12.07.2015 Views

Fynske Ryttergods, register 1747-1765.pdf

Fynske Ryttergods, register 1747-1765.pdf

Fynske Ryttergods, register 1747-1765.pdf

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

1Det fynske ryttergods, skifteprotokol <strong>1747</strong>-1765fæster by sogn hustru år dato diverseNavne<strong>register</strong> <strong>1747</strong>-1765Peder Christen1754 12.02 XIII-294Nielsen ungkarl21.02Morten Jacobsen Dyregård Marie Henningsdatter 1754 XIII-322 skifte hustruJens Rasmussen ElinelundMaren Madsdatter 1758 06.02 XIV-268, 269 hans skiftesmedJohanne LarsdatterAnders Jensen Skovsbo Karen Christensdatter 1753 23.03 XIII-201 skifte hustruAnders Pedersen Allese Anne HansdatterAnne Larsdatter1751175512.0208.02XII-607 skifte hustru ~1XIII-471 hans skifteDines Jensen Allese Karen Pedersdatter 1762 09.10 XVI-28 skifte enkenGotfred Pedersen Allese Karen Rasmusdatter 1756 08.03 XIV-1 hans skifteHans Andersen Allese Karen Rasmusdatter 1749 12.02 XII-349 hans skifteHans Hansen Allese Mette Madsdatter 1762 09.10 XVI-27 hans skifteHans Henriksen Allese Anne Madsdatter 1748 11.10 XII-322 skifte hustruHans Larsen Allese Maren Andersdatter 1764 09.10 XVI-244 skifte hustruHans Pedersen Allese ?han ~1Karen Frandsdatter 1750 22.12 XII-562 hans skifteHans Rasmussen Allese Kirsten SørensdatterHedvig Dinesdatter<strong>1747</strong>176211.08 XII-35 fledføringsskifteXV-211 hans skifteHans RasmussenAllese Maren hansdatter 1748 15.06 XII-234 skifte hustrusmedJep Jensen Allese Karen Jørgensdatter 1759 09.06 XIV-469 skifte hustruJørgen Andersen Allese Anna Sørensdatter 1751 24.03 XII-585 gårdafståelseJørgen Nielsen Allese Mette Larsdatter 1757 02.04 XIV-154 skifte hustruJørgen Olufsen Allese Maren Clausdatter 1752 15.09 XIII-148 hans skifteJørgen Rasmussen Allese Gertrud Hansdatter 1760176004.0209.07XV-3 skifte hustruXV-90 gårdafståelseKnud Andersen smed Allese Anna Jørgensdatter 1755 12.05 XIII-513 skifte hustruLars Andersen Allese Karen Nielsdatter 1748 02.09 XII-299 skifte hustruLars Frandsen Allese Maren Hansdatter 1755 22.06 XIII-519 skift enkenLars Povlsen Allese Karen Nielsdatter 1748 03.02 XII-104 hans skifteLars Sørensen Allese Kirsten JacobsdatterMaren HansdatterMichel AlbretAllese Birthe HansdatterPedersen husmandKaren Nielsdatter1750 22.12 XII-559 hans skifte1748176203.0228.10XII-105 skifte hustru ~1CVI-35 skifte hustru ~2,hun ~1 PederMikkel Rasmussen Allese Anne Thomasdatter 1758 07.10 XIV-386 skifte hustruNiels Andersen Allese 1750 02.05 XII-500, 501Niels Hansen Allese Apelone Frandsdatter 1756 16.12 XIV-132 hans skifteNiels Hansen Allese Margrethe Nielsdatter 1760 09.07 XV-47 skifte hustruNiels Jensen Allese Karen Jørgensdatter 1764 09.10 XVI-243 hans skifteOluf Hansen Allese Kirsten Jørgensdatter 1758 20.03 XIV-297 hans skiftePeder Andersen Allese Karen Jensdatter 1748 06.06 XII-229 aftægtsskiftePeder Clausen Allese Bodil Hansdatter 1763 10.10 XVI-134 skifte hustruPeder Hansen Krag Allese Bodil Frandsdatter 1757 27.04 XIV-173 skifte enken ~ 2Peder Nielsen KragPeder Laurs Allese Anne Jensdatter 1753 19.02 XIII-194 skifte hustruPeder Nielsen Krag Allese Bodil Frandsdatter 1757 27.04 XIV-173 skifte enken ~1Peder Hansen KragPeder RasmussenAllese Anne Jørgensdatter 1749 22.08 XII-442 hans skiftesmedRasmus JensenAllese Maren Pedersdatter 1757 27.04 XIV-174 skifte hustruhusmandRasmus Jensen Allese Anne Hansdatter 1758 23.05 XIV-320 skifte hustru hun


2husmand ~1 Rasmus JørgensenRasmus JensenAllese Anne Laursdatter 1760 09.05 XV-37 skifte hustruhusmandRasmus JensenAllese Karen Jørgensdatter 1762 09.10 XVI-29 hans skiftehusmandRasmus JensenAllese Anne Jørgensdatter 1764 21.03 XVI-167 skifte hustruhusmandRasmus Jørgensen Allese Anne Hansdatter 1758 23.05 XIV-320 skifte enken ~2Rasmus JensenRasmus JørgensenAllese Gertrud Andersdatter 1752 16.01 XIII-177 skifte hustrurytterbondeRasmus PedersensmedAllese Kirsten HansdatterPetronille Pedersdatter17531760176209.0509.10XIII-282 skifte hustru ~1XV-39 hans skifteXVI-69, 70, 71 skifteenkenStephen Andersen Allese Mette Andersdatter <strong>1747</strong>IX-968 skifte hustru ~1Maren Jensdatter 1764 22.12 XVI-290 hans skifteBellinge Anne Mikkelsdatter 1755 01.06 XIII-550, 552, 555, 556,ugiftAnders Lauritsen Bellinge Anne Andersdatter 1760 26.06 XV-89 skifte hustruAnders Laursen Bellinge Anne Rasmusdatter 1762 03.02 XV-241 skifte hustruAnders Pedersen Bellinge Maren PedersdatterChristence Jacobsdatter17481763176428.0526.0425.05XII-212 skifte hustru ~1XVI-91 hans skifteXVI-194 skifte enkenHans Knudsen Bellinge Else Andersdatter 1755 06.03 XIII-481 hans skifteHans Pedersen Bellinge Karen Rasmusdatter 1748 28.05 XII-214 hans skifteJens Christensen Bellinge Maren Pedersdatter 1750 01.05 XII-530, 533, 534, 536hans skifteJens Ibsen Bellinge Johanne Povlsdatter 1754 21.05 XIII-326 skifte hustruJens Knudsen Bellinge Maren Rasmusdatter 1756 27.10 XIV-109 skifte hustruJens Madsen Bellinge Magdalene Laursdatter 1761 05.12 XV-204 skifte hustruJep Andersen Bellinge Maren Knudsdatter 1763 26.04 XVI-85 hans skifteJørgen Hansen Bellinge Johanne Madsdatter 1758 28.07 XIV-358 hans skifteMaren SimonsdatterJørgen Ibsen Bellinge Anne PedersdatterMaren Pedersdatter1748175728.05okt.XII-210 skifte hustru ~1XIV-234 skifte hustru ~2Knud Knudsen Bellinge Birgitte Hansdatter 1748 28.05 XII-218 hans skifteKnud Rasmussen Bellinge Maren Rasmusdatter 1761 02.04 XV-118 hans skifteLaurs Sørensen Bellinge 1756 16.03 XIV-10 enkemandMads HansensognefogedrytterbondeBellinge Karen Madsdatter 1761 17.11 XV-196 hans skifteMads Jensen Bellinge Maren Laursdatter 1756 15.10 XIV-201, 203 hans skifteMads Madsen Bellinge Kirsten Madsdatter 1757 15.10 XIV-235 skifte hustru20.10Niels Pedersen Bellinge Karen AndersdatterAnne Larsdatter? Knudsdatter17481750175428.0522.10XII-216 skifte hustru ~1XII-554 skifte hustru ~2XIII-447 skifte hustru ~3Niels Pedersen Bellinge Karen AndersdatterKaren RasmusdatterNiels PedersenBellinge Karen AndersdatterFangelAnne Larsdatter17481750? Knudsdatter1754Peder Jensen Bellinge Dorthe Mortensdatter 174817541751 02.08 XIII-28 hans skifte28.0522.10XII-216 skifte hustru 1XIII-447 skifte hustru 2XII-554 skifte hustru 328.0510.07XII-209 skifte hustruXIII-349 gårdafståelsePeder Nielsen Bellinge Kirsten Nielsdatter 1764 19.12 XVI-275 hans skiftePeder Pedersen Bellinge Maren Pedersdatter 1750 31.06 XII-584 enken afstår gård


3Rasmus Andersen Bellinge Maren Pedersdatter 1748175006.1131.06XII-324 hans skifte ?enken ~ 1 Peder PedersengårdafståelseRasmus Hansen Bellinge Dorthea Jensdatter 1757 15.10 XIV-230 skifte hustruRasmus Pedersen Bellinge Mette Sophie Jensdatter 1761 22.07 XV-174 hans skifteHenrich Jørgensen Borreby mølle Bellinge Johanne JensdattermøllerMaren Hansdatter 1749 26.04X-168 skifte hustru ~1XII-390 skifte hustru ~2XVI-192 hans skifte ~ 3Bodil Laursdatter 1764 25.05Hans Nielsen Dannebogård Bellinge Anna Madsdatter 1748 10.03 XII-367 enken overdragergården (hans skifte XI-105)Niels Hansen Dannesbogård Bellinge Anne Cathrine Povlsdatter 1760 05.07 XV-45 hans skifteAnders Nielsen Brendekilde Johanne Jacobsdatter 1757 15.04 XIV-162 gårdafståelseHans Pedersen Brendekilde Anne Rasmusdatter 1763 14.07 XVI-105 skifte beggeHans RasmussensognefogedrytterbondeBrendekilde Mette Nielsdatter 1756 29.06 XIV-57 hans skifteHerman Ibsen Brendekilde Maren Hansdatter 1758 18.10 XIV-389 skifte hustruJens Knudsen Brendekilde Karen Pedersdatter 1749 06.02 XII-347 skifte hustruJens Larsen Brendekilde Maren MadsdatterKaren Jensdatter1761176427.0119.04XV-123 skifte hustru ~1XVI-204 hans skifteJens Nielsen Brendekilde Maren Hansdatter 1750 05.12 XII-569 gårdafståelseJørgen RasmussenhjulmandBrendekilde Apelone NielsdatterMaren Jochumsdatter1752176407.0809.06XIII-145 skifte hustru ~1XVI-205 hans skifteLars Andersen Brendekilde Karen Nielsdatter 1757 03.02 XIV-141 hans skifteLaurs Rasmussen Brendekilde Johanne HansdatterMaren HansdatterMaren Ibsdatter1763 14.07 XIV-150 hans skifteMads Hansen Brendekilde Maren Hansdatter 1749 04.08 XII-429 skifte hustruNiels Pedersen Brendekilde Kirsten Nielsdatter 1751 27.01 XII-577 gårdafsigelsePeder Jensen Brendekilde Karen NielsdatterKirsten Jørgensdatter17531761 10.06XIII-183 skifte hustru ~1hun ~1 RasmusXV-139 hans skifteRasmus GotfredsenBrendekilde Maren Stephensdatter 1753 23.05 XIII-231 skifte hustrusmedRasmus Nielsen Brendekilde Inger Nielsdatter 1749 27.01 XII-346 hans skifteRasmus OlsenBrendekilde 1749 06.02 XII-422, 423 søn af MarentjenestekarlRasmusdatterRasmus Rasmussen Brendekilde Karen Pedersdatter 1757 15.04 XIV-160 skifte hustruStore Brendekilde Armgot Christiana 1753 XIII-217, 219 ugiftStærmoseSørensdattertjenestepigeNiels Nielsen Store Brendekilde Kirsten Christensdatter 1763 26.11 XVI-145 hans skifte,Stærmoseenken afstår gårdenMads Hansen Stærmose Brendekilde Kirsten Clausdatter 1752 19.07 XIII-144 skifte enkenJens Andersen Broby Bodil Jensdatter 1753 07.01 XIII-286 hans skifteJens Hansen Broby Kirsten Nielsdatter 1763 18.03 XVI-78 skifte hustru26.03Jørgen Knudsen Broby Dorthea Hansdatter 1755 21.01 XIII-470 hans skifteLaurits Pedersen Broby Amme Pedersdatter <strong>1747</strong> 13.09 XII-42 hans skifteNiels Nielsen Broby Maren Nielsdatter 1749 30.04 XII-395 skifte hustruNiels Nielsen Broby Anne HansdatterBodil Clausdatter1748175521.0403.05XII-116 skifte hustru ~1XIII-506 hans skiftePeder Andersen Broby Kirsten Pedersdatter <strong>1747</strong> 30.06 XII-9 hans skiftePeder Nielsen Broby Maren Hansdatter 1757 18.05 XIV-185 skifte hustruPeder Ottesen Broby Margrethe Rasmusdatter 1751175524.0317.05XII-581 skifte hustruXIII-508, 510gårdafståelseRasmus Christensen Broby Karen Jørgensdatter 1764 25.06 XVI-206 hans skifte,


4enken ~ 1 Rasmus NielsenRasmus Nielsen Broby Karen Jørgensdatter 1764 25.06 XVI-206 skifte enkenKnud Rasmussen Skovshøjrup Broby Karen Madsdatter 1748 15.06 XII-236 hans skifteBrylle Gertrud Rasmusdatter 1754 04.01 XIII-309, 311 tjenestepigeBrylle Maren Sørensdatter 1758 21.02 XIV-284 pigeAnders Andersen Brylle Dorthe Johansdatter 1758 21.02 XIV-281, hans skifteAnders Madsen Brylle Anne Jørgensdatter 1754 XIII-309 skifte enken, hun~2 Rasmus Jørgensen, ~3Jørgen MadsenAnders Rasmussen Brylle Bodil Jørgensdatter 1760 29.05 XV-41 skifte hustruChristen Nielsen Brylle Ellen Pedersdatter <strong>1747</strong> 20.07 XII-18 skifte hustruChristopherBrylle Dorthea Hansdatter 1764 22.03 XVI-168 hans skifteMortensen Flesher,indersteHans Jensen Brylle Kirsten Hansdatter 1754 XIII-306 hans skifteHans Nielsen Brylle Maren Rasmusdatter 1750 24.03 XII-475 skifte hustruJacob Hansen ugift Brylle 1763 08.02 XVI-56Jens Jørgensen Brylle Anne Jensdatter 1758 marts XIV-287 hans skifteJens KnudsenBrylle 1758 03.04 XIV-305ungkarlJep Madsen Brylle Mette Andersdatter 1754 28.03 XIII-315 hans skifteJesper Davidsen Brylle 1748 04.09 XII-305 eftersyn af gårdenJørgen Hansen Brylle Kirsten Nielsdatter 1763 08.10 XVI-133 hans skifteJørgen Madsen Brylle Anne JørgensdatterKaren AndersdatterAnne KirstineJørgensdatter17541762176329.0508.10XIII-309 skifte hustru ~1,hun ~1 Anders Madsen, ~2Rasmus JørgensenXV-265 skifte hustru ~2XVI-132 hans skifteJørgen Pedersen Brylle Anne Jørgensdatter 1754 28.03 XIII-317 gårdafståelseKnud Larsen Brylle Maren Johansdatter 1759 08.10 XIV-490 skifte hustruLars Simonsen Brylle 1748 04.09 XII-302 taksationLaurs Ibsen Brylle Anne Nielsdatter 1756 12.06 XIV-39 hans skifteApelone HansdatterLaurs Jochumsen Brylle Anne Pedersdatter 1762 24.11 XVI-43 skifte hustruMads IbsenBrylle 1762 24.11 XVI-42bondekarlMathias Pedersen Brylle Maren Pedersdatter 1764 19.12 XVI-275 skifte hustruPeder Hansen Brylle Maren Hansdatter 1764 10.03 XVI-160 skifte hustruPeder Nielsen GreveBrylle Bodil Andersdatter 1759 24.03 XIV-447 skifte hustrusognefogedPeder Nielsensognefoged,rytterbondeBrylle Bodil Andersdatter 1759 24.03 XIV-447 skifte hustruPeder Rasmussen Brylle Maren Pedersdatter 1748 24.05 XII-206 hans skifteRasmus Hansen Brylle Kirsten Nielsdatter 1748 05.04 XII-165 hans skifteRasmus Jørgensen Brylle Anne Jørgensdatter 1754 XIII-309 skifte enken, hun~1 Anders Madsen, ~3Jørgen MadsenRasmus JørgensenGreveRasmus Mortensen Brylle Maren HansdatterAnne AndersdatterKaren JørgensdatterBrylle Anne Sørensdatter 1752 30.09 XIII-153, 156 skifte hustru~1 + 1723~2 XII-163 skifte hustruXVI-50 hans skifte1748176305.0403.01Rasmus Nielsen Brylle 1748 04.09 XII-304 eftersyn af gårdenSøren Jørgensen Brylle Karen Hansdatter 1764 30.04 XVI-183 hans skifteSøren Larsen Brylle Anne Pedersdatter 1748 06.04 XII-170 hans skifteAnders Jensen Broholm Brylle Sara Johansdatter 1760 05.12 XV-71, 74 hans skifte


5Jørgen Andersen Brunsvig Brylle Dorthe Nielsdatter 1759 06.08 XIV-480 gårdafståelseHans Rasmussen Edsbjerg Brylle Kirsten Laursdatter 1759 06.08 XIV-478 skifte enkenRasmus Nielsen Edsbjerg Brylle Kirsten Laursdatter 1759 06.08 XIV-478 skifte hustruHans Jensen Gundestrup Brylle Maren Pedersdatter 1748174813.0206.04XII-108 gårdafståelseXII-173 skifte hustruHans Povlsen Gundestrup Brylle Karen Hansdatter 1748 06.04 XII-168 hans skifteMads Jensen Gundestrup Brylle Maren Nielsdatter 1749 26.02 XII-352 hans skifteSøren Jensen Leipzig Brylle Karen Pedersdatter 1748 18.07 XII-271 hans skifte, enken~1 Peder PedersenskrædderJens Andersen Lille Appe Brylle Anne Jensdatter 1758 02.10 XIV-374 hans skifteJens Jørgensen karl Lille Brylle 1758 02.10 XIV-376StærmoseJens Madsen LilleStærmoseBrylle Johanne Madsdatter 1759 09.0619.06XIV-471 hans skifte enken~2 Jens HansenMads Andersen Lille Brylle Kirsten Rasmusdatter 1749 18.03 XII-363 skifte enkenStærmoseMads Andersen LilleStærmoseBrylle 1749 18.03 XII-366 skifte sønChristian MadsenHans Andersen Render Brylle Anne Marie Andersdatter 1762 04.08 XIV-20 hans skifteHenning Christiansen Render Brylle Bodil PovlsdatterKaren Christensdatter1758176415.1130.04XIV-409 skifte hustru ~ 1XVI-185 hans skifteMads Hansen Render Brylle Karen Christensdatter 1748 20.04 XII-184 hans skifteMads Hansen Render Brylle Johanne Hansdatter 1759 31.05 XIV-467 skifte hustruNiels Nielsen Render Brylle Maren Jacobsdatter 1754 26.08 XIII-380 hans skifteNiels Nielsen Ravn Render Brylle Anne Ibsdatter 1748 20.04 XII-183 skifte hustruPeder Hansen Render Brylle Karen Madsdatter 1758 01.07 XIV-349 hans skiftePeder Mortensen Render Brylle Gertrud Madsdatter 1755175824.10.06.05XIII-569 skifte hustruXIV-313 hans skifteRasmus Madsen Render Brylle Anne Kirstine Pedersdatter 1764 06.10 XVI-241 hans skifteJørgen Hansen Skauenborg Brylle Maren Jensdatter 1758 15.11 XIV-405 hans skifteNiels Christensen Christiansdals Dalum Mette Rasmusdatter 1762 28.07 XVI-7 hans skiftemølleAnders Andersen Hjallese Dalum Anne Larsdatter 1764 08.08 XVI-219 skifte hustruAnders Rasmussen Hjallese Dalum Maren Larsdatter <strong>1747</strong> 16.11 XII-81 skifte hustruChristen Christensen Hjallese Dalum Karen Larsdatter 1752 XIII-265 hans skifte +1752Christen Jørgensen Hjallese Dalum Bodil Rasmusdatter 1751 07.04 XII-60, hans skifteChristen Madsen Hjallese Dalum Sidsel Christensdatter 1764 28.05 XVI-195 skifte hustruChristopher Hansen Hjallese Dalum Maren Hansdatter 1759 21.03 XIV-445 gårdafståelse~ 1724Hans Christensen Hjallese Dalum Maren ChristensdatterKaren NielsdatterV-207 skifte hustru ~ 1~ 2XII-24 gårdafståelseKirsten Nielsdatter <strong>1747</strong> 07.08Hans Larsen Hjallese Dalum Kirsten Hansdatter 1764 20.12 XVI-283 skifte hustruJørgen Pedersen Hjallese Dalum Kirsten Rasmusdatter 1755 16.01 XIII-467 hans skifteLaurs Nielsen Hjallese Dalum Maren Nielsdatter 1763 19.07 XVI-108 gårdafståelseLaurs Nielsen Hjallese Dalum 1757 13.09 XIV-378, 381, 382ungkarlMads Larsen Hjallese Dalum Gertrud HansdatterKirsten Nielsdatter<strong>1747</strong>175628.0909.01XII-51 skifte hustru ~1XIII-587 hans skifteNiels Larsen Hjallese Dalum Karen Nielsdatter 1764 20.12 XVI-280 hans skifteNiels Pedersen Hjallese Dalum Anne FrandsdatterAnne Larsdatter1749175229.03 XII-373 skifte hustru ~1,hun ~1 Jørgen PedersenXIII-110 hans skiftePeder Andersenrytterbonde ogsognefogedHjallese Dalum Johanne Nielsdatter 1754 01.06 XIII-327 skifte hustru hun~ 1 Peder KnudsenPeder Henriksen Hjallese Dalum Maren Jacobsdatter <strong>1747</strong> 07.08 XII-26 fledføringsskifte


6Søren Jacobsen Hjallese Dalum Anne Lauritsdatter 1750 26.09 XII-540 hans skifteEllingeXasper Jacobsen Hjallese Dalum Anne Andersdatter 1758 10.06 XIV-334 skifte hustruAnders Andersen Tårup Hjallese Dalum Gertrud Povlsdatter 1749 26.03 XII-368 hans skiftePeder Hansen Tårup Hjallese Dalum Karen Andersdatter 1749 15.03 XII-361 hans skifteAnders Hansen Fangel Karen Povlsdatter 1764 21.12 XVI-286 skifte hustruAnders Madsen Fangel Anne Hansdatter 1760 16.12 XV-99 hans skifteAnders Nielsen Fangel Gertrud Andersdatter 1764 21.12 XVI-287 skifte hustruClaus HansenFangel 1756 11.09 XIV-91, 93ungkarlHans Madsen Fangel 1748 18.06 XII-239 aftægtHans Madsen Fangel Anne Hansdatter 1757 16.09 XIV-217 skifte hustru, hun~1 Rasmus Jørgensen, ~2Morten PedersenHans Nielsen Fangel Karen Andersdatter 1752 11.01 XIII-69 skifte hustruHans Rasmussen Fangel Anne Hansdatter 17511753175703.0211.0925.01XII-579 gårdafståelseXIII-276 hans skifteXIV-136 skifte enkenHans Rasmussen Fangel Kirsten Ibsdatter 1762 08.12 XVI-45 skifte hustruJens HansenFangel Maren Nielsdatter 1763 14.02 XVI-62 skifte hustruhjulmand husmandJens HansenFangel Maren Madsdatter 1757 XIV-241 skifte hustrurytterbondeJep Jensen Fangel Anne Hansdatter 1760 16.12 XV-99 skifte enkenJørgen Hansen Fangel Maren Pedersdatter 1753 19.01 XIII-179 skifte hustruJørgen Pedersen Fangel Kirsten Andersdatter 1760 16.12 XV-97 skifte enkenKnud Falkersen Fangel Karen Nielsdatter 1764 14.03 XVI-163 hans skifteKnud Nielsen Fangel Maren Nielsdatter 1751 09.11 XIII-52 skifte hustruLars Knudsen Fangel Maren Rasmusdatter 1757 29.03 XIV-153 skifte hustruMads Hansen Fangel Maren Madsdatter 1749 25.07 XII-425 hans skifteMads Hansen Fangel Maren Knudsdatter 1756 marts XIV-31 skifte hustruMorten PedersensognefogedrytterbondeFangel Anne Hansdatter 1756175711.0916.09XIV-88 hans skifteXIV-217 skifte enken, hun~1 Rasmus Jørgensen XI-150Niels Hansen Fangel Anne Laursdatter 1764 21.02 XVI-158 hans skifteOluf Rasmussen Fangel Karen Olufsdatter 1763 19.02 XVI-67 skifte hustruPeder ChristensenFangel Maren Hansdatter 1750 30.11 XII-563 afståelsesmedPeder Jacobsen Fangel Karen Hansdatter 1748 21.03 XII-122, fledføringsskiftePeder Madsen Fangel Johanne Jensdatter 1761 05.08 XV-178 skifte hustruPeder Pedersen West Fangel Maren Jensdatter 1758 03.07 XIV-353 hans skifteAnne HansdatterRasmus Jørgensen Fangel Anne Hansdatter 1757 16.09 XIV-217 skifte enkenRasmus Madsen Fangel Maren Rasmusdatter 1757 15.10 XIV-227 hans skifteRasmus Rasmussen Fangel Karen Olufsdatter 1763 19.02 XVI-67 skifte enkenStephen Jensen smed Fangel Anne Pedersdatter 1757 10.03 XIV-152 hans skifte29.03Mads Hansen Tuemose Fangel Kirsten Madsdatter 1757 01.03 XIV-140 hans skifteGavnby Birthe Pedersdatter 1759 02.11 XIV-510, 511 ugiftAnders Hansen Preeg Gavnby 1756 02.09 XIV-147Hans EriksenhusmandGavnbyMarie KirstineMathiasdatter1753 XIII-221 hans skifte,enken ~ 1 AndersPedersen,~ 3 Hans HansenAnders Christensen Skydebjerg Gavnby Maren Nielsdatter~ 1Mette Rasmusdatter 1762 18.05 XV-258 hans skifteHans Hansen Hårslev Apelone Jensdatter 1748 05.07 XII-259 hans skifte


7Niels Andersen Hårslev Anne Nielsdatter 1752 15.09 XIII-151 hans skifteJep Larsen Bjørnsbo Hårslev Anne Rasmusdatter 1757 15.11 XIV-260, 264, 268 skifteenkenClaus Andersen Diget Hårslev Cathrine MaleneBendixdatter Pøldtz1748175430.0703.08XII-288, 291 skifte hustruXIII-369 hans skifte (de ~29.5.1708 i Hårslev)Claus Rasmussen Diget Hårslev Cathrine Malene1748 30.07 XII-288, 291 skifte hustruBendixdatterChristen Clausen Hindevad Hårslev Maren Jørgensdatter 1762 30.07 XVI-12 hans skifteClaus Nielsen Hindevad Hårslev Elisabeth Henningsdatter 1757 17.06 XIV-213 hans skifteLaurs Nielsen smed Hindevad Hårslev 1755 09.06 XIII-517ungkarlRasmus Jørgensen Hindevad Hårslev Birthe Jespersdatter 1754 08.11 XIII-441 skifte hustruSøren Jacobsen Hindevadhus Hårslev Maren AndersdatterApelone Hansdatter1751175717.0710.03XIII-26 skifte hustru ~1XIV-210, 212 skifte hustru~2Oluf Peder Brandt Lerbækshus Hårslev Anne Christensdatter 1756 18.10 XIV-96 skifte hustruMads Jensen Musebjerg Hårslev Mette Davidsdatter 1762 30.07 XVI-14 hans skiftePeder Pedersen Musebjerghus Hårslev Gertrud Jensdatter 1748 06.02 XII-106 hans skifteNiels Hansen Nellerød Hårslev Karen Hansdatter 1759 08.02 XIV-434 skifte enkenPeder Hansen Nymark Hårslev Kirsten Rasmusdatter 1754175914.1009.08XIII-406 hans skifteXIV-493, 494 skifteenken, gårdafståelseJørgen Eriksen Paddesø Hårslev Anne Hansdatter 1763 01.02 XVI-55 skifte hustruHans Rønnemose Hårslev Mette Olufsdatter 1751 14.04 XII-608 skifte enkenAnders Eriksen RønnemosegårdHårslev Maren Hansdatter 1759 07.03 XIV-441 (?443) hansskifteRasmus Eriksen Skovsgård Hårslev Karen Jørgensdatter 1755 10.04 XIII-493 skifte hustruChristen Jensen Skovsgårde Hårslev Bodil Rasmusdatter 1758 XIV-257, 258, 259 skifteenkenHans Hansen Skovsgårde Hårslev Maren Knudsdatter 1759 09.10 XIV-496 hans skifteindsidderHans Hansen Skovsgårde Hårslev Karen Jørgensdatter 1758 02.06 XIV-324 hans skifterytterbondeMaren HansdatterJens Clausen Skovsgårde Hårslev Karen Rasmusdatter 1757 10.03 XIV-151 skifte hustruJens Laursen Skovsgårde Hårslev Maren Michelsdatter 1750 02.06 XII-505 skifte enkenJens Povlsen Skovsgårde Hårslev Marie Elisabeth1763 14.06 XVI-99 hans skifteMichelsdatterJonas Pedersen Skovsgårde Hårslev Else MargretheLorentsdatter Bles1755 12.06 XIII-558, 560, 561, 562skifte hustruPovl Rasmussen Skovsgårde Hårslev Maren Michelsdatter 1750 02.06 XII-505 skifte hustruRasmus Hansen Skovsgårde Hårslev Bodil Rasmusdatter 1758 XIV-257, 258, 259 skiftehustruRasmus Rasmussen Skovsgårde Hårslev Maren JørgensdatterSidsel Rasmusdatter1748175401.0429.07XII-383 skifte hustru ~1,hun ~1 JesperXIII-364 skifte hustru ~2Mikkel Hansen skrædderhus Hårslev Karen Nielsdatter 1755 25.04 XIII-500 hans skifteAnders Jensen Bækhuset Kjøng Maren Henningsdatter 1749 10.05 XII-405 skifte enkenChristopher Gummerup Kjøng Maren Iversdatter 1753 04.08 XIII-257 hans skifteChristensenJens Hansen Gummerup Kjøng Karen Jensdatter <strong>1747</strong> 11.10 XII-66 fledføringsskifteejendomsbondeLars Jensen Gummerup Kjøng Anne Mortensdatter 1750 12.02 XII-455 skifte enken,gårdafståelseLars Jensen inderste Gummerup Kjøng Marie Andersdatter 1749 04.10 XII-456 skifte hustruRasmus Larsen Gummerup Kjøng Karen Jensdatter 1763 11.07 XVI-104, 105gårdafståelse


8Peder Hansen Hjortsholm Kjøng Maren Henningsdatter 1749 10.05 XII-405BekhusetAnders Nielsen Holte Kjøng Anne Pedersdatter 1751 09.07 XIII-22 hans skiftehenvisning til fæsteprot.VI-123Peder Hansen Holte Kjøng Johanne Andersdatter 1758 14.11 XIV-402 hans skifteGertrud RasmusdatterPeder Hansen Holte Kjøng Gertrud Hansdatter 1764 24.01 XVI-154 enken afstår gårdSchytteHans Jørgensen Korup Bente Hansdatter 1748 27.07 XII-280 skifte hustruHans Nielsen Korup Anne Margrethe1762 28.01 XV-214 skifte hustruRasmusdatterJens Larsen Korup Maren Knudsdatter 1764 04.10 XVI-241 hans skifteJochum Jochumsen Korup Inger Jacobsdatter 1748 26.07 XII-287 hans skifteMads Pedersen Korup Birthe Hansdatter 1748 27.07 XII-280 skifte enkenPeder Andersen Korup Edel Jørgensdatter 1748 26.04 XII-279 hans skiftePeder Christensen Korup Mette Rasmusdatter 1760 18.04 XV-33 hans skifte, enken~ 2 Niels Madsen StoreEjlstrupPeder Pedersen HjortKorup 1748 14.07 XII-272, 273, 274, 276karlNiels Olufsen Lille Korup Karen Jørgensdatter 1748 26.07 XII-283 hans skiftePederstrupKaren MadsdatterPeder Hansen Lille Korup Karen Nielsdatter 1748 05.12 XII-337 skifte hustruPederstrupChristen Larsen Store Korup Karen Jørgensdatter 1759 17.01 XIV-425 skifte hustruPederstrupHans Pedersen StorePederstrupKorup Cathrine Johansdatter 1749175223.0503.07XII-412 hans skifteXIII-142 enken afstår gårdLars Pedersen Store Korup Karen Jørgensdatter 1759 jan. XIV-425 skifte enkenPederstrupTrøstrup Korup Apelone Rasmusdatter 1753 30.07 XIII-266, 268Anders Andersen Trøstrup Korup Else Laursdatter 1756 14.04 XIV-43, hans skifteAnders Christensen Trøstrup Korup Maren Pedersdatter 1753 21.02 XIII-197 hans skifteAnders Hansen Trøstrup Korup 1761 22.04 XV-121 gårdafståelseAnders HansenSvorupTrøstrup Korup Kirsten Nielsdatter 1761 09.08 XV-217, 221, 224, 225hans skifteAnders Nielsen TrøstrupHolehuseneKorup Karen Andersdatter 1762176324.0507.05XV-262 hans skifteXVI-95 skifte enkenAnders Nielsen Trøstrup Korup Kirsten Pedersdatter 1750 07.01 XII-461 skifte hustruAnders Povlsen Trøstrup Korup Maren Ibsdatter1754 01.03 XIII-297 hans skifteJohanne ChristensdatterHans JacobChristophersenTrøstrup Korup Kirsten IbsdatterKaren Frandsdatter1756176415.0108.02XIII-598 skifte hustru ~ 1XVI-155 skifte hustru ~ 2husmandHans Jensen Trøstrup Korup Birgitte Laursdatter 1754 21.10 XIII-408, 412 skifte hustruHans Jensen Trøstrup Korup Kirsten Sørensdatter 1755 28.06 XIII-521 skifte hustruHans Jørgensen Trøstrup Korup 1757 18.01 XIV-206, 208 skiftesteddatter KirstenMadsdatter, tyende iOdenseHans Rasmussen Trøstrup Korup Apelone Christensdatter 1753 XIII-270 hans skifteJep Hansen Trøstrup Korup Else Larsdatter 1752 11.10 XIII-159 hans skifteJep Hansen Trøstrup Korup Mette Pedersdatter 1754 23.11 XIII-446 skifte hustru hun~ 1 Niels Sørensen + 1726,Jep KnudsenTrøstrupHolehusenegårdafståelseKorup Karen Andersdatter 1763 07.05 XVI-95 skifte hustru


9Jørgen Pedersen Trøstrup Korup Johanne Hansdatter 1762 31.07 XVI-15 hans skifteJørgen Pedersen Trøstrup Korup Sidsel Nielsdatter 1751 21.05 XII-614 skifte hustruhusmandKnud Hansen Trøstrup Korup Karen Madsdatter 1763 02.05 XVI-93 skifte hustruKnud Madsen Trøstrup Korup Dorthea Hansdatter 1751 17.12 XIII-58 hans skifteLars Hansen Trøstrup Korup Apelone PedersdatterMaren Christensdatter17481752175913.0804.05januarXII-296 skifte hustru 1XIII-129 hans skifteXIV-417 skifte enken hun~ 2 Lars JørgensenLars Jørgensen Trøstrup Korup Maren Christensdatter 1759 XIV-417 skifte hustru ~1Lars JansenNiels Hansen Trøstrup Korup Johanne Madsdatter 1748 26.07 XII-278 hans skifteNiels Jensen Trøstrup Korup Anne HansdatterAnne Sørensdatter1754176414.10.29.12XIII-405 skifte hustru ~1XVI-297 skifte hustru ~2,hun oo 1 HansOluf Nielsen Trøstrup Korup Maren Knudsdatter 1761 22.04 XV-122 hans skifteMette PedersdatterPeder Andersen Trøstrup Korup Ellen Kirstine Madsdatter 1753 15.05 XIII-225 skifte enkenSimon Pedersen Trøstrup Korup Karen Knudsdatter 1748 18.12 XII-343 hans skiftesognefogedJohan Hansen Trøstrup Store Korup Anne Hansdatter 1761 01.05 XV-124 gårdafståelsePederstrupChristopher Villestofte Korup Kirsten Hansdatter 1754 06.09 XIII-382 hans skifteJørgensenHans Hansen bødker Villestofte Korup Anne Knudsdatter 1748 05.08 XII-293 gårdafståelseGertrud AndersdatterHans Henriksen Villestofte Korup Birgitte Olesdatter 1763 27.06 XVI-101 hans skifteHans Ibsen Villestofte Korup Dorthe Hansdatter 1758 03.04 XIV-303 skifte hustruSkovgårdHans Jørgensen Villestofte Korup Karen Hansdatter 1763 30.08 XVI-120 gårdafståelseJens Jørgensen Villestofte Korup Karen Andersdatter 1755175501.0307.07XIII-479 skifte hustruXIII-525 hans skiftegårdafståelseJesper Iversen Villestofte Korup Maren Christensdatter <strong>1747</strong> 05.12 XII-89 hans skifteJohan Hansen Villestofte Korup 1752 08.07 XIII-65 gårdafståelseLaurs Andersen Villestofte Korup Kirsten Hansdatter 1763 14.05 XVI-96 hans skiftePeder Andersen Villestofte Korup Mette Nielsdatter 1754 04.11 XIII-438 skifte hustruPeder Andersen Villestofte Korup 1764 20.02 XVI-157 gårdafståelseRasmus Hansen Villestofte Korup Karen Hansdatter 1758 21.03 XIV-300 skifte hustruSøren HansentræskomandhusmandVillestofte Korup Johanne LaursdatterMaren Laursdatter1761 10.08 XV-183 hans skifteSøren Jørgensen Villestofte Korup Maren Christensdatter 1748 08.06 XII-230 skifte hustruLars Christensen Villestofte Korup Dorthe Hansdatter 1758 03.04 XIV-303 skifte enkenSkovgårdAnders Ibsen Lumby Karen Hansdatter 1752 06.10 XIII-156 skifte hustruAnders JensenLumby Sophie Magdalene 1756 09.01 XIII-593, 594 skifte enkenskoleholderLauritsdatter14.01Bent Rasmussen Lumby Maren Laursdatter 1755 29.03 XIII-489 hans skifte,enken ~2 Hans AndersenXVI-75~3 Povl PedersenChristian Rasmussen Lumby Kirsten Hansdatter 1760 02.04 XV-25, 29 skifte hustruClemen Jørgensen Lumby Maren MortensdatterKirsten Olesdatter1757175708.0612.12XIII-330 skifte hustru ~1XIV-247 hans skifteHans Andersen Lumby Maren Laursdatter 1762 16.03 XVI-75 hans skifte, hun ~1 Bent Rasmussen XIII-489


10Hans BertelsenstrandvisiteurLumbyAnne Pedersdatter VicmanKaren NielsdatterGertrud Michelsdatter17541759176220.0526.0214.04XIII-324 skifte hustru ~ 1XIV-437 skifte hustru ~ 2XV-250 hans skifteHans Ibsen Lumby Karen Knudsdatter 1755 17.11 XIII-575 hans skifteJacob Pedersen Lumby Maren Pedersdatter 1752 14.03 XIII-104 hans skifteAnne Christensdatter17.03Jørgen Knudsen Lumby Maren Nielsdatter 1758 27.11 XIV-417 skifte hustruKnud Andersen Lumby Maren Jacobsdatter 1752 18.01 XIII-74 hans skifte~ 1 Maren Jørgensdatter~2 Anna Rasmusdatter~ 3 Maren JacobsdatterKnud Hansen Lumby Karen Laursdatter 1758 21.09 XIV-373 skifte hustruKnud HansenLumby Karen Laursdatter 1758 21.09 XIV-373 skifte hustruWellingKnud Pedersen Lumby Anne JacobsdatterAnne Nielsdatter17521753XIII-123 skifte hustru ~1XIII-206 skifte hustru ~2Laurits Nielsen Lumby Maren Stephensdatter 1757 12.11 XIV-292, 295 skifte hustruLaurs Isachsen smed Lumby Apelone Hansdatter 1761 01.10 XV-207 skifte hustru hun~1 Rasmus NielsenLaurs Madsen Lumby Maren Rasmusdatter 1763 15.07 XVI-107 hans skiftePeer Gyrresen Lumby Kirsten Olufsdatter 1763 21.02 XVI-68 skifte hustruRasmus Nielsen Lumby Anne Margrethe1761 03.04 XV-117 skifte hustruHenningsdatterRasmus NielsensmedLumby Apelone Hansdatter 1761 01.10 XV-207, 209, enken ~2smed Laurs IsachsenStephen Nielsen Lumby Johanne Hansdatter 1754 08.10 XIII-399 skifte hustruAnderup Lumby Maren Hansdatter 1748 13.01 XII-91Bertram Simonsen Anderup Lumby Apelone Andersdatter 1764 10.01 XVI-153 hans skifteHans Christensen Anderup Lumby Maren Rasmusdatter 1748 30.03 XII-159 hans skifteHans Ditlefsen Anderup Lumby Bodil Rasmusdatter 1759 03.02 XIV-431 hans skifteHans Knudsen Anderup Lumby Margrethe Pedersdatter175308.11XIII-280 skifte hustru hun~1 Anders Madsen + 1741XIV-321 hans skifteHelene Simonsdatter 1758 29.05Jens Dinesen Anderup Lumby Maren Madsdatter 1755 30.06 XIII-523 hans skifteJørgen Mortensen Anderup Lumby Margrethe Hansdatter 1753 02.06 XIII-262 skifte enkenJørgen Rasmussen Anderup Lumby Karen Simonsdatter 1750 10.10 XII-542 hans skifteKnud PedersenSkouboe, sognefogedAnderup Lumby Else Sørensdatter MøllerAnne Marie JensdatterFoss1748175919.0422.10XII-177 skifte hustru ~1XIV-520, 527 skifte hustru~2Niels Hansen Anderup Lumby Sidsel Povlsdatter 1755 18.01 XIII-469 hans skiftePeder Hansen Anderup Lumby Maren Madsdatter 1763 10.01 XVI-52 skifte hustruTingjordhusPeder Larsen Anderup Lumby Anne Jensdatter1764 03.05 XVI-188 hans skifteAnne PedersdatterPeder Nielsen Anderup Lumby Margrethe Hansdatter 1753 02.06 XIII-262 skifte hustru, hun~1 Jørgen Mortensen, ~2Simon PovlsenPeder Pedersen Krag Anderup Lumby Maren Christensdatter 1757 23.04 XIV-165 hans skifteSimon Povlsen Anderup Lumby Margrethe Hansdatter 1753 02.06 XIII-262 skifte enkenAnders Christensen Have Lumby Karen Andersdatter 1756 02.06 XIV-125, 127 skifte hustruFind Jensen Have Lumby Kirsten Rasmusdatter 1751 22.01 XII-572 hans skifteHans Mortensen Have Lumby Karen Hansdatter 1762 24.05 XV.264 hans skifteJens Christensen Have Lumby Marie Sofie Andersdatter 1752 02.09 XIII-187 skifte enkenJørgen Simonsen Have Lumby Mette Rasmusdatter 1757 25.02 XIV-138 skifte hustruMorten Jørgensen Have Lumby Maren Hansdatter 1757 24.05 XIV-192 hans skifteNiels Pedersen Have Lumby Maren Hansdatter 1754 XIII-332, 333, 334 hansbådfører, husmandskiftePeder Hansen Have Lumby Elisabeth Rasmusdatter 1745 30.08 XII-125, 129, 130, 132,


11Lumbye skipper137 hans skiftePeder HansenskipperHave Lumby Elisabeth Rasmusdatter 1745 30.08 XII-126, 129, 130, 132,137 hans skiftePeder JacobsenskipperHave Lumby Kirsten Lauritsdatter 1758 22.04 XVI-44 konfirmation aftestamentePeder Laursen Have Lumby Dorthea Rasmusdatter 1762 27.10 XVI-39 hans skiftesømandRasmus Hansen Have Lumby Anna Rasmusdatter 1752 07.09 XIV-186 hans skiftebådførerJesper Rasmussen Klusetgård Lumby Anne Cathrine1763 07.10 XVI-130 skifte hustruAdamsdatterOluf Laursen Klusetgård Lumby Gertrud Jespersdatter 1763 13.09 XVI-122, 129gårdafståelseJesper Nielsen Nisted Lumby Anne Pedersdatter 1748 30.03 XII-156 hans skifteRasmus Knudsen Skovbogård Lumby Maren Henningsdatter 1758 20.02 XIV-285 skifte hustruAnders Hansen Pytte Stige Lumby Kirstine Philipsdatter 1761 22.05 XV-132 skifte hustruskipperAnders Knudsen Stige Lumby Mette Andersdatter 1758 17.11 XIV-415 skifte hustrubådfører husmandChristen DanielsenskipperStige Lumby Maren ChristensdatterAnne Cathrine Andersdatter1750 19.06 XIII-86, 91, 94, 99 hansskifteClaus Knudsen Stige Lumby Maren Ibsdatter 1761 22.05 XV-129 hans skiftesømandHans Andersen Stige Lumby Birthe Rasmusdatter Hviid 1759 11.02 XIV-436 skifte hustruLumbye kongeliglodsHans Andersen Stige Lumby kommer under LLumbye lodsHans Christian Rytz Stige Lumby Kirsten Rasmusdatter 1763 27.01 XVI-54 skifte hustrumatrosHans Jørgensen Stige Lumby Maren Hansdatter 1756 26.11 XIV-120 skifte hustruJens AndersenskipperStige Lumby Maren Hansdatter 1754175431.0113.12XIII-287 hans skifteXIII-454, skifte enkenJep Hansen Stige Lumby Maren Hansdatter 1761 10.05 XVI-30, 31 skifte hustruJohan Hansen Stige Lumby Anne Christensdatter 1754 XIII-384 hans skifteJohan Hansen Stige Lumby Anne Knudsdatter 1762 28.10 XVI-35 hans skifteJørgen Christensen Stige Lumby Gertrud LarsdatterKirsten Madsdatter1758176306.1012.11XIV-384 skifte hustru ~ 1XVI-141 hans skifteKristian Lucassen Stige Lumby Anne Margrethe1763 12.11 XVI-141 hans skifteHansdatterLars AndersenskipperStige Lumby Anne Susanne Andersdatter 1746 03.01 II-137, 138, 139,140 hansskifteMads Andersen Stige Lumby Karen Larsdatter 1748 14.02 XII-110 hans skifteMarcus ChristiansensømandStige Lumby Cathrine Marie HansdatterMargrethe Hansdatter1754176221.0227.10XIII-295 skifte hustru ~ 1,hun ~ 1 Niels LarsenXVI-33 hans skifteMarius Larsen Stige Lumby Karen Andersdatter 1756 26.11 XIV-128 skifte hustruKirtinge skipperMathias Frederichsen Stige Lumby Anne Cathrine Jørgensdatter 1753 27.03 XIII-204 hans skifteGram, skrædderNiels Knudsen Stige Lumby Johanne Jensdatter 1754 11.05 XV-134 hans skiftebevilling til uskiftet boNiels Larsen Stige Lumby Cathrine Marie Hansdatter 1754 21.02 XIII-295 skifte enkenNiels Nielsen Friis Stige Lumby Mette Madsdatter 1753 06.02 XIII-184 hans skiftePeder Nielsen Stige Lumby Karen Nielsdatter 1750 22.06 XII-511 hans skifteRasmus Hansen Stige Lumby Maren Knudsdatter 1748 09.09. XII-318, 321 hans skifteskipperRasmus Jørgensen Stige Lumby Sidsel Jørgensdatter 1754 31.01 XIII-288 hans skifte


12Christen Hansen Tårup Lumby Karen Andersdatter 1757 20.10 XIV-238 hans skifteFrands Andersen Tårup Lumby Maren Knudsdatter 1748 13.01 XII-93 hans skifteHans Bentsen Tårup Lumby Karen Pedersdatter 1755 18.02 XIII-473 hans skifteJørgen Andersen Tårup Lumby Maren Rasmusdatter 1748 10.04 XII-174 skifte hustruLars Christensen Tårup Lumby 1750 15.02 XII-567 gårdafståelseMorten Mortensen Tårup Lumby Karen Rasmusdatter~1Anne Jørgensdatter 1759176231.0114.09XIV-429 hans skifteXVI-24 skifte enkenNiels Ibsen Tårup Lumby Maren Jørgensdatter 1764 17.12 XVI-265 hans skifteRasmus Larsen Tårup Lumby Maren RasmusdatterKaren Nielsdatter 17591760Hans GotfredsenNiels HansenOluf GotfredsenNæsbyhovedBrobyNæsbyhovedBrobyNæsbyhovedBrobyOluf JørgensenNæsbyhovedBrobyChristen Jørgensen Kirkendrup NæsbyhovedBrobyHans Laursen Næsby NæsbyhovedBrobyHans Michelsen Næsby NæsbyhovedvæverBrobyHans Olsen fhv rytter Næsby NæsbyhovedBrobyMads Rasmussen Næsby NæsbyhovedBrobyNiels Stephensen Næsby NæsbyhovedBrobyPeder Pedersen Næsby NæsbyhovedBrobyPeder Pedersen Næsby NæsbyhovedBrobyRasmus Povlsen Næsby NæsbyhovedBroby~102.0309.09XIV-442 hans skifteXV-58 skifte enkenMette Knudsdatter 1748 21.02 XII-114 skifte hustru1757 18.05 XIV-189 gårdafståelse1757 18.05 XIV-190 gårdafståelseAnne Hansdatter(Maria JespersdatterAnna Andersdatter1754175607.0306.09hustru 1XIII-302 skifte hustru 2XIV-84 hans skifteKaren Andersdatter 1757 26.09 XIII-242 hans skifteMaren Stephensdatter 1752 14.04 XIII-126, 128 hans skifteMaren RasmusdatterKaren Johansdatter 1763 15.09 XVI-127 hans skifteMargrethe Olufsdatter 1763 15.09 XVI-128 hans skifte1764 24.12 XVI-292Maren Hansdatter 1752 02.09 XIII-146 gårdafståelseMaren Abrahamsdatter 1762 27.04 XV-255 hans skifteKaren Hansdatter <strong>1747</strong> 28.07 XII-21 hans skifteAnne Hansdatter 1754 XIII-367 skifte hustruKaren KnudsdatterKirsten PedersdatterMaren NielsdatterEllen Jørgensdatter17531756176413.0610.1124.09XIII-329 skifte hustru ~1XIV-123 skifte hustru ~2XVI-211 hans skifte~ 1XIV-272, 274 hans skifteHans Christophersen Skovshøjrup NæsbyhovedBroby Anne Pedersdatter 1757 25.10Hans Larsen Skovshøjrup Næsbyhoved Karen Andersdatter 1756 07.08 XIV-74 hans skifteBrobyKnud Olsen Skovshøjrup Næsbyhoved Maren Madsdatter 1764 24.12 XVI-293 skifte hustruBrobyLars Hansen Skovshøjrup Næsbyhoved Maren Hansdatter 1754 11.10 XII-402 hans skifteBrobyHans Jørgensen Lundsgård Nørre Broby Maren Thomasdatter 1753 29.11 XIII-283 skifte hustruNiels Nielsen Lundsgård Nørre Broby Kirsten Pedersdatter 17491755Dines Christensenmøller ungkarlfuldmægtig i Odense30.0418.11XII-295 hans skifteXIII-576 skifte enkenOdense 1752 10.06 XIII-130 stedsøn af HansHansenHans Pedersen Blæsenborghu Odense Anne Kirstine1756 14.12 XIV-167, 168, 169 skiftetømmerseHermansdatterenkenRasmus Laursen Grynhusene Odense Dorthe Hansdatter 1759 27.08 XIV-482 skifte hustru


13udenforMøllebroportJep Clemensen Grynhusene Odense Anne Hansdatter 1762 07.01 XV-213 hans skifteudenMøllebroportHans Povlsen Grynhusene Odense Anne Pedersdatter 1764 25.07 XVI-213 hans skifteudenforMøllebroportHans Pedersen Møllebroport Odense Helene Hansdatter 1751 10.07 XIII-24 hans skifteGabriel Olufsen Nørreport Odense Eva Marie Johansdatter 1750 06.03 XII-470 hans skifteThomas Gotfredsen Nørreport påslottets grundOdense Maren PedersdatterAnne Rasmusdatter1751175504.0912.05XIII-48 skifte hustruXIII-510 hans skiftePovl Hansen Nørreport Odense Dorthea Nielsdatter 1748 19.09 XII-317 hans skifteudenforHans Nielsen skipper Skibhusene Odense Maren AndersdatterRyse Sophie Amalie 1763 18.03~1XVI-76 hans skifteChristensdatterSimon Pedersen Skibhusene Odense Anne Cathrine Hansdatter 1751 26.01 XII-576 hans skifteAnders Jørgensen Bolbro Odense Sct Anne Rasmusdatter 1752 01.04 XIII-111 hans skifteKnudChristen Stephensen Bolbro Odense SctKnudHans Andersen Bolbro Odense SctKnudHans Hansen Bolbro Odense SctKnudHiere Hansen Bolbro Odense SctKnudNiels Knudsen smed Bolbro Odense SctKnudRasmus Hansen Bolbro Odense SctKnudRasmus Jørgensen Bolbro Odense SctKnudRasmus Rasmussen Bolbro Odense SctKnudHans Andersen Hunderup Odense SctKnudHans Pedersen Hunderup Odense SctKnudJens Hansen Hunderup Odense SctKnudLaurs Rasmussen Hunderup Odense SctKnudMorten Eriksen Hunderup Odense SctKnudHans Pedersen Blæsenborghu Odense slotssegrundAnne Rasmusdatter 1761 19.01 XV-106 hans skifte, i reg.for hst.Rasmusdatter/CaspersdatterMaren Pedersdatter 1763 15.06 XVI-100 skifte hustruhan ~ 2 JohanneKnudsdatter, skifteÅlykkegård 10.1.1777~ 3 Elisabeth Andersd.hans skifte Ålykkegård22.1.1784Dorthe Hansdatter 1751 22.06 XIII-15 skifte hustruMaren Pedersdatter 1758 14.10 XIV-400 hans skifteKirsten Laursdatter 1754 20.08 XIII-376 hans skifte1754 20.08 XIII-377 gårdafståelseMaren Pedersdatter 1760 20.09 XV-64 hans skifteBirtheKaren PedersdatterElisabethChristophersdatter17101754176008.0420.12~1 (+1710 se III-2, VII-168)~2XIII-320 hans skifteXV-87, 103 skifte enkenKaren Jensdatter 1749 13.02 XII-358 hans skifteAnne Knudsdatter <strong>1747</strong> 26.02 XII-7 hans skifteKaren Nielsdatter 1756 30.10 XIV-114 skifte hustruAnne Hansdatter 1752 27.11 XIII-170 hans skifte11.12Maren Jørgensdatter 1757 29.04 XIV-176 hans skifteGertrud HansdatterAnne Kirstine1752 04.0215.02XIII-84 hans skifte


14Hans Hansen Skibhusene Odense StHansNiels Rasmussen Skibhusene Odense StHansPeder Madsen Kohaven Odense StKaaberrod skovfogedHans klosterLars Pedersen Biskorup Odense VorFruePeder Hansen Biskorup Odense VorFruePovl Hansen Biskorup Odense VorFrueEbbe Hansen Ejby Odense VorFrueHans Andersen Borre Ejby Odense VorFrueHans Hansen Ejby Odense VorFrueHans Henningsen Ejby Odense VorFrueHans Madsen Ejby Odense VorFrueHenning Rasmussen Ejby Odense VorFrueJep Rasmussen Ejby Odense VorFrueKnud Rasmussen Ejby Odense VorFrueLars Hansen Ejby Odense VorFrueNiels Hansen Ejby Odense VorFrueNiels Hansen smed Ejby Odense VorFruePeder Andersen Ejby Odense VorFruePovl Andersen Ejby Odense VorFrueRasmus Nielsen Ejby Odense VorFrueHermansdatterAnne Kirstine1751 28.04 XII-609 skifte hustruErhardsdatterKaren Nielsdatter 1751 28.04 XII-611 hans skifteCharlotte Kirstine Bruhn 1763 10.03 XVI-72 hans skifteDorthea Maria Erichsdatter 1764 03.12 XVI-258, 262 skifte hustruAnne Hansdatter 17621762Karen Madsdatter174919.0513.1225.10XV-262 hans skifteXVI-48 skifte enkengårdafståelseXII-461 skifte hustru 1 hun~ 1 Hans HansenXIII-3 skifte hustru 2XV-205 hans skifteMaren Jensdatter 1751 25.05Mette Madsdatter 1761 10.12Karen Povlsdatter 1759 25.10 XIV-502 hans skifteInger SørensdatterRiborg Andersdatter 1751 24.12~ 1XIII-60, 63, 65 hans skifteenken ~ 2 Rasmus NielsenJohanne Madsdatter 1750 04.03 XII-467 hans skifteMarie PedersdatterMaren Knudsdatter 1758 10.06 XIV-331 hans skifteAnne Hansdatter 17531756 03.07XIII-180 hans skifteXIV-60 enken afstårgårdenKirsten Hansdatter 1759 07.09 XIV-483 hans skifteKirsten Knudsdatter 1752 25.01 XIII-78 hans skifteElisabeth Rasmusdatter 1749 05.10 XII-54 hans skifte, enken~1 Knud Andersen, ~3Rasmus AndersenElse Ibsdatter 1750 09.02 XII-467 skifte hustru,arveafkaldAnne Hansdatter 1763 25.07 XVI-112 hans skifteElisabeth Nielsdatter 1764 13.11 XVI-255 hans skifteAnne Jørgensdatter 1757 06.04 XIV-158 hans skifteAnne Jørgensdatter 1764 16.10 XVI-247 skifte hustru.Hans skifte Hollufgård II-136Riborg Andersdatter 1754 XIII-386 skifte hustru, hun~1 Hans Andersen BorreXIII-60, 63, 65Kirsten Knudsdatter 1756 03.04 XIV-14 hans skifteStephen Hansen Ejby Odense VorFrueAnders Jensen Orte Karen Madsdatter 1760 10.09 XV-60 hans skifteAnders Olufsen Orte Mette Laursdatter 1754 14.08 XIII-370 skifte enken (~1?)Christen Hansen Orte Marie HansdatterMaren Jensdatter1749 14.04 XII-386 skifte hustru 1se skifte Odense amtChristen HansenChristen Nielsen Orte Johanne Madsdatter 1750 25.05 XII-526 hans skifte


15snedkerHans Jensen Orte Kirsten Pedersdatter 1748 16.02 XII-111 hans skifteHans Laursen Orte Birgitte Pedersdatter 1754 06.09 VIII- 384 hans skifte28.09Hans Madsen Orte Maren Markusdatter 1748175703.0506.12XII-192 hans skifteXIV-246 skifte enkenJørgen Pedersen Orte Birgitte HansdatterKirsten Simonsdatter1758176113.0103.07XIV-254 skifte hustru ~1XV-153 hans skifteLyder LaursenOrte 1758 10.05 XIV-316ungkarlMarkus Hansen Orte Mette Laursdatter 1754 14.08 XIII-370 skifte enkenMorten Pedersen Orte Maren RasmusdatterBirgitte Hansdatter 1748175802.0413.01~1XII-249, 251 hans skifteXIV-254 skifte enkenMorten Rasmussen Orte Karen Jensdatter 1748 31.03 XII-196, 199 hans skifteAnders Laursen Frøbjerg Orte Maren Jacobsdatter 1758 11.03 XIV-317 hans skifteChristian Rasmussen Frøbjerg Orte Maren Jensdatter 1751 26.03 XII-587 hans skifteHans Eriksen Frøbjerg Orte Dorthea Rasmusdatter 1748 17.09 XII-308 skifte hustrurytterbondeHans Jensen Knap Frøbjerg Orte Anne Nielsdatter 1759 20.04 XIV-451 hans skifteHans Jørgensen Frøbjerg Orte 1764 21.04 XVI-182 stedsøn LaursHansens skifteHans Laursen Frøbjerg Orte 1754 03.04 XIII-412, 418, 419, 423,425Hans Rasmussen Frøbjerg Orte Maren Rasmusdatter 1748 03.04 XII-200, 202 hans skifteLaurs HansenbondedrengFrøbjerg Orte 1764 21.04 XVI-182 stedfar HansJørgensenMads Povlsen Frøbjerg Orte Maren Pedersdatter 1753 24.06 XIII-250 hans skifteKirsten NielsdatterNiels Rasmussen Frøbjerg Orte Maren Henningsdatter 1755 14.08 XIII-544 skifte hustrusmedRasmus Madsen Frøbjerg Orte 1748 17.09 XII-312Rasmus Madsen Frøbjerg Orte 1748 17.09 XII-312WestRasmus Rasmussen Frøbjerg Orte Anne Nielsdatter 1760 22.04 XV-34 hans skifteSimon Hansen Frøbjerg Orte Anne Clemensdatter 1758 10.05 XIV-315 skifte hustrusognefoged ogrytterbondeJens Hansen Ladegård Orte Bodil Marcusdatter 1762 16.02 XV-247 hans skifteHans Hansen Orte skovhuse Orte Maren Jørgensdatter 1750 25.05 XII-522, 524 hans skifteBertel Jespersen Skovhuse Orte Karen Hansdatter 1762 16.02 XV-246 skifte hustruMads Hansen Topgård Orte Kirsten Andersdatter 1752 15.02 XIII-100 skifte hustruMads Jochumsen Topgård Orte Kirsten Andersdatter 1750 06.08 XII-514 hans skiftePeder Pedersen Topgård Orte Anne Marie Nielsdatter 1748 14.02 XII-146, 153, 156 skifteenkenHenrich Jørgensen Ulskov Orte Anne Johanne Jacobsdatter 1764 29.06 XVI-206 skifte hustruAnders Rasmussen Pårup Anne LarsdatterAnne Jørgensdatter 1753175412.0214.12~1XIII-291 hans skifteXIII-457 skifte enkenRasmus Jørgensen Pårup Barbara Ottesdatter 17541757176414.1220.1029.12XIII-458 hans skifteXIV-240 gårdafståelseXVI-300 skifte enkenJørgen Pedersen Ellegård Pårup Anne Andersdatter 1756 08.03 XIV-4, 7 eftersyn af gårdSøren Mogensen Krogshøjgård Pårup Kirsten Hansdatter 1760 09.12 XV-77 hans skifteThobo kgl skovridderAnders Hansen Munkerod Pårup Johanne Jørgensdatter 1751 XIII-2 skifte hustruJørgen Madsen Munkerod Pårup Anne Jørgensdatter 1749 11.03 XII-355 skifte enkenPeder Rasmussen Munkerod Pårup Anne Jørgensdatter 1749 11.03 XII-355 skifte hustru ~1,


16Karen Christensdatter 1754 05.12 hun ~1 Jørgen MadsenXIII-450 skifte hustru ~2Casper Caspersen Stegsted Pårup Maren Pedersdatter 1764 10.10 XVI-245 skifte hustruKnud Jensen Stegsted Pårup Anne Hansdatter <strong>1747</strong> 17.06 XII-2 hans skifteMads Rasmussen Stegsted Pårup Bodil Hansdatter 1748 08.07 XII-268 hans skifteNiels Hansen Stegsted Pårup Anne Nielsdatter 1753 20.02 XIII-195 hans skifteOluf Andersen Stegsted Pårup Maren Rasmusdatter 1755 14.09 XIII-546 hans skifteSøren Rasmussen Stegsted Pårup Karen Christensdatter 1753 05.04 XIII-210 skifte hustru04.05Anders Andersen Tarup Pårup 1758 03.04 XIV-304ungkarlAnders Jørgensen Tarup Pårup Maren Andersdatter 1749 06.05 XII-401 skifte enkenHans Christensen Tarup Pårup Inger Larsdatter 1756 26.07 XIV-73 skifte hustruHans Hansen Tarup Pårup Inger Larsdatter 1756 26.07 XIV-73 skifte enkenMads Hansen Tarup Pårup Anne Rasmusdatter <strong>1747</strong> 05.12 XII-86 hans skifteHans Nielsen Villestofte Pårup Dorthe Jørgensdatter 1762 11.11 XVI-41 skifte enkenHans Pedersen Villestofte Pårup Kirsten Andersdatter 1761 01.06 XV-134, 137 hans skifteJørgen Nielsen Villestofte Pårup Karen Hansdatter <strong>1747</strong> 05.12 XII-88 skifte hustruJørgen Pedersen Villestofte Pårup Kirsten Rasmusdatter175011.11XII-555 skifte hustru ~1,hun ~1 KnudXIV-193 hans skifteAnne Kirstine Madsdatter 1757 28.05Niels Madsen Villestofte Pårup 1757 01.07 XIV-214skifte søn Niels 10 årNiels Rasmussen Villestofte Pårup Johanne Hansdatter 1755 23.06 XIII-518 hans skiftePeder Rasmussen Villestofte Pårup Dorthe Jørgensdatter 1762 10.11 XVI-41 skifte hustruThomas Rasmussen Villestofte Pårup Karen Hansdatter 1764 22.10 XVI-251 skifte hustruDitlev JohansenSanderum Maren Olufsdatter 1758 22.02 XIV-289, 291 hans skifteMonrath smedHans Hansen Sanderum Maren Laursdatter 1758 22.02 XIV-286 skifte hustruHans Nielsen Sanderum Maren Pedersdatter 1749 03.05 XII-398 skifte enken, hun~2 Niels HansenHans Pedersen Sanderum 1764 18.04 XVI-179 skifte datterDortheaHans Pedersen Sanderum Maren Nielsdatter 1753 24.05 XIII-233 skifte hustruHans Pedersen Sanderum Karen Pedersdatter 1755 01.12 XIII-582 skifte hustru, hun~1 Lars JacobsenHans Pedersen Sanderum Magdalene Jacobsdatter 1756 09.03 XIV-7 gårdafståelseHans Pedersen Sanderum Anne Rasmusdatter 1763 13.08 XVI-116 hans skifteHans PedersenSanderum 1756 03.02 XIII-607 gårdafståelseElmelundHans Pedersen Nør Sanderum Magdalene Jacobsdatter 1756 09.03 XIV-7, gårdafståelseHans Pedersen West Sanderum Karen Pedersdatter 1755175601.1214.01XIII-582 skifte hustru, hun~1 Lars JacobsenXIII-596 gårdafståelseJens Rasmussen Sanderum Margrethe Jørgensdatter 1758 10.02 XIV-280 hans skifte21.02Lars Jacobsen Sanderum Karen Pedersdatter 1755 01.12 XIII-582 skifte enkenNiels Sanderum Maren Olufsdatter 1751 29.06 XIII-21 skifte enken09.07Niels Hansen Sanderum Maren Pedersdatter 1749 03.05 XII-398 skifte hustruNiels Pedersen Sanderum Karen RasmusdatterMagdalene Jochumsdatter 1757 25.01~1XIV-133 hans skifteXIV-198 skifte enkenPeder Clausen Sanderum Bodil HansdatterMaren Hansdatter1749175503.0508.03XII-396 skifte hustru 1XIII-483 skifte hustru 2Peder Hansen Sanderum Karen Andersdatter 1758 29.03 XIV-301 skifte enkenPeder Jensen Sanderum Dorthe Hansdatter 1752 27.11 XIII-166 hans skiftePeder Pedersen Sanderum Maren Andersdatter 1760 27.10 XV-95 gårdafståelse


17sognefogedrytterbondePeder Pedersen Sanderum Karen AndersdatterGertrud Rasmusdatter1758176429.0310.06XIV-301 skifte hustru ~1XVI-201 hans skiftePovl Rasmussen Sanderum Maren Olufsdatter 1756 21.06 XIV-47 hans skifteRasmus Jensen Sanderum Anne Henningsdatter 1761 21.03 XV-159 hans skifteRasmus Knudsen Sanderum Anne Jensdatter 1759 25.09 XIV-485 skifte hustruAnders Nielsen Elmelund Sanderum Karen Andersdatter 1748 09.05 XII-203 skifte hustruAnders Rasmussen Elmelund Sanderum Kirsten Pedersdatter 1761 16.04 XV-119 skifte hustruHans Jensen Elmelund Sanderum Maren Madsdatter 1759 06.07 XIV-477 hans skifteJens Olsen Elmelund Sanderum Kirsten Pedersdatter 1761 16.04 XV-119 skifte enkenJep Laursen Elmelund Sanderum Maren Pedersdatter 1750 31.01 XII-465 hans skifteKonrath Axelsen Elmelund Sanderum Maren Andersdatter 1759 11.10 XIV-497 hans skifteLaurits Rasmussen Elmelund Sanderum Maren Jensdatter 1758 11.09 XIV-366 hans skifteMads Andersen Elmelund Sanderum <strong>1747</strong> 21.10 XII-73 hans skifteMads Madsen Elmelund Sanderum Maren Madsdatter 1763 29.04 XV-256 hans skifteMads Pedersen Elmelund Sanderum Maren Jensdatter 1748 30.01 XII-100 hans skifteNiels Mortensen Elmelund Sanderum Maren Olufsdatter 1764 28.12 XVI-294 hans skiftetræskomandPeder Hansen Elmelund Sanderum Magdalene Pedersdatter 1759 27.10 XIV-504 hans skiftePeder Ibsen Elmelund Sanderum Kirsten Nielsdatter 1761 14.05 XV-126 hans skifteRasmus Ibsen Elmelund Sanderum Maren Rasmusdatter 1764 02.11 XIV-391 hans skifteRasmus Jensen Elmelund Sanderum Maren Rasmusdatter 1758 03.05 XIV-310 hans skifteMads Pedersen SmedskovfogedGrynborggård Sanderum Martha GregersdatterHimmelstrup1762 07.06 XV-269, 271 hans skifte,enken ~1 Lars NielsenAnders Jensen Højme Sanderum Marie Rasmusdatter 1759 17.01 XIV-427 skifte hustruAnders Knudsen Højme Sanderum Maren Larsdatter 1756 21.06 XIV-49 hans skifteAnders Laursen Højme Sanderum Karen Nielsdatter 1761 30.06 XV-149 skifte enkenAnders Olsen Højme Sanderum Karen Andersdatter 1760 06.10 XV-65 skifte hustruAugust Stephensen Højme Sanderum Cathrine Johansdatter 1764 29.12 XVI-299 hans skifteChristen Petri Højme Sanderum Johanne Margrethe 1762 02.11 XVI-37 hans skiftemusketerHansdatterChristen Povlsen Højme Sanderum Anne Jacobsdatter 1758176110.0220.07XIV-275 hans skifteXV-170 skifte enkenDavid Hansen Højme Sanderum Maren Rasmusdatter 1759 17.01 XIV-427 skifte enkenHans Andersen Højme Sanderum Dorthe Olufsdatter 1758 10.02 XIV-279 skifte hustruHans Jacobsen Højme Sanderum Karen Nielsdatter 1761 XV-149 skifte hustruHans Knudsen Højme Sanderum Karen Jacobsdatter <strong>1747</strong> 27.11 XII-85 hans skifteHans Laursen smed Højme Sanderum Maren Gotfredsdatter 1762 05.07 XVI-2 hans skiftehusmandHans Pedersen Højme Sanderum Maren Rasmusdatter 1749 06.08 XII-430 skifte hustruHans Rasmussen Højme Sanderum Susanne Nielsdatter 1764 20.12 XVI-281 hans skifteskrædder husmandHenning Knudsen Højme Sanderum Anne Jensdatter 1761 07.08 XV-180 skifte enkenJens Hansen Højme Sanderum Mette Dinesdatter 1756 21.06 XIV-45 hans skifteLars Andersen Højme Sanderum Anna Jacobsdatter 1761 20.07 XV-170 hans skifte, hun ~1 Christen PovlsenLars Hansen Højme Sanderum Anne Jensdatter 1761 20.07 XV-166 hans skifteNiels Jensen Højme Sanderum Kirsten Stephensdatter 1764 23.03 XVI-168 hans skifteNiels Pugdal Højme Sanderum Johanne Nielsdatter 1761 03.07 XVI-3, 5 hans skifte,enken ~1 Jørgen Hansen,HøjrupNiels Rasmussen Højme Sanderum Anne Pedersdatter 1761 30.06 XV-54, 145 skifte hustruPeder Hansen Højme Sanderum Kirsten Christophersdatter 1755 24.03 XIII-484 hans skiftePeder Jørgensen Højme Sanderum Anne Hansdatter 1761 20.06 XV-228, 231, 232, 236,238, 239, skifte hustruPeder Nielsen Højme Sanderum Anne Jensdatter 1761 07.08 XV-180 skifte hustruRasmus Andersen Højme Sanderum Kirsten Pedersdatter 1762 05.07 XV-279


18Rasmus Madsen Knudstrupgård Sanderum Maren Jacobsdatter 1751 14.08 XIII-35 skifte hustruAnders Madsen Ravnebjerg Sanderum Karen Andersdatter 1749 07.08 XII-431 hans skifteAnders NielsenhusmandRavnebjerg Sanderum Karen AndersdatterKaren Pedersdatter1751175701.0420.10XII-592 skifte hustru ~1XIV-239 skifte hustru~2Christen Larsen Ravnebjerg Sanderum Kirsten Hansdatter 1748 07.11 XII-328 hans skifteClaus Nielsen Ravnebjerg Sanderum Anne Hansdatter <strong>1747</strong> 18.08 XII-30 hans skifteFrederich Kaas Ravnebjerg Sanderum Mette Marie Hansdatter 1756 14.10 XIV-95 skifte hustruHans Andersen Ravnebjerg Sanderum Marie Adolphsdatter 1759 11.10 XIV-499 skifte hustruHans Hansen Ravnebjerg Sanderum <strong>1747</strong> 08.08 XII-28Hans Hansen Ravnebjerg Sanderum Kirsten Hansdatter 1753 10.05 XIII-224 skifte hustruHans Jørgen Nielsen Ravnebjerg Sanderum Karen Hansdatter 1761 19.11 XV-203 skifte hustruHans Stephensen Ravnebjerg Sanderum 1754 18.10 XIII-435, 437 skifte sønNiels Hansen ungkarlHans Stephensen Ravnebjerg Sanderum 1763 10.02 XVI-85 skifte søn StephenHansen ugiftHans Stephensen Ravnebjerg Sanderum Karen NielsdatterMette Knudsdatter 1749176307.0815.02~1XII-436, XVI-49 hansskifteXVI-66 enken afstår gårdMads Andersen Ravnebjerg Sanderum Dorthe Rasmusdatter 1756176105.0202.06XIII-609 skifte hustruXV-138 hans skifteMads Andersen Ravnebjerg Sanderum 1764 20.12 XVI-285ungkarlNiels Andersen Ravnebjerg Sanderum Anne JørgensdatterInger Simonsdatter1761176113.0705.10XV-158 skifte hustru ~ 1XV-189 hans skifteNiels Hansen ungkarl Ravnebjerg Sanderum 1754 18.10 XIII-435, 437 søn af HansStephensenNiels Ibsen Ravnebjerg Sanderum 1764 26.07 XVI-214 gårdafståelseNiels Jensen Ravnebjerg Sanderum Maren Clausdatter 1751 22.04 XII-608 hans skifteRasmus Hansen Ravnebjerg Sanderum Maren Nielsdatter 1760 05.07 XV-43 skifte hustruStephen Hansen ugift Ravnebjerg Sanderum 1763 10.02 XVI-85 skifte hans farHans StephensenJørgen Pedersen Ravnebjerg Sanderum Margrethe Andersdatter 1764 23.03 XVI-169 hans skiftegydeJørgen Pedersen Ravnebjerg Sanderum Margrethe Andersdatter 1764 23.03 XVI-169 hans skifteSellingegydeRavnebjerg Sanderum Anne Hansdatter 1757 21.04 XIV-164 pigeGydehusHans Madsen Øghavehus Sanderum Karen Laursdatter 1761 13.03 XV-108 skifte hustruMathias Gabrielsen Skalbjerg Kirstine Pedersdatter 1749 31.03 XII-379 skifte hustruSkydebjerg Anne Jensdatter 1759 08.05 XIV-458 ugiftAlbreth Hansen Skydebjerg Agnete Pedersdatter 1753 07.05 XIII-223 hans skifteAnders HansenSkydebjerg Kirsten Hansdatter 1751 03.06. XIII-10 skifte hustruhusmandAnders HansenSkydebjerg Anne Cathrine Rasmusdatter 1761 16.01 XV-105 skifte hustruhusmandGregersSkydebjerg Agnete Pedersdatter 1748 20.06 XII-241 hans skifteChristophersenHans Gregersen Skydebjerg 1758 11.05 XIV-363, 363 hans skifteHans Hansen Skydebjerg Anne JensdatterBirgit PedersdatterMaren Hansdatterenkemand1748 13.12 XII-340 hans skifteHans Hansen Skydebjerg Anne Rasmusdatter 1757 05.12 XIV-244 hans skifteHans HansenSkydebjerg Karen Hansdatter 1754 09.12 XIII-453 hans skiftehusmandHans Krarup Skydebjerg 1759 20.04 XIV-513, 514Hans Nielsen Skydebjerg Karen Christophersdatter 1759 02.10 XIV-506, 509 hans skifte


19Jacob ChristiansenhusmandSkydebjerg Johanne Thomasdatter 1750 06.08 XII-516 skifte hustru, hun~ 1 Jens Jensen XII-314Jens Hansen Skydebjerg Birthe Hansdatter 1751 09.11 XIII-53 hans skifte17.12Jørgen Olsen Skydebjerg Maren Larsdatter 1757 09.03, XIV-146 hans skifte10.03Morten Nielsen Skydebjerg Mette Jensdatter 1757 09.03 XIV-144 hans skifteNiels Andersen Skydebjerg Agathe Marcusdatter 1758 23.05 XIV-319 hans skifteNiels Hansen Skydebjerg Elisabeth CathrineJørgensdatterAnne Marie Andersdatter1761176216.0118.05hustru 1XV-104 hans skifteXV-260 skifte enkenPeder Christophersen Skydebjerg Anne Cathrine Hansdatter 1752 27.06 XIII-134 skifte enkenBeierRasmus Johansen Skydebjerg Maren Jensdatter 1754 09.12 XIII-452 hans skifteSøren Nielsen Skydebjerg Johanne Jacobsdatter 1748 13.12 XII-399 hans skiftemaren MortensdatterAnders Pedersen Gavnby Skydebjerg Maria Kirstine1749 25.07 XII-423 hans skifteWintherMathiasdatterHans Larsen Svendstrup Stenløse Karen Mortensdatter 1752 11.12 XIII-173 hans skifteHans Nielsen Svendstrup Stenløse 1754 18.08 XIII-373 gårdafståelseHans Rasmussen Svendstrup Stenløse Anne Thomasdatter 1760 16.02 XV-9 hans skifteLaurs Knudsen Svendstrup Stenløse Mette Andersdatter 1760176422.0230.07XV-15 hans skifteXVI-217 skifte enkenMads Nielsen Svendstrup Stenløse Karen Thomasdatter 17491754 19.07XII-415 hans skifteXIII-353, 354 skifte enkenNiels Madsen Svendstrup Stenløse 1749 16.06 XII-456, 457 skifte sønMads NielsenAnders Laursen Tevringe Karen Rasmusdatter 1748 29.07 XII-292 skifte hustruPeder Mathiesen Tevringe Anne Rasmusdatter 1754 30.09 XIII-343 gårdafståelseAnders Andersenejendoms- ogTommerup Anna Hansdatter 1757 27.04 XIV-172 skifte hustrurytterbondeAnders Hansen Tommerup Maren PedersdatterMaren Rasmusdatter~ 1~ 2XVI-226, 228 hans skifteMaren Mortensdatter 1764 09.08Anders Pedersen Tommerup Gertrud Hansdatter 1751+ 04.09 XIII-46 hans skifte1759 24.03 XIV-449 enken afstår gårdAnders Pedersen Tommerup Karen Clausdatter 1753 25.07 XIII-254, 305 skifte hustruAnders Rasmussen Tommerup 1748 17.02 XII-111Christen Andersen Tommerup Maren Rasmusdatter 1752 27.06 XIII-137, 139, ~ 2 MarenRasmusdatterChristen Hansen Tommerup Dorthe Knudsdatter 1763 29.01 hans skifteChristen HansenTommerup Anne Pedersdatter 1755 29.12 XIV-16, 18 hans skiftesmedChristian HansenTommerup Johanne Andersdatter 1753 25.07 XIII-256 hans skifteDrud ejendomsbonde04.08Hans Andersen Ravn Tommerup Marie Rasmusdatter 1760 21.02 XV-11 skifte hustruHans Jochumsen Tommerup Dorthe Knudsdatter 1764 04.02 XVI-154 skifte hustruHans Pedersen Tommerup Birthe Nielsdatter 1749 09.10 XII-458 skifte hustruHans Rasmussen Tommerup Anne Hansdatter 1754 29.10 XIII-434 hans skifteHans RasmussenTommerup Anne Japhetsdatter 1752 10.11 XIII-165 hans skifteFuglHans SylvadkapellanTommerup Cathrine Brandt 1750 13.06 XII-546, 549, 550 skifteenkenJens Nielsen Greve Tommerup Karen Ibsdatter 1751 04.09 XIII-42, 45 skifte hustruJørgen Mortensen Tommerup Anne Jacobsdatter 1764 28.04 XVI-230, 232 hans skifteMathias Nicolajsen Tommerup Frederica Justesdatter 1764 27.08 XVI-225 skifte hustruPeder Henningsen Tommerup Karen Bertelsdatter 1754 23.10 XIII-429 skifte hustru


2029.10Peder Nielsen Fugl Tommerup Anne Kirstine Nielsdatter 1760 06.08 XV-92 hans skifteRasmus Andersen Tommerup Bodil Hansdatter 1750 27.06 XII-512 hans skifteRasmus Clausen Tommerup Anna Laursdatter 1754 15.08 XIII-371 hans skifteRasmus Madsen Tommerup Sidsel Mogensdatter 1748 17.02 XII-113 hans skifteRasmus Pedersen Tommerup Bodil Madsdatter 1756 06.04 XIV-22, 24 hans skifteRasmus RasmussenTommerup 1753 25.07 XIII-255 gårdafståelseEllemandHenrich Jørgensen Holmehavegår Tommerup Anne Andersdatter 1752 04.11 XIII-61 hans skifted10.11Hans Ibsen Usselhusene Tommerup Anne Gormsdatter 1752 14.01 XIII-71, hans skifteNiels Andersen Usselhusene Tommerup Kirsten Andersdatter 1763 09.02 XVI-58 hans skifteJep Madsen Skydebjerg Tårup Kirsten Jensdatter 1764 29.05 XVI-196 hans skifteKaren HansdatterNiels Mortensen Skydebjerg Tårup Maren Jensdatter 1748 20.06 XII-243 hans skiftePeder Laursen Skydebjerg Tårup Margrethe Nielsdatter 1764 21.04 XVI-180 hans skifteAnders Christensen Ubberud Maren Hansdatter 1755 14.11 XIII-571 skifte hustruJens Jensen Ubberud Mette Hansdatter 1764 17.12 XIV-263 hans skifteHenning Madsen Dyrehavegård Ubberud Maren Jensdatter 1749175013.0524.12XII-411 hans skifteXII-571 gårdafståelseLars Hansen Ernebjerggård Ubberud Anne Margrethe1755 18.11 XIII-577 skifte enkenHansdatterThomas Jørgensen Ernebjerggård Ubberud Anne Margrethe1755 18.11 XIII-577 skifte hustruHansdatterOluf Hansen Husmosegård Ubberud Dorthe Marie Nielsdatter 1755 13.10 XIII-556 hans skifte, han ~2 Dorthe MarieAnders Ibsen Højbjerg Ubberud Karen Jørgensdatter 1757 29.09 XIII-336, 339 eftersyn afgårdenChristen Hansen Højbjerg Ubberud Johanne Hansdatter 1755176219.0731.08XIII-528 skifte hustruXVI-22 gårdafståelseJørgen Hansen Højbjerg Ubberud Bodil Jørgensdatter 1752 12.04 XIII-117, 120gårdafståelsePeder Hansen Højbjerg Ubberud Karen Lauritsdatter 1752 07.04 XIII-114 hans skiftePeder Nielsen Højbjerg Ubberud Kirstine Madsdatter 1756 04.09 XIV-80 hans skifteNiels Hansen Kalørgård Ubberud Karen PedersdatterGertrud Andersdatter1748175008.0629.05XII-230 skifte hustru ~1XII-503 hans skifteChristen Pedersen Lille Ejlstrup Ubberud Karen Jensdatter <strong>1747</strong> 14.07 XII-10 hans skifteJens Christensen Lille Ubberud 1764 18.06 XVI-199ungkarlEjlstrupgårdPeder Andersen Lille Ubberud Karen Jensdatter 1763 09.09 XVI-121 hans skifteEjlstrupgårdAnders Hansen Lille Hesbjerg Ubberud 1750 08.06 XII-507ungkarlRasmus NielsenLilleHesbjerggårdUbberudMaren JensdatterAnne HansdatterMaren Madsdatter 1762 07.06~1 skifte VI-127 ?~2 skifte ?XV-266 hans skifteAnders Jørgensen Lille Ubberud Ubberud Maren Larsdatter 1748 21.11 XII-335 skifte hustruHans Hansen Lille Ubberud Ubberud Apelone Hansdatter 1756 januar XIV-27, 30, skifte hustruHans Jørgensen Lille Ubberud Ubberud Anne Andersdatter 1761 13.07 XV-242, 244 hans skifteHans Madsen Lille Ubberud Ubberud Anne Sørensdatter 1764 06.12 XVI-301, 305, 309 skiftehustruLars Hansen Lille Ubberud Ubberud Mette Hansdatter 1748 21.11 XII-333 hans skifteMads Hansen Lille Ubberud Ubberud 1755 26.05 XIII-514 gårdafståelseNiels Andersen Lille Ubberud Ubberud Karen Pedersdatter 1761 11.06 XV-142 skifte hustruNiels Sørensen Lille Ubberud Ubberud Karen Rasmusdatter 1752 07.04 XIII-117 skifte hustruKnud Rasmussen Radby Ubberud Johanne Hansdatter 1751 27.05 XIII-4 hans skifteMads Sørensen Radby Ubberud Maren Knudsdatter 1749 31.07 XII-426 hans skifteSøren Rasmussen Store Bisbjerg Ubberud Anne Hansdatter 1749 13.05 XII-409 hans skifte


21Anders Christensen Store Ejlstrup Ubberud Maren Hansdatter 1757 05.07 XIV-62 hans skifteAnders Hansen Store Ubberud Ubberud Magdalene Ambiusdatter 1751175604.0908.04XIII-38 hans skifteXIV-26 skifte enkenChristen Andersen Store Ubberud Ubberud Apelone Andersdatter 1753 09.06 XIII-236, hans skifteHans Andersen Store Ubberud Ubberud Maren Jørgensdatter 1757 13.12 XIV-531 skifte hustruMads Madsen Store Ubberud Ubberud Anne Sørensdatter 1761 25.03 XV-111 gårdafståelseNiels Hansen Troelse Ubberud 1748 02.05 XII-189 skifte i levendeliveAnders Andersen Vejrup Ubberud 1760 18.09 XV-93 gårdafståelseAnders Jensen Vejrup Ubberud Anna Hansdatter 1761 03.09 XV-185 hans skifteHans Pedersen Vejrup Ubberud Marie Clausdatter 1763 14.04 XVI-81 hans skifteJens Hansen Vejrup Ubberud Margrethe Nielsdatter 1759 01.03 XIV-439, 441 skifte hustruJep Hansen Vejrup Ubberud Margrethe Nielsdatter 1755175903.0501.03XIII-504 hans skifteXIV-439, 441 skifte enkenLars Nielsen Vejrup Ubberud Cathrine Pedersdatter 1757 20.09 XIV-227 hans skifteNicolaj Madsen Vejrup Ubberud Anne Rasmusdatter 1748 14.09 XII-307 hans skiftePeder Andersen Vejrup Ubberud Maren Larsdatter 1752 13.12 XIII-174 hans skifteRasmus Andersen Vejrup Ubberud Anna Nielsdatter 1763 02.08 XVI-113 skifte hustruChristopher Hansen Øster Bisbjerg Ubberud Maren Hansdatter 1760 23.10 XV-70 hans skifteNiels Nielsen Dyrebjerg Veflinge Maren Hansdatter 1748 10.05 XII-90 skifte hustruPovl Jørgensen Fuglebjerghus Veflinge Hilleborg Sørensdatter 1762 11.05 XV-257 hans skifteAnders Rasmussen Fuglebjerglun Veflinge Hilleborg Sørensdatter 1751 10.08 XIII-32 hans skiftedJens Jensen Hedeboerne Veflinge Anne Michelsdatter 1756 03.09 XIV-77 hans skifteKirsten AndersdatterNiels Madsen Hedeboerne Veflinge Kirsten Nielsdatter 1752 15.09 XIII-152 skifte hustruPeder Rasmussen Hedeboerne Veflinge Gertrud Nielsdatter 1754 08.11 XIII-444 gårdafståelseGertrud HansdatterHans Jørgensen Rugård Veflinge Apelone Olufsdatter 1760 14.03 XV-17 hans skifteHans Nielsen Sasserod Veflinge Karen Henningsdatter 1764 09.05 XVI-191 skifte hustruJørgen Madsen Skovmøllen Veflinge Anne Ibsdatter 1754176023.0708.02XIII-363 hans skifteXV-7 skifte enkenPeder Thomasen Stejlbjerghus Veflinge Marie Hansdatter 1743 17.01 XII-98, 99 hans skifte(hustru henvisning XI-143)Hans Nielsen Trolddalgård Veflinge Karen Jensdatter 1759 09.10 XIV-492 skifte hustruChristen Eriksen Væde Veflinge Anne Cathrine Lauritsdatter 1757176220.0929.12XIV-218 hans skifteXVI-171, 174, 175 skifteenkenDaniel Tidsen Væde Veflinge Apelone Rasmusdatter 1758 08.09 XIV-365 hans skifteHans Jacobsen Væde Veflinge Karen Jørgensdatter 1762 29.07 XVI-11 skifte hustruHans Madsen Væde Veflinge 1758 27.04 XIV-309 gårdafståelseMads Jacobsen Væde Veflinge Dorthe Hansdatter 1750 02.06 XII-504 hans skifteMads Olufsen Væde Veflinge Kirsten NielsdatterAnne HansdatterIngeborg Nielsdatter1751 09.1117.12XIII-56 hans skifteMichel Sørensen Væde Veflinge 1757 21.10 XIV-221, 224ungkarlRasmus Rasmussen Væde Veflinge 1762 29.12 1762 XVI-171, 174, 175 skifteenkenAnders Jørgensen Verninge Maren Andersdatter 1752 14.03 XIII-100 hans skifteChristen JacobsenVerninge Kirsten Nielsdatter 1763 11.07 XVI-102 skifte hustrusognefogedJørgen Hansen Verninge 1755 11.01 XIII-466 gårdafståelseenkemandJørgen Jensen Verninge Voldborg Andersdatter 1763 11.07 XVI-103 hans skifte,enken afstår gårdenKnud Rasmussen Verninge Kirsten Ibsdatter 1748176221.0324.04XII-119 hans skifteXV-253 skifte enken


22Peder Hansen Verninge Engel Lauritsdatter 1749 29.03 XII-371 skifte enkenPeder Jørgensen Verninge Cathrine Marie1750 01.04 XII-567 gårdafståelseAndersdatterPeder Rasmussen Verninge Anne Jørgensdatter 1756 04.06 XIV-37 hans skifteRasmus Hansen Verninge Kirsten Ibsdatter 1762 24.04 XV-253 skifte hustruRasmus Japhetsen Verninge Maren HansdatterMaren Andersdatter1753175616.0227.01XIII-193 skifte hustru ~1XIII-606 hans skifteRasmus Nielsen Verninge Anne Sørensdatter 1753 16.02 XIII-191 skifte hustruAnders Rasmussen Bregnemose Verninge Karen Olufsdatter 1754 05.06 XIII-328 hans skifteHans Nielsen Bregnemose Verninge Anne Andersdatter <strong>1747</strong> 12.10 XII-69 hans skifteKaren PedersdatterHjelmerup Verninge Anne Christophersdatter 1756 05.06 XIV-52, 56, hun var ugiftAnders Nielsen Hjelmerup Verninge Maren Jensdatter 1757 08.07 XIV-216 skifte hustruChristopher Nielsen Hjelmerup Verninge Christence PedersdatterAnne JensdatterMarie Maren Nielsdatter17541755176211.0320.12XIII-304 skifte hustru ~1,hun ~1 Peder JørgensenXIII-527 skifte hustru ~2XVI-47 skifte hustru ~3Jens Knudsen Hjelmerup Verninge 1755 15.07 XIII-725 gårdafståelseenkemandJørgen Madsen Hjelmerup Verninge Karen Andersdatter 1751 06.04 XII-599 hans skifteMads Larsen Hjelmerup Verninge Dorthea Pedersdatter 1754 28.09 XIII-391 skifte hustruNiels Rasmussen Hjelmerup Verninge Anne Nielsdatter <strong>1747</strong>176410.0831.08XII-33 skifte hustru ~1,hun ~1 Jeppe JespersenXVI-228 hans skifteOluf Sørensen Hjelmerup Verninge Anne Rasmusdatter 1751 06.04 XII-602 hans skiftePeder Jørgensen Hjelmerup Verninge Christence Pedersdatter 1754 XIII-304 skifte enken ~1Christopher NielsenStephen Pedersen Hjelmerup Verninge Kirsten Jensdatter 1763 26.03 XVI-79 hans skifteAnders Knudsen Langsted Verninge Dorthea Jørgensdatter 1748 22.03 XII-125 skifte enkenChristen Sørensen Langsted Verninge Johanne Stephensdatter <strong>1747</strong> 03.11 XII-80 skifte hustruJørgen RasmussenhusmandLangsted Verninge Margrethe HansdatterKaren Andersdatter1750176316.0130.05XII-463 skifte hustru ~1XVI-98 skifte hustru ~2Laurits Ibsen Langsted Verninge 1763 09.05 XVI-252, 253 enkemandMads Hansen Langsted Verninge Karen Pedersdatter 1753 04.08 XIII-260 hans skifteRasmus Andersen Langsted Verninge 1754 05.01 XIII.284ungkarlKnud Andersen Langsted Verninge Karen Andersdatter 1753 12.06 XIII-241 skifte hustrumølle29.06Anders Pedersen Norup Verninge Barbara Hansdatter 1761 30.03 XV-114 hans skifteHans ChristensenHviidNorup Verninge Maren HansdatterMargrethe Nielsdatter1756 05.04 XIV-98, 103, 105, 111hans skifteHans Hansen Norup Verninge Anne Andersdatter 1748 22.03 XII-144 hans skifteHans Jensen Norup Verninge 1754 19.06 XIII-336 enkemandHans Olufsen Norup Verninge 1764 18.12 XVI-273ungkarlJens Hansen Norup Verninge Maren PedersdatterMaren Andersdatter1750175805.11juliXII.544 skifte hustruXIV-355 hans skifteJørgen Nielsen Norup Verninge Christence Andersdatter 1764 18.12 XVI-272 skifte hustruLaurs Kristian Norup Verninge Maren Rasmusdatter 1761 30.05 XV-113 skifte hustruPovlsenNiels Hansen Norup Verninge Mette Hansdatter 1749 27.02 XII-372 skifte hustruskrædderOluf Hansen Norup Verninge Maren Nielsdatter 1754 18.06 XIII-335 hans skifteRasmus Pedersen Norup Verninge Karen Johansdatter 1748 18.09 XII-315 hans skifteJørgen Jørgensen Snestrup Verninge Anne Jørgensdatter 1757 XIV-251, 253 skifte hustruMads Christensen Snestrup Verninge Anne Rasmusdatter 1756 03.06 XIV-35 hans skifteAnders Hansen Solevad Verninge Karen Jensdatter 1751 05.04 XII-598 hans skifte


23Johan AndersenhusmandSolevad Verninge Karen AndersdatterKaren Pedersdatter1748175023.0721.12XII-277 skifte hustru~1XII-557 skifte hustru ~2Lars Rasmussen Solevad Verninge Sophie Nielsdatter 1751 05.04 XII-593 hans skifteKaren IbsdatterNiels Hansen Solevad Verninge Maren Hansdatter 1759176019.06 XIV-476 skifte hustruXV-19, 22 hans skifteNiels Jochumsen Solevad Verninge Karen Jensdatter 1764 23.07 XVI-210 hans skifteMads Pedersen Voldsgård Verninge Johanne Nielsdatter 1749 03.10 XII-452 hans skifteHans Hansen Blesbjerggård Vigerslev Marie Gregersdatter 1756 16.01 XIII-599, 602 skifte hustrusognefogedrytterbondePeder Nielsen Dyregravsvæd Vigerslev Margrethe Christensdatter <strong>1747</strong> 17.10 XII-72 hans skifteeHenrik Madsen Havsted Vigerslev Apelone JørgensdatterAnne PedersdatterBodil MichelsdatterKaren Andersdatter <strong>1747</strong>175218.0804.11~1~2 + 1729~3XII-37 hans skifteXIII-158 skifte enken ~2Morten NielsenMorten Nielsen Havsted Vigerslev Karen Andersdatter 1752 04.11 XII-158 skifte hustruMads Hansen LilleHimmelstrupVigerslev Dorthea Hansdatter 1753175913.0708.02XIII-247, 250 skifte hustruXIV-459, 462 hans skiftePeder Nielsen Ryds mølle Vigerslev Anne Pedersdatter 1762 07.07 XVI-6 skifte hustruJørgen Pedersen Vissenbjerg Kirsten Knudsdatter 1752 03.02 XIII-81 hans skifteHans Nielsen Andebølle Vissenbjerg Birgitte Knudsdatter 17331753 17.05X-425 skifte hustruXIII-229 hans skifteKnud PedersenungkarlAndebølle Vissenbjerg 1754 05.07 XIII-345Lars Jørgensen Andebølle Vissenbjerg Kirsten Rasmusdatter 1756 XIV-12 hans skifteLars Povlsen Andebølle Vissenbjerg Maren Madsdatter 1758 15.11 XIV-413 gårdafståelseRasmus Pedersen Andebølle Vissenbjerg Kirsten Rasmusdatter 1758 10.07 XIV-356 hans skifteThor Andersen Andebølle Vissenbjerg Gertrud Cathrine Hansdatter 1758 05.11 XIV-411 hans skifteHans Nielsen Assenbølle Vissenbjerg Kirsten Andersdatter 1749 29.04 XII-393 skifte hustruNiels Jensen Assenbølle Vissenbjerg Anne Pedersdatter 1751 06.08 XIII-31 hans skifte, enken~2 Rasmus HenriksenNiels Nielsen Assenbølle Vissenbjerg Ingeborg Nielsdatter 1756 30.11 XIV-131 hans skiftePeder Andersen Assenbølle Vissenbjerg Anna Hansdatter 1763 18.06 XV-276, hans skifteRasmus Henriksenrytter ogejendomsbondeAssenbølle Vissenbjerg Anne Pedersdatter 1762 05.11 XVI-38 hans skifte enken~ 1 Niels Jensen XIII-31Rasmus Rasmussen Ballebo Vissenbjerg Gertrud Nielsdatter 1764 14.09 XVI-235 hans skifteBred Vissenbjerg Maren Pedersdatter 1755 23.04 XIII-565, 567 ugiftBred Vissenbjerg Margrethe Rasmusdatter 1755 26.02 XIII-478 pigeAnders Andersen Bred Vissenbjerg 1753 03.07 XIII-270, 271Anders Marqvorsen Bred Vissenbjerg Maren Nielsdatter <strong>1747</strong> 06.10 XII-58 skifte hustruChristen Pedersen Bred Vissenbjerg Mette Pedersdatter <strong>1747</strong> 06.10 XII-62 hans skifteClaus Hansen Bred Vissenbjerg Else Jochumsdatter 1754 28.04 XIII-356, 358, 360, 362hans skifteHans Andersen Bred Vissenbjerg Kirsten Christensdatter 1762 05.11 XVI-39 hans skifteHans Jensen Bred Vissenbjerg Kirsten Pedersdatter 1754 04.07 XIII-340 hans skifteHans Knudsen Bred Vissenbjerg Karen Hansdatter 1753 03.07 XIII-246 hans skifteHans Madsen Bred Vissenbjerg Johanne Rasmusdatter 1752 17.03 XIII-108 skifte hustruJørgen Rasmussen Bred Vissenbjerg Anne Nielsdatter 1764 30.06 XVI-209 hans skifteKnud Markussen Bred Vissenbjerg Maren Laursdatter 1762 05.08 XVI-21 skifte hustruLars Pedersen maler Bred Vissenbjerg Anne Hansdatter 1753 20.08 XIII-272, 273 skifte hustruLaurs Pedersen Bred Vissenbjerg Gertrud Nielsdatter 1755 01.12 XIII-581 hans skiftehusmandMads Clausen Bred Vissenbjerg Sidsel Jensdatter 1748 31.05 XII-224 hans skifte


24Mads Hansen Bred Vissenbjerg Birthe Andersdatter 1763 28.03 XVI-80 hans skifteMads Jørgensen Bred Vissenbjerg Margrethe Johansdatter 1762 18.06 XV-273 hans skifterytter ogejendomsbondeSophie LarsdatterMarqvar Knudsen Bred Vissenbjerg Helene Nielsdatter 1758 12.06 XIV-340 hans skifteMichel Madsen Bred Vissenbjerg Kirsten Ibsdatter <strong>1747</strong>175206.1004.03XII-60 hans skifteXIII-131 skifte enkenMogens Pedersen Bred Vissenbjerg Ellen Marie Pedersdatter 1763 10.11 XVI-139 skifte hustruNiels Olufsen Bred Vissenbjerg Dorthe Hansdatter 1751 29.06 XIII-18 hans skifteOluf Bertelsen Bred Vissenbjerg Johanne Andersdatter 1762 08.11 XV-277 hans skifteOluf Jespersen Bred Vissenbjerg Anne Sophie1761 12.12 XV-193 skifte hustruJochumsdatterPeder Andersen Bred Vissenbjerg Maren Hansdatter 1762 10.11 XVI-44 hans skiftePeder Nielsen Bred Vissenbjerg Kirsten Hansdatter 1753 03.07 XIII-244 hans skifteSøren Jensen Bred Vissenbjerg Margrethe Michelsdatter 1762 27.02 XV-249 hans skiftePeder Nielsen Brønse Vissenbjerg Karen Knudsdatter 1757 20.09 XIV-225 hans skifteClaus Larsen Brønserod Vissenbjerg Anne Hansdatter 1759 08.02 XIV-433 skifte hustruJens Simonsen Brønserod Vissenbjerg Kirsten Hansdatter 1763 10.08 XVI-115 skifte hustruAnders Pedersen Gadsbølle Vissenbjerg Maren Laursdatter 1762 18.05 XV-261 hans skifteKeldsvighusChristen Clausen Gadsbølle Vissenbjerg Kirsten Hansdatter 1748 05.07 XII-264 skifte enkenChristian Biering Gadsbølle Vissenbjerg Sofie Hedevig Wolf 1754 10.07 XIII-351 skifte hustruunderofficer19.07Hans Madsen Gadsbølle Vissenbjerg Johanne Hansdatter 1751 26.03 XII-590 skifte hustruJørgen Joensen Gadsbølle Vissenbjerg Karen Christensdatter 1764 11.08 XVI-236, 237 hans skifteKnud Hansen smed Gadsbølle Vissenbjerg Kirsten Hansdatter 1748 05.07 XII-264 skifte hustruKnud Hansen smed Gadsbølle Vissenbjerg 1751 03.09 XIII-36 skifte stedsønsmedesvend ChristenMadsen ungkarlLars Madsen Gadsbølle Vissenbjerg 1764 11.08 XVI-224 skifte sønRasmus LarsenLars Madsen Gadsbølle Vissenbjerg Kirsten Madsdatter 1748 05.07 XII-260 hans skifteMaren RasmusdatterMads Stephensen Gadsbølle Vissenbjerg Kirsten hansdatter 1748 05.07 XII-264Maurits Hansen 17 år Gadsbølle Vissenbjerg 1756 05.07 XIV-65, 6524.07Oluf Jensen Gadsbølle Vissenbjerg Anne Hansdatter 1760 29.05 XV-66, 68 skifte enkenPeter August WolffritmesterGadsbølle Vissenbjerg Christine ElisabethEsmann1753175302.1106.11XIII-279 hans skifteXIV-116, 120 skifte enkenCarl Haar Grøftebjerg Vissenbjerg Barbara Knudsdatter 1752 XIII-176 skifte enkenPeder Jørgensen GrøftebjerggårdVissenbjerg 1755 28.11 XIII-578 enkemand,gårdafståelseHans Jørgen Knok Hjortebjerg Vissenbjerg Karen Andersdatter 1763 27.04 XVI-91 hans skifteAnders Jensen Hjortebjerghus Vissenbjerg Johanne Andersdatter 1758 19.04 XIV-307 skifte hustrueHans Willadsen Karhusene Vissenbjerg Johanne Rasmusdatter 1753 26.01 XIII-182 hans skifteHans Hansen ungkarl kirkehus Vissenbjerg 1755 09.01 XIII-534, 538Anders Olufsen Kjelstrup Vissenbjerg Anne Nielsdatter 1749 22.1 XII-459 hans skifteLars Jørgensen Kjelstrup Vissenbjerg 1756 26.06 XIV-50 gårdafståelseNiels Christensen Kjelstrup Vissenbjerg Gertrud Nielsdatter 1763 20.07 XVI-110 hans skifteNiels Madsen Kjelstrup Vissenbjerg Maren Jørgensdatter 1753 07.09 XIII-277 hans skiftePeder Nielsen Kjelstrup Vissenbjerg Anne Andersdatter 1758176309.0617.11XIV-327, 345 hans skifteXVI-148, 149 skifte enkenJørgen Larsen Kjelstrup skov Vissenbjerg Gertrud Christensdatter 1764 04.05 XVI-189 skifte hustruPeder Nielsen Kjelstrup skov Vissenbjerg Else Jørgensdatter 1757 11.05 XIV-178 hans skifteGertrud ChristensdatterHans Laursen KjelstrupskovhuseVissenbjerg Maren AndersdatterMaren Madsdatter1759 05.09 XIV-532, 536 hans skifte


25Morten Rasmussen KjelstrupskovhuseVissenbjerg Maren PedersdatterBodil Hansdatter1755176420.06119.03XIII-518 skifte hustru ~1XVI-165 hans skifteAnders Jacobsen Koelbjerg Vissenbjerg Anne Markusdatter 1764 19.12 XVI-276 skifte hustruAnders Madsen Koelbjerg Vissenbjerg Birgitte Jørgensdatter 1749 08.07 XII-418 hans skifteKaren JensdatterAnne MarkusdatterAnders Madsen Koelbjerg Vissenbjerg Kirsten Pedersdatter 1758 12.06 XIV-337 hans skifteHesbjerghusJohan Frederichsen Koelbjerg Vissenbjerg Elisabeth Mortensdatter 1758 13.01 XIV-256 hans skifteMads Knudsen Koelbjerg Vissenbjerg Maren Nielsdatter 1748 31.05 XII-226 hans skifteNiels Nielsen Koelbjerg Vissenbjerg 1764 04.05 XVI-190 skifte sønRasmus Nielsen ugift karli DyregravsvædePeder Pedersen Koelbjerg Vissenbjerg Johanne Hansdatter 1754 07.03 XIII-301 skifte enkenPovl Rasmussen Koelbjerg Vissenbjerg Elisabeth Nielsdatter 1760 17.09 XV-62 hans skifteRasmus Hansen Koelbjerg Vissenbjerg Johanne Hansdatter 1754 07.03 XIII-301 skifte enken hun~ 1 PederRasmus Hansen Koelbjerg Vissenbjerg 1754 05.07 XIII-343 gårdafståelseRasmus Nielsen Koelbjerg Vissenbjerg Karen Madsdatter 1756 18.12 XIII-584 skifte hustruHans Pedersen Kådekildegård Vissenbjerg Anne Andersdatter 1757 05.12 XIV-242 hans skifteLars Hansen Låning Vissenbjerg Kirsten Knudsdatter 1764 07.08 XVI-218 skifte enkenHans Nielsen Låninge Vissenbjerg Kirsten HansdatterKirsten Knudsdatter1751175215.1014.04XIII-51 skifte hustru ~1XIII-121 hans skifteLars Madsen Låninge Vissenbjerg Kirsten Knudsdatter 1764 07.08 XVI-218 skifte hustruClaus Andersen Magtenbølle Vissenbjerg Anna Rasmusdatter 1748 29.06 XII-256 gårdafståelseJens Andersen Magtenbølle Vissenbjerg Margrethe Hansdatter 1753 07.05 XIII-220 hans skifteKnud Rasmussen Magtenbølle Vissenbjerg Elisabeth Gabrielsen 1758 14.06 XIV-344 hans skiftebødkerMichel Madsen Magtenbølle Vissenbjerg Anne Pedersdatter 1759 XIV-517 hans skifteKaren IbsdatterMorten Jacobsen Magtenbølle Vissenbjerg Johanne Jørgensdatter 1748 27.09 XII-322 skifte hustruNiels Andersen Magtenbølle Vissenbjerg Karen Nielsdatter 1763176310.0809.12XVI-114 skifte hustruXVI-147 hans skiftePeder Andersen Magtenbølle Vissenbjerg Maren Hansdatter 1755 14.06 XIV-342 hans skifteHans Hansen Rold Vissenbjerg Bodil Andersdatter 1749 18.04 XII-389 skifte hustruJens Rasmussen Rold Vissenbjerg Karen Christensdatter 1760 14.08 XV-49 skifte hustruHans Rasmussen Roldshuse Vissenbjerg Maren Madsdatter 1750 19.03 XII-475 hans skifteClaus Clausen Runten Vissenbjerg Maren Nielsdatter 1749 21.02 XII-351 skifte hustruClaus Clausen Buch Runten Vissenbjerg Maren Nielsdatter 1749 21.02 XII-351 skifte hustruAnders Eriksen Skalbjerg Vissenbjerg Karen Carstensdatter 1763 29.03 XVI-136 hans skifteskomagerAnders Laursen Skalbjerg Vissenbjerg Maren Hansdatter 1757 24.07 XIV-66, 71 hans skifteChristen Jørgensenrytter ogSkalbjerg Vissenbjerg Magdalene Hansdatter 1749 17.11 XII-476, 481, 489, 497hans skifteejendomsbondeHans Andersen Skalbjerg Vissenbjerg Kirsten Rasmusdatter 1753 25.05 XIII-234 hans skifteJens Christensen Skalbjerg Vissenbjerg Maren Pedersdatter 1757 13.05 XIV-183 hans skifteJørgen Christensen Skalbjerg Vissenbjerg Vibeke Lauritsdatter 1750 13.02 XII-516, 519 hans skifteJørgen Larsen Skalbjerg Vissenbjerg Maren Christensdatter 1752 04.02 XIII-82 hans skifteJørgen Nielsen Skalbjerg Vissenbjerg 1761 04.06 XV-156bondedrengKnud Nielsen Skalbjerg Vissenbjerg Apelone JørgensdatterVoldborg MichelsdatterKnud Pedersen Skalbjerg Vissenbjerg Johanne NielsdatterDorthe HansdatterLars Larsen Skalbjerg Vissenbjerg Karen OlufsdatterAnne Marie1750175119.0312.07XII-473 skifte hustru ~1,hun ~1 Mogens NielsenXIII-26 skifte hustru ~21755 11.04 XIII-496 hans skifte~1~2


26Henningsdatter 1759 24.04 XIV-454 hans skifteMads Rasmussen Skalbjerg Vissenbjerg Mette Jensdatter 1756 20.01 XIII-602 gårdafståelseNiels Christensen Skalbjerg Vissenbjerg 1750 18.09 XII-500 arvekvitteringNiels Henningsen Skalbjerg Vissenbjerg Margrethe Pedersdatter 1749 31.03 XII-380, 382, de dødesamtidigNiels Jensen Skalbjerg Vissenbjerg Anne Jensdatter 1748 30.06 XII-246 hans skifteNiels Knudsen Skalbjerg Vissenbjerg Apelone Rasmusdatter 1752 03.10 XIII-198, 200 hans skiftehjulmandAnne PedersdatterNiels Madsen Skalbjerg Vissenbjerg Maren Pedersdatter 1757 13.05 XIV-184 skifte hustruOluf Sørensen Skalbjerg Vissenbjerg Magdalene Hansdatter 1757 13.05 XIV-181 hans skifteMarie DortheaAntonidatterPeder Ibsen Skalbjerg Vissenbjerg Kirsten Jensdatter 1760 14.08 XV-52 skifte hustruRasmus Madsen Skalbjerg Vissenbjerg Maren Larsdatter 1764 18.12 XVI-269 hans skifteRasmus Rasmussenrytter ogejendomsbondeSkalbjerg Vissenbjerg Anne CathrineConradsdatter1756 20.01 XIII-605 hans skifteSegurd Pedersensognefoged,rytterbondeSkalbjerg Vissenbjerg 1756 16.02 XIII-610Christen Madsen Skallebølle Vissenbjerg Cathrine Jørgensdatter 1756 17.09 XIV-89 skifte hustruJørgen Bertelsen Skallebølle Vissenbjerg 1760 12.04 XV-30ugiftMathias Olufsen Skallebølle Vissenbjerg 1754 06.03 XIII-300 eftersyn af gårdNiels Segurdsen Skallebølle Vissenbjerg Anne Markusdatter 1753 05.04 XIII-207 hans skifteKaren MogensdatterAnders Olsen Skovsby Vissenbjerg Dorthea Christensdatter 1751 18.07 XIII-14 hans skifteMorten Pedersen Skovsby Vissenbjerg Maren Pedersdatter 1753175407.0928.09XIII-274 skifte hustruXIII-461, 464 hans skifteNiels Nielsen Skovsby Vissenbjerg Maren Pedersdatter 1759 23.05 XIV-464 gårdafståelseHans Michelsen Sundslev Vissenbjerg Karen Jespersdatter 1764 18.06 XVI-198 skifte hustruJesper Sørensen Sundslev Vissenbjerg Kirsten Pedersdatter 1749 08.08 XII-438 hans skifteNiels Madsen Ålemose Vissenbjerg Anne Madsdatter 1759 XIV-516 skifte beggeAnders BerntsenÅsum Karen Olufsdatter 1752 04.11 XIII-213, 216 hans skifteNyegaardAnders Pedersen Åsum Anne Marie Andersdatter <strong>1747</strong> 24.02 XII-77 hans skifteClemen Hansen Åsum Maren Hansdatter <strong>1747</strong> 24.11 XII-83 skifte enkenHans Jacobsen Åsum 1748 26.09 XII-253 skifte søn Rasmus9 årHans Jacobsen Åsum Sidsel Rasmusdatter <strong>1747</strong>175220.0905.01XII-46 skifte hustru ~3XIII-67 hans skifteHans Laursen Åsum Anne Sabine1753 17.11 XIII-281 hans skifteChristensdatterHans Pedersen Åsum Maren Andersdatter 1759 24.04 XIV-456 hans skifte08.05Hans Pedersen Åsum Kirsten Rasmusdatter 1761 18.11 XV-201 hans skifteHans Pedersen Åsum Maren Laursdatter 1763 25.04 XVI-84 gårdafståelseJens Christensen Åsum Maren Andersdatter 1754 07.03 XIII-312 hans skifte28.03Jesper Nielsen Åsum Anne Larsdatter 1751 18.06 XIII-6 skifte hustruJochum Hartvig FichÅsum Ida Sofie Jacobsdatter 1755 20.01 XIII-530, 533 hans skifteurtegårdsmandJørgen Andersen Åsum Karen Jespersdatter 1758 03.01 XIV-249, 251 skifte hustruJørgen Hansen Åsum Bodil Clemensdatter 1748 29.06 XII-245 skifte hustruJørgen Rasmussen Åsum Maren Andersdatter 1764 14.03 XVI-164 hans skifteKnud Mortensen Åsum Maren Rasmusdatter 1753 10.02 XIII-188 hans skifteKnud Sørensen smedhusmandÅsum Bodil Nielsdatter 1753 04.05 XIII-212 skifte hustru


27Lars Larsen skrædder Åsum Ursula Andersdatter 1760 05.01 XV-2 skifte hustruMads Rasmussen Åsum Marie Hansdatter 1762 10.12 XVI-46 skifte hustruMikkel Hansen Åsum Maren Andersdatter 1749 29.03 XII-376 skifte hustruMorten Rasmussen Åsum Anne Kirstine Nielsdatter <strong>1747</strong>174820.0631.01XII-4 hans skifteXII-97 enken afstår gårdPeder ClemensenÅsum 1748 29.06 XII-258ungkarlPeder Hansen Åsum Maren Stephensdatter 1763 14.02 XVI-62 skifte hustruPeder Nielsen Åsum Else Nielsdatter 1749 27.09 XII-445 skifte hustruRasmus Nielsen Åsum Marie Rasmusdatter 1749 27.09 XII-449 skifte hustruRasmus Olsen Åsum 1748 31.01 XII-103 fledføringsskifteRasmus Rasmussen Åsum Alhe Nielsdatter <strong>1747</strong> 07.10 XII-63 skifte hustruLars Larsen husmand ved kirken Åsum Dorthea JacobsdatterMaren Pedersdatter17541764 28.07XIII-347 skifte hustru ~1XVI-216 hans skifte

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!