Evaluering av Innkjøpssamarbeidet desember 2011

oru.no

Evaluering av Innkjøpssamarbeidet desember 2011

Kontonavn

X = Inkludert i

analyse Hovedkategori Underkategori

Annonser - -

Opplæring, kurs - -

Arb.givers andel OU-fond - -

Telefongodtgj. frie aviser m.v - -

Konsulenttjenester - -

Forsikringer (bygninger) - -

Personalforsikringer - -

Leie lokaler/grunn - -

Kontingenter, lisenser m.v. - -

Inventar/utstyr - -

Edb utstyr, programvare - -

Edb-avt., servic,vedl.avt.utstyr,heiser m.m. - -

Renhold, vaskeri og vaktmestertjenester - -

Kjøp av tjenester fra interkomm.bedrifter - -

Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltaker - -

Merverdiavgift utenfor mva-loven - -

Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet - -

Kjøp av aksjer og andeler - -

Kontantkasse sentraladministrasjonen - -

Foliokonto 6208.06.11000 - -

Skogfond - -

Deponiavgift Esval - Tollv. - -

MVA.KOMP. DRIFT MIDDELS SATS - -

MVA.KOMP. DRIFT LAV SATS - -

- - -

MVA.KOMP INVESTERING MIDDELS SATS - -

- - -

Inng. mva §11.1 høy sats - -

Inng. mva §11.1 middels sats - -

Inng. mva §11.1 lav sats - -

Inng. mva §11.2 høy sats - -

Inng. mva §11.2 middels sats - -

OPPLYSNINGSVESENETS FOND - -

Mvakomp drift høy sats - -

Mvakomp drift middels sats - -

Mvakomp drift lav sats - -

Mvakomp invest høy sats - -

Mvakomp invest lav sats - -

INNGÅENDE MVA 25% TEKNISK - -

INNGÅENDE MVA 14% KANTINA - -

OPPGJØR MVA KANTINA - -

Inngående mva - Esval gård - -

Inngående mva - høy sats - -

© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with

KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

61

More magazines by this user
Similar magazines