Views
5 years ago

Last ned pdf her... (2,1 Mb) - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU

Last ned pdf her... (2,1 Mb) - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU

IPMA SERTIFISERING -

IPMA SERTIFISERING - HØSTEN - VÅREN 2009 Bli sertifisert som kompetent prosjektleder! - sertifisering etter IPMA´s internasjonale standarder med 4 sertifiseringsnivåer Nivå A: Sertifisert Prosjektdirektør Nivå B: Sertifisert Senior Prosjektleder God prosjektledelse er en viktig suksessfaktor både for næringsliv og offentlig sektor. NFP prosjektledere etter IPMA’s (International Project Management Associations) prosedyrer og regelverk. Nivå C: Sertifisert prosjektleder Nivå D: Eksaminert i prosjektledelse kandidatene et kompetanseløft så vel som økt selvinnsikt. Kontaktperson: Knut M. Heier, telefon 64 88 97 50/971 21 777, epost knut.heier@online.no

Sertifisering av konsulenter innen prosjektledelse Av JORUNN WOLSTAD Det er ikke en unaturlig karriere at prosjektledere fortsetter som konsulenter for andre prosjektledere eller for bedrifter/virksomheter som skal gjennomføre prosjekter. Det er like viktig at disse har tilstrekkelig kompetanse og følger etiske retningslinjer innen faget, som at prosjektlederen gjør det. IPMA har grepet fatt i denne utfordringen og utvikler nå kompetansekrav til PM Consultants, med mål å tilby en sertifiseringsordning også for disse. Konseptet ble presentert og diskutert i Nurneberg 27-29.03.2009. Hva er en konsulent innen prosjektledelse (PM Consultant)? En konsulent innen prosjektledelse skal kunne bistå både prosjektledere og bedrifter/virksomheter med råd innen planlegging og gjennomføring av prosjekter så vel som av program og porteføljer. Avgrensingen mellom de ulike områdene er definert som følger: Boundary of Project Management Consultancy: PM Project manager MC Management Consultant PMC Project Management Consultant MC & PMC (Common elements): Manage and lead consultancy intervention within ethical and professional standards and boundaries. PM & PMC (Common elements): Project Management Competence and Experience according to 4LC PMC: Deepend Knowledge and Experience within specific areas All: Effective communication and communication techniques Basic Project Management to deliver consulting MC (outside PMC): Additional focus on management processes, business development and innovation management. Kvalifikasjonskrav til en konsulent innen prosjektledelse Det finnes allerede standarder (kompetanseog etiske krav) for konsulenter. IPMA vil trekke ut relevante krav fra dette området, men vil også stille egne tilleggskrav til PLkonsulenten. IPMA vil også stille krav om at konsulenten nå eller på et tidligere tidspunkt i sin karriere oppfyller IPMAs krav til sertifisering for prosjektledere. Innen denne sertifiseringen tenker man seg også ulike kompetansenivåer. Arbeidet er fortsatt i en tidlig fase, og kravene skal bearbeides videre. Foreløpig er kompetansekravene definert som følger: MC PM PMC Project Management Consultant Elements ICB3+C (additiona lly to the Element 2.10 “Consultation” • Tech nical competence elements 1.01 Consulting strategies and conceptions 1.02 Consultancy Phases 1.03 Acqui sition Strategies 1.04 Consultancy intervention s and approaches 1.05 Ski lls and techniques to support and lead effective consultancy intervention s • Behavioural competence elements 2.01 Professiona l Attitude and Behaviour 2.02 Multiple Roles of PM Consultant 2.03 Relationship Management 2.04 Handling of Resistance • Contextual competence elements 3.01 Organisational Analysis and Behaviour 3.02 Management Processes and F unctions 3.03 Organisational Development and Cult ure 3.04 Management of Organisational Change 3.05 Micro politics and power in organisations 3.06 Knowledge Management and Learning Organisation Sources: International Council of Management Consulting Institutes, ICMCI.The “Common Body of Knowledge” 2002. GPM PMC: Qualification Project Team 2008. All elements to be un derstood in Project Management Context Taxonomy for the different consultant levels to be defined and agreed among the IPMA member countries. Prosjektledelse nr. 2 -2009 13

Last ned pdf her... (2,5 Mb) - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned nummeret i pdf - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned pdf her... (2,1 Mb) - Norsk senter for prosjektledelse
Last ned nummeret i pdf - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned pdf her... (2,7 Mb) - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned dette nummeret - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Årets prosjektleder - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Prosjektledelse, Nr. 2 - 2003 - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned pdf av nummeret her - Norsk senter for prosjektledelse
Store komplekse prosjekt - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Prosjektledelse, Nr. 1 - 2006 - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned pdf av nummeret her - Norsk senter for prosjektledelse
Prosjektledelse, Nr. 1 - 2007 - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Nr. 1-2004 omslag - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Prosjekt - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Prosjektledelse, Nr. 2 - 2005 - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned pdf her... (4,3 Mb) - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned presentasjon - Norsk senter for prosjektledelse
Prosjektledelse, Nr. 2 - 2006 - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Årsberetning 2007 - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned presentasjon - Norsk senter for prosjektledelse
Program- og Porteføljestyring - Norsk senter for prosjektledelse
Last ned - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
som kan du laste ned her - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Ny innsikt i egen kompetanse - Norsk senter for prosjektledelse
Årets prosjektleder, - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned pdf av nummeret her - Norsk senter for prosjektledelse
Årsberetning 2009 - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned norsk støttetekst om PKU (20 sider, pdf). - Senter for ...