06.12.2016 Views

Veerkracht-special-webversie

Advocatenspecial Veerkracht

Advocatenspecial Veerkracht

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

VEERKRACHT<br />

GEZONDE IDEEËN OVER WERK EN LEVEN<br />

GEZONDE IDEEËN OVER WERK EN LEVEN<br />

<strong>special</strong> voor advocaten<br />

SPECIA(A)L voor<br />

ADVOCATEN<br />

Elke advocaat verdient een coach<br />

Rianne Tazelaar:<br />

‘Je bent geen machine’<br />

Ook stress bij jonge advocaat<br />

44%<br />

ervaart te<br />

hoge werkdruk<br />

Bruggink & Van der Velden<br />

doet het anders<br />

Bij dit advocatenkantoor is het<br />

niet cool om als laatste het<br />

licht uit te doen


COLUMN<br />

HULP VRAGEN:<br />

EEN TEKEN VAN<br />

KRACHT<br />

Veel advocaten hebben last van stress en de<br />

tendens is helaas dat advocaten steeds langer<br />

uitvallen met psychische klachten. Voor Movir<br />

aanleiding om voor uw doelgroep een <strong>special</strong><br />

van <strong>Veerkracht</strong> uit te geven. Gelukkig voorkomen<br />

veel advocaten dat ze arbeidsongeschikt<br />

raken, doordat ze op tijd aan de bel trekken.<br />

2<br />

Helaas zoekt niet iedereen op tijd hulp. Als je<br />

uiteindelijk tóch arbeidsongeschikt raakt, duurt<br />

het vaak lang voordat je weer aan het werk kunt.<br />

In veel gevallen moet je dan opnieuw beginnen<br />

met het opbouwen van je praktijk. Dat heeft een<br />

enorme impact. Niet alleen op jezelf, maar ook<br />

op je omgeving.<br />

VEERKRACHT column<br />

In <strong>Veerkracht</strong> leest u hoe wij<br />

verzekerden hebben geholpen.<br />

Voor ondersteuning kunnen<br />

verzekerden niet alleen terecht<br />

bij Movir, maar ook anoniem<br />

en kosteloos bij Elestia<br />

(0800 22 44 228). In 2015 gaf<br />

43% van de verzekerden die<br />

een face-to-face traject bij<br />

Elestia hadden doorlopen aan<br />

op die manier een arbeidsongeschiktheidsmelding<br />

te<br />

hebben voorkomen.<br />

Ik begrijp heel goed dat u een drempel over moet<br />

om hulp te zoeken. Met name als u advocaat<br />

bent kan die drempel hoog zijn. Veel advocaten<br />

zijn het niet gewend om zich kwetsbaar op te<br />

stellen. Dat maakt het ongelofelijk speciaal<br />

dat een aantal van uw collega’s in dit magazine<br />

vertelt waar zij tegenaan gelopen zijn. Stuk voor<br />

stuk vertellen zij hun verhaal, met slechts één<br />

doel: u als collega-advocaat laten zien dat het<br />

een goed idee is om ondersteuning te vragen op<br />

het moment dat u het signaal krijgt dat u over<br />

uw grenzen gaat.<br />

Mijn bewondering voor deze advocaten die hun<br />

verhaal met u delen is enorm. Verderop in dit<br />

magazine zegt familierechtadvocaat mr. Waals:<br />

‘We moeten leren dat hulp vragen geen teken<br />

van zwakte is, maar een teken van kracht.’ Ik<br />

sluit me volledig bij haar aan en hoop dat u dat<br />

ook durft als het nodig is.<br />

Veel leesplezier en vooral inspiratie toegewenst!<br />

LOUIS VAN DRUNEN / directeur


20% van de<br />

advocaten werkt<br />

meer dan 60 uur<br />

per week<br />

3<br />

VEERKRACHT column<br />

<strong>Veerkracht</strong> is een uitgave van arbeidsongeschiktheidverzekeraar Movir voor haar verzekerden.<br />

In <strong>Veerkracht</strong> staat de dienstverlening rondom onze preventie en re-integratie centraal.<br />

©copyright 2016. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen,<br />

of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.


Een goede advocaat zorgt ook voor zichzelf<br />

Harder<br />

werken is niet<br />

de oplossing<br />

‘Als advocaten alleen voor hun clienten zorgen en niet voor<br />

zichzelf, gaat het mis’, stellen Monique van de Griendt<br />

(Dialogue) en Bianca Kamphuis (Elestia), deskundigen op<br />

het gebied van coachen en ondersteunen van advocaten.<br />

4<br />

VEERKRACHT preventie<br />

Naam:<br />

Bianca Kamphuis<br />

Organisatie:<br />

Elestia<br />

Website:<br />

www.elestia.nl<br />

Relatief veel advocaten hebben<br />

last van stress. Hoe verklaren<br />

jullie dat?<br />

Monique: ‘Advocaten zijn gedreven mensen<br />

met passie voor hun vak. Die werken<br />

hard. Tel daarbij op dat ondernemers<br />

een drive hebben om lang door te gaan.<br />

Op die manier zijn advocaat-ondernemers<br />

dubbel belast.’<br />

Bianca: ‘Zet daar een perfectionistische<br />

houding en een groot verantwoordelijkheidsgevoel<br />

tegenover en je hebt een<br />

aardige voedingsbodem voor veel stress<br />

en uiteindelijk een burn-out.’<br />

Monique: ‘Als je eenmaal uitvalt, duurt<br />

het lang voordat je weer terug bent.<br />

Het is zelfs de vraag of je 100% de oude<br />

wordt. De impact die dat heeft op jou, je<br />

gezin, je collega’s en je cliënten, mag niet<br />

onderschat worden.’<br />

Advocaten vinden het moeilijk om<br />

op tijd aan te geven dat het hen te<br />

veel wordt. Herkennen jullie dat?<br />

Monique: ‘Laatst vroeg een advocaat of<br />

het zó slecht met hem ging dat hij een<br />

coach nodig had. Hij zag coaching niet<br />

als een middel om beter te presteren,<br />

maar als teken dat hij faalde. Juist die<br />

cultuur zorgt ervoor dat advocaten te<br />

lang doorlopen met klachten.’<br />

Bianca: ‘Vraag hulp. Dat kan heel veilig<br />

en anoniem bij Elestia. Maar misschien<br />

heb je ook wel goede vrienden, collega’s,<br />

een partner of familie waar je<br />

terecht kunt.’<br />

Monique: ‘Als advocaten het onderwerp<br />

bespreekbaar maken, gaat het vaak snel<br />

de goede kant op. Ze ontdekken dat<br />

anderen tegen precies dezelfde dingen<br />

aanlopen. Dat geeft veel verlichting.’<br />

In hoeverre zorgt ondernemerschap<br />

voor stress bij advocaten?<br />

Monique: ‘De markt is in beweging. Er<br />

zijn veel meer mensen op de markt die<br />

jouw werk net zo goed doen en misschien<br />

wel goedkoper zijn. Daarnaast<br />

zorgen technologische ontwikkelingen<br />

voor andere verdienmodellen. Tel daar


Naam:<br />

Monique van de Griendt<br />

Organisatie:<br />

Dialogue<br />

Website:<br />

www.dialoguebv.nl<br />

de gevolgen van de crisis bij op. Hierdoor<br />

kunnen veel éénpitters en kleine<br />

kantoren het hoofd net boven water<br />

houden.’<br />

Bianca: ‘Binnen grotere kantoren spelen<br />

weer andere zaken dan bij éénpitters.<br />

Het geven van coaching is daarom<br />

altijd maatwerk. Maar het heeft altijd te<br />

maken met het bieden van perspectief,<br />

het helder krijgen van prioriteiten en<br />

het maken van keuzes: wat vind je nu<br />

echt belangrijk? Het zetten van gerichte<br />

stappen geeft lucht en de ruimte om<br />

weer vooruit te kunnen.’<br />

Wat kun je als advocaat zelf<br />

veranderen?<br />

Monique: ‘Ik zie dat veel advocaten te<br />

perfectionistisch zijn. Daardoor lopen ze<br />

meer risico op een burn-out. Dat speelt<br />

veel bij jonge, vrouwelijke advocaten.<br />

Als het niet goed gaat, gaan ze vaak nóg<br />

harder werken. Terwijl dat juist niet de<br />

oplossing is. Dan draai je jezelf vast. Je<br />

moet het juist ánders doen.’<br />

Bianca: ‘Bespreek waar je tegenaan<br />

loopt en pak je problemen aan, dat<br />

levert direct perspectief op. Zo kun je<br />

met nieuwe energie en plezier vooruit.<br />

Besef dat je niet altijd ‘aan’ kunt staan.<br />

Durf eens om zes uur naar huis te gaan.<br />

Uiteindelijk komt dat juist je productiviteit<br />

ten goede.’<br />

Wat willen jullie zeggen tegen<br />

drukke advocaten die helemaal<br />

geen tijd hebben voor coaching?<br />

Bianca: ‘Je staat altijd op de bres voor<br />

je cliënt. Maar wie zet zich eigenlijk in<br />

voor jou? Zet jezelf en je privéleven ook<br />

eens op nummer één en onderschat niet<br />

hoe belangrijk dat is. Lukt het niet om<br />

zelf een verandering aan te brengen in je<br />

drukke leven? Bel ons of bespreek het<br />

met iemand die je vertrouwt. Er is altijd<br />

ruimte voor verandering, juist als je het<br />

veel te druk hebt’<br />

‘Ik zie dat veel<br />

advocaten<br />

perfectionistisch zijn.<br />

Daardoor lopen ze<br />

meer risico op een<br />

burn-out’<br />

Monique: ‘Een goed professional zorgt<br />

goed voor zichzelf. Zorg daarom dat niet<br />

alleen je kennis up-to-date is, maar dat je<br />

ook fysiek en geestelijk in orde bent. Op<br />

die manier werk je niet alleen aan de productiviteit<br />

van je kantoor, maar ook aan je<br />

ethiek. Je kunt niet zeggen dat je geen tijd<br />

hebt voor coaching. Het is een must!’<br />

5<br />

VEERKRACHT preventie<br />

WAT DOEN DIALOGUE EN ELESTIA?<br />

Verzekerden van Movir kunnen rekenen op allerlei vormen<br />

van ondersteuning. Zo kunnen ze anoniem gebruikmaken<br />

van de coaching van Elestia. Dialogue begeleidt advocaten<br />

die niet op tijd aan de bel trekken en zich bij Movir arbeidsongeschikt<br />

melden.


6<br />

VEERKRACHT back on track<br />

Weer aan het werk na een ingrijpende ziekte<br />

‘Nu sluit ik op tijd af<br />

en haal ik mijn zoon<br />

van de opvang’<br />

Acute leukemie maakte Joris Gravesteijn eind 2012 zo ziek dat zijn werk een tijdlang<br />

heel ver weg was. Er waren chemokuren en een stamceltransplantatie nodig om hem<br />

in leven te houden. De 42-jarige advocaat overwon de ziekte en ging langzaam weer<br />

aan de slag. ‘Het was prettig om weer aan het werk te gaan, maar ook moeilijk. Ik was<br />

mijn routine kwijt. Ook fysiek was ik behoorlijk verzwakt.’


EEN SPIEGEL<br />

‘Een re-integratiebegeleider van Movir<br />

wees me voorzichtig in de richting van de<br />

coachingsdiensten van Re-turn. Het is goed<br />

om een spiegel voorgehouden te krijgen van<br />

iemand die je niet kent. Ik wilde bijvoorbeeld<br />

geen zwakte tonen aan m’n kantoorgenoten.<br />

Maar daardoor kwam er meer werk op me af<br />

dan ik aankon. Mijn coach liet me zien dat je<br />

moet communiceren. Dat heb ik gedaan en<br />

dat maakte een enorm verschil.’<br />

ENERGIE MANAGEN<br />

‘Het is belangrijk om te weten waar je grenzen<br />

liggen. Het is goed om eens tegen die<br />

grens aan te lopen en soms een klein stapje<br />

eroverheen. Maar je moet er niet permanent<br />

overheen gaan, want dan pleeg je roofbouw<br />

op jezelf. De arbeidsdeskundige en Re-turn<br />

hebben me daarop gewezen: als je batterij<br />

leeg is, moet je niet doorgaan. Want daar<br />

heeft niemand wat aan. Jijzelf niet, je gezin<br />

niet, je cliënten niet, je vrienden niet.’<br />

7<br />

WERK UIT HANDEN GEVEN<br />

‘Ik ben nu veel handiger geworden met het<br />

gebruiken van mijn eigen resources. Zo laat<br />

ik mijn secretaresse veel meer doen dan ik<br />

vroeger toeliet. Zij doet nu de administratie<br />

en voert de eerste intakegesprekken. Dat<br />

scheelt mij tijd, waardoor ik op tijd naar<br />

huis kan en mijn zoon van de opvang kan<br />

halen. Die momenten zijn me heel dierbaar.<br />

Als ik niet ziek was geweest, had ik dat<br />

nooit gedaan. Dan was ik in het oude tempo<br />

doorgegaan.’<br />

RIJKDOM<br />

VEERKRACHT back on track<br />

‘Mensen zeggen weleens: “Wat vervelend dat<br />

je bepaalde dingen nog niet kan.” Oké, ik kan<br />

niet meer zo hard lopen als vroeger. Maar ik<br />

ben er nog en ik kan nog zoveel wél. Mijn tip<br />

voor mensen die terugkomen na een ziekte is:<br />

concentreer je vooral op wat er goed gaat en<br />

haal daar je energie uit. Wees blij dat er heel<br />

veel mooie dingen zijn, accepteer het als het<br />

even wat minder gaat. Jaag jezelf niet over de<br />

kop, daar win je niks mee.’


8<br />

Juist in een periode dat veel advocaten het<br />

moeilijk hebben, bloeit het Utrechtse<br />

kantoor Bruggink & Van der Velden (BvdV).<br />

Ook de medewerkers voelen zich erg goed.<br />

Hoe doen ze dat? Oprichter Sjoerd van der<br />

Velden geeft een kijkje in zijn wereld.<br />

BETROKKEN MEDEWERKERS<br />

‘Iedereen hier heeft zeggenschap en profiteert mee van succes<br />

en lagere kosten. Op die manier delen we de winst die we maken.<br />

Iedereen is bij ons ondernemer.’<br />

Zo kan het ook!<br />

De dwarsliggers onder de advocaten<br />

VEERKRACHT case<br />

SALARIS<br />

OVERWERKEN<br />

‘We gaan uit van vertrouwen.<br />

Zo hebben we<br />

alles ingericht. Daar zijn<br />

we heel ver in gegaan.<br />

Alle medewerkers – van<br />

secretaresse tot aandeelhouder<br />

– hebben bij ons<br />

evenveel zeggenschap en<br />

iedereen bepaalt zijn eigen<br />

basissalaris. We houden<br />

ook geen vakantiedagen<br />

bij. We denken dat mensen<br />

zelf de juiste keuzes kunnen<br />

maken.’<br />

‘Wij hebben een<br />

urenmaximum. Je mag wel<br />

meer uren maken, maar<br />

je verdient niks extra’s.<br />

Je krijgt er ook geen<br />

schouderklopje voor. Het<br />

is daardoor ook niet cool<br />

om als laatste het licht uit<br />

te doen. Ik denk dat dat<br />

stressverlagend werkt.’


RATRACE<br />

‘Er is geen ratrace op ons kantoor. We zijn geen concurrent van<br />

elkaar. We kunnen ons ook kwetsbaarder opstellen, omdat we<br />

elkaar niet afrekenen als het even wat minder gaat. Dat geeft<br />

rust. Rust levert ook succes op. Als medewerkers gelukkig zijn,<br />

is dat niet alleen fijn voor die mensen zelf, maar ook voor het<br />

kantoor en voor de cliënten. Goed in je vel zitten, zorgt ervoor<br />

dat je beter presteert.’<br />

9<br />

VEERKRACHT case<br />

VERTROUWEN<br />

‘Als ik mag generaliseren, denk ik dat het karakter van de advocaat<br />

met zich meebrengt dat hij niet snel aan de bel trekt voor<br />

ondersteuning. Het is je beroep om problemen van anderen op<br />

te lossen. Misschien word je daarom geacht om ook je eigen gedoe<br />

op te lossen. Binnen ons kantoor is er een cultuur ontstaan<br />

waarbij mensen op elkaar letten en geïnteresseerd zijn in elkaar.<br />

Zo’n cultuur is natuurlijk niet vanzelfsprekend. Ik denk dat vertrouwen<br />

daarin het sleutelwoord is. Dan gaat de rest vanzelf.’<br />

Lees hoe werknemer Michèle Manning het ervaart om op dit<br />

atypische kantoor te werken: movir.nl/zokanhetook


Astrid Waals vindt kracht en drive terug dankzij Elestia<br />

‘Coaching is<br />

een verrijking<br />

van m’n leven’<br />

10<br />

Advocate Astrid Waals dreigde in te storten, maar trok net op tijd aan<br />

de bel. ‘Het contact met mijn ex-partner verliep stroef en mijn kinderen<br />

waren aan het puberen. Daarnaast had ik als zelfstandig ondernemer<br />

twee mensen in dienst. Met één van hen verliep de samenwerking<br />

moeizaam. Alles bij elkaar dreigde het te veel te worden. Net op dat<br />

moment las ik een artikel in het magazine van Movir <strong>Veerkracht</strong> over<br />

coaching bij Elestia.’<br />

VEERKRACHT elestia<br />

‘Bij Elestia kwam ik in contact met een<br />

coach: Anniek Bello. Dat voelde gelijk<br />

goed. Als advocaat word je vooral op ratio<br />

opgeleid. Je moet alles kunnen beredeneren,<br />

want rechters zwichten niet voor<br />

emoties. In de twintig jaar als advocaat<br />

was het menselijke aspect steeds verder<br />

naar de achtergrond geraakt. Een goede<br />

vriendin wees me erop dat ik ook privé<br />

kil kon overkomen. Anniek leerde me om<br />

weer een sociaal mens te zijn en op m’n<br />

gevoel te vertrouwen.’<br />

Handvatten<br />

‘Op een gegeven moment maakte mijn<br />

zoon me een aantal verwijten. Ik vond het<br />

lastig om hiermee om te gaan en besprak<br />

het met Anniek. Zij zei: “Achter ieder verwijt<br />

zit een verlangen.” Dat inzicht is me<br />

heel erg bijgebleven. Het helpt me enorm<br />

om niet ieder bezwaar persoonlijk op te<br />

vatten. In mijn werk als familierechtadvocaat<br />

helpt dat inzicht me om partijen<br />

dichter bij elkaar te brengen. Hierdoor<br />

ben ik een meer menselijke advocaat<br />

geworden en een relaxtere moeder.’<br />

Prioriteiten stellen<br />

‘Door coaching heb ik geleerd om prioriteiten<br />

te stellen. Ik vind het belangrijk om<br />

goed voor mezelf te zorgen. Daar hoort<br />

bij dat ik op bepaalde momenten voor<br />

mezelf kies en mijn werk loslaat. Ik kies<br />

er ook bewust voor om vier dagen per<br />

week te werken. In die vier dagen krijg<br />

ik makkelijk gedaan wat ik voorheen in<br />

vijf dagen deed. Juist omdat ik kies voor<br />

ontspanning, heb ik op de momenten dat<br />

ik werk meer energie en focus. Dat werkt<br />

beter dan wanneer ik continu doorga en<br />

mezelf geen rust gun.’<br />

Drempel<br />

‘Als je voor het eerst om hulp vraagt,<br />

moet je over een enorme drempel heen.<br />

Zeker bij wat oudere advocaten – daar<br />

Naam:<br />

Astrid Waals<br />

Beroep:<br />

Familierechtadvocaat<br />

Leeftijd:<br />

48 jaar


hoor ik zelf ook bij – is het not done om te<br />

bespreken waar je tegenaan loopt. Maar<br />

het levert zoveel meer ruimte in je hoofd<br />

op als je met een professionele partner<br />

spart. Het is ook een keuze om op die<br />

manier te investeren in jezelf. Waarom<br />

zou je wel in een opleiding investeren om<br />

je kennis te vergroten en niet in jezelf<br />

als mens? Veel mensen praten er wel<br />

met hun partner over. Dat is misschien<br />

een begin. Maar een professionele<br />

‘We moeten leren<br />

dat hulp vragen<br />

een teken van<br />

kracht is’<br />

hulpverlener kijkt er toch op een<br />

andere manier tegenaan. We moeten als<br />

advocaten leren dat hulp vragen geen<br />

teken van zwakte is, maar juist een teken<br />

van kracht.’<br />

11<br />

VEERKRACHT elestia<br />

Blijvend contact<br />

‘In de periode dat ik door persoonlijke<br />

problemen fysiek en mentaal onderuit<br />

ging, heeft Anniek me geholpen om mijn<br />

kracht en drive terug te vinden. Nu het<br />

zowel zakelijk als privé goed met me<br />

gaat, is zij uitgegroeid tot een vaste,<br />

professionele gesprekspartner van mij. Ik<br />

zoek haar nog zo’n vier keer per jaar op.<br />

Dan bespreken we mijn oude valkuilen,<br />

maar vooral ook de resultaten die ik heb<br />

behaald en mijn nieuwe doelen. Het is fijn<br />

om te weten dat ik niet alles alleen hoef<br />

op te lossen. Dat geeft rust en raad ik<br />

iedereen aan. Coaching is een verrijking<br />

van m’n leven.’


SJBN-voorzitter Michèle Manning: ‘Pas een beetje op elkaar’<br />

Stress onder<br />

jonge advocaten<br />

De helft van de jonge advocaten ervaart stress vanwege de druk<br />

om nieuwe opdrachten binnen te halen. 44% ervaart een (te) hoge<br />

werkdruk op kantoor. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van<br />

Stichting Jonge Balie Nederland (SJBN) en Movir. Michèle Manning,<br />

voorzitter van SJBN, reageert op dit hoge percentage.<br />

12<br />

VEERKRACHT onderzoek<br />

Michèle: ‘Het percentage jonge advocaten dat<br />

stress ervaart is heel hoog. Je bent als advocaat<br />

veel bezig met de problemen en de stress van<br />

anderen. Daardoor is het bijna onmogelijk om<br />

zelf geen stress te ervaren in dit beroep. Die<br />

stress hoeft niet ernstig te zijn. Je hebt pas een<br />

probleem als je de signalen niet herkent en niet<br />

de ruimte neemt om even iets anders te doen. Die<br />

vijf minuten dat je even koffie gaat drinken of een<br />

rondje loopt, maken echt het verschil. Sterker nog;<br />

hierdoor ga je juist efficiënter werken.’<br />

Cultuur<br />

‘Het is belangrijk dat je de ruimte voelt om eens<br />

“nee” te zeggen als het je te veel wordt. Op sommige<br />

kantoren heerst de cultuur: hard werken is<br />

goed, harder werken is beter. Ik kan mij voorstellen<br />

dat je in zo’n sfeer uit angst te veel hooi<br />

op je vork neemt. Deze angst wordt gevoed door<br />

onzekerheden; bijvoorbeeld over het verlengen<br />

van je contract.’<br />

Oog voor je omgeving<br />

‘Er is vaak onvoldoende aandacht om deze werkcultuur<br />

te doorbreken. Die aandacht ontstaat<br />

meestal pas als iemand zijn grenzen al lang is<br />

gepasseerd. Iemand zou zijn eigen problemen kenbaar<br />

moeten maken, maar het zou ook opgemerkt<br />

moeten worden als een collega tegen zijn grenzen<br />

aanloopt. Je moet gewoon een beetje op elkaar<br />

passen en behulpzaam zijn waar mogelijk. De<br />

advocatuur is een ontzettend mooi en bijzonder<br />

beroep. Ik hoop dan ook dat de cijfers in 2017<br />

weer laten zien dat jonge advocaten juist energie<br />

krijgen van hun werk!<br />

TIJDSBESTEDING<br />

AAN STUDIE BINNEN<br />

KANTOORUREN<br />

61%<br />

55%<br />

STUDIE<br />

Het aantal uur dat jonge advocaten<br />

aan studie besteden loopt<br />

terug ten opzichte van vorig jaar.<br />

Ook neemt de tijdsbesteding aan<br />

studie binnen kantooruren af<br />

(61% in 2015 vs. 55% in 2016). Het<br />

aantal praktijken dat te kampen<br />

heeft met krimp neemt ook af<br />

(18% in 2015 vs. 14% in 2016).<br />

2015 2016


UREN WERKWEEK<br />

65%<br />

40/50-urige<br />

werkweek<br />

20%<br />

60-urige<br />

werkweek<br />

REISTIJD<br />

Veel advocaten geven aan een korte<br />

reistijd te hebben tussen thuis en werk.<br />

100%<br />

50%<br />

42%<br />

70%<br />

Advocaten maken lange dagen. Toch<br />

wordt er ook veel tijd besteed aan<br />

nevenactiviteiten. Sporten, juridische<br />

nevenactiviteiten en lid van een<br />

ondernemersvereniging staan het hoogst<br />

op de agenda van vrijetijdsbesteding.<br />

44%<br />

ervaart een (te)<br />

hoge werkdruk<br />

op kantoor.<br />

0%<br />

BALANS<br />

15 minuten 30 minuten<br />

50%<br />

ervaart geen<br />

goede balans<br />

tussen werk<br />

en privé.<br />

13<br />

VEERKRACHT onderzoek<br />

10%<br />

2%<br />

5%<br />

47%<br />

komt regelmatig<br />

het gebruik van<br />

drugs tegen in de<br />

werkomgeving .<br />

0%<br />

(de helft) ervaart stress<br />

vanwege het acquireren<br />

van nieuwe klanten.


‘Ik hoop dat mensen die zich herkennen in dit<br />

verhaal er iets mee doen’<br />

Te ver gegaan<br />

Advocate Rianne Tazelaar werkte altijd ontzettend hard. Zonder veel<br />

problemen. Ze werd wel gewaarschuwd door mensen om haar heen, maar<br />

ach: dat hoort bij het vak. Je bent er immers voor je cliënt. Toch?<br />

14<br />

VEERKRACHT dialogue<br />

Naam:<br />

Rianne Tazelaar<br />

Beroep:<br />

Arbeidsrecht- en sociaal<br />

verzekeringsrecht<br />

advocaat<br />

Plaats:<br />

Hilversum<br />

Leeftijd:<br />

56 jaar<br />

‘Zolang er in je privéleven niets aan de<br />

hand is, is dat vol te houden. Maar als<br />

er wél iets ingrijpends gebeurt, ben je<br />

vaak de klos. Omdat je al een tijd zo hard<br />

doorgaat, is de klap niet op te vangen. Op<br />

dat moment kom je er achter dat het écht<br />

niet meer gaat. Dat is confronterend en<br />

helaas ben je op dat moment vaak al veel<br />

te laat.’<br />

Tegenslagen<br />

‘Zo is het bij mij ook gegaan. In m’n werk<br />

was ik al een tijdje aan het knokken om<br />

mijn hoofd boven water te houden. Een<br />

maatschap die uiteenviel en een langdurig<br />

huurcontract zorgden voor financiële<br />

problemen. Het werd nog veel zwaarder<br />

toen mijn levenspartner ernstig ziek<br />

werd. Dat was een heftige periode.’<br />

Breekpunt<br />

‘Begin 2014 overleed mijn partner na een<br />

ziekbed van vier jaar. Dit was voor mij<br />

het breekpunt. Ik kon me niet meer opladen<br />

om te gaan werken. Dat kwam niet<br />

alleen door die klap, want daar sta je nog<br />

wel van op. Het kwam doordat ik al heel<br />

lang over mijn grenzen was gegaan. Daardoor<br />

werd die klap een genadeklap. Ik<br />

was intens vermoeid en niet in staat om<br />

goed te werken. Het gebeurde weleens<br />

dat cliënten bij mij kwamen en dat ik<br />

dacht: Wat kom je doen? Mijn problemen<br />

zijn veel groter dan die van jou!’<br />

Doorgaan<br />

‘Als je zulke dingen gaat denken, moet je<br />

misschien definitief stoppen. Maar dat<br />

kon en wilde ik niet. Ik houd te veel van<br />

het vak. Ik ben korte tijd thuis gebleven<br />

en al vrij snel weer enkele uren gaan<br />

werken. Ik ben het type mens dat niet<br />

opgeeft en het zo goed mogelijk probeert<br />

te doen. Dat kan je opbreken. Ik had<br />

misschien eerder moeten aangeven dat<br />

de druk te groot was. Maar ik was al zo<br />

lang gewend aan grote druk dat ik dacht<br />

dat het normaal was.’<br />

Ondersteuning<br />

‘Nadat mijn man was overleden, kwam ik<br />

via Movir in contact met Marit Wisselink<br />

van Dialogue. Zij heeft me veel steun<br />

gegeven. Bijvoorbeeld door me te vragen:<br />

Wat heb jij nodig? Wat levert het jou op?<br />

Vóór die tijd functioneerde ik zo lang<br />

op de automatische piloot dat aandacht<br />

voor mezelf in een donker hoekje lag te<br />

verstoffen. Het voelt heel fijn als iemand<br />

zegt: laten we daar ook eens naar kijken.’<br />

Lange duur<br />

‘Dankzij de coaching heb ik mijn werk<br />

weer kunnen uitbouwen, hoewel ik mijn


EEN ADVOCAAT IS<br />

GEEN MACHINE<br />

‘Ik heb getwijfeld of ik aan dit artikel mee<br />

moest werken. Het past niet bij advocaten<br />

om je kwetsbaar op te stellen. Je staat<br />

pal voor de belangen van iemand anders<br />

en brengt je eigen gevoelens niet naar<br />

voren. Die beroepshouding speelt ook in<br />

je gewone leven een rol. Ergens zou dat<br />

doorbroken moeten worden. Dat is de<br />

reden dat ik besloten heb om mijn verhaal<br />

hier te delen. Ik hoop te laten zien dat het<br />

niet zwak is om aandacht te hebben voor<br />

de mens achter de advocaat. Je bent geen<br />

machine. Het kan je er misschien voor<br />

behoeden dat je op een gegeven moment<br />

helemaal niet meer in staat bent om van<br />

het leven te genieten.’<br />

vroegere energie nog niet terug heb.<br />

Als het echt moet, kan ik wel een hele<br />

dag doorwerken. Maar dan ben ik de<br />

volgende dag uitgeteld. Nog steeds moet<br />

ik eraan werken om mezelf meer op de<br />

voorgrond te zetten. Het kost tijd om dat<br />

te leren. Soms vraag ik me ook weleens af<br />

of ik weer helemaal de oude zal worden.<br />

Want ik heb die vermoeidheid en dat<br />

gevoel van uitputting al zo lang. Dat ben<br />

je dan niet zomaar weer kwijt.’<br />

Cultuur<br />

‘Het is aan collega’s weleens moeilijk uit<br />

te leggen dat ik nog steeds niet zover<br />

ben als ik zou willen. Ik vind dat jammer,<br />

maar ik neem het ze niet kwalijk. Als<br />

advocaat zijn we gericht op feiten en<br />

regels. Daardoor werken we in een<br />

cultuur waarin niet veel aandacht is voor<br />

persoonlijke emoties. Het zou goed zijn<br />

als we dat zouden kunnen doorbreken.’<br />

15<br />

VEERKRACHT dialogue<br />

Hoe eerder, hoe beter<br />

‘Door wat ik heb meegemaakt, heb ik<br />

geleerd dat het prettig is om aan jezelf te<br />

werken. De begeleiding die ik krijg had<br />

me waarschijnlijk nog meer opgeleverd<br />

als ik daar eerder om had gevraagd.<br />

Doe dat vooral. Want als je breekt, is de<br />

veerkracht helemaal weg. Dat moet je<br />

voorkomen.’


Die ene<br />

vraag!<br />

‘Nadat mijn man was overleden<br />

kwam ik via Movir in contact<br />

met Marit Wisselink van Dialogue.<br />

Zij heeft me veel steun<br />

gegeven. Bijvoorbeeld door me<br />

te vragen: Wat heb jij nodig?<br />

Wat levert het jou op? Vóór die<br />

tijd functioneerde ik zolang<br />

op de automatische piloot dat<br />

aandacht voor mezelf in een<br />

donker hoekje lag te verstoffen.<br />

Het voelt heel fijn als iemand<br />

zegt: laten we daar ook eens<br />

naar kijken.’<br />

REDACTIE<br />

ARNOLD HUBBERS<br />

FOTOGRAFIE<br />

JANUS VAN DEN EIJNDEN<br />

ONTWERP EN OPMAAK<br />

LVB NETWORKS<br />

DRUKWERK<br />

TUIJTEL<br />

VEERKRACHT@MOVIR.NL<br />

(030) 607 87 00<br />

VOLG ONS OP TWITTER:<br />

@MOVIRNV

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!