12.07.2015 Views

Fynske Ryttergods, register 1681-1747.pdf

Fynske Ryttergods, register 1681-1747.pdf

Fynske Ryttergods, register 1681-1747.pdf

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

3Peder Jespersen Skalkendrup Avnslev IV-99Peder Larsen Skalkendrup Avnslev Maren Hansdatter V-265 skifte hustruPeder Povlsen Skalkendrup Avnslev I-21Povl Madsen Skalkendrup Avnslev Kirsten Hansdatter I-34 Kirsten Hansd.III-21 Sidsel Andersd.Povl Madsen Skalkendrup Avnslev Sidsel Andersdatter III-21 skifte hustruRasmus Knudsen Skalkendrup Avnslev Mette Andersdatter II-90, skifte hustruAnders Hansen Skrøbeshauge Avnslev Dorthe Rasmusdatter V-127, skifte beggeSøren Andersen Skrøbeshauge Avnslev I-15Tybben Nielsen Skrøbeshave Avnslev Johanne Pedersdatter I-23 hans skifteI-68 enken i AgetvedhuseHans Justesen Åskov Avnslev Anne Pedersdatter I-235 skifte beggeJust Hansen Åskov Avnslev V-22Peder Hansen Åskov Avnslev Anne Rasmusdatter V-123 hans skifteV-224 skifte enkenAnders Andersen Bederslev Karen Madsdatter IV-33, skifte hustruHans Ibsen Bederslev Maren Rasmusdatter IV-220 skifte hustruJens Pedersen Bederslev I-198Jørgen Christensen Bederslev V-241Mads Nielsen Bederslev II-59Morten Hansen Bederslev V-269Peder Jensen Bederslev Apelone Knudsdatter II-149 skifte hustruIV-59 hans skifteRasmus Jørgensen Bederslev Sidsel Ibsdatter IV-8, skifte hustruRasmus Pedersen Bederslev I-144Rasmus Pedersen Bederslev IV-58Søren Nielsen Bederslev Apelone Madsdatter III-151, skifte hustruPeder Jensen Vellinge Bederslev V-26Bellinge Elisabeth Christensdatter VIII-383 pige, far erChristen Jørgensen, skifteVIII-104Anders Mortensen Bellinge VII-111Christen Jørgensen Bellinge VIII-104, se skifte datterElisabeth ChristensdatterHans Pedersen Bellinge XI-74Jens Knudsen Bellinge Anne Nielsdatter VI-309, skifte hustruJens Laursen Bellinge Karen Mortensdatter VIII-196 skifte hustruX-352 hans skifteJep Andersen Bellinge Maren Jensdatter IX-537 skifte hustruJørgen Hansen Bellinge Johanne Madsdatter X-456 skifte hustruLaurits Nielsen Bellinge VIII-52Mads Hansen Bellinge VIII-996Morten Rasmussen Bellinge IX-935Niels PedersenBellinge Karen Andersdatter XI-360 skifte hustruFangelPeder Andersen Bellinge Maren Steffensdatter VI-207, skifte hustruPeder Andersen Bellinge VIII-391Peder Andersen unge Bellinge VII-86Peder Jørgensen Bellinge IX-715Peder Pedersen Bellinge Kirsten Knudsdatter VI-232 skifte hustruPeder Pedersen Bellinge Kirsten Rasmusdatter VII-58 skifte hustruRasmus Hansen Bellinge IX-357Rasmus Jensen Bellinge XI-33Rasmus Pedersen Bellinge Karen Jacobsdatter X-415 skifte hustruSøren Rasmussen Bellinge IX-933Søren Sørensen Bellinge Maren Knudsdatter VIII-325 Maren Knudsd.IX-807 Anne HansdatterXI-28 hans skifte


4Søren Sørensen Bellinge Anne Hansdatter IX-807 skifte hustruHans Jørgensen Boreby Mølle Bellinge VII-341møllerHenrik Jørgensen Borreby Mølle Bellinge Johanne Jensdatter X-168 skifte hustruMads Christensen Borrebygård Bellinge Anne Jensdatter VII-401 skifte hustruXI-83 hans skifteHans Nielsen Damesbogård Bellinge XI-105Jørgen Hansen Bjørnø I-133Jørgen Mikkelsen Bjørnø Anne Christensdatter II-80, skifte hustruOluf Nielsen Bovense V-89Peder Nielsen Bovense V-133Jens Nielsen Hekkenfeld Bovense I-243Stephan Thomsen Brenderup VI-56Hans Jensen Brudager II-231Hans Laursen Brudager Maren Christensdatter IV-49, skifte hustruHerman Simonsen Brudager Margrethe Eriksdatter V-197, skifte beggeJens Pedersen Brudager Maren Hansdatter I-52, skifte hustruIII-231 hans skifteJørgen Rasmussen Brudager I-204Laurits Eriksen Brudager Gertrud Jørgensdatter I-27, skifte hustruIII-269 hans skiftePeder RasmussenBrudagerIV-169KokkenborgHans Madsen Brylle Anne Madsdatter VIII-790 skifte hustruHans Nielsen Brylle XI-81Hans RasmussenEdsbjergBrylle Anne CathrineJørgensdatterVIII-1015 skifte hustruIX-920 hans skifteIb Nielsen Brylle XI-102Jens Jørgensen Brylle VII-178Jens RasmussenBrylleXI-167ungkarlJohan Ditlev Brylle XI-80Jørgen Pedersen Brylle Anna Sørensdatter XI-128 skifte hustruKnud Jensen Brylle VII-671Laurits Simonsen Brylle Maren Knudsdatter X-82 skifte hustruLaurs Ibsen Brylle Anna Nielsdatter VIII-78 skifte hustruMads AndersenBrylle Kirsten Ibsdatter VIII-311 skifte hustruhjulmandMorten Hansen Brylle Mette Hansdatter XI-162 skifte hustruMorten Jørgensen Brylle Maren Rasmusdatter VII-636 skifte hustruNiels JørgensenBrylleXI-102Greve sognefogedNiels NielsenBrylle Magdalene Pedersdatter VII-423 skifte hustruskrædderPeder Jørgensen Brylle XI-126Peder PedersenskrædderBrylle Inger Madsdatter VIII-32 skifte hustruIX-802 hans skifte, oo 2Karen PedersdatterPeder Rasmussen Brylle XI-127Peder Rasmussen Brylle Anna Lauritsdatter XI-214 skifte hustruRasmus Jørgensen Brylle IX-69Rasmus Mortensen Brylle Maren Hansdatter VIII-379 skifte hustruBroholmgård Brylle Fresine Jacobsdatter XI-174, pigeMads Jensen Gundestrup Brylle Ingeborg KirstineJohansdatterNiels Hansen Gundestrup Brylle VII-236Peder Andersen Gundestrup Brylle VIII-1060Rasmus Hansen Gundestrup Brylle VI-311X-103 skifte hustru


5Mads Andersen Lille BrylleIX-866StærmoseChristopher Madsen Render Brylle Anna Hansdatter VIII-855 Anna HansdatterVIII-608 Anne Rasmusd.Christopher Madsen Render Brylle Anne Rasmusdatter VIII-608 skifte hustruHans Madsen Render Brylle X-144Mads Hansen Render Brylle VII-454Mads Hansen Render Brylle Maren Jensdatter X-348 skifte hustruNiels Pedersen Render Brylle VIII-447bødkerPeder Mortensen Render Brylle XI-347Rasmus Jensen Render Brylle VIII-360Jens Madsen Skauenborg Brylle VII-191Jørgen Rasmussen Skræppenborg Brylle Anna Iversdatter VII-446 hans skifteXI-416 skifte enkenRasmus Jørgensen Skræppenborg Brylle XI-407Hans Jørgensen Skræppenborg BrylleXI-413ungkarlgårdJørgen Hansen Tobo Brylle XI-334landsoldat ungkarlPovl Lauritsen Tobo Brylle Voldborg CathrineIX-319 skifte hustruMogensdatterChristian Pedersen Tobogård Brylle Johanne Nielsdatter IX-563 skifte enkenAnders Clausen Brændekilde X-178Anders Lauritsen Brændekilde X-378Christen Brændekilde Karen Jensdatter VIII-340 skifte enken +Vosemose i SanderumHans Andersen Brændekilde XI-254Herman Ibsen Brændekilde Anna Hansdatter XI-538 skifte hustruJens Nielsen Brændekilde VIII-594Jep Andersen Brændekilde Kirsten Laursdatter X-460XI-368 skifte beggeJep Knudsen Brændekilde Anne Nielsdatter VII-629 skifte hustruIX-411 hans skifteLars Rasmussen Brændekilde Johanne Hansdatter VII-517 skifte hustruLaurits Povlsen Brændekilde VIII-48, druknetLaurits Rasmussen Brændekilde Maren Hansdatter IX-651 skifte hustruNiels Lauritsen Brændekilde IX-249Niels Rasmussen Brændekilde VIII-859Niels Rasmussen Brændekilde Anna Ipsdatter IX-242 skifte hustruOluf Pedersen Brændekilde Inger Rasmusdatter XI-369 skifte hustruPeder Hansen Brændekilde Kirsten Jensdatter VII-66 skifte hustruRasmus GotfredsenBrændekilde Maren Jørgensdatter VIII-636 skifte hustrusmedRasmus Jensen Brændekilde IX-981Rasmus Nielsen Brændekilde VII-155Niels Hansen Store BrændekildeVII-315StærmoseChristen Rasmussen Christiansdals DalumVIII-371mølleHans Sørensen Hedehuset Dalum XI-188Anders Hansen Hjallese Dalum II-235Anders Knudsen Hjallese Dalum VIII-753Christen Andersen Hjallese Dalum XI-90Christen Christensen Hjallese Dalum Maren Hansdatter III-136, skifte hustruChristen Hansen Hjallese Dalum IV-145Christopher Knudsen Hjallese Dalum Karen Rasmusdatter XI-351 skifte hustruX-504 hans skifte


6Claus Andersen Hjallese Dalum Karen Hansdatter III-200, hans skifteIII-174, skifte hustruHans Christensen Hjallese Dalum Maren Christensdatter V-207, skifte hustruHans Christensen Hjallese Dalum Karen Nielsdatter IX-295 Karen NielsdatterXI-550 Kirsten NielsdatterHans Christensen Hjallese Dalum Karen Nielsdatter XI-550 skifte hustruHans Hansen Hjallese Dalum XI-20Hans Hansen Hjallese Dalum IV-127SchiøtteHans Mortensen Hjallese Dalum Maren Lauritsdatter I-51, skifte hustruHans Mortensen Hjallese Dalum VIII-758Hans Pedersen Hjallese Dalum VIII-491Hans Pedersen Hjallese Dalum IV-164grovsmedHans Rasmussen Hjallese Dalum VIII-443Jens Hansen Hjallese Dalum Karen Christensdatter VIII-969 skifte hustruJens Jørgensen Hjallese Dalum Maren Lauritsdatter V-48Jens Jørgensen Hjallese Dalum VIII-498Jens Pedersen Hjallese Dalum VII-661Jørgen Andersen Hjallese Dalum IX-927Jørgen Pedersen Hjallese Dalum XI-546Jørgen Pedersen Hjallese Dalum III-19BrodJørgen Rasmussen Hjallese Dalum III-259Knud Pedersen Hjallese Dalum Anna Rasmusdatter VIII-245 skifte hustruLars Larsen Hjallese Dalum VII-581Lars Pedersen Hjallese Dalum Dorthe Hansdatter V-49, skifte hustruLaurits Jørgensen Hjallese Dalum IX-303Laurits Madsen Hjallese Dalum VII-273Mads Hansen Hjallese Dalum III-91Mads Pedersen Hjallese Dalum VIII-368ungkarlNiels Christensen Hjallese Dalum Karen Jørgensdatter VIII-332 skifte beggeNiels Hansen Hjallese Dalum XI-545Niels Nielsen Hjallese Dalum Karen Povlsdatter V-287 skifte hustruNiels Nielsen Hjallese Dalum IX-618Niels Pedersen Hjallese Dalum Gertrud Nielsdatter VII-533 skifte hustruPeder Ibsen Hjallese Dalum III-160Peder Jørgensen Hjallese Dalum Maren Povlsdatter XI-277 skifte hustruPeder Knudsen Hjallese Dalum X-184sognefogedPeder Nielsen Hjallese Dalum Karen Mortensdatter V-75 skifte hustruPeder Nielsen Hjallese Dalum VIII-313Rasmus Hansen Hjallese Dalum III-17Rasmus Hansen Hjallese Dalum IX-365Rasmus Ibsen Hjallese Dalum Maren Hansdatter XI-64 skifte hustruRasmus Jacobsen Hjallese Dalum Karen Pedersdatter V-76 skifte hustruRasmus Jensen Hjallese Dalum III-144Rasmus Johansen Hjallese Dalum XI-411Rasmus Nielsen Hjallese Dalum Kirsten Henriksdatter VII-597 skifte hustruRasmus Nielsen Hjallese Dalum VIII-319Anders Rasmussen Hjallese Tårup Dalum V-99Frands Ibsen Hjallese Tårup Dalum Karen Pedersdatter III-149, skifte hustruFrands Ibsen Hjallese Tårup Dalum Apelone Hansdatter VII-778 skifte hustruPeder Hansen Hjallese Tårup Dalum Karen Frandsdatter VIII-410 skifte hustruPoul Svendsen Hjallese Tårup Dalum Anne Hansdatter IV-53, skifte hustruAnders Madsen Drigstrup III-159Mads Andersen Drigstrup Anne Hansdatter IV-191, skifte hustru


7Laurits Pedersen Lille Viby Drigstrup III-66Laurits Andersen Over Kærby Drigstrup III-9Niels Ibsen Over Kærby Drigstrup Gertrud Nielsdatter III-250 skifte hustruIV-243 hans skifteRasmus Hansen Over Kærby Drigstrup V-183Anders Andersen Egense III-225Anders Nielsen Egense Maren Rasmusdatter II-265, skifte beggePeder HansenEgenseIII-93BisgaardRasmus Rasmussen Egense Karen Johansdatter V-293 skifte hustruHans Nielsen Skovsbo Egense Kirsten Rasmusdatter III-226Peder Nielsen Skovsbo Egense III-75Peder Rasmussen Skovsbo Egense Maren Christensdatter III-256, skifte hustruAnders Christensen Ejby VIII-661Hans Hansen Ejby Anna Andersdatter VII-882 skifte hustruJens Eriksen Ejby VI-212Peder Rasmussen Ejby Karen Christensdatter VII-943, VIII-5 skiftehustruJens Hansen Ellinge Karen Clausdatter V-136, skifte hustruNiels Jensen Ellinge IV-93Niels Pedersen Ellinge Karen Eriksdatter V-244, skifte hustruHans Rasmussen Bejstrup Ellinge II-12Hans Nielsen Pårup Ellinge V-218Anders Andersen Fangel VII-283Anders Clausen Fangel Karen Jostsdatter VIII-268 hans skifteVIII-455 skifte enkenAnders JørgensenFangelVII-909sognefogedAnders NielsenFangel Magdalene Terkelsdatter IX-979 skifte hustruskrædderChristopher PovlsenFangel Kirsten Rasmusdatter XI-496 skifte beggebødkerHans Pedersen Fangel Maren Hansdatter VIII-262 skifte hustruHans Rasmussen Fangel Maren Povlsdatter VII-399 skifte hustruJacob CaspersenFangelVII-418smedJens Andersen Fangel XI-189Jens Hansen Fangel Maren Hansdatter X-350 skifte hustruJens Hansen Fangel VIII-878Jens Pedersen Fangel IX-711Jens Stephensen Fangel VII-819Jep Jensen Fangel VII-52Jørgen Pedersen Fangel XI-392Knud Pedersen Fangel XI-52Lars Andersen Fangel IX-450Laurits Andersen Fangel Anne Hansdatter VII-70 skifte hustruMads Hansen Fangel Maren Rasmusdatter VIII-460 hans skifteVIII-879 skifte enkenMads Lauritsen Fangel X-414Mads Nielsen Fangel VII-493Mads Pedersen Fangel X-173Niels Hansen Fangel Karen Pedersdatter VII-639 skifte hustruNiels Jensen Fangel IX-889Niels Nielsen Fangel Anna Hansdatter VIII-880 skifte hustruNiels Pedersen Fangel Dorthe Clausdatter XI-402 skifte enkenPeder Jensen Fangel Anna Rasmusdatter VIII-884 skifte hustruPeder Jørgensen Fangel Bodil Pedersdatter X-253, 276 skifte hustruXI-489 hans skifte


8Peder Nielsen Fangel IX-767Peder Pedersen Fangel Maren Lauritsdatter IV-161 skifte beggePeder Pedersen Fangel Maren Jensdatter X-411 skifte hustruPeder Rasmussen Fangel VII-490Rasmus JørgensenFangelXI-150sognefogedRasmus Rasmussen Fangel XI-572Rsmus Jørgensen Fangel Anna Nielsdatter IX-629 skifte hustruSimon Olufsen Fangel Maren Andersdatter XI-15 skifte hustruStephen Jensen Fangel VII-215 aftægtskontraktNiels Jørgensen Tuemose Fangel VIII-3Lars Jørgensen Fjeldsted Anne Jacobsdatter VI-238, skifte hustruJohan Reinholt Fjellerup Fjeldsted VI-313BusckMarkvard Iversen Fjellerup Fjeldsted Gertrud Hansdatter VI-45, skifte hustruLars Gregersen Flødstrup Anne Jensdatter III-169, skifte hustruPeder Hansen Flødstrup IV-10Peder Pedersen Flødstrup Anne Nielsdatter IV-71 skifte beggeHenrik Kier Hagendrup Flødstrup Ellen Nisdatter V-250, skifte hustruMads Ovesen Hagendrup Flødstrup I-170, ungkarlOve Madsen Hagendrup Flødstrup I-170Anders Christensen Kissendrup Flødstrup IV-70Anders Hansen Kissendrup Flødstrup IV-70Hans Knudsen Kissendrup Flødstrup IV-159Hans Nielsen Kissendrup Flødstrup Karen Knudsdatter V-273, skifte hustruJens Jensen Kissendrup Flødstrup IV-35Jørgen Hansen foged Kissendrup Flødstrup Anne Hansdatter IV-110, 129, skifte beggeChristenChristophersenhollænderChristopherChristophersenhollænderMullerup Flødstrup Karen Nielsdatter IV-63, hans skifteIII-212 skifte hustruMullerup Flødstrup Maren Nielsdatter IV-63, hans skifteIII-142, skifte hustruHans Laursen Birkum Fraugde Maren Andersdatter III-254, skifte hustruPeder Pedersen Birkum Fraugde Anne Ibsdatter V-224, skifte hustruRasmus Andersen Birkum Fraugde III-271Laurits Jensen Freltofte Anne Hansdatter III-222, skifte hustruAnders Pedersen Frørup I-35Anders PedersenFrørup Mette Pedersdatter II-63, skifte hustruKochHans Ebbesen Frørup Karen Andersdatter V-246, skifte hustruHans Nielsen Frørup Johanne Davidsdatter II-270, skifte hustruHans Pedersen Frørup Inger Lauritsdatter V-4, skifte hustruHans Rasmussen Frørup Johanne Pedersdatter IV-68 skifte hustruKnud Hansen Frørup Cathrine Povlsdatter V-284, skifte hustruKnud Hansen Frørup Marie Wallesdatter V-71, 73, Marie Wallesd.V-284 Cathrine Povlsd.Knud Hansen Frørup Cathrine Povlsdatter V-284 skifte hustruMads Clemensen Frørup Bodil Pedersdatter III-142, hans skifteIII-117 skifte hustruMads Ebbesen Frørup Karen Andersdatter V-246, skifte hustruMorten Madsen Frørup Karen Hansdatter IV-101 skifte beggeNiels Hansen Frørup Malene Helvigsdatter V-149Niels Mortensen Frørup III-70Peder Clausen Frørup I-96Peder Hansen Frørup Gertrud Andersdatter V-227, skifte hustruPeder Hansen Frørup I-93Peder Hansen Frørup IV-125


9Peder Hansen Frørup Gertrud Andersdatter V-227 skifte hustruPeder Madsen Frørup IV-126Rasmus Staffensen Frørup III-192Hans Rasmussen Tårup Frørup Karen Gregersdatter IV-67 skifte hustrusmedHans Rasmussen Tårup Frørup Maren Pedersdatter IV-128 skifte beggesmedHans Rasmussen Tårup Frørup Karen Gregersdatter IV-67, skifte hustrusmedJacob Rasmussen Tårup Frørup V-245Knud Sonesen Tårup Frørup Kirsten Jensdatter IV-264, skifte hustruMads Clemensen Tårup Frørup Bodil Pedersdatter III-117, skifte hustruIII-142 hans skifteRasmus Hansen Tårup Frørup Margrethe Jensdatter IV-196 skifte hustruIV-232 hans skifteRasmus Hansen Tårup Frørup I-97smedRasmus Rasmussen Tårup Frørup IV-230Rasmus Rasmussen Tårup Frørup Else Clemensdatter V-72 skifte hustruJens Jensen Fænø Maren Hansdatter VI-249Jørgen Jørgensen Gamborg Anne Jørgensdatter VI-38, skifte hustruJørgen Laursen Gamborg VI-248Niels Hansen Gamborg Apelone Larsdatter VI-92, skifte hustruRasmus Rasmussen Gamborg VI-31Jacob Christensen Kingstrup Gelsted VI-49Lars Rasmussen Kingstrup Gelsted VI-85gammelAnders Gaas Gislev IV-177Claus Jacobsen Gislev IV-218Morten Mikkelsen Gislev Anne Jensdatter V-108 skifte beggeNiels Stephensen Gislev III-266Hans Hansen møller Gislevholme Gislev II-263Hans Jensen Gislevholme Gislev II-238Hans Jørgensen Gislevholme Gislev Anne Lauritsdatter II-242, skifte hustruHans Jørgensen Gislevholme Gislev Anne Lauritsdatter IV-226 hans skifteII-242 Anne Lauritsd.IV-179 Maren IbsdatterHans Smidt Gislevholme Gislev Maren Larsdatter III-109, skifte hustruJacob Hansen Gislevholme Gislev V-241Jens Mortensen smed Gislevholme Gislev I-74Jørgen Knudsen Gislevholme Gislev Mette Hansdatter II-260, skifte hustruOluf Jensen Gislevholme Gislev III-125Rasmus Jørgensen Gislevholme Gislev III-266Hans Kjer Ravndrup Gislev Agnete Berntsdatter V-57, skifte enkenHans Knudsen Ravndrup Gislev V-110Knud Hansen Ravndrup Gislev IV-9Niels Christensen Ravndrup Gislev IV-5Niels Pedersen Ravndrup Gislev IV-29Niels Rasmussen Ravndrup Gislev hustru I-13, skifte hustruselvejerPeder Rasmussen Ravndrup Gislev V-260Find Jørgensen Sandager Gislev Anne Andersdatter II-247, skifte hustruMorten Pedersen Gudme Maren Pedersdatter IV-155, skifte hustruRasmus RasmussenGudme Karen Madsdatter III-133 skifte beggeStrøyHans Madsen Harrendrup Maren Hansdatter VI-185, skifte beggeChristen Madsen Nybølle Hillerslev Anne Pedersdatter IV-265 skifte hustruOtto Andersen Nybølle Hillerslev Maren Laursdatter IV-52, skifte hustru


10Rasmus Rasmussen Nybølle Hillerslev Abigal Nielsdatter II-252 skifte hustruV-83 hans skifteHans Rasmussen Hjadstrup Margrethe Christensdatter IV-61, skifte hustruLaurits Rasmussen Hjadstrup I-197Jørgen Hansen Bladstrup Hjadstrup II-167Niels Andersen Bladstrup Hjadstrup III-156Niels Hansen Bladstrup Hjadstrup Else Jørgensdatter IV-25 skifte hustruKnud Pedersen Brandsby Hjadstrup II-151Mads Hansen Brandsby Hjadstrup IV-32Oluf Nielsen Brandsby Hjadstrup V-211Laurits Madsen Emmelev Hjadstrup I-106Laurits Rasmussen Emmelev Hjadstrup Anne Ibsdatter III-237, skifte hustruSimon Laursen Holevad Malene Hansdatter VI-93 skifte hustruAnders Jensen Haubølle Humble II-32Anders Jensen Haubølle Humble Karen Hansdatter V-156 skifte hustruLaurits Hansen Haubølle Humble II-30Navne Pedersen Haubølle Humble I-8Peder Rasmussen Haubølle Humble II-28Rasmus Haubølle Humble Maren II-67 skifte enkenJørgen Hansen Bardsø Hundstrup V-203Hans Eriksen Højrup V-12Hans Rasmussen Højrup Karen Eriksdatter IV-12, skifte hustruMads Christensen Højrup Maren Knudsdatter III-203, skifte hustruV-6 hans skifteNiels Christensen Højrup Anne Knudsdatter V-174 hans skiftehst Nordskovskiftepro.1750Niels Christensen Højrup Anne Hansdatter V-174, hans skifte, hun +1760 skifte NordskovPovl Pedersen Højrup Apelone Rasmusdatter V-214, skifte hustruRasmus Nielsen Højrup I-37Mads Jensen Hårby Karen Hansdatter VI-253, skifte hustruHenning Andersen Sarup Hårby VI-156Christen Jensen Hårslev VI-229Hans Andersen Diget Hårslev IX-293Lars Nielsen Eilskov Hårslev VI-275Søren Sørensen Farsbøl Hårslev VI-229Christen Madsen Gamby HårslevVI-140HeltehusJørgen Nielsen Hindevad Hårslev Mette Nielsdatter IX-728 skifte hustruLars Rasmussen Hindevad Hårslev hustru VII-390 skifte hustrusmedPeder Henningsen Hudevad Hårslev XI-357sognefogedHans Jørgensen Lerbækshus Hårslev Margrethe Jensdatter IX-354 Margrethe Jensd.IX-657 Gertrud Nielsd.XI-234 hans skifteHans Jørgensen Lerbækshus Hårslev Gertrud Nielsdatter IX-657 skifte hustruJørgen Eriksen Lille Padesø Hårslev Anne Jensdatter VI-33, skifte hustruLaurits Olsen Låge Hårslev Anna CathrineMikkelsdatterVIII-24 skifte hustruIX-284 hans skifte oo 2Mette Nielsdatter iflg. reg.Niels Andersen Låge Hårslev Mette Nielsdatter IX-636 skifte hustruOluf Lauritsen Låge Hårslev VIII-1048Jens Lauritsen Mubjerghus Hårslev VII-119Niels Hansen Nellerodgård Hårslev VII-814Peder Hansen Nymark Hårslev VII-685Erik Rasmussen Rønnemose Hårslev VII-388


11Rasmus Rasmussen Skovgård Hårslev Anne Laursdatter VIII-601 skifte hustruHans Hansen Skovsgårde Hårslev Karen Jørgensdatter XI-131 skifte hustruHans Nielsen Skovsgårde Hårslev Anne MargrethePedersdatterX-91 Anne Margrethe P.XI-197 Maren NielsdatterHans Nielsen Skovsgårde Hårslev Maren Nielsdatter XI-197 skifte hustruJens Laursen Skovsgårde Hårslev VI-32Jørgen Christensen Skovsgårde Hårslev VII-113Jørgen Rasmussen Skovsgårde Hårslev Thyre Andersdatter XI-196 skifte beggeNiels Hansen Skovsgårde Hårslev VII-870Niels Rasmussen Skovsgårde Hårslev Mette Andersdatter IX-20 skifte hustruungeNiels Jensen Skovsgårde HårslevVI-146NymarkNiels Jensen Skovsgårde HårslevVII-622NymarkJep Knudsen Strasborg Hårslev XI-124Jens Hansen Vejrup Indslev VI-48Jens Bertelsen Voldby Kavslunde Maren Rasmusdatter VI-215, skifte beggeAnders Nielsen Favrskov Kerte Maren Andersdatter VI-89, skifte beggeHjere Madsen Favrskov Kerte VI-180Jørgen Andersen Favrskov Kerte VI-107Jørgen Andersen Favrskov Kerte VI-197Jens Pedersen Ørsbjerg Kerte VI-250Niels Jørgensen Ørsbjerg Kerte VI-272Rasmus Hansen Ørsbjerg Kerte VI-278Anders Hansen Kjølstrup Kertinge III-214Laurits Laursen Kirkeby Karen Nielsdatter III-228 skifte hustruPeder Hansen Kirkeby IV-85Jens Andersen Dongshøjrup Kirkeby Kirsten Andersdatter I-140, skifte hustruPeder Hansen Dongshøjrup Kirkeby IV-229 myrdetKnud Mortensen Egebjerg Kirkeby V-116smedLaurits Hansen Egebjerg Kirkeby V-121Morten Mortensen Egebjerg Kirkeby V-46, 119Oluf Mikkelsen Egebjerg Kirkeby Kirsten Madsdatter IV-205 skifte hustruPeder Nielsen Egebjerg Kirkeby Kirsten Andersdatter IV-78, skifte hustruRasmus Rasmussen Egebjerg Kirkeby Kirsten Rasmusdatter IV-259 skifte hustruRårud Kirkeby Anne Jensdatter IV-169 skifteChristen Pedersen Rårud Kirkeby I-17Claus Hansen Rårud Kirkeby III-229Hans Pedersen Rårud Kirkeby IV-165Jørgen Hansen Rårud Kirkeby V-43Mads Rasmussen Rårud Kirkeby Maren Jensdatter V-231 skifte hustruJep Pedersen Slæbæk Kirkeby I-138Lars Larsen Slæbæk Kirkeby Maren Pedersdatter V-210, skifte hustruLaurits Laursen Slæbæk Kirkeby hustru IV-23, skifte hustruV-232 hans skifteNiels Knudsen Slæbæk Kirkeby Anne Pedersdatter IV-87 hans skifteIV-207 skifte enkenMorten Rasmussen Gummerup Kiøng VIII-27Lars Rasmussen Ebberup Kjærum VI-280Rasmus Jensen Kjølstrup I-190Søren Hansen Kjølstrup Kirsten Sørensdatter IV-246 skifte hustruJens Jespersen Hundslev Kjølstrup Kirsten Jørgensdatter III-120 skifte hustruskomagerJesper Jensen Hundslev Kjølstrup Maren Andersdatter IV-273, skifte hustruOluf Hansen Hundslev Kjølstrup Karen Gregersdatter I-133, skifte hustruOluf Hansen Hundslev Kjølstrup Sidsel Nielsdatter I-32, Sidsel Nielsd.


12I-105 Anne RasmusdatterI-133 Karen GregersdatterIII-186 hans skifteOluf Hansen Hundslev Kjølstrup Anne Rasmusdatter I-105 skifte hustruJens Madsen Kertinge Kjølstrup II-103Jens Nielsen Kertinge Kjølstrup V-51Christen Rasmussen Ladby Kjølstrup Kirsten Lauritsdatter V-160, skifte hustruMads Pedersen Ladby Kjølstrup III-79Niels Jensen Ladby Kjølstrup Anne Nielsdatter IV-139 skifte hustruV-35 hans skifteRasmus Jensen Ladby Kjølstrup I-162Anders Jensen Bækhuset Kjøng Maren Povlsdatter VIII-697 Maren Povlsd.IX-940 Kirsten Lauritsd.XI-374 hans skifteAnders Jensen Bækhuset Kjøng Kirsten Lauritsdatter IX-940 skifte hustruErik Madsen Bækhuset Kjøng VII-158Anders Jørgensen Gummerup Kjøng Maren Pedersdatter XI-35 hans skifteXI-575 skifte enkenAnders Pedersen Gummerup Kjøng IX-403Christopher Gummerup Kjøng Karen Pedersdatter VIII-423 skifte hustruChristensenErik Hansen Gummerup Kjøng XI-173Hans Larsen Lund Gummerup Kjøng Karen Hansdatter XI-477 skifte hustruHans Madsen Gummerup Kjøng XI-266Lars Jacobsen Gummerup Kjøng XI-417Laurits Rasmussen Gummerup Kjøng IX-670Peder Hansen Holte Kjøng Johanne Andersdatter VIII-987 skifte hustruAlbert Pedersen Nørreby Klinte Maren Bertelsdatter IV-105, skifte hustruAnders Andersen Nørreby Klinte III-185, hans skifteAnders Christensen Nørreby Klinte Johanne Andersdatter II-243, skifte hustruAnders Pedersen Nørreby Klinte II-116Christen Andersen Nørreby Klinte V-178Christen Ibsen Nørreby Klinte Anne Nielsdatter III-153, hans skifteIII-117, skifte hustruHans Hansen Nørreby Klinte V-143Jep Pedersen Nørreby Klinte V-146Jesper Rasmussen Nørreby Klinte I-29Jørgen Christensen Nørreby Klinte I-49Jørgen Hansen Nørreby Klinte IV-104Jørgen Jespersen Nørreby Klinte IV-249Jørgen Jørgensen Nørreby Klinte Kirsten Knudsdatter V-255, skifte hustruJørgen Rasmussen Nørreby Klinte IV-122Lars Rasmussen Nørreby Klinte Maren Ibsdatter III-218, skifte hustruLaurits Rasmussen Nørreby Klinte IV-188Mads Hansen Nørreby Klinte III-82Niels Knudsen Nørreby Klinte IV-251Povl Rasmussen Nørreby Klinte Barbara Hansdatter I-30 skifte hustruV-179 hans skifteSøren Nielsen Nørreby Klinte Anne Madsdatter III-154, skifte hustruAnders Clausen Korup VII-724Rasmus HansenKorupVII-776bødkerRasmus Knudsen Korup VII-149Anders Andersen Frøstrup Korup Maren Rasmusdatter VIII-596 skifte hustruX-8 hans skifteHans Hansen Frøstrup Korup Kirsten Hansdatter VIII-548 skifte hustruPeder Andersen Holehusene Korup Anna Nielsdatter XI-339 hans skifteXI-595 skifte enken


13Jørgen Hansen Lille Korup X-159PederstrupNiels Olufsen Lille Korup Karen Jørgensdatter XI-493 skifte hustruPederstrupgårdLars Pedersen StorePederstrupKorup Karen Hansdatter VII-331 skifte hustruX-155 hans skifteLaurs Pedersen StorePederstrupKorup Karen Hansdatter VII-331 skifte hustruX-155 hans skifteMads Rasmussen Store KorupXI-488smedPederstrupAnders Povlsen Trøstrup Korup Maren Ibsdatter X-329 skifte hustruHans Andersen Trøstrup Korup Anne Pedersdatter VII-591 Anne PedersdatterVIII-131 Maren Nielsd.IX-673 Anna NielsdatterHans Andersen Trøstrup Korup Maren Nielsdatter VIII-131 skifte hustruHans Andersen Trøstrup Korup Anna Nielsdatter IX-673 skifte hustruHans Mogensen Trøstrup Korup VII-497Jens Rasmussen Trøstrup Korup VII-820Jesper Olsen Trøstrup Korup XI-242JørgenTrøstrup Korup Maren Hansdatter X-433 skifte hustruChristophersenJørgen Hansen Trøstrup Korup X-130Knud Jørgensen Trøstrup Korup X-202Mads Pedersen Trøstrup Korup Kirsten Hansdatter IX-372 skifte hustruX-479 hans skifteNiels Andersen Trøstrup Korup Kirsten Pedersdatter VII-505 skifte hustruVIII-872 hans skifteNiels Madsen Trøstrup Korup IX-949Oluf Eriksen Trøstrup Korup Kirsten Andersdatter VIII-993 skifte hustruOluf Nielsen Trøstrup Korup Maren Knudsdatter X-52 skifte hustruPeder Pedersen Trøstrup Korup VIII-837Peder Rasmussen Trøstrup Korup XI-156Rasmus Jørgensen Trøstrup Korup XI-6Rasmus Knudsen Trøstrup Korup X-291Rasmus Pedersen Trøstrup Korup Maren Nielsdatter XI-480 skifte hustruSimon Pedersen Trøstrup Korup Anna Christensdatter X-71 skifte hustruSøren Christensen Trøstrup Korup VII-333Hans Nielsen Tøstrup Korup IX-213Hans Nielsen Tøstrup Korup Anne Hansdatter XI-267 skifte beggeJens Hansen Tøstruphus Korup VII-230Morten Jespersen Bardesø Krogsbølle II-153Jørgen Jespersen Bårdesø Krogsbølle Barbara Jørgensdatter IV-138, skifte hustruPeder Andersen Bårdesø Krogsbølle III-196Peder Knudsen Bårdesø Krogsbølle I-9Hans Jørgensen Tørresø Krogsbølle Maren Knudsdatter V-181, skifte hustruHans Hansen Kværndrup V-150Peder Jacobsen Kværndrup Bodil Madsdatter IV-251, skifte hustruOluf Hansen Hundslev Kølstrup Anne Rasmusdatter I-105, skifte hustruAnders Ibsen Kertinge Kølstrup V-37Niels Jensen Ladby Kølstrup Anne Nielsdatter IV-139, skifte hustruNiels Mikkelsen Longelse I-87Erik Nielsen Pederstrup Longelse II-130Hans Pedersen Lumby VII-291Hans Pedersen Lumby X-116Jacob Pedersen Lumby Maren Pedersdatter IX-144 skifte hustruJens Nielsen daglejer Lumby IX-891Jesper Hansen Lumby Johanne Hansdatter II-125


14Jørgen Andersen Lumby IX-347Jørgen Lauritsen Lumby VIII-1066Jørgen Nielsen Lumby Apelone Christensdatter XI-582 skifte hustruKnud Andersen Lumby Maren Jørgensdatter VIII-806 Maren Jørgensd.X-249 Anna Rasmusd.Knud Andersen Lumby Anna Rasmusdatter X-249 skifte hustruMads Hansen Lumby X-181Niels Hansen Lumby VIII-206Niels Stephensen Lumby VII-696Peder Andersen Lumby Karen Nielsdatter XI-195 skifte hustruPeder Hansen Lumby IX-895Peder Hansen hyrde Lumby Maren Rasmusdatter VIII-714 skifte hustruRasmus eriksen Lumby Ursula Andersdatter XI-581 skifte beggeSimon HansenLumbyXI-272ungkarlSimon Pedersen Lumby VII-567Stephen HansenLumby Maren Hansdatter XI-468 skifte hustruskrædderStephen Nielsen Lumby Karen Bentsdatter VII-905 skifte hustruAnderup Lumby Maren Jensdatter VII-146Anders Madsen Anderup Lumby XI-17Erik Pedersen Anderup Lumby Maren Rasmusdatter VII-305 skifte hustruFrands Hansen smed Anderup Lumby XI-513Hans Clemensen Anderup Lumby VII-843Hans Knudsen Anderup Lumby Kirstine Andersdatter VIII-937 skifte hustruXI-105 hans skifteHans Rasmussen Anderup Lumby X-314Jacob Mikkelsen Anderup Lumby Anna Jørgensdatter XI-501 skifte hustruJep Rasmussen Anderup Lumby VIII-13Jørgen Mortensen Anderup Lumby VII-140Jørgen Nielsen Anderup Lumby VII-483Jørgen Rasmussen Anderup Lumby XI-130Knud Jensen Anderup Lumby VII-632Morten Jørgensen Anderup Lumby V-181Niels Nielsen Anderup Lumby Maren Knudsdatter XI-555, skifte hustruRasmus Christensen Anderup Lumby VIII-645Rasmus Eriksen Anderup Lumby Anne Hansdatter VII-310 skifte hustruIX-788 hans skifteIX-788Rasmus Hansen Anderup Lumby Kirsten Rasmusdatter IX-1019 skifte hustruRasmus Rasmussen Anderup Lumby XI-68Simon Povlsen Anderup Lumby X-43Anders Christensen Hauge Lumby XI-309Christen Ibsen Hauge Lumby VII-789skipperHans Hansen Hauge Lumby Karen Olufsdatter X-30 skifte hustruHans Nielsen Hauge Lumby XI-144Laurits Andersen Hauge Lumby VIII-291Laurits Hansen Hauge Lumby Johanne MarieVIII-677 skifte hustruAndersdatterLaurits Madsen Hauge Lumby XI-489skipperPeder Hansen Hauge Lumby VII-62Peder Villadsen Hauge Lumby XI-323skrædderOluf Pedersen Kluset Lumby VII-677Rasmus Ibsen Klusetgård Lumby XI-138Hans Olsen Lille Kluset Lumby Anna Nielsdatter VIII-965 skifte hustru


15Peder Nielsen Nisted Lumby VIII-58Anders Christensen Stige Lumby XI-331sømandAnders Hansen Stige Lumby Maren Pedersdatter VIII-436 skifte hustruIX-233 hans skifteAnders Hansen Stige Lumby XI-8skipperChristen Danielsen Stige Lumby Maren Christensdatter X-306 skifte hustruskipperChristen Rasmussen Stige Lumby Kirsten Christensdatter XI-88 skifte hustruDines Knudsen Stige Lumby Karen Povlsdatter X-132 skifte hustruXI-144 hans skifteHans Hansen Stige Lumby VIII-405Hans Rasmussen Stige Lumby VII-753Hans Rasmussen Stige Lumby VIII-1079Hans Rasmussen Stige Lumby IX-16Jep Hansen skipper Stige Lumby Karen Jørgensdatter VII-240 hans skifteVII-606 skifte enkenJohan Torkildsen Stige Lumby Apelone Christensdatter IX-465 skifte hustrusnedkerJørgen Laursen Stige Lumby Kirsten Pedersdatter VIII-523 skifte hustruLorents Thomsen Stige Lumby Kirsten Hansdatter IX-595 skifte hustruMads Laursen Stige Lumby Kirsten Andersdatter VII-668 skifte hustruX-338 hans skifteNiels Larsen Stige Lumby XI-322Niels Povlsen Stige Lumby XI-90Peder Jørgensen Stige Lumby Karen Jensdatter VIII-527 skifte hustruVIII-618 hans skiftePeder Knudsen Stige Lumby IX-157Frands Andersen Torup Lumby Maren Andersdatter XI-251 skifte hustruBent Hansen Tårup Lumby IX-48Christen Hansen Tårup Lumby Maren Nielsdatter IX-843 skifte beggeHans Andersen Tårup Lumby Maren Simonsdatter III-236, skifte hustruHans Andersen Tårup Lumby Maren Simonsdatter VII-236, skifte hustruHans Clausen forrig Tårup Lumby Gertrud Laursdatter VIII-846 skifte hustrudragonHans Larsen Tårup Lumby XI-593Hans Madsen Tårup Lumby Anne Nielsdatter VIII-401 skifte hustruJens Madsen Tårup Lumby Gertrud Isaksen IX-490 skifte hustruIX-792 hans skifteJens Madsen Tårup Lumby XI-71 hans skifteoo 1 Anna NielsdatterVIII-401, oo 2 KirstenNielsdatterJep Madsen Tårup Lumby VIII-733Jørgen Lauritsen Tårup Lumby IX-43Laurs Jørgensen Tårup Lumby VII-805Morten Jørgensen Tårup Lumby XI-253Niels Nielsen Tårup Lumby XI-64Niels Pedersen Tårup Lumby Anna Jørgensdatter VIII-396 skifte hustruX-355 hans skifteNiels Rasmussen Tårup Lumby IX-819Oluf Lauritsen Tårup Lumby Karen Lauritsdatter I-150, skifte hustruPeder Nielsen Tårup Lumby Kirsten Jensdatter X-111 skifte hustruskrædderAnders Mortensen Lunde I-245Niels Pedersen Lunde Mette Thomasdatter III-199, skifte hustruBertel Hansen Lunde n Maren Knudsdatter II-92, skifte hustru


16IV-259 hans skifteRasmus Hansen Lunde n V-270Rasmus Lauritsen Lunde n II-111Hans Jørgensen Beldringe Lunde n Margrethe Knudsdatter I-124 skifte hustruDines Jørgensen Fremmelev Lunde n I-20Hans Jørgensen Fremmelev Lunde n Maren Nielsdatter V-262 hans skifteII-244 skifte hustruJesper Pedersen Fremmelev Lunde n Maren Simonsdatter V-15, skifte hustruJørgen Nielsen Fremmelev Lunde n V-271Knud Jørgensen Fremmelev Lunde n Karen Jensdatter II-165, skifte hustruIV-143 hans skifteKnud Nielsen Agge Fremmelev Lunde n Karen Christensdatter IV-262, skifte hustruKnud Pedersen Fremmelev Lunde n Apelone Simonsdatter V-291, skifte hustruLaurits Hansen Fremmelev Lunde n I-201Mads Laursen Fremmelev Lunde n Maren Jørgensdatter IV-56 skifte hustruPeder Jespersen Fremmelev Lunde n I-89Søren Andersen Fremmelev Lunde n Bodil Hansdatter IV-270, skifte hustruHans Pedersen Tåstrup Lunde n I-231Mads Nielsen Tåstrup Lunde n Birgitte Rasmusdatter I-149, skifte hustruNiels Knudsen Tåstrup Lunde n Anne Madsdatter III-167, skifte hustruOluf Jensen Tåstrup Lunde n Kirsten Andersdatter IV-258, skifte hustruAnders Jørgensen Øster Lunde Lunde n I-99Hans Andersen Øster Lunde Lunde n Maren Pedersdatter IV-207, skifte hustruHans Hansen Øster Lunde Lunde n IV-77Hans Madsen Øster Lunde Lunde n IV-205Hans Nielsen Øster Lunde Lunde n Kirsten Rasmusdatter IV-24 hans skifteII-163, skifte hustruHans Rasmussen Øster Lunde Lunde n III-87Jørgen Rasmussen Øster Lunde Lunde n III-121Rasmus Nielsen Øster Lunde Lunde n IV-145Jens Andersen Østerlunde Lunde n IV-190Jep Nielsen Østerlunde Lunde n Maren Ibsdatter IV-64, skifte hustruJørgen Madsen Østerlunde Lunde n IV-233Anders RasmussenLunde s V-209skrædderJens Christensen Høje Lunde s Anne Lauritsdatter V-6, skifte hustruJens Christensen Høje Lunde s Dorthe Olufsdatter IV-181, Dorthe Olufsd.V-6, Anne Lauritsd.Jens Christensen Høje Lunde s Dorthe Olufsdatter IV-181, Dorthe Olufsd.V-6, Anne LauritsdatterJens Christensen Høje Lunde s Anne Lauritsdatter V-6, skifte hustruNiels Knudsen Høje Lunde s Karen Hansdatter V-292 skifte hustruHans Villumsen Kokkenborg Lunde s III-114Thomas Pedersen Lyndelse III-216Anders Hansen Lyø Kirsten Hansdatter I-113, skifte enkenAnders Pedersen Lyø II-209Claus Madsen Lyø II-215Hans Andersen Lyø Anne Hansdatter II-144, skifte beggeHans Andersen Lyø Else Mikkelsdatter II-2, skifte hustru, hun oo1 Rasmus Jespersen skifte5.3.1672 Lyø Birk tingb.Hans Andersen Lyø Anne Hansdatter II-144, skifte beggeHans Nielsen Lyø Maren Andersdatter II-217, skifte beggeHans Pedersen Lyø II-192Hans Tønnesen Lyø Johanne Pedersdatter II-205, skifte beggeJacob Andersen Lyø Kirstine Hansdatter II-188, skifte beggeJesper Rasmussen Lyø Karen Andersdatter II-197, skifte hustruJust Hansen Lyø Kirsten Knudsdatter II-207, skifte hustru


17Knud Andersen Lyø II-194Knud Andersen Lyø II-194Knud Mikkelsen Lyø Anne Lauritsdatter II-218, skifte beggeMads Lauritsen Lyø Maren Ibsdatter II-221 skiftebirkedommerens hustruMads Madsen Lyø Kirsten Pedersdatter II-213, skifte hustruMikkel Rasmussen Lyø I-108Niels Hansen Bjørnø Lyø I-59Niels Hansen Bjørnø Lyø I-59Niels Mikkelsen Lyø Maren Hansdatter II-200 skifte beggePeder Andersen Lyø I-60Peder Justesen Lyø Karen Pedersdatter II-211, skifte hustruPeder Lauritsen Lyø Maren Hansdatter II-146 skifte hustruPeder Pedersen Lyø Karen Hansdatter II-186, skifte hustruPeder Sørensen Lyø Voldborg Pedersdatter I-111 Voldborg Pedersd.II-7 Maren Pedersd.II-203 hans skiftePeder Sørensen Lyø Maren Pedersdatter II-7 skifte hustruRasmus Andersen Lyø Karen Hansdatter I-61 skifte beggeII-90 Sidsel Pedersd.Rasmus Andersen Lyø Sidsel Pedersdatter II-90 skifte hustruRasmus Madsen Lyø Anne Hansdatter II-141 skifte hustruRasmus Pedersen Lyø Karen Nielsdatter II-196, skifte beggeNiels Jørgensen Melby VI-235Hans Hansen Munkebo III-235Peder Lauritsen Munkebo Lene Ibsdatter II-97 Lene IbsdatterIV-74 Anne ClausdatterPeder Lauritsen Munkebo Anne Clausdatter IV-74 skifte hustruPeder Nielsen Dræby Munkebo Anne Jensdatter IV-61 skifte hustruIV-75 hans skifteHans Knudsen Egense Norup Maren Jørgensdatter II-50, skifte hustruOle Hansen Egense Norup Kirsten Andersdatter V-251 Kirsten Andersd.V-287 Maren Jespersd.Ole Hansen Egense Norup Maren Jespersdatter V-287 skifte hustruOluf Hansen Egense Norup Maren Pedersdatter III-198 skifte hustruOtto Hansen Egense Norup Kirsten Andersdatter V-251, skifte hustruAnders Olufsen Øster Egense Norup IV-194Anders Simonsen Øster Egense Norup Gye Hansdatter I-31, skifte hustruIV-271 hans skifteHans Andersen Agge Øster Egense Norup Karen hansdatter IV-172, skifte hustruHans Lauritsen Øster Egense Norup II-54Oluf Lauritsen Øster Egense Norup V-91Peder Pedersen Øster Egense Norup II-52Hans Jensen Nærå Dorthe Andersdatter III-245, skifte hustruAnders PedersenNæsbyhovedXI-39BrobyAndreas OlufsenNæsbyhovedXI-41BrobyCasper JensenNæsbyhovedI-113BrobyCasper NielsenNæsbyhovedBrobyGertrud NielsdatterIX-379 skifte hustruXI-30 hans skifteClaus HansenNæsbyhovedVII-509BrobyGotfred IbsenNæsbyhovedIV-30BrobyHans Andersen smedNæsbyhovedBrobyX-180


18Hans JørgensenHans LauritsenHans MortensenHans NielsenHans PedersenHans Pedersen smedJens AndersenJens AndersenJens PedersenJørgen HansenJørgen HansenKnud PedersenLars PedersenMads LauritsenMads PedersenMorten NielsenNiels IbsenNiels NielsenNiels OlesenNiels PedersenOluf GotfredsenOluf PedersenPeder HansenPeder HansenungkarlPeder JensenPeder JørgensensmedPeder KnudsenPeder NielsenRasmus NielsenNæsbyhovedBrobyNæsbyhovedBrobyNæsbyhovedBrobyNæsbyhovedBrobyNæsbyhovedBrobyNæsbyhovedBrobyNæsbyhovedBrobyNæsbyhovedBrobyNæsbyhovedBrobyNæsbyhovedBrobyNæsbyhovedBrobyNæsbyhovedBrobyNæsbyhovedBrobyNæsbyhovedBrobyNæsbyhovedBrobyNæsbyhovedBrobyNæsbyhovedBrobyNæsbyhovedBrobyNæsbyhovedBrobyNæsbyhovedBrobyNæsbyhovedBrobyNæsbyhovedBrobyNæsbyhovedBrobyNæsbyhovedBrobyNæsbyhovedBrobyNæsbyhovedBrobyNæsbyhovedBrobyNæsbyhovedBrobyNæsbyhovedBrobyMaren HansdatterKaren PedersdatterAnne AndersdatterMargrethe NielsdatterAnna PedersdatterKirsten SimonsdatterAnna HansdatterApelone KnudsdatterAnna HansdatterVI-308, skifte hustruII-227X-49VII-643 skifte beggeVII-513VII-427 skifte hustruVIII-633 hans skifteII-245II-245XI-42 skifte hustruII-114XI-40IX-730XI-592 skifte hustruII-61V-229IV-55III-4XI-228V-270XI-43XI-104 skifte hustruXI-45III-56VIII-750V-278, skifte hustruIV-123XI-26XI-32 skifte hustruIX-696


19Søren JensenNæsbyhoved Karen JørgensdatterIV-186 skifte hustruBrobySøren JensenNæsbyhovedIX-875BrobyThomas MortensenNæsbyhovedVIII-974ungkarlBrobyAnders Kirkendrup Næsbyhoved Ellen LauritsdatterVII-269 skifte enkenBrobyChristen Jørgensen Kirkendrup Næsbyhoved Maren StephensdatterVII-565 skifte hustruBrobyJørgen Christensen Kirkendrup Næsbyhoved Anne PedersdatterIV-79, skifte hustruBrobyOluf Pedersen Kirkendrup NæsbyhovedVII-700BrobyRasmus Andersen Kirkendrup NæsbyhovedVII-757BrobyStephen Larsen Kirkendrup NæsbyhovedXI-507BrobyJens Nielsen Næsby NæsbyhovedVIII-1039BrobyJens Pedersen Næsby NæsbyhovedXI-47BrobyLars Pedersen smed Næsby NæsbyhovedXI-140BrobyLaurs Andersen Næsby Næsbyhoved Margrethe LauritsdatterIX-470 skifte hustruBrobyMads Olufsen hyrde Næsby Næsbyhoved MarenXI-22 skifte enkenBrobyNiels Andersen Næsby NæsbyhovedIX-726BrobyNiels Jensen Næsby Næsbyhoved Johanne NielsdatterXI-122 skifte hustruBrobyPeder Ebbesen Næsby NæsbyhovedBrobyAnna StephensdatterX-284 hans skifteXI-136 skifte enkenPeder Pedersen Næsby NæsbyhovedX-119BrobyRasmus Jørgensen Næsby NæsbyhovedVII-706BrobyStephen Næsby Næsbyhoved Gertrud AndersdatterVII-105 skifte enkenBrobyHans Christophersen Skovshøjrup Næsbyhoved Ellen JørgensdatterIX-59 skifte hustruBrobyHans Hansen Skovshøjrup NæsbyhovedXI-94BrobyHans Stephansen Skovshøjrup NæsbyhovedX-359BrobyJens Jensen Skovshøjrup NæsbyhovedBrobyAnna JørgensdatterIX-481 skifte hustruXI-95 hans skifteNiels Larsen Skovshøjrup NæsbyhovedXI-122BrobyStephen Hansen Skovshøjrup Næsbyhoved Apolonia ChristensdatterIX-30 skifte hustruBrobyNiels Rasmussen karl Lundegård Nørre Broby XI-312Hjere Nielsen Nørre Højrup Maren Knudsdatter III-115Christopher NielsenNørreLyndelseMaren SimonsdatterIV-139, hans skifteIII-224, skifte hustruHans JensenNørreLyndelseDorthe HansdatterIV-176, skifte hustru


20Hans SørensenNørreV-246LyndelseLars MadsenNørre Anne StaffensdatterV-265, skifte hustruLyndelseMads JensenNørreIV-38LyndelsePeder Jensen SitebækNørre Anne FrederiksdatterIV-217 skifte hustruLyndelseRasmus LarsenNørre Karen HansdatterV-264 skifte hustruLyndelseHans Freltofte Nørre Anne PedersdatterIV-41, skifte enkenLyndelseHans Madsen Freltofte Nørre hustruV-211 skifte hustruLyndelseHans Nielsen møller Freltofte NørreIII-202LyndelseLaurits Jensen Freltofte Nørre Anne HansdatterIII-222, skifte hustruLyndelseLaurits Thommesen Freltofte NørreII-47LyndelseRasmus Jørgensen Freltofte Nørre Birgitte AndersdatterIII-223, skifte hustruLyndelseRasmus Jørgensen Freltofte Nørre Birgitte AndersdatterIII-223 skifte beggeLyndelseKnud Rasmussen Ringe Nørre Nærå Maren Jensdatter I-85, skifte hustruV-140 hans skifteNiels Hansen Ringe Nørre Nærå Maren Jensdatter III-116, skifte hustruLaurits Jørgensen Rorslev Nørre Nærå Anne Povlsdatter V-203, skifte hustruNiels Ibsen Rorslev Nørre Nærå Anne Jensdatter II-278 skifte hustruV-193 hans skifteNiels Pedersen Rorslev Nørre Nærå Johanne Jensdatter IV-106 skifte hustruV-201 hans skifteDavid ChristensenNørreV-112SandagerJens Hansen Åbymarkgård Nørre Åby Karen Rasmusdatter VI-266, skifte hustruHenrik Michaelsen Kræmmerhuse OdenseIX-434t udenforNørreportHans Nielsen skipper Skibhusene Odense Maren Andersdatter X-4 skifte hustruNiels Rasmussen Skibhusene Odense VII-877skipperHans Jørgensen uden Odense X-395skrædderMølleportHans Pedersen uden OdenseXI-200MølleportRasmus Nielsen uden OdenseVIII-20MølleportAnders Mogensen uden Odense Anna Kirstine Clausdatter VIII-1007 skifte hustruNørreportGabriel Olufsen uden Odense Karen Jacobsdatter IX-778 skifte hustruNørreportPovl Hansen uden Odense Kirsten Jensdatter XI-10 skifte hustruNørreportRasmus Jørgensen uden Odense X-267træskomand NørreportPeder Knudsen udenfor OdenseXI-85MølleportJens Rasmussen Hunderup Odense Sct X-341


21KnudHans Simonsen Bolbro Odense SctKnudHjere Hansen Bolbro Odense SctKnudJørgen Pedersen Bolbro Odense SctKnudJørgen Rasmussen Bolbro Odense SctKnudJørgen Rasmussen Bolbro Odense SctKnudPeder Lauritsen Bolbro Odense SctKnudRasmus Pedersen Bolbro Odense SctKnudRasmus Rasmussen Bolbro Odense SctKnudJørgen Andersen Hunderup Odense SctKnudLaurits Rasmussen Hunderup Odense SctKnudNiels Rasmussen Hunderup Odense SctKnudRasmus Andersen Hunderup Odense SctKnudHans Hansen Bolbro Odense SctKnudsNiels Laursen Bolbro Odense SctKnudsHans Jensen Hunderup Odense SctKnudsAnders Madsen Bolbro Odense SctKnudsAnders Hansen Hunderup Odense SctKnudsDines Pedersen Hunderup Odense SctNiels HansenladefogedSt KnudklosterKnudsOdense SctKnudsklosterPeder Hansen Hunderup Odense Sct.KnudHans Pedersen Blæsenborg Odense StHansHans Andersen Blæsenborghu Odense StsHansHans Madsen Blæsenborghu Odense StsHansNiels Rasmussen Skibhusene Odense StHansPeder Hansen Skibhusene Odense Stsøfarende ungkarlHansErik Mortensen Biskorup Odense VorFrueHans Hansen Biskorup Odense VorFrueJørgen Christensen Biskorup Odense VorFrueKaren PedersdatterMaren HansdatterAnne RasmusdatterKaren HansdatterKaren PedersdatterKaren IbsdatterAnna HansdatterKirsten PedersdatterKaren NielsdatterKaren AndersdatterAnna PedersdatterGertrud HansdatterMargrethe HansdatterVIII-486IX-642 skifte hustruVIII-778VII-98 Maren HansdatterVII-482 Anne Rasmusd.VII-482 skifte hustruVII-22VIII-744 skifte hustruX-424 hans skifteVII-168 skifte hustruVIII-16 skifte hustruVIII-305 hans skifteIX-881 skifte hustruX-204VIII-416X-2 skifte hustruVIII-783VII-394VII-15XI-93 skifte hustruVII-742 hans skifteX-59 skifte enkenX-136XI-217 skifte hustruIX-437 skifte hustruuden Sct. JørgensXI-363udenfor OdenseX-78XI-324 skifte hustruIX-757VIII-502VIII-450IX-747


22Jørgen Hansen Biskorup Odense VorFrueMette MadsdatterVII-507 skifte hustruXI-116 hans skifteRasmus Jørgensen Biskorup Odense Vor Maren GregersdatterXI-206 skifte hustruFrueHans Andersen Ejby Odense Vor Inger SørensdatterXI-96 skifte hustruFrueHans Hansen Ejby Odense Vor Johanne MadsdatterXI-209 skifte hustruFrueHans Knudsen Ejby Odense VorXI-569FrueHans Povlsen Ejby Odense VorXI-77ungkarlFrueJep Gotfredsen Ejby Odense VorIX-955FrueJep Rasmussen Ejby Odense Vor Karen JørgensdatterXI-317 skifte hustruFrueJørgen Rasmussen Ejby Odense Vor Johanne NielsdatterIX-805 skifte hustruFrueKnud Andersen Ejby Odense VorXI-73FrueKnud Pedersen Ejby Odense VorXI-260FrueLars Hansen Ejby Odense Vor Karen RasmusdatterXI-100 skifte hustruFrueNiels Jørgensen Ejby Odense VorXI-146FrueNiels Knudsen Ejby Odense VorFrueKaren ChristophersdatterXI-164 skifte hustruXI-532 hans skifteNiels Rasmussen Ejby Odense VorVII-787FruePovl Hansen Ejby Odense VorVIII-478FrueRasmus Rasmussen Ejby Odense VorFrueMaren NielsdatterVII-503 skifte hustruXI-76 hans skifteAnders Hansen Ollerup Johanne Jørgensdatter IV-212 skifte hustruAnders Svendsen Ollerup IV-20Henrik Jørgensen Ollerup I-44Jacob Jensen Ollerup IV-147Knud Pedersen Ollerup II-223Mikkel Pedersen Ollerup Johanne Nielsdatter III-143 skifte hustruV-247 hans skifteAnders Olufsen Orte X-406Christen Jensen smed Orte VIII-55Hans Jensen Orte Marie Hansdatter VII-563 skifte hustruHans Lauritsen Knap Orte VIII-236Hans Rasmussen Orte Maren Pedersdatter VIII-797 skifte hustruLars Rasmussen Orte Anna Jensdatter IX-644 skifte hustruMarqvor Hansen Orte VII-77Morten Pedersen Orte Maren Rasmusdatter XI-100 skifte hustruPeder Christensen Orte VIII-551Peder Mortensen Orte VIII-218Peder RasmussenOrteVIII-794skomagerAnders Larsen Frøbjerg Orte Maren Jacobsdatter XI-182 skifte hustruChristen Madsen Frøbjerg Orte Marie Rasmusdatter X-64, skifte hustruHans Eriksen Frøbjerg Orte VIII-41Hans LauritsenungkarlFrøbjerg Orte VIII-912


23Jens Hansen gamle Frøbjerg Orte Kirsten Hansdatter IX-516 skifte hustruJørgen Larsen Frøbjerg Orte XI-220Niels Madsen Frøbjerg Orte Maren Larsdatter VIII-655 hans skifteVIII-915 skifte enkenOluf Jørgensen Frøbjerg Orte Marie Christensdatter VIII-1056 skifte hustruIX-154 hans skiftePeder Frøbjerg Orte Karen Jensdatter IX-513 skifte enkenRasmus Madsen Frøbjerg Orte Maren Madsdatter IX-505 skifte hustruSøren Pedersen Frøbjerg Orte Karen Jensdatter IX-522 skifte hustruJohannes Jørgensen Kirkeladen Orte Marie Nielsdatter XI-333 skifte hustruskrædderHans Jensen Ladegård Orte XI-292Hans Nielsen smed Skovhuse Orte Karen Madsdatter VII-433 skifte hustruVII-526 hans skiftePeder Pedersen Topgård Orte Kirsten Laursdatter VIII-345 skifte hustruJørgen Rasmussen Hjorslev Otterup Birgitte Pedersdatter IV-39, skifte hustruOluf Knudsen Hjorslev Otterup III-63Peder Lauritsen Hjorslev Otterup I-46Anders Hansen Oure IV-149Anders HansenOure V-157SchiøtteAnders Jensen Oure Karen Hansdatter V-156, skifte hustruHans Andersen Oure II-225Hans Pedersen Oure Karen Jensdatter V-222, skifte hustruHans Povlsen Oure III-221Jens Andersen Oure V-206Morten Andersen Oure Maren Andersdatter V-236, skifte hustruMorten Rasmussen Oure I-33Rasmus Dinesen Oure Anne Andersdatter III-126, Anne Andersd.IV-151 Johanne Pedersd.Rasmus Dinesen Oure Johanne Pedersdatter IV-151 skifte hustruRasmus Jørgensen Oure IV-47Anders Reinholtsen Albjerg Oure Kirsten Jensdatter IV-17, skifte hustruChristen Lauritsen Albjerg Oure Maren Andersdatter III-208 Maren Andersd.III-271 Maren Rasmusd.IV-107 Johanne Rasmusd.V-199 Anne LaursdatterChristen Lauritsen Albjerg Oure Maren Rasmusdatter III-271 skifte hustruChristen Lauritsen Albjerg Oure Johanne Rasmusdatter IV-107 skifte hustruChristen Laursen Albjerg Oure Anne Laursdatter V-199, skifte hustruChristen Rasmussen Albjerg Oure I-38hans Povlsen Albjerg Oure III-26Jens Andersen Albjerg Oure V-234Jens Rasmussen Albjerg Oure Karen Mogensdatter V-200 skifte hustruMogens Andersen Albjerg Oure IV-154Morten Hansen Albjerg Oure I-56Morten Ibsen Albjerg Oure V-236Morten Madsen Albjerg Oure Kirsten Lauritsdatter III-100 skifte hustruNiels Lauritsen Albjerg Oure Dorthe Lauritsdatter II-106, skifte hustruNiels Rasmussen Albjerg Oure Gertrud Povlsdatter IV-152 Gertrud Povlsd.V-211 Karen Mortensd.V-235 hans skifteNiels Rasmussen Albjerg Oure Karen Mortensdatter V-211 skifte hustruRasmus Hansen Albjerg Oure III-23Rasmus Reinholtsen Albjerg Oure Kirsten Jensdatter IV-17, skifte hustruAnders Hansen Pårup VII-839Christen Jacobsen Pårup VIII-1052


24Hans Andersen Pårup Maren Andersdatter IX-706 skifte hustruJacob Sørensen Pårup VII-631Jørgen Hansen Pårup VII-624Mads Hansen Pårup Maren Rasmusdatter VII-596 skifte hustruMads Hansen Pårup Anne Pedersdatter VII-653 skifte hustruNiels Rasmussen Pårup I-122Rasmus Andersen Pårup VII-302Rasmus Andersen Pårup Anna Rasmusdatter IX-311 skifte hustruX-389 hans skifteClaus Simonsen Ellegård Pårup XI-398Simon Madsen Ellegård Pårup Anne Clausdatter VII-712 skifte hustruHans Pedersen Krogshøj Pårup Bodil Hansdatter VIII-464 hans skifteXI-154 skifte enkenSimon Hansen Krogshøj Pårup VI-26Simon Hansen Krogshøj Pårup VIII-38Jørgen Madsen Munkerod Pårup VIII-114Jørgen Madsen Munkerud Pårup Anne Ibsdatter VI-34, skifte hustruPeder Simonsen Snedsted Pårup VIII-92Christen Madsen Snedstrup Pårup Dorthe Nielsdatter VII-425 Dorthe Nielsd.VIII-821 Kirsten Andersd.Christen Madsen Snedstrup Pårup Kirsten Andersdatter VIII-821 skifte hustruJep Andersen Snedstrup Pårup Karen Rasmusdatter XI-456 skifte hustruJørgen Christensen Snedstrup Pårup Anne Jørgensdatter VII-502 skifte hustruskrædderAnders Ibsen Snestrup Pårup VIII-827Knud Jensen Stegsted Pårup Kirsten Jensdatter VIII-947 skifte hustruNiels Hansen gamle Stegsted Pårup VII-714Peder Christensen Stegsted Pårup VIII-257Anders Jørgensen Tarup Pårup XI-370Hans Hansen Tarup Pårup Anna Pedersdatter VII-468 skifte hustruVIII-201 hans skifteHenrik Hansen Tarup Pårup X-34Jens Larsen Tarup Pårup XI-187Jørgen Madsen Tarup Pårup Kirsten Rasmusdatter VII-889 skifte enkenMads Hansen Tarup Pårup VIII-445, han tjente iPårupAnders Pedersen Villestofte Pårup XI-125Anders Rasmussen Villestofte Pårup Margrethe Hansdatter IX-973 skifte hustruBent Nielsen Villestofte Pårup X-282Hans Andersen Villestofte Pårup VI-296Hans Hansen Villestofte Pårup Anne Nielsdatter VII-345 skifte hustruHans Hansen Villestofte Pårup Anna Knudsdatter VIII-163 skifte hustruHans Hansen bødker Villestofte Pårup Gertrud Andersdatter XI-257 skifte hustruHans Madsen Villestofte Pårup IX-719Hans Nielsen Villestofte Pårup XI-326Hans Simonsen Villestofte Pårup X-466Jesper Iversen Villestofte Pårup Maren Pedersdatter XI-328 skifte hustruKnud Madsen Villestofte Pårup Karen Pedersdatter VII-92 skifte hustruKnud Nielsen Villestofte Pårup Maren Nielsdatter IX-854 skifte hustruLars Larsen Villestofte Pårup Anna Knudsdatter IX-742 skifte hustruXI-3 hans skifteLaurits Pedersen Villestofte Pårup IX-1000Laurs Jørgensen Villestofte Pårup VIII-83Niels Jørgensen Villestofte Pårup X-110Niels Madsen Villestofte Pårup Dorthea Madsdatter IX-738 skifte hustruOluf Hansen Villestofte Pårup Maren Jørgensdatter VIII-123 skifte hustruPeder Hansen Villestofte Pårup XI-596Peder Nielsen Villestofte Pårup Maren Stephensdatter IX-837 skifte hustru


25Rasmus Andersen Villestofte Pårup IX-1005ungkarlRasmus Christensen Villestofte Pårup VII-669Rasmus Jørgensen Villestofte Pårup Dorthe Andersdatter VII-772 skifte beggeRasmus Laursen Villestofte Pårup Kirsten Pedersdatter VII-426 skifte hustruVIII-285 hans skifteSøren Hansen Villestofte Pårup Johanne Lauritsdatter XI-394 skifte hustruLars Christensen VillestofteSkovgårdPårup Karen Jørgensdatter VIII-1034 skifte hustruXI-243 hans skifteLaurits Christensen Villestofte Pårup Karen Madsdatter VIII-156 skifte hustruSkovsgårdAlbret HansenRefsvindinge I-213løjtnantJens Jensen Refsvindinge V-295Niels Hansen Ringe Anne Hansdatter III-155, skifte hustruNiels jyde Ringe Birgitte Pedersdatter II-4, skifte hustruPeder Nielsen Ringe Anne Mikkelsdatter V-165, skifte hustruRasmus Jensen Ringe I-51Laurits Rasmussen Boltinge Ringe V-168Rasmus Lauritsen Boltinge Ringe Anne Nielsdatter II-249, skifte hustruMads Eriksen Brangstrup Ringe III-246Niels Hansen Brangstrup Ringe V-206Rasmus Nielsen Brangstrup Ringe III-111Anders Jensen Lørup Ringe Apelone Madsdatter I-250, skifte enkenChristen Christensen Lørup Ringe Margrethe Johansdatter V-28, skifte hustruChristen Johansen Lørup Ringe Sidsel Hansdatter II-9Rasmus Nielsen Lørup Ringe IV-266Hans Rasmussen Rynkeby Ringe I-84Rasmus Hansen Rynkeby Ringe II-83Frands Rasmussen Volstrup Ringe Margrethe Nielsdatter III-254, skifte hustruTyge Sørensen Rolfsted IV-37Jens Jensen Ferritslev Rolfsted IV-174Christopher Jensen Kappendrup Rolfsted Margrethe Hansdatter III-40, hans skifteI-165, skifte hustruHans Simonsen Kappendrup Rolfsted Anne Hansdatter V-135, skifte hustruMads Ibsen Kappendrup Rolfsted IV-181Mads Rasmussen Kappendrup Rolfsted IV-89Mogens Jørgensen Kappendrup Rolfsted IV-138Rasmus Nielsen Kappendrup Rolfsted Margrethe Lauritsdatter III-29 skifte hustruLaurits Jørgensen Rorslev Anne Pedersdatter IV-183, skifte hustruNiels Eriksen Rorslev V-44Niels Ibsen Rorslev Anne Jensdatter II-278, skifte hustruPovl Jørgensen Rorslev II-119Rasmus Andersen Rorslev I-48Rasmus Andersen Rorslev I-48Jørgen Hansen Munkegårde Rorup VI-64Hans Lauritsen Ryslinge IV-21Jacob Elling Ryslinge Anne Lauritsdatter II-260, skifte hustruJens Elling Ryslinge Margrethe Andersdatter II-273, skifte beggeJens Sørensen Ryslinge IV-222Jep Hansen Ryslinge Karen Jensdatter IV-185Mads Terchelsen Ryslinge II-258Mikkel Pedersen Ryslinge III-134Rasmus Hansen Ryslinge Mette Hansdatter V-113Rasmus Nielsen Ryslinge Maren Hansdatter IV-3Anders Jensen Lørup Ryslinge Apelone Madsdatter I-250, skifte enkenAnders Madsen Rønninge Maren Knudsdatter III-240, skifte hustruAnders Madsen Rønninge IV-257


26grovsmedHans Ibsen Rønninge Mette Larsdatter III-118, skifte hustruNiels Pedersen Rønninge II-65Rasmus Hansen Rønninge Karen Sørensdatter II-157 skifte hustruChristen Nielsen Langvidsgård Rønninge Karen Pedersdatter V-254, skifte hustruAnders Nielsen Sandager Maren Andersdatter VI-226, skifte hustruJens Knudsen Sandager I-146Jens Lauritsen Sandager Maren Jensdatter VI-86Lykke Knudsen Sandager Maren Rasmusdatter V-109, skifte beggeNiels Rasmussen Sandager Karen Nielsdatter IV-195, skifte hustruRasmus Olufsen Sandager II-131Niels Andersen Næs Sandager Dorthea Andersdatter VI-97, skifte hustruOle Nielsen Torup Sandager VI-243Sanderum Maren Madsdatter X-190 15 årAnders Jensen Sanderum VIII-979Anders Madsen Sanderum VII-738Anders Pedersen Sanderum VI 152Anders Povlsen Sanderum Karen Nielsdatter IX-202, 363 skifte hustruHans Andersen Sanderum VIII-985Hans Ibsen Sanderum VII-586Hans Nielsen Sanderum IX-188Hans Olufsen Sanderum X-187Jep Ibsen Sanderum VII-213Jørgen Lauritsen Sanderum X-303Jørgen Lauritsen Sanderum Maren Rasmusdatter IX-62 skifte hustruJørgen Laursen Sanderum Karen Ibsdatter VII-600 skifte hustruJørgen Pedersen Sanderum VI-122Knud Hansen Sanderum Maren Nielsdatter VIII-648 skifte hustruIX-598 hans skifteKnud Hansen Sanderum X-299Lars Jacobsen Sanderum VIII-863Lars Jørgensen Sanderum XI-176Mads Andersen Sanderum Maren Jørgensdatter VI-175, skifte hustruMads Andersen Sanderum VIII-812Mads NielsenSanderumIX-222sognefogedMikkel Madsen Sanderum VII-799Niels Hansen NørSanderumVII-675sognefogedNiels Jørgensen Sanderum Kirsten Rasmusdatter XI-341 skifte hustruNiels Madsen Sanderum VII-42Niels Pedersen Sanderum Karen Jacobsdatter VI-118 skifte hustruNiels Pedersen Sanderum Karen Rasmusdatter XI-264 skifte hustruNiels Rasmussen Sanderum VII-618Peder Hansen Sanderum XI-82Peder Ibsen Sanderum VIII-430Peder Nielsen Sanderum VIII-97Rasmus Rasmussen Sanderum VII-48Hans Rasmussen Bøllemose Sanderum Karen Henningsdatter VI-113, skifte hustruHans Rasmussen Bøllemosegård Sanderum IX-967Hans Nielsen Dyrup Sanderum VII-392Hans Nielsen Dyrup Sanderum Maren Lauritsdatter IX-913 skifte hustruKnud Rasmussen Dyrup Sanderum Karen Andersdatter IX-52 skifte hustruXI-18 hans skifteAnders Nielsen Elmelund Sanderum VI-39Christen Rasmussen Elmelund Sanderum VIII-65, druknetHans Andersen Elmelund Sanderum VIII-959Hans Hansen Elmelund Sanderum VII-346


27Hans Lauritsen Elmelund Sanderum IX-827Hans Pedersen Elmelund Sanderum IX-217Jens Rasmussen Elmelund Sanderum Maren Madsdatter X-429 skifte hustrusmedJep Laursen Elmelund Sanderum Apelone Olufsdatter IX-658 skifte hustruLaurits Rasmussen Elmelund Sanderum Karen Hansdatter X-95 skifte hustruMads Andersen Elmelund Sanderum Birgitte Laursdatter IX-699 skifte hustruNiels Nielsen Elmelund Sanderum VIII-953Peder Andersen Elmelund Sanderum Maren Rasmusdatter VI-110, skifte hustruPeder Hansen Elmelund Sanderum VI-126Rasmus Clausen Elmelund Sanderum VII-523Rasmus Jensen Elmelund Sanderum Anna Madsdatter XI-119 skifte hustruRasmus Olsen Elmelund Sanderum Karen Rasmusdatter VII-544 skifte hustruKay Jensen ungkarl Grynborg Sanderum XI-566Lars Nielsen Grynborg Sanderum XI-117Anders Ibsen Højme Sanderum VIII-832Anders Larsen Højme Sanderum X-245Anders Pedersen Højme Sanderum XI-364Anders Rasmussen Højme Sanderum XI-106Christen Povlsen Højme Sanderum Karen Knudsdatter XI-66 skifte hustruChristopher Hansen Højme Sanderum Anna Rasmusdatter X-472, skifte hustruDavid Hansen Højme Sanderum XI-36Hans Jacobsen unge Højme Sanderum Johanne Nielsdatter XI-178 skifte beggeHans Jørgensen Højme Sanderum Karen Jacobsdatter XI-175 skifte hustruHans Knudsen Højme Sanderum XI-108Henning Knudsen Højme Sanderum X-106Jens Rasmussen Højme Sanderum Birgitte Jacobsdatter IX-766 skifte hustruJørgen Madsen Højme Sanderum XI-503Jørgen Pedersen Højme Sanderum XI-559Knud Pedersen Højme Sanderum Maren Madsdatter VII-528 skifte hustruLars Pedersen Højme Sanderum XI-153Mads Stephansen Højme Sanderum Maren Jørgensdatter XI-37 skifte hustruNiels Hansen Højme Sanderum Maren Hansdatter XI-179 skifte hustruNiels Jørgensen Højme Sanderum X-80Peder Andersen Højme Sanderum Karen Stephensdatter VIII-888 skifte hustruXI-62 hans skifteRasmus Jørgensen Højme Sanderum XI-107Jacob Jacobsen Knudstrup Sanderum XI-163Oluf Andersen Parishus SanderumXI-209mellemSanderum ogBellingeAnders Madsen Ravnebjerg Sanderum Karen Pedersdatter VII-266 Karen Pedersd.VII-804 Maren Nielsd.VIII-385 Mette Larsd.Anders Madsen Ravnebjerg Sanderum Maren Nielsdatter VII-804 skifte hustruAnders Madsen Ravnebjerg Sanderum Mette Larsdatter VIII-385 skifte hustruAnders Pedersen Ravnebjerg Sanderum VI-29Anders Rasmussen Ravnebjerg Sanderum VII-166Christen Jørgensen Ravnebjerg Sanderum VI-10Hans Knudsen Ravnebjerg Sanderum Kirsten Knudsdatter VIII-121 skifte hustruHans Nielsen Ravnebjerg Sanderum Karen Madsdatter VI-163, skifte hustruHans Nielsen Ravnebjerg Sanderum X-37Hans Stephansen Ravnebjerg Sanderum Karen Nielsdatter VIII-613 skifte hustruJens Nielsen Ravnebjerg Sanderum XI-330Jørgen Clausen Ravnebjerg Sanderum VI-206Knud Hansen Ravnebjerg Sanderum Kirsten Madsdatter XI-152 skifte hustruKnud Madsen Ravnebjerg Sanderum XI-543


28ungkarlLars Andersen Ravnebjerg Sanderum Karen Madsdatter XI-151 skifte hustruLaurits Andersen Ravnebjerg Sanderum VI-148Mads Hansen Ravnebjerg Sanderum XI-208Mads Knudsen Ravnebjerg Sanderum Karen Andersdatter XI-192 skifte beggeNiels Hansen Ravnebjerg Sanderum IX-621Peder Knudsen Ravnebjerg Sanderum VII-828Søren Pedersen Ravnebjerg Sanderum Maren Ibsdatter XI-239 skifte hustruEspen Pedersen Store Hesbjerg Sanderum Jytte Lorentsdatter Friis IX-570 skifte hustruXI-134 hans skifteJesper Laursen Store Hesbjerg Sanderum VIII-562Hans Hansen Vosemosegård Sanderum IX-834Jesper IbsenSandholtLyndelseKaren RasmusdatterIII-53, skifte hustruIV-82, hans skifteLaurits EriksenSandholt Anne HansdatterIV-205, skifte hustruLyndelseMikkel NicolajsenSandholt Maren PedersdatterIV-234LyndelseJørgen HansenSimmerbølleIII-243KrøgerMorten Hansen Bai Rifbjerg Simmerbølle I-2Niels Sørensen Skamby III-2Peder Madsen Skamby Anne Andersdatter VI-107, skifte hustruRasmusBadstrup Skamby Rebekka Hansdatter IV-120, skifte beggeAlexandersenKnud Sørensen Bolmerud Skamby Maren Eriksdatter IV-141, skifte hustruLaurits HansenmøllerBrøndstrup Skamby III-251evt. MelbyNiels Madsen Brøndstrup Skamby Maren Ibsdatter II-276, skifte hustruIII-104 hans skifteHans Jørgensen Rodstrup Skamby Mette Knudsdatter VI-190 skifte hustruPeder Jørgensen Rodstrup Skamby VI-246Oluf Nielsen Tårup Skamby III-139Peder Knudsen Tårup Skamby II-57Peder Pedersen Tårup Skamby Karen Nielsdatter II-123, skifte hustruIII-112 hans skifteSøren Jensen Tårup Skamby IV-271Hans Hansen Ullerup Skamby Inger Ibsdatter VI-60 Inger Ibsd.VI-189 Kirsten Jørgensd.Anders Larsen Gjerskov Skeby III-172Christen Knudsen Hessum Skeby Karen Christensdatter III-204, skifte hustruKnud Hansen Hessum Skeby III-170Laurits Andersen Hessum Skeby Esther Andersdatter II-174, skifte hustruHans Rasmussen Biskoptorup Skellerup Karen Christensdatter IV-200, skifte hustruNiels Hansen Bistorup Skellerup I-14Anders Jørgensen Biskoptorup Skjellerup Karen Andersdatter V-62, skifte beggeHans Nielsen Biskoptorup Skjellerup V-77Hans Rasmussen Biskoptorup Skjellerup Karen Christensdatter IV-200 skifte hustruIV-254 hans skifteHans Lunde Såderup Skjellerup Anne Hansdatter III-62 hans skifte, hun oo 2Niels NielsenNiels Nielsen Såderup Skjellerup Anne Hansdatter III-173 skifte hustru evt.Kullerup, hun oo 1 HansLunde III-62Rasmus Hansen Såderup Skjellerup V-53, evt. KullerupAnders Povlsen Kærby Skovby Mette Pedersdatter VI-172, skifte hustruKnud Hansen Skårup Skovby VI-7Anders Pedersen Skydebjerg VIII-273


29Anders Rasmussen Skydebjerg VI-241Hans Albretsen Skydebjerg X-68Hans Hansen gamle Skydebjerg Birthe Pedersdatter VIII-557 skifte hustruHans RasmussenSkydebjergVII-403DrudJens Andersen Skydebjerg Maren Hansdatter VIII-717 skifte hustruJens Frederiksen Skydebjerg Anna Pedersdatter XI-13 skifte hustruLars Nielsen Skydebjerg XI-557Laurits Jensen Skydebjerg Anna Jensdatter IX-680 skifte hustruIX-906 hans skiftePeder Christophersen Skydebjerg XI-358Peder JensenSkydebjerg Johanne Olufsdatter XI-121 skifte hustruskomagerPeder Nielsen Skydebjerg Kirsten Jørgensdatter IX-63 skifte hustruX-161 hans skifteRasmus HansenSkydebjergVII-779DrudRasmus LaursenSkydebjergIX-545smed gårdmandSøren Andersen Skydebjerg Karen Nielsdatter X-311 skifte hustruSøren Nielsen Skydebjerg Johanne Jacobsdatter X-194 skifte hustruHans Mortensen Ellegård Skydebjerg Anna Mortensdatter VII-458 skifte hustruIX-196 hans skifteAnders Pedersen Gavnby Skydebjerg Maren Nielsdatter IX-904 skifte hustruWintherMorten Hansen Gavnby Skydebjerg IX-442Morten Jensen Gavnby Skydebjerg Marie Hansdatter X-73 Marie HansdatterX-288 Dorthe HansdatterMorten Jensen Gavnby Skydebjerg Dorthe Hansdatter X-288 skifte hustruIver Knudsen Bjørn Skydebjerg SkydebjergXI-383mølleJens Jensen Tårup Skydebjerg X-196Jep Madsen Tårup Skydebjerg Kirsten Jensdatter X-486 skifte hustruPeder Jensen ungkarl Tårup Skydebjerg X-200Niels Andersen Årup Skydebjerg Karen Lauritsdatter VIII-799 skifte hustruMads Jørgensen Skårup Ellen Hansdatter III-131, skifte hustruMads Jørgensen Skårup Ellen Hansdatter III-131. Ellen HansdatterIII-277 Johanne HansdatterMads Jørgensen Skårup Johanne Hansdatter III-277 skifte hustruOluf Rasmussen Skårup I-44Peder Madsen Skårup Karen Hansdatter V-189 skifte hustruRasmus Olufsen Skårup I-16Hans Hansen Holmdrup Skårup III-275Jens Clausen Holmdrup Skårup IV-259Jens Clausen Holmdrup Skårup IV-259Rasmus Nielsen Holmdrup Skårup IV-240Rasmus Rasmussen Holmdrup Skårup V-104Jørgen Madsen Skårupøre Skårup Johanne Pedersdatter V-107Gregers Andersen Svendstrup Stenløse V-242Knud Nielsen Svendstrup Stenløse Anne Pedersdatter IV-246, skifte beggeLaurits Hansen Svendstrup Stenløse IV-97Mads Hansen Svendstrup Stenløse Anna Rasmusdatter IX-530 skifte hustruX-448 hans skifteNiels Madsen Svendstrup Stenløse XI-552Niels Steffensen Svendstrup Stenløse IV-95Rasmus Pedersen Svendstrup Stenløse Maren Nielsdatter IX-206 Maren NielsdatterIX-369 Else NielsdatterXI-66 hans skifte


30Rasmus Pedersen Svendstrup Stenløse Else Nielsdatter IX-369 skifte hustruThomas Rasmussen Svendstrup Stenløse Anne Andersdatter IV-65, skifte hustruNiels Madsen Vollerslev Stenløse III-89Niels Mortensen Vollerslev Stenløse Karen Svendsdatter III-163 skifte hustruPeder Christensen Vollerslev Stenløse Anne Rasmusdatter V-249, skifte hustruRasmus Frandsen Egebjerg Stenstrup I-42Christen Iversen Falsled Svanninge Anne Hansdatter VI-205, skifte hustruHans Jensen Falsled Svanninge Maren Nielsdatter VI-287 skifte hustruJørgen Ibsen Falsled Svanninge I-102Niels Hansen Millinge Svanninge Maren Hansdatter VI-201Rasmus Mortensen Kogtved SvendborgIII-61Sct. JørgensJens Jensen Svindinge Maren Hansdatter V-140, skifte hustruLaurits Jørgensen Askby Særslev I-10Peder Jensen Maderup Særslev VI-87Hans Pedersen Moderup Særslev Maren Jensdatter V-134, skifte hustruMikkel Pedersen Slagstrup Særslev Gertrud Pedersdatter VI-286 skifte hustruHans Nielsen Søllinge III-274Christen HansenSønderII-38HøjrupKnud HansenSønderII-41HøjrupHans Jensen Sønder Nærå Dorthe Andersdatter IV-43, hans skifteIII-245 skifte hustruHans Pedersen Sønder Nærå Gertrud Nielsdatter V-18, skifte hustruKnud Hansen Sønder Nærå Kirsten Knudsdatter III-244 skifte hustruIV-252 hans skifteLars Knudsen Sønder Nærå Karen Povlsdatter V-212 skifte hustruThomas Laursen Sønder Nærå Ellen Hansdatter V-194, skifte hustruJørgen Nielsen Ringe Sønder Nærå Maren Pedersdatter II-133, skifte hustruKnud Eriksen Ørritslev Søndersø VI-195Knud Eriksen Ørritslev Søndersø VI-195Tommerup Gertrud Andersdatter VIII-546 ugiftTommerup Maren Larsdatter IX-944 ugiftTommerup Maren Larsdatter IX-944 ugiftAnders Andersen Tommerup IX-552Anders Hansen Drud Tommerup Karen Rasmusdatter VIII-75, 275XI-315 skifte enkenAnders Mortensen Tommerup Anna Andersdatter VIII-540 hans skifteIX-859 skifte enkenAnders Nielsen Tommerup VII-574Anders Rasmussen Tommerup Bodil Laursdatter VIII-641 skifte hustruChristian Reiniche Tommerup Mette Mejers X-113 skifte hustruHans Hjeresen Tommerup Anne Stephansdatter XI-158 skifte hustruHans Lauritsen Tommerup Anna Mortensdatter VII-138 skifte hustruVII-360 hans skifteHans Pedersen Tommerup IX-259Hans Rasmussen Tommerup X-140Houle JacobsenTommerupIX-686ungkarlJep Rasmussen Tommerup IX-624Jørgen Mortensen Tommerup Karen Ibsdatter X-393 skifte hustruLaurs Andersen Tommerup Anna Japhetsdatter VII-902 skifte hustruMorten Hansen Tommerup Kirsten Hansdatter XI-587 skifte beggeNiels Pedersen Tommerup Maren Nielsdatter VIII-892 skifte hustruPeder Andersen Tommerup VII-809Peder Fallenkamp Tommerup Dorthe Pedersdatter X-280 skifte hustruPeder Hansen Tommerup IX-1007


31Peder Hieresen Tommerup Kirsten Andersdatter VIII-531 skifte beggeRasmus skomager Tommerup X-289Peder Andersen Lille Tommerup Dorthe Andersdatter XI-583 skifte hustruKnarreborgAnders Sørensen Usselhuse Tommerup VIII-543Morten Mikkelsen Korsebølle Tranekær II-26Hans Nielsen Skebjerg Tullebølle I-45Jørgen Mikkelsen Skebjerg Tullebølle I-4Hans Jensen Turup VI-96Peder Hansen Turup VI-222Jørgen Povlsen Tved III-58Gregers Hansen Heldager Tved Karen Pedersdatter V-296, skifte hustruHans Andersen Heldager Tved Karen Knudsdatter III-148, skifte hustruHans Hansen Heldager Tved I-129, 131Hans Lauritsen Heldager Tved Maren Rasmusdatter III-257, hans skifteIII-258 skifte hustruPeder Lauritsen Heldager Tved Maren Jacobsdatter IV-148 skifte hustruRasmus Rasmussen Heldager Tved Maren Pedersdatter V-248 skifte hustruMads Clemensen Frørup Tårup Bodil Pedersdatter III-117, skifte hustruChristen Andersen Ubberud Anne Olufsdatter VII-185, skifte beggeChristen Jensen Ernebjerggård Ubberud Anne Pedersdatter VII-537 hans skifteIX-198 skifte enkenLaurits Hansen Ernebjerggård Ubberud IX-664Jørgen Nielsen Gundesø Ubberud X-454Niels Rasmussen Husemose Ubberud VIII-762Oluf Hansen Husmosegård Ubberud Maren Hansdatter IX-550 skifte hustruRasmus Rasmussen Husmosegård Ubberud Anne Pedersdatter VII-765 skifte hustruIX-36 hans skifteHans Andersen Højbjerg Ubberud VIII-623Jørgen Hansen Højbjerg Ubberud Johanne Rasmusdatter IX-457 skifte hustruNiels Pedersen Højbjerg Ubberud Maren Nielsdatter X-137 skifte hustruRasmus Christensen Højbjerg Ubberud XI-98Hans Christophersen Kalør Ubberud VIII-34Hans Hansen Lille Bisbjerg Ubberud VIII-183Hans Nielsen Lille Bisbjerg Ubberud Anne Hansdatter X-182 skifte hustruPeder Christensen Lille Ejlstrup Ubberud VII-472Rasmus Nielsen Lille Hesbjerg Ubberud Anne Hansdatter VII-209 skifte hustruRasmus Nielsen Lille Hestbjerg Ubberud Maren Jensdatter VI-167 skifte hustruJens Jacobsen Lille Ubberud Ubberud Inger Christensdatter VII-456 skifte hustruJens Jensen Lille Ubberud Ubberud Anna Hansdatter VIII-939 skifte hustruX-60 hans skifteJohan Hansen Lille Ubberud Ubberud Maren Andersdatter VII-518 skifte hustruPeder Sørensen Lille Ubberud Ubberud VIII-45Søren Pedersen Lille Ubberud Ubberud XI-240Niels Nielsen smed Raby Ubberud Maren Jørgensdatter VI-147 skifte hustruAlexander Jørgensen Radby Ubberud VIII-852Søren Nielsen Radby Ubberud X-336Hans Lauritsen Ravnebjerg UbberudVII-831gydehusMads Andersen Ravnebjerg Ubberud Anna Jensdatter IX-608 skifte hustrugydehusLaurits Hansen Ryggemose Ubberud Karen Rasmusdatter VIII-1026 skifte hustruLars Hansen RyggemosegårdUbberud Johanne Rasmusdatter XI-166 Johanne Rasmusd.oo2,XI-231 Karen Pedersd.Lars HansenRyggemosegårdoo3Ubberud Karen Pedersdatter XI-231 skifte hans 3.hustru iflg.notat i <strong>register</strong>


32Henning Jensen Spesbjerg Ubberud Karen Hansdatter IX-960 skifte hustruJens Nielsen Spesbjerg Ubberud VI-188Hans Jensen Store Bisbjerg Ubberud Birthe Andersdatter VII-835 skifte hustruHans Rasmussen Store Ejlstrup Ubberud X-99aftakket soldatMads Nielsen Store Ejlstrup Ubberud Gertrud Rasmusdatter VIII-940 skifte hustruIX-782 hans skifteJesper Lauritsen Store Ubberud Jytte Lorentsdatter Friis X-170 skifte beggeHesbjerggårdChristen Andersen Store Ubberud Ubberud Maren Sørensdatter X-169, skifte hustruJens Hansen Store Ubberud Ubberud X-18skrædderJens Jacobsen Store Ubberud Ubberud XI-465Niels Rasmussen Store Ubberud Ubberud VIII-849Anders Mortensen Tanggård Ubberud Mette Nielsdatter Sperling IX-725 skifte hustruX-334 hans skifteMathias Henriksen Tanggård Ubberud XI-387Mathias Povlsen Tanggård Ubberud VI-297 – velfornemmePovl Hansen Teglgård Ubberud VIII-189Christen Jørgensen Troelse Ubberud XI-23Mikkel Hansen Troelse Ubberud XI-23Niels Hansen Troelse Ubberud Maren Knudsdatter X-165 skifte hustruXI-367 hans skifteHans Lauritsen Vejrup Ubberud VII-378Laurs Christensen Vejrup Ubberud Maren Olufsdatter Mørk VIII-366 skifte hustruNiels Ibsen Vejrup Ubberud Maren Stephansdatter VII-470 skifte hustruXI-320 hans skiftePeder Andersen Vejrup Ubberud Maren Pedersdatter VIII-475 Maren Pedersd.IX-898 MargretheChristensdatterPeder Andersen Vejrup Ubberud Margrethe Christensdatter IX-898 skifte hustruPovl Simonsen Vejrup Ubberud Karen Hansdatter VII-719 skifte hustruRasmus Pedersen Vejrup Ubberud Karen Pedersdatter XI-155 skifte hustruChristopher Hansen Øster Bisbjerg Ubberud Gertrud Mikkelsdatter VIII-249 skifte hustruOluf Rasmussen Udby Mose Udby VI-283Peder Rasmussen Udby Mose Udby VI-256Christen Hansen Uggerslev III-150Claus Nau Uggerslev V-208Hans Knudsen Uggerslev Bodil Rasmusdatter V-253, skifte hustruHans Knudsen Uggerslev Bodil Rasmusdatter V-253, Bodil Rasmusd.V-278 Mette Nielsd.Hans Rasmussen Uggerslev Johanne Jørgensdatter IV-141, skifte hustruHjere Hansen Uggerslev IV-249Jørgen Jensen Uggerslev Karen Jørgensdatter III-50, skifte hustruKnud Hansen Uggerslev Maren Nielsdatter V-143, skifte hustruLaurits Hansen Uggerslev Karen Andersdatter III-249, skifte hustruMathias GuresenUggerslevIII-167væverNiels Hansen Uggerslev Maren Nielsdatter III-84 skifte hustruNiels Knudsen Uggerslev IV-194Niels Lauritsen Uggerslev Kirsten Hansdatter III-6 skifte hustruV-13 hans skiftePeder Jensen jyde Uggerslev Anne Hansdatter III-152, skifte hustruRasmus Rasmussen Uggerslev Karen Rasmusdatter III-178, skifte hustruSøren NielsenUggerslev Maren Nielsdatter IV-137 skifte hustruhjulmandAnders Hansen Ulbølle III-267Ejler Rasmussen Ulbølle V-160


33Hans Pedersen Ulbølle IV-109Henrik Andreasen Ulbølle IV-268Jens Hansen Ulbølle IV-43Jens Jørgensen Dyre Ulbølle Karen Pedersdatter III-16, skifte hustruJep Pedersen Ulbølle IV-228Jørgen Hansen Ulbølle IV-180Jørgen Mikkelsen Ulbølle Maren Rasmusdatter V-257, skifte hustruLaurits Mortensen Ulbølle V-21Mads Rasmussen Ulbølle Maren Hansdatter III-129, skifte hustruMathias Ulrich Ulbølle I-128Mikkel Pedersen Ulbølle V-20Niels Rasmussen Ulbølle Anne Andersdatter I-229, skifte hustruNiels Rasmussen Ulbølle Anne Andersdatter I-229 Anne AndersdatterV-205 Johanne Pedersd.Niels Rasmussen Ulbølle Johanne Pedersdatter V-205, skifte hustruPeder Andersen Ulbølle III-158Peder Andersen Ulbølle III-158Peder Clausen Ulbølle I-227Peder Clausen Ulbølle I-227Peder Johansen Ulbølle Anne Madsdatter V-292, skifte hustruPeder Thommesen Ulbølle Anne Henriksdatter I-186, skifte hustruRasmus Christensen Ulbølle Anne Jørgensdatter III-180, skifte hustruRasmus Nielsen Ulbølle Anne Clausdatter II-75 skifte hustruIV-107 hans skifteRasmus Rasmussen Ulbølle I-225Søren Pedersen Ulbølle Johanne Hansdatter V-163 skifte hustruAnders Madsen Ullerslev V-238Erik Ibsen Ullerslev III-97Frands Nielsen Ullerslev V-16Hans Christensen Ullerslev I-130Hans Madsen Ullerslev Karen Hansdatter V-96, skifte hustruHindse Lauritsen Ullerslev I-187Jacob Rasmussen Ullerslev Anne Hansdatter III-265, skifte hustruJens Nielsen Ullerslev Helene Andersdatter V-94, skifte hustruJørgen HansenUllerslevII-94hjulmandLaurits Jørgensen Ullerslev Margrethe Pedersdatter V-79, skifte hustruNiels Rasmussen Ullerslev II-15Oluf Pedersen Ullerslev Apelone Hansdatter V-136, skifte hustruRasmus Hieresen Ullerslev Maren Hindsesdatter I-118 skifte hustru. HanvanvittigRasmus Madsen Ullerslev III-107Rasmus Pedersen Ullerslev II-229Søren Hindsen Ullerslev III-233Anders Madsen Vantinge I-211Anders Madsen Vantinge Anne Hansdatter V-268, skifte hustruHans Ibsen Vantinge Karen Christensdatter X-172 enken + Fangeltidligere VantingeHans Lauritsen Vantinge V-253Laurits Nielsen Vantinge Margrethe Pedersdatter V-223, skifte hustruMads Jørgensen Vantinge Karen Andersdatter I-222, skifte hustruIII-54 hans skiftePeder Hansen Vantinge Johanne III-124 skifte enkenPeder Rasmussen Vantinge II-77Rasmus Nielsen Vantinge III-255Tyge Jespersen Vantinge Karen Pedersdatter V-223 skifte hustruNiels ChristensenskrædderVeflingeIX-739


34Anders Rasmussen Fuglebjerglun Veflinge Kirsten Jacobsdatter XI-516 skifte hustrudJacob Nielsen Hedeboerne Veflinge VIII-770Jens Jensen Hedeboerne Veflinge Anna Mikkelsdatter XI-281 skifte hustruPeder Rasmussen Hedeboerne Veflinge Gertrud Nielsdatter IX-996 skifte hustruRasmus Hansen Nymark Veflinge Anna Jensdatter X-27 skifte beggeJørgen Nielsen Rugårds VeflingeXI-586enemærkerAdser Jørgensen Rugårds mølle Veflinge Margrethe AndersdatterX-208, XI-48 skifte hustruskovfogedMøllerHans Jørgensen Sasserod Veflinge X-123Hans Jørgensen den Sasserod Veflinge VIII-900yngreSøren Clausen Sasserod Veflinge Maren Jensdatter IX-28 skifte hustruAnders Christensen Sasserød Veflinge X-293Jens Andersen Sasserød Veflinge Maren Pedersdatter X-7 Maren PedersdatterXI-142 GertrudRasmusdatterJens Andersen Sasserød Veflinge Gertrud Rasmusdatter XI-142 skifte hustruLars Hansen Sjælenglad Veflinge Anna Rasmusdatter IX-12 skifte hustruRasmus Olsen skrædderhus Veflinge Anna Hansdatter XI-451 skifte hustruved RugårdPeder Thomasen Stillebækshus Veflinge XI-143Jørgen Knudsen Tevring Veflinge XI-198Peder Mathiesen Tevring Veflinge XI-356sognefogedSøren Hansen Tevring Veflinge Maren Mikkelsdatter XI-141 skifte enkenAnders Pedersen Trolddalgård Veflinge Bodil Clemensdatter VII-598 skifte hustruVIII-903 hans skifteNiels Pedersen Tøren Veflinge VI-289Jacob Rasmussen Væde Veflinge Anna Andersdatter XI-510 skifte hustruJørgen Andersen Væde Veflinge XI-6Knud Andersen Væde Veflinge VIII-584Mads Olufsen Væde Veflinge Anna Hansdatter IX-992, skifte hustruNiels Rasmussen Væde Veflinge X-122Rasmus Hansen Væde Veflinge XI-212Rasmus Rasmussen Væde Veflinge VII-432Svend Hansen Væde Veflinge Anna Pedersdatter XI-460 skifte hustruSøren Hansen Væde Veflinge Gertrud Nielsdatter X-295 skifte hustruSøren Mikkelsen Væde Veflinge Gertrud Danielsdatter X-89 skifte hustruX-489 hans skifteHenning Jensen Vejlby VI-219, 221Hans Jørgensen Staurby Vejlby Karen Hansdatter VI-211 skifte hustruHenrik Mathiesen Staurby Vejlby VI-286Søren Hansen Staurby Vejlby Kirsten Madsdatter VI-210 skifte hustruPovl Nielsen Strib Vejlby Anne Jacobsdatter VI-258 skifte hustruChristopher Madsen Vejstrup V-279Erik Rasmussen Vejstrup Birgitte Jacobsdatter V-278, skifte hustruRasmus Lauritsen Vejstrup Karen Andersdatter IV-156, skifte hustruVerninge Karen Rasmusdatter VIII-298 skifte hustruFrands Olufsen Verninge XI-11Hans Andersen Verninge Maren Jørgensdatter IX-1030 skifte hustruHans Jørgensen Verninge VIII-703Hans Pedersen Verninge XI-171Henrik LarsenVerninge X-473bødkerJacob Christensen Verninge XI-530Jørgen Nielsen Verninge VII-338


35HolmerJørgen Steffensen Verninge X-377Knud Rasmussen Verninge Kirsten Jacobsdatter XI-201 Kirsten Jacobsd.XI-275 Gertrud Lauritsd.Knud Rasmussen Verninge Gertrud Lauritsdatter XI-275 skifte hustruLaurs AndersenVerninge VIII-171, 182smedNiels Jørgensen Verninge VIII-737Oluf Rasmussen Verninge IX-987Peder Madsen Verninge VII-31Stephen Sørensen Verninge X-476Hans Nielsen Horn Bregnemose Verninge VIII-347Hans Rasmussen Bregnemose Verninge Maren Clausdatter X-273 skifte hustruXI-524 hans skifteKnud Hansen Bregnemose Verninge XI-274Anders Jespersen Hjelmerup Verninge VIII-708Anders Rasmussen Hjelmerup Verninge Karen Jørgensdatter VII-481 skifte hustruX-372 hans skifteJep Jespersen Hjelmerup Verninge VIII-253Jep Rasmussen Hjelmerup Verninge VII-198Knud Andersen Hjelmerup Verninge XI-160Peder Jørgensen Hjelmerup Verninge VIII-571Rasmus Ibsen Hjelmerup Verninge Anne Andersdatter VII-372, 377 skifte hustruVIII-667 hans skifteRasmus Pedersen Hjelmerup Verninge VII-37Anders Jørgensen Langsted Verninge XI-91Anders Knudsen Langsted Verninge IX-337Anders Laursen Langsted Verninge VII-107Claus Andersen Langsted Verninge XI-157Erik Nielsen Langsted Verninge Maren Hansdatter VIII-60 skifte beggeHans KnudsenbødkerLangsted Verninge Maren Andersdatter XI-145 skifte hustruXI-418 hans skifteJørgen Rasmussen Langsted Verninge Kirsten Andersdatter VIII-63 skifte hustruVIII-507 hans skifteLaurits Hansen Langsted Verninge IX-256Niels Ibsen Langsted Verninge IX-1025Niels Knudsen Langsted Verninge Anne Lauritsdatter IX-580 skifte hustruXI-449 hans skiftePeder Hansen bødker Langsted Verninge Anna Rasmusdatter VIII-897 skifte hustruPeder Jensen Langsted Verninge Maren Jørgensdatter VIII-742 skifte beggePeder Sørensen Langsted Verninge VII-373 hans skifte. ooMaren Rasmusdatter.hendes og 2 andrehustruers skifte i OdenseGråbrødre hospitalPeder Rasmussen Langsted VerningeIX-583møllerMølleAnders Rasmussen Nårup Verninge Anna MargretheXI-247 skifte hustruJeremiasdatter SplethHans Christensen Nårup Verninge Maren Hansdatter XI-114 skifte hustruHviidLaurits Hansen Nårup Verninge Anna Madsdatter X-149 skifte hustruMads Ibsen Nårup Verninge VIII-1073Niels Christophersen Nårup Verninge VIII-175Niels Jørgensen Nårup Verninge Anna Nielsdatter XI-52 skifte beggePeder Olufsen Nårup Verninge Maren Andersdatter VII-670 skifte hustruRasmus Gregersen Nårup Verninge Johanne Jensdatter X-133 skifte hustruAnders Rasmussen Solevad Verninge VIII-354


36Jens Jørgensen Solevad Verninge Karen Rasmusdatter XI-57 skifte beggeLaurs Rasmussen Solevad Verninge Sophie Nielsdatter X-440 skifte hustruRasmus Andersen Solevad Verninge Anna Rasmusdatter VIII-354 skifte enkenNiels Christensen Voldsgård Verninge Anna Christensdatter X-16 hans skifteX-444 skifte enkenJens ChristensenVesterIV-45SkerningeJens ChristensenVesterIV-45SkerningeLaurits JørgensenVester Dorthe JørgensdatterIII-277, skifte hustruSkerningeNiels PedersenVesterII-222SkerningeOluf AndersenVester Margrethe MathiasdatterV-102 skifte hustruSkerningeRasmus AndersenVester Ellen PedersdatterII-232 skifte hustruSkerningeRasmus HansenVesterV-258SkerningeAnders Pedersen Vester Åby III-183Hans Hansen Vester Åby II-267Hans Hansen Vester Åby Maren Mogensdatter III-261, Maren Mogensd.IV-23 Kirsten Jørgensd.Hans Hansen Vester Åby Kirsten Jørgensdatter IV-23 skifte hustruJacob Thommesen Vester Åby III-95Jens Hansen Vester Åby Karen Sørensdatter IV-268Laurits Nielsen Vester Åby Johanne Pedersdatter IV-83, skifte hustruIV-214 hans skifteOluf Povlsen Vester Åby I-136Peder RasmussenVester Åby Bodil Hansdatter III-122, skifte hustruHolmRasmus Hansen Vester Åby III-262Rasmus Nielsen Vester Åby Karen Pedersdatter V-202 skifte hustruRasmus Pedersen Vester Åby III-73Jørgen Pedersen Blæsbjerg Vigerslev VI-266Peder Jacobsen Blæsbjerg Vigerslev VIII-228Henrik Madsen Haugsted Vigerslev Anne Pedersdatter VIII-516 skifte hustruMads Hansen Lille Vigerslev Karen Pedersdatter XI-453 skifte hustruHimmelstrupJørgen Laursen Lille Travn Vigerslev Karen Andersdatter VIII-232 skifte hustruVIII-586 hans skifteAnders Rasmussen Munkehus Vigerslev VIII-469Laurs Madsen Munkehus Vigerslev Maren Madsdatter VIII-331 skifte hustruAnders Rasmussen Møllegård Vigerslev VII-822Lars Larsen Møllegård Vigerslev X-492 skifte stedsøn HansAndersenLaurs Laursen Møllegård Vigerslev Karen Sørensdatter IX-175 skifte hustruAnders Rasmussen Rue Vigerslev VI-223Erik Nielsen Rue Vigerslev Maren Jørgensdatter VI-264, skifte beggeKnud Andersen Ryds mølle Vigerslev Karen Mortensdatter XI-287 hans skifteXI-544 skifte enkenNiels Pedersen Ryds Mølle Vigerslev VII-891Anders Rasmussen Røskovgårde Vigerslev Barbara Kirstine Nielsdatter VI-69, skifte hustruAnders Rasmussen Røskovgårde Vigerslev Barbara KirstineVI-69, skifte hustruNielsdatterMads Andersen Tågerud Vigerslev VI-77Mads Andersen Tågerud Vigerslev VI-77Anders Pilegaard Vindinge Bodil Hansdatter I-92, skifte hustru


37Dines Justesen Vindinge IV-2Jep Sørensen Vindinge II-86 (Ib Sørensen)Jørgen Jensen Vindinge Maren Jensdatter III-141, skifte hustruMads Jørgensen Vindinge Karen Andersdatter I-222, skifte hustruMads Pedersen Vindinge Johanne Andersdatter V-256, skifte hustruMads Pedersen Vindinge Bodil Sørensdatter III-101, skifte hustruMads Pedersen Vindinge Bodil Sørensdatter III-101 Bodil SørensdatterIII-194 Karen NielsdatterV-256 Johanne Andersd.V-282 hans skifteMads Pedersen Vindinge Karen Nielsdatter III-194, skifte hustruMads Pedersen Vindinge Johanne Andersdatter V-256, skifte hustruNiels Jørgensen Vindinge IV-235Niels Rasmussen Vindinge V-60Peder Bolt Vindinge Anne Rasmusdatter III-195, skifte hustruPeder Bolt Vindinge Apelone Pedersdatter III-44, skifte hustruPeder Bolt Vindinge Apelone Pedersdatter III-44, Apelone Pedersd.III-195, Anne Rasmusd.Peder NielsenVindinge Karen Mikkelsdatter III-42, skifte beggeBrogårdPeder NielsenVindinge Karen Mikkelsdatter III-42 skifte beggeBrogårdSøren Nielsen Vindinge Margrethe Hansdatter II-100 skifte hustruErik Mogensen Lamdrup Vindinge Kirsten Clausdatter II-219, skifte hustruErik Mogensen Lamdrup Vindinge Kirsten Clausdatter IV-204, hans skifteII-129, skifte hustruHans Olesen Lamdrup Vindinge V-220Morten Pedersen Lamdrup Vindinge Anne Andersdatter V-228, skifte hustruMorten Pedersen Lamdrup Vindinge Anne Andersdatter V-228, skifte hustruNiels Madsen Lamdrup Vindinge Johanne Madsdatter IV-132 skifte hustruV-221 hans skifteHans Hansen Rosilde Vindinge V-275Rasmus Christensen Rosilde Vindinge I-8Rasmus Christensen Rosilde Vindinge I-8Anders Pedersen Andebølle Vissenbjerg XI-527Hans Nielsen Andebølle Vissenbjerg Birthe Kjeldsdatter IX-425 skifte hustruJørgen Pedersen Andebølle Vissenbjerg X-260Peder Knudsen Andebølle Vissenbjerg XI-302Rasmus Nielsen Andebølle Vissenbjerg Maren Jørgensdatter VII-217 skifte hustruClaus Rasmussen Assenbølle Vissenbjerg VIII-730Niels Jensen Assenbølle Vissenbjerg Karen Ibsdatter VII-761 skifte hustruXI-59 hans skiftePeder Jacobsen Assenbølle Vissenbjerg VI-18Peder Nielsen Assenbølle Vissenbjerg X-380Rasmus Pedersen Assenbølle Vissenbjerg X-317Rasmus Rasmussen Ballebo Vissenbjerg Karen Hansdatter XI-204 skifte hustruBred Vissenbjerg Karen Knudsdatter XI-307 skifte hustruAnders Andersen Bred Vissenbjerg Johanne Pedersdatter XI-485 skifte hustruChristian Jørgensen Bred Vissenbjerg Sophie Christiansdatter IX-946 skifte hustruskrædderHans Rasmussen Bred Vissenbjerg Bodil Andersdatter VII-834 skifte hustruLars PedersenungkarlBred Vissenbjerg XI-203 + i København vedhestegardenLaurs Jensen Bred Vissenbjerg IX-646Laurs Stephensen Bred Vissenbjerg VII-824Mads Hansen Bred Vissenbjerg Maren Knudsdatter XI-86, skifte hustruMads Jørgensen Bred Vissenbjerg Margrethe Johansdatter VII-656 skifte hustruMarqvor Knudsen Bred Vissenbjerg Kirsten Jensdatter VIII-684 skifte hustru


38Mikkel Madsen Bech Bred Vissenbjerg Anne Ottesdatter IX-773 skifte hustruNiels Jørgensen Bred Vissenbjerg XI-342Niels Nielsen Bred Vissenbjerg Elisabeth Ibsdatter VIII-932 skifte hustruXI-304 hans skifteNiels Pedersen Bred Vissenbjerg Maren Pedersdatter X-369 hans skifteXI-112 skifte enkenNiels Rasmussen Bred Vissenbjerg Anna Cathrine Madsdatter IX-1012 skifte hustruXI-110 hans skifteOle Nielsen Bred Vissenbjerg Karen Nielsdatter VI-137 skifte hustruPeder Jørgensen Bred Vissenbjerg XI-396Peder Pedersen maler Bred Vissenbjerg VII-773Peder Pedersen maler Bred Vissenbjerg Bodil Hansdatter XI-269 skifte hustruChristen Pedersen Brøndsø Vissenbjerg XI-470Mads Hansen Brøndsø Vissenbjerg VIII-921Mads Jensen Brøndsø Vissenbjerg X-147Jørgen Knudsen Brønse Vissenbjerg VI-43Jens Simonsen Brønserod Vissenbjerg Anne Nielsdatter XI-56 skifte hustruClaus Thomsen Gadsbølle Vissenbjerg Karen Ibsdatter VI-60, skifte hustruClaus Thomsen Gadsbølle Vissenbjerg Karen Christensdatter XI-203 skifte hustruHans Jensen Gadsbølle Vissenbjerg X-262Jon Pedersen Gadsbølle Vissenbjerg Maren Albertsdatter VII-474 skifte beggeLaurs Madsen Gadsbølle Vissenbjerg Kirsten Madsdatter VII-658 skifte hustruRasmus Christensen Gadsbølle Vissenbjerg Kirsten Jørgensdatter VI-104, skifte hustruRasmus Christensen Gadsbølle Vissenbjerg Kirsten Jørgensdatter VI-104 skifte hustruRasmus Pedersen Gadsbølle Vissenbjerg XI-148 skifte 2 børnRasmus Rasmussen Gadsbølle Vissenbjerg Karen Nielsdatter X-468 skifte beggeSøren Larsen Grøftebjerg VissenbjergVII-666møllePeder Jørgensen Grøftebjerggår Vissenbjerg Maren Henriksdatter VIII-928 skifte hustrudRasmus Pedersen Hjortebjerg Vissenbjerg X-365Laurits Hansen Kirkehuset Vissenbjerg Kirsten Pedersdatter VII-813 skifte hustruX-23 hans skifteAnders Jørgensen Kjelstrup Vissenbjerg XI-487Anders Nielsen Kjelstrup Vissenbjerg Kirsten Larsdatter XI-577 skifte hustruChristen Andersen Kjelstrup Vissenbjerg Anne Marie Jørgensdatter X-387 skifte hustruXI-2 hans skifteChristen Madsen Kjelstrup Vissenbjerg Anne Pedersdatter VII-735 skifte hustruHans Hansen Kjelstrup Vissenbjerg VII-847Lars Hansen Kjelstrup Vissenbjerg Birgitte Clemensdatter XI-484 skifte hustruNiels Nielsen Kjelstrup Vissenbjerg Anna Jensdatter IX-813 Anna JensdatterX-418 Anne AndersdatterNiels Nielsen Kjelstrup Vissenbjerg Anne Andersdatter X-418 skifte hustruPeder Knudsen Kjelstrup Vissenbjerg VII-912Hans Andersen Kjelstrup skov Vissenbjerg VIII-868Jens Jensen Kjelstrup skov Vissenbjerg Johanne Hansdatter X-11 skifte beggeJost Hansen Kjelstrup skov Vissenbjerg Birgitte Nielsdatter XI-482 skifte hustruPeder Nielsen Kjelstrup skov Vissenbjerg Else Jørgensdatter XI-290 skifte hustruAnders Madsen Koelbjerg Vissenbjerg Birgitte Jørgensdatter VII-554 Birgitte Jørgensd.XI-283 Karen JensdatterAnders Madsen Koelbjerg Vissenbjerg Karen Jensdatter XI-283 skifte hustruAnders Nielsen Koelbjerg Vissenbjerg Kirsten Mogensdatter VII-382 skifte enkenHans Jørgensen Koelbjerg Vissenbjerg VI-2Jørgen Christensen Koelbjerg Vissenbjerg X-152skrædderLars Larsen Koelbjerg Vissenbjerg XI-46Mads Larsen Koelbjerg Vissenbjerg Anna Olufsdatter XI-567 skifte hustruMads Laursen Koelbjerg Vissenbjerg Anna Jørgensdatter X-154 skifte hustru


39Mogens Andersen Koelbjerg Vissenbjerg X-483Niels Jensen Koelbjerg Vissenbjerg VIII-1012Niels Nielsen Koelbjerg Vissenbjerg Johanne Rasmusdatter XI-148 skifte hustruXI-405 hans skiftePeder Hansen Koelbjerg Vissenbjerg XI-149Rasmus Hansen Koelbjerg Vissenbjerg VIII-108Bjørn Mathiesen Kolbjerg Vissenbjerg VI-12Peder Christensen Kådekilde Vissenbjerg IX-75Rasmus Hansen Kådekildegård Vissenbjerg IX-612Jens Madsen Låninge Vissenbjerg IX-170Rasmus Nielsen Låninge Vissenbjerg Anne Nielsdatter VII-208 skifte hustruVII-729 hans skifteChristopherRasmussenMagtenbølle Vissenbjerg Karen Pedersdatter VII-693 hans skifteX-54 skifte enkenClaus Andersen Magtenbølle Vissenbjerg Karen Pedersdatter VI-292, skifte hustruClaus Andersen Magtenbølle Vissenbjerg Maren Lauritsdatter VII-371 skifte hustruHans Rasmussen Magtenbølle Vissenbjerg XI-110Jørgen Hansen Magtenbølle Vissenbjerg Kirsten Pedersdatter VIII-427 skifte hustruXI-340 hans skifteMikkel Nielsen Magtenbølle Vissenbjerg Anna Pedersdatter IX-164 skifte hustruNiels Andersen Magtenbølle Vissenbjerg Mette Mortensdatter X-47 skifte hustruPeder Nielsen Magtenbølle Vissenbjerg Kirsten Jensdatter VII-203 hans skifteVII-223 skifte enkenJesper Povlsen Rold Vissenbjerg VII-353Mikkel Nielsen Rold Vissenbjerg Margrethe Pedersdatter IX-761 skifte hustruXI-54 hans skifteNiels Andersen Rold Vissenbjerg IX-56Jørgen Madsen Rolshuse Vissenbjerg XI-72Anders Andersen Skalbjerg Vissenbjerg VI-73Anders Andersen Skalbjerg Vissenbjerg Anna Hansdatter IX-160 skifte beggeAnders Nielsen Skalbjerg Vissenbjerg VI-130Anders Pedersen Skalbjerg Vissenbjerg Anna Rasmusdatter X-102 skifte hustruXI-168 hans skifteBalzer Mortensen Skalbjerg Vissenbjerg VI-141Christen Jørgensen Skalbjerg Vissenbjerg Magdalene HansdatterIX-496 skifte hustrusognefogedEschChristen Knudsen Skalbjerg Vissenbjerg Karen Mogensdatter XI-554, skifte beggeHans Christensen Skalbjerg Vissenbjerg XI-185Hans Madsen Skalbjerg Vissenbjerg XI-352Jochum Madsen Skalbjerg Vissenbjerg Karen Madsdatter XI-355 skifte hustruJørgen Andersen Skalbjerg Vissenbjerg Bodil Pedersdatter VII-210 skifte hustruXI-183 hans skifteKnud Pedersen Skalbjerg Vissenbjerg Johanne Nielsdatter X-435 skifte hustruLars Nielsen Skalbjerg Vissenbjerg Johanne Nielsdatter VI-269, skifte hustruLaurs Nielsen Skalbjerg Vissenbjerg VII-862Mogens Nielsen Skalbjerg Vissenbjerg VIII-9Niels Jensen Skalbjerg Vissenbjerg XI-350Niels Knudsen Skalbjerg Vissenbjerg hustru XI-227 skifte beggeNiels Larsen Skalbjerg Vissenbjerg Karen Hansdatter XI-224 skifte hustruNiels Lauritsen Skalbjerg Vissenbjerg XI-236ungkarlPeder Hansen Skalbjerg Vissenbjerg XI-167Peder Jørgensen Skalbjerg Vissenbjerg XI-463Rasmus Hansen Skalbjerg Vissenbjerg XI-86Sigurd Pedersen Skalbjerg Vissenbjerg Anne Henriksdatter IX-772 skifte hustruSøren Jensen Skalbjerg Vissenbjerg Karen Olsdatter VIII-329 skifte hustruNiels Sigurdsen Skallebølle Vissenbjerg Anna Marcusdatter X-270 skifte hustruSigurd Pedersen Skallebølle Vissenbjerg Else Rasmusdatter VII-121, 434 skifte hustru


40Skovby Vissenbjerg Maren Andersdatter VIII-591 skifte hustruAnders Andersen Skovby Vissenbjerg Kirsten Pedersdatter IX-138 Kirsten Pedersd.IX-382 hans skifteIX-389 Lene MadsdatterenkenAnders Andersen Skovby Vissenbjerg Lene Madsdatter IX-389 skifte enkenHans Andersen Skovby Vissenbjerg VII-933ungkarlJørgen Laursen Skovby Vissenbjerg Maren Lauritsdatter X-192 skifte hustruMikkel Andersen Skovby Vissenbjerg Ingeborg Jørgensdatter VIII-726 skifte hustruX-127 hans skifteMogens Jørgensen Skovsby Vissenbjerg XI-379Ole Rasmussen Skovsby Vissenbjerg Karen Andersdatter IX-421 skifte hustruNiels Madsen Ålemose Vissenbjerg Maren Pedersdatter VIII-722 skifte hustruAnders Hansen Ø. Skerninge IV-167Anders Andersen Eble Ørbæk IV-262Hans Lauritsen Eble Ørbæk Kirsten Nielsdatter I-25, skifte hustruJens Hindsen Eble Ørbæk Maren Rasmusdatter IV-135, skifte hustruNiels Andersen Eble Ørbæk V-268Niels Andersen Eble Ørbæk V-268Rasmus Pedersen Eble Ørbæk IV-133Rasmus Pedersen Ørsted VI-159Hans LauritsenØster Mette HansdatterIV-167 skifte hustruSkerningeHans Pedersen Holm Øster Anne PovlsdatterIII-146, skifte hustruSkerningeEggert Jørgensen Skerningballe ØsterIII-31SkerningeJesper Jespersen Skerningholm ØsterIII-14SkerningePeder Andersen Ullemose Øster Mette PedersdatterV-42, skifte hustruSkerningePeder Andersen Ullemose Øster Mette PedersdatterV-42, skifte hustruSkerningeRasmus Rasmussen Ullemose ØsterIII-34SkerningeLaurits Sørensen Dagstrup Østrup II-171Mads Dagstrup Østrup Apelone Jørgensdatter III-157, skifte enkenMads Dagstrup Østrup Apelone Jørgensdatter III-157, skifte enkenSøren Hjeresen Dagstrup Østrup I-195Jens Nielsen Daugstrup Østrup I-24Jep Andersen Daugstrup Østrup V-264Jep Andersen Daustrup Østrup V-264Hans Jensen Øxendrup Maren Povlsdatter V-204 skifte enkenHans Rasmussen Øxendrup III-183Peder Johansen smed Øxendrup hustru I-128 skifte hustruRasmus Jensen Øxendrup IV-197Rasmus Pedersen Øxendrup V-3Hans Hansen Åby Maren Rasmusdatter IV-199Hans Madsen Åby IV-47Jens Povlsen Årslev Karen Hansdatter V-186, skifte hustruNiels RasmussenÅrslev Anne Jørgensdatter III-210 skifte hustruskomagerNiels RasmussenskomagerÅrslev Anne Jørgensdatter III-210 skifte hustruIV-36 hans skiftePeder Olsen væver Årslev IV-4Peder Pedersen Årslev Anne Andersdatter V-41, skifte hustruPeder Pedersen Årslev Anne Rasmusdatter V-294, skifte hustru


41Peder Pedersen Årslev Anna Andersdatter V-41 Anna Andersd.V-294 Anna Rasmusd.Peder Pedersen Årslev Anna Rasmusdatter V-294 skifte hustruPovl Andersen Årslev Karen Jørgensdatter III-124, skifte hustruPovl Andersen Årslev Karen Jørgensdatter III-124 skifte hustruRasmus Ernstsen Årslev V-39Rasmus Ernstsen Årslev V-39Anders Knudsen Åsum Anne Nielsdatter III-220, Anne NielsdatterV-125, Karen NielsdatterAnders Knudsen Åsum Anne Nielsdatter III-220, skifte hustruAnders Rasmussen Åsum V-277Bertel Christensen Åsum Johanne Pedersdatter VII-397 skifte hustruX-399 hans skifteClemen Hansen Åsum XI-132Hans Andersen Muus Åsum XI-598Hans Larsen Åsum Maren Pedersdatter XI-170 skifte hustruHans Pedersen Åsum III-177Henning ClemensenÅsumXI-518tømmersvendJacob Hansen Åsum I-76Jacob MikkelsenÅsumVIII-85aftakket vagtmesterJep Madsen Åsum II-177Jep Madsen Åsum Anne Andersdatter VII-547 skifte hustruJesper Nielsen Åsum Karen Rasmusdatter VII-740 skifte hustruJochum Hartvig Fich Åsum Maren Rasmusdatter IX.272 skifte hustruJørgen Jørgensen Åsum Karen Andersdatter I-220, skifte hustruJørgen Jørgensen Åsum Karen Andersdatter I-220, skifte hustruV-226, hans skifteJørgen RasmussenÅsum Karen Madsdatter II-128, skifte hustruMuusKnud Åsum Mette Steffensdatter V-81, skifte enkenKnud Clemensen Åsum II-43Knud Clemensen Åsum II-43Lars Povlsen Åsum XI-561Mads Ibsen Åsum Anne Rasmusdatter III-178, skifte hustruMads Ibsen Åsum Anne Hansdatter V-96, skifte hustruMads Ibsen Åsum Karen Pedersdatter II-246, Karen Pedersd.III-178 Anne Rasmusd.V-96 Anne HansdatterV-285 hans skifteMads Ibsen Åsum Anne Rasmusdatter III-178 skifte hustruMads Ibsen Åsum Anne Hansdatter V-96, skifte hustruMorten Larsen Åsum Helvig Christensdatter V-288, 297, skifte hustruMorten Larsen Åsum Maren Knudsdatter III-215 Maren KnudsdatterV-288, 297 HelvigChristensdatterMorten Larsen Åsum Helvig Christensdatter V-288, 297 skifte hustruNiels Hansen Munch Åsum Karen Gregersdatter XI-186 skifte beggeNiels Pedersen Åsum Karen Hansdatter IV-193, skifte hustruOluf Rasmussen Åsum IX-931Peder Andersen Åsum I-75Peder Andersen Åsum I-75Rasmus AndersenÅsum V-154MuusRasmus Madsen Åsum III-127Rasmus Madsen Åsum XI-563Rasmus Mortensen Åsum V-290


42Rasmus Olufsen Åsum Anna Christensdatter IX-589 skifte hustruSimon Hansen Åsum II-181Stephan Pedersen Åsum Sidsel Hansdatter V-80 skifte hustruStephen Pedersen Åsum VII-924Søren ChristensensmedÅsum Hedevig Knudsdatter III-176, skifte hustruIV-183 Gertrud Rasmusd.V-173 Margrethe GregersdSøren ChristensenÅsum Gertrud Rasmusdatter IV-183 skifte hustrusmedSøren ChristensenÅsum Margrethe Gregersdatter V-172 skifte hustrusmedNiels Andersen Rågelund Åsum III-247

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!