Høringssvar fra andre, del 3 av 4 - Vestre Viken HF

vestreviken.no

Høringssvar fra andre, del 3 av 4 - Vestre Viken HF

.,~ Vestre Viken HF•HELSE •• • SØR-ØST•Traumekompetansen kan ikke sees uavhengig av andre akuttfunksjoner. Er teamene trent i åhåndtere traumepasienter, kommer det alle andre akuttpasienter til gode. For å kunne giadekvat og god behandling til akutt syke mennesker, uavhengig av divisjonstilhørighet(medisin, kirurgi, ortopedi, gynekologi), må sykehuset være beredt og klar til å ta i mot oghåndtere traumepasienter på et visst nivå. Sykehus er komplekse institusjoner der ulikefaggrupper er avhengig av hverandre for å kunne diagnostisere og gi adekvat behandling.Bærum sykehus må derfor opprettholdes som traumesykehus på dagens nivå.Forutsetningen er selvfølgelig at vi møter Helse Sør-østs kvalitetskrav, noe vi er på megetgod vei på å oppfylle innen fristen.Vi støtter rapportens konklusjon om at de mest kritisk skadde pasientene fortsatt skal tiltraumesenter på OUS.Som følge av ovenstående argumentasjon, bør rapporten presiseres med følgende tillegg:Punkt 2:1 s.2:"Traumestatus på dagens nivå videreføres for sykehusene i Drammen, Bærum og Ringerike.Det forutsettes at sykehusene opprettholder gode systemer og kompetanse påakuttbehandling ved regelmessig kurs og teamtrening."03.12.2011Med hilsen traumeutvalget på Bærum sykehus VVHF.John Colin PooleAvdelingssjef kirurgisk avdelingLeder traumeutvalgBærum sykehus VVHFAnette R. BergTraumekoordinatorBærum sykehus VVHFJannicke Mellin-OlsenOverlege AlOBærum sykehus VVHFDagfinn BjørkøyOverlege ortopedisk avdelingBærum sykehus VVHFDag A. FoldvikAvdelingssykepleier AkuttmottakBærum sykehus VVHFØyvind NylennaLIS lege kirurgisk avdelingBærum sykehus VVHF

More magazines by this user
Similar magazines