12.07.2015 Views

Det fynske ryttergods: Register til fæsteprotokol 1679-1764 Bagest i ...

Det fynske ryttergods: Register til fæsteprotokol 1679-1764 Bagest i ...

Det fynske ryttergods: Register til fæsteprotokol 1679-1764 Bagest i ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Det</strong> <strong>fynske</strong> <strong>ryttergods</strong>: <strong>Register</strong> <strong>til</strong> fæsteprotokol <strong>1679</strong>-<strong>1764</strong><strong>Bagest</strong> i registeret findes indført nogle fæstebreve udenfor <strong>ryttergods</strong>ets fæsteprotokol.Jeg har mærket dem med ”fæste”, ”fæsteB” er indført i fæsteregisteret for Bramstrup gods.Oprindeligt var disse fæstere udenfor <strong>ryttergods</strong>et. Fæstebrevene er u<strong>til</strong>gængelige.Afskriften har jeg alfabetiseret efter sognenavne, det originale alfabetiske register kan findes påwww.wadschier.dkNogle af stednavnene kan jeg have anbragt i et forkert sogn, men nu er fæsteregisteret i det mindstesøgbart.Anders Frandsen Allese jord Jørgen Jensen, kapelan 1725, 7.9, IV-144i LumbyAnders Hansen Allese hus en mand 100 år + 1726, 16.8., fæsteAnders Hansen Allese hus Mikkel Albert Pedersen 1748, 16.8, VI-5Anders Hansen Allese gård Hans Andersen + 1748, 4.9.,VI-53faderenAnders Jørgensen Allese gård Jørgen Andersen 1747, 14.3., V-748faderenAnders Larsen Allese gård Lars Andersen 1747, 14.3., V-746faderenAnders Nielsen af Allese gård Niels Larsen 1718, 7.3., fæstefaderenAnders Pedersen Allese gård Hans Pedersen 1697, 18.11., fæsteAnders Pedersen Allese gård Peder Andersen 1748, 16.8., VI-5faderenAnders Povlsen Allese hus Niels Jørgensen 1720, 27.4., IV-34Apelone Nielsdatter i Allese hus Anders Povlsens enke 1727, 20.12., fæsteLumbyBent Hansen Allese gård Hans Hansen 1758, 14.8., VI-343faderenChristen Rasmussen Allese hus Rasmus Hansen 1758, 6.2., VI-322faderenChristen Simonsen Allese gård Niels Frandsen 1728, 31.12., IV-295Lumby TorupChristian Christensenaf AlleseAllese gård Gotfred Pedersens enke 1757, 8.1., VI-263~ datterChristian Pederseni AlleseAllese hus Jochum Pedersen 1741, 24.8., V-410broderenClaus Andersen Allese hus Niels Hansens enke 1757, 28.7., VI-300moderenClaus Jørgensen i Allese gård Jørgen Jørgensen 1717, 21.12., fæsteErik Jørgensen Allese gård Jørgen Rasmussen 1760, 9.8., VI-404faderenHans Andersen Allese anden ½ gård Povl Christensen 1740, 24.8., V-411gårdmandHans Christensen Allese nyt hus ved Allese 1759, 2.8., VI-379Hans Hansen * Allese gård Mads Nielsen + 1716, 21.2., fæsteSkovshøjrupHans Jacobsen Allese gård Jacob Madsen + 1718, 14.11., III-120faderenHans Jørgensen Allese ½ gård Oluf Jensen + 1704, 14.4., fæste


Hans Jørgensen Allese hus Simon Knudsen + 1716, 20.6., fæsteHans Jørgensen Allese gård Jørgen Hansen + 1744, 21.2., V-659~ enkenHans Jørgensen Allese nyt hus 1757, 15.1., VI-288Hans Jørgensen afAnderupAllese hus Rasmus Jensen + <strong>1764</strong>, 3.2., VII-83~ enkenHans Larsen Allese nyt hus 1759, 2.8., VI-378Hans Larsen i Allese Allese hus <strong>1764</strong>, 3.2., VII-83svigersøn (?svigerfar)Hans MortensenhjulmandAllese hus Morten Hansen 1731, 20.6., IV-404faderenHans Nielsen Allese hus Apelone Nielsdatter 1728, 31.12., IV-294hjulmandHans Pedersen i Allese hus Niels Hansen 1736, 16.8., V-196AlleseHans Rasmussen Allese bolig Rasmus Hansen 1713, 1.5., fæstefaderenJacob Hansen Allese gård Hans Jacobsen 1747, 9.8., V-765faderenJens Christensen Allese gård Rasmus Nielsen 1700, 12.8., fæsteJens Christensen Allese gård Rasmus Nielsen + 1719, 20.12., fæsteJens Christophersen iHjalleseAllese hus Lars Sørensen + 1751, 10.8., VI-106~ enkenJens Ibsen i Lumby Allese gård Stephen Olufsen + 1745, 11.3., V-670~ enkenJep Jensen Allese sted Hans Andersen 1725, 7.9., IV-143Jochum Pedersen i Allese hus Jørgen Olufsens enke 1728, 31.12., IV-296SkovshøjrupJørgen Andersen Allese bol Anders Nielsen 1691, 15.12.,dokumentJørgen Andersen Allese gård Anders Jørgensen 1707, 16.5., fæstefaderen. Nyt fæstebrev20.12., 1719Jørgen Andersen Allese gård Niels Jensen 1757, 15.1., VI-287stedfaderenJørgen Clausen Allese (-) Claus Jørgensen 1751, 10.8., VI-106faderenJørgen Hansen afVillestofteAllese gård Jørgen Olufsen + 1753, 28.5., VI-156~ enkenJørgen Hansen i Allese gård Niels Hansen 1738, 8.2., V-279Jørgen Ibsen Allese gård Jep Jensen 1758, 6.2., VI-325faderenJørgen Jensen Allese jord Christen Bruun + 1706, 7.4., fæsteJørgen Larsen Allese gård Anders Pedersen 1755, 25.7., VI-234svogerenJørgen Nielsen Allese gård Peder Hansen + 1710, 3.11., fæsteJørgen Olufsen Allese gård Oluf Andersens enke 1730, 22.7., IV-368stedmoderenJørgen Pedersen Kragi OdenseAllese hus Rasmus Pedersen 1729, 31.12., IV-350svigerfaderenJørgen Rasmussen Allese gård Jørgen Nielsen 1757, 8.7., VI-301morfaderenJørgen Rasmussen i Allese gård Niels Madsen 1731, 20.6., IV-403KirkendrupKnud Andersen smed Allese hus og smedie Peder Rasmussen + far erRasmus Pedersen1750, 30.4., VI-72~ Peder Rasmussens


enkeLars Andersen Allese gård Niels Olufsen + 1716, 20.12., fæsteLars Clemensen i Allese gård Lars Frandsen 1742, 12.2., V-514ÅsumLars Frandsen Allese gård Lars Jørgensen 1729, 31.12., IV-350Lars Jensen fra Allese hus Povl Andersen + 1717, 9.7., fæsteKirkendrupLars Jørgensen Allese gård 1719, 20.12., fæsteer beboerLars Nielsen Allese hus Knud Nielsen 1717, 23.4., fæsteLars Povlsen i Allese nyt hus Peder Hansen hjulmand + 1738, 18.4., fæsteLars Sørensen i Broby Allese hus Niels Hansen 1726, 16.8., IV-189Mathias Hansen Allese gård Rasmus Rasmussen 1758, 30.12., VI-359Mikkel AlbertPedersen i KirkendrupAllese hus Lars Jensen + 1734, 13.3., V-24~ enkenMikkel Rasmussen Allese gård Jens Christensen 1730, 22.7., IV-369Morten Hansen Allese hus 1719, 20.12., fæsteer beboerNicolaj Andersen fra Allese hus Peder Nielsen 1758, 6.2., VI-321EjbyNiels Andersen Allese bolig Simon Knudsen 1700, 12.8., fæste1719, 20.12., fæsteNiels Andersen Allese gård 1719, 20.12., fæsteer beboerNiels Christensen Allese gård Christen Simonsen 1763, 9.1., VII-29faderenNiels Frandsen Allese gård Frands Andersen 1709, 13.5., fæstefaderenNiels Hansen Allese hus 1719, 19.12., fæsteer beboerNiels Hansen Allese hus Peder Simonsen + 1727, 20.12., fæstestedfaderenNiels Hansen Allese gård Peder Jørgensen 1691, 18.3., dokumentboelsmandNiels Hansen Allese gård Peder Jørgensen 1719, 20.12., fæstebolsmand iNiels Hansen i Allese gård Hans Jørgensen 1747, 9.8., V-768AnderupNiels Jensen Allese sted Jørgen Andersen gamle + 1729, 16.7., IV-343Niels Madsen Allese ½ gård Niels Andersen 1714, 15.11., fæsteNiels Madsen Allese ½ gård2. ½ gårdNiels Andersen +1727, 20.12., fæstesvigerfaderenNiels OlufsenskrædderAllese hus Hans Mortensen + 1742, 4.9., V-564~ enkenNiels Rasmussen Allese gård Peder Clausen + 1696, 1.12., fæsteOluf Andersen Allese gård 1719, 20.12., fæsteer beboerOluf Hansen Allese gård Hans Jørgensens enke 1742, 12.2., V-515moderenPeder Andersen Allese sted Anders Pedersen + 1727, 14.8., IV-245faderenPeder Clausen far Allese gård Hans Rasmussen 1747, V-769Claus Jørgensen iPeder Dinesen iNæsbyAllese gård Dines Jensen 1749, 28.4., VI-34faderenPeder Hansen Allese jord 1726, 16.8., fæste


hjulmandPeder Jørgensen oBrobyAllese gård Jens Ibsen + 1746, 4.4., V-712~ enkenPeder Nielsen iTrøstrupAllese hus Hans Jørgensen + 1725, 7.9., IV-145~ enkenPeder RasmussensmedAllese hus Rasmus Pedersen smed 1747, 9.8., V-764faderenPeder Simonsen Allese hus Hans Andersen + 1709, 13.5., fæstePovl Christensen * Allese gård Niels Hansen 1705, 17.6., fæsteOver HollufRasmus Hansen i Allese gård Hans Madsen 1717, 21.12., fæsteRasmus Jensen Allese hus Anders Andersen + 1734, 8.1., fæste~ enkenRasmus Jensen iBrobyAllese hus Rasmus Jørgensen + 1747, 9.8., V-767~ enkenRasmus Jørgensen Allese gård 1719, 20.12., fæstehan beboerRasmus Jørgensen Allese hus Lars Nielsen 1731, 20.6., IV-405Rasmus Mikkelsen Allese gård Mikkel Rasmussen 1758, 30.12., VI-360faderenRasmus Nielsen Allese gård Niels Rasmussen 1728, 31.12., IV-298faderenRasmus Nielsen iLumby Torp stedfarAllese gård Oluf Hansen + 1758, 14.8., VI-342~ enkenJørgen AndersenRasmus Olufsen smed Allese hus og smedie Knud Andersen 1758, 30.12., VI-360afRasmus Pedersen Allese hus 1695, 13.12.,dokumentRasmus Pedersen Allese hus og smedie Jørgen Knudsen 1717, 21.12., fæsteRasmus Rasmussen af Allese hus Niels Olufsen <strong>1764</strong>, 5.11., VII-136LumbyRasmus Rasmussen i Allese gård Rasmus Jørgensen 1753, 8.12., VI-172faderenStephen Knudsen Allese gård Knud Stephensen + 1709, 14.10., fæstefaderenClaus Hansen Asperup Hans Clausen 1718, 25.4., III-111faderenHans Clausen Asperup gård Jens Hansen lille 1699, 11.1., I-129, 153Hans Jensen Asperup ½ gård Eske Pedersen + 1712, 27.4., III-13Hans Nielsen Asperup gård Hans Juel, borgmester i 1702, 21.3., I-191MiddelfartHans Nielsen Asperup hus Niels Pedersen + 1712, 26.4., III-5Hans Nielsen Asperup 1/3 gård Niels Jensen 1712, 26.4., III-5Hans Nielsen Asperup gård Niels Nielsen 1718, 25.4., III-112faderenJacob Pedersen Asperup gård Jens Sørensen 1702, 15.3., I-190svigerfaderenJørgen Jensen Asperup gård Anders Jensen + 1711, 28.7., II-178~ enkenNiels Nielsen Asperup ½ gård Rasmus Knudsen + 1687, anden ½ gård1707, 4.12., II-94Bertel Rasmussen Asperup Båring gård Niels Pedersen + 1707, 27.6., II-74Hans Nielsen Asperup Båring gård Jens Jørgensen + 1712, 26.4., III-4Jørgen Jensen Asperup Båring gård Hans Andersen + 1717, 24.7., III-99Jørgen Rasmussen Asperup Båring gård Hans Larsen 1696, 22.3., I-54


faderenJep Andersen Bellinge gård Rasmus Hansen + 1733, 4.9., IV-458~ enkenJep Rasmussen Bellinge hus Joen Bjørnsen 1735, 20.7., V-135~ datterJochum Hansen af Bellinge gård Hans Mortensen 1721, 21.6., IV-40HøjmeJoen Bjørnsen Bellinge hus Peder Madsens enke Anne 1719, 12.7., IV-6Joen Eriksen Bellinge hus Jens Ibsen 1754, 23.12., VI-212Jørgen Hansen iBrendekildeBellinge gård Mads Hansen + 1732, 16.4., IV-422~ datterJørgen Ibsen fra Bellinge gård Mads Jørgensen 1729, 16.7., IV-320LindvedKnud Knudsen Bellinge gård 1719, 20.12., fæsteLars Hansen Bellinge gård Peder Jørgensens enke 1735, 4.3., VIII~ datterLars Hansen smed fra Bellinge hus og smedie Jacob Nielsen 1750, 4.8., VI-82RenderLars Jørgensen Bellinge ½ gård Jørgen Ibsen 1758, 6.2., VI-325faderenLars Nielsen Bellinge ½ gård Jacob Nielsen skrædder 1713, 10.5., III-36Lars Nielsen Bellinge gård Niels Nielsen 1738, 26.6., V-315faderenMads Hansen Bellinge ½ gård 1719, 20.12., fæsteer beboerMads Hansen iDannesbogårdBellinge gård Rasmus Jensen + 1741, 28.7., V-473~ enkenMads Jensen Bellinge gård Lars Nielsen 1751, 10.8., VI-115~ datterMads Jørgensen * i Bellinge gård Stephen Pedersen 1714, 12.5., fæsteMads Madsen Bellinge gård Hans Rasmussen + 1706, 14.3., II-42Mads Madsen Bellinge ½ gård Mads Hansen + 1731, 20.6., IV-396~ datterMads Madsen Bellinge ½ gård Mads Madsen 1763, 8.1., VII-31faderenMads Rasmussen Bellinge gård Rasmus Pedersen 1763, 8.1., VII-30faderenMorten Andersen Bellinge gård Morten Rasmussens enke 1736, 16.8., V-198~ datterMorten Andersen (derstår Andresen)Bellinge gård Anders Mortensen 1718, 14.11., III-117faderenMorten Rasmussen Bellinge gård Hans Madsen + 1710, 22.8., ?-158Niels Andersen Bellinge gård Rasmus Pedersen og hustru +samt søn Peder Rasmussen +1762, 11.1., VI-470~ Peder RasmussensenkeNiels Hansen iBoreby mølleBellinge gård Hans Knudsen + 1755, 25.7., VI-228~ enkenNiels Jensen i Bellinge gård Niels Joensen 1719, 20.12., fæsteSkydebjerg TorpNiels Joensen i Bellinge gård Niels Jensen 1719, 20.12., fæsteSkydebjerg TorpNiels Knudsen * Bellinge hus Simon Rasmussen 1717, 4.10., fæsteSvenstrupNiels Larsen Bellinge gård Hans Jørgensen 1760, 30.12., VI-424stedfaderenNiels Larsen fra Bellinge gård Niels Pedersen unge + 1751, 10.8., VI-116


Svenstrup~ enkenNiels Nielsen Bellinge hus Niels Knudsen hjulmand 1750, 30.4., VI-69faderenNiels Nielsen * Bellinge bol Hans Nielsen 1719, 20.5., fæsteHøjmeNiels Nielsen degn i Bellinge ½ gård Jochum Hansen 1728, 15.7., IV-285BellingeNiels Pedersen ifangelBellinge gård Søren Sørensen + 1741, 28.7., V-471~ enkenOluf Andersen Bellinge gård Peder Mikkelsen 1719, 12.7., IV-4Peder Andersen Bellinge gård Hans Larsen 1696, 2.3., I-53, nytfæstebrev 20.12.1719dokumentPeder Andersen Bellinge gård Mads Jensen + 1757, 28.7., VI-311~ enkenPeder Andersen af Bellinge gård Anders Pedersen og hustru + <strong>1764</strong>, 8.11., VII-126forældrenePeder Hansen Bellinge gård Simon Rasmussen 1726, 30.12., IV-215Peder Jensen Bellinge gård Morten Nielsen 1715, 4.12., fæstePeder Jørgensen Bellinge gård Jørgen Pedersen 1699, 19.1., I-131, 153faderenPeder Jørgensen * i Bellinge hus Peder Madsen 1713, 28.3., fæstePeder Mikkelsen Bellinge gård Hans Pedersen 1696, 2.3., I-53Peder Nielsen i Bellinge nyt hus 1757, 28.7., VI-311Peder Pedersen Bellinge ½ gård Rasmus Hansen Stage + 1702, 21.4., I-201Peder Pedersen Bellinge nyt hus 1741, 3.2., V-442Peder Pedersen Bellinge gård Rasmus Andersens enke 1750, 4.8., VI-81moderenPeder Rasmussen fra Bellinge gård Hans Rasmussen 1750, 4.8., VI-82Skalbjerg far RasmusPedersenRasmus Andersen i Bellinge gård Peder Stage 1737, 16.7., V-221~ datterRasmus Andersen i Bellinge ½ gård Hans Rasmussen 1738, 8.2., V-262~ datterRasmus Hansen Bellinge gård Peder Andersen + 1721, 21.6., IV-40Rasmus Hansen Bellinge gård Hans Pedersens enke 1754, 23.12., VI-211moderenRasmus Jensen Bellinge gård Jens Knudsen 1719, 12.7., IV-5faderenRasmus Nielsen af Bellinge gård Niels Pedersen 1763, 8.1., VII-31faderenRasmus Nielsen iBredBellinge hus Simon Rasmussen + 1747, 9.8., V-770svigerfaderenRasmus Pedersen i Bellinge gård Peder Pedersen 1733, 24.1., IV-443Boreby mølleRasmus Sørensen i Bellinge hus Søren Rasmussen + 1741, 3.2., V-441faderenSimon Rasmussen Bellinge gård Hans Andersen 1717, 19.10., fæsteSøren Rasmussen Bellinge hus Hans Skaage + 1713, 15.6., III-32nyt fæstebrev20.12.,1719, dokumentSøren Rasmussen iRavnebjergBellinge gård Christen Jørgensen + 1727, 14.8., IV-233~ enkenNiels Larsen Bellinge Boreby gård gård Mads Christensen + 1742, 4.9., V-540~ enken


Knud Nielsen Mølleraf Brobygårds godsBellinge BorebyMøllemølle Henrik Jørgensen + <strong>1764</strong>, 5.11., VII-127~ enkenMads Christensen Bellinge Borreby gård Peder Bertelsen + 1698, 14.5., fæsteHenrik Jørgensen iPuge mølleBellinge BorrebyMøllemølle Hans Jørgensen + 1724, 10.8., IV-121~ enkenNiels Hansen iDannesbogård farHans NielsenBellinge Dansbogård gård Hans Nielsens enke 1749, 4.9., VI-52moderense 1739, 4.2., V-328Valentin Falsen Bellinge Dansbogård gård Mohr 1718, 14.11., III-117Hans Nielsengårdmand i BrylleBellinge Dansbogård gård Valentin Falsen 1721, 21.6., IV-41~ enkenJens Nielsen fraBrahesborg godsBellinge Dansbogård gård Niels Hansen + 1760, 9.8., VI-416~ enkenJens Hansen af Bolbro Biskorup gård Peder Hansens enke 1763, 8.1., VII-36~ søsterdatterJep Hansen af Ejby Biskorup gård Povl Hansen + 1762, 8.7., VI-508~ enkenLars Knudsen i Ejbyhos brorBiskorup gård Jørgen Christensens enke 1735, 20.7., V-137~ datterLars Pedersen Biskorup gård Peder Nielsen 1736, 16.8., V-188faderenPeder Hansen i Biskorup gård Jørgen Hansen + 1743, 2.4., V-586~ enkenPovl Hansen i Ejby Biskorup gård Hans Hansen + 1729, 16.7., IV-340~ enkenRasmus Jørgensen fraEjbyBiskorup gård Erik Mortensen + 1729, 16.7., IV-341~ enkenAnders HansenBolbroBolbro gård Hans Hansen 1753, 8.12, VI-181~ datterAnders Jørgensen Bolbro gård Jørgen Pedersens enke 1737, 16.7., V-213moderenChristen StephensenHunderupBolbro gård Anders Jørgensen + 1753, 18.1., VI-146~ enkenHans Andersen Bolbro gård Jens Knudsen 1721, 21.6., IV-57Hans Andersen fraHunderupBolbro gård Rasmus Jørgensen + 1762, 30.12., VI-424~ enkenHans Hansen Bolbro gård Anders Madsen + 1719, 14.12., IV-29Hans Hieresen fraBolbroBolbro gård Hiere Hansens enke 1763, 8.1., VII-37moderenHans Jensen iKirkendrupBolbro gård Niels Larsens enke 1735, 20.7., V-141~ datterHans Pedersen i Bolbro nyt hus 1746, 4.4., V-716StegstedHans Simonsen * Bolbro gård Peder Hansen + 1719, 20.12., fæsteLumby TårupHiere Hansen Bolbro gård Hans Simonsen + 1729, 31.12., IV-356~ enkenJørgen Pedersen Bolbro ½ gård Mads Andersen + 1691, 31.3., dokumentJørgen Rasmussen Bolbro gård Rasmus Rasmussens enke + 1762, 30.12., VI-426moderenKnud Pedersen afSnapindBolbro gård Rasmus Hansen og hustru 1754, 23.12., VI-217~ datterLars Rasmussen Bolbro gård Christen Stephensens enke 1762, 8.7., II-504~ datterNiels Knudsen Bolbro smedehus 1736, 23.2., V-173 haner beboer


Peder Hansen stedfarHiere Hansen iBolbro gård Rasmus Pedersen + 1740, 24.8., V-414~ enkenPeder JørgensenKragh sømandBolbro hus Hans Pedersen Krag 1760, 9.8., VI-415svigerfaderenRasmus Hansen Bolbro gård Hans Andersen 1734, 4.9., V-11faderenRasmus Jørgensen far Bolbro gård Peder Hansen 1750, 4.8., VI-77Jørgen Rasmussen iRasmus Nielsen smed Bolbro hus og smedie Niels Knudsen smeds enke 1760, 30.12., VI-427moderenRasmus Pedersen fraSnestrupBolbro gård Jørgen Rasmussen 1753, 18.1., VI-145~ datterAnders Andersenaf BrendekildeBrendekilde gård Anders Nielsen 1757, 28.7., VI-314faderenAnders Clausen Brendekilde hus Jep Andersen bødker og hustru + 1740, 30.12, V-415bødker SanderumRavnebjergAnders Clausen * Brendekilde gård Jacob Top + 1720 før, fæsteÅrslev, HøjrupAnders HansenBrendekildeBrendekilde gård Hans Andersen + 1745, 11.3., V-669faderenAnders HansenFangel far HansBrendekilde gård Hans Rasmussen 1748, 16.8, VI-14~ datterJacobsenAnders Jochumsenfra DansbohusBrendekilde hus Rasmus Nielsen + 1749, 4.9., VI-59~ enkenAnders Nielsen Brendekilde gård Niels Andersen 1724, 10.8., IV-100faderenAnders RasmussenBellingeBrendekilde gård Jens Nielsen 1749, 28.4., VI-31~ datterBent Nielsen Brendekilde gård Niels Larsens enke 1742, 12.2., V-517moderenChristen NielsenStore StærmoseBrendekilde gård Niels Nielsen 1760, 9.8., VI-406faderenHans Andersen Brendekilde gård Peder Møllegård 1718, 14,11., III-117Hans Andersen Brendekilde nyt hus 1754, 23.12., VI-211Hans Hansen afTommerupBrendekilde gård Hans Rasmussen + 1757, 15.1., VI-289~ datterHans Hansen iBrendekildeBrendekilde hus Anders Clausen bødker 1755, 25.7., VI-227~ datterHans Larsen afBrendekildeBrendekilde gård Lars Rasmussens enke <strong>1764</strong>, 5.11., VII-110stedmoderenHans Nielsen Brendekilde gård Niels Pedersen 1749, 28.4., VI-30faderenHans Pedersen * Brendekilde gård Peder Rasmussen 1710, 26.3., fæsteFangelHans Rasmussen fra Brendekilde gård Oluf Pedersen 1762, 11.1., VI-471EdsbjergHerman Ibsen Brendekilde gård Jep Andersen 1742, 4.9., V-576faderenJens Knudsen * Brendekilde gård Hans Rasmussen + 1701, 30.8., fæsteVillestofteJens Larsen Brendekilde gård Peder Jensen 1753, 8.12., VI-174Jens Nielsen * i Brendekilde gård Hans Møllegård 1720. 4.3., fæsteJens Nielsen i Højme Brendekilde hus Peder Hansen 1728, 31.12., IV-311Jep Andersen * Brendekilde gård Niels Madsen 1700, 8.9., fæste


TommerupJep Andersen bødker Brendekilde nyt hus 1733, 24.1., IV-444Jep Knudsen * Brendekilde gård Jens Nielsen + 1700, 17.1., fæsteAllerupJørgen Jacobsen Brendekilde hus Rasmus Pedersen 1741, 28.7., V-470skrædderJørgen Nielsen smed Brendekilde gård Hans Rasmussen + 1694, 25.12., I-38Jørgen Rasmussenhjulmand i HøjbjergBrendekilde hus Rasmus Nielsen 1738, 26.6., V-311faderenKnud JacobsenhjulmandBrendekilde hus Jens Nielsen + 1730, 22.7., IV-370~ enkenKnud Pedersen Brendekilde gård Hiere Knudsen 1749, 28.4., VI-36faderenLars Andersen Brendekilde gård Anders Larsen 1718, 14.11., III-116faderenLars Rasmussen Brendekilde gård 1719, 20.12., fæsteer beboerNiels Andersen Brendekilde gård 1719, 20,12., fæsteer beboerNiels Larsen * Render Brendekilde gård Jørgen Madsen 1711, 6.5., fæsteNiels Pedersen bødkeriBrendekilde gård Hans Ravnebjerg 1706, 10.3., fæstefaderenNiels Rasmussen Brendekilde hus Jens Andersen + 1714, 23.1., fæsteNiels Rasmussen Brendekilde gård Jep Knudsen + 1731, 20.6., IV-397~ datterNiels Rasmussen * i Brendekilde ½ gård Rasmus Nielsen + 1705, 27.5., fæstePeder Hansen Brendekilde hus 1719, 20.12., fæsteer beboerPeder Hansen af Brendekilde gård Rasmus Rasmussen 1757, 28.7., VI-313Peder Jensen Brendekilde sted Niels Rasmussen + 1730, 30.12., IV-378~ enkenPeder Larsen af Brendekilde gård Jens Larsen + <strong>1764</strong>, 5.11., VII-129~ enkenRasmus Gotfredsen Brendekilde hus Jørgen Nielsens enke 1724, 10.8., IV-99~ datterRasmus Hansen af Brendekilde gård Hans Pedersen + <strong>1764</strong>, 3.2., VII-79faderenRasmus Jensen Brendekilde gård 1719, 20.12., fæstehan er beboerRasmus Nielsen Brendekilde hus Maren Jørgensdatter enke 1724, 6.4., IV-87~ enkenRasmus Nielsen af Brendekilde gård Lars Andersen + 1757, 28.7., VI-312~ enkenRasmus Nielsen af Brendekilde gård Anders Rasmussen som fæster 1762, 8.7., VI-493Renderfars gård i BellingeRasmus Nielsen i Brendekilde hus Rasmus Rasmussen 1739, 24.8., V-370Rasmus Pedersen i Brendekilde hus Knud Jacobsen 1739, 4.2., V-326Rasmus RasmussenskrædderBrendekilde hus Jørgen Nielsen smed 1695, 15.10.,dokumentSøren Hansen fargårdmand HansBrendekilde gård Anders Clausen 1737, 16.7., V-253~ datterRasmussen iOluf Pedersen Brendekilde Broholm gård Rasmus Jensen + 1741, 3.2., V-431Niels HansenBrendekilde StoreStærmose~ enkengård Niels Rasmussen + 1693, 27.3., I-23~ enken


Niels Nielsen Brendekilde StoreStærmosegård Niels Hansens enke 1727, 14.8., IV-246moderenAnders Povlsen Brenderup gård Ole Rasmussen 1706, 8.3., II-39Anders Thomasen Brenderup ½ gård Niels Christophersen 1711, 28.7., II-185Claus Ejlertsen Brenderuphus Niels Povlsen + 1694, 17.3., I-17gårdmand Åhøjrup ÅhøjrupJesper Nielsen Brenderup gård Stephen Thomasen + 1712, 20.11., III-60Lars Olufsen Brenderup gård Anders Povlsen + 1712, 26.4., III-3~ enkenOluf Knudsen Brenderup gård Niels Bjørnsen 1704, 17.10., II-2Oluf Rasmussen Brenderup gård Jørgen Christophersen 1702, 23.9., I-208Peder Christensen Brenderup ½ gård Christen Pedersen 1712, 27.4., III-6faderenStephen Thomasen Brenderup gård Rasmus Nielsen + 1697, 4.5., I-75~ enkenHenrik Jørgensen Brenderup Å-Højrup gård Jørgen Andersen + 1710, 13.9., II-160~ enkenAnders Andersen Brylle gård Johan Ditlevs enke 1742, 4.9., V-570~ datterAnders Knudsen Brylle gård Jens Jørgensen 1753, 8.12., VI-173Anders Pedersen Brylle hus Mathias Pedersen <strong>1764</strong>, 3.2., VII-72i Dyrup HøjmeAnders Rasmussen Brylle gård Jep Smidt 1688, 9.6. dokumentBrylleAnders Rasmussen Brylle hus Hans Nielsen 1758, 14.8., VI-344skrædderCarl ChristianJørgensen skrædderBrylle hus Peder Rasmussen + 1749, 28.4., VI-29~ enkenChristen Nielsen Brylle gård Jens Rasmussen + 1743, 2.8., V-637GreveFangelHans Andersen Brylle hus Jep Knudsens enke 1745, 2.9., V-706Hans Andersen i Brylle ½ gård Rasmus Nielsen den yngre 1755, 24.12., VI-246RenderHans Hansen smed * i Brylle hus 1719, 20.12., fæsteHans Jensen Brylle gård Jens Sørensen Edsberg 1735, 20.9., V-119faderenHans Jensen afBroholmBrylle gård Anders Andersen + 1758, 14.8., VI-344~ enkenHans Jensen af DyrupHøjmeBrylle gård Jens Hansens enke 1759, 2.8., VI-381moderenHans Larsen i Brylle Brylle gård Lars Sørensen 1761, 29.7., VI-438faderenHans Madsen * i Brylle gård Morten Ibsen 1701, 22.7., fæsteHans Mortensen iBrylleBrylle gård Søren Jørgensen + <strong>1764</strong>, 5.11., VII-103~ enkenHans Nielsen af Brylle gård Lars Rasmussen 1704, 15.2., fæsteVolderslevgårdHans Nielsen iSanderumBrylle hus Rasmus Hansen + 1743, 2.8., V-636~ datterHans Pedersen * Brylle gård Niels Andersen 1701, 13.9., fæsteRavnebjergHans Pedersen bødker Brylle hus Rasmus Larsen 1750, 4.8., VI-85i BrylleJens Hansen afGundestrupBrylle gård Rasmus Mortensen + 1763, 21.9., VII-46~ enken


Jens Jørgensen Brylle gård Jens Jørgensens enke 1738, 26.6., V-318~ datterJens Jørgensen * Brylle gård Knud Andersen 1688, 23.1., dokumentBrylleJens Rasmussen Brylle gård Rasmus Pedersen 1733, 4.9., V-1faderenJens Sørensen i Brylle gård Rasmus Ibsen 1704, 29.11., fæsteEdsbjergJep Madsen Brylle gård Anders Rasmussen 1727, 14.8., IV-236~ datterJep Nielsen *VolderslevBrylle gård og jord Peder Andersen + 1703, fæste samt 13.3.,1703, 10.10., 1703Jesper Davidsen Brylle gård Hans Nielsen smeds enke 1741, 28.7., V-462~ datterJohan Ditlev Brylle gård Jep Nielsen 1713, 23.11., fæsteDavidsenJohan Johansen Brylle hus Mads Andersen hjulmand 1740, 20.1., V-381hjulmand i HjalleseJørgen Hansen iSanderumBrylle gård Rasmus Hansen + 1748, 16.8., VI-20~ enkenJørgen Madsen iTommerupBrylle gård Rasmus Jørgensen + 1732, 16.4., IV-416~ enkenJørgen Pedersen Brylle gård Peder Hvid 1718, 14.11., III-118faderenJørgen Rasmussen Brylle gård Rasmus Jørgensen Greve 1753, 28.5., VI-157faderenJørgen Rasmussen Brylle en anden gård Lars Ibsens enke 1757, 15.1., VI-280~ datter JohanneLarsdatterKnud Jensen * Brylle Brylle gård Jens 1690, 5.11., dokumentfaderenKnud Larsen Brylle hus Johan Johansen 1758, 14.8., VI-345~ datterLars Ibsen i Brylle gård Mads Jørgensen 1708, 28.3., fæsteLars Knudsen * Nørre Brylle gård Søren Jensen Vibe + 1697, 30.9., fæsteBrobyLars Pedersen Brylle gård Jørgen Madsen + <strong>1764</strong>, 3.2., VII-71~ enkenLars Simonsen Brylle gård Knud Jensen + 1724, 10.8., IV-122~ datterMads Andersen Brylle hus 1712, 2.5., fæsteMathias Pedersen Brylle hus Peder Jørgensen + 1748, 17.4., V-832Morten Hansen Brylle gård Hans Madsen 1730, 30.12., IV-376faderenMorten Jørgensen Brylle gård Hans Hoerns enke 1689, 9.3.,Morten Nielsen Brylle gård Hans Pedersen 1721, 21.6., IV-42husmandMorten Pedersen iRenderBrylle hus Peder Mathiasen + 1746, 27.7., V-724faderenNiels Hansen Brylle gård Niels Povlsen + 1757, 8.7., VI-310~ enkenNiels Hansen Brylle gård Hans Jensens enke 1763, 8.1., VII-15moderenNiels Jørgensen Greve* iBrylle½ gård2. ½ gårdJørgen Madsen GreveJørgen Madsen Greve +1700, 19.3., fæste1710, 20.12., fæstefaderen


Niels Nielsen Brylle ½ gård 1719, 20.12., fæsteNiels Pedersen soldat Brylle ½ gård Lars Mikkelsen 1708, 17.1., fæsteNiels Povlsen * Brylle1695Brylle gård Povl Ibsen h.b. 1737 ca., fæstefaderenNiels Stephensen i Brylle hus 1719, 20.12., fæsteer beboerOluf Rasmussen iHjelmerupBrylle gård Peder Rasmussens enke 1751, 10.8., VI-119~ datter KirstenPedersdatterPeder Hansen Brylle gård Peder Knudsen + 1754, 23.12., VI-210~ enkenPeder Jørgensen Brylle ½ hus Anders Madsen + 1717, 29.11., fæstePeder Jørgensen Brylle ½ husMolcher skrædder +1725, 7.9., IV-1382. ½ husPeder Knudsen af Brylle gård Hans Nielsen som fæster Dansbo 1721, 21.6., IV-43Højmei BellingePeder Mathiasen i Brylle hus Niels Stephensen 1725, 7.9., IV-139Peder Nielsen Greve Brylle gård Niels Greves enke 1743, 2.4., V-585moderenPeder Pedersen Brylle hus Hans Pedersen 1725, 7.9., IV-139skrædder i FangelPeder Rasmussen Brylle gård Anders Hansen + 1706, 26.7., II-53~ enkenPeder Rasmussen Brylle hus Peder Pedersen 1728, 15.7., IV-266Rasmus Hansen Brylle gård Hans Nielsen Ellemand 1718, 14.11., III-118faderenRasmus Hansen fhv Brylle hus 1706, 10.8., fæstegårdmandRasmus Jørgensen Brylle gård Anders Madsen 1718, 15.7., fæsteRasmus Jørgensen Brylle gård Hans Andersen 1707, 5.7., fæsteGreve * iRasmus Larsen af Brylle gård Jørgen Mortensen 1757, 15.1., VI-282~ søsterdatterRasmus Larsen fra Brylle 2 huse Rasmus Madsen 1740, 24.8., V-400HjalleseRasmus Madsen Brylle ½ øde gård Niels Greve 1732, 16.4., IV-415husmandRasmus Madsen Brylle andet hus Søren Jensen 1739, 24.8., V-339husmandRasmus Mortensen Brylle gård Morten Jørgensen 1724, 10.8., IV-103faderenRasmus Mortensen Brylle gård Morten Nielsen 1739, 24.8., V-338faderenRasmus Nielsen Brylle ½ gård Niels Nielsen 1729, 31.12., IV-355faderenRasmus Nielsen i Brylle ½ gård Niels Pedersen 1733, 4.9., V-2faderenRasmus Rasmussen afSkræppenborgBrylle gård Jep Madsens enke 1763, 8.1., VII-16~datter Karen IbsdatterRasmus Rasmussen i Brylle ½ gård Rasmus Nielsen gamle 1761, 29.7., VI-440faderenRasmus Simonsen iTommerupBrylle gård Søren Larsen + 1748, 16.8., VI-21~ enkenSøren JensenhjulmandBrylle hus Peder Pedersen skrædder + 1736, 23.2., V-169~ enkenSøren Jørgensen Brylle gård Jørgen Pedersen 1754, 20.6., VI-200


faderenSøren Larsen Brylle gård Lars Knudsen 1734, 13.3., V-46faderenVelcher Fischer Brylle ½ nyt hus 1715, 17.10., fæsteAnders Jensen Brylle Broholm gård Anders Augustesen 1721, 21.6., IV-44Anders Augustinusen Brylle Broholm gård Hans Pedersen + 1713, 21.7., fæste* SkovbyAnders Jensen fra Brylle Broholm gård Anders Augustinusen 1721, 21.6., fæsteAssenbølleNiels RasmussenNellemann ridefogedEinsidelborgBrylle Broholm gård Anders Jensen + 1761, 29.7., VI-437~ enkenHans Jørgensen Brylle Brunsvig bol Jørgen Andersen 1757, 15.1., VI-283faderenHelle Pedersen Brylle Brunsvig bolig Mads Jørgensen 1706, 18.11., II-62~ datterJørgen Andersen fra Brylle Brunsvig bolig Helle Pedersen, skovfoged 1720, 27.4., IV-33ThoboHans Rasmussen Brylle Edsbjerg gård 1714, 16.1., fæsteKyrialRasmus Nielsen iTommerupBrylle Edsbjerg gård Hans Rasmussen + 1736, 16.8., V-200~ enkenHans Jensen Brylle Gundestrup gård 1719, 20.12., fæstehan er beboerHans Povlsen iGundestrupBrylle Gundestrup gård Hans Jensen 1739, 24.8., V-341svigerfaderenHans Rasmussen iHjalleseBrylle Gundestrup gård Hans Povlsen + 1748, 16.8., VI-19~ enkenJørgen Rasmussen Brylle Gundestrup gård Niels Rasmussen 1720, 27.4., IV-32Mads Jensen fra Brylle Gundestrup sted Jørgen Rasmussen 1729, 16.7., IV-317TommerupNiels Hansen Brylle Gundestrup gård Rasmus Hansen + 1719, 12.7., IV-6Niels Hansen iDannesbogård farHans NielsenBrylle Gundestrup gård Niels Jørgensen + 1739, 4.2., V-328~ datter, se1749, 4.9., VI-52Niels Jørgensen * Brylle Gundestrup gård Anders Ibsen 1714, 2.8., fæsteTommerupNiels Rasmussen iGundestrupBrylle Gundestrup ½ gård Jens Andersen 1691, 14.11.,dokumentNiels Rasmussen fraSolevadBrylle Gundestrup gård Mads Jensen + 1749, 4.9., VI-43~ enkenPeder Andersen Brylle Gundestrup sted Niels Hansen + 1723, 16.2., IV-65~ enkenPeder Hansen Brylle Gundestrup gård Peder Andersen + 1731, 20.6., IV-398~ enkenPeder Pedersen Brylle Gundestrup gård Peder Hansen 1758, 30.12., VI-362faderenRasmus Andersen iRender far AndersRasmussenBrylle Gundestrup gård Niels Jørgensen 1739, 24.8., V-343~ datterAnders HansenBrylleBrylle Leipzig sted Søren Jensen hjulmand 1749, 28.4., VI-29~ enkenAnne CathrineHansdatterBrylle Leipzig hus Bartholomæus Fischers enke 1730, 30.12,moderenBartholomæus Fischer Brylle Leipzig gård David Zertner 1707, 13.11, II-90Hans Pedersen Holst Brylle Leipzig hus Anne Cathrine Davidsdatter 1732, 16.4., IV-415


kudsk KundegårdJens Christensen Brylle Leipzig hus Niels Christensen + 1695, 27.2., I-22Søren Jensen Brylle Leipzig hus Hans Pedersen Holst 1739, 24.8., V-340hjulmandJens Andersen Brylle Lille Appe gård Anders Jensen 1715, 24.10., III-64faderenJørgen Rasmussen Brylle Lille Ersbjerg hus Johan Hansen 1751, 10.8., VI-120svigerfaderenAnders Nicolajsen Brylle Lille Ersbjerg sted Jørgen Rasmussen 1757, 15.1., VI-283på Nårup hedeJens Hansen på StoreAppeBrylle Lille Stærmose gård Jens Madsen + 1759, 2.8., VI-377~ enkenJens Madsen iSkalbjerg far MadsBrylle Lille Stærmose gård Mads Andersen og hustru 1749, 4.9., VI-44~ datterRasmussenMads Andersen Brylle Lille Stærmose gård Hans Ibsen + 1696, 18.12., I-64~ enkenHans Hansen Brylle Nyrnberg sted Henning Christensen 1742, 12.2., V-530svigerfaderenHenning Christensen Brylle Nyrnberg bol Niels Hansen 1705, 28.3., II-18Lars Jochumsen i Brylle Refbjerg hus Peder Pedersen + 1761, 29.7., VI-441Frue sogn OdensePeder Pedersen Brylle Refsbro nyt hus 1745, 2.9., V-705Anders Hansen Brylle Render gård Peder Mortensen 1743, 2.4., V-583RenderAnders Rasmussenfra SkræppenborgBrylle Render bol Peder Hansen + 1758, 14.8., VI-345~ enkenChristopher Madsenfra Verninge bødkerBrylle Render hus Niels Pedersen bødker + 1729, 16.7., IV-318~ enkenAnders Rasmussen Brylle Render gård Gregers Madsen 1710, 17.5., fæsteAnders Rasmussen * Brylle Render hus Anders Hansen + 1705, 6.6., fæsteBrylleHans Andersen Brylle Render hus Helle skytte 1719, 14.12., IV-21Hans Andersen Brylle Render gård Anders Rasmussen 1741, 3.2., V-439faderenHans Jørgensen smedLille UbberudBrylle Render hus og smedie Jørgen Christen Hansen smed 1759, 31.12., VI-387Jørgen ChristenHansen fæster HansJørgensens hus iUbberudHans Madsen * Brylle Render gård Mads Nielsen 1699, 1.6., fæsteHenning Christensenhus mand GundestrupBrylle Render hus Povl Hansen 1741, 28.7., V-457svigerfaderenJens Rasmussen iBellingeBrylle Render gård Mads Hansen + 1718, 16.8., fæse~ enkenJens Rasmussen iBellingeBrylle Render gård Mads Hansen + 1748, 16.8., VI-20~ enkenJørgen Christophersen Brylle Render nyt hus og smedie 1753, 18.1., VI-144smed i SkalbjergJørgen Rasmussen Brylle Render hus 1719, 20.12., fæsteLars Mortensen i Brylle Render hus 1719, 20.12., fæsteer beboerMads Hansen Brylle Render gård Hans Madsen 1728, 31.12., IV-308faderenMads Hansen Brylle Render hus Anders Rasmussen 1745, 11.3., V-685Mads Hansen * Brylle Render bol Povl Andersen 1710, 17.5., fæste


BrendekildeMads Rasmussen Brylle Render sted Peder Jørgensen 1747, 9.8., V-776Morten Mortensen fraBellingeBrylle Render gård Hans Andersen + 1763, 8.1., VII-20~ enkenMorten Nielsen * Brylle Render hus Hans .. skomager 1703, fæsteSkydebjergNiels Hansen Brylle Render gård Rasmus Jensen + 1728, 15.7., IV-265stedfaderenNiels Jensen afSanderumBrylle Render hus Henning Christiansen + <strong>1764</strong>, 5.11., VII-105~ enkenNiels Mortensen af Brylle Render hus Peder Madsen smed 1715, 9.1., fæsteNiels Nielsen Brylle Render bol Niels Mortensen 1728, 15.7., IV-264Niels Nielsen i Brylle Render hus Hans Ravn 1732, 18.6., IV-436SkræppenborgNiels Pedersen bødker Brylle Render hus 1719, 20.12., fæsteer beboerPeder Hansen Brylle Render sted Rasmus Andersen 1741, 28.7., V-460svigerfaderenPeder Jørgensen fra Brylle Render hus Morten Nielsen 1721, 21.6., IV-43HøjmePeder Jørgensen fra Brylle Render jord på Render mark Niels Nielsen husmand i 1739, 24.8., V-345HøjmeBrendekildePeder Larsen iSkræppenborgBrylle Render hus Lars Mortensen 1735, 4.3., V-115faderenPeder Madsen smed Brylle Render gård 1719, 20.12., fæsteer beboerPeder Mortensen * Brylle Render gård Morten Pedersen 1704, 26.2., fæstefaderenPovl rytter Brylle Render hus Jørgen Rasmussen 1720, 27.4., IV-33Rasmus Andersen fraOdenseBrylle Render sted Mads Hansen + 1723, 22.6., IV-73~ enkenRasmus Hansen Brylle Render gård Hans Nielsen Mand + 1718, 8.1., fæsteRasmus Jørgensen Brylle Render hus Christopher Madsen 1749, 4.9., VI-44Rasmus Madsen Brylle Render gård Peder Madsen smeds enke 1741, 28.7., V-458svigermoderenJens Madsen Brylle Skauenborg bolig Rasmus Pedersen + 1696, 15.7., I-62Jørgen Hansen Brylle Skauenborg bol Jens Andersen 1718, 25.4., III-112Jørgen Rasmussen Brylle Skræppenborg gård Rasmus Rasmussen + 1695, 20.6., I-29faderenKnud Rasmussen Brylle Skræppenborg Rasmus Jørgensens enke 1763, 8.1., VII-17moderenRasmus Jørgensen Brylle Skræppenborg sted Jørgen Rasmussen + 1724, 10.8., IV-104faderenChristen PedersenmøllerBrylle Thobo gård Mogens Sørensen + 1711, 19.11., fæste~ enkenNiels Povlsen i Thobo Brylle Thobo gård Povl Larsen 1763, 8.1., VII-19faderenPovl Knudsen fraLadegårdBrylle Thobo gård Christen Pedersens enke 1724, 10.8., IV-105~ datterChristian Nielsen Brylle Vittenberg bolig Hans Jensen + 1696, 2.3., I-51Christian Nielsen Brylle Vittenberg bolig Niels Christensen 1759, 31.12., VI-386faderenChristen Jørgensen Brylle Vittenberg bol Hans Jensen + 1696, 2.3., fæsteNiels Christiansen Brylle Vittenberg sted Christians enke 1723, 22.6., IV-74moderenRasmus Nielsen i Dalum Grisehuset hus Søren Jensen 1760, 9.8., VI-411


SanderumSøren Jensen iSanderumHans Andersen i Dalum Hedehus vedBellingeChristiansdalHans Sørensen fra Dalum Hedehus vedOdense hede ChristiansdalHans Hansen Møller *i Turup MølleHans Ulrich Waidtløffra OdenseNiels Christensen Dalum Mølle mølle Hans Hansens enke JohanneDalum Grisehuset hus Jens Sørensen 1745, 11.3., V-683faderenHedehus Hans Sørensen + 1743, V-639~ enkenhus Gabriel Olufsen + 1751, 10.8., VI-121~ enkenDalum mølle mølle Christen Rasmussen + 1729, 16.7., IV-332~ enkenDalum mølle og stampemølle Niels Christensen + 1763, 21.9., VII-62~ enken1761, 29.7., VI-448DinesdattermoderenNiels Christensen Dalum Mølle mølle 1763, 8.1., enkenMette Rasmusdatterfæster Græsholm iÅlykkeCran kaptajn Dalum vedhus1719. 14.12., VI-31ChristiansdalJost HansenDalum vedlejer hus Kruse major 1733, 4.9., IV-471ChristiansdalHans Pedersen Dreslette Snave bol Peder 1717, 21.12., III-109faderenHans Rasmussen Dreslette Snave ½ gård Rasmus Andersen 1698, 10.8., I-117faderenLars Madsen Dreslette Snave gård Mads Rasmussen 1702, 10.6., I-204faderenLars Pedersen Dreslette Snave ½ gård Hans Rasmussen + 1704, 8.5., II-1Simon Jørgensen Dreslette Snave gård Hans Andersen + 1714, 8.2., III-37Hans Nielsen Dyrup gård Hans Nielsen + 1723, 16.2., IV-63~ enkenLars Hansen i Højmefar Hans HansenDyrup gård Knud Rasmussen + 1741, 28.7., V-465~ enkenPeder Knudsen Dyrup gård Lars Hansen 1762, 8.7., VI-499stedfaderenAnders HansenDyrup HøjmeDyrup Højme gård Hans Jacobsen 1762, 11.1., VI-473faderenAnders Ibsen Dyrup Højme gård Jacob Nielsen + 1705, 21.12., II-39Anders JensenSanderum Ravnebjergfar Jens NielsenDyrup Højme gård Lars Pedersen + 1743, 2.8., V-621~ enkenAnders Knudsen Dyrup Højme nyt hus 1747, 9.8., V-762i EjbyAnders Larsen Dyrup Højme gård Peder Henningsen 1731, 30.12., IV-375Anders Nielsen Dyrup Højme gård Mads Jørgensen + 1699, 29.1., I-130, 153~ enkenAnders Pedersen Dyrup Højme ½ gård Hans Andersen + 1705, 28.8., II-32~ enkenAnders Rasmussenskrædder i DyrupHøjmeDyrup Højmehus han selv laderbygge1726, 16.8., IV-195August Stephensen Dyrup Højme hus Jørgen Madsen + 1747, 9.8., V-761~ enkenChristen Povlsen Dyrup Højme gård Mads Stephensen 1741, 3.2., V-425~dennes broderdatterChristopher Hansen Dyrup Højme gård Rasmus Hansen 1723, 16.2., IV-64


David Hansen Dyrup Højme gård Knud Hansen 1728, 15.7., IV-279Frederik Christiansen Dyrup Højme gård Hans Jørgensen 1758, 30.12., VI-366fra ErnebjergGotfred Jacobsen Dyrup Højme bol Jacob Gotfredsen 1708, 27.7., II-102faderenHans Andersen Dyrup Højme gård Anders Pedersens enke 1748, 16.8., VI-7moderenHans Hansen Dyrup Højme gård Hans Rasmussen + 1703, 14.5., I-216faderenHans Hansen Dyrup Højme gård Hans Hansen 1738, 26.6., V-309faderenHans Hansen i Dyrup Højme gård Hans Andersen 1749, 4.9., VI-54SanderumHans Jacobsen i Dyrup Højme gård Anders Nielsen 1726, 30.12., IV-220Dyrup Dyrup Højmestedfar Anders IbsenHans JacobsenKnudstrup far JacobJacobsenDyrup Højme gård Anders Larsen + 1739, 24.8., V-350~ enkenHans Jørgensen farJørgen Pedersen gdmDyrup HøjmeDyrup Højme gård Hans Knudsen + 1743, 2.4., V-579~ enkenHans Knudsen Dyrup Højme gård Anders Ibsens enke 1731, 20.6., IV-395svigermoderenHans Larsen af DyrupHøjmeDyrup Højme gård Lars Hansens hustru + 1762, 11.1., VI-476forældreneHans Larsen smed Dyrup Højme hus og smedie Gotfred Jacobsen 1739, 24.8., V-352~ datterHans Nielsen i Dyrup Højme gård 1748, 16.8., VI-8BrendekildeHans Pedersen Dyrup Højme gård Jørgen Madsen + 1703, 5.11., I-223Hans Pedersen Dyrup Højme hus Phister, kaptajn 1731, 20.6., IV-394Hans Povlsen Dyrup Højme gård Dines Knudsen + 1735, 20.7., V-143Hans Rasmussen i Dyrup Højme gård Hans Jacobsen + 1744, 21.2., V-643HøjmeHans RasmussenskrædderDyrup Højme hus Rasmus Hansen 1735, 20.7., V-145faderenHans RasmussenskrædderDyrup Højme andet hus Niels Jørgensen + 1737, 16.7., V-224~ datterHenning Knudsen Dyrup Højme gård Knud Pedersen 1724, 10.8., IV-111faderenHenrik Davidsen iHøjmeDyrup Højme gård Anders Jensen 1758, 14.8., VI-346stedfaderenJacob Hansen Dyrup Højme nyt hus 1761, 8.7., VI-315Jacob Nielsen Dyrup Højme gård Niels Andersen 1697, 3.3., I-70faderenJens Hansen Dyrup Højme gård Hans Povlsen + 1728, 31.12., IV-310~ enkenJens Nielsen i Højme Dyrup Højme gård Niels Jensens enke 1733, 24.1., IV-445moderenJens Rasmussen Dyrup Højme hus Niels Jensen 1726, 30.12., IV-219Jørgen Madsen i Dyrup Højme nyt hus 1744, 21.12., V-666ElmelundJørgen Pedersen Dyrup Højme gård Peder Rasmussen 1709, 7.10., II-129Knud Hansen Dyrup Højme gård Hans Knudsen 1704, 8.4., I-229faderen


Knud Knudsen fra Dyrup Højme gård Peder Jørgensen 1762, 11.1., VI-472SanderumKnud Pedersen Dyrup Højme gård Christen Larsen 1693, 10.3., I-4Lars Andersen Dyrup Højme nyt hus 1703, 17.3., I-221Lars Andersen iHøjme stedfar HansDyrup Højme gård Christen Povlsen + 1758, 14.8., VI-346~ enkenJacobsenLars Hansen Dyrup Højme gård Hans Andersen 1735, 20.7., V-147faderenLars Larsen Dyrup Højme gård Peder Andersen + 1742, 12.2., V-490~ enkenLars Larsen skrædder Dyrup Højme hus Anders Rasmussen skræddersenke1744, 21.2., V-662svigermoderenLars Pedersen Dyrup Højme gård David Hansen + 1742, 12.2., V-487~ enkenLars RasmussenhjulmandDyrup Højme hus Hans Rasmussen skrædder 1737, 16.7., V-225broderenMads Stephensen Dyrup Højme gård Jørgen Jørgensen 1703, 14.5., I-217Niels Hansen iSanderum stedfarDyrup Højme gård Hans Hansen 1741, 28.7., V-468~ datterNiels HansenNiels Hansen smed Dyrup Højme hus og smedie Hans Larsens enke 1763, 8.1., VII-33moderenNiels Jensen Dyrup Højme gård 1719, 20.12., fæsteer beboerNiels Jensen gamle Dyrup Højme gård 1719, 20.12., fæsteer beboerNiels Jørgensen Dyrup Højme hus Lars Andersen + 1707, 26.2., II-70Niels Nielsen afMagtenbølleDyrup Højme hus Jens Nielsen <strong>1764</strong>, 3.2., VII-85~ datterNiels Pedersen Dyrup Højme gård Lars Andersen + 1762, 11.1., VI-475~ steddatter KarenChristensdatterNiels Rasmussen af Dyrup Højme gård Rasmus Jørgensens enke 1759, 2.8., VI-381moderenPeder Hansen i Dyrup Højme gård Christopher Hansen 1751, 10.8., VI-111~ datterPeder Henningsen på Dyrup Højme gård Hans Pedersen 1729, 16.7., IV-326PejrupgårdPeder Jørgensen Dyrup Højme gård Jørgen Pedersen 1742, 12,2., V-489faderenPovl Nielsen Dyrup Højme gård Henning Knudsen + 1738, 8.2., V-269~ enkenRasmus Andersen Dyrup Højme hus Hans Pedersen 1759, 31.12., VI-394Rasmus Hansen Dyrup Højme gård Jens Madsen + 1695, 28.3., I-24~ enkenRasmus Hansen Dyrup Højme husplads Rasmus Jørgensen 1714, 28.5., III-54Rasmus Jørgensen fra Dyrup Højme gård Jens Rasmussen 1729, 16.7., IV-325BrendekildeRasmus Larsen fraVoldsgårdDyrup Højme gård Peder Hansen + 1755, 25.7., VI-238~ enkenAnders Andersen Ejby gård Jep Gotfredsen + 1737, 16.7, V-214~ enkenAnders Andersen fra Ejby gård Anders Stephensen + 1709, 16.12., fæsteAnders Knudsen Ejby gård Stephen Hansen + 1757, 8.1., VI-273~ enken


ChristopherEjby gård Anders Rasmussen + 1703, 1.9., I-221RasmussenEbbe HansenEjbyEjby gård Hans Hansen gamle 1734, 4.9., V-76faderenHans Andersen Ejby gård Anders Barse 1718, 14.11., III-116faderenHans Hansen fra Ejby Ejby gård Hans Hansen gamle 1726, 28.1., IV-175faderenHans Ibsen Ejby gård Hans Eriksen + 1717, 24.7., III-96Hans Ibsen i Ejby Ejby gård Niels Knudsen + 1747, 9.8., V-780~ enkenHans Knudsen Ejby gård Christopher Bendtsen 1728, 31.12., IV-343svigerfaderenHans Madsen Ejby gård Niels Rasmussen + 1726, 28.1., IV-174* ÅsumHans Pedersen iNæsby mor PederEbbesens enkeEjby gård Niels Jørgensen + 1742, 4.9., V-559,561, 563~ enkenHenning Rasmussen iSkovsboEjby gård Hans Knudsens enke 1747, 9.8., V-780~ datterJens Pedersen Ejby gård Christopher Rasmussen + 1707, 27.6., II-73Jep Ibsen Ejby gård Anders Andersen 1760, 30.12., VI-429stedfaderenJørgen Rasmussen Ejby gård 1719, 20.12., fæsteKnud Andersen Ejby ½ gårdanden ½ gårdNiels ChristensenNiels Christensen +1727, 14.8., IV-240 ogbror Peder Andersen,1732, 18.6., IV-433stedfaderenKnud Hansen Ejby nyt hus 1751, 10.8., VI-120Knud Hansen Ejby gård Hans Henningsens enke 1762, 8.7., VI-505moderenKnud Pedersen iHunderup far gdmPeder HansenEjby gård Rasmus Rasmussen + 1742, 4.9., V-556~enkenKnud Rasmussen Ejby gård Knud Andersen + 1742, 4.9., V-558~ enkenLars Hansen Ejby nyt hus 1753, 18.1., VI-147Mads Hansen Ejby gård Hans Madsens enke 1757, 8.1., VI-272moderenMads Jørgensen iKirkendrupEjby gård Knud Pedersen + 1745, 26.3., V-689~ enkenMikkel Pedersen fra Ejby 1/3 gård Bertel Hansen 1712, 29.4., III-11Særslev, SlagstrupMikkel Rasmussen Ejby gård Rasmus Rasmussen 1717, 1.12., III-107faderenNiels Christensen af Ejby gård Anders Knudsen + 1706, 17.3., fæsteNiels Hansen Dyrupfar Hans NielsenEjby gård Henning Rasmussen + 1759, 31.12., VI-391~ enkenNiels Hansen fra Ejby nyt hus 1760, 30.12., VI-428Hollufgårds godsNiels Ibsen Ejby gård Jep Ibsen + forrig fæster 1762, 8.7., VI-506broderen. StedfarAnders Andersensenke?Niels Jørgensen Ejby gård Jørgen Rasmussen 1738, 20.6., V-320faderen


Niels Knudsen iOdenseEjby gård Povl Hansen + 1729, 16.7., IV-342~ enkenPeder Andersen Ejby ½ gård2. ½ gårdAnders Christensen1727, 14.8., IV-2421737, 16.7., V-215faderen +Peder Ebbesen Ejby gård Ebbe Hansens enke 1762, 8.7., VI-507moderenPeder Jørgensen påSkovsbo godsEjby gård Hans Hansen + 1750, 4.8., VI-86~ enkenPeder Madsen Ejby nyt hus 1759, 31.12., VI-392Peder Rasmussen Ejby gård Rasmus Jensen 1717, 21.12., III-107faderenPovl Andersen Ejby ½ gård2. ½ gårdAnders AndersenAnders Andersen +1733, 4.9., V-41741, 28.7., V-479Rasmus Andersen iBøllemose far AndersMadsenfaderenEjby gård Knud Rasmussen + 1748, 16.8., VI-11~ enkenRasmus Jensen Ejby ½ gård2. ½ gårdJens Rasmussen 1692,1707, 16.12., II-95faderenRasmus Jørgensen Ejby gård Jørgen Rasmussen 1727, 14.8., IV-243faderenEjby gård Hans Andersen Borre + 1753, 8.12., VI-182~ enkenJep RasmussenJep Rasmussen +Rasmus Nielsen afHunderupStephen Hansen i Ejby ½ gård2. ½ gård1743, 2.8., V-6401753, 18.1., VI-148~ enkenStephen Nielsen afNæsbyEjby gård Povl Ebbesen <strong>1764</strong>, 5.11, VII-140~ søsterMads Hansen slagter i Ejby mark jord Eichel etatsrådinde 1739, 30.11., V-336OdenseAnders Andersen Fangel gård Niels Nielsen + 1674, 25.6.* FangelAnders Andersen* KellerupFangel gård Niels Nielsen gamle 1737, 16.7., V-246~ datterAnders Hansen Fangel hus Mads Larsen + 1740, 24.8., V-417FangeAnders Hansen * i Fangel gård Hans Andersen, faderen 1702, 4.9., fæsteAnders Jørgensen Fangel ½ gård Lars Lang 1683, 11.6., fæste~ datterAnders Madsen Fangel gård Jep Jensen + 1719, 12.7., IV-3Anders Nielsenskrædder HjalleseFangel ½ hus Lars Andersen + 1726, 16.8., IV-187~ enkenAnders Nielsen Fangel hus Simon Pedersen 1731, 20.6, IV-396* Dyrup DyrupHøjme far NielsJensenBernt Jørgensen Fangel hus Jørgen Berntsens enke 1763, 8.1., VII-28moderenChristen Andersenfra BrendekildeFangel gård Mads Pedersen + 1738, 26.6., V-322~ enkenChristen Christensen Fangel nyt hus 1745, 11.3., V-686Christian Rasmussenbødker BrylleFangel hus Christopher Povlsen bødker + 1747, 14.3., V-738


Christopher Japhetsen Fangel hus den berygtede kvinde 1720, 27.4., IV-32Christopher Povlsen Fangel nyt hus 1739, 24.8., V-366bødker FangelClaus Hansen Fangel gård Niels Pedersens enke DortheaClausdatter +1747, 27.7., V-727moderenFalker Knudsen Fangel nyt hus 1742, 12.2., V-511Hans Hansen i Fangel hus Mads Andersen ungkarl + <strong>1764</strong>, 5.11., VII-110HjalleseHans Henriksen Fangel hus Niels Keiser 1721, 21.6., IV-41Hans Jacobsen Fangel gård Hans Pedersen 1733, 4.9., IV-465svigerfaderenHans Jørgensen i Fangel hus 1719, 20.12., fæstehan er beboerHans Madsen afFangelFangel gård Mads Hansen + 1729, 16.7., IV-334faderenHans Madsen afFangelFangel gård Morten Pedersen sognefoged + 1757, 15.1., VI-279~ enkenHans Nielsen Fangel gård Mads Rasmussen 1693, 10.4., fæsteHans Nielsen Fangel gård Hans Nielsen skrædder 1719, 12.7., IV-2Hans Nielsen Fangel gård Niels Jensen 1763, 8.1., VII-27faderenHans Nielsen * i Fangel gård Niels + 1697, 3.2., fæstefaderenHans Pederen * i Fangel gård Niels Hansen + 1706, 11.8., fæsteHans Pedersen afFangelFangel bol Mads Hansen + 1757, 28.7., VI-308~ enkenHans Rasmussen Fangel gård Rasmus Pedersen 1762, 8.7., VI-492faderenHans Rasmussen fraSvenstrupFangel bol Lars Andersen + 1757, 8.1., VI-266~ enkenHans Rasmussen i Fangel gård Anders Brod + 1723, 16.2., IV-64FangelJacob Caspersen i Fangel hus 1719, 30.1., fæstehan er beboerJacob Hansen Fangel hus Rasmus Olufsen 1753, 28.5., VI-158Jacob Rasmussen Fangel gård 1719, 20.12., fæstehan er beboerJens Andersen iSanderumFangel gård Lars Pedersen + 1730, 30.12., IV-385~ datterJens Hansen fraTårupgårdFangel hus Hans Jørgensens enke 1735, 4.3., V-98~ datterJens Hansen i Fangel gård Peder Jacobsen 1748, 16.8., VI-12Brendekilde far HansRasmussenJens Nielsen i Fangel Fangel hus Niels Nielsen (+?) 1758, 25.7., VI-234Jens Pedersen Fangel gård Peder Pedersen + 1706, 29.4., fæstefaderenJens Stephensen * i Fangel gård Stephen Jensen 1711, 21.9., fæsteJesper Madsen Fangel nyt hus 1746, 27.7., V-729Jørgen Andersen * Fangel ½ gård Anders Jørgensen 1709, 6.7., fæstefaderenJørgen Andersengårdmand FangenFangel anden ½ gård Anders Jørgensen 1726, 28.1., IV-178faderenJørgen Hansen Fangel gård Hans Nielsen 1753, 18.1., VI-140faderenJørgen Hansen i Fangel gård Hans Rasmussen 1708, fæste


stedfaderenJørgen Jensen iSolevadFangel gård Knud Pedersen + 1742, 12.2., V-512~ enkenJørgen Pedersen * Fangel gård Peder + 1706, 10.5., fæstefaderenKnud Falchersen Fangel hus Niels Hansen Mast 1748, 16.8., VI-13Knud Larsen iSanderumFangel gård Peder Jørgensen + 1747, 14.3., V-740~ enkenKnud Larsen iSvenstrupFangel gård Hans Madsen + 1748, 16.8., VI-13~ datterKnud Nielsen Fangel gård Niels Nielsen 1748, 17.4., V-831~ datterKnud Pedersen Fangel gård Jørgen Andersen 1736, 16.8., V-176HolmehaveLars Andersen Fangel gård Jørgen Rasmussen 1676, 17.2., dokumentLars Andersen iHøjmeFangel sted Hans Ibsen ungkarl 1733, 4.9., IV-463~ søsterLars Jensen Fangel gård Peder Pedersen + 1758, 30.12., VI-361~ enkenLars Jørgensen Fangel gård Jørgen Pedersen og hustru 1761, 29.7., VI-441forældrene +Lars Knudsen Fangel del af gård Rasmus Hansen + 1719, 25.5., fæsteLars Pedersen * Fangel gård Mads Ibsen + 1693, 8.4., dokumentFangelMads AndersenskrædderFangel hus Anders Nielsen skrædder 1760, 30.12., VI-422faderenMads Hansen Fangel gård Rasmus Hansen 1685, 5.11., dokumentMads Hansen far Fangel hus Peder Pedersens enke 1734, 13.3., V-35Hans Nielsen SøbyMads Hansen iHjalleseFangel sted Niels Jørgensen + 1726, 16.8., IV-187~ enkenMads Larsen Fangel hus Niels Jensen + 1736, 16.8., V-175~ enkenMads Nielsen Fangel hus Knud Falkersen + <strong>1764</strong>, 5.11., VII-109~ enkenMads Nielsen fraBolbroFangel sted Rasmus Nielsen 1721, 21.6., IV-42broderenMads Pedersen * i Fangel gård Hans Nielsen 1710, 28.2., fæsteMads Povlsen Fangel hus og smedie Stephen Jensen 1750, 30.4., VI-73f. fr. (?)Morten Pedersen fraBellingeFangel gård Rasmus Jørgensen + 1743, 2.8., V-634~ enkenNiels Hansen Fangel gård 1719, 20.12., fæsteer beboerNiels Hansen Fangel hus Peder Christensen 1729, 16.7, IV-334Niels Hansen Fangel gård Jens Andersen + 1744, 21.2., V-600~ enkenNiels Hansen i Fangel hus Hans Henriksen 1734, 16.8, V-90Boreby mølleNiels Jensen *Hjallese TorpFangel hus Mads Rasmussen 1706, 18.10., fæstestedfaderenNiels Jensen tjener iFangelFangel gård Jens Pedersens enke 1735, 4.3., V-93moderenNiels Nielsen Fangel hus 1718, 14.11., III-116Niels Nielsen Fangel gård Rasmus Madsens enke 1758, 14.8., VI-337Niels Nielsen * i Fangel gård Jens Rasmussen + 1685, 1.6., fæste


Niels Nielsen * Fangel hus Jørgen Rasmussen + 1713, 5.5., fæsteKærsgård godsNiels Nielsen afTommerupFangel gård Mads Nielsen + 1723, 22.6., IV-71~ enkenNiels Nielsen iSvenstrupFangel hus Rasmus Jørgensen 1748, 16.8., VI-12stedfaderenNiels Pedersen Fangel gård Claus Hansen + 1757, 15.1., VI-279morbroderenNiels Pedersen * i Fangel gård Hans Jørgensen + 1698, 30.7., fæsteNiels Rasmussen Fangel hus Falker Knudsen 1748, 16.8., VI-13Oluf RasmussengårdmandFangel en anden gård i byen Niels Hansens enke <strong>1764</strong>, 5.11., VII-107svigermoderenOluf Rasmussen iRavnebjergFangel gård Rasmus Rasmussen + 1747, 9.8., V-782~ enkenPeder Andersen Fangel gård Peder Nielsen + 1735, 20.7., V-131~ enkenPeder Christensen * Fangel hus Oluf Rasmussen 1697, 2.4., fæsteOdensePeder Christensen Fangel hus og smedie Jacob Caspersen + 1723, 16.2., IV-65smedPeder Jacobsen af Fangel gård Hans Jacobsen 1736, 16.8., V-178broderenPeder Jensen far Jens Fangel gård Niels Hansen 1727, 14.8., V-244Pedersen iPeder Jørgensen Fangel gård Peder Rasmussen + 1723, 22.6., IV-71~ enkenPeder Larsen i Fangel gård Lars Knudsen 1757, 28.7., VI-309faderenPeder Madsen * Fangel gård Hans Rasmussen 1749, 28.4., VI-34FangelPeder Nielsen Fangel gård Anders Hansen + 1728, 15.7., IV-286~ enkenPeder Pedersen Fangel gård Rasmus Jørgensen ungkarl + 1737, 16.9., V-244~ halvsøsterPeder Pedersen af Fangel hus Jørgen Nielsen 1705, 25.5., fæsteRasmus Jørgensen Fangel gård 1719, 20.12., fæstehan beborRasmus Jørgensen Fangel sted Jørgen Hansen 1733, 4.9., IV-464faderenRasmus Jørgensen Fangel hus Niels Nielsen + 1739, 24.8., V-365~ enkenRasmus MadsenBoreby mølleFangel gård Lars Andersen + 1734, 13.3., V-33~ enkenRasmus Nielsen Fangel gård Henrik Hansen 1696, 23.1., fæsteRasmus Olufsen af Fangel hus Christopher Japhetsen 1723, 22.6., IV-72AlleseRasmus Pedersen iSolevadFangel gård Hans Nielsen Søby 1735, 20.7., V-129~ datterRasmus Rasmussen afTarupFangel gård Oluf Rasmussen <strong>1764</strong>, 5.11., VII-108broderenRasmus Rasmussen iSanderumFangel sted Jens Stephensen + 1725, 7.9., IV-154~ enkenRasmus Stephensen af Fangelhus på Fangel bys Jørgen Christensen1762, 9.8., VI-403Bellingegrund ved BellingetræledRasmus Svendsen fra Fangel smedehus Stephen Jensen smed + 1757, 28.7., VI-309


Bred~ enkenSimon Olufsen Fangel gård Anders Clausen + 1729, 31.12., IV-357~ datterSimon Pedersen Fangel hus Peder Bjørnsen 1719, 14.12., IV-17Stephen Jensen Fangel hus og smedie Peder Christensen 1750, 30.4., VI-73svigerfaderenSøren Larsen af Fangel gård Anders Madsen 1762, 30.10., VI-421HjelmerupJørgen Berntsen Fangel mark nyt hus som han bebor 1746, 27.7., V-734Niels Jørgensen Fangel Tuemose bol Rasmus Hansen 1707, 7.5., fæsteJørgen Christensen Fangel ved Bellinge hus som han beboer 1746, 27.7., V-728broHans Jørgensen Fjeldsted gård Jørgen Madsen 1696, 17.6., I-61faderenJens Hansen Fjeldsted gård Hans Jørgensen + 1705, 28.7., II-27~ enkenGert Nielsen Fjeldsted Fjellerup gård Niels Nielsen 1702, 8.2., I-195Knud Nielsen Fjeldsted Fjellerup hus Jep Andersen 1705, 19.7., II-25Anders Pedersen Fjeldsted sogn gård Rasmus Mogensen 1697, 2.9., I-91StrærupAnders Nielsen Fuglevig præstegårds mølle1754, 8.1., VI-191Kelstrup i Vissenbjerg mølleChristen Jespersen Fænø Middelfart gård Jesper Christensen + enkenMaren Pedersdatter1699, 16.1., I-129, 153moderenChristen Jørgensen Fænø Middelfart ålegård Jens Jørgensen 1713, 16.9., III-34Christian Dinesen Fænø Middelfart gård Niels Nissen + 1706, 13.11, II-59Jens Jensen Fænø Middelfart gård Jens Jørgensen 1715, 24.10., III-73faderenJep Jensen Fænø Middelfart gård Jens Ibsen + 1702, 2.6., I-202faderenNiels Nissen Fænø Middelfart gård Nis Mortensen 1703, 26.2., I-211faderenNis Madsen Fænø Middelfart gård Christian Dinesen Skytte 1712, 14.10., III-15Anders Knudsen Gamborg gård Peder Jørgensen 1710, 29.5., II-146Anders Pedersen Gamborg gård Peder Andersen 1708, 31.10.m II-112faderenHans Hansen Skel Gamborg gård Hiere Jørgensen 1709, 18.9., II-127Hans Rasmussen Gamborg gård Oluf Rasmussen + 1694, 25.12., I-137Hans Rasmussen Gamborg Bolig Peder Christophersens enke 1708, 31.10., II-111Hans Rasmussen Gamborg gård Jørgen Eskilsen + 1709, 17.6., II-120Jens Jørgensen Gamborg hus Jørgen Jørgensen gamle 1714, 20.11., III-62Jørgen Eskilsen Gamborg gård Knud Mortensen 1708, 12.6., II-100Jørgen Jensen Gamborg gård Jens Jørgensen 1706, 1.11., II-59faderenJørgen Larsen Gamborg bol Niels Larsen 1711, 28.7., II-179broderenJørgen Nielsen Gamborg gård Mads Rasmussen gamle 1699, 4.2., I-134, 153Jørgen Nielsen Gamborg gård Hans Jørgensen + 1699, 9.7., I-145, 154Jørgen Nielsen Gamborg gård Rasmus Jørgensen + 1710, 29.3., II-145Lars Andersen Gamborg ½ gård Jørgen Pedersen + 1704, 19.6., II-1Lars Olufsen Gamborg bol Lars Jørgensen + 1711, 28.7., II-177Mikkel Ibsen Gamborg gård Peder Jensen + 1699, 11.1., I-127, 152Niels Andersen Gamborg hus Anders Nielsen 1709, 18.9., II-218faderenNiels Andersen Gamborg hus Anders Sørensen Kring 1712, 30.6., III-13Niels Hansen Gamborg hus Rasmus Rasmussen + 1714, 20.11., III-62


Niels Nielsen Gamborg hus Niels Andersen 1714, 28.5., III-52Niels Rasmussen Gamborg hus Jørgen Jørgensen gamle 1697, 29.12., I-98~ datterOluf Hieresen Gamborg gård Hans Pedersen 1701, 16.3., I-180Oluf Olufsen Gamborg hus Oluf Jørgensen 1714, 20.11., III-63Peder Ibsen Gamborg hus Christen Jørgensen + 1709, 17.6., II-121Peder Pedersen Gamborg gård Rasmus Andersen 1699, 28.1., I-133, 153Rasmus Hansen Gamborg hus Jørgen Larsen + 1717, 24.7., III-101Rasmus Madsen Gamborg gård Mads Rasmussen 1709, 18.9., II-127faderenRasmus Rasmussen Gamborg bol Hans Madsen + 1705, 27.10., II-33Lars Rasmussen Gamtofte ”Hestholm” gård Rasmus Larsen 1697, 20.9., I-94faderenJacob Jørgensen Gelsted gård Falch Jensen 1709, 7.10., II-128Peder Rasmussen Gelsted gård Rasmus Pedersen 1715, 24.10., III-75faderenAnders Larsen Gelsted Hønnerup gård Lars Andersen 1704, 13.4., I-230faderenHans Nielsen Gelsted Hønnerup gård Anders Larsen 1711, 30.7., II-176Niels Madsen Gelsted Kingstrup gård Jacob Christensen + 1715, 24.10., III-76Peder Nielsen Gelsted Kingstrup gård Hans Rasmussen gamle + 1715, 24.10., III-72Hans Christensen Gelsted Lunge bolig Jens Jensen + 1699, 23.7., I-146, 154Hans Olufsen Glamsbjerg gård Jørgen Pedersen + 1712, 2.5., III-12Hiere Rasmussen Grindløse Vester gård Peder Sørensen + 1713, 10.4., III-28EgenseKnud Christensen Grindløse Vester ½ gård Mads Olufsen 1709, 7.10., II-131EgenseKnud Madsen Grindløse VesterEgensegård Jørgen Hansens enke 1698, 12.3., I-104moderenPeder Sørensen Grindløse Vester ½ gård Knud Hansen + 1704, 17.12., II-7EgenseSøren Rasmussen Grindløse Vester gård Jørgen Rasmussen 1698, 25.5., I-113EgenseHans Ibsen Grindløse Vesterby gård Jørgen Hindsen 1699, 14.3., I-139Niels Bertelsen Grindløse Vesterby ½ gård Hans Ibsen + 1705, 2.11., II-34Rasmus Christensen Guldborg Kolshauge gård Christen Tønnesen 1702, 8.4., I-198faderenPeder Olufsen Guldborg Reveldrup gård Oluf Andersen 1702, 24.3., I-197faderenLars Christensen *ReveldrupGuldborg Reveldrup gård Christen Larsen + 1705, 3.4., II-19faderenAnders Pedersen Harndrup hus Peder Christensen 1707, 19.2., II-68~ datterAndreas Pedersen Harndrup hus Hans Andersen 1703, 24.3., I-214Christen Nielsen Harndrup gård Niels Rasmussen 1702, 9.6., I-203faderenClaus Jensen Harndrup hus Hans Larsen 1712, 19.10., III-24Hans Larsen Harndrup hus Anders Pedersen 1704, 29.6., II-1Hans Nielsen Harndrup gård Niels Pedersen + 1699, 6.3., I-136, 153Lars Bertelsen Harndrup gård Christen Nielsen 1717, 21.12., III-108stedfaderenMads Andersen Harndrup ½ gård Anders Madsen + 1696, 22.3., I-56faderenRasmus Hansen Harndrup ½ gård Hans Madsen + 1712, 19.10., III-23faderenRasmus Nielsen Harndrup gård Jørgen Nielsens enke Maren 1693, 6.3., I-3


Madsdatter~ enkens datterRasmus Sørensen Harndrup bol Niels Jacobsen + 1702, 9.6., I-203Anders Andersen Hjallese gård Anders Rasmussen + 1712, 15.10., fæsteAnders AndersenSvenstrupHjallese gård Niels Pedersen + 1753, 18.1., VI-145~ enkenAnders Knudsen Hjallese gård Peder Nielsen gamle 1705, 11.5., fæsteAnders Rasmussenskrædder KirkendrupHjallese hus Rasmus Hansen + 1733, 4.9., IV-470~ enkenAnders RasmussenHjalleseHjallese ½ gård Christen Jørgensen + 1751, 10.8., VI-115~ enkenCasper Jacobsen Hjallese gård Jørgen Andersen + 1736, 16.11., V-205~ enkenChristen Andersen Hjallese ½ gård Lars Jørgensen + 1733, 24.1., IV-448~ enkenChristen Jørgensen Hjallese ½ gård Christen Andersen + 1742, 4.9., V-553~ enkenChristen Larsen Hjallese gård Lars Pedersen 1733, 4.9., IV-469faderenChristopher Hansenfra HunderupHjallese gård Hans Mortensen unge 1724, 10.8., IV-101~ datterFrederik Hansen iDyrup HøjmeHjallese gård Hans Hansen + 1741, 28.7., V-463~ enkenGotfred Pederseni LumbyHjallese gård Anders Nielsen + 1745, 26.3., V-692~ enkenHans Andersen Hjallese hus Søren Jacobsen Elling + 1751, 10.8., VI-114~ enkenHans Hansen fra Hjallese hus Anders Rasmussen skrædder 1762, 11.1., VI-479VillestofteHans Hansen iAllestedHjallese hård Jens Hansen 1734, 16.8., V-86broderenHans Larsen Hjallese gård Lars Andersen 1717, 27.12., fæsteHans Mortensen Hjallese gård Anders Hansen + 1693, 19.12. dokumentHans Mortensen iHjalleseHjallese ½ gård Niels Juel 1670, 10.12.,dokumentHans Pedersen Hjallese gård Anders Juel 1705, 11.8., fæsteHans Pedersen Hjallese gård Peder Nielsen <strong>1764</strong>, 3.2., VII-87faderenHans Pedersen iHjalleseHjallese gård Hans Christensen 1747, 9.8., V-784~ datterHans Rasmussen iHjalleseHjallese hus Peder Andersen + 1715, 24.10.,dokumentHans RasmussensmedHjallese hus og smedie Rasmus Johansen smed 1739, 24.8., V-350faderenIver Christophersen Hjallese Christopher Hansen 1758, 6.2., VI-327faderenJens Hansen iAllestedHjallese gård og hus Jens Jørgensen + 1729, 16.7., IV-331~ enkenJens Jensen afSanderumHjallese gård Mads Larsen + 1757, 8.1., fæste~ enkenJens Jørgensen Hjallese gård Anders Ibsen 1699, 28.2., fæsteJens Pedersen * Hjallese gård Hans Stephensen + 1690, 12.6., dokumentHøjmeJørgen Andersen iKillerupHjallese gård Hans Pedersen + 1729, 16.7., IV-330~ enkenJørgen Jørgensen Hjallese gård Peder Henriksen 1747, 9.8., V-787


Jørgen Pedersen Hjallese gård Niels Christensen + 1728, 15.7., IV-262svogerenJørgen Pedersen Hjallese gård Peder Jørgensen 1745, 26.3., V-690faderenKnud Pedersen Hjallese gård Claus Andersen 1699, 24.10., fæsteLars Ibsen i Allested Hjallese hus Hans Rasmussen + 1729, 16.7., IV-329~ enkenLars Jensen Hjallese hus Lars Ibsen 1762, 11.1., VI-478Lars Jørgensen Hjallese ½ sted Hans Mortensen gamle + 1730, 22.7., IV-370~ enkenLars Larsen Hjallese gård Lars Larsen + 1724, 6.4., IV-82faderenLars Larsen i Hjallese gård Christen Christensen 1699, 28.2., fæsteLars Madsen Hjallese gård Mads Hansen 1696, 1.12., fæstefaderenLars Madsen iHjallese far MadsLarsenHjallese gård Jørgen Pedersen + 1755, 25.7., VI-239~ enkenLars Nielsen Hjallese gård Rasmus Nielsen + 1728, 31.12., IV-287~ enkenLars Pedersen Hjallese gård Rasmus Jensen + 1699, 28.2., fæsteMads Andersen Hjallese gård Anders Knudsens enke 1741, 3.2., V-420moderenMads Larsen Hjallese gård Lars Madsens enke 1728, 15.7., IV-260moderenNiels Christensen i Hjallese gård Niels Pedersen 1717, 27.12., fæsteNiels Hansen Hjallese gård Peder Nielsen + 1728, 15.7., IV-261~ enkenNiels Jensen afSanderumHjallese gård Mads Larsen + 1757, 8.1., VI-271~ enkenNiels Larsen Hjallese nyt hus 1713, 28.12., fæsteNiels Larsen Hjallese hus Niels Larsen tømmermand + 1737, 16.7., V-252Niels Madsen fraFangelHjallese hus Niels Larsens enke 1763, 21.9., VII-61~ datterNiels Nielsen Hjallese hus Hans sandemand + 1705, 14.9., fæsteNiels Pedersen Hjallese gård Niels Hansens enke 1748, 16.8., VI-22moderenNiels Pedersen iHjallese far PederNielsenHjallese gård Jørgen Pedersen + 1747, 9.8., V-785~ enkenNiels Rasmussen Hjallese hus Mads Andersen 1693, 19.12.,dokumentOluf Hansen fra Hjallese hus Rasmus Jensens hustru Maren <strong>1764</strong>, 3.2., VII-89DalumChristophersdatterPeder AndersensognefogedHjallese gård Peder Knudsen + 1739, 4.2., V-323~ enkenPeder Andersen Hjallese nyt hus 1754, 23.12., fæstesognefogedPeder Andersen Hjallese nyt hus 1754, 23.12., VI-216sognefogedPeder Hansen Hjallese gård Frands Ibsen + 1725, 7.9., IV-150~ datterPeder Hansen i Hjallese gård Rasmus Jacobsen 1733, 4.9., IV-469Peder Henriksen Hjallese gård Niels Anderen 1709, 13.5., fæstePeder Jørgensen Hjallese gård Rasmus Nielsen 1719, 8.12., fæstePeder Jørgensen Hjallese gård Lars Nielsen 1763, 8.1., VII-34


svigerfaderenPeder Knudsen i Hjallese gård Jens Pedersen sognefoged + 1724, 10.8., IV-102farbroderenPeder Nielsen Hjallese gård Jørgen Rasmussen + 1701, 23.10., fæstePeder Nielsen i Hjallese gård Niels Rasmussen 1717, 27.12., fæstePovl Nielsen Hjallese hus Niels Rasmussen 1734, 13.3., V-43faderenRasmus Hansen *VosemoseHjallese hus Jacob Stephensen + 1685, 25.11.,dokumentRasmus Hansen af Hjallese gård Hans Larsen 1757, 8.7., VI-316faderenHjallese hus Niels Nielsens enke 1734, 16.8., V-88moderenRasmus HansenskrædderRasmus Jacobsen Hjallese gård Rasmus Hansen + 1694, 22.1., dokumentRasmus Jensen Hjallese nyt hus 1758, 6.2., VI-326Rasmus Johansen Hjallese hus Hans Pedersen + 1706, 24.9., fæsteRasmus Knudsen Hjallese gård Knud Pedersen 1727, 20.12., fæstefaderenRasmus Nielsen Hjallese gård Henrik Pedersen 1700, 8.1., fæsteRasmus Pedersen af Hjallese gård Lars Larsen <strong>1764</strong>, 3.2., VII-88~ datterSøren Jacobsen i Hjallese nyt hus 1742, 4.9., V-551Anders Andersen Hjallese Torp gård Anders Andersen + 1749, 4.9., VI-56faderenFrands Ibsen Hjallese Torp gård Erik Jørgensen 1694, 22.1., dokumentJens Pedersen Hjallese Torp gård Peder Hansen + 1749, 4.9., VI-55~ enkenAnders Nielsen Holevad sognKarupgård Niels Larsen 1709, 16.9, II-126faderenAnders Andersen Hunderup gård Jens Rasmussen + 1740, 20.1., V-384~ enkenAnders Christensen Hunderup nyt hus 1760, 9.8., VI-414hjulmand i HunderupHans Jensen fra Tving Hunderup gård Jørgen Hansen + 1699, 28.4., fæsteHans Jørgenseni BiskorupHunderup gård Anders Hansen 1748, 17.4., V-826~ datterHans Pedersen iHunderupHunderup gård Peder Hansen 1735, 20.7., V-139faderenJens Andersen Hunderup gård Anders Andersen 1762, 8.7., VI-504faderenJens Hansen fra Hunderup gård Hans Jensen + 1723, 16.2., IV-69RødegårdJens Rasmussen Hunderup gård Dines Pedersens enke 1725, 7.9., IV-157Jørgen Knudsen iSanderum mor KnudHansens enkeHunderup gård Peder Hansen 1748, 17.4., V-825Jørgen Nielsen stedfarMorten EriksenKnud Hansen iBiskorup stedfar PovlHansenHunderup gård Lars Rasmussen + 1753, 8.12., VI-180~ enkenHunderup gård Rasmus Andersen gl. enken 1732, 18.6., IV-437~ datterKnud Nielsen *HunderupHunderup gård Jens Hansen 1758, 6.7., VI-328~ datterLars Andersen afSvenstrupHunderup gård Hans Andersen + 1748, 4.9., VI-59~ enkenMorten Eriksen i Hunderup gård Niels Rasmussen + 1740, 24.8., V-367


Biskorup stedfar~ enkenRasmus JørgensenNiels Nielsen Hunderup gård Morten Eriksens enke 1759, 31.12., VI-392moderenNiels Pedersen far Hunderup gård Lars Andersen 1756, 24.12., VI-255Peder Hansen iNiels Rasmussen afKirkendrupHunderup gård Jørgen Andersen + 1728, 15.7., IV-259~ enkenJens Larsen * Ejby Husbæk hus Anders Larsen + 1693, 8.7., dokument,1714, 20.12.,dokumentHans Christensen Hårby gård Rasmus Pedersen + 1694, 26.12., I-40Mads Jensen Hårby gård Hans Christensen gamle + 1703, 7.1., I-210Morten Jørgensen Hårby gård Jørgen Mortensen 1702, 6.1., I-194faderenRasmus Pedersen Hårby bolig Rasmus Jensen + 1698, 15.4., I-108Anders Jørgensen Hårby Akkerup bolig Elias Jacobsen + 1697, 9.6., I-79~ enkenHans Madsen Hårby Akkerup gård Lars Larsen + 1698, 11.12., I-125Lars Simonsen Hårby Akkerup bol Anders Jørgensen 1709, 28.10., II-139Hans Andersen Hårby Sarup gård Henning Andersen + 1716, 7.9., III-87Hans Pedersen Hårby Sarup ½ gård Niels Eriksen + 1712, 19.10., III-26Henning Andersen Hårby Sarup hård Peder Andersen + 1697, 9.6., I-78~ enkenAnders Jensen Hårslev gård Bertel Larsen + 1714, 13.4., III-41Anders Pedersen Hårslev ½ gård Henning Christensen 1697, 7.2., I-68Hans Hansen Hårslev gård Anders Rasmussen + 1700, 26.8., I-171Jens Mikkelsen Hårslev gård Oluf Knudsen + 1708, 25.10., II-108Mads Kndsen Hårslev gård Niels Andersen 1697, 3.8., I-86Mikkel Bertelsen Hårslev ½ bol, andet ½ bol 1689, 1707, 13.11.,II-89Niels Povlsen Hårslev gård Mads Knudsen + 1699, 11.8., I-149, 155Peder Andersen Hårslev gård Henrik Hansen 1697, 21.8., I-88Peder Johansen Hårslev gård Johan Jørgensen + 1712, 19.10., III-21faderenPeder Pedersen Hårslev gård Dines Jensen + 1711, 30.7., II-182Jep Larsen Hårslev Bjørnsbo jord Lars Ibsen 1714, 28.5., III-53faderenLars Ibsen Hårslev Bjørnsbo jord 1684, 2.7., (III-53?)Lars Ibsen Hårslev Bjørnsbo gård Jep Larsen 1727, 14.8., IV-230faderenLars Rasmussen iNymarkHårslev Brisak sted Hans Knudsen + 1749, 28.4., VI-23~ datterClaus Rasmussen Hårslev Diget gård Rasmus Pedersen 1707, 24.10., II-86faderenHans Andersen Hårslev Diget ½ gård Anders Knudsen + 1697, 7.6., I-77faderenJørgen Madsen fra Hårslev Diget gård Niels Jørgensen 1757, 8.1., VI-258BredLorents Clausen Hårslev Diget gård Claus Rasmussen 1754, 20.6., VI-194faderenNiels Jørgensen Hårslev Diget gård Rasmus Ibsen 1750, 30.4., VI-61gårdmand iLykkegårdRasmus Ibsen fraBjørnsboHårslev Diget gård Hans Andersen + 1733, 24.1., IV-449~ enken


Carl Hellesen Haar Hårslevgård Lars Hansens enke 1706, 22.4., II-44skovridderDyregravsvædeAnders Andersen Hårslev Ejlskov gård Rasmus Povlsen 1697, 23.8, I-89Christopher Jørgensen Hårslev Ejlskov gård Niels Pedersen + 1708, 3.2., II-98Hans Jørgensen Hårslev Ejlskov gård Hans Pedersen + 1701, 13.3., I-180Hans Larsen Hårslev Ejlskov ½ gård Niels Pedersen 1700, 12.2., I-158Jep Rasmussen Hårslev Ejlskov ½ gård Niels Larsen 1718, 25.4., III-113Jørgen Henriksen Hårslev Ejlskov gård Henrik Ibsen 1705, 21.12., II-38faderenNiels Pedersen Hårslev Ejlskov bolig Simon Bondesen 1698, 6.9., I-120gårdmand i EjlskovNiels Jensen Hårslev Ejlstrup ½ gård Jens Jensen + 1700, 24.6., I-169~ enkenAnders Andersen Hårslev Farsbølle gård Jens Rasmussen + 1693, 6.2., I-2~ enkenHenrik Jørgensen Hårslev Farsbølle bol Søren Sørensen + 1717, 24.7., III-95morfaderenHans Rasmussen Hårslev Gamby gård Lars Hansen + 1708, 14.10., II-108Jens Mortensen Hårslev Gamby gård Niels Jensen + 1712, 19.10., III-18Lars Olufsen Hårslev Gamby gård Oluf Henningsen 1707, 24.10., II-86Rasmus Joensen Hårslev Gamby gård Erik Rasmussen 1707, 16.8., II-78Rasmus Jørgensen Hårslev Gamby gård Rasmus Joensen + 1709, 7.10., II-133Hieronimus Kobus Hårslev Gammelby gård Jørgen Albertsen 1694, 30.12., I-45Lars Hansen Hårslev Gammelby ½ gård Hieronimus Kubus 1705, 21.12., II-40Rasmus Andersen Hårslev Gammelby gård Anders Rasmussen + 1698, 3.12., I-124faderenRasmus Madsen Hårslev Gammelby gård Mads Larsen 1702, 27.3., I-197faderenChristen Clausen Hårslev Hindevad gård Claus Nielsen 1742, 12.2., V-525faderenChristen Larsensmed HindevadHårslev Hindevad hus og smedie Lars Rasmussen smed 1763, 21.9., VII-40faderenJacob Pedersen Hårslev Hindevadhus hus Jørgen Albertsen + 1704,28.12., II-13Søren Jacobsen iHindevadHårslev Hindevadhus hus Jacob Pedersen 1747, 14.3., V-737faderenHans Jørgensen iFuglevigHårslev Lerbækshus bol Christen Tygesen 1730, 22.7., IV-373~ dennes broderdatterOluf Pedersen Brandt Hårslev Lerbækshus hus Peder Didriksen Brandt 1737, 16.7., V-240faderenHans Hansen Hårslev Lerbækshus i hus Jens Knudsen 1746, 4.4., V-713kongens fællesskovChristen PedersenUbberudHårslev Lille Ejlstrup gård Peder Christensen + 1738, 15.7., IV-268faderenPeder Jørgensen iLille PaddesøHårslev Lille Paddesø sted Jørgen Eriksen 1763, 8.1., VII-5faderenJørgen Eriksen Hårslev Lille Paddesø bol Claus Larsen + 1710, 2.12., II-165Erik Jørgensen Hårslev Lille Paddesø gård Christen Jørgensen 1736, 16.8., V-195i PaddesøChristen Jørgensen Hårslev Lille Paddesø bolig Erik Jørgensen + 1700, 12.4., I-161(der står store i reg.)Hans Andersen afRønnemosegårdHårslev Låge bol Niels Andersen + 1753, 28.5., VI-152~ enkenLars Olufsen Hårslev Låge gård Oluf Larsen 1714, 24.1., fæstefaderenNiels Andersen iHønnerup GelstedHårslev Låge sted Lars Olufsen + 1733, 24.1., IV-450~ enken


Peder Pedersen Hårslev Musebjerg hus Jens Madsen + 1721, 21.6., IV-52~ datterRasmus Hansen afSkovsgårdeHårslev Musebjerghus hus Peder Pedersens enke 1763, 8.1., VII-3~ broderdatterAnders Nielsen Hårslev Nellerod gård Niels Hansens enke 1737, 16.7., V-424moderenNiels Hansen Hårslev Nellerod gård Anders Ibsen + 1697, 15.1., I-67~ enkenAnders Knudsen Hårslev Nymark gård Claus Jensen 1755, 25.7., VII-221selvejer TværskovmølleClaus Jensen Hårslev Nymark gård Jens Rasmussen 1745, 2.9., V-697Hans Pedersen Hårslev Nymark gård Peder Hansens enke 1754, 23.12., VI-208moderenJens Rasmussen iBogenseHårslev Nymark gård Rasmus Hansen 1725, 7.9., IV-126faderenPeder Hansen Hårslev Nymark gård Hans Nielsen 1702, 22.3., I-196faderenRasmus Christensenaf NæsbyHårslev Nymark gård Anders Knudsen 1763, 11.1., VI-461svogerenRasmus Hansen Hårslev Nymark gård Hans Pedersen 1685, 2.3., dokumentAnders Eriksen af Hårslev Rønnemose gård Erik Rasmussen, faderen 1713, 20.1., fæsteErik Andersen HårslevRønnemosegårdgård Anders Eriksen 1758, 30.12., VI-350faderenAnders Larsen Hårslev Skovsgårde gård Mathias Pedersen 1704, 19.12, II-10Christen Rasmussen Hårslev Skovsgårde gård Rasmus Hansen og hustru 1755, 25.7., VI-221forældreneClaus PedersensmedHårslev Skovsgårde hus og smedie Hans Hansen smed + 1760, 30.12., VI-430~ enkenJens Clausen Hårslev Skovsgårde gård Niels Nielsen 1715, 24.10., III-69Jens Larsen * Hårslev Skovsgårde bolig Oluf Ibsen 1694, 21.2., I-16SkovsgårdeJens Mathiasen i Bredmor Marcus KnudsensHårslev Skovsgårde gård Hans Hansen + 1758, 30.12., VI-351~ enkenenkeJens Povlsen iFraugdeHårslev Skovsgårde gård Povl Rasmussen 1750, 4.8., VI-92faderenJørgen Christensen Hårslev Skovsgårde gård Søren Pedersen 1703, 5.11., I-225Jørgen Rasmussen afHarndrupHårslev Skovsgårde gård Hans Clausen + 1684, 7.3., dokument~ enkenKnud Madsen smed Hårslev Skovsgårde hus Oluf Pedersen + 1711, 26.10., II-187~ enkenNiels Hansen Hårslev Skovsgårde gård Peder Hansen + 1696, 16.8., I-62~ enkenNiels Jensen Hårslev Skovsgårde gård Jens Clausen 1758, 6.2., VI-317faderenNiels Rasmussen Hårslev Skovsgårde gård Christen Andersen + 1700, 15.9., I-171Niels Rasmussen førkudsk på MargårdHårslev Skovsgårde gård Niels Hansen + 1727, 16.8., IV-191~ enkenOluf Pedersen Hårslev Skovsgårde bolig Peder Rasmussen 1708, 14.7., II-101Peder Rasmussen Hårslev Skovsgårde hus Mikkel Ibsen 1706, 10.5., II-48Povl Rasmussen Hårslev Skovsgårde ½ gård Jens Larsen + 1714, 28.5., III-49Rasmus Eriksen Hårslev Skovsgårde gård Jørgen Christensen + 1721, 21.6., IV-52~ enkenRasmus Hansen Hårslev Skovsgårde gård Christen Jensen + 1717, 24.7., III-94Rasmus Rasmussen Hårslev Skovsgårde gård Anders Larsen 1716, 7.9., III-84


Rasmus Rasmussen i Hårslev Skovsgårde gård Rasmus 1754, 20.7., VI-194faderenHans Mikkelsen Hårslev Skrædderhus hus Mikkel Pedersen 1718, 25.4., III-113faderenMikkel Hansen Hårslev Skrædderhus bol Hans Mikkelsen 1748, 16.8., VI-11faderenNiels Andersen Hårslev Skrædderhus hus Mikkel Hansen + 1755, 25.7., VI-222~ enkenHans Jørgensen iDigetHårslev Strasborg gård Jep Knudsens enke 1743, 2.4., V-595~ datterJep Knudsen Hårslev Strasborg Sted Knud Povlsen + 1719, 20.12., fæstefaderenAnders AndersenStore UbberudHårslev Vejrup sted Lars Nielsen + 1732, 18.6, IV-426~datterAnders Andersen Hårslev Vejrup sted Lars Stephensen 1738, 26.6., V-296svigerfarAnders Anderseni VejrupHårslev Vejrup boel Anders Andersen 1760, 9.8., VI-405faderenAnders Andersen Hårslev Vejrup gård 1719, 20.12., fæstebødkerAnders Jensen Hårslev Vejrup gård Nicolaj Madsen 1747, 1.8., V-775UbberudAnders LarsenVillestofteHårslev Vejrup gård Niels Ibsen + 1745, 2.9., V-694~ enkenHans Larsen * Hårslev Vejrup bol Christopher Hansen 1701, 24.3., fæsteGundersøHans Larsen i Vejrup Hårslev Vejrup bol Peder Andersen 1749, 4.9., VI-49svogerenHans Pedersen i Diget Hårslev Vejrup sted Povl Simonsen 1734, 16.8., V-81Jens Andersen Hårslev Vejrup bol Anders Jensen og hustru + 1762, 11.1., VI-464forældreneJens Hansen afRavnebjerg gydehusHårslev Vejrup gadehus Jeppe Hansen + 1756, 25.7., VI-224~ enkenJep Hansen Hårslev Vejrup nyt hus 1747, 27.7., V-723Lars Nielsen Hårslev Vejrup gård Anders Andersen Hesbjerg 1717, 1.5., fæsteLars Stephensen Hårslev Vejrup gård 1719, 20.12., fæsteer beboerNiels IbsenHårslev Vejrup jord Lars Hansen 1717, 1.5., fæsteboelsmandPeder Andersen Hårslev Vejrup jord Lars Jensen 1717, 1.5., fæsteboelsmandPeder Hansen * Reby Hårslev Vejrup ¼ gård Niels Larsen 1716, 26.4., fæstePeder Pedersen * Hårslev Vejrup jord Hans Bertelsen + 1711, 22.12., fæsteOdenseHans Madsen fra Indslev gård Jens Hansen + 1706, 19.4., II-43KærbyholmRasmus Nielsen Indslev Bubbel hus Anders Jensen + 1697, 19.6., I-80~ enkenHans Pedersen Indslev Vejrup bol Jens Hansen + 1714, 20.11., III-60Jørgen Nielsen Indslev Vejrup bol Niels Pedersen + 1703, 9.3., I-212faderenChristopher Hansense også PedersenKavslunde gård Rasmus Jespersen 1714, 20.11, III-61stedfaderen (f fr.Christopher Pedersense også PedersenChristopher Pedersen)Kavslunde gård Rasmus Jespersen 1714, 20.11, III-61stedfaderen (f fr.


Christopher Pedersen)Hans Hansen Kavslunde gård Mads Hansen 1709, 17.6., II-121Jesper Pedersen Kavslunde gård Peder Pedersen 1697, 8.7., I-85faderenKnud Ibsen Kavslunde gård Mads Larsen 1712, 19.10., III-22Lars Knudsen Kavslunde gård Knud Knudsen 1717, 21.12., III-106faderenMads Larsen Kavslunde gård Jep Rasmussen 1699, 31.7., I-147Peder Pedersen Kavslunde ½ gård Jesper Jørgensen 1699, 11.1., I-128, 152Rasmus Jespersen Kavslunde gård Jesper Jørgensen 1694, 9.12., I-36faderenRasmus Jespersen Kavslunde jord Hans Asmussen 1710, 30.3., II-147Søren Andersen Kavslunde hus Anders Sørensen 1705, 16.8., II-30faderenHans Pedersen Kavslunde Skrillinge gård Peder Nielsen 1716, 7.9., III-90faderenNiels Jensen Kavslunde Skrillinge gård Jens Bendtsen 1717, 21.12., II-107faderenHans Christensen Kavslunde Svenstrup bolig Morten Olsen + 1693, 2.8., I-8Hans Mortensen Kavslunde Svenstrup ½ gård Peder Nielsen Bang 1701, 26.3., I-181Lars Ibsen Kavslunde Svenstrup bolig Hans Christensen 1714, 28.5., III-51Lars Olufsen Kavslunde Svenstrup bol Jacob Jacobsen 1717, 24.7., III-101Niels Larsen Kavslunde Svenstrup ½ gård Lars Nielsen 1718, 25.4., III-115faderenAnders Hansen Kavslunde Voldby gård Jens Bertelsen + 1717, 24.7., III-100Jens Bertelsen Kavslunde Voldby gård Rasmus Hansen 1697, 3.7., I-84Anders Jørgensen Kerte ½ gård Jørgen Andersen 1700, 21.4., I-163faderenChristen Ibsen Kerte ½ gård Peder Rasmussen 1709, 22.12., II-141Hans Ibsen Kerte gård Lars Andersen 1698, 20.2., I-101Jens Nielsen Kerte gård Anders Jørgensen gamle + 1704, 21.3., I-227Peder Rasmussen Kerte ½ gård Anders Jørgensen + 1708, 9.6., II-99Hans Andersen Kerte Favrskov ½ gård Jørgen Andersen + 1716, 7.9., III-89morbroderenHiere Madsen Kerte Favrskov gård Jens Hansen + 1698, 17.11., I-121~ enkenJens Knudsen Kerte Favrskov gård Hiere Madsen + 1716, 7.9., III-88Johan Andersen Kerte Favrskov ½ gård Knud Jensen møller i Favrskov 1705, 5.8., II-28mølleJørgen Andersen Kerte Favrskov ½ gård Anders enke Maren 1707, 17.9., II-81moderenKerte Favrskov gård Niels Andersen + 1694, 29.4., I-33~ enkenJørgen Larsen *GelstedLars Pedersen Kerte Favrskov gård Hans Pedersen + 1705, 4.2., II-17Anders Pedersen Kerte Ørsbjerg gård Niels Jørgensen 1717, 21.12., III-110Jens Pedersen Kerte Ørsbjerg gård Peder Ibsen 1713, 10.4., III-27Jørgen Pedersen Kerte Ørsbjerg gård og bol Hans Kay ritmester + og Peder 1705, 3.1., II-114RasmussenJørgen Pedersen Kerte Ørsbjerg gård og bol Peder Rasmussen og1705, 3.1., II-114Hans Kay ritmester +Niels Jørgensen Kerte Ørsbjerg gård Jørgen Ibsen 1702, 6.1., I-193faderenNiels Rasmussen Kerte Ørsbjerg gård Rasmus Hansen + 1718, 25.4., III-112faderenPeder Hansen Kerte Ørsbjerg gård Jens Pedersen + 1718, 25.4., III-114


Peder Hansen *VissenbjergKerte Ørsbjerg gård Niels Jensen + 1694, 2.4., I-30~ enkenRasmus Hansen Kerte Ørsbjerg gård Hans Christensen 1693, 2.12., I-13faderenJacob Jacobsen Knudstrupgård ½ gård Jørgen Andersen 1706, 9.8., II-54Anders Andersen Korup gård Rasmus Knudsen + 1721, 21.6, IV-54fra elmelundAnders Hansen Korup ½ gårdanden ½ gårdHans Andersen 1718, 25.4. og 14.11.III-115 og 120Hans Andersen Korup ½ gård Anders Hansen 1692, 27.6., dokumentfaderenHans Nielsen fra Korup gård Morten Hansen 1689, 15.2., dokumentSpesbjergJochum Jochumsen Korup hus Niels Madsen 1721, 21.6., IV-53Jørgen Hansen Korup gård Hans Hansen Krog 1719, 17.9., fæstestedfaderenNiels Andersen Korup gård Hans Madsen + 1706, 27.7., II-54Niels Madsen * Korup ½ gård Hans Hansen Krag unge + 1683, 20.6., dokumentKærumOluf Eriksen * Grarup Korup hus Anders Nielsen + 1714, 3.10., fæstePeder Christensen Korup gård Peder Andersens enke 1748, 16.8., VI-17Rasmus Knudsen Korup hus Rasmus Pedersen 1721, 21.6., IV-53Rasmus Knudsen * Korup bolig Hans Larsen + 1719, 30.5., fæsteTrøstrupSimon Larsen Korup ½ gård Lars Simonsen 1700, 19.6., I-167faderenJørgen Hansen Korup LillePederstrupgård Hans Madsen 1702, 14.4., I-200faderenNiels Olufsen iSkalbjerg stedfarKorup LillePederstrupgård Jørgen Hansen + 1738, 26.6., V-343~ datterJochum MadsenHans Pedersen * Korup Pederstrup jord Rasmus Holmer havnefoged + 1704, 19.5., fæsteBågøgårdChristen LarsenVillestofte far LarsChristensenKorup StorePederstrupgård Lars Pedersen + 1738, 26.6., V-312~ enkenHans Johansen StorePederstrupKorup StorePederstrupgård Johan Hansen 1761, 29.7., VI-445faderenHein Christian von Korup Store gård Peder Pedersen 1703, 22.9., I-222RabenPederstrupJohan Hansen iVillestofteKorup StorePederstrupgårdHans Pedersens enke CathrineJohansdatter1753, 18.1., VI-138moderenLars Pedersen Korup Store gård von Raben løjtnant 1709, 2.9., II-124PederstrupMads Rasmussen Korup Store nyt hus 1739, 24.8., V-348smed Gundersø PederstrupMathias Espensensmed i BogenseKorup StorePederstrupsmedehus Mads Rasmussen + 1743, 2.4., V-589svigerfaderenAnders Andersenaf HusmosegårdKorup Trøstrup gård Jep Hansen + 1753, 28.5., VI-156~ enkenAnders Hansenfra KorupKorup Trøstrup hus Hans Andersens enke ApeloneHansdatter1753, 18.1., VI-138moderenAnders Jørgensen Korup Trøstrup gård Jørgen Hansens enke 1743, 2.4., V-590moderenAnders Nielsen Korup Trøstrup ½ gård Anders Clausen 1731, 20.6., IV-400Anders Povlsen Korup Trøstrup ½ gård Niels Madsen + 1737, 16.11., V-207


anden ½ gård 1737Anders Povlsen * Korup Trøstrup gård Lars Nielsen 1713, 31.3., fæsteHunderupGert Hansen Korup Trøstrup ½ gård Hans Mogensen 1713, 14.10., anden ½gård 22.6.,1727, IV-74faderenHans Conrad HansenskrædderKorup Trøstrup hus Jesper Olsen + 1745, 26.3., V-693~ enkenHans Hansen * Korup Trøstrup hus Iver Jensen 1700, 9.2., fæsteNæsbyHans Hansen i Korup Trøstrup hus Jørgen Pedersen 1755, 25.7., VI-227VillestofteHans Jensen Korup Trøstrup bol Jørgen Hansen 1757, 8.1., VI-257Hans Jensen iTrøstrup hos stedfarRasmus PedersenHans Jørgensen iTrøstrup Korup morer Jørgen HansensenkeHans Madsen i LillePederstrupsvigerfaderenKorup Trøstrup gåd Anders Andersen + 1738, 16.7., V-323~ enkenKorup Trøstrup gård Mads Pedersen + 1741, 3.2., V-427~ enkenKorup Trøstrup jordlod 1693, 16.1., I-2Hans Mikkelsen Korup Trøstrup gård 1719, 20.12., fæstehan er beboerHans Mogensen iJurupKorup Trøstrup ½ gård Hans Gertsen + 1681, 15.10.,dokumentHans Povlsen iTrøstrupKorup Trøstrup gård Gert Hansen 1735, 20.7., V-143~ datterHans RasmussenbødkerKorup Trøstrup hus Rasmus Hansen bødkers enke 1725, 7.9., IV-140moderenJens Hansen * Korup Trøstrup hus Knud Larsen 1706, 30.3., fæsteVillestofteJens Larsen Korup Trøstrup hus Jens Rasmussens enke 1726, 7.9., IV-141moderenJens Rasmussen * Korup Trøstrup hus Oluf Jensen + 1717, 25.7., fæsteTværskovJep Hansen Korup Trøstrup gård Niels Sørensen + 1726, 28.12., IV-204~ enkenJep Hansen Korup Trøstrup gård Hans Andersen 1733, 24.1., IV-451faderenJesper Olufsen Korup Trøstrup hus Rasmus Knudsens enke 1740, 24.8., V-413Jørgen Christophersen Korup Trøstrup hus Hans Hansen 1736, 16.8., V-181Jørgen Knudsen Korup Trøstrup gård Knud Jørgensens enke 1739, 24.8., V-347moderenJørgen Pedersen iLille ejlstrupKorup Trøstrup gård Niels Andersen + 1730, 30.12., IV-390~ enkenKnud Hansen i Store Korup Trøstrup hus Jochum Jochumsen 1748, 17.4., V-816EjlstrupKnud Jørgensen Korup Trøstrup gård Niels Andersen + 1703, 25.5., fæsteKnud Madsen Korup Trøstrup hus Povl Hansen 1750, 4.8., VI-83hjulmandLars Hansen Korup Trøstrup ½ gård Hans Nielsen 1727, 14.8., IV-239faderenLars Ibsen afMunkehusKorup Trøstrup gård Anders Hansen Sværup 1761, 29.7., VI-443~ søsterdatter Anne


ChristensdatterLars Jørgensen afTevringeKorup Trøstrup gård Lars Hansen + 1753, 18.1., VI-137~ enkenLars Mikkelsen afTroelseKorup Trøstrup gård Anders Povlsen + 1754, 20.9., VI-198~ enkenLars RasmussenhjulmandKorup Trøstrup hus Knud Madsen hjulmands enke 1753, 18.1., VI-137~ datterMads Christensen Korup Trøstrup bol Trøstruphus Rasmus Pedersen og hustru 1754, 23.12., VI-213Mads Pedersen * Korup Trøstrup gård Peder Rasmussen 1708, 16.7., fæstefaderenNiels Hansen Korup Trøstrup gård Hans Andersen 1735, 4.3., V-109faderenNiels Madsen af StoreEjlstrupKorup Trøstrup gård Peder Christensen + 1760, 9.8., VI-405~ enkenNiels Pedersen Korup Trøstrup gård Hans Nielsen 1728, 15.7., IV-218Niels Sørensen Korup Trøstrup gård Niels Rasmussen 1698, 20.12., fæsteOtto Nielsen i Næsby Korup Trøstrup gård Rasmus Jørgensen + 1741, 28.7., V-443~ enkenPeder Andersen iEtterupKorup Trøstrup gård Peder Pedersen + 1731, 20.6., IV-401~ enkenPeder Jensen fraKelstrupKorup Trøstrup hus Bent Rasmussen 1758, 6.2., VI-320~ datterPeder Jørgensen af Korup Trøstrup gård Hans Jensen 1757, 8.1., VI-262BrønsePovl Hansen iDannesbo mor HansNielsens enkesvogerenKorup Trøstrup gård Simon Pedersen + 1750, 2.1., VI-51~ enkenRasmus Hansen Korup Trøstrup gård Hans Mikkelsen 1736, 16.8., V-179faderenRasmus Hansen Korup Trøstrup hus Oluf Eriksen 1758, 30.12., VI-364Rasmus Hansen i Korup Trøstrup nyt bol 1713, 22.3., fæsteRasmus Hansen i Korup Trøstrup gård Niels Hansen + 1749, 28.4., VI-32~ enkenRasmus Jørgensen iTevringe far JørgenKnudsenKorup Trøstrup gård Anders Nielsen 1734, 13.3., V-40~ datterRasmus Pedersen Korup Trøstrup sted Jens Hansen + 1723, 16.2., IV-62Simon Pedersen Korup Trøstrup gård Søren Christensen + 1723, 16.2., IV-62~ enkenSøren Christensen * Korup Trøstrup gård Christen Thomasen + 1694, 11.4., dokumentLumbySøren Nielsen af Korup Trøstrup hus Mathias Pedersen + 1707, 17.5., fæsteWulf Godske Holm Korup Trøstrup hovhavens grund og Hans Pedersen og Niels Hansen 1733, 4.9., IV-466sognepræstgræsningBent Rasmussen Kærum hus Søren Nielsen + 1723, 16.2., IV-63Anders Jensen Kærum Ebberup hus Peder Pedersen + 1706, 25.5., II-50Hans Christensen Kærum Ebberup bolig Rasmus Christensen + 1699, 6.4., I-140, 154~ enkenLars Rasmussen Kærum Ebberup ½ gård Oluf Clausen 1712, 4.4., III-2Niels Pedersen Kærum Ebberup gård Peder Larsen 1704, 23.11., II-4Peder Sørensen Kærum Ebberup gård Lars Rasmussen + 1717, 21.12., III-109Iver Jensen Kærum Saltofte gård Iver Pedersen + 1710, 23.2., II-143Niels Pedersen Kærum Saltofte gård Peder Christensen 1717, 21.12., III-109faderenAnders JensenBækhusetKøng gård Erik Madsen + 1721, 21.6., IV-47~ enken


Hans Larsen iGummerupKøng gård Morten Larsen + 1726, 16.8., IV-192~ enkenJørgen Pedersen Køng hus Peder Andersens enke 1749, 28.4., VI-32Lars Ibsen boelsmand Køng jord Hans Hansen Krag 1717, 24.12., fæsteRasmus Ibsen Køng bol Anders Pedersen 1703, 2.3., I-212Peder Hansen i Nårup Køng Bækhuset gård Anders Jensen + 1746, 27.7., V-721~ enkenJacob Hansen Køng Glamsbjerg gård Jørgen Pedersen + 1712, 19.10., III-24Jørgen Pedersen Køng Glamsbjerg gård Jens Hansen 1703, 6.12., II-118Anders Jørgensen Køng Gummerup bol Jens Andersen 1699, 26.4., fæsteAnders Pedersen * Køng Gummerup gård Jens Larsen + 1699, 28.8., fæsteKøngs HøjrupChristopherChristensen * ØsterHæsingeHans Larsen iGummerup far LarsRasmussenKøng Gummerup bol Christen 1712, 27.6., fæstefaderenKøng Gummerup gård Anders Pedersen + 1734, 13.3., V-16~ datterHans Madsen Køng Gummerup gård Mads Mortensen 1699, 12.7., fæstefaderenJens Hansen Køng Gummerup 1/3 gård Christen Andersen 1691, 16.2., dokumentJens Jensen Køng Gummerup gård Jens Hansen afstår får gård iTommerup1743, 2.8., V-629faderenJens Rasmussen Køng Gummerup gård Rasmus Larsen 1761, 29.7., VI-43faderenJohan Henningsen Køng Gummerup ½ gård Erik Hansens enke 1743, 2.8., V-631svigermoderenJørgen Hansen Køng Gummerup bol Anders Jørgensen 1735, 20.7., V-149Lars Mortensen Køng Gummerup sted Lars Ibsen 1749, 28.4., VI-26~ datterLars Rasmussen Køng Gummerup gård Rasmus Larsen 1697, 3.10., fæstefaderenMorten Larsen Køng Gummerup gård Lars Jensens enke 1750, 30.4., VI-63moderenMorten Larsen Lunde* iKøng Gummerup gård Lars Lunde 1708, 2.12., fæstefaderenNiels Hansen iLangstedKøng Gummerup bol Christopher Christensen + 1754, 8.1., VI-189~ enkenOluf Pedersen i Nårup Køng Gummerup gård Jens Jensen 1747, 9.8., V-792far Peder OlufsenPeder Christophersen Køng Gummerup sted Peder Mortensen 1738, 26.6., V-292i FåborgPeder Mortensen Køng Gummerup gård Morten Pedersen 1708, 10.9., fæstefaderenRasmus Larsen Køng Gummerup gård Lars Rasmussen 1729, 31.12., IV-353faderenRasmus Larsen Køng Gummerup gård Søren Hansen 1763, 8.1., VII-14~ datterSøren Hansen Køng Gummerup gård Hans Madsen 1742, 12.2., V-527faderenAnders Madsen Køng Holte boel Anders Nielsen + 1751, 10.8, VI-173~ enkenAnders NielsenbødkerHans Pedersen afHolteKøng Holte gård Peder Pedersen 1737, 16.7., V-255~ datterKøng Holte gård Peder Hansen Schiøttes enke 1762, 11.1., VI-460moderen


Peder Hansen * Tarup Køng Holte ½ gård Peder Larsen + 1713, 13.2., fæste~ enkenPeder Pedersen Køng Holte bol Hans Larsen + 1710, 28.12., fæsteurtegårdsmand påSøjolmHans Larsen Køng Køngs Højrup Lars Olufsen gård 1717, 21.12., III-110Hans Olufsen Køng Køngs Højrup gård Oluf Pedersen 1717, 21.12., III-110faderenHans Pedersen Køng Køngs Højrup gård Peder Larsen 1710, 20.9., II-163faderenJørgen Mikkelsen Køng Køngs Højrup gård Mikkel Jørgensen 1702, 10.6., I-204faderenLars Pedersen Køng Køngs Højrup gård Peder Larsen 1712, 19.10., III-25faderenAnders Barfoed Lumby øde jord Povl Lerche sognepræst + 1732, 16.4., IV-416sognepræst LumbyAnders Clemensen Lumby nyt hus 1758, 30.12., VI-356i LumbyAnders HansenLumbyLumby gård Jørgen Larsen + 1731, 20.6, IV-406~ enkenAnders Ibsen Lumby gård Hans Pedersen + 1723, 16.2., IV-66~ enkenAnders JacobsenLumby, far JacobLumbyTorupgård Niels Pedersen + 1740, 24.8., V-405,~ enkenPedersenAnders Jørgensen Lumby gård Jørgen Simonsen 1741, 28.7., V-451faderenLumby hus Hans Bertelsen strandridder + 1762, 8.7., VI-488~ enkenAnders Rasmussenfra NæsbyAnders Stephensen Lumby gård 1719, 20.12., fæstehan er beboerBent Rasmussen Lumby gård Rasmus eriksen 1743, 2.8., V-603faderenChristen Rasmussen Lumby gård Hans Pedersen + 1738, 8.2., V-267~ datterChristian Bang Lumby jord Hans Christian Hertel degn + 1754, 8.1., VI-193sognedegn LumbyClemen Jørgensen Lumby ½ gård Jørgen Clemensen + 1727, 14.8. anden ½halve gård, faderenClemen Jørgenseni Lumby hos stedfarHenning ChristensenLumby nyt hus 1753, 8.12., VI-166Hans Andersen Lumby gård Bent Rasmussen + 1755, 25.7., VI-232~ enkenHans Bertelsen Lumby hus 1718, 14.11., III-121Hans ChristianStephensen skrædderLumby hus Stephen Hansen 1742, 12.2., V-486faderenHans Ibsen * VendsherredLumby gård Niels Hansen + 1727, 14.8., IV-255~ enkenHans Larsen Lumby gård Jacob Pedersen + 1753, 8.12., VI-167~ enkenHans Madsen Lumby gård Mads Hansen 1738, 26.6., V-302faderenHans Pedersen lille i Lumby gård 1719, 20.12., fæstehan er beboerHans Scheby Lumby jord Anders Barfoed + 1762, 8.7., VI-487


sognepræstHenning Christensen iLumbyLumby gård Jørgen Andersen + 1733, 4.9., IV-459~ enkenJep Hansen Lumby gård Hans Ibsens enke 1762, 8.7., VI-488moderenJørgen Andersen Lumby ½ gårdanden ½ gårdAnders Stephensen +1727, 14.8., IV-53faderenJørgen Clemensen Lumby nyt hus 1753, 8.12., VI-168hjulmandJørgen Clemensen iLumby stedfarRasmus NielsenLumby gård Knud Andersen 1739, 24.8., V-356~ datterJørgen Knudsen Lumby gård Knud Andersen 1728, 15.7., IV-275faderenJørgen Knudsen *Lumby far KnudAndersenLumby gård Hans Pedersen 1731, 20.6., IV-405Jørgen Larsen Lumby gård Lars Jespersen og Niels Knudsen 1728, 15.7., IV-274Jørgen Larsen Lumby gård Niels Knudsen og1728, 15.7., IV-274Lars Jespersen ogJørgen Nielsen Lumby hus 1739, 24.8., V-358Knud Andersen Lumby hus og smedie Lars Isaksen smed 1758, 14.8., VI-338Knud Clemensen Lumby nyt hus 1757, 8.1., VI-264Knud Pedersen Lumby gård Peder Andersen 1743, 2.8., V-604faderenLars Madsen Lumby nyt hus 1759, 2.8., VI-379Mads Hansen Lumby gård Peder Hansen Stige 1719, 12.7., IV-11Mads Mørch præst Lumby eng og grund 1720, 27.4., IV-37Mads Povlsen Lumby gård Knud Andersen + 1753, 18.1., VI-141stedfaderenMads Stephensen Lumby gård Stephen Madsen 1758, 30.12., VI-357faderenMaren Pedersdatter Lumby nyt hus 1750, 4.8., VI-87Niels Knudsen Lumby ½ gård Simon Pedersen + 1724, 6.4., IV-95~ enkenNiels Pedersen farPeder AndersenLumby gård Jens Madsen + 1736, 23.2., V-160~ enkenNiels Stephensen i Lumby gård Stephen Nielsen 1754, 20.12., VI-214faderenPeder Gurresen Lumby hus Clemen Jørgensen + 1758, 14.8., VI-338~ enkenPeder Stephensen Lumby nyt hus 1746, 27.7., V-729Povl LerchesognepræstPovl Pedersen fraHunderupRasmus Andersen afAnderupLumby jord Mads Madsen Mørch sognepræst+1725, 7.9., IV-146Lumby gård Hans Andersen + 1763, 21.9., VII-48~ enkenLumby hus 1754, 20.7., VI-200~ pigen MarenPedersdatterRasmus Bang degn Lumby bolig og grund forrige degn 1720, 27.4., IV-38Rasmus Nielsen af Lumby hus Lars Madsen + <strong>1764</strong>, 3.2., VII-73~ enkenRasmus Nielsen iÅsumStephen Nielsen Lumby ½ gård2. ½ gårdLumby gård Clemen Jørgensen + 1728, 31.12., IV-297~ enkenNiels Stephensen +1727, 14.8., IV-251faderen


Anders Andersenaf Lumby TorpLumby Anderup hus Peder Pedersen Krag + 1757, 28.7., Vi-300~ enkenAnders Larsen Lumby Anderup nyt hus 1753, 18.1., VI-142væverAnders Madsen Lumby Anderup ½ gård mere Mads Knudsen + 1727, 14.8., IV-256faderenAnders SimonsenLumby TorpLumby Anderup hus Peder Larsen + <strong>1764</strong>, 5.11, VII-113~ enkenBertram Simonsen Lumby Anderup nyt hus 1749, 4.9., VI-53Christen Casperseni LumbyLumby Anderup bol Jørgen Rasmussens enke MarenSimonsdatter1751, 30.4., VI-99~ datter AnneChristen Hansenfra BrobyLumby Anderuphus mellemKirkendrup, Anderupog Næsby markerNiels HansenRasmusdatter1761, 29.9., VI-446Claus Simonsen Lumby Anderup Lars Madsen hus 1726, 30.12., IV-209i BrobyErik Nielsen Lumby Anderup gård Niels Eriksen 1759, 31.12., VI-389faderenHans Christensen Lumby Anderup hus Rasmus Rasmussen 1740, 24.8., V-404svogerenHans Christensen fra Lumby Anderup hus Peder Jensen 1760, 9.8., VI-405Lumby TorpHans Christensen fra Lumby Anderup gård Jørgen Nielsen + 1723, 22.6., IV-77Nislevgård godsHans Hansen i Lumby Anderup bol Lars Knudsen 1727, 20.12., fæstestedfaderenHans Knudsen i Tarup Lumby Anderup gård Anders Madsen + 1741, 28.7., V-454~ enkenHans Larsen afLumby TorpLumby Anderup hus Jens Dinesen + 1755, 24.12., VI-255~ enkenHans Pedersen Lumby Anderup hus Hans Christensen + 1748, 16.8., VI-10Jacob Mikkelsen Lumby Anderup sted Jep Rasmussen + 1726, 30.12., IV-208~ datterJens Dinesen Lumby Anderup hus Claus Simonsen væver 1751, 3.4., VI-99Jens Knudsen Lumby Anderup nyt hus 1745, 2.9., V-704Jens Nielsen Lumby Anderup hus Niels Jensen 1733, 4.9., IV-463faderenJep Jacobsen Lumby Anderup nyt hus 1757, 8.1., VI-265Jep Rasmussen * Lumby Anderup gård Hans Rasmussen 1709, 8.11., fæsteLumby TårupJørgen Madsen Lumby Anderup bol Morten Jørgensen 1710, 3.11., fæstefaderenJørgen Nielsen * Lumby Anderup gård Niels Rasmussen 1717, 7.6., fæsteNistedJørgen Rasmussen Lumby Anderup gård Knud Jensen + 1724, 10.8., IV-117~ datterJørgen Rasmussen Lumby Anderup sted Rasmus Eriksen + 1736, 23.2., V-159~ enkenKnud Jensen * Stige Lumby Anderup gård Hans Knudsen + 1690, 30.5., dokumentKnud Nielsen Lumby Anderup gård Niels Rasmussen 1740, 20.1., V-78faderenKnud Pedersen Lumby Anderup gård Peder Jørgensen 1716, 29.5., fæstefaderenKnud Pedersen smed Lumby Anderup anden ½ gård 1726, 28.1., IV-172Lars Knudsen Lumby Anderup ½ gård Hans Clemensen 1718, 16.1., dokument


Lars Knudsen Lumby Anderup 2. den ½ gård Hans Rasmussen + 1726, 28.1., IV-171~ enkenLars Madsen * Lumby Anderup hus Anders Madsen skipper 1714, 20.6., fæsteLars Nielsen Lumby Anderup gård Hans Knudsen + 1758, 14.8., VI-341~ enkenLars Rasmussen Lumby Anderup gård Rasmus Hansen 1743, 2.8., V-611faderenMads Hansen af Stige Lumby Anderup hus Bertram Simonsen + <strong>1764</strong>, 5.11., VII-112~ enkenMikkel Andersen fra Lumby Anderup hus Frands Hansen smeds enke 1747, 9.8., V-795StigeMikkel Rasmussen Lumby Anderup gård Rasmus Jørgensen 1743, 2.8., V-609faderenLumby Anderup hus Rasmus Christensen + 1730, 30.12., IV-384~ enkenNiels Christophersen iNistedNiels Eriksen Lumby Anderup gård Erik Pedersen 1718, 14.11., III-121faderenNiels Hansen Lumby Anderup hus Hans Knudsen + 1743, 2.4., V-579~ enkenNiels Jensen Lumby Anderup ½ hus Jens Andersen 1688, 21.2., dokumentfaderenNiels Nielsen i Næsby Lumby Anderup gård Jørgen Rasmussen gamle + 1743, 2.8., V-612~ enkenPeder Andersen iEllegårdLumby Anderup gård Rasmus Rasmussen + 1741, 28.7., V-455~ enkenPeder Hansen i Lumby Anderup nyt hus 1757, 28.7., VI-299Peder Jensen i Lumby Anderup hus Niels Hansens enke 1755, 25.7., VI-233Peder Larsen Lumby Anderup nyt hus 1753, 8.12., VI-171Peder Nielsen i Broby Lumby Anderup gård Simon Povlsen + 1737, 16.7., V-230~ enkenPeder Pedersen i Lumby Anderup nyt hus 1745, 2.9., V-703OdenseRasmus Christensen * Lumby Anderup nyt hus 1707, 14.1., fæsteSøndersøRasmus Eriksen Lumby Anderup gård 1719, 20.12., fæsteer beboerRasmus Hansen Lumby Anderup ½ gård Hans Rasmussen + 1705, 16.2., fæstefaderenRasmus Jørgensen Lumby Anderup gård 1719, 20.12., fæstehan beboerRasmus Rasmussen Lumby Anderup hus Niels Christophersen 1736, 16.8., V-190far Rasmus Hansen iSimon Povlsen Lumby Anderup sted Jørgen Mortensen + 1721, 21.6., IV-56Anders Christensen Lumby Hauge hus Rasmus Knudsen 1724, 6.4, IV-96fra LumbyAnders Christensenfra Lumby StigeLumby Hauge hus Hans Nielsen + 1743, 2.8., V-608~ enkenAnders Pedersen Lumby Hauge hus Peder Villadsen og hustru MarieSophie Andersdatter +1753, 28.5., VI-160forældreneBent Olsen Lumby Hauge nyt hus 1759, 2.8., VI-380Christian Henriksen Lumby Hauge sted ved Hauge by Morten Jørgensen + 1758, 6.2., VI-321~ enkenFind Jensen* Eskelund, TanderupLumby Hauge gård Rasmus Madsen 1725, 7.9., IV-149~ datterHans Christophersen Lumby Hauge nyt hus 1736, 23.2., V-166Hans Hansen Lumby Hauge ½ gård Lars Andersen + 1729, 16.7., IV-323


nyt fæstebrev16.7.1737, V-227~ enkenHans Mortensen i Lumby Hauge nyt hus 1734, 13.3., V-44Lumby StigeHans Nielsen Lumby Hauge hus Hans Mortensen + 1762, 8.7., VI-489~ enkenHans Nielsen * Lumby Hauge jord Peder Rasmussen 1708, 23.2., fæsteHjorslevHerman Berentsen Lumby Hauge nyt hus 1749, 28.4., VI-35vægter i HaugeJacob Christensen af Lumby Hauge hus Peder Hansen Lumbys enke 1750, VI-72StigeElisabeth RasmusdatterJens Christensen iStigeLumby Hauge hus Peder Villadsen skrædder + 1746, 4.4., V-707~ enkenJohan Andreas Hervig Lumby Hauge nyt hus <strong>1764</strong>, 5.11., VII-121Jørgen Larsen sømand Lumby Hauge nyt hus 1736, 16.8., V-193i StigeJørgen Simonsen iSkovshøjrupLumby Hauge gård Anders Christensen + 1745, 2.9., V-698~ enkenLars Hansen fraSedenLumby Hauge hus Hans Sørensen + 1721, 21.6., IV-57~ enkenLars Jørgensen Lumby Hauge ½ hus Jørgen Larsen 1743, 2.8., V-607faderenLars Madsen husmand Lumby Hauge gård Stephen Andersen 1726, 30.12., IV-207AnderupMads Hansen i Stige Lumby Hauge gård Find Jensen + 1751, 10.8., V-114~ enkenMads Olufsen afLumbyLumby Hauge hus Peder Larsen + 1763, 21.9., VII-50~ enkenMathias Guresen Lumby Hauge hus Rasmus Hansen + 1753, 8.12., VI-170~ enkenMorten Jørgensen Lumby Hauge hus Niels Pedersen + 1754, 20.7., VI-201 ~enkenMorten Olufsen Lumby Hauge nyt hus 1736, 16.8., V-191Rohde sømandNiels Pedersen Lumby Hauge nyt hus 1745, 2.9., V-707Peder Hansen skipper Lumby Hauge hus Lars Hansen skipper 1730, 22.7., IV-369Peder Jacobsen Lumby Hauge gård Lars Madsens enke 1748, 16.8., VI-10svigermoderenPeder Larsen Lumby Hauge hus Lars Hansen Seden 1745, 2.9., V-702faderenPeder Villadsen Lumby Hauge nyt hus 1737, 16.7., V-226skrædderRasmus Hansen i Lumby Hauge hus Rasmus Larsen 1748, 17.4., V-815TarupRasmus Hansen Lumby Hauge græsholme i åen 1753, 18.1., VI-149Rastrup skipper iRasmus Hermansen af Lumby Hauge nyt hus 1762, 11.1., VI-467Rasmus Knudsen Lumby Hauge gård Knud Rasmussen 1690, 12.12.,dokumentfaderenRasmus Larsen Lumby Hauge rørholm ved Seden1729, 16.7., IV-324husmandholmeRasmus Rasmussenhos svigerfar LarsLumby Hauge nyt hus 1739, 4.2., V-326


Madsen iRasmus Rasmussen Lumby Hauge græsholme i åen 1753, 18.11., VI-149Schmit skipperStephen Andersen * Lumby Hauge gård Peder Rasmussen 1710, 26.7., fæsteLumbyJesper Rasmussen Lumby Kluset gård Oluf Larsens enke <strong>1764</strong>, 3.2., VII-78moderenOluf Larsen iNæsbyhoved mølleLumby Kluset gård Rasmus Ibsen + 1744, 21.2., V-650~ enkenRasmus Ibsen Lumby Kluset gård Oluf Pedersen + 1724, 10.8., IV-123~ enkenJens Jørgensen iTrøstrup KorupLumby Lille Kluset sted Morten Andersen 1758, 30.12., VI-358~ datterMorten Andersen i Lumby Lille Kluset hus Hans Olufsen 1733, 24.1., IV-454SedenJesper Nielsen Lumby Nisted gård Niels 1718, 14.11., III-121faderenLars Mortensen Lumby Nisted gård Morten Pedersen 1762, 8.7., VI-490faderenMorten Pedersen Lumby Nisted gård Peder Nielsen + 1726, 16.8., IV-183faderenPeder Jespersen Lumby Nisted gård Jesper Nielsens enke 1753, 8.12., VI-169moderenPeder Nielsen * Lumby Nisted gård Niels Rasmussen 1688, 8.1., dokumentBårdesøRasmus Jørgensen Lumby Nisted nyt hus 1761, 29.7., VI-447Henning Hansen Krag Lumby Skovsbo gård 1685, 28.2., dokumentRasmus Knudsen Lumby Skovsbogård ½ gård2. ½ gårdHenning Kragh +1726, 30.12., IV-209svigerfaderenAnders AndersenLumby StigeLumby Stige hus Niels Knudsen <strong>1764</strong>, 5.11, VII-118svigerfaderenAnders Christensen Lumby Stige hus Jeppe Hansen + 1723, 22.6., IV-78~ datterAnders Hansen Lumby Stige hus Jørgen Madsen + 1724, 10.8, IV-119KertemindeAnders HansenHauge far HansAndersenLumby Stige hus Mads Larsen + 1740, 28.1., V-577~ enkenlAnders Hansen Pytte Lumby Stige nyt hus 1763, 21.9., VII-49i Lumby StigeAnders Knudsen Lumby Stige hus Dines Knudsen + 1745, 26.5., V-688~ enkenAnders MadsenLumby StigeLumby Stige sted Hans Hansen + 1728, 31.12., IV-299stedfaderenChristen Hansen Lumby Stige nyt hus 1762, 11.1., VI-466i AnderupChristen HansenNygaardi LumbyLumby Stige hus Anders Hansen skipper + 1742, 4.9., V-546~ enkenChristen Jørgensen Lumby Stige nyt hus 1757, 8.1., VI-265Christen Lucassen Lumby Stige bol Johan Hansens enke 1754, 23.12., VI-215svigermoderenClaus Knudsensømand Lumby StigeFrands RasmussenbødkerLumby Stige hus Anders Christensen + 1745, 2.9., V-702~ enkenLumby Stige hus Lars Andersen skipper + 1753, 28.5., VI-161~ enken


Hans Andersen Lumby Stige sted Anders Hansen 1729, 16.7., IV-321faderenHans Andersen iLumby StigeLumby Stige bol Anders Madsen 1758, 14.8., VI-339faderenHans Ibsen Lumby Stige nyt hus Rasmus Olufsen + 1737, 16.7., V-228Hans Jacobsen afLumbyLumby Stige sted Jørgen Christensen + <strong>1764</strong>, 3.2., VII-76~ enkenHans Jensen Lumby Stige nyt hus 1755, 25.7., VI-232Hans Jensen i LumbyTorpLumby Stige hus Peder Nielsen + 1759, 31.12., VI-388~ enkenHans Jørgensen iHaugeLumby Stige gård Morten Pedersen <strong>1764</strong>, 5.11., VII-119svigerfaderenHans Pedersen i Lumby Stige bol Peder Hansen 1727, 20.12., fæstefaderenHans Rasmussen Lumby Stige nyt smedehus 1747, 9.8., V-794smedJens Andersen Lumby Stige nyt hus 1736, 23.2., V-165Jens Nielsen i Stige Lumby Stige hus Marcus Larsen Kertinge 1755, 25.7., VI-234Jep Hansen Lumby Stige nyt hus 1748, 16.8., VI-9Johan Hansen Lumby Stige sted Peder Knudsen + 1732, 16.4., IV-418Johan Hansen i Nisted Lumby Stige sted Hans Rasmussen + 1725, 7.9., IV-148~ enkenJørgen Andersen Lumby Stige nyt hus 1754, 23.12., VI-214Jørgen Andersen Lumby Stige jord <strong>1764</strong>, 5.11., VII-120Jørgen Christensen Lumby Stige gård Christen Rasmussen 1742, 4.9., V-548faderenKnud MortensenRodeLumby Stige hus Christen Danielsen skipper + 1754, 8.1., VI-189~ enkenLars Andersen i Lumby Stige hus Hans Rasmussen + 1732, 16.4., IV-417HaugeLars Karrebæk Lumby Stige nyt hus 1706, 4.2., fæste(Kornbæk)Lorents Thomasen Lumby Stige nyt hus 1736, 23.2., V-63Mads Andersen Lumby Stige hus Hans Andersen skipper 1728, 15.7., IV-276Mads Larsen Lumby Stige nyt hus 1688, 10.2., dokumentMarcus Christensen Lumby Stige hus Rasmus Hansen 1741, 28.7., V-453svogerenMarcus Larsen Lumby Stige hus Mads Andersen 1741, 28.7., V-452Kertinge skipperMathias Nielsen Lumby Stige hus Rasmus Hansen og hustru + 1753, 8.12., VI-177Morten Pedersen Lumby Stige sted Peder Mortensen 1733, 24.9., IV-460faderenNiels Nielsen Fries i Lumby Stige nyt hus 1745, 2.9., V-703HaugeNiels Pedersen Lumby Stige nyt hus 1746, 4.4., V-708Niels Pedersen Lumby Stige nyt hus 1747, 14.3., V-754Otto Christiansen af Lumby Stige hus Claus Knudsens enke 1762, 11.1., VI-465HaugePeder Andersen af Lumby Stige hus Marcus Christensen + <strong>1764</strong>, 3.2., VII-77~ enkenPeder Andersen fra Lumby Stige hus Lars Karrebæks enke 1735, 4.3., V-113StigePeder Jensen fra Lumby Stige nyt hus <strong>1764</strong>, 5.11., VII-116Lumby TorpPeder Johansen Lumby Stige bol Johan Hansen 1758, 14.8., VI-340faderen


Peder Jørgensen Lumby Stige hus 1719, 20.12., fæsteer beboerPeder Knudsen Lumby Stige gård 1719, 20.12., fæsteer beboerPeder Knudsen Lumby Stige hus Jens Andersen skipper og hustru 1754, 23.12., VI-216Kertinge sømand+Peder Nielsen sømand Lumby Stige hus Niels Povlsen + 1742, 4.9., V-550svigerfaderenPovl Hansen Lumby Stige nyt hus <strong>1764</strong>, 5.11., VII-117Povl Nielsen far Niels Lumby Stige nyt hus 1738, 26.6., V-301PovlsenRasmus Andersen Lumby Stige gård Anders Rasmussen 1743, 2.8., V-606faderenRasmus Hansen Lumby Stige hus Peder Jørgensen 1729, 16.7., IV-322Rasmus Hansen iNistedLumby Stige hus Christen Marqvardsens enke 1739, 24.8., V-359~ datterRasmus Jørgensen i Lumby Stige sted Hans Andersen skipper 1735, 20.7., V-155Lunde mølleRasmus Knudsen afSkovshøjrupLumby Stige sted Christen Lucassen + <strong>1764</strong>, 5.11., VII-114~ enkenRasmus Olufsen i Lumby Stige nyt hus 1736, 16.8., V-194Rasmus Rasmussen i Lumby Stige bol Rasmus Jørgensens enke 1754, 23.12., VI-215moderenRasmus Rastrup i Lumby Stige nyt hus 1763, 18.6., VII-75Bent Hansen Lumby Torp gård Hans Bentsens enke 1758, 14.5., VII-341moderenChristen Andersen Lumby Torp nyt hus 1749, 28.4., VI-35Christen Christensen Lumby Torp gård Jørgen Madsen + 1732, 16.4., IV-418~ enkenChristen Larsen Lumby Torp gård Rasmus Christensen 1731, 20.6., IV-407i LumbyFrands Andersen Lumby Torp gård Simon Hansen 1724, 10.8., IV-118af Lumby TorpHans Jørgensen fraUllerup i SkambyLumby Torp gård Hans Frandsen + 1728, 31.12., IV-298halvbroderenJens Hansen Dichman Lumby Torp hus Peder Nielsen skrædder 1738, 8.2., V-265i AnderupJens Madsen i Lumby Torp gård Rasmus Rasmussen 1733, 4.9., IV-461UggerslevJørgen Andersen iBolbro stedfar HansHansenKnud Stephensen iAllese mor StephenKnudsens enkeLumby Torp gård Niels Rasmussen + 1736, 23.2., V-162~ enkenLumby Torp gård Jens Knudsen + 1742, 4.9., V-544~ enkenMorten Hansen Lumby Torp gård Morten Jørgensen 1745, 11.3., V-679faderenNiels Nielsen i Lumby Torp gård Oluf Bendtsen 1733, 4.9., IV-462Povl Jørgensen Lumby Torp nyt hus 1753, 28.5., VI-155Rasmus Knudsen iKirkendrup far KnudRasmussenLumby Torp gård Hans Larsens enke 1747, 9.8., V-796~ enkens søns datterSøren Pedersen iAnderupLumby Torp gård Niels Nielsen + 1742, 12.2., V-485~ datterHans Bendsen Lumby Tårup gård Bendt Hansen + 1732, 16.4., IV-419faderen


Niels Ibsen Lumby Tårup gård Jep Nielsen 1726, 16.8., IV-181faderenOluf Nielsen Lumby Tårup gård Søren Christensen 1737, 16.7., V-231Peder Nielsen afBrobyLumby Tårup gård Lars Jørgensen + 1725, 7.9., IV-147~ enkenHans Hansen Melby gård Jørgen Larsen 1697, 18.3., I-73Hans Hansen Melby gård Hans Jørgensen 1701, 12.10., I-185Hans Nielsen Melby ½ gård Christen Hansen 1712, 27.4., III-7Jens Jørgensen Melby gård Niels Jørgensen + 1717, 24.7., III-97Jørgen Jørgensen Melby gård Anders Povlsen + 1699, 13.3., I-138, 154Lars Andersen Melby gård Hans Hansen + 1707, 2.11., II-87Lars Larsen Melby gård Rasmus Andersen Smidt + 1696, 14.10., I-63~ enkenNiels Jørgensen Melby gård Peder Thomasen + 1711, 16.12., II-190~ enkenAnders Larsen Melby Jullerup ½ gård Erik Nielsen 1713, 6.5., III-30Erik Nielsen Melby Jullerup gård Hans Pedersen 1696, 2.3., II-52Mads Bertelsen Melby Jullerup gård Rasmus Madsen 1712, 19.10., III-19Jørgen Mortensen Melby Kærum gård Niels Hansen 1701, 26.5., I-182anden ½ gård15.11.1705, II-5Anders Nielsen Melby LådneBrøndstrupgård Niels Hansen 1697, 28.6., I-83faderenChristopher Jørgensen Melby Lådne gård Anders Nielsen 1708, 5.12., II-114BrøndstrupHans Nielsen Melby LådneBrøndstrupgård Niels Hansen 1717, 21.12., III-105faderenNiels Hansen *SeveldrupMelby LådneBrøndstrupgård Christen Ibsen + 1693, 10.8., I-9~ enkenChristian Stitzen i Næsbyhoved brasenholmene i1759, 22.4., fæsteOdenseNæsbyhoved søAnders Hansen Næsbyhoved Broby gård 1719, 20.12., fæstehan er beboerCasper Nielsen Næsbyhoved Broby bol Mads Pedersen + 1716, 7.9., fæsteChristen Hanseni HaugeNæsbyhoved Broby hus Jørgen Knudsens enke 1755, 25.7., VI-229~ datterClaus Hansen Næsbyhoved Broby gård Morten Nielsen + 1704, 4.4., fæsteHans Andersen afSkovshøjrupNæsbyhoved Broby gård Oluf Gotfredsen + 1757, 15.1., VI-290~ enkenHans Clausen Næsbyhoved Broby gård Peder Ottesen 1755, 25.7., VI-237Hans Gotfredsen i Næsbyhoved Broby bolig Ole Bertelsen 1715, 24.10., fæstefaderenHans Jørgensen Næsbyhoved Broby gård Jørgen Ibsen + 1687, 3.4., dokumentfaderenHans Larsen Næsbyhoved Broby gård Niels Ibsen 1694, 14.2. dokumentHans Larsen Næsbyhoved Broby gård Niels Ibsen 1719, 20.12.,Hans Mortensen Næsbyhoved Broby hus Birgitte Jensen + 1714, 26.5., fæsteskrædderHans Pederen * i Næsbyhoved Broby smedie Peder Rasmussen 1709, 5.10., fæstefaderenHans Pedersen * Næsbyhoved Broby gård Christopher Jensen + 1698, 11.10., fæsteBeldringeKnud Pedersen Næsbyhoved Broby gård Anders Povlsen 1710, 28.4., fæsteNiels Andersen Næsbyhoved Broby gård Anders Nielsen 1710, 4.9., fæstefaderenNiels Nielsen Næsbyhoved Broby gård 1719, 20.12., fæste


er beboerNiels Pederen Næsbyhoved Broby gård Peder Jensen 1717, 24.7., fæstefaderenOluf Pedersen Næsbyhoved Broby gård 1719, 20.12., fæsteer beboerPeder Larsen Næsbyhoved Broby hus 1717, 4.10. fæstePeder Rasmussen Næsbyhoved Broby hus Knud Pedersen 1714, 16.1., fæstesmedAnders Hansen Næsbyhoved i Broby gård Hans Nielsen + 1724, 10.8, IV-114fra BrobyAnders Pedersen Næsbyhoved i Broby gård Peder Hansens enke 1695, 13.12. dokumentChristen Andersen Næsbyhoved i Broby smedehus Hans Jørgensen smed + 1742, 4.9., V-534smed fra Vissenbjerg,SkalbjergEnevold Larseni BrobyNæsbyhoved i Broby gård Oluf Jørgensen + 1753, 8.12., VI-183~ enkenHans Andersen Næsbyhoved i Broby gård Anders Pedersen 1726, 28.1., IV-179faderenHans Andersen smed Næsbyhoved i Broby hus og smedie Hans Pedersen smed + 1729, 31.12., IV-351fra Neder HollufHans Hansen fraTrøstrupNæsbyhoved i Broby sted Casper Nielsen + 1741, 28.7., V-477~ enkenHans JørgensenLundsgårdNæsbyhoved i Broby gård Jørgen Hansens enke 1752, 12.6., VI-129moderenHans Jørgensen smed Næsbyhoved i Broby ½ hus og smedie Hans Andersen smeds enke 1739, 4.2., V-325BrobyHans Nielsen Næsbyhoved i Broby gård Hans Larsen + 1693, 30.5., dokumentHans Nielsen Næsbyhoved i Broby gård Niels Nielsen 1726, 30.12., IV-203faderenHans Nielsen Næsbyhoved i Broby en anden gård Hans Jørgensen 1735, 4.3., V-96Hans Pedersen Næsbyhoved i Broby gård Peder Nielsen 1757, 28.7., VI-302faderenHans Rasmussen afBrobyNæsbyhoved i Broby hus Knud Pedersens enke 1758, 6.2., VI-323~broderdatterJens Pedersen i Allese Næsbyhoved i Broby gård Thomas Mortensen ungkarl + 1731, 20.6., IV-403Jørgen Andersen Næsbyhoved i Broby nyt hus 1747, 9.8., V-760Jørgen Hansen Næsbyhoved i Broby ½ gård den anden ½gårdPeder Lundegaard1732, 18.6., IV-431svigerfaderenJørgen Knudsen i Næsbyhoved i Broby hus Peder Larsen 1726, 16.8., IV-194SkovshøjrupJørgen Rasmussen Næsbyhoved i Broby hus Hans Andersen smed 1735, 20.7., V-121hjulmandKnud Pedersen af Næsbyhoved i Broby hus Niels Augustinusen 1762, 11.1., VI-468TarupKnud Pedersen Næsbyhoved i Broby hus Peder Rasmussen + 1724, 10.8., IV-115gårdmand BrobyKnud Rasmussen Næsbyhoved i Broby gård Rasmus Knudsen 1759, 2.8., VI-375faderenLars Pedersen Næsbyhoved i Broby ½ gård anden ½ gård Hans Stephensen 1728, 14.8., IV-246Mikkel Jørgensen Næsbyhoved i Broby gård Jens Pedersen + 1754, 20.6., VI-198~ enkenMorten Nielsen Næsbyhoved i Broby gård Niels Pedersens enke 1744, 121.2., V-644moderenNiels Andersen Næsbyhoved i Broby ½ gård, anden ½ gård Anders Nielsen 1727, 14.8., IV-247Niels Augustinusen Næsbyhoved i Broby hus Hans Mortensen + 1737, 16.7., V-247~ enken


Niels Hansen i Nisted Næsbyhoved i Broby gård Oluf Nielsen 1732, 16.4., IV-424Niels Henriksen i Næsbyhoved i Broby gård Hans Pedersen 1734, 13.3., V-20LumbyNiels Ibsen iKirkendrupNæsbyhoved i Broby gård Peder Knudsen + 1741, 28.7., V-476~ enkenNiels Jørgensen af Næsbyhoved i Broby hus Christen Hansen 1761, 29.7., VI-446BrobyNiels Larsen Næsbyhoved i Broby nyt hus 1757, 28.7., VI-302Niels Mikkelsen Næsbyhoved i Broby nyt hus 1757, 8.7., VI-303Niels Nielsen fra Næsbyhoved i Broby gård Oluf Pedersen + 1741, 28.7., V-474Niels Olufsen Næsbyhoved i Broby gård Niels Nielsens enke 1745, 11.3., V-671~ datterOluf Gotfredsen iEjbyNæsbyhoved i Broby gård Hans Larsen 1728, 31.12., IV-307~ datterOluf Hansen af Allese Næsbyhoved i Broby hus Rasmus Thomsens enke 1763, 21.9., VII-51~ datterOluf Jørgensen Næsbyhoved i Broby gård Anders Pedersen + 1742, 12.2., V-508~ datterOluf Nielsen Næsbyhoved i Broby gård Niels Olufsen + 1718, 14.11., III-120faderenPeder Andersen i Næsbyhoved i Broby gård Jørgen Hansen + 1742, 12.2., V-506~ enkenPeder Hansen fra Næsbyhoved i Broby gård Hans + 1724, 6.4., IV-91faderenPeder Hansen Næsbyhoved i Broby nyt hus 1746, 27.7., V-720skrædderPeder Knudsen Næsbyhoved i Broby gård Knud Pedersens enke 1739, 24.8., V-355moderenPeder Nielsen Næsbyhoved i Broby gård Peder Hansen ungkarl 1730, 22.7., IV-371~ søsterPeder Nielsen af Næsbyhoved i Broby gård Niels Ibsen 1762, 8.7., VI-491faderenPeder Nielsen iSkovsbyNæsbyhoved i Broby gård Hans Gotfredsen 1755, 25.7., VI-231svigerfaderenPeder Olufsen Næsbyhoved i Broby gård Niels Hansen 1753, 28.5., VI-153Peder Ottesen i Næsbyhoved i Broby gård Niels Henriksen 1736, 23.2., V-169StegstedRasmus Andersen Næsbyhoved i Broby gård Niels Nielsen + 1755, 25.7., VI-230~ enkenRasmus Christensen iNæsbyhoved mølleNæsbyhoved i Broby hus Rasmus Nielsen + 1735, 20.7., V-120~ enkenRasmus Jensen iKirkendrupNæsbyhoved i Broby gård Lars Pedersen + 1748, 17.4., V-812,~ enkenRasmus Knudsen Næsbyhoved i Broby gård Søren Jensens enke 1738, 8.2., V-274Rasmus Madsen smed Næsbyhoved i Broby smedehus Christen Andersen smed 1749, 4.9., VI-57i MagtenbølleRasmus Nielsen Næsbyhoved i Broby hus Niels Knudsen 1719, 14.12., IV-28faderenRasmus Stephensen af Næsbyhoved i Broby nyt hus <strong>1764</strong>, 5.11., VII-134Rasmus Thomasen i Næsbyhoved i Broby nyt hus 1738, 26.6., V-319Søren Jensen Næsbyhoved i Broby gård Jørgen Hansen 1691, 1.10., dokumentThomas Abrahamsen i Næsbyhoved i Broby gård Niels Andersen 1745, 26.3., V-691Thomas Hansen Næsbyhoved i Broby hus Anders Hansen 1757, V-303Thomas Mortensen Næsbyhoved i Broby gård Claus Hansen 1723, 22.6., IV-76Niels Nielsen tjener iAlleseNæsbyhoved i BrobyLundsgårdgård Peder Andersen + 1748, 17.4., V-814~ enken


Peder Jensen * Næsbyhoved i Broby gård Stephen Larsen 1689, 6.5., dokumentAnderupLundsgårdChristen Jørgensen Næsbyhoved iKirkendrupgård Jørgen Christensen 1707, 16.5., fæstefaderenKnud Rasmussen iSøndersøNæsbyhoved iKirkendrupgård Rasmus Andersen + 1726, 7.9., IV-141~ enkenPeder Knudsen Næsbyhoved iKirkendrupgård Stephen Larsen + 1747, 9.8., V-759~ enkenRasmus Larsen Næsbyhoved i nyt hus1726, 30.12., III-204hjulmandKirkendrupStephen Larsen Næsbyhoved iKirkendrupgård Oluf Pedersens enke 1728, 31.12., IV-306moderenSøren Hansen Borreaf EjbyNæsbyhoved iKirkendrupgård Christen Jørgensen sognefoged + 1753, 28.5., VI-154~ enkenAnders Madsen Næsbyhoved i Næsby gård Hans Mosegård 1691, 7.3. dokumentfaderenHans Larsen i Næsby Næsbyhoved i Næsby nyt hus 1747, 9.8., V-758Hans Mikkelsenvæver i BrobyNæsbyhoved i Næsby nyt hus 1755, 25.7., VI-231Jens Pedersen Næsbyhoved i Næsby 1 gård, anden 1 gård Anders Hansen Mosegaard + 1727, 14.8., IV-249Jørgen HansenMøllegård vedOdenseNæsbyhoved i Næsby gård Peder Pedersen + 1748, 17.4., V-809~ enkenJørgen Jørgensen afBrobyNæsbyhoved i Næsby hus Niels Stephensen + 1763, 8.1., VII-29~ enkenKnud Jensen Næsbyhoved i Næsby gård Jens Pedersen + 1742, 12.2., V-509faderenLars Andersen fra Næsbyhoved i Næsby gård Niels Jørgensen 1700, 24.7., fæsteKirkendrupLars Pedersen Næsbyhoved i Næsby nyt smedehus opbygges af bønderne som vil 1710, 21.2., dokumentsmedesvend i Odensehave ham som smedMads Rasmussen Næsbyhoved i Næsby gård Peder Pedersen + 1738, 8.2., V-276~ enkenNiels Andersen iBiskorupNæsbyhoved i Næsby gård Jens Nielsen + 1733, 24.1., IV-446~ enkenNiels Hansen Næsbyhoved i Næsby nyt hus i Slippeledet 1758, 30.12., VII-363Niels Jensen Næsbyhoved i Næsby gård Niels Andersens enke 1735, 20.7., V-122moderenNiels Larsen Næsbyhoved i Næsby gård Lars Andersen 1734, 13.3., V-22faderenNiels Stephensen Næsbyhoved i Næsby hus Abraham Nielsen 1752, 12.6., VI-130~ datterPeder Ebbesen Næsbyhoved i Næsby ½ gård,2. ½ gårdEbbe Pedersen1727, 14.8., IV-230faderenPeder Ebbesen Næsbyhoved i Næsby gård Rasmus Povlsen + <strong>1764</strong>, 5.11., VII-135~ enkenPeder Pedersen Næsbyhoved i Næsby gård Peder Ebbesens enke + 1743, 2.4., V-597moderenPeder Pedersen Næsbyhoved i Næsby nyt hus 1745, 11.3., V-685Peder Pedersen Næsbyhoved i Næsby gård Mads Rasmussen 1753, 28.5., VI-153stedfaderenPeder Pedersen fra Næsbyhoved i Næsby gård Niels Jørgensen gamle + 1693, 3.2., dokumentLumbyRasmus Jørgensen fra Næsbyhoved i Næsby gård Anders Ibsen 1681, 25.1., dokumentKirkendrupRasmus Larsen smed Næsbyhoved i Næsby smedehus Lars Pedersen smeds enke 1743, 2.8., V-617


moderenRasmus Mikkelsen i Næsbyhoved i Næsby nyt hus 1748, 17.4., V-811Næsbyhoved mølleRasmus Povlsen Næsbyhoved i Næsby gård Rasmus Jørgensen + 1725, 7.9., IV-142,~ enkenAnders Nielsen Næsbyhoved iSkovshøjrupgård Niels Andersen 1729, 31.12., IV-305faderenCasper Jørgensenaf BrobyNæsbyhoved iSkovshøjruphus Hans Christophersen 1757, 28.7., VI-305~ datterChristen Nielsen Næsbyhoved i nyt hus1748, 16.8., VI-8SkovshøjrupClaus Hansen * i Næsbyhoved iSkovshøjrupgård Hans Jespersen 1716, 6.9., fæstefaderenGotfred Ibsen i Ejby Næsbyhoved iSkovshøjrupgård Knud Rasmussen + 1749, 28.4., VI-33~ enkenHans Hansen * i Næsbyhoved i bolig Hans Thomasen 1718, 20.1., fæsteSkovshøjrupHans Hansen fraAlleseNæsbyhoved iSkovshøjrupgård Hans Larsen + 1757, 15.1., VI-291~ enkenHans Larsen Næsbyhoved i hus Hans Mejer 1718, 8.1., fæsteSkovshøjrupHans Larsen Næsbyhoved iSkovshøjrupgård Lars Hansen + 1755, 8.12., VI-183faderenHans Nielsen i Næsbyhoved i hus Hans Larsen 1727, 20.12., fæsteNæsbyhoved Broby SkovshøjrupHans Stephensen i Næsbyhoved iSkovshøjrup½ gård Stephen Hansen 1727, 20.12., fæstefaderenHans Thomasen Næsbyhoved i gård Niels Andersen + 1684, 3.3., fæsteSkovshøjrupHans Thomasen Næsbyhoved iSkovshøjrupgård Thomas Hansen 1758, 6.2., VI-324faderenJens Jensen * Næsbyhoved i gård Mads Thomasen + 1712, 22.5., fæsteEskilstrupSkovshøjrupJep Clemensen iÅsum far ClemenNæsbyhoved iSkovshøjrupgård Jens Jensen + 1742, 4.9., V-535~ enkenHansenKnud Rasmussen i Næsbyhoved i gård Claus Hansen 1732, 18.6., IV-432KirkendrupSkovshøjrupLars Hansen Næsbyhoved iSkovshøjrupgård Hans Larsen 1710, 3.11., fæstefaderenMads Hansen Næsbyhoved iSkovshøjrupgård Knud Olufsen 1759, 2.8., VI-376,377, stedfaderenNiels Andersen Næsbyhoved iSkovshøjrupgård Anders Nielsen 1699, 28.2., fæstefaderenNiels Hansen i Broby Næsbyhoved iSkovshøjruphus Hans Nielsens enke 1755, 24.12., VI-250moderenStephen Hansen *SkovshøjrupNæsbyhoved iSkovshøjrupgård Hans Rasmussen + 1686, 24.5., dokumentfaderenThomas Hansen Næsbyhoved iSkovshøjrup½ gård Hans Thomasen 1709, 12.7., fæstefaderenThomas Hansen Næsbyhoved iSkovshøjrupsted Hans Hansens enke 1743, 2.8., V-618moderenJens Pedersen Møller Næsbyhoved Mølle jord Lars Olufsen + 1730, 30.12., IV-390Lars Eriksen af Broby Næsbyhoved Næsbymarkhus Rasmus Mikkelsens enke 1762, 11.1., VI-469~ datterJens Hansen Nørre Åby gård Hans Jensen + 1705, 28.9., II-27


faderenJens Jørgensen Bang Nørre Åby gård Jørgen Bang 1712, 19.10., III-23faderenNiels Eriksen Nørre Åby gård Erik Jensen 1709, 7.10., II-132faderenAnders Andersen Nørre Åby Brangstrup gård Anders 1719, 21.12., III-168faderenAnders Hansen Nørre Åby Brangstrup gård Hans Nielsen 1710, 29.3, II-145faderenLars Rasmussen Nørre Åby Brangstrup gård Mikkel Olufsen + 1701, 23.1., I-176Rasmus Rasmussen Nørre Åby Brangstrup ½ gård Rasmus Larsen 1706, 3.5., II-46Anders Andersen Nørre Åby Bylderup hus Anders Andersen 1709, 8.11, II-139faderenAnders Madsen Odense Blæsenborg nyt hus<strong>1764</strong>, 5.11., VII-141uden St. Jørgens portAnders Rasmussen Odense Blæsenborg del af husHans Pedersen tømmermands 1754, 8.1., VI-190Hunderupuden St. Jørgens portenkeJens Andersen Odense Blæsenborg hus Hans Andersen + 1746, 7.7., V-719Christopher Madseni ÅsumOdenseBlæsenborghusuden St. Jørgens portnyt hus~ enken1759, 2.8., VI-383Anders Rasmussen Odense Skibhusene hus Niels Rasmussen 1736, 23.2., V-169Lumby StigeFrands Nielsen Odense Skibhusene hus Simon Pedersens enke 1752, 12.6., VI-131i ÅsumHans Hansen Odense Skibhusene ½ hus Niels Rasmussens enke 1730, 22.7., IV-359Hans Nielsen Odense Skibhusene ½ hus Niels Rasmussens enke 1730, 22.7., IV-359stedmoderenJacob Ludvig Hansen Odense Skibhusene hus Mikkel Hansen 1714, 8.4., fæsteJens Olufsen skrædder Odense Skibhusene ½ hus Niels Rasmussen 1746, 4.4., V-717uden St Jørgens portLars Hansen Odense skibhusene hus ved stranden Lars Hansen 1717, 9.3., fæsteLars Knudsen i Odense Skibhusene ½ hus Lars Hansens enke 1738, 26.6., V-317BiskorupMathias Jacobsen afTolderlundOdense Skibhusene hus Jacob Hansen 1740, 20.1., V-375faderenNiels Hansen Odense Skibhusene hus Niels Rasmussens enke 1758, 6.2., VI-322Niels Rasmussen Odense Skibhusene hus Rasmus Nielsen 1730, 22.7., IV-358faderenNiels RasmussentjenerOdense Skibhusene hus Rasmus Christensen + 1707, 22.2., fæstebroderenOluf Hansen af Odense Skibhusene hus Lars Knudsen 1762, 11.1., V-480BiskorupRasmus Nielsen Odense Skibhusene ½ strandlykke Christen Jensen og Jens Jensen 1704, 14.4., fæsteskytteSimon Pedersen Odense Skibhusene hus ved stranden Lars Hansen 1717, 9.3., fæsteLars Olufsen i Næsby Odense St. Hans jord1721, 16.6., fæstemøllegrund i SlotshavenOluf Nielsen Odense St. Jørgen hus Christen Jensen + 1720, 27.4., IV-39Jens Pedersenbyfoged i Odensehustru ChristianePedersenOdense udenMøllebroporthus1721, 16.6., fæsteAnders Jørgensen* ØrbækOdense udenMøllebroporthus Hans Povlsen + <strong>1764</strong>, 5.11., VII-142~ enken


Anders OlsenChristen SørensenStyhri OdenseDines Larseni FangelHans JørgensenHans MortensenHans Pedersen iSedenHans PovlsenHans RasmussenskrædderJep Clemensen i EjbyPeder Eriksen i HaugeRasmus Larsen fraHøjmeRasmus NielsenAnders Jensenfra TommerupRasmus Larsen afSanderumAnders MogensenhjulmandGabriel Olufsen fraOdenseHans NielsenJohan Christopher vonVesten apoteker iOdenseMads Madsen iNæsbyMathias Rasmussenladefoged ved OdenseslotPeder KnudsenPovl Hansen afOdenseRasmus JørgensenKullerup skrædderThomas Gotfredsen iEjbyKnud HenningsenOdense udenMøllebroportOdense udenMøllebroportOdense udenMøllebroportOdense udenMøllebroportOdense udenMøllebroportOdense udenMøllebroportOdense udenMøllebroportOdense udenMøllebroportOdense udenMøllebroportOdense udenMøllebroportOdense udenMøllebroportOdense udenMøllebroportOdense udenMøllebroportGrynhuseneOdense udenMøllebroportGrynhuseneOdense udenNørreportOdense udenNørreportOdense udenNørreportOdense udenNørreportOdense udenNørreportOdense udenNørreportOdense udenNørreportOdense udenNørreportOdense udenNørreportOdense udenNørreportOdense udenNørreportKræmmerhusethus Hans Jørgensen 1719, 12.7., IV-11hus Hans Rasmussen skrædder 1752, 12.6., VI-131hus Peder Eriksen + 1745, 2.9., V-700~ enkenhus Povl Pallesen 1719, 12.7., IV-10hus Hans Pedersen + 1751, 10.8., VI-123~ enkenhus Hans Jørgensen + 1726, 30.12., IV-197~ enkenhus Christen Sørensen Styhr 1754, 8.1., VI-191hus Hans Jørgensen skrædder + 1741, 28.7., V-480~ enkenhus Hans Mortensen 1753, 28.5., VI-60hus Peder Knudsen + 1743, 2.4., V-588~ enkenhus Dines Larsen 1753, 18.1., VI-149hus1719, 14.12., IV-31han er beboerhus Jep Clemensen + 1762, 8.7., VI-509~ enkenhus Anders Olufsen Sandbom 1757, 8.1., VI-274smedehus Hans Jacob grovsmed 1697, 17.10., fæstehus Hans Nielsen Grynmand 1729, 31.12, IV-354øde husplads Christen Christensen knapmager 1691, 6.5., dokumenthus Thomas Flensborg 1735, 4.3., V-114hus Thomas Gotfredsen + 1756, 25.7., VI-241~ enkenhus Povl Hansen 1740, 28.8., V-409hus Oluf Nielsen væver 1719, 14.12., IV-30hus Anders Mogensen hjulmand 1731, 20.6., IV-408hus Henrik Mikkelsens enke 1735, 20.7., VI-128mosterenhus Rasmus Jørgensen træskomand + 1740, 20.1., V-374~ enkenhus Oluf Pedersen tømmermand 1697, 7.9., fæste


Hans Andersen Odense uden St.Jørgenhus Hans Madsen + 1737, 16.7., V-217~ enkenHans Madsen iMøllegårdOdense uden St.Jørgenhus Niels Olufsens enke 1734, 16.8., V-92~ datterHans Pedersen Odense uden St. ½ hus Christen Jensen + 1720, 27.4., IV-38JørgenGregers Jacobsen i Odense uden St. nyt hus1763, 29.7., VI-455OdenseJørgens portLars Hansen fra Odense uden St. nyt hus1761, 29.7., VI-456BiskorupJørgens portHenrik Mikkelsen af Odense ved Nørreport Kræmmerhuset 1725, 7.9., IV-156OdenseAdam KnudsenskrædderOrte hus Knud Pedersen skrædder 1753, 8.12., VI-163faderenAnders Andersen Orte hus Hans Jensen + 1725, 7.9, IV-158~ enkenAnders JørgensenbødkerOrte hus 1719, 12.6., fæsteBhan er beboerAnders Olsen Orte gård Marqvar Hansen + 1720, 4.5., IV-37Anne Jensdatter * i Orte ½ hus Christopher skrædder 1712, 4.1., fæsteChristen Hansen Orte gård Morten Rasmussens enke 1749, 28.4., VI-25Christen Jensen Orte hus 1719, 24.4., fæsteChristen Nielsen Orte hus Mads Jensen 1735, 20.7., V-127FrøbjergHans Andersen afOrteOrte gård Jens Marcussen 1753, 28.5., VI-150~ datterHans Jensen Orte hus 1719, 24.4., fæsteHans Larsen Orte gård 1719, 24.4., fæsteHans Madsen * i Orte hus Iver Eriksen 1712, 3.7., fæsteAssensHans Rasmussen Orte hus Lars Hvid + 1723, 22.6., IV-79~ enkenHans Simonsen Orte gård Mads Hansen, formanden HansLarsen1750, 4.8., VI-84~ Hans Larsens datterHans Simonsen iFrøbjerg far SimonOrte gård Hans Larsen 1750, 4.8., VI-84~ datterHansenHenrik Mathiesen iLadegårdOrte hus Christen Nielsen + 1754, 8.1., VI-187~ enkenJens Marcussen i Orte gård Oluf Stephensen 1719, 13.3., fæsteSkydebjergJens Rasmussen Orte hus Henrik Mathiasen 1763, 21.9., VII-38svigerfaderenJohannes Jørgensen Orte hus Niels Ibsen 1726, 16.8., fæsteskrædderJørgen Hansen * Orte hus Hans Henriksen 1712, 12.4., fæsteVoldtofteJørgen Pedersen iHindevadOrte gård Morten Pedersen + 1748, 16.8., VI-18~ enkenKnud Andersen iTommerupOrte hus Hans Hansen Korups enke 1734, 16.8., V-76~ datterKnud Andersen smed Orte hus Christen Jensen smed + 1726, 30.12., IV-206TommerupKnud Pedersen fra Orte hus Jørgen Hansen skolemester 1724, 10.8., IV-120FrøbjergLars Hansen Orte hus 1719, 24.4., fæste


Lars Marcussen Orte - Anders Olufsens enke 1751, 10.8., VI-113moderenMads Hansen iBrendholtgård farHans JørgensenOrte gård Hans Larsen 1749, 4.9., VI-39se Hans Simonsen4.8.8.1750 ~datterMads Jensen i Orte Orte hus Hans Rasmussen 1733, 24.1., IV-451SkovhuseMarcus Hansen Orte gård Jørgen Rasmussen 1684, 1.12.,~ pigen AgatheNielsdatterMarcus Hansen Orte hus Hans Madsen og hustru + 1758, 14.8., VI-328forældreneMorten Pedersen Orte gård Peder Mortensens enke 1732, 18.6., IV-436moderenMorten Rasmussen fraSkydebjergOrte gård Peder Christensen + 1729, 16.9., IV-344~ enkenNiels Gotfredsen Orte hus og smedie Knud Andersen 1738, 8.2., V-277smed KoelbjergNiels Ibsen skrædder Orte hus 1686, 14.3., dokumentNiels Pedersen Orte gård Jørgen Pedersen + 1762, 11.1., VI-457~ enkenPeder Christensen Orte gård 1719, 24.4., fæstePeder Larsen Friis afOdenseOrte hus Peder Rasmussen + 1730, 30.12., IV-381~ enkenPeder Mortensen Orte gård 1719, 24.4., fæstePeder Rasmussen Orte hus Anders Jørgensen + 1728, 31.12., IV-309Peder Rasmussen Orte hus Peder Larsen 1758, 14.8., VI-329svigerfaderenRasmus Hansen Orte gård Lars Mathiasen fæster gård i 1754, 20.7., VI-196FrøbjergAnders Pedersen Orte Brenholt gård Hans Jørgensen 1758, 30.12., VI-349fra ErholmHans Jørgensen i Orte Brenholt gård 1717, 3.2., fæsteBVædegårdAnders AndersenSkydebjerg far erAnders JensenOrte Frøbjerg gård Christen Rasmussen + 1751, 10.8., VI-112~ enkenAnders Dinesen * Orte Frøbjerg gård Niels Pedersen 1708, 1.8., fæsteLilletoftAnders Larsen Orte Frøbjerg hus Jørgen Madsen snedker 1706, 10.12., fæsteBAnders Larsen Orte Frøbjerg gård Jacob Rasmussen 1708, 30.5., fæsteBAnders PedersenBellingeOrte Frøbjerg hus Niels Jensen skrædder 1750, 4.8., VI-85 ~steddatteren AnneDorthea RasmusdatterChristen Andersen Orte Frøbjerg hus Anders Larsen 1758, 14.8., VI-329faderenChristen Jensen i Orte Frøbjerg gård Jens Christensen + 1717, 20.10., fæsteBfaderenChristen Madsen Orte Frøbjerg sted Rasmus Olsen 1732, 16.4., IV-422Hans Christensen iSkovsgårde hosstedfar RasmusHansenHans Eriksen iVerninge NårupOrte Frøbjerg gård Søren Pedersen + 1734, 16.8., V-72~ datterOrte Frøbjerg gård Hans Eriksen 1726, 30.12., IV-205broderen


Hans Jensen Orte Frøbjerg gård Niels Andersen 1744, 21.2., V-657Hans Jensen Orte Frøbjerg gård Jørgen Larsen + 1745, 11.3., V-674~ enkenHans Jørgensen,Gadsbølle far JørgenJensenOrte Frøbjerg gård Rasmus Rasmussen + 1762, 9.8., VI-401~ enkenHans Larsen iFrøbjergOrte Frøbjerg gård Niels Madsen + 1729, 31.12., IV-352,381, ~ datterHans Pedersen iFrøbjergOrte Frøbjerg gård Hans Rasmussen + 1749, 16.8., VI-18~ enkenHans Rasmussen Orte Frøbjerg gård Rasmus Hansen 1725, 7.9., IV-124faderenJacob Andersen Orte Frøbjerg gård Anders Larsen 1744, 21.2., V-68faderenJens Hansen * i Orte Frøbjerg ½ gård Hans Rasmussen 1708, 30.12, fæstefaderenJens Hansen i Orte Frøbjerg gård Hans Pedersen 1721, 6.10., fæstefaderenJens Jørgensen Orte Frøbjerg hus Jørgen Jørgensen 17410, 14.4., fæsteBJørgen Larsen Orte Frøbjerg gård Lars Andersen 1714, 20.12., fæsteBevt. 1724Lars Andersen Orte Frøbjerg gård Jacob Andersen 1757, 28.7., VI-293broderenLars Christensen på Orte Frøbjerg gård Christen Jensen 1763, 21.9., VII-38HarritslevgårdLars Christensen påHarritslevgårdOrte Frøbjerg anden gård der Hans Christensen + <strong>1764</strong>, 3.2., VII-63~ enkenLars Jørgensen Orte Frøbjerg gård Hans Jensen 1762, 11.1., VI-458stedfaderenLars Marcussen Orte Frøbjerg gård Hans Larsen + 1754, 20.7., VI-197~ pigen JohanneEriksdatterLars Rasmussen af Orte Frøbjerg gård Jens Hansen 1753, 28.5., VI-151LåningeMads Povlsen Orte Frøbjerg ¼ gård Peder Nielsen 1708, 26.5., fæsteBMads Rasmussen Orte Frøbjerg gård Rasmus Madsen 1736, 16.11., V-203faderenNiels Andersen Orte Frøbjerg gård Niels Pedersen Kurp 1715, 4.2., fæsteBNiels Jensen af Orte Frøbjerg hus Rasmus Jørgensen 1721, 20.3., fæsteGlamsbjergNiels Madsen Orte Frøbjerg gård Rasmus Nielsen 1695, 25.3., dokumentNiels Mogensen Orte Frøbjerg gård Lars Christensen <strong>1764</strong>, 3.2., VII-64Niels Rasmussen Orte Frøbjerg nyt smedehus 1753, 8.12., VI-164Oluf Jørgensen Orte Frøbjerg 1/3 gård Lars Nielsen + 1698, 15.3., fæsteBPeder Jensen bødker Orte Frøbjerg hus Jens Jørgensen 1727, 14.8., IV-235faderenRasmus Hansen Orte Frøbjerg ½ gård Hans Pedersen + 1686, 28.1., dokumentfaderenRasmus Hansen Orte Frøbjerg gård Hans Eriksen 1745, 11.3., V-675faderenRasmus Jensen Orte Frøbjerg bol Mads Povlsen + 1754, 18.1., VI-188~ enkenRasmus Madsen * i Orte Frøbjerg gård Mads Eriksen 1702, 22.3., fæsteBfaderenRasmus Olufsen i Orte Frøbjerg sted Oluf Jørgensen 1731, 20.6., IV-410


Rasmus Rasmussenfra VissenbjergSøren PedersenladefogedJens Andersen iSkalbjergLars Rasmussen iStore HesbjergSimon Hansen førforpagter på TallerupChristen RasmussenOrte Frøbjerg gård Hans Jensen Knap + 1759, 2.8., VI-370~ enkenOrte Frøbjerg ½ gård Niels Simonsen + 1709, 28.12., fæsteOrte FrøbjergHyldekærgård Anders Andersen 1757, 28.7., VI-293broderenOrte Frøbjerg hus Jens Andersen + 1729, 31.12., IV-353HyldekærOrte FrøbjergAnders Dinesen1727, 14.8., IV-234HyldekærOrte Frøbjerg, gård Jens Hansen 1734, 16.8., V-74Hyldekær~ datterHans Jensen Orte Ladegård gård 1719, 20.12., fæstehan er beboerJens Hansen Orte Ladegård gård Hans Jensens enke 1746, 27.7., V-730moderenMads Nielsen afAssenbølleOrte Ladegård gård Jens Hansen + 1762, 8.7., VI-484~ enkenAnders Jørgensen Orte Langsted ½ gård Erik Nielsen 1712, 12.1., fæsteAnders Jensen * Orte Skovhuse hus Rasmus ladefoged 1707, 3.9., fæsteBVejrupBertel Jespersen Orte Skovhuse sted Hans Hansen smed 1747, 9.8., V-778i TrøstrupHans Hansen Orte Skovhuse smedehus Hans Nielsen smed 1724, 6.4., IV-89Hans smed af Orte Skovhuse hus Jesper Mikkelsen + 1694, 1.10., dokumentFrøbjergLars Rasmussen Orte Skovhuse hus Anders Jensen 1743, 2.8., V-638stedfaderenMads Hansen iBrendholtgårdOrte Topgård gård Mads Jochumsen + 1751, 30.4., VI-102~ enkenMads Jochumsen Orte Topgård gård Peder Pedersens enke + 1748, 16.8., VI-17~ enkens søsterdatterPeder Pedersen * Orte Topgård gård Jens Hansen + 1698, 10.6., fæsteBRabølleAnders Larsen Orte Ulskov gård Jørgen Henriksen 1724, efter fæstesvigerfar JørgenHenriksenHenrik Jørgensen Orte Ulskov sted Jørgen Henriksen 1733, 4.9., IV-471faderenJacob Henriksen iUlskovOrte Ulskov boel Henrik Jørgensen <strong>1764</strong>, 5.11., VII-106faderenJørgen Henriksen Orte Ulskov gård 1706, 24.4., fæsteAnders Hansen Pårup gård Jørgen Christensen 1693, 11.5. dokument* BrændekildeChristen HansenvæverPårup hus Hans Madsen 1755, 24.12., VI-251faderenChristen Hansenaf PårupPårup gård Hans Andersen 1762, 8.7., VI-497faderenChristen JacobsenhjulmandPårup hus Jacob Sørensen + ca. 1724 1727, 14.8., IV-226faderenHans Hansentræskomand af LilleUbberudPårup hus Christen Hansen + 1758, 6.2., VI-324~ enkenHans Jensen af Pårup gård Rasmus Jørgensen 1757, 24.12., VI-251Stegsted~ datterHans Madsen fra Pårup hus Christen Jacobsen + 1732, 16.4., IV-421


Verninge~ enkenHans Nielsen Pårup sted Anders Hansen 1730, 31.12., IV-356svigerfaderenJørgen Andersen Pårup sted Anders Rasmussen og hustru + 1755, 25.7., VI-235forældreneMads Hansen Pårup hus Peder Jørgensen + 1723, 16.2., IV-68Niels Jørgensen Pårup gård Niels eriksen + 1681, 18.1., dokumentRasmus Andersen Pårup gård Anders Hansen + 1703, 15.5., I-217faderenRasmus Andersen fraEjbyPårup gård Rasmus Andersen + 1723, 16.2., IV-67~ enkenRasmus Jørgensen Pårup gård Jørgen 1718, 14,11., III-119faderenRasmus Jørgensen Pårup ½ gård Jørgen Andersen 1755, 25.7., VI-236faderen den ene ½gårdRasmus Jørgensen Pårup ½ gårdAnders Rasmussen +1755, 25.7., VI-236den 2. ½Rasmus Madsen Pårup hus Mads Hansens enke AnneRasmusdatter1749, 28.4., VI-36moderenRasmus Rasmussen af Pårup gård Rasmus Rasmussen 1763, 8.1., VII-35faderenRasmus Rasmussenhos far RasmusPårup gård Rasmus Andersen + 1740, 24.8., V-388~ enkenRasmussen iClaus Simonsen Pårup Ellegård gård Simon Madsen 1718, 14.11., III-119faderenHans Henningsen afTommerup + 1766Pårup Ellegård hus Peder Jensen 1757, 28.7., VI-307~ datterJørgen Pedersen iSanderumPårup Ellegård gård Claus Simonsen + 1747, 14.3., V-735~ enkenNiels Nielsen fraStore StærmosePårup Ellegård gård Jørgen Pedersen 1757, 8.1., VI-267~ steddatterSimon Madsen Pårup Ellegård gård Jens Christensen + 1690, 13.10.,dokument~ enkenNiels Christensen Pårup Ellegårds hus hus Hans Henningsen 1762, 9.8, VI-408Hans Pedersen Pårup Krogshøj gård Simon Hansen 1712, 19.10., fæstestedfaderenSøren Mogensen Pårup Krogshøj gård Hans Pedersens enke 1741, 3.2., V-419Thobo skovridderThomas Ernst von Pårup Mosegård gård Christen Rasmussen 1694, I-44, 1702, 7.1.,KolbenPovl JensenI-2101746, 27.7., V-732 haner beboerPåruphusMunkerodsgydeAnders Andersen Pårup Munkerud gård Anders Hansen 1749, 4.9., VI-58faderenAnders Hansen Pårup Munkerud gård Anders Rasmussen + 1698, 5.9., I-119Anders Hansen Pårup Munkerud jord Lars Povlsen + 1703, 31.10Jørgen MadsengårdmandPeder Rasmussen iBrylle far RasmusPedersenAnders HansenSnestrupPårup Munkerud jord Lars Povlsen + 1703, 31.10., I-222Pårup Munkerud gård Jørgen Madsen + 1727, 14.8., IV-227~ enkenPårup Snestrup gård Lars Andersen + 1728, 31.12, IV-314~ datter


Anders Ibsen Pårup Snestrup gård Christopher Hansen 1691, 30.3. dokumentAnders Larsen Pårup Snestrup gård Lars Andersen 1718, 14.11., III-118faderenAnders Madsenaf SnestrupPårup Snestrup gård Mads Christensens enke 1759, 31.12., VI-390moderenChristen Madsen Pårup Snestrup gård Jørgen Rasmussen 1695, 12.2., dokument* VejleJep Andersen Pårup Snestrup gård Anders Ibsens enke 1731, 4.9., IV-457moderenJørgen Christensen Pårup Snestrup gård Christen Madsen 1730, 30.12., IV-386faderenJørgen Jørgensen Pårup Snestrup hus Jørgen Christensen 1718, 14.11., III-119faderenMads Christensen farChristen MadsenPårup Snestrup gård Peder Simonsen + 1727, 14.8., IV-225~ enkenMikkel Larsen i Pårup Snestrup hus Niels Madsen 1755, 24.12., VI-253VillestofteNiels Madsen Pårup Snestrup hus han er beboer 1746, 27.7., V-733Anders Madsen Pårup Stegsted Mosegård Jens Thomsen Kiøbke 1710, 17.1., II-142Anders Povlsen Pårup Stegsted ½ gård den andenhalveThomas Ernst von Kalbur 1689,1707, 13.11, II-89Claus Ottesen Pårup Stegsted hus Otto Gertsens enke 1757, 15.1., VI-292moderenHans Jørgensen afDyrup HøjmePårup Stegsted gård Claus Ottesen ungkarl + 1758, 30.12., VI-364~ moderenHans Madsen far Pårup Stegsted gård Peder Pedersen 1730, 30.12., IV-386Mads RasmussenHans Nielsen fraStegstedPårup Stegsted gård og hus Niels Hansen gamle + 1726, 28.1., IV-164,165, faderenHans Pedersen iSt3egstedPårup Stegsted gård Peder Ibsen 1740, 24.8., V-387faderenHans Rasmussen afElmelundPårup Stegsted gård Oluf Andersen + 1755, 24.12., VI-252~ enkenJens Rasmussen iBolbro far RasmusPårup Stegsted gård Knud Jensen + 1747, 9.8., V-798~ enkenRasmussenJens ThomasenKiøbkePårup Stegsted gård Thomas Ernst von Kalben + 1707, 16.12., II-96svigerfaderenJep Mortensen iSanderumPårup Stegsted hus Morten Nielsen 1740, 24.8., V-385faderenKnud Jensen Pårup Stegsted gård Anders Madsen Mosegård 1719, 12.7., IV-8Mads Ibsen Pårup Stegsted ½ gård Nicolaj Jørgensen 1721, 21.6., IV-56Mads Rasmussen fra Pårup Stegsted ½ gård Nicolaj Jørgensen 1721, 21.6., IV-55Elmelund smedMads Rasmussen fra Pårup Stegsted anden ½ gård Mad Ibsen 1724, 6.4., IV-92Elmelund smedMorten Nielsen * Pårup Stegsted hus Lars Povlsen skrædder + 1702, 23.8., fæsteHolteNicolaj Jørgensen Pårup Stegsted gård 1719, 20.12., fæsteer beboerNiels Hansen Pårup Stegsted gård Niels Christensen 1697, 8.5., I-76Niels Hansen Pårup Stegsted gård Anders Povlsen + 1710, 18.4., II-154Niels Hansen gamle Pårup Stegsted hus Rasmus Knudsen + 1724, 6.4, IV-94Niels Nielsen Pårup Stegsted gård Niels Hansen 1746, 4.4., V-711~ datterNiels Nielsen Pårup Stegsted nyt hus 1754, 8.6., VI-97


Niels Olufsen Pårup Stegsted hus Niels Christensen ? 1762, 9.8., VI-408Oluf Andersen Pårup Stegsted gård Mads Rasmussen 1738, 26.6., V-307~ datterOluf Mogensen Pårup Stegsted nyt hus 1707, 14.11., II-93Otto Gertsen Pårup Stegsted husplads 1717, 24.7., III-102Peder Christensen Pårup Stegsted gård Lars Nielsen 1696, 25.3., I-59Peder Ibsen Pårup Stegsted gård Hans Pedersen 1702, 8.4., I-198Peder Jensen Pårup Stegsted hus 1746, 27.7., V-732 haner beboerPeder Pedersen Pårup Stegsted gård Peder Sørensen 1709, 7.10., II-130faderenRasmus Knudsen Pårup Stegsted nyt hus 1684, 19.4., dokumentRasmus Aagesen Pårup Stegsted hus Aage Mogensen 1748, 16.8., VI-15faderenSimon Hansen iBolbroPårup Stegsted gård Peder Christensen + 1727, 20.12., fæste~ datterSøren Rasmussen Pårup Stegsted nyt hus 1748, 16.8., VI-15Anders Jørgensen Pårup Tarup ½ gård Jørgen Madsen + 1726, 28.1., IV-162faderenAnders Jørgensen * i Pårup Tarup ½ gård Jørgen Madsen 1719, 14.1., fæstefaderenHans Christensen fraEjlstrupPårup Tarup gård Hans Hansen + 1727, 14.8., IV-229~ enkenHans Hansen * Tarup Pårup Tarup ½ gård Hans Jensen 1708, 2.1., fæstefaderenHenrik Hansen Pårup Tarup ½ gård Hans Rasmussen 1702, fæstefaderenJens Larsen * Køng,er i RenderPårup Tarup gård Henrik Hansen + 1737, 16.7., V-249~ enkenJørgen Andersen Pårup Tarup gård Anders Jørgensen og hustru 1749, 4.9., VI-57forældreneMads Jørgensen Pårup Tarup gård Knud Rasmussen 1732, 18.6., IV-435Peder Hansen i Pårup Tarup nyt hus 1757, 8.1., VI-271ElmelundRasmus Hansen i Pårup Tarup gård Hans Christensen 1757, 24.12., VI-254Simon Hansen Pårup Tarup ½ gård2. ½ gårdHans AndersenHans Andersen +faderen1710, 26,5,m fæste1716, 7,9., fæstefaderenSøren Henriksen Pårup Tarup gård Jens Larsens enke 1755, 25.7., VI-237moderenAnders Hansen Pårup Villestofte hus Peder Jørgensen 1744, 21.2., V-661Anders Olsen Pårup Villestofte nyt hus 1751, 30.4., VI-98Anders PedersenVillestofte far PederAndersenPårup Villestofte gård Niels Jørgensen + 1739, 8.2., V-270~ enkenAnders Rasmussen Pårup Villestofte gård Peder Nielsen 1730, 22.7., IV-366PårupBendt Nielsen i Pårup Pårup Villestofte hus Rasmus Larsen + 1727, 20.12., fæste~ enkenChristen Andersenhusmand StoreUbberudPårup Villestofte hus Gotfred Christensen 1757, 8.1., V-267Christopher Jørgensen Pårup Villestofte hus Hans Simonsens enke 1748, 16.8, VI-16~ datterChristopher Pårup Villestofte hus Christopher Jørgensen + 1754, 20.7., VI-204


Rasmussen af~ enkenKirkendrupGotfredChristophersenPårup Villestofte hus Lars Larsen skrædder + 1741, 28.7., V-444~ enkenTroelseHans Andersen i Pårup Villestofte hus Anders Olsen <strong>1764</strong>, 5.11., VII-139VillestofteHans Hansen Pårup Villestofte gård Peder Hansen 1714, 5.7., fæsteHans Hansen Pårup Villestofte gård Knud Madsen 1721, 21.6., IV-54Hans Henriksen iPårupPårup Villestofte gård Oluf Hansen 1748, 16.8., VI-16~ datterHans Ibsen iHjelmerupPårup Villestofte gård Lars Christensen + 1745, 11.3., V-671~ enkenHans Jørgenseni VillestoftePårup Villestofte gård Peder Hansen + 1747, 9.8., V-797~ enkenHans Madsen Pårup Villestofte sted Knud Ibsen 1728, 15.7., IV-277Hans Madsen i Pårup Villestofte nyt hus 1753, 18.1., VI-142VillestofteHans Nielsen Pårup Villestofte anden ½ gård Rasmus Jørgensen + 1726, 28.6., IV-161Hans Olufsen Pårup Villestofte nyt hus <strong>1764</strong>, 3.2., VII-80Hans Pedersen Pårup Villestofte gård Peder Andersen gamle 1744, 21.2., V-654faderenHans Pedersen Pårup Villestofte gård Hans Jørgensen <strong>1764</strong>, 3.2., VII-81stedfaderenHans Simonsen * Pårup Villestofte hus Anne Nielsdatter + 1718, 25.4., fæsteSnestrupJens Jørgensen iTanggårdPårup Villestofte gård Lars Pedersens enke 1736, V-206~ datterJesper Iversen Pårup Villestofte hus Lars Jørgensen + 1727, 14.8., IV-228skrædderJohan Hansen i StorePederstrup far HansPedersen~ enkenPårup Villestofte gård Hans Madsen + 1735, 20.7., V-124~ enkenJohan Sørensen i LilleUbberudPårup Villestofte gård Jens Jørgensen 1755, 24.12., VI-253svogerenJørgen ChristophersenRenderPårup Villestofte gård Hans Simonsen 1695, 24.10.,dokumentJørgen Hansen Pårup Villestofte gård Hans Hansen gamle 1750, 30.4., VI-71faderenJørgen Pedersen * Pårup Villestofte gård Knud Andersen + 1711, 12.10., fæsteNæsbyhoved BrobyKnud Ibsen Pårup Villestofte hus Anders Bertelsens enke 1730, 22.7., IV-365Knud Ibsen i Pårup Villestofte gård 1719, 20.12., fæsteKnud Nielsen Pårup Villestofte bol Hans Andersen + 1719, 14.12., IV-22Knud Pedersen Pårup Villestofte gård Jørgen Christophersen 1724, 10.8., IV-116faderenLars Andersen afpårupPårup Villestofte gård Jørgen Hansen 1753, 28.5., VI-159~ søsteren KirstenHansdatterLars Christensen Pårup Villestofte gård 1719, 20.12., fæsteer beboerLars Larsen skrædder Pårup Villestofte nyt hus 1706, 28.1., fæstei BolbroMathias Pedersen i Pårup Villestofte hus Bendt Nielsens enke 1745, 11.3., V-684


BolbroMette Andersdatter Pårup Villestofte hus Hans Blangsted 1721, 21.6., IV-55Niels Andersen i Pårup Villestofte gård Johan Hansen 1753, 18.1., VI-143SvenstrupNiels Hansen af Pårup Pårup Villestofte nyt hus ved broen 1757, 28.7., VI-306Niels Jørgensen fra Pårup Villestofte gård Jørgen Christophersen 1724, 10.8., fæstefaderenNiels Jørgensen fraLumbyPårup Villestofte hus Søren Hansen træskomand + 1762, 8.7., VI-498~ enkenNiels Madsen Pårup Villestofte gård 1719, 20.12., fæsteer beboerNiels Pedersen Pårup Villestofte gård Niels Rasmussens enke Johanne 1755, 25.7., VI-230HansdatterNiels Rasmussen Pårup Villestofte gård Anders Pedersen + 1743, 2.4., V-599~ enkenNiels Rasmussen fraFangelPårup Villestofte gård Peder Andersen unge 1763, 2.9., VII-53~ datterOluf Hansen * Pårup Villestofte gård Anders Andersen 1717, 29.6., fæsteRyggemosePeder Andersen Pårup Villestofte gård Niels Madsen 1733, 4.9., IV-456Peder Hansen Pårup Villestofte gård Hans Jensen 1702, 19.4., fæstefaderenPeder Hansen Pårup Villestofte ½ gård2. ½ gårdHans Jensen +1727, 14.8., IV-228faderenPeder Jørgensen smed Pårup Villestofte hus og smedie Jørgen Nielsen 1735, 20.7., V-126faderenPeder Larsen fra StorePederstrupPårup Villestofte gård Hans Henriksen + 1763, 21.9., VII-55~ enkenPeder Madsen afSnestrupPårup Villestofte gård Jørgen Pedersen + 1757, 28.7., V-307~ enkenPeder Pedersen * Pårup Villestofte hus Anders Volf 1694, 5.2., dokumentSøndersøPeder Rasmussen iHunderupPårup Villestofte gård Hans Nielsen + 1745, 2.9., V-695~ enkenPovl Andersen fraHjallese TorpPårup Villestofte bol Knud Nielsen + 1762, 9.8., VI-407~ datterRasmus Hansen iElmelundPårup Villestofte gård Hans Hansen unge 1749, 28.4., VI-36~ datterRasmus Ibsen fraTarupPårup Villestofte gård Lars Andersen + 1763, 21.9., VII-54~ enkenRasmus Jørgensen * i Pårup Villestofte gård Anders Rasmussen + 1689, 30.5., dokumentRasmus Larsen Pårup Villestofte hus 1697, 12.4. fæsteSøren Hansen Pårup Villestofte hus Knud Ibsen 1737, 16.7., V-251Søren Jørgensenskrædder i SnestrupPårup Villestofte hus Jesper Jensen + 1748, 17.4., V-833~ enkenZacharias Hansen Pårup Villestofte hus Peder Pedersen 1743, 11.3., V-683Anders Ibsen Roerslev boel Simon Povlsen 1704, 10.1., I-226Jacob Thomasen Roerslev hus Jens Olufsen 1709, 7.10., II-134Jørgen Olufsen Roerslev gård Oluf Sørensen + 1711, 28.7., II-179faderenJørgen Simonsen Roerslev gård Rasmus Nielsen 1708, 30.4., II-104Peder Rasmussen Roerslev gård Peder Bertelsen + 1695, 20.6., I-29~ enkenMarqvar Madsen Roerslev Blanke gård Mads Marqvardsen + 1710, 22.2., II-144faderenAnders Mikkelsen Rørup Dybmose ½ gård Mikkel Andersen 1714, 28.5., III-51


faderenHans Jørgensen Rørup Dybmose gård Jørgen Ibsen 1717, 21.12., III-108Mikkel Andersen * Rørup Dybmose gård Rasmus Larsen 1697, 21.2., I-17HækkebølleLars Pedersens enke Rørup Ebberup bolig 1697, 19.7., I-86Dorthe ClausdatterHuch i GribsvadJacob Christensen Rørup Etterup bol Lars Pedersens enke Dorthe 1715, 24.10., III-73Anders Larsen Rørup Gribsvad sted Lars Clausen 1747, 9.8., V-789faderenLars Clausen Rørup Gribsvad gård 1719, 20.12., fæsteer beboerHans Jørgensen Rørup Munkegård gård Jørgen Hansen + 1715, 24.10., III-72Jørgen Hansen Rørup Munkegård gård Knud Andersen + 1701, 14.1., I-176Mads Pedersen Rørup Munkegård gård Jesper Pedersen + 1710, 30.3., II-148Rasmus Andersen Rørup Munkegård gård Anders Rasmussen + 1707, 22.7., II-77faderenHans Hansen Rørup Ålsbo ½ gård Hans Jochumsen 1708, 3.11., II-113faderenHenrik Larsen Rørup Ålsbo bolig Hans Jochumsen + 1699, 29.5., I-144, 155Anders Nielsen Sandager gård Anders Jensen + 1716, 7.9., III-88Jacob Hvalsøesognepræst i SandagerSandagerAnders Hansens ødegårds grundNiels Hvalsøe i Gelsted Rørup 1712, 18.10., III-16broderenHolevadJens Hansen Sandager gård Hiere Lundegaard 1697, 18.9., I-92Jens Larsen Sandager ½ gård Lars Christensen + 1712, 28.4., III-8, 10Jørgen Bertelsen Sandager bol Bertel Jensen 1717, 21.12., III-110faderenLars Hansen Sandager gård Lars Jensen gamle 1717, 24.7., III-98Lars Hansen af Sandager gård Christen Pedersen 1699, 7.2., I-134, 153RabølleNiels Hansen Sandager bol Søren Larsen + 1707., 28.2., II-70Niels Hansen Hvalsø Sandager øde gårds grund Hasn Hvalsø sognepræst 1709, 7.10., II-134faderenPeder Larsen Sandager gård Lars Jensen 1710, 30.3., II-146faderenLars Pedersen Sandager Næs gård Anders Pedersen 1702, 11.12., I-209Niels Andersen Sandager Næs gård Christian Johansen 1703, 24.3., I-214Peder Hansen Sandager Næs gård Lars Pedersen + 1705, 9.8., II-29Peder Pedersen Sandager Næs gård Claus Hansen gamle 1717, 21.12., III-109Anders Madsen Sandager Nørre gård Jørgen Madsen 1706, 14.5., II-49EsterbølleMads Jørgensen Sandager Nørre ½ gård Christen Larsen 1696, 8.2., I-49EsterbølleNiels Madsen Sandager Stubberup ½ gård Søren Jensen + 1707, 21.7., II-76Niels Rasmussen Sandager Stubberup hus Jørgen Madsen 1724, 6.4., IV-89Søren Jensen Sandager Stubberup ½ gård Lars Jørgensen 1705, 18.7., II-24Lars Jensen Sandager Tarup gård Anders Jørgensen + 1700, 17.2., I-159stedfaderenNiels Bertelsen Sandager Tarup gård Peder Larsen + 1695, 10.6., I-27Niels Jensen Sandager Tarup gård Jens Nielsen 1702, 12.6., I-205faderenOluf Nielsen Sandager Tarup bol Niels Jørgensen 1707, 17.9., II-81faderenPeder Pedersen Sandager Tarup gård Oluf Nielsen + 1717, 24.7., III-99Anders Jensen Sanderum gård Jens Ibsen + 1698, 10.5., I-111


faderenAnders Madsen Sanderum gård Niels Rasmussen + 1724, 6.4., IV-86~ enkenAnders Pedersen Sanderum gård Jens Simonsen + 1704, 17.12., II-6Anders Povlsen Sanderum ½ gård Niels Madsen 1710, 28.12., II-171Claus Andersen Sanderum gård ;ads Andersen + 1730, 30.12., IV-374 ~enkenDitlev Johansen Sanderum hus Niels Gotfredsen + 1697, 6.10., I-96Hans Andersen Sanderum nyt hus 1748, 16.8., VI-6Hans Andersen Sanderum gård Jens Andersen + 1753, 8.12., VI-179broderenHans Andersen fraElmelundSanderum gård Niels Madsen + 1694, 23.4., I-32~ enkenHans Hansen fraDyrup HøjmeSanderum gård Jørgen Larsen + 1740, 20.1., V-373~ enkenHans HansenVasemoseSanderum gård Jørgen Hansen 1710, 24.5., II-154stedfaderenHans Ibsen Sanderum gård Jep Ibsen 1710, 18.4., II-150faderenHans Jensen Sanderum gård Anders Larsen Juel + 1702, 14.4., I-199Hans Jensen Sanderum gård Jens Rasmussen 1757, 8.1., VI-269faderenHans Knudsen iSanderumSanderum gård Knud Hansen gamle enken 1748, 17.4., V-808moderenHans Nielsen Sanderum gård Niels Simonsen 1708, 27.7., II-102faderenHans Pedersen Sanderum ½ gård Lars Jacobsen + 1730, 30.12., IV-375~ enkenHans Pedersen Sanderum gård Mads Nielsen + 1732, 10.6., IV-428~ enkenHans Pedersen Sanderum gård Peder Jensens enke 1763, 8.1., VII-32moderenHans Pedersen iElmelundSanderum gård Anders Madsen + 1725, 7.9., IV-151~ enkenJacob Hansen afBrylleSanderum gård Peder Pedersen unge + <strong>1764</strong>, 5.11., VII-132~ enkenJens Andersen Sanderum gård Anders Jensens enke 1742, 4.9., V-543moderenJens Pedersen Sanderum gård Hans Pedersen Vest 1757, 8.1., VI-268~ datterJens Rasmussen Sanderum gård Niels Pedersen 1716, 7.9., III-78Jens Rasmussen Sanderum gård Rasmus Rasmussen + 1727, 14.8., IV-237faderenJohannes Hansen Sanderum hus Jørgen Boyesens enke 1730, 22.7., IV-360~ datterJørgen Hansen i Ejbyfar Hans HenningsenSanderum gård Lars Jørgensen + 1744, 21.2., V-642~ enkenJørgen Larsen Sanderum gård Anders Pedersen + 1716, 7.9., III-77Knud Hansen Sanderum gård Jørgen Pedersen + 1716, 7.9., III-77Lars Jacobsen Sanderum ½ gård Jacob Andersen 1714, 20.11., III-57faderenLars Jørgensen Sanderum gård Mikkel Madsen + 1725, 7.9., IV-151~ enkenMads Andersen Sanderum ½ gård Jørgen Hansen 1706, 18.11., II-63Mads Andersen Sanderum jord i Øghaugen 1719.12.7., IV-9


Mads Madsen Sanderum nyt hus 1761, 29.7., VI-451Mads Nielsen Sanderum gård Niels Hansen 1718, 14.11., III-119faderenMikkel Madsen Sanderum gård Jep Jensen + 1697, 13.2., I-69~ enkenMourtis Rasmussenforrig ridefoged påJerstrupSanderum gård Povl Rasmussen + 1758, 6.2., VI-326~ enkenNiels Hansen *SanderumSanderum gård Hans Pedersen 1693, 11.9., I-10faderenNiels Hansen i Dyrupstedfar Hans NielsenSanderum gård Hans Nielsen + 1732, 18.6., IV-429~ enkenNiels Hansen i Sanderum gård Claus Andersen 1760, 9.8., VI-409ElmelundNiels Jørgensen fraVerningeSanderum gård Peder Ibsen + 1729, 16.7., IV-325~ enkenNiels Madsen Sanderum gård Hans Pedersen Nør 1757, 8.1., VI-270stedfaderenNiels Pedersen Sanderum hus Hans Olufsen + 1739, 4.2., V-330~ enkenNiels Rasmussen Sanderum gård 1719, 10.8., fæsteer beboerPeder Andersen fra Sanderum hus Johannes Hansen hjulmand 1731, 20.6., IV-394ElmelundungkarlPeder Clausen Sanderum gård Peder Nielsens enke 1733, 4.9., IV-455~ datterPeder Hansen morPeder Nielsens enke iSanderum ½ gård Anders Povlsen 1733, 4.9., IV-454~ datterPeder Ibsen fra Sanderum gård Hans Ibsen + 1724, 6.4., IV-83broderenPeder Jensen * i Sanderum gård Hans Andersen 1727, 20.12., fæstePeder Knudsen afEjbySanderum gård Hans Pedersen + <strong>1764</strong>, 3.2., VII-84~ enkenPeder Nielsen Sanderum gård Hans Povlsen + 1711, 30.7., II-180Peder Pedersen Sanderum ½ gård Peder Hansen + 1742, 4.9., V-541~ enkenPeder Pedersengårdmand FangelSanderum gård Hans Jensen 1731, 20.6., IV-414svigerfaderenPeder Rasmussen Sanderum gård Rasmus Jørgensen 1762, 8.7., VI-498faderenPovl Rasmussen Sanderum gård Niels Jørgensen + 1752, 12.6., VI-131~ enkenRasmus Jensen Sanderum hus Niels Pedersen + 1761, 8.7., VI-314~ enkenRasmus Jørgensen iTarupSanderum gård Knud Hansen unge + 1734, 16.8., V-78~ enkenRasmus Knudsen af Sanderum gård Hans Pedersen Elmelund 1754, 20.7., VI-205DyrupRasmus Rasmussen Sanderum gård 1719, 20.8., fæsteer beboerSøren Jensen afSanderumSanderum hus Rasmus Jensen og hustru + 1761, 29.7., VI-450broderenAnders Madsen Sanderum Bøllemose gård Hans Rasmussen 1716, 7.9., III-80stedfaderenHans Rasmussen Sanderum Bøllemose gård Mads Andersen + 1696, 30.5., I-60Hans Andersen Sanderum Dyrup ny gård 1694, 26.12., I-39


Hans Nielsen Sanderum Dyrup gård Niels Hansen 1703, 5.11., I-223faderenKnud Rasmussen Sanderum Dyrup gård Hans Andersen + 1711, 12.10., II-185Hans Andersen Sanderum DyrupHøjmegård Hans Andersen 1697, 4.3., I-71~ søsterHans Andersen Sanderum Dyrup gård Hans Christensen + 1700, 4.2., I-157HøjmeHans Christensen Sanderum DyrupHøjmegård Knud Larsen 1699, 13.4., I-1423,154Anders Ibsen Sanderum Elmelund gård Jep Hansen 1761, 29.7., VI-454faderenAnders Nielsen Sanderum Elmelund gård Knud Jensen 1714, 28.5., III-44Anders Nielsen Sanderum Elmelund gård Peder Hansen + 1716, 7.9., III-79Anders Rasmussen Sanderum Elmelund ½ gård Anders Pedersen 1697, 14.3., I-72Anders RasmussenHjalleseSanderum Elmelund gård Jens Olsen i skifteprotokolJens Jørgensen i fæsteprotokol1758, 14.8., VI-347~ enkenHans Andersen fra Sanderum Elmelund gård Rasmus Clausens enke 1724, ?.4., IV-85HjalleseHans Andersen iElmelundSanderum Elmelund gård Niels Nielsen + 1731, 20.6., IV-392~ datterHans Hansen i Sanderum Elmelund gård Mads Knudsen 1685, 25.1., dokumentElmelundHans Hansen iElmelund far HansOlsenSanderum Elmelund gård Jep Larsen + 1750, 4.8., VI-86~ enkenHans Larsen Sanderum Elmelund gård Anders Nielsen + 1714, 20.11., III-57Hans Olufsen iElmelund far OlufLarsenSanderum Elmelund gård Rasmus Pedersen 1733, 24.1., IV-444~ datterHans Pedersen Sanderum Elmelund gård Peder Andersen 1716, 7.9., III-78faderenHans Pedersen afSanderumSanderum Elmelund gård Rasmus Jensen + 1758, 14.8., VI-347~ enkenJens Hansen Sanderum Elmelund gård Hans Pedersens enke 1759, 2.8., VI-382moderenJens Olufsen Sanderum Elmelund gård Oluf Larsen 1741, 3.2., V-424faderenJens Rasmussen smed Sanderum Elmelund hus og smedie Mads Rasmussen 1721, 21.6., IV-48af StegstedJep Hansen Sanderum Elmelund gård Hans Hansens enke 1731, 20.6., IV-393moderenJep Larsen Sanderum Elmelund ½ gård Anders Rasmussen + 1711, 12.12., II-166Lars Rasmussen Sanderum Elmelund gård Rasmus Olufsen 1717, 21.12., III-103faderenMads Andersen Sanderum Elmelund gård Anders Mortensen 1703, 14.5., I-216faderenMads Christensen Sanderum Elmelund nyt hus 1762, 8.7., VI-501Mads Larsen smed Sanderum Elmelund smedehus 1719, 23.12., fæsteer beboerMads Madsen Sanderum Elmelund gård Mads Andersen + 1748, 17.4., V-834Mads Madsen fraUbberudSanderum Elmelund gård Lars Rasmussen + 1758, 30.12., VI-365~ enkenMads Pedersen Sanderum Elmelund gård Hans Pedersen + 1732, 10.6., IV-431~ enkenNiels Jørgensen afBrendekildeSanderum Elmelund hus Peder Hansen + 1760, 9.8., VI-410~ enken


Niels Mortensen Sanderum Elmelund nyt hus 1754, 20.7., VI-206Niels Nielsen Sanderum Elmelund ½ gård Niels Andersen Juelskov + 1704, 17.12., II-7faderenOluf Larsen * iElmelundSanderum Elmelund gård Lars Pedersen 1694, 1.5., I-34faderenPeder Andersen Sanderum Elmelund ½ gård Anders Larsen 1704, 8.4., I-229faderenPeder Hansen *ElmelundSanderum Elmelund ½ gård Hans Andersen 1693, 11.9., I-11faderenPeder Ibsen far JepHansen iSanderum Elmelund gård Peder Ibsen + 1761, 29.7., VI-453~ enkenRasmus Clausen Sanderum Elmelund gård 1719, 20.12., fæsteer beboerRasmus Ibsen iSanderumSanderum Elmelund gård Hans Andersen + 1731, 20.6., IV-391~ enkenRasmus Jensen iEjlstrupSanderum Elmelund gård Hans Larsen ? 1736, 23.2., V-172~ enkenRasmus Pedersen Sanderum Elmelund ½ gård Peder Andersen + 1707, 6.5., II-72Lars Jensen i Sanderum gade (evt. nyt hus1748, 16.8., VI-7ElmelundMade)Anders Larsen Sanderum Grynborg gård Lars Nielsen 1718, 25.4., III-113faderenLars Nielsen Sanderum Grynborg gård Christen Stephensen 1697, 29.4., I-74Mads Pedersenskovfoged i RenderSanderum Grynborg gård Lars Nielsen + 1743, 2.4., V-582~ enkenChristen Christensen Sanderum Grynsborg gård Mads Pedersens enke 1762, 8.7., VI-500~ datterPeder Andersen Sanderum Højme gård Mads Hansen + 1700, 28.10., I-173Rasmus Madsen SanderumKnudstrupgårdgård Jacob Jacobsens enke 1751, 10.8., VI-110svigermoderenAnders Hansen Sanderum Ravnebjerg hus Anders Nielsen 1760, 9.8., VI-411smed BolbroAnders Madsen Sanderum Ravnebjerg gård Mads Knudsen ogPeder Knudsen1708, 18.12., II-118faderen MadsAnders Mortenseni Bellinge far MortenAndersenKnudsenSanderum Ravnebjerg gård Anders Madsen + 1750, 30.4., VI-75~ enkenAnders Nielsen Sanderum Ravnebjerg hus Leile Johansen 1751, 10.8., VI-109Anders Pedersen Sanderum Ravnebjerg gård Rasmus Mortensen 1697, 19.6., I-68Anders Rasmussen Sanderum Ravnebjerg bolig Rasmus Madsen + 1697, 19.6., I-87faderenChristen Jørgensen Sanderum Ravnebjerg gård Jørgen Madsen 1702, 14.4., I-199faderenChristen Larsen Sanderum Ravnebjerg gård Jørgen Clausen + 1717, 24.7., III-91Christen RasmussenElmelundSanderum Ravnebjerg gård Hans Stephensens enke 1763, 21.9., VII-56~ steddatterClaus Nielsen Sanderum Ravnebjerg gård Hans Pedersen + 1711, 30.7., II-181Hans Andersenhjulmand SanderumRavnebjergSanderum Ravnebjerg nyt hus 1741, 28.7., V-467Hans Christensen i Sanderum Ravnebjerg tinghuset Mikkel Benchenborg+ 1737, 16.7., V-223VasemoseHans Hansen Sanderum Ravnebjerg gård Hans Knudsen 1727, 14.8., IV-238faderenHans Hansen Sanderum Ravnebjerg gård Claus Nielsen 1746, 27.7., V-726


Hans Hansen fraKrogshøj senereselvejer i Brylle +1795stedfaderenSanderum Ravnebjerg gård Niels Andersen + 1762, 11.1., VI-477~ enkenHans Jørgen Nielsen Sanderum Ravnebjerg gård Hans Ottesen 1753, 8.12., VI-183svigerfaderenHans Jørgen Nielsen i Sanderum Ravnebjerg gård Hans Hansen sognefoged 1753, 8.12., VI-180Sanderum RavnebjergHans Knudsen Sanderum Ravnebjerg gård moderen + 1688, 29.10.,dokumentHans Nielsen Sanderum Ravnebjerg gård Anders Hansen Top + 1703, 5.11., I-224~ enkenHans Pedersen Sanderum Ravnebjerg gård Peder Christensen 1702, 18.9., I-208faderenHans Stephensen Sanderum Ravnebjerg gård Lars Andersen + 1716, 7.9., III-79Jacob Jacobsen afKnudstrupgårdSanderum Ravnebjerg gård Niels Jensen + 1751, 10.8., VI-107~ enkenJens Nielsen Sanderum Ravnebjerg gård Anders Pedersen + 1714, 25.6., III-55Jørgen Christensen Sanderum Ravnebjerg gård Knud Hansen 1742, 12.2., V-492stedfaderenJørgen Pedersen iGrynborgSanderum Ravnebjerg hus Mads Hansen + 1744, 21.2., V-665~ enkenKnud Hansen Sanderum Ravnebjerg gård Christen Jørgensen + 1714, 28.5., III-44Knud Madsen Sanderum Ravnebjerg gård Mads Knudsen 1745, 11.3., V-678faderenLars Andersen Sanderum Ravnebjerg sted Anders Rasmussen + 1721, 21.6., IV-47~ enkenLars Madsen iElmelundSanderum Ravnebjerg bol Lars Andersen + 1758, 14.8., VI-348~ enkenLei Johansen Sanderum Ravnebjerg gård Rasmus Madsen 1751, 10.8., VI-108,Lei Johansen Sanderum Ravnebjerg nyt hus 1758, 4.8., VI-189Mads Andersen * Sanderum Ravnebjerg gård Peder Knudsen + 1725, 7.9., IV-153RavnebjergMads Hansen Sanderum Ravnebjerg hus Niels Hansen + 1734, 16.8., V-80~ enkenMads Knudsen Sanderum Ravnebjerg gård Peder Jørgensen 1703, 14.5., I-215Mikkel Blankenborg Sanderum Ravnebjerg hus 1730, 22.7, IV-361Niels Andersen Sanderum Ravnebjerg gård Hans Hansen ungkarl + 1748, 17.4., V-806Niels Ibsen Sanderum Ravnebjerg gård Jep Knudsen 1704, 15.4., I-231faderenNiels Ibsen Sanderum Ravnebjerg gård Jep Knudsen 1719, 8.4., fæstefaderenNiels Jensen Sanderum Ravnebjerg gård Jens Nielsen 1742, 12.2., V-494faderenNiels Madsen Sanderum Ravnebjerg gård Mads Andersen og hustru + 1761, 29.7., VI-452forældrenePeder Knudsen Sanderum Ravnebjerg gård Niels Hansen + 1697, 21.12., I-97Rasmus Hansen Sanderum Ravnebjerg gård Hans Nielsens enke 1750, 4.8., VI-79moderenRasmus Madsen Sanderum Ravnebjerg gård Knud Madsen + 1747, 9.4., V-7963broderenRasmus Mortensen afBellingeSanderum Ravnebjerg gård Niels Ibsen <strong>1764</strong>, 5.11., VII-133~ datterRasmus Pedersen Sanderum Ravnebjerg nyt gadehus 1752, 10.8., VI-109Søren Madsen i Sanderum Ravnebjerg gård Christen Larsens enke 1749, 4.9., VI-55


Ubberud far Mads~ datterMadsenEspen Pedersenfra Vejlegård godsSanderum StoreHesbjerggård Jesper Larsen + 1729, 31.12., IV-345~ enkenHans Jensen iGrøftebjergSanderum StoreHesbjerggård Espen Pedersen + 1743, 2.8., V-620~ enkenJesper Larsen Sanderum Store gård Christen Christensen + 1702, 6.3., I-196HesbjergHans Mortensen SanderumVasemosegårdgård Hans Hansen 1735, 74.3., V-117stedfaderenAnders Madsen Sanderum Øghaugen jord i Øghaugen 1722, 16.1., IV-58Johan Carl Claudius i Sanderum Øghaugen - Jørgen Christensens enke 1751, 30.4., VI-101TommerupJørgen Christensen i Sanderum Øghaugen jord Mads Andersen i Elmelund 1722, 16.1., IV-59Skalbjerg far ChristenJørgensenJørgen Christensen i Sanderum Øghaugen jord Mads Andersen i Sanderum 1726, 30.12., IV-221Skalbjerg far ChristenJørgensenJacob Christensen Skamby gård Peder Andersen 1711, 7.4., II-173Jesper Jørgensen i Skamby gård Rasmus Larsen 1699, 12.3., I-137, 154UllerupJohan Post præst Skamby jord Hans Nielsen 1734, 24.5., fæsteJørgen Jørgensen Skamby gård Jørgen Nielsen + 1707, 24.3., II-72Jørgen Nielsen Skamby gård Niels Sørensen + 1699, 12.3., I-136, 153faderenLars Nielsen Skamby gård Hans Hansen 1708, 6.12., II-117Niels Zeuthen præst i Skamby jord Johan Post præsten + 1744, 22.11., fæstePeder Madsen Skamby gård Søren Nielsen + 1714, 20.11., III-56Søren Nielsen Skamby gård Jørgen Christensen 1697, I-87Frederik Nielsen Skamby Rastrup gård Oluf Larsen 1716, 7.9., III-82Hans Hansen Skamby Rastrup ½ gård Peer Hansen + 1708, 6.12., II-117stedfaderenHans Jørgensen Skamby Rastrup gård Peder Larsen + 1700, 3.2., I-156Hans Jørgensen Skamby Rastrup gård Jens Hansen + 1703, 14.5., I-219Hans Stephensen Skamby Rastrup gård Peder Jørgensen + 1717, 24.7., III-91Jørgen Olufsen Skamby Rastrup gård Peder Jørgensen + 1710, 18.4., II-153Peder Jørgensen Skamby Rastrup ½ gård2. ½ gårdJørgen HansenJørgen Hansens enke1701, 23.12., I-1881708, 6.12., II-115Peder Jørgensen Skamby Rastrup ½ gård2. ½ gårdJørgen PedersenJørgen Pedersen +1701, 23.12., I-1881708, 6.12., II-116faderenPeder Larsen Skamby Rastrup gård Stephen Jørgensen + 1698, 18.11., I-122~ enkenHans Hansen Skamby Ullerup gård Hans Jensen + 1710, 20.9., II-163Hans Jensen Skamby Ullerup gård Jesper Jørgensen + 1701, 17.6., I-183Hans Nielsen Skamby Ullerup ½ gård Jørgen Larsen 1712, 19.10., III-18Jørgen Hansen Skamby Ullerup gård Knud Jensen + 1703, 14.5., I-219~ enkenJørgen Hansen Skamby Ullerup ½ gård Hans Larsen gamle 1718, 25.4., III-111Knud Jensen Skamby Ullerup gård Frands Hansen 1694, 2.12., I-43Marcus Nielsen Skamby Ullerup gård Lars Jensen + 1707, 17.9., II-82Niels Nielsen Skamby Ullerup gård Marqvar Nielsen 1717, 24.7., III-92Niels Sørensen Skamby Ullerup gård Jens Hansen 1715, 24.10., III-65Peder Larsen Skamby Ullerup gård Hans Olufsen + 1710, 18.4., II-156Jens Hansen Skovby del af gård Peder Ibsen 1700, 30.9., I-172


Carsten TheglersstedsønLars Pedersen i Skovby del af gård Peder Ibsen 1700, 30.9., I-172KærbyMads Andersen Skovbygård Peder Ibsen + 1701, 3.3., I-178KærbyNiels Gregersen Skovby ½ gård Povl Rasmussen 1705, 6.4., II-20Niels Hansen Skovby del af gård Peder Ibsen 1700, 30.9., I-172,II-57Niels Madsen Skovby bol Henrik Andersen 1714, 20.11., III-56Niels Mortensen Skovby ½ gård Niels Gregersen + 1710, 12.12., II-165~ enkenPeder Nielsen Skovby jordlod Peder Møller 1694, 19.3., I-18gårdmand iPeder Pedersen Skovby gård Peder Nielsen + 1704, 27.4., I-232Knud Hansen Skovby Eskilstrup gård Christen Espensen 1704, 14.4., I-231Mads Andersen Skovby Eskilstrup ½ gårds grund Morten Nielsen 1694, 19.3., I-19gårdmand i KærbyMads Nielsen Skovby Eskilstrup gård Peder Holst 1696, 22.3., I-58Niels Madsen Skovby Eskilstrup gård Mads Nielsen 1716, 7.9., III-85faderenPeder Nielsen Skovby Eskilstrup ½ gårds grund Morten Nielsen 1694, 19.3., I-19gårdmand iNiels Pedersen Skovby Kærby gård Peder Nielsen 1704, 30.4., I-232faderenJens Pedersen Skovby Tofte hus Anders Jensen + 1693, 2.1., I-1gårdmandMikkel Jensen Skovby Tofte ½ gård Jens Pedersen 1700, 21.4., I-162faderenNiels Jørgensen Skovby Tofte gård Jørgen Andersen 1718, 13.9., II-159faderenHans Andersen Skovsby gård Anders Jensen 1753, 8.12., VI-185faderenHans Mogensen iSkovsbySkovsby gård Mogens Jørgensens enke 1747, 9.8., V-788moderenHans Nielsen i Kærby Skovsby del af gård Peder Ibsen 1700, 30.9., I-172Jørgen Larsen iSkalbjerg far LarsJensenSkovsby sted Mikkel Andersen + 1738, 8.2., V-260~ enkenKnud Christophersen Skovsby hus Henrik Knudsen 1751, 30.4., VI-95Erik Andersen Skovsby Eskildstrup gård Christen Pedersen + 1707, 7.2., II-62Hans Mortensen Skovsby Eskildstrup gård 1701, 14.11., I-187moderenAnders Pedersen Skovsby sogn gård Jens Bang + 1699, 11.8., I-150, 155KærbyClaus Madsen Skovsby sogn gård Knud Hansen + 1714, 28.5., III-48SkorupJørgen Hansen Skovsby sogn gård Johan Christopher Pedersen + 1714, 13.3., III-39EllegårdHans Knudsen Skovsby sogn gård Erik Nielsen 1701, 14.11., I-186EskildstrupGregers Pedersen Skovsby sogn Kærby gård Rasmus Hansen + 1698, 18.11., I-123~ enkenJens Bang Skovsby sogn Kærby gård Hans Nielsen + 1698, 16.1., I-101Henrik Rasmussen Skovsby sogn Tofte hus Jens Pedersen 1700, 21.11., I-174Knud Olufsen Skovshøjrup gård Stephen Hansen + og Søn Hans 1740, 24.8., V-392


Stephensen +~ Hans StephensensenkeAlbert Hansen Skydebjerg hus Gregers Christophersen + 1748, 8.2., VI-22~ enkenAnders Bertelsensmed fra VerningeSkydebjerg sted Rasmus Larsen smed + 1734, 16.8, V-51~ enkenAnders Jensen Skydebjerg hus Lars Nielsen Knaps enke 1754, 23.12., VI-207UlskovAnders Nielsen Skydebjerg gård Christen Nielsen 1751, 30.4., VI-94OrteAnders Pedersen Skydebjerg gård Jesper Wolf 1719, 14.12., IV-26Anders Rasmusseni SkydebjergSkydebjerg gård Rasmus Hansen Drud 1725, 7.9., IV-125~ søsterenAndreas Hansen Skydebjerg hus Hans Jespersen 1735, 4.3., V-105i OrteAnne Hansdatter Skydebjerg hus 1719, 14.12., IV-27Christen Hansen Skydebjerg sted Hans Albertsens enke 1748, 17.4., V-828i OrteChristen Nielsen Skydebjerg gård Oluf Bang, præst 1723, 22.6., IV-80Christen Nielsen Skydebjerg en anden gård Niels Andersen 1749, 4.9., VI-37Christian Pheifer Skydebjerg jord 1757, 16.6., V-222enken BodilOlesdatterChristian Pheifers Skydebjerg jord 1737, 16.7., V-222enkeBoil OlufsdatterChristopher Pedersen Skydebjerg gård Jens Gregersen 1715, 24.10., III-75Christopher Pedersen Skydebjerg gård Peder Christophersens enke 1753, 18.5., VI-131bmoderenFrands Nielsen Skydebjerg gård Jens Hansen 1749, 28.4., VI-26af SkydebjergGregersSkydebjerg hus Jørgen Jensen 1733, 4.9., IV-472Christopherseni SkydebjergHans Gregersen i Skydebjerg hus Lars Andersen 1713, 25.2., fæsteØrsbjergHans Hansen Skydebjerg gård Hans Mortensen 1718, 14.11., III-124faderenHans Hansen af Skydebjerg gård Jens Albertsen 1719, 20.12., fæsteEbberupHans Hansen iBrenholtSkydebjerg hus Hans Gregersen 1745, 2.9., V-700faderenHans Hvid i Skydebjerg hus 1719, 20.12., fæstehan er beboerHans Jensen Skydebjerg gård Johan Pedersen <strong>1764</strong>, 5.11., VII-90Hans JørgensenskomagerSkydebjerg hus Jørgen Jensen 1734, 13.3., V-38faderenHans Jørgensen Skydebjerg jord Christian Pheifers enke Bodil 1744, 21.2., V-664skomagerOlesdatterHans Knudsen Skydebjerg hus Albret Hansen + 1753, 8.12., VI-162~ enkenHans Nielsen Skydebjerg gård Niels Christensen 1713, 30.8.., fæstefaderenHans Nielsen iSkydebjergSkydebjerg hus Jesper Nielsen ~ AnneHansdatter1755, 25.7., VI-218


Hans Pedersen Skydebjerg bol Niels Jespersen 1697, 5.2., fæsteHenrik Knudsen Skydebjerg hus Jacob Christiansen 1749, 28.4., VI-24skrædder i Orte farKnud PedersenJacob Christensen Skydebjerg hus Anders Pedersens enke 1732, 18.6., IV-428Jacob Jørgensen Skydebjerg gård Mikkel Hansen 1745, 11.3., V-673Jacob Jørgensen Skydebjerg hus Jørgen Olufsens enke 1757, 28.7., VI-294moderenJens Andersen fraBarløseSkydebjerg gård Hans Pedersen 1729, 16.7., IV-316~ datterJens Frederiksen Skydebjerg hus Niels Sørensen 1727, 20.12., fæsteJens Hansen Skydebjerg bol Christen Hansen 1749, 28.4., VI-26broderenJens Hansen * Skydebjerg gård Mathias Hansen 1726, 16.8., IV-188Skydebjerg far HansHansenJens Hansen bødker i Skydebjerg hus Peder Pedersen vagtmester 1738, 29.3., V-291FrøbjergJens Ibsen iSkydebjergSkydebjerg gård Hans Hansen gamle + 1749, 4.9., VI-37~ enkenJens Mortensen Skydebjerg gård Morten Nielsen Kylling 1753, 8.12., VI-162faderenJens Pedersen Skydebjerg sted Peder Larsen + <strong>1764</strong>, 5.11., VII-91~ enkenJens Pedersen i Skydebjerg hus 1719, 20.12., fæstehan er beboerJohan Pedersen Skydebjerg gård Jens Hansen + 1753, 12.6., VI-126~ enkenJørgen Jensen Skydebjerg hus 1719, 20.12., fæstehan er beboerJørgen Jensen Skydebjerg hus Niels Jensen 1732, 18.6., IV-427Jørgen Olufsen Skydebjerg hus Jørgen Nielsen 1719, 12.7., IV-14Lars Christiansen påFavrskovSkydebjerg gård Niels Andersen + 1760, 9.8., VI-397~ enkenLars Jensen Errebo Skydebjerg gård Jens Errebo 1711, 9.10., fæstefaderenLars Nielsen i Orte Skydebjerg hus Mads Andersen hjulmand + 1741, 28.7., V-484~ enkenMads Larsen Skydebjerg hus Frands Nielsen 1763, 8.1., VII-8svigerfaderenMathias Hansen Skydebjerg gård Peder Mikkelsen 1718, 25.4., III-115Mikkel Hansen Skydebjerg gård Peder Knudsen + 1710, 15.9., II-161Niels Andersen Skydebjerg gård Niels Hansen 1762, 31.12., VI-385~ datterNiels Andersen iFrøbjergSkydebjerg gård Peder Nielsen + 1738, 8.2., V-258~ enkenNiels Andersen iFrøbjergSkydebjerg anden gård Christen Nielsen 1749, 4.9., VI-38se 1738, 8.2., V-258Niels Hansen Skydebjerg gård 1729, IV-317Niels Hansen Skydebjerg gård Hans Nielsen 1755, 25.7., VI-219faderenNiels Hansen Skydebjerg hus Hans Jørgensen 1759, 2.8., VI-368faderenNiels Ibsen Skydebjerg hus Hans Hansen + 1755, 25.7., VI-220~ enken Karen


HansdatterNiels Jensen Skydebjerg hus Jens Pedersen 1719, 14.12., IV-27faderenOle Bang præst Skydebjerg gård 1719, 20.12., fæsteOluf Bang præst Skydebjerg gård 1719, 20.12., fæstePeder Andersen Skydebjerg hus Anders Hansen 1760, 9.8., VI-398faderenPeder Christophersen Skydebjerg gård Christopher Pedersen 1719, 12.7., IV-15faderenPeder Jensenskomager fra BarløseSkydebjerg hus Jens Frederiksen skomager + 1741, 28.7., V-483~ enkenPeder Knudsen Skydebjerg gård Rasmus Andersen + 1708, 12.8., II-103Peder Mikkelsen Skydebjerg gård Anders Rasmussen + 1717, 24.7., III-97Peder Nielsen Skydebjerg gård Jens Nielsen + 1703, 10.3., I-213Peder Pedersen Skydebjerg ½ smedie Anders Larsen smed 1717, 4.4., fæstevagtmesterRasmus Andersen Skydebjerg gård Anders Rasmussen 1758, 6.2., VI-318faderenRasmus Hansen Drud Skydebjerg gård Hans Drud 1723, 22.6., IV-81faderenRasmus Hansen i Skydebjerg gård Hans Hansen Ellegårds enke 1759, 2.8., VI-367moderenRasmus Larsen i Skydebjerg gård Anders Andersen 1717, 30.5., fæsteStephen Hansen Skydebjerg nyt hus 1745, 2.9., V-701Søren Andersen iVerningeSkydebjerg gård Lars Jensen + 1736, 16.8., V-187~ enkenSøren Nielsen Skydebjerg gård Niels Pedersen + 1708, 29.10., II-109faderenAnders Christensen i Skydebjerg Gavnby gård Hans Berntsen 1742, 4.9., IV-96ÅrupChristen Andersen Skydebjerg Gavnby gård Anders Christensen + 1763, 21.9., VII-39faderenMorten Hansen Skydebjerg Gavnby gård Hans Jensen 1716, 7.9., III-87Morten Jensen iUlskov far JørgenHenriksenSkydebjerg Gavnby gård Morten Hansen + 1734, 13.3., V-36~ enkenHans Albertsen Skydebjerg mølle mølle Albert Jensen 1692, 18.5., dokumentfaderenIver Knudsen Bjørn Skydebjerg mølle mølle Mads Jørgensen 1734, 16.8., V-53fra DansbogårdIver Knudsen Bjørn Skydebjerg mølle jord Oluf Bang præsten 1736, 16.8., V-185fra DansbogårdKnud Joensen møller Skydebjerg mølle mølle Thomas Jensen 1763, 8.1., VII-9stedfaderenMads Jørgensen Skydebjerg mølle mølle Hans Albertsen 1731, 20.6., IV-411møller i TommerupThomas Jensen møller Skydebjerg mølle mølle Iver Knudsen Bjørn + 1746, 29.7., V-725~ enkenPeder Hansen Skydebjerg Tarup nyt hus 1730, 30.12., IV-382han er boboerHans Pedersen Skydebjerg Tårup hus ved SkydebjergTårupPeder Hansen1755, 25.7., VI-220faderenJep Madsen Skydebjerg Tårup gård Jens Madsen 1710, 21.11., fæsteKnud Nielsen Skydebjerg Tårup gård Niels Jensen 1720, 27.4., IV-36faderenNiels Marcussen af Skydebjerg Tårup sted Knud Nielsen 1723, 22.6., IV-81


OrtePeder Larsen fraFavrskovSkydebjerg Tårup gård Niels Marcussens enke 1751, 24.8., VI-93~ datterJens Pedersen i Skærbæk mølle bundgarnsstade må1701, 31.1., I-177Middelfartstranden ved oprettesAnders Jensen Stenløse gård Rasmus Andersen 1717, 24.7., III-95Peder Pedersen iFangelStenløse Svendstrup gård Anders Olufsen 1762, 8.7., VI-496~ datterAnders Madsen Stenløse Svenstrup nyt hus 1742, 4.9., V-566BellingeAnders Olsen Stenløse Svenstrup gård Johan Johansen 1733, 24.1., IV-452i HjalleseHans Hansen iSvenstrup far HansNielsenStenløse Svenstrup gård Mads Nielsens enke 1749, 4.9., Vi-60Hans Larsen iSvenstrup far LarsKnudsenStenløse Svenstrup gård Mads Hansen + 1741, 3.2., V-423~ enkenHans Nielsen Stenløse Svenstrup gård Niels Stephensen + 1705, 11.5., fæstefaderenHans Povlsen af Stenløse Svenstrup hus Hans Rasmussen og hustru + 1760, 30.12., VI-423FangelHans Rasmussen i Stenløse Svenstrup nyt hus 1742, 4.9., V-565FangelJens Knudsen afVerningeStenløse Svenstrup gård Hans Nielsen 1750, 30.4., VI-74~ datterJohan Johansen i Stenløse Svenstrup gård Hans Madsen 1717, 21.12., fæsteDalumLars Knudsen Stenløse Svenstrup gård Knud Nielsen 1709, 13.5., fæstefaderenMads Hansen i Stenløse Svenstrup gård Gregers Andersen + 1716, 7.9., fæsteMads Nielsen Stenløse Svenstrup gård Thomas Rasmussen 1704, 4.4., fæsteMorten Larsen iHjalleseStenløse Svenstrup gård Rasmus Pedersen + 1742, 12.2., V-532~ enkenPeder Larsen af Stenløse Svenstrup gård Lars Knudsen + <strong>1764</strong>, 5.11., VII-111faderenPeder Simonsen * Stenløse Svenstrup gård Jacob rasmussen 1718, 19.2., fæsteOdenseRasmus Pedersen Stenløse Svenstrup gård Anders Pedersen + 1717, 8.12., fæsteHans Jensen Svanninge Faldsled ½ gård Hans Pedersen + 1709, 23.10., II-138Hans Pedersen Svanninge Faldsled gård Christen Jacobsen + 1695, 27.2., I-20~ enkenHans Rasmussen Svanninge Faldsled gård Jacob Christensen + 1699, 1.8., I-148, 154Iver Christensen Svanninge Faldsled ½ gård Hans Rasmussen + 1709, 7.10., II-132Mads Jørgensen Svanninge Faldsled ½ gård Hans Iversen 1714, 28.5., III-50Iver Hansen Svanninge Millinge gård Hans Nielsen 1714, 28.5., III-50faderenLars Pedersen Svanninge Millinge gård Peder Larsen 1714, 20.11., III-64faderenSøren Madsen Svanninge Millinge bol Lars Pedersen 1703, 19.11., I-225Christian Broderus Særslev bol Mads Pedersen + 1711, 29.8., II-184Birkerod sognepræstHans Andersen Særslev gård Hans Clemensen 1706, 3.5., II-45Rasmus Christensen Særslev gård Peder Hansen + 1714, 28.5., III-48Christopher Larsen Særslev Askeby gård Lars Nielsen 1710, 24.7., II-155faderen


Rasmus Larsen Særslev Askeby gård Lars Christensen 1711, 7.4., II-173faderenHans Knudsen Særslev Esterbølle gård Erik Zriten 1698, 13.6., I-115Jens Hansen Særslev Esterbølle gård Lars Breiten + 1705, 22.5., II-21~ datterClaus Madsen Særslev Hemmeslev ½ gård Mads Clausen + 1709, 14.10., II-136faderenHolger Rasmussen Særslev Hemmeslev ½ gård Rasmus Nielsen + 1709, 14.10., II-135faderenJørgen Rasmussen Særslev Hemmeslev gård Jørgen Ibsen 1707, 14.3., II-71Lars Bertelsen Særslev Hemmeslev gård Holger Rasmussen + 1716, 7.9., III-85Anders Hansen Særslev Kostelev boel Hans Mikkelsen + 1708, 31.10., II-11faderenAnders Sørensen Særslev Moderup bol Jørgen Nielsen + 1713, 8.5., III-33Bertel Mikkelsen Særslev Moderup gård Niels Madsen 1715, 24.10., III-71Gregers Knudsen Særslev Moderup ½ gård Mads Nielsen + 1701, 3.3., I-178Hans Pedersen Særslev Moderup bolig Oluf Rasmussen + 1698, 11.6., I-114Knud Pedersen Særslev Moderup bol Rasmus Hieresen 1705, 3.4., II-19faderenNiels Madsen Særslev Moderup bol Gregers Knudsen + 1714, 13.4., III-40stedfaderenNiels Thomasen Særslev Moderup bol Povl Jensen Kaare 1709, 14.10., II-136Peder Jørgensen Særslev Moderup bol Jørgen Hansen 1709, 16.12., II-140faderenOluf Knudsen Særslev Saderup gård Knud Knudsen 1700, 18.5., I-166Mikkel Pedersen Særslev Slagstrup gård Hans Andersen + 1712, 29.4., III-11Alexander Mortensen Søndersø gård Morten Andersen Top+ 1699, 27.3., I-140far +Claus Jensen Søndersø gård Hans Jensen + 1706, 20.12., II-64Hans Hansen Søndersø ½ gård Rasmus Iversen 1698, 11.4., I-106Hans Rasmussen Søndersø gård Lars Augustinusen + 1712, 19.10., III-20Henrik Larsen Søndersø gård Niels Mikkelsen 1701, 27.12., I-189Jens Stephensen i Søndersø øde gård Hans Ibsen og Niels1693, 14.1., I-1StephensborgChristophersenJørgen Mikkelsen Søndersø gård Anders Madsen 1707, 25.2., II-69Lars Pedersen Søndersø gård Alexander Mortensen 1700, 25.3., I-161Mads Hansen Søndersø gård Hans Hansen 1700, 16.5., I-165faderenMikkel Jørgensen Søndersø gård Peder Rasmussen 1714, 13.4, III-41Niels Hansen Søndersø ½ gård Hans Hansen bødker + 1711, 26.10, II-187Niels Madsen Søndersø ½ gård Lars Pedersen + 1712, 18.10., III-16Peder Rasmussen Søndersø ½ gård Christen Povlsen + 1705, 18.11., II-35Rasmus Andersen Søndersø ½ gård Rasmus Sørensen + 1709, 17.8., II-123Rasmus Jørgensen Søndersø gård Henrik Larsen + 1714, 13,4., III-39Jacob Rasmussen Søndersø mark øde gårds grund Jens Stephensen + 1716, 7.9., III-86Anders Jespersen Søndersø Ørslev gård Knud Hansen 1696, 22.3., I-55Anders Nielsen Søndersø Ørslev gård Anders Jespersen 1715, 24.10., III-68Hans Hansen Søndersø Ørslev gård Jørgen Jørgensen 1698, 12.5., I-112Hans Hansen Søndersø Ørslev gård Peder Hansen 1714, 28.5., III-49Hans Rasmussen Søndersø Ørslev gård Mads Larsen + 1712, 19.10., III-20Jørgen Hansen Søndersø Ørslev ½ gård Rasmus Larsen 1709, 2.9., II-124Knud Eriksen Søndersø Ørslev gård Hans Hansen 1715, 24.10., III-68Knud Jørgensen Søndersø Ørslev gård Knud eriksen + 1716, 7.9., III-90Lars Christensen Søndersø Ørslev gård Bertel Andersen 1698, 22.6., I-116Mads Rasmussen Søndersø Ørslev gård Jørgen Hansen 1714, 22.1., III-38Mikkel Christensen Søndersø Ørslev gård Christen Knudsen 1702, 5.9., I-209


faderenNiels Hansen Søndersø Ørslev gård Lars Andersen + 1701, 7.3., I-179Niels Rasmussen Søndersø Ørslev ½ gård Hans Rasmussen 1717, 24.7., III-96broderenPeder Knudsen Søndersø Ørslev gård Mads Rasmussen 1714, 20.11., III-59RasmusHieronimussenSøndersø Ørslev gård Hieronimus Hansen + 1716, 7.9., III-86faderenDavid DavidsenHjortøTanderup gård David Davidsen + 1694, 29.4., I-32faderenAnders Christensen Tanderup Emtekær gård Christen Jørgensen 1717, 21.12, III-168faderenHans Nielsen Tanderup Emtekær ½ gård Jep Hansen + 1706, 5.7., II-51Jep Hansen Tanderup Emtekær gård Hans Ibsen 1704, 21.3., I-228Peder Jørgensen Tanderup Emtekær bol Anders Hansen 1707, 16.10., II-85Hans Madsen Tanderup Hjorte gård Find Rasmussen 1700, 17.2., I-158Jacob Hansen Tanderup Hjorte gård Jørgen Larsen + 1704, 29.9., II-2~ steddatterJørgen Larsen *HårbyTanderup Hjorte gård Jørgen Jørgensen + 1693, 6.7., I-7~ enkenAnders Andersen* FangelTommerup gård Anders Nielsen + 1724, 6.4., IV-88~ enkenAnders Andersen Tommerup gård Anders Andersen 1742, 12.2., V-505stedfaderenAnders Christiansen Tommerup gård Christen Hansen Druds enke 1760, 30.12, VI-420moderenAnders Jensen Tommerup hus Jens Nielsen Greve 1752, 12.6., VI-128hjulmandAnders Knarreborg Tommerup gård 1719, 20.12., fæstehan er beboerAnders Nielsen Tommerup ½ gård Knud Nielsen + 1711, 30.7., II-181broderenAnders Pedersen Tommerup gård Peder Andersen unge + 1726, 28.1., IV-160faderenAnders Pedersen Tommerup bol Rasmus Clausen 1750, 30.4., VI-70Andreas Gabrielsen Tommerup gård Morten Hansen + 1747, 9.8., V-802i TommerupChristen Hansen Tommerup hus og smedie Iver Offersen 1753, 8.12., VI-184smed fra MiddelfartChristen Pedersen Tommerup smedehus Christen Hansen smeds enke 1757, 8.1., VI-260smed, KoelbjergChristian Hansen Tommerup gård Anders Hansen Drud 1726, 30.12., IV-218i SanderumChristian Reiniche Tommerup gård 1718, 14.11., V-738Claus Jensen * Tommerup bol Mads Nielsen + 1709, 23.9., fæsteRenderHans Clausen iTommerupTommerup gård Anders Gabrielsen 1754, 23.12., VI-210svigerfaderenHans FallenkampherredsfogedTommerup 2 gårde Peder Fallenkamps enke 1727, 14.8., IV-257moderenHans Hansen Tommerup gård Hans Knudsens enke 1739, 24.8., V-360moderenHans Hansen Tommerup 2 gårde Hans Fallenkamp herredsfoged 1739, 24.8., V-363Hans Hieresen * i Tommerup ½ gård Mads Jørgensen + 1712, 11.6., fæsteHans Jensen Tommerup gård Hans Rasmussen + 1738, 26.6., V-305~ enkenHans Jørgen Tommerup hus Anne Andersdatter 1733, 4.9., IV-473


Gabrielsen iTommerupHans Knudsen * i Tommerup ½ gård Niels Christensen Ravn 1700, 8.2., fæstestedfaderenHans Larsen Tommerup gård Niels Hansen Hesbjerg 1698, 13.6., fæsteHans Nielsen iTommerupTommerup hård Niels Pedersen <strong>1764</strong>, 5.11., VII-107faderenHans Pedersen Tommerup gård Peder Hieresen 1728, 31.12., IV-302faderen1704, 13.2., dokumentforældreneHans Rasmussen Tommerup gård Rasmus Hansen og hustruBirgitte JensdatterHans Rasmussen Tommerup gård Rasmus Rasmussen 1748, 17.4., V-829faderenHiere Hansen Tommerup gård Hans Hieresen 1743, 2.8., V-632faderenIver Nielsen fraTommerupJacob Sørensen afBrendekildeJens Hansengårdmand GummerupTommerup gård Peder Andersen gamle 1724, 10.8., IV-106Tommerup gård Hans Rasmussen Ellemand <strong>1764</strong>, 5.11., VII-101Tommerup gård Christian Reiniches enke 1743, 9.8., V-801~ enken afstod gård <strong>til</strong>søn Jens JensenJep Rasmussen Tommerup gård Stephen Nielsen Mule 1721, 21.6., IV-44Lars Andersen Tommerup gård Hans Larsen + 1721, 21.6., IV-45morbroderenMorten Hansen fra Tommerup gård Iver Nielsen 1729, 16.7., IV-333HøjmeNiels Andersen Tommerup hus Anders Sørensens enke 1730, 22.7., IV-363Niels Hansen Tommerup nyt hus 1755, 24.12., VI-429Niels Pedersen Tommerup gård Peder Nielsen 1715, 19.11., fæstefaderenPeder Andersen Tommerup gård Anders Pedersens enke 1757, 15.1., VI-287moderenPeder Andersen DrudungeTommerup gård 1719, 20.12., fæsteer beboerPeder FallenkampsenkeTommerup gård 1719, 20.12., fæsthun er beboerPeder Hansen i Tommerup hus Anders Jensen 1762, 8.7., VI-486BolbroPeder Hieresen Tommerup gård Hiere Ibsen + 1688, 1.10., dokumentfaderenPeder Rasmussen Tommerup hus Hans Jørgen Gabrielsen 1763, 21.9., VII-45~ datterPovl Hansen iVerningeTommerup gård Hans Pedersen + 1733, 14.1., IV-447~ enkenRasmus Andersen Tommerup sted Anders Knarreborg 1729, 31.12., IV-300faderenRasmus Clausen Tommerup gård Claus Jensen 1745, 26.3., V-689faderenRasmus Hansen Fugl Tommerup gård Hans Rasmussen Fugl 1750, 4.8., VI-92faderenRasmus Ibsen i Tommerup gård Jep Rasmussens enke 1739, 24.8., V-361moderenRasmus Jørgensen i Tommerup gård Rasmus Rasmussen skomager 1738, 8.2., V-262~ datterRasmus Rasmussen * Tommerup gård Jørgen Hansen 1716, 29.7., fæste


HjalleseRasmus Rasmussen *iTommerup ½ gård Jørgen Andersen 1692, 12.10.,dokumentStephen Nielsen Tommerup gård Niels + 1711, 3.10., fæstefaderenKnud Andersen TommerupHolmehavegårdgård Henrik Jørgensen + 1754, 20.7., VI-204~ enkenHenrik Rasmussen i Tommerup Store gård Niels Henriksen 1747, 14.3., V-756AppeTommerup Store gård Henrik Andersen + 1710, 24.12., II-168AppefaderenJens Hansen Turup gård Hans Jensen 1714, 8.2., III-36faderenJørgen Hansen Turup 1/3 gård Hans Pedersen + 1688, resten15,11,1706, II-60faderenLars Olufsen Turup hus Mikkel Junghert 1713, 26.5., III-31Mads Henriksen Turup gård Henrik Jørgensen Drud 1711, 12.12., II-189faderenPeder Hansen Turup ½ gård Jacob Pedersen + 1700, 3.2., I-156Peder Thomasen Turup gård Peder Hansen + 1717, 24.7., III-98Jørgen Madsen Turup Blangstrup ½ gård Herman Mejer 1704, 8.5., I-233TommerupNiels HenriksenChristopher Povlseni EjbyTaarup gård Frands Andersen 1748, 16.8., VI-9~ enkenHans Ibsen afSkydebjergTårup gård Jep Madsen <strong>1764</strong>, 5.11., VII-92faderenHans Larsen * Tårup gård Anders Andersen 1715, 3.12., fæsteTrøstrupJep Nielsen Tårup gård 1719, 20.12., fæsteNiels Pedersen * Tårup gård Niels Olufsen 1705, 21.7., fæsteOdenseRasmus Larsen Tårup gård Lars Christensen 1744, 21.2., V-652Søren Christensen * Tårup gård Hans Andersen + 1699, 4.1., fæsteØstrupAnders Christensen Ubberud gård Christen Andersen 1717, 21.12., III-105faderenAnders Hansen Ubberud gård Niels Larsen 1714, 28.5, III-45Anders Pedersen Ubberud gård Oluf Hansen 1697, 25.11, I-96Anders Rasmussen Ubberud gård Rasmus Andersen Bang 1710, 28.12., II-170faderenChristen Andersen Ubberud gård Søren Knudsen + 1703, 14.5., I-218Christen Pedersen Ubberud hus Johan smed + 1703, 28.7., fæsteChristen Pedersen Ubberud nyt hus 1745, 11.3., V-687Jørgen Madsen Ubberud hus Mads Hansens enke 1701, 6.3., I-78moderenLars Ibsen af ejby Ubberud gård Anders Christensen 1755, 24.12., VI-247~ datterLars Risums enkeDortheaUbberud sted Møller skovridder 1726, 30.12., IV-216svigersøn +Lars Risums enkeDortheaUbberud sted Møller skovridder + 1726, 30.12., IV-216svigersønnenMads Jørgensen i Ubberud hus Anders Andersen 1737, 16.7., V-218VejrupMads Madsen fra Ubberud gård 1720, 27.4., IV-34GundersøNiels Christensen Ubberud nyt hus 1703, 23.9., fæste


skrædder * KorupPeder Andersen i LilleEjlstrupUbberud gård Christen Pedersen + 1748, 16.8., VI-21~ enkenPovl Simonsen i Ubberud sted Peder Hansen + 1721, 21.6., IV-48VejrupSøren Andersen Ubberud gård Rasmus Andersen Bang 1712, 30.3., III-1Hans Kay ritmester Ubberud Bisbjerg gård Søren Nielsen 1695, 24.8., I-46Peder Nielsen fraSkalbjergUbberud Bisbjerg gård Oluf Mikkelsen 1719, 14.12., IV-23Henning Madsen Ubberud Dyred gård Oluf Jespersen + 1710, 28.10., II-169Morten Jacobsenfra MagtenbølleUbberud Dyred gård Henning Madsens enke 1751, 30.4., VI-97(iflg. skifte ~ datterMaria)Oluf Jespersen Ubberud Dyred gård Jesper Olufsen 1701, 16.6., I-183faderenFrederik Carlsen Haar UbberudDyregravsvædegård Carl Haar skovridder 1728, 15.7., IV-269faderenHans Langsted Ubberudgård Adolph Coburger skovridder 1737, 18.6., V-208DyregravsvædeChristen Jensen Ubberud Ernebjerg gård Hans Hansen + 1710, 22.8., II-157Hans Rasmussen afKådekildegårdUbberud Ernebjerg gård Thomas Jørgensen, som ægterHans Rasmussens mor i1759, VI-374Lars HansengårdmandRyggemosegårdThomas Jørgensen iBiskorup far JørgenChristensenUbberud Ernebjerg½ gårdKådekildegårdChristen Jensen +1725, 7.9., IV-133~ datter1732, 16.4., IV-425anden ½ gård Christen Jensens enkeUbberud Ernebjerg gård Lars Hansen + 1735, 4.3., V-94~ enkenJens Madsen Ubberud Gundersø gård Mads Andersen 1738, 26.6., V-297faderenJørgen Nielsengårdmand LåningeUbberud Gundersø gård Niels Christophersen + 1695, 27.2., I-20~ datterJørgen Nielsen Ubberud Gundersø jord ved Dyrlevhuset 1719, 12.7., IV-9gårdmand LåningeMads Andersen Ubberud Gundersø gård Anders Madsen 1698, 8.3., I-102faderenNiels Jørgensen Ubberud Gundersø gård Jørgen Nielsen 1741, 24.8., V-399faderenPeder Nielsen af Ubberud Gundersø gård Niels Jørgensen 1763, 8.1., VII-23faderenJohan Ottesen Ubberud Hovhaven jord <strong>1764</strong>, 5.11., fæsteskovfogedPeder Jørgensen * Ubberud Hovhaven hus Anne Hansdatter 1708, 1.8., fæsteHjeruplundNiels Rasmussen Ubberud Husmose gård Rasmus Rasmussen 1725, 7.9., IV-136faderenOluf Hansen Ubberud Husmose gård Niels Rasmussen + 1730, 30.12., IV-388svogerenRasmus Rasmussen Ubberud Husmose gård Niels Jørgensen + 1704, 11.3.,Anders AndersenKelstrupAnders IbsenBrændekilde far JepAndersenUbberud Højbjerg gård Anders Ibsen 1754, 20.7., VI-199~ steddatter BodilRasmusdatterUbberud Højbjerg gård Rasmus Christensen + 1742, 4.9., V-575~ enken


Anders Madsenfra Store EjlstrupUbberud Højbjerg gård Peder Nielsens enke 1757, 15.1., VI-278~ datterenChristen Hansen Ubberud Højbjerg gård Claus Jørgensen 1717, 21.12., III-104stedfaderenClaus Jørgensen Ubberud Højbjerg gård Hans Nielsen + 1696, 2.3., I-50~ enkenHans Andersen Ubberud Højbjerg gård Anders Hansen + 1700, 21.6., I-168faderenHans Larsen fra Væde Ubberud Højbjerg gård Christen Hansen og hustru 1755, 25.7., VI-225Jens Olufsen i Ubberud Højbjerg nyt hus 1751, 4.8., VI-88HøjbjergJørgen Hansen Ubberud Højbjerg gård Mads Hansen 1728, 15.7., IV-270Mads Hansen Ubberud Højbjerg ½ gård Rasmus Andersen + 1713, 6.5., III-29Niels Pedersen Ubberud Højbjerg gård Peder Rasmussen 1702, 28.1., I-192faderenPeder Henriksen Ubberud Højbjerg gård Jørgen Hansen 1753, 18.1., VI-136~ datterPeder Nielsen Ubberud Højbjerg gård Niels Pedersen 1738, 26.6., V-294faderenRasmus Christensen Ubberud Højbjerg gård Hans Andersen + 1730, 22.7., IV-367~ enkenHans Christophersen Ubberud Kalør gård Niels Hansen + 1695, 27.2., I-22~ enkenHans Christophersen Ubberud Kalør jord i Øghaugen 1719, 12.7., V-9Niels Hansen Ubberud Kalør jord 1722, 16.1., IV-60Niels Hansen Ubberud Kalør gård Hans Christophersen 1724, 10.8., IV-109faderenPeder Christensen afLille EjlstrupUbberud Kalør gård Niels Hansen + 1750, 4.8., VI-89~ enkenChristopher Madsen UbberudKorsebjerghusbol Mads 1718, 14.11., III-120faderenJens Hansen i Ubberudsted Christen Madsen 1727, 14.8., IV-231RavnebjergKorsebjerghusAnders Jensen Ubberud Lille hus Lars Hansen 1740, 24.8., V-394Store UbberudAnders Jørgensen Ubberud Lille hus Peder Sørensen + 1728, 15.7., IV-271hjulmandAnders Jørgensen Ubberud Lille sted Lars Hansen 1739, 4.2., V-332hjulmandAnders Nielsen Ubberud Lille hus Lars Andersen 1715, 22.10, III-65Anders Nielsen Ubberud Lille grund Jørgen Nielsen i Gundersø 1720, 27.4., IV-39Carl Hellesen Haar Ubberud Lille hus Hans Andersen + 1702, 23.3., I-131skovridderHans Hansen Ubberud Lille bol Søren Pedersen 1736, 16.8., V-201svigerfaderenHans Jørgensen Ubberud Lille bol Hans Andersen 1715, 6.10., fæsteHans Jørgensen smed Ubberud Lille sted Hans Jørgensen 1732, 18.6., IV-427fra TommerupHans Ladsen Ubberud Lille bol Mads Hansen 1749, 4.9., VI-46faderenHans Møller Ubberud Lille sted Henrik von Ham herredsfoged 1724, 6.4., IV-90skovridderHans Nielsenskrædder LilleUbberudUbberud Lille hus Niels Christensen 1747, 9.8., V-774faderenHans Rasmussen i Ubberud Lille sted Hans Madsen <strong>1764</strong>, 5.11., VII-122


StegstedHenrik von Ham Ubberud Lille sted Carl Hellesen Haar skovridder 1706, 21.4., II-44Jacob Rasmussen Ubberud Lille hus Mathias Jochumsen 1763, 8.1., VII-22svigerfaderenJens ChristianRasmussen i TroelseUbberud Lille hus Rasmus Nielsen 1749, 4.9., VI-47faderen?Jens Jensen Ubberud Lille bol Hans Knudsen 1706, 28.6., II-51Jens Jensen Ubberud Lille byledhusets grund Jørgen Nielsen i Gundersø 1720, 27.4., IV-39Jens Jensen iGundersøUbberud Lille hus Lars Hansen tækkemand + 1749, 4.9., VI-45~ enkenJep Jensen bødker i Ubberud Lille hus Lars Smits enke 1729, 16.7., IV-337HøjbjergJohan Hansen i Ubberud Lille hus Anders Larsen 1685, 28.3., dokumentVejruphusJohan Jensen Ubberud Lille Dyrlevhusets grund Jørgen Nielsen i Gundersø 1720, 27.4., IV-39Johan Sørensen Ubberud Lille sted Søren Johansen 1739, 4.2., V-331faderenJørgen Christensen Ubberud Lille hus og smedie Hans Jørgensen smed som fæster 1759, 31.12., VI-388smed i RenderJørgen Christensens sted i RenderLars Hansen Ubberud Lille sted Jens Jensen + 1738, 8.2., V-282~ steddatterLars Hansen Ubberud Lille hus Anders Jørgensen hjulmand 1739, 4.2., V-334Lars Hansen i Ubberud Lille nyt hus 1739, 4.2., V-335Ravnebjerg gydehuseLars smeds enke Ubberud Lille hus Lorents Andersen bødker 1724, 10.8., IV-109Lorents Andersen Ubberud Lille hus Christen Pedersen 1723, 16.2., IV-61bødker fra OdenseMads Hansen * Lille Ubberud Lille sted Johan Johansen 1725, 7.9., IV-134UbberudMathias Jochumsen i Ubberud Lille hus Anders Jensen 1747, 9.8., V-773Store UbberudNiels Andersen Ubberud Lille sted Anders Nielsen 1740, 24.8., V-395faderenNiels IbsenUbberud Lille hus Rasmus Knudsen bødker + 1708, 16.8., fæsteskræddersvendNiels Sørensen Ubberud Lille nyt hus 1747, 9.8., V-772Peder Sørensen *AlleseUbberud Lille hus Rasmus Rasmussen 1693, 18.12.,dokumentRasmus Jensen i Ubberud Lille sted Niels Ibsen 1735, 4.3., IV-93SpesbjergSøren Johansen smed Ubberud Lille ½ bol Niels Andersen 1709, 26.3., fæsteSøren Pedersen Ubberud Lille sted Risum, madame 1729, 16.7., IV-337tømmermandSøren Rasmussen iKoelbjergUbberud Lille bol Johan Sørensen som fæster gård iVillestofte1755, 24.12., VI-248broderenHans Hansen Ubberud Lille gård Peder Nielsen 1725, 7.9., IV-135* i ErnebjergHans Nielsen iBellinge far NielsNielsenBisbjergUbberud LilleBisbjergsted Hans Hansen + 1727, 14.8., IV-232~ enkenOluf Mikkelsen Ubberud LilleBisbjerg½ gård Mikkel Olufsen 1710, 28.12., II-169faderenHans Pedersen Ubberud Lille Ejlstrup jord 1722, 16.1., IV-60Peder Christensen Ubberud Lille Ejlstrup gård Peder Pedersen + 1692, 3.9., dokumentPeder Christensen Ubberud Lille Ejlstrup gård Peder Pedersen + 1692, 3.9., fæstePeder Christensen Ubberud Lille Ejlstrup jord i Øghaugen 1719, 12.7., IV-9


Rasmus Nielsen Ubberud Lillevon Werden løjtnants enke Karen 1710, 19.7., II-155HesbjergBorchAlexander Jørgensen Ubberud Radby hus Peder Christensen 1725, 7.9., IV-132DyregravsvædeAugust Wolf Ubberud Radby boel Peder Andersen 1697, 1708, 4.5.,II-105: enken fæsterChristian HenningsenBroholmUbberud Radby sted Mikkel Hansen 1763, 8.1., VII-25~ datterChristopher Hansen Ubberud Radby bol Mads Sørensen + 1750, 30.4., VI-68~ enkenHans Christian Larsen Ubberud Radby sted Peder Larsen <strong>1764</strong>, 5.11., VII-123af Dyrup HøjmeHans Mikkelsen Ubberud Radby hus Hans Larsen 1698, 10.5., I-110Hans Mikkelsen Ubberud Radby bol 1719, 20.12., fæstehan er beboerHans Pedersen afTommerupUbberud Radby sted Henrik Luth skovridder 1763, 21.9., VII-47~ datterHenrik Lyth Ubberud Radby sted Wulf ritmesters enke 1737, 16.7., V-220svigermoderenKnud Rasmussen iSanderumUbberud Radby sted Alexander Jørgensen + 1730, 30.12., IV-387svogerenMads Sørensen Ubberud Radby sted Søren Nielsen 1739, 24.8., V-353faderenMikkel Hansen Ubberud Radby bol Hans Mikkelsen 1725, 7.9., IV-132faderenPeder Christensen Ubberud Radby hus Niels Nielsen smed 1714, 20.11., III-63Peder Larsen i Fangel Ubberud Radby bol Knud Rasmussen + 1751, 10.8., VI-121~ enkenSøren Nielsen Ubberud Radby gård Søren Andersen 1698, 8.1., I-99Mads Andersen iRavnebjergUbberud RavnebjergGydehushus Hans Larsen + 1725, 7.9., IV-137~ enkenLars Hansen UbberudRyggemosegårdgård Lars Hansen 1763, 8.1., VII-21faderenLars Hansen *RyggemosegårdUbberudRyggemosegårdLars Hansen nu gårdmand iErnebjerg1737, 20.6., IV-399broderenLars HansengårdmandUbberudRyggemosegårdgård Hans Olufsen 1717, 21.12., III-104faderenAnders MadsenSanderum RavnebjergUbberud SanderumRavnebjerggydenhus Mads Andersen 1758, 6.2., VI-319faderenHenning Jensen Ubberud Spesbjerg gård Jens Nielsens enke 1730, 30.12., IV-389moderenJens Nielsen i Troelse Ubberud Spesbjerg gård Hans Andersen 1685, 19.3., fæsteAnders AndersenKorsebjerggårdUbberud Store hus Niels Rasmussen + 1736, 23.2., V-169~ enkenChristen Andersen Ubberud Store nyt hus 1753, 18.1., VI-135Hans Andersen Ubberud Store nyt hus 1743,2.8., V-635Hans Ibsen Ubberud Store nyt hus 1749, 4.9., VI-48Hans Larsen i Vejrup Ubberud Store hus Christen Andersen 1753, 8.12., VI-177Hans Madsen Ubberud Store hus Mads Madsen 1763, 6.1., VII-(-)faderenHenrik Larsen i Ubberud Store nyt hus 1754, 23.12., VI-212BroholmJens Jacobsen iHøjmeUbberud Store hus Jørgen Jensen ungkarl + 1748, 17.4., V-824~ moderenJørgen Jensen i Ubberud Store hus Jens Jacobsen + 1747, 14.3., V-747


EjlstrupfaderenMads Henriksen iHaugsted far HenrikUbberud Store gård Mads Pedersen 1738, 26.6., V-299~ datterMadsenMads Madsen Ubberud Store nyt hus 1745, 2.9., V-699Niels Andersen iStore Ejlstrup farUbberud Store gård Christen Andersen + 1753, 8.12., VI-178~ enkenAnders ChristensenPeder Andersen i Ubberud Store gård Anders Hansens enke 1752, 11.6., VI-127Peder Andersen i LilleHesbjerg hos svigerfarRasmus NielsenHans Jensen DrudmoderenUbberud Store gård Mads Henriksen 1749, 4.9., VI-47Ubberud StoreBisbjerggård1719, 20.12., fæstehan er beboerRasmus Hansen Ubberud StoreBisbjerggård Hans Jensen 1724, 10.8., IV-108faderenSøren Rasmussen fra Ubberud Store gård Rasmus Hansen 1734, 16.8., V-84VissenbjergBisbjergAnders Christensen Ubberud StoreEjlstrup½ gård Christen Andersen 1709, 29.12, II-141faderenChristen Andersen Ubberud StoreEjlstrup½ gård Anders Christensen 1688, anden ½ gård11.9.1707, II-79faderenJørgen Andersen iStoe EjlstrupUbberud StoreEjlstrupgård Anders Christensens enke 1757, 28.7., VI-305moderenMads Nielsen Ubberud Store gård Hagedorn løjtnant 1719, 12.7., IV-16EjlstrupPhilip Johan Ubberud Store gård von Kamp oberst + 1713, 18.9., III-35HagedornejlstrupRasmus Andersen iEllegårdUbberud StoreEjlstrupgård Mads Nielsen + 1735, 20.7., V-157~ enkenAnders Mortensen Ubberud Tanggård gård Mathias Povlsen + 1721, 21.6., IV-49~ enkenMathias Henriksen fraBrahesborgUbberud Tanggård gård Anders Mortensen + 1740, 24.8., V-397~ enkenMathias Povlsen Ubberud Tanggård gård 1680, 5.5., dokumentNiels Pedersen iTroldalUbberud Tanggård gård Mathias Henriksen + 1746, 27.7., V-723,~ enkenNiels Povlsen Ubberud Teglgård gård Povl Hansens enke 1749, 28.4., VI-31moderenPovl Hansen Ubberud Teglgård gård Hans Pedersen 1702, 14.4., I-200faderenAnders Hansen Ubberud Troelse hus Hans Hansen og hustru 1753, 18.1., VI-135forældreneHans Hansen i Ubberud Troelse nyt hus 1745, 2.9., V-701AssenbølleHans Jørgensen Ubberud Troelse gård Jørgen Hansen 1699, 8.2., I-135faderenJørgen Hansen Ubberud Troelse gård Hans Jørgensen 1737, 16.7., V-219faderenMikkel Hansen Ubberud Troelse gård Jørgen Christophersen 1711, 30.7., II-183Niels Hansen Ubberud Troelse gård Rasmus Andersen + 1709, 18.6., II-122Peder Christensen i Ubberud Troelse gård Mikkel Hansen + 1742, 12.2., V-528Skovsgårde~ enkenRasmus Andersen * Ubberud Troelse gård Niels Andersen + 1693, 21.6., I-6


ElmelundRasmus Nielsen Ubberud Troelse gård Niels Hansen 1746, 4.4., V-716faderenLars Nielsen Højsager Ubberud Vejrup hus Povl Simonsen 1723, 22.6., IV-76Mads Jensen afGundersøUbberud Vejrup sted Hans Pedersens enke <strong>1764</strong>, 3.2., VII-86~ datterMads Nielsen Ubberud Vejrup bol Anders Larsen 1761, 29.7., VI-445stedfaderenMikkel Larsen Ubberud Vejrup hus Morten Gotlev 1746, 27.7., V-722svigerfaderenMorten gøgler Ubberud Vejrup hus Peder væver + 1725, 22.6., IV-75Nicolaj Madsen iGrøftebjergUbberud Vejrup sted Hans Larsen + 1723, 16.2., IV-61~ enkenNiels Jensen afSanderumUbberud Vejrup hus Lars Nielsen + 1758, 6.2., VI-319~ enkenPeder Hansen i Ubberud Vejrup nyt hus 1757, 8.1., VI-263Rasmus Andersen Ubberud Vejrup sted Anders bødkers enke 1729, 31.12., IV-349moderenChristopher Hansen Ubberud Øster bol Hans Stephensen + 1708, 27.6., II-100BisbjergJochum Jochumsen Ubberud ØsterBisbjergbol Christopher Hansens enke 1760, 30.12., VI-420~ datterNiels Hansen Udby Udby mose gård Oluf Rasmussen + 1717, 21.12., III-107Oluf Rasmussen Udby Udby Mose gård Peder Rasmussen + 1717, 24.7., III-102Peder Rasmussen Udby Udby Mose gård Hans Andersen + 1700, 24.6., I-168Anders Nielsen Udby Viby gård Niels Andersen 1710. 30-5, II-148faderenJørgen Larsen Udby Viby gård Rasmus Pedersen 1701, 4.1., I-175Lars Sørensen Udby Viby gård Søren Pedersen 1714, 20.11., III-61faderenNiels Larsen Udby Viby gård Hans Sørensen + 1705, 25.1., II-15Jep Nielsen Vedtofte Hesle gård Anders Larsen 1704, 13.2., I-227Mads Jørgensen Veflinge hus Niels Nielsen 1740, 24.8., V-391svigerfaderenNiels Eriksen iSkaderodVeflinge sted Erik Nielsen + <strong>1764</strong>, 3.2., VII-66faderenNiels Nielsen Veflinge bol Hans Ibsen + 1704, 19.12., II-12Hans IbsenVeflingeDyrebjerghushus Hans Povlsens enke 1695, 20.6., I-24~ datterAnders Rasmussen VeflingeFuglebjerglund½ gård Anders Rasmussens enke 1702, fæstefaderenPovl Jørgensen iRugård mølleVeflingeFuglebjerglundbol Anders Rasmussen + 1752, 12.6., VI-124~ enkenJacob Nielsen * Veflinge Hedeboerne ½ gård Jens Nielsen 1705, 24.10., fæsteFjeldstedJens Jensen i Ålsbo Veflinge Hedeboerne gård Jacob Nielsen + 1730, 30.12., fæste~ enkenJens Lucassen i RørupÅlsboVeflinge Hedeboerne gård Jacob Nielsen + 1730, 30.12., IV-384~ enkenLars Hansen afLadegårdVeflinge Hedeboerne gård Jens Jensen + 1757, 15.?, VI-277~ enkenMads Jacobsen af Veflinge Hedeboerne gård Jacob Nielsen 1709, 18.4., fæstefaderenNiels Madsen Veflinge Hedeboerne gård Rasmus Andersen 1716, 29.4., fæsteNiels Pedersen Veflinge Hedeboerne gård Peder Rasmussen 1754, 23.12., VI-209faderen


Peder Rasmussen Veflinge Hedeboerne gård Christen Hansen 1710, 26.7., fæsteClaus Nielsen Veflinge Hindevad gård Niels Christensen + 1698, 22.12., fæsteHenning Pedersen Veflinge Hindevad gård Peder Henningsen 1742, 12.2., V-523faderenJørgen Rasmussen Veflinge Hindevad gård Rasmus Christensen 1738, 30.4., fæstefaderenLars Jensen fraSkovsgårdeVeflinge Hindevad gård Christen Clausen + 1763, 8.1., VII-2~ enkenLars Nielsen smed fra Veflinge Hindevad hus og smedie Lars Rasmussen smed 1752, 12.6., VI-126Erholm godsLars smed Veflinge Hindevad hus 1719, 20.12., fæstehan er beboerPeder Henningsen Veflinge Hindevad gård Clemen Andersen + 1699, 25.7., fæsteRasmus Jørgensen Veflinge Hindevad gård Jørgen Rasmussen 1745, V-695faderenChristen Thygesen Veflinge Lerbækshus bol 1713, 10.7., fæstegårdmand KaslundLars Larsen i Troldal Veflinge LilleLerbækshushus Hans Hansen + 1749, 4.9., VI-42~ enkenAnders Larsen Veflinge Rugård hus Gregers Hansen 1708, 4.5., fæsteEnemærkeClemen Larsen enkenAnne HansdatterVeflinge RugårdEnemærkehus1705, 3.2., fæstehun er beboerClemen Larsens enkeAnne HansdatterVeflinge RugårdEnemærkehus1705, 3.2., fæstehan var beboerErik Christensenfra VædeVeflinge Rugårdenemærkehus Hans Jørgensens enke 1760, 9.8., VI-395~ datterFerk Larsen i Røjrup Veflinge Rugård hus Rasmus Olufsens hustru 1746, 4.4., V-714enemærkeHans Hansen i Veflinge Rugård hus Mads Clausen + 1713, 13.5., fæsteGammelbyenemærkeHans Jensen afVedelsborg godsVeflinge Rugårdenemærkehus Erik Christensen 1761, 29.7., VI-431~ hans hustrus søsterHans Larsen fraSprattenborghusVeflinge RugårdEnemærkehus Lars Andersen 1763, VII-4svigerfaderenHans Rasmussen i Veflinge Rugård hus Jep Hansen 1735, 20.7., V-136DigetEnemærkeIsak NielsenSkovsgårdeVeflinge RugårdEnemærkehus Jørgen Nielsen + 1747, 9.8., V-800~ enkenJep Hansen af Veflinge Rugård hus Christen Hansen + 1717, 12.11., fæsteHarndrupEnemærkeJørgen Nielsen i Veflinge Rugård hus Clemen Hansen + 1712, 7.12., fæsteHedeboerne EnemærkeLars Andersen Veflinge Rugård hus Anders Larsens enke 1731, 20.6., IV-409Niels Nielsen fraDigetOluf HansenPeder PedersenRasmus PedersenAdser Jørgensen LundskovfogedEnemærkeVeflinge RugårdenemærkeVeflinge RugårdenemærkeVeflinge RugårdEnemærkeVeflinge RugårdEnemærkeVeflinge Rugårdmøllemoderenhus Isak Nielsen 1761, 29.7., VI-432~ datter MetteJørgensdatterhus1719, 20.12., fæsteer beboerhus Hans Hansen + 1725, 7.9., IV-157hus Peder 1753, 8.12., VI-165faderenmølleHenrik Nielsen skov- og 1738, 8.2., V-272ladefoged +~ enken


Anders Hansen iRinge mølleHans JensenHenrik Nissen påErholmChristen Nielsensamt jord VI-258mølle Peder Pedersen + 1711, 10.3., fæsteVeflinge RugårdmølleVeflinge Rugård mølle Anders Hansen 1726, 16.8., IV-193mølleVeflinge Rugård mølle Hans Jensen skov- og ladefoged 1734, 4.9., V-13mølleVeflinge Rugårds nyt hus Oluf Hansen + 1728, 31.12., IV-304enemærkeVeflinge Sasserod gård 1719, 20.12., fæstehan er beboerAnders ChristensengårdmandChristen Andersen Veflinge Sasserod gård Anders Christensens enke 1743, 2.4., V-601moderenHans Jørgensen af Veflinge Sasserod gård Hans Jørgensen + 1714, 26.10., fæsteHans Jørgensen i Veflinge Sasserod gård 1719, 20.12., fæstehan er beboerHans Larsen afGadsbølleVeflinge Sasserod gård Hans Nielsen <strong>1764</strong>, 5.11., VII-93~ steddatterHans Nielsen Veflinge Sasserod gård Niels Hansen + 1760, 9.8., VI-396faderenHans Nielsen iHedeboerneVeflinge Sasserod gård Hans Jørgensen unge + 1730, 30.12., IV-384~ enkenJens Andersen af Veflinge Sasserod gård Niels Nielsen 1719, 20.12., fæsteSærslevNiels Hansen Veflinge Sasserod gård Hans Jørgensens enke 1740, 20.1., V-382moderenSøren Olufsen i Veflinge Sasserod gård Jens Andersen 1743, 2.8., V-613Hans Larsen Veflinge Sjældenglad bol Lars Hansen 1758, 30.12., VI-350faderenLars Hansen Veflinge Sjældenglad bol Hans 1717 ca., fæstefaderenAnders Jørgensen Veflinge Skovmøllen Skovmøllen Jørgen Madsens enke 1757, 15.1., VI-276moderenJørgen Madsen Veflinge Skovmøllen mølle Mads Jørgensen 1706, 24.3., fæstefaderenHans Clausen iSkovsgårdeVeflingeStejlebjerghusStejlebjerghus Peder Thomasens enke 1747, 14.3., V-749~ datterAnders Jørgensen Veflinge Tevringe gård Jørgen Knudsen + 1745, 11.3., V-682faderenPeder Mathiasen Veflinge Tevringe gård Mathias Pedersen 1703, 12.2., fæstefaderenRasmus Pedersen i Veflinge Tevringe gård Peder Mathiasens enke 1750, 30.4., VI-62moderenAnders Pedersen Veflinge Tevringhus sted Mads Pedersen bødker 1745, 28.4., VI-23VeflingeMads Pedersen Veflinge Tevringhus hus Anders Larsen 1740, 24.8., V-390bødker i ÅlemoseAnders Pedersen Veflinge Troldal gård Niels Henningsen + 1712, 29.7., III-14Hans Nielsen *NellerodVeflinge Troldal gård Anders Pedersen + 1730, 30.12., IV-383~ enkenNiels Henningsen Veflinge Troldal gård Henning Pedersen + 1701, 31.12., I-190faderenNiels Pedersen *KoelbjergVeflinge Tøren bolig Hans Pedersen + 1693, 7.6., I-6~ enkenPeder Jespersen fraSundslevVeflinge Tøren sted Rasmus Nielsen 1763, 21.9., VII-41


Rasmus Nielsen iTommerupVeflinge Tøren sted Søren Hansens enke 1743, 2.8., V-615moderenSøren Hansen Veflinge Tøren bol Niels Pedersen + 1718, 25.4., III-113Anders Larsen Veflinge Vedele hus Jacob Nielsen 1723, 16.2., IV-67fra AssenbølleJacob Nielsen Veflinge Vedele nyt hus 1706, 11.6., fæsteskrædderCarl Nielsen * Veflinge Væde ½ gård Rasmus Larsen 1705, 9.4., fæsteSasserodChristen Eriksen Veflinge Væde gård Rasmus Rasmussen + 1723, 16.2., IV-66Christen Hansen i Veflinge Væde hus Peder Jørgensen 1716, 24.11.Christen Rasmussen Veflinge Væde gård Mads Olufsen + 1752, 12.6., VII-125~ enkenDaniels Thiesen * Veflinge Væde ½ gård Rasmus Christensen 1705, 24.5., fæsteHusbyHans Andersen Hvid i Veflinge Væde hus Knud Andersen + 1729, 31.12., IV-346VædeHans Jacobsen Veflinge Væde gård Jacob Rasmussen 1744, 21.2., V-653faderenHans Madsen Veflinge Væde gård Mads Jacobsens enke 1750, 4.8., VI-88moderenHans Rasmussen i Veflinge Væde hus Jørgen Andersen + 1741, 28.7., V-445ElverodHans Svendsen * Veflinge Væde gård Jep Larsen 1703, 21.6., fæsteKorsebjergHans Sørensen Veflinge Væde ½ gård Peder Clausen 1701, 17.6., fæsteHans Sørensen Veflinge Væde gård Søren Hansen 1763, 8.1., VII-6faderenJacob Rasmussen Veflinge Væde ½ gård Hans Nielsen + 1705, 3.2., fæsteJens Madsen Veflinge Væde ½ gård Mads Andersen 1710, 30.12., II-172,175Jørgen Danielsen Veflinge Væde gård Daniel Thiesen 1746, 4.4., V-714faderenKnud Andersen i Veflinge Væde hus Christen Andersen 1717, 20.12., fæsteVigerslevMads Jensen Veflinge Væde gård Jens Madsen 1754, 20.7., VI-195faderenMads Olufsen Veflinge Væde gård 1719, 20.12., fæsteer beboerMikkel Sørensen Veflinge Væde gård Søren Mikkelsen + 1741, 3.2., V-438faderenNiels Rasmussen i Veflinge Væde gård Anders Hansen 1707, 19.3., fæstePeder Madsen Veflinge Væde gård Mads Hansen 1758, 310.12., VI-349broderenRasmus Christensen Veflinge Væde gård Christen Eriksen + 1763, 21.9., VII-41Rasmus Hansen farHans SørensenVeflinge Væde gård Carl Nielsen 1736, 23.2., V-170~ datterRasmus Nielsen Veflinge Væde gård Niels Rasmussen + 1745, 11.3., V-681faderenRasmus Rasmussen Veflinge Væde gård Rasmus Rasmussen 1707, 19.3., fæstefaderenRasmus Sørensen i Veflinge Væde gård Mikkel Sørensen + 1758, 14.8., VI-330broderenSvend Hansen Veflinge Væde gård Hans Svendsen 1743, 2.8., V-616faderenSøren Hansen Veflinge Væde gård Hans Sørensen 1734, 16.8., V-49


faderenSøren Mikkelsen * i Veflinge Væde ½ gård Mikkel Sørensen 1705, 26.4., fæstefaderenAnne ElisabethLorentsdatterVejlby hus Lorents Pedersen + 1716, 7.9., III-89faderenChristian Christensen Vejlby husplads 1709, 2.9., II-125SchytteHans Clausen i Vejlby jord Niels Hansen på Strib 1711, 8.4., II-174Rubæk mølleHans Nielsen Vejlby gård Rasmus Jespersen 1707, 5.12., II-95Hans Pedersen Vejlby gård Søren Nielsen + 1709, 7.10., II-131Henning Jensen Vejlby ½ gård Jens Christensen 1709, 12.10., II-132faderenJens Andersen Vejlby gård Hans Henningsen 1694, 30.12., I-42Jens Hansen Vejlby ½ gård Jens Andersen 1715, 24.10., III-74faderenJens Nielsen Vejlby hus Mads Simonsen 1707, 27.6., II-74Knud Jørgensen Vejlby husplads 1709, 2.9., II-126Lorents Lorentsen Vejlby hus Niels Rasmussen + 1697, 24.8., I-90fæster sammen medfar Lorents PedersenLorents Pedersen Vejlby hus Niels Rasmussen + 1697, 24.8., I-90fæster sammen medsøn Lorents LorentsenPeder Jensen Vejlby gård Jens Pedersen 1717, 21.12., III-106faderenPeder Rasmussen Vejlby gård Hans Jørgensen 1702, 8.7., I-206Peder Simonsen Vejlby bol Henning Jensen + 1717, 24.7., III-103Jørgen Hansen Vejlby Aulby ½ gård Jens Hansen + 1703, 19.5., I-220Lars Rasmussen Vejlby Aulby ½ gård Rasmus Hansen 1709, 14.10., II-134faderenRasmus Hansen Vejlby Aulby ½ gård Hans Larsen 1712, 27.4., III-8Christen Jørgensen Vejlby Brogård gård Rasmus Andersen bødker 1713, 24.5., III-30Jørgen Rasmussen Vejlby Brogård ½ gård, den anden ½gård16891707, 15.11., II-93Jesper Svendsen Vejlby Kristrup bol Svend 1717, 24.7., III-100faderenNiels Jacobsen Vejlby Kristrup ½ gård Jacob Nielsen 1710, 30.3., II-47faderenHans Pedersen Vejlby Røjle gård Søren Christensen 1704, 26.3., I-228Hans Andersen Vejlby Skovsby gård Ole Nielsen 1706, 17.4., II-42Jens Rasmussen Vejlby Skovsby gård Jørgen Knudsen + 1695, 20.6., I-27~ enkenHerman Willerborgmester iMiddelfartVejlby Staurbybundgarnsstade vedstrandenJens Pedersen i Middelfart1713, 10.4., III-28Niels Hansen Vejlby Staurby gård Hans Nielsen Juel + 1706, 18.9., II-55faderenOluf Nielsen Vejlby Staurby gård Niels Olufsen 1702, 6.5., I-201faderenPeder Ibsen * Kærby Vejlby Staurby gård Christen Olufsen 1694, 24.5., I-34Peder Jørgensen Vejlby Staurby gård Bendix Hansen + 1709, 7.10., II-138Peder Rasmussen Vejlby Staurby gård Oluf Jensen 1697, 7.1., I-66Rasmus Hansen Juel Vejlby Staurby gård Hans Juel gamle + 1693, 18.12., I-14faderenRasmus Hansen Vejlby Staurby hus Peder Jensen 1701, 6.3., I-179


LyckeRasmus Juel Vejlby Staurby ålegårdsstade ved1716, 28.5., III-53Rørbæk mølleRasmus Pedersen Vejlby Staurby gård Anders Jørgensen 1705, 17.11., II-35Søren Andersen Vejlby Staurby ½ gård Anders Jørgensen Brocher + 1711, 17.12., II-188faderenSøren Hansen Vejlby Staurby gård Anders Sørensen + 1695, 20.6, I-28~ enkenAnders Andersen Vejlby Stavrby gård Iver Andersen + 1703, 13.3., I-213Anders Hansen Vejlby Stavrby gård Henrik Mathiesen + 1718, 25.4, III-114Anders Nielsen Vejlby Stavrby gård Niels Jørgensen + 1706, 20.7, II-52~ enkenBendix Hansen Vejlby Stavrby gård Hans Bentsen 1693, 12.4., I-5Hans Jensen Vejlby Stavrby ½ gård Niels Jensen 1717, 21.12., III-106Hans Jørgensen Vejlby Stavrby gård Jørgen Christensen 1706, 23.12., II-66faderenHans Pedersen Vejlby Stavrby hus Søren Knudsen 1714, 28.5., III-52Jens Christensen Vejlby Stavrby bol Rasmus Hansen Lycke 1711, 28.4., II-175Niels Ibsen iFredericiaVejlby Strib bolig Niels Andersen 1696, 26.1., I-48stedfaderenChristopher Pedersen Vejlby Tårup gård Niels Sørensen + 1706, 15.11., II-61~ enkenLars Rasmussen Vejlby Tårup gård Rasmus Sørensen 1702, 10.6., I-205faderenNiels Sørensen Vejlby Tårup gård Lars Nielsen + 1694, 30.12., I-41Anders Hansen i Verninge gård Henrik Mortensen 1701, 12.4., fæsteHolmehaveAnders Jørgensen Verninge gård Jørgen Jensens enke <strong>1764</strong>, 3.2., VII-70faderens enkeAnders Jørgensen * Verninge gård Jens Andersen + 1701, 24.4., fæsteFangelAnders Jørgensen * i Verninge gård Anders Johansen 1701, 30.4., fæsteAnders Rasmussen Verninge bol Rasmus Nielsen 1704, 22.11., II-4faderenChristen Jacobsen Verninge gård Jacob Christensen 1742, 12.2., V-521faderenChristen Nielsen Verninge gård Anders Jørgensen + 1753, 18.1., VI-139~ enkenChristen Pedersen Verninge gård Peder Jørgensen 1750, 4.8., VI-90TingbergChristopher Japhetsen Verninge hus Mads Pedersen 1728, 31.12., IV-290Frands Olseni VerningeVerninge gård Rasmus Olufsen 1735, 4.3., V-68broderenHans Andersenfra VerningeVerninge gård Anders Hansen + 1729, 31.12., IV-347~ enkenHans Andersen afVerningeVerninge hus Rasmus Japhetsen + 1757, 8.1., VI-260~ enkenHans Jørgensen * Verninge ½ gård Niels Pedersen 1704, 22.12., fæsteFangelHans Knudsen i Verninge sted Anders Jørgensen 1721, 21.6., IV-45LangstedHans Mortensen iVerninge kroVerninge gård Frands Olufsen + 1741, 28.7., V-481~ enkenHans Pedersen iVerningeVerninge sted Stephen Simonsen + 1741, 3.2., V-428~ enkenHans Pedersen smed Verninge (smedie) Lars Andersen smed + 1727, 14.8., IV-258


~ datterHenrik Larsen af Verninge hus Claus væver + 1718, 1.6., fæsteAborgJacob Christensen Verninge gård Rasmus Rasmussen + 1695, 2.11., dokumentJaphet Jørgensen Verninge hus Hans Larsen 1695, 15.1., dokumentJens Marcussen * Verninge gård Jørgen Larsen + 1701, 8.3., fæsteVester KærbyJohan Frederik Verninge bol Rasmus Nielsen 1757, 18.7., VI-297SchniepJohan Frederik Verninge kro Peder Christensen Lund... + 1757, 8.1., VI-259SchniepJørgen Hansen Verninge gård Hans Jørgensen + 1731, 20.6., IV-402faderenJørgen Jensen Verninge sted Jens Marcussen 1732, 18.7., IV-438faderenJørgen Madsen Verninge gård Peder Hansen 1743, 2.4., V-592svigerfaderenJørgen Stephensen Verninge gård Stephen + 1694, 4.6., dokumentfaderenKnud Rasmussen Verninge gård Rasmus Pedersen 1709, 10.10., fæstefaderenLars Andersen smed Verninge bol 1694, 6.5.,broderen +Mads Pedersen Verninge hus 1719, 20.12., fæsteer beboerNiels Jørgensen * i Verninge gård Rasmus Ibsen + 1704, 27..3., fæsteNiels Jørgensen i Verninge ½ gård Jørgen Nielsen 1714, 22.7., fæstefaderenNiels LarsenSanderumVerninge gård Peder Rasmussens enke 1757, 28.7., VI-298~ datterOluf Rasmussen Verninge gård Oluf Stephensen + 1715, 16.2., fæstehusmandPeder Christensen Verninge hus 1724.10.8., IV-110Lundager i kroenPeder Hansen Verninge gård 1719, 14.12., IV-18Peder Hansen i Verninge gård Hans Andersen 1762, 8.7., VI-484faderenPeder Ibsen * Verninge gård Rasmus Larsen + 1702, 22.9., fæsteDavindePeder Jørgensen Verninge gård Jørgen Nielsen Holmers enke 1730, 30.12., IV-378moderenPeder Rasmussen Verninge gård Jørgen Stephensen 1736, 16.8., V-182svigerfaderenRamus Hansen afSvenstrupVerninge gård Knud Rasmussen + 1750, 30.4., VI-67~ enkenRasmus Andersen Verninge sted Anders Rasmussen 1728, 31.12., IV-289faderenRasmus Hansen Verninge hus Henrik Larsen bødkers enke 1747, 14.3., V-743skrædderRasmus Japhetsen Verninge hus Japhet Jørgensen 1725, 7.9., IV-131faderenRasmus Nielsen Verninge gård Hans Knudsen 1723, 16.2., IV-68Rasmus Nielsen fra Verninge gård Niels Jørgensen + 1730, 22.7., IV-363faderenRasmus Nielsen iBrendekilde far NielsVerninge sted Hans Pedersen + 1743, 2.8., V-627~ enken


PedersenRasmus Olufsen Verninge gård Oluf Rasmussen 1727, 20.12., fæstefaderenRasmus Olufsen i Verninge anden gård der Rasmus Nielsen gamle 1735, 4.3., V-106svigerfaderenStephen Gormsen fra Verninge bol Jørgen Hansen 1755, 25.7., VI-225LangstedStephen Sørensen iRavnebjergVerninge sted Peder Ibsen 1732, 16.4., IV-420~ hans søsterdatterAnders Rasmussen Verninge Bregnemose gård Rasmus Hansen 1741, 3.2., V-429faderenAnders Rasmussen Verninge Bregnemose gård Rasmus Madsen 1741, 3.2., V-429faderenHans Hansen iHjelmerupVerninge Bregnemose gård Hans Rasmussen + 1747, 9.8., V-783~ enkenHans Nielsen * Verninge Bregnemose gård Peder Andersen Bech 1704, 17.3., fæsteLangstedHans Nielsen afSkovsboVerninge Bregnemose gård Anders Jørgensen 1677, 17.10.,dokumentHans Rasmussen fraBellingeVerninge Bregnemose gård Hans Nielsen gamle + 1728, 31.12., IV-291~ enkenJens Madsen Verninge Bregnemose gård 1719, 20.12., fæstehan er beboerJørgen Hansen Verninge Bregnemose gård Hans Nielsens enke 1749, 28.4., VI-27moderenKnud Hansen * Verninge Bregnemose gård Rasmus Hansen 1717, 27.11., fæsteFraugdePovl Knudsen Verninge Bregnemose gård Knud Hansen 1744, 21.2., V-655faderenRasmus Madsen Verninge Bregnemose gård Jens Madsen 1722, 21.6., IV-46husmand i HjelmerupRasmus Nielsen afVerningeVerninge Bregnemose gård Anders Rasmussen + 1754, 20.7., VI-202~ enkenAnders Jespersen Verninge Hjelmerup gård 1719, 20.12., fæstehan er beboerAnders Nielsen Verninge Hjelmerup gård Niels Andersen 1755, 24.12., VI-249faderenAnders Pedersen Verninge Hjelmerup gård Niels Rasmussen 1751, 10.8., Vi-117Brylle, mor PederRasmussens enkeAnders Rasmussen Verninge Hjelmerup gård Rasmus Pedersen + 1719, 14.12, IV-19faderenChristopher Nielseni Verninge NårupVerninge Hjelmerup gård Peder Jørgensen + 1729, 31.12., IV-346~ enkenHans Andersen fraStore EjlstrupVerninge Hjelmerup gård Stephen Pedersen + 1763, 21.9., VII-43~ enkenHans Madsen Verninge Hjelmerup gård 1719, 20.12., fæstehan er beboerJens Knudsen *HjelmerupVerninge Hjelmerup ½ gård og anden ½gårdHans Madsen +1713, 31.1., dokument,1726, 30.12., IV-213svigerfaderenJens Larsen Verninge Hjelmerup gård Jørgen Madsen + 1751, 10.8., VI-116~ enkenJep Jespersen Verninge Hjelmerup gård 1719, 20.12., fæstehan er beboerJep Rasmussen * Verninge Hjelmerup gård Knud Jensen + 1708, 7.7., fæste


Jørgen Hansen Verninge Hjelmerup gård Niels Rasmussen er formandAnders Pedersen ungkarl +<strong>1764</strong>, 5.1.1, VII-99~ formandens enkeJørgen Madsen Verninge Hjelmerup gård Knud Andersen + 1743, 2.8., V-625~ enkenKnud Andersen Verninge Hjelmerup gård Anders Jørgensen 1728, 15.7., IV-283Mads Larsen iVoldsgårdVerninge Hjelmerup gård Anders Rasmussen + 1740, 24.8., V-407~ datterMorten Olufsen Verninge Hjelmerup - Oluf Sørensen enke 1754, 20.7., VI-202moderenVerninge Hjelmerup - Jep Rasmussen + 1730, 22.7., IV-362~ enkenNiels Andersen fraFangelNiels Ibsen * Verninge Hjelmerup gård Jep Jespersen 1711, 3.5., fæstefaderenNiels Olufsen Verninge Hjelmerup ½ gård, 2. ½ gård Oluf Nielsen + 1734, 16.8., V-58faderenNiels Olufsen * i Verninge Hjelmerup gård Oluf Nielsen 1706, 3.7., fæstefaderenNiels Rasmussen i Verninge Hjelmerup gård Jep Jespersen + 1727, 20.12., fæste~ enkenOluf Nielsen Verninge Hjelmerup gård 1719, 20.12., fæsteer beboerOluf Nielsen Verninge Hjelmerup gård Niels Olufsen 1745, 11.3., V-668faderenOluf Sørensen *LangstedVerninge Hjelmerup ½ gård2. ½ gårdRasmus Ibsen1711, 16.9., dokument1730, 22.7., IV-361Peder Andersen fra Verninge Hjelmerup nyt hus 1761, 29.7., VI-436BellingePeder Jørgensen Verninge Hjelmerup gård 1719, 20.12., fæsteer beboerRasmus Ibsen Verninge Hjelmerup ½ gård 1719, 20.12., fæstehan beboerStephen Pedersen af Verninge Hjelmerup gård Jens Knudsen 1755, 25.7., VI-226VerningePeder Christensen Verninge Kro kro Johan Christophersen Faber 1719, 12.7., V-7LundagerAnders Jørgensen Verninge Langsted anden ½ gård Erik Nielsen + 1726, 16.8., IV-190svigerfaderenAnders Knudsen Verninge Langsted gård 1719, 12.5., fæsteBhan er beboerAnders Madseni LangstedVerninge Langsted gård Anders Jørgensen 1742, 4.9., V-572~ datterChristen Sørensen Verninge Langsted gård Anders Larsen 1719, 14.12., IV-20Claus Anderseni LangstedVerninge Langsted gård Anders Knudsens enke 1738, 26.6., V-284moderenFrederik Nielsen Verninge Langsted hus Peder Hansen bødker 1755, 25.7., VI-226svigerfaderenHans Hansen graver * Verninge Langsted nyt hus 1707, 14.1., fæstei HesleHans Knudsen bødker Verninge Langsted nyt hus 1708, 11.1., fæste* iJørgen Pedersen iHjelmerupVerninge Langsted gård Niels Ibsen + 1737, 16.7., V-233~ enkenJørgen Rasmussen Verninge Langsted ½ gård Rasmus Clausen 1670, 15.1., dokumentden anden ½ før 1688faderenJørgen Rasmussen Verninge Langsted hus Hans Knudsen bødker + 1745, 2.5., V-704


Lars Ibsen vævver Verninge Langsted nyt hus 1738, 26.6., V-288Mads Hansen Verninge Langsted hus Niels Knudsen + 1746, 27.7., V-731Mads Nielsen *FrøbjergVerninge Langsted gård Jørgen Rasmussen + 1729, 31.12., IV-348~ enkenMikkel Rasmussen fra Verninge Langsted hus Lars Ibsen + 1763, 21.9., VII-44SkalbjergNiels Andersen Verninge Langsted bol Christen Sørensen 1749, 4.9., VI-42Niels Ibsen af Verninge Langsted gård Peder Sørensen + var fæster 1721, 21.6., IV-46Hjelmerupunder Odense gråbrødres hospitalNiels Knudsen Verninge Langsted hus Lars Hansen + 1733, 24.1., IV-447hjulmand fra BellingeOluf Andersen * Verninge Langsted hus Hans Sørensen 1709, 18.3., fæsteHolteOluf Jørgensen Verninge Langsted ½ gård Jørgen Pedersen 1710, 11.8., fæstefaderenPeder Hansen bødker Verninge Langsted hus Oluf Andersen 1728, 31.12., IV-291i VerningePeder Larsen iGummerupVerninge Langsted gård Claus Andersen + 1743, 2.8., V-624~ enkenRasmus Rasmussen Verninge Langsted hus Mads Hansens enke 1753, 18.1., VI-140Lars Andersen i Verninge Langsted nyt hus 1738, 26.6., V-286Langsted mølle hedeKnud Andersen Verninge Langsted mølle Lars Marcussen 1745, 2.9., V-698Møller Tommerup MølleLars Andersen af Verninge Langsted mølle Knud Christensen 1754, 20.7., VI-203Store ejlstrup mølleLars Marcussen Verninge Langsted mølle Niels Pedersen 1745, 11.3., V-669møllermølleNiels Pedersen Møller Verninge LangstedMøllemølle Peder Rasmussen + 1734, 16.8., V-56faderenAnders Hansen Verninge Nårup sted Hans Andersen 1733, 4.9., IV-467,V-9faderenAnders Hansen Verninge Nårup ½ gård Hans Hansens enke 1757, 15.1., VI-284moderenAnders Olsen Verninge Nårup gård Jørgen Nielsen 1762, 9.8., VI-402morbroderenAnders Pedersen Verninge Nårup hus Peder Olsen 1758, 28.7., VI-298faderenAnders Rasmussen i Verninge Nårup gård Jeremias enke 1715, 3.6., fæsteB~ datterChristen PedersenbødkerVerninge Nårup hus Hans Nielsen 1742, 4.9., V-571svigerfaderenHans Eriksen i Verninge Nårup hus Erik Hansen 1718, 2.5., fæstefaderenHans Jensen i Verninge Nårup ¼ gård Jens Madsen 1719, 12.5., fæsteHans Larsen Verninge Nårup gård Niels Eriksen 1758, 14.8., fæsteHans Larsen fra Verninge Nårup hus Hans Eriksen 1726, 30.12., IV-213Verninge NårupHans Larsen fraVerninge NårupVerninge Nårup hus i Verninge NårupbyNiels Eriksen1758, 14.8., VI-337 fårHans Larsens husHans Nielsen Verninge Nårup hus Hans Sørensen 1723, 22.6., IV-79husmandHans Olufsen iVerninge NårupVerninge Nårup gård Oluf Hansen 1743, 2.4., V-593faderenIver Olufsen Verninge Nårup gård Hans Olufsen + 1762, /8.7., VI-485broderen


Jens Andersen Verninge Nårup gård Niels Pedersen 1704, 27.3., fæsteBJens Hansen Verninge Nårup sted Hans Jensen 1730, 30.12., IV-379faderenJens Nielsen Verninge Nårup sted Niels Christophersens enke 1728, 31.12., IV-292moderenJens Pedersen fraTommerupVerninge Nårup hus Anders Pedersen + 1763, 29.7., VI-436~ enkenJens Sørensen Verninge Nårup hus Jens Pedersen og hustru Barbara 1762, 11.1., VI-462Jeremias Andersen Verninge Nårup gård Jens Hansen + 1758, 14.8., VI-335~ enkenJohan Rasmussen Verninge Nårup ½ gård,anden ½ gårdRasmus Pedersenenken1743, 2.8., V-622faderen, 28.4.1749,VI-28 moderenJørgen Nielsen Verninge Nårup ½ gård Niels Jørgensen 1711, 8.1., fæstefaderenJørgen Nielsen Verninge Nårup ½ gård og anden ½gårdNiels Jørgensen + 1742, 12.2., V-518faderenLars ChristianPovlsenVerninge Nårup gård Johan Rasmussen + 1753, 8.12., VI-186svogerenLars Larsen Verninge Nårup ½ gård Lars Hansen 1738, 16.6., V-289faderenLars Larsen af Odensehospitals godsVerninge Nårup gård Hans Christensen + 1757, 15.1., VI-286~ enkenLars Larsen iGamtofteVerninge Nårup bol Rasmus Gregersen 1735, 20.7., V-133~ datterNiels Christophersen Verninge Nårup gård Jep Ibsen + 1685, 22.4., dokumentaf VerningeNiels Eriksen Verninge Nårup sted Erik Hansen + 1725, 7.9., IV-131faderenNiels Eriksen Verninge Nårup hus Hans Larsen nu husmand i Nårup 1758, 14.8., VI-336husmand i Nårup bybyNiels Larsen iFrøbjergVerninge Nårup gård Jens Andersen 1734, 13.3., V-18~ datterOluf Hansen Verninge Nårup gård Povl Rasmussen + 1698, 14.1., fæsteBRasmus Gregersen Verninge Nårup gård Povl Christophersen + 1705, 16.2., fæsteBRasmus Pedersen Verninge Nårup gård Johan Justesen + 1715, 1.10., fæsteBAnders HansenSolevadVerninge Solevad gård Jens Jørgensen + 1742, 12.2., V-520~ datterAnders PedersenFangelVerninge Solevad gård Niels Jochumsens enke <strong>1764</strong>, 5.11., VII-100~ broderdatterenAnders Rasmussen Verninge Solevad gård Rasmus Andersen 1709, 12.10., fæstefaderenAnders Rasmussen * i Verninge Solevad Jørgen Rasmussen skomager 1720, 25.3., fæsteClaus Rasmussen Verninge Solevad gård Anders Rasmussen + 1728, 15.7., IV-281broderenJens Jørgensen Verninge Solevad gård Niels Rasmussen 1695, 1.6., dokumentJens Jørgensen Verninge Solevad gård 1720, 25.3., dokumenter fæster sammestedJohan Andersen i Verninge Solevad hus Jørgen Jørgensen skomager 1720, 11.5., fæsteFangelLars Madsen Verninge Solevad gård Lars Rasmussen + 1751, 10.8., VI-118~ enkenLars Rasmussen Verninge Solevad gård Anders Rasmussen + 1728, 15.7., fæstebroderen og moderen+Niels Jochumsen Verninge Solevad gård Anders Hansen + 1751, 10.8., VI-118


~ enkenRasmus Jensen Verninge Solevad gård Jens Jørgensen 1728, 15.7., IV-282faderenHans Hansen i Brylle Verninge Stenalt ½ gård Anders Sørensen 1716, 24.11., fæsteLars Hansen i Verninge Stenalt ½ gård 1719, 12.5., fæsteBer beboerAnders Larsenfra GribsvadVerninge Voldsgård gård Mads Pedersen + 1751, 10.8., VI-119~ enkenMads Pedersen Verninge Voldsgård gård Niels Christensen + 1737, 16.7., V-234~ datterAnders Holm Vigerslev grund Christen Holm + 1714, 25.6., III-55sognepræstChristen Andersen Vigerslev gård Peder Rasmussen 1695, 24.8., I-47Holm sognepræstHans Hansen Vigerslev gård Peder Jacobsens enke 1732, 16.4., IV-424BlæsbjergLars Madsen * Brylle Vigerslev gård Niels Hansen + 1692, 2.3., dokumentJørgen Pedersen Vigerslev Blæsbjerg ½ gård Jørgen Jørgensen + 1706, 2.6., II-50Peder Jacobsen Vigerslev Blæsbjerg gård Jørgen Pedersen + 1717, 21.12., III-105Peder Pedersen Vigerslev Farstrup gård Peder Nielsen 1717, 21.12., III-106faderenPeder Rasmussen Vigerslev Farstrup bol Ib Barfoed + 1705, 24.6., II-23Henrik Madsen Vigerslev Harested gård Peder Andersen + 1708, 6.2., II-98Morten Nielsen Vigerslev Havsted gård Henrik Madsen + 1750, 4.8., VI-91~ enkenAnders Larsen Vigerslev Lille boel Mads Hansen 1753, 28.5., VI-160HimmelstrupMads Hansen Rask Vigerslev LilleHimmelstrupgård1719, 20.12., fæsteer beboerPeder Madsen fra Vigerslev Lille (sted) Anders Larsen 1759, 2.8., VI-370BredHimmelstrupPeder Jensen Vigerslev Lille Traun gård Jørgen Larsen + 1729, 31.12., IV-312~ datterJørgen Larsen * Vigerslev Lille Travn bol Hans Christophersen + 1690, 4.5., dokumentAndebølleJørgen Pedersen Vigerslev Lille Travn hus Peder Iversen og hustru 1759, 2.8., VI-368forældrenePeder Iversen Vigerslev Lille Travn gård Jørgen Larsen + 1721, 31.12, fæsteAnders Rasmussen Vigerslev Munkehus gård Lars Madsen 1728, 15.7., IV-272Søren Larsen iTrøstrupVigerslev Munkehus gård Anders Rasmussen + 1729, 16.7., IV-336~ enkenLars Larsen *EmmelevVigerslev Møllegård gård Anders Rasmussen + 1725, 7.9., IV-155~ enkenChristen Nielsen Vigerslev Rue ½ gård Lars Hansen + 1705, 19.6., II-22~enkenErik Nielsen Vigerslev Rue ½ gård Jens Olufsen 1711, 26.10., II-186,III-42Hans Jørgensen Vigerslev Rue gård Anders Pedersen 1697, 5.9., I-93Hans Rasmussen Vigerslev Rue hus Rasmus Sørensen 1709, 17.9., II-80Jens Olufsen Vigerslev Rue gård Lars Ibsen + 1709, 4.1., II-119Jørgen Eriksen Vigerslev Rue gård Erik Nielsen + 1717, 24.7., III-94faderenJørgen Hansen Vigerslev Rue bol Christopher Andersen + 1705, 3.2., II-16Lars Ibsen Vigerslev Rue ½ gård Morten Pedersen + 1705, 3.2., II-15Niels Jørgensen Vigerslev Rue hus Christen Christensen 1695, 9.4., I-25


Peder Larsen Vigerslev Rue hus Lars Larsen 1707, 28.12., II-98Rasmus Nielsen Vigerslev Rue gård Hans Jørgensen 1714, 20.11., III-59Thomas Larsen Vigerslev Rue gård Anders Rasmussen + 1717, 24.7., III-93Thor Christophersen Vigerslev Rue gård Christopher Thorsen + 1708, 10.8., II-103faderenKnud Andersen *<strong>ryttergods</strong>etVigerslev Ryds Mølle mølle Niels Pedersen + 1726, 28.1., IV-176~ enkenNiels Pedersen Møller Vigerslev Ryds mølle mølle Christen Hansen + 1684, 18.9., dokument* i Rugård møllePeder Nielsen Vigerslev Ryds mølle mølle Niels 1746, 4.4., V-715moderenAnders Rasmussen Vigerslev Skovsgårde gård Anders Knudsen + 1698, 4.9., I-118~ enkenHans Hansen Vigerslev Skovsgårde gård Jørgen Rasmussen 1737, 16.7., V-241svigerfaderenHans Hansen Vigerslev Skovsgårde hus og smedie Knud Madsen smed 1759, 2.8., VI-366svigerfaderenHans NielsenSkovsgårdeVigerslev Skovsgårde gård Niels Rasmussen gamle 1733, 4.9., IV-468faderenAnders Jørgensen Vigerslev Tågerud gård Anders Clausen 1701, 5.10., I-184Casper Pedersen Vigerslev Tågerud ½ gård Anders Jørgensen + 1709, 14.10., II-137Christen Rasmussen Vigerslev Tågerud ½ gård Rasmus Larsen 1706, 14.10., II-58faderenHans Andersen Vigerslev Tågerud gård Mads Andersen + 1715, 24.10., III-67Jørgen Hansen Vigerslev Ågårde gård Jørgen Povlsen + 1698, 2.7., I-125~ enkenAnders Jensen Vissenbjerg boel Claus Clausen Buch 1761, 29.7., VI-434AssenbølleAnders Jørgensen Vissenbjerg½ gård Hans Andersen 1699, 22.1., I-132, 153SkallebølleAnders Jørgensen Vissenbjerganden ½ gård Hans Falle 1707, 13.11., II-91SkallebølleAnders Nielsen Vissenbjerggård Niels Andersen + <strong>1764</strong>, 5.11., VII-94MagtenbølleAnders PedersenAndebølleMagtenbølleVissenbjergKildevighus iGadsbøllefaderenbol Lars Madsen og hustru 1759, 2.8., VI-372~ datterAnders Rasmussenaf MagtenbølleVissenbjergMagtenbøllegård Rasmus Andersen <strong>1764</strong>, 3.2., VII-67faderenChristen Andersen VissenbjergMagtenbøllegård Claus Andersen 1749, 4.9., Vi-39~ datterChristen Clausen VissenbjergGadsbøllested Claus Thomasen 1745, 11.3., V-677faderenChristen Jørgensen VissenbjergGadsbøllegård Jørgen Joensen 1763, 21.9., VII-42faderenChristen Larsen VissenbjergGadsbøllegård Lars Madsens enke 1758, 30.12., VI 352moderenChristen Madsen VissenbjerggårdNiels Nielsen nu gårdmand i 1735, 20.7., V-153gårdmand Kelstrup SkallebølleSkallebølleConrad Johansenaf BrylleVissenbjergMagtenbøllehus Knud Rasmussen + 1758, 30.12., VI-356~ enkenJesper Sørensen i Vissenbjerg sted Hans Mortensen 1727, 14.8., IV-223Lille UbberudJørgen Pedersen *BredVissenbjerg hus Lars Hansen + 1738, 8.2., fæste~ enkenNiels Hansen Vissenbjerg sted Mikkel Nielsen + 1742, 12.2., V-503


~ enkenAnders Pedersen Vissenbjerggård Peder Thorsen 1689, 9.8., dokumentAndebølleDines Hanseni AndebølleVissenbjergAndebøllegård Hans Nielsen + 1754, 8.1., VI-192faderenHans Hansen VissenbjergAndebøllegård Hans Knudsen 1701, 23.12., I-187faderenHans Hansen VissenbjergAndebøllegård Peder Pedersen 1748, 16.8., VI-4stedfaderenHans Jørgensen Vissenbjerggård Rasmus Nielsen 1723, 16.2., IV-69AndebølleHans Nielsen VissenbjergAndebøllegård Dines Hansen 1702, 16.9., I-206stedfaderenJens Pedersen VissenbjergAndebøllegård Peder Knudsens enke 1758, 14.8., VI-332moderenJep Jørgensengårdmand på VedeleVissenbjergAndebøllegård og hus i Bred Niels Nielsen + 1757, 15.1., VI-275+~enkenJørgen Pedersen VissenbjergAndebøllegård Peder Nielsen 1702, 18.9., I-207faderenLars Jørgensen VissenbjergAndebøllegård Jørgen Pedersens enke 1741, 3.2., V-437moderenLars Madsen Vissenbjerg- Jacob Rasmussen 1727, 14.8., IV-222AndebølleLars Povlsen VissenbjergAndebøllegård Povl Nielsen 1702, 16.9., I-207faderenMathias Madsen afBredVissenbjergAndebøllegård Thor Andersen + 1758, 30.12., VI-354~ enkenNiels Larsen VissenbjergAndebøllegård Lars Povlsen 1758, 30.12., VI-352faderenPeder Knudsen i Vissenbjerggård Hans Jørgensen 1726, 30.12., IV-198AnderupAndebøllePeder Larsen far LarsPovlsen iVissenbjergAndebøllegård Rasmus Pedersen + 1758, 30.12., VI-353~ enkenPeder Pedersen Vissenbjerggård Hans Hansen + 1718, 14.11., III-123AndebølleRasmus Nielsen Vissenbjerggård Rasmus Hansen + 1694, 24.12., I-37AndebølleRasmus Pedersen i VissenbjergAndebøllegård Lars Jørgensen + 1757, 8.-1., VI-256~ enkenRasmus RasmussenhusmandVissenbjergAndebøllegård Hans Christensen 1740, 24.8., V-402svogerenThor Andersen i VissenbjergAndebøllegård Anders Pedersens enke 1747, 14.3., V-753moderenAdolph Koburger Vissenbjerggård Niels Rasmussen 1734, 16.8., V-68skovridderAssenbølleAnders Hansen af Vissenbjergnyt hus1717, 7.5., fæsteAssenbølleAnders Jensen Vissenbjerggård Peder Jacobsen + 1714, 25.6., III-54AssenbølleClaus Rasmussen Vissenbjerggård Rasmus Hansen 1692, 4.7., dokumentAssenbølleFrederik Carlsen Haar Vissenbjerggård Adolph Coburger skovridder 1737, 16.7., V-236AssenbølleJens Andersen fra VissenbjerggårdRasmus Madsen har nu en gård i 1741, 28.7., V-450LangstedAssenbølleRenderJørgen Christensen fra Vissenbjerg gård Claus Rasmussens enke 1730, 22.7., IV-364


SkalbjergKnud PedersenLars NielsenMikkel RasmussenNiels Jensen fraSpesbjergNiels Nielsen fraSpesbjerg stedfar gdmHenning JensenAssenbølleVissenbjergAssenbølleVissenbjergAssenbølleVissenbjergAssenbølleVissenbjergAssenbølleVissenbjergAssenbøllegård Peder Hansens enke 1741, 3.2., V-432moderengårdRasmus Rasmussens enke Anne 1702, 4.1., I-192 ~MikkelsdatterdattergårdRasmus + enken Anne1709, 12.1., II-120Mikkelsdattermoderengård Anders Jensen 1721, 21.6., IV-51broderengård Frederik Carlsen Haar 1742, 12.2., V-498Niels Rasmussen Vissenbjerggård Mikkel Rasmussen + 1712, 28.4., III-9AssenbøllePeder Jacobsen VissenbjergAssenbøllegård Jacob Pedersen + 1699, 24.4., I-143, 154faderenRasmus Henriksen iVædeVissenbjergAssenbøllegård Niels Jensen + 1742, 4.9., V-568~ enkenRasmus Madsen af Vissenbjerggård Thomas Landt degn 1739, 24.8., V-369Lille Stærmose AssenbølleThomas Landt degn i Vissenbjerggård Jørgen Christensen 1734, 13.3., V-30BredAssenbølleRasmus Rasmussen Vissenbjerg Ballebo boel Jens Rasmussen 1757, 24.12., VI-244broderenAdolph Koburger Vissenbjerg Bred hus Niels Rasmussen 1734, 16.8., V-68skovridderAdrian Hansen bødker Vissenbjerg Bred hus Hans Jensen Kingos enke, 1732, 18.6., fæstepræstenAnders Marqvardsen Vissenbjerg Bred gård Peder Jørgensens enke 1747, 14.3., V-751i BredChristian Jørgensen * Vissenbjerg Bred hus Jep Nielsen 1717, 9.5., fæsteOrteClaus Hansen Vissenbjerg Bred hus Jørgen Skomager 1726, 16.8., fæsteskrædderErik Hansen Vissenbjerg Bred hus Mikkel Beks enke + 1753, 18.1., VI-134Frederik Carlsen Haar Vissenbjerg Bred hus Adolph Coburger skovridder 1737, 16.7., V-236Frederik Svendsen afBredVissenbjerg Bred sted Hans Andersens enke <strong>1764</strong>, 3.2., VII-68~ datterHans Andersen fraPejrupgårdVissenbjerg Bred gård Niels Nielsen + 1746, 4.4., V-708~ enkenHans Ibsen Vissenbjerg Bred gård Jep Hansen 1718, 14.11., III-122faderenHans Rasmussen * Vissenbjerg Bred hus Jørgen Andersen 1707, 18.7., fæsteJyllandJørgen Jørgensen Vissenbjerg Bred hus Hans Rasmussens enke 1742, 12.2., V-495hjulmandJørgen Rasmussen Vissenbjerg Bred gård Niels Jørgensen 1744, 21.2., V-648Knud Hansen Vissenbjerg Bred gård Hans Ibsen 1758, 30.12., VI-354faderenKnud Marcussen Vissenbjerg Bred gård Anders Marcussen 1753, 18.1., VI-132broderenLars Jensen Vissenbjerg Bred gård Jens Pedersen 1715, 24.10., III-66Lars Jørgensen iFuglevig præstegårdVissenbjerg Bred gård Jørgen Rasmussen + <strong>1764</strong>, 5.11., VI-96~ enkenLars Stephensen Vissenbjerg Bred gård Peder Knudsen 1695, 6.4., I-25Mads Clausen i Vissenbjerg Bred gård Lars Jensen + 1735, 4.3., V-101


Fuglevig~ enkenMads Hansen afVædeVissenbjerg Bred sted Lars Stephensen + 1725, 7.9., IV-159~ enkenMads Jørgensen Vissenbjerg Bred gård Ole Korsebjerg 1718, 25.4., III-114Mads Mikkelsen Vissenbjerg Bred gård Mikkel Marcussen 1718, 14.11., III-122faderenMarqvar Knudsen Vissenbjerg Bred gård Knud Hansen 1717, 24.7., III-93faderenMikkel Madsen * i Vissenbjerg Bred hus Hans Christensen + 1703, 5.1., fæsteMogens Pedersen Vissenbjerg Bred hus Peder Madsen + 1761, 29.7., VI-434~ enkenNiels Christensen Vissenbjerg Bred gård Christen Christensen 1701, 16.6., I-182faderenNiels Jørgensen Vissenbjerg Bred gård Jørgen Nielsen 1718, 25.4., III-114faderenNiels Jørgensen Vissenbjerg Bred gård Niels Olufsen 1721, 21.6., IV-50faderenNiels Marcussen i Vissenbjerg Bred gård Marcus Knudsens enke 1758, 30.12., VI-355moderenNiels Nielsen Vissenbjerg Bred gård Niels Olufsen 1721, 21.6., fæstefaderenNiels Olufsen Vissenbjerg Bred gård 1719, 20.12., fæsteer beboerNiels Olufsen Vissenbjerg Bred gård Oluf Nielsen 1736, 23.2., V-169faderenNiels Pedersen Vissenbjerg Bred gård Peder Nielsens enke 1755, 24.12., VI-245moderenNiels Pedersen * Vissenbjerg Bred gård Mads Broholm + 1710, 28.12., fæsteNårupOluf Ibsen Vissenbjerg Bred hus Adrian Hansen bødker 1746, 7.2., fæsteOluf Jensen fraKådekildeVissenbjerg Bred sted Mads Hansen + <strong>1764</strong>, 3.2., VII-69~ enkenOluf Nielsen Vissenbjerg Bred gård Niels Christensen + 1705, 21.7., II-26~ enkenOluf Pedersen Vissenbjerg Bred gård Rasmus Rasmussen 1716, 7.9., III-84Peder Jørgensen Vissenbjerg Bred gård Jørgen Andersen 1702, 3.2., I-194faderenPeder Knudsen Vissenbjerg Bred gård Jørgen Pedersen + 1694, 24.12., I-36Peder Madsen iKoelbjergVissenbjerg Bred gård Mads Clausen 1741, 28.7., V-447~ steddatter DortheaLarsdatterPeder Madsen iLadegårdVissenbjerg Bred hus Peder Pedersen 1746, 27.7., V-718~ datterPeder Nielsen tidl. Vissenbjerg Bred gård Niels Pedersen 1726, 30.12., IV-202forpagter afPejrupgårdPeder Pedersen Vissenbjerg Bred hus Peder Pedersen 1718, 14.11, III-122faderenPeder Pedersen i Ryds Vissenbjerg Bred gård Knud Marcussen 1762, 8.7., VI-482MøllePeder Rasmussen iGadsbølle hos stedfargdm. Lars MadsenVissenbjerg Bred hus Jørgen Jørgensen ungkarl + 1746, 27.7., V-718Rasmus Andersen Vissenbjerg Bred gård Peder Madsen som fæster Lille 1759, 21.8., VI-373HimmelstrupRasmus Christiansen Vissenbjerg Bred hus Christian 1759, 2.8., VI-373


forældreneRasmus Clausen *VissenbjergVissenbjerg Bred gård Claus Rasmussen + 1694, 12.4., I-31faderenRasmus Jørgensen Vissenbjerg Bred hus Hans Pedersen 1695, 28.5., I-26Rasmus Jørgensen Vissenbjerg Bred gård Niels Olufsen + 1753, 18.1., VI-133~ enkenRasmus Rasmussen Vissenbjerg Bred gård Hans Jørgensen Vit + 1712, 14.1., III-1Svend Rasmussen Vissenbjerg Bred hus Rasmus Jørgensen 1719, 14.12., IV-26faderenChristen Andersen Vissenbjerg Brønse ½ gård Anders Christensen 1704, 9.12., II-11faderenChristen Pedersen Vissenbjerg Brønse gård Christen Andersen 1719, 12.7., IV-13Jens Simonsen iSkovsbyVissenbjerg Brønse gård Mads Hansen + 1732, 16.4., IV-421~ enkenJørgen Hansen fra Vissenbjerg Brønse sted Mads Larsen 1723, 16.2., IV-70TågerudMads Larsen Vissenbjerg Brønse bolig Jørgen Knudsen + 1714, 20.11., III-58Niels Christensen Vissenbjerg Brønse gård Christen Pedersens enke 1749, 28.4., VI-24moderenPeder Jørgensen afSkovsbyVissenbjerg Brønse gård Niels Christensen ungkarl 1760, 9.8., VI-400~ søsterPeder Rasmussen fra Vissenbjerg Brønse bol Hans Jensen 1758, 14.8., VI-331VædeHans Andersen Vissenbjerggård Jens Andersen + 1691, 4.10., dokumentBrønserodLars Aagesen i Vissenbjerg Egelund sted Søren Rasmussen 1734, 16.8., V-63BrønseNiels Larsen Vissenbjerg Egelund sted Lars Aagesen <strong>1764</strong>, 5.11., VII-97faderenOluf Knudsen Vissenbjerg Egelund bol Anders Larsen + 1712, 19.10., III-22Søren Rasmussen i Vissenbjerg Egelund sted Oluf Knudsen 1726, 30.12., IV-201TroelseAnders Marcussen Vissenbjerggård Cramohn, oberst, + 1762, 8.7., VI-481i Vissenbjerg GadsbølleChristen Clausen Vissenbjerghus og smedie Rasmus Madsen smed + 1710, 29.7., II-157smedGadsbølleClaus Thomasen VissenbjergGadsbøllebolig Thomas Clausen + 1698, 12.3., I-103faderenHans Jensen Vissenbjerggård Rasmus Christensen 1718, 14.11., III-122GadsbølleHans Madsen Vissenbjerg½ gård Hans Rasmussen 1704, 19.12., II-12GadsbølleJacob Rasmussen Vissenbjergbol Mathias Olufsen 1713, 8.8., III-33GadsbølleJens Rasmussen VissenbjergGadsbøllegård Rasmus Rasmussen 1718, 14.11., III-123,IV-165, faderenJochum Christopher Vissenbjerg½ gårdPeder Sørensens enke Anne 1693, 12.9., I-12PovlsenJoen JørgensenGadsbølleVissenbjergGadsbølle3 bondeejendomssteder iRold, Ballebo, RuntengårdIversdatterJens Rasmussen1755, 25.7., VI-223~ datterJørgen Heidenrichvon CramohnVissenbjergGadsbøllePeder August Wolfs enkeChristiane Elisabeth Esmann1754, 10.7., VI-196Jørgen Joensen Vissenbjerggård Joen Pedersen 1715, 24.10., III-67GadsbøllefaderenJørgen Nielsen Vissenbjerg hus Anders Pedersen + 1763, 8.1., VII-13


Lars MadsenMads HansenMads MortensenMarqvar HansenMathias OlufsenPeder August WolfRasmus ChristensenRasmus RasmussenMathias OlufsenNiels Andersen afSkalbjergHans Jensen fraBillesbølle godsJørgen PedersenPeder JørgensenPeder JørgensenSchindler løjtnantPeder TeiglerPeder RasmussenRasmus PedersenNiels HansenHans JørgensenKnochGadsbølleVissenbjergGadsbølleVissenbjergGadsbølleVissenbjergGadsbølleVissenbjergGadsbølleVissenbjergGadsbølleVissenbjergGadsbølleVissenbjergGadsbølleVissenbjergGadsbølleVissenbjergGadsbølle (der stårSkallebølle)Vissenbjerg GribsvadGrimsboVissenbjergGrøftebjergVissenbjergGrøftebjergVissenbjergGrøftebjergVissenbjergGrøftebjergVissenbjergGrøftebjergVissenbjerggrøftebjerghusVissenbjergHjortebjergVissenbjergHjortebjergVissenbjergHjortebjerg huseVissenbjergHjortebjerghuse~ enkengård Mads Mortensen 1714, 28.5., III-47gård Hans Madsen 1751, 10.8., VI-103faderengård Peder Thorsen + 1704, 18.12., II-8hus Jørgen Pedersen 1706, 21.12., IV-127bol Marqvar Hansen + 1709, 7.10., II-1292 gårde Jens Rasmussen 1741, 3.2., V-433gård Christen Rasmussen 1710, 18.4., II-152faderengård Jochum Christopher Povlsen + 1707, 14.11. II-92½ gård den anden ½gård1718, 14.11., III-124bol Anders Larsen 1752, 10.8., VI-105hus ved Grøftebjerg Peder Teiglev dragon 1734, 16.8., V-70gård Peder Jørgensen 1755, 24.12., VI-241faderengård Jørgen Christensen 1719, 14.12., IV-24faderenvandmølle Mogens Jørgensen er beboer 1719, 14.12., IV-24nyt hus1719, 14.12., IV-25hus Peder Thomstorf 1732, 16.4., IV-420gård Rasmus Pedersen 1736, 23.2., V-167faderen½ gårdAxel Rosenkrantz kaptajn 1717, 29.6., fæste2. ½ gårdhus Hans Knudsen 1736, 23.2., V-169faderenhus Anders Jensen 1748, 17.4., V-806svigerfaderenPeder Mortensen af Vissenbjerghus Hans Jørgen Knochs enke <strong>1764</strong>, 5.11., VII-98HjortebjerghuseAnders Andersen Vissenbjerg Kelstrup ½ gård Hans Nielsen 1706, 6.5., II-46Anders Nielsen Vissenbjerg Kelstrup gård Niels Madsen 1714, 28.5., III-47faderenAnders Olsen Vissenbjerg Kelstrup et andet hus Christen Andersen + 1741, 28.7., V-449KelstrupAnders PedersenSkovsbyVissenbjerg Kelstrup gård Peder Nielsen + 1758, 14.8., VI-333stedfaderenHans Hansen Vissenbjerg Kelstrup bol Hans Sørensen 1706, 21.12., II-65faderenLars Andersen Vissenbjerg Kelstrup gård Anders Hansen 1760, 9.8., VI-399faderen


Lars Jørgensen *Gundersø far JørgenNielsenMads Larsen afVissenbjerg Kelstrup sted Hans Hansen + 1726, 28.1., IV-169Vissenbjerg Kelstrup gård Lars Jørgensen 1757, 8.1., VI-256faderenKelstrupNiels Andersen Vissenbjerg Kelstrup gård Anders Nielsen 1754, 8.1., VI-191faderenNiels Madsen Vissenbjerg Kelstrup gård Anders Nielsen 1697, 6.3., I-72Niels Madsen Vissenbjerg Kelstrup ½ gård Mads Nielsen 1707, 17.9., II-83faderenNiels Nielsen Vissenbjerg Kelstrup gård Christen Madsen 1735, 20.7., V-151Peder Christensen afBrønseVissenbjerg Kelstrup bol Anders Olufsen + 1750, 30.4., VI-64~ enkenPeder Knudsen Vissenbjerg Kelstrup gård Knud Madsen + 1693, 9.8., I-9faderenPeder Nielsen Vissenbjerg Kelstrup sted Hans Andersen + 1730, 30.12., IV-380~ enkenPeder Nielsen iVissenbjergVissenbjerg Kelstrup gård Peder Knudsen + 1727, 20.12., fæste~ enkenJørgen Larsen afGadsbølleVissenbjerg Kelstrupskovbol Peder Nielsen + 1757, 28.7., VI-296~ enkenAnders HansenRoldshuseVissenbjerg Koelbjerg hus Povl Rasmussen + 1760, 30.12, VI-417~ enkenAnders Jacobsenaf VeflingeVissenbjerg Koelbjerg gård Anders Madsen + 1750, 30.4., VI-66~ enkenAnders Madsen Vissenbjerg Koelbjerg gård Bjørn Mathiesen + 1714, 20.11., III-58Anders Nielsen Vissenbjerg Koelbjerg gård Mogens Christensen + 1691, 3.9. dokumentBjørn Mathiesen Vissenbjerg Koelbjerg gård Hans Jørgensen + 1714, 28.5., III-45Gorm Jørgensen Vissenbjerg Koelbjerg gård Claus Nielsen + 1701, 26.6., I-184Hans Andersen iSkalbjergVissenbjerg Koelbjerg gård Mogens Andersen + 1742, 12.2., V-501~ enkenHans Jørgensen Vissenbjerg Koelbjerg gård Jørgen Hansen + 1699, 2.7., I-145, 154faderenHans Madsen Vissenbjerg Koelbjerg gård Rasmus Jørgensen 1713, 3.6., III-31Hans Nielsen iDyregravsvædeVissenbjerg Koelbjerg gård Lars Larsen + 1742, 12.2., V-500~ enkenHans Rasmussen Vissenbjerg Koelbjerg gård Rasmus Hansen + 1726, 30.12., IV-200faderenJens Andersen Vissenbjerg Koelbjerg hus Jørgen Sørensen skrædder 1700, 26.4., I-164Jørgen Christensen Vissenbjerg Koelbjerg hus Anders Jørgensen skrædder + 1714, 13.4., III-43Jørgen Povlsen afKoelbjergVissenbjerg Koelbjerg gård Christen Madsen 1760, 30.12., VI-416~ datterKnud Madsen Vissenbjerg Koelbjerg gård Mads Knudsen 1717, 21.12., III-111faderenLars Larsen gårdmand Vissenbjerg Koelbjerg gård Hans Madsen 1731, 20.6., IV-412StenløseMads Knudsen Vissenbjerg Koelbjerg gård Knud Madsen 1758, 14.8., VI-334faderenMads Larsen *Andebølle far LarsPovlsenVissenbjerg Koelbjerg gård Niels Jensen + 1731, 20.6., IV-413~ enkenMads Madsen Hvid Vissenbjerg Koelbjerg ½ gård Peder Pedersen + 1704, 18.12., II-9Mads Nielsen iÅlemose far NielsMadsenVissenbjerg Koelbjerg gård Rasmus Hansen 1753, 8.12., VI-165~ datterMogens Andersen Vissenbjerg Koelbjerg gård Anders Nielsens enke 1721, 21.6., IV-51


Nathias Jørgensen afSkallebøllemoderenVissenbjerg Koelbjerg gård Hans Andersen 1762, 8.7., VI-483~ steddatter MarenMogensdatterVissenbjerg Koelbjerg gård Mads Jensen + 1694, 2.7., I-35~ datterNiels Jensen *Ladegård i OrteNiels Jørgensen Vissenbjerg Koelbjerg gård Niels Nielsen 1744, 21.2., V-645Niels Nielsen Vissenbjerg Koelbjerg ½ gård Rasmus Larsen + 1706, 21.11., II-64Niels Rasmussen Vissenbjerg Koelbjerg gård Peder Hansen + 1693, 18.12., I-14~ enkenPovl Rasmussen iMagtenbølleVissenbjerg Koelbjerg hus Jørgen Christensen skrædder + 1739, 4.2., V-329~ enkenRasmus Hansen Vissenbjerg Koelbjerg ½ gård Mads Madsen + 1705, 23.11., II-36Rasmus Hansen i Vissenbjerg Koelbjerg gård Niels Jørgensen 1748, 17.4., V-804Grøftebjerg mølleRasmus Jørgensen Vissenbjerg Koelbjerg gård Gorm Jørgensen + 1708, 29.10., II-110Rasmus Larsen Vissenbjerg Koelbjerg ½ gård Rasmus Nielsen 1699, 11.4., I-141, 154Rasmus Nielsen Vissenbjerg Koelbjerg gård Niels Rasmussen 1726, 28.1., IV-168faderenPeder ChristensenPeder ChristensenPeder Rasmussensenke KirstenStephensdatterRasmus HansenVissenbjergKådekildeVissenbjergKådekildeVissenbjergKådekildegård Rasmus Pedersen + 1699, 16.8., I-151, 155~ enkengårdChristen Nielsen hans brodersøn 1729, 3.9., IV-338skal have gården i fæste når handørgård Rasmus Pedersen + 1696, 29.12., I-65manden er +VissenbjergKådekildegårdPeder Christensens enke KirstenStephensdatter1732, 18.6., IV-442mormoderenThomas Jørgensen VissenbjergKådekildegård Hans Pedersen + 1759, 2.8., VI-372~ enkenThomas Jørgensen fra VissenbjerggårdHans Rasmussen fæster hans 1759, VI-374ErnebjergKådekildegård, ~ Hans Rasmussens mor iKådekildegårdHans Pedersen i LilleEjlstrupVissenbjergKådekildegårdgård Rasmus Hansen + 1734, 16.-8., V-65~ enkenHans Nielsen Vissenbjerg Låninge gård Rasmus Nielsen + 1725, 7.9., IV-127~ enkenJens Madsen Vissenbjerg Låninge ½ gård Jørgen Nielsen er nu gårdmand i 1695, 27.2., I-21GundersøLars Madsen i Bredfar Mads JørgensenVissenbjerg Låninge gård Hans Nielsen + 1753, 18.1., VI-134~ enkenRasmus Nielsen Vissenbjerg Låninge gård Niels Rasmussen 1702, 8.4., I-199faderenThomas Jensen Vissenbjerg Låninge gård Jens Madsen + 1733, IV-453faderenJørgen Knudsen *SkovsgårdeVissenbjerg Låninge(der står Tåsinge iprotokollen)gård Jørgen Olufsen 1700, ca. fæsteChristopherVissenbjerg½ bol1707, 26.12., fæsteRasmussen gårdmand MagtenbølleClaus Andersen * Vissenbjerggård Lars Nielsen 1697, 5.3., fæsteTågerudMagtenbølleGabriel Borgart Vissenbjerghus Peder Stensens enke 1714, 30.9., fæsteMagtenbølleHans Rasmussen Vissenbjerg ½ gård Jens Christensen 1734, 16.8., V-60


Hans RasmussenJacob Larsen iGelstedJacob PhilipsenJens AndersenJens ChristensenJens JensenJep MikkelsenJep Mortensen *SkalbjergJørgen HansenJørgen Rasmussen førLimkildeKnud RasmussenbødkerLars JacobsenLars Olufsen iGrynborgLorents GotfredsenMargrethe JensdatterMikkel NielsenMorten JacobsenNiels AndersenNiels Andersen *LadegårdNiels Andersen iRenerNiels Hansen afBolbroNiels Pedersen * OrtePeder Andersen iElmelundPeder Nielsen *BrendekildePovl Hansen *Hjulshave i VigerslevRasmus AndersenRasmus HansenMagtenbølleVissenbjergMagtenbølleVissenbjergMagtenbølleVissenbjergMagtenbølleVissenbjergMagtenbølleVissenbjergMagtenbølleVissenbjergMagtenbølleVissenbjergMagtenbølleVissenbjergMagtenbølleVissenbjergMagtenbølleVissenbjergMagtenbølleVissenbjergMagtenbølleVissenbjergMagtenbølleVissenbjergMagtenbølleVissenbjergMagtenbølleVissenbjergMagtenbølleVissenbjergMagtenbølleVissenbjergMagtenbølleVissenbjergMagtenbølleVissenbjergMagtenbølleVissenbjergMagtenbølleVissenbjergMagtenbølleVissenbjergMagtenbølleVissenbjergMagtenbølleVissenbjergMagtenbølleVissenbjergMagtenbølleVissenbjergMagtenbølleVissenbjergMagtenbøllesvigerfaderenanden ½ gård Christopher Rasmussens enke + 1739, 16.7., V-239gård Jep Mortensen 1726, 16.8., IV-185husJens Andersens enke MargretheHansdatter1755, 25.7., VI-224svigermoderenhus Margrethe Jensdatter + 1745, 26.3., V-694moderen½ gård1707, 26.12., fæstehus Niels Andersen 1749, 4.9., VI-42~ dattergård Mikkel Nielsens enke 1763, 8.1., VII-11moderengård Niels Knudsen 1687, 30.10.,dokumentgård Hans Jørgensen 1706, 3.4., fæstegård Niels Larsen 1717, 20.3., fæstehus Gabriel Buchard 1742, 4.9., V-569svigerfaderengård Jacob Larsen 1760, 30.12., VI-419faderengård Hans Rasmussen + 1743, 2.4., V-578~ enkenhus1719, 12.7., IV-14hus Anders Hansen 1725, 7.9., IV-127gård Peder Nielsen + 1721, 21.6., IV-50~ datter½ gård Jørgen Hansen + 1745, 11.3., V-676~ datter Johanne(skifte 27.9.1748)hus Lorents Godskesen 1721, 21.6., IV-49gård Anders Hansen + 1700, 22.7., fæstegård Niels Pedersen 1734, 13.3., V-28~ dattergård Peder Andersen + 1758, 14.8., VI-332~ enkengård Peder Stensen + 1712, 16.11., fæste½ gård Morten Jacobsen 1751, 30.4., VI-96gård Rasmus Hansen + 1697, 16.3., fæste½ gård Hans Jørgensen 1727, 14.8., IV-224gård Jørgen Rasmussen 1728, 15.7., IV-263½ gård Povl Hansen 1749, 4.9., VI-40


Rasmus Hansen i VissenbjergMagtenbøllegård Claus Andersen og hustru 1748, 16.8., VI-3~ datterRasmus Knudsen Vissenbjerggård Niels Andersen 1720, 27.4., IV-35MagtenbølleRasmus Rasmussen VissenbjergMagtenbøllegård Rasmus Knudsen 1741, 3.2., V-435faderenJens Jørgensen i Vissenbjerg Pløn sted Niels Larsen 1745, 2.9., V-705AndebølleNiels Larsen Vissenbjerg Pløn sted Terkel Hansen 1720, 27.4., IV-36Terkild Hansen Vissenbjerg Pløn gård Erik Eriksen + 1701, 28.12., I-189skovfogedMikkel Nielsen Vissenbjerg Rold bol Jesper Povlsen 1705, 27.8., II-31Niels Iversen i Thobo Vissenbjerg Selleberg sted Stephen Hansen 1724, 10.8., IV-113Peder Clausen Vissenbjerg Selleberg gård Niels Iversen 1726, 16.8., IV-186Anders Andersen Vissenbjerg Skalbjerg gård Hans Kingo, pastors enke 1708, 26.8, II-106Anders Andersen Vissenbjerg Skalbjerg sted Mads Andersen 1746, 4.4., V-710UbberudAnders Jensen Vissenbjerg Skalbjerg gård Anders Nielsen + 1716, 7.9., III-83Anders Madsen Vissenbjerg Skalbjerg gård Mads Rasmussen 1750, 4.8., VI-76faderenAnders Nielsen Vissenbjerg Skalbjerg ½ gård Povl Larsen 1710, 18.4., II-150Anders Pedersen Vissenbjerg Skalbjerg bol Peder Jensen 1706, 6.5., II-47faderenBaltzer Mortensen Vissenbjerg Skalbjerg ½ gård Peder Mogensen 1703, 28.11, I-226Christen JacobHansenVissenbjerg SkalbjergBrolundbol Lars Larsen + 1759, 31.12., VI-385~ enkenfra TommerupChristen Jørgensen Vissenbjerg Skalbjerg gård Niels Pedersen + 1707, 27.6., II-75Christen Knudsen Vissenbjerg Skalbjerg ½ gård Hans Christensen 1707, 19.9., II-84Christen Povlsen Vissenbjerg Skalbjerg sted Povl Nielsen 1735, 4.3., V-103faderenHans Andersen Vissenbjerg Skalbjerg gård Mads Andersen 1714, 28.5., III-46Hans Christensen Vissenbjerg Skalbjerg gård Jørgen Andersen + 1745, 2.9., V-696~ enkenHans Christensen i Vissenbjerg Skalbjerg sted Christen Knudsen 1728, 31.12., IV-288SkalbjergHans JørgensenMagtenbølle farJørgen HansenfaderenVissenbjerg Skalbjerg gård Hans Christensen + 1741, 21.2., V-647~enkenHans Kingo Vissenbjerg Skalbjerg gård Hans Laur præst i Fuglevig 1702, 21.2., I-195Hans Madsen iSkalbjergVissenbjerg Skalbjerg ½ gård Hans Pedersen 1734, 13.3., V-25~ datterHans Nielsen Vissenbjerg Skalbjerg bol Søren Larsen 1720,. 17.4., IV-35Hans Pedersen Vissenbjerg Skalbjerg ½ gård Povl Jensen Torøe 1704, 10.4., I-230Jacob Nielsen Vissenbjerg Skalbjerg gård Knud Pedersen + 1755, 25.7., VI-223~ enkenJens Andersen Vissenbjerg Skalbjerg gård Anders Jensen 1751, 11.8., VI-104faderenJens Nielsen smed Vissenbjerg Skalbjerg ½ gård Hans Pedersen + 1698, I-109Jens Rasmussen iHolmehaveVissenbjerg Skalbjerg ½ gård Hans Madsen + 1746, 14.4., V-709~ enkenJochum Madsen Vissenbjerg Skalbjerg ½ gård Oluf Mortensen + 1710, 24.12., I-167Jørgen Andersen Vissenbjerg Skalbjerg gård Baltzer Mortensen + 1716, 7.9., III-83Jørgen Andersen Vissenbjerg Skalbjerg gård Baltzer Mortensen + 1719, 20.11., fæsteJørgen Christensen Vissenbjerg Skalbjerg sted Hans Nielsen 1725, 7.9., IV-129Knud Nielsen i Vissenbjerg Skalbjerg sted Mogens Nielsen + 1726, 30.12., IV-197


Dyregravsvæde~ enkenKnud Pedersen iKelstrupVissenbjerg Skalbjerg sted Lars Nielsen + 1726, 28.1., IV-167~ enkenLars Larsen Vissenbjerg Skalbjerg sted Jørgen Christensen 1737, 16.7., V-238Lars Nielsen Vissenbjerg Skalbjerg gård Christen Pedersen + 1700, 11.3., I-160Lars Nielsen Vissenbjerg Skalbjerg gård Niels Larsen <strong>1764</strong>, 5.11., VII-95faderenMads Larsen Vissenbjerg Skalbjerg gård Lars Hansen 1717, 24.7., III-92faderenMads Rasmussen Vissenbjerg Skalbjerg gård Anders Andersen + 1715, 24.10., III-66Mikkel Nielsen Vissenbjerg Skalbjerg gård Jens Andersen 1757, 28.7., VI-295Mogens Nielsen Vissenbjerg Skalbjerg ½ bol Jørgen Rasmussen 1705, 27.8., II-32Niels Christensen Vissenbjerg Skalbjerg gård Christen Jørgensen og hustru + 1750, 4.8., VI-76forældreneNiels Jensen * Vissenbjerg Skalbjerg bol Christen Hansen + 1712, 4.12., fæsteHarndrupNiels Larsen Vissenbjerg Skalbjerg gård Mads Larsen 1730, 22.7., IV-365broderenNiels Nielsen Vissenbjerg Skalbjerg sted Peder Ibsen 1763, 8.1., VII-10morbroderenNiels Pedersen *VissenbjergVissenbjerg Skalbjerg gård Peder Nielsen 1694, 12.4., I-31faderenOluf Jochumsen Vissenbjerg Skalbjerg gård Jochum Madsen 1742, 12.2., V-496faderenOluf Mortensen Vissenbjerg Skalbjerg ½ gård Morten Ibsen + 1700, 10.5., I-164faderenPeder Ibsen Vissenbjerg Skalbjerg gård Christopher Hoelen 1707, 1.10., fæstePeder Sigurdsen Vissenbjerg Skalbjerg gård Sigurd Pedersen 1736, 23.2., V-169faderenPovl ChristophersensmedVissenbjerg Skalbjerg hus og smedie Jørgen Christophersen smed 1753, 28.5., VI-132broderenPovl Nielsen Vissenbjerg Skalbjerg bol Hans Christensen 1710, 18.4., II-151Rasmus Hansen Vissenbjerg Skalbjerg gård Hans Andersens enke Kirsten 1754, 8.1., VI-192moderenRasmus Madsen farMads RasmussenVissenbjerg Skalbjerg gård Anders Pedersen + 1743, 2.8., V-628~ enkenRasmus Rasmussen Vissenbjerg Skalbjerg gård Rasmus Mortensen 1711, 30.7., II-176Rasmus Rasmussen i Vissenbjerg Skalbjerg gård Rasmus Rasmussen 1756, 24.12., VI-243faderenSøren Jensen Vissenbjerg Skalbjerg bol Jens Nielsen 1717, 21.12., III-111faderenSøren Larsen Vissenbjerg Skalbjerg bol Christian Brandt + 1706, 6.5., II-48Anders Jacobsen Vissenbjerghus Stephen Hansen 1758, VI-331Hans Nielsen iTrøstrup Korupstedfar JørgenPedersenJørgen AndersenJørgen ChristensenNiels NielsenNiels SigurdsenSkallebølleVissenbjergSkallebølleVissenbjergSkallebølleVissenbjergSkallebølleVissenbjergSkallebølleVissenbjergSkallebøllesvigerfaderengård Niels Sigurdsen + 1753, 8.12., VI-186~ enkengård Niels Sigurdsen 1732, 18.6., IV-441bol Christen Madsen 1755, 24.12., VI-245faderengård Anne Jensdatter enke 1718, 14.11., III-173gård Niels Jensen og Hans Falle + 1714, 28.5., III-46


Niels SigurdsenNiels SigurdsenVissenbjergSkallebølleVissenbjergSkallebølleVissenbjergSkallebølleVissenbjergSkallebøllehusgård Hans Falle og Niels Jensen + 1714, 28.5., III-46gård Mathias Olufsen 1732, 18.6., IV-439~ dattergård Jens Rasmussen + 1712, 22.9., fæstePeder Nielsen *VigerslevStephen Hansen ihusRasmus Lollik1717, 10.10.,Selleberghus iRasmus Christophersen dokumentVissenbjerg1725, 7.9., IV-128Anders Mikkelsen Vissenbjerg Skovby bolig Hans Rasmussen + 1698, 15.1., I-100Christen Johansen Vissenbjerg Skovby gård Jørgen Sørensen 1698, 11.4., I-107Anders Andersen Vissenbjerg Skovsby ½ gård Anders Jespersen + 1710, 18.4, II-151faderenAnders Hansen Vissenbjerg Skovsby ½ gård Hans Andersen + (ungkarl) 1727, 16.8, IV-184Anders Jensen Vissenbjerg Skovsby ½ bol Hans Andersen + 1726, 16.8., fæste~ søsterdatterAnders Jensen Vissenbjerg Skovsby den anden ½ gård Anders Andersen 1733, 4.9., IV-458Anders Jørgensen Vissenbjerg Skovsby gård Jørgen Pedersen 1761, 29.7., VI-433faderenAnders Olsenfra SkovsbyVissenbjerg Skovsby sted Oluf Rasmussen 1724, 10.8., IV-112faderenChristen Christensen Vissenbjerg Skovsby gård Peder Ibsen 1706, 30.9., II-56Hans Andersen Vissenbjerg Skovsby ½ gård Anders Hansen + 1707, 7.2., II-67Hans Jensen Vissenbjerg Skovsby ½ gård Jens Hansen 1705, 26.11., II-37faderenHenrik Knudsen Vissenbjerg Skovsby hus Christen Jørgensen 1726, 16.8., IV-184Jørgen Pedersen Vissenbjerg Skovsby gård Hans Jensen 1718, 14.11., III-123Lars Nielsen Vissenbjerg Skovsby gård Niels Nielsen 1757, 28.7., VI-126faderenMads Albertsen Vissenbjerg Skovsby gård Albert Madsen 1700, 19.7., I-170faderenMikkel Andersen Vissenbjerg Skovsby bol Jørgen Jørgensen + 1708, 12.8., II-106Mogens Jørgensen Vissenbjerg Skovsby gård Mads Albertsen + 1712, 19.10., III-17Niels Nielsen Vissenbjerg Skovsby gård Niels Nielsen + 1707, 13.11., II-88faderenOluf Rasmussen *UdbyVissenbjerg Skovsby gård Anders Nielsen smed + 1694, 5.2., I-15~ enkenRasmus Andersen Vissenbjerg Skovsby bol Anders Olufsens enke DortheChristensdatter1755, 25.7., VI-224moderenSigurd Pedersen Vissenbjerggård Morten Andersen 1698, 13.3., I-105SkydebjergJens Larsen *GadsbølleVissenbjerg StoreBisbjergbol Søren Rasmussen + 1749, 4.9., VI-50~ enkenHans Mikkelsen iKrogshøjVissenbjerg Sundslev bol Jørgen Sørensen + 1750, 30.4., VI-65~ datterHans Mortensen *SundslevgårdVissenbjergSundslevgårdgård Morten Hansen + 1687 1693, 1.6., dokumentmoderen afstårNiels Rasmussen afBrylleVissenbjergUsselhusenehus Niels Andersen + 1763, 21.9., VII-46~ datterChristen Madsen Vissenbjerg Ålemose bol Hans Hansen + 1710, 28.12., II-170Niels Nielsen Vissenbjerg Ålemose bol Niels og hustru begge + 1760, 9.8., VI-398forældreneLars Andersen Ørslev gård Hans Hansen 1699, 11.8., I-151, 155Christen Hansen Ørsted gård Hans Jensen + 1710, 20.9., II-164faderenJohan Povlsen degns Ørsted haveplads 1707, 6.7., II-76


enke Anne HansdatterJonathan Madsen Ørsted gård Rasmus Ibsen + 1701, 24.2., I-177Monrad Johan Ørsted haveplads 1707, 6.7., II-76Povlsen degns enkeAnne HansdatterNiels Andersen Ørsted haveplads Anne Hansdatter degneenke + 1714, 8.2., III-38Niels Christensen Ålykke Græsholm - 1763, 8.1., VII-34møllers enke MetteRasmusdatterThomas Hansen Ålykkehus Mads Jørgensen hollænder 1718, 14.11., III-121FlensborghollænderhusetAnders Christensen * Årup gård Anders Jespersen 1702, 29.12., fæsteNyfæsteNiels Andersen Årup ½ gård Anders Andersen 1708, 29.10., II-110faderenPeder Jørgensen * i Årup nyt hus 1700, 29.7., fæsteAnders BentsenNygaardÅsum hus Hans Andersen Muus 1748, 16.8., VI-2~ enkenAnders Clemensen Åsum gård Clemen Hansens enke 1747, 14.3., V-741moderenAnders Hansen Åsum gård Rasmus Madsen + 1699, 28.2., fæsteAnders Hansen Åsum gård Rasmus Madsen + 1719, 20.12., fæsteBertel Christensen Åsum ½ gård Peder Nielsen Mule 1717, 24.7. anden ½halve gård: 6.4.1724,IV-98Christen Bertelsenaf ÅsumÅsum gård Hans Larsen + 1754, 8.1., VI-190~ enkenChristen Hanseni EjbyÅsum hus Henning Christensentømmermand +1748, 16.8., VI-2~ enkenClemen Hansen i Åsum gård Jep Madsen + 1719, 20.12., fæsteHans Andersen Åsum hus Simon Hildevad pastor 1741, 28.7., V-446hjulmand i ÅsumHans Andersen iSanderumÅsum gård Morten Knudsen 1760, 9.8., VI-412 iprotokollen 1762,VI-412 ~ dennessøster AnnePedersdatterHans Andersen Muus Åsum nyt hus 1736, 23.2., V-169søfarendeHans Jacobsen * i Åsum gård Gregers Christophersen + 1701, 24.5., fæsteHans Larsen Åsum gård Anders Rasmussen + 1717, 24.7., fæsteHans Nielsen Åsum hus Lars Larsen + <strong>1764</strong>, 5.11., VII-138~ enkenHans Pedersen Åsum gård Peder Nielsen 1751, 30.4., VI-100faderenHans Pedersen Åsum gård Peder Hansen 1763, 21.9., VII-58faderenHans Pedersen iKirkendrupÅsum gård Rasmus Madsen + 1747, 9.8., V-791~ enkenHans Pedersen i Åsum hus Rasmus Rasmussen 1748, 17.4., V-822ÅsumHenning Clemensen Åsum nyt hus 1739, 24.8., V-372tømmermandJacob Ditlev Fich Åsum hus Jochum Hartvig Fich 1754, 23.12., VI-218faderenJacob Mikkelsen Åsum hus 1718, 14.11., III-115,


dokumentJens Christensen i Åsum hus Søren Jørgensen skipper 1738, 26.6., V-304Rødegård v OdenseJep Madsen Åsum gård Rasmus Mortensen + 1718, 25.1., fæsteJesper Nielsen Åsum gård Morten Larsen + 1718, 25.1., fæsteJochum Hartvig Fich Åsum hus trompeteren + 1719, 14.12., IV-28Johan Augusti Åsum nyt hus Lars Povlsens enke MarenAndersdatter1750, 4.8., VI-90~ enken som står somfæsterJørgen Andersen i Åsumgård samt Lyndelse Jacob Nielsen 1736, 16.8., V-184RågelundkirkejordJørgen Mortensen Åsum gård Rasmus Olufsen 1748, 17.4., V-818Jørgen Rasmussen Åsum hus Mads Jørgensen 1758, 14.8., VI-348Knud Ibsen i Åsum gård Mads Ibsen + 1717, 21.12., fæsteKnud Mortensen i Åsum gård Anders Knudsen + 1716, 7.9., fæsteKnud Sørensen Åsum hus Søren Povlsen (12.1.1719?) 1726, 16.8., IV-196Lars Larsen skrædder Åsum hus Hans Caspersen degn 1732, 18.6., fæsteLars Povlsen Åsum nyt hus 1745, 11.3., V-687Lars Povlsens enkeMaren AndersdatterÅsum hus Lars Povlsen 1750, 4.8., VI-90enken ~ Johan AugustiLars Rasmussen Åsum hus Hans Pedersen + 1759, 2.8., VI-384~ enkenLudvig HansensmedesvendÅsum hus og smedie Knud Pedersen smed + 1754, 20.7., VI-206faderenMads Jørgensen Åsum hus Jens Christensens enke 1754, 20.7., VI-207Mads Rasmussen Åsum hus Lars Povlsen + 1762, 8.7., VII-60Mads Rasmussen Åsum gård Hans Pedersen 1763, 21.9., VII-59Marcus Jensen Åsum hus Christen Hansen 1763, 21.9., VII-57Mikkel Hansen fraSkovshøjrupÅsum gård Jep Madsen + 1724, 6.4., IV-97,~ enkenMorten Knudsen Åsum gård Knud Mortensens enke 1755, 25.7., VI-240moderenMorten MortensensergentÅsum hus Anders Berentsen Nygaard + 1753, 8.12., VI-175~ enkenMorten Rasmussen i Åsum ½ gårdjordJørgen Jørgensen +1719, 29.9., fæste1726, 16.8.Niels Andersen Åsum gård Hans Pedersen + 1762, 8.7., VI-502~ enkenNiels Andersen iAlleseÅsum gård 1719, 20.12., nytfæstebrevNiels Bertelsen Åsum gård Jørgen Andersen 1759, 31.12., VI-393Niels Hansen Munch Åsum nyt hus 1738, 8.2., V-281fra Scheelenborg godsNiels Jespersen soldat Åsum gård Jesper Nielsen 1751, 10.8., VI-123faderenNiels Larsen i Ejby Åsum hus Hans Andersen hjulmand 1746, 4.4., V-712Niels Mortensen Åsum ½ gård Morten Rasmussens enke 1748, 17.4., V-821moderenNiels Pedersen Åsum kirkejord Simon Ibsen + 1741, 3.2., V-421gårdmand RågelundOluf Rasmussen iÅsum far RasmusÅsum gård Bertel Christensen + 1740, 24.8., V-408~ enkenOlufsenPeder Andersengårdmand fra EjbyÅsum kirkejord i Lyndelse Stephen Knudsen 1726, 28.1., IV-180


Peder Hansen i Åsum gård Knud Ibsen 1726, 30.12., IV-211NæsbyPeder Nielsen Åsum ½ gård Niels Rasmussen 1709, 13.5., fæstefaderenPeder Nielsen Åsum ½ gård2. ½ gårdNiels PedersenNiels Pedersen +1719, 20.12., dok erbeboer1724, 10.8., IV-119faderenPeder Nielsen * Åsum gård Anders Mogensen 1683, 10.2., dokumentBiskorupRasmus Madsen Åsum ½ gård2. ½ gårdAnders Hansen1718, 14.11., III-116dokument,1731, 20.6., IV-408Rasmus Mortensen i Åsum gård Hans Jacobsen 1748, 17.4., V-819Rasmus Nielsen Åsum gård Rasmus Andersen + 1713, 28.12., fæsteRasmus Nielsen Åsum jord 1719, 29.3., fæste1726, 16.8., fæsteRasmus Nielsen Åsum hus Niels Hansen Munch + 1744, 21.2., V-663faderenRasmus Olufsen *Torup AllerupÅsum gård Rasmus Andersen 1710, 19.4., fæste~ steddatterRasmus Rasmussen Åsum hus Rasmus væver 1703, 25.9., fæstefaderenRasmus Rasmussen Åsum ½ gård Rasmus Nielsen 1744, 21.2., V-649faderenRasmus Sørensen Åsum gård Stephen Pedersen + 1726, 30.12., IV-210~ enkenSimon Hellevad Åsum hus 1719, 14.12., IV-291kapelanSimon Ibsen gdmRågelundÅsum jord 1719, 29.3., fæste1726, 16.8., fæsteSimon Mortensen Åsum hus Mads Rasmussen nu gårdmand <strong>1764</strong>, 5.11., VII-137sammestedStephen Pedersen Åsum gård Hans Pedersen + 1719, 20.12., fæsteSøren Jørgensenskipper fra SedenÅsum hus Jacob Mikkelsen vagtmester + 1728, 17.7., IV-267~ enkenSøren Povlsen fra Åsum smedehus 1719, 12.7., IV-121BogenseSøren Rasmussen af Åsum gård Rasmus Sørensens enke 1762, 9.8., VI-413moderen (påfæstebrevet 1760)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!