31.10.2016 Views

Veerkracht najaar 2016

Het magazine “Veerkracht”. Een periodieke uitgave van Movir, waarin zij aandacht besteedt aan haar preventie en re-integratiedienstverlening. Het blad moet meer bekendheid geven aan alle diensten die Movir haar verzekerden biedt, naast het verzekeringsproduct.

Het magazine “Veerkracht”. Een periodieke uitgave van Movir, waarin zij aandacht besteedt aan haar preventie en re-integratiedienstverlening. Het blad moet meer bekendheid geven aan alle diensten die Movir haar verzekerden biedt, naast het verzekeringsproduct.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

GEZONDE IDEEËN OVER WERK EN LEVEN<br />

NAJAAR <strong>2016</strong><br />

KEUZES MAKEN,<br />

GRENZEN STELLEN,<br />

EROVER PRATEN, DOEN!<br />

HET WERKPLEZIER<br />

VAN EEN FYSIOTHERAPEUT<br />

OMGAAN MET<br />

ONBEGREPEN KLACHTEN<br />

JAAG JEZELF NIET OVER DE KOP,<br />

DAAR WIN JE NIKS MEE<br />

BLIJFT U ALLES<br />

HELDER ZIEN?<br />

ALS JE IDENTITEIT HELDER IS,<br />

GEEFT DAT ZOVEEL RUST


VEERKRACHT INHOUD<br />

CA<br />

CASE<br />

PR<br />

E<br />

PREVENTIE<br />

CA<br />

CASE<br />

BA<br />

BACK ON TRACK<br />

EL<br />

ELESTIA<br />

03 COLUMN 04 HET WERKPLEZIER VAN EEN FYSIOTHERAPEUT<br />

06 OMGAAN MET ONBEGREPEN KLACHTEN 08 JAAG JEZELF NIET OVER<br />

DE KOP, DAAR WIN JE NIKS MEE 10 DE SLUIPMOORDENAARS VAN HET<br />

GEZICHTSVERMOGEN 12 ALS JE IDENTITEIT HELDER IS, GEEFT DAT<br />

ZOVEEL RUST 14 DOE JEZELF NIET TEKORT DOOR MAAR DOOR<br />

TE BLIJVEN JAKKEREN<br />

VEERKRACHT IS EEN UITGAVE VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERAAR MOVIR VOOR HAAR VERZEKERDEN.<br />

IN VEERKRACHT STAAT DE DIENSTVERLENING RONDOM ONZE PREVENTIE EN RE-INTEGRATIE CENTRAAL.<br />

© COPYRIGHT <strong>2016</strong>. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG WORDEN VERVEEL VOUDIGD, OPGESLAGEN,<br />

OF OPENBAAR GEMAAKT, IN ENIGE VORM OF OP ENIGE WIJZE, ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE UITGEVER.


3<br />

VEERKRACHT COLUMN<br />

COLUMN<br />

KEUZES MAKEN,<br />

GRENZEN STELLEN,<br />

EROVER PRATEN, DOEN!<br />

‘Waarom<br />

zou je aankloppen<br />

bij<br />

een coach<br />

als je het<br />

toch al zo<br />

druk hebt.’<br />

Afgelopen zomer sprak ik tijdens een barbecue een<br />

ondernemer die verzekerd is bij Movir. Deze man<br />

gaf aan dat hij zo druk is met zijn werk, dat hij vaak<br />

het gevoel heeft dat hij zijn grenzen over gaat. Op<br />

mijn vraag of hij weleens had overwogen om dat<br />

onderwerp te bespreken met een professional, gaf<br />

hij aan dat hij daar zeker geen tijd voor heeft.<br />

De reactie van deze ondernemer is misschien wel<br />

typerend voor veel van onze verzekerden. Ga maar<br />

na: als professional willen we goed zijn in wat we<br />

doen en willen we vooruit. Deze gedrevenheid helpt<br />

ons ook vaak verder. Maar er schuilen ook gevaren<br />

aan de hoge eisen die we aan onszelf stellen. Zeker<br />

als we onze grenzen niet herkennen of niet weten<br />

wat we moeten doen als we die grens over zijn.<br />

In deze <strong>Veerkracht</strong> staat een interview met Bianca<br />

Kamphuis van Elestia, een externe service waar<br />

u als verzekerde van Movir 24/7, kosteloos en<br />

anoniem terecht kunt voor coaching. Aan haar<br />

stelden we de vraag waarom je zou aankloppen<br />

bij een coach als je het toch al zo druk hebt. De<br />

hoeveelheid werk die op je bordje ligt wordt toch<br />

niet minder van een goed gesprek?<br />

Verder leest u in dit magazine de persoonlijke<br />

ervaringen van verzekerden die gebruik hebben<br />

gemaakt van professionele ondersteuning. Die<br />

verhalen laten zien dat je weer in beweging kunt<br />

komen als je vastgelopen bent. Vaak door heel<br />

concrete dingen te doen als: keuzes maken,<br />

grenzen stellen en erover praten waarom je dingen<br />

doet zoals je doet.<br />

CO<br />

COLUMN<br />

Ik heb de man van de barbecue op het hart<br />

gedrukt om deze editie van <strong>Veerkracht</strong> goed te<br />

lezen. Hopelijk inspireert het hem om eens tijd vrij<br />

te maken voor ondersteuning.<br />

Veel leesplezier!<br />

LOUIS VAN DRUNEN / directeur<br />

In <strong>Veerkracht</strong> leest u hoe wij andere verzekerden hebben geholpen. Ook ú kunnen<br />

wij helpen. Door rechtstreeks contact met ons op te nemen, of als u dat prettiger<br />

vindt, anoniem en kosteloos via Elestia (0800 22 44 228). Elestia is overigens<br />

ook beschikbaar voor uw inwonende gezinsleden, 24 uur per dag.


4<br />

CA<br />

CASE<br />

ALBERT ROELOFSZ-THOMAS FYSIOTHERAPEUT<br />

HET WERKPLEZIER VAN EEN FYSIOTHERAPEUT<br />

‘HET GRAS IS ECHT NIET<br />

GROENER BIJ DE BUREN’<br />

Veel zorgverleners ervaren een toenemende druk. Die wordt onder meer veroorzaakt<br />

door uitgebreide eisen van zorgverzekeraars en administratieve handelingen die daarbij<br />

komen kijken. Ook fysiotherapeuten ontkomen daar niet aan. Hoe houd je als beoefenaar<br />

van dat beroep toch plezier in je werk? Fysiotherapeut Albert Roelofsz-Thomas geeft<br />

inzicht in de manier waarop hij dat doet.<br />

‘Met nog twee andere fysiotherapeuten vorm ik<br />

een maatschap waarin we goede afspraken hebben<br />

gemaakt. Er werkt nog een aantal collega’s in<br />

de praktijk, waardoor we multidisciplinair kunnen<br />

werken. We huren een locatie binnen een gezondheidscentrum,<br />

met een mooie trainingsruimte en<br />

mooie behandelruimtes. Dat ziet er goed uit en<br />

draagt eraan bij dat ik het naar mijn zin heb op mijn<br />

werk. We hebben twee assistentes die ook een hoop<br />

opvangen. Al het telefonisch verkeer dat binnenkomt<br />

hoeven wij niet aan te nemen. Dat kost geld, maar<br />

dat is een keuze die wij hebben gemaakt.’<br />

KLANKBORD<br />

‘Ik vind het prettig om samen met anderen een<br />

maatschap te vormen. Onze maatschap heeft één<br />

keer in de week werkoverleg. Dat is belangrijk om de<br />

lopende zaken goed te houden. Bij collega’s met een<br />

eenmanspraktijk zie ik dat zij een klankbord missen.<br />

Dat maakt het voor hen een stuk moeilijker.’<br />

‘SOMS LAAT IK DINGEN EXPRES LIGGEN’<br />

‘Als fysiotherapeut krijg je te maken met steeds meer<br />

controles en maatregelen die zorgen voor extra druk.<br />

Dat is de laatste vijf tot tien jaar enorm toegenomen.


5 VEERKRACHT CASE<br />

Uit zelfbescherming ben ik heel goed geworden in<br />

het maken van keuzes. Zo zijn mijn vrouw en ik minder<br />

gaan werken. Soms laat ik dingen expres liggen.<br />

Het moet wel gebeuren, maar ik doe het vandaag gewoon<br />

niet. Je kunt een heleboel dingen inregelen om<br />

te zorgen dat je minder stress hebt. Maar dat moet je<br />

wel allemaal zelf doen.’<br />

KEUZES<br />

‘Mijn vrouw en ik kiezen bijvoorbeeld ook voor een<br />

lange zomervakantie. Twee weken is voor mij te kort<br />

om bij te komen. Daarnaast geeft ook het feit dat wij<br />

relatief goedkoop wonen rust. Ook dat is een keuze.<br />

Ik heb het geluk dat mijn vrouw de nodige kennis heeft<br />

van psychologie en burn-out. Zij ziet de signalen wel<br />

als het me te veel dreigt te worden. Dan zorgt ze dat<br />

ik het even wat rustiger aan doe of dat ik weer eens<br />

ga hardlopen. Als ik haar niet had gehad, was ik misschien<br />

wel omgevallen. Zij is mijn persoonlijke Elestia.’<br />

BLIKOPENERS<br />

‘Je kunt allerlei dingen doen om het werk leuk te<br />

houden. Maar het begint ermee dat je het werk zelf<br />

leuk vindt. Ik werk nu bijna 30 jaar en doe dat gelukkig<br />

graag. Het meeste plezier haal ik uit het contact<br />

met patiënten. Als je in de gezondheidszorg werkt,<br />

moet je het een uitdaging vinden om mensen vooruit<br />

te helpen. Maar daarnaast moet je ook jezelf ontwikkelen.<br />

Een leraar op mijn opleiding verwoordde dat<br />

mooi: Iemand komt naar je toe met een hulpvraag.<br />

Dat moet je zien als een conservenblik. Hoe meer je<br />

weet, hoe meer blikopeners je hebt. Dus hoe meer<br />

opleidingen je doet, hoe meer mogelijkheden je hebt<br />

om tot een bepaalde oplossing van een probleem te<br />

komen. Dat heb ik altijd onthouden.’<br />

‘Zolang mijn<br />

lichaam me<br />

niet in de<br />

steek laat,<br />

kan ik nog<br />

wel door.’<br />

MEER DAN MASSEREN<br />

‘Soms hebben fysieke klachten een psychische<br />

achtergrond, bijvoorbeeld veroorzaakt door stress.<br />

Een fysieke benadering door middel van manipulatie,<br />

massage of oefentherapie kan een opening zijn, maar<br />

het probleem zit primair ergens anders. Soms is er<br />

dan een combinatie van een gesprek en een behandeling<br />

nodig. Ik ga niet op de stoel van een psycholoog<br />

zitten en laat mensen zulke dingen ook met een<br />

huisarts bespreken. Maar toch heeft zo iemand vaak<br />

de behoefte om mij te vertellen wat er speelt. Als ik<br />

dan een luisterend oor ben en iemand daarna met<br />

minder klachten weer naar buiten stapt, geeft me dat<br />

heel veel voldoening.’<br />

BOOST<br />

‘Ik behandel nu een oudere man die terminaal is. Hij<br />

wil niet opgenomen worden in een revalidatiekliniek.<br />

De eerste keer dat ik hem thuis bezocht, bespraken<br />

we wat er speelt. Uit interesse vroeg ik aan die man<br />

wat hij vroeger gedaan heeft. Op dat moment gingen<br />

zijn ogen twinkelen. Hij was straaljagerpiloot geweest.<br />

Zo’n man heeft natuurlijk alles meegemaakt en vertelt<br />

ook mooie verhalen. Toen ik een paar dagen later bij<br />

hem terugkwam, zei die man: Ik heb er zo naar uitgekeken,<br />

want we gaan weer aan de slag hè? Ondanks<br />

dat hij terminaal is, kreeg deze man weer een ‘boost’<br />

doordat hij zijn verhaal kon doen. Je gaat hem natuurlijk<br />

niet genezen, maar voor hem is dit nu even van<br />

belang. Van zulke dingen krijg ik nou energie.’<br />

DE TOEKOMST<br />

‘Ik ben nu 53 jaar oud. Gelukkig heb ik geaccepteerd<br />

dat ik tot mijn zevenenzestigste moet werken. Daar<br />

zie ik niet tegenop. Zolang mijn lichaam me niet in<br />

de steek laat, kan ik nog wel door. Ik let goed op<br />

mijn werkhouding, heb altijd veel gesport en heb nog<br />

geen klachten. Verder ben ik er al lang achter dat<br />

in elk beroep wel wat speelt. Het gras is echt niet<br />

groener bij de buren.’<br />

WAAR STA IK NU?<br />

Bent u fysiotherapeut en wilt u inzicht in hoe<br />

u er voor staat en wat uw aandachtspunten<br />

zijn? Ga dan naar movir.nl/waarstaiknu en<br />

vul daar de online vragenlijst in. Uitkomsten<br />

worden vertrouwelijk en anoniem verwerkt.


6<br />

BLIJFT U ALLES HELDER ZIEN?<br />

‘DE SLUIPMOORDENAARS VAN<br />

HET GEZICHTSVERMOGEN’<br />

CA<br />

CASE<br />

Waarschijnlijk staat u niet vaak stil bij de kwetsbaarheid van uw ogen.<br />

Toch krijgt een aantal mensen een aandoening die ervoor zorgt dat hun zicht<br />

voor een groot deel of zelfs helemaal verdwijnt. Veel leed is te voorkomen als<br />

u op tijd aandacht hebt voor uw ogen.<br />

‘De meeste mensen zijn niet bekend met veelvoorkomende<br />

oogziektes. Toch heeft één op de<br />

honderd mensen boven de veertig glaucoom’, zegt<br />

oogarts Anne Roefs. ‘Dat is best veel. De meest<br />

voorkomende oorzaak van slechtziendheid in de<br />

Westerse wereld is maculadegeneratie (MD). Deze<br />

ziekte komt vooral voor op oudere leeftijd. Toch kun<br />

je ook op relatief jonge leeftijd te maken krijgen met<br />

deze ziekte. Oogaandoeningen die het gezichtsvermogen<br />

aantasten of zelfs wegnemen, hebben een<br />

enorme impact. Mensen verliezen hun zelfstandigheid,<br />

kunnen niet meer werken of raken depressief<br />

door de gevolgen van hun aandoeningen.’<br />

SCHADE VOORKOMEN<br />

‘Tijdens mijn werk als oogarts kom ik in het ziekenhuis<br />

veel mensen tegen die een paar maanden met<br />

klachten hebben rondgelopen voordat ze aan de<br />

bel trekken. Dan is er vaak al zoveel kapotgemaakt<br />

dat je dat niet meer goedmaakt met druppels of injecties.<br />

Het is verschrikkelijk om mensen te moeten<br />

vertellen dat zij hun werk niet meer kunnen doen en<br />

niet meer kunnen autorijden. Het is extra vervelend<br />

als je weet dat veel schade voorkomen had kunnen<br />

worden. Hoe eerder je erbij bent, des te beter.<br />

Daarom wil ik dit onderwerp heel graag onder de<br />

aandacht brengen.’


7 VEERKRACHT CASE<br />

SLUIPMOORDENAARS<br />

‘Bij glaucoom wordt langzaam je blikveld steeds kleiner. Mensen<br />

komen er vaak achter dat ze de ziekte hebben, doordat ze<br />

struikelen of verkeer niet zien aankomen vanuit hun ooghoeken.<br />

Mensen met MD krijgen te maken met wazige vlekken in hun<br />

zicht. Voor beide aandoeningen geldt dat je ze kunt hebben<br />

zonder dat je er iets van merkt. Ze geven pas in een laat stadium<br />

klachten. In het begin is er nog sprake van lichte uitval. Je<br />

hersenen en het oog dat nog goed functioneert, camoufleren<br />

dat. Maar uiteindelijk kan je blind worden. Dat maakt het ook zo<br />

verraderlijk. Deze ziektes gedragen zich als sluipmoordenaars.<br />

Aan beide ziektes zit ook een sociaal aspect. Dan heb ik het niet<br />

alleen over autorijden. De aandoeningen zorgen er ook voor dat<br />

je gezichten niet altijd meer herkent. Terwijl niet aan je te zien is<br />

dat er iets mis is. Dat kan verregaande sociale gevolgen hebben.’<br />

CONTROLE<br />

‘Als je eenmaal klachten hebt als gevolg van glaucoom of MD is<br />

dat niet meer te herstellen. Wel laten beide aandoeningen zich<br />

goed onderzoeken en afremmen als je er op tijd bij bent. Als<br />

oogarts ben ik voorstander van een regelmatige check-up van<br />

de ogen. Eigenlijk zou iedereen van 40 jaar en ouder dat eens in<br />

de zoveel jaar moeten doen. Veel mensen komen voor een bril<br />

wel eens bij de opticien. Die doet wat onderzoeken, bijvoorbeeld<br />

met zo’n luchtpufje. Maar dat geeft geen zekerheid dat je ogen<br />

gezond zijn. Als je wilt weten of je geen glaucoom of MD hebt,<br />

moet er door een oogarts of een optometrist naar je oogzenuw<br />

en netvlies gekeken worden.’<br />

OOGCHECK<br />

‘Sinds enige tijd is er ook een preventieve optie: je kunt bij<br />

zo’n dertig winkels, verspreid over Nederland, een oogcheck<br />

laten doen. Bij die check worden het zicht, de brilsterkte en de<br />

oogdruk gemeten. Daarnaast wordt een OCT-scan gemaakt en<br />

een kleurenfoto van je netvlies. Zo worden het netvlies en de<br />

oogzenuwen goed in kaart gebracht en kun je uitsluiten of je<br />

glaucoom of MD hebt.’<br />

U GAAT TOCH OOK NAAR DE TANDARTS?<br />

‘Voor veel mensen zijn hun ogen een heel kostbaar bezit en heel<br />

belangrijk voor hun kwaliteit van leven. Toch gaan de meeste<br />

mensen wel ieder jaar naar de tandarts, maar laten ze hun ogen<br />

nooit controleren. Het zou goed zijn als de volgende generatie<br />

weet: ik ben 40, dus ik moet zo nu en dan mijn ogen eens goed<br />

laten nakijken. Dan weet je waar je aan toe bent en kan je die<br />

veelvoorkomende ziektes die zoveel schade kunnen aanrichten<br />

op tijd behandelen als dat nodig is.’<br />

ANNE ROEFS OOGARTS<br />

WILT U ZIEN WAAR U TERECHT KUNT OM UW OGEN<br />

TE LATEN TESTEN? GA VOOR MEER INFORMATIE NAAR<br />

WWW.DEOOGCHECK.NL.


8<br />

BA<br />

BACK ON TRACK<br />

WEER AAN HET WERK NA EEN INGRIJPENDE ZIEKTE<br />

‘JAAG JEZELF NIET<br />

OVER DE KOP, DAAR<br />

WIN JE NIKS MEE’<br />

Eind 2012 maakte acute leukemie Joris Gravesteijn zo ziek dat<br />

zijn werk een tijdlang heel ver weg was. Er waren chemokuren<br />

en een stamceltransplantatie nodig om hem in leven te houden.<br />

De 42-jarige advocaat overwon de ziekte en ging langzaam weer<br />

aan de slag. Daar wachtte hem een volgend gevecht: de strijd<br />

tegen de gevolgen van het ziek zijn.<br />

‘We zitten in dit kantoor met vier advocaten,<br />

allemaal maten’, vertelt Joris vanachter zijn bureau<br />

in Den Haag. ‘Met hen heb ik het enorm getroffen.<br />

Onze persoonlijkheden lopen enorm uiteen. Je<br />

kunt je niet voorstellen dat we zo prettig kunnen<br />

samenwerken. Een flinke dosis humor en liefde<br />

voor ons vak binden ons. Tijdens mijn ziekte<br />

hebben zij mijn praktijk waargenomen. Daardoor<br />

had ik gewoon nog cliënten toen ik terugkwam.’<br />

MENSELIJKE GESPREKKEN<br />

‘Het was prettig om weer aan het werk te gaan,<br />

maar ook moeilijk. Ik was mijn routine kwijt.<br />

Zo lang stilzitten is niet goed voor je hersenen.<br />

Ook fysiek was ik behoorlijk verzwakt. Als je je<br />

arbeidsongeschikt meldt, heb je geen flauw idee<br />

dat Movir méér voor je kan betekenen dan alleen<br />

uitkeren. Ik had heel menselijke gesprekken met<br />

de re-integratiebeleider van Movir. Het werd<br />

duidelijk dat ik niet alleen fysiek moest herstellen,<br />

maar ook in mijn hoofd. Ik vond het bijvoorbeeld<br />

een tijd eng om de straat op te gaan omdat ik<br />

bang was dat mijn lichaam me weer in de steek<br />

zou laten. Dan is het goed om er eens met iemand<br />

over te praten.’<br />

SPIEGEL<br />

‘De re-integratiebegeleider wees me voorzichtig<br />

in de richting van de coachingsdiensten van<br />

Re-turn. Ik ben al snel geneigd om te zeggen<br />

dat ik niks heb aan zulk zacht gedoe. Maar voor<br />

mij heeft het gewerkt. Het was goed om een<br />

spiegel voorgehouden te krijgen van iemand<br />

die je niet kent. Zo leerde ik inzien dat ik niet<br />

moet onderschatten wat de ziekte voor mijn<br />

omgeving heeft betekend. Mijn vrouw is door


9 VEERKRACHT BACK ON TRACK<br />

een hel gegaan. Zij heeft vijf dagen naast mij op<br />

de intensive care gezeten terwijl ik in een coma<br />

werd gehouden. Daar hebben we het pas veel<br />

later over kunnen hebben. Je kunt maar beter<br />

communiceren over zulke dingen dan dat je<br />

stommetje gaat zitten spelen. Ik heb weleens<br />

mijn mond gehouden tegen mijn partner over<br />

hoe ik me voelde, omdat ik haar niet verder wilde<br />

belasten. Maar dan weet zij ook niet wat er in mij<br />

omgaat. Als ik dan gestrest reageer of chagrijnig<br />

ben, dan weet zij niet hoe het komt. Dat werkt<br />

niet.’<br />

‘ZE ZIEN HET NIET AAN JE NEUS’<br />

‘Op een gegeven moment werd er op kantoor<br />

een te groot beroep op me gedaan om weer<br />

heftige zaken op me te nemen. Je wilt geen<br />

zwakte tonen aan je kantoorgenoten. Je denkt<br />

dat mensen toch wel snappen hoe je je voelt en<br />

dat je nog niet helemaal hersteld bent. Mijn coach<br />

zei: Je kantoorgenoten zien jou weer zitten. Ze<br />

zien niet aan je neus dat je nog aan het herstellen<br />

bent. Dat moet je zeggen. Dat heb ik ook gedaan<br />

en dat maakte een enorm verschil. Ik wil niet<br />

de hele tijd roepen dat ik iets niet kan. Maar als<br />

je het niet zegt, gaan mensen ervan uit dat je<br />

helemaal gezond bent en dat je voor de volle 100<br />

procent ingezet kan worden. En dat kan je niet.’<br />

ENERGIE MANAGEN<br />

‘Je moet je bewust zijn van waar jouw grens ligt.<br />

Het is goed om eens tegen die grens aan te gaan<br />

en soms een klein stapje erover. Zo ontdek je of<br />

je grens misschien iets is opgeschoven. Maar<br />

je moet er niet permanent overheen gaan, want<br />

dan pleeg je roofbouw op jezelf. In 2014 had ik<br />

een grote strafzaak en daarbij heb ik mezelf niet<br />

afgeremd. Toen heb ik mezelf in twee weken tijd<br />

over de kop gewerkt. As je je goed voelt, heb je<br />

het risico dat je gaat denken dat je weer de oude<br />

bent. Maar dat ben je niet. Je kan er mentaal<br />

wel weer zijn, maar je moet je energie managen.<br />

De arbeidsdeskundige en Re-turn hebben me<br />

daarop gewezen: als je batterij leeg is, moet je niet<br />

doorgaan. Want daar heeft niemand wat aan. Jijzelf<br />

niet, je gezin niet, je cliënten niet, je vrienden niet.’<br />

WERK UIT HANDEN GEVEN<br />

‘Ik ben ook wel handig geworden met het<br />

gebruiken van mijn eigen resources. Zo doet mijn<br />

secretaresse nu veel meer dan dat ik vroeger toeliet.<br />

Zij doet nu de administratie en voert de eerste<br />

intakegesprekken. Dat scheelt mij tijd waardoor ik<br />

op tijd naar huis kan en mijn zoon van de opvang<br />

kan halen. Dat is me heel dierbaar. Als ik niet ziek<br />

was geweest dan was dat niet gebeurd. Dan was ik<br />

in het oude tempo doorgegaan.’<br />

RIJKDOM<br />

‘Mensen zeggen weleens: Wat vervelend dat je<br />

bepaalde dingen nog niet kan. Oké, ik kan niet meer<br />

zo hard lopen als vroeger. Maar ik ben er nog en ik<br />

kan nog zoveel wél. We zijn net terug van vakantie.<br />

Als ik dan op het balkon zit en naar mijn vrouw<br />

en kind kijk die op het strand lopen, dan realiseer<br />

ik me heel goed dat dat rijkdom is. Ik ben blij dat<br />

ik dat mee mag maken. Mijn tip voor mensen die<br />

terugkomen na een ziekte zou zijn: concentreer je<br />

vooral op wat er goed gaat en haal daar je energie<br />

uit. Wees blij dat er heel veel mooie dingen zijn. En<br />

accepteer het als het even wat minder gaat. Jaag<br />

jezelf niet over de kop, daar win je niks mee.’<br />

‘Als je batterij<br />

leeg is, moet<br />

je niet doorgaan.<br />

Want daar heeft<br />

niemand wat<br />

aan. Jijzelf niet,<br />

je gezin niet,<br />

je cliënten niet,<br />

je vrienden niet.’


10<br />

OMGAAN MET<br />

ONBEGREPEN<br />

KLACHTEN<br />

Verzekerden die langere tijd arbeidsongeschikt zijn, worden in sommige gevallen<br />

verwezen naar Condite. Dit bureau is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen<br />

met complexe en vaak ‘onbegrepen’ klachten. Oprichter Jan Verhoeven vertelt hoe<br />

zo’n traject werkt.<br />

‘Door je<br />

uitsluitend<br />

te richten op<br />

de klachten,<br />

houd je veel<br />

klachten in<br />

stand.’<br />

‘Mensen die bij ons komen zijn in de meeste gevallen<br />

al een jaar of langer niet aan het werk. Vaak hebben<br />

ze al behandelingen gehad. Daarbij is meestal veel<br />

energie gestoken in de zoektocht naar de oorzaak<br />

van problemen. Wij proberen mensen op een andere<br />

manier inzicht te geven. Niet zozeer door te kijken naar<br />

hoe het probleem is ontstaan, maar vooral door te<br />

kijken naar de reden dat het niet weggaat. Hoe eerder<br />

dat gebeurt, des te beter dat is. Daar is nog weinig<br />

aandacht voor.’<br />

HET VERKEERDE MEDICIJN<br />

‘Door je uitsluitend te richten op de klachten, houd<br />

je veel van die klachten in stand. Je bent vaak beter<br />

af met het leren accepteren van klachten, dan met<br />

blijven zoeken naar een oplossing in de vorm van<br />

een medische behandeling. Recent hoorde ik van<br />

een jongeman die al een half jaar thuis zit, omdat<br />

hij overgevoelig is voor geluid nadat hij tijdens het<br />

voetballen een dreun tegen zijn hoofd kreeg. Hij draagt<br />

nu oordopjes omdat hij geluid niet kan verdragen.<br />

Maar als je gezond bent en oordopjes indoet, ben je<br />

na een week ook overgevoelig voor geluid. Hij was<br />

dus net met het verkeerde bezig. Dit is zomaar een<br />

voorbeeld van een klacht die is uitgelokt door een<br />

ongeval, maar die kan blijven bestaan doordat je je er<br />

zorgen over maakt en niet normaal functioneert.’<br />

NORMALE REACTIES OP EEN<br />

ABNORMALE SITUATIE<br />

‘De factoren die ervoor zorgen dat iemand<br />

zich arbeidsongeschikt meldt, zijn vaak anders<br />

dan de factoren die ervoor zorgen dat iemand<br />

arbeidsongeschikt blijft. Als je geconfronteerd wordt<br />

met een lichamelijke aandoening als bijvoorbeeld<br />

kanker of een hartaanval, dan kun je ook psychische<br />

klachten krijgen. Zo krijgt een kwart van de mensen<br />

na een hartinfarct te maken met een zogenaamde<br />

post-infarctdepressie. Omdat dit vaak niet wordt<br />

herkend en de vermoeidheid die daar bij komt kijken<br />

bijvoorbeeld aan het hartprobleem of de medicatie<br />

wordt toegeschreven, volgt er in veel gevallen<br />

geen effectieve behandeling. Het is niet raar dat je<br />

stressklachten krijgt, onzeker wordt, bang bent om<br />

weer een hartinfarct te krijgen, of somber bent. Je<br />

bent dan niet gek, het is een normale reactie op een<br />

abnormale situatie. Het is belangrijk dat mensen<br />

accepteren dat ook jij die psychische klachten kunt<br />

krijgen en dat ook jij die aandacht verdient.’<br />

DE VALKUIL VAN BURN-OUT<br />

‘Ook burn-out kan blijven bestaan als je je niet op de<br />

juiste factoren richt. Als je de belasting in je werk niet<br />

voldoende in je vrije tijd compenseert, kan je tegen<br />

problemen in het werk aanlopen. Je denkt dan dat de<br />

oorzaak uitsluitend in het werk ligt en dat niet werken<br />

de oplossing is. Mensen zitten regelmatig aan de<br />

verkeerde kant te sleutelen.’<br />

DE AANPAK<br />

‘Als wij vijf mensen met dezelfde klachten krijgen, is<br />

de behandeling waarschijnlijk bij alle vijf de personen<br />

verschillend. Maar we beginnen altijd met een analyse<br />

van welke lichamelijke, welke psychische en welke<br />

gedragsmatige factoren een rol spelen. Met die<br />

uitkomsten gaan we aan de slag. Mensen willen wel<br />

uit de situatie komen, maar weten vaak niet hoe. Wij<br />

geven ze inzicht in hoe ze wél verder kunnen komen.


11<br />

VEERKRACHT RE-INTEGRATIE<br />

RE<br />

RE-INTEGRATIE<br />

JAN VERHOEVEN CONDITE<br />

Bijvoorbeeld door hen te begeleiden naar een andere<br />

dagindeling, een ander slaapritme en door gerichte<br />

training. Praktische en bruikbare adviezen staan<br />

centraal. We bezoeken mensen thuis in hun eigen<br />

omgeving. Meestal betrekken we ook de partner erbij,<br />

omdat het belangrijk is dat iemand steun krijgt bij de<br />

verandering. Als je partner je alles uit handen neemt,<br />

draagt dat niet bij aan je revalidatie. ’<br />

WAAR WIL JE NAARTOE?<br />

‘We richten ons niet op waar je vanaf wilt. Want hoe<br />

harder je je richt op dat je geen pijn meer wilt, hoe<br />

meer aandacht dat krijgt. Daarom richten we ons<br />

liever op: waar wil je naartoe? Vergelijk het maar met<br />

een sporter die vier jaar toewerkt naar de Olympische<br />

Spelen. Het feit dat die ergens naartoe werkt, zorgt<br />

ervoor dat hij kan presteren. Daardoor zijn mensen<br />

tot veel meer in staat. Vanuit zijn ambitie om een doel<br />

te bereiken, overwint zo’n sporter een blessure die hij<br />

onderweg opliep.’<br />

IDENTITEIT TERUG<br />

‘In het begin krijgen we vaak met de nodige<br />

weerstand te maken. Dat is ook wel begrijpelijk.<br />

Mensen kunnen het gevoel hebben dat je hun<br />

klachten niet serieus neemt als je zegt dat ze meer<br />

kunnen dan dat zij denken. Het is dan aan onze<br />

medewerkers om die mensen te laten zien dat er<br />

voor hen veel te winnen valt. De meeste mensen<br />

die bij ons werken zijn zowel fysiotherapeut als<br />

psycholoog en nemen je daar geleidelijk in mee. Aan<br />

het einde van het traject is de tevredenheid vaak<br />

heel hoog. Mensen krijgen hun identiteit terug. Ze<br />

zijn uit de ziekterol en maken weer deel uit van hun<br />

werkomgeving. We zien mensen weer opbloeien.’<br />

Lees meer over langdurige arbeidsongeschiktheid en<br />

specifieke problematiek op condite.nl/kennisbank.<br />

‘Juist door<br />

gedoseerd<br />

aan het werk<br />

te gaan,<br />

verbeter je de<br />

belastbaarheid.’<br />

GRENZEN VERLEGGEN<br />

‘Juist door goed gedoseerd aan de slag te gaan,<br />

verbeter je de belastbaarheid. Ook in het werk. We<br />

noemen dat tijdcontingent opbouwen. Dat wil zeggen<br />

dat je volgens een vastgesteld tijdschema op een<br />

verantwoorde manier je grenzen verlegt. Je werkt<br />

gericht toe naar je doel. Dat kan een ander doel zijn<br />

dan voorheen. Misschien is het wel beter om 40 uur<br />

te gaan werken in plaats van 60 uur. Vaak stellen we<br />

samen een agenda op. Bij voorkeur staat daar niet in:<br />

Niets doen. Want dat geeft je de kans om te piekeren.<br />

Probeer er iets voor in de plek te zetten waardoor je in<br />

beslag wordt genomen.’<br />

HET KOMEN EN GAAN VAN KLACHTEN<br />

‘In 2000 stonden we in Nederland aan het begin van de RSI-epidemie.<br />

Pas toen enkele kranten daarover berichtten, viel men massaal uit met<br />

RSI. Doordat ze de klachten herkenden. Het is niet zo dat ze die klachten<br />

verzonnen. Het feit dat mensen erover hebben gelezen, bepaalt wel dat ze<br />

toen uitvielen met RSI. Vooral ook omdat men de klachten associeerde met<br />

werk. Als oplossing keek men uitsluitend naar wat er in het werk moest<br />

veranderen. En nu is RSI geen item meer. Niet doordat het werk veranderd<br />

is, maar met name doordat mensen meer en beter zijn gaan compenseren.<br />

Bijvoorbeeld door te sporten. Ik vond dit fenomeen zo interessant, dat<br />

ik me als fysiotherapeut en psycholoog vooral ben gaan richten op het<br />

bevorderen van een adequaat herstelgedrag.’


12<br />

PR<br />

PREVENTIE<br />

WAT ALS JE NIET MEER WEET WAT BIJ JE PAST?<br />

‘ALS JE IDENTITEIT HELDER IS,<br />

GEEFT DAT ZOVEEL RUST’<br />

Zeven jaar geleden begon Alex (35 jaar) als zelfstandig ondernemer.<br />

Voor de buitenwereld leek het hem voor de wind te gaan. Toch kwam Alex vast te zitten.<br />

Hij klopte aan bij Elestia, in de hoop handvatten te krijgen waarmee hij weer vooruit zou kunnen.<br />

‘Mijn vakgebied is online marketing. Dat is een<br />

breed werkterrein. Toen ik voor mezelf begon had ik<br />

een bureau voor ogen met veel personeel. Mensen<br />

om mij heen hadden een succesvol bedrijf en ik<br />

dacht dat ik ook succes zou hebben als ik hen<br />

zou nadoen. Ik wilde een groot bedrijf, met veel<br />

personeel en veel omzet.’<br />

VASTLOPEN<br />

‘Na verloop van tijd kwam ik erachter dat het<br />

helemaal niet bij me paste om personeel aan te<br />

sturen. Ik eiste nogal veel van mijn werknemers en<br />

dacht dat ik alles zelf beter kon. Daarom ben ik in<br />

mijn eentje doorgegaan. Maar daarmee kwam ik<br />

niet verder. Terwijl ik juist wilde groeien en niet alleen<br />

als ondernemer. Ik ben van mening dat je ook als<br />

mens moet groeien. En dat lukte niet. Daardoor liep<br />

ik vast. Ik had weinig energie en kon mezelf ook<br />

moeilijk motiveren.’<br />

STATUS<br />

‘Ik dacht niet dat ik hulp nodig had. Maar op een<br />

gegeven moment zag ik veel ondernemers om me<br />

heen waar het niet goed mee ging. Hier was een<br />

relatie kapot en daar was ook iets mis. En ondertussen<br />

liep iedereen te vertellen hoe goed het met<br />

hem ging. Ook ik wilde een nieuwe auto, omdat mijn<br />

buurman een mooiere had. Ik was met status bezig<br />

en maakte keuzes op basis van imago. Ik hield mezelf<br />

voor de gek. Dat begon me te storen, gaf me onrust<br />

en ik realiseerde me dat ik die kant niet op wilde.’<br />

SPARREN<br />

‘Als ondernemer had ik het gevoel dat ik alles<br />

alleen moest doen. Niemand was zo perfect als<br />

ik. Uiteindelijk kwam ik erachter dat ik juist andere<br />

mensen nodig heb om mee te sparren en nieuwe<br />

dingen te ontdekken. Mensen met wie ik gevoelens<br />

kan delen en die me een spiegel voorhouden: Wat ben<br />

ik eigenlijk aan het doen? Wat past bij mij? Wat zijn


13<br />

VEERKRACHT PREVENTIE<br />

‘IEDER MENS HEEFT ZIJN<br />

ZWAKTES’<br />

Er heerst zo’n taboe op coaching.<br />

Ik vind dat ieder mens moet kunnen<br />

profiteren van een coach. Dat<br />

kan ook een goede vriend zijn, je<br />

partner of een zakenpartner. Een<br />

coach motiveert en zet dingen in<br />

beweging. Heel veel ondernemers<br />

denken: ik sta bovenaan in de<br />

organisatie, ik ben de baas en ik<br />

weet alles, ik kan alles en ik ben<br />

overal goed in. Dat is een illusie<br />

die veel ondernemers hebben.<br />

Maar je kan niet alles. Ieder mens<br />

heeft zijn zwaktes. Het begint<br />

bij bewustwording. En dat kan<br />

beginnen bij een coach. Die geeft je<br />

handvatten om mee aan de slag te<br />

gaan. Alleen moet je het zelf doen.<br />

Daar is dat woord weer: doen!<br />

ALEX GROENENDIJK EN ZIJN ECHTGENOTE<br />

mijn kwaliteiten? Waar word ik blij en gelukkig van?<br />

Dat heeft me ertoe bewogen om Elestia te bellen.<br />

Zo kwam ik in contact met Anniek Bello. Zij luisterde<br />

naar me, stelde de juiste vragen en gaf me vervolgens<br />

handvatten mee. Ze oordeelde niet en zei niet wat<br />

ik moest doen, maar haalde bepaalde punten aan.<br />

Daardoor ging ik nadenken en werd ik me bewust van<br />

dingen. Op die manier ben ik er zelf achter gekomen<br />

wat ik nodig heb om beter te functioneren.’<br />

DOEN<br />

‘Op een bepaald moment spraken we over<br />

een bedrijf dat ik kon overnemen. Dat was een<br />

uitdagende optie. Maar tegelijkertijd maakte het me<br />

angstig. Anniek wees me erop dat je dingen moet<br />

doen om erachter te komen of iets bij je past. Koop<br />

het niet meteen, maar ga het onderzoeken. Dat<br />

woordje DOEN, met hoofdletters, heeft heel veel voor<br />

me betekend. Dat klinkt heel simpel. Maar met dat<br />

ene woord heeft ze me weer in beweging gebracht.<br />

Ook bijvoorbeeld in het regelen van een oppas, zodat<br />

mijn vrouw en ik eens uit eten konden gaan. Ook dat<br />

was een kwestie van DOEN!’<br />

THUIS<br />

‘De onrust die ik in mijn werk had, was ook van<br />

invloed op mijn rol thuis. Ik was ongeduldig.<br />

Daarnaast deed ik thuis extra mijn best, om te<br />

compenseren dat ik vanwege mijn werk veel afwezig<br />

was. Nu is dat beter in balans. Het is<br />

helder dat mijn vrouw twee dagen werkt en dat<br />

ik de kostwinner ben. Als ik thuis ben dan help<br />

ik. Maar ik hoef niet extra mijn best te doen om te<br />

compenseren. Daarnaast heb ik geleerd om te<br />

voelen en uit te spreken wat ik wil en wat ik nodig<br />

heb. Ook dat is weer een kwestie van doen. Zo<br />

weet mijn vrouw ook wat er in mij omgaat in plaats<br />

van dat ze dat moet raden.’<br />

FOCUS<br />

‘Voordat ik bij Elestia aanklopte was ik goed in<br />

sales, omdat ik een kameleon kan zijn. Ik kan<br />

met iedereen goed schakelen. Maar dat was juist<br />

ook mijn probleem. Ik wist niet wie ik zelf was.<br />

Nu ik naar mezelf ben gaan luisteren, denk ik dat<br />

mensen best van zichzelf weten waar ze blij van<br />

worden. Als je ergens met een glimlach over kan<br />

praten, zegt dat heel veel. Voor mij geldt dat ik me<br />

op een specifiek onderdeel van online marketing<br />

ben gaan richten, namelijk SEA. In plaats van dat<br />

ik word gezien als manusje-van-alles, word ik nu<br />

ingehuurd als specialist en kan ik meer kwaliteit<br />

leveren. Ook hier geldt: als je identiteit helder is,<br />

geeft dat zoveel rust.’<br />

SAMEN GROEIEN<br />

‘De coaching heeft me precies opgeleverd waar<br />

ik op hoopte. Ik weet nu veel beter wat bij me past<br />

en ben veel beter in staat om het maximale eruit<br />

te halen. Op alle fronten ben ik aan het groeien.<br />

En wat grappig is: mijn vrouw volgt nu zo’n zelfde<br />

traject, ook bij Anniek. We hebben een goede<br />

relatie en dat willen we zo houden. Als ik groei en<br />

zij niet, dan groei je uit elkaar. Nu groeien we<br />

samen en we weten allebei wat er bij de ander<br />

speelt. Dat is heel erg leuk.’<br />

‘Ik had weinig<br />

energie en<br />

kon mezelf<br />

niet meer<br />

motiveren.’


14<br />

‘DOE JEZELF NIET TEKORT DOOR<br />

MAAR DOOR TE BLIJVEN JAKKEREN’<br />

Als verzekerde van Movir kunt u 24 uur per dag en geheel anoniem terecht bij Elestia voor<br />

ondersteuning. Met welke vragen kunt u aankloppen? Hoe ziet de ondersteuning eruit?<br />

Bianca Kamphuis van Elestia geeft antwoord op deze en andere vragen.<br />

BIANCA KAMPHUIS ELESTIA<br />

EL<br />

ELESTIA<br />

WAT DOET ELESTIA?<br />

‘We brengen mensen in beweging op het moment<br />

dat ze zelf even vastzitten. Door hen perspectief te<br />

geven en vertrouwen in de toekomst. Zo ontstaat er<br />

weer ruimte die hen helpt om weer vooruit te komen.<br />

Vaak gaat dat eenvoudiger dan mensen denken.<br />

Dat is ook het leuke aan coaching. Het geeft zoveel<br />

energie als je weer mogelijkheden ziet en daarmee uit<br />

die donkere wolk komt.’<br />

MET WAT VOOR DINGEN KAN IEMAND<br />

BIJ JULLIE TERECHT?<br />

‘Met alles waar je wakker van ligt. Denk aan<br />

samenwerkingsproblemen, loop-baanvragen,<br />

relatiepro-blemen, zorgen om de kinderen, scholing<br />

van de kinderen, mantelzorg, rouwverwerking,<br />

timemanagement, management van verwachtingen,<br />

trauma- verwerking. We hebben een heel breed<br />

netwerk van 120 gecertificeerde en heel goede<br />

coaches, counselors, psychologen en mediators.<br />

Wat er ook met je aan de hand is, we hebben altijd<br />

wel iemand die jou heel goed kan ondersteunen.’<br />

WAT KUN JE VERWACHTEN ALS JE BELT?<br />

‘Je krijgt een counselor aan de telefoon die direct tijd<br />

voor je heeft. In dat eerste gesprek krijg je vaak direct<br />

inzichten en wordt je perspectief geboden. Dat geeft<br />

lucht en ruimte. Een goede counselor hoort tussen de<br />

regels door waar je vastloopt en waar de openingen<br />

zitten. Na zo’n eerste gesprek krijg je vaak al weer zin<br />

om dingen aan te pakken.’<br />

VEEL MENSEN HEBBEN HET TE DRUK OM<br />

AAN DE BEL TE TREKKEN.<br />

‘We zijn allemaal heel druk. Als je je werk met passie<br />

en plezier doet, kun je dat heel lang volhouden.<br />

Misschien heb je ons ook niet nodig. Maar als je<br />

eigenlijk tijd tekort komt voor je gezin, voor je vrienden<br />

of voor jezelf, dan moet je wel ingrijpen. Daar moet je<br />

tijd voor maken. Het is echt heel zonde als je uitvalt<br />

om psychische redenen. Dan ben je vaak lang uit de<br />

running en je krijgt er een enorme knauw van. Dat<br />

gun je niemand en het kan echt voorkomen worden,<br />

als je op tijd ingrijpt.’


15 VEERKRACHT CASE<br />

HOE MERK JE WAAR JE GRENZEN LIGGEN?<br />

‘Vaak zijn het mensen in je omgeving die als eerste zien<br />

dat het de verkeerde kant op gaat. Daarom adviseer<br />

ik iedereen om opmerkingen van anderen serieus te<br />

nemen. Er zijn ook verschillende signalen die laten zien<br />

dat het even niet gaat zoals je zou willen. Bijvoorbeeld<br />

als je vermoeid raakt, moeilijker inslaapt, het gevoel<br />

hebt dat je constant alle ballen in de lucht moet<br />

houden en overal achteraan rent. Weet wanneer het<br />

je te veel wordt. Natuurlijk, je bent ook belangrijk in je<br />

werk. Soms moet je pieken. Maar dat kan niet continu<br />

zo zijn. Dat is voor niemand goed.’<br />

WAT ALS JE WERK GEWOON VEEL VAN<br />

JE VRAAGT? DAT LAAT JE TOCH NIET UIT<br />

JE HANDEN VALLEN?<br />

‘Vaak draait het om verwachtingen die je eigenlijk niet<br />

waar kunt maken. Dan is de vraag: wat kan je doen<br />

om die verwachtingen te managen? Als jij bijvoorbeeld<br />

op woensdagmiddag niet bereikbaar bent, omdat je<br />

voor je vader zorgt, dan is het goed dat de mensen om<br />

je heen weten dat je dat aan het doen bent. Deel het<br />

en maak het bespreekbaar. Als je al oververmoeid of<br />

gestrest bent, dan zie je de oplossing niet meer. Heel<br />

vaak draait het om het managen van verwachtingen.<br />

Ook naar jezelf. Want we hebben heel hoge<br />

verwachtingen van onszelf.’<br />

WAT GEBEURT ER NA DAT EERSTE GESPREK?<br />

‘Soms blijft het daar bij. Maar vaak speelt er meer<br />

zodat het beter is om je door te verwijzen naar een<br />

face-to-facetraject. We gaan dan meteen voor je aan<br />

de slag om een passende coach bij jou in de buurt te<br />

vinden. Binnen drie werkdagen krijg je van Elestia de<br />

contactgegevens van deze coach of psycholoog en je<br />

neemt dan zelf contact op om een eerste afspraak te<br />

maken. Binnen een week kan je bij de coach terecht<br />

en je kunt dus meteen aan de slag. Het kan ook zijn<br />

dat we in overleg kiezen voor een telefonisch traject,<br />

een traject via e-mail of voor een combinatie van die<br />

middelen. Een coachingstraject vraagt wel iets van je,<br />

maar het geeft ook vaak direct veel energie.’<br />

WAT ZOU JE NOG KUNNEN ZEGGEN<br />

OVER JULLIE COACHES?<br />

‘Ze hebben minimaal een hbo-achtergrond. De<br />

meesten hebben een hele carrière achter de rug in<br />

het bedrijfsleven of in de gezondheidszorg. Bij onze<br />

coaches kan je zijn wie je bent, ze vinden niks gek.<br />

Ook zullen ze nooit zeggen: ik weet wat voor jou<br />

goed is. Nee, jij weet wat goed voor jou is. En zij<br />

stellen jou de vragen, zodat jij erachter komt waar de<br />

sleutel voor jou zit. Het heeft helemaal geen zin als<br />

ik jou ga vertellen hoe je het moet doen. Dat brengt<br />

voor jou geen duurzame verandering.’<br />

‘Vaak draait<br />

het om<br />

verwachtingen<br />

die je eigenlijk<br />

niet waar<br />

kunt maken.<br />

Dan is de vraag:<br />

wat kun je<br />

doen om die<br />

verwachtingen<br />

te managen?’<br />

T 0800 22 44 228<br />

IS JULLIE WERKWIJZE NIET EEN BEETJE<br />

SOFT EN ZWEVERIG?<br />

‘De trajecten die wij doen zijn heel concreet. Het gaat<br />

over dingen anders doen. Iets in wat je nu doet werkt<br />

kennelijk niet voor je. Dat is heel down-to-earth: in<br />

gesprek gaan met mensen om je heen, beslissingen<br />

nemen en actie uitvoeren. Maar je gaat wel even goed<br />

bij jezelf naar binnen om te zien wat je nou eigenlijk<br />

wilt. Daar heb je de beste oplossingen. Dus ja, er komt<br />

wel gevoel bij kijken.’<br />

WELKE ROL SPEELT HET FEIT DAT JE<br />

ANONIEM KUNT BELLEN?<br />

‘Dat maakt het heel laagdrempelig. Mensen vragen me<br />

weleens of we echt niks terugkoppelen naar Movir. Dat<br />

doen we echt niet. Daardoor kunnen we inzetten wat<br />

nodig is en hebben we nooit een andere agenda dan:<br />

hoe zorgen we dat het goed met jou blijft gaan?’<br />

WAAROM IS HET ZO BELANGRIJK DAT JE<br />

AAN DE BEL TREKT?<br />

‘Als je goed wilt blijven functioneren en energie wilt<br />

hebben voor dingen die voor jou belangrijk zijn, dan is<br />

het belangrijk dat je aan de bel trekt. Dan moet je jezelf<br />

niet tekort doen door maar door te blijven jakkeren en<br />

roofbouw te plegen. Het kan altijd anders. En denk je<br />

dat er bij jou niets mogelijk is, omdat je gewoon heel<br />

veel op je bord hebt liggen? Juist dan is het slim om<br />

ons in te schakelen. Je hebt hier niets te verliezen.<br />

Je hoeft alleen maar te vertellen. Ja, je moet wel lef<br />

hebben en je kwetsbaar op durven stellen. En als je<br />

dat lastig vindt, dan zeg je gewoon dat je dat lastig<br />

vindt. Dan houden we daar rekening mee. Soms<br />

vragen mensen juist om een stevige coach, omdat ze<br />

een harde noot om te kraken zijn. Nou, dan regelen we<br />

dat. Maar meestal heb je gewoon een sparringpartner<br />

nodig bij wie je jezelf mag zijn en bij wie je je gezien en<br />

gehoord voelt.’<br />

HOE VEERKRACHTIG BENT U?<br />

De volgende punten dragen bij aan de<br />

veerkracht die u nodig hebt om overeind te<br />

blijven als er iets misgaat in uw leven:<br />

• Passie: doe dingen die dicht bij<br />

uw hart liggen<br />

• Sterke visie: weet wat u wilt en waar<br />

u naartoe wilt<br />

• Focus: werk aan bovenstaande punten<br />

en laat u niet afleiden<br />

Mist u één of meer van bovenstaande punten?<br />

Elestia helpt het u graag (terug) te vinden.


REDACTIE<br />

YVONNE BOSMA<br />

PETER GORDIJN<br />

HELEEN VOOLSTRA<br />

SANDER VAN DER KUILEN<br />

EINDREDACTIE<br />

ARNOLD HUBBERS<br />

FOTOGRAFIE<br />

BASTIAAN VAN MUSSCHER<br />

ONTWERP EN OPMAAK<br />

HELDERGROEN<br />

DRUKWERK<br />

DEABRUMMELKAMP<br />

VEERKRACHT@MOVIR.NL<br />

(030) 607 87 00

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!