Rondom MS 59

msresearchnl

RONDOM Mensen

Hare Majesteit Koningin Máxima

Bewegen blijft belangrijk

kanteltafel maakt dit mogelijk. Onlangs

Fysiotherapie bij MS is in eerste instantie werd de geheel vernieuwde fitness- en

gericht op het zo lang mogelijk in stand fysiotherapieruimte op NU in gebruik

houden van het kunnen bewegen. MS genomen. Dankzij zowel de behandelaren

veroorzaakt vaak spasticiteit met als gevolg als de apparatuur zijn er nu nog meer

krachtsverlies en hoge spierspanning. Als mogelijkheden. Het behandelen van

echt actief bewegen ophoudt en er qua mensen met MS is ook hierbij een zaak

mobiliteit minder mogelijk is, blijft het voor vele disciplines. Bij spasticiteit

onveranderd belangrijk om aangepast te bijvoorbeeld zet de arts medicijnen

blijven bewegen. Als je minder beweegt in, de fysiotherapeut onderhoudt de

worden de spieren namelijk korter. Om bewegingsmogelijkheid, de ergotherapeut

een goede (zit-) houding te behouden blijft zet hulpmiddelen in voor bijv. een

het enorm belangrijk de juiste oefeningen ontspannen houding in bed (en/of in de

te doen. Ook is wanneer daadwerkelijk rolstoel) en de (thuis-) zorg is hard nodig

lopen en/of staan niet meer mogelijk om te signaleren wat het resultaat is van

is, de beleving van staan en alles wat het handelen. Uiteraard wordt de patiënt

daar bij hoort van groot belang. Een zelf hier ook bij betrokken.

Koningin Máxima in gesprek met Annelies Conijn en Dorinda Roos.

Een MS-Expertisecentrum

voor iedereen…

Ook voor thuiswonende mensen met

MS stelt NU haar gespecialiseerde

zorg beschikbaar via verschillende

zorgproducten. Zo kunnen mensen met

MS via een online coaching programma,

MS Zorg op afstand’, begeleid worden.

Maar ook een screening door het

gespecialiseerde multidisciplinaire

team of een kortdurend verblijf is een

optie. Het behandeladvies dat het

Expertisecentrum geeft wordt gedeeld

met de professionals in de eigen

omgeving van de patiënt. Zij kunnen zo

nodig begeleid of geschoold worden in

de begeleiding van hun cliënten door

collega’s van het Expertisecentrum. Op

deze manier biedt NU behandeling,

advies en zorg op maat aan mensen

met MS in alle fasen van de ziekte.

Kennisdeling in het algemeen met

collega-professionals die elders

werkzaam zijn vindt plaats via

consultatie en scholing. Vanuit het

MS-Expertisecentrum is een specifieke

MS-scholing ontwikkeld voor externe

professionals. In deze scholing krijgen

de deelnemers kennis en praktische

handvatten aangereikt die zij kunnen

toepassen bij de behandeling van

MS-patiënten in hun eigen praktijk.

5

More magazines by this user
Similar magazines