Evaluering av Innkjøpssamarbeidet desember 2011

oru.no

Evaluering av Innkjøpssamarbeidet desember 2011

Kontonavn

X = Inkludert i

analyse Hovedkategori Underkategori

Grunnlag mva komp. 81-86 - -

- - -

- - -

Inng. mva Kommuneskogen - 969535106 - -

Inngående mva lav sats - -

Inngående mva middels sats - -

INNG. MVA (11,2) HØY SATS - -

INNG. MVA (11,1) MIDDELS SATS - -

INNG. MVA (11,2) MIDDELS SATS - -

INNG. MVA (11,1) LAV SATS - -

GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKRING - -

Kundefordringer - -

Forskukdd lønn - -

Kundefordringer -husholdninger - -

Kundefordringer -kommunale avgifter - -

Feilkonto lønn - -

Mottatt ref. syke- fødselspenger - -

Kundefordr. husholdn. - -

Fordring forsikringer - -

Lån Gjerdrum kulturhus - -

Eidsvoll Tomteselskap - -

Interimskonto - gjennomgangskonto - -

Div utbetalinger som gjelder neste års

regnskap - -

Kulturetaten - -

Teknisk etat - -

- - -

Brannbiler (20 år) - -

Pensjonstrekk lærere SPK - -

UTGÅENDE MVA 25% KANTINA - -

UTGÅENDE MVA 14% KANTINA - -

Utg. mva høy sats - kommunene - -

Motkonto grunnlag mva komp.81-86 - -

- - -

LEV.GJELD FORRETN.- OG SPAREBANKER

LEV.GJELD KREDITTFORETAK OG

- -

FINANSIERINGSSELSKAPER - -

Pensjonstrekk - KLP - -

KOMMUNENS ANDEL STP - -

Gruppe-/ulykkesforsikring - -

Oppgjørskonto KLP - -

Oppgjørskonto SPK - -

PENSJONSPREMIE - KLP - -

© 2011 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with

KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

62

More magazines by this user
Similar magazines