31.10.2016 Views

4796_1_Veerkracht_2016_webversie

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

REDACTIE

YVONNE BOSMA

PETER GORDIJN

HELEEN VOOLSTRA

SANDER VAN DER KUILEN

EINDREDACTIE

ARNOLD HUBBERS

FOTOGRAFIE

BASTIAAN VAN MUSSCHER

ONTWERP EN OPMAAK

HELDERGROEN

DRUKWERK

DEABRUMMELKAMP

VEERKRACHT@MOVIR.NL

(030) 607 87 00


GEZONDE IDEEËN OVER WERK EN LEVEN

NAJAAR 2016

KEUZES MAKEN,

GRENZEN STELLEN,

EROVER PRATEN, DOEN!

HET WERKPLEZIER

VAN EEN FYSIOTHERAPEUT

OMGAAN MET

ONBEGREPEN KLACHTEN

JAAG JEZELF NIET OVER DE KOP,

DAAR WIN JE NIKS MEE

BLIJFT U ALLES

HELDER ZIEN?

ALS JE IDENTITEIT HELDER IS,

GEEFT DAT ZOVEEL RUST


VEERKRACHT INHOUD

CA

CASE

PR

E

PREVENTIE

CA

CASE

BA

BACK ON TRACK

EL

ELESTIA

03 COLUMN 04 HET WERKPLEZIER VAN EEN FYSIOTHERAPEUT

06 OMGAAN MET ONBEGREPEN KLACHTEN 08 JAAG JEZELF NIET OVER

DE KOP, DAAR WIN JE NIKS MEE 10 DE SLUIPMOORDENAARS VAN HET

GEZICHTSVERMOGEN 12 ALS JE IDENTITEIT HELDER IS, GEEFT DAT

ZOVEEL RUST 14 DOE JEZELF NIET TEKORT DOOR MAAR DOOR

TE BLIJVEN JAKKEREN

VEERKRACHT IS EEN UITGAVE VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERAAR MOVIR VOOR HAAR VERZEKERDEN.

IN VEERKRACHT STAAT DE DIENSTVERLENING RONDOM ONZE PREVENTIE EN RE-INTEGRATIE CENTRAAL.

© COPYRIGHT 2016. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG WORDEN VERVEEL VOUDIGD, OPGESLAGEN,

OF OPENBAAR GEMAAKT, IN ENIGE VORM OF OP ENIGE WIJZE, ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE UITGEVER.


3

VEERKRACHT COLUMN

COLUMN

KEUZES MAKEN,

GRENZEN STELLEN,

EROVER PRATEN, DOEN!

‘Waarom

zou je aankloppen

bij

een coach

als je het

toch al zo

druk hebt.’

Afgelopen zomer sprak ik tijdens een barbecue een

ondernemer die verzekerd is bij Movir. Deze man

gaf aan dat hij zo druk is met zijn werk, dat hij vaak

het gevoel heeft dat hij zijn grenzen over gaat. Op

mijn vraag of hij weleens had overwogen om dat

onderwerp te bespreken met een professional, gaf

hij aan dat hij daar zeker geen tijd voor heeft.

De reactie van deze ondernemer is misschien wel

typerend voor veel van onze verzekerden. Ga maar

na: als professional willen we goed zijn in wat we

doen en willen we vooruit. Deze gedrevenheid helpt

ons ook vaak verder. Maar er schuilen ook gevaren

aan de hoge eisen die we aan onszelf stellen. Zeker

als we onze grenzen niet herkennen of niet weten

wat we moeten doen als we die grens over zijn.

In deze Veerkracht staat een interview met Bianca

Kamphuis van Elestia, een externe service waar

u als verzekerde van Movir 24/7, kosteloos en

anoniem terecht kunt voor coaching. Aan haar

stelden we de vraag waarom je zou aankloppen

bij een coach als je het toch al zo druk hebt. De

hoeveelheid werk die op je bordje ligt wordt toch

niet minder van een goed gesprek?

Verder leest u in dit magazine de persoonlijke

ervaringen van verzekerden die gebruik hebben

gemaakt van professionele ondersteuning. Die

verhalen laten zien dat je weer in beweging kunt

komen als je vastgelopen bent. Vaak door heel

concrete dingen te doen als: keuzes maken,

grenzen stellen en erover praten waarom je dingen

doet zoals je doet.

CO

COLUMN

Ik heb de man van de barbecue op het hart

gedrukt om deze editie van Veerkracht goed te

lezen. Hopelijk inspireert het hem om eens tijd vrij

te maken voor ondersteuning.

Veel leesplezier!

LOUIS VAN DRUNEN / directeur

In Veerkracht leest u hoe wij andere verzekerden hebben geholpen. Ook ú kunnen

wij helpen. Door rechtstreeks contact met ons op te nemen, of als u dat prettiger

vindt, anoniem en kosteloos via Elestia (0800 22 44 228). Elestia is overigens

ook beschikbaar voor uw inwonende gezinsleden, 24 uur per dag.


4

CA

CASE

ALBERT ROELOFSZ-THOMAS FYSIOTHERAPEUT

HET WERKPLEZIER VAN EEN FYSIOTHERAPEUT

‘HET GRAS IS ECHT NIET

GROENER BIJ DE BUREN’

Veel zorgverleners ervaren een toenemende druk. Die wordt onder meer veroorzaakt

door uitgebreide eisen van zorgverzekeraars en administratieve handelingen die daarbij

komen kijken. Ook fysiotherapeuten ontkomen daar niet aan. Hoe houd je als beoefenaar

van dat beroep toch plezier in je werk? Fysiotherapeut Albert Roelofsz-Thomas geeft

inzicht in de manier waarop hij dat doet.

‘Met nog twee andere fysiotherapeuten vorm ik

een maatschap waarin we goede afspraken hebben

gemaakt. Er werkt nog een aantal collega’s in

de praktijk, waardoor we multidisciplinair kunnen

werken. We huren een locatie binnen een gezondheidscentrum,

met een mooie trainingsruimte en

mooie behandelruimtes. Dat ziet er goed uit en

draagt eraan bij dat ik het naar mijn zin heb op mijn

werk. We hebben twee assistentes die ook een hoop

opvangen. Al het telefonisch verkeer dat binnenkomt

hoeven wij niet aan te nemen. Dat kost geld, maar

dat is een keuze die wij hebben gemaakt.’

KLANKBORD

‘Ik vind het prettig om samen met anderen een

maatschap te vormen. Onze maatschap heeft één

keer in de week werkoverleg. Dat is belangrijk om de

lopende zaken goed te houden. Bij collega’s met een

eenmanspraktijk zie ik dat zij een klankbord missen.

Dat maakt het voor hen een stuk moeilijker.’

‘SOMS LAAT IK DINGEN EXPRES LIGGEN’

‘Als fysiotherapeut krijg je te maken met steeds meer

controles en maatregelen die zorgen voor extra druk.

Dat is de laatste vijf tot tien jaar enorm toegenomen.


5 VEERKRACHT CASE

Uit zelfbescherming ben ik heel goed geworden in

het maken van keuzes. Zo zijn mijn vrouw en ik minder

gaan werken. Soms laat ik dingen expres liggen.

Het moet wel gebeuren, maar ik doe het vandaag gewoon

niet. Je kunt een heleboel dingen inregelen om

te zorgen dat je minder stress hebt. Maar dat moet je

wel allemaal zelf doen.’

KEUZES

‘Mijn vrouw en ik kiezen bijvoorbeeld ook voor een

lange zomervakantie. Twee weken is voor mij te kort

om bij te komen. Daarnaast geeft ook het feit dat wij

relatief goedkoop wonen rust. Ook dat is een keuze.

Ik heb het geluk dat mijn vrouw de nodige kennis heeft

van psychologie en burn-out. Zij ziet de signalen wel

als het me te veel dreigt te worden. Dan zorgt ze dat

ik het even wat rustiger aan doe of dat ik weer eens

ga hardlopen. Als ik haar niet had gehad, was ik misschien

wel omgevallen. Zij is mijn persoonlijke Elestia.’

BLIKOPENERS

‘Je kunt allerlei dingen doen om het werk leuk te

houden. Maar het begint ermee dat je het werk zelf

leuk vindt. Ik werk nu bijna 30 jaar en doe dat gelukkig

graag. Het meeste plezier haal ik uit het contact

met patiënten. Als je in de gezondheidszorg werkt,

moet je het een uitdaging vinden om mensen vooruit

te helpen. Maar daarnaast moet je ook jezelf ontwikkelen.

Een leraar op mijn opleiding verwoordde dat

mooi: Iemand komt naar je toe met een hulpvraag.

Dat moet je zien als een conservenblik. Hoe meer je

weet, hoe meer blikopeners je hebt. Dus hoe meer

opleidingen je doet, hoe meer mogelijkheden je hebt

om tot een bepaalde oplossing van een probleem te

komen. Dat heb ik altijd onthouden.’

‘Zolang mijn

lichaam me

niet in de

steek laat,

kan ik nog

wel door.’

MEER DAN MASSEREN

‘Soms hebben fysieke klachten een psychische

achtergrond, bijvoorbeeld veroorzaakt door stress.

Een fysieke benadering door middel van manipulatie,

massage of oefentherapie kan een opening zijn, maar

het probleem zit primair ergens anders. Soms is er

dan een combinatie van een gesprek en een behandeling

nodig. Ik ga niet op de stoel van een psycholoog

zitten en laat mensen zulke dingen ook met een

huisarts bespreken. Maar toch heeft zo iemand vaak

de behoefte om mij te vertellen wat er speelt. Als ik

dan een luisterend oor ben en iemand daarna met

minder klachten weer naar buiten stapt, geeft me dat

heel veel voldoening.’

BOOST

‘Ik behandel nu een oudere man die terminaal is. Hij

wil niet opgenomen worden in een revalidatiekliniek.

De eerste keer dat ik hem thuis bezocht, bespraken

we wat er speelt. Uit interesse vroeg ik aan die man

wat hij vroeger gedaan heeft. Op dat moment gingen

zijn ogen twinkelen. Hij was straaljagerpiloot geweest.

Zo’n man heeft natuurlijk alles meegemaakt en vertelt

ook mooie verhalen. Toen ik een paar dagen later bij

hem terugkwam, zei die man: Ik heb er zo naar uitgekeken,

want we gaan weer aan de slag hè? Ondanks

dat hij terminaal is, kreeg deze man weer een ‘boost’

doordat hij zijn verhaal kon doen. Je gaat hem natuurlijk

niet genezen, maar voor hem is dit nu even van

belang. Van zulke dingen krijg ik nou energie.’

DE TOEKOMST

‘Ik ben nu 53 jaar oud. Gelukkig heb ik geaccepteerd

dat ik tot mijn zevenenzestigste moet werken. Daar

zie ik niet tegenop. Zolang mijn lichaam me niet in

de steek laat, kan ik nog wel door. Ik let goed op

mijn werkhouding, heb altijd veel gesport en heb nog

geen klachten. Verder ben ik er al lang achter dat

in elk beroep wel wat speelt. Het gras is echt niet

groener bij de buren.’

WAAR STA IK NU?

Bent u fysiotherapeut en wilt u inzicht in hoe

u er voor staat en wat uw aandachtspunten

zijn? Ga dan naar movir.nl/waarstaiknu en

vul daar de online vragenlijst in. Uitkomsten

worden vertrouwelijk en anoniem verwerkt.


6

BLIJFT U ALLES HELDER ZIEN?

‘DE SLUIPMOORDENAARS VAN

HET GEZICHTSVERMOGEN’

CA

CASE

Waarschijnlijk staat u niet vaak stil bij de kwetsbaarheid van uw ogen.

Toch krijgt een aantal mensen een aandoening die ervoor zorgt dat hun zicht

voor een groot deel of zelfs helemaal verdwijnt. Veel leed is te voorkomen als

u op tijd aandacht hebt voor uw ogen.

‘De meeste mensen zijn niet bekend met veelvoorkomende

oogziektes. Toch heeft één op de

honderd mensen boven de veertig glaucoom’, zegt

oogarts Anne Roefs. ‘Dat is best veel. De meest

voorkomende oorzaak van slechtziendheid in de

Westerse wereld is maculadegeneratie (MD). Deze

ziekte komt vooral voor op oudere leeftijd. Toch kun

je ook op relatief jonge leeftijd te maken krijgen met

deze ziekte. Oogaandoeningen die het gezichtsvermogen

aantasten of zelfs wegnemen, hebben een

enorme impact. Mensen verliezen hun zelfstandigheid,

kunnen niet meer werken of raken depressief

door de gevolgen van hun aandoeningen.’

SCHADE VOORKOMEN

‘Tijdens mijn werk als oogarts kom ik in het ziekenhuis

veel mensen tegen die een paar maanden met

klachten hebben rondgelopen voordat ze aan de

bel trekken. Dan is er vaak al zoveel kapotgemaakt

dat je dat niet meer goedmaakt met druppels of injecties.

Het is verschrikkelijk om mensen te moeten

vertellen dat zij hun werk niet meer kunnen doen en

niet meer kunnen autorijden. Het is extra vervelend

als je weet dat veel schade voorkomen had kunnen

worden. Hoe eerder je erbij bent, des te beter.

Daarom wil ik dit onderwerp heel graag onder de

aandacht brengen.’


7 VEERKRACHT CASE

SLUIPMOORDENAARS

‘Bij glaucoom wordt langzaam je blikveld steeds kleiner. Mensen

komen er vaak achter dat ze de ziekte hebben, doordat ze

struikelen of verkeer niet zien aankomen vanuit hun ooghoeken.

Mensen met MD krijgen te maken met wazige vlekken in hun

zicht. Voor beide aandoeningen geldt dat je ze kunt hebben

zonder dat je er iets van merkt. Ze geven pas in een laat stadium

klachten. In het begin is er nog sprake van lichte uitval. Je

hersenen en het oog dat nog goed functioneert, camoufleren

dat. Maar uiteindelijk kan je blind worden. Dat maakt het ook zo

verraderlijk. Deze ziektes gedragen zich als sluipmoordenaars.

Aan beide ziektes zit ook een sociaal aspect. Dan heb ik het niet

alleen over autorijden. De aandoeningen zorgen er ook voor dat

je gezichten niet altijd meer herkent. Terwijl niet aan je te zien is

dat er iets mis is. Dat kan verregaande sociale gevolgen hebben.’

CONTROLE

‘Als je eenmaal klachten hebt als gevolg van glaucoom of MD is

dat niet meer te herstellen. Wel laten beide aandoeningen zich

goed onderzoeken en afremmen als je er op tijd bij bent. Als

oogarts ben ik voorstander van een regelmatige check-up van

de ogen. Eigenlijk zou iedereen van 40 jaar en ouder dat eens in

de zoveel jaar moeten doen. Veel mensen komen voor een bril

wel eens bij de opticien. Die doet wat onderzoeken, bijvoorbeeld

met zo’n luchtpufje. Maar dat geeft geen zekerheid dat je ogen

gezond zijn. Als je wilt weten of je geen glaucoom of MD hebt,

moet er door een oogarts of een optometrist naar je oogzenuw

en netvlies gekeken worden.’

OOGCHECK

‘Sinds enige tijd is er ook een preventieve optie: je kunt bij

zo’n dertig winkels, verspreid over Nederland, een oogcheck

laten doen. Bij die check worden het zicht, de brilsterkte en de

oogdruk gemeten. Daarnaast wordt een OCT-scan gemaakt en

een kleurenfoto van je netvlies. Zo worden het netvlies en de

oogzenuwen goed in kaart gebracht en kun je uitsluiten of je

glaucoom of MD hebt.’

U GAAT TOCH OOK NAAR DE TANDARTS?

‘Voor veel mensen zijn hun ogen een heel kostbaar bezit en heel

belangrijk voor hun kwaliteit van leven. Toch gaan de meeste

mensen wel ieder jaar naar de tandarts, maar laten ze hun ogen

nooit controleren. Het zou goed zijn als de volgende generatie

weet: ik ben 40, dus ik moet zo nu en dan mijn ogen eens goed

laten nakijken. Dan weet je waar je aan toe bent en kan je die

veelvoorkomende ziektes die zoveel schade kunnen aanrichten

op tijd behandelen als dat nodig is.’

ANNE ROEFS OOGARTS

WILT U ZIEN WAAR U TERECHT KUNT OM UW OGEN

TE LATEN TESTEN? GA VOOR MEER INFORMATIE NAAR

WWW.DEOOGCHECK.NL.


8

BA

BACK ON TRACK

WEER AAN HET WERK NA EEN INGRIJPENDE ZIEKTE

‘JAAG JEZELF NIET

OVER DE KOP, DAAR

WIN JE NIKS MEE’

Eind 2012 maakte acute leukemie Joris Gravesteijn zo ziek dat

zijn werk een tijdlang heel ver weg was. Er waren chemokuren

en een stamceltransplantatie nodig om hem in leven te houden.

De 42-jarige advocaat overwon de ziekte en ging langzaam weer

aan de slag. Daar wachtte hem een volgend gevecht: de strijd

tegen de gevolgen van het ziek zijn.

‘We zitten in dit kantoor met vier advocaten,

allemaal maten’, vertelt Joris vanachter zijn bureau

in Den Haag. ‘Met hen heb ik het enorm getroffen.

Onze persoonlijkheden lopen enorm uiteen. Je

kunt je niet voorstellen dat we zo prettig kunnen

samenwerken. Een flinke dosis humor en liefde

voor ons vak binden ons. Tijdens mijn ziekte

hebben zij mijn praktijk waargenomen. Daardoor

had ik gewoon nog cliënten toen ik terugkwam.’

MENSELIJKE GESPREKKEN

‘Het was prettig om weer aan het werk te gaan,

maar ook moeilijk. Ik was mijn routine kwijt.

Zo lang stilzitten is niet goed voor je hersenen.

Ook fysiek was ik behoorlijk verzwakt. Als je je

arbeidsongeschikt meldt, heb je geen flauw idee

dat Movir méér voor je kan betekenen dan alleen

uitkeren. Ik had heel menselijke gesprekken met

de re-integratiebeleider van Movir. Het werd

duidelijk dat ik niet alleen fysiek moest herstellen,

maar ook in mijn hoofd. Ik vond het bijvoorbeeld

een tijd eng om de straat op te gaan omdat ik

bang was dat mijn lichaam me weer in de steek

zou laten. Dan is het goed om er eens met iemand

over te praten.’

SPIEGEL

‘De re-integratiebegeleider wees me voorzichtig

in de richting van de coachingsdiensten van

Re-turn. Ik ben al snel geneigd om te zeggen

dat ik niks heb aan zulk zacht gedoe. Maar voor

mij heeft het gewerkt. Het was goed om een

spiegel voorgehouden te krijgen van iemand

die je niet kent. Zo leerde ik inzien dat ik niet

moet onderschatten wat de ziekte voor mijn

omgeving heeft betekend. Mijn vrouw is door


9 VEERKRACHT BACK ON TRACK

een hel gegaan. Zij heeft vijf dagen naast mij op

de intensive care gezeten terwijl ik in een coma

werd gehouden. Daar hebben we het pas veel

later over kunnen hebben. Je kunt maar beter

communiceren over zulke dingen dan dat je

stommetje gaat zitten spelen. Ik heb weleens

mijn mond gehouden tegen mijn partner over

hoe ik me voelde, omdat ik haar niet verder wilde

belasten. Maar dan weet zij ook niet wat er in mij

omgaat. Als ik dan gestrest reageer of chagrijnig

ben, dan weet zij niet hoe het komt. Dat werkt

niet.’

‘ZE ZIEN HET NIET AAN JE NEUS’

‘Op een gegeven moment werd er op kantoor

een te groot beroep op me gedaan om weer

heftige zaken op me te nemen. Je wilt geen

zwakte tonen aan je kantoorgenoten. Je denkt

dat mensen toch wel snappen hoe je je voelt en

dat je nog niet helemaal hersteld bent. Mijn coach

zei: Je kantoorgenoten zien jou weer zitten. Ze

zien niet aan je neus dat je nog aan het herstellen

bent. Dat moet je zeggen. Dat heb ik ook gedaan

en dat maakte een enorm verschil. Ik wil niet

de hele tijd roepen dat ik iets niet kan. Maar als

je het niet zegt, gaan mensen ervan uit dat je

helemaal gezond bent en dat je voor de volle 100

procent ingezet kan worden. En dat kan je niet.’

ENERGIE MANAGEN

‘Je moet je bewust zijn van waar jouw grens ligt.

Het is goed om eens tegen die grens aan te gaan

en soms een klein stapje erover. Zo ontdek je of

je grens misschien iets is opgeschoven. Maar

je moet er niet permanent overheen gaan, want

dan pleeg je roofbouw op jezelf. In 2014 had ik

een grote strafzaak en daarbij heb ik mezelf niet

afgeremd. Toen heb ik mezelf in twee weken tijd

over de kop gewerkt. As je je goed voelt, heb je

het risico dat je gaat denken dat je weer de oude

bent. Maar dat ben je niet. Je kan er mentaal

wel weer zijn, maar je moet je energie managen.

De arbeidsdeskundige en Re-turn hebben me

daarop gewezen: als je batterij leeg is, moet je niet

doorgaan. Want daar heeft niemand wat aan. Jijzelf

niet, je gezin niet, je cliënten niet, je vrienden niet.’

WERK UIT HANDEN GEVEN

‘Ik ben ook wel handig geworden met het

gebruiken van mijn eigen resources. Zo doet mijn

secretaresse nu veel meer dan dat ik vroeger toeliet.

Zij doet nu de administratie en voert de eerste

intakegesprekken. Dat scheelt mij tijd waardoor ik

op tijd naar huis kan en mijn zoon van de opvang

kan halen. Dat is me heel dierbaar. Als ik niet ziek

was geweest dan was dat niet gebeurd. Dan was ik

in het oude tempo doorgegaan.’

RIJKDOM

‘Mensen zeggen weleens: Wat vervelend dat je

bepaalde dingen nog niet kan. Oké, ik kan niet meer

zo hard lopen als vroeger. Maar ik ben er nog en ik

kan nog zoveel wél. We zijn net terug van vakantie.

Als ik dan op het balkon zit en naar mijn vrouw

en kind kijk die op het strand lopen, dan realiseer

ik me heel goed dat dat rijkdom is. Ik ben blij dat

ik dat mee mag maken. Mijn tip voor mensen die

terugkomen na een ziekte zou zijn: concentreer je

vooral op wat er goed gaat en haal daar je energie

uit. Wees blij dat er heel veel mooie dingen zijn. En

accepteer het als het even wat minder gaat. Jaag

jezelf niet over de kop, daar win je niks mee.’

‘Als je batterij

leeg is, moet

je niet doorgaan.

Want daar heeft

niemand wat

aan. Jijzelf niet,

je gezin niet,

je cliënten niet,

je vrienden niet.’


10

OMGAAN MET

ONBEGREPEN

KLACHTEN

Verzekerden die langere tijd arbeidsongeschikt zijn, worden in sommige gevallen

verwezen naar Condite. Dit bureau is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen

met complexe en vaak ‘onbegrepen’ klachten. Oprichter Jan Verhoeven vertelt hoe

zo’n traject werkt.

‘Door je

uitsluitend

te richten op

de klachten,

houd je veel

klachten in

stand.’

‘Mensen die bij ons komen zijn in de meeste gevallen

al een jaar of langer niet aan het werk. Vaak hebben

ze al behandelingen gehad. Daarbij is meestal veel

energie gestoken in de zoektocht naar de oorzaak

van problemen. Wij proberen mensen op een andere

manier inzicht te geven. Niet zozeer door te kijken naar

hoe het probleem is ontstaan, maar vooral door te

kijken naar de reden dat het niet weggaat. Hoe eerder

dat gebeurt, des te beter dat is. Daar is nog weinig

aandacht voor.’

HET VERKEERDE MEDICIJN

‘Door je uitsluitend te richten op de klachten, houd

je veel van die klachten in stand. Je bent vaak beter

af met het leren accepteren van klachten, dan met

blijven zoeken naar een oplossing in de vorm van

een medische behandeling. Recent hoorde ik van

een jongeman die al een half jaar thuis zit, omdat

hij overgevoelig is voor geluid nadat hij tijdens het

voetballen een dreun tegen zijn hoofd kreeg. Hij draagt

nu oordopjes omdat hij geluid niet kan verdragen.

Maar als je gezond bent en oordopjes indoet, ben je

na een week ook overgevoelig voor geluid. Hij was

dus net met het verkeerde bezig. Dit is zomaar een

voorbeeld van een klacht die is uitgelokt door een

ongeval, maar die kan blijven bestaan doordat je je er

zorgen over maakt en niet normaal functioneert.’

NORMALE REACTIES OP EEN

ABNORMALE SITUATIE

‘De factoren die ervoor zorgen dat iemand

zich arbeidsongeschikt meldt, zijn vaak anders

dan de factoren die ervoor zorgen dat iemand

arbeidsongeschikt blijft. Als je geconfronteerd wordt

met een lichamelijke aandoening als bijvoorbeeld

kanker of een hartaanval, dan kun je ook psychische

klachten krijgen. Zo krijgt een kwart van de mensen

na een hartinfarct te maken met een zogenaamde

post-infarctdepressie. Omdat dit vaak niet wordt

herkend en de vermoeidheid die daar bij komt kijken

bijvoorbeeld aan het hartprobleem of de medicatie

wordt toegeschreven, volgt er in veel gevallen

geen effectieve behandeling. Het is niet raar dat je

stressklachten krijgt, onzeker wordt, bang bent om

weer een hartinfarct te krijgen, of somber bent. Je

bent dan niet gek, het is een normale reactie op een

abnormale situatie. Het is belangrijk dat mensen

accepteren dat ook jij die psychische klachten kunt

krijgen en dat ook jij die aandacht verdient.’

DE VALKUIL VAN BURN-OUT

‘Ook burn-out kan blijven bestaan als je je niet op de

juiste factoren richt. Als je de belasting in je werk niet

voldoende in je vrije tijd compenseert, kan je tegen

problemen in het werk aanlopen. Je denkt dan dat de

oorzaak uitsluitend in het werk ligt en dat niet werken

de oplossing is. Mensen zitten regelmatig aan de

verkeerde kant te sleutelen.’

DE AANPAK

‘Als wij vijf mensen met dezelfde klachten krijgen, is

de behandeling waarschijnlijk bij alle vijf de personen

verschillend. Maar we beginnen altijd met een analyse

van welke lichamelijke, welke psychische en welke

gedragsmatige factoren een rol spelen. Met die

uitkomsten gaan we aan de slag. Mensen willen wel

uit de situatie komen, maar weten vaak niet hoe. Wij

geven ze inzicht in hoe ze wél verder kunnen komen.


11

VEERKRACHT RE-INTEGRATIE

RE

RE-INTEGRATIE

JAN VERHOEVEN CONDITE

Bijvoorbeeld door hen te begeleiden naar een andere

dagindeling, een ander slaapritme en door gerichte

training. Praktische en bruikbare adviezen staan

centraal. We bezoeken mensen thuis in hun eigen

omgeving. Meestal betrekken we ook de partner erbij,

omdat het belangrijk is dat iemand steun krijgt bij de

verandering. Als je partner je alles uit handen neemt,

draagt dat niet bij aan je revalidatie. ’

WAAR WIL JE NAARTOE?

‘We richten ons niet op waar je vanaf wilt. Want hoe

harder je je richt op dat je geen pijn meer wilt, hoe

meer aandacht dat krijgt. Daarom richten we ons

liever op: waar wil je naartoe? Vergelijk het maar met

een sporter die vier jaar toewerkt naar de Olympische

Spelen. Het feit dat die ergens naartoe werkt, zorgt

ervoor dat hij kan presteren. Daardoor zijn mensen

tot veel meer in staat. Vanuit zijn ambitie om een doel

te bereiken, overwint zo’n sporter een blessure die hij

onderweg opliep.’

IDENTITEIT TERUG

‘In het begin krijgen we vaak met de nodige

weerstand te maken. Dat is ook wel begrijpelijk.

Mensen kunnen het gevoel hebben dat je hun

klachten niet serieus neemt als je zegt dat ze meer

kunnen dan dat zij denken. Het is dan aan onze

medewerkers om die mensen te laten zien dat er

voor hen veel te winnen valt. De meeste mensen

die bij ons werken zijn zowel fysiotherapeut als

psycholoog en nemen je daar geleidelijk in mee. Aan

het einde van het traject is de tevredenheid vaak

heel hoog. Mensen krijgen hun identiteit terug. Ze

zijn uit de ziekterol en maken weer deel uit van hun

werkomgeving. We zien mensen weer opbloeien.’

Lees meer over langdurige arbeidsongeschiktheid en

specifieke problematiek op condite.nl/kennisbank.

‘Juist door

gedoseerd

aan het werk

te gaan,

verbeter je de

belastbaarheid.’

GRENZEN VERLEGGEN

‘Juist door goed gedoseerd aan de slag te gaan,

verbeter je de belastbaarheid. Ook in het werk. We

noemen dat tijdcontingent opbouwen. Dat wil zeggen

dat je volgens een vastgesteld tijdschema op een

verantwoorde manier je grenzen verlegt. Je werkt

gericht toe naar je doel. Dat kan een ander doel zijn

dan voorheen. Misschien is het wel beter om 40 uur

te gaan werken in plaats van 60 uur. Vaak stellen we

samen een agenda op. Bij voorkeur staat daar niet in:

Niets doen. Want dat geeft je de kans om te piekeren.

Probeer er iets voor in de plek te zetten waardoor je in

beslag wordt genomen.’

HET KOMEN EN GAAN VAN KLACHTEN

‘In 2000 stonden we in Nederland aan het begin van de RSI-epidemie.

Pas toen enkele kranten daarover berichtten, viel men massaal uit met

RSI. Doordat ze de klachten herkenden. Het is niet zo dat ze die klachten

verzonnen. Het feit dat mensen erover hebben gelezen, bepaalt wel dat ze

toen uitvielen met RSI. Vooral ook omdat men de klachten associeerde met

werk. Als oplossing keek men uitsluitend naar wat er in het werk moest

veranderen. En nu is RSI geen item meer. Niet doordat het werk veranderd

is, maar met name doordat mensen meer en beter zijn gaan compenseren.

Bijvoorbeeld door te sporten. Ik vond dit fenomeen zo interessant, dat

ik me als fysiotherapeut en psycholoog vooral ben gaan richten op het

bevorderen van een adequaat herstelgedrag.’


12

PR

PREVENTIE

WAT ALS JE NIET MEER WEET WAT BIJ JE PAST?

‘ALS JE IDENTITEIT HELDER IS,

GEEFT DAT ZOVEEL RUST’

Zeven jaar geleden begon Alex (35 jaar) als zelfstandig ondernemer.

Voor de buitenwereld leek het hem voor de wind te gaan. Toch kwam Alex vast te zitten.

Hij klopte aan bij Elestia, in de hoop handvatten te krijgen waarmee hij weer vooruit zou kunnen.

‘Mijn vakgebied is online marketing. Dat is een

breed werkterrein. Toen ik voor mezelf begon had ik

een bureau voor ogen met veel personeel. Mensen

om mij heen hadden een succesvol bedrijf en ik

dacht dat ik ook succes zou hebben als ik hen

zou nadoen. Ik wilde een groot bedrijf, met veel

personeel en veel omzet.’

VASTLOPEN

‘Na verloop van tijd kwam ik erachter dat het

helemaal niet bij me paste om personeel aan te

sturen. Ik eiste nogal veel van mijn werknemers en

dacht dat ik alles zelf beter kon. Daarom ben ik in

mijn eentje doorgegaan. Maar daarmee kwam ik

niet verder. Terwijl ik juist wilde groeien en niet alleen

als ondernemer. Ik ben van mening dat je ook als

mens moet groeien. En dat lukte niet. Daardoor liep

ik vast. Ik had weinig energie en kon mezelf ook

moeilijk motiveren.’

STATUS

‘Ik dacht niet dat ik hulp nodig had. Maar op een

gegeven moment zag ik veel ondernemers om me

heen waar het niet goed mee ging. Hier was een

relatie kapot en daar was ook iets mis. En ondertussen

liep iedereen te vertellen hoe goed het met

hem ging. Ook ik wilde een nieuwe auto, omdat mijn

buurman een mooiere had. Ik was met status bezig

en maakte keuzes op basis van imago. Ik hield mezelf

voor de gek. Dat begon me te storen, gaf me onrust

en ik realiseerde me dat ik die kant niet op wilde.’

SPARREN

‘Als ondernemer had ik het gevoel dat ik alles

alleen moest doen. Niemand was zo perfect als

ik. Uiteindelijk kwam ik erachter dat ik juist andere

mensen nodig heb om mee te sparren en nieuwe

dingen te ontdekken. Mensen met wie ik gevoelens

kan delen en die me een spiegel voorhouden: Wat ben

ik eigenlijk aan het doen? Wat past bij mij? Wat zijn


13

VEERKRACHT PREVENTIE

‘IEDER MENS HEEFT ZIJN

ZWAKTES’

Er heerst zo’n taboe op coaching.

Ik vind dat ieder mens moet kunnen

profiteren van een coach. Dat

kan ook een goede vriend zijn, je

partner of een zakenpartner. Een

coach motiveert en zet dingen in

beweging. Heel veel ondernemers

denken: ik sta bovenaan in de

organisatie, ik ben de baas en ik

weet alles, ik kan alles en ik ben

overal goed in. Dat is een illusie

die veel ondernemers hebben.

Maar je kan niet alles. Ieder mens

heeft zijn zwaktes. Het begint

bij bewustwording. En dat kan

beginnen bij een coach. Die geeft je

handvatten om mee aan de slag te

gaan. Alleen moet je het zelf doen.

Daar is dat woord weer: doen!

ALEX GROENENDIJK EN ZIJN ECHTGENOTE

mijn kwaliteiten? Waar word ik blij en gelukkig van?

Dat heeft me ertoe bewogen om Elestia te bellen.

Zo kwam ik in contact met Anniek Bello. Zij luisterde

naar me, stelde de juiste vragen en gaf me vervolgens

handvatten mee. Ze oordeelde niet en zei niet wat

ik moest doen, maar haalde bepaalde punten aan.

Daardoor ging ik nadenken en werd ik me bewust van

dingen. Op die manier ben ik er zelf achter gekomen

wat ik nodig heb om beter te functioneren.’

DOEN

‘Op een bepaald moment spraken we over

een bedrijf dat ik kon overnemen. Dat was een

uitdagende optie. Maar tegelijkertijd maakte het me

angstig. Anniek wees me erop dat je dingen moet

doen om erachter te komen of iets bij je past. Koop

het niet meteen, maar ga het onderzoeken. Dat

woordje DOEN, met hoofdletters, heeft heel veel voor

me betekend. Dat klinkt heel simpel. Maar met dat

ene woord heeft ze me weer in beweging gebracht.

Ook bijvoorbeeld in het regelen van een oppas, zodat

mijn vrouw en ik eens uit eten konden gaan. Ook dat

was een kwestie van DOEN!’

THUIS

‘De onrust die ik in mijn werk had, was ook van

invloed op mijn rol thuis. Ik was ongeduldig.

Daarnaast deed ik thuis extra mijn best, om te

compenseren dat ik vanwege mijn werk veel afwezig

was. Nu is dat beter in balans. Het is

helder dat mijn vrouw twee dagen werkt en dat

ik de kostwinner ben. Als ik thuis ben dan help

ik. Maar ik hoef niet extra mijn best te doen om te

compenseren. Daarnaast heb ik geleerd om te

voelen en uit te spreken wat ik wil en wat ik nodig

heb. Ook dat is weer een kwestie van doen. Zo

weet mijn vrouw ook wat er in mij omgaat in plaats

van dat ze dat moet raden.’

FOCUS

‘Voordat ik bij Elestia aanklopte was ik goed in

sales, omdat ik een kameleon kan zijn. Ik kan

met iedereen goed schakelen. Maar dat was juist

ook mijn probleem. Ik wist niet wie ik zelf was.

Nu ik naar mezelf ben gaan luisteren, denk ik dat

mensen best van zichzelf weten waar ze blij van

worden. Als je ergens met een glimlach over kan

praten, zegt dat heel veel. Voor mij geldt dat ik me

op een specifiek onderdeel van online marketing

ben gaan richten, namelijk SEA. In plaats van dat

ik word gezien als manusje-van-alles, word ik nu

ingehuurd als specialist en kan ik meer kwaliteit

leveren. Ook hier geldt: als je identiteit helder is,

geeft dat zoveel rust.’

SAMEN GROEIEN

‘De coaching heeft me precies opgeleverd waar

ik op hoopte. Ik weet nu veel beter wat bij me past

en ben veel beter in staat om het maximale eruit

te halen. Op alle fronten ben ik aan het groeien.

En wat grappig is: mijn vrouw volgt nu zo’n zelfde

traject, ook bij Anniek. We hebben een goede

relatie en dat willen we zo houden. Als ik groei en

zij niet, dan groei je uit elkaar. Nu groeien we

samen en we weten allebei wat er bij de ander

speelt. Dat is heel erg leuk.’

‘Ik had weinig

energie en

kon mezelf

niet meer

motiveren.’


14

‘DOE JEZELF NIET TEKORT DOOR

MAAR DOOR TE BLIJVEN JAKKEREN’

Als verzekerde van Movir kunt u 24 uur per dag en geheel anoniem terecht bij Elestia voor

ondersteuning. Met welke vragen kunt u aankloppen? Hoe ziet de ondersteuning eruit?

Bianca Kamphuis van Elestia geeft antwoord op deze en andere vragen.

BIANCA KAMPHUIS ELESTIA

EL

ELESTIA

WAT DOET ELESTIA?

‘We brengen mensen in beweging op het moment

dat ze zelf even vastzitten. Door hen perspectief te

geven en vertrouwen in de toekomst. Zo ontstaat er

weer ruimte die hen helpt om weer vooruit te komen.

Vaak gaat dat eenvoudiger dan mensen denken.

Dat is ook het leuke aan coaching. Het geeft zoveel

energie als je weer mogelijkheden ziet en daarmee uit

die donkere wolk komt.’

MET WAT VOOR DINGEN KAN IEMAND

BIJ JULLIE TERECHT?

‘Met alles waar je wakker van ligt. Denk aan

samenwerkingsproblemen, loop-baanvragen,

relatiepro-blemen, zorgen om de kinderen, scholing

van de kinderen, mantelzorg, rouwverwerking,

timemanagement, management van verwachtingen,

trauma- verwerking. We hebben een heel breed

netwerk van 120 gecertificeerde en heel goede

coaches, counselors, psychologen en mediators.

Wat er ook met je aan de hand is, we hebben altijd

wel iemand die jou heel goed kan ondersteunen.’

WAT KUN JE VERWACHTEN ALS JE BELT?

‘Je krijgt een counselor aan de telefoon die direct tijd

voor je heeft. In dat eerste gesprek krijg je vaak direct

inzichten en wordt je perspectief geboden. Dat geeft

lucht en ruimte. Een goede counselor hoort tussen de

regels door waar je vastloopt en waar de openingen

zitten. Na zo’n eerste gesprek krijg je vaak al weer zin

om dingen aan te pakken.’

VEEL MENSEN HEBBEN HET TE DRUK OM

AAN DE BEL TE TREKKEN.

‘We zijn allemaal heel druk. Als je je werk met passie

en plezier doet, kun je dat heel lang volhouden.

Misschien heb je ons ook niet nodig. Maar als je

eigenlijk tijd tekort komt voor je gezin, voor je vrienden

of voor jezelf, dan moet je wel ingrijpen. Daar moet je

tijd voor maken. Het is echt heel zonde als je uitvalt

om psychische redenen. Dan ben je vaak lang uit de

running en je krijgt er een enorme knauw van. Dat

gun je niemand en het kan echt voorkomen worden,

als je op tijd ingrijpt.’


15 VEERKRACHT CASE

HOE MERK JE WAAR JE GRENZEN LIGGEN?

‘Vaak zijn het mensen in je omgeving die als eerste zien

dat het de verkeerde kant op gaat. Daarom adviseer

ik iedereen om opmerkingen van anderen serieus te

nemen. Er zijn ook verschillende signalen die laten zien

dat het even niet gaat zoals je zou willen. Bijvoorbeeld

als je vermoeid raakt, moeilijker inslaapt, het gevoel

hebt dat je constant alle ballen in de lucht moet

houden en overal achteraan rent. Weet wanneer het

je te veel wordt. Natuurlijk, je bent ook belangrijk in je

werk. Soms moet je pieken. Maar dat kan niet continu

zo zijn. Dat is voor niemand goed.’

WAT ALS JE WERK GEWOON VEEL VAN

JE VRAAGT? DAT LAAT JE TOCH NIET UIT

JE HANDEN VALLEN?

‘Vaak draait het om verwachtingen die je eigenlijk niet

waar kunt maken. Dan is de vraag: wat kan je doen

om die verwachtingen te managen? Als jij bijvoorbeeld

op woensdagmiddag niet bereikbaar bent, omdat je

voor je vader zorgt, dan is het goed dat de mensen om

je heen weten dat je dat aan het doen bent. Deel het

en maak het bespreekbaar. Als je al oververmoeid of

gestrest bent, dan zie je de oplossing niet meer. Heel

vaak draait het om het managen van verwachtingen.

Ook naar jezelf. Want we hebben heel hoge

verwachtingen van onszelf.’

WAT GEBEURT ER NA DAT EERSTE GESPREK?

‘Soms blijft het daar bij. Maar vaak speelt er meer

zodat het beter is om je door te verwijzen naar een

face-to-facetraject. We gaan dan meteen voor je aan

de slag om een passende coach bij jou in de buurt te

vinden. Binnen drie werkdagen krijg je van Elestia de

contactgegevens van deze coach of psycholoog en je

neemt dan zelf contact op om een eerste afspraak te

maken. Binnen een week kan je bij de coach terecht

en je kunt dus meteen aan de slag. Het kan ook zijn

dat we in overleg kiezen voor een telefonisch traject,

een traject via e-mail of voor een combinatie van die

middelen. Een coachingstraject vraagt wel iets van je,

maar het geeft ook vaak direct veel energie.’

WAT ZOU JE NOG KUNNEN ZEGGEN

OVER JULLIE COACHES?

‘Ze hebben minimaal een hbo-achtergrond. De

meesten hebben een hele carrière achter de rug in

het bedrijfsleven of in de gezondheidszorg. Bij onze

coaches kan je zijn wie je bent, ze vinden niks gek.

Ook zullen ze nooit zeggen: ik weet wat voor jou

goed is. Nee, jij weet wat goed voor jou is. En zij

stellen jou de vragen, zodat jij erachter komt waar de

sleutel voor jou zit. Het heeft helemaal geen zin als

ik jou ga vertellen hoe je het moet doen. Dat brengt

voor jou geen duurzame verandering.’

‘Vaak draait

het om

verwachtingen

die je eigenlijk

niet waar

kunt maken.

Dan is de vraag:

wat kun je

doen om die

verwachtingen

te managen?’

T 0800 22 44 228

IS JULLIE WERKWIJZE NIET EEN BEETJE

SOFT EN ZWEVERIG?

‘De trajecten die wij doen zijn heel concreet. Het gaat

over dingen anders doen. Iets in wat je nu doet werkt

kennelijk niet voor je. Dat is heel down-to-earth: in

gesprek gaan met mensen om je heen, beslissingen

nemen en actie uitvoeren. Maar je gaat wel even goed

bij jezelf naar binnen om te zien wat je nou eigenlijk

wilt. Daar heb je de beste oplossingen. Dus ja, er komt

wel gevoel bij kijken.’

WELKE ROL SPEELT HET FEIT DAT JE

ANONIEM KUNT BELLEN?

‘Dat maakt het heel laagdrempelig. Mensen vragen me

weleens of we echt niks terugkoppelen naar Movir. Dat

doen we echt niet. Daardoor kunnen we inzetten wat

nodig is en hebben we nooit een andere agenda dan:

hoe zorgen we dat het goed met jou blijft gaan?’

WAAROM IS HET ZO BELANGRIJK DAT JE

AAN DE BEL TREKT?

‘Als je goed wilt blijven functioneren en energie wilt

hebben voor dingen die voor jou belangrijk zijn, dan is

het belangrijk dat je aan de bel trekt. Dan moet je jezelf

niet tekort doen door maar door te blijven jakkeren en

roofbouw te plegen. Het kan altijd anders. En denk je

dat er bij jou niets mogelijk is, omdat je gewoon heel

veel op je bord hebt liggen? Juist dan is het slim om

ons in te schakelen. Je hebt hier niets te verliezen.

Je hoeft alleen maar te vertellen. Ja, je moet wel lef

hebben en je kwetsbaar op durven stellen. En als je

dat lastig vindt, dan zeg je gewoon dat je dat lastig

vindt. Dan houden we daar rekening mee. Soms

vragen mensen juist om een stevige coach, omdat ze

een harde noot om te kraken zijn. Nou, dan regelen we

dat. Maar meestal heb je gewoon een sparringpartner

nodig bij wie je jezelf mag zijn en bij wie je je gezien en

gehoord voelt.’

HOE VEERKRACHTIG BENT U?

De volgende punten dragen bij aan de

veerkracht die u nodig hebt om overeind te

blijven als er iets misgaat in uw leven:

• Passie: doe dingen die dicht bij

uw hart liggen

• Sterke visie: weet wat u wilt en waar

u naartoe wilt

• Focus: werk aan bovenstaande punten

en laat u niet afleiden

Mist u één of meer van bovenstaande punten?

Elestia helpt het u graag (terug) te vinden.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!