Publikum - hvem, hva, hvorfor? Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur ...

norskpublikumsutvikling.no

Publikum - hvem, hva, hvorfor? Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur ...

Rapport

Omdømme ............................................................................................................................ 60

6. Fokusgrupper .................................................................................................................... 67

Fokusgruppe blant brukere av museet ................................................................................. 67

Formidling ............................................................................................................................. 71

Fokusgruppe blant ikke-brukere av museet ......................................................................... 77

Lav kjennskap til Nasjonalmuseet ........................................................................................ 77

Assosiasjoner ........................................................................................................................ 79

Barrierer mot å besøke Nasjonalmuseet .............................................................................. 80

Hva skal til for å redusere barrierene? ................................................................................. 83

7. Sorti: Tanker om publikumsutvikling............................................................................... 87

Om forfatterne .......................................................................................................................... 90

Litteraturhenvisninger ..............................................................................................................91

2

More magazines by this user
Similar magazines