan, want<br />

dan pleeg je roofbouw op jezelf. In 2014 had ik<br />

een grote strafzaak en daarbij heb ik mezelf niet<br />

afgeremd. Toen heb ik mezelf in twee weken tijd<br />

over de kop gewerkt. As je je goed voelt, heb je<br />

het risico dat je gaat denken dat je weer de oude<br />

bent. Maar dat ben je niet. Je kan er mentaal<br />

wel weer zijn, maar je moet je energie managen.<br />

De arbeidsdeskundige en Re-turn hebben me<br />

daarop gewezen: als je batterij leeg is, moet je niet<br />

doorgaan. Want daar heeft niemand wat aan. Jijzelf<br />

niet, je gezin niet, je cliënten niet, je vrienden niet.’<br />

WERK UIT HANDEN GEVEN<br />

‘Ik ben ook wel handig geworden met het<br />

gebruiken van mijn eigen resources. Zo doet mijn<br />

secretaresse nu veel meer dan dat ik vroeger toeliet.<br />

Zij doet nu de administratie en voert de eerste<br />

intakegesprekken. Dat scheelt mij tijd waardoor ik<br />

op tijd naar huis kan en mijn zoon van de opvang<br />

kan halen. Dat is me heel dierbaar. Als ik niet ziek<br />

was geweest dan was dat niet gebeurd. Dan was ik<br />

in het oude tempo doorgegaan.’<br />

RIJKDOM<br />

‘Mensen zeggen weleens: Wat vervelend dat je<br />

bepaalde dingen nog niet kan. Oké, ik kan niet meer<br />

zo hard lopen als vroeger. Maar ik ben er nog en ik<br />

kan nog zoveel wél. We zijn net terug van vakantie.<br />

Als ik dan op het balkon zit en naar mijn vrouw<br />

en kind kijk die op het strand lopen, dan realiseer<br />

ik me heel goed dat dat rijkdom is. Ik ben blij dat<br />

ik dat mee mag maken. Mijn tip voor mensen die<br />

terugkomen na een ziekte zou zijn: concentreer je<br />

vooral op wat er goed gaat en haal daar je energie<br />

uit. Wees blij dat er heel veel mooie dingen zijn. En<br />

accepteer het als het even wat minder gaat. Jaag<br />

jezelf niet over de kop, daar win je niks mee.’<br />

‘Als je batterij<br />

leeg is, moet<br />

je niet doorgaan.<br />

Want daar heeft<br />

niemand wat<br />

aan. Jijzelf niet,<br />

je gezin niet,<br />

je cliënten niet,<br />

je vrienden niet.’


10<br />

OMGAAN MET<br />

ONBEGREPEN<br />

KLACHTEN<br />

Verzekerden die langere tijd arbeidsongeschikt zijn, worden in sommige gevallen<br />

verwezen naar Condite. Dit bureau is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen<br />

met complexe en vaak ‘onbegrepen’ klachten. Oprichter Jan Verhoeven vertelt hoe<br />

zo’n traject werkt.<br />

‘Door je<br />

uitsluitend<br />

te richten op<br />

de klachten,<br />

houd je veel<br />

klachten in<br />

stand.’<br />

‘Mensen die bij ons komen zijn in de meeste gevallen<br />

al een jaar of langer niet aan het werk. Vaak hebben<br />

ze al behandelingen gehad. Daarbij is meestal veel<br />

energie gestoken in de zoektocht naar de oorzaak<br />

van problemen. Wij proberen mensen op een andere<br />

manier inzicht te geven. Niet zozeer door te kijken naar<br />

hoe het probleem is ontstaan, maar vooral door te<br />

kijken naar de reden dat het niet weggaat. Hoe eerder<br />

dat gebeurt, des te beter dat is. Daar is nog weinig<br />

aandacht voor.’<br />

HET VERKEERDE MEDICIJN<br />

‘Door je uitsluitend te richten op de klachten, houd<br />

je veel van die klachten in stand. Je bent vaak beter<br />

af met het leren accepteren van klachten, dan met<br />

blijven zoeken naar een oplossing in de vorm van<br />

een medische behandeling. Recent hoorde ik van<br />

een jongeman die al een half jaar thuis zit, omdat<br />

hij overgevoelig is voor geluid nadat hij tijdens het<br />

voetballen een dreun tegen zijn hoofd kreeg. Hij draagt<br />

nu oordopjes omdat hij geluid niet kan verdragen.<br />

Maar als je gezond bent en oordopjes indoet, ben je<br />

na een week ook overgevoelig voor geluid. Hij was<br />

dus net met het verkeerde bezig. Dit is zomaar een<br />

voorbeeld van een klacht die is uitgelokt door een<br />

ongeval, maar die kan blijven bestaan doordat je je er<br />

zorgen over maakt en niet normaal functioneert.’<br />

NORMALE REACTIES OP EEN<br />

ABNORMALE SITUATIE<br />

‘De factoren die ervoor zorgen dat iemand<br />

zich arbeidsongeschikt meldt, zijn vaak anders<br />

dan de factoren die ervoor zorgen dat iemand<br />

arbeidsongeschikt blijft. Als je geconfronteerd wordt<br />

met een lichamelijke aandoening als bijvoorbeeld<br />

kanker of een hartaanval, dan kun je ook psychische<br />

klachten krijgen. Zo krijgt een kwart van de mensen<br />

na een hartinfarct te maken met een zogenaamde<br />

post-infarctdepressie. Omdat dit vaak niet wordt<br />

herkend en de vermoeidheid die daar bij komt kijken<br />

bijvoorbeeld aan het hartprobleem of de medicatie<br />

wordt toegeschreven, volgt er in veel gevallen<br />

geen effectieve behandeling. Het is niet raar dat je<br />

stressklachten krijgt, onzeker wordt, bang bent om<br />

weer een hartinfarct te krijgen, of somber bent. Je<br />

bent dan niet gek, het is een normale reactie op een<br />

abnormale situatie. Het is belangrijk dat mensen<br />

accepteren dat ook jij die psychische klachten kunt<br />

krijgen en dat ook jij die aandacht verdient.’<br />

DE VALKUIL VAN BURN-OUT<br />

‘Ook burn-out kan blijven bestaan als je je niet op de<br />

juiste factoren richt. Als je de belasting in je werk niet<br />

voldoende in je vrije tijd compenseert, kan je tegen<br />

problemen in het werk aanlopen. Je denkt dan dat de<br />

oorzaak uitsluitend in het werk ligt en dat niet werken<br />

de oplossing is. Mensen zitten regelmatig aan de<br />

verkeerde kant te sleutelen.’<br />

DE AANPAK<br />

‘Als wij vijf mensen met dezelfde klachten krijgen, is<br />

de behandeling waarschijnlijk bij alle vijf de personen<br />

verschillend. Maar we beginnen altijd met een analyse<br />

van welke lichamelijke, welke psychische en welke<br />

gedragsmatige factoren een rol spelen. Met die<br />

uitkomsten gaan we aan de slag. Mensen willen wel<br />

uit de situatie komen, maar weten vaak niet hoe. Wij<br />

geven ze inzicht in hoe ze wél verder kunnen komen.


11<br />

VEERKRACHT RE-INTEGRATIE<br />

RE<br />

RE-INTEGRATIE<br />

JAN VERHOEVEN CONDITE<br />

Bijvoorbeeld door hen te begeleiden naar een andere<br />

dagindeling, een ander slaapritme en door gerichte<br />

training. Praktische en bruikbare adviezen staan<br />

centraal. We bezoeken mensen thuis in hun eigen<br />

omgeving. Meestal betrekken we ook de partner erbij,<br />

omdat het belangrijk is dat iemand steun krijgt bij de<br />

verandering. Als je partner je alles uit handen neemt,<br />

draagt dat niet bij aan je revalidatie. ’<br />

WAAR WIL JE NAARTOE?<br />

‘We richten ons niet op waar je vanaf wilt. Want hoe<br />

harder je je richt op dat je geen pijn meer wilt, hoe<br />

meer aandacht dat krijgt. Daarom richten we ons<br />

liever op: waar wil je naartoe? Vergelijk het maar met<br />

een sporter die vier jaar toewerkt naar de Olympische<br />

Spelen. Het feit dat die ergens naartoe werkt, zorgt<br />

ervoor dat hij kan presteren. Daardoor zijn mensen<br />

tot veel meer in staat. Vanuit zijn ambitie om een doel<br />

te bereiken, overwint zo’n sporter een blessure die hij<br />

onderweg opliep.’<br />

IDENTITEIT TERUG<br />

‘In het begin krijgen we vaak met de nodige<br />

weerstand te maken. Dat is ook wel begrijpelijk.<br />

Mensen kunnen het gevoel hebben dat je hun<br />

klachten niet serieus neemt als je zegt dat ze meer<br />

kunnen dan dat zij denken. Het is dan aan onze<br />

medewerkers om die mensen te laten zien dat er<br />

voor hen veel te winnen valt. De meeste mensen<br />

die bij ons werken zijn zowel fysiotherapeut als<br />

psycholoog en nemen je daar geleidelijk in mee. Aan<br />

het einde van het traject is de tevredenheid vaak<br />

heel hoog. Mensen krijgen hun identiteit terug. Ze<br />

zijn uit de ziekterol en maken weer deel uit van hun<br />

werkomgeving. We zien mensen weer opbloeien.’<br />

Lees meer over langdurige arbeidsongeschiktheid en<br />

specifieke problematiek op condite.nl/kennisbank.<br />

‘Juist door<br />

gedoseerd<br />

aan het werk<br />

te gaan,<br />

verbeter je de<br />

belastbaarheid.’<br />

GRENZEN VERLEGGEN<br />

‘Juist door goed gedoseerd aan de slag te gaan,<br />

verbeter je de belastbaarheid. Ook in het werk. We<br />

noemen dat tijdcontingent opbouwen. Dat wil zeggen<br />

dat je volgens een vastgesteld tijdschema op een<br />

verantwoorde manier je grenzen verlegt. Je werkt<br />

gericht toe naar je doel. Dat kan een ander doel zijn<br />

dan voorheen. Misschien is het wel beter om 40 uur<br />

te gaan werken in plaats van 60 uur. Vaak stellen we<br />

samen een agenda op. Bij voorkeur staat daar niet in:<br />

Niets doen. Want dat geeft je de kans om te piekeren.<br />

Probeer er iets voor in de plek te zetten waardoor je in<br />

beslag wordt genomen.’<br />

HET KOMEN EN GAAN VAN KLACHTEN<br />

‘In 2000 stonden we in Nederland aan het begin van de RSI-epidemie.<br />

Pas toen enkele kranten daarover berichtten, viel men massaal uit met<br />

RSI. Doordat ze de klachten herkenden. Het is niet zo dat ze die klachten<br />

verzonnen. Het feit dat mensen erover hebben gelezen, bepaalt wel dat ze<br />

toen uitvielen met RSI. Vooral ook omdat men de klachten associeerde met<br />

werk. Als oplossing keek men uitsluitend naar wat er in het werk moest<br />

veranderen. En nu is RSI geen item meer. Niet doordat het werk veranderd<br />

is, maar met name doordat mensen meer en beter zijn gaan compenseren.<br />

Bijvoorbeeld door te sporten. Ik vond dit fenomeen zo interessant, dat<br />

ik me als fysiotherapeut en psycholoog vooral ben gaan richten op het<br />

bevorderen van een adequaat herstelgedrag.’


12<br />

PR<br />

PREVENTIE<br />

WAT ALS JE NIET MEER WEET WAT BIJ JE PAST?<br />

‘ALS JE IDENTITEIT HELDER IS,<br />

GEEFT DAT ZOVEEL RUST’<br />

Zeven jaar geleden begon Alex (35 jaar) als zelfstandig ondernemer.<br />

Voor de buitenwereld leek het hem voor de wind te gaan. Toch kwam Alex vast te zitten.<br />

Hij klopte aan bij Elestia, in de hoop handvatten te krijgen waarmee hij weer vooruit zou kunnen.<br />

‘Mijn vakgebied is online marketing. Dat is een<br />

breed werkterrein. Toen ik voor mezelf begon had ik<br />

een bureau voor ogen met veel personeel. Mensen<br />

om mij heen hadden een succesvol bedrijf en ik<br />

dacht dat ik ook succes zou hebben als ik hen<br />

zou nadoen. Ik wilde een groot bedrijf, met veel<br />

personeel en veel omzet.’<br />

VASTLOPEN<br />

‘Na verloop van tijd kwam ik erachter dat het<br />

helemaal niet bij me paste om personeel aan te<br />

sturen. Ik eiste nogal veel van mijn werknemers en<br />

dacht dat ik alles zelf beter kon. Daarom ben ik in<br />

mijn eentje doorgegaan. Maar daarmee kwam ik<br />

niet verder. Terwijl ik juist wilde groeien en niet alleen<br />

als ondernemer. Ik ben van mening dat je ook als<br />

mens moet groeien. En dat lukte niet. Daardoor liep<br />

ik vast. Ik had weinig energie en kon mezelf ook<br />

moeilijk motiveren.’<br />

STATUS<br />

‘Ik dacht niet dat ik hulp nodig had. Maar op een<br />

gegeven moment zag ik veel ondernemers om me<br />

heen waar het niet goed mee ging. Hier was een<br />

relatie kapot en daar was ook iets mis. En ondertussen<br />

liep iedereen te vertellen hoe goed het met<br />

hem ging. Ook ik wilde een nieuwe auto, omdat mijn<br />

buurman een mooiere had. Ik was met status bezig<br />

en maakte keuzes op basis van imago. Ik hield mezelf<br />

voor de gek. Dat begon me te storen, gaf me onrust<br />

en ik realiseerde me dat ik die kant niet op wilde.’<br />

SPARREN<br />

‘Als ondernemer had ik het gevoel dat ik alles<br />

alleen moest doen. Niemand was zo perfect als<br />

ik. Uiteindelijk kwam ik erachter dat ik juist andere<br />

mensen nodig heb om mee te sparren en nieuwe<br />

dingen te ontdekken. Mensen met wie ik gevoelens<br />

kan delen en die me een spiegel voorhouden: Wat ben<br />

ik eigenlijk aan het doen? Wat past bij mij? Wat zijn


13<br />

VEERKRACHT PREVENTIE<br />

‘IEDER MENS HEEFT ZIJN<br />

ZWAKTES’<br />

Er heerst zo’n taboe op coaching.<br />

Ik vind dat ieder mens moet kunnen<br />

profiteren van een coach. Dat<br />

kan ook een goede vriend zijn, je<br />

partner of een zakenpartner. Een<br />

coach motiveert en zet dingen in<br />

beweging. Heel veel ondernemers<br />

denken: ik sta bovenaan in de<br />

organisatie, ik ben de baas en ik<br />

weet alles, ik kan alles en ik ben<br />

overal goed in. Dat is een illusie<br />

die veel ondernemers hebben.<br />

Maar je kan niet alles. Ieder mens<br />

heeft zijn zwaktes. Het begint<br />

bij bewustwording. En dat kan<br />

beginnen bij een coach. Die geeft je<br />

handvatten om mee aan de slag te<br />

gaan. Alleen moet je het zelf doen.<br />

Daar is dat woord weer: doen!<br />

ALEX GROENENDIJK EN ZIJN ECHTGENOTE<br />

mijn kwaliteiten? Waar word ik blij en gelukkig van?<br />

Dat heeft me ertoe bewogen om Elestia te bellen.<br />

Zo kwam ik in contact met Anniek Bello. Zij luisterde<br />

naar me, stelde de juiste vragen en gaf me vervolgens<br />

handvatten mee. Ze oordeelde niet en zei niet wat<br />

ik moest doen, maar haalde bepaalde punten aan.<br />

Daardoor ging ik nadenken en werd ik me bewust van<br />

dingen. Op die manier ben ik er zelf achter gekomen<br />

wat ik nodig heb om beter te functioneren.’<br />

DOEN<br />

‘Op een bepaald moment spraken we over<br />

een bedrijf dat ik kon overnemen. Dat was een<br />

uitdagende optie. Maar tegelijkertijd maakte het me<br />

angstig. Anniek wees me erop dat je dingen moet<br />

doen om erachter te komen of iets bij je past. Koop<br />

het niet meteen, maar ga het onderzoeken. Dat<br />

woordje DOEN, met hoofdletters, heeft heel veel voor<br />

me betekend. Dat klinkt heel simpel. Maar met dat<br />

ene woord heeft ze me weer in beweging gebracht.<br />

Ook bijvoorbeeld in het regelen van een oppas, zodat<br />

mijn vrouw en ik eens uit eten konden gaan. Ook dat<br />

was een kwestie van DOEN!’<br />

THUIS<br />

‘De onrust die ik in mijn werk had, was ook van<br />

invloed op mijn rol thuis. Ik was ongeduldig.<br />

Daarnaast deed ik thuis extra mijn best, om te<br />

compenseren dat ik vanwege mijn werk veel afwezig<br />

was. Nu is dat beter in balans. Het is<br />

helder dat mijn vrouw twee dagen werkt en dat<br />

ik de kostwinner ben. Als ik thuis ben dan help<br />

ik. Maar ik hoef niet extra mijn best te doen om te<br />

compenseren. Daarnaast heb ik geleerd om te<br />

voelen en uit te spreken wat ik wil en wat ik nodig<br />

heb. Ook dat is weer een kwestie van doen. Zo<br />

weet mijn vrouw ook wat er in mij omgaat in plaats<br />

van dat ze dat moet raden.’<br />

FOCUS<br />

‘Voordat ik bij Elestia aanklopte was ik goed in<br />

sales, omdat ik een kameleon kan zijn. Ik kan<br />

met iedereen goed schakelen. Maar dat was juist<br />

ook mijn probleem. Ik wist niet wie ik zelf was.<br />

Nu ik naar mezelf ben gaan luisteren, denk ik dat<br />

mensen best van zichzelf weten waar ze blij van<br />

worden. Als je ergens met een glimlach over kan<br />

praten, zegt dat heel veel. Voor mij geldt dat ik me<br />

op een specifiek onderdeel van online marketing<br />

ben gaan richten, namelijk SEA. In plaats van dat<br />

ik word gezien als manusje-van-alles, word ik nu<br />

ingehuurd als specialist en kan ik meer kwaliteit<br />

leveren. Ook hier geldt: als je identiteit helder is,<br />

geeft dat zoveel rust.’<br />

SAMEN GROEIEN<br />

‘De coaching heeft me precies opgeleverd waar<br />

ik op hoopte. Ik weet nu veel beter wat bij me past<br />

en ben veel beter in staat om het maximale eruit<br />

te halen. Op alle fronten ben ik aan het groeien.<br />

En wat grappig is: mijn vrouw volgt nu zo’n zelfde<br />

traject, ook bij Anniek. We hebben een goede<br />

relatie en dat willen we zo houden. Als ik groei en<br />

zij niet, dan groei je uit elkaar. Nu groeien we<br />

samen en we weten allebei wat er bij de ander<br />

speelt. Dat is heel erg leuk.’<br />

‘Ik had weinig<br />

energie en<br />

kon mezelf<br />

niet meer<br />

motiveren.’


14<br />

‘DOE JEZELF NIET TEKORT DOOR<br />

MAAR DOOR TE BLIJVEN JAKKEREN’<br />

Als verzekerde van Movir kunt u 24 uur per dag en geheel anoniem terecht bij Elestia voor<br />

ondersteuning. Met welke vragen kunt u aankloppen? Hoe ziet de ondersteuning eruit?<br />

Bianca Kamphuis van Elestia geeft antwoord op deze en andere vragen.<br />

BIANCA KAMPHUIS ELESTIA<br />

EL<br />

ELESTIA<br />

WAT DOET ELESTIA?<br />

‘We brengen mensen in beweging op het moment<br />

dat ze zelf even vastzitten. Door hen perspectief te<br />

geven en vertrouwen in de toekomst. Zo ontstaat er<br />

weer ruimte die hen helpt om weer vooruit te komen.<br />

Vaak gaat dat eenvoudiger dan mensen denken.<br />

Dat is ook het leuke aan coaching. Het geeft zoveel<br />

energie als je weer mogelijkheden ziet en daarmee uit<br />

die donkere wolk komt.’<br />

MET WAT VOOR DINGEN KAN IEMAND<br />

BIJ JULLIE TERECHT?<br />

‘Met alles waar je wakker van ligt. Denk aan<br />

samenwerkingsproblemen, loop-baanvragen,<br />

relatiepro-blemen, zorgen om de kinderen, scholing<br />

van de kinderen, mantelzorg, rouwverwerking,<br />

timemanagement, management van verwachtingen,<br />

trauma- verwerking. We hebben een heel breed<br />

netwerk van 120 gecertificeerde en heel goede<br />

coaches, counselors, psychologen en mediators.<br />

Wat er ook met je aan de hand is, we hebben altijd<br />

wel iemand die jou heel goed kan ondersteunen.’<br />

WAT KUN JE VERWACHTEN ALS JE BELT?<br />

‘Je krijgt een counselor aan de telefoon die direct tijd<br />

voor je heeft. In dat eerste gesprek krijg je vaak direct<br />

inzichten en wordt je perspectief geboden. Dat geeft<br />

lucht en ruimte. Een goede counselor hoort tussen de<br />

regels door waar je vastloopt en waar de openingen<br />

zitten. Na zo’n eerste gesprek krijg je vaak al weer zin<br />

om dingen aan te pakken.’<br />

VEEL MENSEN HEBBEN HET TE DRUK OM<br />

AAN DE BEL TE TREKKEN.<br />

‘We zijn allemaal heel druk. Als je je werk met passie<br />

en plezier doet, kun je dat heel lang volhouden.<br />

Misschien heb je ons ook niet nodig. Maar als je<br />

eigenlijk tijd tekort komt voor je gezin, voor je vrienden<br />

of voor jezelf, dan moet je wel ingrijpen. Daar moet je<br />

tijd voor maken. Het is echt heel zonde als je uitvalt<br />

om psychische redenen. Dan ben je vaak lang uit de<br />

running en je krijgt er een enorme knauw van. Dat<br />

gun je niemand en het kan echt voorkomen worden,<br />

als je op tijd ingrijpt.’


15 VEERKRACHT CASE<br />

HOE MERK JE WAAR JE GRENZEN LIGGEN?<br />

‘Vaak zijn het mensen in je omgeving die als eerste zien<br />

dat het de verkeerde kant op gaat. Daarom adviseer<br />

ik iedereen om opmerkingen van anderen serieus te<br />

nemen. Er zijn ook verschillende signalen die laten zien<br />

dat het even niet gaat zoals je zou willen. Bijvoorbeeld<br />

als je vermoeid raakt, moeilijker inslaapt, het gevoel<br />

hebt dat je constant alle ballen in de lucht moet<br />

houden en overal achteraan rent. Weet wanneer het<br />

je te veel wordt. Natuurlijk, je bent ook belangrijk in je<br />

werk. Soms moet je pieken. Maar dat kan niet continu<br />

zo zijn. Dat is voor niemand goed.’<br />

WAT ALS JE WERK GEWOON VEEL VAN<br />

JE VRAAGT? DAT LAAT JE TOCH NIET UIT<br />

JE HANDEN VALLEN?<br />

‘Vaak draait het om verwachtingen die je eigenlijk niet<br />

waar kunt maken. Dan is de vraag: wat kan je doen<br />

om die verwachtingen te managen? Als jij bijvoorbeeld<br />

op woensdagmiddag niet bereikbaar bent, omdat je<br />

voor je vader zorgt, dan is het goed dat de mensen om<br />

je heen weten dat je dat aan het doen bent. Deel het<br />

en maak het bespreekbaar. Als je al oververmoeid of<br />

gestrest bent, dan zie je de oplossing niet meer. Heel<br />

vaak draait het om het managen van verwachtingen.<br />

Ook naar jezelf. Want we hebben heel hoge<br />

verwachtingen van onszelf.’<br />

WAT GEBEURT ER NA DAT EERSTE GESPREK?<br />

‘Soms blijft het daar bij. Maar vaak speelt er meer<br />

zodat het beter is om je door te verwijzen naar een<br />

face-to-facetraject. We gaan dan meteen voor je aan<br />

de slag om een passende coach bij jou in de buurt te<br />

vinden. Binnen drie werkdagen krijg je van Elestia de<br />

contactgegevens van deze coach of psycholoog en je<br />

neemt dan zelf contact op om een eerste afspraak te<br />

maken. Binnen een week kan je bij de coach terecht<br />

en je kunt dus meteen aan de slag. Het kan ook zijn<br />

dat we in overleg kiezen voor een telefonisch traject,<br />

een traject via e-mail of voor een combinatie van die<br />

middelen. Een coachingstraject vraagt wel iets van je,<br />

maar het geeft ook vaak direct veel energie.’<br />

WAT ZOU JE NOG KUNNEN ZEGGEN<br />

OVER JULLIE COACHES?<br />

‘Ze hebben minimaal een hbo-achtergrond. De<br />

meesten hebben een hele carrière achter de rug in<br />

het bedrijfsleven of in de gezondheidszorg. Bij onze<br />

coaches kan je zijn wie je bent, ze vinden niks gek.<br />

Ook zullen ze nooit zeggen: ik weet wat voor jou<br />

goed is. Nee, jij weet wat goed voor jou is. En zij<br />

stellen jou de vragen, zodat jij erachter komt waar de<br />

sleutel voor jou zit. Het heeft helemaal geen zin als<br />

ik jou ga vertellen hoe je het moet doen. Dat brengt<br />

voor jou geen duurzame verandering.’<br />

‘Vaak draait<br />

het om<br />

verwachtingen<br />

die je eigenlijk<br />

niet waar<br />

kunt maken.<br />

Dan is de vraag:<br />

wat kun je<br />

doen om die<br />

verwachtingen<br />

te managen?’<br />

T 0800 22 44 228<br />

IS JULLIE WERKWIJZE NIET EEN BEETJE<br />

SOFT EN ZWEVERIG?<br />

‘De trajecten die wij doen zijn heel concreet. Het gaat<br />

over dingen anders doen. Iets in wat je nu doet werkt<br />

kennelijk niet voor je. Dat is heel down-to-earth: in<br />

gesprek gaan met mensen om je heen, beslissingen<br />

nemen en actie uitvoeren. Maar je gaat wel even goed<br />

bij jezelf naar binnen om te zien wat je nou eigenlijk<br />

wilt. Daar heb je de beste oplossingen. Dus ja, er komt<br />

wel gevoel bij kijken.’<br />

WELKE ROL SPEELT HET FEIT DAT JE<br />

ANONIEM KUNT BELLEN?<br />

‘Dat maakt het heel laagdrempelig. Mensen vragen me<br />

weleens of we echt niks terugkoppelen naar Movir. Dat<br />

doen we echt niet. Daardoor kunnen we inzetten wat<br />

nodig is en hebben we nooit een andere agenda dan:<br />

hoe zorgen we dat het goed met jou blijft gaan?’<br />

WAAROM IS HET ZO BELANGRIJK DAT JE<br />

AAN DE BEL TREKT?<br />

‘Als je goed wilt blijven functioneren en energie wilt<br />

hebben voor dingen die voor jou belangrijk zijn, dan is<br />

het belangrijk dat je aan de bel trekt. Dan moet je jezelf<br />

niet tekort doen door maar door te blijven jakkeren en<br />

roofbouw te plegen. Het kan altijd anders. En denk je<br />

dat er bij jou niets mogelijk is, omdat je gewoon heel<br />

veel op je bord hebt liggen? Juist dan is het slim om<br />

ons in te schakelen. Je hebt hier niets te verliezen.<br />

Je hoeft alleen maar te vertellen. Ja, je moet wel lef<br />

hebben en je kwetsbaar op durven stellen. En als je<br />

dat lastig vindt, dan zeg je gewoon dat je dat lastig<br />

vindt. Dan houden we daar rekening mee. Soms<br />

vragen mensen juist om een stevige coach, omdat ze<br />

een harde noot om te kraken zijn. Nou, dan regelen we<br />

dat. Maar meestal heb je gewoon een sparringpartner<br />

nodig bij wie je jezelf mag zijn en bij wie je je gezien en<br />

gehoord voelt.’<br />

HOE VEERKRACHTIG BENT U?<br />

De volgende punten dragen bij aan de<br />

veerkracht die u nodig hebt om overeind te<br />

blijven als er iets misgaat in uw leven:<br />

• Passie: doe dingen die dicht bij<br />

uw hart liggen<br />

• Sterke visie: weet wat u wilt en waar<br />

u naartoe wilt<br />

• Focus: werk aan bovenstaande punten<br />

en laat u niet afleiden<br />

Mist u één of meer van bovenstaande punten?<br />

Elestia helpt het u graag (terug) te vinden.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!