08.09.2013 Views

En tidning för alla nya södertäljebor - Södertälje kommun

En tidning för alla nya södertäljebor - Södertälje kommun

En tidning för alla nya södertäljebor - Södertälje kommun

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

nyistan<br />

<strong>En</strong> <strong>tidning</strong> <strong>för</strong> <strong>alla</strong><br />

<strong>nya</strong> <strong>södertäljebor</strong>


Hej <strong>Södertälje</strong>bo!<br />

Du som läser detta har nyligen valt att flytta till <strong>Södertälje</strong>. Med de här orden vill jag<br />

hälsa dig varmt välkommen till din <strong>nya</strong> hem<strong>kommun</strong>.<br />

Kanske har du redan bekantat dig med staden och dess omgivande <strong>kommun</strong>delar? Eller så är<br />

<strong>Södertälje</strong> fortfarande ett oskrivet blad <strong>för</strong> dig. Oavsett vilket så tror jag att du kan ha stor glädje av<br />

den här <strong>tidning</strong>en.<br />

<strong>Södertälje</strong> är en unik knutpunkt på många sätt. Här bor människor från <strong>alla</strong> världens hörn med<br />

olika erfarenheter och skiftande bakgrunder. Här finns spännande shopping med internationella<br />

inslag och vi har två fotbollsklubbar med tydlig internationell prägel på elitnivå. Två stor<strong>för</strong>etag<br />

med världsrykte – Scania och Astra Zeneca – har sina huvudkontor här och Järna har blivit ett<br />

kraftcentrum <strong>för</strong> den antroposofiska rörelsen. Två tv-kanaler med hemmabas i <strong>Södertälje</strong> har<br />

miljontals tittare långt utan<strong>för</strong> landets gränser och hamnen är ett enormt exportnav... Och vi ska<br />

inte glömma vårt kulturliv. Det omfattar såväl internationella som gammelsörmländska inslag!<br />

Det är inte utan fog som vi k<strong>alla</strong>r <strong>Södertälje</strong> <strong>för</strong> Sveriges internationella huvudstad. Faktum är att<br />

det var en internationell plats redan <strong>för</strong> 1 000 år sedan då <strong>Södertälje</strong>s handelsmän for ut i världen<br />

och gjorde affärer. <strong>Södertälje</strong> har alltid varit en plats som människor dragits till <strong>för</strong> att handla, mötas<br />

och utbyta idéer.<br />

I <strong>Södertälje</strong> möts också människor från landsbygden och staden! Nu står genom<strong>för</strong>andet av en<br />

fantastisk ny stadskärna <strong>för</strong> dörren. Samtidigt erbjuder vår landsbygd ett attraktivt boende.<br />

Hästälskare eller golfare – väljer du att bosätta dig i någon av våra vackra <strong>kommun</strong>delar Järna,<br />

Hölö-Mörkö eller <strong>En</strong>hörna – finns här något <strong>för</strong> dig.<br />

<strong>Södertälje</strong>s mångfald inrymmer <strong>för</strong>stås också många utmaningar. Vi måste hela tiden finna <strong>nya</strong> och<br />

kreativa sätt att ta till vara kompetensen hos <strong>alla</strong> <strong>kommun</strong>medborgare, nyttja mångfalden och finna<br />

<strong>nya</strong> sätt att utveckla våra storstadsområden. Jag menar att vi i <strong>Södertälje</strong> har unika möjligheter att<br />

arbeta med detta. Kommunen är starkt fokuserad på utveckling inom <strong>alla</strong> sina verksamhets -<br />

områden, vare sig det handlar om att skapa <strong>nya</strong> spännande mötesplatser <strong>för</strong> våra unga, att <strong>för</strong>bättra<br />

resultaten i våra skolor eller att få våra <strong>nya</strong>nlända flyktingar i arbete. Vi är en <strong>kommun</strong> som gärna<br />

prövar nytt och framstår allt oftare som en <strong>för</strong>egångare inom flera områden.<br />

Med en ny attraktiv stadskärna, fina boendemiljöer på landet och mycket mer som är på gång hälsar<br />

jag dig välkommen till vår <strong>kommun</strong>.<br />

Vi ses i <strong>Södertälje</strong>!<br />

Ulla-Marie Hellenberg<br />

<strong>kommun</strong>direktör<br />

Nyistan.<br />

Utgivare: Tidningshuset Storstadspress AB. Bolaget grundat 1898.<br />

Telefon: 08-505 929 00. Telefax: 08-505 929 11.<br />

E-mail: info@storstadspress.se Hemsida: www.storstadspress.se<br />

Ansvarig utgivare: Lars Berggren.<br />

Redaktör: Maria Henderson<br />

Tel: 070-407 89 77.<br />

E-mail: maria.e.henderson@gmail.com<br />

Foto: Maria Henderson<br />

MEDLEMSBEVIS<br />

www.safetrade.se<br />

Annonschef: Beatrice Berggren. Annonskontakt: Mia Ljung.<br />

Adress: Box 140, 182 12 Danderyd.<br />

Telefon: 08-505 929 00. Telefax: 08-505 929 11. E-mail: info@storstadspress.se<br />

Omslagsbild: Maria Henderson. Kartor: Kartena AB©<br />

Nyistan distribueras till samtliga nyinflyttade över 16 år veckovis<br />

under perioden augusti 2010 – juli 2011 i <strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong>.<br />

Grafisk form: Tidningshuset Storstadspress AB.<br />

Tryck: V-TAB, Norrtälje 2010, Miljöcertifierat enligt ISO 14001, cert.nr: 1410718<br />

Foto: Maria Henderson<br />

2


Författaren Inger Friman son:<br />

”Naturen här i Bergvik inspirerar mig.”<br />

Inger Frimansson använder sig gärna av miljön i <strong>Södertälje</strong> i sina romaner. Den<br />

vackra naturen och de historiska markerna är en inspirationskälla.<br />

Inger Frimansson har flyttat mycket i sitt liv –<br />

Muskö, Gotland, Småland, Hässelby och sedan<br />

Stockholm. Men när hon och hennes man<br />

tröttnade på avgaser och trafikbrus i innerstaden<br />

sökte de länge efter ett hus där de kunde<br />

trivas och få arbetsro.<br />

– Till slut hittade vi det här i <strong>Södertälje</strong>,<br />

berättar Inger Frimansson.<br />

Hon bor sedan 2002 i Bergvik i <strong>Södertälje</strong><br />

tillsammans med sin man och sin hund. Och<br />

stortrivs.<br />

– Vi har en vidunderlig utsikt över Mälaren<br />

och ser dagligen de stora handelsfartygen passera.<br />

Det tröttnar jag aldrig på. Två minuter härifrån<br />

breder naturen ut sig med skogar och öppna<br />

landskap. Det är livskvalitet att få bo så att<br />

man kan följa naturens <strong>alla</strong> skiftningar.<br />

– Samtidigt tar vi oss snabbt och smidigt in<br />

till Stockholm när vi vill. Vi har på så vis både<br />

stad och land.<br />

Som San Francisco<br />

<strong>Södertälje</strong> är egentligen ingen ny bekantskap <strong>för</strong><br />

Inger Frimansson. Hon har bott här tidigare, i<br />

fem år.<br />

– Vi flyttade hit 1968. Då var vi nygifta och<br />

väntade vårt <strong>för</strong>sta barn. Mitt <strong>för</strong>sta minne är<br />

att det är en starkt kuperad stad, lite som San<br />

Francisco. Jag minns hur jag gick och drog<br />

barnvagn upp<strong>för</strong> Torekällgatan, där vi bodde på<br />

den tiden.<br />

<strong>Södertälje</strong> är vackert med allt vatten runt -<br />

omkring och Inger Frimansson tycker att man<br />

som nyinflyttad inte får missa att vandra eller<br />

cykla längs kanalen.<br />

Ett annat av hennes smultronställen är<br />

Ragnhildsborgsbacken.<br />

– Jag åker inte skidor men klättrar gärna upp<br />

dit när det inte är vintersäsong. Utsikten är<br />

hän<strong>för</strong>ande.<br />

Karlsborgs gård i ny bok<br />

Inger Frimansson är aktuell med den psykologiska<br />

thrillern Råttfångerskan som utspelar sig i<br />

<strong>Södertälje</strong> – ett kidnappningsdrama om en<br />

kvinnlig huvudperson och hennes offer.<br />

– Jag bor i princip granne med Rose. Det är<br />

en oerhört inspirerande miljö. När jag skrev<br />

boken fanns ännu Karlsborg kvar och det huset<br />

fick en viktig roll i handlingen.<br />

Karlsborgs gård vid Ragnhildsborg byggdes i<br />

slutet av 1800-talet och har använts som bland<br />

annat sjukhem, vilohem och pensionat. De sista<br />

tre åren stod huset tomt och utsattes <strong>för</strong> mycket<br />

skadegörelse.<br />

– Det hade en lång och spännande historia.<br />

Jag kände sorg när huset brann upp.<br />

Historiska marker<br />

Det är ingen tvekan om att miljön i <strong>Södertälje</strong><br />

spelar en viktig roll i Inger Frimanssons <strong>för</strong>fattarskap.<br />

– Naturen här i Bergvik inspirerar mig. Här<br />

finns gamla historiska marker med fornminnen.<br />

Här finns också många sorters djur. Dels tamdjur<br />

som hästar och får, dels vilda djur som bävrar,<br />

rådjur, vildkaniner, rävar.<br />

Hon har sett spår av björn och uppskattar<br />

det rika fågellivet i <strong>Södertälje</strong>. Naturen är viktig<br />

<strong>för</strong> Inger Frimansson.<br />

Men det finns något hon saknar.<br />

– Betydligt fler papperskorgar och soptunnor<br />

så att folk kan slänga sitt skräp där i stället<br />

<strong>för</strong> att smutsa ner i den undersköna naturen.<br />

– Det här är nämligen en av de vackraste<br />

platserna på jorden. Författaren Inger Frimansson har hittat hem i <strong>Södertälje</strong>. Foto: Laurent Denimal<br />

Det är din <strong>kommun</strong><br />

Det är <strong>södertäljebor</strong>na som är <strong>Södertälje</strong><br />

och <strong>kommun</strong>en är till <strong>för</strong> medborgarna.<br />

Där<strong>för</strong> ska det vara lätt att hitta<br />

information och att komma i kontakt<br />

med <strong>för</strong>troendevalda och tjänstemän.<br />

Besök <strong>kommun</strong>ens webbplats<br />

Medborgaren är i fokus på <strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong>s<br />

webbsida www.sodertalje.se. Här är det enkelt<br />

att hitta information och kontaktuppgifter.<br />

Dessutom nås flera välbesökta funktioner direkt<br />

från startsidan, som lediga jobb, evenemangs -<br />

kalendern och webb-tv från <strong>kommun</strong>fullmäk -<br />

tige.<br />

Viktig och övergripande information finns<br />

dessutom översatt till engelska, finska, arabiska,<br />

turkiska, spanska och romani. Samma texter<br />

finns även på lättläst svenska. Centrum <strong>för</strong> Lättläst<br />

har utsett www.sodertalje.se till Sveriges<br />

mest lättlästa webbplats.<br />

Medborgarcenter<br />

I Stadshusets Medborgarcenter kan <strong>södertäljebor</strong>na<br />

få hjälp med stort och smått.<br />

Har du frågor om hur du startar <strong>för</strong>etag,<br />

ansöker om bygglov, färdtjänst eller <strong>för</strong>sörjningsstöd,<br />

frågor kring hur du byter skola <strong>för</strong><br />

dina barn eller om du behöver hjälp att fylla i<br />

blanketter kan Medborgarcenter hjälpa till. Här<br />

säljs också biljetter till Estrads <strong>alla</strong> evenemang.<br />

Medborgarcenters personal talar <strong>för</strong>utom<br />

svenska också engelska, arabiska och assyriska/syrianska.<br />

Medborgarcenter i Stadshuset<br />

Campusgatan 26<br />

Tel. 08-523 022 00<br />

Konsumentvägledning<br />

I Stadshuset ligger också Konsument <strong>Södertälje</strong>.<br />

Du som är bosatt i <strong>Södertälje</strong> och Nykvarn kan<br />

få kostnadsfria personliga råd i olika konsumentfrågor<br />

av <strong>kommun</strong>ens konsumentväg -<br />

ledare.<br />

Du kan få råd in<strong>för</strong> köp, information om<br />

vilka regler och lagar som gäller, få råd och hjälp<br />

vid tvister och information om reklamationshantering.<br />

I medborgarcenter i Stadshuset kan <strong>Södertälje</strong>borna få hjälp med både stora och små<br />

frågor. Foto: Maria Henderson


Nu skapas<br />

<strong>nya</strong><br />

<strong>Södertälje</strong><br />

<strong>Södertälje</strong>s stadskärna ska bli en plats<br />

<strong>för</strong> folkliv och upplevelser året om. Nya<br />

parker med aktiviteter ska skapas och 1<br />

500 <strong>nya</strong> bostäder ska byggas mitt i stan.<br />

Efter 30 års diskussioner och skissande är det<br />

äntligen klart. I juni 2010 godkände <strong>kommun</strong>fullmäktige<br />

ett långsiktigt stadsutvecklingsprogram<br />

som ska göra <strong>Södertälje</strong>s stadskärna<br />

grönare, miljövänligare och mer tätbebyggd.<br />

– Det har inte gjorts så mycket åt stadskärnan<br />

på ganska länge så den behöver rustas upp<br />

och fräschas upp, säger Christina Rask, plan -<br />

arkitekt på Stadsbyggnadskontoret. Dessutom<br />

vill man att <strong>Södertälje</strong> ska stå sig i konkurrensen<br />

med andra stadskärnor runt om i Stockholms<br />

län. Stockholms befolkning växer hela tiden och<br />

<strong>Södertälje</strong> vill vara med och kunna erbjuda <strong>nya</strong><br />

bostäder och få del av den växande befolk -<br />

ningen.<br />

I programmet har det varit viktigt att värna<br />

och utveckla det som redan uppfattas som positivt,<br />

som kajen, bryggorna, grönskan och vattnet,<br />

men också skapa ytterligare attraktioner<br />

och upplevelser som ska göra stadskärnan levande<br />

året runt.<br />

Programmet är ett strategiskt <strong>för</strong>slag på en<br />

utveckling på tjugo eller trettio års sikt, ett<br />

stadsutvecklingsprogram som man kan hålla sig<br />

till när man planerar och gör <strong>nya</strong> detaljplaner<br />

framöver i stadskärnan.<br />

– Det är viktigt att ha en strategi <strong>för</strong> hur en<br />

stad ska kunna växa <strong>för</strong> att fungera bra med<br />

infrastruktur, grönområden och andra mer<br />

övergripande strukturer som gäller hela stan,<br />

säger Christina Rask.<br />

1 500 <strong>nya</strong> bostäder<br />

I <strong>Södertälje</strong> finns ett stort behov av centrala<br />

bostäder. Många vill bo nära affärer, nöjen och<br />

<strong>kommun</strong>ikationer, samtidigt som en <strong>för</strong>tätning<br />

av stadskärnan är positivt <strong>för</strong> miljön.<br />

– För oss är det viktigt att man bygger där<br />

det redan finns infrastruktur, där det finns kollektivtrafik,<br />

service och kommersiellt verksamhet,<br />

säger Christina Rask.<br />

Inne i stadskärnan är det i <strong>för</strong>sta hand kvartersstaden<br />

som ska kompletteras. Ytor som markparkering<br />

innebär luckor i kvartersstaden där<br />

man kan bygga bostäder.<br />

– Längs Nyköpingsvägen finns små avfartsvägar<br />

och små slänter av grönt som inte används<br />

och som man nu <strong>för</strong>söker utnyttja bättre, säger<br />

Christina Rask.<br />

Programmet innebär 1 500 <strong>nya</strong> bostäder i<br />

stadskärnan.<br />

– Det blir flerfamiljsbostäder till absolut<br />

största delen, men också några småhus i kanten<br />

av området. Målsättningen är att det ska bli<br />

både hyresrätter och bostadsrätter och olika<br />

lägenhetsstorlekar.<br />

Det blir dock inte lika många vattennära<br />

bostäder som det <strong>för</strong>st <strong>för</strong>eslogs i samråds<strong>för</strong> -<br />

slaget. <strong>Södertälje</strong>borna vill behålla vattenkontakten<br />

<strong>för</strong> allmänheten och hålla sikten över<br />

vattnet fri.<br />

<strong>Södertälje</strong>s stadskärna ska både bli grönare och mer tätbebyggd. Målet har varit att skapa en kombination av skog, park,<br />

fritids- och kulturaktiviteter och bostäder. Parkstråket kommer att hamna i stadens mest centrala läge.<br />

Programmet innebär 1 500 <strong>nya</strong> bostäder, mitt i centrum, vid vattnet och utefter<br />

Nyköpingsvägen. Det blir mest flerfamiljshus, både hyresrätter och bostadsrätter.<br />

På parkeringsplatsen bakom gamla rådhuset<br />

ska cirka 40 lägenheter byggas och nedan<strong>för</strong><br />

den gamla flickskolan på Orionkullen planeras<br />

<strong>för</strong> hus med två våningar handel och 45 lägenheter.<br />

På ”McDonaldstomten” och på den intillliggande<br />

parkeringsplatsen mot kanalen ska 140<br />

lägenheter och 5 000 kvadratmeter lokaler byggas.<br />

Där kan det rymmas olika sorters kulturell<br />

verksamhet, ungdomsverksamhet, restauranger<br />

och caféer.<br />

Turingegatan får 120 bostäder. Sammanlagt<br />

planeras <strong>för</strong> 380 lägenheter mitt i stadskärnan.<br />

Tre höga hus<br />

De flesta husen blir fyra till sex våningar <strong>för</strong> att<br />

smälta in väl med stadskärnans äldre bebyggelse.<br />

Däremot finns <strong>för</strong>slag på tre höga byggnader<br />

i stadskärnan. <strong>En</strong> hög byggnad planeras redan<br />

vid Mälarbrons fäste <strong>för</strong> att bilda en entré till<br />

staden. Som pendanger till denna, och <strong>för</strong> att<br />

markera kanalens sträckning, <strong>för</strong>eslås nu också<br />

en hög byggnad vid Inre Maren och en i Värdsholmsområdet.<br />

– Det finns önskemål från en del av våra<br />

politiker att det ska finnas höga hus. I detaljplanearbetet<br />

kommer man att studera närmare vad<br />

det är <strong>för</strong> topografi, hur omgivande bebyggelse<br />

ser ut och <strong>alla</strong> andra aspekter <strong>för</strong> att spika hur<br />

själva bebyggelsestrukturen kommer att bli,<br />

säger Christina Rask.<br />

Norr om Värdsholmsområdet, i Yttre Maren<br />

mellan spåren och Järnvägshamnen, ska 200<br />

lägenheter i varierade höjder att byggas i vattennära<br />

läge.<br />

På andra sidan kanalen <strong>för</strong>eslås cirka 230<br />

<strong>nya</strong> bostäder och utmed Tältvägen en småhusbebyggelse<br />

som ansluter till skalan i villaområdet<br />

i väster.<br />

Väg blir gata<br />

Nyköpingsvägen är idag som en trafikled rakt<br />

igenom stan och blir en barriär mellan östra och<br />

västra delen. Nyköpingsvägen ska där<strong>för</strong> omgestaltas<br />

till stadsgata, med trottoarer, trädplanteringar,<br />

kantstensparkeringar, gång- och cykel -<br />

banor, som i stället länkar ihop de här båda<br />

sidorna.<br />

– Genom den fysiska utformningen och<br />

kanske lite smalare körbanor och fler folk som<br />

rör sig i det här området så lockar det inte till att<br />

köra så fort, utan det blir mer en del av staden,<br />

säger Christina Rask.<br />

Kring Nyköpingsvägen och vid stationsområdet<br />

planeras också <strong>för</strong> 630 <strong>nya</strong> lägenheter.<br />

Husen ska ha plats <strong>för</strong> butiker och verksamheter<br />

i bottenvåningarna, som tillsammans med<br />

bostadsentréer mot gatan ger en levande stadsmiljö.<br />

Avsikten med all bebyggelse, <strong>för</strong>utom att<br />

möjliggöra <strong>för</strong> fler att bo centralt, är att skapa<br />

<strong>för</strong>utsättningar <strong>för</strong> en tryggare och upplevelse -<br />

tätare stadsmiljö.<br />

<strong>En</strong> sammanhållen stad<br />

Ett viktigt mål i programmet har varit att koppla<br />

ihop och binda samman stadskärnan med<br />

den övriga staden. Ett nytt busslinjenät <strong>för</strong>eslås<br />

i tätorten med stombussar som når merparten<br />

av bostadsområdena och stora arbetsplatser i<br />

staden samt pendeltågsstationerna och fjärrtågsstationen.<br />

I programmet är gång- och cykeltrafikanter<br />

prioriterade i <strong>alla</strong> trafiklösningar. Gågatan i cen-<br />

trum ska <strong>för</strong>längas och upprustas och <strong>nya</strong> cykelbanor<br />

ska anläggas längs flera viktiga gator i<br />

stadskärnan.<br />

Biltrafiken i stadskärnan ska begränsas genom<br />

färre centrala parkeringsplatser.<br />

– Det har varit viktigt. Det är en del i att<br />

bygga <strong>för</strong> en hållbar samhällsutveckling och då<br />

vill man minska bilismen, eftersom den <strong>för</strong>brukar<br />

mycket energi och ger utsläpp av olika slag.<br />

Det är fram<strong>för</strong> allt kollektivtrafikresande och<br />

gång och cykel som man vill uppmuntra och<br />

stödja i samhällsplaneringen, säger Christina<br />

Rask.<br />

Slussholmen blir huvudpark<br />

<strong>En</strong> tät stad kräver stora grönområden som kan<br />

ge plats <strong>för</strong> avkoppling och aktivitet.<br />

Stadskärnans skilda parker och grönområden<br />

ska bindas samman med stråk <strong>för</strong> gående<br />

och cyklister och Kusens Backe ska utvecklas<br />

som stadskärnans naturpark <strong>för</strong> friluftsliv,<br />

rekreation och motion.<br />

– <strong>En</strong> politisk målsättning är att det ska finnas<br />

fler mötesplatser och stadskärnan ska<br />

kännas levande, dit man vill gå och handla och<br />

träffas upp och där det finns möjligheter till<br />

aktiviteter, säger Christina Rask.<br />

Där<strong>för</strong> <strong>för</strong>eslås Slussholmen bli <strong>Södertälje</strong>s<br />

<strong>nya</strong> huvudpark med mötesplatser, upplevelser<br />

och attraktioner året om. På Lotsudden på<br />

Slussholmens södra spets <strong>för</strong>eslås ett mindre hotell<br />

eller vandrarhem.<br />

– Tanken är att Slussholmen ska utvecklas<br />

som ett parkområde och vi <strong>för</strong>eslår också att<br />

man ska flytta vägen som går över Slussholmen,<br />

som är ganska stor och bred <strong>för</strong> att vara en sån<br />

liten väg, så att stranden mot Maren och den<br />

västra sidan kan användas till parkverksamhet.<br />

Det är ju den bästa sidan, mot vattnet och med<br />

kvällssol.<br />

Vad <strong>för</strong> aktiviteter parken kommer att innehålla<br />

är inte klart. <strong>En</strong> tanke är att allmänheten<br />

ska få vara med och lämna önskemål och tycka<br />

till.<br />

– Vårt <strong>för</strong>slag är att olika parter som har intresse<br />

i det här med en aktivitetspark ska kunna<br />

komma med idéer in<strong>för</strong> programarbetet, säger<br />

Christina Rask.<br />

Följ <strong>Södertälje</strong> i sociala medier<br />

Du har väl inte missat <strong>Södertälje</strong> på Facebook? Kommunens egen sida har flera<br />

tusen fans. Bli ett fan du också!<br />

På sidan kan du lägga upp bilder och länkar, diskutera olika frågor och se vad som är<br />

på gång i <strong>kommun</strong>en. Om du inte redan har ett konto kan du skaffa det på<br />

www.facebook.se. Det tar bara några minuter och är helt gratis.<br />

<strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong> mikrobloggar också. Du kan följa <strong>kommun</strong>en på<br />

twitter.com/sodertalje.


Krafttag <strong>för</strong> ett tryggare <strong>Södertälje</strong><br />

Det är viktigt att <strong>alla</strong> ska kunna känna sig trygga i <strong>Södertälje</strong>. Där<strong>för</strong> satsar <strong>kommun</strong>en 7,5 miljoner på trygghetsfrämjande åtgärder. Foto: Maria Henderson<br />

<strong>Södertälje</strong> satsar drygt 7,5 miljoner<br />

kronor på att öka tryggheten i <strong>kommun</strong>en.<br />

Pengarna används nu till <strong>för</strong>ebyggande<br />

arbete och snabb konfliktlösning<br />

i skolorna.<br />

Det finns en bred politisk samstämmighet och<br />

vilja att utveckla trygghetsarbetet i <strong>Södertälje</strong>.<br />

År 2006 antogs ett trygghetsprogram som bland<br />

annat innehöll nolltolerans mot klotter, när -<br />

polislokaler, mer stöd till unga brottsoffer och<br />

utökat ordningsvaktsområdet i centrum.<br />

– Vi har sett i tidigare trygghetsmätningar<br />

att allt <strong>för</strong> många <strong>Södertälje</strong>bor känner sig<br />

otrygga i vardagen, och det räcker <strong>för</strong> att vi ska<br />

agera.<br />

– <strong>En</strong> av insatserna är trygghetsprogrammet,<br />

säger Michael Mc Carthy som jobbar med<br />

brotts<strong>för</strong>ebyggande frågor inom <strong>Södertälje</strong><br />

<strong>kommun</strong>.<br />

5<br />

Sociala insatser<br />

I mars 2010 tog <strong>kommun</strong>en beslut om att<br />

ytterligare <strong>för</strong>stärka och komplettera trygghetsprogrammet.<br />

Bland annat skulle en miljon gå<br />

till medborgarnas egna <strong>för</strong>slag. De medborgardialoger<br />

som genom<strong>för</strong>des visade att medborgarna<br />

ville ha <strong>för</strong>stärkt nattvandring, <strong>för</strong>bättrad<br />

utomhusbelysning, vittnesstöd, <strong>för</strong>bättrad städning<br />

och mötesplatser <strong>för</strong> unga.<br />

– Alla de här punkterna är väldigt bra punkter.<br />

Det medborgarna <strong>för</strong>eslår och det vi jobbar<br />

med, är det forskningen säger ger ökad trygghet.<br />

Så <strong>för</strong>ra året har vi genom stadsbyggnadskontoret<br />

<strong>för</strong>stärkt belysningen, vi har in<strong>för</strong>t<br />

ytterligare nattvandring, vi har en halvtids vittnesstöd<br />

på vårt stödcentrum och vi har <strong>för</strong>bättrat<br />

städningen, säger Michael Mc Carthy.<br />

Satsningen på trygghetsprogrammet pågår<br />

under 2010, med mycket sociala insatser inom<br />

skolan.<br />

– Det är generellt <strong>för</strong>ebyggande program<br />

som <strong>för</strong>ebygger social ohälsa, kriminalitet och<br />

droger. Forskningen säger att det ger bäst resultat<br />

att jobba med stora skaror människor i ett<br />

tidigt skede.<br />

Väcker intresse<br />

Kommunen fokuserar dessutom på snabba<br />

insatser på skolor.<br />

– Vi har sett att skolvärlden är en viktig plats<br />

att <strong>för</strong>ebygga brott. När allvarliga brott sker på<br />

skolan, mobiliserar vi en snabb konfliktlösning,<br />

där vi inom 72 timmar har ett möte på skolan<br />

med polis, socialtjänst, elever, vårdnadshavare<br />

och rektor och löser konflikten. <strong>En</strong> snabb intervention<br />

i skolan, tror vi väldigt mycket på. Det<br />

är ett spännande sätt att jobba på och jag tror<br />

att det har väckt en hel del intresse hos andra<br />

<strong>kommun</strong>er.<br />

Det kommer även att satsas ytterligare på<br />

Nya vägar bär till <strong>Södertälje</strong><br />

<strong>Södertälje</strong> växer. Ett tredje körfält på<br />

<strong>Södertälje</strong>vägen, en ny järnvägsbro över<br />

<strong>Södertälje</strong> kanal och ett dubbelspår på<br />

järnvägen mellan <strong>Södertälje</strong> Centrum<br />

och <strong>Södertälje</strong> hamn ska ge bättre flyt i<br />

trafiken.<br />

<strong>Södertälje</strong> har alltid varit ett centrum <strong>för</strong> resande.<br />

<strong>Södertälje</strong> kanal och senare också järnvägen<br />

och Europavägen har varit viktiga <strong>för</strong>utsättningar<br />

<strong>för</strong> stadens tillväxt.<br />

Men <strong>Södertälje</strong> har vuxit ur väg- och järnvägskostymen.<br />

Hårt trafikerade vägar och gamla<br />

broar som kräver mycket underhåll har proppat<br />

igen knutpunkten. Där<strong>för</strong> genom<strong>för</strong> nu<br />

Trafikverket tre stora <strong>kommun</strong>ikationsutbyggnader<br />

som ger bättre vägar till <strong>Södertälje</strong>.<br />

Fler körfält på E4/E20<br />

E4/E20 <strong>Södertälje</strong>vägen är en viktig del av det<br />

nationella vägnätet och den viktigaste infarten<br />

till södra Stockholm. Vägen är hårt trafikerad<br />

med många tunga transporter, vilket innebär<br />

köer – ofta. Där<strong>för</strong> bygger nu Trafikverket fler<br />

körfält och installerar ett kövarningssystem på<br />

sträckan mellan trafikplats Moraberg och trafikplats<br />

Hallunda. Den breda gräsbeklädda<br />

mittremsan och en bit av vägens vägren kommer<br />

att användas <strong>för</strong> att bygga ett tredje körfält,<br />

mot dagens två.<br />

Arbetet på <strong>Södertälje</strong>vägen beräknas pågå till<br />

2012.<br />

Dubbelspår till <strong>Södertälje</strong> hamn<br />

Järnvägsspåret mellan <strong>Södertälje</strong> hamn och<br />

<strong>Södertälje</strong> centrum är ett av Sveriges mest trafikerade<br />

enkelspår. Eftersom trafiken är intensiv<br />

nattvandring utöver det medborgarna efter -<br />

frågade.<br />

– Vi ser vinsten av att engagera människor<br />

att tillsammans med oss delta och vara ute på<br />

gator och torg, säger Michael Mc Carthy.<br />

– Trygghetsprogrammet är ett bra initiativ<br />

och det gör skillnad.<br />

Öppet samtal på nätet<br />

<strong>Södertälje</strong>borna kan vara med och påverka<br />

trygghetsprogrammet genom att delta i de medborgardialoger<br />

som anordnas. Ett av dessa<br />

forum är Agora*, en dialogportal <strong>för</strong> samtal och<br />

diskussion på www.sodertalje.se. Här kan <strong>södertäljebor</strong><br />

hålla ett öppet samtal kring trygghetsfrågan<br />

och se vilka datum olika trygghetsskapande<br />

åtgärder, som till exempel nattvandring,<br />

sker.<br />

*Agora är grekiska och betyder torg.<br />

Den <strong>nya</strong> lyftbron över <strong>Södertälje</strong> kanal togs i bruk sommaren 2010. I bakgrunden den gamla klaffbron som var nästan 90 år gammal.<br />

och många tåg korsar varandras riktningar drabbas<br />

sträckan ofta av <strong>för</strong>seningar och långa väntetider<br />

vid omstigning i <strong>Södertälje</strong> Hamn.<br />

Trafikverket har där<strong>för</strong> beslutat att bygga ut<br />

banan till dubbelspår <strong>för</strong> tätare pendeltågstrafik<br />

och färre <strong>för</strong>seningar. Det <strong>nya</strong> dubbelspåret<br />

beräknas vara klart tidigast 2013.<br />

Lyftbro över <strong>Södertälje</strong> kanal<br />

Varje dygn passerar ungefär 150 tåg över <strong>Södertälje</strong><br />

kanal.<br />

Sommaren 2010 togs den <strong>nya</strong> lyftbron i<br />

bruk som ska minska risken <strong>för</strong> trafikstörningar<br />

<strong>för</strong> både tågtrafik och sjöfart.<br />

Den gamla klaffbron var närmare 90 år<br />

Foto: Maria Henderson<br />

gammal och uppfyllde inte längre de krav som<br />

ställs <strong>för</strong> järnväg och sjöfart. Den klarade inte<br />

<strong>för</strong> allt<strong>för</strong> tunga tåg och större fartyg hade svårt<br />

att passera.<br />

Den <strong>nya</strong> järnvägsbron klarar 30 tons axellast<br />

på tågvagnarna och vid broöppning kan brons<br />

fackverk lyftas till 41,5 meters höjd.


De äldsta delarna av Sankta Ragnhilds kyrka vid Stora Torget i <strong>Södertälje</strong> centrum byggdes<br />

redan på 1100-talet. Sedan dess har kyrkan brunnit ner och byggts upp flera gånger.<br />

Foto: Maria Henderson<br />

<strong>Södertälje</strong> – låset till Mälaren<br />

<strong>Södertälje</strong> är en av Sveriges äldsta<br />

städer. Tack vare det strategiska<br />

läget mellan Östersjön och Mälaren<br />

har <strong>Södertälje</strong> växt från en forntida<br />

handelsplats till en levande stad med<br />

några av Sveriges största industrier.<br />

De <strong>för</strong>sta människorna kom till <strong>Södertälje</strong><br />

under stenåldern då det här fanns ett brett sund<br />

mellan Östersjön och Mälaren. På grund av<br />

landhöjningen smalnade dock sundet av och en<br />

sandås i bildades i sundets mitt, nuvarande<br />

Orionkullen. Det fanns en farled på var sida om<br />

åsen och den västra delen hade sin sträckning<br />

ungefär där Storgatan numera ligger.<br />

På 600-talet hade landhöjningen gjort far -<br />

leden så grund att den inte längre var framkomlig.<br />

Trots det var <strong>Södertälje</strong> fortfarande den<br />

snabbaste vägen in i Mälaren. Det blev en viktig<br />

plats <strong>för</strong> omlastning mellan Mälaren och Östersjön<br />

och ett stadsliknande samhälle uppstod<br />

under 1000-talet med handel och möten.<br />

Staden k<strong>alla</strong>des ”Låset till Mälaren”.<br />

Det <strong>för</strong>sta kända namnet på <strong>Södertälje</strong> var<br />

Tælgia eller Tælga, som <strong>för</strong>modligen betyder<br />

”skåra”.<br />

År 1622 döptes staden om till Söder tälje <strong>för</strong><br />

att kunna skiljas från Norrtälje som då anlades i<br />

Roslagen.<br />

Det viktiga vattnet<br />

Bygget av <strong>Södertälje</strong> kanal påbörjades år 1806<br />

och invigdes tretton år senare.<br />

För <strong>för</strong>sta gången på över 1 000 år var vattenvägen<br />

mellan Östersjön och Mälaren öppen<br />

och farbar. Nordens största sluss invigdes år<br />

1924.<br />

Vattnet i Torekälla var sedan medeltiden<br />

känt <strong>för</strong> sin undergörande verkan och år 1849<br />

inrättade apotekare Lidman ett kallbadhus i<br />

Badparken. Folk från hela Sverige reste hit <strong>för</strong><br />

att njuta av det hälsosamma vattnet.<br />

När järnvägen öppnades år 1860 blev staden<br />

lättillgänglig och en av de populäraste kurorterna<br />

i landet.<br />

Många av badgästerna bodde på det berömda<br />

Badhotellet, ett hus som fortfarande finns<br />

kvar.<br />

Från trästad till industristad<br />

<strong>Södertälje</strong>s stadskärna dominerades länge av<br />

små trähus. <strong>En</strong> av de äldsta bevarade bygg -<br />

naderna i <strong>Södertälje</strong> är det gamla rådhuset från<br />

år 1734.<br />

Tack vare järnvägen och den västra stam -<br />

banan mellan Stockholm och Göteborg som<br />

stod klar 1861 flyttade industrierna in. Vid<br />

sekelskiftet 1900 etablerades flera stora fabriker<br />

i staden, bland andra Aktiebolaget Astra Apotekarnes<br />

Kemiska Fabriker och Vagnfabriks-<br />

Aktiebolaget i Södertelge, som år 1911 slogs<br />

samman med skånska Scania och bildade<br />

Scania-Vabis.<br />

Välståndet i staden ökade nu och flera<br />

påkostade stora stenhus i tre eller fyra våningar<br />

byggdes. Men under 1950-talet ansågs <strong>för</strong> -<br />

hållandena i centrala <strong>Södertälje</strong> ändå så usla att<br />

politikerna genom<strong>för</strong>de en av Sveriges största<br />

city saner ingar.<br />

Kvarteren kring den nuvarande gågatan revs<br />

och många av de gamla bostads husen från 1880talet<br />

byttes ut mot moderna fyravåningshus. <strong>En</strong><br />

del av de gamla träbyggnaderna räddades och<br />

flyttades till friluftsmuseet Torekällberget.<br />

<strong>Södertälje</strong>kringlan – symbol och varumärke<br />

Kringlan är <strong>Södertälje</strong>s symbol. Från att<br />

ha varit ett populärt bakverk bland<br />

andra, har den blivit ett varumärke.<br />

Kringlan syns på hantverk och byggnader<br />

och har också givit namn åt ett av<br />

stans varuhus och inte mindre än två<br />

stadsfestivaler.<br />

<strong>Södertälje</strong>kringlornas historia är flera hundra år<br />

gammal. Redan på 1600-talet började de <strong>för</strong>sta<br />

kringlorna började bakas och säljas i <strong>Södertälje</strong>.<br />

Den äldsta typen var ganska stor och bestod av<br />

färsk vetedeg. Först mot slutet av 1700-talet fick<br />

kringlorna den form vi är vana vid att se i dag –<br />

en fast och mör kaka med en nästan trekantig<br />

form.<br />

Kringlorna bakades oftast hemma i det egna<br />

köket medan <strong>för</strong>säljningen sköttes av professio-<br />

nella så k<strong>alla</strong>de ”kringelgummor” – framfusiga<br />

<strong>för</strong>säljare som utrustade med sina kringelkorgar<br />

närmast kastade sig över folk på resa genom<br />

staden.<br />

Kringlan hade sin storhetstid under 1800talet<br />

då <strong>Södertälje</strong> var en populär badort med<br />

besökare från hela Sverige och kringlorna såldes<br />

till turisterna <strong>för</strong> 25 öre påsen. År 1837 var hela<br />

26 kringel<strong>för</strong>säljare skatteskrivna i <strong>Södertälje</strong>.<br />

’’<br />

Dessa gummor var de djerfvaste och<br />

mest o<strong>för</strong>skräckta dödliga man kunde<br />

se eftersom de belägrade varje resande,<br />

samt under skrik, skoj och ej heller sällan<br />

genom lättfärdiga ord och åthävor<br />

sålde sina kringlor.<br />

’’ ur Eva Bergströms bok<br />

”<strong>Södertälje</strong>kringlor”.<br />

Kringelgummornas <strong>för</strong>säljningsmetoder var så<br />

drastiska att de 1837 <strong>för</strong>bjöds att röra sig ute på<br />

stan med sina kringelkorgar. I stället flyttade<br />

stora delar av <strong>för</strong>säljningen ut till järnvägsstationen<br />

Södertelge öfre, och senare även <strong>Södertälje</strong><br />

Södra. Försäljningen på södra station höll i sig<br />

en bra bit in på 1900-talet.<br />

Idag säljs kringlan av mer sedesamma <strong>för</strong>säljare<br />

i flera av <strong>Södertälje</strong>s bagerier.<br />

Flera av de gamla trähusen som skulle rivas i <strong>Södertälje</strong> under 60-talet finns bevarade på<br />

Torekällbergets friluftsmuseum.<br />

Foto: Maria Henderson<br />

Det fanns lika många recept på <strong>Södertälje</strong>kringlor<br />

som det fanns bagare och<br />

en del är hemliga. Här delar Bergets<br />

Bageri på Torekällberget med sig av<br />

sitt recept och bästa tips <strong>för</strong> att lyckas.<br />

<strong>Södertälje</strong>kringlan innehåller egentligen inga<br />

konstigheter. Det ska vara äkta smör, ägg,<br />

socker, mjöl, mjölk och jäst. Det är arbetet<br />

med degen som är hemligheten.<br />

– Degen ska knådas i ungefär en timme,<br />

tills den är seg som gummi. När den är färdig<br />

ska man kunna ta en bit och dra tills det nästan<br />

blir genomskinligt men ändå håller ihop,<br />

då har du fått rätt konsistens, säger Amall<br />

Khattar på Bergets Bageri.<br />

Efter jäsningen ska degen knådas igen i<br />

minst en kvart tills den får samma konsistens.<br />

Ett riktigt hästjobb med andra ord.<br />

– Vill man ha en riktig kringla så måste<br />

man knåda den. Jag har bakat kringlor i snart<br />

tre år och har ändå ibland svårt att få dem så<br />

perfekta som jag vill att de ska vara.<br />

Degen formas sedan till kringlor. Den ska<br />

helst se ut som en triangel.<br />

Högkonjunktur och invandring<br />

Under 1960-talet präglades <strong>Södertälje</strong> av högkonjunktur<br />

och de stora <strong>för</strong>etagen i <strong>Södertälje</strong><br />

rekryterade arbetskraft från Norrland, Finland,<br />

Grekland, Italien och Jugoslavien. På 1970-talet<br />

behövdes fler bostäder och <strong>Södertälje</strong> valde att<br />

satsa stort samtidigt som inflyttningen minskade.<br />

Ett stort antal tomma lägenheter i de <strong>nya</strong><br />

stadsdelarna Hovsjö och Lina gjorde det möjligt<br />

<strong>för</strong> staden att ta emot flyktingar. På senare år<br />

har många assyrier/syrianer och armenier bosatt<br />

sig i <strong>Södertälje</strong>.<br />

Nya bostäder vid vattnet<br />

<strong>Södertälje</strong> fortsätter att utvecklas. <strong>Södertälje</strong> har<br />

blivit en högskolestad med över 2000 studenter<br />

på Campus Telge och stor<strong>för</strong>etag som Astra<br />

Zeneca och Scania är bland de världsledande<br />

inom sina områden. Återigen är behovet av<br />

centralt belägna bostäder stort.<br />

<strong>Södertälje</strong> stadskärna ska där<strong>för</strong> <strong>för</strong>tätas och<br />

<strong>nya</strong> bostäder planeras i attraktiva områden vid<br />

vattnet, samt <strong>nya</strong> mötesplatser och affärer. Så att<br />

<strong>Södertälje</strong> kan fortsätta vara ett centrum <strong>för</strong><br />

möten och handel.<br />

Baka din egen <strong>Södertälje</strong>kringla<br />

Och om man har arbetat degen rätt, blir<br />

den perfekt.<br />

– Jag älskar kringlan. Det är <strong>Södertälje</strong>.<br />

När man tänker på <strong>Södertälje</strong> är det kringlan<br />

man tänker på i <strong>för</strong>sta hand, säger Amall<br />

Khattar. Jag drömmer om att kringlan ska finnas<br />

vid varje festlighet, födelsedagar och speciella<br />

evenemang här i <strong>Södertälje</strong>. På julbord<br />

och påskmiddagar ska kringlan ha en central<br />

plats.<br />

<strong>Södertälje</strong>kringlan<br />

enligt Fröknarna Strömstedts recept<br />

1 kanna mjölk (2,6 liter)<br />

20 st ägg<br />

2 skålpund smör (850 g)<br />

5 skålpund socker (2.125 g)<br />

24 skålpund vetemjöl (10.200 g)<br />

80–100 ort jäst (400 g)<br />

Blanda socker och mjölk. Vispa ägg och smält<br />

socker och blanda i. Lägg i jäst och mjöl och<br />

arbeta degen en timme. Degen ska jäsa en<br />

halvtimme och knådas sedan igen. Av degen<br />

formas små kringlor. Gräddas vid svag ugnsvärme.<br />

6


På vägen upp mot Torekällberget infinner sig<br />

lugnet. Suset från trafiken tonar bort och trädens<br />

grönska sluter sig om besökaren.<br />

Torekällbergets friluftsmuseum vill visa hur<br />

det var att leva i <strong>Södertälje</strong> under 1800-talet, en<br />

tid i gränslandet mellan gammal och nytt. Och<br />

det är precis vad det är.<br />

Bara tio minuters promenadväg från <strong>Södertälje</strong><br />

stadskärna, ligger de gamla trähusen i<br />

stadskvarteren med grusade gator. Här finns<br />

hantverk inspirerat av gamla tider, en keramiker,<br />

antikaffär, inredningsbutik, en linneaffär<br />

och en hantverksbutik. Här finns också en handelsbod<br />

där du kan köpa karameller i handrullad<br />

strut och ett bageri med äkta <strong>Södertälje</strong>kringlor.<br />

Husen är hitflyttade från <strong>Södertälje</strong> med<br />

omnejd och flera av husen har räddats under<br />

den stora citysaneringen i <strong>Södertälje</strong> under 60talet.<br />

Livet inne på gårdarna<br />

Vid en <strong>för</strong>st anblick ser museet nästan övergivet<br />

ut. När det inte är marknad finns det inte<br />

mycket att se på torgen och ute på gatorna. Det<br />

är i stället inne i husen och på bakgårdarna som<br />

historien lever.<br />

7<br />

Torekällberget<br />

– en utflykt i tiden<br />

Museets promenadpark är inspirerad av <strong>Södertälje</strong> stadspark. Foto: Maria Henderson<br />

På Torekällbergets friluftsmuseum har man återskapat delar av <strong>Södertälje</strong> som det<br />

kunde se ut i mitten av 1800-talet när de flesta levde i självhushåll med egna<br />

höns, kor och grisar. Här finns historiska byggnader, gammaldags handelsbod och<br />

massor av snälla djur i vacker natur.<br />

MARIASKOLAN<br />

’’Waldorfskolan mitt i byn’’<br />

• är en liten skola med ett flexibelt<br />

arbetssätt<br />

• har klasserna ett till nio<br />

• integrerar teoretiskt, konstnärligt<br />

och praktiskt arbete<br />

I samtliga hus finns omfattande information<br />

om varifrån huset har kommit, vem som har<br />

bott där och vilken funktion möblerna har haft.<br />

Det är intressant att <strong>för</strong>eställa sig hur människorna<br />

levde <strong>för</strong> 150 år sedan. Det är så nära<br />

och ändå så långt ifrån dagens liv i <strong>Södertälje</strong>.<br />

Klappa djuren<br />

Djuren på landsbygden är nyfikna och vänliga.<br />

Fåren och getterna kommer gärna fram och<br />

sticker nosen genom hägnaden. De får man<br />

gärna klappa.<br />

Men man bör akta sig <strong>för</strong> att stoppa in fingrarna<br />

hos grisen.<br />

Lillgården är platsen <strong>för</strong> <strong>alla</strong> klåfingriga<br />

museibesökare. Här finns en <strong>för</strong>minskad kopia<br />

av museets båtsmanstorp där man kan leka sig<br />

tillbaka till 1800-talet. Man kan också hoppa i<br />

höet och klättra in till och kela med de<br />

Afrikanska dvärggetterna.<br />

Folkfestplats<br />

Torekällberget är också en viktig folkfestplats<br />

<strong>för</strong> <strong>Södertälje</strong>borna. Här hålls vår- och höstmarknad,<br />

här firas traditionell midsommar med<br />

dans runt midsommarstången, luciatåg och julmarknader.<br />

• vill ge insikter och färdigheter som<br />

barn och unga människor behöver<br />

på sin livsväg<br />

• eftersträvar att tillgodose barns<br />

individuella utvecklingsbehov<br />

Kontakta oss på tel: 08-551 711 32<br />

E-post: mariaskolan.jarna@telia.com • hemsida: www.mariaskolan-jarna.se<br />

Kvarnen har blivit en symbol <strong>för</strong> Torekällberget. Museets kvarn är en kopia av Nora kvarn<br />

från Mörkö, som brann 1989. Foto: Maria Henderson<br />

EKENBERGSKA GYMNASIET<br />

www.ekenbergskagymnasiet.sodertalje.se


I <strong>Södertälje</strong> finns många <strong>för</strong>skolor med olika inriktningar. På Tom Tits Experiments <strong>för</strong>skola används naturvetenskap och teknik <strong>för</strong> att ta<br />

tilllvara barns lust att upptäcka och experimentera. Foto: Thomas Aziz<br />

<strong>En</strong> skola <strong>för</strong> <strong>alla</strong><br />

Skolan ska inspirera till nyfikenhet, upptäckarglädje<br />

och lust att lära. Alla barn<br />

och elever har något att bidra med och<br />

att <strong>alla</strong> har sina alldeles egna talanger<br />

och styrkor. Ett brett utbud av <strong>kommun</strong>ala<br />

och fristående skolor i <strong>Södertälje</strong><br />

gör att <strong>alla</strong> kan hitta just sin plats.<br />

Skolan ska vara en plats där <strong>alla</strong> trivs och har<br />

möjlighet att utforska livet och världen. Eleverna<br />

i <strong>Södertälje</strong> har rätt att nå de uppsatta målen<br />

enligt sina egna <strong>för</strong>utsättningar, få hjälp och<br />

stöd när de behöver det och möjlighet till <strong>för</strong>djupningar<br />

och utmaningar i sitt lärande.<br />

I <strong>Södertälje</strong>s skolor pågår dessutom ett ständigt<br />

arbete <strong>för</strong> att öka elevernas inflytande och<br />

delaktighet. Successivt ska eleverna få ett allt<br />

större inflytande över sin utbildning och över<br />

det inre arbetet i skolan. Genom bland annat<br />

elevråd, lokala styrelser och ungdomsråd kan<br />

eleverna påverka sin utbildning, sin skola och<br />

<strong>kommun</strong>.<br />

Trygg <strong>för</strong>skola<br />

Förskolan ska vara rolig och trygg och samtidigt<br />

lägga grunden <strong>för</strong> ett livslångt lärande. I <strong>Södertälje</strong><br />

<strong>kommun</strong> finns <strong>kommun</strong>ala och enskilda<br />

<strong>för</strong>skolor samt familjedaghem <strong>för</strong> barn från ett<br />

till fem år. Det finns även en <strong>kommun</strong>al <strong>för</strong> -<br />

skola som har öppet dygnet runt, från måndag<br />

kväll till och med lördag <strong>för</strong>middag. Den all-<br />

männa <strong>för</strong>skolan tar emot barn från och med<br />

höstterminen då de fyller fyra år och är avgifts -<br />

fri.<br />

<strong>En</strong> del av <strong>för</strong>skolorna har speciell pedagogik<br />

eller inriktning, som exempelvis naturvetenskap<br />

och teknik på Tom Tits Experiments <strong>för</strong>skola<br />

och trädgårdsarbete med odling och omvårdnad<br />

på Grodans <strong>för</strong>skola.<br />

Mer information finns i katalogen ”Att<br />

välja <strong>för</strong>skola i <strong>Södertälje</strong>” som kan beställas<br />

hos utbildningskontoret eller laddas hem på<br />

www.sodertalje.se.<br />

Grundskola med olika profiler<br />

Det finns drygt 30 grundskolor i <strong>Södertälje</strong><br />

<strong>kommun</strong>, varav en tredjedel är fristående.<br />

Många av skolorna har egna profiler som<br />

genomsyrar skolans hela verksamhet. Det är till<br />

exempel miljö, hälsa, musik och språk. Flera av<br />

de fristående skolorna hör hemma inom den<br />

antroposofiska rörelsen och ligger i trakterna<br />

kring Järna, som är rörelsens centrum <strong>för</strong> hela<br />

Norden.<br />

Kommunen ger ut katalogen ”Att välja <strong>för</strong>skoleklass<br />

och grundskola i <strong>Södertälje</strong>” som kan<br />

beställas hos utbildningskontoret eller laddas<br />

hem på www.sodertalje.se<br />

Gymnasieskola med stor valfrihet<br />

Gymnasieskolorna i <strong>Södertälje</strong> erbjuder ett<br />

brett utbildningsutbud, med både studie<strong>för</strong> -<br />

WENDELA HEBBEGYMNASIET<br />

beredande och yrkes<strong>för</strong>beredande program. I<br />

<strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong> finns åtta <strong>kommun</strong>ala<br />

gymnasieskolor och tio fristående gymnasium<br />

som tillsammans anordnar 15 av de nationella<br />

gymnasieprogrammen, samt Individuella programmet<br />

och IB-programmet, International<br />

Baccalaureate, där all undervisning sker på engelska.<br />

Utöver det har skolorna utvecklat egna<br />

inriktningar och specialutformade program <strong>för</strong><br />

att möta efter frågan bland eleverna och <strong>för</strong> att<br />

anpassa utbildningarna till arbetsmarknaden.<br />

Ett exempel är Naturvetenskapsprogrammet<br />

med inriktning Kriminalteknik/CSI, där studenterna<br />

genom laborativt arbete och beteendevetenskap<br />

lär sig tolka bland annat DNA och<br />

fingeravtryck <strong>för</strong> att lösa kriminalgåtor. Ett<br />

annat exempel är Byggprogrammet med inriktning<br />

Måleri och <strong>för</strong>etagande, där studenterna<br />

utöver hantverkets grunder som färglära,<br />

tapetsering och målning, får lära sig ekonomi,<br />

service och <strong>för</strong>etagande, eftersom många målare<br />

arbetar som egna <strong>för</strong>etagare.<br />

Mer information om skola och utbildning i<br />

<strong>Södertälje</strong> finns i Förskolekatalogen, Grundskolekatalogen<br />

och Gymnasiekatalogen som<br />

kan laddas hem på www.sodertalje.se eller<br />

beställas hos utbildningskontoret på telefon<br />

08-523 010 00 (växel).<br />

MUSIK DANS TEATER FOTO SPMEDIA BILD DESIGN SPSAM<br />

Telefon 08-523 0 1525 • www.wendelahebbegymnasiet.sodertalje.se<br />

Besöksadress: Västergatan 2–4 • Postadress: 151 89 <strong>Södertälje</strong><br />

Flerspråkighet<br />

är framtiden<br />

Modersmålet har stor betydelse <strong>för</strong> barnets<br />

identitet och självkänsla och ger en bra grund<br />

<strong>för</strong> barnet att lära sig svenska och andra<br />

språk. Olika språk- och kulturkompetenser<br />

växer dessutom i betydelse och är en satsning<br />

<strong>för</strong> framtiden. Där<strong>för</strong> erbjuder <strong>Södertälje</strong><br />

<strong>kommun</strong> modersmålsundervisning i skolan<br />

och modersmålsstöd i <strong>för</strong>skolan.<br />

Modersmålsundervisningen i <strong>Södertälje</strong>s<br />

skolor har barn och elever anmälda i runt 65<br />

olika språk. Familjen som önskar modersmålsstöd<br />

<strong>för</strong> sitt barn kan anmäla detta till<br />

<strong>för</strong>skolan. Möjlighet att anordna modersmålsstöd<br />

finns även <strong>för</strong> enstaka barn. I skolan<br />

behövs fem anmälda elever <strong>för</strong> att bilda<br />

en grupp, men det finns möjlighet att delta i<br />

undervisningen på annan skola.<br />

Stor skolsatsning<br />

i <strong>Södertälje</strong><br />

I maj 2010 påbörjades bygget av den<br />

<strong>nya</strong> Hovsjöskolan. Skolan byggs enligt<br />

<strong>Södertälje</strong> skolmodell och är en av de<br />

största skolsatsningarna i <strong>Södertälje</strong><br />

någonsin.<br />

Den <strong>nya</strong> Hovsjöskolan kommer att stå klar<br />

till vårterminen 2012 och får plats <strong>för</strong> 650<br />

elever från <strong>för</strong>skola till årskurs nio. Den byggs<br />

och inreds enligt <strong>Södertälje</strong>s skolmodell,<br />

<strong>kommun</strong>ens riktlinjer <strong>för</strong> om-, till- och nybyggnad<br />

av skollokaler.<br />

Den <strong>nya</strong> Hovsjöskolan blir alltså en<br />

öppen byggnad med glasväggar och stor<br />

flexibilitet. Det ska vara möjligt att anpassa<br />

lokalytorna efter pedagogiska behov och<br />

gruppernas storlek. Färgsättningen kommer<br />

att gå i ljusa kulörer med inspiration från naturens<br />

grönska.<br />

Skolan byggs i hållbara material och blir<br />

en så k<strong>alla</strong>d GreenBuilding med ett energi -<br />

behov som är 30 procent lägre än vad bygg -<br />

reglerna <strong>för</strong>eskriver.<br />

Vi hälsar dig välkommen till din<br />

<strong>nya</strong> <strong>kommun</strong>.<br />

www.hyresgastforeningen.se/stockholm<br />

08-507 060 00<br />

<strong>Södertälje</strong> – Nykvarn – Salem<br />

Starta <strong>för</strong>etag!<br />

Med rätt rådgivning är det enkelt –<br />

boka kostnadsfri rådgivning!<br />

www.nyforetagarcentrum.se/sodertalje<br />

8


Utbildning som<br />

leder till jobb<br />

Precis vid tågstationen och på promenadavstånd<br />

från affärsstråket i city med<br />

butiker, caféer och restauranger ligger<br />

Campus Telge. Här finns lärarutbildning<br />

mot <strong>för</strong>skola och grundskola samt flera<br />

högskoleingenjörsutbildningar. Yrken<br />

där det finns jobb.<br />

På Campus Telge ges utbildningar som efter -<br />

frågas av näringslivet. Kungliga tekniska högskolan,<br />

KTH, erbjuder i <strong>Södertälje</strong> flera högskoleingenjörsutbildningar<br />

samt tekniskt basår<br />

och magisterutbildningar. Mälardalens högskola<br />

anordnar lärarutbildningar mot <strong>för</strong>skola och<br />

grundskolans tidiga år.<br />

Statistiska centralbyråns arbetskraftsbarometer<br />

från 2009 visar att det råder stor brist på <strong>för</strong>skollärare<br />

och att framtiden också ser ljus ut <strong>för</strong><br />

högskoleingenjörer, fram<strong>för</strong> allt inom byggnadsteknik.<br />

Högskoleingenjör<br />

Campus Telge erbjuder tillsammans med KTH<br />

utbildningar inom maskinteknik och elektroteknik<br />

med olika inriktningar som industriell<br />

ekonomi och produktion, innovation och<br />

design eller elektroteknik, robotik och meka -<br />

tronik.<br />

På Campus Telge finns dessutom flera 1-åriga<br />

magisterutbildningar, tekniskt basår, fristående<br />

kurser och vidareutbildningar.<br />

Foto: Maria Henderson<br />

Förskollärare<br />

Lärarutbildningen mot <strong>för</strong>skola och grundskolans<br />

tidiga år på Campus Telge ges av Mälar -<br />

dalens högskola. Vissa delar av utbildningen<br />

samverkar med Tom Tits Experiment <strong>för</strong> att öka<br />

intresset <strong>för</strong> teknik och naturvetenskap.<br />

I utbildningen ingår även praktik på någon<br />

av <strong>Södertälje</strong>s skolor. För att studenterna ska få<br />

ett bra jobb efter examen ges olika gäst<strong>för</strong>eläsningar,<br />

många projektarbeten mot riktiga <strong>för</strong>etag<br />

och organisationer.<br />

Fördel <strong>Södertälje</strong><br />

Campus Telge är en modern högskola med ett<br />

ljust bibliotek, många grupprum och datorsalar<br />

som underlättar självstudierna. Studenterna får<br />

passerkort och kan använda campus även på<br />

kvällstid.<br />

Som student kan du välja att bo i någon av<br />

de studentbostäder som finns på bekvämt avstånd<br />

från Campus. De programstudenter som<br />

redan bor eller skriver sig i <strong>Södertälje</strong> får låna en<br />

bärbar dator under hela studietiden.<br />

Foto: Campus Telge<br />

<strong>Södertälje</strong> uppmuntrar<br />

eget <strong>för</strong>etagande<br />

För <strong>kommun</strong>en är det viktigt med fler<br />

<strong>nya</strong> <strong>för</strong>etag, kanske framtidens stor<strong>för</strong>etag.<br />

Där<strong>för</strong> erbjuder <strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong><br />

hjälp till <strong>södertäljebor</strong> som vill<br />

starta eget.<br />

<strong>Södertälje</strong> har en av regionens starkaste arbetsmarknader.<br />

Med över 43 000 jobb är <strong>kommun</strong>en<br />

näst efter Stockholm och Solna den största<br />

arbetsnoden i hela regionen.<br />

Näringslivsfrågorna är högt prioriterade<br />

inom <strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong>, med ett nära samarbete<br />

med <strong>för</strong>etagen. Kommunen arbetar aktivt<br />

<strong>för</strong> mer <strong>för</strong>etagsmark i attraktiva lägen så<br />

att befintliga och <strong>nya</strong> <strong>för</strong>etag ska kunna expandera<br />

i <strong>Södertälje</strong>.<br />

I <strong>Södertälje</strong> finns 4 500 små<strong>för</strong>etagare och<br />

varje år startas cirka 450 <strong>nya</strong> <strong>för</strong>etag. Eget <strong>för</strong>etagande<br />

och entreprenörskap är något som<br />

<strong>Södertälje</strong> gärna stöder och <strong>kommun</strong>en erbjuder<br />

där<strong>för</strong> hjälp, råd och information till den<br />

som vill starta eget <strong>för</strong>etag eller vidareutveckla<br />

sitt <strong>för</strong>etag.<br />

Företagslotsen<br />

Michael Johansson är <strong>Södertälje</strong>s <strong>för</strong>etagslots.<br />

Han ska göra det så lätt som möjligt <strong>för</strong> den<br />

Stora möjligheter när näringsliv<br />

och högskola samarbetar<br />

I <strong>Södertälje</strong> finns en stor del av den<br />

svenska industrin. Företag som Scania,<br />

AstraZeneca, Volvo och Alfa Laval<br />

skapar många möjligheter <strong>för</strong> studenter<br />

som behöver praktikplatser, examensarbeten<br />

och framtida anställningar.<br />

I <strong>Södertälje</strong> är det självklart att<br />

<strong>för</strong>etagen är en naturlig del av studenternas<br />

utbildning.<br />

Näringslivet i <strong>Södertälje</strong> har ett stort intresse<br />

<strong>för</strong> Campus Telge. Det skapar goda <strong>för</strong>utsättningar<br />

<strong>för</strong> studenter och utbildningsanordnare<br />

som behöver erfarenhetsutbyten samt praktikplatser,<br />

stipendier, mentorer, examensarbeten<br />

och framtida anställningar. Företagen får<br />

tillgång till både utbildad arbetskraft och de<br />

<strong>nya</strong>ste teorierna inom områdena.<br />

– Det som är unikt <strong>för</strong> <strong>Södertälje</strong> är att<br />

man har ett samarbetsråd där både näringsliv<br />

och <strong>kommun</strong> sitter med <strong>för</strong> att diskutera<br />

som vill starta eget <strong>för</strong>etag att få svar på sina<br />

frågor. Det kan till exempel handla om att fylla<br />

i blanketter, kontakta myndigheter, hitta<br />

lämpliga kurser eller utbildningar.<br />

Tel: 08-523 013 00<br />

Nystartskontoret<br />

Nystartskontorets uppgift är att underlätta <strong>för</strong><br />

den som vill starta eget. Nystartskontoret hjälper<br />

till med myndighetskontakter och guidar<br />

till dem som kan hjälpa till med affärsplan,<br />

finansiering, mentorskap och nätverk.<br />

Tel: 08-523 028 00<br />

Ny<strong>för</strong>etagarcentrum<br />

Ny<strong>för</strong>etagarcentrum är en stiftelse som främjar<br />

ny<strong>för</strong>etagande och entreprenörskap. Ny<strong>för</strong>etagarcentrum<br />

i <strong>Södertälje</strong> ger kostnadsfri<br />

och konfidentiell rådgivning till den som funderar<br />

på att starta eget <strong>för</strong>etag eller redan har<br />

startat. Ny<strong>för</strong>etagarcentrum har erfarna rådgivare<br />

som kan hjälpa till med affärsidé, frågor<br />

kring budget och marknads<strong>för</strong>ing.<br />

År 2010 firar Ny<strong>för</strong>etagarcentrum Sverige<br />

25 år. Resultatet är 140 000 <strong>nya</strong> <strong>för</strong>etag sedan<br />

1985.<br />

Tel: 08-550 884 90<br />

Campus Telges inriktning och satsningar <strong>för</strong><br />

framtiden, säger Eva Helén, projektledare <strong>för</strong><br />

Campus Telge.<br />

Drivhus <strong>för</strong> <strong>nya</strong> <strong>för</strong>etag<br />

<strong>Södertälje</strong>s ambition är att få fram fler entreprenörer<br />

och livskraftiga <strong>för</strong>etag. Där<strong>för</strong> startade<br />

Campus Telge i början av 2010 Drivhuset<br />

– en entreprenörskapssatsning och starthjälp<br />

<strong>för</strong> studenter som vill starta <strong>för</strong>etag. Drivhuset<br />

ger rådgivning, utbildning, inspiration,<br />

information samt anordnar möten som länkar<br />

samman näringsliv och studenter.<br />

På Campus Telge finns dessutom ett centrum<br />

<strong>för</strong> Leanutbildningar, som riktar sig till<br />

olika <strong>för</strong>etag och <strong>för</strong>etagskluster. Det kommer<br />

att finnas ett basutbud med kurser både <strong>för</strong><br />

varuproducerande <strong>för</strong>etag och tjänste<strong>för</strong>etag.<br />

<strong>En</strong>skilda <strong>för</strong>etag kan dessutom få utbildningar<br />

skräddarsydda <strong>för</strong> sina särskilda behov.<br />

Välkommen till vår butik i <strong>Södertälje</strong><br />

och handla allt du behöver <strong>för</strong> att rusta din bil.<br />

ÖPPET: Vardagar 7–17, Lördagar 10–14<br />

Lördagsstängt i juli<br />

08-550 167 89<br />

Åkerivägen 27, <strong>Södertälje</strong><br />

www.autoexperten.se/sodertalje<br />

Välkommen önskar Lasse med personalen


Kulturhuset i Ytterjärna är ett kulturhus utöver det vanliga. Foto: Jessica Söderström På sommaren används utomhusscenen i <strong>för</strong> Wendela Hebbes hus <strong>för</strong> konserter och<br />

teater<strong>för</strong>eställningar. Foto: Jacob Forsell<br />

Upplev <strong>Södertälje</strong> med <strong>alla</strong> sinnen<br />

Museer<br />

Torekällbergets Friluftsmuseum<br />

På Torekällbergets friluftsmuseum kan man<br />

uppleva livet i <strong>Södertälje</strong> på 1860-talet. Många<br />

av husen är hämtade från <strong>Södertälje</strong> med omnejd<br />

och inredda med husens originalmöbler.<br />

På bondgården finns många olika lantrasdjur<br />

och odlingar och här kan barnen klappa de<br />

nyfikna och vänliga djuren, hoppa i halmen<br />

eller lyssna på en saga uppe på loftet.<br />

<strong>Södertälje</strong> stadsmuseum<br />

På Torekällberget finns också <strong>Södertälje</strong>s stadsmuseum.<br />

Museets uppgift är att skildra fram<strong>för</strong><br />

allt <strong>Södertälje</strong>s moderna historia på 1900-talet.<br />

Här finns utställningar i tre plan som visar olika<br />

aspekter av <strong>Södertälje</strong>s historia, bland annat en<br />

utställning om tonårsliv på 1950-talet och en<br />

utställning om <strong>för</strong>ändringen av <strong>Södertälje</strong> stadskärna,<br />

på 1960-talet och idag.<br />

Biologiska museet<br />

Biologiska museet visar sörmländska djur och<br />

fåglar i sina naturliga miljöer. Museet är upp<strong>för</strong>t<br />

i jugendstil <strong>för</strong> medel donerade av Carl Fredrik<br />

Liljevalch och invigdes 1913.<br />

Wendela Hebbes hus<br />

Alldeles vid kanalen ligger Wendela Hebbes<br />

hus, uppk<strong>alla</strong>t efter Sveriges <strong>för</strong>sta kvinnliga<br />

journalist. Här arrangeras kulturprogram året<br />

runt och på sommaren används utomhusscenen<br />

<strong>för</strong> konserter och teater<strong>för</strong>eställningar. Museet<br />

på övervåningen har i stor utsträckning möblerats<br />

med Wendela Hebbes tavlor och möbler.<br />

Marcus Wallenberghallen<br />

I Scanias fordonsmuseum Marcus Wallenberghallen<br />

kan man följa Scania under mer än<br />

hundra års utveckling. Här finns bland annat<br />

den <strong>för</strong>sta serietillverkade svenska personbilen<br />

från 1903, samt flera revolutionerande fordon i<br />

svensk bilhistoria.<br />

Kulturhus<br />

och mötesplatser<br />

Luna Kulturhus<br />

I konsthallen i Luna kulturhus visas svensk och<br />

utländsk konst, kulturhistoria och samhälls -<br />

informerande utställningar. Här finns också<br />

Stadsbiblioteket med tillhörande Cafe Blå som<br />

anordnar <strong>för</strong>fattarbesök och <strong>för</strong>eläsningar.<br />

Café Nova är en mötesplats <strong>för</strong> ungdomar<br />

från 16 år. Här kan man träffas över en fika,<br />

lyssna på musik eller delta i skaparverkstaden.<br />

På Café Nova hålls också workshops, konserter,<br />

debatter med mera.<br />

Kulturhuset i Ytterjärna<br />

Mitt på en åker i Ytterjärna ligger ett kulturhus<br />

utöver det vanliga. Huset som är ritat av arkitekten<br />

Erik Asmussen har mjuka linjer, ljussättning<br />

och pastellfärger <strong>för</strong> att skapa harmoni.<br />

Kulturhuset i Ytterjärna erbjuder ett varierat<br />

program av musik, dans, teater, film och konst.<br />

Gula Villan i Järna<br />

Gula Villan är det senaste tillskottet inom<br />

<strong>Södertälje</strong>s kulturliv. Här har Urban Company<br />

I den vackra gamla flickskolan på Orionkullen har <strong>Södertälje</strong>s Konstnärskrets sitt galleri.<br />

Här kan man se varierande utställningar i grafik, måleri och skulptur. Foto: Maria Henderson<br />

sin hemvist. Urban Company är en ny internationell<br />

grupp <strong>för</strong> dans och musikteater i <strong>Södertälje</strong>.<br />

Syftet är att skapa ny teater på internationell<br />

nivå med <strong>Södertälje</strong> som bas.<br />

Assyriska kulturhuset<br />

I Assyriska kulturhuset bedriver Assyriska <strong>för</strong>eningen<br />

barn- och ungdomsverksamhet med<br />

bland annat musikskola och folkdansundervisning.<br />

Dans, teater<br />

och musik<br />

<strong>Södertälje</strong> stadsscen<br />

– Estrad och Trombon<br />

På <strong>Södertälje</strong>s största gästspelsscener Estrad och<br />

Trombon visas varje säsong ett brett utbud av<br />

teater, musik, opera, dans och film <strong>för</strong> <strong>alla</strong> åldrar.<br />

På Trombon dansar man till de populäraste<br />

orkestrarna.<br />

Program finns att hämta på Luna Kulturhus,<br />

turistbyrån och i stadshuset, där man även kan<br />

köpa biljetter.<br />

Programinformation finns på:<br />

www.sodertalje.se/evenemang<br />

Oktoberteatern<br />

Oktoberteatern är hemmascen <strong>för</strong> teatergruppen<br />

med samma namn. Oktoberteaterns vision<br />

är att göra en djärv, ny, unik teater med rötterna<br />

djupt nere i det mångkulturella Sverige.<br />

Årby loge<br />

<strong>En</strong>hörna Teater<strong>för</strong>ening huserar i en 150 år<br />

gammal loge i <strong>En</strong>hörna. På höloftet har man<br />

gjort plats <strong>för</strong> en scen och en salong med 185<br />

sittplatser. Här fram<strong>för</strong> man musikteater, barnteater,<br />

musik- och lyrikprogram.<br />

Konst<br />

och design<br />

Konsthallen<br />

I konsthallen på Luna kulturhus visas svensk<br />

och utländsk konst.<br />

Galleri Kretsen<br />

I den gamla flickskolan på Orionkullen finns<br />

<strong>Södertälje</strong>s Konstnärskrets galleri och grafikverkstad.<br />

Galleriet har ett varierande utbud av<br />

utställningar med grafik, måleri, skulptur och<br />

inst<strong>alla</strong>tioner av konstnärer från hela Sverige.<br />

Gamla Rådhuset<br />

I det gamla Rådhuset på Stora Torget ligger<br />

<strong>Södertälje</strong>s Konst<strong>för</strong>enings galleri. <strong>Södertälje</strong><br />

Konst<strong>för</strong>ening är en ideell <strong>för</strong>ening med syfte<br />

att väcka, underhålla och sprida intresse <strong>för</strong><br />

konst.<br />

Saltskog Gård<br />

Galleri med konstbutik som har ett brett utbud<br />

av grafik och annan konst. Här finns även en<br />

butik med konstnärsmaterial.<br />

Evenemang<br />

och festivaler<br />

Kulturnatten<br />

Kulturnatten är ett återkommande evenemang<br />

på Luna Kulturhus i november varje år. Här<br />

hålls ett späckat kulturprogram med dans, musik,<br />

litteratur och konst på flera olika scener från<br />

mitt på dagen till sent in på natten.<br />

Kringelfestivalen<br />

Festival i två dagar <strong>för</strong> hela familjen i augusti<br />

varje år. Det bjuds på musik, artister och annan<br />

underhållning mitt i stan.<br />

Pretzeltown festival<br />

Pretzeltown Festal är en tredagars musikfestival<br />

mitt i <strong>Södertälje</strong>. Musikfestivalen anordnas av<br />

ungdomar med fokus på ung musik som punk,<br />

hip-hop och reggae.<br />

Sevärdheter<br />

och utflyktsmål<br />

Tullgarn Slott<br />

Tullgarns slott ligger vid havet några mil söder<br />

om <strong>Södertälje</strong>. Här spenderade Kung Gustaf V<br />

och Drottning Victoria somrarna i slutet av<br />

1800-talet och början av 1900-talet. Slottet är<br />

omgivet av en vacker slottspark med blomsterrabatter<br />

och lindalléer. Guidade visningar<br />

anordnas dagligen under maj till september.<br />

Birka<br />

Birka är Sveriges allra <strong>för</strong>sta stad och ligger på<br />

Björkö i Mälaren. Här finns ett museum som<br />

visar vikingafynd från utgrävningarna. Man kan<br />

också titta på vikingaspel och provsmaka mjöd.<br />

Sommartid går det båtturer från <strong>Södertälje</strong> till<br />

Birka.<br />

Taxinge Slott<br />

På Taxinge slott kan man inte bara njuta av<br />

naturen och smådjuren. I slott och park ordnas<br />

konserter, teater<strong>för</strong>eställningar och mässor och i<br />

flyglarna finns hantverk av olika slag, konstutställningar<br />

och slottsbakat matbröd till <strong>för</strong>sälj-<br />

10


Shoppar gör man gärna på gågatan i centrum. På den breda gatan ryms varuhus, butiker,<br />

kulturhus, caféer och restauranger. Foto: Maria Henderson<br />

<strong>Södertälje</strong> har ett rikt kulturutbud med teater, musikscener, konsthall och flera kulturhus. Några mil strax utan<strong>för</strong><br />

staden ligger de populära utflyktsmålen Taxinge slott och Tullgarns slott, omgivna av en fantastiskt vacker natur.<br />

ning. Dessutom finns här norra Europas största<br />

kakbuffé med drygt 50 sorters hembakt kaffe -<br />

bröd.<br />

Oaxen<br />

Oaxen är en två kilometer lång och 500 meter<br />

bred kalkstensklippa som reser sig ur Himmerfjärden,<br />

en ovanlig klippö med ett gammalt<br />

kalkstensbrott. Även om kalkbrytningen har<br />

upphört har det lämnat ett spännande och<br />

vackert landskap efter sig, med grottor, tunnlar<br />

och klarblå dricksvattensjöar.<br />

På Oaxen ligger också Sveriges bästa restaurang<br />

– Oaxen Skärgårdskrog.<br />

Ångbåten Ejdern<br />

Ångbåten Ejdern är ett utflyktsmål i sig, ett flytande<br />

museum och världens äldsta ångfartyg<br />

med originalmaskinerna ännu i funktion. Fartyget<br />

gör också turer till Birka, Oaxen och Drottningholm.<br />

Mat och dryck<br />

<strong>Södertälje</strong> är en av Sveriges krogtätaste städer.<br />

Här finns mat från <strong>alla</strong> världens hörn och<br />

restauranger och krogar <strong>för</strong> <strong>alla</strong> plånböcker.<br />

Inne i centrum finns gott om restauranger<br />

och barer. Här kan du äta sushi, thaimat, italienskt<br />

eller libanesiskt, ta en öl eller glas vin med<br />

utsikt över inre Maren eller se på folklivet över<br />

en latte på gågatan.<br />

Högt över staden ligger Torekällbergets<br />

Värdshus som erbjuder lunch och middag och<br />

club med fantastisk utsikt.<br />

På Skansholmens Sjökrog på Mörkö kom-<br />

mer man riktigt nära skärgården. Här kan man<br />

äta god lokalproducerad mat på det stora bryggdäcket<br />

som närmast hänger ut över vattnet.<br />

Skansholmens Sjökrog är dessutom den enda<br />

krog i Sverige som har tillstånd att bränna sitt<br />

eget brännvin.<br />

Hos antroposoferna i Järna kan man köpa<br />

ekologiskt matbröd och äta god vegetarisk mat.<br />

Eller så unnar man sig en matupplevelse<br />

utöver det vanliga och tar färjan till Oaxen Skärgårdskrog<br />

– som har utsetts till Sveriges bästa<br />

restaurang!<br />

Shopping<br />

I <strong>Södertälje</strong> är det lätt att shoppa loss. På den<br />

breda gågatan mitt i centrum ligger affärerna<br />

och varuhusen tätt. Här finns både välkända<br />

kedjor och lokala butiker.<br />

Kringlan är <strong>Södertälje</strong>s största galleria med<br />

ett stort utbud av butiker och service. I Luna<br />

galleria finns <strong>för</strong>utom Luna Kulturhus även<br />

flera våningar med butiker och restauranger.<br />

Utan<strong>för</strong> stan finns också flera köpcenter där<br />

man inte sällan får lite mer <strong>för</strong> pengarna, till<br />

exempel Moraberg, Weda och Vasa Handelsplats.<br />

<strong>Södertälje</strong> Turistbyrå<br />

Turistbyrån är inte bara till <strong>för</strong> turister. Här kan<br />

även <strong>Södertälje</strong>borna få tips om utflyktsmål och<br />

sevärdheter samt köpa båtbiljetter, fiskekort och<br />

biljetter till teater, sport och andra evenemang.<br />

Under sommaren ges guidade stadsvandringar<br />

varje onsdagskväll, så häng med och se<br />

allt det vackra och intressanta <strong>Södertälje</strong> har att<br />

erbjuda.<br />

Ejdern av <strong>Södertälje</strong> är världens äldsta koleldade propellerdrivna ångfartyg med originalmaskin.<br />

Hon byggdes 1880 i Göteborg <strong>för</strong> att gå i kusttrafik och gör nu turer till Birka,<br />

Oaxen och Drottningholm. Foto: Maria Henderson<br />

I <strong>Södertälje</strong> finns det gott om festivaler och klubbar <strong>för</strong> skön musik. Foto: Maria Henderson<br />

<strong>Södertälje</strong>s stadsscen<br />

– ett möjligheternas kulturhus<br />

På Estrad och Trombon i Stadshuset erbjuds ett stort och varierat programutbud av<br />

dans, teater och konserter. Foto: Maria Henderson<br />

<strong>Södertälje</strong>s stadsscen är en av Europas<br />

modernaste stadsscener och erbjuder<br />

ett brett och spännande program.<br />

Här kan man se teater, dans och<br />

uppleva konserter.<br />

<strong>Södertälje</strong> stadsscen ligger i mitt i centrala<br />

<strong>Södertälje</strong> och erbjuder det bästa av den lokala<br />

och den internationella kulturen. På Estrad<br />

visas varje säsong ett brett utbud av teater,<br />

musik, opera, dans och film <strong>för</strong> olika åldrar. På<br />

scenen samlas internationella artister som<br />

Catriona McDonald och folkkära kulturpersonligheter<br />

som Jonas Gardell. Lunchteatern<br />

bjuder på soppa, bröd, kaffe och kaka – och<br />

<strong>för</strong>stås underhållande teater.<br />

På Trombon visas barnteater och dans, här<br />

hålls <strong>för</strong>eläsningar, konferenser och mässor.<br />

Här kan man varva ner med gratis lunchmusik<br />

mellan jobbpassen. På lunchmusiken har<br />

bland andra Kringlan Stompers spelat trallvänlig<br />

dixielandmusik och Revival Jazz Band<br />

fram<strong>för</strong>t jazz i Louis Armstrongs anda.<br />

På Trombon erbjuds också dans hela<br />

helgen lång. På fredagskvällarna är det dans<br />

<strong>för</strong> funktionshindrade till tonerna av Arvingarna,<br />

The Believers och Effect.<br />

På lördagar och söndagar bjuder bland<br />

andra Blender, Jannez och Svänzons upp till<br />

en svängom.<br />

<strong>Södertälje</strong> stadsscen är ett möjligheternas<br />

hus till glädje och nytta <strong>för</strong> <strong>alla</strong> invånare.<br />

Oaxen Krog bäst i Sverige<br />

Oaxen Krog har utsetts till Sverige bästa restaurang<br />

år 2010. Det är restaurangguiden<br />

White Guide som står bakom utmärkelsen.<br />

White Guide testar årligen omkring 500<br />

svenska restauranger. Förstaplatsen delas år<br />

2010 mellan Oaxen Krog och Matsalen på<br />

Grand Hôtel i Stockholm. Oaxen Krog på ön<br />

Oaxen utan<strong>för</strong> Mörkös kust drivs av <strong>Södertälje</strong>ambassadörerna<br />

Agneta Green och Magnus<br />

Ek.


Fritidsgården<br />

– en oas <strong>för</strong> ungdomar<br />

Många <strong>kommun</strong>er drar ner på fritidsgården,<br />

men inte <strong>Södertälje</strong>. Här pågår<br />

i stället ett långsiktigt <strong>för</strong>nyelsearbete<br />

av fritidsgårdarna där ungdomarna<br />

själva får möjlighet att vara med och<br />

bestämma vilka aktiviteter de vill ha.<br />

Fritidsgårdarna i <strong>Södertälje</strong> har blivit som ett<br />

andra hem <strong>för</strong> många ungdomar, en inspirerande<br />

mötesplats i en trygg och drogfri miljö.<br />

– Syftet med fritidsgårdarna är att skapa en<br />

lokal mötesplats <strong>för</strong> unga, en möjlighet att<br />

hitta en egen zon som inte är kopplat till sko-<br />

Dollyette ägs av fritidsgårdsverksamheten<br />

i <strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong> och används vid sjörövarresor,<br />

badresor och fiskeläger.<br />

Foto: <strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong><br />

Läkarmottagning ................... 550 254 00<br />

Tidsbokning till läkare och distriktssköterska även via<br />

www.minavardkontakter.se<br />

Mottagning med tidsbeställning mån–fre 08.00–17.00.<br />

Öppen mottagning mån–fre 15.00–17.00.<br />

Prickmottagning måndagar 16.00–18.00.<br />

Vaccinationsmottagning onsdagar 14.00–17.00.<br />

Laboratoriet mån–tor 07.45–11.30, 13.00–16.00,<br />

fredag 07.45–11.30<br />

Kurator ....................................... 550 254 14<br />

Tfntid mån–ons 08.00–09.00, torsdag 14.30–15.00.<br />

Mottagning med tidsbeställning måndag–fredag 08.00–16.00<br />

Psykolog .................................... 550 254 45<br />

Telefontid måndag och torsdag 08.00–08.30<br />

Distriktssköterske<br />

mottagning......................... 550 254 59/62<br />

Tidsbeställd mottagning,<br />

telefontid måndag–fredag 08.00–08.30.<br />

Hemsjukvård............................ 550 254 27<br />

Telefontid mån–tis 08.00–09.00, 13.30–14.30.<br />

onsdag 08.00–09.00.<br />

tor fre 08.00–09.00, 13.30–14.30<br />

Barnmorskemottagning, Nyg. 22, plan 5<br />

............................................................. 550 254 67<br />

Telefontid måndag–fredag 09.00–10.00, 13.00–14.00<br />

Öppen preventivmedelsrådgivning<br />

onsdagar 16.00–18.00<br />

la eller <strong>för</strong>äldrar, säger Agneta Ström, fritidoch<br />

<strong>för</strong>eningschef i <strong>Södertälje</strong>.<br />

– Och <strong>för</strong> de ungdomar som inte har råd<br />

att vara med i <strong>för</strong>eningslivet, är det viktigt att<br />

det finns ett ställe som inte kostar pengar.<br />

Det krävs inga <strong>för</strong>kunskaper <strong>för</strong> att delta i<br />

fritidsgårdarnas aktiviteter och ungdomarna<br />

kan själva välja hur aktiva de vill vara. På fritidsgårdarna<br />

kan ungdomarna bland annat<br />

spela spel, biljard, pingis och dart, chatta på<br />

nätet, pyssla eller umgås med kompisar.<br />

Dans och musikproduktion<br />

<strong>Södertälje</strong> är mitt inne i ett <strong>för</strong>nyelsearbete av<br />

fritidsgårdarna, där ungdomarna ska bli mer<br />

delaktiga och ha större möjlighet att påverka<br />

innehållet.<br />

– Vi strävar efter att hitta andra typer av<br />

aktiviteter och <strong>för</strong><strong>nya</strong> innehållet i fritidsgårdarna.<br />

Fritidsgårdarna kommer till exempel<br />

under hösten 2010 ha ett samarbete med Kulturskolan<br />

på turné med dansaktiviteter, teater<br />

och musik- och studieproduktion, säger Agneta<br />

Ström. Fritidsgården på Geneta har redan<br />

provat på detta och det har varit mycket<br />

uppskattat av ungdomarna.<br />

Under sommaren anordnar fritidsgårdarna<br />

dessutom läger och aktiviteter. Med båten<br />

Dollyette kan fritidsgårdarna göra utflykter i<br />

Mälaren med fiske och övernattningar.<br />

I <strong>Södertälje</strong> finns sju <strong>kommun</strong>ala fritidsgårdar<br />

<strong>för</strong> ungdomar mellan 13 och 18 år.<br />

Varje bostadsområde har sin egen gård där<br />

ungdomarna kan känna sig hemma.<br />

LUNA VÅRDCENTRAL<br />

Nygatan 16, 151 72 <strong>Södertälje</strong><br />

www.slso.sll/luna • e-mail: luna-vc@sll.se<br />

Barnavårdscentral, Nygatan 20, plan 5<br />

City Tälje ............................................ 550 254 42<br />

Pershagen Södra Värdsholmen .........550 254 41<br />

Mariekälla ...........................................550 254 43<br />

Torekälla ..............................................550 254 47<br />

Fax ....................................................... 550 254 46<br />

Tfntid mån–fre 08.30–10.00.<br />

Mottagning med tidsbeställning måndag–fredag 09.30–17.00<br />

Arbetsterapi ...................... 550 254 51/50<br />

Fax ....................................................... 550 106 55<br />

Tfntid mån–fre 08.00–09.00.<br />

Mottagning med tidsbeställning måndag–fredag 08.00–16.30<br />

Sjukgymnastik ........................ 550 254 75<br />

Fax ....................................................... 550 106 55<br />

Tidsbokning dagligen 08.00–09.00.<br />

Mottagning med tidsbeställning måndag–fredag 08.00–16.30<br />

<strong>En</strong>dast tidsbeställd mottagning.<br />

Dietist ......................................... 550 254 34<br />

Telefontid tisdag–fredag 11.30–12.00.<br />

Mottagning med tidsbeställning måndag–fredag 08.00–16.00<br />

Medicinsk Fotvård ................ 550 254 40<br />

Välkommen till oss!<br />

Testa själv på<br />

Tom Tits Experiment<br />

Svischa in och ut genom huset i den 44<br />

meter långa rutschkanan eller snurra<br />

runt i Sveriges största robot. På Tom<br />

Tits väntar 600 roliga experiment på att<br />

upptäckas.<br />

Till Tom Tits kommer man inte <strong>för</strong> att titta på<br />

<strong>för</strong>emål bakom glasväggar. Här kan man snurra,<br />

gunga, testa hur det känns att vara tyngdlös,<br />

blåsa såpbubblor stora som badbollar, sitta<br />

klistrad på en vägg, peta, testa – och ha roligt.<br />

År 1985 höll konsthallen i <strong>Södertälje</strong> en utställning<br />

baserad på en fransk bok vid namn<br />

”Tom Tits Experiment – Vetenskapliga <strong>för</strong>ströelser”.<br />

Utställningen var så populär att den blev<br />

permanent. Idag är Tom Tits Experiment ett av<br />

Sveriges största science centers.<br />

Totalt väntar 600 små och stora upplevelser<br />

på att upptäckas ute och inne. Ta reda på vilken<br />

av mattorna som ger bäst fart genom den 44<br />

Rum <strong>för</strong> kreativitet<br />

på Luna<br />

På Luna Kulturhus kan ungdomar mellan<br />

16 och 25 år <strong>för</strong>verkliga sina idéer<br />

och projekt. I verkstan Bild & Form kan<br />

man trycka T-tröjor, sy egna kläder och<br />

designa smycken.<br />

I ungdomscaféet Nova kan man äta till ungdomspriser,<br />

eller bara chilla i det <strong>nya</strong> film- och<br />

dataspelsrummet.<br />

Café Nova på Luna kulturhus är en<br />

samlingsplats <strong>för</strong> <strong>alla</strong> över 16 år. Här kan ungdomar<br />

fika och umgås med vänner på eftermiddagarna<br />

efter skolan. Till hösten 2010 kommer<br />

det att finnas ett film- och dataspelsrum och det<br />

planeras <strong>för</strong> att på sikt kunna erbjuda replokal<br />

<br />

Bibliotek med svensk<br />

& utländsk litteratur<br />

Barnavdelning<br />

Internet<br />

E-tjänster<br />

Tidningar & tidskrifter<br />

DVD-filmer<br />

Musik<br />

meter långa rutschkanan, låt tyngdlagen hjälpa<br />

dig och cykla upp och ner i en ring, eller pröva<br />

tyngdlösheten på ”månen”. Hur kul som helst,<br />

men Tom Tits Experiment är <strong>för</strong>st och främst<br />

ett pedagogiskt projekt. Det handlar om att öka<br />

kunskapen om och intresset <strong>för</strong> naturvetenskap<br />

och teknik.<br />

Tom Tits flyttar ut<br />

Ett vattentorn mitt på gågatan och en glasbro<br />

inne i Lunahuset. ”Upplevelser på stan” är ett<br />

samarbete mellan Tom Tits Experiment och<br />

<strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong> med attraktioner och upplevelser<br />

i staden. I ett <strong>för</strong>sta skede placeras sex<br />

upplevelser från Tom Tits i <strong>Södertälje</strong> centrum.<br />

Det är bland annat en glasbro där gångytan är<br />

gjord av genomsiktligt glas och ett vattenspel<br />

där besökarna får uppleva alltifrån vattenfall till<br />

vattenkorvar. Tanken är att presentera sex <strong>nya</strong><br />

upplevelser om året under tre år.<br />

och dj-rum. Unga konstnärer får också ställa ut<br />

sin egen konst på Café Nova.<br />

I Verstan Bild & Form som ligger i anslutning<br />

till Café Nova finns möjlighet att göra<br />

egna knappar, trycka T-tröjor, låna symaskin<br />

och designa smycken.<br />

På måndagar 15.00–20.00 är det Öppen<br />

Verkstad. Då finns slöjd -pedagog Annelie Persson<br />

på plats <strong>för</strong> att inspirera och hjälpa till. I<br />

verkstan finns också en PC med Adobes programpaket.<br />

Vid flera tillfällen under året är det Workshops<br />

i Verkstan med olika teman, bland annat<br />

har det anordnats graffitikvällar med Daniel<br />

Zalewski.<br />

I Igelsta kraftvärmeverk<br />

producerar vi<br />

miljövänlig fjärrvärme<br />

och el till<br />

bl.a Telge Näts<br />

kunder<br />

Söderenergi ägs av Botkyrka, Huddinge och <strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong>er.<br />

Mer information hittar du på vår webbplats:<br />

www.soderenergi.se<br />

Konsthall<br />

Workshops<br />

Programverksamhet<br />

Biljettcentrum<br />

Café Blå<br />

Nova – mötesplats<br />

<strong>för</strong> ungdom<br />

Släktforskning<br />

12


Full rulle i skateparken<br />

Pontus Arildsson åker ofta inlines i skateparken under sommaren. Foto: Maria Henderson<br />

Gunnel Renntoft, Järnagatan 2, 550 302 84<br />

151 72 <strong>Södertälje</strong> Fax 550 999 69<br />

Daniela Krajnc – Leg. Tandhygienist<br />

Maryam Rashedi, Bangatan 8, 550 193 00<br />

151 32 <strong>Södertälje</strong><br />

maryam.rashedi@telia.com<br />

13<br />

Skateparken i <strong>Södertälje</strong> passar <strong>alla</strong><br />

stilar och ger de duktiga utmaningar<br />

och nybörjare möjlighet att träna.<br />

Skateparken är öppen <strong>för</strong> skatare,<br />

inlinesåkare och BMX-cyklister i <strong>alla</strong><br />

åldrar. Och du rullar dit på fem minuter<br />

från stationen.<br />

Den <strong>nya</strong> skateparken i <strong>Södertälje</strong> invigdes i<br />

augusti 2009 och har snabbt blivit ett populärt<br />

tillhåll <strong>för</strong> barn och ungdomar – och vuxna.<br />

Soliga dagar är betongen full av skatare, inlinesåkare<br />

och BMX-cyklister som hoppar, snurrar<br />

och glider.<br />

Skateparken inbjuder till flera åkstilar. Här<br />

finns en bowl i svart betong och flera obstacles<br />

<strong>för</strong> free styleåkarna. Det finns en manualplatå<br />

<strong>för</strong> balanstrick och flera curbs.<br />

Pontus Arildsson från Järna gnider ett värmeljus<br />

längs ett järnrör <strong>för</strong> att det ska glida bättre.<br />

Han kommer vanligtvis till skateparken någon<br />

gång varannan vecka, men mycket oftare<br />

under sommaren, <strong>för</strong> att åka inlines.<br />

– Den är bra byggd. Den har bra spots och<br />

är tillräckligt stor. Det är kul att åka här och det<br />

finns inte så mycket andra ställen i när - heten.<br />

– Jag har mest åkt i bowlen, men det är<br />

roligare att åka street här.<br />

Åka och träffa folk<br />

Skateparken har betytt en hel del <strong>för</strong> <strong>Södertälje</strong>bornas<br />

åkande. Nu finns det äntligen någonstans<br />

att träna. Men den sociala biten är också<br />

viktig.<br />

– Man kan åka, träffa folk och vara med polarna<br />

som åker, säger Pontus.<br />

Lukas Chyle, också inlinesåkare från Järna<br />

sitter och pratar med en yngre kille. Det är bra<br />

sammanhållning i skateparken och <strong>alla</strong> är<br />

välkomna.<br />

Lukas är här några gånger i månaden och uppskattar<br />

att skateparken är liten och mysig.<br />

– Rampen är roligast, <strong>för</strong> det är det enda jag<br />

kan hittills.<br />

Agust Karlsson-Bratt, sju år, har skejtat<br />

sedan han var fyra. Men sedan han hittade<br />

pappa Lasses gamla metallbräda i källaren har<br />

han tagit skejtandet till en ny nivå.<br />

Det är andra gången han besöker Skateparken i<br />

<strong>Södertälje</strong> och han gillar det. Roligast är bowlen.<br />

Men det är också ganska svårt, särskilt att<br />

komma ner i den. Men Agust har möjlighet att<br />

träna, eftersom han kommer att besöka parken<br />

ofta under sommaren.<br />

– För att det är roligt!<br />

Agust Karlsson-Bratt gillar skateparken.<br />

Foto: Maria Henderson<br />

Dags <strong>för</strong> tandläkarbesök<br />

Välkommen till <strong>Södertälje</strong> privattandläkare<br />

Tar emot barn o. vuxna Förebyggande tandvård<br />

Personliga tandläkarmottagningar Flexibla öppettider<br />

Tellus Tandläkarna<br />

Gun Sarhed, Köpmangatan 7, 3 tr, 550 133 80<br />

151 71 <strong>Södertälje</strong><br />

Spec.; Tandlossningssjukdomar<br />

Leif Svensson, Köpmangatan 7, 3 tr, 550 133 80<br />

151 71 <strong>Södertälje</strong><br />

Vänd Dig med <strong>för</strong>troende till en egen privattandläkare


På Sydpoolen finns äventyrsbad och hopptorn <strong>för</strong> <strong>alla</strong> små och stora barn.<br />

Foto: Fredrik Stehn/ Sydpoolen AB<br />

Ett friskvårdshus <strong>för</strong><br />

äventyr och motion<br />

Sydpoolens äventyrsbad är ett måste <strong>för</strong><br />

<strong>alla</strong> som gillar vatten och äventyr. Det är<br />

Storstockholms enda bassäng med<br />

hissnande vågor, rutschbanor, ström -<br />

kanal, bubbelbädd och vattenkanoner.<br />

Sydpoolen är det största friskvårdshuset i <strong>Södertälje</strong>,<br />

med allt under samma tak. I badhuset som<br />

ligger ett stenkast från centrum vid <strong>Södertälje</strong><br />

kanal finns 3 500 kvadratmeters aktivitetsyta<br />

med fem bassänger varav två är 25 metersbassänger,<br />

bubbelpooler och barnbassänger.<br />

I Sydpoolen finns äventyrsbad, motion- och<br />

träningsbassänger, babysim, simkurser och simskolor,<br />

gruppträning, relaxavdelning, Nautilus<br />

Gym, SPA-avdelning och solarier. I huset finns<br />

också kiosk och restaurang.<br />

Äventyrsbadet har vågmaskin, strömkanal,<br />

bubbelbädd, vattenkanoner och en värsting till<br />

vattenrutschbana. Rekordet i den 65 meter<br />

långa banan är 7,13 sekunder.<br />

Det finns dessutom tre hopptorn <strong>för</strong> <strong>alla</strong><br />

våghalsar, en meter, tre meter och fem meter.<br />

För de allra minsta barnen finns Pigges<br />

Lagun – ett litet miniäventyrsbad.<br />

Motionssim med tända ljus<br />

Men Sydpoolen är inte bara lek och äventyr.<br />

Här finns även möjlighet att simträna och<br />

motionssimma.<br />

Måndagar mellan 18.00–21.00 är kvällen då<br />

de vuxna tar över badhuset. Äventyrsbadet<br />

stänger 18.00 och i motionsbassängen är det<br />

motionssimskväll med lugn musik, tända stearinljus<br />

under vintertid och kaffe vid bassäng -<br />

kanten.<br />

Varje dag mellan kl. 06.30–10.00 är <strong>alla</strong><br />

hopptorn stängda <strong>för</strong> att motionssimmare ska<br />

kunna njuta av en lugn och skön träning.<br />

Sydpoolen har simskola <strong>för</strong> barn sex år och<br />

uppåt. Barnen får öva på att doppa sig, hoppa<br />

från kanten och simma bröst- och ryggsim.<br />

Badhuset har även vuxensimkurser samt kurser i<br />

crawl.<br />

Sommartid är utomhusbeachen öppen, med stor gräsmatta, vilstolar, serveringsbord,<br />

duschar och hoppborg. Foto: Fredrik Stehn/ Sydpoolen AB<br />

Idrott genom hela livet<br />

i <strong>Södertälje</strong><br />

I <strong>Södertälje</strong> spelas ishockey och fotboll<br />

på elitnivå, samtidigt som knattarna<br />

tåfjuttar på grusplanen och provar<br />

på att rida med mamma eller pappa<br />

vid sin sida. I <strong>Södertälje</strong> är idrotten tillgänglig<br />

<strong>för</strong> <strong>alla</strong>.<br />

I <strong>Södertälje</strong> finns idrott på elitnivå inom fri -<br />

idrott, basket, fotboll, hockey och innebandy<br />

och idrotten är en arena <strong>kommun</strong>en värnar<br />

om.<br />

I samarbete med <strong>för</strong>eningarna erbjuder<br />

<strong>kommun</strong>en också en bredd där det även finns<br />

plats <strong>för</strong> den lilla idrotten.<br />

Idrotten ska vara en plats där <strong>alla</strong> kan mö-<br />

tas, en självklar del i vardagen <strong>för</strong> <strong>alla</strong>, oavsett<br />

ålder, kön och <strong>för</strong>utsättningar.<br />

400 <strong>för</strong>eningar i stan<br />

Det stora idrottsintresset växer och <strong>kommun</strong>en<br />

satsar många miljoner på spontanidrottsplatser<br />

och en multiarena. Men det är de<br />

ideella krafterna som driver <strong>för</strong>eningslivet.<br />

Det finns ett rikt <strong>för</strong>eningsliv i stan, med<br />

drygt 400 <strong>för</strong>eningar, som många får stöd av<br />

<strong>kommun</strong>en. De största satsningarna görs på<br />

<strong>för</strong>eningar som har en bred och omfattande<br />

barn- och ungdomsverksamhet och därmed<br />

möjliggör en elitverksamhet inom många<br />

idrotter i <strong>Södertälje</strong>. Cirkeln är sluten.<br />

Träna i sanden året om<br />

På The Beach är det sommar jämt. Här<br />

kan man spela beachvolley med ljummen<br />

sand mellan tårna även om det<br />

snöar ute.<br />

Några hundra meter från <strong>Södertälje</strong> Hamns<br />

pendeltågsstation finns en annorlunda sportanläggning.<br />

Här är golvet täckt av sand och väggarna är<br />

målade i söderhavsmotiv med palmer och<br />

blått hav. Det enda som behövs <strong>för</strong> att träna är<br />

en t-shirt och ett par shorts.<br />

Beachvolleyhallen The Beach erbjuder<br />

nybörjarkurser, träningsgrupper, seriespel och<br />

beachpartyn <strong>för</strong> både privatpersoner och <strong>för</strong>e-<br />

Foto: <strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong><br />

tag. Flera av The Beachs instruktörer har<br />

tävlat i beachvolley på elitnivå och många har<br />

meriter från OS, World Tour och SM.<br />

Tropisk bar<br />

Lokalen är 2 200 kvadratmeter stor och rymmer<br />

åtta spelplaner som används av både<br />

proffsspelare och nybörjare <strong>alla</strong> dagar i veckan,<br />

åtta duschar och omklädningsrum. Här finns<br />

också en tropisk bar med lounge som har fullständiga<br />

rättigheter.<br />

Mellan september och juni har beachvolleyhallen<br />

öppet på eftermiddag och kvällar. På<br />

somrarna hoppas <strong>för</strong>etaget på sol ute i stället,<br />

men tar emot grupper.<br />

På The Beach spelar både nybörjare och proffs <strong>alla</strong> dagar i veckan. Foto: David Cabrera


Kommunen <strong>för</strong> livsnjutare<br />

– här finns allt <strong>för</strong> en aktiv fritid<br />

Golf<br />

På Järna golfklubb behöver man inte vara<br />

medlem <strong>för</strong> att spela. Golfklubben har nio hål<br />

och är 1 600 meter lång.<br />

Kallfors golfklubb erbjuder 27 hål, en 18hålsbana<br />

och en 9-hålsbana. Banorna har en<br />

bred skött gräsyta som dessutom har breddats<br />

ut ett 20-tal meter i skogen <strong>för</strong> att skapa parkkaraktär.<br />

<strong>Södertälje</strong> Bangolfklubb driver två anläggningar<br />

<strong>för</strong> bangolf (tidigare minigolf) i Mälarparken<br />

vid kanalen under sommarhalvåret.<br />

<strong>Södertälje</strong> Golfklubbs 18-hålspark och<br />

skogsbana ligger ute vid Måsnaryd. Banan<br />

drivs ekologiskt, helt utan kemiska bekämpningsmedel.<br />

På Wasa Golf är tees och greener belagda med<br />

konstgräs <strong>för</strong> golfspel året runt. Banan har 27<br />

hål och man behöver inte vara medlem <strong>för</strong> att<br />

spela.<br />

Viksbergs golfklubb är en 18-hålsbana med<br />

driving range, puttinggreen samt övningsområde<br />

<strong>för</strong> träning av både pitch och bunkerslag.<br />

Ish<strong>alla</strong>r<br />

och isbanor<br />

Telgerinken är den lilla ishallen i AXA Sports<br />

Center. Den är <strong>för</strong>st och främst en träningshall<br />

och matcharena <strong>för</strong> ungdomshockeyn<br />

men A-laget och juniorerna tränar där också.<br />

Telgerinken i Axa Sports Center används<br />

bland annat <strong>för</strong> allmänhetens åkning veckorna<br />

42–50 och 2–13.<br />

Fågelkärret är en naturisbana på Idrottsvägen<br />

som spolas vintertid när vädret tillåter. Vår,<br />

sommar och höst används grusplanen till fotboll.<br />

Ljungbackens IP är en ishall <strong>för</strong> ishockey,<br />

rinkbandy, ringette, konståkning och allmän<br />

åkning på Rönnvägen, Järna.<br />

Månskensrinken är en konstfrusen utomhusrink<br />

på Erik Dahlbergs väg <strong>för</strong> ishockey, rinkbandy,<br />

konståkning och allmän åkning.<br />

Ridning<br />

Hölö ridklubb på Ahls gård erbjuder lektionsridning,<br />

ridläger och prova på ridning.<br />

Järna Ridklubb på Billsta Gård erbjuder ridundervisning<br />

<strong>för</strong> barn, ungdomar och vuxna<br />

från nybörjare till tävlingsryttare i lätt klass,<br />

samt handikappsridning, knatteridning och<br />

stallfritids.<br />

<strong>Södertälje</strong> ridklubb på Lina Ridanläggning<br />

har två stora ridhus och en utebana. Verksamheten<br />

består av ridskola, uppstallning, träningsverksamhet<br />

och tävling.<br />

Tälje skog och ungdom på Stall Bergtorp,<br />

Viksbergsvägen är en liten ridskola med barngrupper<br />

på olika nivåer.<br />

15<br />

Simning<br />

Korpens bad- och motionsanläggning i<br />

Bergvik erbjuder vattengympa, babysim, simskola<br />

i en varmvattenbassäng i lugn miljö.<br />

I Sydpoolen i centrala <strong>Södertälje</strong> finns motions-<br />

och träningsbassänger, babysim, simkurser<br />

och simskolor, gym, samt ett äventyrsbad<br />

med hissnande vågor, rutschbanor, strömkanal<br />

och vattenkanoner.<br />

Skidor<br />

Ragnhildsborgbacken är vintertid <strong>Södertälje</strong>s<br />

största alpina anläggning med snökanoner,<br />

pistmaskin, lift och servering. Friluftfrämjandets<br />

alpina sektion arrangerar skid- och snowboardskola.<br />

På <strong>En</strong>hörna friluftsgård finns på vintern<br />

skidspår, ett 3 km elljusspår och ett kortare elljusspår,<br />

och en liten pulkabacke <strong>för</strong> mindre<br />

barn.<br />

I Tveta finns vintertid två skidspår med elljus<br />

på 1,5 km respektive 2,5 km, samt ett spår på<br />

5 km utan belysning.<br />

Tennis<br />

Badparkens tennisbanor drivs av <strong>Södertälje</strong>-<br />

Pershagen Tennisklubb. Här finns två utomhusbanor<br />

med grusunderlag.<br />

I <strong>Södertälje</strong> Bollhall på Tvetavägen finns fem<br />

inomhusbanor och två utomhusbanor, samtliga<br />

med ytbeläggningen Plexipave, samt fem<br />

badmintonbanor. Här driver <strong>Södertälje</strong>-Pershagen<br />

TK tennisskola hela året.<br />

Trollsjöbanorna i Pershagen har två utomhusbanor<br />

med ytbeläggningen Plexipave.<br />

Övrigt<br />

Beachvolleyhallen i <strong>Södertälje</strong> hamn är en av<br />

världens största beachvolleyanläggningar med<br />

grundkurser, träningsgrupper, turneringar och<br />

seriespel.<br />

Bowlinghallen ligger i <strong>Södertälje</strong> bollhall och<br />

erbjuder tolv nyrenoverade bowlingbanor och<br />

discobowling på fre-, lör- och söndagar.<br />

Curlinghallen på Erik Dahlbergs väg har tre<br />

curlingbanor med verksamhet från <strong>för</strong>sta oktober<br />

till sista mars. Den som vill har möjlighet<br />

att prova på curling och det finns utrustning<br />

att hyra.<br />

Skateparken vid Sydpoolen i centrala <strong>Södertälje</strong><br />

är öppen <strong>för</strong> allmänheten i <strong>alla</strong> åldrar och<br />

är till <strong>för</strong> skatare, rollerbladeåkare och BMXcyklister.<br />

Squashhallen i Västergård är till <strong>för</strong> <strong>alla</strong> åldrar<br />

och används <strong>alla</strong> dagar i veckan året runt.<br />

Racket och boll finns att hyra vid behov.<br />

Mer information och kontaktuppgifter till<br />

samtliga <strong>för</strong>eningar och idrottsanläggningar<br />

finns på www.sodertalje.se<br />

KRINGLANS VÅRDCENTRUM<br />

fd Vita Vårdcentral<br />

Vi hälsar gamla och <strong>nya</strong> patienter varmt välkomna!<br />

Vi erbjuder dig och din familj sjukvård av hög kvalité, kontinuitet,<br />

personligt engagemang och en god service<br />

På husläkarmottagningen finns läkare med specialistkompetens i<br />

allmänmedicin, distriktsköterskor, kurator, barnavårdcentral, provtagning,<br />

vaccination, intyg och hälsokontroller<br />

Öppettider: Vardagar kl. 8–17 Frikort och<br />

Lättakut utan tidsbes. vard. 9.45–11.30 högkostnadsskydd gäller<br />

Vaccination drop.in var. 13–16.30<br />

Telefontid vad. 8–17, sjuksköterska direkt<br />

KRINGLANS VÅRDCENTRUM<br />

Nygatan 2, 3 tr. Te. 08-550 203 50<br />

www.kringlansvardcentrum.se<br />

200 år<br />

på 1 dag<br />

täljes friluftsmuseum.<br />

Du får en spännande heldag <strong>för</strong> hela familjen bland djur,<br />

gårdar och stadsmiljöer från i går till i dag. Färdas i en tidsmaskin<br />

genom 200 år med utblickar mot forntiden fram till de gryende<br />

stadsmiljöerna. Besök också våra affärer, handelsboden,<br />

serveringar och allt det andra…<br />

TEL: 08-523 014 22<br />

ÖPPET: 10–16 (10–18 jun–aug)<br />

www.sodertalje.se/torekallberget<br />

Gå 2 betala <strong>för</strong> 1<br />

Massor av upplevelser <strong>för</strong> liten och stor.<br />

Passa på, klipp ut kupongen och ta med<br />

en vän till en rolig heldag hos oss.<br />

Speciella program och shower på helger och lov.<br />

Café, restaurang, matsäcksrum och butik<br />

Öppet året runt. www.tomtit.se<br />

Gå 2 betala <strong>för</strong> 1<br />

Gäller t.o.m. 31 augusti 2011.<br />

Kan inte kombineras med andra rabatter<br />

eller vårt årskort.<br />


Längs de vackra vandringslederna finns gott om ställen att stanna till och njuta av den<br />

vackra omgivningen. Foto: Maria Henderson<br />

Naturen<br />

inpå knuten<br />

I <strong>Södertälje</strong> är det alltid nära till naturen.<br />

Bara några minuter från <strong>Södertälje</strong><br />

stadskärna breder vatten, skogar och<br />

ängar ut sig.<br />

Kommundelen <strong>En</strong>hörna är en halvö i Mälaren<br />

med mycket vacker natur och två fina badplatser.<br />

Underåsbadet är en avskild badplats i Mälaren,<br />

mycket långgrunt och perfekt <strong>för</strong> lekar i<br />

vattnet. Malmsjön är en liten insjö som ofta har<br />

högre vattentemperaturer än Mälaren och havsbaden.<br />

Nya Malmsjöbadet är en oas <strong>för</strong> barn -<br />

familjer. På vintern finns ett skidspår vid<br />

<strong>En</strong>hörnas friluftsgård.<br />

Hölö-Mörkö utgörs av Hölö tätort samt<br />

öarna Mörkö och Oaxen. Mörkö k<strong>alla</strong>s <strong>för</strong> den<br />

gröna ön och här varvas röda stugor med slott<br />

och herrgårdar. Skansholmen på norra Mörkö<br />

är ett fritidsområde med camping, gästhamn,<br />

<br />

båtuthyrning samt rum <strong>för</strong> övernattning.<br />

Oaxen är en två kilometer lång och 500 meter<br />

bred kalkstensklippa som reser sig ur Himmerfjärden.<br />

Här växer oregano vilt och även<br />

många andra vackra och sällsynta växter. Fram<br />

till sjuttiotalet bröt man kalk här och än idag<br />

finns silos, ugnar och bostäder kvar från brukstiden.<br />

I Järna är naturen och havet är nära och här<br />

har antroposoferna sitt nordiska centrum.<br />

Väster om Järna ligger Vattgruvsmossens naturreservat<br />

med en stor mosse och omgivande<br />

skogsområden. I Vattgruvorna bröt man fram<br />

till 1860-talet järnmalm. Man kan fortfarande<br />

hitta djupa schakt, husgrunder och stenhögar<br />

som vittnar om den forna gruvdriften.<br />

Farstanäs naturreservat har en välbesökt<br />

camping och badplats, varifrån man kan se<br />

fartygen som är på väg till eller från <strong>Södertälje</strong>.<br />

Stärkande upplevelser<br />

i <strong>Södertälje</strong><br />

<strong>Södertälje</strong> ligger mitt i vacker, varierad<br />

natur som ger en mångfald av upplevelser<br />

oavsett årstid. Här kan du hitta<br />

ett andningshål och fylla på med kraft.<br />

Välkommen ut till <strong>Södertälje</strong> som naturen<br />

skapade.<br />

I <strong>Södertälje</strong> är det alltid nära till naturen.<br />

Foto: Maria Henderson<br />

Vackra naturupplevelser<br />

Utflyktsvägen – kustväg Sörmland<br />

Längs den sörmländska kusten, på sträckan<br />

mellan <strong>Södertälje</strong> och Kolmården, finns en<br />

unik miljö med en fantastisk skärgård, böljande<br />

landskap och trolska insjöar. Njut av det<br />

vackra landskapet, stanna till på ett eller flera<br />

av utflyktsmålen som finns på vägen. Smul -<br />

tronställena ligger på rad!<br />

www.utflyktsvagen.se<br />

Naturreservat<br />

<strong>Södertälje</strong> har en vackert skiftande natur.<br />

Kommunens tjugo naturreservat ger en storslagen<br />

och levande upplevelse, fri att nyttja<br />

året om. Bara inom några mils radie kan du<br />

göra utflykter till mellanskärgård, vandra i<br />

skog, promenera längs märkta leder, paddla i<br />

fina vattendrag, klättra bland grottor och upptäcka<br />

ovanliga växter på ängar. Miljökontoret<br />

genom<strong>för</strong> dessutom naturguidningar i naturreservaten<br />

<strong>för</strong> att sprida information om <strong>kommun</strong>ens<br />

natur och visa upp vilken fin naturskatt<br />

<strong>Södertälje</strong> är.<br />

Hälsans stig<br />

Hälsans stig är en sju kilometer lång slinga<br />

som går i omväxlande miljö utmed kanalen<br />

från Mälarbron till Saltsjöbron. Leden är ett<br />

samarbete mellan <strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong> och<br />

Hjärt- och Lungsjukas Riks<strong>för</strong>bund <strong>för</strong> att<br />

inspirera till motion <strong>för</strong> folkhälsans skull.<br />

Hälsans Stig finns flera länder i Europa och<br />

världen.<br />

Måsnarenleden<br />

Runt sjön Måsnaren löper en led bestående av<br />

promenadstigar, skogsstigar och vägar. Hela<br />

sträckan är tolv kilometer och utmärkt med<br />

orange triangel. Karta finns att hämta på turistbyrån<br />

eller i Medborgarcenter i Stadshuset.<br />

Sörmlandsleden<br />

Sörmlandsleden är Sveriges längsta vandringsled<br />

genom vackert naturlandskap, <strong>för</strong>bi historiska<br />

minnesmärken och kulturbygder. Flera<br />

etapper av den totalt cirka 100 mil långa leden<br />

går genom <strong>Södertälje</strong>. På turistbyrån finns guide<br />

boken Sörmlandsleden eller gröna kartan<br />

<strong>för</strong> kortare vandringar att köpa.<br />

Cykla i <strong>Södertälje</strong><br />

<strong>En</strong> cykeltur i <strong>Södertälje</strong>s vackra omgivningar<br />

är stärkande <strong>för</strong> både kropp och själ. Som<br />

hjälp till dig som cyklist har <strong>kommun</strong>en tagit<br />

fram en cykelkarta med <strong>alla</strong> tänkbara cykel -<br />

leder utmärkta. Kartan på www.sodertalje.se.<br />

Det finns många sköna cykelvägar i <strong>Södertälje</strong>,<br />

hela vägen från stan ut på landet.<br />

Foto: Maria Henderson<br />

Söta och<br />

salta badplatser<br />

I <strong>Södertälje</strong> är det nära till både hav och sjöar.<br />

Vid Östersjöns stränder ligger Brandalslund,<br />

Farstanäsbadet, Skiljetorpsbadet, Åbynäsbadet<br />

och Vikingabergsbadet. I Mälaren finns tre<br />

större badplatser: Mälarbadet, Underåsbadet<br />

och Viksbergsbadet. De andra större baden är<br />

Bergabadet i Mölnbo, Eklundsnäs i Måsnaren,<br />

och Nya Malmsjöbadet.<br />

Spännande fiske<br />

I <strong>Södertälje</strong> finns ett av världens bästa vatten<br />

<strong>för</strong> gädd- och gösfiske men också ett mycket<br />

bra havsöringsfiske. Turistbyrån driver ”projektet<br />

Havsöring” tillsammans med Sportfiskeklubben<br />

och har satt ut 3500 små havsöringar<br />

i Inre Maren, vilket ger ett spännande fiske<br />

mitt inne i centrum.<br />

Skansholmen på norra Mörkö är känt <strong>för</strong><br />

sitt fantastiska strömmingsfiske mellan april<br />

och juni. Fiska själv ifrån fiskebryggan eller ge<br />

dig ut i sundet med någon av båtarna som<br />

finns att hyra i sjömacken.<br />

I Mälaren och Saltsjön råder fritt fiske med<br />

handredskap. Fiskekort till <strong>Södertälje</strong>s sjöar<br />

säljs på flera ställen i stan.<br />

Härligt båtliv<br />

Från <strong>Södertälje</strong> är det nära till den Södermanländska<br />

skärgården och till Mälaren med dess<br />

lummiga grönska och historiska slott och herrgårdar.<br />

<strong>Södertälje</strong> Gästhamn har 90 båtplatser<br />

och ligger mitt i stan med kort promenadavstånd<br />

till affärer och flera av de större sevärdheterna.<br />

På norra Mörkö finns Skansholmens Gästhamn<br />

med sjömack, krog, camping och ett berömt<br />

strömmingsfiske.<br />

Ångbåten Ejdern<br />

Man behöver inte ha en egen båt <strong>för</strong> att uppleva<br />

<strong>Södertälje</strong>s vackra vatten. Ångbåten Ejdern<br />

är ett av världens äldsta ångfartyg med<br />

original maskinerna ännu i funktion. Fartyget<br />

gör turer till Birka, Oaxen och Drottningholm.<br />

16


Toaletter med sluten tank ska hindra <strong>Södertälje</strong>s sjöar från att övergödas.<br />

Långtgående miljömål<br />

i <strong>Södertälje</strong><br />

<strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong> har höga ambitioner <strong>för</strong> att<br />

minska klimatpåverkan och energi<strong>för</strong>brukningen<br />

i organisationen och i hela <strong>kommun</strong>en.<br />

– Det är en av de viktigaste samhällsfrågorna,<br />

som berör <strong>alla</strong>. Det handlar om en hållbar<br />

utveckling <strong>för</strong> framtida generationer. För att<br />

barnen och deras barn i sin tur ska kunna leva<br />

ett bra liv i framtiden, säger Liselotte Löthagen,<br />

klimatstrateg i <strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong>.<br />

<strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong>s miljömål har funnits<br />

samlade i Agenda 21, som slutar gälla 2010. I<br />

kommande översiktsplan är klimatmålet en av<br />

de viktigaste utgångspunkterna.<br />

– Vi jobbar nu med ett nytt miljöprogram<br />

med klimatstrategi och energiplan. Det är på<br />

lokal nivå man kan göra de konkreta åtgärderna<br />

och på global nivå komma överens om viktiga<br />

utsläppsminskningar.<br />

<strong>En</strong>ergieffektivisering<br />

<strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong> köper endast el från vind<br />

och vatten och så gott som ingen av de <strong>kommun</strong>ala<br />

fastigheterna värms med fossila brän -<br />

slen. <strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong> har också skrivit<br />

under Borgmästaravtalet på EU-nivå, där <strong>kommun</strong>er<br />

<strong>för</strong>binder sig att minska koldioxidutsläppen<br />

med mer än det europeiska målet om 20<br />

procent till år 2020.<br />

– Vi har haft som mål att minska utsläppen<br />

av växthusgaser inom <strong>kommun</strong>en med 60 procent<br />

till år 2020. År 2007 hade vi uppnått 49<br />

procent minskning av koldioxid från 1990. I<br />

den <strong>nya</strong> klimatstrategin och energiplanen kommer<br />

målet att vara ännu högre.<br />

Fjärrvärmeanslutning<br />

År 2010 togs kraftvärmeverket Igelsta i drift.<br />

Där producerar Söderenergi el som motsvarar<br />

års<strong>för</strong>brukningen <strong>för</strong> cirka 100 000 villor. Även<br />

fjärrvärme produceras här.<br />

– Fjärrvärmen är anledningen till att vi har<br />

kunnat minska utsläppen så drastiskt i Söder -<br />

tälje, säger Liselotte Löthagen.<br />

Kommunen arbetar nu <strong>för</strong> att fjärrvärmeansluta<br />

det egna byggandet och <strong>för</strong> att nyproduktion<br />

av hus utan<strong>för</strong> fjärrvärmenätet <strong>för</strong>bereds<br />

17<br />

Foto: Maria Henderson<br />

<strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong> arbetar aktivt <strong>för</strong> att begränsa klimatpåverkan och motverka<br />

miljö<strong>för</strong>störing. Kommunen köper enbart el från vind och vatten och energieffektiviserar<br />

<strong>kommun</strong>ens fastigheter.<br />

<strong>för</strong> en kollektiv anslutning till när- eller fjärr -<br />

värme.<br />

Ska <strong>för</strong>egå med gott exempel<br />

Det <strong>nya</strong> miljöprogrammet kommer att vara<br />

uppdelad i åtgärder <strong>för</strong> <strong>kommun</strong>, medborgare<br />

och näringsliv med <strong>nya</strong> mål och insatser.<br />

– Kommunen måste hjälpa till <strong>för</strong> att människor<br />

ska kunna leva ett mer miljövänligt liv<br />

och minska sina utsläpp. Kommunen som organisation<br />

måste vara ett <strong>för</strong>edöme och ligga i<br />

framkant. Det handlar om allt från samhälls -<br />

planering och var man placerar bostäder till hur<br />

man ordnar kollektivtrafik, säger Liselotte<br />

Löthagen.<br />

Redan idag är större delen av <strong>kommun</strong>ens<br />

fordonsflotta etanolbilar. Men ytterligare satsningar<br />

på <strong>nya</strong> fordon och <strong>för</strong>nyelsebara bränslen<br />

behövs.<br />

Telge återvinning och Telge fastigheter bygger<br />

ut hushållsnära återvinning både <strong>för</strong> villor,<br />

flerfamiljshus och <strong>kommun</strong>ala verksamheter<br />

och insamlingen av ”gröna påsen” med matavfall<br />

från hushållen kommer att bli en allt viktigare<br />

resurs. Matavfallet kommer nämligen att<br />

rötas och sedan uppgraderas till fordonsbränsle.<br />

Kretsloppspolicy<br />

Levande sjöar och grundvatten av god kvalitet<br />

är viktigt <strong>för</strong> både människor och djur. Där<strong>för</strong><br />

antogs under början av 2010 en kretsloppspolicy<br />

<strong>för</strong> enskilda avlopp inom <strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong><br />

<strong>för</strong> att undvika övergödning av sjöar.<br />

Det handlar om extremt snålspolande toa -<br />

letter med sluten tank som gör att cirka 90 procent<br />

av allt kväve och fosfor kan fångas upp och<br />

åter<strong>för</strong>as till jordbruksmark.<br />

Behöver du tips och råd om hur du kan<br />

spara energi och bli mer klimatsmart?<br />

<strong>En</strong>ergi- och klimatrådgivningen är ett samarbete<br />

mellan 27 <strong>kommun</strong>er i Stockholmsområdet.<br />

Här kan du få råd om det mesta<br />

inom energi och klimat.<br />

Telefon 08-291129.<br />

Nära till grönt i <strong>Södertälje</strong><br />

I <strong>Södertälje</strong> har 96 procent av befolkning tillgång<br />

till grönområden inom 300 meter från<br />

bostaden, visar en undersökning från Statis -<br />

tiska Centralbyrån.<br />

Det är bäst i Sverige.<br />

Tillgången till grönområden ser mycket<br />

olika ut <strong>för</strong> olika tätorter. Andelarna av befolkningen<br />

som saknar grönområde inom 300<br />

<strong>Södertälje</strong> i nytt vattenvårds<strong>för</strong>bund<br />

I april 2010 bildades Trosaåns vattenvårds<strong>för</strong>bund.<br />

Förbundet ska bedriva en samlad miljöövervakning<br />

och vattenvård inom Trosaåns<br />

avrinningsområde och arbeta <strong>för</strong> att vattenkvaliteten<br />

bibehålls eller <strong>för</strong>bättras.<br />

Vattenområdet har sina källor i Strängnäs<br />

sydöstra del och rinner genom stora sjöar som<br />

Klämmingen, Frösjön och Sillen varefter<br />

Trosaån <strong>för</strong> vattnet ut i Östersjön via Trosa -<br />

fjärden. Biflödet Mölnboån, som mynnar i<br />

sjön Sillen, utgör huvuddelen av den yta som<br />

berör <strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong>.<br />

Telge <strong>En</strong>ergi erbjuder vindkraftsandelar<br />

Nära tio procent av den svenska vindkraften<br />

ägs idag av elkunder som i ekonomiska <strong>för</strong>eningar<br />

äger ett vindkraftverk. I maj 2010<br />

började Telge <strong>En</strong>ergi erbjuda sina elkunder att<br />

bli delägare i vindkraftverk.<br />

I slutet av mars 2010 köpte Telge <strong>En</strong>ergi<br />

ett vindkraftverk som byggs i Hedbodbergets<br />

vindkraftspark i Rättviks <strong>kommun</strong>. Telge<br />

www.jarnanaturbruksgymnasium.se<br />

08-551 504 07<br />

meter från bostaden varierar kraftigt. I Karls -<br />

krona saknar 30 procent av befolkningen tillgång<br />

till grönområde i närområdet, medan<br />

det i Tumba, Skövde och <strong>Södertälje</strong> endast är<br />

4 procent av tätortbefolkningen som i närområdet<br />

saknar tillgång till grönområde. Det<br />

visar en undersökning genom<strong>för</strong>d av Statis -<br />

tiska Centralbyrån år 2005.<br />

<strong>En</strong>ergi har bildat en ekonomisk <strong>för</strong>ening och<br />

erbjuder nu sina kunder att bli delägare i vindkraftverket.<br />

Vindkraftverket kommer att producera<br />

el som räcker till cirka 3 000 kunder<br />

och börja producerar el under <strong>för</strong>sta kvartalet<br />

2011.<br />

Som delägare köper man sin el till självkostnadspris.<br />

VIDARKLINIKENS VÅRDCENTRAL<br />

Med det bästa från skolmedicin och antroposofi sk<br />

läkekonst skapas en helhet som främjar läkning.<br />

Vidarklinikens vårdcentral erbjuder specialistkompetens<br />

inom allmänmedicin och barnmedicin och har även<br />

diabetesmottagning, distriktsköterskemottagning och<br />

hemsjukvård.<br />

Varmt välkommen till vårdcentralen på Vidarkliniken.<br />

Läs mer på www.vidarkliniken.se<br />

eller ring 08-551 509 99<br />

VIDARKLINIKEN<br />

EN UNIK KOMBINATION AV SKOLMEDICIN<br />

OCH ANTROPOSOFISK LÄKEKONST<br />

Hälsans Hus<br />

i <strong>Södertälje</strong><br />

För <strong>alla</strong> som vill ha ett friskare liv<br />

08-550 165 55<br />

Täppgatan 10 A, 151 33 <strong>Södertälje</strong><br />

www.halsanshusisodertalje.se<br />

Opartisk och kostnadsfri<br />

energi- och klimatrådgivning


Trygghet, gemenskap och<br />

livskvalitet <strong>för</strong> seniorer<br />

Äldreomsorgen finns till <strong>för</strong> dig över 65<br />

år när du behöver stöd i det dagliga<br />

livet. <strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong> erbjuder social<br />

gemenskap, daglig omsorg, aktiviteter<br />

och boende utifrån dina behov, så att du<br />

kan leva ett gott vardagsliv.<br />

Hemtjänst<br />

Hemtjänsten gör det möjligt <strong>för</strong> dig att bo kvar<br />

hemma. Hemtjänstpersonalen är ett stöd i din<br />

vardag och kan hjälpa dig med exempelvis personlig<br />

omvårdnad, inköp, städning och tvättning,<br />

promenadstöd samt ledsagning till olika<br />

serviceinrättningar.<br />

Bostadsanpassning<br />

<strong>En</strong> anpassning av bostaden kan också under -<br />

lätta <strong>för</strong> att bo kvar hemma längre. Om du har<br />

ett bestående funktionshinder som gör att du<br />

behöver anpassa din permanentbostad, kan du<br />

ansöka om bostadsanpassningsbidrag hos <strong>kommun</strong>en.<br />

Vård- och omsorgsboende<br />

När du inte längre kan bo kvar hemma kan du<br />

ansöka om en egen lägenhet i ett vård- och omsorgsboende.<br />

I vård- och omsorgsboendet hyr<br />

du en lägenhet som du inreder själv, men får<br />

möjlighet till mer stöd och hjälp.<br />

Hjälp att hålla i gång<br />

Äldreomsorgen i <strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong> hjälper<br />

dig hitta möjligheter att röra på dig i din vardag.<br />

Det kan handla om att få hjälp att gå och hämta<br />

posten, promenader både inne och ute eller<br />

att åka på dans.<br />

Mötesplatser<br />

I <strong>Södertälje</strong> finns idag tio mötesplatser där aktiviteter<br />

anordnas tillsammans med frivilliga.<br />

Mötesplatserna vänder sig till dig som är 65+<br />

som vill träffa <strong>nya</strong> vänner, umgås och delta i<br />

trevliga aktiviteter.<br />

Kultur 365<br />

Kultur 365 verkar <strong>för</strong> en mer stimulerande vardagstillvaro<br />

<strong>för</strong> <strong>Södertälje</strong>s seniorer genom olika<br />

aktiviteter. Sedan 2007 har äldreomsorgen i<br />

<strong>Södertälje</strong> bland annat arbetat med tv-spel, som<br />

tränar både kropp och knopp, bland seniorer <strong>för</strong><br />

att stimulera fysisk aktivitet och social samvaro.<br />

Äldreombudsman<br />

Äldreombudsmannen är en opartisk stödfunktion<br />

<strong>för</strong> dig som fyllt 65 år. Äldreombudsmannens<br />

uppdrag är att bevaka dina medborgerliga<br />

rättigheter och hjälpa dig att exempelvis nå rätt<br />

person, <strong>för</strong>a fram synpunkter, åsikter och idéer.<br />

Äldreombudsmannen strävar efter att du ska<br />

I juni 2007 drog <strong>Södertälje</strong> igång ett projekt <strong>för</strong> att introducera tv-spel som ska stimulera<br />

både kropp och knopp bland pensionärer och äldre på <strong>kommun</strong>ens äldreboenden.<br />

Foto: Göran G. Johansson<br />

kunna leva ett gott vardagsliv i <strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong><br />

och arbetar aktivt med att bidra till<br />

<strong>för</strong>ändringar som <strong>för</strong>bättrar vardagslivet <strong>för</strong> de<br />

äldre.<br />

Telefon: 08-523 030 80<br />

Anhörigcentrum<br />

Du som hjälper och vårdar någon närstående<br />

som är äldre, långvarigt sjuk eller har någon<br />

form av funktionsnedsättning har möjlighet att<br />

få råd och stöd av äldreomsorgens anhörigcenter.<br />

Anhörigcentret arbetar <strong>för</strong> att stödja, under-<br />

lätta och på olika sätt bidra till en ökad livs -<br />

kvalitet <strong>för</strong> familjen.<br />

Har du frågor eller funderingar?<br />

Ring Äldreomsorgskontoret genom växeln<br />

08-523 010 00 så blir du vidarebefordrad till<br />

rätt person.<br />

På www.sodertalje.se under rubriken Omsorg<br />

& socialt stöd finns detaljerad information<br />

om allt som rör äldreomsorgen i <strong>Södertälje</strong><br />

<strong>kommun</strong>.<br />

VÄLKOMMEN till Svenska Kyrkan i <strong>Södertälje</strong><br />

Kyrkorna, alltifrån de medeltida till de<br />

nybyggda, vill vara platser <strong>för</strong> livets<br />

viktigaste möten.<br />

Hölö –Mörkö <strong>för</strong>samling<br />

Hölö och Mörkö kyrkor<br />

Tel. 554 309 80<br />

Annonsera i Nyinflyttad tel. 08-505 929 00<br />

Här nedan finns telefonnummer dit Du<br />

kan vända Dig <strong>för</strong> att få upplysningar om<br />

verksamheten.<br />

<strong>Södertälje</strong> <strong>för</strong>samling<br />

S:ta Ragnhilds kyrka, samt Tveta,<br />

Hovsjö, Lina, S:t Mikaels kyrkor och<br />

Pershagens kapell<br />

Tel. 550 913 50<br />

Östertälje <strong>för</strong>samling<br />

Alla Helgons kyrka, Brunnsängs kyrka<br />

och Hagabergs kapell<br />

Tel. 550 914 50<br />

Ruotsinsuomalainen seurakuntatyö<br />

Puh. 550 914 80<br />

Överjärna, Ytterjärna och<br />

Vårdinge <strong>för</strong>samlingar<br />

Tel. 551 747 20<br />

18


BIBLIOTEK – UTSTÄLLNINGAR –<br />

CAFÉER<br />

Luna Kulturhus<br />

Se annons sid. 12<br />

19<br />

BILDELAR & BILTILLBEHÖR<br />

Autoexperten<br />

Se annons sid. 9<br />

Akelius Lägenheter<br />

Se annons sid. 19<br />

C-Sam Kabeltv<br />

Se annons sid. 16<br />

BOSTÄDER<br />

BREDBAND – KABELTV<br />

ENERGI- & KLIMATRÅDGIVNING<br />

Telge AB (<strong>En</strong>ergirådgivningen)<br />

Se annons sid. 17<br />

FAMILJERÅDGIVNING<br />

Familjerådgivningen – <strong>Södertälje</strong> Kommun<br />

Se annons sid. 19<br />

Söderenergi<br />

Se annons sid. 12<br />

FJÄRRVÄRME<br />

FRISK & HÄLSOVÅRD<br />

Hälsans Hus i <strong>Södertälje</strong><br />

Se annons sid. 17<br />

HYRESGÄSTFÖRENING<br />

Hyresgäst<strong>för</strong>eningen Region Stockholm<br />

Se annons sid. 8<br />

KYRKOR o. SAMFUND<br />

Katolska S:t Ansgars <strong>för</strong>samling<br />

Biborgsgatan 2, 152 41 SÖDERTÄLJE<br />

Tfn 08-550 600 85<br />

www.st-ansgar.se<br />

sodertalje@katolskakyrkan.se<br />

Missionskyrkan i <strong>Södertälje</strong><br />

Karlslundsgatan 2, 151 35 SÖDERTÄLJE<br />

Tfn 08-550 307 47<br />

www.sodertalje.missionskyrkan.se<br />

Pingstkyrkan <strong>Södertälje</strong><br />

Nygatan 11, 151 73 SÖDERTÄLJE<br />

Tfn 08-550 331 30<br />

www.sodertaljepingst.se<br />

info@sodertaljepingst.se<br />

Svenska kyrkan<br />

Se annons sid. 18<br />

LOKALTIDNING<br />

Läns<strong>tidning</strong>en i <strong>Södertälje</strong> AB<br />

Se annons sid. 19<br />

MARKISER – PERSIENNER<br />

• Markiser<br />

• Persienner<br />

• Rullgardiner<br />

• Plisségardiner<br />

• Lamellgardiner<br />

Tel 550 118 22<br />

Utställning: Pålhagsvägen 2, <strong>Södertälje</strong><br />

VI HÄLSAR DIG VÄLKOMMEN!<br />

MÖDRAVÅRDSCENTRAL, SJUKHUS<br />

& VÅRDCENTRALER<br />

Vidarkliniken<br />

Se annons sid. 17<br />

NYFÖRETAGARCENTRUM<br />

Ny<strong>för</strong>etagarcentrum <strong>Södertälje</strong><br />

Se annons sid. 8<br />

OPTIKER<br />

Gyhne & Kristofferson Optik<br />

Se annons sid. 19<br />

Specsavers Optik<br />

Glasögon o. linser<br />

Telgehuset<br />

Storgatan 3–5<br />

Tfn 08-550 661 10<br />

POLITISKA PARTIER<br />

Centerpartiet i <strong>Södertälje</strong><br />

Ekensbergsgatan 14, 152 43 SÖDERTÄLJE<br />

Tfn 08-550 180 20<br />

www.centerpartiet.se/sodertalje<br />

Gruppledare Tage Gripenstam<br />

Tfn 0766-48 28 95<br />

Folkpartiet Liberalerna<br />

Dalgatan 1, 151 33 SÖDERTÄLJE<br />

Tfn 08-550 109 01<br />

Gruppledare: Mats Siljebrand<br />

Tfn 08-523 037 22<br />

folkpartiet@sodertalje.se<br />

www.folkpartiet.se/sodertalje<br />

Moderata Samlingspartiet<br />

Bondegatan 1, 151 73 SÖDERTÄLJE<br />

Tfn 08-550 318 10<br />

Gruppledare: Marita Lärnestad<br />

Tfn 08-523 037 17<br />

marita.larnestad@moderat.se<br />

www.moderaterna.net/sodertalje<br />

Pensionärspartiet i <strong>Södertälje</strong><br />

Höglandsvägen 12, 152 31 SÖDERTÄLJE<br />

Tfn 08-550 842 50<br />

pp@pensionarspartiet.se<br />

www.pensionarspartiet.se<br />

SKOLOR<br />

Ekenbergska Gymnasiet<br />

Se annons sid. 7<br />

Järna Naturbruksgymnasium<br />

Se annons sid. 17<br />

Mariaskolan<br />

Se annons sid. 7<br />

Wendela Hebbe Gymnasiet<br />

Se annons sid. 19<br />

Tandläkeriet<br />

Se annons sid. 19<br />

TANDVÅRD<br />

UPPLEVELSECENTER<br />

Tom Tits Experiment<br />

Se annons sid. 15<br />

UTFLYKTSMÅL<br />

<strong>Södertälje</strong> Kommun – Torekällberget<br />

Se annons sid. 15<br />

VÅRDCENTRALER<br />

Kringlans Vårdcentrum<br />

Se annons sid. 15<br />

Luna Vårdcentral<br />

Se annons sid. 12<br />

Gyhne & Kristofferson<br />

Optik<br />

Badhusg. 1B, <strong>Södertälje</strong><br />

Telefon: 550 323 05<br />

Stöd näringslivet på<br />

orten – handla lokalt!<br />

IMPLANTAT<br />

TANDLÄKERIET<br />

Tandläkare Henri Bofaisal<br />

The real reason she´s smiling...<br />

K<br />

Besöksadress: Oxbacksgatan 11. Tel 08-5230 1235. må–fr 8.30–9.30<br />

För boende i <strong>Södertälje</strong>, Nykvarn och Gnesta <strong>kommun</strong>er<br />

Söker du bostad?<br />

Akelius äger 1190 lägenheter i <strong>Södertälje</strong><br />

www.akelius.se<br />

Dagsfärska lokala nyheter<br />

www.lt.se, 08–550 921 00<br />

08-550 323 00<br />

Nygatan 30 A<br />

• Akut – Estetisk tandvård<br />

• Tandvårdsrädda<br />

www.tandlakeriet.com


<strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong><br />

<strong>Södertälje</strong><br />

<strong>kommun</strong><br />

i korthet<br />

Yta: 526 km2<br />

Befolkning (31 mars<br />

2010): 85 780 personer.<br />

Medelålder: 38,9 år<br />

Andel med utländsk<br />

bakgrund: 42,7 %<br />

De största grupperna kommer<br />

ifrån: Irak 9,1%, Finland<br />

7,9%, Syrien 6,6%, Turkiet<br />

6,3%. I <strong>Södertälje</strong> talas 80<br />

språk.<br />

Det finns 5 700 <strong>för</strong>etag och<br />

46 555 arbetsplatser i <strong>kommun</strong>en.<br />

De största arbetsgivarna<br />

är: Scania AB, <strong>Södertälje</strong><br />

<strong>kommun</strong>, Astra Zeneca,<br />

<strong>Södertälje</strong> sjukhus, Dynamate<br />

AB, Telge AB (koncernen).<br />

Skatt: 32,23%, varav<br />

<strong>kommun</strong>alskatt 20,13% och<br />

landstingsskatt 12,10%.<br />

Största besöksmålen<br />

(2008): Luna kulturhus med<br />

stadsbibliotek och konsthall,<br />

Tom Tits Experiment, Sydpoolen,<br />

Stads- och frilufts -<br />

museet Torekällberget.<br />

Källa: <strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong>,<br />

<strong>Södertälje</strong> Turistbyrå

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!