Publikum - hvem, hva, hvorfor? Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur ...

norskpublikumsutvikling.no

Publikum - hvem, hva, hvorfor? Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur ...

Rapport

Innhold

1. Innledning ........................................................................................................................... 3

Publikumsarbeid og kulturpolitisk kontekst .......................................................................... 6

Kort presentasjon av delundersøkelsene ................................................................................ 8

2. Oppsummering og utfordringer .......................................................................................... 10

Publikumsundersøkelse på de fire visningsarenaene i Oslo – hvem er de voksne brukerne

av Nasjonalmuseet? .............................................................................................................. 10

Befolkningsundersøkelse i Oslo og Akershus ....................................................................... 10

Fokusgruppe blant ikke-brukere av Nasjonalmuseet ........................................................... 11

Fokusgruppe blant brukerne av Nasjonalmuseet ................................................................. 11

Overordnede utfordringer for Nasjonalmuseet.....................................................................12

3. Undersøkelse blant Nasjonalmuseets publikum ...............................................................14

Metode ...................................................................................................................................14

Hva kjennetegner publikum? ................................................................................................16

Hvilke utstillinger ble besøkt? ...............................................................................................19

Antall visningssteder Nasjonalmuseets publikum har besøkt ............................................. 20

Hva kan få de besøkende til å komme oftere? ...................................................................... 22

Hvilke andre kulturinstitusjoner Nasjonalmuseets publikum har besøkt ........................... 23

Hva motiverer til å besøke Nasjonalmuseet? ....................................................................... 24

Hva er publikum mest interessert i når de besøker Nasjonalmuseet? ................................. 25

Informasjon .......................................................................................................................... 26

Brukertilfredshet .................................................................................................................. 28

Kjennskap og omdømme ...................................................................................................... 32

Nasjonalmuseets synlighet i mediene .................................................................................. 37

4. Befolkningsundersøkelse .................................................................................................. 39

Metode .................................................................................................................................. 39

Besøkt Nasjonalmuseet ........................................................................................................ 40

Omdømme ............................................................................................................................ 42

Annen kulturbruk ................................................................................................................. 47

Potensial ............................................................................................................................... 50

Årsaker til at en ikke har besøkt Nasjonalmuseet ................................................................. 51

Årsaker til at en ikke har besøkt Nasjonalmuseet i løpet av de siste 12 månedene ............. 52

Hva skal til for å øke omfanget og hyppigheten på besøkende? .......................................... 53

Medieoppmerksomhet ......................................................................................................... 56

5. Sammenligning ................................................................................................................. 60

1

More magazines by this user
Similar magazines